Proces verbal din 23.10.2018

Proces verbal din 23 octombrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 23 octombrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 3374/23.10.2018.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Florin Sicoie, Bogdan Hodorog și Marius-Andrei Dinu.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Zaharia Mihaela


- Primar

- Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua! Din 27 de consilieri suntem 23. Lipsesc domnii Dinu Marius, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius și Sicoie Florin.

Constat existența cvorumului. Nu putem să începem cu imnul, îl avem în suflet.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

începem lucrările: punctul 1 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018”.

Cine ne poate spune despre ce este vorba? Dl Palaș? Vă mulțumesc!

Dl Paul Palaș

Prin această rectificare încercăm să reglăm niște lucruri în buget astfel încât să asigurăm funcționarea pentru luna octombrie, să asigurăm banii suficienți pentru TCE,

este vorba de 1 milion de lei, să asigurăm necesarul pentru rambursarea datori ilecăt re bănci însemnând principal plus dobândă și plata unor drepturi salariale pentru profesori, cei care sunt plătiți din fondurile municipiului. în acest sens ne-am folosit de niște băni pe care i-am luat din excedentul anului trecut, din bugetele de la Teatru, 100 de mii de lei, din bugetul de la Filarmonică și din bugetul de funcționare al Primăriei Ploiești...

Dl Cristian Ganea

Si de la ZOO.

3

Dl Paul Palaș

Da și de la Parcul Bucov.

Dl George Botez

Mai avem bani să funcționăm în noiembrie-decembrie?

9

Dl Paul Palaș

Cu siguranță dar trebuie să luăm lucrurile din aproape în aproape.

Dl Cristian Ganea

Avem facturi ceva neplătite pe la Veolia?

Dl Paul Palaș

Există facturi neplătite la Veolia pentru care există un risc să intrăm în arierat. Pentru asta chiar au fost alocate niște sume de bani în condițiile în care vom intra în zona respectivă ni se va calcula penalitate și trebuie să vedem cum plătim.

Dl George Botez

Problema retrapajului s-a soluționat?

Dl Paul Palaș

Problema retrapajului care, cel de până în 2015 sau din 2015 încoace?

Dl George Botez

Cel pe rol acum, nu știu care este.

Dl Paul Palaș

Veolia solicită retrapaj pentru perioada 2015-2017 pe care noi nu l-am soluționat. Ar trebui să ne aplecăm asupra acestei probleme.

Dl George Botez

Nu l-am soluționat...

9

Dl Paul Palas

A                       “

In sensul că nu am aprobat plata...

Dl George Botez

Nu am aprobat pentru că nu a avut viză de legalitate atunci și nu a avut viză de legalitate pentru că nu era alocație bugetară. Și întrebarea mea este: vom reuși anul acesta să trecem peste chestia aceasta? Eu am o singură problemă - să nu ne trezim că avem probleme cu căldura pentru oameni.

Dl Paul Palaș

Totul depinde de voința noastră.

Dl George Botez

Nu voință, este vorba de putință. De voință, vrem dar avem putință?

Dl Paul Palaș

Dl președinte, vă rog să constați faptul că de fiecare dată când s-a pus problema analizării cât se poate de serioase a problemei încălzirii, de fiecare dată am amânat-o din

■’# R C 4’R''\s diferite motive, fie că vorbim de retrapaj, fie că vorbim despre cc yom face de la momentul 1 mai încolo, de fiecare dată am amânat proiectul pe problema aceasta.

Dl George Botez                                      V-V

Nu am amânat proiectul pentru că am aprobat o strategie pe care dl primar ne a prezentat-o și am înțeles că, cu strategia aceea asumată...                        .' •> •■■■

Dl Cristian Ganea

Suntem în pericol să nu mai avem căldură iama aceasta?

Dl Paul Palas

A                            “

întrebarea vă rog să i-o puneți domnului primar.

Dl Cristian Ganea

Știu dar nu a vrut să stea aici.

Dl Paul Palaș

Am atras atenția asupra acestei probleme încă din luna iunie și lucrurile sunt foarte serioase.

Dl Cristian Ganea

Nu, dar iama ne bate la ușă, meteorologii anunță vreme rece și noi nu știm încă soluția.

Dl Paul Palas

Suntem într-o situația foarte, foarte riscantă. Suntem în luna octombrie, mai avem câteva luni până când Dalkia își încheie contractul iar noi nu știm ce vom face de la 1 noiembrie.

Dl George Botez

Păi, cum să nu știm dl consilier, știm că am aprobat o strategie pentru care s-au plătit niște sute de mii de lei, a fost un studiu, au plecat niște oameni înțelepți, inteligenți, selecționați după cum cafeaua este selecționată bob cu bob. Ne-au stabilit niște direcții. Eu știu că, potrivit legii, șeful serviciilor publice, cel care trebuie să vină cu propunerea este... a intrat pe ușă.

întrebarea mea este: anul acesta avem vreo problemă financiară cu căldura sau nu? Pe mine acum financiar mă interesează, acesta este domeniul în care dumneavoastră excelați.

Dl Paul Palas

Până una alta dl președinte suntem creditați de către Veolia. Aceasta este realitatea. Avem facturi de plată la Veolia plus drepturi solicitate de către Veolia și nerecunoscute încă de către noi.

Dl George Botez

Am înțeles. Mulțumesc.

Dl Cristian Ganea

îl rog pe dl primar pentru că nu a fost de la începutul discuției aici - ne punem întrebarea ce facem cu încălzirea până în aprilie anul viitor?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Cum ce face? Avem un contract care este funcțional, o asumare din partea operatorului economic că acest contract va funcționa până în luna aprilie, cel puțin, conform clauzelor contractuale, avem un studiu de oportunitate pe care-1 demarăm pentru că marți, săptămâna trecută a fost aprobată și suma de bani din partea Consiliului Județean. Demarăm procedura. Sper că această procedură, în urma discuțiilor pe care le-3

am purtat inclusiv astăzi, să fie finalizată până la sfârșitul lunii pentru studiul de oportunitate. Avem o strategie care, chiar dacă dumneavoastră spuneți că aruncăm bani pe fereastră pentru strategii...                                         i’“

Dl George Botez

Dar cum ați auzit?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Din întâmplare.

Dl George Botez

Dar trageți cu urechea sau cum?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu, uitati că sunteti live.

Dl George Botez

Ați luat-o după Volosevici? Că numai acela stătea și se uita prin gaura cheii. De ce nu stați la lucrările consiliului și vă uitați la televizor?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dacă dumneavoastră, ca președinte nici măcar un loc nu lăsați liber, că așa considerați dumneavoastră, asta este altă problemă.

Dl George Botez

Eu trebuie să vă asigur locul? Am față de băiat de la logistica primăriei? Locul trebuie să vi-1 câștigați dumneavoastră nu să vă ofer eu scaunul.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl Botez, eu am avut impresia câteodată că numai cântați după ureche dar parcă și vorbiți după ureche câteodată.

Dl George Botez

Ce să fac domnule, asta e.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Asta e, dacă atât puteți, atâta faceți.

Dl George Botez

Nu am știința și exactitatea expunerii dumneavoastră.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl consilier, fără această strategie, țin să vă spun că municipalitatea nu se află pe lista localităților care puteau fi în POIM. De aceea am făcut strategia. Vreți autobuze electrice? Asta e, trebuie să aprobați studiul de oportunitate. Așa merg lucrurile pe proiecte pe fonduri europene. Asta este ceea ce Uniunea Europeană ne solicită.

Dl George Botez

Ok, din punctul meu de vedere, v-ați asumat. Am înțeles. Mulțumesc.

Dl Paul Palas

“------------------

îmi permiteți?

Este foarte corect ce spuneți dumneavoastră. Legea ne obligă să facem această strategie. Extrem de corect. Acum, eu vă întreb pe dumneavoastră: dacă în strategia aceea este foarte probabil să apară necesitatea organizării unei licitații, cum organizăm noi licitația aceea în 5 luni rămase, în condițiile în care avem experiența unui DDD pentru care ne-au fost necesari doi ani de zile să organizăm licitația?

Avem și noi o nelămurire. Ce șanse avem ca, de la 1 mai încolo, să avem operator pe producție, transport, distribuție...

r.         **“       “•'•t    ’ ’’     >*

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Legiuitorul spune că operatorul economic pe servicii de utili

7c'v;     A \ A

:ate publică: are

obligația, la solicitarea autorității locale, să mai furnizeze serviciul respectiv încă trei luni,

de zile. Este un serviciu de utilitate publică, pot fi și alte... Dl Paul Palas

Atenția mare dl primar că ei ne-au notificat pentru reziliere și conform contractului sunt obligați să ne asigure serviciul încă 6 luni de zile de la momentul notificării.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Ceea ce notifică ei nu poate să încalce o lege.

Dl Paul Palaș

Da dar ei ar fi obligați de la momentul în care expiră contractul fără notificare. Atenție mare la nuanță. Dacă ei ne-au notificat în septembrie, peste șase luni de zile și-au luat jucăriile și au plecat. Ce ne facem?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Recitim împreună Legea nr. 51 să vedem ce scrie. Nu spune de nicio notificare, de nicio clauză contractuală, spune că autoritatea publică locală poate solicita și operatorul este obligat să furnizeze serviciul respectiv trei luni de zile în condițiile contractului.

Dl Cristian Ganea

Și dacă nu-i plătim?

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Serviciile respective sunt plătite conform aceleiași legi.

Dl Paul Palaș

Aici avem o problemă mare dl primar pentru că avem arierate pe de o parte și, pe de altă obligații contractuale pe care ei ni le solicită și noi nu i le recunoaștem. S-au putea să avem o problemă reală și nu este bine să ne jucăm.

Dl primar Adrian-FIorin Dobre

Arieratele respective, cele 3 milioane de lei, pe care le știm cu toții, am solicitat și către Ministerul de Finanțe o posibilitate de finanțareîn baza sumelor pe care ni le pune la dispoziție Direcția Regională a Finanțelor Publice, există o variantă așa. Iar, pe de altă parte, solicitările pe care le-a făcut operatorul economic încă sunt în verificări. Știți foarte bine că sunt anumite situații cu care noi nu am putut fi de acord de-a lungul timpului, nici dumneavoastră, în comisie nu ați putut fi de acord cu anumite lucruri legate de modul în care au gestionat anumite sume.

Dl George Botez

A venit și dl Mateescu, suntem 24 de consilieri prezenți.

Dl George Pană

Dl primar, rămâne totuși întrebarea la care nu s-a răspuns - suntem în luna octombrie, ne apropiem vertiginos de noiembrie, Consiliul Județean a aprobat acum o săptămână acel document prin care intră în parteneriat cu noi să se realizeze acel studiu care înțeleg că nu are și o parte, hai să-i spunem descriptivă, în sensul în care va întocmi și documentația necesară unei eventuale proceduri de licitație. Așa am înțeles de la RASP.

întrebarea care s-a pus este următoarea: suntem în luna noiembrie, se va întocmi documentația pentru care ne-am asociat cu Consiliul Județean, probabil va dura o lună, să spunem, ne ducem în luna decembrie. Dacă se va pune problema organizării unei proceduri astfel încât, în urma derulării procedurii, să se desemneze un operator 5

economic, vom avea la dispoziție un număr limitat de luni chiar cu cele trei luni cu care spuneți dumneavoastră că ar trebui să se prelungească, potrivit legii, contractul, întrebarea este: este timpul necesar să se deruleze această procedură astfel încât să se poată desemna eventual un alt operator economic? Aceasta a fost întrebarea domnului Palaș. La asta trebuie să ne răspundem cu toții.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Știți foarte bine că termenele prevăzute pentru astfel de licitație existente în Legea nr. 100 permit ținerea unei licitații într-un anumit termen. Care este mai mic decât 5 luni de zile.

DI Cristian Ganea

Nu ar fi trebuit că găsim o modalitate să avem o prelungire a contactului să nu rămânem fără căldură? Nu rămânem fără căldură în aprilie dar fără apă caldă există totuși supoziția să rămânem indiferent de metoda care va reieși din acel studiu de oportunitate - înființarea unei societăți a noastre, licitație, sunt mai multe variante.

Dl George Pană

Mai este o chestiune dl viceprimar, este corect ce spuneți dar nu este totuși un serviciu simplu, este un serviciu foarte dificil de gestionat pentru că nu oricine poate intra într-un astfel de serviciu.

Dl Paul Palaș

Este foarte important ce spune dl viceprimar.

Dl Cristian Ganea

La mine au venit în audiență șefii sindicatelor de la Dalkia să mă întrebe pe mine, ca și primărie, ei ce fac dacă se închide Dalkia că au văzut notificarea. Nu am ce să le răspund. Nu este treaba primăriei.

Dl Gabriel Minea

Voiam să spun domnului primar că, din experiența pe care am avut-o vizavi de efectuarea contractelor pe care le-am făcut până în acest moment, dl primar a spus până în 5 luni de zile cu repede înainte, mie mi se pare un mit și vă spun de ce - pentru simplul fapt că, în momentul în care se va face îndreptarea către acest contract va trebui să luăm toate reglementările pe care le are în legislație.

Dl George Botez

Eu pot să trag o concluzie și cred că sunt în asentimentul tuturor - după cele spuse de dl primar noi trebuie să stăm liniștiți că problema căldurii se rezolvă, nu este niciun pericol asupra Ploieștiului drept pentru care nu are niciun sens să ne facem probleme degeaba și eu aștept soluția, voi fi bucuros s-o votez și înțeleg că există suficient de multă calitate profesională și abnegație pentru rezolvarea problemei.

Mulțumesc!

s

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Trecem mai departe: „Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.159/30.05.2017 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

A

In ce constă modificarea?

Dl Cristian Ganea

Dna Iamandi este vorba de predarea Podului de Lemn de la Delta, firmele câștigătoare?

Dl George Botez

Cine a câștigat?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Este o asociere.

Dl George Botez

Ziceți-ne și nouă una, două.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Firma se cheamă Europan Prod, care este liderul asocierii, Dalex Grup și mai sunt vreo câțiva.

9

Dl George Botez

Ok.

Discuții?

»

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației «Studiu de Oportunitate - Pentru înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice în municipiul Ploiești».

Discuții? Vă rog dl Popa.

Dl Gheorghe Popa

în primul rând dl președinte am dori să fim și noi puși la inițiatori împreună cu dl primar, toți consilierii dacă doresc.

DI George Botez

Bănuiesc că este toată lumea de acord.

Dl Paul Palaș

Asta am vrut să rog și eu.

Dl George Pană

O lămurire, dl primar nu este inițiator, dacă vrea, să devină acum.

Dl George Botez

Dacă dumneavoastră vreți să vă asociați numele cu PSD - ALDE, nu am nimic împotrivă.

Deci, propuneți toți consilierii. Toată lumea este de acord.

Alte probleme? Nu sunt.

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

Punctul 4: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „SF -CONSTR LIRE STA TUIEIULIU MANIU“.

Discuții?

9

Dl Gheorghe Popa

Dl președinte, aceeași remarcă pe care am facut-o la toate studiile cu privire la Administrația Parcului Constantin Stere - și în acest studiu de fezabilitate, ca beneficiar figurează UAT Bucov, cu siguranță ne dorim această investiție, aceste statui în parc dar cred că trebuie refăcut cumva SF-ul. Este aceeași problemă ca la ședința trecută.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Nu este. Este trecut ca beneficiar UAT municipiul Ploiești. Am verificat. Dacă undeva, din greșeală, proiectantul a trecut altceva este o eroare. Va fi îndreptată.

Dl George Botez

Deci, beneficiarul este UAT Ploiești, da?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Da.

Dl George Botez

Bun.

Dl Gheorghe Popa

Eu asa am văzut.

5

Dl Cristian Ganea

Era un proiect mai vechi. Ați văzut dumneavoastră? Dați-mi și mie să mă uit. Să verificăm.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

La beneficiar scrie UAT municipiul Ploiești, pe prima pagină.

Dl Cristian Ganea

Scrie UAT municipiul Ploiești.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Dacă a rămas undeva, este o greșeală.

Dl Valentin Marcu

In studiu, la 1.4 scrie „beneficiar investiție - Primăria comunei Bucov”.

Dl Cristian Ganea

Se poate face amendament să schimbe eroarea?

DI George Botez

Nu am cum să fac eu modificări în SF-ul lor.

Dl Gheorghe Popa

Putem să-l prorogăm?

Dl Cristian Ganea

Da, de acord.

Dl George Botez

Prorogare?

Dl Cristian Ganea

Chiar nu se poate face modificarea legal?

Dl George Botez

Nu am cum să umblu în studiul lui.

Dl George Pană

în hotărâre beneficiarul va fi municipiul Ploiești. Modificăm hotărârea.

Dl Iulian Bolocan

Eu propun să-1 prorogăm și, dacă e, până la ordinară...

Dl Cristian Ganea

Bucovul? Ati verificat si voi studiul?

»                                 5

Dl George Botez

Putem să facem aici un amendament: „... prin prezenta hotărâre, beneficiarul fiind UAT municipiul Ploiești”.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?               15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          9 abțineri

9 abțineri, grupul PNL. Amendamentul este aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           1 abținere

1 abținere, dl Popa și 23 de voturi pentru. Proiect adoptat.

Declar închisă ședința.

3               >

Epuizându-se problemele de Ia ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Contrasemnează:

CAîp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

*§?~$Sef Serviciu

C


nkl

PREȘEDINTE QE ȘEDINȚĂ,  George-Sorin^Nfculae BOTEZ!i


Verificat, șef serviciu A întocmit, consilier Elena Bucur