Hotărârea nr. 50/2019

Hotãrârea nr. 50 privind includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 50


privind includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 56/11.02.2019 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.46/08.02.2019 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 48/22.02.2019 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte si sub nr.28/20.02.2019 la Direcția Economică prin care se propune includerea unor bunuri în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmiterea acestora în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice;

Având în vedere Raportul din data de 06.02.2019 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare adresele nr. DE 451/2018 și nr. 452/2018 ale Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ” cu bunurile menționate în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești a bunurilor menționate la art. 1.

(2) Se aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.270/2014 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare și a anexelor la contractul de administrare nr. 14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 14729/2014 încheiat între Municipiul Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019

Contrasemnează:

SECRETAR,/

Laurențiu DIȚEJ


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Georg^-Sorin-Niculae BOTEZ *

\ I '                          £x

Anexa nr.l IaH.C.L.nr.

Situația bunurilor ce urmeaza sa fie incluse în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și transmise în administrarea Regiei Autonome de Servicii Publice

Nr.crt.

Cod de clasificare

Denumire bun

Nr. inventar

Caracteristici tehnice

Valoare de inventar

Observații

1.

1.6.7

Container modular paza (depozit ecologizat Teleajen)

4084

Pvb nr. 1985/03.12.2018 : container L — 3000mm *1 =2400mm* h= 2700mm ; planseu : tabla zincata dublu faltuita ( 0.5mm) ; structura metalica zincata profilata la rece, grundita reactiv si vopsita conform paletei RAL ; vata mineral norma CI 100 mm ISOVER; OSB 18mm hidrofug EGGER + linoleum traffic intens, rezistenta portanta este de 400 kg / m2, acoperiș : structura metalica zincata profilata la rece ,grunduita reactiv si vopsita conform paletei RAL; tabla zincata dublu faltuita (0.5 mm ); folie anticondens ;vata minerala 100 mm norma CI ISOVER, tavan PVC RAL 9002 ; rezistenta portanta este de 250kg/m2, stâlpii de susținere sunt profilați la rece din tabla zincata cu o grosime =2 mm ; instalația electrica: a) exterior : o priza CEE 220-230V tripolara cu IP 65; b ) interior : tablou siguranțe automate, 3 prize duble PT SCHUKO ;1 întrerupător PT SCHUKO ;1 lampa neon 2*18 WIP 55 cu neon PHILIPS; pereții: panou sandwich poliuretan

9.149,91 lei

tip C1 RAL 9002 60 mm ; o usa ( 900* 2000mm) PVC/ metalica; doua ferestre 1000*1000mm PVC (profil 6 camera KMG) oscilobatante

2.

2.1.24.2

Toaleta ecologica cu lavoar - model

Toypek (depozit ecologizat Tcleajen)

1478

Pvb nr.1985/03.12.2018 : fabricata din Polyetilena de densitate mare ,grad4, tratata anti ultraVfiind vidanjabila( independenta de sistemul de canalizare si alimentare cu apa) cu : h=220cm ,latime=l lOcm; adancime=l lOcm ; greutate=73 kg; volumul bazinului de colectare a apelor uzate =220 l ;S podelei: 98*54cm ;h șezutului =45.7cm ; toaleta este dotata cu :usa cu incuietoare cu indicator liber-ocupat ;conducta de aerisire ;suport hârtie igienica;scaun cu capac rabatabil; cuier pt. haine;podea antiderapanta; acoperiș semitransparent; rezervor apa prevăzut cu colac si capac, baterie apa

3.570 lei

Director Executiv,

Carmen Daniela BucurDirector Executiv Adjunct,

Amedeo Florin TăbîrcăȘef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu