Proces verbal din 25.04.2018

Proces verbal din 25 aprilie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5


PROCES - VERBAL al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 25 aprilie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.2445/20.04.2018.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție lipsind următorii consilieri: Larisa Băzăvan și Marius-Andrei Dinu.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Doamna Andreea Cri stea


- Primar


- Director Executiv Direcția Administrație

9                                       5

Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

Dl. George Botez

Bună ziua!

începem ședința de azi cu intonarea Imnul de stat al României.

La acest moment suntem în sală un număr de 24 de consilieri, lipsesc doamna Larisa Băzăvan, dl. Andrei Dinu și dl. Cristian Ganea.

Pe ordinea de zi avem următoarele proiecte suplimentare, pe care le supun la vot:

- Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru. Mulțumesc!


- Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului "Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT2018, în perioada 13-17 mai 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

>

24 de voturi pentru.


24 de voturi


- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de


specialitate al primarului municipiului Ploiești.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public


Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

- Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016.

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

. î

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

A revenit în sală dl. consilier Cristian Ganea, 25 de consilieri în sală.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană

Ploiești S.R.L.”.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi pentru.

25 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren cu funcțiunea TEr în zonă de instituții și servicii” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 380, Ploiești.

A iești din sală dl. Tudor Aurelian, 24 de consilieri prezenți.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

24 de voturi

*

- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi

24 de voturi pentru.


*                W

.< 6

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al A lergărilor fie T'rap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfăș()arap:eHipodromul Ploiești în anul 2018.

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

24 de voturi


Există ceva care se retrage de pe ordinea de zi inițială? Se retrage punctul 31, adresa Instituției Prefectului.

J

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost modificată și completată:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

A revenit în sală dl. consilier Tudor Aurelian, 25 de consilieri prezenți.

Punctul 1 .Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 martie 2018".

Am fost 26, a lipsit dl. Vîscan, care nu va participa la vot

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

„întrebări și interpelări”. Dl. Sicoie, dl. Vîscan, dl. Ganea, dna Stanciu, dl. Mateescu, lista rămâne deschisă. Vă rog, dl. Sicoie.

Dl. Florin Sicoie

In primul rând aș vrea să vă invit, fiecare consilier a primit invitația la vernisajul din data de 3 mai, la ora 6, a unui mare artist, născut în Ploiești, stabilit în Franța acum 30 de ani, s-a întors în România, ceea ce face este absolut fabulos. A adus zeci de lucrări. Expoziția va fi unul din evenimentele anului. Deci, vă aștept pe data de 3 mai, la ora 6, la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion-lonescu Quintus”.

Tot din zona culturii, din păcate, lucruri mai puțin plăcute, am să fac o interpelare legată de felul în care s-a desfășurat concursul pentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultură „I.L. Caragiale” din Ploiești. în 12 martie s-a publicat anunțul care denotă, după părerea mea, ca om care sunt de 13 ani manager și cunosc foarte bine legislația de management cultural, necunoașterea totală a legislației. în anunțul inițial, în loc de „proiect de management” apărea „plan de management”, vechimea era trecută când 3 ani, când 1 an.

A 3 am specialitate, 3kam în funcția! de;

Condițiile puse sunt pur și simplu caraghioase -

conducere. Asta ar însemna ca un om să se angajeze azi, tot azi să devină manager și abia"

'<V’’


• . .         •     ~ i •                                    ■ • /.< • f

după ce este angajat azi și devine manager, după 3 ani se poate prezenta la Casa de Guițura. Ceea ce este ridicol.

Cei care au fost în comisie la Casa de Cultură, directorii caselor de cultură din Plopeni și din Mizil, nu au avut condiția aceasta niciodată și sunt manageri de 10-15 ani.

Mai ales că Ordonanța 189/2008 nu impune asemenea condiții. Dacă s-ar fi aplicat aceste rigori la Filarmonică și la Teatru, nu am fi avut cei 2 directori care sunt acum, nu puteau să se prezinte că nu putea să fie unul manager într-un loc și să vină să dea la Filarmonică la 28, 29 de ani. Eu cred că a fost o alegere foarte bună, un concurs absolut corect la Filarmonică și la Teatru dar, dacă ar fi fost condițiile de la o casă de cultură pe care nu o poți compara în importanță cu Filarmonica și Teatrul, nu ar fi avut această șansă.

Anunțul avea 3 greșeli foarte clare. Odată cu anunțul s-a emis o decizie care, în sfidarea ordonanței, conține comisia de concurs, secretariatul comisie și lipsește comisie de contestații, ceea ce, în lege, este obligatoriu. Odată cu comisia de concurs se numește și comisia de contestații. Mai mult decât atât, în comisia de concurs a fost numită dna. Marilena Gheorghiță, fosta directoare, artist plastic eminent, dar care avea contracte cu Casa de Cultură, nu avea voie să participe dacă în ultimii doi ani ar fi avut contracte. Candidatul, actualul director interimar al Casei de Cultură, a sesizat lucrurile acestea si a făcut o contestație către Primărie. Mă întreb cine i-a rezolvat-o din moment ce a primit răspunsul la sfârșit de martie și comisia de contestații a fost înființată pe 4 aprilie? Tare sunt curios cine i-a putut răspunde?

Bineînțeles că s-a respins dosarul pentru că omul a fost 1 an și jumătate manager interimar, dar nu avea cei 3 ani și s-a invocat, iarăși în necunoașterea legii, o hotărâre de consiliu local din 2015 care fixează criteriile pentru ocuparea posturilor de conducere din aparatul propriu și serviciile Primăriei, lucru total inacceptabil atâta vreme cât legislația în domeniul managementului cultural este guvernată de Ordonanța 189. Este vorba de hotărârea 138 din aprilie 2015.

Eu sper că, la reluarea concursului, așa cum scrie în caietul de sarcini și în regulament, în termen de 30 de zile, să se țină cont de aceste observații. Dacă facem concursuri în care punem condiții de doctorat sau de 7 limbi străine, nu cred că este util.

O a doua întrebare pe care aș avea-o pentru dna șefa a Serviciului Resurse Umane este: dacă dl. Gelu Ionescu are contract de management de management interimar din ianuarie până acum? Pentru că acest contract se face de către forul tutelar și se semnează de manager. Nu este treaba managerului să-și facă singur contractul. Primăria face contractul, îl semnează managerul, Consiliul Județean face contractul, îl semnează directorul, Ministerul Culturii face contractul, îl semnează directorul manager care a luat concursul. Deci, nu este treaba managerului să-și facă singur contractul de management, ar fi aberant dacă și-ar face omul contractul, să-l ducă la Primărie să-l semneze.

Vă rog, domnul primar, să luați măsurile pe care le impune această situație care este pur și simplu ridicolă.

Dl. George Botez

Mulțumesc! Dl. Vîscan, vă rog.

fi R O ,

Dl. Robert Vîscan


_____________ Eg i ’w

Mulțumesc, dl. președinte.                                                       f

Dl. primar, în urmă cu 2 luni am făcut o interpelare la care nu anKp^ipj^ieî^Wi răspuns. Interpelarea era legată de dna director executiv Andreea Cristea care," l£ ședința CTATU, ne-a asigurat că, conform legii, putem să ținem acea ședință mai apoi trimițând o adresă prin care ne spune că avizele nu sunt valabile.

V-am cerut atunci să ne spuneți ce măsuri ați luat ținând cont că nu cunoaște legea. Noi am fost puși în situația de a lua în discuție aceste proiecte, le-am dat avize, dar au trebuit reluate într-o ședință ulterioară.

Au trecut mai mult de 30 de zile, nu am primit nici un răspuns. Mi-ați spus atunci, în acea ședință, că-mi veți da răspunsul în scris. Probabil nu ați avut timp, probabil că, în viitor, o să vă faceți timp să-mi răspundeți.

Am primit răspuns din partea doamnei Cristea. Din partea dumneavoastră, legat de măsurile pe care le-ați luat împotriva dânsei pentru că nu a știut legea și ne-am pierdut timpul, nu am primit nici un răspuns. Acesta ar fi un aspect.

In comisia 5 a venit o adresă din partea Direcției Tehnic Investiții prin care ni se aduce la cunoștință că trebuie să se modernizeze blocul A4 din strada Târnava iar noi ar trebui să punem la dispoziție locatarilor de acolo (sunt 60 de locuințe în acel bloc) un număr apropiat de acel număr de locuințe.

9

Vă aduc la cunoștință că, la acest moment, municipiul Ploiești are 2 locuințe de necesitate. Trebuie, cât mai urgent, să luăm o măsură prin care să construim, să achiziționăm locuințe de necesitate ca să putem să ducem aceste proiecte la bun sfârșit.

In 28.07.2017 a fost emisă Hotărârea nr. 260 privind constituirea comisiei de negociere în vederea achiziționării unor imobile în municipiul Ploiești. Aș vrea să știu, până data viitoare, cum a fost dusă la îndeplinire această hotărâre de consiliu?

Mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Si eu vă mulțumesc!

9                                      9

Doriți să spuneți ceva vizavi de răspunsul oferit de dumneavoastră? Am înțeles că i-ați dat un răspuns, dar mi se pare nu știu cum ca dumneavoastră să dați un răspuns legat de situația reclamată de dl. consilier vizavi tot de dumneavoastră. O luăm ca atare, dar am înțeles că dl. consilier Vîscan dorește un răspuns din partea domnului primar. îl doriți în scris, nu?


Dl. Robert Vîscan

Așa mi-a spus dl. Primar că mi-1 va da.

DI. George Botez înțeleg. Dl. Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Am 3 probleme.

Prima, nu este de fapt o problemă, pentru dna Roxana Tănase. Am să-i prezint scuze public pentru că am avut o ieșire care nu mă caracterizează. I-am spus-o și telefonic, o spun și public, sper să rămânem prieteni. Ieșirea mea nu are nicio legătură dacă aveam sau nu dreptate, nu trebuia s-o am. Aici îmi recunosc vina și îmi cer scuze.

A doua problemă: CSM-ul. CSM-ul este acea direcție a și scoasă din noroi și scris prin zia


Eu i-am făcut domnului prin de a supraveghea Clubul Sportiv Municipal pentru că acolo niciodată nu se întâmplă nimic sau cel puțin nu se întâmplă ceea ce ar trebui sau o mare parte. La ultima ședință a Comitetului de Coordonare sau, cel puțin la ultimele două, am constatat că au fost o serie de măsuri, 80% care nu au fost luate de conducere. Părerea mea este că acel comitet este degeaba dacă dânșii lasă ceva scris și nu se întâmplă. Aflu, cu stupoare, că nu sunt contracte, aflu că nu sunt bani de salarii, aflu că nu sunt bani de utilități. Aceste lucruri sunt un pic deranjante, dl. primar și v-am făcut și scris să trimiteți un control intern de la audit să verifice aceste aspecte. Poate reușim să luăm măsuri.

Am discutat că vom scoate la concurs postul de director. Nu s-a întâmplat.

Acum sunt ceva probleme pe stadion, sperăm să se rezolve cumva, vandalizări. A luat foc și o gheretă. Am văzut câți bani se duc la pază, mi s-a făcut rău. Aș vrea să vedeți câți bani se cheltuie cu paza și tot ce se poate întâmpla.

Hipodromul.

Hipodromul, în ultima discuție cu forul conducător sau cu persoanele de contact, pe care le avem de la Ministerul Dezvoltării, ne-au spus foarte clar că s-ar putea să avem probleme cu sustenabilitatea Hipodromului dacă nu vom închiria restaurantul și cafeneaua. Sunt doi ani de zile, cei de la Biroul de Achiziții nu reusesc să facă fată la ce este acolo. Anul

3                                                                         5                        S                                     5

trecut s-au pierdut două microbuze, dacă nu greșesc, de doi ani de zile se încearcă să se cumpere câțiva metri de...

Dl. George Botez

Vă referiți la achizițiile CSM-ului?

DL Cristian Ganea

Da, la CSM.

Sunt probleme cu irigarea. Niciodată nu se poate face nimic. I-am prezentat domnului primar și i-am dat și domnului director să vadă o mapă așa cu referate rezolvate și una așa groasă cu referate nerezolvate de achiziții. Nimic nu merge.

Eu nu aș mai vrea să pierdem, am pierdut deja 75%, nu aș vrea să pierdem și acei 25%. Pentru că, pe surse, sunt anumiți oameni care nu vor să muncească acolo la Hipodrom. Cel puțin așa am auzit și am aflat astăzi. O să încerc să fac un control, o anchetă internă prin care să ne zică: este adevărat, nu este adevărat. Nu vreau să acuz nici pe dl. director, nici pe consilierul dânsului. Vă aduc la cunoștință o situație care a scăpat de sub control.

Eu, ca viceprimar, să știți că, din când în când, semnez câte un proiect de hotărâre și atât. Totul la CSM nu este semnat nici de primar nici de viceprimar, semnează directorul, directorul economic, sunt un fel de stat în stat, un fel de San Marino. Ar trebui să încercăm să rezolvăm această situație.

5

Punctul 3:

Aș dori ca și colegii mei consilieri, nu contează partidul din care fac parte, să încercăm să facem ședințele operative, să ne întâlnim, dacă nu toți, cel puțin marea majoritate, să împărțim orașul acesta, să iasă și dânșii pe străzi și să ne aducă la cunoștință diferitele

R O

/■ <• ______....

probleme. De la starea străzilor, trotuarelor până la defrișări, curăț abandonate.


țdfri|ț dip curți,/clădiri z 7

"Va/ •'iîl


Noi avem, în mijlocul Ploiestiului, pe Bulevardul Castanilor, fbsM/3ăsâ£ăsătbriilor. Arată jalnic, este adăpost pentru oameni ai străzii și pentru șobolani.xAcghgt>hîcru se întâmplă cu acea clădire de la intersecția de la Complexul Mare. Același lucru se întâmplă cu fostul Extrapan de pe Mărășești. Și lista continuă.

Haideți să încercăm să găsim o modalitate. Că așa, să venim și să ne acuzăm în consiliu..., nu. Haideți să lucrăm împreună. Mai sunt 2 ani până la alegeri. Cred că acești 2 ani ne-am lăudat destul. Haideți să încercăm să facem echipe mixte.

Mulțumesc frumos.

3


Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc! Dl. Dănescu, vă rog.

Dl. Ștefan Dănescu

Tot legat de CSM, aș vrea să-l întreb pe dl. Crîngașu: dl. director, după cum știți (nu știu dacă erați atunci director dar probabil că ar trebui să știți) noi am aprobat, în consiliul local, vizavi de Hipodrom, ca debitorii să nu participe în curse.

Mi-a fost prezentată, la începutul ședinței, o listă cu cei care datorează bani Hipodromului în cuantum de 32 de mii, am văzut, nu știu dacă am văzut corect.

întrebare: dacă vom aproba astăzi acest regulament sau se va desfășura pe data de 29 o cursă, veți permite ca datornicii să participe la această cursă?

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Până în acest moment s-au făcut demersurile legale prin notificarea datornicilor. Parte din sume au fost recuperate. Am o listă actualizată, pe care am transmis-o. A fost o perioadă de 1 lună în care nu am putut să activez și să acționez în această direcție. Am actualizat lista, am transmis-o la juridic, am comunicat-o și la Hipodrom, o au pe birou. Cei care nu au achitate la zi datoriile nu vor participa.

Dl. Ștefan Dănescu

Această sumă era la zi. Intr-adevăr, nu contest faptul că nu ați făcut demersuri și nu ați mai recuperat din sume, dar la momentul acesta sunt 32 de mii scadenți.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

O am pe birou, ieri mi-a venit...

Dl. Ștefan Dănescu

Am văzut-o, mi-a arătat-o dl. consilier al dumneavoastră.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Sunt 23 de mii.

Dl. Ștefan Dănescu

23 de mii. îmi cer scuze.

Deci, să înțeleg că nu vor participa dacă nu își vor achita datoriile.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Cine are datorii, normal că nu are dreptul să participe.

Dl. Ștefan Dănescu

Nici înainte nu aveau dreptul dar...

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

S-au preluat, s-au perpetuat. Sunt datorii din 2012, 2013, 2015 ca^£;./>'   ' -p |

Dl. Ștefan Dănescu

Eu vorbesc de 2017.

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești            '

în 2017 am făcut demersurile legale, ne îndreptăm în instanță împotriva datornicilor. Dl. George Botez

Mulțumesc! Tot în legătură cu acest subiect, dl Pană.

Dl. George Pană

Mulțumesc, dl. președinte!

Dl. director, tot dumneavoastră vreau să vă adresez o întrebare: este cred a treia oară când aflu că la CSM ar fi nevoie de bani pentru salarii. Dl. Ganea, mai devreme, a făcut o afirmație pe care am aflat-o și eu săptămâna trecută în Primărie.

întrebare punctuală: este adevărat că nu aveți bani pentru salarii?

Dacă, într-adevăr, nu aveți bani de salarii, care este suma de care mai este nevoie la CSM pentru a acoperii salariile?

Care este cauza pentru care, la fundamentarea bugetului din luna februarie, această sumă nu a fost prevăzută astfel încât să poată fi discutată și introdusă în bugetul municipiului?

Dl. George Botez

Dacă-mi permiteți, pe ce perioadă vă interesează? Salarii pe ce perioadă?

Dl. George Pană

Eu am înțeles că, la acest moment, nu au asigurată anvelopa bugetară pentru acoperirea salariilor pe anul 2018. Dacă este corect?

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Este vorba de contractele de activitate sportivă. Să nu facem confuzie între salarii și contractele de activitate sportivă ale celor care prestează. Mă refer la antrenori, la sportivii care au contract.

A.

In momentul în care s-a fundamentat bugetul, s-a făcut o ajustare a bugetului pe anumite secții fără a se face un studiu de impact, ținând cont că în spatele nostru sunt datorii însemnând executări silite care afectează bugetul consolidat.

Sunt discuții pe care le-am avut în Comitetul de Coordonare și am făcut un apel către Comitetul de Coordonare să reanalizăm, pentru că la noi este vorba - mă repet, am mai spus-o într-o ședință de consiliu local - de buget pe an competițional și nu este vorba de buget pe an fiscal.

Dl. George Pană

Și înțeleg că aveți nevoie de aceste sumă de bani pentru acoperirea contractelor? în lipsa acestor sume de bani, înțeleg că nu veți avea contracte pe anul acesta pentru antrenori?

Dl. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Contractele pentru antrenori sunt valabile până la sfârșitul anului competițional, până în luna iunie-iulie. Când, în funcție de analiza pe care o face Comitetul de Coordonare asupra activității clubului...

J

Dl. George Pană

Și, care ar fi nevoia? Aveți o evaluare?                          i1                i

DL Silviu Crîngasu - Club Sportiv Municipal Ploiești

O evaluare ar fi înjur de 400 de mii.

DL George Pană

400 de mii?

Dl. Silviu Crîngasu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Da.

DL George Pană

Pe tot anul?

DL Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Până la sfârșitul anului competițional. Ținând cont că s-au făcut ajustări din bugetul consolidat, buget făcut pe baza unor business-planuri pe fiecare secție. Fiecare secție și-a făcut un buget în funcție de competiție, în funcție de cheltuieli cu deplasările, masă, echipament, cu tot ceea ce implică - taxe, vize, participare competiție. Această desfășurare constituie bugetul consolidat al fiecărei secții. Or, atunci când vii și tai fără să ai în spate un studiu asupra impactului și ținând cont și de faptul că, din spate vin datoriile pe executările de miliarde din urmă, normal că se dereglează.

DL George Pană

Nu prea am înțeles...

D1. Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Adică să te încadrezi într-un buget limită la începutul anului.

DL Marius Mateescu

Dumneavoastră nu ați prevăzut datoriile când s-a făcut bugetul?

DL Silviu Crîngașu - Club Sportiv Municipal Ploiești

Sunt procese în derulare și ne vin executări silite pe bandă rulantă.

DL George Botez

Marea problemă la CSM este următoarea: se face analiza, se stabilește bugetul pentru anul în curs dar întotdeauna anul în curs este grevat de datoriile precedente care au fost asumate, dar nu au fost achitate. Și se creează întotdeauna o debalansare a ceea ce consiliul pune pe masă pentru activitatea anului respectiv și datoriile care se plătesc în așa fel încât, la 30.06, de regulă, se consumă toată alocarea bugetară dar nu pe cheltuieli din anul curent ci jumătate din cheltuielile pe anul curent și jumătate din datoriile istorice. Datoriile istorice, eu le-am estimat undeva la 30 de miliarde și am intrat aici într-un conflict prietenesc cu dl. Andrei, care a spus: mai mult de 12 nu are cum să fie.

La ora aceasta, vă spun că, pe titluri executorii, pe contracte încheiate aiurea și pe un management care a fost așa cum a fost, suntem datori cam 1 milion de euro față de jucători, antrenori și toate astea care ne-au dat în judecată pentru că le-am încheiat contractele, știți foarte bine povestea, nu le-am asigurat finanțarea și oamenii ne-au dat în judecată.

Acum, în 2018, se plătesc datoriile asumate în 2016 și în 2017.

Pentru mine, dacă e să mă întrebați, suma de 400 de mii, pe care dl. director o pretinde, este departe de a asigura nevoile CSM-ului până la sfârșitul anului. Aceste nevoi ale CSM-ului - pentru că undeva trebuie să te oprești, tragi linie și să o iei de la capăt - aceste datorii

* R O a~ v ale CSM-ului și cu toate salariile, la care face referire, sunt socotite paii^la 3(EQ6xȘî^âm făcut acest lucru ca să terminăm anul competițional.                              ‘      *

In momentul în care am terminat anul competițional, vom sta de vorbă'eu-tdții5eîri,iâi în Comitetul de Coordonare și apoi în consiliu și vom vedea ce secții menținem, sUnt secțiile care mănâncă foarte mulți bani dar nu aduc și performanța respectiva"șrvă?trebui să facem curățenie la CSM, această curățenie fiind începută, după părerea mea, cu declanșarea imediată a concursului pentru ocuparea postului de manager cu un proiect pe 4 ani și cu asumarea de performanțe și de indici de eficiență în ceea ce privește banul public.

Mai pe românește, ca să concluzionez, va trebui împreună să stabilim condițiile specifice, că așa scrie în regulament, pentru angajarea pe postul de manager. Va trebui să găsim un manager acolo care să îndeplinească și condițiile generale și cele particulare, pe care noi le vom stabili, dăm drumul la concurs și cu 1 iulie, în mod practic, CSM-ul ar trebui să plece de la zero.

Altfel, permanent va fi o gaură neagră în care vor exista bani care se vor duce nu știm unde, nu știm când, vor veni procese, vor fi antrenori neplătiți și vor fi sportivi care nu-și pot desfășura activitatea.

5

Cam acesta este CSM-ul, pe care eu îl cunosc de 6 ani. Nu s-a schimbat absolut nimic. Mulțumesc! Dl. Ganea, vă rog!

Dl. Cristian Ganea

A.

Este frumos ce spuneți dumneavoastră și realizabil. Insă, după cum știți, în comitet ați hotărât la un moment dat că veți încheia contracte numai cu știința comitetului. S-au încheiat o serie de contracte care v-au sărit. Contracte care au fost și în birou la dl. primar, în birou și la mine. Ba mai mult, le-am pus la dispoziție în consiliul local. Dl. Rădulescu știe că le-am dat pe semnătură. Acei 400 de mii care se cer, probabil că pe acele contracte sunt.

Aș dori să nu se mai întâmple așa ceva, să nu se mai încheie contracte fără să știe Comitetul de Coordonare.

Dl. George Botez

Perfect. Dl. primar și eu vă solicit, vă rog mult - în considerarea faptului că urmează să se încheie un mandat și să pornim la drum de la zero după ce se va fi consumat acel concurs de angajare a managerului, avem nevoie de un audit complet pe toate temele la CSM pentru că, în momentul în care cel care va câștiga concursul va primi cheia CSM-ului, să deschidă și să închidă, trebuie să știm exact de unde plecăm.

Vă solicit, în regim de urgență și până la finalizarea procedurii privind concursul, să finalizăm auditul și să stabilim tot ceea ce este de stabilit în așa fel încât, cel care va prelua conducerea CSM-ului să fie în cunoștință de cauză și să și-o asume sau să spună, dimpotrivă - mulțumesc, nu pot, nu mă interesează.

Cred că acest audit ar trebui să fie făcut înainte de concurs pentru că altfel nu știe nimeni la ce se înhamă.

Dl. Andrei.

Dl. Gheorghe Andrei

Eu am cerut o situație doamnei Albu referitoare la salarii. Cei care sunt angajați, CSM-ul a avut prevăzuți pe semestrul 1 în buget 1163 de mii și s-a achitat suma de 1147 de mii de lei. Deci, toți cei care sunt angajați în CSM și-au primit salariile.

- X. uul

Problema este la cei cu contracte de activitate sportivă. 94 de contracte am avizat npi| în Comitetul de Coordonare. 25 nu. La acest moment, cei cu contracte de activitate sportivăau primit salariile până la data de 16 februarie.                               -V          f

De asemenea, eu i-am cerut o situație doamnei Albu să văd, în cădruXl^i^dlijiui bugetar unde aveam prevăzută suma pentru salariile acestea, să văd pe ce s-au cheltuit ceilalți bani? Să constatăm și noi dacă ei au fost cheltuiți în mod eficient sau au fost dați pe alte lucruri și nu au fost dați pe salarii. Și să vedem, până la urmă, ce a prins în buget pentru contractele de activitate sportivă fiindcă eu știu că noi am asigurat prin buget cel puțin până în iunie să aibă bani.

DI. George Botez

Da, dl. colonel, dar dacă dumneavoastră asigurați banii pe 24 de contracte și la plată sunt 50, printr-o matematică ponderată, rezultă că, la jumătatea perioadei pentru care ați aprobat dumneavoastră suma respectivă, nu vor mai fi bani. Problema este că nici măcar jumătatea perioadei nu a fost îndeplinită deoarece jumătatea perioadei ar fi însemnat 1 aprilie. Deci, dacă plătești 50 de contracte în loc de 25 și am banii pe 6 luni, înseamnă că am o treime dar suntem într-o situație în care banii au ajuns pentru 45 de zile în condițiile în care ei au fost bugetați pe tot anul. Așa ceva este o chestiune care nu poate fi explicată.

Tocmai de aceea spun că este nevoie de un audit. Un audit care să verifice dacă plățile au fost făcute în confonnitate cu dispozițiile consiliului local și ale comitetului de coordonare.

Dl. primar.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc!

9

Am solicitat auditului de foarte multe ori să se realizeze această activitate la CSM. Nu știu dacă este șeful serviciului în sală? Este.

De fiecare dată am avut cu dânsul această dispută legată de posibilitatea auditului de a verifica și situațiile financiare. Dânșii verifică doar partea procedurală. Dacă cumva s-a schimbat această regulă? Din punctul meu de vedere, ar fi o chestiune extraordinar de bună.

Am solicitat audit la nivelul CSM-ului, nu o dată, de mai mult ori și de fiecare dată s-a purtat numai pe partea procedurală și legală.

Pentru un audit financiar cred că va trebui să discutăm și să vedem dacă nu este nevoie de o extemalizare pentru domeniul respectiv.

A

Intr-adevăr, datoriile care vin din urmă sunt cauza principală, o serie de contracte încheiate în primul semestru din anul 2016, dar care au avut efecte și după 2 ani de zile producând efecte devastatoare asupra bugetului CSM-ului.

Da, sunt de acord să verificăm de ce sumele respective de care, atunci când s-a discutat în ședință, susținute de doamna director atunci ca fiind îndestulătoare, în momentul de față, nu au ajuns decât pentru 45 de zile. Hai să spunem 2 luni de zile ținând cont că luna februarie este mai scurtă.

Nu știu dacă este cazul să dea, în momentul de față, dl. șef serviciu de la Auditul Intern un răspuns dar, dacă se pune problema, vom face toate aceste demersuri.

Dl. George Botez

îmi cer scuze, nu vreau să vă întrerup, aș vrea doar o întrebare să puh domnului' dedă audit: dumneavoastră, în momentul în care vă duceți si faceți un control înir-o instituție, atunci când verificați procedurile după care s-a desfășurat activitatea, nu aveți în vedere și procedurile stabilite de consiliul local, respectiv de organismul intern de conducere?

Dl. Gabriel Batanov - Serviciul Auditare Internă

Ba da, avem în vedere și aceste proceduri.

Dl. George Botez

Vă dau un singur exemplu ca să vedem că se poate face treabă numai ca dumneavoastră să vreți s-o faceți - există niște proceduri reglementate prin hotărâri de consiliu local, respectiv decizii ale comitetului de coordonare, împuternicit de consiliul local să verifice activitatea acolo, care vă pot sta la dispoziție și dumneavoastră ați putea să vă faceți controlul.

Pe baza dispozițiilor procedurale, stabilite de cele două entități, dumneavoastră aveți foarte multe lucruri de identificat acolo și de verificat. Pentru că, pe noi ne interesează concluziile din acest punct de vedere, nu ne interesează neapărat concluziile dacă a respectat normativul 1B6.22 din nu știu care normă a Curții de Conturi. Pe noi ne interesează cum se face că se încheie contracte care nu sunt avizate, sunt 25 de contracte bugetate, dar se plătesc 50.

Aveți la îndemână reglementările și normele pe care acest consiliu și comitetul de coordonare le-a adoptat. De ce nu le folosiți pe acestea? Vă rog să dați un răspuns.

Dl. Gabriel Batanov - Serviciul Auditare Internă

A fost efectuat un audit la sfârșitul anului 2017 tocmai la solicitarea...

Dl. George Botez

Ne oprim aici ca să vorbim același lucru. îmi cer scuze pentru intervenție.

Din ce am studiat eu prin zona de audit, foarte importantă este tema auditului. Misiunea auditului. Dacă dumneavoastră ați plecat cu misiunea să verificați dacă zebrele de pe stradă sunt trasate cu vopsea albă sau nu, este una. Pe mine mă interesează dacă, pe aceeași zebră, a fost respectată distanța conform procedurii.

Deci, pe mine mă interesează dacă, la încheierea și darea în plată a contractelor în perioada 2015 - la zi au fost respectate procedurile reglementate prin hotărâre de consiliu local.

Ați avut vreodată o temă, o misiune de audit pe tema aceasta? Pe această zonă, ați avut vreodată?

Dl. Gabriel Batanov - Serviciul Auditare Internă

Nu pot să vă zic acum pe dinafară obiectivele de audit...

Dl. George Botez

Dar ați ține minte, pentru că bănuiesc că nu vă duceți în fiecare zi la CSM.

Dacă nu ați avut-o, o să-1 rog pe dl. primar să v-o transmită exact așa cum am zis eu, nu cu zebra...

Dl. Gabriel Batanov - Serviciul Auditare Internă

Noi am avut o misiune de audit la sfârșitul anului, la schimbarea conducerii. Au fost lăsate niște recomandări. Parte din ele au fost implementate, parte din ele sunt încă în curs de implementare. De la ultimul audit, de acum 4 luni de zile, încă nai: sunt în curbele implementare unele recomandări.

Noi nu ne putem substitui factorului decizional, ce ține de luarea deciziilor./

Dl. George Botez

Cu asta închei, pentru că știu care este rolul dumneavoastră, dar trebuie să vi-1 exercitați, în opinia mea, cu mai multă eficacitate - pe mine nu mă interesează măsurile dispuse de dumneavoastră. Le-am văzut și eu. Sau, mă interesează și asta dar, pe mine mă interesează, la ora aceasta, să aveți o misiune de audit în care, plecând de la reglementările consiliului local, să verificați, pentru că dumneavoastră sunteți auditul consiliului local, nu sunteți audit extern, dumneavoastră nu stabiliți taxe și impozite dar dumneavoastră trebuie să vă duceți acolo și plecând de la faptul afirmat de mine și dovedit de realitate că avem de plătit 1 milion de euro din banii publici pentru niște angajamente luate fără respectarea procedurilor stabilite de consiliu, dumneavoastră trebuie să verificați acest lucru.

Adică, să luați fiecare contract în parte și să vedeți: conform hotărârii de consiliu local, ce trebuia? Să fie aprobat de comisia sportivă, trecut prin aia, făcut prin aia, este sau nu este? Era un plafon maxim stabilit de consiliul local la 20 de mii de lei, am sportivi care au avut 35 de mii de lei. Dumneavoastră trebuie, cum se spune pe românește „să lingeți hârtiile” și să stabiliți la început ce obligații erau și ce nu s-a îndeplinit. Și, pe ce nu s-a îndeplinit, care sunt măsurile de recuperare a banului public?

Dacă dumneavoastră acasă, venea cineva si vă lua 1 milion de euro, dădeati cu el de toți pereții. Vă spun sincer.

Să știți că este foarte dificil și sunt, o dată implicații de natura aceasta iar, pe de altă parte, sunt foarte multe implicații sociale. Noi acolo suntem sesizați la fiecare ședință că a mai venit un executor, când ia 300 de milioane este subțire, deja nu ne mai interesează.

Cum este posibil să fie încheiat un contract cu un avocat și să se plătească 2 miliarde de lei un onorariu pentru niște procese la care nu s-a dus?

Nu există cumva reglementări privind acceptarea asistenței juridice? Eu spun că există. Există și lege și există și încuviințarea dată de către consiliul local dar, rețineți, la 4 luni după ce s-a făcut angajamentul. Pe sumă mică, da?

Păi, dumneavoastră v-ați dus acolo la sfârșitul lui 2017 și nu ați găsit factura respectivă, de asistență juridică de 175de mii de lei?

Nu ați găsit încă una de 32 de mii de lei pentru angajamente care nu au fost aprobate nici de comitetul de coordonare, nici de consiliul local?

Păi, cum nu le-ați văzut? De ce v-ați mai dus atunci acolo? Ca să-mi spuneți mie că achiziția la 4 cutii de roșii nu a fost făcută cu reglementarea din nu știu ce cod? Foarte bine că ați facut-o și pe aia, nu zic că nu trebuia dar, vă rog foarte mult!

Și, dl. primar, vă rog din suflet - faceți-i dumneavoastră domnului o listă și, dacă nu o respectă, știți ce aveți de făcut.

Dl. Marius Mateescu

Dl. președinte, cu permisiunea dumneavoastră, haideți să stabilim o dată limită, într-o lună de zile, o lună și jumătate, cât consideră dânsul, să prezinte consiliului local un raport pe acest audit și să-l susțină în fața consiliului.

Dl. Gal>riel B;atanov - Serviciul Auditare Internă


'■v

r-------------------------------------------------;----------------------------                   ‘^r‘ •>-            •£' t

In raportul de audit, cum a spus și dl. președinte, se poate verifica-dacă s-au respectat reglementările stabilite la nivelul consiliului local sau comitetului de coordonare.cu privire la încheierea acelor contracte...                                                    -

Dl. George Botez

Pe o perioadă de 3 ani vorbesc.

Dl. Gabriel Batanov - Serviciul Auditare Internă

Da.

Prima parte se poate verifica în schimb, prin legea auditului, nu noi trebuie să stabilim prejudiciile. în momentul în care se constată prejudicii, trebuie anunțate organele de control...

Dl. George Botez

Perfect. Dați-ne dumneavoastră materia primă, ca să spunem așa, după care, știm noi ce avem de făcut. Sau, nu noi, știe dl. primar și executivul ce au de făcut.

Pentru că, domnule sunt responsabilități foarte mari, sunt responsabilități pe banul public, sunt responsabilități pe acei oameni care vin și desfășoară activitatea la CSM și din 16 februarie nu și-au luat salariile. Cum s-o rezolvăm pe asta? Ajutați-ne s-o rezolvăm. Vă rog mult de tot.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Vreau să mai precizez ceva apropo de ceea ce spune domnul, de cei care stabilesc prejudiciile - dacă nu mă înșel eu, în anul 2017 a existat un control făcut de către Camera de Conturi Prahova la CSM. La momentul respectiv știu că am solicitat în mod expres să se verifice o serie de aspecte, pe care le-ați prezentat și dumneavoastră, iar răspunsul cu siguranță v-a fost prezentat ca și membru în comitetul de coordonare și în consiliul local. O să-l repun pe tapet și să-l vedeți și dumneavoastră pentru că este o chestiune foarte greu de interpretat sau de aplicat ceea ce spune acolo apropo de acele contracte de prestări servicii sau cum se numeau la momentul respectiv.

Dl. George Botez

Efectele se produc în 2018.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Știu asta.

5

Dl. George Botez

Și, aceste efecte creează această debalansare a bugetului de la CSM.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

S-a avut în vedere și legea sportului, Legea nr. 69, nemodificată la acel moment, Hotărârea de Guvern nr. 1447, nemodificată la acel moment și care a lăsat foarte multe lucruri interpretabile și s-a ajuns unde s-a ajuns.

Revenind la chestiunea CSM-ului, o să reluăm, dacă este necesar, auditul. Aștept și Comitetul de Coordonare, în urma verificărilor făcute de dumneavoastră sau a aspectelor pe care le sesizați pe parcursul activității, propuneri pentru a întregi tema de audit. Trebuie să vedem la ce alte teme de audit renunțăm pentru că au un anumit număr de auditori și un anumit program și trebuie să renunțăm la unele și să facem un audit ad-hoc pe chestiunea aceasta.

Referitor la ce a spus dl. viceprimar Ganea, tot legat de CSM și de coordonarea acestei) activități, înțeleg că ați dat de greu?

Aceeași problemă putem s-o avem și la Direcția Tehnic-Investiții. Dunmgavo^ti^ați făcut o propunere care cred că este salutabilă. Oricum, cred că toți consilierii local rartrebui să-și desfășoare activitatea în zonele în care doresc să-și desfășoare activitatea pentru că altfel, din patru în patru ani, prin vot, ei sunt validați sau nu, prin votul cetățenilor.

Pe de altă parte, am avut numeroase discuții și cred că este de datoria Direcției Tehnic Investiții să vină să facă toate sesizările, toate problemele pe care le avem. Mă refer aici că ați specificat de drumuri, de canalizări, de reparații, de alte lucruri de genul acesta. Și bineînțeles, la fel de bine ca și mine, mai ales că dumneavoastră coordonați această direcție, trebuie să punem în balanță și cu situația bugetului municipiului Ploiești și de posibilitățile de a realiza anumite lucruri.

Știți foarte bine că am solicitat de câteva ori să verificăm împreună, nu numai cu dl. viceprimar Ganea ci și cu dl. viceprimar Pană, ceea ce înseamnă organigrama Primăriei pentru a aduce o serie de ajustări pentru îmbunătățirea acestui lucru. Pentru că, o altă latură, pe care dumneavoastră ați atins-o, a fost cea de patrimoniu, la acele terenuri, spații, ș.a.m.d.

Acela, la care ați făcut referire, sunt terenuri particulare. Acolo unde țin de Primărie, cum a fost cu Baia Comunală, am putut interveni imediat și am remediat problema de acolo referitor la aspect, la vegetație, curățenie, situația unor cetățeni care stăteau prin acea clădire. Bineînțeles, demersurile le facem în continuare.

Dar atunci când avem situații ale unor imobile ale unor particulari, se fac demersuri, notificări, se ajunge și-n instanță. Din nefericire, o mare parte a acestor clădiri aparțin unor persoane juridice, care sunt în insolvență și efectiv nu ai pe cine să taxezi, să impozitezi în plus, apropo și de impozitul acela mărit, sau să dai amendă.

Dacă avem și alte soluții pe zona respectivă, oricând aștept orice fel de propunere și s-o punem în aplicare.

Eu cred că, referitor la Direcția Tehnic Investiții, o coordonați în continuare și puneți presiune pe ceea ce înseamnă realizarea a ceea ce v-ați propus dumneavoastră.

Dacă mai erau și alte probleme?

Dl. Cristian Ganea

Dl. primar, vă răspund tot așa plastic: nu m-am lovit cu capul de greu mai mult decât v-ați lovit dumneavoastră.

Problema este în felul următor - toată lumea știe că sunt anumite direcții pe care le coordonăm și eu și dl viceprimar dar conducerea este făcută de dumneavoastră. Vedeți patrimoniul, eu CSM-ul. Dl. Crîngașu este consilierul dumneavoastră, este normal să vorbească cu dumneavoastră, nu cu mine. Că așa se și întâmplă. Nu știu de ce v-a supărat acest lucru.

Toată lumea spune că PSD-ul este majoritar în ședințe. Degeaba suntem noi majoritari în ședințe dacă conducerea lucrează împotriva noastră sau, cel puțin, dacă eu dau o măsură pe care s-o îndeplinească, dumneavoastră veniți cu o contramăsură și se gândește „acela e viceprimar, acesta primar, cum să fac?”. Se întâmplă destul de des. M-am obișnuit cu acest lucru, nu mă deranjează, nu înseamnă că, dacă ești pe locul 2 sau 3 că nu ești tot în frunte.

S ■■ /•          \ T

întotdeauna v-am spus: dacă aveți ceva de reproșat să-mi spuneți ffiyfect rriie. Mu Șthl dacă, până acum, m-ați rugat vreodată ceva și eu nu am încercat sau nu am<duș la îndeplinire.

Di. primar Adrian-Florin Dobre                                      < '

Suntem într-o ședință de consiliu în care nu ar trebui să dezbatem probleftie din interior.

Ați văzut că, de fiecare dată și chiar am și insistat pe anumite spețe care sunt foarte clare, că atunci când există abateri, trebuie să înțelegem un lucru - una este propunerea pentru o funcție, alta este activitatea profesională. Dacă, din punct de vedere profesional sunt abateri și dumneavoastră ați venit cu o propunere, eu nu cred că vreodată am spus nu și nu am făcut demersuri, fie către comisia de disciplină, fie către alte variante, pe care legea le permite. Aceasta este problema.

Și apropo de chestia cu ce măsuri trebuie să ia un angajat cu subordonații, și reciproca este valabilă, să stiti.

z          9    9

Dl. George Botez

Mulțumesc!

5

Dl. Sîrbu, vă rog!

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte.

Am ascultat cu mare atenție pe toți colegii mei vizavi de ce se întâmplă la CSM. Am o rugăminte: dacă se face un audit la CSM, aș dori ca acest raport să fie pe masa tuturor consilierilor și i-aș ruga pe cei care merg acolo de la audit să verifice din 2016 până acum, inclusiv contractul cu paza. Câți bani s-au dat la pază și care este firma coordonatoare a pazei?

Aș dori să verificați, din 2016 și până în prezent, contractele de sponsorizare cu presa.

Aș dori, în același timp, să verificați contractele unde servesc masa sportivii, la ce hoteluri sunt cazați în Ploiești sau în județul Prahova, să ne dăm și noi seama unde merg banii de la Primăria Ploiești.

5

Și atunci putem vorbi într-adevăr de activitatea de la CSM și de modul politic în care sunt coordonate aceste activități. Că, dacă aruncăm acum în spinarea domnului Crîngașu, care este de câteva luni acolo, nu mi se pare corect. Haideți să vedem ce au făcut vechii directori, fiecare om care și-a făcut acolo un cuibușor la Clubul Sportiv Municipal de unde a luat niște bani frumușei plus influențele pe care le-au avut asupra unor contracte. Dacă mă întrebați pe mine, am să citesc acel raport și, pe urmă, o să vin să vă spun unde s-au dus foarte mulți bani. Aici, în Ploiești, la restaurante, la ce vreți dumneavoastră. Acum ne punem problema că, la CSM sunt foarte mari probleme financiare.

Colegii mei, care au ridicat problemele aici, cunosc aceste situații din 2016 de la alegeri și până în prezent. Le știm cu toții. Dar, am rugămintea, cât de rapid să faceți acest raport, să-l puneți pa masa consilierilor să cunoască toți consilierii cam cine și-a băgat nasul politic pe acolo.

Mulțumesc frumos!

J

Dl. George Botez

Vă rog dl. Mateescu.

Dl. Marius Mateescu

Dl. președinte ar trebui să stabilim un deadline?

Dl. George Botez

Haideți să discutăm în Comitetul de Coordonare, îl invităm și pe dl. consilier ca să vină la ședință și acolo vom stabili niște termeni de audit, pe care îi vom comunica domnului primar și dacă aveți ceva de spus, spuneți înainte de a se face auditul să și știe ce verificări să facă, să nu venim după ce se face auditul că, după ce se face auditul, s-a terminat auditul, punct.

Pe mine mă interesează mai puțin implicarea politică cât mă interesează managementul pentru că sunt acolo nu să fac analiza politică, ci să fac analiză de management. Sunt două zone total diferite.

Dl Marius Mateescu

Aș vrea să fiu consecvent cu cele promise domnului primar și să revin cu întrebarea: ce s-a realizat cu Uniunea Artiștilor Plastici?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Pot să vă transmit stadiul inclusiv cu situația clădirilor...

5

Dl. Marius Mateescu

S-a făcut cererea pentru trecerea în patrimoniu?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

O să vă fac un răspuns în scris cu stadiul actual al demersurilor respective.

Dl. Marius Mateescu

Aș mai avea o mică rugăminte vizavi de purtătorul de cuvânt al dumneavoastră pentru că, până la urmă, este purtătorul de cuvânt al Primăriei și ne reprezintă și pe noi: să fie mai atent în folosirea termenilor în presa centrală pentru că am trecut cu vederea la aniversarea zilelor orașului când, pe efigia orașului, nu a apărut Statuia Libertății și am zis că este o întâmplare. Cu toate că, vă reamintesc, în anii 1920 erau 3 orașe în lume - New York, Paris și Ploiești unde exista o Statuie a Libertății. Aceasta statuie are puternice conotații liberale pentru că a fost ctitorită de Rosetti și de Brătianu. Această statuie are în cap o bonetă frigiană, bonetă frigiană care se regăsește pe la 1789 la Revoluția Franceză și care, mai mult de atât, se găsește pe efigia armatei Statelor Unite ale Americii și se găsește chiar pe efigia Senatului Statelor Unite ale Americii. Nimic nu este întâmplător în istoria noastră. Am trecut cu vederea, s-a uitat.

Dar, în momentul când a folosit cuvântul „bolarzi,, într-un interviu de pe Radio România Actualități!? Eu sunt de acord, aici am fost orașul „ce bei?” pentru că erau atât de multe cârciumi încât atunci când se întâlneau, așa spuneau „ce bei?”. Suntem un oraș cu totul și cu totul pitoresc dar, când folosim cuvântul „bolarzi - stâlp de beton, de metal montat pe chei pentru legarea parâmelor, navelor acostate”, în momentul când am folosit acest termen, deja poate să vină cineva rău intenționat (vă spun că nu are nicio nuanță peiorativă) și să ne întrebe - oare Primăria Ploiești când face bugetul pentru a lua 2, 3, 4, 5 vapoare că, dacă tot avem bolarzi, să luăm și un vapor ca să-l legăm de ei. Luați-1 ca o glumă.

Vă mulțumesc!

s

Dl. George Botez

Dna. Stanciu, vă rog.

Dna. Marilena Stanciu


■----------------—--------------------                                                                     y w- y \7/ ff> £

Dl. președinte și dl. primar revin cu solicitarea ca, din Aleea Naibei;in?^tradă>R^Q.aiei să se facă trecerea de pietoni pentru elevii Colegiului Nichita Stănescu. R'^iri'și^fijiMnunț la această idee. Am înțeles că ar exista niște probleme tehnice că sunt prea aproape de parc,

nu știu. Sunt 100, 100 și ceva de metri până la parc. Dacă nu rezolvăm cu trecerea de pietoni, atunci să punem niște relantisoare.


Dl. George Botez

Păi nu știți că nu se pun în tot orașul?

Dna. Marilena Stanciu


Nu știu, eu vreau și insist - trecere de pietoni sau niște relantisoare. Vreau neapărat să asigurăm securitatea elevilor.

Mai am o propunere: am mai spus-o și revin - din comisia de circulație să facă parte și consilieri locali. Nu știm ce se întâmplă, nu știm care este regulamentul acesteia. Chiar vreau să ne punem de acord să facă parte și un număr de consilieri care să participe la aceste ședințe. Eu nu știu când are loc ședința, nu știu ce se discută, nu știu și nu știu și merg pe stradă și mă întreabă lumea.

Vă mulțumesc!

9

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Referitor la trecerea de pietoni, în cursul zilei de vineri o să avem ședință a comisiei de circulație și o să luăm în considerare adresa.

Referitor la participarea consilierilor nu cred că este o problemă, pe de altă parte am participat cu toții la aceste comisii, și eu și dl. viceprimar Ganea și dl. viceprimar Pană, nu cred că este vorba de o problemă de transparență a deciziei vizavi de ceea ce se întâmplă acolo. Dacă doriți, vă putem pune la dispoziție toate procesele verbale ale ședințelor, toate deciziile luate.

DL George Botez

Mulțumesc! Dl. Vîscan, vă rog.

DL Robert Vîscan

Dacă tot ați deschis subiectul, vreau să fac și eu o completare aici - comisia 4 are, printre altele, în titulatură, și „circulație rutieră”. Nu am avut niciodată un proiect legat de circulația rutieră sau să ni se ceară un aviz. Cred că ar trebui modificat titlul comisiei pentru că are nicio legătură, nu s-a emis niciodată niciun aviz legat de circulația rutieră. Comisia se numește „Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură”.

D1. George Botez

Punctul 3 pe ordinea de zi: ..Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Pănică Alexandru Cristian”.

Propunere?

DL Paul Palaș

Comisia 1 propune 1.000 de lei.

DL George Botez

Totalul nevoii reclamate fiind de?

Dl. Paul Palaș

Nu este o sumă solicitată.

DL George Botez

Ieri ați spus de 1.400 de lei.

DL Paul Palaș

Nu, noi am zis 1.000.

D1. George Botez

Mai există altă propunere? Supun la vot 1.000 de lei:

Cine este pentru?           24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Fac remarca că dl. Hodorog a părăsit sala, nu se mai întoarce astăzi deci suma a fost aprobată cu 24 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?           24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru, adoptat.

***

Punctul nr. 4 ..Proiect de hotărâre privind deplasarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “Caută eroii la tine acasă".

Vă rog dl. Minea.

D1. Gabriel Minea

Mulțumesc dl. președinte!

Vreau să fac un amendament la acest proiect: având în vedere că lima trecută am semnat o declarație în acest consiliu, să mărim numărul de la 5 la 7 participanți.

D1. George Botez

Dar nu erau 5, nu era nici unul.

Dl. Gabriel Minea

Nu am mai văzut proiectul dar știu că, în grupul operativ s-au propus 5 participanți.

DL Gheorghe Popa

Cred că ar trebui să avem niște clarificări din partea celor care se ocupă. Am văzut în proiectul educațional și în raportul de specialitate că sunt alocate 2 locuri pentru consilieri locali și am înțeles că participarea este în număr de 45 de persoane, care sunt aprobate și că cei 2 consilieri locali sunt suficienți pentru numărul total care participă la această deplasare.

3° Zd>.

■ "\A ■>v,  \ •**

Dl. Cristian Ganea


• ■> / \ F // / 3 Sunt de acord că ar trebui să mărim numărul de consilieri pentru ac^âsiă deplă^ar^

Dl. George Botez                                               '      ;

Nu avem niciun număr, sunt doar 2 liniuțe. Deci, avem o propunere de 7, una de 2, mai sunt altele?


Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare. Relații Publice

Anul trecut au mers 2 persoane.

Dl. George Botez

Doamnă lăsați anul trecut, pe mine nu mă interesează. în acest proiect, ați scris dumneavoastră cifra 2?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu.

Dl. George Botez

Nu. Vedeți?

Dl. Gheorghe Sîrbu

în expunerea de motive scrie cifra 2, 2 consilieri locali.

Dl. Cristian Ganea

Grupul PSD nu are nicio propunere.

Dl. Gheorghe Popa

Grupul PNL la fel, nu are propuneri.

Dl. George Pană

Grupul ALDE nu are propuneri.

Dl. Cristian Ganea

A.                                                             *

îmi retrag amendamentul dl. președinte. Dacă nu este nicio propunere, nu are sens. Retrag amendamentul, cel cu 2 persoane.

Dl. George Botez

Avem unul cu 7 persoane. Ce faceți, îl retrageți și dumneavoastră?

Dl. Gabriel Minea

II retrag și eu dacă tot nu sunt doritori să participe.

Dl. Florin Sicoie

Anul trecut am fost eu împreună cu dl. Văduva. Este esențial să participe măcar 2 consilieri pe lângă copiii de la licee și directorii. Eu, de exemplu, le-am mijlocit să vadă muzeele din Chișinău fără bani, la Cernăuți iarăși. Erau niște contracte acolo. Copiii s-au îmbolnăvit între Chișinău și Bălți, au stat 8 ore la spital. Este bine să fie și cineva din partea consiliului local.

DI. George Botez

Și, dacă doamne ferește, se îmbolnăvesc copiii, ce le faceți?

Dl. Florin Sicoie

Pot să plece și copii de 2 ani singuri?

Dl. George Botez

Dar nu au si ei un cadru didactic, ceva?

Este mai bine să lăsăm posibilitatea celorlalți participând să reprezinte Ploieștiul. Faptul că este consilier local bănuiesc că nu schimbă actul Unirii.

Atunci, supun la vot acest proiect, în nicio formă, forma inițială.

Ce ar fi să luăm o pauză.

Cine este inițiatorul acestui proiect?

Dna. Marilena Stanciu

Comisia 6.

Dl. George Botez

Vă rog să faceți propuneri pentru numărul de participanți, și să faceți și propunerile nominale.

Dna. Marilena Stanciu

Rămân 2 participanți, așa cum au fost.

Dl. Robert Vîscan

Propun o pauză de 5 minute.

Dl. George Botez

Se aprobă.

***

PAUZĂ

***

Reluăm ședința.

»               s

Există vreun amendament privind stabilirea numărului de consilieri? înțeleg că nu. Așa că, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 24 de abțineri

9                                                                   9

Cu 24 de abțineri, proiectul nu este aprobat.

***

Punctul 5 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Ploiești - România și Orașul Zarqa - Regatul Hașemit al Iordaniei”.

Avem adresa de la ei? Vreau s-o văd, s-o citim.

Avem din partea domnului primar Imad El Moumni, care ne spune în numele lui Dumnezeu Milos, Milostiv că ar dori un Acord de înfrățire. Deci, există o discrepanță între solicitarea partenerului străin și ceea ce avem noi aici. Noi avem o înțelegere de cooperare, ei doresc un Acord de înfrățire.

5

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

în terminologia actuală, nu mai există termenul de „înfrățire”, există termenul de „cooperare”. Așa a fost și avizul care a venit de la Ministerul Afacerilor Externe. Acum, nu mă pricep la limba arabă să văd cum au tradus.

Dl. Cristian Ganea

Cu moldovenii noștri cum am făcut?

9

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Este o modificare mai recentă, nu este de foarte mult timp.

Dl. George Botez

In orice condiții, potrivit Legii transparenței decizionale, acest pwdcțițr^buia;Jsa fie adus la cunoștința publicului, art. 7 din Legea transparentei decizionale; M^'^îștA^Wtfel de procedură îndeplinită. Este vorba de dezbaterea publică.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare. Relații Publice

Nu este obligatorie dezbaterea publică.

Dl. George Botez

Aceasta este părerea dumneavoastră. Eu vă spun părerea mea.

Dacă el vrea să se căsătorească cu cineva și eu îi spun să se angajeze în câmpul muncii, este același lucru?

Din punctul meu de vedere, este un proiect inform.

Vă supun la vot:

Cine este pentru?          9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 15 abțineri

9                                                                         9

Avem 9 voturi pentru, grupul PNL și 15 abțineri, dna. consilier Sălceanu, ALDE și PSD.

***

Punctul 6 ..Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/16.02,2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021”.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Punctul 7 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești".

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

Doamna director vă rog să anunțați dacă toate proiectele au aviz de legalitate și toate vizele sau dacă este vreunul cu probleme.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

In condițiile în care se vor face, la punctul 12 de pe ordinea de zi, amendamentele așa cum am discutat ieri, atunci va fi și acesta avizat de legalitate.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

9

/V

In rest, toate au viză de legalitate?

Dna» Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da.

***

Dl. George Botez

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019".

Discuții? Nu sunt.

»

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru. Toată lumea a votat pentru indexarea taxelor.

Punctul 9 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Teatrului ”Toma Caragiu” PloieștF.

Discuții? Nu sunt.

9

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

Punctul 10 „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești".

Discuții? Nu sunt.

5

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru.

Punctul 11 „Proiect de hotărâre de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 3 din 30 ianuarie 2018, privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești ".

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***


Punctul 12 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului pentru înființarea, organizarea și exploatarea parcărilor publice cu plată aflate pe domeniul public și privat al municipiul Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 263/2013".

Discuții? Dna. Staicu.

5

Dna. Zoia Staicu

La anexa nr. 1 a hotărârii consiliului local, știu că, de la poziția 25 la poziția 32 nu sunt introduse în contractul de delegare, drept urmare SGU-ul nu le are în concesiune.

Dl. George Botez

Deci, eliminarea pozițiilor de la 25 la 32 din anexa nr. 1.

Dna. Zoia Staicu

Eventual introducerea într-o viitoare hotărâre. Amendamentul este de scoatere a acestor puncte.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru. Amendament adoptat.

*

Dna. Zoia Staicu

La cap. 5 „facilități-gratuități”, ultimul paragraf „Gratuitatile sus menționate, la care se adauga costurile aferente emiterii permisului, conform devizului anexat, se achita de Primăria Ploiești” aș vrea să-l scoatem definitiv pentru că m-am uitat peste Legea nr. 448 art. 26 facilități este abrogat de un articol din Codul fiscal iar în Codul fiscal, persoanele cu handicap nu beneficiază de scutire de la plata parcării.

DL George Botez

Deci, propuneți eliminarea acelei gratuități.

Supun la vot:

Cine este pentru?            24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

Dna. Marilena Stanciu

Cu privire la valoarea abonamentelor de parcare, eu aș propune ca, pentru persoanele fizice să rămână 80 de lei și la persoanele juridice să rămână la 180 de lei.

Dl. George Botez                                                      J

Scriem așa „Abonamente pentru societățile comerciale, persoanele fizice autorizate si instituții publice: 180 lei/auto/lună”

Dna. Marilena Stanciu

Și, pe urmă se modifică în funcție de...

Dl. George Botez

Păi, cum se modifică? Dați-mi cifrele.

Eu vă propun un abonament unic pe un an și vedem după aceea.

Dl. Gheorghe Andrei

Ar veni 540 pe trimestru...

Dl. Marius Mateescu

Dl. președinte, dacă-mi permiteți, ce diferență este între o mașină de firmă și o mașină particulară în momentul când se parchează? Este mai lungă, mai scurtă, mai lată? Care este raționamentul? Că, s-ar putea să nu-1 înțeleg eu. Eu cred că este o discriminare.

Dna. Marilena Stanciu

Dl. consilier, eu cred că nu este o discriminare.

Dl. George Botez

Și taxele și impozitele se stabilesc diferențiat.

Dl. Marius Mateescu

Vă asigur că am posibilitatea să înțeleg orice, explicați-mi.

Dna. Marilena Stanciu

Mașinile societăților particulare sau instituțiilor publice stau de la 8 la 10, 12 ore, nu se mișcă de acolo. O persoană fizică stă o jumătate de oră, o oră, maxim 2.

Dl. Marius Mateescu

Asa. Si?

5          9

Dl. Cristian Ganea

Poate doamna Simona Dolniceanu ne poate spune oficial de ce taxele la persoanele juridice sunt într-un fel și la persoanele fizice în alt fel.

Dna. Simona Dolniceanu-Visean

Răspunsul meu va fi unul simplu: așa se dorește de către legislativ.

Dl. Cristian Ganea

Dl. Mateescu nu înțelege.

Dl. George Botez

Aștept restul de cifre doamnă, vă rog frumos, ca să pot supune la vot.

Propun tariful unic pe lună de 180 de lei. Le scoateți pe toate celelalte, scoateți permisele pe instituții publice.

Puneți b) abonamente pentru persoane fizice.

Dna. Marilena Stanciu

Pe semestru, 20% la abonamente...

Dl. George Botez

Dați cifrele acolo.

Dna. Marilena Stanciu

Dl. Șchiopu, vă rog frumos, că le aveți dumneavoastră.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire L rbană ^l()iesti S R/L ?

Când s-au calculat aceste abonamente, pentru plata în avans pe unjtfimestru, s-a âplicat o reducere la abonamentul inițial, care era, la momentul respectiv, ma'refer la persoanele juridice, pentru semestru s-a aplicat o reducere de 30% iar, pentru plata anuală, o reducere de 40% din care rezultau sumele respective.

Acum trebuie calculate. Reducerea de la 180, 20% cu plata pe 3 luni, 30% cu plata de 6 luni și 40% cu plata pe an.

Dl. George Botez

Și cine vreți s-o facă asta, eu?

Dl. George Pană

Putem să stabilim procentele.

Dl. George Botez

La persoanele fizice cum ați făcut?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

La persoanele fizice sunt respectate procentele.

Dl. George Botez

Vreau să facă cineva amendament nu să-mi explice.

Dl. Gheorghe Andrei

La abonamente să se acorde următoarele facilități, reduceri: 20% pe trimestru, 30% pe semestru și 40% pe an pentru plata în avans.

Dl. George Botez

Tăiați persoanele fizice, lăsați doar „80 de lei/auto/luna\

Unde ați zis acolo „la abonamente se vor acorda următoarele facilități” o să-mi permit să reformulez: ..//z situația achiziției de abonamente pentru perioade mai mare de o lună, cu plata în avans, beneficiarului abonamentului i se acordă următoarele facilități: reducere de 20% pentru un trimestru; reducere de 30% pentru un semestru; reducere de 40%> pentru un an”.

Și un nou alineat: „De facilitățile mai sus menționate beneficiază atât persoanele fizice cât și persoanele juridice”.

Vreau să mă duc înapoi la lit. a): „instituțiipublice, organizații nonguvernamentale și alte persoane juridice fără scop lucrativ”.

Toate aceste modificări din text reprezintă un singur amendament.

Dl. Florin Sicoie

Mai am eu un amendament pentru că este neclar care este intervalul pentru care se plătesc parcările pentru că la automatele acelea am văzut 8-19. La 9 seara mai plătesc parcare sau nu mai plătesc? Să-mi explice cineva de la SGU.

Dl. George Botez

Dar asta nu face parte din...

DI. Florin Sicoie

Ba da, art. 6 conține lucrul acesta.

Dl. George Botez

Haideți să trec peste asta și după aceea mă duceți în regulament unde vreți dumneavoastră.

în parcările cu plată, acolo unde se încasează cu casier încasator, programul este între 8 și 16 iar în zonele unde este reglementată încasarea cu parcometre este programul între 7 dimineața și 21.

Dl. Florin Sicoie

Nu am întâlnit 7-21 nicăieri scris.

Dl. George Botez

Dl. Sicoie, ce relevanță are asupra tarifului?

Dl. Florin Sicoie

Are pentru că nu poți să spui non-stop din moment ce are o pornire și o încetare. La 10 seara mai plătesc parcare sau nu?

Dl. Cristinei Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu. în parcările care sunt reglementate cu aparate de taxat...

Dl. Florin Sicoie

Ajungem la regulament și fac acolo amendament.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru. Adoptat.

*

Vă rog să vă duceți la regulament.

Dl. Florin Sicoie

Prima întrebare pe care aș pune-o este că, din moment ce există 6 parcări, care nu simt în contractul de concesiune între Primărie și SGU, cum încasează SGU-ul bani pe ele dacă nu sunt în contractul lor de concesiune? Acelea 5, 6 pe care le-am scos.

Dl. George Botez

Păi, le-am scos.

Dl. Florin Sicoie

Le-am scos din acest regulament dar, mâine mai încasează bani pe parcările alea?

Dl. George Botez

Nu.

Dl. Florin Sicoie

Trebuie să dispară semnele de parcare de acolo.

De ce avem intervale diferite pe anumite parcări? Unele 8-19 cum sunt cele de la 7Etaje, altele de la 7-21 ? De ce nu este un program unic în tot orașul și atunci dispare chestia aceea cu non-stop.

Dl. Cristinei Schiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Parcările care funcționează cu casier încasator...

5


DL George Botez

Nu-mi citiți ce scrie acolo că știu carte de la 4 ani.

Dl. Florin Sicoie

Eu nu vorbesc de încasare acum pentru că este clar că se casieri încasatori, prin sms și prin parcometre.

Dl. George Botez

Dl. Șchiopu, dumneavoastră ați spus că la celelalte este program până la ora 22.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este până la ora 0.

Dl. Florin Sicoie

Trebuie să scris programul general de funcționare. Și, pe urmă vedem între ce ore plătim și cum.

Dl. George Botez

Părerea mea este că nu poți să ai, în nici un oraș din lume nu există parcare non-stop. Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

A apărut această situație datorită faptului, dau un exemplu: la Hotel Prahova am avut o delegație, dl. Ganea știe de situația respectivă, noi aveam un program între 8 și 21, a venit o delegație din Republica Moldova sau ceva de genul acesta, domnii s-au dus să plătească la acel aparat și am primit sesizarea că acel aparat nu funcționa dar nu datorită unei defecțiuni, datorită programării lui care era de la 8 la 21.

Dl. George Botez

Și, dacă nu au plătit 4 mașini din Republica Moldova...

La Hale eu merg cu bonul în geam că dau un exemplu cetățenilor că eu mă duc și caut femeia să plătesc parcarea și pun bonul dar eu vă demonstrez dumneavoastră, mergem acum și vă arăt că, în parcarea aia, dacă 60% din mașini au plătită parcarea, bine dacă nu, sănătate si la revedere. Si fetele alea îsi fac treaba asa cum îsi fac.

5                                              5                                            5                                           9                         9

Nu asta este problema, că a venit delegația din Republica Moldova. Problema este unde ați văzut dumneavoastră parcare 24 de ore?

Dl. Florin Sicoie

Fac eu amendament. Propun așa: „cap. 2 - programul de funcționare a parcărilor: programul de funcționare a parcărilor în sistem de plată este 8-19” în toate parcările. Cum este în țările civilizate unde noaptea poți parca dar dacă la 8 nu ți-ai luat mașina, te-au taxat.

DI. George Botez

Haideți să lăsăm 7-19.

Dl. Florin Sicoie

7-19, să fie 12 ore.

Dl. George Botez

Aveți posibilitatea să vă organizați de la 7 la 19?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Avem această posibilitatea în parcările unde se încasează cu parcometre dar putem mări și programul de lucru al casierilor.

< ■

/.»

fi'

DL George Botez                                      £

Eu vă întreb o chestie și vreau să-mi explicați: câte parcări cu parcometre aveți și câte parcări cu casieri?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Avem 7 parcări cu parcometre și până la 23 avem parcări cu încasare prin casieri încasatori.

Dl. George Botez

în aceste condiții, dumneavoastră, în mod normal, părerea mea este că ar trebui să trageți cu mărirea programului de funcționare a celor cu parcagii. Pentru că, cele 3 ore suplimentare sau 4 ore înseamnă venituri pentru dumneavoastră.

DL Cristinel Șchiopii - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este adevărat ce spuneți dumneavoastră și noi am verificat această oportunitate să mărim programul dar aceste parcări, care sunt în mare parte încasate prin casier încasator, dau un exemplu - 1907, Rahovei sunt parcări care sunt mai mult în jurul instituțiilor publice. După încetarea funcționării acestor instituții publice, în aceste parcări, dacă mai sunt 2 mașini. Nu se justifică prezența unui casier încasator până la ora 19.

Dl. George Botez

Și, dacă punem noi un aparat din acela? Cât mai costă 20 de parcometre din alea?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Un parcometru este 2 mii 850 de euro.

Dl. George Pană

Dar aveți sms-ul la îndemână.

5

Dl. George Botez

20 de parcometre înseamnă în jur de 70, 80 de mii de euro și am rezolvat problema în tot orașul.

Dl. Ștefan Dănescu

Sunteți de acord ca, în parcările care au parcometre, programul sa fie mai mare și acolo unde nu sunt și sunt angajați ai societății dumneavoastră, să fie până la 4 și jumătate sau până la cât aveți programul?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Așa a fost în vechiul regulament, de aceea am și trecut diferența aceea.

Dl. Ștefan Dănescu

Pentru că mă îndoiesc că dumneavoastră acum aveți posibilitatea și în primul rând nu aveți timpul să angajați personal pentru parcări.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Și nu este nici o soluție benefică pentru organizarea acestor parcări.

Dl. Valentin Marcu

Dar, pentru parcările unde sunt casieri, pentru intervalul 16-19, așa cum a afirmat și dl. viceprimar Pană, se poate plăti parcarea prin sms.

Dl. Ștefan Dănescu

Dacă nu are telefon?

Dl. Valentin Marcu

Dacă are mașină și nu are telefon, nu parchează în parcare la SGU.

Dl. Cristinel Șchiopii - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S;R;LW-Montarea acestor parcometre s-a efectuat după un studiu. f               '

Dl. Cristian Ganea                                            ^,- y          .. y

Dl. Marcu, vă răspund cu un fapt - ieri am vrut să merg cu transportul în. coni^n și m-am dus în stație la Poștă, am văzut o gheretă de la TCE mizerabilă, închisă cu lacăt. Ăm vrut să-mi iau bilet. Am scos 5 lei din buzunar și am vrut s-o bag în bancomat. Mi-a dat un bilet, restul pa.

Dl. George Botez

Hai să revenim. Avem un amendament la funcționarea parcărilor în sistem de plată: 7-19.

Dl. consilier Sicoie a făcut un amendament prin care vrea să le taie pe toate celelalte și să-l pună pe acela. Că nu-i votez amendamentul, asta este partea a doua

S-a defectat proiectorul. Luăm pauză.

***

PAUZĂ

Dl. George Botez

Dna. Drăgușin a plecat, nu se mai întoarce și lipsește dl. Pană, suntem 22.

Avem amendamentul cu parcare generalizată, toată lumea parchează între 7 și 19 cu plată.

DL Cristian Ganea

De ce 7, nu am zis 8?

Dl. Florin Sicoie

Eu am zis 8-19.

Dl. George Botez

Puneți 8-19 dar problema o să fie în parcările cu parcagii pentru că au 8 ore de muncă pe zi și nu poți să-i ți până la ora 19. Nu poți să pui program general.

Dl. Cristian Ganea

Eu sper ca SGU-ul să-și cumpere parcometre.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Programul parcărilor în care avem casieri încasatori...

Dl. George Botez

Care sunt parcările care sunt gestionate prin casieri încasatori din lista aceea?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Parcarea Obor, Tribunal...

Dl. George Botez

Parcarea Obor o aveți cu casier încasator, da? Și aveți și aparate de taxat?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu.

Dl. George Botez

Și atunci, cum puteți să treceți la Obor că sâmbăta și duminica e parcarea gratuită.

Dl. Cristinel Schiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu este parcarea gratuită. Doar sâmbăta și duminica se încasează, pe strada Apelor, Ostașilor și Oborului.

Dl. George Botez

Cum adică?

Dl. Cristinel Șchiopii - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Doar sâmbăta și duminica, în perioada când este Oborul. In rest nu avem pentru ce să încasăm.

Dl. George Botez

Cum să vă reglementez eu că în zonele cu parcagii sunt de luni până vineri de la orele 8 la 16 când dumneavoastră faceți exact invers?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este de luni până vineri de la 8 la 16 la Liceul Cuza, Rondul I, Armoniei, Curtea de Apel...

Dl. George Botez

Dl. Șchiopu, să mă înțelegeți: avem apă plată/apă minerală. Apa plată este cu casier, apa minerală este cu parcometre. Explicați-mi și mie - unde aveți casier aveți și aparate?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu.

Dl. George Botez

Am lămurit una.

Numărul 2 - la Obor aveți casier sau aparate?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Casier.

Dl. George Botez

Mergem în text în propunerea SGU-ului. Ce ați scris dumneavoastră acolo? De luni până vineri în intervalul 8-16 cu casier încasator.

Explicați-mi și mie, dacă vă votez propunerea dumneavoastră, în baza cărui temei încasați dumneavoastră sâmbăta și duminica la Obor prin casier încasator?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Parcarea de la Obor, în momentul în care a fost dată prin hotărâre de consiliu, a fost reglementată doar pentru sâmbăta și duminica.

Dl. George Botez

Unde scrie asta domnule, că aveți un regulament care este valabil de la data aprobării lui.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Eu așa l-am găsit, așa era în 263 și e prima modificare, probabil că ne-a scăpat această parcare de la Obor.

Dacă tot modificăm, să facem o completare la parcarea Obor program între 8 și 13.

Dl. George Botez

A

înseamnă că la Obor nimeni niciodată nu va lua niciun ban că nu am temei legal să încasez. Este vorba de taxe.

■ ■> ..

Dl. Cristinel Scliiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Facem o completare la această parcare.

Dl. Cristian Ganea


Propunem un amendament pentru perioada când se ține Oborul să se încaseze separat pe acest program.

Dl. George Botez

Pe asta am prins-o din discuții dar mai sunt și altele.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este singura parcare în care se încasează sâmbăta și duminica.

Dl. George Botez

Atunci punem în intervalul 8-16 cu excepția parcării din strada Obor care se...

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. Strada Oborului, Ostașilor și Apelor. Parcarea Oborului este formată din 3 străzi. Dl. George Botez

„... strada Oborului, strada Ostașilor și strada Apelor unde programul este de luni până duminică...”

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Nu.

Dl. Cristian Ganea

Ba da. Să fie și luni și marți acolo. Punem parcometre și am terminat balamucul.

Dl. George Botez

Domnule cu ce sunt eu dator să vă fac eu dumneavoastră managementul parcărilor? Eu și colegii mei? Trebuia să veniți dumneavoastră și să ne spuneți: avem atâtea parcări, avem aia, aia, aia.

Dl. Florin Sicoie

Cel mai corect ar fi să prorogăm, aste varză proiectul.

Dl. Aurelian Tudor

Nu are cum la Obor de luni până duminică pentru că este stradă cu dublu sens și numai în week-end este cu sens unic ca să poată fi parcare.

Dl. George Botez

Lăsați-mă să încerc s-o rezolv. Se propune program general de funcționare 8-19 care, din punctul meu de vedere, nu este posibil.

Cine este pentru?                8 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           15 voturi

8 voturi pentru, grupul PNL și 15 abțineri. Nu a trecut.

Suntem 23 de consilieri prezenți.

*

Vom spune așa: ..Luni - Vineri in intervalul 8.00 -16.00prin casier încasator cu excepția parcărilor din străzile Oborului, Apelor și Ostașilor unde programul este sâmbătă și duminică între orele 7:00 -14:00”.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

23 de voturi*

Apoi avem programul pentru parcometre.

Dl. Cristian Ganea

Lăsați același program

Dl. George Botez

Vine omul acasă de la serviciu, ce vreți, să vă duceți și să vă parcați mașina în parcarea aia, dacă acolo după ora 16 este liber, de ce să vă duceți în partea cealaltă? Haideți să ne gândim normal.

Dl. Cristian Ganea

Dl. președinte, moral nu este să faci un program pentru parcometre și un program pentru angajați. Noi acum, ditamai consiliul am ajuns să facem un program după cum vin la muncă angajații SGU-ului. Nu ne interesează, să facă un schimb, un schimb și jumătate, două schimburi. De la ora 16 dacă mi se blochează o roată, când se mai deblochează?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Blocajul are alt...

Dl. Cristian Ganea

Când o deblochez?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

In orice moment vine cu plata.

Dl. Cristian Ganea

Până la ce oră?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Avem non stop. Avem un echipaj care asigură permanența.

Dl. Ștefan Dănescu

Și, este deschisă casieria?

Dl. Cristian Ganea

Nu blochează la 16 și 1 minut.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Achitarea notei de constatare care se întocmește pentru blocarea unei mașini se face la referentul care este în echipajul de blocări și care asigură permanența.

Dl. George Botez

Eu vă propun acest amendament cu parcometre și sms, să lăsăm așa să poată face venituri și vă rog, în Consiliul de Administrație și în AGA să faceți o analiză, să veniți cu un proiect sustenabil care să poată să fie coroborat cu celelalte.

Dna. Marilena Stanciu

Să avem și un jurist.

Dl. George Botez

Ce treabă are juristul în chestia asta? Părerea mea este că vă trebuie, nu un jurist, vreo 20 de profesioniști și un manager.

Supun la vot:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

*

Am fost sesizat de organele superioare ale Primăriei, de dl. viceprimar Pană, că trebuie să mai facem o modificare în acest regulament corespunzător anexei pe care am modificat-o. Dl. Pană, vă rog ajutați-mă.

Dl. George Pană

Trebuie modificat de la punctul B. Abonamentul, art. 14.

Dl. George Botez

„...este de 1,5 lei/ora /loc parcare”. Ce-i asta? Nici 1 leu, nici 2 lei, așa să stai cu măruntul după tine?

Propun 2 lei/oră.

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Trecem 2 lei acolo.

*

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Aceasta este hotărârea veche.

Dl. George Botez

Nu știu ce hotărâre este că eu am stat jumătate de oră și mi-a luat 1 leu.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Este prețul abonamentului care a fost propus de 250 de lei...

Dl. George Botez

Tocmai s-a votat.

Mai departe „...în cursul unei luni. Având în vedere că numărul zilelor lucrătoare diferă de la o lună la alta, se practică un preț mediu lunar, respectiv ....”. Scoateți de la „având în vedere....” Până la sfârșit.

Supun la vot scoaterea acestei chestii care ar trebui să fie, nu prin regulament ci printr-o justificare a modalității:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Toată lumea pentru.

*

Acum, ultimele 4 paragrafe cu „.. .rezultă...” se scot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Toată lumea pentru.


*

Mergem în textul hotărârii, luăm ce am modificat cu roșu și ne ducem la art. 16 din Regulament, la „... după cum urmează...” tăiați ce e mai departe și se adaugă modificarea.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Toată lumea pentru, 23 de voturi.

*

La art. 17 la ultimul paragraf avem 2 lei/oră.

Supun la vot.

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Toată lumea pentru.

*

Dl. George Botez

E bine dl. Șchiopu?

Dl. Cristinel Schiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Da. Decât că noi am avut la convenții, sunt abonamente si era 1,5 lei/oră.

Dl. George Botez

Dacă ai abonamente acum, ce convenții?

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Sunt convențiile de închiriere pentru societățile comerciale care au terenuri date de la Patrimoniu.

Dl. George Botez

îl retragi.

Dl. Cristinel Șchiopu - S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Am înțeles.

Dl. Florin Sicoie

O observație juridică, la cât mă pricep eu „S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. poate închiria spații cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa, sau care vor fi preluate în concesiune...”. Ce sens are viitorul acela acolo? Cum vorbesc de niște contracte pe niște spații care vor fi preluate? închei pe ce am nu pe ce o să am.


Dl. George Botez

Se scoate:

Cine este pentru?                     23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Toată lumea pentru.

*

Dl. Șchiopu, dumneavoastră sau succesorul dumneavoastră sau dumneavoastră în continuare chiar dacă altcineva va fi numit manager, rugămintea mea este să ne aplecăm cu mai multă convingere asupra acestei chestiuni iar, dacă cele 5 sau 6 parcări, pe care le-am scos noi astăzi, vă sunt de folosință, vă rog să întocmiți pentru viitoarea ședință de consiliu, un proiect de hotărâre privind includerea și a acelor parcări în concesiunea dumneavoastră, urmând ca acest regulament să se aplice și parcărilor respective.

Dl. Aurelian Tudor

T----------------------------

In Regulament, la capitolul 6, art. 20 să eliminăm sintagma „ridicare” pentru că nimic din acest regulament nu face referire la ridicarea mașinilor. Iar, în momentul în care vor dori să ridice mașini, să vină cu specificații foarte clare cum și în ce condiții, să nu mai avem cazuri de genul, în aceeași locație mașini blocate. Fapt pentru care, să scoatem acest articol și atunci când vin, să se modifice regulamentul.

Dl. George Botez

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Toată lumea pentru.

*

Art. 19 se elimină ultimul alineat, acela cu gratuitățile.

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru.

*

23 de voturi


Punctul 13: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de reparații curente propuse a fi executate în anul 2018 la unitățile de învățământ preuniversitar de stat și antepreșcolar din Municipiul Ploiești’'.

DI. Cristian Ganea

Dna. Crăciun, ați modificat acolo cu cazurile de urgență și alte necesități?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, art. 2 din hotărâre și, de asemenea, pe fiecare sfârșit de tabel de lucrări există o notiță prin care orice lucrare neprevăzută va fi considerată prioritară. Această frază se regăsește pe toate tabelele și în proiectul de hotărâre...

Dl. Cristian Ganea

Gata, mulțumesc frumos.

Dl. George Botez

E ok.

Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Punctul 14 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019”.

Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

***

Punctul 15 ..Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 7 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova”.

Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Punctul 16 „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a imobilului - construcție „sală de sport” situat în Ploiești, str. Rudului, nr.24, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestuia”.

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi***

Punctul 17 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16, imobil în care funcționează Liceul Tehnologic „lMaT.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

***

Punctul 18 ..Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 6 a Hotărârii nr.267/29.11.2006 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești cu modificările și completările ulterioare, cu imobilul teren în suprafață de 39 m.p. situat în Ploiești, str. Romană, nr. 37”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?           1 vot

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru ș i 1 vot împotrivă, dl. Sîrbu.

Punctul 19 ..Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale". Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

23 de voturi

Punctul 20 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu altă locuință vacantă de aceeași categorie".

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Punctul 21 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinței situate în Ploiești, str. Libertății nr. 5, bl. 32A, ap. 12 unei persoane îndreptățite".

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

23 de voturi pentru.

***

Punctul 22 ..Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe domnului Gaidoș Mihai conform prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republica/'.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?          1 vot

Dacă se abține cineva?

  • 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, dl. Sîrbu.

***

Punctul 23 ..Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Extindere Cimitir Mihai Bravu” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești" și modificarea Anexei nr. 5 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare".

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 23 de voturi pentru.

***

Punctul 24 ..Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Prahova a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Eroilor bloc 14E, ap. 1”.

A ieșit din sală dl. Ganea. Suntem 22 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?             22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi pentru.

& O J.

lent®. 2 ■

< 7' V \

***

Punctul 25 „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract^eânfhii Municipiul Ploiești și Asociația Profesională a Proprietarilor și a ^socit

J; ■. fi £ l jerefptre fiilor de


Proprietari Ploiești pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr. IA, et.2".

Discuții?

»

Dna. Sanda Dragulea

Nu particip la vot.

Dl. Gcorgc Botez

Dna Dragulea nu participă la vot. Supun la vot: Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

21 de voturi pentru.

***

Punctul nr. 26: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea “Procedurii privind organizarea și funcționarea teraselor de vară cu profil de alimentație publică amenajate în Municipiul Ploiești” aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.219/10.07.201 T\

Discuții? Dna. Zoia, vă rog.

Dna. Zoia Staicu

Aș vrea să eliminăm art. 1 "Prin excepție, se pot amplasa terase fără licitație publică la evenimente ocazionale, târguri, festivaluri, etc., dar cu obținerea tuturor avizelor și respectarea regulilor prevăzute în prezenta procedură, indiferent de eveniment sau perioadă. ” Și, în cazul acesta, art. 2 să devină art. 1.

Dl. Robert Vîscan

înțeleg prin asta că vreți să organizați în continuare târguri și festivaluri la Ploiești fără să aveți niciun fel de autorizație pentru terase.

Dna. Zoia Staicu

Urmează să facem o hotărâre prin care să stabilim exact în ce condiții se vor...

Dl. George Botez

îmi cer scuze, vin Zilele Ploieștiului, spuneți-mi dumneavoastră cum vedeți închirierea de spații publice în condițiile în care am renunța la a face licitație dar trebuie să obțină avize necesare funcționării?

>                                                                  5

Eu îmi aduc aminte de târgurile, care au fost făcute anul trecut, de modul în care au fost puse pe Bulevard și au fost doar două firme. Dar, cum o vedeți dumneavoastră? Când o să faceți proiectul acela? Vă dați cuvântul că ne chemați în ședință extraordinară până în data de 10 în așa fel încât reglementarea, la Zilele Ploieștiului, să fie în vigoare?

Dna. Zoia Staicu

Există o lege care are numărul 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice iar, în cadrul...

Dl. George Botez

Ce adunare publică doamnă? Cârciuma este adunare publică?

Dna. Zoia Staicu

Vă spun un singur lucru: manifestările cultural-artistice sunt încadrate la adunări publice. Aș vrea s-o întreb pe dna director: anii trecuți, cum se organizau astfel de zile ale Poieștiului?

Dl. George Botez

Lăsați pe dna director, o să vă răspundă dar eu asta nu înțeleg: amplasarea unui chioșc de vânzare a micilor reprezintă manifestare cultural-artistică și se face pe baza a ce? Am înțeles, este cultural-artistică - facerea micilor, eu am sâmbătă program de artă. Ce faceți acolo, mașter chef? Ce se întâmplă acolo? Că nu înțeleg.

Cum să nu am o reglementare?

Dna director, asta cu terasele de mici este manifestare cultural-artisitică?

Noi, nevolnicii care am fost aleși de către popor, trebuie să reglementăm evenimentul acela, cam cum trebuie să arate. Deci, terasa de vânzare a berii și a micilor face parte din evenimentul artistic?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Este un eveniment.

Dl. Ștefan Dănescu

,                                                                                               A

Și, cu ce te încurcă obligativitatea acelor avize? încurcă pe cineva?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Luăm avize de la Comisia de adunări publice și, după discuțiile de anul trecut, firmele care au depus cereri au fost trimise la comisia de patrimoniu...

Dl. Ștefan Dănescu

Și acum vreți să nu mai vină deloc.

Dna. Zoia Staicu

Eu zic că este mult mai simplu pentru Zilele Ploieștiului sau pentru vreun festival.

Dl. George Botez

Noi nu le cerem să nu vină, noi le cerem să-și ia avizul sanitar ca să nu umple populația de bube. Ce le cerem?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Oricum ei vin cu avize

Dl. Ștefan Dănescu

Să vină la Patrimoniu, să le vadă cineva. Unde vin cu avize?

Dna. Zoia Staicu

Acesta este punctul meu de vedere. Haideți să supunem la vot să vedem cine este de acord cu amendamentul.

Dl. Robert Vîscan

Aș dori ca, pentru ședința de luna viitoare, să fie pe masa fiecărui consilier protocolul încheiat cu Bergenbier și câte amenzi au fost date la festivalurile de anul trecut, cele două ținute pe bulevard, de către Poliția Locală?

Deci, vreau protocolul încheiat cu Bergenbier, pentru că Bergenbier-ul a fost una dintre societățile care au avut terase deschise pe fiecare din...

Dl. George Botez

S-a încasat reclamă de către SPFL?

Dl. Robert Vîscan

Nu s-a încasat niciun ban...

Dl. George Botez

SPFL-ul, ați încasat reclamă?

Dna. Simona Dolniceanu-Visean - Serviciul Public Finanțe Locale

O să verific dl. consilier.

Dl. George Botez

Până data viitoare vreau, pe ultimii 3 ani, câtă reclamă ați încasat pentru Zilele Ploiestiului?

5

Dl. Robert Vîscan

Și protocolul încheiat cu Bergenbier prin care dânșii ne pun la dispoziție umbreluțe, mese...

Dl. George Botez

Dânșii ne pun nouă la dispoziție ca să vândă ei.

Dl. Robert Vîscan

Da. Și noi le punem la dispoziție domeniul public.

Dl. George Botez

Există un astfel de protocol?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu există.

Dl. George Botez

Dar, cum facem, cum procedăm, pe baza a ce se plantează oamenii aceia acolo?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

De când lucrez eu în Primărie nu a existat un protocol încheiat între Primărie și Bergenbier, a fost o înțelegere...

Dl. George Botez

Să înțeleg că, dacă mâine vine Timișoreană sau Ursus are aceeași reglementare ca Bergenbier-ul, nu? Da sau nu?

Eu am un prieten care are o firmă de bere la Văleni, face o bere de casă de pe o rețetă belgiană. Nu beau bere dar am înțeles că este de mare top. Dacă omul acela vine, îl sun când plec de aici să vă caute pe dumneavoastră, are loc la Zilele Ploieștiului?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Dacă depune cerere și...

DI. George Botez

O să depună că nu-i cretin, are investitori, nu-i dobitoc. Este pila mea.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu știu dacă discutăm despre pile aici.

Dl. George Botez

Dar despre ce vorbim când știm cu toții ce s-a întâmplat?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Este părerea dumneavoastră...


Dl. George Botez

Nu-i a mea doamnă, suntem câteva sute care credem asta.

Deci, v-am întrebat și vreau să-mi răspundeți în fața consiliului: dacă vine Ursiis sau Timișoreană sau nu știu cine să mai vină au același regim?

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Depun o cerere, se discută...

Dl, George Botez

Doamnă am înțeles...

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Au același regim.

Dl. George Botez

Deci, o să vedem zona Bergenbier, zona Carlsberg, zona Heineken. Câți bani luați pe astea?

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice Cine să ia bani?

Dl. George Botez

Dumneavoastră Primăria.

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nimic.

Dl. George Botez

Cum nimic?

Ei folosesc domeniul public, au reclamă pe care și-o fac pe domeniul public, încasează din vânzări, cum nimic?

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nimic, pentru că ei au fost considerați întotdeauna parteneri, ne-au ajutat pe partea de...

Dl. George Botez

Stați un pic, eu mă parteneriez cu tine ca împreună să facem ceva, să scoatem ceva de acolo și să împărțim. Acesta se cheamă parteneriat. Dacă eu îți dau ție ceva pe degeaba și tu iei tot, asta nu se cheamă parteneriat.

Vreau să știu care sunt veniturile realizate de Ploiești pe ultimii 3 ani de zile pe publicitate, pe spații închiriate și cu toate cele vizavi de Zilele Ploieștiului și toate acțiunile pe care le-ați făcut. Dar vreau cu tabel.

Dna. Alina Istrâtescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Am înțeles dar noi, la Comunicare nu am încasat nimic.

J                                                     -7

Dl. George Botez

Nu dumneavoastră la Comunicare, pe mine mă interesează instituția. Dumneavoastră sunteți organizatorul. Trebuie să cunoașteți toate aspectele astea.

Dl. Robert Vîscan

Este foarte important de ce am atras atenția, mai ales pentru că vrea să se scoată acest art. 1, pentru că, prin acest art. 1, am fi reglementat această situație, buna funcționare a teraselor în cadrul festivalurilor, ceea ce nu a fost reglementat până acum. înțeleg că vreți să scoateți acest articol ca să veniți cu unul mai bun dar nu știți când.

Putem să lăsăm acest articol și, când veniți dumneavoastră cu altul, să modificăm această hotărâre și vom sta de vorbă atunci?

Dna. Zoia Staicu

Vă spun un singur lucru: manifestările cultural-artistice nu pot fi considerate alimentație publică. Considerați terasele pe același regim cu manifestările cultural-artistice.

Dacă vă uitați la art. 14 în acest regulament spune: convenția se încheie pe 6 luni. Am spus și data trecută - nu mi se pare corect ca un festival, care durează o săptămână, să-i închei convenție pentru 6 luni.

Nu are nicio legătură terasa de vară, terasa de întâmpinare și orice terasă, prin licitație sau nu, cu Zilele Ploieștiului, cu Festivalul Medieval sau cu alte manifestări.

DL Ștefan Dănescu

Dna. consilier, bineînțeles că nu are nicio legătură.

Noi ne referim la acele terase din timpul acelor festivaluri. Noi nu ne referim la un festival ca la un festival, o manifestare publică pentru că nu vorbim de un concert aici, vorbim de o manifestare publică și organizatorul pune la dispoziție spectatorilor terase și locuri de luat masa si de băut bere. Corect? Este terasă aceea sau nu este terasă?

5

Dna. Zoia Staicu

Chiar dumneavoastră ați spus-o - manifestările publice sunt reglementate de Legea nr. 60/1991.

Dl. Ștefan Dănescu

V-am citat pe dumneavoastră.

Dna. Zoia Staicu

Iar eu vă spun că nu are nicio legătură organizatorul...

Dl. Ștefan Dănescu

Dar nu la asemenea manifestări se referă articolul acela. Se referă la terasele din timpul acelor festivaluri.

Și nu mi se pare normal să permiteți distribuirea de alimente, sub orice formă, fără obținerea unui aviz. Mie nu mi se pare normal și nu vă supărați pe mine.

Dna. Zoia Staicu

Organizatorul se ocupă de tot ce înseamnă avize. Cel care câștigă licitația...

Dl. Ștefan Dănescu

Cine-1 controlează?

Dna Zoia Staicu

Avem instituții ale statului care pot verifica. Avem Direcția Sanitar Veterinară, avem Gardă de Mediu, avem Poliție Locală. Dumneavoastră credeți că, în comisia 2 puteți verifica avizele?

Dl. Ștefan Dănescu

Atunci noi de ce le mai cerem avize? De ce dna. Carmen Bucur le mai cere avize celor care vor să ia terase?

Dna. Zoia Staicu

Vreți să scoată, să nu mai pună avize?

Dl. Ștefan Dănescu

Nu doamnă, acela era un acord de principiu, avizul de principiu. Era altceva.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?            8 voturi

Cine este împotrivă?         15 voturi

Dacă se abține cineva?

J

8 voturi pentru și 15 voturi împotrivă, grupul PSD, ALDE și dna. Claudia Sălceanu. Amendamentul nu a trecut.

*

Alte discuții?

5

Dl. Gheorghe Andrei

O întrebare, dacă poate cineva să-mi răspundă, lăsând la o parte Bergenbier, dacă ceilalți privați care au avut terase au plătit ceva către Primărie, vreo taxă, ceva?

Dl. George Botez

A plătit către organizator.

Dl. Gheorghe Andrei

Am vrut să întreb și eu, atât.

Dl. Cristian Ganea

De la Achiziții este cineva în sală? Nu.

J

Dna director, spuneți-mi și mie - am înțeles că este ridicată pe SEAP o licitație pentru organizarea unor evenimente, Zilele Ploieștiului, Medievalul, cum sunt, la pachet?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu.

Dl. Cristian Ganea

Sunt ridicate individual?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Individual, fiecare eveniment separat.

Dl. Cristian Ganea

Mi-a scris cineva pe Facebook că, în calupul acesta ridicat pe SEAP, ar fî și o rubrică prin care Primăria Ploiești plătește publicitate media națională. Voiam să știu cu ce ne ajută pe noi dacă dăm la Zalău și la Sighișoara reclamă cu ce se petrece la noi. Ar trebui să dați banii ăștia pentru publicitate aici, în Ploiești.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Este o secțiune dedicată promovării evenimentului și este trecut și un criteriu pentru posturi cu acoperire națională. Pe noi ca oraș cred că ne ajută dacă ne facem cunoscuți, ne promovăm evenimentele atragem mai mulți turiști în oraș.

Dl. George Botez

Turiști să ce?

Dl. Cristian Ganea

Dar promovarea aceasta este și pentru plan local?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Ei trebuie să vină cu o propunere, fiecare participant la licitație.

Dl. Cristian Ganea

Da, mulțumesc!

DL George Botez

Dacă facem publicitatea pe posturile centrale de televiziune și prin zîăre, așa ne promovăm?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu. Dacă ne gândim la un post cu acoperire națională, și ProTv este un post cu acoperire națională dar are și emisie locală, mai sunt posturi care sunt de genul acesta. Cele muzicale la fel. Radiourile la fel.

Dl. George Botez

Ați făcut cumva o statistică cam câți turiști vizitează Ploieștiul ca și destinație turistică, aveți idee?

3

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare. Relații Publice

Nu știu. Dar știu că, anul trecut, la evenimentele noastre au venit cetățeni și din București și din alte localități, nu știu exact numărul lor dar au venit.

Dl. George Botez

Deci estimați că este o acțiune profitabilă.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Pentru Ploiești, în viitor, da. Pe termen lung, da.

Dl. George Botez

Și, nu ar fi cazul să câștige și Ploieștiul ceva? Măcar să vopsim două grădinițe.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Ploieștiul câștigă prin notorietate.

Dl. Cristian Ganea

-

In ce temei, firmele organizatoare percep taxe celor care participă?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

La ce taxe vă referiți?

9

Dl. George Botez

îi primește gratis pe ăia care-și pun terase acolo?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Ce am pus noi în SE AP acum se referă...

Dl. Cristian Ganea

Nu. Eu v-am întrebat din urmă.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Anul trecut, de exemplu, am avut o discuție, ca să ne întoarcem la Bergenbier, la Zilele Orașului...

DL Cristian Ganea

Nu mă refer la Bergenbier. Dăm un exemplu așa: câștigă un organizator...

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Organizatorul nu câștigă partea de terase, de târguri și de hand-made...

D1. Cristian Ganea

Mai devreme am înțeles că avizele le obține firma organizatoare dar, de fapt, firma organizatoare nu organizează.

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice gj             I

Cum sunt festivalurile de street-food, vine un organizator dâ^strect-food, depune cerere, merge în comisii, la comisia de avizări adunări publice, la com^și^ ;de pjațra^niu, vine cu un număr de standuri pe care vrea să le folosească, să le amplaseze.cif'suprafața estimativă pentru fiecare și pe acele suprafețe plătesc taxa la Patrimoniu. Au făcut contract.

Iar, avizele de funcționare, fiecare firmă în parte...

Dl. Cristian Ganea

Anul trecut, la fel s-a întâmplat și cu Târgul Medieval?

Dna. Alina Istrătescu - Direcția Comunicare, Relații Publice

Da.

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?              15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         8 abțineri

5                                                                                 9

Dl. Ștefan Dănescu

Lăsați Ploieștiul fără terase, aveți grijă ce votați.

Dl. Cristian Ganea

Cum e că PSD-ul votează pentru terase și PNL-ul împotrivă.

Dl. George Botez

15 voturi pentru și 8 abțineri, proiectul a picat.

Dl. Gheorghe Popa

Terasele simt reglementate.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu sunt reglementate.

Dl. George Botez

Este posibil ca, la festivalul de la Zilele Ploieștiului, ca organizatorul să-și ia un aviz de la comisia de patrimoniu. Poate-i dă.

Dl. Robert Vîscan

Am și eu o întrebare pentru Direcția Patrimoniu: să ne spună câte cereri pentru terase au până acum înregistrate? Câte sunt avizate? Câte terase se pot monta în acest moment?

Dna. Carmen Bucur - Direcția Patrimoniu

în acest moment, nu avem niciuna avizată. Dar, cereri am primit, inclusiv de la McDonald.

Dl. Robert Vîscan

Dar nu poate să-și ia avizele

Dna. Carmen Bucur - Direcția Patrimoniu

Da. Este problemă cu acele acorduri de principiu într-adevăr, de la DSP.

Punctul 27 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricție de construire si schimbare destinație teren din zonă unităti industriale în zonă instituții și servicii” Ploiești, Șoseaua Vestului nr. 26”.

t !

Dna director aici era problema?

Dna. Rita Neagu - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Este avizul nefavorabil al comisiei 4.

Dl. Robert Vîscan

Același lucru voiam să spun, că are aviz negativ din partea comisiei. Este mai mult de oportunitate. Noi am vorbit în primul rând de oportunitate. Este vorba de amplasarea unui supermarket pe Șoseaua Vestului colț cu strada Deltei unde aprovizionarea se va face din strada Deltei. Eu am vorbit cu arhitectul încă din comisia de CTATU că ar fi bine să schimbe soluția de aprovizionare și să încerce să intre cu aprovizionare din Șoseaua Vestului ca să nu aglomerăm atât de mult strada Deltei unde sunt și locuri de parcare, în partea dreaptă sunt blocuri.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

In zona respectivă este, dacă nu mă înșel eu, o stație de tramvai care, din păcate, așa cum a fost realizat proiectul respectiv, porțiunea de drum se îngustează pe o singură bandă. Stația respectivă, știți foarte bine, cel puțin 5 ani de acum înainte nu putem s-o mutăm și cred că îngreunează foarte mult accesul în zona respectivă și poate crea probleme în trafic.

Dl. Robert Vîscan

Sunt perfect de acord cu dumneavoastră nu mai că au suficient teren dumnealor să-și facă o bandă. Puteau să-și facă o bandă din care să-și facă intrarea dar nu vor să folosească terenul proprietate personală, vor să folosească cât mai mult din partea terenului Primăriei.

Dl. ing. Heni Ioan

Numai puțin vă rog, Heni Ioan sunt, proiectant.

Dl. George Botez

Cine sunteti dumneavoastră?

5

Dl. ing. Heni Ioan

Heni Ioan, inginer.

Dl. George Botez

Și? Despre ce este vorba domnule, la ce vreți să luați cuvântul? Dumneavoastră trebuie să vă înscrieți la cuvânt la început ca să luați cuvântul la sfârșit. Despre ce vreți să vorbiți?

Dl. ing. Heni Ioan

Intr-adevăr în partea aceea există stație iar accesul nu se poate face dinspre strada Vestului, există stație de tramvai ca atare, singurul acces util se poate face doar din strada Deltei.

Dl. George Botez

Bine, mulțumesc!

Au părăsit sala domnul Dănescu și dna Dragulea, 21 de consilieri prezenți. Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

8 voturi

13 abțineri

9

8 voturi pentru ale grupulului PNL și 13 abțineri. Proiectul a picat.

Punctul 28 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planuluisl^ajțisfc^Zoitid


„Ridicare restricție de construire pentru protecție sanitară” Ploiești, stțfRâfoy jiri;:5”.-g k Discuții? Dl. Vîscan, vă rog.                                    V'Z

Dl. Robert Vîscan                                               ZZ

Să vă spun două cuvinte: este vorba de ridicare unei restricții de pe această stradă, în PUG figura ca fiind o restricție sanitară dar niciuna dintre direcțiile care au fost întrebate nu a recunoscut ca fiind restricția ei.

9

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

20 de voturi

1 vot


Dacă se abține cineva?

1 vot împotrivă ce al domnului Sîrbu și 20 de voturi pentru.

***

Au venit și dl. Dănescu și dl. Dragulea, 23 de consilieri prezenți.

Punctul 29 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL” Str. Cosminele, nr.llA, Ploiești”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot.

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

Dl. Ștefan Dănescu

Am avut mâna ridicată la acest proiect.

Dl. George Botez

V-ati abtinut?

J           5

Dl. Ștefan Dănescu

Nu. Voiam să întreb - aici nu trebuia să construim blocuri ANL?

Dl. Cristian Ganea

Vi s-a dat răspunsul - blocuri nu se pot construi deoarece ar avea vizibilitate spre unitatea militară din apropiere.

Punctul 30 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală metalică și împrejmuire teren” B-dul București, nr. 64, Ploiești '.

Discuții? Nu.

5

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

23 de voturi

Punctul 31 l-am scos, l-am trecut la Diverse, o să luați seama dumneavoastră de ele. Lăsăm punctul „Diverse” la sfârșit.

Trecem la suplimentare: ..Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 25/16.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021”.

Dl. Palaș vreți să ne spuneți ceva?

DL Paul Palaș

Cer acceptul consiliului ca, la proiectul de hotărâre adoptat pentru Spitalul Municipal Schuller să aprobăm în cadrul consiliului de administrație suma aferentă stimulentelor pe care le-am aprobat. Textul hotărârii sună că se acordă stimulente în limitele legii iar limita legii este de maxim 2 salarii brute. Noi, în comisia de buget finanțe, am făcut precizarea, și textul avizului este atașat la proiect, că propunem suma de 1.500 de lei brut/lunar.

De aceea, cerem acordul consiliului să stabilim în cadrul consiliului de administrație acest cuantum de 1.500 de lei lunar pentru fiecare categorie aprobată în textul hotărârii de astăzi.

Acum, revenind la textul hotărârii noastre, propun un amendament: completăm art. 1 „Cuantumul stimulentului va fi de 1.500 de lei brut/lunar”.

Dl. George Botez

Supun la vot:

23 de voturi


23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru. Adoptat.

„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018”.

Dl. Cristian Ganea

îl propun pe dl. consilier Minea.

Dl. George Botez

Alte propuneri? Nu mai sunt.

Vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

23 de voturi pentru.

*

G K* /I

, O e ■                   ,'C

Supun la vot dacă sunteți de acord cu dl. Minea:

Cine este pentru?

23 de voturi

Cine este împotrivă?

-

Dacă se abține cineva?

5

-

23 de voturi pentru.

*

Dl. primar trebuie să desemneze un număr de persoane din aparatul de specialitate. în afară de dl. Prună pe cine mai trimiteți?

D1. Cristian Ganea

Dl. Sile și dumneavoastră plecați?

Dl. Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Nu avem buget decât pentru o persoană.

Dl. Cristian Ganea

Și pleacă dl. director Râul?

Dl. Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Da.

Dl. George Botez

2 reprezentanți. Supun la vot:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          2 abțineri

5                                                                                     5

21 de voturi pentru și 2 abțineri, dl. Ganea și dl. Bolocan.

*

Supun la vot proiectul în integralitate:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești'.

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești ".

Discuții?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi                    t

***

..Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri”.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016”.

Supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? 23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B”.

Discuții?

9

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi

***

..Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

Discuții? Dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Despre ce este vorba?

Dl. Valentin Marcu

£.


Este vorba de dl. Ene Roland căruia i-a expirat mandatul provizoriu de 4. lupii S-a organizat o procedură, nu s-a prezentat nimeni și s-a propus prelungirea-inandatului domnului Ene Roland.

Dl. Cristian Ganea

Da, dar dl. Roland vrea? Nu văd nicio o hârtie să spună că vrea.

Dl. George Botez

Vrea, nu vrea, aia e.

Vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot propunerea, dl. Ene:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

4 abțineri

9

19 voturi pentru și 4 abțineri, dl. George Pană, dl. Cristian Ganea, dl. Ștefan Dănescu și dl. George Botez, dl. Roland este onorat să fie propus.

*

Comisia de evaluare. Este propus un număr de 5 membri. Toată lumea este de acord cu numărul de 5?

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi

*

Dl. Ganea, propuneri din partea PSD?

D1. Cristian Ganea

Dl. Andrei Gheorghe

Dl. George Botez

Mai dorește cineva dintre colegi? ALDE?

Dl. George Pană

Nu avem propuneri.

Dl. Gheorghe Popa

Din partea PNL, dl. Sîrbu Gheorghe, dna. Zoia Staicu, dl. Popa Gheorghe.

Dl. Cristian Ganea

Dl. președinte, dl. Andrei se retrage.

Dl. Gheorghe Andrei

Lăsați grupul PNL să participe.

DL George Botez

Luăm act că dl. Andrei nu dorește.

5

Dl. Gheorghe Popa

Dl. Bolocan Iulian si dl. Tudor Aurelian.

>

Dl. George Botez

De la cine are aviz proiectul acesta?

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

De la comisia 7.

Dl. George Botez

Fiind vot de persoane, propun vot deschis:

Cine este pentru?                   23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot nominalizările:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

4 abțineri

9

19 voturi pentru și 4 abțineri, dl. George Pană, dl. Cristian Ganea, dl. Ștefan Dănescu și dl. George Botez.

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

4 abțineri

J

19 voturi pentru și 4 abțineri, dl. George Pană, dl. Cristian Ganea, dl. Ștefan Dănescu și dl. George Botez.

..Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/30.01.2018privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L..

9

Dl. Cristian Ganea

Dl. Văduva și dna Marilena sunteți în AGA, despre ce este vorba?

Dna. Marilena Stanciu

Trebuie modificat art. 2...

Dl. George Botez

Lăsați doamnă că mă ocup eu.


Restul, toată acea compunere o tăiați.

Sunteți de acord cu acest amendament? Supun la vot:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. In unanimitate, acest amendament a fost adoptat.

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Unanimitate.

23 de voturi


..Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren cu funcțiunea TEr în zonă de instituții și servicii” Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 380, Ploiești".

Discuții? Dl. Vîscan vă rog.

Dl. Robert Vîscan

Din păcate, am lipsit la ședința trecută, la ședința ordinară când aveam să-i pun o întrebare domnului secretar. înțeleg că, între timp, nu mai este secretar.

Oricum, o să pun întrebarea, poate cineva o să-mi răspundă în scris la ea: aș vrea să știu de ce acest proiect nu a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna februarie ținând cont că am dat avizele pentru el până în data de 10? Așa cum ați cerut. Cel târziu, pe data de 11.

Acest dosar a stat pe biroul cuiva din Primărie, nu știu să vă spun al cui, și a fost retumat fără niciun fel de motivare la Direcția de Urbanism pentru a fi pus pe ordinea de zi din luna următoare.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Proiectul a fost pe ordinea de zi din luna martie când a fost prorogat. Pentru acest motiv, a fost returnat la Direcția de Urbanism.

Dl. Robert Vîscan

Vorbesc de luna februarie.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Nu a fost transmis în luna februarie. La noi a fost transmis în martie.

Dl. Robert Vîscan


______________________________ hc,;;               ' j

Nu este adevărat. L-ați avut în luna februarie, a rămas în Primărie. Vreți șa vă spun eu/ pe masa cui a fost? La dna. Teodora Marin. După ce s-au dat 30 de telefoane să se vadă unde este acest dosar. Nu știu să vă spun de ce a ajuns acolo, cum a ajuns. Eu vă spun că âș dori o informare în scris asupra acestui fapt.

Sunt procesele verbale ale comisie, există avizul dat de comisie. Mai mult decât atât, ținând cont că nu am fost la ședința din luna martie...

Dl. Gheorghe Sîrbu

A. înțeleg că dumneavoastră aveți un interes de întrebați așa cu foc?

Dl. Robert Vîscan

Da dl. Sîrbu, am un interes să reprezint ploieștenii. Acesta este interesul, să reprezint ploieștenii. Cred că nu ați înțeles până la acest moment sau nu mă cunoașteți pe mine. Reprezint ploieștenii, acesta este singurul meu interes.

Dl. Gheorghe Sîrbu

— «

Și noi reprezentăm tot ploieștenii.

Dl. Robert Vîscan

Prin ce ati votat mai devreme, mă faceți să cred că nu.

5                                                                 7                            5

Dl. Ștefan Dănescu

Dar dumneavoastră ce interes aveți dl Sîrbu de le țineți pitite?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Nu. Pentru ce să am interes?

Dl. Robert Vîscan

Legat de ce nu a fost pus acest proiect pe ordinea de zi din luna februarie, doresc un răspuns în scris.

Dl. George Botez

S-a rezolvat. II veți avea.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dna Teodora Marin momentan nu este prezentă în sală ca să dea un răspuns. Eu știu doar că discuția a existat la ședința trecută asupra acestui PUZ, să nu afecteze cumva acel proiect care se realizează tot în zona respectivă și care este în zona adiacentă proiectului pe fonduri europene de pe Cantacuzino, după pasajul CFR, Podul înalt până la porțiunea intersecției cu drumul care duce la intrarea în Selgros, pe partea dreaptă cum mergi spre Târgoviște, unde va fi terminalul Podul înalt. Aici a fost singura discuție pe care am avut-o și care a fost inclusiv în ședința din luna martie referitoare la acest PUZ.

Dl. Robert Vîscan

Ați fost la ședința CTATU unde s-au pus exact aceleași întrebări și ați fi știut de atunci că ne-au răspuns că nu afectează în niciun fel și acest proiect este făcut în urma studiului comandat de noi.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Nu am fost în ședința din februarie a CTATU. Discuția a fost în ședința din martie.

Dl. Robert Vîscan

A înseamnă că dumneavoastră ați lipsit. Oricum aceste discuții fuseseră purtate. îmi pare rău că nu a luat nimeni cuvântul să spună.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre                         I Ș/ f       A k

Și mie îmi pare rău. îmi aduc aminte că dl. președinte chiar a tnțfebăț, erâu îh’sală reprezentanții de la Direcția de Urbanism și nu au dat un răspuns ferm.turnai de aceea, s-a și prorogat. Pentru că altfel, s-ar fi votat încă din luna martie.

Dl. Robert Vîscan

Oricum, astăzi există inclusiv răspunsul din partea Direcției de Urbanism prin care spune că nu afectează în niciun fel și este făcut după ce a apărut studiul cerut de Primăria Ploiești.

Mulțumesc!

5

Dl. George Botez

Si eu. Mai sunt alte discuții?

5                                                                               J

Supun la vot:

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Adoptat în unanimitate.

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018".

Discuții? Dl. Palaș, ce este aici?

Dl. Paul Palaș

Modificare la lista de investiții.

J

Dl. George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018".

A fost completat temeiul de drept și face parte din proiectul de hotărâre. Supun la vot completarea aceasta:

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Art. 3 „Aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.104/2018, în sensul că art. 29 lit. f va avea următorul cuprins: „asigură buna desfășurare a curselor ce se desfășoară pe pista hipică în baza Regulamentului curselor de trap întocmit de Clubul Sportiv Municipal și aprobat de Consiliul Local”.

Este un amendament. îl supun la vot:

Cine este pentru?                15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           8 abțineri

9                                                                                                      5

15 voturi pentru și 8 abțineri, grupul PNL. Votat.

*

DI. Ștefan Dănescu

La art. 26 din Regulament de la „pot participa la curse” până la „excepție” aș vrea să fie scos.

Dl. George Botez

Si cum rămâne „celor calificați...”?

Dl. Ștefan Dănescu

Și acela scos, tot paragraful. Până la „Excepție fac..

Dl. Cristian Ganea

Pot participa la curse caii care au trecut proba... Dl. Rădulescu?

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

Acest amendament, pe care-1 dorește dl. consilier Dănescu să-l scoatem se referă la caii care vin de afară. Sunt obligați normal să vină la două curse pe Hipodromul Ploiești, nu la cele cu premii mari. Ar trebui să vină și la premiile mici să alerge. Eu cred că așa este normal deoarece cred că nu este corect să vină să ia 10 mii de lei la un premiu al municipalității Ploiești și să plece pe urmă, să nu mai vină pe Hipodromul Ploiești. Faceți cum doriți.

»

Dl. Ștefan Dănescu

Induceți consiliul local în eroare.

9

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

Ba nu dl. Dănescu.

Dl. Ștefan Dănescu

Ba da.

A

In primul rând, România nu face parte din Federația Internațională a acestor, nu știu exact cum se cheamă. Drept pentru care, cine aleargă în România nu mai are voie să aleargă în alte competiții. M-am interesat înainte. Nu există că vin, iau premiile și fug. Cine a alergat în cursă la Ploiești rămâne la Ploiești.

3                                                          9

A

In al doilea rând, nu știu de ce sunteți atât de acid vizavi de cei care ar putea să plece cu banii de aici și nu sunteți și cu cei care nu plătesc. Sunt aici și nu plătesc, nu achită.

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

De ce mă acuzați pe mine că nu s-a plătit din cauza mea?


Dl. Ștefan Dănescu

Dar eu nu spun că este din cauza dumneavoastră. Eu am spus că nu s-a plătit.

Lăsați atunci „pot participa” și ștergeți doar „cu condiția să fi participat la mininfdouă curse”. Este bine asa dl. Rădulescu?

5

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

Nu este bine.

Dl. Ștefan Dănescu

Nici asa nu e bine?

J

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

Mă repet: ar trebui să participe la două curse cu premii foarte mici obligatoriu într-un an competițional.

Dl. Robert Vîscan

Fiecare pistă are specificul ei. Un cal care este calificat pe o pistă din Franța, de exemplu, scoate un timp cu cel puțin 5 secunde mai bun decât dacă ar alerga pe pista de la noi pentru că fiecare pistă are specificul ei.

A

In mod normal, întotdeauna caii trebuie să vină și să se califice, să scoată timpii pe această pistă înainte să alerge în curse cu premii. Aceasta ar fi singura diferență, nu că nu pot să alerge dar trebuie să se califice pe pista de aici, pe regulamentul nostru. De la un hipodrom la altul există alte regulamente dar trebuie să vină să se califice, să scoată timpii pe această suprafață. Pentru că o să vină de pe un hipodrom foarte bun cu un timp foarte bun și automat trebuie să dea un handicap foarte mare cailor cu care aleargă.

Dl. Lucian Rădulescu - Club Sportiv Municipal

Asa este.

5

Dl. Robert Vîscan

Eu cred că regulamentul a fost făcut corect în acest scop.

Dl. Ștefan Dănescu

Am lăsat probele de calificare. Nu ne referim numai la caii din Franța. Pot să vină caii de peste tot dar oricum am lăsat probele de calificare.

Dl. Valentin Marcu

Dl. președinte, ce înseamnă caii străini?

DI. George Botez

Caii străini sunt caii care nu sunt născuți în România, care nu au fost aduși în România, deși au fost născuți în străinătate, până la un an. Dacă este născut în România, indiferent că se realizează monta cu ceva de afară, este principiul teritorialității. Cursele de cai sunt sub pălăria administrativă a Agenției Naționale a Zootehniei că de asta râdeam că principala chestie este să asigurăm înmulțirea cailor din România, ameliorarea raselor.

Este o chestie foarte simplă - am curse unde se aleargă pe 20 de lei, pe 300 de lei și-mi fac treaba cu caii din România că doar nu o să vină ăia de afară ca să ia premiul de 300 de lei și am premiile mari, unde sunt bani mulți, derby-ul național, și unde pot veni cei interesați să vină să ia bani. Și atunci am spus - ca să nu vină numai la cursa aia și să ia banii, să fie obligat să mai alerge cel puțin două curse pe acest hipodrom, ocazie cu care vedem și timpii că timpii sunt diferiți în funcție de ce hipodrom aleargă.

Dl. Cristian Ganea

Dar, când aleargă, mai aleargă cu handicap?

DL Ștefan Dănescu


Bineînțeles dl. viceprimar.

Dl. Cristian Ganea

Nu e în regulă. Ar trebui să fie făcute aceste etape de trap cum este de exemplu Mercedes cu Mercedes, BMW cu BMW și Dacia cu Dacia. Dacă vine un cal care are cum zic ei „din burtă” 5 secunde și afară fac un timp prost - 1.21, la noi 1.21 nu scoate nici cel mai bun cal.

DL George Botez

Nici cu mașini nu scoți.

5                            9

D1. Cristian Ganea

Glumim dar nu e chiar așa.

D1. George Botez

Dl. Dănescu mai rămâne ceva valabil din amendament?

Dl. Ștefan Danescu

Să scoatem ce este cu galben și excepția că nu-și mai are rostul.

DL George Botez

Deci dumneavoastră spuneți că un cal străin să vină să alerge direct...

DL Ștefan Dănescu

Nu direct, că scrie...

Dl. George Botez

Dar ati tăiat. Unde scrie domnule?

9

DL Ștefan Dănescu

Pot participa la curse doar caii care au trecut proba de calificare cu excepția celor care s-au calificat pe alte hipodromuri.

DL George Botez

Supun la vot acest amendament, pentru ca niște cai din străinătate să vină să participe fără să aibă o precedență de 2 curse pe hipodrom:

Cine este pentru?                 6 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            15 abțineri

J                                                                                                                5

6 voturi pentru și 15 abțineri.

Lipsesc din sală domnii consilieri Iulian Bolocan și Gheorghe Andrei. 21 de consilieri prezenți în momentul votului.

*

Supun la vot proiectul:

A revenit în sală dl. Andrei Gheorghe și a părăsit sala dl consilier Ștefan Dănescu.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

13 voturi

8 abțineri

9

13 voturi pentru și 8 abțineri, grupul PNL și dna. Sălceanu, dintr-un total de 21 de consilieri prezenți în sală.

D1. Robert Vîscan

Dacă a picat, închidem și Hipodromul, terasele le-am închis, vedem CC mai închidem.

Dl. Gheorghe Andrei

Știți care este problema? Că nu se pot organiza curse dacă nu se aprobă acest regulament și întrăm iarăși în alte probleme. Cursele sunt pe 29.

DI. Marius Mateescu

Dl. președinte, am mare încredere în gândirea colegilor de la PNL, am mare încredere că dânșii sunt consecvenți cu ceea ce înseamnă liberalismul și ar fi, hai să spunem, puțin nefiresc ca Partidul Național Liberal să fie o piedică în ceea ce urmează să se întâmple la Hipodrom. Fac apel la discernământul dumneavoastră și zic să vă mai gândiți că pentru un vot sau două ar fi păcat.

Dl. George Botez

După verificarea dispozițiilor legislative, vă anunț că proiectul a trecut.

Dl. Cristian Ganea

Dar, fără grupul PNL.


Dl. Valentin Marcu

Cineva din această sală a apostrofat o colegă referitor la modul cum a votat. Nu este corect și nu suntem nici la Hipodrom să aibă un anumit limbaj sau o anumită atitudine. Dacă suntem la o ședință ne comportăm ca într-o sală de ședință, dacă suntem la Hipodrom, ne comportăm ca la Hipodrom. Nu mi se pare normal ca o colegă sau un coleg sau oricine altcineva din sala aceasta să fie apostrofați referitor la modul cum a votat.

Dl. George Botez

Corect. Aveți dreptate. Mulțumesc!

La punctul „Diverse” este o chestiune foarte importantă - a fost primită de la Instituția Prefectului o informare prin care o hotărâre de consiliu adoptată de către noi este prezumată de nelegalitate.

Se arată că acea hotărâre la care face referire ar fi considerată ca fiind nelegală. Dacă cineva dintre noi dorește să inițieze o hotărâre de revocare, o poate face. In cazul în care nu se inițiază o hotărâre de revocare, Prefectura va ataca în instanță această hotărâre, urmând

5                                                                              7                                                                                    9                                                    7

ca instanța să decidă asupra legalității ei.

Avem o solicitare de luare a cuvântului pentru 2 minute.

Dl. av. Răzvan Toma Stănciulescu

Numele meu este Răzvan Toma Stănciulescu, sunt avocat în Baroul Prahova si vorbesc în numele unui comitet de inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor de revizuire a Constituției României.

9                                                                                               9

Ceea ce presupune acest comitet este strângerea de semnături în vederea introducerii în Constituție a unui nou articol.

5

Nu intru în detalii. Această inițiativă este sprijinită în prezent doar de USR. USR a făcut o solicitare Primăriei Ploiești să se elibereze un aviz pentru amplasarea unui cort pentru strângere de semnături, așa cum se procedează în mod obișnuit. Nu și pentru alte cauze.

Această solicitare a fost respinsă de către comisia de specialitate nr. 2, a primit aviz negativ.

Comitetul, în nume propriu, a formulat o nouă solicitare de amplasare a unui alt cort. Această solicitare încă nu a fost soluționată.

De aceea, fac un apel către dumneavoastră, domnilor consilieri din toate taberele, către comisia de specialitate nr. 2 să reanalizeze motivele care au stat la baza emiterii avizului negativ. Este vorba de strângerea de semnături în vederea exprimării unui drept cetățenesc. Nimic mai mult. Nu contează ce articol introducem sau ce modificare vrem să facem. O să dau citire și articolului...

Dl. George Botez

Nu este cazul.

Dl. av. Răzvan Toma Stănciulescu

Pentru oraș, din punctul meu de vedere, cred că este jenant să nu se obțină acest aviz.

Dl, George Botez

Am luat act.

Dl. av. Răzvan Toma Stănciulescu

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Declar ședința închisă.

5             5

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRE

Laurent i
Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur