Proces verbal din 31.08.2018

Proces verbal din 31 august 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 31 august 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre, nr. 3044/24.08.2018.

*

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Ganea Cristian-Mihai, Palas-Alexandru Paul. Sălceanu Claudia Oana si Sicoie

Florin Lucian.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Popa Georgiana

 • - Primar

 • -  Consilier juridic - Serviciul Juridic

Contencios, Contracte


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

DI George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 22 de consilieri dintr-un număr de 26 în funcție. Constat existenta cvorumului.

9                                                              9

*

începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României.

*

Ordinea de zi cuprinde 28 de puncte la care avem un număr de...

Dl Cosma Marcian

Domnul Președinte, dați-mi voie înainte de a prezenta ordinea de zi, să urez astăzi, într-o zi de 31 august ”La mulți ani, limbii române!”

Este o zi în care Republica Moldova, țara soră, a adoptat ca limbă națională, așa cum era și firesc, limba maternă, limba națională, limba română.

Noi am urmat exemplul nu prin a adopta-o, ci prin a decreta ziua de 31 august ”Ziua Națională a Limbii Române”, o limbă care ne face cinste și eu o văd ca element de siguranță al actului de identitate al poporului și statului nostru.

La mulți ani, Limbii Române!

Vă mulțumesc!

J


Dl George Sorin Botez

Și noi vă mulțumim!

Domnul Minea, înțeleg că punctul 10 nu mai este pe listă la s

Dl Minea Constantin

La ședința grupului operativ am înțeles că o să fie o sedi

săptămâna viitoare. Acum nu este.


Dl George Sorin Botez

O să dau citire proiectelor suplimentare pentru a fi introduse pe ordinea de zi:

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi "pentru".

A**

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi "pentru”.

AAA

”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana, Zoia Staicu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi ”pentru”.

AAA

"Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi "pentru”.

***


”Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Con>i municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de st/ ș/p raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019 - inițiat de Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Vădlfiisf

Dinu și Florina Alina Sorescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi ”pentru”.


"Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi "pentru”.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi "pentru”.

"Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi ”pentru”.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haref’» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?


i Urbanistic ZonalVMo

A.

CFR. Podul înalt prin lărgire la 4 ben


Dacă se abține cineva?

?

22 de voturi „pentru”.

***


„Proiect de hotărâre privind i Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi „pentru”.

Ai*

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr.542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești str. Depozitelor, nr.2, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi „pentru”.

***

Și ultimul, "Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr.16 - inițiat de viceprimar George Pană.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi ”pentru”.

***

Dl Primar

A

înțeleg că domnul Minea a solicitat retragerea punctului 10 de pe ordinea de zi de pe lista suplimentară, așa cum a fost lista propusă ieri, cu privire la adoptarea documentelor privind strategia de alimentare cu energie termică în municipiul Ploiești.

Dl Minea Constantin

Conform discuției care a fost în cadrul ședinței operative de ieri, având în vedere importanța acestui studiu, eu sunt total de acord cu el, dar având în vedere că ieri la momentul la care s-a ținut ședința nu era niciun fel de material pus la dispoziție și totuși este un proiect care are un impact până în anul 2049, colegii au solicitat o perioadă scurtă de studiu asupra acestui material.

Vestului -limită oraș, inclusiv terminairhuîtîmodal”


Dl Primar                                                 > sCifT-x.

’                                         ••                        / 0           -A'

Dumneavoastră ați spus că săptămâna viitoare va avea- doc o ședință

extraordinară...

Dl Minea Constantin

Așa am=ânțeleș îmcadrul ședințenoperative de ieri.Dl Primar

Era legată de un proiect de rectificare a bugetului. în urma discu

Direcția Generală a Finanțelor Publice, ei pot face estimare pe impozitul pe venit abia undeva ori la sfârșitul săptămânii viitoare, ori luni pe data de 9, drept pentru care noi nu vom putea avea acea ședință de buget decât cealaltă săptămână.

Acest document ne este necesar în primul rând pentru a iniția, de fapt ele sunt inițiate dar a fost solicitat acest document, discuțiile cu reprezentanții de la P.O.I.M. pentru a fi introduși în lista localităților care pot beneficia de finanțare europeană pentru termie, ulterior care sunt acceptați, pentru că aceste localități s-au înscris în perioada 2007 -2013. Dacă suntem acceptați apoi demarăm și celelalte proceduri.

Deci este o urgență destul de mare cu privire la aprobarea acestei strategii, în vederea finalizării demersurilor din partea noastră de a fi introduși pe lista municipalităților sau localităților care beneficiază de energie termică în sistem centralizat, pentru a putea finanța o parte din lucrările respective prin acest program operațional "infrastructură mare”.

De aceea aveam rugămintea la dumneavoastră, pentru că știu că a fost prezentat acest document în cadrul ședinței de comisie de utilități. Mulțumesc!

Dl Minea Constantin

Domnul Primar, încă o dată, mă repet, având în vedere caracterul extrem de important al acestui studiu și având în vedere lipsa acestuia la momentul ședinței operative, colegii au solicitat materiale pentru documentare.

Din păcate, abia astăzi au fost la dispoziție, uitați-vă, le văd pe mesele colegilor mei.

Dl George Sorin Botez

Acesta este puțin spus că este un studiu...

Dl Minea Constantin

Da. De fapt nu este studiul, este o sinteză a studiului.

Dl George Sorin Botez

Aici văd exact nimic și nu voi vota acest studiu până când nu-1 înțeleg.

Dl Minea Constantin

Am înțeles, tocmai de aceea am solicitat scoaterea de pe ordinea de zi astăzi.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Mai sunt alte cerințe?

»

Domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

.A- \

fie discutat după punctul 5

■'a-1 WW I

.Ș*

v z         V


Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                               5

Aș dori ca punctul numărul 26 de pe ordinea de zi să "întrebări și interpelări”.

Dl George St> ri n Botez

Și 27?   "

Dl Popa Gheorghe

Și 27.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot această propunere:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

a

Cu 21 de voturi ”pentru”, toată lumea a fost de acord ca punctele 26 și 27 să fie discutate după punctul 5.

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan a părăsit sala. Sunt 21 de consilieri prezenți.

*

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 21 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

*

înainte de a intra în desfășurarea lucrărilor, avem de făcut o premiere pentru tinerii ploieșteni care au obțit nota zece la Evaluarea națională 2018, respectiv la Bacalaureat 2018. Am deosebita plăcere să dau citire numelor acestora și să avem bunăvoința de a face o premiere din partea municipalității. Poate cam mici. Din punctul meu de vedere copiii aceștia ne fac cinste mai mult ei nouă, decât noi lor. Și sper ca din rândul lor să fie unii care mâine vor ridica Ploieștiul și nu vreun orășel amărât de prin Franța, Spania, etc.

O să dau citire celor care au obtinut nota zece la evaluarea națională 2018:

9                                                                                                   9

Bumbăcea Nicoleta Dănescu Sebastian Fryganiotis Sofia Grigore Bogdan Ispas Ariana Mihalcea Maria Nistor Iarina Pălămaru Bianca Preda Maria Savu Daria Tudor Antonia

 • - Colegiul Național Jean Monnet

 • - Colegiul Național Mihai Viteazul

 • - Școala Gimnazială Sfântul Vasile

 • - Colegiul Național Mihai Viteazul

 • - Colegiul Național Jean Monnet

 • - Colegiul Național Mihai Viteazul

 • - Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza

 • - Școala Gimnazială Sfântul Vasile

 • - Școala Gimnazială Sfântul Vasile

 • - Colegiul Național Mihai Viteazul

 • - Colegiul Național Nichita Stănescu

6

Vârlan Andreea             - Școala Gimnazială Spectrum

/ ■ ■ ’ ■?-

Elevii care au obținut nota zece la Bacalaureat 2018:

Popescu Irina                 - Colegiul Național Mihai Viteazul ’N,,

Mihăilă Andreea              - Colegiul Național I.L. Caragiale j

Să aveți noroc în viață, să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce faceți: și -nu uitați de România!

Punctul 1 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 26 iulie 2018.”

Au lipsit consilierii Cosma Marcian, Drăgușin Paulica și Ganea Cristian-Mihai. Domnul Ganea lipsește, pentru doamna Drăgușin nu mai este cazul, domnul Cosma nu participați la vot. Sunt 20 de consilieri care vor participa la vot.

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi ”pentru”.

*

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan a revenit în sală.

9                                                                                                           5

*

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 iulie 2018.”

Au lipsit doamna consilier Dragulea Sanda și domnul consilier Marcu Valentin, care nu vor participa la vot.

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

20 de voturi ”pentru”.

iii

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 9 august 2018.”

Au lipsit consilierii Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius-Andrei și Mateescu Marius-Nicolae, care nu vor participa la vot.

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

19 voturi "pentru”.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 13 august 2018.”

Au lipsit consilierii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena și Văduva Sorin, care nu vor participa la vot.

Cine este pentru?        - 14 voturi


Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

14 voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”<

Vă rog, înscrieri la cuvânt!


Dl Tudor Aurelian Dumitru

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                       5

Aș dori ca Poliția Locală să ne prezinte un raport, avem o legislație referitoare la ambrozie și o hotărâre de consiliu local și vreau să ne prezinte și nouă o situație cu ce măsuri au luat pe aceste două legi. In Ploiești avem o problemă reală cu ambrozia.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dna Băzăvan Larisa

Pe Aleea Iezerului este Școala „George Emil Palade”. în atenția comisiei de circulație, trotuarele sunt pline cu mașini, iar adulții și copiii circulă pe stradă. Este un real pericol și până acum nu s-a întâmplat nimic, dar semnalele sunt că trebuie să se ia măsuri.

Dl George Sorin Botez

Eu o să pun doar o întrebare. Citesc în presa locală și văd fotografii cu mașini parcate alandala peste tot, pe spații pietonale, etc. Vreau și eu o situație din partea Poliției Locale, câte amenzi au dat în zona centrală pentru parcare pe spații pietonale, în general parcări necuvenite sau staționări.

Este domnul director de la Poliția Locală?

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală

Eu sunt din partea Poliției Locale.

Dl George Sorin Botez

O să vă rog să pregătiți și o ședință de comisie de ordine publică, pentru că discutasem cu domnul director acum vreo trei luni de zile că o face într-o săptămână, dar probabil că timpul se dilată, se contractă...

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală

Am înțeles.

9

Dl George Sorin Botez

Poate reușiți să o convocați, pentru că sunt probleme importante de discutat.

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală

Dumnealui se întoarce din concediu peste două săptămâni. O lăsăm pentru când se întoarce sau doriți în răstimpul acesta?

Dl George Sorin Botez

Repede. Are înlocuitor?

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală

Eu sunt.

Dl George Sorin Botez

Si nu vă descurcați?


3                                                 3

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală Ba da.

- Dl George Sorin Botez

Dați-i drumul.

Dna Pitariu Paula - reprezentant Poliția Locală

Credeam că doriți și prezența dumnealui.

Dna Băzăvan Larisa

Și mai am o propunere, ca poliția să fie prezentă în parcurile din oraș care în perioada verii au fost sub ocupație. Adică nu mai au acces copiii, persoanele cu handicap, pentru că băncile sunt ocupate și acolo se întâmplă lucruri pe care nu pot să le spun.

Dl George Sorin Botez

Chiar nu știu despre ce este vorba, dar am o rugăminte, când are loc comisia aceasta de ordine publică o să vă rog să o anunțați și pe doamna consilier. Ca invitat are dreptul să participe fără niciun fel de discuție ca să vedem ce probleme sunt și să încercăm să le rezolvăm acolo.

Dna Băzăvan Larisa

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez Și eu vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte probleme, trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Grigore Constantin pe locul devenit vacant.”

Un prim pas a fost făcut. Comisia de validare a verificat documentația și a avizat favorabil poziția domnului Grigore Constantin ca următor pe lista Partidului Național Liberal - Organizația Prahova și o să dau citire doar finalului acestui proces-verbal:

”Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales, cu referire la domnul Grigore Constantin, la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal.”

*

Domnul Grigore Constantin, vă rog să veniți să depuneți jurământul.

Dl Grigore Constantin

Subsemnatul, GRIGORE CONSTANTIN, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Plot

■fi.K


Așa să-mi ajute Dumn ezeu!“                            y\

Dl George Sorin Botez                                   j I x

domnului Grigore Constantin:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 22 de voturi ”pentru”, mandatul a fost validat.

Felicitări!

Din momentul acesta sunteți consilier cu drept de vot și participați la dezbateri și la votul proiectelor de hotărâri.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Modificarea constă în repartizarea domnului Grigore Constantin în comisia de specialitate nr. 5, acolo unde predecesoarea dumneavoastră își avea locul.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - doamna Cristea Mihaela Florina - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Claudia Oana Sălceanu, Gabriel Minea și Valentin Marcu.”

Propunere pentru sumă, domnul Andrei?

Dl Andrei Gheorghe

S-a solicitat suma de 5.800. Comisia propune acordarea acestei sume.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot suma:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi ”pentruproiectul de hotărâre a

* **

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind delegarea unei persoane care să reprezinte Municipiul Ploiești în cadrul lucrărilor permanente ale „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

îl propun pe domnul Ganea Cristian-Mihai.

Supunem la vot această propunere:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a trei funcții publice de execuție vacante și stabilirea ca funcții publice de execuție a două posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•fc**

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărârepf^ihd4ndreptarea unor erori materiale cuprinse în Regulamentul de Organizare și Fune^^ar^aîcimiîi'relor din Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al^Mur^î^iplui Plodești nr. 261/3J. 07.20 IS^fflțiat Ac j-onsi’ierii Marilena^StarienTși Soriît

Aici avem o problemă, în sensul că așa cum a fost promovat proiectul este vorba de maj orarea unor tarife, situație care urmare a verificărilor efectuate ar impune ca potrivit dispozițiilor legii privind transparența decizională să stea 30 de zile pe site.

Confirmați, doamna consilier, da?

Dna Popa Georgiana - consilier juridic

Da. Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, aceste tarife trebuie să stea pe site-ul municipiului Ploiești.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, aș dori să fac un amendament, din dispozitivul hotărârii să se elimine art. 2. Cealaltă prevedere cu acea îndreptare de eroare este în regulă.

Deci art. 2 să se elimine și celelalte să se renumeroteze.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

î

23 de voturi "pentru”.

La acest proiect de hotărâre sunt anexe?

Dl Popa Gheorghe

Sunt anexele 4 și 5 care au influență în articolul 2.

Dl George Sorin Botez

Doamna de la S.G.U, sunt anexe la această hotărâre sau sunt anexe la hotărârea care a fost modificată sau urmează să se modifice?

Reprezentant S.G.U.

Urmează să fie modificate. Au fost trecute cu T.V.A. Este anexă nouă.

Dl George Sorin Botez

La ce?

Reprezentant S.G.U.

La acest proiect de hotărâre care urmează să fie modificat.

Dl George Sorin Botez

Bine, atunci propun înlăturarea anexelor acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru înlăturarea anexelor? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

î

23 de voturi "pentru”.


Supunem la vot proiectul de hotărâre ca urmare a amendamentului;

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului excedentar în suprafață de 6,25 mp aparținând Colegiului Tehnic “Elie Radu” Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Marius Andrei Dinu, Florina Alina Sorescu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unui imobil din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 91586/25.01.1999 încheiat între Municipiul Ploiești si BANCPOST S.A. Sucursala Prahova - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 22 de voturi "pentru” și 1 "abținere a domnului consilier Vîscan Robert, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a terenului situat în Ploiești str. Drăgăneștijm           de


consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț VîscajfJ Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

-Dacă;nu;sunt=,dfejuții7SEțMnem3^TOt-p^^TOTdi®Wf&M^i«el

Cine este pentru?        - 23 voturi                         *

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea terenului cu numărul cadastral 130763 (T13 A210), în suprafață de 70.000 mp, aferent obiectivului “Stație de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești”, din domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Județean Prahova, în domeniul public al Județului Prahova și administrarea Consiliului Județean Prahova -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Marius Nicolae Mateescu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

iii

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării punctului numărul 8 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.74/2016 - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 178 din Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena

Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ai*

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind preluarea din concesiunea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unui imobil - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe 30A situat în Ploiești, str. Libertății, nr. 1 -inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

aa a

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr. 41 - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Voi supune la vot neexercitarea dreptului de preemțiune:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

23 de voturi ”pentru” neexercitare. Devine inutilă votarea variantei "exercitare”.

*

Modificăm la articolul 1 "neexercitarea” și supunem la vot proiectul de hotărâre în varianta că suntem pentru "neexercitarea” dreptului de preemțiune:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

a fost adoptafhr va' hotărâre p&Virid^^îficarea transmitei’eain.administrarea preuniversitar^cJădirrfor șiCu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre ”neexercitarea”.

***

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de Hotărârii Consiliului Local nr. 233/25.12.2005 cu privire la Consiliilor de Administrație din unitățile de învățământ

9                                         9                                      9

terenurilor în care acestea își desfășoară activitatea, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului Pasaj Omnia - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor tehnice ale blocurilor de locuințe 85 și 86 situate în Ploiești, Str. Domnișori, nr. 95 și nr. 97 - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu, Bogdan Hodorog și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă solicit o pauză de consultări.

Mulțumesc!

9

*

PAUZĂ


Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre denumirii «Parcul Regele Mihai I al României» Parcului Tinere consilierii Robert Vîscan, Iulian Bolocan, Marius Mateescu, Ștefan

- -Văduva.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

5                                                       3

Aș dori să prorogăm acest proiect de hotărâre pentru a participa și colegul nostru, domnul Florin Sicoie și a ne mai documenta. Așa este corect și colegial.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?    - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 20 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” ale consilierilor Botez George Sorin și Mateescu Marius și 1 „abținere” a domnului consilier Pană George, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție 5                                          9                                                                                                              9

pentru obiectivul de investiții „Consolidare clădire cu risc seismic strada Mihai Bravu nr. 13“ - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la primul punct suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Doamna Director, ce se întâmplă aici?

Dna Iordănescu Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

Avem o sponsorizare de 5000 de euro din partea unei persoane fizice pentru secția de oncologie și avem redimensionări ale cheltuielilor de investiții în cadrul listei de investiții cu încadrare în bugetul aprobat.

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să vă întreb, cum ar fi?

Dna Iordănescu Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești

pMnuări


De exemplu de la redimensionări pe instalațiile de gaze s-au făcută pentru că față de proiectul inițial constructorul a venit cu soluții piyi ieftine șL-am redistribuit acești bani pentru alte lucrări de care avem nevoie.


Dl George Sorin Botez

Cum ar fi?

Dna Iordănescu Mihaela - Manager Spitalul Municipal Ploiești?

Reabilitarea secției de medicină internă unde trebuie înlocuită gresia, faianța, trebuie înlocuite caloriferele.

Dl George Sorin Botez

Vedeți dumneavoastră, dacă avem un proiect sec cu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și nu comunicăm cetățenilor ce vrem să facem, vor exista întotdeauna suspiciuni legate de modul de utilizare. Tocmai de aceea v-am rugat să spuneți că ați reușit să faceți niște economii de la o lucrare si că intenționați să faceți o altă lucrare

9                            9           9                                                                                     9                             5             9                          9

suplimentară cu banii din economii. Este bine să se știe lucrul acesta. Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AM

Trecem la punctul 3 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sălceanu Claudia Oana, Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inîțiăF^ primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheoț?ghș. Sîpțiii^iiniqn, ■^heo^hezArtreiȘfilai^ftXla&iSăteaftu^.ZoWStaieu?’

Dacă sunt discuții?

s

Dl Popa Gheorghe


*1


7L. S. ■'*,/-


'^■•4 (rw/TOK// - /

Dl Popa Gheorghe

----1-------*—                                        mus-V?

Aș vrea să o întreb pe doamna director economic sau să-i recomanG^Gd4&*țedința următoare să ne prezinte și nouă în condițiile în care se mai fac rectificări pe bugetul local, așa cum făcea în anii anteriori, o prezentare a contului de execuție pe buget să știm și noi exact cum stăm la nivelul cel puțin la 30 septembrie pe bugetul municipiului...

Dl George Sorin Botez

Pe luna precedentă. Pe luna la care aveți finalizată situația.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Așa fac mereu, la fiecare trimestru. O să fac la 31.08.

Dl George Sorin Botez

O.k. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 5 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu.” S-au făcut modificările?

Dna Stanciu Marilena

S-au făcut modificările. Le-am lăsat la informatică. Am tăiat Drăgușin Paulica și acolo va fi domnul Grigore Constantin.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție ș Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

- - Cine estapentruJ?       ~23voturi’

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                 9

Aș dori să-l întreb pe domnul director cu privire la această organigramă pe care dânsul a făcut-o și ne-a prezentant-o. Am observat că mai înființează un post de director adjunct față de organigrama trecută și dacă această structură pe care dânsul ne-o propune spre aprobare, va fi din punct de vedere al eficientizării activității sportive în cadrul C.S.M. și de asemenea am văzut că a desființat structura sportivă cu cele 22 de posturi și au fost repartizate către compartimentele respective.

Dacă această structură va fi eficientă și va avea atât economic cât și sportiv vom avea performanțe pe nivelul activităților sportive.

Dl Nica Cristian - Director C.S.M. Ploiești

Tocmai pentru a eficientiza activitatea la C.S.M. am procedat în acest fel. S-a mai înființat un post de director pentru a concentra serviciile cu care ne-am confruntat de-a lungul anilor și vorbesc de achiziții. Va avea un director care se va ocupa strict de acesta. Am celălalt post de director care se ocupă numai și numai de baze, răspunde de baze și poate ați observat că într-adevăr acum suntem în lucrări la stadion. Și vizavi de posturile de antrenori care s-au desființat din organigrama administrativă, vor fi repuși în organigrama sportivă. Nu se renunță la nimeni, posturile acestea au fost transformate în posturile de care avem nevoie la baze, de muncitori.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Și posturile care sunt în plus și care trebuie date la nivelul primăriei?

Dl Nica Cristian - Director C.S.M. Ploiești

/V

In perioada imediat următoare vor fi scoase la concurs etapizat.

Dl Andrei Gheorghe

De fapt, în organigramă sunt două posturi.

Dl George Sorin Botez                                          ,

Problema pe care am avut-o în comitetul de coordonare acolo, a ibs^fegata de că, așa cum era configurată organigrama nu se putea interveni imediat și,în egajitl .__- i____o- _____•_________ _____■ ■   .   ____-        -r- i ii ăi.                A
ai


toate bazele. Și atunci am spus, nu are niciun sens să sacrific bazei^diinpâtrivă bazfele sunt cele care trebuie să le țin pe picioare să aduc venituri. Uitați, ch^aftțme“

nevoie să îngrijească iarba. La Hipodrom la fel, iarba nu se taie singură/^ ncvb care să meargă cu utilajul. Și atunci, având o experiență în spate, am lăsatgementul de acolo să stabilească niște necesități care sunt. Asta a fost toată treaba.

Iar în ceea ce privește profesorii pe care îi aveam, antrenorii, știți foarte bine că la un moment dat au fost înființate niște posturi tocmai datorită faptului că nu trebuiau să fie angajați pe contracte de prestări servicii. Acum, ei toți trec pe schema cealaltă iar aceste posturi le redistribuim pentru bunul mers al bazei.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

9                7                                9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte! Mă uit la dumneavoastră, domnul director, dacă vă amintiți, în august 2016 când conducea Stoichiciu așa de prost, eu v-am propus pe dumneavoastră în fața colegilor să vă numească director general. După doi ani ați ajuns. Vreau să vă urez succes și să puneți problemele la punct la C.S.M.

Succes, domnul director!

Dl Nica Cristian - Director C.S.M. Ploiești

Mulțumesc pentru încredere!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a**

Trecem la punctul 8 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului, cu modificările și completările ulterioare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a .lucrărilor de intervenție «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”» - inițțat dhSnoe^rimar Cristian-Mihai Ganea.”                                             /z ^./


b —

Dacă nu sunt^discuțu, supunemTaA^et^roieetul de hotărârer   fp

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, Bulevardul Independenței nr.16 - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino în zona pasaj

A

CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului -limită oraș, inclusiv terminal multimodal” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din <zonă unități agricole> în <zonă instituții și servicii> și stabilire indicatori urbanistici” - punerea în aplicare a sentinței civile nr.542/27.03.2017 pronunțată de Tribunalul Prahova, rămasă definitivă prin Decizia nr. 1866/09.10.2017 pronunțată de Curtea de Apel Ploiești str. Depozitelor, nr.2, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, George Sorin Botez și Ștefan Dănescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat. /

*** ' ■' ' I                                                             ' 1

La punctul Diverse pe ordinea de zi avem "Raport privind activitatea desfășurată

de asistenții personali aipersoandor^u handiuap grav, pe semestruLLat gnuli^Wl.Șd’^

* * *

« . ....

înainte de a încheia ședința, avem o persoană care dorește să ia cuvântulTNu a fost anunțat la început, dar nu aș vrea să nu respectăm acest drept.

Solicit încuviințarea de a lua cuvântul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

23 de voturi ”pentru”.

Vă rog, aveți trei minute la dispoziție!

Dl Barac Romulus Vasile

Am câteva probleme punctuale pe care vreau să le aveți în atenție, și anume, câteva aspecte legate de problema de pe Aleea Constructorilor, respectiv Bobâlna 76, unde este și Liceul Industrial Nr. 1 "Spiru Haret". In urmă cu vreo 7, 8 ani de zile, Consiliul Local Ploiești, la verificarea mea personală, a dat o hotărâre ca intrarea în Liceul Industrial nr. 1 "Spiru Haret” atât a autoturismelor, a elevilor cât și a cadrelor să se facă prin strada Frăției. Lucru care nu s-a mai pus în aplicare și în execuție. Iar la intrarea din Bobâlna pe Aleea Constructorilor să se amplaseze o barieră care să fie prevăzută cu intrare cu cartelă numai pentru riverani. Pentru că acești oameni au ajuns ca la sfârșit de viață să fie căleați în picioare, batjocoriți, amenințați, să li se tulbure liniștea și ordinea publică de către cei 1700, 1800 de elevi ai Liceului Industrial "Spiru Haret”, cu oblăduirea conducerii, a directoarelor. Acolo suntem pur și simplu terorizați. Am rugămintea la dumneavoastră în mod expres să luați în atenție și în considerare aceste lucruri pentru că am ajuns să fim pur și simplu căleați în picioare. 11 luni din cele 12 ale unui an calendaristic, suntem pur și simplu terminați. Nu avem liniște, nu avem posibilitatea să ne desfășurăm activitățile zilnice fiecare familie în parte, nu avem posibilitatea să ne parcăm autoturismele. Am loc de parcare care a fost acordat de către primărie pentru handicap, mama mea se numește Bulgaro Elena, care a fost prima femeie pilot de elicopter din țară și prima femeie care a ieșit la pensie numai din meseria de pilot. In mod repetat, îmi este ocupat locul de către elevi. Și îmi spune: am avut și eu câteva ore la liceu. Iar doamnele director spun că este domeniu public. Deci domeniu public, în accepțiunea dânșilor este că Liceul Industrial nr. 1 "Spiro Haret” cu elevii și cu cadrele pot să facă ce vor și când vor. Iar noi, locatarii, care suntem de drept proprietari, nu mai putem să ne ducem viața de zi cu zi.

Un alt aspect pe care am rugămintea să-l aveți în atenție este problema Poliției Locale, a acelor amenzi administrate pentru parcări pe treceri de pietoni, pe locurile noastre de handicap, pe care eu și ceilalți care sunt în situația mea să putem să beneficiem 23

de acest drept. De domnul director care este prezent aici, de la S.G.U., am fost-sancționat eu, cu drept de parcare pe loc de handicap, pentru că a alunecat de pe sloci aveam legitimație eliberată de domniile lor, am fost amendat că mi-a fost sechestratăhnașina și eu ca persoană, timp de șase ore fără zece minute. Iar cei care vin și făe?apd^teOnare la piață^și j^cup^_loxajnfeuleJiantlk.ap-sunvmne^erch-Nu^edun^măsuxifef eg^^^ntîTi ;că^ dacă s-ar lua măsuri legale ar dispărea aceste aspecte neplăcute. Nu se^Q^ăCaț^^are venim, mă deplasez pentru a achiziționa bunuri, mâncare, medicamente^^fiupot să beneficiez, după ce că sunt foarte puține. Nu vă mai spun că la firmele care dețin parcări particulare, la fel, bătaie de joc. Au susținut domnii de la Winmarkt, că nu am dreptul decât o singură dată pe zi să parchez pe locul de parcare pentru handicap.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Barac Romulus Vasile

Si eu vă mulțumesc!

5                                  9

Dl George Sorin Botez

Memoriul dumneavoastră o să intre în analiză. Vă doresc toate cele bune!

DI Barac Romulus Vasile

Există scris. Vă rog să analizați.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


SECRETAR,

Laurențiu DIȚUVerificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă