Hotărârea nr. 67/2019

Hotãrârea nr. 67 privind decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, post-mortem, poetului Nichita Stănescu și profesorului emerit Ion Th. Grigore


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 67 privind decernarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, post-mortem, poetului Nichita Stănescu și profesorului emerit Ion Th. Grigore

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 93/07.03.2019 a Primarului Municipiului Ploiești, Adrian Florin Dobre, a Viceprimarilor Municipiului Ploiești, Cristian Ganea și George Pană și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești nr. 339/6.03.2019 în vederea decernării Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești următoarelor personalități: Nichita Stănescu (prenume la naștere Nichita Hristea) - poet (post-mortem), Ion Th. Grigore (prenume la naștere: Ioan) -profesor (post-mortem);

văzând propunerea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești nr. 295/ 26.02.2019;

având în vedere raportul de specialitate comun nr. 643/12.03.2019 al Direcției Comunicare, Relații Publice și nr. 69/13.03.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de Specialitate nr. 6, Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 11.03.2019;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/ 26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art.36, alin. 8 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă, post-mortem, Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, poetului Nichita Stănescu.

Art. 2 Se conferă, post-mortem, Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești profesorului emerit Ion Th. Grigore.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.