Proces verbal din 30.01.2018

Proces verbal din 30 ianuarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

\\

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,

din data de 30 ianuarie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 832/25.01.2018.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat:

Dl Adrian-Florin Dobre             - Primar

Domnul Laurențiu Dițu             - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor și domnilor!

Suntem prezenți în sală un număr de 27 din 27 de consilieri. Constat îndeplinită cerința cvorumului.

începem ședința cu intonarea Imnului de Stat.

*

Față de ordinea de zi avem un singur punct suplimentar pe care îl supun la vot pentru a fi introdus pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Sălceanu și Gheorghe Sîrbu-Simion”:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot ordinea de zi completată cu punctul anterior:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi "pentru”.

începem ședința cu primul punct de pe ordinea de zi "Aprobareaptoteșului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești diriHlața de'6^ decembrie 2017-”

Au lipsit consilierii Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius Jfcplae ^-dVăduva Sorin, care nu vor participa la vot.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 24 de voturi "pentru”.

* ii

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 15 decembrie 2017.”

Au lipsit consilierii Botez George-Sorin, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian, Marcu Valentin, Neagu Daniel Puiu și Sălceanu Claudia-Oana, care nu vor participa la vot.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

21 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 decembrie 2017.”

Au lipsit consilierii Andrei Gheorghe, Cosma Marcian, Drăgușin Paulica și Sălceanu Claudia, care nu vor participa la vot.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi ”pentru”.

A**

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 20 decembrie 2017.”

A lipsit domnul viceprimar Cristian-Mihai Ganea, care nu va participa la vot.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ” întrebări și interpelări”.

Vă rog înscrieri la cuvânt:

Dl Sicoie Florin Lucian                                     / •' A z ■

Domnul Președinte, în ședința ordinară din decembrie, am făcut două propunepUUna de atribuire a denumirii de "Regele Mihai I” pentru parcul de la Sala. Sporturilpr. Și am primit răspunsul și din partea S.G.U și din partea Direcției de Urbanism nu^ăii ni^iic împotrivă.

Municipal la forma cunoscută! de^Spitalul


o altă cerință, de revenire a Spitalului

"Schuller Sfetescu”. Nu cred că există om care să se apropie de Spitalul Municipal care să spună că se duce la Spitalul Municipal. Toată lumea merge la Spitalul "Schuller”. Răspunsul m-a siderat. Cei care conduc spitalul spun că este o procedură greoaie, dificilă, foarte greu de aplicat. Nu cred că este chiar așa, pentru că au schimbat din Spitalul Municipal în Spitalul Municipal Ploiești. Au mai făcut lucrul acesta și nu au invocat aceste argumente atunci.

In al doilea rând, aici nu vorbim de un parc. Vorbim de o construcție, mai multe construcții. Construcțiile acelea se datorează unui farmacist pe nume Schuller și unui industriaș și politician Dimitrie Sfetescu - Prefect, care și-au donat din averea lor părți importante ca să construiască clădirea acestui spital. Mi se pare lipsit de respect pentru această donație extrem de generoasă pentru acel moment. Dacă am păstra aceste argumente, am mai avea probabil încă orașul Stalin, V.I. Lenin, etc. Nu mai vorbesc că în Ploiești avem strada Turnătorului și alte străzi de felul acesta.

Eu însumi la Muzeul de Artă am schimbat în 2005 numele în "Ion Ionescu Quintus”. Muzeul Județean de Artă Prahova "Ionescu Quintus”. Am schimbat niște ștampile, am schimbat un antet și asta este. Nu este o mare nenorocire. Comuniștii au facut-o foarte scurt atunci în ’48. De azi pe mâine a dispărut Spitalul "Schuller Sfetescu" și s-a numit cum s-a numit.

Sunt niște gesturi de reparație și vă invit să vă uitați în Monografia lui Sevastos cum arată această construcție, cum s-a făcut, prin ce eforturi, cum a crescut, etc.

Vă mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Domnul Sicoie, eu vă propun să inițiați dumneavoastră acest proiect. Cred că nu va fi o problemă. Evident că toată lumea fuge de muncă. De ce am fi noi altfel? Noi, în general vorbesc.

*

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Domnul Primar, la ultima ședință operativă de anul trecut v-am lăsat un referat din paertea Serviciului de urbanism - Dezvoltare Metropolitană, prin care dânșii vă aduceau la cunoștință numărul mic de personal pentru cantitatea mare de dosare pe care o au în lucru. Aclași serviciu, Dezvoltare Metropolitană, se ocupă și de P.U.G.-ul Ploieștiului.

Aș vrea să vă întreb în primul rând, care este stadiul P.U.G.-ului și ce s-a lucrat anul trecut la P.U.G. și ce măsuri ați luat pentru a aduce un număr suficient de lucrători la acest serviciu? Și mai am o întrebare să vă pun.

Dl Primar

Referitor la P.U.G. ne apropiem de finalizarea etapei a Il-a. Și va urma o dezbatere în interiorul primăriei și a tuturor factorilor interesați de P.U.G. pe această problemă, pentru


a putea trece în etapa a IlI-a a P.U.G.-ului. Și dacă nu se vor identifica p ar trebui ca undeva pe la sfârșitul anului, cel târziu la începutul anului vi&pf să etapa a IV-a, ultima etapă pentru noul P.U.G.                      '

La această dezbatere, probabil că o să o avem la începutul liirj|l fe) anunțat de această situație și o să facem invitațiile aferente tuturor i participe.

Referitor la cea de a doua problemă, mai sunt alături de situația pe care  dumneavoastră ați indentificat-o la nivelul serviciului respectiv, mai sunt și alte situații care derivă din dualitatea unor atribuții pe care diverse servicii le au în cadrul Primăriei și instituțiilor din subordine. Am făcut o propunere de modificare a unor elemente din organigramă, astfel încât să vedem cum putem armoniza aceste lucruri. Cum a fost și acel exemplu unde serviciul existent la Direcția de Partrimoniu și serviciul existent la Direcția de Urbanism pentru a nu mai avea piedici și întârzieri la procedura de realizare a intabulărilor așa de mult necesare primăriei și nu numai.

Dl Vîscan Robert-Ionut

Este foarte bine să reușim să le aducem pe toate la un loc ca să putem să răspundem într-un timp cât mai scurt problemelor cetățenilor, dar, vreau să vă spun că la acest serviciu, în următoarele două luni cred că nu vor rămâne decât doi funcționari, pentru că o domnișoară de acolo o să intre în concediu prenatal. Mai mult decât atât, pe organigrama lor, pe schema lor din birou, este prinsă de exemplu doamna Croitoru Daniela, pe care nu am văzut-o absolut niciodată acolo de când sunt președinte la urbanism. Aș vrea să știu, și până data viitoare să primesc o informare, despre activitatea dânsei pe care o are în cadrul acestui serviciu.

DI Primar

O să primiți o informare.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Și eu vă mulțumesc!

Dl Hodorog Bogdan

Vreau să întreb dacă este prins în planul pe 2018 resemaforizarea intersecției de la Str. Baraolt cu Șoseaua Vestului. După cum știți acolo sunt și școli în preajmă, părinții își duc copiii la școală, la grădiniță, este un trafic infernal dimineața. Mulțumesc!

Vreau răspuns în scris.

*

Dl Andrei Gheorghe

Am înțeles că a fost demarată achiziția pentru achiziționarea de material rulant din fonduri europene. Aș dori să știu dacă sunt prinse și autobuze electrice în caietul de sarcini?

Dl Primar

Nu a fost demarată achiziția de material rulant. Având în vedere complexitatea unei astfel de achiziții de material rulant, tramvaie, troleibuze si mai nou si autobuze electrice, dorim achiziționarea unui serviciu de consultanță care să pregătească documentația necesară

și mai mult decât atât, pentru că noi nu am avut prins în vechiul contractxi^fîhfi^are se ocupă de consultanța proiectelor pe fonduri europene, partea de realiza^^^ogumd^t >r necesare depunerii cererii de finanțare să se ocupe și de această probleiriăg/


Deocamdată suntem în procedură și după ce a venit și propu^drșa^||B>u' e electrice și deja este o fișă pentru fondurile europene pentru a puteă/^ehfțfica4|pâte  elementele necesare realizării unei achiziții pe fonduri europene de autobuzevuel^frice, pentru că știți că trebuie să aibă și componente de infrastructură și elemente de trafic și mai multe lucruri, oricum vom pune pe partea aceasta de consultanță și pregătirea documentației pentru autobuze electrice.

Dl Andrei Gheorghe

Cât estimați că va dura această procedură? Că s-ar putea să depășim termenul de achiziție, până pregătim noi documentația. Nu trebuie să depășim termenul de depunere a documentației pentru achiziții.

Dl Primar

Nu este un termen de depunere, în primul rând. Nefiind o procedură tip primul venit, primul servit, noi avem un timp în care trebuie să depunem toate aceste proiecte și până la sfârșitul acestui an, 2018, trebuie să depunem proiecte în valoare de 200% față de suma pe car o avem stabilită prin acordul încheiat cu A.D.R. Sud Muntenia, care sunt stabilite pe anumite criterii, în funcție de populație în special și restul împărțit în mod egal între autorități și noi pe baza fișelor de proiect depuse depășim această sumă, urmează procedurile respective.

Dl Andrei Gheorghe

Din câte știu este o sumă alocată și s-ar putea să ne trezim că suma respectivă deja a fost împărțită către alte primării care s-au grăbit și au depus documentația la timp.

Dl Primar

Se calculează în funcție de gradul de maturitate. Este o altă discuție. Sunt primării care abia au depus S.I.B.-ul și P.I.B.-ul în momentul de față. La noi lucrurile sunt rezolvate deja.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Primar, știți că din 2016 din august sau septembrie s-a depus de P.S.D. -A.L.D.E. un proiect de hotărâre prin care să se studieze achiziționarea de material rulant prin fonduri europene. Și noi suntem acum în 2018.

Dl Primar

Da domnul consilier și ghidul aferent Axei 4, P.O.R., a avut ultima modificare în luna noiembrie 2017, modificări care au fost substanțiale comparativ cu ceea ce exista până în momentul respectiv. Eu sper ca aceste modificări să nu mai parvină pe parcurs.

Dl Andrei Gheorghe

Sigur, avem aceste modificări domnul Primar, dar important este ca noi să fim pregătiți. Una este să faci unele modificări și una este să faci un proiect în integralitatea lui.

Dl George Sorin Botez Mulțumesc!


oiect de pnvii^d Stabilirea srsnvcuiiz-ai cd iifâ^sp^bfice -^e^mafl^irian-

,     b...'


Dacă nu mai sunt alte probleme, trecem la punctul 6 de pe ordi hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/ tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului dețin vcș^|i^Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețele1^ Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” Florin Dobre.”


Dacă sunt probleme aici? Vă rog, domnul Pană!

D1 Pană George

Mulțumesc domnul președinte!

Aș avea o întrebare către domnul Secretar: vorbim de niște tarife, întrebarea era dacă aceste tarife, prin prisma prevederilor legale, trebuia sau nu să stea pe site-ul Primăriei 30 de zile înainte de a intra în dezbaterea consiliului local?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Proiectul de hotărâre a fost postat pe site-ul Primăriei cu 30 de zile înainte.

Dl George Sorin Botez

Alte discuții? Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte, aș vrea să-1 rog pe domnul Secretar să ne anunțe înaintea fiecărui punct de pe ordinea de zi dacă are sau nu viza dumnealui.

Dl George Sorin Botez

Deci, are viză de legalitate?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Are viză de legalitate. în situația în care nu avea viză de legalitate, oricum făceam eu precizarea.

Dl Ganea Cristian

Tarifele acestea care sunt în proiect, au stat 30 de zile?

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Din 22 noiembrie.

Dl Ganea Cristian

Deci avem dovada. Știu că s-au modificat între timp. Domnul Palaș?

Dl Pană George

Tarifele care au stat pe site sunt cele pe care le avem astăzi în discuție sau nu?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mă întrebați pe mine?

Dl Ganea Cristian

Nu, pe dumeavoastră vă întrebam că trebuia să verificați la contractul european dacă nu este vreo problemă vizavi de venituri.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul viceprimar, eu nu am văzut forma publicată pe site. Pot să presupun că este corect ce spuneți dumneavoastră că a fost. Pot să vă spun însă, că în cadrul comisiei de buget-finanțe am discutat pe o formă care a fost amendată. Ceea ce avem noi acum astăzi ar trebui să fie forma amendată în cadrul comisiei de buget-finanțe. Teoretic, ceea ce a fost

afișat pe site ar fi trebuit să fie forma inițială care nu o să fie conformă ciXStfe^oțâr trebui să aprobăm astăzi.


Dl George Sorin Botez                                /

înțeleg că ceea ce avem noi astăzi spre vot nu este ceea ce a fostțpțe site Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

A

In aceste condiții, domnul Secretar, ținând cont că ni se supun la vot niște tarife altele decât cele care au fost pe site, vă mai mențineți viza de legalitate?

DI Secretar Laurentiu Ditu "------;-------- * *

In situația în care au fost modificate tarifele în cadrul comisiei, îmi mențin această A                                                                                                                                               9

viză. înțeleg că în cadrul comisiei s-au făcut niște modificări, da? Așa am înțeles de la domnul Palaș.

Dl George Sorin Botez

Domnul secretar, ca să fiu mai precis: un proiect se anunță public iar modificările nu se fac în comisie, se fac în plen. Comisia poate să facă câteva sugestii vizavi de niște modificări.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am dat un raport și în raportul respectiv am prins aceste modificări.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Foarte bine ați făcut, dar ceea ce se supune la vot ar fi trebuit să fie varianta pusă pe site și undeva cu roșu să discutăm fiecare modificare și să le aprobăm vizavi de proiectul inițial. Deci, nu stă în puterea comisiei. Comisia este formată din anumite persoane. Inițiatorii pot fi acele persoane sau alte persoane.

Dl Secretar Laurentiu Ditu

Proiectul de hotărâre se poate modifica și în sensul adoptării amendamentelor propuse de comisie.

Dl George Sorin Botez

Da, dar nu avem amendamente la ora aceasta, noi avem textul proiectului de hotărâre modificat cap-coadă.

Dl Secretar Laurentiu Ditu

Este modificat potrivit amendamentelor comisie.

Dl George Sorin Botez

Cum apreciați dumneavoastră, dar eu nu o văd așa.

Dl Ganea Cristian

Domnul președinte, de ce le mai punem pe site dacă nu-și păstrează valoarea? Sunt puse pe site ca să înștiințăm populația.

Dl Secretar Laurentiu Ditu

Sunt puse pe site tocmai pentru ca populația să le poată consulta și în situația în care sunt unele probleme, acestea se discută și se fac modificările respective dacă sunteți de acord cu ele.

Dl George Sorin Botez


■centru a


Eu vreau să văd forma pusă pe site. Vă rog să reveniți la form putea fi supusă la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

înainte de a fi ridicate pe site, existau niște tarife la care închirieze de la Parcul Municipal spațiul de acolo, fiind prea ! conducere, s-au interesat și le-au spus că cei din consiliul local pd acestor tarife ca să poată fi închiriate spațiile. Și au făcut un calcul ca veniturile să acopere cheltuielile și vin și ne propun anumite tarife.

dit să cei din icsorarea 5


Acestea sunt tarifele propuse de cei de la parc, afișate aici și care au viza comisiei 1 de buget-finanțe, cele care sunt din noiembrie și cărora domnul Secretar le-a dat viză de legalitate. Mulțumesc!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atenție! Ceea ce ni se afișează nouă pe ecran nu este ceea ce am discutat în comisie. Nu este soluția finală a comisiei. Este forma inițială. Domnul director, aveți forma finală la

9                                                                                                                   9                                                                        2              »

dumneavoastră?

Dl Constantin Donald - Parcul Municipal Vest

Nu o am la mine, este la primărie. Singura diferență ar fi la închiriere, nu se referă „pe zi”, se referă „pe eveniment”. Alte modificări nu sunt.

Dl Palaș-Alexandru Paul

în acest moment, vă mărturisesc că nu am certitudinea că forma afișată este cea finală adoptată de comisia de buget-finanțe. Propunerea mea este să prorogăm proiectul.

Dl George Sorin Botez

Și avem și o variantă aprobată de comisie?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Există această formă aprobată, dar înțeleg de la domnul director că nu o are asupra domniei sale, a predat-o la primărie, unde la primărie, nu știu.

DI Constantin Donald - Parcul Municipal Vest

La Relația cu Consiliul Local.

9

Dl Pană George

Chiar dacă pare ca în Caragiale, noi ce votăm astăzi?

DI Constantin Donald - Parcul Municipal Vest

Dar nu se poate modifica „zi” cu „eveniment”?

Dl Pană George

Domnul director, se poate modifica dacă este o propunere care înțeleg că ar fi venit în urma unei discuții din comisia de buget. Dar propunerea venită de la comisia de buget se pare că s-a rătăcit pe drum. Noi avem un proiect care nu seamănă cu ceea ce au propus.

Dl George Sorin Botez

Comisia a vut astăzi ședință?

Dl Pană George

Nu. Ieri, alaltăieri.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, am avut și astăzi ședință.

Dl George Sorin Botez


Și ați discutat asta?

Dl Palaș-Alexandru Paul Nu am discutat-o astăzi.

Dl George Sorin Botez Dar ați dat avizul azi, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul Exact.

Dl George Sorin Botez

Și notițele cu privire la discuție unde sunt?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Notițele au rămas la cei de la parc. De aceea l-am întrebat pe domnul director unde sunt.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, ați formulat o propunere de prorogare?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?          - 17 voturi

Cine este împotrivă?       - 10 voturi

Dacă se abține cineva?

9

Cu 17 voturi ”pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost prorogat.

***

Trecem la punctul 7 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Sorin Văduva.”

Dl Secretar Laurentiu Ditu

A

In forma prezentată, proiectul de hotărâre a fost avizat nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Vorbim de viză de legalitate, da?

Dl Secretar Laurentiu Ditu

Da.

Dl Văduva Sorin

Am o întrebare pentru domnul Secretar: în urma discuțiilor de ieri, de la grupul operativ, S.G.U. a revenit asupra numărului de procese și a venit cu un număr de 8. Cum aveți acum viza, pe noua formă? Au fost 38 ieri, astăzi sunt decât 8.

Dl Secretar Laurentiu Ditu

A                                                       *                                                                               JW'

Intr-adevăr, domnul director și doamna consilier juridic de


modificări în conținutul proiectului de hotărâre, în sensul că au păstraț^do^rfăcut ^grad de dificultate sporit pe care consideră dumnealor că nu le pot asihgța F|gre^nt âa în instanță cu consilierii juridici pe care îi au. Un consilier juridic deW^t^jm cânsilier juridic superior, detașat pe o perioadă de șase luni.                                y

în aceste condiții, pentru deblocarea situației sesizate, eu sunt de'Mebrd, avizez favorabil, dacă și dumneavoastră veți fi de acord cu amendamentul pe care înțeleg că îl va propune domnul consilier.


Dl George Sorin Botez

Formulează cineva un amendament cu privire la numărul de dosare pe care le solicită sau nu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Proiectul cu care s-a venit azi în ședință nu are viză de legalitate. îi rugăm pe consilieri să facă amendamente ca să treacă acest proiect? Domnul Secretar ne-a anunțat că nu are viză de legalitate. îl prorogăm și îl discutăm altă dată.

Dl Secretar Laurentiu Dițu

în situația în care nu se propune niciun amendament, rămâne valabil proiectul de hotărâre inițial, care a obținut viza de nelegalitate.

Dl Andrei Gheorghe

Dacă îmi permiteți domnul Președinte, situația de la S.G.U. este similară cu cea de la T.C.E. și de la C.S.M. Acolo s-a dat aviz favorabil pentru o firmă de avocatură. La S.G.U. de ce nu se poate da acest aviz favorabil?

Aceeași situație domnul secretar.

Dl Secretar Laurentiu Dițu

Aceeași situație, este probabil adevărat, în schimb eu am fost investit cu analiza legalității acestui proiect de hotărâre și nu mă pot raporta la proiecte de hotărâre care au obținut o viză de legalitate pe care nu am dat-o eu.

Dna Stanciu Marilena

Făcând parte din A.G.A. S.G.U., îmi mențin afirmațiile de ieri, această societate vreau să cred că nu se dorește insolvența societății și propun ca, această firmă externă de avocatură să fie luată pentru 10 dosare care sunt foarte grele. Depășește puterea de analiză a compartimentului juridic. Dacă nu zece, măcar opt. Acelea sunt chiar foarte grele.

Mulțumesc!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți acțiuni la firma de avocatură?

5            9

Dna Stanciu Marilena

Fac a doua facultate, avocatura.

Orcium, vreau să cred că mergem pe o linie și toate instituțiile subordonate...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, faceți amendamentul.

Dna Stanciu Marilena

Pentru 8 dosare.

Dl George Sorin Botez

Care sunt acelea?

Dna Stanciu Marilena

Mă ajutați domnul Văduva, pentru că le aveți scrise?

Dl George Sorin Botez

Sunt cele pe care le-ați comunicat la informatică?

Dna Stanciu Marilena

Da.


Dl George Sorin Botez

Vă rog să le afișați.

Dl Văduva Sorin

Mai puțin pozițiile 8 și 9 din anexă.

Dl Negulescu Ovidiu - Director S.G.U.

Mai puțin cele cu primăria. Pozițiile 37 și 38.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Doamna consilier, eu aș avea rugămintea să dați citire completării raportului de specialitate pe care a facut-o S.G.U.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Văduva, vă rog din tot sufletul, le aveți dumneavoastră acolo.

Dl Văduva Sorin

Avem procesele cu S.C. DESIGN MOBILA S.R.L., S.C. ȘTEFAN FLORA S.N.C., S.C. MASIADA TRADE S.R.L., CONSTANTIN DONALD NICOLAE, S.C. JOHN EVANS S.R.L., SCARLAT MARIA MANUELA, S.C. DESIGN MOBILA și Constantin Donald Constantin.

Dna Stanciu Marilena

Cele mai dificile sunt cele cu primăria pentru că S.G.U are foarte mulți bani de recuperat.

Dl George Sorin Botez

Să o luăm pe rând. S-a propus un amendament.

Spuneți domnul Primar!

Dl Primar

Mă bucur că s-a deschis subiectul situației de la S.G.U. As vrea si eu să fac câteva

9                                                      5                  9

precizări și în atenția și cu rugămintea de a vă apleca cu foarte multă atenție asupra acestor lucruri ce țin de S.G.U.

Conform discuțiilor purtate cu cei de la S.G.U., dânșii au în gestiune aproximativ 2080 de locuri de parcare. Anul acesta au venit cu un buget de venituri pe cele 2080 de locuri de parcare de aproximativ 2 milioane de lei. Dintr-un calcul matematic simplist, asta ar însemna că un loc de parcare pe zi, dacă fiecare loc de parcare ar fi ocupat, ar fi ocupat cam o oră, o oră și jumătate. Pe de altă parte, redevența pe care S.G.U. o plătește către primărie este de 2000 de euro pe an. Asta ar însemna că redevența este de aproximativ 2 ore de parcare într-un an. Deci, dacă vrem ca această societate să funcționeze și să o aducem pe linia de plutire, trebuie să ne aplecăm atenția nu numai asupra unor probleme care vin de unde provin ele, nu le mai comentăm acum ci încercăm să găsim soluții, $rm acpal&a^casă de avocatură, cum considerați, dar cred că trebuie să ne aplecăm și asupra modului Iscare această societate care are un patrimoniu dat de către primăria muni^piului Plbi^țj; în gestiune, ar trebui să-1 gestioneze așa cum trebuie. Și nu să avem un veJij0tabi;Iit și ^enfturi care au fost realizate în anii trecuți de doi lei pe oră la nivel de zi. Dacă’yrcm. să' șalvăm această societate.

Cred că trebuie să privim și într-o parte și în cealaltă. în aceeași măsură putem discuta și de partea de blocări. Tot orașul este plin de mașini care nu sunt blocate și sunt parcate în locuri în care nu au ce căuta. Am aflat cu stupoare că trebuie să amplasăm semn de "interzis parcarea” inclusiv pe trecerea de pietoni. Ca să nu mai avem mașini parcate pe trecerea de pietoni și multe alte lucruri. Sau la 50 de metri de trecerea de pietoni și tot așa. Am discutat aceste aspecte, am discutat ca în comisia de avizare a circulației să punem în municipiul Ploiești mai multe semne de "parcarea interzisă” acolo unde într-adevăr se afectează în mod clar acest lucru și să punem inlcuisv pe trecerea de pietoni chiar dacă vom fi de râs, doar ca să putem aplica legea.

în atare măsură, și vreau să mulțumesc unor domni consilieri, cred că domnul Văduva a fost la mine, a fost și domnul viceprimar Ganea, cu propunerile de modificare la regulamentul ce ține de modul de parcare și am discutat câteva aspecte cu privire la ridicări. Și acesta este un subiect pe care trebuie să-1 luăm în considerare în viitorul apropiat, mai ales pentru acele mașini care pentru un anumit număr de ore după ce au fost blocate nu pleacă din zona respectivă sau care blochează anumite instituții publice sau zone de acces importante în cadrul municipiului Ploiești.

Facem eforturile acestea și discuția aceea legată de multitudinea de legitimații, 4000 la număr, de gratuități, de legitimații gratuite, așa am fost informat și cu privire la celelalte lucruri pe care le-ați discutat și dumneavoastră în cadrul A.G.A.

Deci cu toții depunem eforturi, pentru că pe de o parte observăm că veniturile scad la Primăria municipiului Ploiești și acum va trebui să regândim absolut toate bunurile pe care primăria le deține și le are date în gestiune într-o formă sau alta către diverse entități, fie că sunt în subordinea primăriei, fie că sunt societăți comerciale, de drept privat, fie sub altă formă. Mulțumesc!

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, domnule Primar!

Vreau să vă aduc la cunoștință că în urma renunțării la taloanele de parcare care erau gratuite și acum sunt contracost, la S.G.U. s-a făcut în prima lună, un buget de 28 de mii de lei iar la blocări-ridicări de la 25 de mii de lei la 49 de mii de lei. Adică cât de cât, la ora actuală se străduiesc angajații și conducerea și C.A.-ul să aibă venituri propri.

Mulțumesc!

9

Dl Primar

Nu există locuri de parcare. Sunt aproximativ un milion de lei pe lună venituri. Mergem și verificăm în orice oraș din această țară care gestionează corespunzător acest lucru și o să vedeți că în general veniturile la nivel de primărie, la nivel de societate, sunt 8 milioane, 12 milioane. Multe orașe municipiu care sunt aproximativ de dimensiunea Ploiestiului.

Dna Stanciu Marilena                                   .* „5

Domnul Primar, toată lumea era învățată, inclusiv eu eram învățata,săafe^t^on de parcare. Dar acum trebuie să îmi plătesc și toți trebuie să ne plătim. Mulțumesc! \c ț

Dl George Sorin Botez                                      i Ș         , '?-■/

Vă rog domnul Sîrbu!                                                 ,Z:W

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe                                     /

Mulțumesc domnul președinte!

Vizavi de proiectul prin care S.G.U. vrea să achiziționeze o casă de avocatură...

Dl George Sorin Botez

Nu o casă de avocatură, se achiziționează servicii de avocatură.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Servicii de avocatură. Aș vrea să întreb colegii mei, pe doamna Stanciu și pe domnul Văduva, dumneavoastră doamna Stanciu plătiți cumva taxe și impozite la Strejnic și domnul Văduva la Gorgota? Că văd că pe bani publici vreți imediat să achiziționați servicii, așa cum a spus domnul Președinte. Acolo plătiți? Nu uitați că suntem și noi plătitori de taxe și impozite la Ploiești. Și este vorba de bani publici.

Dl George Sorin Botez

Eu vă pot confirma că domnul Văduva sigur nu plătește la Gorgota, iar doamna Stanciu nu o recomandă profilul.

Dna Stanciu Marilena

Niciodată. Eu chiar vă rog frumos să vă retrageți cuvintele domnul Sîrbu. Sunt ploieșteancă născută în Ploiești, toate impozitele și taxele le plătesc la nivelul municipiului Ploiești. Mulțumesc!

Oricum, eu nu iau alte servicii din unități limitrofe.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, poate responsabilizați un pic Poliția Locală să ne ajute în demersurile vizavi de cele 2000 de locuri de parcare sau 2800 pentru colectarea celor un milion de lei.

Nu vi se pare o idee bună?

Dl Primar

Poliția Locală poate decât să-i amendeze pe cei care sunt pe locurile care nu sunt destinate parcării. Dar o să o rog de exemplu pe doamna Dolniceanu să ne aducă la cunoștință care este nivelul amenzilor la nivelul municipiului Ploiești care sunt de încasat. Este și aceasta o variantă de lucru. Dar garanția faptului că acele locuri care ar trebui să fie libere nu ne-au dat decât această activitate pe care tot S.G.U.-ul o îndeplinește, de a bloca roțile repective și de a-i determina pe oameni să se ducă să parcheze acolo unde sunt locuri amenajate. Pentru că, vreau să vă spun, există locuri de parcare uneori și în centrul municipiului Ploiești care nu sunt utilizate.

Dl Dănescu Ștefan

Sunt utilizate dar probabil că nu sunt plătite.

Dl Primar

Sau sunt utilizate dar probabil că nu sunt plătite. Tot S.G.U. poate să identifice acele mașini si să le blocheze.

5           >

Dl Dănescu Ștefan


Domnul Primar, probabil că știți, în occident, Poliția Locală s colaborează cu primăriile respective, verifică dacă aceste parcări su afișate acele bonuri, mașina se ridică plus amendă.

Dl George Sorin Botez

e euro rla poliție


Aveți dreptate. Eu am fost subiect al unei astfel de colaborări, o parcare, dar cred că la cât era parcarea pe acolo m-a costat mai ieftin decât în parcări.

Haideți să lăsăm ce se întâmplă prin Europa. Mai avem vreo sută de ani și ajungem și noi acolo. Deocamdată suntem în drum spre. Haideți să rezolvăm cu parcările de la noi. Am văzut ieri o acțiune și felicit inițiatorii, de "curățire” a zonei adiacente la Casa Albă, dar trebuie să ne gândim că Ploieștiul nu are numai Casa Albă și nu numai aici trebuie păstrate regulile ci peste tot.

Dl Secretar Laurentiu Dițu

Eu l-aș ruga pe domnul consilier Văduva să dea citire completării raportului de specialitate pentru că sunt foarte importante, justifică achiziționarea de servicii juridice, motivat de complexitatea dosarului. L-aș ruga să citească preț de un minut.

DI Văduva Sorin

"Situația cuprinde un număr de 8 dosare, cele mai importante de pe rolul instanțelor judecătorești ale societății. Pentru a demonstra complexitatea acestora trebuie să luăm în considerare probele încuviințate pe parcursul judecății: înscrisuri, depoziții ale martorilor, expertize specifice în fiecare caz în parte, circumstanțele din cauza cărora s-a ajuns în această situație, vechimea acestora, lipsa personalului. Consilierii juridici ai instituției se raportează la problemele de drept societar, litigii de muncă. Dosarele prezentate mai jos necesită apărare calificată prin intermediul unui avocat.”

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, vreau să fac o propunere ca să scurtăm această dezbatere. Eu propun să prorogăm acest proiect de hotărâre, pentru că s-a făcut vorbire aici despre opt dosare, zece dosare. Domnul Secretar spunea că trebuie refundamentat Raportul de Specialitate de către societatea respectivă și cred că un răgaz de câteva zile ca să poată și sociatatea să analizeze mai bine dosarele...

Dl George Sorin Botez

Ieri s-a reanalizat. Au picat de acord, au venit cu astea opt dosare, dacă trece acest amendament am înțeles că și domnul Secretar va fi de acord.

In ordinea formulării, avem o propunere de prorogare din partea domnului Sîrbu.

Vă mai mențineți propunerea, domnul Sîrbu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da. Să se fundamenteze bine acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot propunerea domnului Sîrbu de prorogare a discutării:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă? - 17 voturi

Dacă se abține cineva? -                                      A AX

9  •                                                                                                                                                -r' Y

Cu 10 voturi ”pentru” ale grupului P.N.L. și 17 voturi ”împ.6trivș^          a de

„ C—+----U„+X                          ’                   ' fC

IfeRil JsU oȘ\ Pi'Fl


prorogare nu a fost aprobată.


-17 voturi


*

Supun la vot amendamentul formulat de doamna Stanciu și domnul. Vădu^a^privind stabilirea celor opt dosare, în funcție de complexitatea respectivă:      ■ z- Vi. A

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

-10 voturi


Cu 17 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

Domnul Secretar, în aceste condiții, care este viza dumneavoastră?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Favorabil.

Dl George Sorin Botez

Deci legalitate, da?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Eu aș vrea să sugerez cu această ocazie societății, să reînființeze posturile desființate printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație, posturile de consilier juridic, pentru că au desființat trei posturi de consilier juridic. Sunt neapărat necesare, pentru că serviciile de avocatură pe care dumnealor le vor contracta, vor avea ca obiecte aceste dosare. Dar dosare vor mai fi. Dosare pe care trebuie să le instrumenteze și să le reprezinte în instanță consilierul juridic. Deci, sugerez încă o dată, să reînființeze posturile de consilier juridic și să organizeze concursuri pentru ocuparea lui, repetate în situația în care nu se ocupă.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Și eu vă sugerez mai departe să așezați în toate structurile primăriei nivelul salariilor consilierului juridic la cele de la nivelul primăriei. în momentul în care veți avea acest nivel de salarizare, vă garantez că veți avea și consilieri juridici. în momentul în care consilierul juridic de la S.G.U. va avea minim pe economie și trebuie să gestioneze 100 de procese care vizează patrimoniul societății și să mai rezolve și problemele interne pe salariul minim pe economie iar la primărie avem salarii de trei ori mai mari, vă spun sincer că puteți să înființați și Baroul la S.G.U. că nu o să vină nimeni pe banii ăia.

Supun la vot acest proiect de hotărâre, cu precizarea că eu nu particip la vot, nu pentru că nu aș fi de acord, ci pentru că nu am participat la niciun vot în care s-au dat contracte de asistență juridică, ca să nu existe vreo discuție:

Cine este pentru?          - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?     - 10 voturi

ale consilierilor Băză1 îagu Daniel-Puiu, Zoia și Tudor Aui

a participat la vot.olocan

^^Sicoie


Cu 16 voturi "pentru” și 10 ”abțineri” Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Ni Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu de hotărâre a fost adoptat.

Domnul consilier Botez George Sorin nu ***

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 514/2017 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Primăria Municipiului Ploiești și Consiliul Local al Municipiului Ploiești și din serviciile publice din subordinea acestora - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Domnii consilieri Dănescu Ștefan și Mateescu Marius au părăsit sala.

*

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

ii*

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I din cadrul Serviciului Informatică din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi "pentru”.

■kkk

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre pnVînd transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Ser/iddl^^JIlcFmanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”                         fel

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: vf/T.

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -

9

25 de voturi "pentru”.

k-k-k

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Am eu o întrebare. De ce doar S.G.U. și Serviciul de Administrare Parc Municipal Vest? De ce nu și celelalte pe unde avem nevoie?

Dna Cristea Andreea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Pentru că Parcul a solicitat.

Dl George Sorin Botez

Facem amendament sau refundamentare.

Dl Andrei Gheorghe

Eu propun să fie trecut și C.S.M. Ploiești și Pacul "Constantin Stere”.

Dl Vîscan Robert

Propun prorogarea pentru refundamentare și să fie făcut în sensul celui pentru beneficiarii de ajutor cantină.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?       - 10 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 15 voturi ”pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost prorogat.

a* a

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii candidaților înscriși în lista scurtă pentru ocuparea posturilor vacante de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar Ganea Cristian Mihai.”

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Discuții?

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Am luat act. Mulțumesc!

Dl Pană George


Ieri în cadrul grupului operativ a fost o discuție cu privire la momentul intrării în vigoare a acestei hotărâri. Și dacă nu mă înșel, domnul Palaș spunea că urmează să facă un amendament la acest proiect. Corect, domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, domnul viceprimar. De altminteri este precizat în text că se aprobă numirea cu data de 1.02.2018 pentru fiecare dintre cele două persoane și ceea ce este important, legat de indemnizația acestor două doamne, în textul inițial era prevăzut 25% din salariul directorului, ori în spiritul a ceea ce am discutat ieri ar trebui să fie maxim 1500 de lei net.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul privind data intrării în vigoare a numirii pentru articolul 1, ca fiind 1 februarie 2018:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*

Referitor la art. 2, supun la vot amendamentul privind stabilirea datei de 1 februarie 2018 pentru numirea doamnei Gogu Maria:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*

Supun la vot modificarea contractului de mandat, amendament, privind acordarea unei indemnizații fixe lunare de 1.500 lei net:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 15 voturi ”pentru” și 9 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa,s Bolpgânlulian, șin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorgh^Sicoie^Wrin-.mendamefhtul''a...fost?ad6,

J /O


Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorgh^S.: Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru ai ’   " r '

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*

Fiind vot de persoane propun votul deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 15 voturi "pentru” și 9 ”abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru a fost aprobat votul deschis.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*


-15 voturi


- 9 voturitorin-mtat.


Supunem la vot articolul 1 privind pe doamna Iamandi Mihaela Irina:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*

Supunem la vot articolul 2 privind numirea doamnei Gogu Maria:

Cine este pentru?          - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

5

Cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • - 15 voturi

  • - 9 voturi


Cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri" ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Precizăm că doamna Zoia Staicu nu a participat la vot.

•k-kiz

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privi _ profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru fupc£d?.deru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului neces^fg/în/pț ele selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în ca               ae

Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești - initiat                n-

Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi "pentru”.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

A fost avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., a unui funcționar public - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu, George-Sorin-Niculae Botez, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Constantin Gabriel Minea, Ștefan Dănescu și Marilena Stanciu.”

Discuții?

9

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Avizat nefavorabil.

Dl George Sorin Botez

Fac următorul amendament: eliminarea din art 2 a părții "și va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri” care se va înlocui cu "va lua act de prezenta hotărâre”.

Domnul Secretar, în aceste condiții, viza dumneavoastră cum este?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Vă rog să-mi permiteți să dau citire raportului de avizare:

” Raport de avizare la proiectul de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a unui funcționar:

Urmare a exercitării atribuțiilor prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. a) și art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, raportat la proiectul de hotărâre privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrație S.C. Servicii de Gospodărire Urbană S.R.L., a unui funcționar public, am constatat următoarele:

- Prin art. 1 din proiectul de hotărâre, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică tutelară, „ia act de numirea în funcția de administrator al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” (întreprindere publică, conform art. 2, pct. 2 lit. b) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,

cu modificările și completările ulterioare) a unui funcționar public, m

31.05.2017.                                              ’                           .

Reglementarea conținută în art. 1 nu se încadrează în preved^il4^rt^p^ța2 din O.U.G. nr. 109/2011, care stabilește competențele autorității


, începând cu data de z .<a 3reved§r41e<art.^ pCța.2 din

XXX. XXX^XXXX, ~VXX~ ^VXXXXXX^^ WUipVWUJVW UUIVHLUU1 pUblk^ ^^^6 ' -ffîl / SpCță Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în sensul că acest articol mr?pjevede posibilitatea ca autoritatea publică tutelară să ia act de numirea administratowofVînMrebnSiliul de

AAj,' l A-''" administrație al societăților întreprinderi publice, doamna Măntoiu AnabelLOnmpia a fost numită ca membru în Consiliul de Administrație al. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 42 din 31.05.2017 în conformitate cu prevederile art. 29 din O.U.G. nr. 109/2011.

Mai mult, în condițiile în care este unanim acceptat că actele administrative individuale se emit/adoptă exclusiv în scopul executării în concret a legii/dispozițiilor legale, hotărârea de consiliu local propusă, fiind un act administrativ individual, nu pune în executare în concret O.U.G. nr. 109/2011, deoarece acest act normativ nu stabilește nici dreptul și nici obligația consiliului local de a reglementa în sensul art. 1 din proiectul de hotărâre.

Una din trăsăturile actului administrativ, care rezultă din definiția legală a acestuia, este aceea conform căreia acesta dă naștere, modifică ori stinge drepturi și obligații. Ori, reglementarea conținută la art. 1 din proiectul de hotărâre analizat nu produce efecte juridice cu privire la societatea comercială și la funcționarul public în cauză, Consiliul Local al Municipiului Ploiești doar luând act de numire.

  • - Deși dispozițiile art. 1 nu produc niciun fel de modificări în realitatea juridică, în sensul că nu dau naștere, nu modifică ori sting raporturi juridice cu S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin dispozițiile art. 2 din proiectul de hotărâre se stabilește în sarcina acestei societăți obligația de a aduce la îndeplinire prevederile hotărârii de consiliu local, obligație care nu are temei nici în legea specială (O.U.G. nr. 109/2011) și nici în prevederile art. 1, potrivit căruia consiliul local doar ia act de numirea ca administrator a funcționarului public.

De asemenea, actele administrative și legile precizate în preambulul proiectului de hotărâre, nu reprezintă temeiul legal al reglementărilor propuse.

Conform prevederilor art. 4 din ordonanța sus precizată, autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderilor publice.

A

  • - In contradicție cu cerințele de claritate, precizie și previzibilitate pe care trebuie să le îndeplinească un act administrativ, astfel încât beneficiarii acestuia să-și adapteze corect conduita în funcție de ipoteza normei juridice conținute, reglementările propuse prin proiectul de hotărâre, pot fi interpretate ca o validare a hotărârii A.G.A. de numire a funcționarului public în consiliul de administrație, în condițiile în care o astfel de validare nu este cerută de legea specială în materie - O.U.G. 109/2011.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 81 alin. (1) și alin. (2) din Legea 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru^lațfcraA^ectelor normative, cu modificările și completările ulterioare,               Ă           \ \

„La elaborarea proiectelor de hotărâri, ordine sau dispoziții^ sfe? va/atfd^în |edere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotărârilor și ordonanțelqr^uiMMii^Jfeltor acte de nivel superior” - alin. (1).

„Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale și ale consiliildrjudețene, precum și în cele cuprinse în ordinele prefecților sau în dispozițiile primarilor nu pot contraveni Constituției României și reglementărilor din actele normative de nivel superior.” - alin. (2).

Pentru aceste considerente avizez nefavorabil proiectul de hotărâre, iar în situația în care, în urma dezbaterilor din cadrul ședinței de consiliu local, hotărârea va fi adoptată, nu o voi contrasemna.”

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Și în raport de faptul că dumneavoastră ați spus acolo că va trebui să aducă la îndeplinire. A fost eliminată. Am propus eu eliminarea.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Nici în această situație nu o voi contrasemna.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Acum, eu o să supun la vot acest amendament, după care o să pun câteva întrebări la care o să vreau câteva răspunsuri punctual.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?         -15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin-Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru amendamentul a fost adoptat.

*

Acum, întrebări:

Exact în aceeași formă sau într-una care tinde spre identitate, a fost adoptată o altă hotărâre de către consiliu local la propunerea executivului primăriei, privind o altă persoană?

Vreau un răspuns de la domnul Secretar și un răspuns de la doamna Director de la juridic. Pe rând, vă rog.

Dacă în precedenta a fost adoptată sau nu a fost adoptată o hotărâre identică sau care tinde spre identitate, asta înseamnă că a fost pusă o virgulă undeva, privitor la aceeași situație juridică referitor la o altă persoană.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Dați-mi voie să vă răspund eu primul.

La data de 28 iulie 2017 a fost adoptată de către consiliul local Hot^âpe^ni . 244 privind calitatea de administrator în cadrul Consiliului de Administrați^z S^C. Tra$șhort j^4ie

Călători Express S.A. Ploiești, a unui funcționar public. Care, la art. 1 regleri^ta:

”Ia act de numirea în funcția de administrator în cadrul Consiliult^de/Adiniîii

i doamnei Tănase AnaeMaria Car::

’ '                               \.z,       v ’


99’

al SC Transport Călători Express SA Ploiești, a doamnei lânase Ana.^flqriaxCannen -funcționar public, începând cu data de 03.05.2017.” Asemănător textului art-^44U^


Dl George Sorin Botez

Asemănător că o cheamă altfel, pentru că altfel era identic.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

”Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va lua act de prevederile prezentei hotărâri.”

Deci aceste două hotărâri nu sunt similare.

Dl George Sorin Botez

Unde este diferența?

9

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Diferența este la articolul 2. Uitați ce spune articolul 2 raportat la articolul 1 al hotărârii pe care dumneavoastră...

Dl George Sorin Botez

Ce zice art. 2, mai dați-mi să citesc o dată.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

"Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești va lua act de prevederile prezentei hotărâri.”

Dl George Sorin Botez

Păi si ce scrie acolo....

9

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Acesta este probabil amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Și eu v-am întrebat, în urma amendamentului, dacă dați viză de legalitate și dumneavoastră ați spus că nici în situația asta. După care, după ce s-a adoptat amendamentul am zis că pun niște întrebări la care vreau niște răspunsuri, nu niște discuții.

Deci, răspuns ”da” sau ”nu”?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Cum să dau asemenea răspuns domnule consilier, ”da” sau ”nu”?

Dl George Sorin Botez

Deci răspunsul este ”da”. Mai departe. Domnișoara consilier.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Nu. Dacă îmi permiteți...

Dl Pană George

Ați fost întrebat dacă s-a adoptat, nu de ce s-a adoptat. Răspunsul nu poate fi în opinia mea decât ”da”. Pentru că este clar că s-a adoptat.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, o.k., nu vă mai întreb pentru că dumneavoastră nbî$nal,.că-Htbp)wfeți să spuneți altfel pentru că aveți un serviciu și un raport de subordonare^’!./           St 1

Mai departe. Doamna director, aceeași întrebare, ”da” sau ”nu?’^)a(^^s^e^d£nta, cu privire la o altă persoană și la o altă instituție, a fost luată o hotă^i^'de^COT^^Msiliul local, promovată de către executivul consiliului local, privind aceeași sity^^Jâridrcă?

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu a fost promovată de către executiv. Proiectul a fost inițiat de către consilierii locali nu de către executiv.

Dl George Sorin Botez

Nu v-am întrebat de cine a fost inițiat. Eu v-am întrebat dacă s-a votat sau nu s-a votat.

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

S-a votat.

Dl George Sorin Botez

întrebare: acel proiect, înainte de a fi supus adoptării, a avut sau nu a avut viză de legalitate? Da sau nu?

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu a existat niciun raport al Direcției Juridice.

Dl George Sorin Botez

Eu vă întreb dacă a avut viză de legalitate.

A avut viză de legalitate sau nu a avut?

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da. Viză de legalitate a avut.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Secretar, a avut viză de legalitate?

Dl Secretar Laurențiu Ditu

Domnul Botez, prin întrebările pe care le puneți deturnați de fapt discuția.

Dl George Sorin Botez

Este părerea dumneavoastră.

Mai departe. Dacă în două situații identice, cu privire la o persoană, iau act și se consideră că are viză de legalitate, întrebarea mea este, ce ne face la acest moment, să creem o situație diferită, în raport de noile persoane și de societatea la care ne referim și o altă întrebare, și vă rog să-mi spuneți dacă cu privire la hotărârea evocată de dumneavoastră ca precedent, da...

Dl Secretar Laurențiu Ditu

Nu am evocat-o eu ca precedent.

Dl George Sorin Botez                                          Ar

Bine. Vă rog să-mi spuneți dacă Hotărârea 244 din 28 iulie 2Ql^a-fost atăcută în contencios de către organul ierarhic superior care are dreptul de tutel^ațtnȘj^țp^ti^ă?

Dl Secretar Laurențiu Dițu                            |           J57

Nu am verificat acest lucru, pentru că eu nu am mandat, nu ,am fostion^lat să analizez legalitatea unei hotărâri pe care a adoptat-o consiliul local la d dată,$ațeffo%tă.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dl Secretar Laurențiu Ditu

Aici era problema, pentru că eu avizez o hotărâre, un proiect de hotărâre, fără să mă raportez la proiectele de hotărâri care au fost adoptate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc mult!

9

Doamna director de la Direcția Juridică, aveți înregistrat pe rol sau aveți știință de existența vreunui dosar sau a vreunui demers administrativ sau ați fost sesizată de către Prefectura Prahova privind eventuala nelegalitate a Hotărârii de consiliu nr. 244/2017, adoptată de Consiliul Local Ploiești?

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu am cunoștință.

9        9

Dl George Sorin Botez

Nu există asa ceva. Bine, mulțumesc!

Dna Andreea Cristea - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu am spus că nu există. Am spus că nu am cunoștință.

Dl George Sorin Botez

In aceste condiții, eu îmi voi asuma în baza legii, responsabilitatea pentru o astfel de hotărâre și voi vota "pentru”, chiar dacă nu există viza de legalitate, pentru că în caz contrar, pot fi subiectul activ al unei infracțiuni care este în legătură cu serviciul și îmi va fi foarte ușor de demonstrat culpa prin aceea că o dată am votat o chestie, iar altă dată cu privire la altă persoană refuz să votez. Acesta este punctul meu de vedere.

Vă rog, domnul Sîrbu, un punct de vedere.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Domnul Președinte, dumneavoastră ați spus acum câteva ședințe în urmă, că orice proiect de hotărâre care nu are viză de legalitate nu va fi pus în discuție. Am ajuns azi în ședință, să negociem viza de legalitate. Ceea ce este inadmisibil domnul Președinte. Sincer vă spun, de 10 ani sau de 11 ani de când sunt consilier local, nu am întâlnit o asemenea manieră de lucru, să negociezi în plenul consiliul local o viză de legalitate.

Dumneavoastră, și eu atunci v-am dat dreptate, pentru că sunteți într-adevăr un jurist și un avocat apreciat, că orice proiect de hotărâre care nu are viză de legalitate, nu va fi pus în discuția consiliului local. Asta ați spus dumneavoastră.

Mulțumesc, domnul președinte!

DI George Sorin Botez


/vas

în vedere și voi analiza.


Și eu vă mulțumesc, domnul Sîrbu! Dacă mai dorește cineva

Dl Andrei Gheorghe

La comisia juridică s-a discutat acest proiect de hotărâre. S-a acest amendament, cineva, a spus că se va da viză de legalitate. Est


Dl Secretar Laurențiu Dițu

Nu am spus că se va da, am spus următorul lucru, că voi avea Ceea ce am și făcut.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Dna Staicu Zoia

Nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Doamna Zoia Staicu nu participă la vot.

*

Menționăm că următorii consilierii: Neagu Puiu, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin și Tudor Aurelian nu se aflau în sală la momentul votului.

*

Supunem la vot:

Cine este pentru?       -15 voturi

Cine este împotrivă?     - 5 voturi

Dacă se abține cineva?

9

Cu 15 voturi ”pentru” și 5 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian și Sîrbu-Simion Gheorghe proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Doamna consilier Zoia Staicu nu a participat la vot.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Municipale pentru Transport și Siguranța Circulației - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Eu propun prorogarea pentru refundamentare.

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

9

Cu 15 voturi "pentru” și 6 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Sîrbu-Simion Gheorghe proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venitul minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Menționăm că au revenit în sală domnii consilieri Marcu ValentiiP ' ' “ urelian. Suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri.


*

Dl Ganea Cristian

Are avizul comisiei de la A.S.S.C., domnul Robert?

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Are avizul comisiei, da. Dar pot să vă spun și dinainte, nu vroiam să vă influențez votul, nu o să votez acest proiect de hotărâre. Motivul este simplu. Astăzi de exemplu mi-am depus raportul de activitate pe anul precedent. Fac parte din trei comisii de specialitate și inițiez un număr destul de mare de proiecte. Acesta este un proiect la care am lucrat încă de anul trecut și în urma acestui proiect pe care l-a adoptat comisia socială, am reușit să aducem o economie la Primăria municipiului Ploiești de aproximativ 700 de mii de euro. Bani care eu mi-aș fi dorit să-i regăsim în încercarea de construire sau de achiziționare a unor locuințe. Văd că anul acesta nici măcar nu mai sunt inițiator la acest proiect. Tocmai din acest motiv, eu nu pot vota la acest moment proiectul.

Dl George Sorin Botez

Iar eu nu voi vota pentru că văd că Parcul "Constantin Stere” nu este trecut acolo. Și nu văd de ce ar trebui să ducem forța de muncă numai către anumite instituții iar pe altele să le lăsăm văduvite, drept pentru care, eu vă propun prorogarea pentru refundamentare:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 15 voturi ”pentru”, 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Marcu Valentin, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Tudor Aurelian, Staicu Zoia și Sîrbu-Simion Gheorghe și 1 "abținere” a consilierului Bolocan Iulian, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că au revenit în sală consilierii Neagu Puiu și Drăgușin Paulica.

*

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.        țA


AAA

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privire duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip^pd^ Industriei, nr. IC - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena^^iiclO^X; Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin și Claudia Oana Sălceâii^vA

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

9

Cu 24 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Marcu Valentin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

DI Secretar Laurențiu Dițu

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi "pentru”.

AAA

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora - inițiat de consilierii Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae și Hodorog Bogdan.” Dacă sunt discuții?

9

Dna Stanciu Marilena

Nu are avizul comisiei 2.

Dl George Sorin Botez

Haideți să verificăm. Este din 13.12 avizul. Este vechi. Este un aviz care este dat

9

pentru ședința anterioară. Nu știu dacă nu au apărut elemente de noutate, drept pentru care eu propun prorogarea acestui punct și să se aducă la zi cu toată situația ca să putem să cuprindem în totalitate toate elementele de patrimoniu și să nu fim nevoiți să dăm mai multe hotărâri.

Propunere de prorogare:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăv^jLarila-' .B.olocan ™                       xt----n..:.. r»^—^g^^he/Șicoie

Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, PopșzGf Florin Lucian, Staicu Zoia, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aupeliaiffy prorogare nu a fost adoptată.


^OapuriȘr^a de /S-4


*

Supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 15 voturi

Cu 10 voturi "pentru” și 15 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Minea Constantin, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 360/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind preluarea unei părți din imobilul 3461 Ploiești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Are aviz de comisie?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Nu are aviz de comisie.

Dl Primar

Proiectul respectiv a fost adus în atenția consiliului local încă de la ședința exrtraordinară de data trecută, însă timp de aproximativ două săptămâni nu a existat posibilitatea de a fi pe ordinea de zi a comisiei 2. Aceasta este concluzia.

Dl Ganea Cristian Mihai

îmi pară rău că nu este domnul Dănescu aici, dânsul este președintele comisiei, dar cred că dumneavoastră ați fost la ședință și a invocat faptul că printr-o notă internă, orice proiect care nu va fi depus până pe data de 15 nu va intra pe ordinea de zi. Iar domnul Dănescu a spus că acel proiect a fost adus pe data de 17. Din acest motiv nu a putut să-1 ia în discuție.

5

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, există sau nu există o notă internă, pentru că mi s-a comunicat din două locuri, potrivit cu care, orice proiect se depune până pe data de 15? Este așa sau nu este așa?

Dl Popa Gheorghe


Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, ce legătură au lucrările unei de depunere a unui proiect la consiliul local?

Dl George Sorin Botez

Păi dacă a venit pe data de 17, nu mai este până în 15.

Dl Popa Gheorghe

Nu, care este motivul pentru care a fost pe ordinea de zi și nu s-a discfft^ft?^6misia trebuie să-și facă lucrările, chiar dacă era consiliul peste o lună, două, trei.

Dl George Sorin Botez Or fi fost multe lucrări.

Dl Primar

Este un proiect de hotărâre legat de acel proiect pentru terenul de pe strada Torcători, unde sperăm să obținem avizul Ministerului Administrației și Hotărârea de Guvern în vederea predării în patrimoniul municipiului Ploiești a acelui teren, unde va trebui să realizăm acel studiu așa cum s-a solicitat de către consiliul local. înțeleg că mai întârziem acest studiu.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert-Ionut

Am explicat și ieri la operativă, vă mai explic și astăzi o dată. Inețeleg că avem două măsuri cu care judecăm comisiile de specialitate, domnul Secretar.

Eu de exemplu la comisia 5, am primit o informare din partea conducerii de acolo, toate proiectele trebuie depuse până pe data de 15. Și o să vedeți, drept urmare, că am semnat rapoartele pe 14 și avizele le-am dat pe 16 când a fost prima comisie pe care am ținut-o. Deci, înjur de data de 15. Rapoartele au fost toate oricum semnate pe 14 când au fost și aduse la Primărie. La alte comisii, nu este nevoie să se depună proiectele până pe data de 15. Și o să vă dau un singur exemplu, comisia de buget-finanțe, unde, de cinci ani de zile de când sunt în consiliu, șase aproape, se depun proiectele cu o jumătate de oră înainte. Și puteți să luați toate avizele date la toate proiectele pe care le-am votat până acum, avize date de comisia de buget, care sunt date pe 26.

Legat de acest proiect, vorbim despre modificarea unei hotărâri. Nu este un proiect nou. Este un proiect care a fost supus atenției consiliului pe data de 31.10. anul trecut. A fost făcut atât de bine, încât trebuie să-1 modificăm. Este vorba de modificarea unei hotărâri deja date.

Dl Primar

O completare. Este o precizare făcută de către minister. Au avut o schimbare a numărului cadastral și nu ne-a fost comunicată. Modificarea respectivă s-a făcut cu aproximativ două, trei zile dacă nu mă înșel eu și este Direcția de Patrimoniu aici, înainte de aprobarea hotărârii de către noi și acest lucru, faptul că au schimbat numărul cadastral, nu ne-a fost comunicat.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Perfect, nu am nicio problemă cu asta. Dar, fiind un proiect foarteF&fl|^ftant și ajungând la comisie pe data de 17 când l-am avut prima dată pe ordineadO^i.,lam crezut că este cel mai bine să-l discutăm și să ne aplecăm asupra lui în detaliu, ca|să niafi®^fafcw o greșeală. Eu așa m-am gândit la acel moment. Domnul Dănescu nu a^fi|st pfezipt l^^ea ședință. Din acest motiv nu l-am luat în discuție, crezând că nota internă pe cârej?u?§^ja o cunoșteam de la altă comisie, este valabilă. Și de asta domnul Secretar,               este

valabilă, nu este valabilă, mă mai gândesc să ajung să le trimit la timp la alte comisii sau nu este nevoie? Le depun pe 26, pe 28, în aceeași zi cu ședința. Spuneți-mi dumneavoastră.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Domnul consilier, domnilor consilieri! Haideți să clarificăm un lucru. Obligația de a depune proiectele de hotărâri până la data de 15, așa cum s-a stabilit prin nota internă, de fapt se depun până pe data de 10, dar având în vedere că au fost sărbătorile domnul Primar a stabilit să fie depuse până pe data de 15, aceasta nu implică și obligația comisiei de a depune raportul de avizare la acea dată. II poate depune ulterior. Poate lua în dezbatere respectivul proiect de hotărâre ulterior datei de 15. Deci data de 15 este dată trecută pentru depunerea proiectului de hotărâre. Atât. La 17 a ajuns la dumneavoastră la comisie probabil.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Și cum putea să fie depus proiectul?

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre este înregistrat la nr. 7 din 12.01.2018, anterior datei de 15.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Am înțeles. Din nota pe care dumneavoastră ați trimis-o, asta am înțeles.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, o instituție a statului dorește să ne dea nouă în patrimoniul municipiului Ploiești o supărafață de peste 90 de mii de metri pătrați. Și noi stăm și ne certăm în consiliul local pentru un aviz. Oameni buni, ne dă peste 90 de mii de metri pătrați nouă, Ploieștiului. Că vom face spital, că vom face blocuri, că vom face locuințe, dar ni-1 dă nouă Ministerul Apărărării Naționale.

Sincer, eu văd în această ședință modul dumneavoastră răzbunător de a nu se face nimic în Ploiești. După modul cum cineva din capul mesei vă dictează tot, asta este o practică, se vede de la un timp, sincer, mă faceți să nu mai vin la ședințele de consiliu local, să-mi dau demisia.

Nu se poate. Am ajuns la S.G.U. să stăm la cheremul președintelui consiliului de administrație de acolo, etc. Despre ce vorbim?

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Domnul Secretar, lipsă aviz comisie.

Dl Secretar Laurențiu Dițu

Nu se poate dezbate.

Dl George Sorin Botez

Soluția legală?


Dl Secretar Laurențiu Ditu

S-a ajuns în această situație, legea reglementează clar că nu po;


Era legal să fie pe ordinea de zi dacă nu avea aviz de comisie?

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale Stației de epurare a apelor uzate din municipiul Ploiești -inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Este vorba despre intabularea unui teren pe care se află o clădire existentă din 1973 si se mai află si câteva clădiri noi. Am înțeles de la domnul director Tăbârcă si de la doamna

9                                     9                                                                             5                                                                                                     ’

Carmen Bucur, că cele noi vor fi notate cu ”x” și este perfect legal.

Dl George Sorin Botez

Problema mea este cum s-a ajuns să fie edificate construcții pe un teren, construcții pentru care nu există autorizații pe terenul respectiv.

Eu aș vrea în scris de la Patrimoniu, să mi se comunice următoarele:

Unu, dacă acele construcții edificate pe terenul a cărui intabulare se solicită și care sunt altele decât cele aferente stației vechi de epurare și mă refer la construcțiile aflate în diferite stadii de execuție pe terenul ce se dorește a fi intabulat, dacă aceste construcții au sau nu au autorizație de construire.

9

Doi, dacă autorizația de construire s-a dat pe acel amplasament sau s-a dat pe un alt amplasament, iar construcțiile au fost edificate cu voință sau din neștiință pe un alt amplasamnet.

Trei, dacă Primăria, constatând situația juridică mai înainte evocată de mine a luat măsuri, ce măsuri a luat și ce a întreprins compartimentul Patrimoniu, ce a întreprins compartimentul Disciplina în Construcții, ce a întreprins Departamentul Juridic exact pe această problemă?

Dar le vreau cu punct, cu virgulă și orice îmi veți afirma vreau să-mi dovediți cu hârtii. Documente anexate la acest răspuns iar răspunsul va sta la dispoziția presei.

înțeleg că este legal să dai cu ”x”, dar eu unul vă spun de pe acum că nu voi vota această chestiune, pentru că este o problemă legată de acel teren.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

»

Cu 22 de voturi ”pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Botez George-Sorin, Dinu Andrei și Stanciu Marilena proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•krk-k

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre,;pjiGnd!%ctualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiul^loieș^^dȘițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Idnuț, StâgbleMșjanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”               jȘv

DI Secretar Laurentiu Ditu                                          Sr

Avizat favorabil.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

25 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „GARD PLAJĂ” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

3

15 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru

Trecem la punctul introdus suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - initiat de consilierii Paul Palas-Alexandru, 3                     3                                                                            3                             7

Gheorghe Andrei, Claudia Sălceanu și Gheorghe Sîrbu-Simion.”

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Se modifică cu 1.02.?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

De ce?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru luna ianuarie deja a avut loc consiliul de administrație.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi "pentru”.

Doamna consilier Staicu Zoia nu a participat la vot.

iii

Dl Geore Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea

A                                                       Zv

întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă zm.