Proces verbal din 21.12.2018

Proces verbal din 21 decembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1

PROCES - VERBAL


ai ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploi din data de 21 decembrie 2018Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 17000/20.12.2018.

La ședință au participat un număr de 21 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii: Marcian Cosma, Valentin Marcu, Marius-Nicolae Mateescu, Claudia-Oana Sălceanu, Aurelian-Dumitru Tudor si Sorin Văduva.

7                                                                        5

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia

- Primar

- Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


îfc & îfe

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

•HA

Dl George Botez

Bună ziua!

începem ședința. Suntem prezenți 21 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului. începem cu Imnul de stat al României.

*

Ordinea de zi are 4 puncte, cu mențiunea că se solicită ca punctul 1 să devină punctul 4. Bănuiesc că este vorba de o corelare. Aceasta este solicitarea. Nu văd nimic împotrivă. Supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost ea propusă spre modificare ca ordine:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru, adoptată ordinea de zi.

***

Punctul 2 care devine 1: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program normal, inclusiv branșamente utilități -Aleea Strunga nr. 2 B”.

Dl Sîrbu nu se mai află în sală, suntem 20.

Vă rog dl consilier Andrei.                                   „ / > O <

Dl Gheorghe Andrei                                  ’

O întrebare: la principalii indicatori tehnico-economici valoarea tmâlăi®eifnîcliimy TVA - 12.918.581,00 din care C+M este 8.489.698,00 cheltuieli bentdț£iar'necligibiiș :?i eligibile, o anumită sumă, diferența de aproape 4 milioane unde se regăsește, și_pentftikjce este, până la 12 milioane 900?

Dl George Botez

Este vorba de 4 milioane 479 de mii de lei.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

Este vorba de dotările care sunt proiectate pentru a completa grădinița.

Dl Gheorghe Andrei

Și nu trebuie trecute aici? Nu aprobăm suma de 12 milioane, nu trebuia să se regăsească în acest proiect?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Se regăsesc în documentație, faza Studiu de fezabilitate, care este anexă la proiectul de hotărâre.

Dl George Botez

Și de ce nu a fost trecută și aici?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Nu am procedat niciodată la a detalia dotările.

Dl George Botez

Cheltuielile eligibile și cheltuielile neeligibile sunt raportate la ce valoare? La 12 sau la 8?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

La valoarea totală, inclusiv la dotări.

Dl George Botez

Proiectul integral cuprinde C+M+dotări, da?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Da.

Dl George Botez

Bine. Lămurit dl Andrei?

Există vreo variantă în care primăria să fie...

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

                                       —        1                                          ----------

In principiu...

Dl George Botez

Nu-mi spuneți în principiu.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Este o valoare maximală care ....

Dl George Botez

Nu, stați doamnă, să zicem că se ia licitația pe 12.917, nu 12.918, ce posibilitate există ca primăria să fie obligată la mult de 320 de mii ăia sau cât sunt?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Nu există posibilitatea decât dacă primim anumite corecții.

Dl George Botez

Corecții care ar fi rezultate din altceva decât întocmirea documentației.

Lămurit dl Andrei?

Dl Gheorghe Andrei                                ,

Dl George Botez                                                  '

Mulțumesc. Alte probleme dacă mai sunt? Dl Vîscan, vă rog și pe Urmă dl Dănescu.

Dl Robert Vîscan                                    V \ j ' . . /

Mulțumesc dl președinte.

Știu că, pe această axă putem să luăm maxim 1 milion 400 de mii'de euro...

Dl Cristian Ganea

1 milion 600.

Dl Robert Vîscan

1 milion 600.

Dacă proiectul, în totalitatea lui, ajunge la 13 milioane și noi putem să luăm maxim, pe această axă de fonduri europene, 1 milion 600, cum puteți să ne spuneți că nu vom mai aduce bani de la buget?

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

Există o ordonanță în care, cei care depun proiecte, trebuie să depună în cuantum de 200% și, în cazul în care se depășește suma dar nu există alte primării care să fi depus, ni se aprobă proiectele noastre. Altfel, ni se resping și nu se va face proiectul.

Dl Robert Vîscan

Eu am întrebat altceva - pe această axă, putem să accesăm, maxim 1 milion 600, care înseamnă vreo 7 milioane de lei, 7-8 milioane. Diferența până la 13 cine o va suporta, asta mă interesează.

Mulțumesc.

Dl George Botez

Vrea să spună în felul următor: sunt mai multe proiecte, totalizate fac undeva la 6 milioane de euro. Noi avem posibilitatea să luăm 1.600 și, din ce ați spus dumneavoastră, s-ar putea dubla suma dacă există resturi neconsumate pentru că nu au venit doritori. în această situație, noi, printr-un singur proiect, adică prin acesta, depășim valoarea și ne ducem spre dublu. Atunci, întrebarea este: de ce trebuie să facem 4, 5, 6 proiecte și dacă ne puteți confirma domnule Novac că noi, de fapt, promovăm 10 proiecte cu posibilitatea de a finanța 2, eventual 3 sau maxim 4.

Dl Cristian Ganea

Dl Novac, întrebarea aceasta ați avut-o și în comisia tehnico-economică și trebuie să le explicați colegilor așa cum ați explicat și în comisie vizavi de cele 4 proiecte, care sunt 2 prioritare, care sunt rezervele? Asta nu s-a înțeles și faptul că 1.600 este de fapt cota parte a primăriei nu întreaga valoare a proiectelor.

Dl Silviu Novac

în momentul de față municipiul Ploiești are alocați 1,6 milioane de euro prin această axă. Conform ordonanței de urgență, se vor contracta proiecte în cuantum de 200% în raport cu alocarea. Deci, se vor putea contracta proiecte cumulând 3,2 milioane euro.

în acest moment, dumneavoastră aveți 4 grădinițe pe această axă, pe care le doriți a fi finanțate din care 2 sunt prioritare, cea de la Strunga și cea de la Poștei, 2 pe lista de rezervă. Ele vor fi depuse toate și se vor finanța, în prima fază, în limita bugetului aprobat ori 2, adică 200%, urmând ca pentru cele din rezervă să se constate dacă mai sunt bani disponibili.

în acest moment, azi vorbind, pe Axa 4.4, grădinițe, la nivelul ADR-Sud^Mujitenia s-a depus 1 proiect. Mai depune Ploieștiul încă 4 și cam astea sunt.. J4^^ma^ș^de altcineva care să depună. Sunt șanse mari ca, din banii pe toată axa pfi^duptneayo^țră să puteți primi bani pentru toate cele 4.                                                  '•

Pe de altă parte, dumneavoastră aici aprobați necesitatea, <^re,'e&t^<clațȘă^i oportunitatea. Oportunitatea este dată de faptul că puteți accesa fonduri<^iippci^,c^8%, dumneavoastră asta aprobați azi. Dacă, de exemplu, pentru 2 din ele nu vâr^t^’vuhccliat, nu înseamnă că veți pune dumneavoastră banii pentru că ele s-au aprobat și toată analiza financiară este făcută în ideea în care primiți 98%.

Ar trebui în mod normal, așa cum merge până acum depunerea de proiecte, dumneavoastră să primiți bani pentru toate 4 și chiar să mai puteți depune probabil vreo 2.

Dl George Botez

Poate vă gândiți să ne vedem pe 29, 30.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Să încercăm pe 27, 28.

Dl George Botez

Pe 27, 28 eram cu alte proiecte de ceea ziceam că avem loc pe 29, 30, dar seara.

Dl Dănescu, v-ați înscris, vorbiți.

Dl Ștefan Dănescu

Valoarea maximă ar fi 1 milion 600 ori 2, 3 milioane 200. Păi, numai acelea sunt 3 milioane 200. Și cum ne mai încap încă 5?

Dl George Botez

Puțin înghesuite.

Dl Silviu Novac

Vă mai încape Poștei...

Dl Ștefan Dănescu

Poștei este 6 milioane lei.

9

Dl Robert Vîscan

Decât dacă ar veni cu o suplimentare.

Dl George Botez

Domnilor nu ați înțeles. Noi trebuie să depunem 100 de proiecte, dintre care sunt finanțabile, în primă instanță, 2. Mai pot fi 2 sau mai pot fi 6. Asta depinde de ce se va întâmpla cu restul țării.

Dl Robert Vîscan

Am înțeles perfect. O singură nedumerire mai am - dacă studiile pentru celelalte grădinițe rămân valabile când se va deschide axa de exemplu în 2022, sau când va fi următoarea axă? Mai trebuie refăcut ceva la acel moment sau putem să mergem direct cu finanțarea pe acestea?

Dl Silviu Novac

Studiile sunt făcute respectând toate normativele...

Dl George Botez

Nu ati înțeles. Ce valabilitate au studiile?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ideea este în felul următor, dacă-mi permiteți dl președinte...

Dl George Botez

Vă rog.

Dl primar Adrian-Florin Dobre-----------------------------:---------------------- le>t?'

Depunerea se finalizează pe 31.12.2018, dată după care nimeni^ăȘcine^nuNa mai putea depune decât dacă, cumva se va prelungi. Nu se știe.         y            £ /

De la acel moment, se face analiză pe toată regiunea Sud fiecare axă, indiferent de ce municipiu participă pe axa respectivă, ce s-a depus.'i?.

In momentul în care se va face această analiză, dacă sunt primării care nu au depus, noi putem beneficia de banii lor. Și atunci, pe acest principiu general, noi putem să avem mai multe proiecte cum avem de exemplu pe Axa de mobilitate - în mod normal noi avem 38 de milioane de euro. Noi depunem proiecte de 80 și ceva de milioane de euro numai pe axa aceasta fără să mai luăm în calcul mijloacele de transport. De aceea am și făcut parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării, tocmai ca să deblocăm banii respectivă și să putem să facem proiectele de infrastructură. Dacă celelalte localități, Târgoviște, Slobozia, Călărași, Giurgiu, Pitești nu depun proiecte pe această axă de mobilitate 4.1, atunci banii respectivi îi folosim noi, care am depus proiectele respective.

După ce se va termina aceasta analiză, se va face o analiză la nivel național. Și dacă sunt regiuni, la nivel național, care nu au consumat banii, acei bani vor fi redistribuiți către regiunile care au consumat banii.

Deci, acesta este principiul pe care se merge pentru a avea un consum de bani de sută la sută. Tocmai de aceea s-a și dat acea ordonanță în care s-a spus că se va contracta de minim 200% la început. Pentru a stimula toate autoritățile publice locale să facă proiecte și să aibă un argument în spate, pentru că totdeauna când a venit cineva în control a întrebat „de ce ați făcut proiecte dacă nu erați siguri pe finanțare?”. Tocmai de aceea s-a dat acea ordonanță, pentru a da certitudinea autorităților publice locale că pot face astfel de proiecte și că ele pot fi contractate.

încă o dată vin și spun: la ora actuală, cel puțin ieri, pe Axa 4.1 sunt 2 proiecte depuse de 78 milioane de lei, din care unul este al municipiului Ploiești înjur de 50 de milioane de lei și zilele acestea vor fi depuse Cantacuzino, Libertății și deja sărim de 200%.

Pe Axa 4.2 noi nu avem nicio sumă de bani alocată.

Pe Axa 4.3 nu există nici un proiect, noi avem 2 proiecte pe care le vom depune.

Pe Axa 4.4 este discuția de acum. Există un singur proiect. Nu înțeleg de ce nu apare proiectul nostru pentru că eu înțelesesem că este încărcat în totalitate în MySMIS, cel de pe Poștei, trebuie să verificăm. Pe Axa 4.4 nu există decât Piteștiul care a depus. Atât. Un proiect.

Dl Ștefan Dănescu

Mai vreau să-l întreb și eu pe dl proiectant ceva pentru că pe dl primar cred că o să mai am ocazia să-1 întreb - dacă o să ne calificăm și o să luăm cei 12.918 cu tot cu TVA, o să mai rămână 800 de mii de euro, corect? Intră 5 proiecte în 800 de mii de euro? Și ce facem de 800 de mii de euro cu 4 proiecte?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Nu dar, la nivel de regiune...

Dl Ștefan Dănescu

Dar am înțeles că este maxim 200% indiferent.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Iți garantează contractarea ție cu 200% dar, dacă pe regiunea localități nu depun proiecte, banii respectivi, în totalitate, îți revin ție.


Dl Ștefan Dănescu

Acum am înțeles.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „Construire grădiniță cu program prelungit Bulevardul Petrolului”.

Discuții? Avem o modificare cu roșu?

>                                                                                         5

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este modificarea de ieri.

Dl George Botez

Așa a fost prezentat. Deci, nu este un amendament.

Dna Adriana Cîrstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local. Reglementare

Este amendament.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este amendament?

Dl George Botez

De ce nu-mi spuneți? Aș vrea să avem o colaborare mai strânsă...

Dl Cristian Ganea

Dl președinte fac eu un amendament „... în valoarea totală de ...”

Dl George Botez

Nu dar este și în partea cealaltă, la celălalt, este exact aceeași situație. Eu unul nu văd proiectele, nu mi se comunică, îmi apar cu amendamente, mă puneți într-o situație imposibilă. Nu știu la cine să fiu mai atent. Dacă nu-1 văd pe Popa se supără, Sicoie face ca trenul, dl Dănescu este clientul meu la nedat cuvântul, cum să fac, spuneți-mi și mie? Omenește vorbind. Este posibil să ne concentrăm și noi?

Ca atare, vreau să fiu anunțat de fiecare dată când sunt comisii, amendamente sau ce mai este.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acesta a fost așa, m-am și uitat în mod special.

Dl George Botez

Dl primar facem noi doi bucătăria ședinței? Vă întreb și eu.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dar aici așa apare.

Dl George Botez

Eu am întrebat - este amendament? Nu este amendament. Am

care, când să supun la vot amendament?                                              -

UV"> ț- 'W/ I

Dna Adriana Cîrstea - Serviciul Relația cu Consiliul LocalvReglemeritâre. ț- păi, este amendament. Este amendament ^aumif/este h'/ /fcw

Acesta este xeroxat astăzi după modificarea din CTA. Ieri 1-anftriMn^'bdthailȘÎară

A/'ZA aceasta modificare.

X' ,7 'îbJn

Dl George Botez                                              '-.a.J--'

Ieri era într-un fel, astăzi îl dati în alt fel.

Dna Adriana Cîrstea - Serviciul Relația cu Consiliul Local, Reglementare

Da, exact.

Dl George Botez

Astăzi nu este amendament la el. Dacă a fost, când era mic, bolnav de pojar nu înseamnă că este si acum.

»

Deci, este amendament sau nu este amendament? Dna secretar?

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte A fost modificat ca urmare a CTA-ului de astăzi.

Dl George Botez

Aștept oficial să fiu anunțat. Când o să fiu anunțat mergem mai departe.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios. Contracte

Este varianta pe care am văzut-o eu, este cu negru, nu este niciun amendament.

Dl George Botez

Atunci dispuneți dumneavoastră să înnegrească textul.

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

L-au înnegrit.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?             20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

20 de voturi pentru. Mulțumesc.

***

„Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești”.

Aici aș vrea să știu eu, pentru derularea proiectului primăriei, care sunt costurile la care primăria s-ar obliga pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor pe care le are din această transmitere urmată de execuția unor apartamente și retransmiterea către MApN? Costurile pe care noi trebuie să le avem în vedere și pe care să le aprobăm în această hotărâre.

Vă rog dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Atunci când a fost elaborat proiectul prima dată a existat și ANL-ul își menține prin acest punct de vedere suportul către municipiul Ploiești de a se realiza aceste apartamente pentru specialiști, prin programul pe care dânșii-1 dezvoltă. Există o adresă în acest sens venită la primărie. îmi este greu să vin să vă spun acum cu ce sumă dar va fi făcută de către ANL. ANL-ul astfel de locuințe le face cu finanțare în totalitate.

5                                                               5

Dl George Botez

Deci putem să scriem acolo: costurile primărie pentru preluarea acestui teren și îndeplinirea tuturor obligațiilor sunt zero. Putem să scriem asta?       Q $ /Qy

DI primar Adrian-Florin Dobre                          "$■

Modelul de proiect de hotărâre a fost vizat si de către MAp^J,<rri^cSjod]ifîîc^ ne


Modelul de proiect de hotărâre a fost vizat și de către MApN\^i^^odJfîX:ăî-e va duce la întoarcerea proiectului de hotărâre.

Dl George Botez

Am înțeles. Eu nu lucrez după modele când este vorba de banl^bje;Ș|iul:tt^)liicrez după ce cred că trebuie să lucrez. Bănuiesc că nu-i deranjează pe cei de Ia^MApN'dacă noi aici votăm că suntem de acord cu toate chestiile astea cu zero cheltuieli.

Pe de altă parte, o altă problemă pe care am ridicat-o și o ridic - sunt perfect de acord cu ideea de a lua acest teren și de a dezvolta ceva acolo pentru municipalitate. Votez cu două mâini chestia asta. Dar vreau să știu ce certitudine am că, în termenul de 4 ani, care este prevăzut în actul respectiv, eu sunt capabil să-i dau MApN-ului 80 de apartamente, pe care nu le fac eu ci le face un terț, care nu-și asumă termenul...

Dl Ștefan Dânescu

10 ani.

Dl George Botez

Mă rog, 10 ani, 200 de ani, în condițiile în care mie, pentru un soclu de statuie, mobilizând toată forța primăriei (și mulțumesc colegilor din nou pentru implicare) mi-au trebuit 7 luni, adică nu înțeleg chestia asta.

Pe de altă parte, noi avem blocuri care au fost începute de foarte mult timp și nici acum finalizate datorită unor procese.

Vreau să spun că există foarte multe necunoscute, foarte multe variabile, foarte multe chestii pe care nu le pot stăpâni dar eu îmi asum niște obligații care nu știu cât costă, pentru că nimeni nu-mi spune, și nu știu dacă le pot realiza pentru că trebuie să-mi fac masaj cu mâna altuia.

Cum o rezolvăm pe asta, dumneavoastră cum o vedeți? Trecem acolo zero și că nu ne asumăm termenul de 4 ani? Măcar să nu mă coste nimic.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Această procedură pe care MApN-ul o are...

DI George Botez

Nu sunt ministrul apărării naționale nici nu fac parte din conducerea garnizoanei, drept pentru care ce cred ei despre asta...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

în patrimoniul municipiului Ploiești se vor regăsi 7,3 hectare de teren într-o zonă extraordinar de bună ca poziție, ca acces, locație unde se pot realiza foarte multe obiective pe care municipalitatea le are în vedere versus 80 de apartamente. Este o procedură pe care au practicat-o în foarte multe alte localități din țară. Sunt 80 până la final, în cei 10 ani de zile.

Dl George Botez

10 ani ca mâine trec.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Este terenul pe care putem să realizăm și proiectul pentru spital, este cam singurul teren disponibil. Acestea sunt condițiile, tocmai de aceea am avut și discuția cu ANL-ul. Există această adresă care susține acest proiect.

DI George Botez

Dl primar, poate că nu am vorbit eu românește. Haideți ca să vorbesc sintetic că mă mai ia vorba pe dinainte, știți că nu am putut să devin președinte de instan^’^^^Șfp-am dorit dar m-am scos pe altă parte, sunt aici, fac gargară, cum ați spus i^ri^mulțumes^mă simt mult mai în formă.                                           $/

Dl primar Adrian-Florin Dobre                         irE. ;”V      - ;

Vedeți să nu continuați cu gargara.                                    '■   ' '

Dl George Botez                                           '/ '■ A

Ce să fac, dacă continui cu gargara, ajung primar.

întrebare: sunteți de acord să trecem costul primăriei ca fiind zero în derularea acestui proiect și, în al doilea rând, că vă asumați respectarea termenului de acolo?

Pentru că eu prevăd că dumneavoastră veți fi Președintele României și nu veți mai fi primarul în mandatul în care se va finaliza asta, peste 10 ani, murim, ne îmbolnăvim, facem ceva, este de bine, este de rău, nu știu, sunt alții după noi și atunci vedem că noi neam apucat, am băgat niscaiva bănuți acolo după care nu putem să dăm apartamentele respective și pierdem tot ceea ce am băgat. Asta este problema mea. Putem să ne asumăm, ati identificat niște mecanisme, niște modalități?

Repet, suntem dornici să preluăm aceste teren dar identificați aceste mecanisme, asigurați-ne că avem o cheltuială zero pentru acest proiect (vorbesc zero de teren, zero de apartamente și nu vor exista întârzieri) și vi-1 votez cu două mâini, dacă e, fac rost și de a treia.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dl președinte, zero cheltuieli nu putem să punem acolo și să vă spun de ce: la orice proiect ANL, pe care-1 avem, gândiți-vă că nu dorim să construim doar 80 de apartamente prin ANL ci ne dorim să construim multe apartamente și una din dorințele pe care le-am avut când am solicitat acest teren a fost să construim mult mai multe apartamente și pentru tineri și pentru specialiști, incluzând aici și acele apartamente aferente MApN-ului. Costurile de realizare a utilităților, costurile de realizare a infrastructurii rutiere, s.a.m.d. cad în sarcina primăriei. Aceste costuri sunt conexe acestui proiect.

Dl George Botez

Normal că nu mă refeream la acele costuri generate de realizarea unor proiecte, mă refeream la acele costuri generate de un risc pe care aș putea să mi-1 asum că nu îndeplinesc obligațiile.

Tocmai de aceea, constatând că nu sunt, propun prorogarea acestui proiect.

Dl Cristian Ganea

Aș vrea să iau și eu cuvântul.

Eu am impresia că unii colegi sunt nevorbiți. Ar trebui să ne adunăm toți colegii, să ne întâlnim în niște ședințe de lucru, nu ședințe de consiliu și să ne spuneți ce aveți de spus ca să nu transformăm ședința de consiliu în debate. Rugămintea mea este: o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni, dacă n-o fi vreo extraordinară, vreo de îndată, să ne întâlnim să discutăm pentru că vin proiecte, așa cum am spus și data trecută, ieri, vin pe repede înainte. Acesta este un proiect cu care trebuie să fim foarte atenți. Este adevărat, toată lumea își dorește acest teren. Problema este că tot ce-i gratis, mai târziu, este mai scump. Haideți să ne gândim de două ori.

Merg și eu pe amendamentul domnului Botez, pe prorogare.

Dl primar Adrian-Florin Dobre


Aș vrea să vă citesc adresa de la ANL, dacă mai este cazul, dacă n^^i^^Whiare a adresei făcute de către primărie cu privire la transmiterea unui teren dîifdo.racn-ițrjpub'lic al statului, din administrarea MApN-ului în domeniul public al municipidluLPloi^ti Șt în administrarea consiliului local, vă precizăm că agenția derulează profet de;inveățițiy^e terenuri transmise de la MApN către autorități publice locale. Drept u'^ăre.vă pr'pcigăm că ANL poate prelua un astfel de obiectiv de investiții prin programe <lejc,dn'Ștruire de locuințe cu respectarea prevederilor legale. Menționăm că edificarea celor Wfle unități locative este realizabilă în termenul stabilit, respectiv 10 ani de zile de la data intrării în posesie a imobilului ce face obiectul proiectului de act normativ...”.

Dl Cristian Ganea

Dl primar ar trebui să chemăm reprezentanții ANL la Ploiești să stăm de vorbă. Pentru că acest „poate” este „poate”.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Poate să facă.

Dl Ștefan Dănescu

Dl primar, nu sunt 10 ani, sunt 4 ani. în prima etapă sunt 4 ani. Dacă noi nu am făcut în 4 ani nimic terenul trece în proprietatea MApN-ului.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Observ că există o consecvență a dumneavoastră în a amâna luarea acestei decizii...

Dl George Botez

Văd că ați dat-o pe de-astea...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Ați mai aprobat o dată acest proiect de hotărâre...

Dl Ștefan Dănescu

Faceți conferință de presă?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acest proiect nu este la meu, este pentru Ploiești.

Dl George Botez

Supun la vot prorogarea.

Dl Gheorghe Popa

Uitați-vă și pe partea dreaptă domnule președinte, stau de jumătate de oră cu mâna ridicată.

Dl Gheorghe Andrei

Dl primar, în primul rând, nu se preia 7,3 hectare, se preiau 5,3 hectare, 2 hectare rămân în dotarea ministerului de resort, 7,3 din care 2 rămân. în momentul în care se fac acele unități locative ele se dau înapoi Ministerului Apărării cu terenul aferent. Iarăși scade suprafața locativă.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

7,1.

Dl Gheorghe Andrei

Uitați domnule, scrie 7,3 din care...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Din 9,3 rămân...

Dl Gheorghe Andrei

In 7 ani, dacă nu construim nimic pe acel teren, nu construim nimț^diruce ne propunem noi, acel teren va trece la Ministerul Apărării, inclusiv...


Dl primar Adrian-Florin Dobre

De unde puteți avea aceste certitudini domnule?

Dl George Botez

Supun la vot prorogarea.

Dl Gheorghe Popa

Domnule președinte îmi dați și mie cuvântul?

Dl George Botez

Haideți. Este a treia oară când vreau să supun la vot.

Dl Gheorghe Popa

Vreau să vorbesc si eu în consiliu, nu-mi dati voie?

9                                         7                          »

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Gheorghe Popa

Ieri, la ședința de consiliu local a venit acest proiect pe ordinea de zi și colegii mei au spus că nu a avut timp să-l studieze, să-l verifice în comisie...

Dl George Botez

Și l-au studiat.

Dl Gheorghe Popa

Au dat aviz favorabil pe el. Problema este ceea ce atrăgeam atenția de ieri că, dacă nu există voință din partea unor colegi...

Dl Ștefan Dănescu

Nu l-am studiat și am dat aviz favorabil, am dat pe loc ca să intre astăzi. De asta s-a dat aviz favorabil, ca să intre astăzi.


Dl Gheorghe Popa

Lăsați-mă și pe mine să vorbesc că toată lumea știe ce atitudine aveți. Spuneați că nu este necesar, da? Acum 4 ani de zile am votat toți cu două mâini să facem un spital aici, în clădirea aceasta. Dumneavoastră nu știți că nu erați consilier atunci. Nu s-a putut realiza...

Dl Ștefan Dănescu

Este spital aici?

Dl Constantin Grigore

Nu dar mulțumiți-i fostului primar.

Dl George Botez

Vă rog frumos...

Dl Gheorghe Popa

Voiam să spun că acest teren, de la 9 hectare, conform adresei, 7 hectare ni le pun la dispoziție către Primăria Municipiului Ploiești pentru realizarea unei investiții...

Dl George Pană

Dl consilier citiți-mi și mie în proiectul de hotărâre unde reies cifrele acestea de care vorbiți dumneavoastră?

Dl Gheorghe Popa

De 7 hectare?

Dl George Botez

Supun la vot prorogarea:


Cine este pentru?

12 voturi

7 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

12 voturi pentru și 7 voturi împotrivă, grupul PNL prezent ât^șală. Am prorogat acest punct.                                                                          <

Dl Gheorghe Popa

Aceasta este voința colegilor noștri de a nu se realiza...

Dl George Botez

Nu am dat cuvântul nimănui.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 28.647.875 lei”.

Dl Iulian Bolocan

Nu trebuiau 14 voturi?

Dl George Botez

La prorogare?

Dl Iulian Bolocan

Da.

Dl George Botez

Nu. Consilierii prezenți în sală. Ziceți dna secretar. S-a prorogat, punct.

Avem proiectul acesta. Este o modificare. Este ok? Dacă acești bani îi avem și dacă putem modifica valoarea.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu-i avem, ne împrumutăm și gradul de îndatorare ne permite.

Dl George Botez

Vă rog să vorbiți, să-mi spuneți că totul este ok, că are binecuvântarea compartimentului dumneavoastră.

Dra Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, are aviz favorabil de la economic.

Dl George Botez

Juridicul?

Dra Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice, hotărârea va fi vizată de legalitate.

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc dl președinte.

La acest proiect de hotărâre voiam să fac acest amendament de a se modifica valoarea de la 28.647.875 la 34.013.308,36. De asemenea, la art. 1 valoarea văd că este modificată și la Anexa nr. 1, față de proiectul propus, Anexa nr. 1 se completează cu proiectele pe care le-am aprobat în ședința consiliului local de ieri și de astăzi.

Dl George Botez

Sunt menționate sau nu sunt menționate?

9                                                               9

Dl Gheorghe Popa

Sunt menționate, da.

De asemenea, se modifică în mod corespunzător Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 cu notele de fundamentare.

Dl George BotezSuntem 19 consilieri în sală, a ieșit dl Ganea.

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                      19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

19 voturi pentru. Amendament aprobat.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                     19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

19 voturi pentru. Proiect adoptat.

Declar închisă ședința. Mulțumesc.

9              9                     9

’k’ft

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


Verificat, sef serviciu Adriana Cîrstea