Proces verbal din 26.02.2018

Proces verbal din 26 februarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 26 februarie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.

1462/20.02.2018.

La ședință au participat un număr de 27 consilieri.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnul Laurentiu Ditu

 • - Primar

 • - Secretar


5                 3

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

Dl. George Botez

Bună ziua!

A

începem ședința de azi. Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un număr de 27. Constat îndeplinită existența cvorumului. începem cu Imnul de stat al României.

*

Suntem 27.

De pe ordinea de zi prezentată inițial se retrage punctul 7 „Proiect de hotărâre privind împuternicirea unei persoane care să avizeze convocatorul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor și să semneze în Registrul de Acțiuni al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. pentru acțiunile deținute de Municipiul Ploiești”.

Avem suplimentar un număr de 24 de proiecte. O să le supun la vot:

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publică.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • -  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27/16.02.2018privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești”

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» și «Modernizare strada Cozia».

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 B, STR 8 MARTIE NR. IA”.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 CI, BD. Republicii nr. 183".

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183".

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1".

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4".

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

4

27 de voturi pentru.

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc UD, str. Constantin Brezeanu nr. IA".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104".

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173".

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35”.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. .

*

 • - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Cine este pentru?             27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea modificată și completată:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru. Ordinea de zi a fost aprobată.

***

Punctul 1: . Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 ianuarie 2018".

Am fost prezenți toți. Supun la vot:

Cine este pentru?              27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

Punctul 2 „întrebări și interpelări".

Se înscriu la cuvânt dl. Palaș, dl. Sicoie, dl. Ganea, dna Stanciu, dl. Tudor, lăsăm lista deschisă.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Către Clubul Sportiv Municipal Ploiești am o solicitare cu caracter imperativ: dna. director economic sau dl. director, dacă sunt în sală, îi rog să țină cont, pentru Hipodrom, atunci când vor face plăți pentru premii. Sumele alocate pentru premii să vină din fondurile proprii iar acest lucru să se vadă în mod explicit în contabilitate deoarece fondurile venite de la primărie, sub formă de subvenții, nu pot fi folosite pentru premii.

Către SGU: aveți în administrare o parcare, parcarea supraetajată. Nu prea am înțeles eu de ce nu are lift parcarea aceea, sper ca, la un moment dat, să intre în funcțiune liftul dar 1 kg de vopsea să scrieți pe casa scării la ce etaj ne aflăm, cred că puteți găsi. Fiindcă, dacă intrați pe casa scării să urcați la orice nivel, o să vedeți că vă pierdeți la un moment dat, nu știți la ce etaj vă aflați. Iar, jos, la casierie, vă rog să dotați centrul respectiv cu un POS-GPRS, în traducere liberă înseamnă un aparat care încasează cârduri iar transmisia se face prin telefon ca orice aparat normal, nu prin cablu. Acest lucru este perfect posibil, doar trebuie să solicitați băncii, pe care dumneavoastră o aveți în contract și o să vă aducă la punctul respectiv un astfel de POS. Nu este posibil ca, într-o astfel de parcare, să nu ai nici automatele să-ți funcționeze cu cârd (pentru că nu le aveți cu cârd) și nici măcar un POS jos la casierie.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Dl. consilier Sicoie, vă rog.

Dl. Fiorin Sicoie

Mulțumesc dl. președinte!

Am să mă refer la subvenționarea unităților de cult care se face pe baza Ordonanței de Guvern nr. 82/2001 care permite ca UAT-urile, în speță, în cazul nostru, consiliul județean și consiliul local, să ajute la întreținerea, funcționarea, construirea, conservarea, ș.a.m.d. a unităților de cult, indiferent de cult.

Pentru că anul trecut au fost tot felul de probleme legate și de felul în care s-a făcut selecția și de întârzierea prezentării cererilor și banii, de exemplu pentru biserica ortodoxă s-au dat prin protoierii și am descoperit stupefiat că protopopul și-a oprit un sfert din bani și a dat 6 sute de milioane lui la ceilalți le-a dat 10 mii, 20 de mii, 15 mii. Am încercat să mă documentez cum se face subvenționarea aceasta și în alte părți și am descoperit că, la consiliul județean există o hotărâre, 124/2017, prin care s-a adoptat un regulament de sprijinire a unităților de cult, s-a făcut o comisie, s-au depus documente într-o anumită perioadă, s-a stabilit un prag și consider că am putea să ne inspirăm din această hotărâre, 124/2017 a consiliului județean. Am vorbit cu președintele consiliului județean, dl. Bogdan Toadcr și mi-a spus că nu are nimic împotrivă să folosim și noi această procedură care mi se pare transparentă, corectă, nu lasă loc la interpretări și la abuzuri.

Sunt dispus să inițiez o asemenea hotărâre. Mulțumesc!

DL George Botez

Și eu mulțumesc! Dl. Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea

A

In primul rând, bună ziua!

Domnului primar o să mă adresez, chiar dacă suntem colegi: este o propunere, pe care am avut-o cu ceva timp în urmă dar, schimbându-mi funcția într-o comisie de circulație și neparticipând, a rămas dl. primar președinte. Cu ceva timp în urmă am avut câteva audiențe de la transportatorii privați, cei care aduc persoane din județ în Ploiești. Discuția a fost punctuală: este vorba de elevii, de studenții care vin dinspre București în Ploiești. Dânșii au cerut o stație pentru a putea opri undeva în zona Barierei București, în zona intersecției motivând acest lucru pentru faptul că elevii nu beneficiază de gratuitate la transportul în comun, trec podul la Gara de Sud, de acolo iau un alt autobuz și se întorc pe unde au trecut. Asta ar însemna și ceva bani în plus și poate o jumătate de oră în plus de somn pentru copii. La fel este valabil și pentru studenți.

Dacă s-ar putea găsi totuși o variantă cât de cât bună. Am înțeles că, la ultima ședință nu a fost agreat acest lucru și ar fi toată lumea fericită dacă am putea să ajutăm acești copii.

Mulțumesc!

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la solicitarea respectivă, în urma discuțiilor, a existat propunerea ca acea stație să fie cea din dreptul Universității de Petrol și Gaze, pentru că există stație și pe partea cu universitatea și pe partea cealaltă. Am discutat atunci să se analizeze acest subiect și să avem grijă că există o hotărâre de consiliu local prin care sunt aprobate toate aceste stații, aici intervenind deosebirea că, în general sunt stații care nu sunt comune cu TCE-ul și aici va trebui să luăm o hotărâre ca această stație să fie comună cu TCE-ul pentru că, din păcate, în zonă acolo nu identificăm o altă zonă de oprire diferită de stația TCE-ului. Luna viitoare, când o să avem ședință de consiliu, o să venim cu această propunere, să vedem cum organizăm acolo referitor la stația de microbuze.

Dl. Cristian Ganea

Sper că o să fie un răspuns favorabil.

Dacă, de la TCE este cineva în sală?

Este o problemă mai veche care s-a ridicat de foarte multe ori în consiliul local: de ce șoferii de autobuze nu pot să rupă bilete cetățenilor care nu au bilete asupra lor. Există fel și fel de motive, s-a ajuns până la siguranța cetățenilor, de aceea nu se pot rupe bilete. Vă rog frumos, luați în vedere și discutați cu colegii dumneavoastră, chiar și cu sindicatul și, de luna viitoare, poate reușim, printr-o hotărâre de consiliu, să le permită acest lucru, sau prin consiliul de administrație. Este inadmisibil: vrem să ajungem în Occident dar cu variante din Estul Europei. Haideți să rupem și noi bilete. Sunt cetățeni, sunt mămici care găsesc ghișeul închis, ce fac, nu se mai suie în autobuz?

Dl. George Botez

Mulțumesc! Dna. Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Bună ziua!

Dl. președinte și dl. primar: Colegiul Național Nichita Stănescu a făcut o solicitare în data de 4.10.2017 pentru marcarea unei treceri de pietoni la capătul Aleei Nalbei cu strada Rapsodiei. Acolo este un trafic intens pentru elevi, că merg spre liceu și viața lor este în pericol. S-a primit, în data de 6.11.2017, un răspuns din partea Biroului Mobilitate și Trafic Urban că, în cadrul biroului rutier din cadrul IPJ Prahova, vor face o analiză asupra oportunității înființării acestei treceri de pietoni și o va prezenta într-o ședință viitoare. Din 6.11 nu s-a mai primit nici un răspuns. Acolo, într-adevăr este un pericol real și, făcând parte din Consiliul de Administrație al Colegiului Nichita Stănescu, locuind în acea zonă, știu pericolul care este.

Intre Complexul Mic și această locație, unde dorim noi să fie marcată trecerea de pietoni, există o altă trecere de pietoni la o distanță de 50-60 de metri. Aceea nu este utilă, mai ales că trebuie să fie folosită de către elevi.

Aș reveni în atenția Biroului Mobilitate și Trafic Urban să-mi dea un răspuns scris: de ce s-a amânat atât.

Dl. Cristian Ganea

--

Intr-adevăr, la mapă astăzi am primit o informare de la serviciul Poliției Rutiere în care au fost evidențiate o serie de puncte negre vizavi de trecerile de pietoni și avem o propunere de 19 treceri de pietoni supraînălțate și dânșii au fost de acord cu acest proiect pentru a încetini un pic viteza șoferilor grăbiți. Aș dori, împreună cu societatea care se ocupă de administrarea drumului, împreună cu dl primar și cu dl. Pană, să încercăm să luăm la mână și să dăm drumul la acest proiect. Este foarte important. Aceste relantisoare, pe care le punem primăvara, le luăm toamna sau invers, că nu mai știu exact că toată vara nu au fost, au apărut în octombrie, acum iar nu mai sunt, să găsim o metodă și mai ieftină și mai durabilă pentru a nu mai fi nevoiți să montăm, demontăm, caiet de sarcini, caiet de licitații, să încercăm să mergem și noi pe repede înainte.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc! Dl. Tudor, vă rog.

Dl. Aurelian Tudor

Mulțumesc dl. președinte!

Doresc să-1 rog pe dl. primar și aparatul administrativ să facă demersurile în vederea reconstituirii comisiei care trebuie să se ocupe de continuarea demersurilor pentru negocierea terenurilor de sport din incinta Liceului Ion Luca Caragiale. Aceasta a fost suspendată din motive tehnice și cred că este important și pentru elevi și pentru siguranța lor și pentru Liceul Caragiale care are o istorie în Ploiești și în Prahova.

Mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Mai dorește cineva să se mai înscrie la cuvânt? Nu. Atunci o să vă spun și eu ceva.

Pe 26 ianuarie am avut o ședință a Comitetului de Coordonare la CSM, ocazie cu care am constatat anumite chestiuni care se impuneau, la acel moment, a fi verificate. Sunt două mari categorii de probleme: pe de o parte, ne-au fost comunicate suspiciuni privind realitatea și legalitatea sumelor plătite drept indemnizații sportive către antrenori, către sportivi, indiferent de nivelul la care se află, cădeți, juniori, copii și, în același timp, am fost informați că există contracte de prestări sportive încheiate pe baza ultimelor acte normative și care, în contra celor stabilite prin hotărâre de consiliu local, nu au fost supuse Comitetului de Coordonare, fiind făcute plăți pe baza lor.

Am dispus, în aceste condiții, în Comitetul de Coordonare și în baza împuternicirilor, pe care le avem din partea consiliului local, constituirea unei comisii care să verifice toate aceste aspecte și să întocmească un raport. Din comisia respectivă am considerat că trebuie să facă parte dl. viceprimar Ganea, în calitate de președinte al comisiei, fiind cel care răspunde de activitatea CSM-ului, dna consilier Dragulea din partea consiliului, în același timp, l-am numit și pe dl. Prună ca reprezentat al primarului și am stabilit ca această comisie să-și desfășoare activitatea pe baza documentelor, pe care CSM trebuia să le nună la dispoziție.

Deși am stabilit un termen de 7 zile pentru inventarierea și predarea documentelor în vederea studierii lor și a efectuării unui raport de către comisia respectivă, nici astăzi, la fix o lună de la momentul la care am dat această dispoziție, din motive care nu ne-au fost aduse la cunoștință, aceste documente nu au fost înaintate. Din punctul meu de vedere este o chestiune care trezește suspiciuni legate de legalitatea a ceea ce se întâmplă în continuare la CSM.

Există contracte de prestări servicii sportive care sunt împărțite în două categorii - o primă categorie este aceea care a fost supusă aprobării Comitetului de Coordonare în care noi am stabilit un nivel maxim de leafa pe care să-1 poți acorda și aceste contracte ne-au fost puse la dispoziție spre aprobare. Dar, se pare (și am avut și dovezile), că există contracte de prestări servicii care au fost încheiate prin spate, care au fost onorate la plată pentru sume mai mari decât cele stabilite drept plafon maxim de către Comitetul de Coordonare.

Dl. primar, am dispus în cadrul Comitetului de Coordonare ca toate procesele verbale să vă fie înaintate în copie, dumneavoastră urmând să dispuneți măsurile. Bănuiesc că nu le-ați primit. Pentru că este atributul dumneavoastră de a genera, în baza competențelor pe care le aveți, un control extrem de serios asupra modului în care se cheltuiesc banii la CSM.

Așa cum ați spus și dumneavoastră data trecută și cred că vă mențineți punctul de vedere, noi, Comitetul de Coordonare am făcut tot ceea ce este omenește posibil ca să oprim scurgerea de bani dar, se pare că eforturile noastre nu sunt în măsură să dea o satisfacție de 100%.

Vă rog dl. primar, în numele Comitetului de Coordonare și cred că și în numele Consiliului local, să verificați dumneavoastră, prin mijloacele legale, pe care le aveți la dispoziție, care este situația și vă rog să aveți amabilitatea să informați consiliul până la ședința următoare, ce ați constatat. Pentru că, din punctul meu de vedere, haideți să spunem așa, este o chestiune de feeling, cred că următoarea fază este solicitarea asistenței din partea organelor de urmărire penală, chestiuni care, zic eu că țin de normalitate și țin de aflarea adevărului în ceea ce se întâmplă.

Dacă cineva are ceva de spus? Vă rog dl. director.

DL Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Consider că ați informat eronat consiliul local cu privire la constituirea și convocarea acelei ședințe, întrucât acea ședință, în care s-a format comisia de control...

Dl. George Botez

Dl. director, îmi cer scuze, cred că rolul dumneavoastră aici este să-mi dați o explicație...

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Vă rog să-mi permiteți...

Dl. George Botez

Nu vă permit ca dumneavoastră să trageți concluzii vizavi de ceea ce am făcut noi. Este rolul un pic invers.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Corect, aveți dreptate.

Vreau să evidențiez faptul că am fost în concediu când s-a convocat acea ședință. Comisia a dat termen de 7 zile. Acele 7 zile s-au derulat pe perioada concediului meu.

Uitați-vă cine a semnat acea propunere de modificare a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Clubului Sportiv Municipal și veți regăsi acolo pe dna contabilă, pe care puteați s-o interpelați și să-i solicitați ceea ce spuneți dumneavoastră astăzi în ședință de consiliu local.

Este punctul meu de vedere.

Cu privire la contractele, corectez - de activitate sportivă, toate sunt înregistrate la ANAF, tot ceea ce s-a acordat din punct de vedere financiar, fiscal este declarat la fisc, toate au viza de legalitate din punct de vedere juridic, financiar-contabil. Nu am făcut parte din comisia de negociere, dacă bine știți.

Cu privire la ceea ce ați precizat dumneavoastră la contractele duble, este un singur contract al lui Cătălin Burlacu...

Dl. George Botez

Eu nu am spus nimic de contracte duble.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Ați spus.

Dl. George Botez

Am informat consiliul asupra faptului că există contracte, care sunt aprobate de Comitetul de Coordonare și contracte care nu sunt aprobate.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Stați un pic că revenim și la acelea.

Acele contracte, care nu au fost la consiliu, au fost aprobate de Comitetul de Coordonare odată cu înființarea secției de baschet, care secție trebuia să funcționeze în baza respectării prevederii bugetare. Nu s-a depășit cu un leu prevederea bugetară.

Dar, de ce nu ați specificat faptul că eu am preluat acest club cu conturile blocate, 2 luni am mers la finanțe să deblocăm conturile, cum bine știți, iar plățile către sportivi și către terți și facturi, care sunt din urmă, executări silite, care vin din urmă, au început din luna noiembrie.

Considerați că este un motiv plauzibil să...

Dl. George Botez

Dl. director, în primul rând, ca să vă liniștesc, eu nu am spus nimic despre numele dumneavoastră.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Reprezint acea instituție.

Dl. George Botez

L-am rugat pe dl. primar să verifice domnia sa.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Ați făcut referire la conducerea instituției și reprezint această instituție și mi-am pus numele și sufletul în slujba acestei instituții.

Dl. George Botez

Nu pot să contest anumite aspecte pozitive care au apărut în activitatea CSM-ului prin activitatea dumneavoastră.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Cam târziu, vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Eu l-am rugat pe dl. primar să dea curs...

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Sprijin orice.

Dl. George Botez

In altă ordine de idei, plecând de la precizarea că nu am pomenit numele dumneavoastră, dacă dumneavoastră ati fost în concediu, bănuiesc că nu ati fost 1 lună si ceva, credeți că, în acest moment vă puteți angaja în fața consiliului ca, într-un termen de câte zile apreciați dumneavoastră, să puneți la dispoziție actele?

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Cu siguranță.

Dl. George Botez

Care este termenul acela?

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Dați-1 dumneavoastră.

Eu am vrut să scot în evidență că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat în lipsa mea. Mie îmi place să jucăm lucrurile pe teren, nu în lipsă.

Dl. George Botez

Ședința Comitetului de Coordonare nu trebuie să fie convocată numai de dumneavoastră, poate fi convocată de către Comitetul de Coordonare.

DI. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Nu este adevărat, este convocată de altcineva.

Dl. Cristian Ganea

Dl. primar, este a nu știu câta oară, nu mai știu de când vă rog - luați CSM-ul în subordinea dumneavoastră, dl. Crîngașu este un om deosebit, este consilierul dumneavoastră, presupun că dumneavoastră lucrați mai bine cu dânsul decât putem noi. Nu aș vrea să creăm o stare de tensiune care nu-și are rostul. Pe baza hârtiilor, pe care le-am primit de la Direcția Juridică vizavi de sesizările mele au rămas în pom, nu este nicio problemă.

Vă rog mult de tot, luați dumneavoastră CSM-ul. Eu mă dau bătut. V-am cerut de 2 ani de zile acest lucru.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Anterior solicitării dumneavoastră în Comitetul de Coordonare, am solicitat domnului director, pentru că auzisem această discuție referitoare la faptul că ar exista contracte de prestări sportive care nu au fost avizate de către Comitetul de Coordonare, mi s-a pus la dispoziție (nu pot garanta că sunt toate contractele respective), am pus la dispoziție inclusiv domnului Ganea un set de copii de pe contractele respective, le verificăm și noi.

Cel de-al doilea subiect de care mi-ați spus am aflat în cursul zilei de joi și astăzi o să discut cu dl. director al CSM-ului să ne pună și acele date la dispoziție, să vi le pun și dumneavoastră la dispoziție ca să ne edificăm și asupra acestui fapt. Contractele, pe care le-am primit și le-am dat și domnului Ganea, o să vi le transmit și dumneavoastră ca să verificăm toate celelalte lucruri.

In altă ordine de idei, asupra CSM-ului au fost mai multe controale, inclusiv din partea auditului intern din cadrul primăriei pentru verificarea procedurilor și pentru verificarea tuturor elementelor care s-au evidențiat de-a lungul timpului acolo și, bineînțeles măsurile luate în urma acestor recomandări.

Dl. George Botez

Dl. director, dacă tot sunteți aici și lucrăm pe principiul de bună-credință, rugămintea mea, până la următoarea ședință, este să nu dați în plată nici un contract de prestări sportive, cum îi spuneți dumneavoastră, care nu are avizul Comitetului de Coordonare.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Contracte de activitate sportivă care, de la sine, au fost prelungite până la aprobarea bugetului, urmând a fi...

Dl. George Botez

Cele care nu au avizul Comitetului de Coordonare.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Conform procedurii, acele contracte trebuie renegociate în baza bugetului aprobat pe fiecare secție și, obligatoriu trebuie avizate de acea comisie de negociere și aduse la cunoștința Comitetului de Coordonare.

Dl. George Botez

Eu am fost foarte clar: cele care nu au avizul Comitetului de Coordonare nu le dati în

9 plată.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Păi, nu se mai dă nimic în plată până nu se negociază.

Dl. George Botez

Noi vrem să verificăm dacă au fost contracte care au fost date în plată fără avizul Comitetului de Coordonare. Atât.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal

Să înțeleg că trebuie avizate și facturile? Mă repet: nu s-au încheiat contracte. Cele care au existat au fost prelungite de la sine până la aprobare, acum urmează a fi negociate celelalte în funcție de bugetul aprobat.

Dl. George Botez

Și eu v-am spus să nu dați în plată nici un contract neavizat.

Mulțumesc!

9

Da dl. Dănescu.

Dl. Ștefan Dânescu

Dl. director, cu tot respectul, cred că dumneavoastră faceți o confuzie între prevedere bugetară și avizarea de către Comitetul de Coordonare. Nu are nicio legătură.

***

D1. George Botez

Acestea fiind zise, mergem mai departe:

Punctul 3 „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Gioroc Andra Violeta”.

Propunere?

DL Gheorghe Andrei

5 mii de lei se propun din partea comisiei 1.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru. Adoptat.

27 de voturi

*

Dl. Robert Vîscan

Dl. președinte voiam să fac un amendament.

Dl. George Botez

îmi cer scuze. Vă rog.

DL Robert Vîscan

Am discutat și la operativă: eu am propus suma de 7 mii 500 ținând cont că suma suportată de familie este de 13 mii de lei iar, prin familie înțelegem o mamă singură.

DL George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru. Adoptat.

27 de voturi

*

Supun la vot proiectul cu suma de 7 mii 500:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

27 de voturi pentru. Adoptat.

27 de voturi

***

Punctul 4 „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna Șelaru Dana Ioana”.

Propuneri?

DL Gheorghe Andrei

Din partea comisiei 1, se propune suma de 2 mii 500 lei.

Dl. George Botez

Amendamente? Nu sunt. Supun la vot suma de 2 mii 500: Cine este pentru?

27 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă sc abține cineva?

27 de voturi pentru. Adoptat.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

27 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Adoptat.

***

..Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2017privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2017-2018”.

Discuții? Vă rog dna Stanciu.

Dna. Marilena Stanciu

Reamintim că grădinița Happy Kids s-a desființat.

Dl. George Botez

Am luat act de asta. Dacă sunt discuții?

J

Dna. Marilena Stanciu

La grădinița Forum, în consiliul de administrație...

Dl. George Botez

Nu doamnă, față de proiectul care este prezentat aveți vreo modificare?

Dna. Marilena Stanciu

Nu.

Dl. George Botez

Supun la vot:

27 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

..Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 64/2011 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care contravenienta vor presta activități în folosul comunității”.

Aici trebuia să mai includem și CSM-ul. Este ok?

Supun la vot:

TI de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Discuții? Dna. Staicu nu participă la vot.

Dl. Constantin Minea

Nici eu nu particip la vot.

Dl. Cristian Ganea

In ROF, la pct 27 consiliul de administrație avizează nu aprobă.

Dl. George Botez

Pct 27 „să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare” este „să avizeze”. Supun la vot:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru. 2 consilieri nu participă la vot.

*

Dl. Marcian Cosma

Tot la acest proiect, la pagina 40, art. 50, cap 7 „Consiliul de administrație propune spre aprobare consiliului local repartizarea profitului net, cu respectarea legii” în loc de „repartizarea profitului net se stabilește de către consiliul de administrație”.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

*

Altceva? Dl. Tudor.

Dl. Aurelian Tudor

A

In afară de observațiile, pe care le-au avut colegii, mai sunt și o serie de neconcordanțe și în structură și în organigramă, de exemplu referitor la ce studii ar trebui să aibă anumiți șefi de departamente, compartimente fapt pentru care propunea reanalizarea și prorogarea acestui proiect.

Dl. George Botez

Supun la vot prorogarea:

Cine este pentru?                  9 voturi

Cine este împotrivă?               14 voturi

Dacă se abține cineva?

9 voturi pentru prorogare și 14 împotrivă.

*

Alte amendamente mai sunt?

DL Paul Palaș

Principalul element de noutate, pe care-1 aduce această organigramă, constă în faptul că se înființează un compartiment de marketing. Noi, în comisia de buget finanțe, am solicitat o analiză economică pe acest compartiment, solicitându-le în mod expres să ne expună, cu cifre, ce valori se prefigurează a fi aduse în plus de acest compartiment, ce venituri vor fi aduse în plus versus cheltuielile, pe care le anticipăm.

Am primit o analiză dar nu era nimic economic, era doar o poveste frumoasă acolo, nimic din ceea ce am cerut noi, niște cifre din care să înțelegem ce venituri vor fi aduse în plus și ce cheltuieli.

Acum, pentru a debloca situația, eu fac următoarea propunere: să condiționăm angajarea personalului din acel compartiment pentru 1 an de zile. Codul muncii permite angajarea pe perioadă determinată. Propun angajarea pe o perioadă determinată de 1 an iar, după 1 an, facem o analiză privind eficiența acestui compartiment și, dacă se justifică, să îi angajăm pe urmă pe perioadă nedeterminată.

DL Râul Petrescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

După rațiunea domnului Palaș, sigur este o propunere pe care trebuie s-o avem în vedere la nivelul oricărei organizații, la nivelul oricărei entități. Cred că acest principiu, dacă domniile voastre veți aprecia a fi oportun, ar trebui aplicat la nivelul întregii primări, tuturor instituțiilor unde se mai fac angajări pentru a respecta această notă de echidistanță și de eficacitate.

Sigur că sunt și alte elemente, dincolo de introducerea acestui compartiment menit să dubleze veniturile proprii ale Regiei Autonome de Servicii Publice. Trebuie menționat faptul că se reduce numărul de posturi de conducere de la 17 la 16. Se face, practic o economie substanțială la buget. Nu există deficiențe în ceea ce privește structura acestei organigrame care este centrată principalmente pe sporirea eficacității interne și, dacă avem în vedere schimbările interne care se fac nu putem decât să remarcăm că există și transformarea unor posturi de execuții cu studii medii în posturi superioare.

Așadar, sunt colegi în cadrul acestei regii care activează de ani buni pe studii medii deși calificarea lor le permite să activeze pe studii superioare.

De asemenea, transformarea unor posturi ocupate cu studii superioare (vorbim de 3 posturi) tot pe studii superioare pentru că acele calificări nu mai există. Vezi calificarea de subinginer sau de tehnician, acestea având o componentă desuetă.

Eu cred că există toate premisele pentru a fi adoptată această organigramă având în vedere că, pe lângă faptul că generează o economie la bugetul local, generează și un plus de eficacitate și de eficiență. Și, acest compartiment nu va face decât să se axeze pe ceea ce înseamnă promovarea tuturor serviciilor comerciale, pe care regia le desfășoară actualmente.

Vorbim aici atât de vidanjările profesionale, cât și de repartitoarele de costuri de încălzire, precum și apometrele, pe care ne propunem să le introducem. Avem, în momentul de față nu mai puțin de 96 de asociații de proprietari, pe care le avem ca și clienți. Ne propunem să dublăm numărul acestor asociații, tocmai pentru a deveni concurențiali pe piața de profil și a ne bate cu celelalte două mari firme care, în acest moment, concurează cu noi.

Acesta a fost scopul pentru care ne-am propus să facem aceste modificări. Mulțumesc.

Dl. George Botez

Satisfăcut, dl. Palaș?

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte, satisfăcut nu sunt pentru că dl. director spunea că se vor dubla veniturile or, eu nu văd nicăieri o prognoză din care să reiasă acest lucru. L-am rugat să-mi facă un astfel de raport or, așa cum am spus și în precedenta mea intervenție, a venit cu o poveste frumoasă în care nu am văzut nicio previziune privind sumele ce urmează a fi încasate în plus, nicio previziune referitoare le cheltuieli.

Acum, eu sunt un pic sceptic când aud vorbindu-se despre diminuarea cheltuielilor cu salariile, atunci când înțeleg că se vor încadra 3 persoane noi pe cele 3 posturi, mi-e greu de crezut că vor exista economii.

Eu îmi păstrez amendamentul. Vă rog să-l supuneți la vot. Dacă va trece bine, dacă nu...

Dl. George Botez

Puteți reformula amendamentul?

Dl. Paul Palaș

Art. 2 „Angajarea persoanelor în Compartimentul de Marketing și Comunicare va fi făcută pentru o perioadă determinată de un an, urmând ca, înainte cu 30 de zile de expirarea contractelor de muncă, să fie făcută o analiză referitoare la eficiența acestui compartiment. Analiza va fi supusă aprobării consiliului local”.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

2 voturi

6 voturi

17 abțineri

9


2 voturi pentru, 17 abțineri, domnii consilieri Sorin Văduva, Marius Mateescu, Marcian Cosma, Florina Sorescu, Marius Dinu, Robert Vîscan, grupul PNL: dna Larisa Băzăvan, dl. Iulian Bolocan, dna. Paulica Drăgușin, dl. Valentin Marcu, dl. Puiu Neagu, dl. Gheorghe Popa, dl. Florin Sicoie, dl. Gheorghe Sîrbu, dl. Aurelian Tudor și grupul PMP: dna. Claudia Sălceanu și dl. Bogdan Hodorog și 6 împotrivă, domnii consilieri: George Botez, Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, amendamentul nu a fost adoptat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                  16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            9 abțineri

16 voturi pentru fără dl. Minea și 9 abțineri, grupul PNL, mai puțin dna. Zoia Staicu: dna Larisa Băzăvan, dl. Iulian Bolocan, dna. Paulica Drăgușin, dl. Valentin Marcu, dl. Puiu Neagu, dl. Gheorghe Popa, dl. Florin Sicoie, dl. Gheorghe Sîrbu, dl. Aurelian Tudor, adoptat.

Dl. Cristian Ganea

S-au folosit cuvinte noi: sceptic, desuet. Și eu sunt sceptic că o să fie gata Halele și nu am făcut atâta caz.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pentru anul 2018”.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de venitul minim garantat și/sau alocații lunare de hrană la Cantina de Ajutor Social Ploiești”.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul municipiului Ploiești pentru perioada 2018 - 2028”.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii pe cheltuială și scăderii din patrimoniul unității administrativ teritoriale a investițiilor sistate și pentru care nu mai există posibilitatea continuării implementării acestora”.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 84/2016 privind suplimentarea numărului de personal nedidactic la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Ploiești".

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru. Mulțumesc.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 pentru desfășurarea activității de învățământ preșcolar a Grădiniței cu program prelungit nr. 35".

Propun un număr de 5 membri:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

27 de voturi

*

Propun pe doamnele Stanciu, Dragulea și Sorescu.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea grupul PNL, dl. Puiu Neagu.

Dl. George Pană

Din partea ALDE, dl. Văduva Sorin.

Dl. George Botez

Fiind vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

*

Supun la vot nominalizările:

Cine este pentru?

21 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc! Proiect adoptat.

***

,,Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 360/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind preluarea unei părți din imobilul 3461 Ploiești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

Discuții? Dl. Dănescu, vă rog.

Dl. Ștefan Dănescu

Aș avea câteva întrebări: pentru dl. primar - dacă condiționăm imobilul 3461 cu spitalul de pe Torcători sau cu terenul de pe acea stradă și am pus câteva întrebări în comisia de patrimoniu - dacă ar putea cineva să ne lămurească și pe noi cu privire la aceste costuri. Am înțeles că trebuie să amenajăm această clădire și nu știu dacă știți, în această clădire ar trebui să-și desfășoare activitatea atât Poliția Locală cât și un centru de informare trafic sau ceva în genul acesta. Vorbim de o suprafață de 3 sute și ceva de metri fără nici un loc de parcare.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Proiectul, pe care îl aveți astăzi pe ordinea de zi se referă doar la modificarea unui număr cadastral. Pe fond a fost adoptat într-o ședință trecută. Nu este o condiționare pe care a stabilit-o primăria sau o chestiune de genul acesta. în momentul în care s-a solicitat terenul de pe Torcători a existat și această variantă pentru terenul de pe Ștefan cel Mare și a existat un singur proiect de hotărâre. în momentul în care a venit acea adresă din partea MAPN-ului cu schimbarea numărului cadastral, se referea la proiectul acesta în totalitatea lui care conține ambele terenuri cu cele două locații - Ștefan cel Mare si Torcători. Iar acum este doar 9                 9                                                        9

modificarea numărului cadastral.

Dl. Ștefan Dănescu

Asta am înțeles. Am întrebat dacă suntem condiționați. Nu vorbesc de numărul

9                                                                                                                   9             9

cadastral. Eu vorbesc strict de aceste terenuri. Le luăm pe amândouă sau le putem lua separat?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Propunerea, pe care am primit-o de la MAPN atunci când am solicitat terenul de pe Torcători, a fost cu cele două poziții - Ștefan cel Mare și Torcători.

Dl. Ștefan Dănescu

Dar sunt distincte.

D1. George Botez

Adică, sunt la pachet sau sunt separate?

Dl. Ștefan Dănescu

L-am întrebat pe dl. Tăbârcă în ședința trecută și mi-a spus că sunt distincte.

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Da dl. consilier, așa este: prin Hotărârea 360 dumneavoastră, consiliul local ați aprobat preluarea din proprietatea statului a părții din garnizoana 3461 de pe Ștefan cel Mare. Prin Hotărârea 378 din aceeași dată, în aceeași ședință de consiliu local, ați aprobat preluarea imobilului 615 de pe Torcători.

Dl. George Botez

Deci, sunt separate.

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Separate. Proiecte de hotărâre distincte adoptate în aceeași ședință de consiliu local.

Dl. George Botez

O eventuală problemă legată de această hotărâre nu impietează asupra mersului procedurii privind spitalul, corect?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Sunt proiecte distincte.

Dna. Teodora Marin - Citv Manager

Dar, prin aceeași hotărâre de Guvern.

Dl. George Botez

Dl. Tăbârcă, dumneavoastră îl contraziceți pe dl. primar.

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu, v-am citat hotărârile prin care au fost adoptate.

Dl. George Botez

Eu zic, pe fond.

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Aceasta este realitatea dovedită cu acte, cu hotărâri de consiliu local.

Dl. Ștefan Dănescu

Deci, în mod normal nu ar trebui să ne încurce cu nimic faptul că vom vota sau nu pentru acest proiect, nu?

Dl. George Botez

Imobilul acesta, 3461 are ca destinație ce? Sau, care este destinația pentru care noi îl luăm?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Conform prevederilor din art. 2 al hotărârii menționate s-a făcut această solicitare în vederea utilizării imobilului de către Poliția Locală și în vederea amenajării unui centru integrat de monitorizare urbană.

Dl. George Botez

Câte locuri de parcare sunt?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu este precizat un număr de locuri de parcare.

Dl. George Botez

Cât teren liber avem?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Avem caracteristicile tehnice, în total sunt 1.100 aproximativ metri pătrați de teren iar suprafața afectată de construcții este de 6 sute 80 și ceva de metri Rămân 300 de metri teren liber.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. Tăbârcă, mie mi-ați spus că, pentru această clădire, nu ați identificat nici un loc de parcare. Așa este?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

In ce sens nu am identificat? In curte nu sunt prevăzute locuri de parcare.

Dl. Ștefan Dănescu

Dar avem cum să facem?

Dl. Florin Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Am spus că, în incintă, sunt liberi de construcții 300 mp, în jurul clădirii. Nu mă pot pronunța, nu sunt de specialitate tehnică.

DI. Ștefan Dănescu

A

In jurul clădirii. Eu știu că am măsurat și nu se puteau face.

Dl. Valentin Marcu

Dl. director, îmi puteți spune și mie: în data de 31 octombrie 2017, când consiliul local a aprobat această hotărâre, câte locuri de parcare erau? Mulțumesc!

Dl. George Botez

Păi, nu așteptați răspunsul?

Dl. Valentin Marcu

Nu. Știu răspunsul. Era același număr de locuri de parcare.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

A

In demersul pe care l-a făcut Ministerul Apărării Naționale, pe baza documentelor care au plecat de la primărie, au promovat o singură hotărâre de Guvern care a ajuns de la Ministerul Apărării Naționale, cel de-al doilea coinițiator ministrul administrației. Pentru că a apărut acea problemă, de care noi nu am fost anunțați, cu modificarea acestui număr cadastral, ne-au informat că trebuie modificat acest număr cadastral.

La momentul acesta, fiind o singură hotărâre de Guvern, eu nu pot să stabilesc nu numai pentru Ploiești, pentru mai multe localități din țară, când se face acest transfer al proprietății de la MAPN sau de la alte instituții centrale către autoritățile locale. în sensul acesta a fost demersul făcut. Acum, că MAPN-ul acceptă sau nu acceptă, nu pot să vă dau un răspuns pentru că niciodată nu i-am întrebat. Dânșii ne-au rugat decât să modificăm acest număr cadastral. Probabil că ați văzut adresa, pe care ați primit-o în comisia de specialitate, comisia 2.

Singura chestiune este că au fost promovate aceste două locații pe același proiect de hotărâre.

Dl. George Botez

Hotărâre de Guvern.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Da.

Dl. Ștefan Dănescu

Deși nu mi-a fost adresată mie întrebarea, aș vrea să-i răspund domnului Marcu: nu știu, îl întreb pe dânsul dacă știa pentru că noi, la momentul acela, nu am avut proiectul la mapă. Nu am avut detalii. Dacă dânsul știe acest lucru, trebuia să spună dânsul, noi nu l-am văzut.

Dl. Cristian Ganea

Aceste discuții constau în faptul că nu este justificat sau se crede că nu este justificat acel spațiu pentru un nou sediu al Poliției Locale. Greșesc cu ceva? întreb colegii de la Patrimoniu.

Dl. Robert Vîscan

Locul acela nu este fezabil pentru a face acolo un sediu pentru Poliția Locală. Cu atât mai mult și un sediu de monitorizare trafic. La acel moment nu am avut plan, se știe că am avut proiectul ajuns în aceeași zi cum se întâmplă de fiecare dată cu proiectele. Numai câte proiecte avem la suplimentare, haideți să luăm fiecare proiect. Ați văzut proiectele de suplimentare dl. Marcu? Sunt mai multe proiecte la suplimentare decât cele de pe ordinea de zi.

Dl. Valentin Marcu

------------------------------

In general votez în funcție de ceea ce știu.

Dl. Robert Vîscan

Legat de acest proiect, vreau să vă spun că nu o să putem să facem niciodată noi acolo un sediu pentru Poliția Locală și nu există loc de parcare. Decât să luăm acel teren și să-i găsim o altă destinație sau să dărâmăm acea clădire și să facem noi o clădire de la zero. Dar, cum este el în acest moment nu este fezabil pentru sediul poliției sau pentru alt gen de sediu al administrației publice locale.

In afară de asta, să știți că nu avem un raport privind cheltuielile. Noi ne vom angrena în niște cheltuieli: va trebui să-1 împrejmuim, să tragem utilitățile - apă, curent, canalizare. După ce facem toate aceste lucruri, dacă acest amplasament nu este fezabil pentru sediul Poliției Locale, va trebui să-l dăm înapoi Ministerului Apărării cu toate investițiile pe care le-am făcut.

La acel moment, când am votat proiectul, aveți dreptate, nu am avut toate informațiile si toată documentația necesare dar acum le avem si fiecare va vota în consecință.

3                                                    5                                                                                        3                                                                                  3

Mulțumesc!

3

Dl. George Botez

Alte discuții mai sunt?

3

Supun la vot:

Cine este pentru?                10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           17 abțineri

5                                                                                                3

10 voturi pentru, grupul PNL: dna Larisa Băzăvan, dl. Iulian Bolocan, dna. Paulica Drăgușin, dl. Valentin Marcu, dl. Puiu Neagu, dl. Gheorghe Popa, dl. Florin Sicoie, dl. Gheorghe Sîrbu, dna. Zoia Staicu, dl. Aurelian Tudor și 17 abțineri, restul. Mulțumesc.

Punctul 16 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „LAC PLAJĂ - amenajare și alimentare cu apă”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?               17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          10 abțineri

9                                                                                            9

17 voturi pentru și 10 abțineri, tot grupul PNL: dna Larisa Băzăvan, dl. Iulian Bolocan, dna. Paulica Drăgușin, dl. Valentin Marcu, dl. Puiu Neagu, dl. Gheorghe Popa, dl. Florin Sicoie, dl. Gheorghe Sîrbu, dna. Zoia Staicu, dl. Aurelian Tudor, proiect adoptat.

***

Trecem la punctele suplimentare: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de curățenie căi publice si deszăpezire în municipiul Ploiești adjudecate ca urmare a procedurii de licitație publica''1.

Discuții?

9

Cine este pentru?                  27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2018 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și canalizare’'.

Discuții? Dl. Sîrbu.

D1. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Propun prorogarea acestui proiect de hotărâre:

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.27/16.02.2018privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?                   27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și, după caz, valorificării acestora’'.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești ”.

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

27 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

27 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A”.

Supun la vot „exercitarea”: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

10 voturi pentru și 17 abțineri.

10 voturi

17 abțineri

9

*

Rămânem pe „neexercitare”. Supun la vot hotărârea cu „neexercitare”:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» și «Modernizare strada Cozia».

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 B, STR 8 MARTIE NR. IA”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 CI, BD. Republicii nr. 183"

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 8 C2, BD. REPUBLICII NR. 183".

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10C1C2, Str. Sinăii Nr. IA”.

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

27 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 2 - BLOC 10 F, BD. REPUBLICII NR. 179”.

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consililui Local nr. 364/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinăii nr. 1".

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11B1B2, Piața Mihai Viteazul nr. 4".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

TI de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 3 - Bloc 11D, str. Constantin Brezeanu nr. IA".

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 365/12.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Reabilitare termică blocuri în Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 2 - Bloc 17C, B-dul Republicii nr. 195A".

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

27 de voturi pentru.

27 de voturi

* **

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B".

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești -lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a

Documentației de Avizare a

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 34 Al, STR. GHEORGE DOJA 35".

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a

Documentației de Avizare a

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul "Eficientizare

energetică blocuri în Municipiul Ploiești - LOT 4 - BLOC 28 E, STR. COLINII NR 2”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi pentru.

27 de voturi

* **

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești'.

Dl. Cristian Ganea

Propun prorogarea.

Dl. George Botez

Cine este pentru?                 27 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

27 de voturi pentru. Mulțumesc.

Nemaifiind alte chestiuni de discutat, declar închisă ședința. O zi bună!

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, Director Executiv Andreea Cristea întocmit, consilier Elena Bucur