Hotărârea nr. 7/2019

Hotãrârea nr. 7 privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum si pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

•>


HOTĂRÂREA NR. 7


privind aprobarea Planului anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum si pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 17/16.01.2019 a domnului primar Adrian Florin Dobre, a domnului viceprimar Cristian Mihai Ganea și a domnilor consilieri: Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Constantin Grigore, Oana Claudia Sălceanu, Valentin Marcu și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr.663/15.01.2019, prin care se propune Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 14/23.01.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru protecție si asistență socială, din data de 18.01.2019;

Ținând cont de prevederile capitolului 4 din Regulamentul de acordare a alocațiilor lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, aprobat prin Hotărârea nr. 508/15.12.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în baza dispozițiilor art. 28, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2011, privind venitul minim garantat;

Având în vedere prevederile art.67 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2), alin (7) si alin.(8) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), punct 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Planul anual de acțiuni sau lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocații lunare pentru hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești, precum și pentru părinții ai căror copii beneficiază de măsura de protecție specială, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 împuternicește conducătorii Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubului Sportiv Municipal Ploiești, Parcului Municipal Vest și Administrației Parcului Memorial Constantin Stere să încheie un Protocol de colaborare pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., Clubul Sportiv Municipal Ploiești, Parcul Municipal Vest și Administrația Parcului Memorial Constantin Stere vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL N R.      3-

/

PLANUL DE ACȚIUNI (LUCRĂRI DE INTERES LOCAL) pe anul pentru persoanele beneficiare de ajutor social si/sau alocații hrana la Cantina de Ajutor Social Ploiești, la:

NR. CRT.

DENUMIRE ZONA

OBIECTIVE

1.    S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

Zone verzi VEST- Parc Tineretului - Sala Sportului

Zonele de la periferia orașului, liziere, cat si in zona paraului Dambu

TRIMESTRUL 1:

-scuturat vegetația; -curatat manual zapada;

-indepartat manual zapada; -golit coșuri de gunoi -maturat alei;

-stans gunoi manual;

TRIMESTRUL II:

-strâns gunoi manual; -golit coșuri gunoi;

-maturat alei;

-maturat in jurul băncuțelor;

- strângere gunoi in grămezi fara ardere;

TRIMESTRUL III:

-golit coșuri de gunoi in parcuri; -maturat manual alei in parc;

-stans gunoi manual;

-maturat in jurul băncuțelor;

TRIMESTRUL IV:

-golit coșuri gunoi;

-maturat alei;

-strâns gunoi manual;

-maturat in jurul băncuțelor;

-degajat terenuri de frunze;

-indepartat zapada de pe alei;

-curățenie (igienizare) in spațiul verde; -adunat harții, peturi, resturi menajere si vegetale;

-degajat teren si incarcat crengi in tractor; -maturat aleile;

-greblat resturi vegetale;

-văruit arbori si borduri;

-indepartat zapada si spart gheata;

II. CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI1) Baza sportiva "OLIMPIA”:

1. activitati pentru intretinerea terențfiil sintetice, a aleilor de acces si a cu/il§jr lumina;

 • - deszăpezit;                        V y

 • - curatat si îndepărtat resturi vegetafe;;^?;^

 • - alte activitati de intretinere (varuire^dgsjfș etc)


2. activitati pentru intretinerea tribunelor si a anexelor Sălii de Sport Olimpia:

 • - activitati de manipulare in scopul amenajării sălii de sport;

 • - curatat si spalat tribunele si suprafața competitionala;

 • - alte activitati de intretinere (varuire, vopsire, etc).

2) STADION ILIEOANA: TRIMESTRUL I:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

TRIMESTRUL II:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune oi rujOiIi itq

 • - indepartarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si intretinerea spatiilor verzi;

 • - indepartarea ierbii din zonele de pavele;

TRIMESTRUL III:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din

stadion, tribune, peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi ^fytatf^p

din maturarea suprafețelor enuraerat<mab • sus;                          §/        s

-curatarea si ștergerea scaun^loPain tribune si peluze;                                     /

 • - îndepărtarea cantitatilor de material vegetala rezultat din procesul de tundere a gazonului;2’*

 • - igienizarea si întreținerea spatiilor verzi;

 • - îndepărtarea ierbii din zonele de pavele;

TRIMESTRUL IV:

 • - maturatul suprafețelor exterioare stadionului, cai acces parcare si zona tehnica;

 • - maturarea suprafețelor interioare din stadion, tribune, peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - curatarea si ștergerea scaunelor din tribune si peluze;

 • - îndepărtarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

3) COMPLEX HIPODROM PLOIEȘTI:

TRIMESTRUL I:

 • - îndepărtat zapada de pe aleile de acces;

 • - maturat alei de acces;

 • - sters scaune tribune;

 • - strâns gunoaie pe toata raza Complexului Hipodrom;

 • - curatat gurile de canalizare;

TRIMESTRUL II:

 • - indepartat pietre de pe gazon

 • - greblat zonele verzi;

 • - carat resturi vegetale

 • - sters scaune si tribune;

 • - maturat alei de acces;

 • - udat spatii verzi;

 • - stans gunoaie pe toata raza complexului;

TRIMESTRUL III:

 • - indepartat pietre de pe gazon

 • - greblat zonele verzi;

 • - carat resturi vegetale

 • - sters scaune si tribune;

 • - maturat alei de acces;

 • - udat spatii verzi;

 • - stans gunoaie pe toata raza complexului;

TRIMESTRUL IV:

 • - îndepărtat zapada de pe aleii

 • - maturat alei de acces;

 • - sters scaune tribune;

 • - strâns gunoaie pe toata raza Hipodrom;

 • - curatat gurile de canalizare;


III PARCUL MUNICIPAL VEST

TRIMESTRUL I:

 • - lucrări de deszăpezire alei circulație pietonala;

 • - lucrări de maturat alei, terenuri, etc;

 • - lucrări de colectare a gunoaielor dn cadrul parcului

 • - curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

 • - lucrări de deszăpezire patinoar;

 • - pregătirea patinoarului pentru buna funcționare;

 • - maturarea zăpezii așternute pe mobilierul urban, precum si scuturarea zăpezii de pe materialul dendrologic.

TRIMESTRUL II:

-lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, parcari, etc

 • - lucrări de colectare a gunoaielor din cadrul parcului

 • - curatarea aleilor pietonale de ierburi aparute intre dalele de beton;

 • - udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului;

 • - lucrări de plivit rabate de flori;

 • - lucrări de vopsire si baituire mobilier urban si elemente de lemn (foisoare, banei, mese sah, etc);

TRIMSTRUL III:

 • - lucrări de maturat alei, terenuri sport, drumuri, etc

 • - lucrări de colectare a gunoaielor din cadrul parcului;

 • - întreținere zone de flori;

 • - udarea florilor si arbuștilor din dotarea parcului;

 • - lucrări de înlocuire material dendrologic uscat;

lucrări de vopsire si baituire mobilier urban si elemente de lemn (foisoare, banei, mese sah, etc);


TRIMESTRUL IV:

 • - lucrări de deszăpezire alei circulație-^.®-

pietonala;                     f tXiF

 • - lucrări de maturat alei, terenuri, etc^f

 • - lucrări de colectare a gunoaielor d^cadrul J parcului;

 • - curatarea aleilor pietonale de ierbu^;*ovx£ '

aparute;                                        *

 • - pregătirea patinoarului pentru buna

funcționare;____________________________________

Pe perioada primăverii, verii si toamnei se prestează următoarele activitati:

 • -   greblat;

 • -  strâns vegetație uscata;

 • -  incarcat remorca;

 • -  văruit arbori si borduri;

 • -   plivit buruieni;

  Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti-Sediu


TRIMESTRUL I:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - îndepărtarea cantitatilor de zapada din caile de acces;

TRIMESTRUL II:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - îndepărtarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - tunderea si îndepărtarea cantitatilor de material vegetal rezultat din procesul de tundere a gazonului;

 • - igienizarea si intretinerea spatiilor verzi;

 • - îndepărtarea vegetației din zonele betonate;

TRIMESTRUL III:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - tunderea si indepartarea cantitatilor d material vegetal rezultat din procesul tundere a gazonului;

 • - igienizarea si intretinerea spatiilor vei*,

 • - indepartarea vegetației din zonele betofi$fe£

  VA

  U t


TRIMESTRUL IV:

 • - maturatul suprafețelor exterioare, cai acces clădire, parcare si zona garajului subteran;

 • - maturarea suprafețelor interioare din zona garajului subteran;

 • - indepartarea cantitatilor de gunoi rezultat din maturarea suprafețelor enumerate mai sus;

 • - indepartarea cantitatilor de zapada din caile de acces;