Hotărârea nr. 27/2019

Hotãrârea nr. 27 privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești aviatorului Mircea T. Bădulescu


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive nr. 70/15.02.2019 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius -Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Minea Constantin Gabriel, Neagu Daniel-Puiu, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice nr. 390/15.02.2019 si al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 57/26.02.2019, în vederea decernării, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești eroului aviator Mircea T. Bădulescu;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 15.02.2019;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. 8 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1 Se conferă, post-mortem, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești aviatorului Mircea T. Bădulescu, pentru remarcabila activitate profesională din domeniul aviației și a modului în care și-a îndeplinit misiunile aeriene.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 27 februarie 2019


PRESEDIN

’      ' I

George-Șori b I