Proces verbal din 26.07.2018

Proces verbal din 26 iulie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 26 iulie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 2896/23.07.2018.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Cosma Marcian, Drăgușin Paulica și Ganea Cristian-Mihai.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Laurentiu Ditu

9               9

  • - Primar

  • - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 23 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului. Deschidem lucrările ședinței.

5             9

Nu avem tehnica necesară pentru a asculta imnul.

*

Dl Primar

Sunt inițiatorul proiectului de la punctul 4 "privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea preluării în subconcesiune de la C.N.C.F. „CFR” S.A. a mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea rutieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Șos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal” și vreau să-1 retrag de pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Proiectul de la punctul 4 se retrage. Rămân trei proiecte.

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

"Cu^â-devoturi-pentfu-ordirieadeziafdst^clbptătăr

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă simt discuții?

5

Vă rog, domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumec domnul Președinte!

Aș vrea să fac două amendamente.

Articolul 3 vreau să se completeze după "autobuze electrice și stații de reîncărcare a autobuzelor electrice” să se completeze ”^z echipamente/sisteme de transport inteligente, în cadrul proiectului”.

Dl George Sorin Botez

Dar sunt eligibile?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da.

Dna Băzăvan Larisa

După caz.

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Ce vizăm? Care este targetul, care este ținta?

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și la articolul 4 ”Se aprobă achiziționarea de către MDRAP în numele UAT Municipiul Ploiești, a unui număr de 9 autobuze electrice cu lungimea de aproximativ 12,0 metri, a unui număr de 3 stații de încărcare rapidă, 9 stații de încărcare lentă și a unui număr de 9 echipamente/sisteme de transport inteligente. ”

Având în vedere că este trecut de la 11 la 18 am zis să dăm aproximativ. Așa a cerut ministerul.

Dna Perpelea Milena


f / . -Jr C >. jîfz 1<: \, ■       /'x x. ■'> ../••.

Aproximativ, pentru că în caietele de sarcini pentru fiecar^țîp de mijloace de transport, la dimensiunile tehnice, la tramvaie și troleibuze este lungime totală maxim 18 sau maxim                          11,5. - 12,5--Șiminierei

mail că ar fi bine să scriem în hotărâri ”aproximativ”. Au zis că ar fi mai bine sa se scrie așa.

Dl Alexandri Nicolae

Cred că vor să evite direcționarea către o singură dimensiune.

Dna Perpelea Milena

Probabil.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă scriem minim 11 sau minim 10?

Dl Pană George

Dar nu cumva termenul acesta de "aproximativ” nu este suficient de valid ca să fie o hotărâre concretă?

Dl George Sorin Botez

Așa v-a trimis pe mail?

Dna Perpelea Milena

Da. Asa ne-au scris.

9

Dl Dănescu Ștefan

Mie mi se pare din contră, că prin "aproximativ” cam direcționăm. Dacă scriem aproximativ 11 și este 14 nu mai este aproximativ.

Dna Perpelea Milena

Dar nu pot să scriu minim, pentru că în caietul de sarcini transmis de ei scrie lungimea totală, maxim 12 metri la autobuze...

Dl Dănescu Ștefan

Și dacă scriu minim 10 metri? Se încadrează și 14 și 16 și 19.Minim 10, maxim 25.

Dl Alexandri Nicolae

Sincer să vă spun, chestiunea aceasta, eu am zis că ministerul ar trebui să fie întrebat. Cred că noi aveam după indicatorii dați de ei detalii clare.

Dl Dănescu Ștefan

Nu am nimic împotrivă, dar la aproximativ rămân cam un procent. Adică nu pot să-i schimb cifra.

Dna Perpelea Milena

Și nici nu se va schimba, pentru că indicatorii, dacă o să vă uitați în anexa 3, indicatorii, așa cum mi-au dat ei în tabel, pentru că sunt dați de ei și cu prețurile de achiziție, sumele puse pentru achiziții, tot de către ei, sunt: tramvaie 12 m, troleibuze 18 m, autobuze electrice 12 m.

Dl Pană George

Asta întreb și eu. Produce efecte o hotărâre în care spunem că vrem ceva aproximativ? Asta este întrebarea, de fapt. Nu trebuie să limităm eventual cum spunea domnul consilier un minim și un maxim să ne încadrăm în această arie de tip de mijloc de transport care are 12 sau 12,2 m?

Dl Mateescu Marius-Nicolae

Cred că minimul trebuie stabilit.

Dna Perpelea Milena

Atunci ar trebui să scriem exact cum scrie în caietul de sarcini: maxim 12 m, maxim 18, 11,5, 12,5 m la autobuze electrice.

Dl George Sorin Botez

Dacă spune că așa au spus de la minister.

Dna Perpelea Milena

Așa au spus de la minister.

Dl Pană George

Să nu ne trezim cu ele înapoi.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Dănescu Ștefan

Aș propune pentru toate cele trei proiecte pe fonduri europene să fim inițiatori toți consilierii.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul ca toți consilierii să fie inițiatori ai acestor hotărâri a fost adoptat.

*

Avem două amendamente adoptate. Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.

** A

Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere

-V'-

privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tranîvăie •- initiat de

______ AJ-j-ni • rvx_.»          ’                   IC%/       VM

primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl George Sorin Botez


! ST *”* ■ ’ 7-, te/'

Supunem.la. vot.amenda mentulxa toțir-consiherii-săTîe mițiatoruT/, Cine este pentru?        - 23 de voturi                        X.

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Mai sunt amendamente?

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Aceleași amendamente. La articolul 3 ”și echipamente/sisteme de transport inteligente

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 23 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La articolul 4 ”aproximativ 18,0 m” în loc de 10.

Dl George Sorin Botez

Menționăm că a venit și domnul consilier Tudor Aurelian. Suntem 24 de consilieri prezenți. O să vă rog la acest proiect să-1 treceți și pe domnul Tudor inițiator.

Supunem la vot cel de-al doilea amendament:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*A A

Trecem la punctul trei de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de troleibuze - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

inteligente

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul formulat la articolul 3:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Și la articolul 4 „aproximativ 12,0 m și a unui număr de 20 echipamente/sisteme de transport inteligente. ”

Dl George Sorin Botez

Spunea doamna Perpelea că la troleibuze este maxim 18 m.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu a greșit. Sunt 12 m.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot cel de-al doilea amendament:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot amendamentul ca toți consilierii să fie inițiatori:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

A

înainte de a închide ședința o să vă rog să rămâneți pe loc pentru a semna domentele privind calitatea de inițiatori.

*

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,  George-Sofcin-lț*liculae BOTEZ

Verificat, p. DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela ZAHARIA consilier juridic sef serviciu Adriana Cîrstea

9

A                #                     ■                       a                ■

întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă