Hotărârea nr. 474/2019

Hotãrârea nr. 474 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului Toma Caragiu Ploieşti


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 474

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare nr. 566/08.11.2019 al viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr.5007/04.11.2019 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, ca urmare a mutării postului de muncitor calificat (electrician) treaptă profesională I, din cadrul Atelierului mecano-electric al serviciului Producție în cadrul serviciului întreținere Administrativ;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 1701/18.11.2019 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.11.2019 și avizul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 26.11.2019;

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2019.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 117/25.04.2018 și prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 187/27.06.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/27.09.2019, își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, va fi aprobat ulterior.

Art. 4 Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


Anexa nr.1 la HCL nr..


DIRECTOR GENERAL


SECȚIA DRAMA

(1+29=30)

TEHNIC DRAMA


SECȚIA REVISTA

(1+32=33)

TEHNIC REVISTA


SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO (1+14=15)


TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO


SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET DRAMA REVISTA (1+7=8)


SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE,MARKETING SI RELAȚII PUBLICE (1+8=9)


SERVICIUL PRODUCȚIE (1)


COMPARTIMENT JURIDIC

CONTENCIOS (1)


COMPARTIMENT CABINET

DIRECTOR GENERAL (1)


CONTABIL SEF (1)


DIRECTOR ADJUNCT (1)


COMPARTIMENT RESURSE UMANE (1 )


Total funcții din care:

Funcții de conducere

Funcții de execuțieFORMAȚIE MÂNUITORI

DECOR (1+5=6)
ATELIER TAPIȚERIE (1 )


ATELIER TAMPLARIE (1+3=4)


ATELIER MECANIC (2 )


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE,CASIERIE ( 7 )TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


Anexa nr. 2 la HCL nr. 4^/


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad         1/ X

Treaptă profesionalei/

de conducere

de execuție

CONDUCERE

VV' 0^7

1

1

Director general

S

o'

2

2

Director adjunct

s

H   L O

3

3

Contabil sef

s

II

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

II

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

1

27

23

Actor (teatru)

s

1

28

24

Actor (teatru)

s

1

29

25

Actor (teatru)

s

II

30

26

Regizor artistic

s

IA

31

27

Regizor tehnic

1

32

28

Regizor tehnic

1

33

29

Sufleur

1

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

II

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

1

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORMAȚIE RECUZITERINr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

studiilor

41

1

Recuziter

... »

42

2

Recuziter

X Vl--'x \

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

44

2

Muncitor calificat (costumiera)

u 7-.   \                         /

45

3

Peruchier

G

SECȚIA REVISTA                                                                         •>*          .x

46

1

Sef secție

s

47

1

Scenograf

S

IA

48

2

Dirijor

S

IA

49

3

Coregraf

s

IA

50

4

Actor (teatru)

s

IA

51

5

Actor (teatru)

S

IA

52

6

Actor (teatru)

S

IA

53

7

Actor (teatru)

S

IA

54

8

Actor (teatru)

S

IA

55

9

Actor (teatru)

S

I

56

10

Actor (teatru)

s

I

57

11

Solist instrumentist

S

IA

58

12

Artist instrumentist

s

IA

59

13

Artist instrumentist

S

I

60

14

Artist instrumentist

S

deb

61

15

Solist balet

s

IA

62

16

Solist balet

s

I

63

17

Solist vocal

s

IA

64

18

Solist vocal

s

IA

65

19

Solist vocal

s

IA

66

20

Solist vocal

s

I

67

21

Instrumentist

I

68

22

Instrumentist

I

69

23

Instrumentist

I

70

24

Balerin

s

I

71

25

Balerin

s

I

72

26

Balerin

s

I

73

27

Balerin

s

I

74

28

Balerin

s

I

75

29

Balerin

s

I

76

30

Balerin

I

77

31

Balerin

I

78

32

Regizor tehnic

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

79

1

Sef formație muncitori

II

80

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

81

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

82

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

83

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

84

5

Recuziter

G

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

85

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

86

2

Muncitor calificat (costumiera)

l

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

87

3

Machior

1 j^r

SECȚIA TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

....

88

1

Sef secție

S

89

1

Scenograf

s

'tA . r-,      Z*

90

2

Actor (teatru)

s

91

3

Actor (teatru)

s

92

4

Actor (teatru)

s

v'V;.;.?

93

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA        A..O

94

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

95

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

96

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

1

97

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

98

10

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

99

11

Actor (mânuitor păpuși)

1

100

12

Artist plastic

s

II

101

13

Regizor tehnic

1

102

14

Regizor tehnic

1

TEHNIC TEATRUL DE ANIMAȚIE PENTRU COPII SI TINERET IMAGINARIO

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

103

1

Operator sunet

s

IA

104

2

Maestru lumini

1

105

3

Maestru lumini

1

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

106

1

Sef formație muncitori

II

107

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

108

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

109

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

110

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

1

FORM

UTIE E

UTAFORIE - PICTURA

111

1

Sef formație muncitori

II

112

1

Artist plastic

1

SERV

CIULI

EHNIC LUMINI SUNET DRj

.MA REVISTA

113

1

Sef serviciu

s

II

114

1

Operator sunet

s

1

115

2

Maestru sunet

1

116

3

Maestru sunet

III

117

4

Maestru lumini

1

118

5

Maestru lumini

1

119

6

Maestru lumini

1

120

7

Maestru lumini

1

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELATII PUBLICE

121

1

Sef serviciu

s

II

122

1

Consultant artistic

s

IA

123

2

Consultant artistic

s

IA

124

3

Consultant artistic

s

IA

125

4

mpresar artistic

s

IA

126

5

mpresar artistic

s

IA

127

6

mpresar artistic

s

II

128

7

Referent de specialitate

s

IA

129

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIENr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/

Treapta profesioriala^J

de conducere

de execuție

130

1

Sef serviciu

S

II

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

. -<-o                ' '■

131

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

n : '

132

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

WP:

133

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

'/N.P

- 2-4=

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

134

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

135

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

136

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

137

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner imbracaminte)

I

atelier tapițerie

138

1

Muncitor calificat (tapiter)

I

ATELIER TAMPLARIE

139

1

Sef formație muncitori

II

140

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

141

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

142

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

I

ATELIER MECANIC

143

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

144

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

I

COMF

ARTIW

ENT JURIDIC - CONTENCH

>s

145

1

Consilier juridic

S

IA

COMP

ARTIM

ENT CABINET DIRECTOR

ÎENERAL

146

1

Referent de specialitate

s

I

COMP

ARTIM

ENT FINANCIAR CONTABI

.ITATE, CASIERIE

147

1

Inspector de specialitate

s

IA

148

2

Inspector de specialitate

s

IA

149

3

Inspector de specialitate

s

IA

150

4

Inspector de specialitate

s

IA

151

5

Inspector de specialitate

s

IA

152

6

Inspector de specialitate

s

IA

153

7

Inspector de specialitate

s

I

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

154

1

(inspector de specialitate

s

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

155

1

Inspector de specialitate

s

IA

156

2

Inspector de specialitate

s

IA

157

3

nspector de specialitate

s

I

SERVICIUL ÎNTREȚINERE - ADMINISTRATIV

158

1

Sef serviciu

s

II

159

1

Referent de specialitate

s

II

160

2

Referent

M

IA

161

3

Magaziner

M

162

4

Pompier

163

5

Plasator sala

G
Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ Treapta profesionala

de conducere

de execuție

164

6

Plasator sala

G

/V

165

7

Supraveghetor sala

G

166

8

Supraveghetor sala

G

t* i s

167

9

Supraveghetor sala

G

168

10

Supraveghetor sala

G

169

11

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

i

170

12

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

i

171

13

Muncitor calificat (electrician)

i

172

14

Paznic

173

15

Paznic

174

16

Paznic

175

17

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

176

1

Șofer (autocar)

i

177

2

Șofer (autoturism)

i

178

3

Șofer

G

i

HOÂJ^

.. 1