Hotărârea nr. 39/2019

Hotãrârea nr. 39 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriaşii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietăţii şi listei cu ordinea de prioritate pentru locuinţele sociale


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI î


HOTĂRÂREA Nr.39

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au fâcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 2/07.01.2019 a consilierilor Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr.88/03.01.2019 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere raportul de specialitate nr. 45/22.02.2019 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistentă socială din data de 21.12.2018;

în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 542/03 decembrie 2018 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale;

în conformitate cu art. 2 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2007, privind asigurarea fondului de locuințe destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 44 alin. (1), (2) din Legea nr. 10 / 2001, republicată și actualizată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06 martie 1945 - 22 decembrie 1989;

având în vedere prevederile art. 43 și art. 48 din Legea nr. 114/1996 - Legea Locuinței, republicată și actualizată și prevederile art. 21 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată privind Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii Locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 17, precum și art. 115, alin. (1), lit. b ) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă listele cu ordinea de prioritate pentru repartizarea de locuințe către chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății, valabilă pe anul 2019, conform Anexei 1 și Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta.

Art. 2 Aprobă lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale, valabilă pe anul 2019, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019LISTA CU ORDINEA DE PRIORITATE PE ANUL 2019                      ANEXA Nr.1 la Hotararea nr:

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse dintr-o persoana

Nr.

Poz

Nume si Prenume

Nr.

membrii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațională

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială

Pct.

Situația contractuală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

RADU MIHAELA

1

782

36

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu

1170

8

Contract expirat

10

Nu

0

25.01.2011

8

2

DONCILĂ ELENA

1

12448

35

Pensionar* pers.

Handicap

9

Certificat handicap grav

5

Pensie

1162

8

Contract in vigoare<12 luni

7

Nu

0

15.12.2014

6

3

ENACHE ERMINA

1

510

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

640

6

Contract expirat

10

Nu

0

23.08.2007

10

4

IRIMIA MARIȚA

1

425

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1199

8

Contract expirat

10

Nu

0

11.01.2012

8

5

POPESCU MARIA

1

5690

34

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1290

8

Evacuata

10

Nu

0

07:06.2013

8

6

ENUȚĂ SEVASTAf -20% chiriaș locuința sociala)

1

569

33,6

Pensionar* pers.

Handicap

9

Certificat handicap accentuat

5

Pensie

1015

8

Sentința civila evacuare

10

Nu

0

04.03.2008

10

7

MĂGULEANU VALERIA

1

2244

32

Pensionar

8

Certificat medica!

2

Pensie

1664

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.09.2002

10

8

ALEXE STELIAN

1

2103

32

Pensionar

8

Boli cronice

2

Pensie

640

6

Contract expirat

10

Nu

0

27.02.2014

6

9

IUGA GRIGORE ( 20% chiriaș locuința sociala)

1

564

31,2

Pensionar* pers.

Handicap

9

Certificat handicap grav

5

Pensie

2301

2

Contract expirat

10

Decret -

Lege 118/ 1990

3

22.02.2008

10

10

GHEORGHE VASILE

1

587

31

Ajutor, social+pers Handicap

5

Certificat handicap mediu

4

VMG+ indemz. hand.

202

2

Contract expirat

10

Nu

0

05'06.2008

>1 '

10£11

ANDREI MIHAI

1

501

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie

1600

2

Notificare

10

Nu

0

26.06.2007

10

12

MIHAI ELENA

1

12856

30

Salariat

10

Sănătos

0

salariu

2059

2

Contract expirat

10

Nu

0

28.12.2011

8

pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății pentru familiile compuse din mai multe persoane

Nr. Crt

Nume si Prenume

Nr. mem brii

Dosar Nr.

Total Punctaj

Situația ocupațion ală

Pct.

Situația medicală

Pct.

Situația materială venit pe persoana

Pct.

Situația contract uală

Pct.

Beneficiar 341/2004 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

STOICA ELENA

4

554

40

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 992

10

Notificări

10

Nu

0

09.01.2008

10

2

COSTACHE ELISABETA

2

2951

40

Pensionar

+pers. cu handicap

9

Certificat handicap grav

5

Pensie 1291

8

Contract expirat

10

Nu

0

08.04.2010

8

3

VIHTA IULIANA

2

8928

38

Pensionar

8

Astm Bronsic

2

Pensie 909

10

Contract expirat

10

Nu

0

30.10.2009

8

4

AL-SARAF ELENA

2

3125

36

Salariat

10

Sănătos

0

Salariu 1173

8

Contract expirat

10

Nu

0

04.04.2011

8

5

MATEI IUDITA FLORINA

3

505

35

Pensionar

8

Certficat handicap accentuat

5

Pensie 1849

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.08.2007

10

6

AVRAM LUMINIȚA

2

631

34

Pensionar

8

Certificat invaliditate

4

Pensie 2593

2

Contract expirat

10

Nu

0

19.11.2008

10

7

ANGELESCU ALISA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

7508

32,8

Salariat + copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 775

10

Evacuata

10

Nu

0

29.11.2001

10

8

DUMITRU

CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

416

32

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 880

10

Contract expirat

10

Nu

0

18.,Q.9;2006'

? ’• y * '■

X

9

NICOLAE VIOREL ( 20% chiriaș locuința sociala)

3

482

30,4

Pensionar +pers. cu handicap

9

Certificat handicap accentuat

5

Pensie 1344

4

Sentința civila

10

Nu

0

17,05.2007

10

■5..              ’_______________••    ■ '

ț- -          -

V. '                          X

10

OPAIȚ MARIA JANA

2

382

30

Pensionar

8

Sănătos

0

Pensie 2399

2

Notificare

10

Nu

0

09.03.2006

10

11

BIVOLARU NUȚA

3

30344

29

Persoana cu handicap+ copil minor

2

Certificat handicap accentuat

5

Indemnizație handicap 188

2

Contract expirat

10

Nu

0

11.05.2001

10

12

ȚILIMPEA CONSTANȚA (-20% chiriaș locuința sociala)

2

526

28,8

Pensionar

8

Certificat medical

2

Pensie 640

6

Contract expirat

10

Nu

0

18.10.2007

10

13

APOSTOLESCU MARCEL

2

590

28

Persoana fara venit

4

Sănătos

0

Salariu fiu 1416

4

Notificare

10

Nu

0

26.06.2008

10

14

STOICA AURORA

3

618

28

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Persoana fara venit

2

Contract expirat

10

Nu

0

03.12.2008

10

15

DOGARU DANIEL

2

640

28

Persoana fara venit

4

Certificat medical

2

Pensie mama 1643

2

Notificare

10

Nu

0

18.12.2008

10

16

DICU DANIELA MIHAELA (- 20% chiriaș locuința necesitatei

4

1750

28

Salariat+ copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 551

6

Persoana evacuată

10

Nu

0

24.02.2010

8

17

GHERGHE DORU

3

14809

26

Salariat+ copil minor

11

Sănătos

0

Salariu 1317

4

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

19.10.2017

4

18

GHIOMPIRICĂ MARIA

5

8086

25

Pensionar

8

Boli cronice

2

Pensie 202

2

Contract in vigoare <12 luni

7

Nu

0

11.08.2014

6

NOTA: NR. TOTAL MEU

flBRII DE FAMILIE IN

SCRISI IN L

STA = 48 PERSOANEpentru locuințele sociale

Nr. crt.

Nume si Prenume

Nr. membri de familie

Dosar Nr.

Total punctaj

Situația locativă mp/pers

Pct.

Nr. minori aflați în întreținere + elevi

Pct.

Modalitate în care se realizează veniturile

Pct.

Situația materială venit mediu pe persoană

Pct.

Situația medicală

Pct.

Beneficiari ai Legii 341/2004 si 118/1990

Pct.

Vechime cerere

Pct.

1

LUPU MONALISA GEORGIANA

3

4412

43.00

6,67

8

1 copil / 1 elev

3

Salariu + handicap

11

847

10

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

21.04.2015

6

2

CONSTANTIN LENUȚA

5

469

39.00

Lipsa dovada spațiu

2

4 copii / 4 elevi

7

Fara venit

4

724

10

Nu

0

Revocat din centru minori

6

05.03.2007

10

3

POPESCU ELENA GABRIELA

4

5242

36.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

924

10

Nu

0

Nu

0

28.05.2013

8

4

DUMITRU GHEORGHE

3

9805

36.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1 elev

3

Salariu

10

938

10

certificat astm

2

Nu

0

02.10.2013

8

5

GRANCEA CAMELIA

2

30662

35.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1198

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

20.05.1997

10

6

APOSTOLESCU GEORGIANA IOANA

1

2983

35.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu + handicap

11

1275

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

12.02.2013

8

7

HORVAT MARIA MĂDALINA

2

10795

35.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1

elev

3

Salariu

10

840

10

Certificat handicap qrav

5

Nu

0

08.08.2017

4

8

ZECHERU IONELA DANIELA

3

2040

34.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 1 elevi

3

Salariu

10

657

6

Certificat handicap qrav

5

Nu

0

08.03.2010

8

9

ROȘIORU GILDA SILVIA

2

8048

33.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii / 1 elev

3

Pensie + handicap

9

567

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.10.2010

8

10

COMIȘELU VALERIU

4

632

32.00

Chiriaș locuința necesitate

0

2 copii

2

Salariu

10

987

10

Nu

0

Nu

0

19.11.2008

’      T.:

10

11

OAE SPIRIDON

2

9113

32.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1002

8

Certificat handicap qrav

5

Nu

17.09.2013

‘ v 1

>>

12

DUTA ANDA IU LIANA

2

14270

32.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil /

1 elev

3

Salariu + handicap

11

1268

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

¥

i .. ‘                           \

08.10.2018

2

;•>* /

13

CRISTESCU MARIA

1

31249

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1489

4

Certificat handicap accentuat

5

Nu

--—

0

02.12.1997

10

14

STATE MARIA

1

684

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

15

MARIN CRISTIAN

4

3135

31.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii

2

16

PRICĂ MARIA LOREDANA

2

13800

31.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil / 1 elev

3

17

IORDACHE IULIANA

1

3945

31.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

18

RĂDUCANU VANDANA

3

10667

30.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elevi

4

19

BABȚAN MIHAI LAURENȚIU

1

12223

30.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

20

BĂICOIANU IONUT DANIEL

4

13305

30.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii /

1 elev

3

21

STOICA IONEL

4

18253

30.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii/ 2 elevi

4

22

CIOATĂ IOSIF

1

18697

30.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

23

PLATON ION

3

2450

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii / 1 elev

3

24

ARDELEANU LUISA DANIELA

2

11383

29.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

25

RĂDUCANU NICOLAE

1

9042

29.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

26

BARBU FLORIN

7

10728

29.00

Lipsa dovada spațiu

2

6 copii / 4 elevi

7

27

IVAN AURELIA MONICA

3

3122

29.00

16.51

4

2 copii /

2 elevi

4

28

MATEI FLORIAN MARIUS

1

10123

29.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1190

8

Nu

0

Nu

0

26.07.2001

10

Salariu

10

635

6

Nu

0

Nu

0

30.09.2002

10

Salariu

10

1067

8

Nu

0

Nu

0

13.12.2012

8

Pensie + handicap

9

1140

8

Certificat handicap qrav

5

Nu

0

15.04.2014

6

Salariu

10

479

6

Nu

0

Nu

0

31.10.2011

8

Pensie + handicap

9

1140

8

Certificat handicap qrav

5

Nu

0

13.11.2015

6

Pensie + handicap

9

579

6

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

07.12.2016

4

Salariu

10

950

10

Alte boli cronice

2

Nu

0

14.12.2018

2

Salariu

10

961

10

Nu

0

Revocat din centru minori

6

20.12.2018

2

Fara venit handicap

5

592

6

Certificate handicap accentuat

5

Nu

0

19.03.2009

8

Salariu

10

1269

8

Nu

0

Nu

0

06.11.2013

8

Pensie + handicap

9

1015

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.08.2016

4

Salariu

10

405

6

Nu

0

Nu

0

’o v

4

Fara venit

4

965

10

Certificat handicap qrav

5

Nu [j;

■»/

\   - f

02:03:2018

X

Pensie + handicap

9

990

10

Certificat handicap accentuat

5

V

Nu

t9X7,2Q1%

’ .1?

■/

2

29

LUPU BOGDAN LUCIAN

1

9652

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

2302

2

Certificat handicap qrav

5

Nu

0

29.05.2003

10

30

MINCU ELENA

2

127

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1226

8

Nu

0

Nu

0

14.10.2004

10

31

OPREA MARIA

1

346

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1956

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

18.11.2005

10

32

NICOLAE FILOFTEEA (-20%)

2

599

28.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

723

10

Nu

0

Nu

0

25.07.2008

10

33

RĂDUCANU ROXANA (-20%)

4

1604

28.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Salariu

10

790

10

Nu

0

Nu

0

22.02.2010

8

34

ABABEI FLORENȚA

2

6061

28.00

7,5

8

Nu

0

Pensie

8

1309

4

Nu

0

Nu

0

28.06.2011

8

35

SANDU GABRIELA VALERIA

4

1828

28.00

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

2 elevi

5

Salariu

10

432

6

Nu

0

Nu

0

18.02.2016

4

36

LĂIȘOR MARIA

1

8676

28.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie

8

909

10

Nu

0

Legea nr.

341 / 2004

3

04.07.2017

4

37

ALBINA COSTIN CĂTĂLIN

1

15098

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1015

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

25.10.2017

4

38

ȘUȚĂ FLORICA

1

8390

28.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

970

10

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.06.2018

2

39

BOGHIU GRIGORE

2

645

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1323

4

Certificat handicap grav

5

Nu

0

19.02.2009

8

40

DOBRE COSMIN ALEXANDRU

3

5681

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

661

6

Nu

0

Nu

0

04.06.2014

6

41

NICOLAE LAVINIA

3

6455

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

544

6

Nu

0

Nu

0

26.06.2014

” c

X?

42

DINU OCTAVIAN CRISTIAN

1

2588

27.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1248

8

Nu

0

Nu

2o

■ 26.02.2015

J

w

i-, <•

43

OANCEA IONUȚ RĂZVAN

1

1020

27.00

> 18

1

Nu

0

Pensie + handicap

9

1140

8

Certificat handicap grav

5

Nu

0^

270i:20i6

s*'

■/'

A

44

ENE ION

3

4502

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

995

10

Nu

0

Nu

0

29.03.2018

2

45

TEODOR IONUȚ

3

12970

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu + handicap

11

460

6

Certificat handicap mediu

4

Nu

0

12.09.2018

2

46

ȘTEFAN MARIANA

5

15913

27.00

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

427

6

Nu

0

Nu

0

05.11.2018

2

47

MOCANU LUMINIȚA

2

17698

27.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

964

10

Nu

0

Nu

0

05.12.2018

2

48

MOȚOI MAGDALENA

1

30061

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1301

4

Nu

0

Nu

0

16.02.1998

10

49

FRINCU MARIA

2

528

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1396

4

Nu

0

Nu

0

24.10.2007

10

50

APOSTOLESCU RODICA

1

7909

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

762

10

Nu

0

Nu

0

20.07.2015

6

51

RUSU PETRONELA

1

10152

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1254

8

Nu

0

Nu

0

21.09.2015

6

52

DOBRE GEORGETA MADALINA

2

12107

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copii

2

Salariu

10

665

6

Nu

0

Nu

0

10.11.2015

6

53

ENESCU MARIUS

4

382

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 2 elev

4

Salariu

10

647

6

Nu

0

Nu

0

13.01.2016

4

54

TOMA GABRIELA LOREDANA

3

11506

26.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 1 elevi

3

Pensie + handicap

9

394

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

19.10.2016

4

55

RELI MARIA

1

5403

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

994

10

boli neuropsihc

2

Nu

0

03.05.2017

4

56

MIHAI MARIA NICOLETA

2

13171

26.00

28

1

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

962

10

Nu

0

Nu

0

17.09,2018

57

MANEA VERA

2

17089

26.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1 elev

3

Pensie + handicap

9

1304

4

Certificat handicap grav

5

Nu

0/j

Oi

58

VINTILĂ RĂZVAN ION

1

18413

26.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

1015

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

o’

\o”*Z,oiEȘ

------A t—

...

2 .

59

NICOLAE

(- 20%)

4

440

25.60

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

2 elevi

5

Salariu

10

617

6

Nu

0

Nu

0

15.01.2010

8

60

DOBRE IU LIANA SORINA

1

30971

25.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

165

2

Nu

0

Nu

0

30.08.1997

10

61

NICOLAE ELISABETA VERONICA

3

30486

25.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Salariu

10

475

6

Nu

0

Nu

0

11.25.1998

10

62

PUȘCAȘU ANA

1

2960

25.00

> 18

1

Nu

0

Pensie

8

1274

8

Nu

0

Nu

0

06.04.2009

8

63

COSTACHE MARIA CLAUDIA

1

3565

25.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1462

4

Nu

0

Nu

0

15.04.2011

8

64

NICA

LOREDANA

(-20%)

5

536

24.80

Tolerat in spațiu

3

3 copii / 3 elevi

6

Salariu

10

368

2

Nu

0

Nu

0

16.11.2007

10

65

BIVOLARU ELEONORA (-20%)

2

596

24.80

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil /

1 elev

3

Salariu

10

684

6

Nu

0

Nu

0

16.07.2008

10

66

SANDU ELENA

3

381

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

366

2

Diabet

2

Nu

0

08.03.2006

10

67

MATEI MARILENA LAURA

1

518

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

640

6

Nu

0

Nu

0

18.01.2010

8

68

IONESCU REMUS FLORIAN

5

13145

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 3 elevi

6

Fara venit

4

432

6

Nu

0

Nu

0

19.12.2013

6

69

GĂLĂȚEANU ANTON

2

16510

24.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

993

10

Nu

0

Nu

0

20.11.2017

4

70

RĂDUCANU ADELIN (-20%)

1

1605

23.20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1269

8

Nu

0

Nu

0

22.02.2010

8

71

RĂDUCANU MARIAN (-20%)

1

1607

23.20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1269

8

Nu

0

Nu

^$£201.^

X

72

RĂDUCANU CĂTĂLIN VASILE (-20%)

1

9051

23.20

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu + handicap

11

1747

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

“Ol

17.112010

\ &.-2J

7

i 8’

73

CONSTANTIN NICOLAE VIOREL

1

6871

23.00

22

1

Nu

0

Pensie

8

888

10

Nu

0

Nu

0

________

29.06.2016

'-y

:'4

74

BRĂTULESCU ALICE DELIA

1

9888.

23.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

2303

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

4

75

BRĂTULESCU SIMONA ELENA

1

9889

23.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

2303

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

09.09.2016

4

76

POPESCU ADINA MIHAELA

2

5590

23.00

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil / 1 elev

3

Șomer

8

532

6

Nu

0

Nu

0

08.05.2017

4

77

MACOVEI Ml HAI

1

14511

23.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie + handicap

9

640

6

Gr. III invaliditate

4

Nu

0

11.10.2018

2

78

ILIE GEORGIANA

2

16384

23.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Salariu

10

573

6

Nu

0

Nu

0

08.11.2018

2

79

MANEA FLORIN

(- 20%)

3

3805

22.40

Tolerat in spațiu

3

1 copil / 1 elev

3

Salariu

10

977

10

Nu

0

Nu

0

16.03.2018

2

80

LARGEANU ADRIANA

2

420

22.00

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

0

Salariu

10

1683

2

Nu

0

Nu

0

09.10.2006

10

81

VASILE VASILICA

2

436

22.00

Chiriaș locuința necesitate

0

Nu

0

Fara venit

4

1263

8

Nu

0

Nu

0

31.10.2006

10

82

BURLACU GINA

4

7245

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

3 elevi

6

Ajutor social

4

256

2

Nu

0

Nu

0

29.07.2011

8

83

NEAGU ELENA

2

6813

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1593

2

Nu

0

Nu

0

22.06.2012

8

84

COSTIN ANGELA EMILIA

2

2564

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Handicap

1

1143

8

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

11.03.2014

6

85

NICOLAE

AURAȘ

2

6187

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1390

4

Nu

0

Nu

0

18.05.2014

6

86

VASILE MIHAI SORINEL

1

11773

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

1400

4

Nu

0

Nu

0

z

ăafâfgOW

: 6

87

STOICAN RAMONA VIOLETA

10

13011

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

9 copii / 7 elevi

10

Ajutor social

4

195

2

Nu

0

Nu

!4'

88

VLĂSCEANU MARIA CARMEN

3

4748

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

511

6

Nu

0

Nu

■R ■

0

l

z

89

PETCU MIRCEA

3

12556

22.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1544

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

04.09.2018

2

90

LUCACIUC VIOLETA

1

13169

22.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit handicap

5

350

2

Certificat handicap accentuat

5

Revocat din centru minori

6

17.09.2018

2

91

OPREA CĂTĂLINA

2

30961

21.00

> 18

1

Nu

0

Pensie

8

1509

2

Nu

0

Nu

0

24.07.1997

10

92

DINU CLAUDIU BOGDAN

4

641

21.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii / 2 elevi

5

Fara venit

4

308

2

Nu

0

Nu

0

29.12.2008

8

93

ZARNESCU CRISTIAN

3

4599

21.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Handicap

1

230

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

09.06.2009

8

94

DUMITRU VASILE

3

7020

21.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii /1 elev

3

Handicap

1

244

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

16.09.2010

8

95

AVRAM CAMELIA

1

1436

21.00

> 18

1

Nu

0

Salariu

10

1180

8

Nu

0

Nu

0

30.01.2018

2

96

MUNTEANU EUGEN

1

8028

21.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Pensie + handicap

9

1509

2

Certificat handicap grav

5

Nu

0

12.06.2018

2

97

NICOLAE LILICA (-20%)

5

3473

20.80

Tolerat in spațiu

3

3 copii /

2 elevi

5

Salariu

10

478

6

Nu

0

Nu

0

09.03.2018

2

98

BĂRBUCEANU MONICA

2

617

20.00

Chiriaș locuința necesitate

0

1 copil

2

Handicap

1

188

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

30.10.2008

10

99

UDEANU CONSTANTIN

1

1957

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1921

2

Nu

0

Nu

0

20.02.2013

8

100

GHEORGHE ION

1

9088

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

640

6

Nu

0

Nu

0

19.08.2016

4

101

NICA SILVANA

5

17981

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii /

2 elevi

5

Ajutor social

4

189

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

9/

X

18 Î2.2O4 7

2

102

BOBEICA RODICA

1

18321

20.00

30

1

Nu

0

Pensie + handicap

9

1580

2

Certificat handicap mediu

4

NU (

22.12.2017\

;

3 A

M

103

OATU VICTOR

1

6323

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1175

8

Nu

0

Nu

08.05.2018

104

DRAGAN PETRE

1

8870

20.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1122

8

Nu

0

Nu

0

28.06.2018

2

105

CHIRU ANA MARIA

4

15037

19.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii / 1 elev

3

Salariu

10

308

2

Nu

0

Nu

0

22.10.2018

2

106

DUMITRESCU

GHIOCEL (-20%)

2

14198

18.40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1197

8

Nu

0

Nu

0

05.10.2018

2

107

CĂLĂTAN PETRU (-20%) CRISTIAN

2

15915

18.40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1130

8

Nu

0

Nu

0

05.11.2018

2

108

POPA MIHAI

IULIAN (- 20%)

1

16731

18.40

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1297

8

Nu

0

Nu

0

15.11.2018

2

109

TEODOR CORNELIA

1

30658

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

20.05.1997

10

110

STOICA ION

1

7686

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Pensie

8

1541

2

Nu

0

Nu

0

13.07.2015

6

111

STOICA GHEORGHE GABI

3

6763

18.00

Lipsa dovada spațiu

2

2 copii

2

Salariu

10

364

2

Nu

0

Nu

0

16.05.2018

2

112

MOȚOIU POLIXENIA MADALINA

1

9665

17.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Salariu

10

1919

2

Nu

0

Nu

0

10.07.2018

2

113

CONSTANTIN ELENA ELIZA

1

8897

16.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

11.11.2010

8

114

BUTOIU GEORGETA

1

1149

16.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

29.01.2013

8

115

RADUCANU ALINA (- 20%)

5

18172

16.00

Tolerat in spațiu

3

4 copii / 4 elevi

7

Ajutor social

4

173

2

Nu

0

Nu

0

20.12.2017

4

116

BADEA MARIA

(-20% )

5

2613

16.00

Tolerat in spațiu

3

4 copii

3

Salariu

10

301

2

Nu

0

Nu

0,.

f

W19

. 2

117

STOICA

LUMINIȚA GEORGIANA

1

17248

16.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Salariu

10

2687

2

Nu

0

Nu

l

/

;25.4Ț;20.1.

8

£

I =4

118

CROITORU MARIA

1

3112

15.00

24

1

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

119

BOGDAN CLAUDIU

1

9834

15.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

09.09.2015

6

120

ILIE SILVIAN BOGDAN

2

9911

15.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit

4

42

2

Nu

0

Nu

0

24.07.2017

4

121

MIHAI ANCUȚA

ALEXANDRA

4

1281

15.00

Tolerat in spațiu

3

2 copii / 2 elevi

4

Fara venit

4

83

2

Nu

0

Nu

0

26.01.2018

2

122

CONSTANTIN NICU

1

18116

14.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Handicap

1

375

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

19.12.2017

4

123

RĂDULESCU EUGENIA (-20%)

1

18022

13.60

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fara venit handicap

5

375

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

11.12.2018

2

124

CHMILEVSKI

PORF1RA

1

15870

13.00

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Ajutor social

4

142

2

Nu

0

Nu

0

07.11.2017

4

125

STAN CRISTINA

9

4290

13.00

Lipsa dovada spațiu

2

7 copil

3

Fara venit

4

78

2

Nu

0

Nu

0

26.03.2018

2

126

RĂDUCANU GEORGIANA

4

1324

13.00

Lipsa dovada spațiu

2

3 copii

3

Ajutor social

4

283

2

Nu

0

Nu

0

29.05.2018

2

127

MITRUȘ SEVASTIAN (-20% )

2

10739

12.80

Lipsa dovada spațiu

2

1 copil

2

Fara venit handicap

5

325

2

Certificat handicap accentuat

5

Nu

0

31.07.2018

2

128

RĂDUCANU

IONELA LETIȚIA (-20%)

2

13781

12.00

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit

4

42

2

Nu

0

Nu

0

16.12.2016

4

129

DICU IULICA CARLA ( - 20%)

2

17093

10.40

Tolerat in spațiu

3

1 copil

2

Fara venit

4

100

2

Nu

0

Nu

0

22.11.2018

2

130

IORDACHE EUGEN MIHAI

1

17924

10.00

Lipsa dovada spațiu

2

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

0

10.12.2018

2

131

OPREA ANA MAR1A (- 20% )

1

7218

8.08

Tolerat in spațiu

3

Nu

0

Fara venit

4

0

2

Nu

0

Nu

<0

..........

2 Ă

NOTA: NR. TOTAL DE MEMBRII DE FAMILIE INSCRISI IN LISTA = 299 PERSOANE

OBSERVAȚIE: AU FOST DEPUNCTATE CU CATE 20% DIN NUMĂRUL TOTAL DE PUNCTE ACUMULATE FAMDîll Al;E CĂROR RUDE DE GRADUL I BENEFICIAZĂ DE LOCUINȚE DIN FONDUL PUBLIC LOCATIV AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI