Proces verbal din 27.09.2018

Proces verbal din 27 septembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL
al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 septembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.3141/21.09.2018.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție lipsind domnul consilier Minea Gabriel-Constantin.

La ședință au mai participat: Domnul Laurențiu Dițu

- Secretarul Municipiului Ploiești

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

Dl George Botez

Bună ziua!

A

începem ședința. Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește colegul nostru Minea Constantin Gabriel. Constat existența cvorumului pentru începerea lucrărilor.

A

începem lucrările cu Imnul de stat al României.

Ordinea de zi o aveți în față. Există un număr de 5 proiecte de hotărâre de pe lista inițială care se retrag. Sunt proiectele de la numerele 6, 10, 11, 18 și 27 care nu au viză de legalitate din partea secretariatului, drept pentru care nu pot fi supuse la vot. 6, 10, 11, 18 și 27 nu pot intra în dezbatere potrivit celor stabilitate de noi într-o ședință anterioară.

citire:


Mai avem o listă de suplimentare pe ordinea de zi, un număr de 16 puncte. O să le dau

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018.

Cine este pentru?

26 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.


100, Ploiești 2018.                                                        ■* /          S- ;

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?              -                              '

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.


- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.


26 de voturi


- Proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017.

DI secretar Laurențiu Dițu

Lipsă aviz comisie.

Dl Geor^e Botez

Stați să intre pe ordinea de zi și pe urmă...

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin transformarea a două posturi vacante de execuție, pentru personalul contractual.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

26 de voturi


Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public


Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții aL^tiparătului de specialitate al primarului municipiului Ploiești.                                   X

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi                  % .             *

...Z- N

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate „Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punerea in conformitate RTE în zona intersecției strada Ștrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploiești.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în parteneriatul pentru realizarea în comun a Proiectului "îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești la Proiectul "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația

județului Prahova".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

26 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești la Proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pfhtPii populația județului Prahova".


26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

^ahoN


5

26 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.46.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești.

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

26 de voturi pentru.

*

Fac cuvenita mențiune că numerele 4 și 5 din ordinea de zi suplimentară nu au aviz de comisie, drept pentru care, deși au fost incluse pe ordinea de zi, nu vor putea intra în dezbateri.

Supun la vot ordinea de zi completată, așa cum a fost votată anterior:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


26 de voturi pentru.

Avem două înscrieri la cuvânt, doi reprezentanți ai două entităti. Este vorba dc;dl


Mihai Dogaru din partea Veolia și de dl Eugen Cristescu din partea UAP. O să îriceppjgfr|i propune să aprobăm un spațiu alocat fiecăruia de 3 minute:                          v/


Cine este pentru?                 26 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc.

O să încep cu dl Cristescu că începe cu „C”. Vă rog, dl Cristescu. 3 minute.

Dl Eugen Cristescu - Uniunea Asociațiilor de Proprietari

Punctual, pe scurt ca să mă încadrez în cele 3 minute referitor și la obiectul vizitei domnului Dogaru.

Am solicitat, în scris, în data de 14 august, prin cererea 16681, să organizați o dezbatere publică pe acest proiect 11, pe care am văzut că l-ați scos de pe ordinea de zi și consider că a fost o alegere înțeleaptă. Este aceeași situație care s-a întâmplat în 2016 când am ajuns în Tribunal, am câștigat la Tribunal și la Curtea de Apel am pierdut. Vă anunț pe această cale că am notificat Uniunea Europeană despre acest proces și sper ca cele trei doamne judecător care au judecat atât de strâmb modul în care au tratat nerespectarea legii transparenței de către Primăria municipiului Ploiești să răspundă pentru chestia aceasta. De asemenea, vă anunț că ieri UAP a câștigat, prin sentință definitivă, procesul prin care contractul dintre Primăria Ploiești și Veolia Energie Prahova este informație de interes public și aveți obligația de a ne pune la dispoziție contractul împreună cu toate anexele sale. Ideea era să vă solicit retragerea de pe ordinea de zi a proiectului, dar văd că ați facut-o și vă mulțumesc.

Modul în care se organizează procedura de obținere a finanțărilor pentru reabilitarea termică a blocurilor, de doi ani încoace, lasă mult de dorit, iar asociațiile pe care le reprezentăm au de suferit. In aceste condiții, vă solicităm rezilierea contractului cu Intergrup care an de an pierde finanțări pe bandă rulantă invocând tot felul de scuze. Noi nu avem nevoie de scuze, ci de profesionalism și de eficiență, iar serviciile contractate de primărie să se ridice la nivelul sumelor încasate, pentru a nu fi nevoiți să facem plângeri penale cum neam obișnuit deja pentru că nu asta ne dorim dar nu avem de ales ca să funcționeze ceva.

Ambrozia. După cum poate știți, în urma solicitărilor UAP Prahova, împreună cu reprezentanții SGU Ploiești (cărora le mulțumesc) și RASP am mers în teren pentru a identifica zonele domeniului public unde ambrozia a crescut haotic. Am mers din Mitică Apostol până în strada Cameliei, trecând prin tot orașul și punându-ne sănătatea în pericol. Modul în care Poliția Locală, spre deosebire de SGU, a înțeles să respecte prevederile HCL 383 din octombrie 2017 până în martie 2018, la apariția Legii 62, demonstrează că nu a existat interes pentru sănătatea sutelor de ploieșteni, dacă nu miilor, care suferă de alergie. Nu vrem să punem această lipsă de profesionalism pe seama primarului, pentru că acea instituție este condusă de dl Adrian Vaida, iar pentru dl Adrian Vaida, se știe că am solicitat să se efectueze o cercetare disciplinară pentru modul în care a tratat această problemă

importantă pentru sănătatea populației. Noi, UAP Prahova, solicităm (Jomnuliii Vaida demisia. De asemenea, retragem solicitarea pe care am facut-o să se cș^Mze- disciplinar directorul SGU, Cristinel Șchiopu, pentru că domnia sa s-a implicat și^^e'z^y^^r&m^ma ambroziei- .                                            WW ’U

Parcările condominiale, se discută de ceva timp despre ele. Vă rugăm ^|ta^niz$ți o dezbatere publică pentru ca reglementările legate de parcări să fie stabilitejfiîpre^a cu cetățenii municipiului, în primul rând pentru confortul acestora, direcv^-^^fidnal cu interesul pecuniar al municipalității.

în încheiere, mai am de spus câteva cuvinte: nu am venit aici pentru a mă certa cu cineva, ci să vă semnalez problemele menționate adineauri și să vă aduc aminte că UAP Prahova reprezintă interesele a circa 66.000 de cetățeni, majoritatea din Ploiești, ceea ce înseamnă o reprezentativitate care trebuie respectată, lucru care consider că nu se întâmplă.

Ceea ce voiam să spun era pentru dl. primar - acest lucru trebuie remediat de urgență pentru că situația devine insuportabilă și există destule pârghii legale pentru a-1 determina pe dl primar să schimbe atitudinea și prima dintre acestea ar fi strângerea de semnături a 25% din totalul alegătorilor pentru procedura de demitere a domnului primar. Vă asigur că avem această forță ca s-o facem.

Nu am cerut niciodată nimic pentru mine, ci pentru cei pe care-i reprezint. Am tăcut din gură mult timp în speranța că atitudinea domnului primar se va schimba și va exista o preocupare majoră pentru ploieșteni, măcar pentru aceia ale căror drepturi le apărăm, deși normal ar fi să intereseze binele tuturor. Din păcate, nu este așa.

Astfel, în cazul în care, de la 1 ianuarie nu vedem schimbările pe care le-am solicitat până în prezent, pentru care Primăria a fost notificată, UAP demarează procedura de strângere de semnături.

Vă mulțumesc tuturor și vă rog să țineți cont de ceea ce v-am rugat și să vă preocupe mult mai mult interesul cetățeanului.

5

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Mulțumesc! Dl Dogaru.

DI Mihai Dogaru - Veolia Energie Prahova

Vă mulțumesc frumos, dl președinte pentru această oportunitate de a vă vorbi astăzi. Vă mulțumesc, de asemenea, tuturor pentru cele câteva minute în care aș vrea să vă prezint situația în care se află operatorul de termoficare în acest moment.

Vă vorbesc în calitatea mea de reprezentant al societății care gestionează sistemul de termoficare din municipiul Ploiești, societate în care și municipiul Ploiești este acționar.

Această situație am prezentat-o și astăzi dimineață în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare în care dumneavoastră aveți doi membri desemnați.

Din 2011, tariful pentru energia termică nu a mai fost ajustat așa cum prevede contractul de concesiune, deși clauza care se referă la acest aspect prevede faptul că el ar fi trebuit ajustat semestrial.

începând cu anul 2014, rezultatele financiare ale societății s-au deteriorat în mod constant și ne-au adus într-o situație în care, orice alt operator ar fi fost, ar fi închis de mult activitatea și implicit ar fi sistat furnizarea agentului termic pentru municipiul Ploiești. Insă, Veolia Energie Prahova nu a făcut acest lucru și a venit la ajutorul grupul<i^țamțȘlbs,să-și respecte obligațiile pe care le are, a continuat să furnizeze serviciul la u^taț^nd^aFe^ste dat de multe ori exemplu la nivel național, a înțeles să-și achite toate Qoli^ațiîlel&btig^ul local, la bugetul consolidat și față de cei 330 de salariați de care depind^fajmiliiîe acestora:

Vreau să vă prezint doar câteva date ca să înțelegeți mai bine magnitudinea dezastrului în care ne aflăm în acest moment. îmi pare rău, nu-1 pot numi altfel decât dezastru și repet: aceste informații au fost prezentate și astăzi în cadrul Comitetului de Coordonare:

  • 2015 - rezultat financiar net „-20,95 milioane de lei”.

  • 2016 - rezultat net „-15,46 milioane de lei”.

  • 2017 - rezultat net „-33,97 milioane de lei”.

Estimare închidere 2018 - „-77,03 milioane de lei”.

Sunt cifre care au fost auditate pentru perioada 2015-2017.

S-ar putea să vă întrebați de ce o așa mare discrepanță, o așa degradare semnificativă pentru anul 2018 și am să vă dau în continuare câteva date, doar câteva elemente ca să înțelegeți de unde provin acestea:

Preț combustibil la începutul anului 2018 - 94,3 lei/MWh/CEZ, preț combustibil începând cu iulie 2018- 105 lei/MWh/CEZ; preț CO2 în ianuarie 2018-5,2 euro/tonă; preț CO2 în momentul în care vă vorbesc - 20 de euro/tonă si este într-o continuă creștere de la

5                                                                         5

lună la lună; bonus de cogenerare scăzut de la 153 la 124 de lei/ MWh.

Sunt costuri care s-au modificat independent de voința noastră, costuri care sunt aplicate la nivel de țară, la fiecare oraș și sunt aplicabile oricărui operator de termoficare.

Astăzi, în țară nu există un oraș în care prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice să fie sub 320 de lei.

Și cu toate acestea, astăzi, la Ploiești, încă vorbim de 186,97 lei/gcal preț neajustat, așa cum spuneam mai devreme, din aprilie 2011, încă vorbim de costuri variabile care nu sunt acoperite de către tarif, acest fapt fiind de altfel evidențiat și de către expertiza pe care am realizat-o de comun acord cu cei doi concedenți, adică cu dumneavoastră și cu Consiliul Județean. Vorbim despre o formulă care nu mai corespunde contextului actual și vorbim despre negocieri care au avut loc de aproape un an și jumătate, rămase fără un rezultat în ciuda tuturor deschiderilor pe care le-am avut pentru a găsi o soluție, fapt ce nu ne-a făcut decât să constatăm că nu mai putem continua activitatea din motive obiective și ne-au făcut să transmitem acea notificare de care știți din data de 14 septembrie 2018 prin care am informat în mod oficial că activitatea operatorului va înceta odată cu finalizarea sezonului de încălzire.

Din păcate, cuvântul dezastru este delicat, dar aceasta este situația reală, este situația în care ne aflăm și este independentă de voința noastră și pot să vă spun cu toată responsabilitatea că, în ciuda eforturilor noastre, astăzi am fost aduși în această situație și așa cum spuneam, din motive obiective, este imposibil să mai continuăm activitatea după finalizarea sezonului de încălzire.

Cu toate acestea, doresc să subliniez faptul și să-i asigur pe toți ploieștenii...

DI George Botez

Dacă doriți să facem o dezbatere, o supun la vot.Dl Mihai Dogaru - Veolia Energie Prahova

Mulțumesc frumos!                                       '^fyoVA !$%/'

Cu toate acestea, doresc să subliniez și-i asigur pe toți ploieștenii că, în Mhda faptului


că am fost puși într-o situație extrem de dificilă în ceea ce privește realizarea tuturor lucrărilor pe care ni le-am propus pentru punerea la punct a sistemului de încălzire pentru sezonul rece care tocmai bate la ușă, vom face toate eforturile pentru a asigura, ca și până acum, ploieștenilor, un sezon de încălzire cel puțin la nivelul la care i-am obișnuit.

Astăzi, pe ordinea de zi a fost un proiect pentru recuperarea diferențelor provenite din modificarea, creșterea prețului la combustibil, proiect care am constatat că a fost scos de pe ordinea de zi practic constatând, de altfel, că și această obligație contractuală rămâne în continuare doar o opțiune.

Vreau doar să amintesc că, la această clauză care prevedea această recuperare de costuri în ambele sensuri (vă aduc aminte anul 2007 când această clauză a funcționat în sens invers, în sensul scăderii tarifului) această clauză a fost, cu dificultate, este adevărat, dar pe parcursul celor aproape 15 ani de contract de concesiune, a fost votată și aprobată de mai multe ori. Si am să reamintesc doar ultimele 3 dăti: 2011, 2013, 2016.

5          5^7

Deși, având avizul favorabil unanim al comisiei de utilități, având în spate toate datele și informațiile verificate de comisiile de specialitate, am constatat cu regret că acesta a fost scos din motive care mie îmi scapă în acest moment și sper ca totuși acest proiect să fie analizat cu mare atentie.

s

Doamnelor și domnilor consilieri, am dorit doar să vă fac o radiografie a situației în care se află astăzi operatorul de termoficare și îmi poare rău că trebuie să constat cu regret că încă o obligație contractuală rămâne doar o opțiune și că operatorul, în acest moment, este în imposibilitatea obiectivă de a continua activitatea așa cum ar fi fost normal.

Mulțumesc frumos!

Dl George Botez

Mulțumim!

J

Voce din sală

Investițiile, conform contractului, când le faceți?

Dl George Botez

Vă rog, dl Cosma.

DI Marcian Cosma

Mulțumesc, dl președinte!

Ascultând și având în vedere că s-a discutat pe această problemă deloc ușoară care apasă pe umerii administrației publice locale, ținând cont că am făcut parte dintr-o comisie dispusă în cadrul consiliului local alături de colegi de-ai mei și am făcut analiza acestei situații până la un anumit punct, când am considerat că este nevoie de o expertiză autorizată și făcută de o firmă abilitată, de cei care cunosc mai bine fenomenul, întreb că, la momentul respectiv, activitatea comisiei dispusă de consiliul local s-a întrerupt, iar dl primar a dispus,

în calitate de ordonator principal de credite și administratorul principal al administrației publice locale, înființarea unei comisii în cadrul primăriei care să ducă lajbuh'§far§it.sace.ște negocieri și această expertiză. S-a întâmplat că am ajuns la un termen limitășimoitrebuie-'Șă știm să dăm un răspuns autorizat, un răspuns destul de clar și liniștitor, zic eu, ploieșteiiiljbr care n-o să aștepte capriciile vremii ca noi să ne facem treaba.          ''C       -

Cer acest răspuns de la dl primar că dânsul este în fruntea administrației publice locale, răspuns care nu trebuie să mi-1 dea mie neapărat ci tuturor ploieștenilor care ar trebui să beneficieze, să nu-și facă probleme că aceste servicii ar fi puse sub semnul întrebării la un moment dat.

Vă mulțumesc!

J

Dl George Botez

Mulțumesc!

9

Vă rog, dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc, dl președinte.

L-am ascultat cu mare atenție pe dl director de la Veolia Energie, dar nu mi-a răspuns ce au făcut cu 2 milioane jumătate de euro pe care i-am dat în 2016 de la primăria Ploiești, din bugetul local, tot diferență de combustibil?

A doua la mână, aș vrea să vă întreb dacă mai aveți autorizație de mediu de funcționare din 2015 când aveați obligația până în 2018 să reparați cazanul nr. 2 și nu ați făcut-o. Investițiile le-ați făcut pe care ați vrut dumneavoastră, le-ați făcut fără aprobarea noastră, a consiliului local.

Și eu am făcut parte din acea comisie de negociere cu dl președinte și câțiva colegi. Dumneavoastră când ați venit ați spus că nu suntem deschiși, am fost foarte deschiși dar dumneavoastră când deschideați gura, toți reprezentanții care erați acolo cereați decât prelungirea contractului. Uite că n-o să se întâmple și eu vreau să vă asigur pe dumneavoastră că oricine dispare nu înseamnă că situația rămâne pe loc, merge înainte. Viața va merge înainte și vă vom demonstra că cine vă va lua locul, cine va prelua această activitate o va duce înainte. Nimeni nu este de neînlocuit.

Degeaba ne amenințați, dl director.

Dl George Botez

Dumneavoastră sunteți mai apropiat de dl primar. Dacă știți ceva vizavi de faptul că vine altcineva sau...

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu.

9

Dl George Botez

Pentru că dacă s-au făcut niște discuții pe sub masă, asta este foarte rău, să știți.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu.

Dl George Botez

Mie mi-au venit la ureche niște informații că deja se discută cu altcineva, deja s-au stabilit detaliile. Dacă este așa să vină să ne spună: domnilor, stați liniștiți. Noi avem o neliniște acum legată nu de faptul că pe operator îl cheamă Veolia, Sîrbu, Botez sau...

DI Gheorghe Sîrbu

A fost o ședință săptămâna trecută și consiliul județean și consiliul Jt^^ajici ni s-a expus o strategie.                                                                ......

Dl George Botez                                      / Șr

Problema este alta: trebuie găsită soluția, indiferent cum, 3®im rul ș^y/ciu.


municipiului Ploiești, ca șef al serviciilor sociale, să asigure continuit^t^a^P serviciu. Că se duce el, că facem pe fochiștii sau ce-om face, dar nu trebuie să ajungem jn^î^Mția să nu mai putem oferi acest serviciu public cetățenilor municipiului Ploiești.

Dl Gheorghe Sîrbu

Fiți convins că activitatea va merge înainte.

Dl George Botez

Mulțumesc!

5

Vă rog, dl Palaș.

Dl Paul Palas

Vă mulțumesc, dl președinte!

Intenția mea era să intervin la următorul punct de pe ordinea de zi dar, pentru că s-a deschis discuția, vă rog să-mi permiteți să-mi expun punctul de vedere acum.

Este adevărat ce a spus dl director puțin mai devreme. Astăzi am avut comitet de coordonare și eu am fost cel care l-am rugat pe dl director să vină astăzi să vă prezinte situația, să ne prezinte tuturor situația firmei pe care o conduce considerând că este persoana care poate să prezinte, în modul cel mai obiectiv, acest lucru.

Și l-am rugat să participe deoarece consider că noi suntem interesați din cel puțin două motive să cunoaștem aceste lucruri. Pe de o parte, pentru că suntem asociați în această firmă, firma S.C. Dalkia are ca asociați Veolia, Consiliul Județean și Consiliul Local iar, pe de altă parte, comunitatea ploieșteană este beneficiară directă a serviciilor acestei firme.

Situația în care a ajuns în ultimii ani SC Veolia din Ploiești este o situație care, într-adevăr, din punctul de vedere al oricărui manager, este îngrijorătoare. Au fost 4 ani consecutivi de pierderi iar anul acesta, pe venituri de exploatare de 216 milioane de lei, pierderea din exploatare estimată este de 56 de milioane de lei.

Acum, ceea ce mi-am dorit eu a fost să ajungă la urechile dumneavoastră o informare obiectivă, corect prezentată din partea unei persoane autorizate. Urmează să luăm niște decizii în viitorul apropiat. Atunci când vom lua aceste decizii, era firesc să știți aceste lucruri și ceea ce nu cred că a spus dl director niciodată: mai este un element foarte important, acela care ține de cash-flow. Pentru a asigura buna funcționare a unei firme, ai nevoie de cash-flow. Ca să cumperi gaz pentru a susține un sezon rece ai nevoie de 170 de milioane de lei pe sezon, sumă care este necesară oricărei firme care va dori să se implice în exploatarea acestei instituții.

5

Sunt informații pe care am considerat că este util să le aveți astfel încât, atunci când veți judeca sau când vom judeca cu toții această speță, să fiți în cunoștință de cauză.

Dl George Botez

Mulțumesc. Dl Cosma si închidem subiectul.

J                                                              5

Dl Marcian Cosma                                       z-Aa O /d j

---;-----------;---                                              &   —.....4 za

Voiam să reamintesc că eu nu am cerut decât raportul comisiei/Care Aie-a jireluat atribuțiile și sarcinile la dispoziția domnului primar. O comisie înființată^ciim mai bine un an de zile și care nu ne-a dat nici un răspuns în acest sens.                              A I

Dl George Botez

Mulțumesc!

***


Mai departe: Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 august 2018.

Lipsesc din sală dl Dănescu și dna Stanciu.

Au lipsit domnii: Ganea, Palaș, doamna Sălceanu și domnul Sicoie. 4 consilieri. Supun la vot:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru.

***

A revenit în sală dl Dănescu.

Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 14 septembrie 2018.

Au lipsit domnii Mateescu și Cosma.

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

***

întrebări și interpelări.

Dl Marcu, dl Sicoie, dl Tudor și lăsăm lista deschisă. Dl Marcu, vă rog!

Dl Valentin Marcu

Mulțumesc, dl președinte.

Dacă este cineva de la Direcția Tehnică, aș dori să știu ce se întâmplă cu lucrările Apa Nova de pe străzile Miciurin și 1848 care au început acum 3-4 luni de zile, de 2 luni de zile sunt abandonate. Nu se mai întâmplă nimic acolo, nu a fost readus carosabilul la starea inițială, pur și simplu s-au astupat șanțurile respective cu balast și au plecat.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Botez

înainte da a vă răspunde Direcția Tehnică, vă spun că ne-am confruntat cu problema aceasta în Comitetul de Coordonare. Este vorba de incapacitatea tehnică la ora aceasta a asfaltatorului agreat de către primărie de a acoperi toate aceste urme, să le spunem așa, de lucrări într-un timp util. Deci, este un program.

S-a dat o derogare în sensul că poate fi angajat un alt asfaltator, s-a facut-un contract cu un alt asfaltator care a fost sancționat de către Poliția Locală pentru, nSre^pe^aTea unor regulamente și și-au luat bagajele și au plecat. La ora aceasta problema^^e^j-pic critică dar sperăm că, până la sfârșitul iernii, vorbesc din punctul de vedas&âl GomiWtuî^) de Coordonare, să se poate asigura acest serviciu.                                      /g '

Dar o să rog si tehnicul să vă confirme acest lucru.                        Alt V

Dl Sicoie, va rog.                                                        l °-^

Dl Florin Sicoie

Mulțumesc, dl președinte!

întâi as vrea să vă invit astăzi la ora 5 la Muzeul de Artă, Stelian Tănase îsi lansează

5                                                                                                                                                 J                                                  5

ultimul roman, este un scriitor important și nu numai...

Dl George Botez

Hai să-i spunem noul roman, nu știm dacă-i ultimul.

Dl Florin Sicoie

Am trei interpelări: am făcut o interpelare legată de locurile de parcare pentru persoanele cu handicap și nu m-am legat de maniera în care se atribuie aceste locuri, ci de faptul că sunt oameni care au 4, 5 mașini, au un loc de parcare cu un anumit număr de mașină și-și parchează toate celelalte 5, 6 mașini pe același loc.

Răspunsul pe care l-am primit de la Poliția Locală nu mă satisface pentru că ei spun că nu au acces la o bază de date. Mă întreb: de ce? între SGU și Poliția Locală poate exista o relație care să permită celor de la Poliția Locală să vadă care sunt persoanele autorizate. Eu cred că atunci când un polițist local ajunge într-un loc și pe acel loc marcat cu un anumit număr este o altă mașină, problema trebuie sancționată imediat. Aceasta este poziția mea.

A doua interpelare: undeva la intersecția dintre Șoseaua Vestului și șoseaua înspre Brașov, exista acum 20, 30 de ani o grădiniță, o clădire la cărămidă roșie, foarte frumoasă care acum a ajuns sediul boschetarilor ș.a.m.d. Știu că nu este în patrimoniul municipalității, bănuiesc că este la Unilever...

Dl George Botez

Nu.

Dl Florin Sicoie

Există totuși niște mijloace prin care primăria poate forța un proprietar care își abandonează proprietatea, am votat și acea hotărâre cu imobile degradate, ca să eliminăm acest focar de infecție.

A treia interpelare se referă la Spitalul Municipal Ploiești care, pentru toată lumea, se cheamă Schuller și cred că avem obligația morală, ce s-a făcut sub comunism, în 1948,1949 să îndreptăm pentru că aceste două persoane Dimitrie Sfetescu, prefect, industriaș, petrolist, ș.a.m.d. (a construit și casa unde se află Poliția Locală acum) și farmacistul Schuller care a dat o sumă foarte importantă, toată clădirea este construită pe banii acestor oameni. Așa putem rămâne cu orașul de Stalin în loc de Brașov, cu V.I. Lenin aici lângă Hale. A schimba o ștampilă nu cred că este o problemă atât de gravă.

Mulțumesc!

9

DI George Botez

Si eu vă mulțumesc, dar nu este V.I. Lenin, este sase Lenin.

9                                  9                   "                                                                 '                3

Dl Tudor.

Dl Aurelian Tudor

Mulțumesc, dl președinte!

In ultima ședință am avut o interpelare și am solicitat Poliției Lo. âle să ne comunice ce măsuri au luat referitor la eliminarea ambroziei. Dl Vaida, ați dat uit,răspuns în care nu mi-ați prezentat nimic, în care să spuneți ce ați făcut și ne menționați că este o comisie mixtă conform Legii 62/2018. Există norme de aplicare pentru această lege, dl Vaida?

Dl Adrian Vaida - Poliția Locală

Există norme de aplicare, dar ele intră în vigoare la 1 ianuarie anul viitor.

Dl Aurelian Tudor

Până la acel moment, este valabilă hotărârea de consiliu local?

Dl Adrian Vaida - Poliția Locală

Se pot aplica administrativ pe hotărârea de consiliu local.

Dl Aurelian Tudor

înțeleg că subalternii dumneavoastră nu au făcut absolut nimic în această perioadă pentru aplicarea acestei hotărâri.

Sunt total nesatisfacut atât de răspuns cât și de activitatea multora dintre subalternii dumneavoastră. Cum astăzi mașina de poliție se plimba pe B-dul Republicii cu mașini blocând banda I și trecând pe lângă ei fără să ia nicio măsură.

Vă rog să revizuiți modul în care ne transmiteți răspunsurile la interpelări. Mulțumesc!

Dl George Botez

Alte luări de cuvânt înțeleg că nu mai sunt, închidem capitolul.

***

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul Antonescu Petru David.

Lipsesc din sală dl Sîrbu și dna Stanciu, 24 de consilieri prezenți.

Propunere pentru sumă?

Dl Paul Palaș

Comisia 1 propune 5.000 de lei.

Dl George Botez

Dl Palaș propune 5.000 de lei din partea comisiei 1. Alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot suma de 5.000 de lei:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? Adoptat cu 24 de voturi.


***

Punctul 5: „Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentăhțil^^^^sjFului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Conferidțtkdnterntițiottală a Orașelor înfrățite cu orașul Harbin - Republica Populară Chineză, defultUăff^adrul celei de-a 35-a ediții a Festivalului Zăpezii și Gheții, în perioada 5-7 iari tunde9”.

Discuții? Vă rog, dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc, dl președinte!

Am consultat acest proiect de hotărâre și am văzut că această deplasare se realizează strict pentru participarea la acest festival al gheții din Republica Populară Chineză și din punctul meu de vedere cred că nu este chiar oportună această deplasare și această cheltuială pentru acest festival. Dacă totuși este un eveniment de o altă natură, știu eu, diplomatică, părerea mea și propunerea ar fi să trimitem niște tineri de la licee care au obținut rezultate deosebite la olimpiade internaționale sau naționale.

Din acest punct de vedere, vreau să vă spun că grupul PNL nu o să desemneze nici un reprezentant.

Dl George Botez

Dar acolo nu scrie niciun consilier, zice un număr de reprezentanți, nu zice că sunt consilieri.

Alte luări de cuvânt? Este propus un număr de reprezentanți de către cineva? înțeleg că nu.

Dl Cristian Ganea

Am înțeles de la dna Istrătescu că sunt 5 persoane.

Dl George Botez

Dacă vrem, poate nu vrem.

Dl Cristian Ganea

Salut propunerea domnului Popa, dar trebuie să avem și un reprezentant din partea primăriei și îl propun pe dl Eugen Prună că dânsul se ocupă cu școlile și să meargă dânsul dacă dorește.

5

Dl George Botez

Deci un reprezentant al consiliului local. Da?

Stați numai un pic, este din partea primarului sau din partea consiliului? Uitați-vă un pic la proiect. înțeleg că dl Prună este persoana indicată, dar este de dl primar nu de mine. Propunerea cu dl Prună este salutară și eu aș fî de acord, calitativ vorbind și numeric, în același timp, dar întrebarea este: trimitem vreun consilier sau stăm liniștiți acasă?

Dl Cristian Ganea

Vreți să luăm pauză de consultări?

Dl George Botez

Nu.

Deci, niciun consilier. Atunci propun eliminarea art. 1

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?             -

Dacă se abține cineva?          -                            jr?

Având în vedere că au revenit si domnii Sîrbu si Stanciu în sală, suntem 26'de voturi și înregistrez un număr de 26 de voturi pentru amendament. Deci art. 1 dtsparfe^^/ i j

«U» >.Z


Se reformulează art. 2.                                                ■

Dna Istrătescu, este necesară prezența sau ne putem lipsi sau se supără cei de la agenția de turism pe noi?

Dna Alina Frățilă - Direcția Comunicare, Relații Publice

Dumneavoastră hotărâți dacă vreți să mergeți sau nu.

Dl George Botez

Se poate să nu se meargă?

Dna Alina Frățilă - Direcția Comunicare, Relații Publice

Se poate.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul așa cum este:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?           24 de voturi

Dacă se abține cineva?          1 abținere

9                                                                                        5

Dl Andrei a părăsit sala. Noi sperăm să se întoarcă. Suntem 25 la vot.

Cu 24 de voturi împotrivă și 1 abținere a domnului Mărci an Cosma, proiectul a picat. Nu se pleacă la Harbin. Nu se pleacă la Harbin pe banii Ploieștiului. Cine vrea pe banii lui poate să plece de nu știu câte ori.

Punctul 6 nu intră în dezbateri, nu avem aviz de legalitate.

Punctul 7: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

A revenit în sală dl Andrei.

Vă rog să-mi spuneți despre acest proiect. Știe cineva ce este cu acest proiect? Am discutat cu toții că vrem să facem niște ședințe mai rapide. Eu pun niște întrebări și nimeni, absolut nimeni, nu vrea să dea relații. Dacă este așa, trec mai departe.

Dna Cornelia Angelescu - S.C. Hale și Piețe S.A.

Bună ziua! Sunt contabil șef al societății.

Este vorba de mutarea de la unele capitole la alte capitole. De la capitolul de servicii mutat la capitolul stocuri, la capitolul bunuri și servicii prin alocarea de la impozite și taxe, de la amortizare, anumite sume, deci între ele. Per total nu avem....

Dl George Botez

Am înțeles.

Dl Paul Palaș

A fost mult prea tehnică doamna. Se încearcă să se asigure buna funcționare.

Dna Cornelia Angelescu - S.C. Hale și Piețe S.A,

Inclusiv în lista de investiții avem niște economii pe care le r

22 de mii de lei....

Dl George Botez

Sărut-mâna! Supun la vot: Cine este pentru?

26 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi pentru.***

„Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr.23 7/28.07.2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori casnici (persoane fizice) și utilizatori noncasnici (persoane juridice) care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii și aprobarea Regulamentului de aplicare a acesteia’'1.

Discuții? Au ieșit dl Marcu și dl Neagu.

Nu sunt discuții, supun la vot:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la transportul local de persoane efectuat în municipiul Ploiești de S.C. Transport Călători Express S.A/.

Discuții? Dl Dănescu, vă rog.

Dl Ștefan Dănescu

Dl președinte, eu aș propune o prorogare. Dacă tot au plecat colegii înseamnă că știu ei ce știu. Sau să vină să ne spună și nouă de ce au plecat.

Dl George Botez

Bun, prorogare.

De fapt, au plecat să-i lase locul lui Nae.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Cred că nu trebuie să mai fim așa meschini câteodată și trebuie să spun că, colegii care au părăsit sala, foști colegi ai mei din partid (eu nu mai sunt în acest partid) și membri AGA ai societății au ieșit ca să nu fie puși în situația de a nu îndeplini un ordin de partid.

Dl George Botez

Ce ați spus? Nu am auzit. Mă ținea de vorbă aici.

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Cred că au iești din sală, fiind reprezentanți AGA la societatea S.C. Transport Călători Express S.A. pentru a nu fi puși în situația să îndeplinească un ordin de partid.

Dl George Botez


Stați așa să dăm cuvântul și acuzatului. Dl Sîrbu? Jurați-vă ploieștenilor plătitori de taxe și impozite că nu aveți ordin de la partid, c

Dl Gheorghe Sîrbu                                   fe

Nu înțeleg...                                                 C

Dl Robert Vîscan

M-am înscris înainte la cuvânt. Și a domnului director și a domnului Sîrbu.

Dl George Botez

Scuze.

Dl Robert Vîscan

a                            ~

II las pe dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu știu de unde are dl director informația aceasta că, colegii mei au plecat să nu fie puși în discuție la partid. Problema este că orice consilier cu capul pe umeri nu o să fie de acord să voteze acest proiect de hotărâre prin care dumneavoastră cereți să se mărească tariful de la 2 lei la 2 lei 50.

Dl George Botez

Cine a cerut? Au cerut aceia 2 ai dumneavoastră care au plecat.

DI Gheorghe Sîrbu

Aceia 2.

Eu chiar votez împotriva măririi acestui tarif pentru că, dacă mergem la Cluj mergem cu mașini mult mai performante ca la Ploiești și mergem cu 2 lei, dacă mergem la Brașov mergem cu mașini mult mai performante și mergem cu 2 lei și nu înțeleg de ce noi, la Ploiești, trebuie să facem 2 lei 50.

Mulțumesc, dl președinte.

Dl George Botez

Excepțional! Bine, dl Sîrbu.

Dl Robert Vîscan

A

In primul rând, am împuternicit primarul municipiului Ploiești de 1 an și ceva să aducă autobuze noi la Ploiești.

5

Dl George Botez

E drumul lung.

Dl Robert Vîscan

Ce să-i facem mai mult de atât? Nu putem să fim primarul în locul dânsului pentru că nu avem aceleași indemnizații.

In al doilea rând, legat strict de acest proiect, pentru că nu discut de altceva, discutăm pe proiect, m-am abținut și la punctul 4 pentru că aveam foarte multe lucruri să-1 întreb pe dl primar dar m-am abținut ca să putem să plecăm acasă, dacă vreți să stăm aici până mâine, stăm până mâine și discutăm. Legat de acest proiect aș vrea să-1 întreb pe dl director: prin această mărire, ce beneficii va avea societatea, ce beneficii vor avea ploieștenii, dacă societatea va fi dusă pe drumul cel bun, să putem să avem în continuare un transport public în comun?

Cred că acestea sunt lucrurile care ne interesează și pe noi și pe ploieșigni. Nu cancanuri.                                                                                     . • '* R o

Vreau să știu în ce fel a fost restabilită societatea și dacă această;sdc^țaț.§ vaâtiai fi pe pierdere, ce economii s-au făcut de când ați preluat dumneavoastră inandatul șf cp’previziuni aveți ținând cont că vreți să măriți tarifai de la 2 lei la 2 lei 5C^Si(^^^me^s*|)oziția dumneavoastră ca o măsură de protecție a ploieșteanului pentru că pkf^tean'utjb^neficiază de abonamente, nicidecum de bilete. Pe de o parte, sunt unii car^c^t^^^bilet, dar majoritatea au abonamente. Eu asta am înțeles. Am înțeles că vreți să măriți cuantumul biletelor. Vreau să știu exact beneficiile care vor fi resimțite de municipalitate, de ploieșteni.

Mulțumesc!

9

Dl George Botez

Dl Nicolae Alexandri, vă rog.

DI Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

Intr-adevăr, pentru a proteja cetățenii și a recupera niște costuri care sunt influențate nu de voința noastră ci de evoluția pieței, a prețurilor unor energii - energia electrică, combustibil și alte costuri, piese, materiale, aceste lucruri trebuie recuperate într-un fel. Noi, totuși, pentru a proteja cetățeanul nu am mers pe varianta în care să recuperăm aceste costuri cu majorarea abonamentelor, cetățeanul putând în continuare să beneficieze de niște abonamente la niște prețuri așa cum au fost stabilite acum un an de zile.

Totodată, vizavi de comparațiile care s-au făcut, noi nu ne vom recupera integral aceste costuri dar am propus și să facem niște investiții din sursele noastre și prin proiectul de hotărâre vedeți că ne-am angajat să îmbunătățim calitatea transportului în comun atât cât putem noi în situația în care este societatea acum. Și anume - cetățenii vor putea să-și cumpere bilete din autobuze din automate bancare până la sfârșitul acestui an, totodată vom face cheltuieli pentru a instala, până la sfârșitul anului, 10 automate de bilete în municipiul Ploiești și încă 10 până la începutul anului viitor, cel târziu sfârșitul trimestrului I.

A

împreună cu RASP-ul am luat toate datele, le-am comunicat, de evoluție a costurilor. Intr-adevăr, s-au făcut aici comparații de către dl Sîrbu, după părerea mea, destul de necomparabile aceste date. Când ai o flotă mult mai nouă, costurile tale de exploatare sunt mai mici. Știți foarte bine că noi avem autobuze din 1976 care circulă. Nu este vina operatorului.

Prețul biletelor noastre, la acest moment, este comparabil cu cel al Aradului, al Timișoarei și al Oradei. Din contră, chiar mai mici. Abonamentul valabil pe toate traseele pe o zi este comparabil mult mai mic decât în Timișoara, Arad și Oradea, orașe similare ca dimensiune și cu mijloace de transport mult, mult mai noi decât ale noastre. La Arad, Timișoara și Oradea, prețul abonamentului valabil pe toate traseele pe o zi este între 10 și 14 lei. Noi am propus o majorare de la 4 la 6.

Altceva nu pot să argumentez mai mult. Vizavi de evoluția societății, nu vă dau decât o cifră - anul trecut aveam pierdere pe un an de zile 120 de miliarde, 12 milioane de lei; anul acesta, pe primele 6 luni, avem o pierdere de 1,2 milioane de lei cu speranțele de a închide acest an cu maxim 3 mii de lei, o diminuare cu 400% a acestei pierderi și cu speranța, dacă lucrurile vor evolua așa cum am încercat să le facem împreună cu Consiliul de Administrație, dl președinte fiind și dânsul prezent în sală, ca anul viitor să fie primul ^îf^^^^aLmulți ani, în care TCE-ul să intre pe profit sau cel puțin pe zero.

Dl George Botez                                            A

înțeleg că avem președintele Consiliului de Administrație dep$           sajut.

Spuneți-ne și nouă în două - trei cuvinte situația de acolo și dacă cțe^țîîs> vețj^pptea identifica măsuri. Este o discuție amicală. Vedeți luminița de la capătul tun^JifȘjg^^bezna?

DI Alexandru Vârlan - CA S.C. Transport Călători Express S.A.

Acum un an de zile, când am preluat mandatul, am făcut un plan de management, am propus un plan de administrare care a fost aprobat. în momentul de față, rezultatele pe care le-a spus dl director general sunt reale, sunt palpabile. Dacă noi acum vom beneficia de această creștere de tarif, în baza prognozelor și calculelor făcute, gândim că, până la sfârșitul anului, situația se va îmbunătății semnificativ.

Ce a uitat să spună dl director general și cred că este important de spus, au fost câteva luni anul acesta unde rezultatele au fost, din punct de vedere operațional, pe plus. în felul acesta, după ce au apărut influențele acelea, vedeți că prețul la combustibil crește în fiecare lună, au fost influențele de la salarii pe care le știți dar considerăm că, într-adevăr sunt premise cât se poate de bune și reale ca societatea să fie redresată.

Ceea ce vreau să vă spun - de fiecare dată când facem analize și prognoze luăm în calcul indicatori favorabili și nefavorabili ai unor decizii. Faptul că anul trecut solicitasem o majorare de tarif care s-a întâmplat dar s-a întâmplat diferit, momentul aplicării a fost un pic decalat, a fost decalat cu câteva luni față de așteptările și prognozele noastre inițiale. Faptul că anul acesta, imediat când am putut și am solicitat acest lucru conducerii executive, ei au venit cu informații, am susținut punctul acesta de vedere, majorarea de tarif.

Cu cât lucrurile se întâmplă mai repede, cu atât șansele de redresare sunt mai rapide. De ce? Pentru că de fiecare dată, calculele pe care le cere conducerea executivă sunt de genul: decizia să fie cuantificată, orice decizie trebuie să fie cuantificată. Că vorbim acum, că a fost vorba de mărire de personal, că a fost vorba sau este vorba ca anumite servicii să fie extemalizate, orice chestie de genul acesta o analizăm prin prisma noastră de administratori.

Dl George Botez

Această măsură a scumpirii biletului pe o zi care înțeleg că nu afectează călătorii tradiționali ai dumneavoastră, cei care au abonamente, dumneavoastră o vedeți ca o măsură impusă de redresare a societății. Corect?

Dl Alexandru Vârlan - CA S.C. Transport Călători Express S.A.

Cu siguranță, da.

Dl George Botez

O aveți în vedere și ați propus-o în baza unui plan de redresare a societății.

Dl Alexandru Vârlan - CA S.C. Transport Călători Express S.A.

Sigur.

Dl George Botez

Vă mulțumesc mult de tot.

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

Si eu vă mulțumesc.

5                                       9

D1 George Botez

Dacă vreun coleg mai are de formulat vreo întrebare? Dl Dănescu și 41 Dl Ștefan Dănescu                                      / x


%

_ N-x

Aș vrea să întreb - dacă această măsură se va vota și veți avea                 din

prorfit vcalculele pe care le-ați făcut, considerați că, prin această măsură, socie^ până la sfârșitul anului sau în cel mult un an de zile de acum înainte?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express


•5 rȘx _

Jea\va f MW Vi *


Considerăm că avem indicii că, de la anul, societatea, vorbind de rezultate lunare, poate trece pe profit. Cu siguranță nu putem anticipa deloc evoluția prețurilor la principalele elemente de costuri. Acestea sunt niște necunoscute, dar toate deciziile pe care le-am luat sunt într-adevăr în direcția de a trece pe profit măcar operațional în perioada următoare. Noi avem o problemă când vorbim de un rezultat financiar, avem problema de cash. Cele două să nu fie amestecate pentru că sunt situații diferite cum zicea dl Palaș.

Intr-adevăr, până la sfârșitul anului, din calculele și estimările noastre ar trebui ca pierderea să fie diminuată de la 12 la 2,5 - 3 iar, începând cu anul viitor când într-adevăr am vrea să vedem rezultatele acestei majorări în formă finală, să începem să avem profit.


Dl George Botez Dl Pană.


Dl George Pană

Mulțumesc, dl președinte.

Dl președinte al Consiliului de Administrație mă bucur că sunteți în sală, poate că ar trebui să fiți prezent de fiecare dată când se discută despre societate. Este adevărat că dl director vine de fiecare dată dar poate că sunt niște lucruri pe care dumneavoastră trebuie să le lămuriți pentru că, de fapt, conduceți în fapt societatea.

S-a venit cu o propunere referitoare la ajustarea acestor tarife. înțeleg de la dumneavoastră că este poate unica sau printre puținele modalități pe care le întrezăriți la acest moment pentru a redresa societatea. Eu așa am înțeles de la dumneavoastră.

Pe de altă parte, înțeleg din expunerea de motive că este, tot atât de adevărat, printre puținele șanse să faceți niște investiții care se vor duce, așa cum reiese de aici și cum este logic să reiasă, spre confortul și beneficiul cetățeanului.

Dar profit de prezența dumneavoastră aici și v-aș ruga, pe de o parte să ne dați asigurări că aceste investiții le veți face foarte rapid pentru că totuși nevoia există. Este adevărat că știu că stați pentru niște autobuze de foarte mult timp, sper să nu mai stați atât de mult timp dar asta este, să zic așa, răspunderea altcuiva. Aș vrea în continuare să vă întreb și să ne dați câteva repere despre ceea ce v-ați dori să faceți în continuare în cadrul societății pentru a aduce această societate, așa cum spuneți, pe un bilanț pozitiv începând cu anul viitor, ce alte modalități aveți în vedere dincolo de această modalitate, să-i spunem tehnic - rapidă și ușoară, adică se majorează tariful, automat veți încasa mai mulți bani. Cred că trebuie și este obligatoriu să aveți și altceva în vedere pentru a duce societatea acolo unde cu toții ne dorim. Pentru că ceea ce ne supuneți astăzi și rezultatul votului va reprezenta strict voința consiliului în ceea ce privește o dată societatea și în al doilea rând în ceea ce privește confortul cetățeanului.

5

Vă mulțumesc!

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.Aa

Nu vreau să vă dau un răspuns foarte tehnic la întrebarea dumneâ^astj^'.-îm-piFimul rând, vă mulțumesc pentru înțelegere și văd că avem parte de înțelegere din parteaEonsiliului local. Dar ce este de spus - de fiecare dată când se vorbește despre o societate cu problenie serioase, ai într-adevăr posibilitatea să te uiți pe partea de venituri sau pe partea de cheltuieli. Toată lumea privește spre partea de cheltuieli. Din păcate, în momentul de fațăj-i^^avem datorii către furnizori de 4 milioane de lei. în felul acesta nu suntem puși neapărat îrTsituația în care să negociem cu furnizorii ci să încercăm termene cât mai bune de plată sau plăți mai bune către ei.

Dacă vorbim din punct de vedere al nivelului de consum, atâta timp cât știm foarte bine că parcul este foarte învechit, nu putem să redresăm neapărat activitatea de transport prin consumuri mai bune. Oricum știți că deja în două rânduri conducerea executivă a propus, noi am aprobat, s-au modificat coeficienții de consum și au fost cuantificate niște rezultate importante în economiile firmei.

Dacă vorbim de reparații, avem o mare problemă cu reparațiile pentru că, într-adevăr flota este învechită, piesele de schimb se găsesc foarte greu sau deloc, furnizorii, în momentul de fată, nu-i selectăm ci ne selectează ei, cine mai vrea să mai lucreze cu noi si în felul acesta suntem forțați să acceptăm practic aproape orice ofertă pentru că altele nu le găsim, ... autobuzele între ele sau tramvaiele între ele tocmai ca să putem merge mai departe sau să ne respectăm contractul de mandat.

Știm cu toții că sunt multe lucruri de făcut și în partea de costuri. Dacă vorbim de partea de salariați, pentru că sunt convins că în direcția aceasta ar putea fi dusă discuția, am analizat în repetate rânduri numărul de salariați, s-au modificat organigrame. Vreau să vă spun un lucru: anul trecut vorbeam cât se poate de mult de ideea că ne vor veni un număr de autobuze noi. în ideea că ne vor veni niște autobuze noi, imediat cerusem directorului general și conducerii executive să facă o regândire a organigramei în care să fie un număr de salariați. Cert este că a trecut un an și jumătate și nu s-a întâmplat nimic.

în plus, forța de muncă specializată de care avem nevoie în momentul de față, pleacă pe capete. Este o situație conjuncturală pe care o știm cu toții pentru că nu este aplicabilă doar la TCE, este peste tot. Am face multe lucruri dar, pe de altă parte, avem nevoie de mult mai multă vizibilitate. Faptul că acum lucrăm la venituri este în fapt singurul lucru pe care putem să-l gestionăm într-adevăr.

Așa cum am zis - pe partea de costuri am gândit acum și vrem să vedem cum putem aplica, extemalizarea. Am cerut, vi se va prezenta o situație în ședințele viitoare, am cerut conducerii executive să facem din nou o informare către consiliul local și va veni o informare cu rezultate. Acum am înțeles că li se va pune la dispoziție și celor de la Price. Vom răspunde la ele.

Dl George Botez

Mulțumesc!

9

Dl George Pană

Asta voiam să mai punctez. Știți că există un studiu care sper să vă fie adus la cunoștință, să nu fie încadrat în acea marjă de secret foarte important pentru care cu toții neam pus întrebarea „ce se întâmplă” și mie mi se pare absolut firesc ca dumneavoastră să luați act și să știți de ele. Dar, încă o dată vin și vă spun: veniți cu o solicitar^.'M^ăț^h©^tră și noi, cei care vom vota pentru sunt convins că vom vota având în vedere intensul.^ț^țeanului și evident al societății. Dar luați act de ceea ce se scrie în acel studiu și puaețiM'apficar^tot ceea ce trebuie făcut astfel încât promisiunea dumneavoastră, că este

până la urmă, cea privitoare la societate și la evoluția ei pentru anul accsîat^-pentru ătiul viitor, să se îndeplinească. Pentru că, dacă nu, veți fi răspunzători atât pentru n^iȘ'are votăm cât și față de cetățenii pentru care acest tarif va fi mai costisitor față de momentul actual.

Mulțumesc!

9

Dl George Botez

Stimate domn, între noi, nu ne aude nimeni, nevotarea acestei hotărâri ar crea o situație cum pentru societate?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

Mai dificilă decât atât. Și acum suntem într-o situație foarte dificilă.

Dl George Botez

Credeți că există posibilitatea ca societatea să saboteze și să punem în pericol serviciul public de transport prin intermediul ei?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

Anul trecut am fost onorați de prezența domnului viceprimar la câteva ședințe ale noastre și încă de atunci vorbeam de probleme și eventuale soluții. Nu cred într-o soluție imediată și salvatoare. Cred în soluții mici care să poată să ducă mai departe treaba.

Dl George Botez

Și aceasta este o soluție mică și vă ajută să ieșiți din probleme?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

Faptul că, la începutul anului au fost 2, 3 luni de bilanț pozitiv, mă face să cred că, de la anul, anumite lucruri se vor schimba și vom avea un trend pozitiv.

Dl George Botez

Am înțeles. Dl Gheorghe.

Dl Gheorghe Andrei

Dl președinte, vă mulțumesc!

Sunt mulțumit de răspunsurile date de dl președinte. Voiam să-i pun aceleași întrebări pe care le-a pus dl Pană: ce măsuri are în vedere, în afară de această creștere a biletelor, pentru redresarea societății și pentru creșterea veniturilor?

Și eu sper să găsiți încă mult mai multe variante de creștere a veniturilor și o creștere a responsabilității tuturor din TCE.

Mulțumesc!

J

Dl George Botez

Vă rog, dl Sîrbu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc, dl președinte!

In primul rând vreau să vă rog, dl președinte al consiliului de administrație, să-mi răspundeți și mie la câteva întrebări.

Să știți că în transportul în comun merg cetățenii care au venituri foartej'edu’se-’Am trăit să aud și acest lucru: creșterea de tarif pentru cetățeni este în bdnqficiuî cetățenilor. Culmea, asta nu am auzit-o niciodată. Dar întotdeauna înveți.           --zA \, ,,     ' / >7

Problema este următoarea - eu am ascultat cu mare atenție auditul dare a fost pre-Zefttat în această sală tot de la dumneavoastră, de la TCE, și am tras de acolo două'coîfcBț^ii foarte importante: prima concluzie se referă la numărul de mijloace de transport cu numărul de salariați este foarte mare. Cu toate că dl director a redus, de când a venit la conducere, numărul de salariați, dar mai este loc să mai dati afară vreo 100 si ceva de salariați.

Eu mă gândeam când ați început să dați răspunsuri (și mie mi-a plăcut modul cum ați pus problema) să începeți cu acest lucru, să spuneți că redresați societatea prin reducerea numărului de personal la numărul de mijloace de transport. Și atunci vă credeam într-adevăr și poate vă votam acest proiect.

Dacă ați început cu majorare de tarif, eu spun că nu este în beneficiul cetățeanului, ci invers. Așa spun eu, este părerea mea.

Deci, dacă aveți în vedere reducerea de personal pentru redresarea societății? Mulțumesc!

9

Dl George Botez

Vă mulțumesc!

9

Dl Vârlan, vă rog eu mult de tot să notați cu exactitate ce a spus dl Sîrbu și să nu vă abateți deloc de la această linie.

Dl Gheorghe Sîrbu

Zice auditul, nu spun eu.

Dl George Botez

Nu știu, domnule, că nu am văzut. Sunt două chestii care se vor declasifica peste 50 de ani - acela care l-a împușcat pe Kennedy și cu chestia asta cu auditul la TCE-ul.

Dl Gheorghe Andrei

Adevărul că ne-a convins auditul acela extraordinar de tare. Niște bani dati aiurea din 5                                 >

punctul meu de vedere.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc, dl președinte!

Dl Sîrbu aveți dreptate parțial - faptul să se va mări tariful la bilete nu este spre beneficiul cetățeanului. Ba este pentru că, dacă nu mărim, se poate să închidem șandramaua și atunci mergem pe jos nu mai mergem cu autobuzele. Dumneavoastră până acum erați un mare apărător al TCE-ului.

Au niște hârburi, media autobuzelor este de 20 de ani din 150 sau câte aveți. Mai avem un pas. La sfârșitul lui octombrie probabil vor veni acele minunate 10 autobuze. Anul viitor, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Ministerului Dezvoltării, poate vor veni 20 de autobuze electrice, 20 de tramvaie, 20 de troleibuze, poate vom mai reuși pe fonduri europene, a mai apărut o axă, să luăm autobuze nepoluante. Ar trebui să ne ajutăm. întotdeauna SGU-ul și TCE-ul au fost oile negre ale primăriei, societățile primăriei care au fost numai pe pierdere și au datorii la primărie, la ANAF și la SPFL, adică tot către noi, cred că suntem printre singurele orașe din țară care avem așa ceva. Dar haideți să-i ajutăm.

Dl Gheorghe Sîrbu

Dați puțin timpul înapoi, dl viceprimar, nu mult, 4 ani de zile, veneatkăk gratuitate acum vreți să măriți tariful.

Dl Cristian Ganea                                      21

-------------------------------:------------ \

Dl Sîrbu, vreți să-mi aduc aminte de acum 4 ani? Eu zic să ne vedem -că s-a dorit atunci, tot spre sprijinul cetățeanului, să fie transport gratuit, de^a


ăie-i^Fd^^ați

, c^Â^X / f/4 fl r^abă. Fagful v« o-c* uvxxi cvvlxxxvx, vw jpiv opxxjxxxvxx vviaivanuiuij oa xxv uamjjuii giciLUiv,VLV‘4^pț-.-U^@â JJOUă direcții - în primul rând era șantierul care era în tot Ploieștiul și în al doilea rând.kMi trebuit să lăsăm mașinile acasă și dacă circulam cu autobuzul era mai bine, să știți.

Dl George Botez

Dl președinte, o ultimă chestiune: ați înfățișat această propunere către AGA? Și care a fost votul?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

A fost prezentată în AGA...

Dl George Botez

Și a fost aprobată de AGA, da? Cine este în AGA?

Dl Alexandru Vârlan - C.A. S.C. Transport Călători Express S.A.

Dl Puiu Neagu, dl Vali Marcu...

Dl George Botez

Deci doi consilieri au fost de acord cu asta.

Dacă nu mai sunt alte chestiuni, există un punct la art. 2, mi-a atras atenția dl secretar, cu ce dată ar trebui să se aplice o eventuală măsură aprobată? Propuneri, vă rog.

Dl Cristian Ganea

1 octombrie.

Dl George Botez

1 octombrie. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

14 voturi

10 abțineri

9

14 voturi pentru amendament, membrii PSD prezenți și PMP, 10 abțineri. Nu sunt în sală domnii Neagu și Marcu.

Dl. Marcian Cosma

Ne-a spus dl director din ce considerente nu sunt.

DI George Botez

Nu contează, treaba lor. Avem 10 abțineri. Amendamentul a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                    14 voturi

Cine este împotrivă?                2 voturi

Dacă se abține cineva?               8 abțineri

5                                                                                           5

14 voturi pentru, grupul ALDE și grupul PSD, 2 voturi împotrivă, PMP și 8 abțineri, PNL.

Mi-ar fi plăcut să aflu și părerea colegilor din AGA dar o să rog onoratul consiliu, când vor intra, să-i întrebăm atunci. Or mai veni că văd că și-au lăsat pe aici lucrurile.

Proiect adoptat.


24 de voturi


*** ._

/o

Mergem mai departe - punctul 10 nu intră la dezbateri lipsă viză ded^âlitatVlXUpsă aviz legalitate, nu intră la dezbateri. Trecem la punctul 12: „Proiect Wei/hotărâreftyvind aprobarea statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Coptiihitare Ploiești”.

Discuții? Supun la vot:                                           '           - v

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Chemați-i pe băieții ăia că s-a terminat.

Dl Cristian Ganea

Văd că inițiator este dl primar.

Dl George Botez

Și nu este corect?

Dl Cristian Ganea

Așa și așa.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”.

Cine este pentru?                   24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești'.

Discuții?

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești”.

Cine este pentru?                  24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”.

Cine este pentru?                   24 de voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.


*** <\

„Proiect de hotărâre privind sancționarea cu avertisment a ^s^^f^pa^țu au încheiat poliță de asigurare împotriva dezastrelor naturale pentru '■utîoi^^^u destinația de locuință pe care le au în proprietate pentru anul 2018 Ploiești”.

Propun prorogarea pentru refundamentare și urmează să discutăriiposibilitatea de a încheia un protocol cu polul acela are cuprinde asigurătorii în așa fel încât, pe cheltuiala acestuia, și nu din banul public, personalul lor să informeze cetățenii municipiului Ploiești pentru că mi se pare total neavenit ca informările cetățenilor să fie făcute din banii publici iar primele de asigurare să fie încasate de către societăți private. Așa ceva nu cred că este nici în litera nici în spiritul legii. Dna director, dna Dolniceanu, vă rog frumos, ne ocupăm de treaba asta, aveți în mine un sprijin, orice coleg îi rog să se implice în legătură cu asta, să încheiem un protocol, le dăm toate datele, există schimbul acesta de bază de date ca să facă ei toate informările ca să nu dăm noi 600 de mii de lei, am înțeles, pe niște scrisori iar primele de asigurare să fie încasate de altcineva. Nu mi se pare frumos cu banul public.

Vă mulțumesc!

5

A ieșit dl Hodorog, 23 prezenți.

Supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?                   22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              1 abținere

5                                                                                                      5

22 de voturi pentru și 1 abținere, dl Sîrbu. Mulțumesc.

Dl Gheorghe Popa

S-a terminat votul, dar aș vrea s-o întreb pe dna director de la SPFL dacă nu implică ceva în sensul...

Dl George Botez

Nu implică.

Dl Gheorghe Popa

Această prorogare a proiectului...

Dl George Botez

Implică doar acea discuție cu cei de la fondul de asigurări.

***

Punctul 18 nu intră în dezbateri, lipsă aviz legalitate.

Punctul 19 „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R, Călători” - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr. 45 în care funcționează Grădinița „Sfinții Mihail și GavriF.

Mai avem un punct suplimentar. Având în vedere că suplimentarul este cel care ar trebui să treacă, vi-1 supun pe acesta la vot, eu sunt împotrivă, dumneavoastră la fel, îl picăm. Mulțumesc.

s

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

/X      1           .      • A               •    o            •      .    1

22 de voturi

22 de voturi împotrivă, proiectul este picat.

Nu este în sală dl consilier Văduva.

"‘r., \                ' -    1 ><-, ?

•>- / «'•>*

■C-"1' ■■■■ '                     ’/

\ .    --------—'  7

..Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de îhcîiirț^r^pCntru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate'".

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 22 de voturi pentru.

22 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale".

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 22 de voturi pentru.

Dl Gheorghe Popa

22 de voturi

Dl președinte, dacă-mi permiteți, aș vrea să vă propun să luăm o pauză de consultări.

Dl George Botez

La care? Pe acesta l-am votat, cu repartizarea de locuințe. Suntem la punctul 22. Supun la vot o pauză de 5 minute:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 22 de voturi pentru.

22 de voturi ***

PAUZĂ

***

Reluăm ședința. Lipsesc domnii Dănescu, Hodorog și Sîrbu, din 26 suntem 23 prezenți.

Reluăm ședința. Eram la punctul 22: ..Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare a terenului în suprafață de 30,00 mp, situat în Ploiești, str. Democrației nr. 96, nr. cadastral 143469, Carte Funciară 143469, către domnul Minea Octavian".

Bănuiesc că este notarul, nu?

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru. Adoptat.

23 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Asociația Pensionarilor “Alături de Tine” Municipiul Ploiești A^P.A.T^.P.


Jud. Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de

Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.lA, et.2”.                                       !

Cine este împotrivă?                 -                                  î/V7io


Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


„Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul

Ploiești și Asociația Alianța Asociațiilor de Proprietari Prahova pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Ștefan Greceanu bloc J5, ap.3, parter”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 23 de voturi pentru. Adoptat.


23 de voturi


„Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 1146 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Rudului nr. 62) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 195 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Patriei nr. 5) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” și anularea poziției(referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Patriei nr. 5) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 118/30.04.2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești' .

Discuții?

5

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

27 figurează ca neavând aviz de legalitate, nu-1 supunem dezbaterii.

Punctul 28:„Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imob -ti ri”

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

/           z\. ''x *5^ x

23 de voturi

'<       ?'-£ VZ

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, str. Poștei, nr. 42 prin extinderea acesteia cu spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării”.

Discuții?

»

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind trecerea unor locuințe pentru tineri situate în Ploiești, str. Sabinelor, nr. 18, Bl. 12 B din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului”.

Discuții?

î

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei unități locative proprietatea municipiului Ploiești situată în imobilul din Ploiești, în str. Văleni nr. 24 prin extinderea acesteia pe spațiul locativ disponibil - proprietatea municipiului Ploiești, eliberat pe parcursul exploatării”.

Discuții?

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Atribuire indicatori urbanistici și stabilire retrageri pentru amplasare depozit materiale de construcții, sediu administrativ și showroom” Str. Târgoviștei, nr.4, Ploiești '.

Discuții?

J

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

23 de voturi

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.


Trecem la suplimentare: „Proiect de hotărâre privind rectificqfâuf buget uti venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018”.         f:,

Discuții?                                                   >gJ

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?                -                                '

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.„Proiect de hotărâre de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Local nr.306/2018 privind organizarea Taberei Naționale de Sculptură Monumentală-România 100, Ploiești 2018”.


Discuții?

9

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.


23 de voturi


„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești”.

Discuții?

9


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


23 de voturi


Punctele 4 și 5 nu intră în dezbatere pentru că nu au aviz de la comisii.

Trecem la punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești”.

Discuții?

9


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


23 de voturi


„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de


specialitate al primarului municipiului Ploiești”.

Discuții? Vă rog, dl Ganea.

Dl Cristian Ganea


Despre ce este vorba mai exact?


Dna Ana Daniela Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ                                                      .

Este vorba de 5 funcționari publici care au promovat în grad, un ^b^Eer^uripi^ a trecut în asistent din debutant și transformarea a 5 posturi de personal ^contractual de la Serviciul Organizare la Parc Municipal Ploiești Vest, 5 posturi vacante. (•'    ’ i

Dl Cristian Ganea

Cu primele două nu am nicio problemă dar, de la Parc, niciodată nu l-am văzut pe dl director pe aici și nici la operative. Este cineva aici?

Dna Ana Daniela Angelescu — Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

De la parc, nu.

Dl Cristian Ganea

Mulțumesc!

9

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

9 voturi


14 abțineri

9


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9 voturi pentru, grupul PNL și 14 abțineri, proiect respins.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/l25/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Discuții?

Dl Paul Palaș

Dacă-mi permiteți, dl președinte, aș vrea să fac o observație pe care am facut-o și ieri în comisia de buget finanțe - este un proiect pe bani europeni, este bine-venit, este în regulă, dar acum proiectul acesta nu-mi dă prea mari speranțe privind utilitatea lui. Am rugat direcția de specialitate să se ocupe de un lucru foarte important pentru comunitate, un proiect prin care să se modernizeze jumătate din Colegiul Virgil Madgearu. Răspunsul a fost: nu se poate. Pentru așa ceva se poate.

Dl George Botez

Păi, nu se poate. Pentru unele lucruri se poate, pentru altele nu, că nu sunt bani.

Dl Paul Palaș

Acum nu pot să nu constat faptul că se măsoară cu unități de măsură diferite lucruri care ar fi putut să fie luate în considerație. De ce? Nu înțeleg. Poate dna director ne dă un răspuns, poate dl primar ne dă un răspuns. Acel liceu cred că merită toată atenția noastră. Liceul respectiv funcționează într-o sală de sport care stă să cadă pe copii, liceul respectiv a venit cu o soluție din bani europeni pentru care cofmanțarea ar fi trebuit să vină doar câteva mii de lei din partea noastră, nu a băgat nimeni în seamă proiectul respectiv. Dar avem un astfel de proiect. Pe care o să-1 votez, sunt bani europeni pentru instruire, pentru...

Dl George Botez

Dumneavoastră îl votați, eu nu-1 votez. Credeți că dacă se duc niște^^p^'ș^s^ea la cursuri de genul acesta, am scăpat de corupție, nu? Doamne, bine ar fi cVî^așțrLrnite pe toți. Nu vorbesc de primărie, de peste tot.                                /            V*

Supun la vot:                                                       4 | te j

Dl Paul Palaș                    .                                     ■-J

Mă scuzați numai câteva secunde. îmi reconsider poziția pentru că M^ituăS^âCeasta s-ar putea considera că sunt în alianță cu PNL-ul, lucru pe care nu o să-1 accept m veci.

Dl George Botez

9 voturi

1 vot

13 abțineri

9


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9 voturi pentru, grupul PNL prezent fără dl Sîrbu, 13 abțineri și 1 vot împotrivă. Nu a trecut.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate „Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de N-E DnlB - Punerea in conformitate RTE în zona intersecției strada Ștrandului cu Centura de N-E” Municipiul Ploiești’'’.

Discuții?

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în parteneriatul pentru realizarea în comun a Proiectului "îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență".

Discuții?

9

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești la Proiectul "Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova".

Discuții?

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Spitalului MtinicjpalPloiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploi^ti la' AProîeciiul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Prahova".

Discuții?

9

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Romană, nr.46”.

Vă voi propune să supunem la vot mai întâi neexercitarea:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru neexercitare.

Devine inoportun să propun și cealaltă variantă.

*

Față de această formă, cu neexercitarea, supun la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.108/29.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind includerea unor imobile- terenuri în patrimoniul Municipiului Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință".

Propuneri?

Dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Pentru următoarea perioadă de 3 luni, îl propun pe dl consilier George Botez.

Dl George Botez


Dl Mateescu, din partea ALDE?

Dl Măritiș Mateescu

Din partea ALDE - George Botez.

Dl George Botez

PMP-ul aveți propuneri?

Dna Claudia Sălceanu

Vă preferăm tot pe dumneavoastră.

Dl George Botez

Mulțumesc! PNL?

5

Supun la vot propunerea:

Cine este pentru?                     22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                1 abținere

>                                                                                               5

  • 22 de voturi pentru, 1 abținere, dl George Botez.

*

Supun la vot proiectul în totalitate:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

  • 23 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 16 ..Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45”.

Aici vă amintesc că este cel pe care am stabilit atunci să nu-1 acceptăm și este într-o variantă nouă. Este vorba de negocierea chiriei pentru o grădiniță unde, la operativă, ni s-a spus că valoarea chiriei este egală cu o sumă care se plătește la SPFL drept taxă și vrem să verificăm chestia asta printr-o comisie. De aceea eu propun 5 persoane.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 23 de voturi pentru.

23 de voturi

*

A

Propuneri nominale, vă rog. In primul rând, o propun pe dna Stanciu.

Dna Marilena Stanciu

Mulțumesc!

Propun pe dna Dragulea, dna Sorescu. Deci, din partea grupului PSD - Stanciu, Dragul ea, Sorescu.

Dl George Botez

ALDE?

Dl George Pană

Dl Sorin Văduva.

DI Gheorghe Popa

Dl Grigore Constantin.

Dna Claudia Sălceanu

zx

II nominalizez pe colegul meu.

Dl Gheorghe Andrei

Propun 7.

DI George Botez

Dl colonel Andrei Gheorghe propune Trebuie să mai dați un nume.

Dl Gheorghe Popa

Zoia Staicu.mărirea numărului de membri de la 5 la 7.


DI George Botez

Supun la vot numărul de 7 consilieri în loc de 5:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

23 de voturi

*


Supun la vot să votăm prin vot deschis, vot nominal:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru. Adoptat.


Supun la vot persoanele nominalizate:


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


23 de voturi


Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Declar ședința închisă.

9              9


23 de voturi


Dl Florin Sicoie

Mai avem „Diverse”, dl președinte.

Este vorba de ceva ce am uitat la interpelări - la statuia Libertății au căzut niște plăci de marmură la trecere. Există un contract pentru întreținerea monumentelor din oraș și rog să se ia măsuri pentru că, după ce am făcut eforturi de a o restaura, să nu ne împiedicăm de două plăci care sunt desprinse.


Mulțumesc!


Dl George Botez

Mai închid o dată ședința. Mulțumesc!

9             9                   5

Mai aveți ceva?

J

DI Marcian Cosma

Aș ruga Direcția Tehnic Investiții să meargă să vadă parcul din Maîu Roșu de lângă biserica de lemn...

Dl George Botez Mulțumesc!

5

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur /Z z