Proces verbal din 20.12.2018

Proces verbal din 20 decembrie 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,


din data de 20 decembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 16954/14.12.2018.

*

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri din 27 în funcție.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Zaharia Mihaela


 • - Primar

 • -  Sef Serviciu - Serviciul Juridic

3

Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Avem plăcerea să premiem elevii de la Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” care sunt câștigători în cadrul Expoziției concurs de icoane "Crăciunul”, în cadrul parteneriatului organizat de Primăria Ploiești prin Direcția Comunicare Relații Publice. Acest colectiv are coordonator din partea Colegiului pe doamna Profesor Marin Liliana, pe care o felicităm.

Vom premia tinerii. Domnul Primar, vă rugăm să ne asistați la înmânarea premiilor.

Este vorba de Dumitrașcu Irina, Enescu Andra, Curelea Izabela, Tudor Alexia, Tănase Giulia, Grigore Radu, Savin Andreea, Țapu Mihaela, Visarion Beniamin și Cristea Gabriela.

Vă mulțumim!

s

*

Avem în sală Corul Preoților celor două Protoierii, Nord și Sud din Ploiești.

*

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri din 27. Lipsesc colegii Andrei Gheorghe și Dănescu Ștefan.

Constat existenta cvorumului.

3

Avem 19 proiecte de hotărâri pe lista suplimentară, pe care le vom supune la vot pentru a fi introduse pe ordinea de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădir pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în neîngrijite - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.


Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

25 de voturi ”pentru”.

*

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE SOCLU ȘI MONTARE BUST ALEXANDRU IOAN CUZA” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihâi Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

*

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi "pentru”.

*

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de consilierii Paul palaș și Ștefan Dănescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

A

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren T36, P495, str. Ghighiului, Ploiești - schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico-edilitare și culturi agricole în zonă pentru locuințe individuale, zonă amenajări sportive, instituții și servicii” Str. Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, George Sorin Botez, Iulian Bolocan, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu și Marius Mateescu.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

*

 • 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc

domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la două imobile^f^^î^ițpate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B și Aleea Berceni nr.2A - inițiat de consilferfi D^escp1 Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolâe; Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.                             Ik


Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?   - 25 voturi -

Cine este împotrivă?                           -         \

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi "pentru”.

*

 • 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

25 de voturi "pentru”.

*

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentației tehnico-economice faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL, INCLUSIV BRANȘAMENTE UTILITĂȚI - ALEEA STRUNGA NR. 2 B” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Aici avem lipsă aviz comisie. Deci nu poate intra pe ordinea de zi.

Dl Primar

Aici vreau să spun eu câteva lucruri. Este un proiect pentru care aplicăm pe fonduri europene. Am rugămintea către dumneavoastă, referitor la "lipsă aviz comisie”, la momentul respectiv să faceți o pauză pentru a putea relua discuția în comisie. O să vină și proiectantul, în câteva minute ajunge. Problema traficului în București și pe drumurile naționale l-au întârziat ca să fie prezent de la începutul acestei ședințe. Pentru că termenul limită până la care trebuie să depunem acest proiect este 31 decembrie. Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

în primul rând, scrie inițiat viceprimar Cristian Ganea. Nu este adevărat că este initiat de mine.

Partea a doua, comisia a avut loc, s-a ținut comisia, nu a fost prezent nimeni din partea societății care se ocupă cu aceste proiecte europene, nu înțeleg de ce ar trebui să se mai țină comisia încă o dată. Știu pentru că sunt președinte de comisie acolo și am ținut-o astăzi.

Dl Primar

Revin cu rugămintea la dumneavoastră, ținând cont de faptul că este un proiect pe fonduri europene, putem să luăm o pauză și să discutăm acest subiect.

DI George Sorin Botez

De ce să luăm pauză domnul Primar, cu toată stima, dacă a avut loc^cQn®ișjf ,Har cei care trebuiau să vină să dea explicații nu au fost, să luăm noi o pauză du/^nsiliu atăhfh când ajunge domnul de la București? Nu este de datoria domnului respedti^'cai^.Tijmesl'^r bani... 

Dl Primar                                            V1

--------------------- . .                                                                          •                       sfây

Mi-1 asum eu, domnul consilier. Mulțumesc mult! Dl George Sorin Botez

Dacă apare până când votăm ordinea de zi cu plăcere. După aia închidem ordinea de zi.

*

Menționăm că au venit domnii consilieri Andrei Gheorghe și Dănescu Ștefan. Suntem 27 de consilieri prezenți.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL” - STR. TRESTIOAREI NR. 27 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                          - 2 voturi

9

25 de voturi ”pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Ganea Cristian și Palaș-Alexandru Paul.

*

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi ”pentru”.

*

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “CONSTRUIRE GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT BULEVARDUL PETROLULUI” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Nu are aviz.

Dl Primar

Este aceeași situație. Rugămintea este să facem o pauză când ajungem la momentul respectiv să se reîntrunească comisia. O să fie prezent și consultantul pentru a da explicații.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, chiar credeți că putem ține consiliul acesta când vine consultantul...

Dl Primar


Cred că este de datoria noastră, a tuturor...

Dl George Sorin Botez

Nu. Este de datoria noastră a tuturor să se păstreze...

DIPrimar

...atunci când vorbim de proiecte pe fonduri europene să [acerb:fot ceea necesar ca să le putem duce la bun sfârșit.

Dl George Sorin Botez

Cum ziceți dumneavoastră.

Dl Ganea Cristian


Domnul Președinte, nu sunt inițiator.

Dl Primar

x----;-------------

îmi asum eu și acest proiect.

Dna Staicu Zoia

Proiectul nr. 11 are aviz de la comisia 1.

Dl George Sorin Botez

Aici scrie ”lipsă aviz comisie”, doamnă.

Dna Staicu Zoia

Noi l-am discutat astăzi. Am avut la ora IO00 comisie.

Dl Andrei Gheorghe

S-a prorogat, doamnă.

Dna Staicu Zoia

Ați stabilit dumneavoastră probabil după aceea. Eu am trecut ”da” aici.

Dl Andrei Gheorghe

Doamnă, uitați aici, am procesul-verbal.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, îmi cer scuze, eu am un raport făcut de secretariat. Dacă dumneavoastră cu doamna aveți vreo problemă de lămurit, este problema dumneavoastră. Eu am acest raport și mă iau după el.

Dl Primar

Domnul Președinte, o să observați că pe ordinea de zi există un proiect de hotărâre, este cel cu S.G.U. la care există rapoarte negative. Și acestea au fost luate în discuție, au fost niște modificări în cadrul comisiei și cu toate acestea ele au rămas pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, sunt de acord cu dumneavoastră...

Dl Primar

Aceeași rugăminte o am și pentru aceste proiecte.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar aici am întrebat și mi s-a spus că este lipsă aviz la acest moment. Nu este aviz negativ sau pozitiv. Este lipsă aviz.

Dl Primar

Și rugămintea a fost să se facă o pauză când luăm în discuție proiectele de pe lista suplimentară...

Dl George Sorin Botez

Nu va intra pe ordinea de zi, că trebuie să votez ordinea de zi.

Dl Primar


Dumneavoastră nici măcar nu ați suspus la vot.

Dl George Sorin Botez

Păi dacă este lipsă aviz comisie, nu am dreptul potrivit regulamepg|lui^O|^ațț-yă oamenii. Uitati-i aici. Avem dreptul să introducem pe ordinea de zi un'proieo^Mt^vi^de comisie?                                                                 ,j>             X

Dra Mihaela Zaharia

Nu poate fi discutat.

Dl George Sorin Botez

Este un regulament.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zonă marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

27 de voturi ”pentru”.

*

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZA MATERIALA SI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi?   - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

27 de voturi ”pentru”.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRATIVA, CENTRALA TERMICA, GOSPODĂRIE DE APA, MAGAZIE, POST ALIMENTARE AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII AUTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE PENTRU PARCAREA SI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE, PARCARE ACOPERITA PENTRU TROLEE NOI; REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ C6-SPALATORIE SI VOPSITORIE SI C7-HALA ÎNTREȚINERE" - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

27 de voturi ”pentru”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehni^-econoiTiici-y șh?a; studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRfe LdcUlNțăl SOCIALE CARTIER BEREASCA” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihâi.GWjea^ț 4?;

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?                            -

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

*

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

*

 • 18. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi ”pentru”.

*

 • 19. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Lipsă aviz comisie. Are aviz de comisie sau nu?

DI Primar

A fost pe ordinea de zi a comisiei 2. înțeleg că nu l-a luat în discuție. Am venit astăzi și în comisia 1.

Dl Dănescu Ștefan

Nu a fost.

Dl Vîscan Robert Ionut


La comisia 2 nu l-am avut.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La comisia 1 a fost.

Dl Dănescu Ștefan

Este doamna director aici. Puteti să o întrebați.

9                                        9

Dl Primar

Doamna Bucur, a fost propus pentru ordinea de zi a comisiei 2?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Da.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna City, a fost sau nu a fost pe ordinea de zi? Spuneți dumneavoastră.

Dl Primar

Iar astăzi am fost personal la comisia 1...

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Era scris pe ordinea de zi.

Dl Dănescu Ștefan

Ați spus că sunt urgențe pe fonduri europene și să le discutăm. Acesta nu ne-ați spus de el.

Dl Primar

Inclusiv astăzi am fost la comisia 1 cu acest proiect de hotărâre pentru a lua un aviz, nu s-a luat în discuție, s-a amânat, să mergem la ședință, discutăm în timpul ședinței. Văd că acum pe baza acestui principiu lipsă aviz comisie, nu se mai discută.

Dl Dănescu Ștefan

Doamna Bucur era proiect de hotărâre? Nu era doamna Bucur. Se poate să ne aduceți și nouă ordinea de zi de ieri, vă rog?

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Deci cele fără aviz de comisie nu au intrat în discuție, nu sunt propuse pentru suplimentare.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, ne doream construirea unui spital. întreba domnul consilier Dănescu acum două ședințe. Si a venit hotărârea de la M.A.P.N. să ne dea terenul. Si nu 9’9                      •

doriți să urgentăm procedurile?

Dl Dănescu Ștefan

Cine nu dorește?

5

Dl Popa Gheorghe

Văd că dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Dacă nu a fost în comisie.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că punctul 35 se retrage de către inițiatori? Domnul Dănescu, domnul Vîscan?

Dl Vîscan Robert Ionut

Se retrage punctul 35 pentru completarea documentației.

Dl George Sorin Botez


Mulțumesc! Mai sunt alte modificări pe ordinea de zi?


Dra Zaharia Mihaela Nu mai sunt modificări. Dl George Sorin BotezSpuneți-ne care sunt cele cu probleme.


Dra Zaharia Mihaela

Punctele 17 și 18 de pe lista de proiecte suplimentare trebuie discutate înainte de punctul 7 de pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Proiectul privind solicitarea de transmitere a unei părți din imobilul 615 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești a fost pe masa comisiei nr. 1 de buget.

Am insistat în cadrul comisiei să i se dea aviz, domnul Președinte si cu domnul Secretar al comisiei au spus că îl vom discuta și vom da aviz să intre pe ordinea de zi înainte de ședință. Suntem înainte de ședință. Oameni buni, nu poate intra pe ordinea de zi numai ce doriți dumneavoastră care aveți majoritatea. Este o solicitarea a mea și aș ruga să țineți cont de acest lucru și vă rog din tot sufletul, acest proiect să fie discutat în cadrul ședinței de astăzi, pentru că ne pune la dispoziție Ministerul Apărării Naționale din cele 9,3 ha care au fost solicitate și am avut proiect pe ordinea de zi acum câteva luni, au dezmembrat 2 ha pe care le opresc dânșii și 7,3 ha ni le pun la dispoziția municipiului Ploiești.

Fiind luna cadourilor eu cred că este bine să acceptăm acest cadou când ne dau în mijlocul Ploieștiului un teren de 7,3 ha.

Vă mulțumesc și vă propun să fiți de acord să intre pe ordinea de zi!

Dl George Sorin Botez

Are aviz?

Dl Dânescu Ștefan

Domnul Primar, domnul Sîrbu, domnul Popa, apreciez aplecarea dumneavoastră asupra nevoilor orașului și asupra construirii acestui spital. Ideea este, în cazul în care dumneavoastră știți ceva ce noi nu știm să ne spuneți și nouă.

Ieri ne-am întâlni la ora 930 la comisia 2, iar doamna City a venit cu rugămintea de a ne apleca asupra a două proiecte foarte importante. Unul dintre ele reprezenta mutarea a doi stâlpi pe o stradă, iar al doilea nici măcar până la această oră nu este gata. Cu străzile Râfov, Găgeni, mă rog, tot pentru fondurile europene, dar nu sunt gata. Nu am dat aviz pentru că nici până la ora aceasta nu au venit. Nu ni s-a pomenit de acest proiect. Dacă ni se prezenta, fiți convinși că l-am fi votat. Probabil că doi stâlpi pe o stradă sunt mai importanți decât un spital. Probabil, nu știu. Și doamna City poate să confirme sau nu.

Mulțumesc!

î

Dl Primar

In aceeași măsură, având în vedere importanța acestor proiecte, cred că se poate lua o pauză, se poate discuta și pe marginea celor două proiecte de hotărâri privind grădinițele și pe marginea proiectului...

Dl Dănescu Ștefan


Am fost acuzați că nu vrem.

Dl Primar

...și pe marginea proiectului privind trecerea terenului de w                  ;

municipiul Ploiești. Nu cred că niște chestiuni sau chichițe de procedură ăvțh^tw^ stețb în calea rezolvării acestor trei proiecte de hotărâri.

Mulțumesc mult!                                                          ''

Eu știu că a fost pe ordinea de zi a comisiei, a fost o propunere să fie pe ordinea de zi a comisiei 1 de astăzi, s-a discutat acest subiect, dar a spus că se amână votul pe comisia 1 până la începerea ședinței. Așa cum am spus că de fapt și de drept este un tertip, nu s-a mai discutat, se pare că nu s-a mai luat în vot în comisia 1 proiectul cu privire la terenul de pe Torcători.

Rugămintea mea a fost aceea de a avea o pauză, putem discuta, toți membri tuturor comisiilor sunt astăzi prezenți, se putea lua o decizie și merge mai departe.

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, după care domnul Vîscan.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

Domnul Primar, ce vă face să credeți că această comisie care a fost ținută acum trei ore va gândi cu o altă măsură? Pentru că am avut comisie începând cu ora IO00, datorită faptului că aceste acte au fost transmise destul de târziu. Dacă o țineam ieri sau alaltăieri nu aveam pe ce discuta. Azi am avut pe ce discuta. Și acum dumneavoastră efectiv ne impuneți să mai ținem o comisie ca să iasă da? Așa ceva nu se întâmplă.

Este ca și cum după ce facem ședință de consiliu, ne gândim că nu a ieșit ceva foarte bine și vă mai rog să mai țineți încă o ședință de consiliu.

Dl Primar

Nu. Este prezent și consultantul, puteți să puneți întrebări consultantului cu privire la aceste proiecte. Aici vorbim de două autorități între care nu există subordonare, de aceea v-am rugat pe dumneavoastră consiliul să le luați în discuție în comisii și să deliberați împreună în prezența consultantului care poate veni cu explicații suplimentare, iar în ceea ce privește al doilea proiect...

Dl Ganea Cristian

Din informațiile mele, pentru aceste categorii de proiecte s-a mărit termenul până pe 31 ianuarie.

Dl Primar

Nu există nici un document oficial în acest sens în momentul de fată.

s

Dl Ganea Cristian

Este pe drum.

Dl Primar

Nu știu pe care drum este. Problema este că nu este nici un document oficial în momentul de față, iar din câte știm cu toții, nu mai sunt în afară de ziua de mâine decât două zile lucrătoare pentru autoritățile publice locale. Eu nu cred că trebuie să ne lansăm într-o chestiune în care nu știm dacă se va întâmpla sau nu, eu cred că ceea ce putem face astăzi este mult mai sigur...

Dl Ganea Cristian                                     V® ^4 >

îmi cer scuze domnul Primar, dumneavoastră când vreți un lucru spuneți. 20 cic .

fraze înainte. Vă spun eu mai pe scurt, s-a luat în discuție, a fost o discrepamâ între prețuri' la ceva similar și toată comisia s-a abținut. Nu a dat nimeni nu.        'L


■ * . T T W                     •              .        1 .Al*      . •       A . * •                t a                      '

«■J

Mulțumesc!                                                4-

5                                                                                                                                                                                                                                 '• 'V ■

Dl Primar                                             V

Haideți să vedem care este și poziția consultantului cu privire la acest. Dl Ganea Cristian

Să vină consultantul.


■, k .*

Dl Primar

Putem să reluăm în dezbatere aceste trei proiecte? Există disponibilitate din partea tuturor? Da sau nu?

Dl George Sorin Botez

Nu-1 întrebați pe domnul Ganea că este vorba de toată lumea.

Dl Primar

Până la urmă dumneavoastră sunteți cei care-i reprezentanți pe ceilalți. Dumneavoastră sunteți liderii de grup.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert Ionut

Mulțumesc domul Președinte!

»                                                5

Domnul Primar, să știți că membri comisiilor sunt prezenți de fiecare dată la comisii și la timp. La ultima ședință C.T.A.T.U. v-am așteptat 20 de minute și am plecat. Pentru că mi se pare lipsă de bun simț să se anunțe o oră și să stăm ca proștii să așteptăm.

Toate comisiile din care fac parte se țin de câte ori este nevoie și toate proiectele le discutăm. Ieri la comisia de patrimoniu nu am avut acest proiect pe ordinea de zi. Punct. Poate să spună oricine orice că l-a făcut după aceea, că l-a pus după aceea, nu mă interesează, nu a fost că-1 discutam.

Iar dacă vreți să luăm o pauză, putem să luăm o pauză cu cinci zile și să discutăm toate aceste 19 proiecte pe care astăzi le avem la suplimentare.

Mulțumesc!

»

Dl Primar

S-au făcut niște afirmații. Prezent în sală la comisia respectivă de C.T.A.T.U. era domnul viceprimar Ganea care așa cum este dispoziția dată poate să prezideze ședința în lipsa mea. Nu trebuia neapărat să fie eu. Am întârziat într-adevăr 20 de minute și mi-am cerut scuze în ședința respectivă, dar încă o dată vin și spun, nu contest faptul că poate nu a fost pe ordinea de zi. Eu așa știam, că a fost pe ordinea de zi, așa mi s-a comunicat. Am întrebat și așa mi s-a comunicat. Eu am avut o rugăminte către dumneavoastră astăzi, acum, să mai luați o dată în discuție acest subiect. Dacă doriți. Vorbim de proiecte care tin de educație si de sănătate.

J                                    »         9

Mulțumesc mult!

9

*

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi                                     M

Cu 17 "pentru” grupurile P.S.D., A.L.D.E. și P.M.P. și 10 "abține^* P.N.L. ordinea de zi a fost adoptată.                                    §f

hi k


***                                       "^1 /W'’.1'-•■£//        >

"Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiii^jiSW^Î Municipiului Ploiești din data de 16 noiembrie 2018.”                                 '

Au lipsit consilierii Hodorog Bogdan, Neagu Daniel Puiu, Sălceanu Clăh^ia=dăna și Sicoie Florin Lucian, care nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

23 de voturi "pentru”.

"Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 noiembrie 2018.”

A lipsit doamna consilier Florina-Alina Sorescu care nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt: domnul Sîrbu, domnul Ganea, Domnul Sicoie, domnul Bolocan.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte, este pentru prima dată în cei aproape 12, 13 ani de când sunt în consiliul local, când mă abțin la votarea ordinii de zi și am să și motivez: nu sunt de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a unor proiecte foarte, foarte importante, din cauza unor oameni care trebuie să-și facă datoria pentru care sunt plătiți.

Am să rog și am să cer, cei vinovați, care nu au prezentat ieri proiectul la comisia de patrimoniu, de urgență conducerea instituției de acolo să-și dea demisia, pentru că în fața mea este un proiect care este semnat, este original și semnat raportul, imediat ajung, de director executiv al Direcției Gestiune Patrimoniu, domnul Florin Tăbârcă. Dacă dânsul se face vinovat, nu are ce căuta în această funcție la patrimoniu. Pentru că este un proiect foarte, foarte important. Nu putem să luăm 7,3 ha, pentru că așa cum spunea domnul consilier Dănescu și acum sunt de acord, nu a fost prezentat comisiei. Ne batem pur și simplu joc de anumite lucruri.

Oameni buni, plătim chirie la grădinițe mii de euro anual, vă rog să verificați și nu suntem în stare să aprobăm construirea a două grădinițe pe fonduri europene pentru că le-am amânat, le-am prorogat.

Domnul Cosma, să nu uităm, sunteti foarte vechi aici, de ce faceți asa din mîini...

Dl Dănescu Ștefan

De ce dezinformați?

Dl Dănescu Ștefan

Și nu-1 mai luăm?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Nu se știe. Poate se răzgândesc. Este posibil să se răzgândească.

Eu am cerut altceva. Cei care se fac vinovați că nu s-a prezentat la comisie, să-și prezinte singuri demisia.

Multumessc!

s

Dl Dănescu Ștefan

Ați spus cei vinovați, dar de fapt prezentați un nume. Nu mi se pare corect. Instituția are și un director, nu are numai director adjunct.

DI Sîrbu Simion Gheorghe

De acord cu dumneavoastră. Am spus "conducerea”. Amândoi.

Mulțumesc domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc! Nu este cazul să dăm nume, pentru că nu știm ce s-a întâmplat acolo. Cineva care este în drept să vadă ce s-a întâmplat și după aceea discutăm.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Corect.

Dl George Sorin Botez Mulțumesc! Domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian Era domnul Ganea înainte.

Dl George Sorin Botez Vă rog domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Nu aș vrea să vorbesc în spiritul acesta de luptător al domnului Sîrbu, cu toate că îl cunoaștem și uneori chiar are dreptate. Nu încerc să motivez faptul că această comisie tehnico-economică al cărei președinte sunt, astăzi a avut loc la orele IO00. A lipsit City managerul. Probabil că a avut altceva mai important, la etajul 7 a fost o altă ședință unde m-a chemat domnul Dobre la un moment dat, dar am spus să aleg între așa sau așa.

Au fost prezentate câteva proiecte. într-adevăr au fost prezentate trei grădinițe. O grădiniță pe Trestioarei, pe Strunga și încă una pe Petrolului. Eu țin minte cifrele: dacă o grădiniță pe Poștei, cu patru grupe cu program permanent, dotată inclusiv cu bucătărie, costă 6 milioane și jumătate, de ce una similară pe Petrolului costă 13 milioane, 12,900 și de ce cea de pe Strunga tot 12,900?

Nu a știut nimeni să-mi răspundă la acest lucru. Este dublu.

Tot pe ordinea de zi a fost și un teren de pe Lucemei pentru construcția a 240 de case pentru persoanele cu probleme de la ajutor social. Tot proiectul, consirfi'dh^ Utilități, tot, șase milioane și jumătate.                                          f

Pe mine m-au dat pe spate aceste cifre. Nimeni nu a putut să-rhi ^up^^e^CQjstă atât. Este adevărat, nici de la proiectant nu a fost nimeni. Dacă doamna ,^'ity matiageV poate era și mă ajuta, doamna Iamandi nu m-a convins. Colegii dânsâ^^riHht^on^ns. A fost un vot al întregii comisii de abținere. Nu că s-a pus cineva invdiș^O^<^%-a părut foarte mare această diferență dublă pe același lucru. Poate greșescV jSb’ațe &iăunlru sunt știu eu, numai gresie, marmură, poate că lemnul nu este lemn este abanos sau nu știu. Nu a avut cine. De ce? Pentru că au venit proiectele ieri, alatăieri.

Suntem puși în situția în această primărie și eu, și colegii mei, chiar și domnul Primar este în aceeași găleată cu noi, suntem puși să luăm decizii, să votăm, cu hârtii care vin servite.

Azi a venit o hârtie servită cu terenul de pe Torcători la ora 1130. Domnul Primar a venit, hai luați-o în discuție. Dar nu s-a știut. Așa a fost, da? Nu spuneți că nu.

Și vedeți bine ce se întâmplă. Nu vă acuz cu nimic domnul Primar, problema este așa: noi vrem să facem bine, dar este bine să ne și uităm să știm ce votăm. Votăm cu ochii închiși, semnăm cu ochii înschiși. Stăm de vorbă și vine un funcționar, haideți semnați repede. Este prima oară când eu sunt trecut și la inițiatori și la expunerea de motive, Ganea Cristian peste tot. Ce coincidență a fost că la aceste trei grădinițe mi-a fost trecut numele peste tot. De ce nu a fost domnul Primar al dumneavoastră sau al altcuiva?

Sincer, eu am luat-o personal pe asta. Nimeni nu a știut să-mi spună de ce? Cum? Nimeni nu a știut.

Am supus la vot. Colegii mei, unii sunt în sală. Puteți să-i întrebați. Mulțumesc!

După ce răspunde domnul Primar, vreau să mai adaug alt subiect.

Dl Primar

Legat de inițiator, dumneavoastră sunteți cel care coordonați Direcția Tehnic Investiții și de fiecare dată, implicat sau neimplicat mi s-a părut normal atâta timp cât coordonați activitatea acestei direcții să fiți și cel care inițiați astfel de proiecte. Mai mult decât atât, am văzut că de fiecare dată când vorbim de un proiect pe fonduri europene, există deja o cutumă la nivelul consiliului local în care toți consilierii doresc să participe ca inițiatori la proiectul respectiv.

Dacă au fost niște neclarități, tocmai de aceea am și avut această rugăminte, este și consultantul, încă o dată subliniez acest fapt, prezent în sală, poate da explicațiile necesare vizavi de aceste costuri, de ce sunt mai mari, de ce poate sunt duble, cum spuneți dumneavoastră. Dacă sunt comparabile, nu știu dacă se poate compara un proiect de locuințe sociale cu un proiect de grădinițe. Sunt surse de finanțare diferite, sunt obligații diferite pe care le avem. Nu trebuie să uităm faptul că pe grădinițe noi suntem obligați să avem o cotă cât mai mare de energie pe care grădinița să și-o producă și atunci costurile acestea de producere a energiei verzi sunt foarte mari. Vorbim de pompe de căldură, vorbim de panouri fotovoltaice, vorbim de lucruri de genul acesta, de elemente de reconvesrsie, etc. lucruri pe care nu ne obligă nimeni să le avem de exemplu într-un proiect de locuințe sociale. Și atunci normal, costurile sunt mult mai mici. Tocmai de aceea am și avut rugămintea să avem acea pauză și consultantul să vă prezinte în cadrul comisiei, dacă nimeni nu a știut să explice aceste proiecte, deși iar sunt surprins, pentru că noi săptămânal cred că de un și jumătate ne întâlnim și discutăm aceste proiecte

aproape milimetru cu milimetru, iar în ultimele trei săptămâni, dacă nu mOm^el^pe-am întâlnit zilnic sau în ultimele două săptămâni la ora 815 și am avut ședu^șcurte^a^i. videoconferințe cu consultantul pe aceste proiecte.                                      \

Eu cred că oamenii care sunt în comisia tehnică, dacă dumrip^oa^Sa suntețF | Președinte, sunt în marea lor majoritate cei care au participat la aceste ședințe.ȚMă refer / și la cele săptămânale care se țin de aproape doi ani de zile și la ședințele zilnice^djp'' ultimele două, trei săptămâni.                                                 5^-^

Dl Ganea Cristian

Cu drept de vot.

Dl Primar


Cu drept de vot.

Nu înțeleg cum a apărut această neclaritate sau această lipsă de informații de care dumneavoastră vorbiți.

Aș avea o rugăminte, cu permisiunea consiliului este consultantul prezent. Dați-i și dânsului voie să explice situația, poate în felul acesta reușim să lămurim această situație.

Dl George Sorin Botez

Nu avem ce să lămurim pentru că nu sunt pe ordinea de zi.

Dl Primar

Cred că trebuie să avem bunăvoința necesară pentru aceste proiecte. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mai sunt zile lucrătoare, 27, 28, putem și atunci să ținem o ședință că suntem obișnuiți cu de îndată și extraordinare, dacă până atunci comisia se va lămuri.

Partea a doua, suntem la sfârșit de an și vedeți bine că orașul este practic arat din stânga în dreapta, pe toate străzile, unde s-a putut s-a turnat asfalt, unde nu, nu. Este strigător la cer faptul că rămânem cu bani și redirecționăm din bugetul primăriei pentru că anumite societăți nu și-au făcut treaba bine.

Aș vrea să rog colegii mei, este o idee personală aceasta, ca atunci când vom face o licitație pentru repararea, investiția străzilor și a canalizărilor, să încercăm o singură firmă sau cel puțin am zis că vor fi patru firme dar fiecare firmă să fie specializată și în canalizări și în asfaltări. Pentru că-și mută vina de la unul la celălalt. Cine face canalizarea, vine cel cu asfaltul și spune nu mai am timp, nu pot să pun, nu a fost bine tasat balastrul, nu a fost bine turnat betonul. Sunt guri de scurgere făcute de cel care face canalizarea, vine cel de la drumuri și spune, nu sunt bune gurile de scurgere, punem noi altele, plus sau minus, depinde.

Ar trebui să încercăm să avem un caiet de sarcini în care cine umblă la sistemul de canalizare pe investiții, pe reparații, să aibă posibilitatea să ducă lucrarea până la capăt ca să nu mai existe această discuție între proiectant și constructor. Când este un proiectant și alt construtor, tot timpul este războiul acela. Constructorul dă vina pe proiectant, proiectantul dă vina pe constructor. întotdeauna adevărul este la mijloc. Și aș vrea să vă gândiți la acest lucru.

Dl Primar

Știți foarte bine că noi începusem o licitație pentru a avea un consultant pentru a lua în discuție toate aceste subiecte despre care vorbiți și dumneavoastră. Inițial, caietul de sarcini plecase pe ideea unei împărțiri a orașului în două. Tocmai de aceea, după ce am


discutat și am spus să încercăm să vedem dacă găsim o soluție pentrujrî patru, am oprit licitația respectivă, am rugat să se refacă acel caj pentru a avea municipiul Ploiești împărțit în patru și pentru a lua aspecte. Lucru care va fi scos la licitație imediat.

Mukțumesc!

Dl George Sorin Botez

Problema nu este de împărțit orașul, problema este ca în mofht licitează, firmele care se înscriu să aibă competența să facă lucrarea de la un capăt la celălalt și să nu aștepte cum se întâmplă cu Apa Nova spre exemplu, că tot orașul este zdreanță, că nu știu care firmă nu este capabilă deși are contract cu primăria și se caută tot felul de înlocuitori care mai de care mai nevolnic, pe românește. Și o să ajungem până la urmă să plecăm de aici să luăm noi gălețile cu asfalt să le turnăm în groapă, că altfel riscăm să ne dea lumea cu bolovani după noi. Nu se poate așa ceva. în momentul în care ați luat o firmă, domnilor, doamnelor care vă ocupați de chestia asta, solicitați niște garanții bancare că sunt capabili să efectueze lucrările respective. Nu stăm la cheremul fiecăruia că stai domnule că nu am oameni, nu am tractoare, nu am grâu să semăn pe bulevard.

Faceți o licitație ca lumea oameni buni, că o faceți pe bani mulți. Aveți și salarii mari, aveți și fonduri la dispoziție, stăm aici să ne câcâim și să ne batem joc unii de alții. Asta este realitatea. Realitatea este că acesta nu mai este un consiliu. A ajuns un târg în care dacă nu-mi votezi aia, nu-ți votez aia. Da? Asta nu mai este politică, asta este bătaie de joc. Nu se poate să veniți dumneavoastră să-mi cereți domnule Primar acum, 27 de oameni care au de lucru atât și vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă, să facem noi pauze acum pentru că nu știu cine nu a avut chef ieri să vină sau că este circulația... sunt zăpezi mari de tot. Ia uitați cât sunt nămeții afară. Nu putea să vină cineva la 9 dimineața. Vă rog să mă credeți, este o linie care s-a depășit. Deja nu mai este bătaie de joc, este sublimă bătaie de joc. Nu o să-mi spuneți mie dumneavoastră că merge treaba aici, când vedeți foarte bine că nu merge absolut nimic. Și da, de vină că nu puteți dumneavoastră să rezolvați problemele sunt consilierii PSD-ALDE, asta ca să nu o spuneți dumneavoastră în vreo conferință de presă, că m-am săturat că sunt eu de vină pentru chestiile pe care nu le faceți dumneavoastră, sau nu le faceți la timp, sau le faceți prost, sau ne chemați de 20 de ori să modificați o hotărâre de consiliu pe care nu aveți nici măcar intenția să o scrieți în românește. Ca să nu mai vorbesc pe conținut. Așa ceva nu se mai poate.

Dl Primar

Domnul Președinte, eu am avut o rugăminte la dumneavoastră pentru niște proiecte care sunt în interesul orașului. Dacă 27 de persoane care sunt și consilieri locali și care au fost votați de către cetățeni, consideră că este mult prea mult pentru așa ceva, pentru a putea vota niște proiecte, pentru a putea obține niște fonduri europene în plus, pentru a putea realiza niște grădinițe în municipiul Ploiești, dați-mi voie să vă spun că nu aveți ce căuta în consiliul local în această situație.

Dl George Sorin Botez

Eu nu am ce să caut, iar dumneavoastră ca primar sunteți cea mai mare greșeală a istoriei din Ploiești.

5

Dl Primar

Domnul Președinte, pentru astfel de acuzații ploieștenii vor decide când vom fi la vot. Deocamdată au ales un primar, primarul acesta în speță a venit în fața


dumneavoastră...

Dl George Sorin Botez

Au ales și acum trag.

Dl Primar


A venit cu o grămadă de proiecte și pe fonduri europene și pe'^^dO:pub.l|&>if pentru care dumneavoastră nu doriți să dați finanțare mai departe, ostentativ acest lucru, a văzut toată lumea...                                  ^zs***'

Aceasta este realitatea. Vorbiți de societăți comerciale care au probleme, să vedem când s-au ținut licitațiile și de ce s-a ajuns în situațiile acestea, dacă este să o discutăm așa. Veniți să dați lecții pentru ce? Pentru societăți pe care dumneavoastră, prin votul dumneavoastră, le-ați aprobat caiete de sarcini și contracte?

Dl George Sorin Botez

Nu avem cum să dăm lecții pentru că oricum nu le-ați învățat deloc.

Dl Primar

Dar nici nu vreau să învăț de la dumneavoastră domnul Președinte, pentru că nu am ce să învăț. în afară de gargară și gargară, eu nu am văzut nimic în consiliul acesta.

Dl George Sorin Botez

Da, domnul Primar, vă rog să vă lăudați cu realizările dumneavoastră.

Dl Primar

Și dacă a ajuns un târg, să știți că a ajuns din cauza dumneavoastră pentru că dumneavoastră sunteți cel care prezidați de ani de zile acest consiliu.

Dl George Sorin Botez

Și nu vă convine chestia asta.

Dl Primar


Nu că nu-mi convine...


Dl George Sorin Botez Ba da.

Dl Primar

Este problema consiliului local, dar târgul este din cauza dumneavoastră.

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Sicoie Florin Lucian

Am mai multe interpelări. Prima se leagă de un concurs organizat de Casa de Cultură I.L. Caragiale a municipiului Ploiești. Este cineva de la personal de la Casa de Cultură?

Reprezentant Casa de Cutlură I.L. Caragiale Ploiești

Da.

Dl Sicoie Florin Lucian

Bun. Concursul a fost lansat pe site-ul Guvernului pe 12 decembrie. Concursul prevede trei posturi IA. Pentru cine știe structura legală, IA este un post ultim cel mai important unde ajungi după ani de zile de examen. Până la IA există I, II, debutant. Vechimea prevăzută pentru aceste posturi în condițiile de concurs este de 6 luni. Este de râs. Vechimea minimă trebuia să fie de 9 ani cel puțin, dacă nu chiar 10. Nu poți ajunge pe IA din debutant.

Reprezentant Casa de Cutlură I.L. Caragiale Ploiești


Noi suntem personal contractual.

DI Sicoie Florin Lucian

Chiar și la personal contractual, nu poți angaja un absolvent vechime pe post IA. Nu există așa ceva.

In al doilea rând, trebuia postat anunțul și ieri și astăzi nu instituției, la avizier. Am verificat și ieri și astăzi, nu era postat. O fi

Dl George Sorin Botez

Doamnă, vă rog să luați loc, să așteptați și să vorbim pe rând. Nu discutați în contradictoriu cu domnul Sicoie.

Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian

Concursul a fost postat pe site-ul Guvernului pe 12 decembrie, ieri și astăzi nu era pe site-ul instituției, nu era la avizier. Când l-ați postat doamnă?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, nu faceți dialog, doar puneți întrebările, vă rog!

Dl Sicoie Florin Lucian

Consider că nu este posibil ca vechimea în muncă pentru IA să fie de șase luni. Și o rog pe doamna Angelescu să-mi spună, că este specialista Consiliului Local în materie de personal, dacă este corect pentru IA să fie șase luni.

A apărut și într-un ziar anunțul, așa cum prevede legea?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, doriți răspuns acum sau în scris?

Dl Sicoie Florin Lucian

Doresc răspuns acum pentru că cer anularea concursului dacă mi se răspunde la ceea ce am întrebat.

Dna Angelescu Ana Daniela - Șef Serviciu Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Doar pentru perioada de debutenție trebuie minim 1 an. Iar promovarea la personalul contractual se face din trei în trei ani. Deci, dacă adunăm ar fi șapte ani.

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu am zis 9. Deci concursul este ilegal. Trebuie anulat. Nu se poate cu șase luni să ocupi post IA.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. De la Casa de Cultură, o să vă rog să-i dați răspuns în scris domnului consilier. Mulțumesc!

5

Dl Sicoie Florin Lucian

Și cer anularea concursului, evident.

Dl George Sorin Botez

Și luați act de chestia asta.

Atât domnul Sicoie?

Dl Sicoie Florin Lucian

Nu, mai am o interpelare care se leagă de partea de monumente a orașului. La ultima comisie tehnică de urbanism s-a ridicat o problemă legată de o construcție care ar urma să existe în jurul casei lui Ilie Lumânăraru, monument de clasa A, demolat în mod abuziv, dar care există în continuare pe lista de monumente și produce efecte pe o rază de

100 de metri în jurul lui. Și acum vin și întreb: toate acele dughene, toaie acele bucăți de bazar, care sunt o bubă pe obrazul orașului, au autorizație de conshii<ti>și aviz^fe la Ministerul Culturii, fiind construite la mai puțin de 100 de rrctrt (4e^câsâ~ liii ilie

Lumânăraru aflată pe listă? Și dacă nu au, cer desființarea lor.

Eu nu am mare simpatie pentru Traian Băsescu, dar modiil


Eu nu am mare simpatie pentru Traian Băsescu, dar modiil to, care ^;lichjdht dughenele din București fără autorizație, mi se pare remarcabil și ar ti:ehUbsă'prp^^am și noi la fel.

Tot legat de monumente, întreb dacă Direcția de Urbanism are ca armă amenda? Are ca armă amenda, doamnă director? Are sau nu are?

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Are. Problema este că pe Legea 50 de construire a zonei protejate sau în zonă de protecție ale monumentelor fără autorizație, reprezintă infracțiune și nu contravenție.

Dl Sicoie Florin Lucian

Atunci vă mai întreb ceva: cer să se verifice la acel bazar, dacă există autorizație de

3                                                       9

construcție și avize de la Ministerul Culturii pe raza de 100 de metri în jurul unui monument de clasă A.


Ați avut lângă mine lângă Muzeul de Artă, o situație în care este implicată armata, care a schimbat acoperișul clădirii fără aviz, fără autorizație. Ne-ați răspuns în scris că nu au aviz și autorizație. A luat amendă sau s-a făcut plângere pentru cineva de la armată?

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Autorizarea construcțiilor care aparțin Ministerului Apărării Naționale și Internelor se face de către ei și nu de către noi.

Dl Sicoie Florin Lucian

Cu avizul Ministerului Culturii.

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Noi nu avem nici un control asupra acestei autorizații.

Dl Sicoie Florin Lucian

A treia problemă, Catedrala Sf. Ioan. Catedrala Sf. Ioan, nu mi-ar fi venit ideea decât uitându-mă la punctul 29 de pe ordinea de zi, are trei mari probleme: părintele de acolo a pus o barieră și a blocat trotuarul și l-a transformat în parcare particulară. Mi-ați răspuns în scris că nu există autorizație de construcție. Ce vă împiedică să cereți demolarea barierei si eliberarea trotuarului, nu știu.

Doi, în spatele Catedralei, că tot vrea părintele să facă un parc de reculegere spirituală, ceea ce nu am mai auzit în România, dar, mă rog, poate face Vaticanul acolo, în spatele Catedralei la 10 m de Catedrală există trei dughene: o coșmelie de lemn pentru fast food, un chioșchi Prahova și o chestie unde se vând colaci pentru înmormântări. Are aviz pentru acele construcții? Cine încasează chirie pentru ele? Deci există posibilitatea de a amenda pe cineva care pe o rază 100 de metri, construiește ilegal în zona monumentului? Da sau nu?

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

V-am mai răspuns, zonele de protecție a monumentelor nu intră pe contravenție. Intră pe infracțiune. Trebuie să ajungem în instanță.

Dl Sicoie Florin Lucian

Dar demolarea acelor construcții ilegale se poate face? Cine o poate face?

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Instanța decide.


Dl Tudor Aurelian

Doamna arhitect și ați făcut o sesizare în acest sens?

Dna Arh Herția Cristina - Direcția Generală de Dezvoltare

Am primit o sesizare în acest sens?

Dl Tudor Aurelian

Nu cumva trebuie să faceți controale dumneavoastră?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, vă rog mult de tot, concluzionați, formulați niște întrebări, chiar sintetice sau în formă extinsă, cum apreciați, solicitați, doamnă vă rog să-i răspundeți în scris punctual domnului consilier referitor la toate problemele cu privire la competențe, cu privire la sesizări, cu privire la absolut tot.

Dl Sicoie Florin Lucian

Deci, pentru mine capitală este revenirea la status ante. Să dispară acele coșmelii. Și cred că dumneavoastră sunteți cea mai îndreptățită ca să spuneți cum se poate proceda. Nu trebuie să mă duc eu să sesizez.

Nu se poate continua cu această situație în care se fac lucruri ilegale și răspunsul este că este infracțiune sau contravenție și nu se poate face nimic. Avem un Serviciu Juridic. Să fie dați în judecată și eliminați de acolo.

Nu mai vorbesc de cele două statui penibile de ciment din fața Catedralei. Nu au nici un aviz de nicăieri. Trebuie eliminate de acolo. Ne batem joc.

Dl George Sorin Botez

Doamnă vă rog să răspundeți în scris, frumos, cu alineat.

Domnul Pană!

DI Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

î                                                            9

Foarte scurt, pentru că deja se pare că ne vom întinde cu această ședință mult mai mult.

Domnul Sicoie, sincer să fiu nu vă mai înțeleg. Ieri, alaltăieri plângeați de milă Casei de Cultură că nu mai are cu cine să lucreze și că domnul director de acolo este puțin oropsit. Văd că acum vreți să blocați de fapt activitatea Casei de Cultură. Nu o dată am discutat și între patru ochi, să spun așa și în diverse alte comisii și am concluzionat asupra faptului că la Casa de Cultură mai este nevoie de personal pentru că au foarte multe proiecte în derulare. Văd că acum vreți să blocați și acest concurs.

Foarte bine! Nu știu, acum dumneavoastră sunteți sfătuitorul domnului director sau domnul director este sfătuitorul dumneavoastră, văd că aveți o coeziune de idei.

Asta ar fi una și a doua, cred că ar fi foarte interesant ca toți cei care se află în această sală, bănuiesc că domnul Sîrbu știe, dar văd că dacă într-adevăr știe, evită să ne spună, este vorba de acel proiect pe care domnul Sîrbu și-l dorea să fie supus discuției astăzi și eventual votat. Domnul Sîrbu, proiectul nu are inițiator. Am originalul la mine -apare aici Primar Adrian Florin Dobre, fără nicio semnătură. Deci nu știu cum puteam să punem în discuție un proiect fără inițiator. Unu la mână.

Domnul Sîrbu, proiectul nu are viza viceprimarului de resort. Adică a mea. Vreau să vă spun că eu am aflat de acest proiect cu exact zece minute înainte de a intra în această sală. Dacă dumneavoastră credeți că se poate vota un proiect în felul și în maniera asta, sunt convins că vă înșelați total.

5          9

Trei, proiectul pe care dumneavoastră vi-1 doreați cu tot dinadinsul^^-l|supunem votului astăzi, vă spun că nu are viza Direcției Juridice, viza Direcției Ecbnomice’și viza Direcției Tehnic Investiții. Și atunci vă întreb, ce proiect discutam domnul-Sît^și;ce știți

dumneavoastră de acest proiect? Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez Domnul Sicoie, vă rog!

Dl Sicoie Florin Lucian


Am tot respectul pentru domnul viceprimar Pană, într-adevăr am discutat în repetate rânduri despre Casa de Cultură. îndrăznesc să spun că de 20 de ani știu exact ce s-a întâmplat acolo. Dar, așa cum a spus și doamna Angelescu, nu am nimic împotriva bugetării acelor trei posturi, dar nu poți să treci o vechime greșită pentru niște posturi de vârf a piramidei salariale. Nu poți pune 6 luni acolo unde trebuie cum spunea doamna Angelescu 7 și 9 ani. Deci, nu am nimic împotriva concursului, dar să se facă în mod legal. Eu nici măcar nu am pus întrebarea dacă fiul doamnei de la personal este înscris în concurs.

Dl George Sorin Botez Mulțumesc!

5

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert lonut

Mulțumesc domnul Președinte! Mă așteptam să fie amintit și acest semn minunat cu "Ploiești” care este în fața Catedralei. Domnul Sicoie spune că orice obiectiv care este la mai puțin de 100 de metri de un monument ar trebui să primească aviz din partea Ministerului Culturii. Există acest aviz din partea Ministerului Culturii?

Mai mult decât atât, nu știu cine a dat vreo autorizație sau vreun aviz pentru acest semn cu "Ploiești”. Știu că este branșat la iluminatul public, dar nu există nicio autorizație, nici un aviz de bransare.

>

Aș vrea să primesc răspunsurile în scris pentru aceste solicitări, pentru că tot vorbim de monumente.

Dl George Sorin Botez

Deci dumneavoastră vreți să știți, dacă amplasarea s-a făcut cu aviz, dacă există autorizație de construire și dacă este necesară și sub ce formă s-a făcut branșarea Ia energie electrică. Da?

Dl Vîscan Robert Ionuț

Și eventual, dacă este necesară intrarea în legalitate aștept control de la urbanism să fie amendat cel care l-a montat sau beneficiarul.

Dl George Sorin Botez

Nu putem să facem dezbateri. Suntem la o linie foarte clară unde fiecare își spune cuvântul, dar pentru că dumneavoastră sunteți prietenul de suflet, vă rog să vă concentrați în 30 de secunde, domnul Sicoie.

Dl Sicoie Florin Lucian

în 30 de secunde. Legea 422 a monumentelor istorice permite amplasarea pentru un timp limitat a unor asemenea obiecte, care sunt sigle sau la limita unei statui, pe termen limitat, repet, care se poate prelungi câteva săptămâni pentru a vedea reacția populației față de sigla respectivă. Dacă o acceptă sau nu. Eu știu că acea siglă este concepută de un


grup de arhitecți tineri, foarte buni meseriași și dacă ar fi de amendat pentru așa-^c Legea 422, mă întreb de ce nu a fost amendat și părintele de la Sf. loan?

*

Dl George Sorin Botez

Domnul Bolocan!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!


Voiam să vă reamintesc că am avut niște propuneri pe Mărășești, Cantacuzino pentru supraînălțare. Cred că trebuie și un proiect de urbanizarea trecerilor de pietoni. Ați văzut și la marcaje, există o zonă de preselectare, nu putem să punem relantisoarele pe trecerea de pietoni. Punem un pic înainte. Așa, pietonul poate fi lovit, să zicem pe o suprafață mai înaltă. Ca să nu mai irosim bani. Deci, analizăm cu arhitecți, cu proiectanți.

Altă problemă, s-au reunit atâtea compartimente în această clădire generoasă. Și apropos, doamna Iamandi ați fost de față, ați semnat recepția la supratraversările acelea pentru pietoni?

Dl George Sorin Botez

Iar faceți discuții în privat?

Dl Bolocan Iulian


Clădirea este generoasă, cred că trebuie și un administrator. Apoi liftul acesta, cred că cineva trebuie să umble la reprogramare. Faci mai mult decât făceai înainte de la Patrimoniu la Urbanism. Pentru Patrimoniu apăsați o dată, pentru Urbanism altă dată. Cred că noi înșine trebuie să ne schimbăm un pic.

Pentru anul care vine eu vă doresc multă sănătate, minte, izbândă alături de cei dragi și vă invit să reflectați la o rugăciune pe care să o spuneți. Este scurtă. O spun rar ca să o memorați: Mântuiește-mă Doamne și mă îngrijește/și iartă-mi toate păcatele/și mă izbândește de cel viclean, Amin!

Dl Andrei Gheorghe

Domnul viceprimar Ganea, într-adevăr la începutul ședinței a spus la un moment dat că i se pare cam mare prețul la construirea grădiniței.

Nu am avut timp să studiez foarte mult acele proiecte, dar atât vreau să vă atenționez asupra unor detalii. Statul a stabilit că prețul pe un metru pătrat la o școală ar fi 384 de euro. Deci o școală cu 8 clase s-ar construi la 360 de mii de euro. O grădiniță la noi care are 783 de metri pătrați costă metrul pătrat fără dotări 2.280 de euro.

Dl George Sorin Botez

Este criză economică.

Dl Andrei Gheorghe

Mi se pare o chestiune destul de importantă și o diferență mare de preț între ceea ce apare la noi pe aceste proiecte și ceea ce statul a stabilit la nivel... Și dau exemplu de grădinițe, de școli gimnaziale, cam cât ar fi prețul.

Mulțumesc!

5

*

Dl Ganea Cristian

Acum m-am mai calmat datorită rugăciunii domnului Bolocan.

Doamna Iamandi o să vă rog frumos, cu celeritate, mâine la ora IO00 facem un C.T.A. în care să fie prezentă și doamna City și domnul proiectant, să vedem poate am greșit noi în lipsa dumneavoastră astăzi.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Am înțeles.

»

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Domnul Pană mi-a spus că eu am ținut neapărat să introducem pe ordinea de zi proiectul acela privind preluarea terenului de la M.A.P.N.

Stimați colegi, dacă vă amintiți foarte bine, această solicitare a noastră a fost pusă în discuție la începutul anului 2017. Atunci, același proiect era de 9,3 ha și nu de 7,3 ha cum este acum. Deci, atunci avea toate avizele. Voiam să-i spun domnului viceprimar, dar a părăsit sala, că pe prima solicitare a noastră există toate semnăturile. Și nu cred că eu sau vreunul dintre dumneavoastră trebuie să umblăm cu un proiect să ia semnăturile. La direcția de patrimoniu, așa cum spunea colegul meu domnul Dănescu, există o directoare, un director, adică mai mulți în conducere. Dacă nu-și fac datoria să plece de acolo că iau o sumedenie de bani. Să se ducă să stea acasă. Păi mă duc eu, consilierul Sîrbu, să umblu să iau semnături de la Direcția Juridică, de la direcția nu știu care? Este treaba lor. Când l-au dus la Relația cu consiliul local să-l ducă cu toate semnăturile.

La prima solicitare domnul viceprimar, pentru că ați venit, să știți că prima solicitare care am făcut-o la începutul anului 2017 a avut toate avizele, inclusiv avizul dumneavoastră, când am făcut prima solicitare de 9,3 ha. M.A.P.N.-ul a spus că dezmembrează două hectare, ne-a dat doar 7,3. Acum aveți dreptate, pe proiectul acesta chiar nu aveați nici dumneavoastră semnătura si nici ceilalți.

»                                                                                                      5                                    »

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă întreb o chestie. Lăsând la o parte faptul că sunt 7 hectare sau 9 sau 22, că îți dă sau îți ia cineva, că este verde, albastru sau gri, dumneavoastră vi se pare normal să decizi pe o problemă, fiind sesizat la Îl55, ca la ora 1200 să intri în ședință și să faci o comisie și să oprești ședința și să o iei de la capăt în condițiile în care lucrurile acestea pot fi făcute fie după trei zile, cum de regulă suntem obișnuiți să facem de zece ori pe lună, ori să fie făcute într-un termen util? Nu credeți că aceste termene care sunt date, sunt date tocmai pentru a studia și a vedea să nu fie probleme? Nu este normal să lucrăm liniștiți? Că noi suntem aici cum este antrenorul acela la fotbal, Multescu. Noi lucrăm ca ăia de la I.S.U. aici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți perfectă dreptate domnul Președinte, dar eu vreau să vă întreb, este normal ca, conducerea de la Patrimoniu care ia o grămadă de bani din banii publici să nu-și facă datoria până la capăt?

Dl George Sorin Botez

Eu nu mă pot pronunța domnul Sîrbu, pentru că spre deosebire de dumneavoastră am o experiență a balanței. Eu nu pot să mă pronunț dacă cineva sau altcineva este vinovat doar pentru că a trecut cineva pe lângă mine și așa ca o boare mi-a spus la ureche, vezi că acela este vinovat.

Nu este normal ca cel în măsură să facă acea cercetare să ne anunțe ce s-a întâmplat? De ce să dau nume? De ce să stabilesc vinovății? Poate că adevărul este la jumătate sau

poate că o să constat ca în multe alte dăți că nu există un adevăr. Asta est^pro^lema. Haideți să fim mai înțelepți.                                        4 k N IĂX

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, sincer, vă respect foarte mult, însă cred că vă^gra^^^unelb1' afirmații și vizavi de acest consiliu și vizavi de colegii de la patrimoniu âbupa cun 1p: ați spus și dumneavoastră, acest proiect a fost votat în 2017. Dar într-a$^r^e& o suprafață.                                                         Vj Jsamo'C

Dumneavoastră ne acuzați pe noi și pe colegii de la patrimoniu că nu vrem'* că nu facem, că nu dregem. Dar cine trebuia să facă din 2017 până acum, ce a făcut? Că noi am dat o dată avizul și l-au luat o dată. Ce se întâmplă? Acum suntem noi de vină că nu rezolvăm o problemă în 5 minute? Sincer. Când alții timp de aproape doi ani nu au făcut nimic?

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să știți că Ministerul Apărării Naționale a oprit puțin încheierea protocolului de predare-primire. Nu noi. Noi am vrut să-l luăm.

Dl George Sorin Botez închidem discuțiile aici. Vă propun o pauză de cinci minute.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința. Vă rog să faceți prezența.

Suntem 16 consilieri în sală. începem ședința.

Da domnul Primar, spuneți vă rog!

Dl Primar

Mulțumesc!

A

Am avut o discuție. înțeleg că mâine va avea loc o ședință a comisiei tehnice și o ședință a comisiei 2. Am vorbit cu domnii viceprimari pentru o ședință de îndată în cursul zilei de mâine.

Dl George Sorin Botez

Pe mine contați maxim ora 1I00.

Dl Primar

Ora 1100 este bine?

Dl George Sorin Botez

Este bine.

Dl Primar

Ora 1100. O să rog colegele de la Serviciul Relația cu Consiliul Local.

în aceeași măsură, vreau să vă spun câteva lucruri și vreau să spun dacă-mi dați voie, destul de răspicat, să știți că atunci când fac anumite aprecieri fac și atunci când este bine și când este rău vizavi de colegii din primărie. Eu personal vreau să le mulțumesc colegilor de la Patrimoniu pentru modul în care s-au implicat, cel puțin în ultimele trei, patru luni de zile cu privire la proiectele pe fonduri europene. A fost o piatră de moară pentru noi toți tot ceea ce s-a întâmplat legat de partea de intabulare, partea de proprietate, lucru cu care ne confruntăm la fiecare proiect în parte, pentru că din nefericire avem foarte puține străzi, terenuri, clădiri intabulate în municipiul Ploiești. Iar prin efortul pe care colegii de la Patrimoniu cu Director, cu Director Adjunct, cu comisia 2,4’pîcîne'jfd^ți dumneavoastră, s-au implicat în aceste lucruri, în felul acesta am reufi^ă'rșz^îinjpe. aceste proiecte. Aici avem piatra de moară pentru fiecare proiect în parte;. Alțfe^ceșțe^ proiecte erau cu mult timp înainte puse pe masa consiliului local. V-o. garantez șț vă’| mulțumesc mult!

Dl George Sorin Botez                                       '>A.; v

Mulțumesc!

La acest moment suntem 22 de consilieri. Lipsesc doamna Dragulea, doamna Sorescu, domnul Sîrbu, domnul Neagu și domnul Tudor.

Continuăm ședința:

& ÂĂ

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 28.647.875 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Are aviz nefavorabil de la comisia 1.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 7 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 16 voturi

Cu 7 voturi ”pentru” grupul P.N.L. și 16 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

*

Menționăm că în sală a revenit doamna consilier Sorescu Florina Alina, care a si votat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 188.712.306 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aviz nefavorabil de la comisia 1.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 7 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 16 voturi

9

Cu 7 voturi "pentru” și 16 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Popa Gheorghe

Mă surprinde votul domnul Președinte, pentru că discutam de niște proiecte pe fonduri europene și trebuie să asigurăm cofmanțarea.

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hc impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019 - inițiat de primar

Doamna Director, vă rog o scurtă prezentare. Dar foarte s a modificat.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona


Absolut nimic. Este proiectul supus dezbaterii publice în ședința aceea la care ați participat. Se mențin cuantumurile la nivelul acestui an cu adăugarea acelei rate a inflației.

Dl George Sorin Botez

Indexarea cu rata inflației.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Exact. Rata inflației de 1,34% care este deja aprobată din luna aprilie. în rest, absolut totul este identic.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 17 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI pe anul 2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul suplimentar nr. 18 "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Mai sunt alte modificări în afară de cele rezultate din hotărârile de înainte?

Luați loc doamnă. Am pus o întrebare, dacă rectificarea bugetului mai cuprinde și altceva în afară de consecințele modificărilor anterioare?

Dra Crăcinnoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Rectificările anterioare si Bucovul de astăzi.

5

Dl George Sorin Botez

Atât, da? Altceva absolut nimic.

Mulțumesc!

5

*

Menționăm că au revenit în sală doamna Dragulea, domnul Tudor și domnul Neagu. Suntem 26 de consileri prezenți.

*


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                                      ’

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu și Sorin Văduva.”

Am înțeles că aici ar fi un amendament.

Domnul Palaș, vă rog!

DIPalaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

Amendamentul constă în faptul că suma pe care o propunem pentru mărirea capitalului social este de 3,5 milioane. 3,5 milioane avem în acest moment disponibil în bugetul primăriei în condițiile în care nevoia reală a S.G.U. este mult mai mare. Dar din nefericire aceasta este posibilitatea. Și corespunzător se modifică și lista de investiții.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles că ar fi vorba de 3 milioane 7 sute de mii, după socoteli.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna Crăciunoiu, cât aveți în buget 3,5 milioane sau 3,7 milioane?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Trei cinci sute.

Dl Ganea Cristian

Am înțeles că pentru a acoperi capitalurile negative din anul 2017, ar veni 3 milioane 7 sute.

Dna Stanciu Marilena

Dacă nu, intrăm în insolvență.

Dl George Sorin Botez

A intrat cu diminuarea capitalului pe 3 milioane 7 sute de lei. Dacă într-un termen prevăzut de lege acest capital nu se reîntregește printr-un aport de genul acesta, societatea intră în lichidare.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

O mie șapte sute ar fi trebuit să ia din investiții. Și noi facem plăți până mâine la ora 1300. Noi faptic nu avem timp...

Dl George Sorin Botez

Nu este vorba de cash. Este vorba de valoarea capitalului social doamnă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

De operat în buget acea rectificare. Noi, recitificarea de data trecută, de abia aseară ne-a confirmat ministerul o.k.-ul.

Dl Ganea Cristian

Doamna Director, înțeleg, dar este o chestie practic scriptică, pentru că pentru 200 de mii de lei, ... trei cinci sute. Deci, faptic nu.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Tehnic nu putem.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Noi suntem datori să rezolvăm această problemă. Și vreau să vă        /■/T'x

La 31 decembrie 2017, societatea avea capitaluri negative în val(^^ij^uTioți*șâpte sute de mii de lei. Noi ne raportăm la 31 decembrie să rezolvăm pi^ble^^năXfeijB 1 decembrie anul acesta. Firește că la 31 mai anul viitor vom avea o altg prMlemaț.P^w că vom încheia anul acesta tot cu capitaluri negative. Noi dacă acum' rezolvănî pt^bîejna cu trei milioane și jumătate, practic rezolvăm problema pentru cinei Jupi .d^jzftpfLa sfârșitul lunii mai, când vom lua act de faptul că societatea are din nou capftiliițLnegative, va trebui să revenim și să rezolvăm această problemă, din două motive: unu pentru faptul că nu avem tehnic posibilitatea să suplimentăm cu 200 de mii de lei. Am înțeles de la doamna Crăciunoiu, că procedura birocratică de a completa cei 200 de mii de lei este atât de complicată încât tehnic nu are timp să facă acest lucru astfel încât să și poată vira banii. Pe de o parte. Pe de altă parte, nevoia reală și corectă de a acoperi necesarul pentru capitalurile negative de anul trecut, suma de trei milioane și jumătate este suficientă în condițiile în care la 31 decembrie am avut doar 1 milion 7 sute.

Dl Ganea Cristian

Putem să ascultăm ce spun și cei de la S.G.U.?

Dl Palaș-Alexandru Paul

S.G.U.-ul a avut capitaluri negative de 3 milioane șapte sute la 30.06. domnul viceprimar.

Dl Crețu Ionuț - membru A.G.A. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană

Valoarea capitalurilor negative la finele anului 2017 era în valoare de 1.784.609. Deci ne-ar trebui 3 milioane 7 sute de mii ca să acoperim 2017.

Dl George Sorin Botez

Dacă aveai capital negativ 1,700 de ce îți trebuie 3,700?

Dl Crețu Ionuț - membru A.G.A. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană

Legea 31 spune că activul net al societății dacă nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social...

Dl George Sorin Botez

Și cât aveți capitalul social?

Dl Palaș-Alexandru Paul

200 de mii.

Dl Crețu Ionuț - membru A.G.A. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană

Capitalurile negative la finele anului 2017 erau de 1.784.609.

Dl George Sorin Botez

Și acum vi se dau 3 milioane și jumătate ca să întregiți asta.

Dl Ganea Cristian

Domnul Palaș, este o.k. așa?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este o.k. asa.

5

Dl George Sorin Botez

în condițiile în care rămân trei milioane și jumătate deocamdată, avizul dumneavoastră?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Pentru sursa de finanțare 3,500 din punct de vedere economic este o.k.

Dl George Sorin Botez

Deci vă retrageți avizul negativ și dați un aviz favorabil.

Dra Crâciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Din punct de vedere economic, din punct de vedere al sursei, da. Dl George Sorin Botez

Doamna Secretar, în condițiile acestea?

7                        9

Dra Zaharia Mihaela

*----------—------------------                                                               X’ ■■ •• >      ■' y

In condițiile în care raportul economicului este favorabil, nu am de^esa^avizez negativ hotărârea. Hotărârea va fi avizată.

Dl George Sorin Botez

Are aviz de legalitate, da?

Mulțumesc!

J

Alte întrebări?

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi Domnul Văduva vă abțineți?

5         9

Dna Stanciu Marilena

Da, pentru că este inițiat de noi și nouă ne trebuie 3 milioane șapte sute, domnul Președinte.

Dl Văduva Sorin

Mă abțin.

Dl George Sorin Botez

Cu 24 de voturi "pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Stanciu Marilena și Văduva Sorin, amendamentul a fost adoptat.

*

O întrebare, când puteți vira această sumă?

Dra Crâciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Plăți se fac până mâine la ora 1300. în situația în care, toate documentele sunt în regulă și programul informatic și avem o.k.-ul bugetului, până mâine la ora 1300.

DI George Sorin Botez

Bun. Și de unde știu eu că nu pățesc ce am pățit la Hale?

Amendament: ”(3) Suma cu care se realizează majorarea capitalului social în cuantumul și modalitatea prevăzute la alin. 1 se va vira în contul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. până la data de 31 decembrie 2018.”

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

”Art. 1. (2) Urmare modificărilor prevăzute la alin (1), capitalul social total subscris va fi în valoare de 3.620.000 lei și este divizat în 362.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, aparținând asociatului unic Municipiul Ploiești.”

Supunem la vot amendamentul de la alineatul 2:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Dna Staicu ZoiaTrebuie modificată și anexa pentru că a rămas cu dotările și investițiile pe suma dinainte.


Dl George Sorin Botez

Arătați anexa.

Am o rugăminte. Există și o variantă de rezervă făcută de S.G.U. pe trei cinci sute, în care spune așa trimer - 148.750,00, ferăstrău mecanic - 67.000,00, secător HS -151.725,00 și se vor modifica în mod corespunzător cantitățile. Domnul Palaș, ne ajutați dumneavoastră după.

Tractor - 75.325,42, modul seră - 1.661.046,96 și în stânga se vor rezolva în mod corespunzător.

Urmeză automacara ridicări - 534.131,10.

Ma avem parcometre 862.021,13. Iar la cantități nu mai sunt 55 sunt 45.

La punctul 5 în loc de 54 sunt 51 și dă 151.725,00.

Cam aceasta ar fi lista. Domnul Palaș, o mai verificați dumneavoastră,da?

*

Supunem la vot modificarea listei:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind suportarea de către Municipiul Ploiești a comisionului datorat în urma încasării de impozite, taxe locale și amenzi de la contribuabili prin intermediul terminalelor Seif Pay - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vreau să vă anunț că pe linie avem negativ peste tot: lipsă viză legalitate, raport negativ economic, lipsă aviz comisie 1 și un mare semn de întrebare din partea mea. Nu știu cât contează dar bănuiesc că spune destul.

Ca atare, neavând viză de legalitate nu îl supunem la vot.

ît A

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2019 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cotuizația este de 2500 de euro pe lună.

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre?/


Cine este pentru?       - 24 voturi                     pm

Cine este împotrivă?    -                                A

Dacă se abține cineva? - 2 voturi                        \A>- . ....

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” ale consilierilor Vî^hfRoberț-Ionuț și Botez George Sorin proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor Ia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Andrei Gheorghe

Era vorba să nu se închirieze pentru nunți, botezuri, etc.

Dl Constantin Nicolae Donald

Am trecut în raportul de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 17 voturi

Cu 9 voturi ”pentru” și 17 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în vederea asigurării cooperării bilaterale între orașele Lefkada, Amarussion și Aspropyrgos - Republica Elenă, cu municipiul Ploiești - inițiat de consilierul George Botez.”

Domnul Deputat Zysopol își cere scuze, a rămas la Parlament pentru o dezbatere foarte importantă.

Vă propun ca din această comisie să facă parte cinci consilieri și în același timp domnii, doamnele alese în această comisie să lucreze împreună cu cei doi viceprimari ai municipiului.

Deci "desemnează reprezentanții Consiliului Local Ploiești, respectiv...” și vă rog să facem cinci propuneri.

Dl Popa Gheorghe

Din partea grupului P.N.L. domnul Sicoie Florin.

Dra Sălceanu Claudia Pana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl Pană George

Domnul Marius Mateescu.

Dna Stanciu Marilena

Din partea P.S.D. domnul Botez George și domnul Dănescu Ștefan^,

Di George Sorin Botez


Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem Ia vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru” nominalizările au fost adoptate.

*

Alineatul (2) de la articolul 1: "Reprezentanții Consiliului Local menționați la alin. 1 din prezentul articol vor asigura reprezentarea municipiului Ploiești împreună cu cei doi viceprimari ai localității.”

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Vreau să vă anunț și vreau să vă gândiți alți colegi, intenționăm ca împreună cu doamna Istrătescu, și vreau să vă mulțumesc în mod deosebit pentru ajutorul dat la chestia asta, vrem să stabilim grupuri pentru fiecare înfrățire pe care o avem, în așa fel încât să putem să începem să creem niște relații de cooperare cu partenerii noștri.

Dna Frățilă (Istrătescu) Alina Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice

Mai avem înfrățiri cu orașe din Polonia, China, Croația și Republica Moldova. Și avem acord de colaborare cu Zaragoza din Spania.

Dl George Sorin Botez

Excelent. Deci o să discutăm. O să vă rog să veniți fiecare cu propuneri. Facem tot comisii de cinci și fiecare să ne ocupăm de câte o relație, cu rugămintea ca cel puțin semestrial aceste grupuri să facă un raport pe care să-1 prezinte consiliului. Nu este nimeni numit să facă excursii pentru că toată activitatea acestor comisii v-a avea loc pe tărâmul Republicii România. Mulțumesc!

Menționăm că domnul consilier Ganea Cristian a iești din sală. Suntem-^25 de profilului consiliului de administrație, a profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricii profilului candidatului, necesareînprocesul de selecție și evaluare pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrurConșiliuluide Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești - inițiat de primar Âdrian-Florin Dobre.”


consilieri.


*** / ©

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea >


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl Popa Gheorghe

Se propune doamna Serbinov Ioana Geanina.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 25 de voturi "pentru” a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 25 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului Ministerului Finanțelor Publice ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Este o numire făcută de minister. Nu avem prea multe de discutat.

Menționăm că domnul consilier Ganea Cristian a revenit din sală. Suntem 26 de consilieri.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

& 'k

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pWipd OdîfiGa.țea nivelului indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari penti^f^îț)'ad,â'2618-2021 cuprinși în anexa nr.l la contractul de mandat al membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, actualizați conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 485/16.11.2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului “Analiză - diagnostic a eficienței activității de transport public local S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dna Staicu Zoia

Vreau să fac un amendament, în loc de "aprobarea” să fie "însușirea”.

Dl George Sorin Botez

Este "însușirea”.

3

Dna Staicu Zoia

Atunci este foarte bine.

Dra Zaharia Mihaela

T—-----

In ordinea de zi apare cu "aprobarea”.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 17 voturi

Cu 9 voturi "pentru” grupul P.N.L. și 17 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu Claudia-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-lonuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Menționăm că domnul consilier Sîrbu a revenit în sală. Suntem 27 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pc ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea1 • statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”                         * '

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•k-k-k

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de natură contractuală din cadrul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 27 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de administrare a imobilelor de locuințe sociale, situate în municipiul Ploiești: strada Al. Cătinei nr. 5, Bl. 27A, strada Mihai Bravu nr. 231, strada Rafinorilor nr. 13 - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constanto^(^p2îa<)ana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi                          {# f

Cine este împotrivă?    -                                  V

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

tfr sfc ste

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei nr. IC - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

*

Menționăm că doamna consilier Sorescu Alina a ieșit din sală. Suntem 26 de consilieri.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Marcu Valentin și Tudor Aurelian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Tudor Aurelian

Am și eu o rugăminte, în măsura în care se poate pentru aceste prelungiri pentru locuințele de necesitate să avem posibilitatea de a vota separat. Acesta este motivul pentru care mă abțin.

Dl Vîscan Robert Ionut

Aceste locuințe sunt clasificate ca și locuințe de necesitate și așa se pot ele prelungi. Noi în momentul în care le-am oferit acestor persoane le-am oferit ca locuințe de necesitate. Nu avem cum unora care stau în locuințe de necesitate să le prelungim pe o altă perioadă de timp și altora nu.

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu și Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

înf îSf tfc

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea


propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea'C'ercriLor de locuințe si în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închiric^-^mifiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionutf I jinguIea^SMda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: ț Cine este pentru?       - 26 voturi                         V'o

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești - Pasajul „Omnia” -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Văduva Sorin și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

Dna Staicu Zoia

Din câte știu, nu avem ce să prelungim pentru că, contractul nu există. Contractul este expirat și atunci nu avem ce prelungi.

Dl George Sorin Botez

Cu toate astea, văd că are aviz de legalitate.

Dl Popa Gheorghe

Asta voiam să întreb, doamna Secretar să ne spună dacă are aviz de legalitate.

Dna Staicu Zoia

Nu mai are contract.

Dra Zaharia Mihela

Proiectul a fost analizat în noiembrie. A fost propus pentru o ședință de urgență. Am reanalizat și am constatat și eu că la data de 20.11. a expirat contractul, motiv pentru care nu mai poate fi prelungit.

Eventual alt contract, alte cereri...

Dl George Sorin Botez

Deci avizul dumneavoastră de legalitate este retras și la ora aceasta nu are aviz de legalitate. Drept pentru care, nu-1 supunem la vot.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind stabilirea regimului juridic al terenului în suprafață de 3,54 m.p., aferent balconului situat în Ploiești, str. Sabinelor, nr.4, bl.6C, sc.B, ap.23, parter - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și doamna Blănartr'EiJgenja și doamna Ploeșteanu Elena Florentina - inițiat de consilierii Ștefan Dl-râfeseu, ■M^tiîgția Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva si Bogdah^fî^botog??’


Menționăm că doamna consilier Sorescu Alina a revenit în sșM, SiMtem; onsilieri-

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin. (1) al Hotărârii nr. 101/2005 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 347/2001 referitoare la atribuirea în folosință gratuită a imobilului-teren în suprafață de 2886 mp către Parohia Sfântul Ioan -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Marius-Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Am înțeles că s-a remăsurat terenul și au rămas 2.223 mp. Corect?

Dl Tăbârcă Amedeo Florin - Director Adjunct Direcția Gestiune Patrimoniu Este corect domnul Președinte.

Dl Sicoie Florin Lucian

Eu solicit prorogarea acestei hotărâri, mai ales că miza undeva aici este amenajarea unui parc de reculegere spirituală. Acolo s-a încercat întâi construirea unui centru social, nu au fost în stare și aș vrea ca în plin consiliu să se ia în calcul chiar retragerea folosinței gratuite către parohie.

Dl George Sorin Botez

Aici nu discutăm că-i dăm sau îi luăm, aici s-a făcut o măsurătoare de către primărie și s-a constat că în loc de 2.800 sunt 2.223. Pe noi asta ne interesează, să modificăm suprafața. Nu-i dăm, nu-i luăm.

Dl Sicoie Florin Lucian

Atunci explicați-mi mie în expunerea de motive, de ce apare scrisoarea din 05.11.2018 prin care se cere amenajarea.... Ce legătură are cu hotărârea?

Dl George Sorin Botez

Nu știu.

Dl Sicoie Florin Lucian

Tocmai de asta, să o prorogăm.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?       - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -17 voturi s

Cu 10 voturi "pentru” și 17 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-

Andrei, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sălceanu^BWia,-Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robc^îttriUț,;proiectul de hotărâre nu a fost prorogat.                                    / *

cFMonUț,' proiectul

V ■'7'.,;'■'-v L : i£->1


*

Vreau să vă spun că dacă nu trece asta, va rămâne cu 2.886Tnck Să nu spuneți că .. .. +

nu ati știut.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 17 voturi ”pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Deci a rămas cu 2.800 în loc de 2.200. Felicitări!

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cema nr. II, județul Prahova, Carte Funciară 143770, număr cadastral 143770 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert-Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Dra Mihaela Zaharia

Avem de numit comisii.

Dl George Sorin Botez

Dar de ce facem noi câte o comisie pentru fiecare licitație și nu putem să facem o comisie pentru toate licitațiile? Așa ca să avem treabă.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Domnul Robert Vîscan și domnul Minea.

DI Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Puiu Neagu.

DI Hodorog Bogdan

Domnișoara Claudia Sălceanu.

*

Fiind vorba de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 27 de voturi "pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 27 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”.

*

Comisia de soluționare a contestațiilor

Dl Ganea Cristian

Domnul Cosma Marcian.

Dl Popa Gheorghe

Doamna Staicu Zoia.

Dl Pană George

Domnul Palas Paul.

9

*

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Cema nr. 1H, județul Prahova, Carte Funciară 143794, număr cadastral 143794 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Robert-Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog.”

Este aceeași situație. Avem de numit comisii.

Dl Ganea Cristian

Propun să numim aceleași comisii.

Dl George Sorin Botez

Se propun aceleași comisii ca la punctul 30.

Fiind vorba de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 27 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

27 de voturi "pentru”,

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius-Nicolae Mateescu, Robert-Ionuț Vîscan, Bogdan Hodorog și Sărin Văduva.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Vîscan Robert Ionut

La acest punct trebuie făcut un amendament. Nu știu dacă a fost deja operat în anexă, după numărul de criteriu mai trebuie trecut codul de clasificare. Văd că au fost trecute.

Ținând cont că au fost făcute modificările, acesta este amendamentul pe care trebuia să-l fac și același amendament o să-l fac și la punctul 34.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru? - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

îk

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 142 (referitoare la imobilul situat în Ploiești str. Vasile Lupu nr. 32) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 133/27.06.2007 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al

municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A*

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” - inițiat de consileirii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț VÎscan, Marius-Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă sunt discuții?

9

DI Vîscan Robert Ionut

Același amendament. In anexa 1 trecute codurile de clasificare. Au fost operate deja înainte de ședință.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

27 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Transmitere date publice Spitalul de Pediatrie, Serviciul Public de Finanțe Locale și Serviciul Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru autorizația de demolare și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Demolare clădiri aflate în proprietatea municipiului Ploiești, str. Cosminele nr. 1 IA, Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 27 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privip^^robaițea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiecti^TdȘ^in’icesîtiții „SF - Amenajare maluri pârâu Dâmbu, zona Polux“ - inițiat de viceprimar Cfî^Hăn-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 27 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Schimbare destinație din zonă unități industriale în zonă instituții și servicii” Ploiești, str. Târgoviștei nr. 1 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, George Sorin Niculae Botez, Robert lonuț Vîscan, Ștefan Dănescu, Sorin Văduva și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

5

Cu 26 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Vîscan Robert lonuț, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dna Stanciu Marilena

Propun ca pentru următoarea perioadă de trei luni să fie numit domnul George Sorin Botez.

Dl Popa Gheorghe

Vreau să fac și eu o propunere, domnul Președinte. Din partea grupului P.N.L., conform Legii 215, avem și noi o propunere în persoana domnului Sicoie Florin.

Dl George Sorin Botez

Sunt două nominalizări, drept pentru care va trebui să facem alegeri, vă rog să procedați la întocmirea buletinelor de vot.

*

S-a procedat la vot secret.

&

Reluăm ședința. Suntem 24 de consilieri în sală. Lipsesc domnii consilieri Ganea, Dinu si Palas.

9                9

Rezultatul votului: Botez 17 voturi, Sicoie 10 voturi. Eu nu am semnat procesul-verbal, așa că nu aveți nici un motiv de contestare.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -10 voturi                           ,-k '

Cu 14 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvai^afȘa^plp^ Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popâ..(ihc<>rghp^Sicbîe Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-DumițM^proîdctul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădire și/sau a impozitului pe teren pentru anul 2019, ca urmare a încadrării acestora în categoria imobilelor neîngrijite - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Să vedem anexele.

Dra Zaharia Mihaela

Sunt 35 de anexe.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Dacă contestă cineva, nu contestă anexele, contestă proiectul.

Dl George Sorin Botez

Se poate contesta proiectul sub aspectul anexei numărul.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Și dacă câștigă, pică toate. O casă de avocatură specialistă, așa a spus.

Dl George Sorin Botez

Vreți să vă explic și eu cum se ridică tomberonul?

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Eu vă spun că dacă proiectul pică, este periculos.

Dl Sicoie Florin Lucian

Aș vrea la oricare dintre aceste 35 de poziții, să văd dacă există partea de evaluare, respingere, acceptare...

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, astea fac parte din documentațiile care au stat la baza elaborării. Dacă doriți să le studiați le aveți la dispoziție. Nu putem să facem acum la 40 de clădiri analiză noi. La noi s-a venit cu o propunere.

Dl Sicoie Florin Lucian

Vreau să fiu convins, că au trecut....

Dl George Sorin Botez

Bine. Atunci, dacă nu sunteti convins, nu votati.

Supunem la vot:

*

Au revenit în sală domnii consilieri Ganea Cristian și Dinu Marius Andrei. Suntem 26 de consilieri.

*

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 suplimentar pe ordinea de : aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului < de investiții „CONSTRUIRE SOCLU Șl’ MONTARE CUZA” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Sicoie Florin Lucian

. - ■

rârB[prjvind

fezabilitate>$€ntru .obiectivul îNDRU-lOAN
j..


Primul lucru pe care l-aș întreba este cum se numește artistul care a real izât'socIul? Să nu ne batem joc. Orașul trebuie să aibă lucrări de valoare.

Dl George Sorin Botez

Dar nu asta discutăm. Sunt indicatori tehnico-economici și studiu de fezabilitate. Nu discutăm artistul.

Dl Sicoie Florin Lucian

Este un secret cine a făcut bustul?

Dl George Sorin Botez

Nu, nu este un secret dar nu cunosc artistul. Nu-1 facem noi.

Dl Sicoie Florin Lucian

Păi am înțeles că vreți până pe 24 ianuarie să-l și dezveliți.

Dl George Sorin Botez

Toată lumea care este implicată, nu așteaptă această ședință și nu pune întrebări de genul acesta și nu ne pune nouă întrebări de genul acesta. Noi aici discutăm despre un S.F. cu indicatori pentru o mică investiție.

Dl Andrei Gheorghe

Numai soclul și montarea le facem noi, domnul Sicoie. Bustul este donat.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem de numit o comisie.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena Stanciu.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Puiu Neagu.

Dl Pană George

Domnul Marius Mateescu.

Dl Hodorog Bogdan

Domnișoara Claudia Sălceanu.

3

Dl George Sorin Botez

Mai trebuie unul.

Dl Ganea Cristian

Domnul Robert Vîscan.


Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - initiat de consilierii Paul Palas si Ștefan Dănescu.”

»                                      9                     9                                                                                  9   9      9

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

st Ast

Trecem la punctul 5 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare teren T36, P495, str. Ghighiului, Ploiești - schimbare destinație teren din zonă rețele tehnico-edilitare și culturi agricole în zonă pentru locuințe individuale, zonă amenajări sportive, instituții și servicii” Str. Ghighiului, T36, P A 495, lot 2, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, George Sorin Botez, Iulian Bolocan, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu și Marius Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

st ît ît

Trecem la punctul 6 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea "Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești" referitor la două imobile-terenuri situate în Ploiești, str. Râfov nr. 20B și Aleea Berceni nr.2A - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodoro^Dagdark”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:                J


Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la diverse drumuri din municipiul Ploiești și la imobilele care compun Depoul de tramvaie, situat în str. Găgeni nr. 94B, imobile care fac obiectul unor proiecte pentru obținerea de fonduri europene - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL” -STR. TRESTIOAREI NR. 27 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Este cea cu prețul corect? Domnul Ganea?

Dl Vîscan Robert Ionut

Dacă putem spune așa, este mai corect decât celelalte.

Dl Ganea Cristian

Cam asa.

5

DI Vîscan Robert Ionut

Cheltuielile neeligibile au un maxim de 250 de mii de lei.

Dl Ganea Cristian

Acolo nu scrie "cheltuieli", scrie "contribuție”, dacă vă uitati.

Dl Vîscan Robert Ionut

Scrie maxim 2%.

Dl George Sorin Botez

"Cheltuieli neeligibile, cât și contribuția de 2%”. Deci nu se știe cât este. Eu trebuie să aprob o contribuție proprie, pe care nu o știu cât este. Și ea poate să fie 100% sau 0. Ce este bătut în cuie este că este contribuție de 2% din valoarea eligibilă a proiectului de 146. De unde trag concluzia că dacă 2% reprezintă valoarea eligibilă, înseamnă că valoarea eligibilă totală este dacă 2% înseamnă 146, cât înseamnă 100%? Să facă cineva...dacă 2% înseamnă 146 de mii, cât înseamnă 100%?

DI Vîscan Robert Ionuț

Zice că valoarea totală a proiectului este de 3 milioane 880. Și mai jos, spune ”cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 146.64Ș,-55 lei”. Eu asta înțeleg.

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, probabil că 146.643,55, reprezintă contribfiji^

cheltuielile necligibile.

Dl Ganea Cristian

Să vă spun eu cum este: valoarea proiectului este de 3 milioane 88(rdC^îiViinclusiv TVA. 2% din această valoare, înseamnă 146.643. Iar cheltuielile neeligibile, apar pe undeva. A venit domnul consultant. Explicați-ne și nouă cu eligibile, neeligibile.

Domnul Novac, explicați-ne dumneavoastră. Au întrebat colegii vizavi de 2% înseamnă 146.643 de mii de lei, iar restul de cheltuieli neeligibile în ce valoare sunt?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

în conformitate cu H.G. 907, diversele și neprevăzutele se calculează în cuantum de 10% din capitolul 4 plus capitolul 3.5. și capitolul 3.8.

Dl George Sorin Botez

M-ati lămurit.

9

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Diversele și neprevăzutele se calculează în funcție de valoarea investiției de bază și de valoarea proiectelor.

Dl George Sorin Botez

O întrebare, ca să nu o mai lungim, 146.643 ce reprezintă, 2% din valoarea proiectului sau reprezintă 2% plus neeligibile?

Dl Novac

2% plus neeligibile.

Dl George Sorin Botez

Dar nu scrie în românește.

9

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Vreți să vă dau valorile?

Dl George Sorin Botez

Nu. Vreau să ne spuneți cum trebuie să scriem, pentru că nu este corect.

Dl Sicoie Florin Lucian

Să formulăm altfel. In valoare totală de:

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

”Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Ploiești în cunatum de 146.643,55 lei, reprezentând...”

Dl George Sorin Botez

”... contribuția de 2% cât și cheltuielile neeligibile ale proiectului”.

Asta este altceva.

De asta nu îmi plac mie proiectele aduse cu trei minute înainte.

Deci contribuția proprie plus cheltuielile neeeligibile înseamnă 146.643, da?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Contribuția la cheltuielile eligibile plus cheltuielile neeligibile, înseamnă 146.643.

Dl George Sorin Botez

Haideți să scriem asta.

J

Articolul 4 așa cum este configurat nu este corect.

Articolul 3 este formulat foarte ... și nu reiese cu claritate că 146.643,55 de lei, sumă pe care noi o aprobăm este rezultată din suma dintre 2% car^e^ș^șferent și neeligibile. Dar, așa cum este scris acolo, datorită unor conjuncții de g^$p’cât52--șj #unor virgule puse aiurea, nu rezultă chestia asta. Asta făcând analiză pe texWr: ; ?

A 'iM

Cuantumul nu înseamnă suma totală, dar dacă spune în valoare ‘totală de, punefit o virgulă înainte, după "contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în valoare totală de:”                                                                          j t' ■ \ "


DI Sicoie Florin Lucian                                     >

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi ”pentru” și o "abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentul a fost adoptat.

Dacă nu mai sunt alte probleme la acest proiect, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, vreau să o rog pe doamna Iamandi la proiectele viitoare să fie atentă la această chestie.

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 10 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul “Regenerare urbană în zona marginalizată a municipiului Ploiești, cartier Râfov” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

S

Dl Sicoie Florin Lucian

Aceeași modificare la articolul 3.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi "pentru” și o "abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-'ex

Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Regenerare urbană în zonă municipiului Ploiești, cartier Pictor Rosenthal” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”


Același amendament. Pentru că altfel se trage concluzia că valoarea totală a proiectului este de 553.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi "pentru” și o "abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “REABILITARE BAZA MATERIALA SI TRANSPORT DEPOU TRAMVAIE - GĂGENI” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Același amendament.

5

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

9

Cu 25 de voturi "pentru” și o "abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economica, faza Studiu de Fezabilitate mixt, pentru obiectivul de investiții “ REABILITARE BAZA MATERIALA TRANSPORT AUTO-AUTOBAZA TROLEIBUZE SI AUTOBUZE: CONSTRUIRE CLĂDIRE CU FUNCȚIUNE ADMINISTRAȚIVA^UENȚRALA TERMICA, GOSPODĂRIE DE APA, MAGAZIE, POST AL1 MENTARI^UTOBUZE ELECTRICE, CLĂDIRE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII AUTOBl

CLĂDIRE PENTRU PARCAREA SI INCARCAREA AUTOBUZELOR ELECTRICE* PARCARE ACOPERITA PENTRU TROLEE NOI; ț REABILITARE, RECOMPARTIMENTARE, MODERNIZARE, REFACERE ACOPERIȘ G6-SPALATORIE SI VOPSITORIE SI C7-HALA ÎNTREȚINERE" - inițiat dc viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Același amendament.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 25 de voturi ”pentru” și o "abținere” a domnului consilier Mateescu Marius, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BEREASCA” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Vîscan Robert Ionuț

Propun să fie tot consiliul, dacă este de acord, trecut la inițiatori, ținând cont că aștept de ceva timp acest proiect.

Dl George Sorin Botez

înțeleg că toată lumea este de acord. Mulțumesc!

Să fie trecuti toti consilierii.

9           9

Dl Ganea Cristian

Domnul Novac, spuneți-mi și mie vă rog frumos, câte case, unități locative sunt trecute în acest proiect?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

In ceea ce este supus aprobării acum sunt incluse un număr de 17 unități locative, adică 6 construcții.

Dl Ganea Cristian

Pentru că eu am făcut o comparație și știam că sunt 240. întreg proiectul era șase milioane și jumătate și mi s-a părut ciudat ca o grădiniță care are 40 sau 100, 120 de copii să iasă 13 milioane. Adică dublu.

DI Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Este vorba de un cod de investiție ușor sub 500 de euro pe mp, în epnîftț: știți că piața muncii crește continuu. Astăzi se construiește pentru A.N5Lzl 420.

Dl Ganea Cristian


v ftti^are

Și la grădinițe câți euro ar fi pe mp?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

La toate grădinițele care le-am proiectat, costul clădirii este cuprins între~560 și 580 de euro pe mp. Știți că sunt alte clase de importanță.

DI Ganea Cristian

Dar dotările nu intră în prețul acesta?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup Nu.

Dl Andrei Gheorghe

Cred că 1000 de euro iese. Le mai analizăm.

1000 de euro mi-au ieșit mie la suprafața desfășurată.

Dl Ganea Cristian

Bun. Deci construcția separat, dotările separat. Pentru că dacă le băgăm pe toate în aceeași găleată și împărțim valoarea întregului proiect la câți mp sunt iese undeva la 1700/mp.

Dl George Sorin Botez

Domnul Novac, ce spuneți dumneavoastră că înseamnă 500 de euro la roșu? De la 500 la 1000 costă dotările?

Dl Dănescu Ștefan

Ce suprafață are o grădiniță?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

La grădiniță, diferența până la mia de care zice domnul consilier este dată de faptul că ai prins în normativ obligația să amenajezi loc de joacă în afara grădiniței.

DI Dănescu Ștefan

Ce suprafață are o grădiniță?

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

La care din ele vă referiți?

Dl George Sorin Botez

Cea mai mare.

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Cea mai mare este Strunga, 2030 de mp.

Dl George Sorin Botez

Construiti.

>

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Novac, 8.298.346 de lei, împărțit la suprafață desfășurată de 1734, ia vedeți câți euro vă dau.

9          »

Dl Dănescu Ștefan

Mie mi-a dat 832 de euro pe m.

Dl Andrei Gheorghe

Aici nu sunt băgate utilități și celelalte dotări. Cu dotări prețul este 12.806.170.

Dl George Sorin Botez

Domnul Novac, am o rugăminte la dumneavoastră: bani europeni,<pe^miMjropeni, nu ne interesează că nu ne batem joc de bani nici dacă sunt ai noșh^ni'c£dacă''Miât. ai Europei. Ia vedeți dumneavoastră posibilitatea aceea cu 50% redus^că ;precis|ț> ^ăstji. Dacă nu o găsiți, la suma aceasta vă spun de acum că munciți degea^apLa 13. milioa^e <e lei o grădiniță, adică la 3 milioane de euro o grădiniță, nu vreau să-mLpetrec PașteJ$prin locuri unde prefer să mă chemați dumneavoastră.                      '''      \5'

Dl Novac Silviu - Reprezentant Intergroup

Atenție! Este vorba despre...

Dl George Sorin Botez

Atenție! Este vorba de o rugăminte dacă vreți votul meu. Dacă nu vreți votul meu, țineți-o în continuare pe a dumneavoastră și vă va vota doamna Iamandi în noua sa calitate de consilier local.

Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

Vreau să văd și eu articolul 5.

Dl George Sorin Botez

Are 3. Sunteti inițiator, este ok?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

’k'k'k

Trecem la punctul 16 suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “RECONFIGURARE INFRASTRUCTURA RUTIERA PE STR. ȘTRANDULUI, CONSTRUIRE PISTE PENTRU BICICLETE SI PIETONI, CONSTRUIRE STATIE CAPAT DE LINIE, INCLUSIV AMENAJARE SENS GIRATORIU PE STR. STRANDULUI/DN1B” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Până facem pista de biciclete și pietoni, nu ducem și noi trei camioane de smoală pe acolo ca să umplem gropile? Nu de alta, dar cred că toți deținătorii de mașini de acolo vor ajunge pietoni. Este normal.

Mulțumesc!

»

Dacă sunt discuții?

9

Dl Ganea Cristian

Aș dori ca toți consilierii să fie inițiatori la acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Bun. Același amendament.

*

Domnul consilier Andrei Gheorghe a ieșit din sală.

*

Supunem la vot amendamentul:


Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

iii

Dl Primar

Pentru mâine rămâne stabilită ședința de îndată la ora Îl00. Avem cele două proiecte cu cele două grădinițe, rămâne să se discute sumele în C.T.A. apopo de ceea ce spune și domnul consilier Andrei, proiectul de hotărâre cu terenul de pe Torcători și am avut o neclaritate legat de proiectul cu împrumutul pentru proiectele pe fonduri europene, îl avem pe ordinea de zi. Mulțumesc mult!

*

Dl Geor»e Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

* ii

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă -