Hotărârea nr. 61/2019

Hotãrârea nr. 61 privind modificarea Hotărârii nr. 609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiesti şi la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str.Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obţinerea de fonduri europene


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 61

privind modificarea Hotărârii nr. 609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str.Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 122/15.03.2019 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 90/15.03.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 83/18.03.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr.61/18.03.2019 la Direcția Economică, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind actualizarea '''Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din 06.03.2019;

Având în vedere Condițiile generale din diversele Ghiduri ale solicitantului pentru diversele proiecte ale municipiului Ploiești pentru care se dorește finanțarea din fonduri europene;

Luând în considerare faptul că imobilele care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii nr.1359/2001 a Guvernului României, Hotărârii nr.537/22.11.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și a Hotărârii nr. 453/31.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și sunt înscrise în Cărțile Funciare ale U.A.T. Ploiești nr. 144826, 144773, 139974, 144791, 144796, 144790, 144795, 144792, 144775, 144797, 144835, 144804, 144776, 144732, 144680, 144805, 144810, 144808, 144809,

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere adresa nr.30009/21.12.2018, înregistrată la Municipiul Ploiești la nr.27163,27024,27142,27164/21.12.2018 transmisă de către Consiliul Județean Prahova și adresa nr.3473/15.02.2019 transmisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

în temeiul art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor


corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al ui teritoriale;

A

In conformitate cu prevederile art.3, art.4 și art. 10, alin. (2) a privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ult^^^S™^


5

a uuiiuriie proprietate puunua, un mouiuoanie și uompieiame

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b^dm^Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art.l al Hotărârii Consiliului Local nr. 609/20.12.2018 care va avea următorul cuprins:

 • (1) „Se aprobă completarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu două poziții noi identificate în Anexa, ce face parte integranta din prezenta Hotărâre”.

 • (2) Se aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea nr. 609/20.12.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 609/20.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„Se aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 37, referitoare la Aleea Romanești:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • • coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Aleea Românești, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil - balast; Suprafața = 1232mp; Lungime = 0,166 km, număr cadastral 144791, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :80.080 lei;

la poziția 138, referitoare la strada Chilia:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 324mp; Lungime = 0,084 km, număr cadastral 144796, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești,

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :21.060 lei;

la poziția 312, referitoare la strada Mugurilor:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;


 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul Suprafața = 1088 mp; Lungime = 0,161 km, num vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :70.720 lei;

la poziția 473, referitoare la strada Țesătorilor:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1

 • • coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Țesătorilor, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2080mp; Lungime = 0,243 km, număr cadastral 144795, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 135.200 lei;

la poziția 505, referitoare la strada Ulmului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 279mp; Lungime = 0,096 km, număr cadastral 144792, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :136.710 lei;

la poziția 540, referitoare la Aleea Berceni:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2218mp; Lungime = 0,230 km, număr cadastral 144775, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 144.170 lei;

la poziția 635, referitoare la strada Freamătului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • • coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Freamătului, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 231mp; Lungime = 0,080 km, număr cadastral 144797, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • • coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins: 56.595 lei;

la poziția 639, referitoare la strada Furnalului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 3072mp; Lungime = 0,637 km, număr cadastral 144835, având ca

* /,--r---

&/ ^§3 \ |e p|&^^hii^ji

Municipiului Ploiești;


coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 199.680 lef^p^^r la poziția 661, referitoare la Intr. Catunu:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • • coloana denumire strada va avea următorul cuprins: Intrarea Cătunu;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1310 mp; Lungime = 0,153 km, număr cadastral 144804, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :85.150 lei;

la poziția 673, referitoare la strada Inului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 1031 mp; Lungime = 0,163 km; număr cadastral 144776, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :252.595 lei;

la poziția 676, referitoare la strada Izlazului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.1.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Suprafața = 5177 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 3337mp; Lungime = 0,343 km; număr cadastral 144732, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :216.905 lei;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1840mp; Lungime = 0,220km; număr cadastral 144680, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :119.600 lei;

la poziția 702, referitoare la strada Mălinului:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana denumire stradă va avea următorul cuprins: Mălinului, iar coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 1467mp; Lungime = 0,150 km, număr cadastral 144805, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 359.415 lei;

la poziția 743, referitoare la strada Putui cu Apa Rece:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • • coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Puțuflafa zmă/.Rece, iar

coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins:              = gsfalt;

Suprafața = 3089mp; Lungime = 0,343 km, număr cadastrâUl^^l        ca

vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente^I^ațiijponiului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 1.513.610 lei;

la poziția 752, referitoare la strada Ruginoasa:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 70mp; Lungime = 0,038 km, număr cadastral 144808, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 17.150 lei;

la poziția 763, referitoare la strada Steluțelor:

 • •  coloana cod clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.7.2.;

 • •  coloana Denumire strada va avea următorul cuprins: Steluțelor, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 176mp; Lungime = 0,092 km, număr cadastral 144809, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești;

 • •  coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :43.120 lei;

Art. 3 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilelor - construcții situate în Ploiești, str. Gageni nr. 94B, identificate în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la articolul nr. 3 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 225/1999 în sensul eliminării pozițiilor nr. 75, 80.

Art. 6 Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării din acestea a imobilelor-construcții menționate la art. 3, identificate în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art. 7 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 ce va fi încheiat, potrivit prevederilor art.3, între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 8 Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr.609/20.12.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care va avea următorul cuprins:


(1) Aprobă modificarea Anexei E la Hotărârea nr.225Rf99

Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurd&k carejdțcătkâ domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:       k/V?

la poziția 5, referitoare la substație redresare SI, coloana codi


care va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana elemente de identificare va avea“următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, C2, Suprafața construită la sol =257 mp, Suprafața construită desfașurată=257 mp, parter, număr cadastral 139974-C2, având ca vecinătăți pe latura de Nord-Vest - construcție grup exploatare+modemizare rețea distrib., pe latura Sud-Vest, Est - teren depou tramvai, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 390.318,25 lei ;

(2) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

la poziția 73, referitoare la depou tramvaie, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.3, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: Ploiești, str.Găgeni nr.94B, Suprafața teren=29654 mp, număr cadastral 139974, având ca vecinătăți: Nord -CNCF CFR SA, Vest- diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești, Sud-Paraul Dambu, Est-proprietăți particulare cu numerele cadastrale 133020 și 125754, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 14.530.460 lei ;

la poziția 74, referitoare la grup exploatare+modernizare rețea distrib., coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, CI, Suprafața construită la sol = 296 mp, Suprafața desfășurată=592 mp, P+l, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C1, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest si Sud - teren depou tramvai, pe latura Est -substație redresare SI, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 711.519,94 lei ;

la poziția 77, referitoare la stație spălare+vopsire constr., coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, C4, Suprafața construită la sol=471 mp, Suprafața desfașurată=471 mp, P, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C4, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou tramvai, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 653.009,61 lei;

la poziția 78, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana denumirea bunului va avea următorul cuprins: hala întreținere reparații și hala boghiuri II, coloana elemente de identificare va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B , C5,hala intretinere reparații, P+l, cadre beton cu cărămidă si hala boghiuri II, P, cadre beton cu cărămidă, Suprafața construită la sol=4111 mp, Suprafața desfășurată 4695 mp; număr cadastral 139974-C5, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou tramvai, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 5.753.728,21 lei;

la poziția 79, referitoare la magazie și atelier, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, C7, Suprafața construită la sol =376 mp beton, Suprafața desfășurată=376 mp, P,cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C7, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou tramvai, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 521.298,37 lei;

la poziția 81, referitoare la clădire strung rectif.bandaje, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, C3, Suprafața construită =101 mp, Suprafața construita desfâșurată=101 mp, P, cadre beton cu cărămidă, număr cadastral 139974-C3, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest, Sud și Est teren depou tramvai, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins : 161.613,99 lei;

la poziția 83, referitoare la post trafo PTM 400 KVA, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B, CIO, Suprafața construită la sol =8 mp , Suprafața construita desfășurată=8 mp, P, construcție metalică, număr cadastral 139974-C10, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Vest și Sud teren depou tramvai, iar pe latura Est - construcție punct de transf.metalic, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :2.823,12 lei;

la poziția 84, referitoare la punct de transf. metalic, coloana cod de clasificare va avea următorul cuprins: 1.3.1, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: str.Găgeni nr.94B ,C11, Suprafața construită la sol =11 mp , Suprafața construita desfășurată=11 mp, P, construcție metalică, număr cadastral 139974-C11, având ca vecinătăți pe laturile de Nord, Sud și Est teren aferent depou tramvai, pe latura Vest- post trafo PTM 400 KVA, iar coloana valoare de inventar va avea următorul cuprins :4.165,50 lei;

Art. 9 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 609/20.12.2018 rămân neschimbate.

Art. 10 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 martie 2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  Georgeî-Sorin-Niculae BOTEZ

c_
Anexa NR.l la H.C.L. NR

COMPLETARE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ANEXA Al

Nr

Crt.

Codul de

clasifi

care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală

Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ANEXA Al

894

1.3.7.2

Acces pietonal

Acces pietonal 1 din str. Gheorghe Grigore Cantacuzino spre cabina poartă a imobilului cu adresa poștală str. Cantacuzino, nr.330(conform Theotop), Număr cadastral 144826,

Suprafața = 74 mp

Vecinătăți :

La Nord - nr.cadastral 2249 -proprietate particulară

La Sud - nr.cadastral 144313 și nr. cadastral 144310— domeniu public al municipiului Ploiești; strada Gheorghe Grigore Cantacuzino ;

La Est - nr.cadastral 144313 și număr cadastral 143701 domeniu public al municipiului Ploiești;

La Vest - nr.cadastral 144310-domeniu public al municipiului Ploiești,

2018

36.260

Hotărârea nr. 453/31.10.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Wv

/«•d. Ql* -■'M&x x

fel WL*

895


1.3.7.1


Stupilor


Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 109 mp; Lungime = 0,071 km, număr cadastral 144773, având ca vecinătăți proprietăți particulare, precum și diverse componente ale patrimoniului Municipiului Ploiești


1970


26.705


Hotărârea nr. 537/22.11.2018 a Consiliului Local al municipiului Ploiești


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Director Executiv,

Carmen Dadîela Bucur


Director Executiv Adjunct,

AmedeoFlorjnJLabîreă

Sef Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri,

9      .99"

Gabriela Mîndruțiu


Șef Serviciul Intabulări Bunuri,

MădălinNegoiță
ANEXA nr.2 la H.C.L. nr.

Situația bunurilor ce vor trece din domeniul public în domeniul

privat al Municipiului Ploiești pentru scoterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Nr.

crt.

Codul de clasificare

Nr. Inventar

Denumirea imobilului Construcție

Valoare de inventar - lei -

Obs.

75

1.3.1

1268

statie pompare pt.spalare

Depou tramvai, str.Gageni nr.94B

24.727.01

80

1.3.1

1273

baraca aparate cale

Depou tramvai, str.Gageni

nr.94B

10.603,10

Director Executiv, Carmen Paniela Bucur
Sef Serv.S.I.E.B., Gabriela Mindrutiu