Hotărârea nr. 408/2019

Hotãrârea nr. 408 privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2019


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 408

privind aprobarea tarifelor și prețurilor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Referatul de aprobare nr. 422/30.08.2019 al Viceprimarului Municipiului Ploiești - dl. Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Servicii de Gospodărire Urbană SRL Ploiești, înregistrat sub nr. 17877/27.08.2019 prin care se propune aprobarea tarifelor practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL pentru activitățile prevăzute în actul adițional, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 251/31.07.2019;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 10650/17.10.2019 al Direcției Tehnic-Invetiții;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 29.10.2019;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2010;

Ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al Municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, anexa nr. 9 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010;

în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

Având în vedere Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

în temeiul prevederilor art. 74 și art. 129 din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă tarifele și prețurile practicate de S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL pentru achiziția, montarea, repararea indicatoarelor rutiere și execuția marcajelor rutiere (inclusiv proiectare), conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Pentru orice lucrare care nu se regăsește în tarifele anexate și care a fost recepționată, decontarea se va face pe bază de deviz de lucrări întocmit conform legislației în vigoare.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTE'7

Contrasemnează: SECRETAR GENERAL, ț Ioana Geanina SERBINOV


SGU PLOIEȘTI


TARIFE INDICATOARE SI MARCAJE RUTIERE PENTRU ANUL 2019

* / cnr

Denumire produs/operatie

u.m.

Pret(fara TVA)

Preț (cu civA)

A

INDICATOARE RUTIERE ( PROCURARE)

\\ .

1

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (700 mm)

buc

65.00

77.35

2

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

88.00

104.72

3

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

82.00

97.58

4

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune mica (600 mm)

buc

72.00

85.68

5

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

115.00

136.85

6

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

82.00

97.58

7

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650 mm)

buc

90.00

107.10

8

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa l,dimensiune (500x650 mm)

buc

85.00

101.15

9

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650x850 mm)

buc

135.00

160.65

10

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (450x200 mm)

buc

42.00

49.98

11

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (250x1000 mm)

buc

65.00

77.35

12

Panou rutier de orientare si informare,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1

mp

385.00

458.15

13

Stâlpi susținere indicatoare

buc

100.00

119.00

14

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

375.00

446.25

15

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie reflectorizanta clasa 2

mp

750.00

892.50

16

Structura metelica tip consola ( zincata )

buc

14500.00

17255.00

17

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaic,cu stâlp de susținere de diametru 76 mm

buc

3600.00

4284.00

B

INDICATOARE RUTIERE ( MONTAJ)

1

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (700 mm)

buc

47.30

56.29

2

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

52.10

62.00

3

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

52.54

62.52


4

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa l,dimensiune mica (600 mm)

buc

50.72

X 60.36

5

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

56.37

& .........

I' 67.08

6

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

,'c

52.54\

z 62 52

7

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650 mm)

buc

53.57

'fe'

"^^2 ’J i' .

63.75

8

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (500x650 mm)

buc

51.62

61.43

9

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650x850 mm)

buc

57.22

68.09

10

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (450x200 mm)

buc

45.97

54.70

11

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (250x1000 mm)

buc

50.77

60.42

12

Panou rutier de orientare si informare,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1

mp

109.60

130.42

13

Stâlpi susținere indicatoare

buc

93.05

110.73

14

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

105.70

125.78

15

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie reflectorizanta clasa 2

mp

154.65

184.03

16

Structura metelica tip consola ( zincata ) - montaj,inclusiv armatura si beton

buc

3764.19

4479.39

17

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaic,cu stâlp de susținere de diametru 76 mm

buc

673.96

802.01

C

INDICATOARE RUTIERE ( DEMONTARE)

1

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (700 mm)

buc

63.45

75.5055

2

Indicator rutier de forma triunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (900 mm)

buc

63.45

75.5055

3

Indicator rutier de forma circulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (600 mm)

buc

63.45

75.5055

4

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune mica (600 mm)

buc

63.45

75.5055

5

Indicator rutier de forma octogonala,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune curenta (800 mm)

buc

63.45

75.5055

6

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (600 mm)

buc

63.45

75.5055

7

Indicator rutier de forma patrata,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650 mm)

buc

63.45

75.5055

8

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (500x650 mm)

buc

63.45

75.5055

9

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (650x850 mm)

buc

63.45

75.5055

10

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (450x200 mm)

buc

63.45

75.5055

11

Indicator rutier de forma dreptunghiulara,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1,dimensiune (250x1000 mm)

buc

63.45

75.5055

12

Panou rutier de orientare si informare,suport OLZn -1 mm, folie reflectorizanta clasa 1

mp

123.94

%147.489

13

Stâlpi susținere indicatoare

buc

75.93

90.3567

14

Reconditionare indicatoare rutiere (îndreptare)

buc

13.14

15.6366

15

Reconditionare stâlpi metalici (îndreptare + sudura )

buc

57.22

68.0918

16

Protejarea prin vopsire (inclusiv pregătirea suprafeței) a stâlpilor de susținere

buc

33.58

39.9602

17

Indicatoare ansamblu reflectorizant

buc

78.45

93.3555

18

Panouri rutiere,suport din profile metalice Al - 2 mm, folie reflectorizanta clasa 2

mp

139.1

165.529

19

Structura metelica tip consola ( zincata) - montaj,inclusiv armatura si beton

buc

477.33

568.023

20

Ind rutier reflectorizant"Trecere pentru pietoni" echipat cu lămpi cu led si alimentat de la panou fotovoltaic,cu stâlp de susținere de diametru 76 mm

buc

238.93

284.327

D

MOBILIER STRADAL ( PROCURARE)

1

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

120.00

142.80

2

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

324.00

385.56

3

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

114.00

135.66

4

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

102.00

121.38

5

Oglinda stradala reglabila D=80 cm

buc

400.00

476.00

6

Bolarzi beton

buc

180.00

214.20

7

Parapet lestabil

buc

220.00

261.80

8

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

48.00

57.12

9

Buton rutier reflectorizant îngropat

buc

54.00

64.26

12

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

160.00

190.40

13

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

480.00

571.20

E

MOBILIER STRADAL ( MONTAJ)

1

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

100.84

120.00

2

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

265.52

315.97

3

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

100.66

119.79

4

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

98.76

117.52

5

Oglinda stradala reglabila D=80 cm

buc

111.92

133.18

6

Bolarzi beton

buc

117.29

139.58

7

Parapet lestabil

buc

104.84

124.76

8

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

55.54

66.09

9

Buton rutier reflectorizant îngropat

buc

67.59

80.43

12

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

110.26

131.21

13

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

177.73

211.50

E

MOBILIER STRADAL ( DEMONTARE)

1

Stâlp metalic rotund - delimitare acces

buc

55.71

66.29

2

Limitatoare de viteza - sistem liniar

ml

82.37

98.02

3

Limitatoare de viteza - sistem punctiform

buc

39.33

46.80

4

Stâlp flexibil pentru delimitare si direcționare

buc

39.33

46.80

5

Oglinda stradala reglabila D=80 cm

buc

81.25

9.6.69

6

Bolarzi beton

buc

55.71

V66.29

7

Parapet lestabil

buc

29.18

,^34.72

8

Buton rutier reflectorizant aplicat

buc

32.10

9

Buton rutier reflectorizant ingropat

buc

32.10

^38.20

12

Separator de sens, stâlp material plastic

buc

39.33

4^.80

13

Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI)

buc

63.29

7^32-

14

Reconditionare stâlpi metalici (îndreptare + sudura )

buc

57.22

68.09

15

Protejarea prin vopsire (inclusiv pregătirea suprafeței) a stâlpilor de susținere

buc

33.58

39.96

16

Reconditionare Gard metalic pentru dirijare pietoni ( SCOLI )-inclusiv vopsire

buc

209.85

249.72

F

MARCAJE RUTIERE

1

Marcaj rutier termoplastic

mp

110.39

131.36

2

Marcaj rutier preformat

mp

248.12

295.26

3

Marcaj rutier convențional

mp

26.79

31.88

4

Marcaj rutier transversal,diverse

mp

80.39

95.66nota:Tarifele referitoare la indicatoare de circul itie sunt valabile pentru stâlpi standardizați (d 48 x 3 m).Pentru alt montaj (de ex pe stâlpi de iluminat),tarifele de montaj se majoreaza cu 20%                            '//Directo Genera

ALIN MIHAE^ D^NILA I

Sef SerwTe

MARIUj^>|AINTE
MARIA


:te

NWSnÂLENA PRIPUTEFANESCU