Proces verbal din 18.09.2018

Proces verbal din 18 septembrie 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 18 septembrie 2018


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre, nr. 3124/14.09.2018.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Bolocan Iulian, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Sorescu Alina si Vîscan Robert.

5

La ședință au mai participat:

Dl Laurențiu Dițu - Secretarul Municipiului Ploiești

Din partea Consiliului județean Prahova, au fost prezenți domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului județean Prahova și următorii 28 consilieri județeni: Sfîrloagă Ludmila, Pătrașcu Vasile, Ardeleanu Georgiana Anca, Bănică Alexandru, Ciolac Dan, David Simona, Dumitru Mihaela Carmen, Enescu Rareș Dan, Ilie Mihai Viorel, Ionică Adrian, Ionică Eugen, Ionică Ion, Măruntu Nicolae, Meșca Darius Dumitru, Neaga Gheorghe, Papuc Rodica Mariana, Pințoiu Toma, Pîrvu Ionel, Popescu Cristian, Popovici Elisabeta, Răducanu Nicușor, Sepși Daniel, Soiu Mihail Iulian, Stoian Sorin George, Toma Horia Victor, Tudora Dorin, Tudoran Lorin Gabriel și Viter David Andrei.

A mai participat doamna Hermina Adi Bîgiu, Secretarul Județului Prahova.

S-a ascultat Imnul de Stat al României.

Dl Bogdan Andrei Toader

Bună ziua, atât colegilor din cadrul Consiliului județean Prahova, cât și colegilor consilieri municipali.

Este o premieră, este vorba de două ședințe care au loc simultan în această sală.

A                                                   o

întrucât am convocat primii ședința Consiliului județean, o să începem prin a vă prezenta membri prezenți la această ședință - avem 28 de consilieri județeni prezenți, cărora le mulțumesc foarte mult.

Avem un singur proiect pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea -„Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție - transport - distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești”, proiect inițiat de subsemnatul.

întrucât nu aș vrea ca această prezentare să fie făcută de două^2^^4aihv cuvântul colegilor de la primărie, să demareze și dumnealor ședința și apoio-s^a^țltafo^ împreună prezentarea făcută de către firma contractată, pentru accastă stfategie.’^^.

Sunteți de acord cu acest proiect pe ordinea de zi?

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Unanimitate.                       X

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 29 voturi „pentru*, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție - transport - distribuție la nivelul Județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” - inițiat de domnul Bogdan Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova.

Dl Bogdan Andrei Toader

Vă mulțumesc foarte mult!

Dl Laurențiu Dițu

Bună ziua!

Având în vedere că președintele de ședință ales, domnul Botez George, nu poate participa din motive obiective la acestă ședință de Consiliu local, trebuie să alegem un nou președinte de ședință, fapt pentru care solicit să faceți propuneri.

Suntem prezenți un număr de 17 consilieri locali.

Dl Gheorghe Sîrbu Simion

Propun pe domnul Pană George să conducă ședința consiliului local.

Dl Laurențiu Dițu

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot această propunere:

Cine este pentru?       - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi ”pentru”, domnul George Pană este ales președinte de ședință.

Dl George Pană

Mulțumesc! Sărut mâna! Bună ziua!

O să declarăm și noi, potrivit uzanțelor, ședința de Consiliu local deschisă.

Vreau să știu și eu prezența, domnul Secretar.

Suntem prezenți un număr de 17 consilieri, având, ca atare, cvorumul necesar.

Lipsesc de la această ședință: domnul Andrei Gheorghe, domnul Bolocan Iulian, domnul Botez George Sorin, domnul Cosma Marcian, doamna Dragulea Sanda, domnul Ganea Cristian, domnul Marcu Valentin, domnul Mateescu Marius Nicolae, doamna Sorescu Florina Alina și domnul Vîscan Robert Ionuț.

Avem două puncte pe ordinea de zi.

Supunem votului dumneavoastră ordinea de zi:

Cine este pentru?       - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 17 voturi „pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

*

De asemenea, având în vedere împrejurarea că pentru cel de^afdoileă ptincț de pe ordinea de zi trebuie prezentată o documentație, o să vă supun inversarea numărului de pe ordinea de zi, respectiv proiectul numărul doi să devină numărul'.unu și'■evident, proiectul numărul unu să devină numărul doi.                 \

Cine este pentru?       -17 voturi

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -

9

17 voturi "pentru”.

Domnule președinte, cred că suntem în situația în care să ni se prezinte materialul.

Dl Bogdan Andrei Toader

Vă rog, doamnă! Veniți la un microfon - unde doriți dumneavoastră!

Dna Cristina Bădica

Bună ziua și mulțumesc frumos!

Numele meu este Cristina Bădică. Am pregătit în ultima jumătate de an, împreună cu o echipă de experți aș putea zice, pregătită, experți care au contribuit la realizarea unor aplicații pe Programul Operațional Infrastructură Mare, am făcut o Strategie de dezvoltare a serviciilor de termoficare în municipiul Ploiești.

Vă rog să-mi scuzați emoțiile!

Strategia are două componente: o analiză a situației curente - în care se află infrastructura, investițiile, situația financiară și socială a Municipiului și o analiză de opțiuni, din care am selectat, în urma unei analize economico-financiare, opțiunea cea mai potrivită pe termen atât scurt, cât și mediu și lung.

Deși inițial am fost contractați pentru o analiză de 20 de ani, am extins analiza pe o perioadă mai largă, întrucât s-a dovedit că investițiile urgente în următorii doi-trei ani, trebuie abordate cu prioritate și ele trebuie analizate și evidențiate într-o perspectivă mai largă.

Din punct de vedere tehnic, sunt două probleme majore la sursă, vorbim de cazanul de abur fierbinte, care funcționează în regim derogatoriu până în 2021, și cazanul de abur energetic 5, care e scos din funcțiune în 2015, ceea ce înseamnă investiții - e vorba de acele investiții urgente de care am menționat anterior.

Prognoza consumului arată o creștere și o evoluție stabilă, ceea ce înseamnă că în perspectivă, nu ne punem problema unor debranșări cum se discută în alte municipii, iar suportabilitatea populației, analiza economică și socială a Municipiului a scos în evidență faptul că veniturile în Municipiul Ploiești sunt destul de ridicate, iar factura de energie termică în totalul veniturilor din gospodărie sunt undeva la un nivel de 6%.

In analiza tehnică, prima opțiune investigată a fost asigurarea...

Toate opțiunile au pornit de la curba de consum a Municipiului Ploiești. Prima opțiune analizează utilizarea turbinei de gaze existente, turbina de gaz care în prezent este închiriată de la operator. Avem două opțiuni în care am investigat utilizarea energiei din centralele existente, operate în mod privat, pentru a vedea în ce fel pot ele contribui, mai ales pe termen scurt, date fiind problemele tehnice existente și o opțiune - se referă

la utilizarea energiei dintr-o centrală de valorificare energetică, pe^c^^ffiPuSiliul județean intenționează să o realizeze.

Indiferent de opțiuni, în termen de..., până în 2023, de fapt, &ebuie^^^rtb'Bă1j toată infrastructura - la slide-ul 24 este pe scurt prezentată schema, adtc^m 20 urgent înlocuită instalația de ardere aferentă cazanului de abur energetic    tu rbin^xț^'

abur 5, pentru asigurarea încadrării în valorile limită admise pentru noxe.

Până în 2023, trebuie înlocuit cazanul de abur fierbinte 2 cu două cazane mai mici și cazanul de abur energetic 5 și turbina de abur 5, cu două turbine, mă rog, sunt calcule tehnice, de 25 megawați electrici și alta de 45 megawați electrici.

A

In slide-ul 25, sunt prezentate cele patru opțiuni pe termen scurt. Am încercat să păstrăm costurile, am făcut evaluarea în așa fel încât costul să fie identic în toate scenariile și la acest lucru ne-a ajutat faptul că în celelalte opțiuni, investițiile necesare conectării la rețea le-am pus pe seama oricărui alt operator interesat să participe.

Pe termen lung, pe aceeași curbă de consum s-au dezvoltat tot patru scenarii, mai mult sau mai puțin similare, pentru că evident trebuie să se pornească de la situația propusă pe termen scurt, însă costurile de investiții diferă foarte mult.

In prima situație, în care ne bazăm pe resurse proprii, fără nicio altă intervenție de la alt operator privat, investiția totală, cu tot cu investițiile pe termen scurt, prezentate anterior, ajung la aproximativ 60 de milioane euro. Vorbim de o perioadă deja de cel puțin 10 ani de acum înainte.

a.

In opțiunea doi, în care am estimat utilizarea instalației, energiei produse în instalația de valorificare energetică, suma..., aici trebuie să fie undeva similar cu..., da, sunt 108,45 milioane euro.

în opțiunea trei - în care folosim energia produsă în CET Teleajen - valoarea investițiilor se ridică la aproximativ 59 de milioane euro, iar în opțiunea patru, în care folosim și energia produsă la CET Teleajen și din instalația de valorificare energetică -98 de milioane euro. Costurile de investiții la acea instalație sunt foarte mari, însă, în operare, în analiza financiară, s-a dovedit a fi de ajutor în gestionarea operațională a centralei.

Rezultatele financiare sunt, pe scurt prezentate pe slide-ul 35, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung. Sunt doi indicatori de bază care contribuie la orice decizie, în orice studiu de fezabilitate de altfel - valoarea actualizată netă și costul unitar dinamic. Sunt elemente pur decizionale - nu au legătură cu vreun preț sau vreun tarif sau cu alte elemente de cost, sunt pur și simplu indicatori de analiză și de decizie. în prima situație, pe termen scurt, se poate vedea că opțiunile 1, în care folosim în continuare turbina de gaz a operatorului și opțiunea patru, în care renunțăm complet la această facilitate - au cost unitar dinamic foarte apropiat, așa încât, orice decizie se ia numai în perspectivă, analizând rezultatele și pe termen lung, mediu și lung. Pe termen mediu și lung, costul unitar dinamic este foarte apropiat în situațiile unu - în care gestionăm cu propriile resurse, evident cu investițiile urgente făcute și opțiunea trei - în care, cum v-am spus, costurile de operare la instalația de valorificare energetică, fiind apropiate, ajută în reducerea acestui cost. Diferența este totuși importantă și opțiunea 1 se detașează ferm.

Următoarea etapă din analiză a fost...

N

'itn-

T?7

XyQ

'A .


Dl Bogdan Andrei Toader

Puteți să vă opriți o secundă?

Dna Cristina Bădică

Da.

(Domnul consilier județean Viter David Andrei s-a retras de la li&r^rj^(^_dj^iței).

Dl Bogdan Andrei Toader

Domnul Enescu, înțeleg, dar totuși doamna a muncit șase luni de zile, iar noi am plătit foarte mulți bani.

Concluziile? Păi cele patru opțiuni sunt, de fapt, concluziile.

Am o întrebare: discutam cu domnul viceprimar Pană - pe termen scurt, scrie aici: „în vederea accesării fondurilor din Strategia locală de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem de producție - transport - distribuție la nivelul Municipiului Ploiești, pe termen scurt 2019-2023, opțiunea 1, opțiunea 2, opțiunea 3, opțiunea 4”.

Deși sunt alte lucrări de efectuat, la opțiunea 2 - investiții în echipamente și un racord CET Teleajen și opțiunea 4 - lucrări la Brazi, la centrală, un racord la rețeaua primară - toate au 6,55 milioane de euro. Dacă mie îmi spuneți că ați calculat și toate dau fix 6,55 milioane euro, indiferent ce metodă alegem, pe termen scurt, toate...

Nu mi se pare normal.

Dna Irina Puică

Nu este vorba de ceea ce ați citit dumneavoastră în acea opțiune. Banii sunt pentru două lucrări aferente centralei actuale, și anume: montarea arzătoarelor de NOX redus la cazan...

Dl Bogdan Andrei Toader

Acelea sunt două milioane, doamnă.

Acelea sunt două milioane si ceva.

3

Dna Irina Puică

... și racordul în cazul...

Dl Bogdan Andrei Toader

CET Teleajen.

Dna Irina Puică

...CET Teleajen

Dl Bogdan Andrei Toader

Corect.

Dna Irina Puică

Restul, ce vorbim despre Brazi - în varianta 4 este că și-o asumă el, integral. Deci noi, adică dumneavoastră, nu trebuie să cheltuiți nimic. Doar el. Adică Braziul, dacă vrea să ne dea energie. Braziul însemnând Petromul.

Dl Bogdan Andrei Toader

Braziul - însemnând cogenerarea care are loc la Petrom.

Dna Irina Puică

însemnând Petromul. Dar trebuie să le spunem acum colegilor dumneavoastră...

Dl Bogdan Andrei Toader

Dar dumneavoastră ar trebui să-mi oferiți patru variante. De fap>^iffe2ș^sși diferite, dar îmi spuneți că prețul este identic pentru orice variantă           _______, '?


Dna Irina Puică

Nu. Numai pentru perioada 2019-2023... Care conține numai

Dl Bogdan Andrei Toader

Da, dar îmi dați patru opțiuni, nu îmi dați două.

Dna Irina Puică

Nu, acelea sunt pe termen lung. Sunt pe termen lung și cele...

Dl Bogdan Andrei Toader

Mă scuzați, doamnă!

Scrie negru pe alb: opțiunea 1, opțiunea 2, opțiunea 3, opțiunea 4 - pe termen scurt vorbesc. Sunt de acord cu dumneavoastră că două variante sunt optime pentru noi.

Dna Irina Puică

Da.

Dl Bogdan Andrei Toader

Legătura la CET Teleajen, care ne poate furniza, dar doar o cantitate mică de termoficare...

Dna Irina Puică

30 de gigacalorii.

Dl Bogdan Andrei Toader

Exact. 30 de gigacalorii care nu ne ajută foarte mult, decât dacă vrem Mihai Bravu să-l avem asigurat și NOx-urile, arzătoarele, care trebuie oricum înlocuite, pentru că altfel, nu primeau aviz de mediu. Știm și acest lucru, dar dumneavoastră ne oferiți patru variante cu același preț. Eu nu cred în ele.

Dna Irina Puică

Aveți eticheta, aveți autorizație integrată de mediu. în ea scrie clar că până la 30 aprilie 2018, trebuia deja să aveți procedura de contractare închisă, adică...

Dl Bogdan Andrei Toader

O avem.

Dna Irina Puică

...adică să aveți contractul făcut...

Dna Cristina Bădica

Irina, îmi dai voie?

Dl Bogdan Andrei Toader

Ați înțeles întrebarea?

Dna Cristina Bădică

Am înțeles întrebarea. Investițiile se ridică la aceeași valoare pentru că vorbim de aceleași investiții urgente în următorii maxim doi ani, restul opțiunilor, orice alt cost, 1-am pus pe seama participantului, adică vorbim într-o opțiune de CET Teleajen, în altă opțiune de CET, înțeleg că mai este un CET Brazi, lângă Brazi și opțiunea în care păstrăm operatorul cu...


e care ar trebui să o cheltuiască.                                  ' c"|'            fâij

Dna Cristina Bădică                                     A;

*                                                                                                                                         / \ ' •"v ^ ’ V*''*0 •

Au fost discutate. Când am fost la fiecare, au fost discutate. Exemplu: operâtoful de la CET Teleajen...

Bogdan Andrei Toader

Este de acord să furnizeze - corect.

Ascultați-mă! întrebarea mea este foarte clară.

Nu contest ceea ce-mi spuneți - faptul că două lucruri sunt primordiale: arzătoarele și o legătură ori către CET Teleajen, ori către CET Brazi. Sunt de acord cu dumneavoastră pentru aceste două lucruri.

Ceea ce nu pot să spun că mă încântă este că am patru opțiuni cu doar două variante. Dar problema este alta - dumneavoastră trebuia să mă ajutați să aleg dintre mai multe drumuri: drumul X ar însemna o valoare mai mare.

Vă pot da altfel, vă explic printr-o analogie - arzătoarele, dacă alegem varianta arzătoarelor ieftine, înlocuirea lor cu acea substanță, pe termen scurt, rezolvă problema cu costuri minime, dar, pe termen lung, din exploatare, o să pierd mai mult, da? Dacă investesc totuși cele 1,8 milioane - aproximativ 8 milioane lei, atunci am o garanție de 20 de ani și bineînțeles, costurile de exploatare vor fi reduse.

Acestea pentru mine sunt două opțiuni, să aleg calea cea mai bună, atât pentru cetățeni, cât și pentru consiliu, cât și pentru banii consiliului sau ai primăriei. La dumneavoastră, oricare din opțiuni aș alege-o, am aceeași valoare, ceea ce mi se pare utopic - fără supărare. Și eu puteam să vin cu această analiză. Dacă investim 6,5 milioane și alegem calea dreaptă sau calea stângă, care sunt avantajele între o cale și cealaltă?

Dna Irina Puică

Da. Este vorba de termen scurt, până în 2023.

Bogdan Andrei Toader

Doamnă, 2019-2023, sunt patru ani de zile în care pot să accesez fonduri guvernamentale, fonduri europene...

Eu înțeleg termen scurt ce înseamnă, dar arzătoarele înseamnă luna aceasta, dacă mă întrebați pe mine și ce putem să facem luna aceasta, pentru că trebuie să livrăm agent termic, deci acesta chiar este termen foarte scurt, nu mai este scurt.

Dna Irina Puică

Și nu puteți să-l faceți. O lucrare de genul acesta, mai repede de opt, nouă luni, nu se poate.

Dl Bogdan Andrei Toader

Da, doamnă, știu.

Avizul de mediu spune, și am discutat la APM - Agenția pentru Protecția Mediului și ne-a spus că trebuie să avem procedurile, nu trebuie să avem obiectele în sine înlocuite. Știm acest lucru. Problema este că nu sunt mulțumit de ceea ați scris aici - cel puțin pe

termen scurt. Pe termen lung, corect, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu și pe termen scurt.


Dna Irina Puică

Pe termen scurt aveți dreptate, ideile sunt aceleași,

A

una din variante. Intr-una din variante...

Dl Bogdan Andrei Toader

Problema este de ce suma este aceeași?

Dna Irina Puică

Pentru că investițiile, numai pe alea le facem noi. Alta este situația: aducem Braziul, Petromul și își face el racordul la rețea și altă variantă este cu Teleajenul și își face el. In rest, nu am mai presupus că facem altceva în intervalul acesta.

Dna Cristina Bădică

Vorbim de acceleași investiții într-o perioadă de doi ani. Orice opțiune detaliată de..., tehnică vreau să zic... Vorbim deja de un studiu de fezabilitate în care analizează materiale, analizează costuri. Da, dar noi vorbim aici de o prefezabilitate, de o strategie

  • - mă înțelegeți? Avem un cost estimat în baza aplicațiilor elaborate până în prezent, că toată echipa are o experiență bogată pe programe de genul acesta și au pulsul costurilor, în așa fel încât să evalueze urgențele din acești doi ani. însă ca tehnologie și echipamente, acestea fac obiectul analizei de opțiuni detaliate din studiul de fezabilitate.

Dl Bogdan Andrei Toader

Am înțeles, doamnă.

Dna Irina Puică

Nu, dar pentru prima etapă oricum nu e timpul să se facă altă investiție. Cazanul, dacă acum demarați procedurile, îl veți avea în iama următoare, probabil în octombrie

  • - noiembrie.

Dl Bogdan Andrei Toader

Așa este. Ceea ce este în regulă.

Dna Irina Puică

Vreau să rețineți, îmi cer scuze, dar trebuie să vă spun cu toată seriozitatea, că începând cu 01 ianuarie 2016, nu îndepliniți cerințele de mediu. Acest cazan, dacă mâine vine Garda de Mediu și citește și nu e de-a noastră, ne închid acest cazan și atunci rămâneți tară...

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu, doamnă, ne va cere suspendarea activității.

Dna Irina Puică

Da, corect.

Dl Bogdan Andrei Toader

Asta va solicita Garda de Mediu. Suntem conștienți de acest lucru.

Dna Irina Puică

Eu sper să nu...

Dl Bogdan Andrei Toader

^4 , mo^nt^VeoMAare coiistienti de Vtârea «1-.    ’,            1 T/i

e un sistem echilibrat?


Tocmai din acest motiv, am discutat cu operatorul din acest trebuia să ia măsurile necesare pentru acest lucru. Suntem foarte sistemului, dar ați lucrat în toată țara. Credeți că sistemul nostru est

Dna Irina Puică

Este un sistem mai bun din punctul de vedere al gradului d<

Dl Bogdan Andrei Toader

Corect.

Dna Irina Puică

Nu s-au despărțit mulți oameni. Motivele pentru care nu s-au despărțit sunt două:

Dl Bogdan Andrei Toader

Sunt 55 000 de abonați.

Dna Irina Puică

Unu - aveți cel mai mic cost și ca atare și cel mai mic preț, pentru că sunteți racordați, singurii din România în sistem centralizat, racordat la rețeaua de transport a gazelor, astfel încât, atunci când Veolia a semnat contractul, adică Dalkia, diferența era de vreo 200 lei pe mia de metri cubi, adică...

Dl Bogdan Andrei Toader

De gaz.

Dna Irina Puică

...vreo 30 lei pe gigacalorie și acum este de vreo 28 lei pe gigacalorie - din acest motiv. Și atunci, oamenii nu s-au desprins, pentru că în această situație costul este mai mare dacă facem o centrală în casă, decât dacă facem, dacă...

Dl Bogdan Andrei Toader

Rămânem la termie.

Dna Irina Puică

Si asta trebuie...

9

Dl Bogdan Andrei Toader

Pentru colegii mei puteți să spuneți cu cât a crescut prețul gazului în ultimii doi ani?

Dna Irina Puică

în ultimii doi ani a crescut cu 22%. Da, creșterea este până ne aliniem - asta va fi, dar important este ca...

Dumneavoastră, acasă, dacă aveți centrală sau eu, nu plătim nimic din ceea ce se cheamă, nici costuri nu avem și nici emisii nu plătim - e de o gravitate fără margini.

Dl Bogdan Andrei Toader

Dar la centrală plătim emisii foarte mari.

Dna Irina Puică

Dar la centrală știți cât este în momentul de față CCh-iul? Alaltăieri, la o bursă din Franța, a fost 25 de euro pe tona de CO2.

Dl Bogdan Andrei Toader

Față de 6 euro cât era...

Dna Irina Puică


Fată de 6.80 acum trei ani.

Dl Bogdan Andrei Toader

Corect.

Dna Irina Puică

Dacă vă amintiți dumneavoastră, la un moment dat, când era a spus că trebuie în doi ani să impunem asta.

Există o directivă care ne dă voie...

Dl Bogdan Andrei Toader

Ca fiecare cetățean care are centrală proprie pe gaze să plătească.

Nu știu dacă mai este cazul sau dacă se va mai...

Dna Irina Puică

Directiva există, ea ne permite numai până când o să ne și oblige.

Dl Bogdan Andrei Toader

Sunt multe directive la care nu ne-am aliniat, doamnă.

Dna Irina Puică

Nu, și trebuie să ne aliniem, pentru că altfel nu este în regulă. Dar ce vreau să vă spun este că dacă nu se va face acest lucru, vom ajunge ca toate sistemele...

Dl Bogdan Andrei Toader

Și ca prețul termiei să fie mai mare decât prețul...

Dna Irina Puică

Decât prețul, având acasă numai că este o mare diferență de care nimeni nu ține seama - suntem singurul popor care ne omorâm singur.

Deci o centrală din asta...

Dl Bogdan Andrei Toader

Din punct de vedere al mediului...

Dna Irina Puică

Corect.

Dl Bogdan Andrei Toader

Cel mai bun sistem este termia pentru că nu poluează.

Dna Irina Puică

Noi avem coșurile la înălțimi calculate. Cât? De exemplu, la dumneavoastră aici, combinat cu ceea ce scoate Petromul chiar de la centrala actuală, ce scoate Petromul din rafinărie, din centrala aia, totul, dispersia se face de așa manieră încât, în nicio zonă nu depășim concentrațiile emisiilor. Spre deosebire de ceea ce facem, cei care scot gazele acelea la parter...

Dl Bogdan Andrei Toader

Și care în anumite zone se depășesc.

Dna Irina Puică

...și pe care le înghit cei de sus. Primul lucru și cel mai periculos, este NOx-ul pe care îl scoatem acolo. Acela este pur cancerigen, acela este o moarte curată. Nu suntem în stare să ne apărăm.

Dl Bogdan Andrei Toader

Tocmai din acest motiv, acele arzătoare vor fi înlocuite. La Iași s-au schimbat cu un sistem slab calitativ, din punctul meu de vedere.

Dna Irina Puică

Nu este adevărat. La Iași funcționează pe altceva, ei funcționează^Mt^S^x

Dl Bogdan Andrei Toader

—---- V

Pe huilă.

Dna Irina Duică


f/o tf/                    \ ’■"*

/ *

... adaosul nu este... Aici avem gaze, este altceva si există ceritedlaun-tară undo* obținem chiar sub...                                              <7 țrkX

.                                                                             -L O

Eu am lucrat la ELCEN și sunt primele centrale pe care le-am aliniatTă mediu. Nu am avut perioadă de tranziție și am obținut cu niște arzătoare nemțești care au venit la licitație, am obținut și 87 de miligrame pe Normal metru cub.

Dl Bogdan Andrei Toader

Noi am schimbat o dată aceste arzătoare, să stiti.

7          9    9

Dna Irina Duică

Tocmai de aceea obțineți 350. Și dacă acum, și dacă acum s-ar face...

Dl Bogdan Andrei Toader

O să scoatem 100.

Dna Irina Duică

...dacă s-ar putea face, dacă s-ar fi făcut ce ar fi trebuit, licitația repede, câștigă cineva, eu și intuiesc cine ar putea câștiga, pentru 100 de miligrame, acela care vine, știe, din 300 cât aveți dumneavoastră acolo, știe tară arzătoare să scoată măcar 160-170-180 și orice organ care ar veni, inclusiv Uniunea Europeană, nu ar putea să spună...

Dl Bogdan Andrei Toader

Comenteze.

Doamnă, vă mulțumesc foarte mult!

Vă rog, domnul Pințoiu!

Dl Toma Pințoiu

Mulțumesc, domnule președinte!

Doar câteva cuvinte aș avea în legătură cu această temă, pe care spun eu că puțin am studiat-o.

Am văzut investiția pe termen lung, de o sută și ceva de milioane - dacă merg singuri, dacă merg cu cei de la Lukoil Energy - la 59 milioane euro și dacă merg împreună la 90 milioane euro.

Dl Bogdan Andrei Toader

Se numesc Fortum - as vrea să menționez...

J                                        ?

Dl Toma Pințoiu

...nu am documentația, dar nu asta este important. Și rugămintea mea este ca cetățeanul Municipiului Ploiești, știu exact cu cât iau energia de la Eco-Energi și știu și cât o are Veolia.

Dumneavoastră ați făcut o evaluare, dar în schimb nu ne spuneți cu cât vom avea peste 10 ani sau peste 5 ani, gigacalorie la cetățean. De ce vă spun lucrul acesta? Știm bine cât este gigacaloria acum la dumneavoastră, la Veolia.

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu putem să anticipăm, pentru că...

Lăsati-mă să termin!

Momentan sunt pierderi de 30% pe rețea.

Va depinde foarte mult de cât vom investi, ca să putem să știm prețul, și în plus nu putem să anticipăm prețul gazului...


Dl Toma Pințoiu

Aveți dreptate.

Dl Bogdan Andrei Toader                        i '

... nu putem să anticipăm prețul NOx-ului, care v-a spus ^pinâ^:^Weșeiîtâe la 6,80 la 20 și pentru care dumneavoastră plătiți acum, cetățenii Plbi.SșfițJLlui^âtelt acel retrapaj care este 16 milioane anul acesta sau 18 - mă scuzați! Adică dstb-foarte greu de anticipat.

DlToma Pințoiu

Am înțeles, dar știți cu cât are Eco-Energi gigacaloria? Știți cu cât vrea să o dea? Știți, da?

Dl Bogdan Andrei Toader

Eu știu despre Fortum, care au venit și ne-au prezentat cu cât au finlandezii gigacaloria și cu care am stabilit...

Dl Toma Pințoiu

La jumătate de preț.

De ce totuși nu facem această legătură dintre Eco - Lukoil și...

Dl Bogdan Andrei Toader

Domnule Pințoiu, doresc să vă mai spun ceva: ați studiat foarte bine problema, vă felicit, dar nu...

Dl Toma Pințoiu

Nu am studiat-o, dar eu știu prețul.

Dl Bogdan Andrei Toader

Doamnă, cât este prețul aprobat de ANRE la gaz, la vânzare?

Dna Irina Puică

Depinde de la un oraș la altul. Nu știu la dumneavoastră cât este.

Dl Bogdan Andrei Toader

160.

Dna Irina Puică

Nu știu pe dinafară.

Dl Bogdan Andrei Toader

Poate să-l producă cu o sută - este corect, dar nu pot să furnizeze momentan, decât cei de la Fortum, de la Lukoil.

Cât poate să producă?

Dna Irina Puică

Lukoilul poate să producă 30 de gigacalorii.

Dl Bogdan Andrei Toader

Din totalul de cât? Cât avem noi nevoie?

Dna Irina Puică

Din totalul de... Vara avem 20-22 de gigacalorii, iar iama ajungem la aproximativ 200 - între 190 și...

Dl Bogdan Andrei Toader

Deci, 30 din 200 - ca să ne înțelegem.

Dna Irina Puică

Și este o problemă acum. Eu vă spun că sunt lucruri care prob^b^au^urînă de naționalism și de om care a lucrat în acest domeniu 42 de ani și din^idtivuLacpstâ s-ar putea să fiu puțin pătimașă.                                                            \ •j-.l

Deci, de ce nu aș lua eu 30 de megawați de acolo? Sunt la preț'.naaf îS^ă^c^ al nostru, sunt aliniați la mediu, îi produc cu produse petroliere - deșeuri, cu'cc^dg^eU’ol de la Midia, și așa mai departe - ceea ce ar fi bine, ar fi excelent.

Dar dacă noi în perioada de vară, cumpărăm tot, tot ce luăm de la aîțnTcfieltuielile constante ale noastre, ale CET Brazi, ale dumneavoastră, vor crește. Și atunci, dacă fac o socoteală, așa... eu aș lua de la ei. Dacă eu socotesc, tu îmi dai cu o mie de lei - să zic -, la mine, cu cheltuielile constante, îmi iei și cheltuielile constante ale mele la tine în preț - mi le scazi din prețul tău. Eu, dacă aș negocia, așa aș face. Dacă cheltuielile constante de vară, salarii, nu poți să-i dai pe toți afară, nu? în energie, nu poți să-l dai pe unul afară și să îl pui să se plimbe vreo trei luni și după aceea vrei să intervină în fracțiune de secundă. Poți să faci o reducere de personal, dar citind legislația îi dai 80% sau 70%, plus celelalte cheltuieli ale unei societăți.

Dacă el ar vrea să ne dea cele treizeci de giga, dar din costul lui, adică să ne scadă din prețul lui cheltuielile constante ale noastre pe perioada de vară.

DI Bogdan Andrei Toader

Am înțeles. Oricum, nu este o idee de neglijat faptul că putem avea acolo o sursă mai ieftină de termie, cum nici la Brazi, care oricum o produc și nu o valorifică în niciun fel. Să știți că la Brazi chiar nu o valorifică. Aveau turbina pe energie, dar din cunoștințele mele, nu mai au unde să furnizeze energie electrică.

Dna Irina Puică

Vorbim la Braziul mare, la Petrom, care au cea mai mare centrală, e în ciclu mic, e o centrală modernă, trebuia să fie de decogenerare, să dea la combinat, combinatul între timp și-a făcut el centrala lui și tot închizând din activități și...

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu mai au unde furniza.

Dna Irina Puică

...celor de la combinat nu le mai trebuie...

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu le mai trebuie.

Dna Irina Puică

...că au suficient ei la ei.

Dl Bogdan Andrei Toader

Corect.

Dna Irina Puică

Revenim acum la această centrală pe care nu o văd sigură. Noi am luat-o în calcul, dar vă spun de ce: ea vinde energie pe piață, pe piața de electricitate, care este o piață-ofertă, chiar la jumătatea zilei.

Dl Bogdan Andrei Toader

în acest moment este supraproducție de energie.

Dna Irina Puică

gie mai scumpă ^aț ă intră Hidro pN^tî im, după care >i după care intrări Va;

Braziul oprește șiporn^te juțWrile ’ x r*- ploV#’Deci, ei fiind pe gaze naturale este o enei consum electrică a României se încarcă. Prima dat intră vântul, eolienele - că suntem obligați să o lu acumulare, după care intră cărbunii cei mai ieftini că instalația lor e proastă și atunci o să vedeți cum acelea... de eu am rămas uimită.

Deoarece o reparație capitală la o turbină din aceea cum o au ei pe gaze este extraordinar de scumpă. Poate să ajungă și la 7-8 milioane euro și reparația, ciclul, depinde în exclusivitate sau în proporția cea mai mare de numărul de opriri și porniri. Ca atare, nu avem siguranță că ei ne vor putea da...

Dl Bogdan Andrei Toader

A

In mod continuu.

Dna Irina Puică

Da. Dacă ei nu pot să vândă energia electrică pe piață - s-a oprit. în altă ordine de idei, și vă mulțumesc că m-ați ascultat, este că dumneavoastră, mai ales aripa de aici, consiliului local, are obligația conform Legii nr. 325, să asigure serviciul de utilitate, care se numește: „Alimentarea cu energie termică”.

Deci, Primăria este obligată, consiliul local, da? Deci, are această obligație și atunci eu vă spun că, eu dacă aș fi primar sau în locul dumneavoastră, nu aș fi foarte liniștită să mă duc și să iau de la Brazi, de acolo de unde știu că el acum vinde energia din două turbine, în golul de noapte vinde numai un sfert din..., deci ca atare...

Dl Bogdan Andrei Toader

Pentru că nu există consum.

Dna Irina Puică

Da. Nu există consum de electricitate. Există pe piață... este o piață.

Dl Bogdan Andrei Toader

Care fluctuează rău.

Dna Irina Puică

Se poate importa energie, cum știți...

Dl Bogdan Andrei Toader

Mai ales vara, când mai produc și panourile solare și are cea mai ieftină energie si de acolo...

9

Dna Irina Puică

Energia cea mai ieftină nu este de acolo, mă scuzați, domnule... Ea este sprijinită foarte tare și a fost mai mult sprijinită.

Dl Bogdan Andrei Toader

Pentru că a existat certificat.

Da, doamnă, știu.

Dna Irina Puică

Bineînțeles că da. Acum și la dumneavoastră, trebuie să vă spun și asta, având în vedere că spunem - facem cazanul, deci trebuie să-i facem arzătoarele o dată, pentru că trebuie să mergem acum, doi la mână - pentru că în toate variantele din programul pe termen lung am prevăzut strict surse pentru a asigura cei 200 de gigacalorii și atunci

acest grup nu-1 tăiem. Nu-1 tăiem mâine, îl vom ține rezervă pentru perioada următoare, fiindcă altfel, fără el, nu avem rezervă nici în perioada 2022, două mii -Hncă20 de ani.

Dl Bogdan Andrei Toader                              .....$ 0

< .           \ >>'■ tș

I ■2’,'


43.

Dna Irina Puică


&5 t»/          . ..              .

piti' Xn^talatirăi-t) să ■ că varianta în care nc-am oprit, cu cei 58,83 sau 58,85 milioane de euțbj^gar^adtinăni rețeaua primară și rețeaua secundară - face, stimați domni, o investiții %e,L26 milioane euro, care e mai mult decât investiția pe care și-ar face-o cele 55.000 de apartamente să treacă pe gaze, în ideea în care nimeni nu ar vrea să protejăm.

Și atunci, el ne rămâne ca rezervă, dar noi trebuie să facem'ijț^âîați|jși;:()să^âeți


Dl Bogdan Andrei Toader

Mediul.

Dna Irina Puică

în discuțiile pe care le-am avut cu Jaspers, că în alte orașe nu se dau banii așa cu ușurință pentru a face proiectele acestea, cea mai mare dispută a fost prețul și costul la energia termică.

Dl Bogdan Andrei Toader

V-aș ruga să le explicați că Jasper sunt consultanții de la Bruxelles pentru accesare de fonduri europene. Adică alte orașe se gândesc să-și reabiliteze instalația de furnizare a agentului termic, folosind fonduri europene, pentru că nu au cu o asemenea ușurință, cum a spus doamna, buget propriu.

Continuați, doamnă!

Dna Irina Puică

Sau dacă au buget propriu, bineînțeles că pot să-l țină și fac lucrări și din bugetul... Deci sunt orașe - vedeți lașul, are bani europeni, etapa a II -a. A luat bani pentru surse și o parte din rețele, acum are etapa a Ii-a și sunt în execuție rețele și are bani și din bugetul de stat - PNDL.

Două proiecte are finanțate din bugetul de stat și acelea sunt în execuție. Deci, au fost 7 orașe alese, ele nu mai trebuie să fie alese acum și speranța mea este... domnului primar i-am spus de atâtea ori, de cred că nu mă mai primește pe aici, i-am spus de atâtea ori că trebuie să stea la ușa oricui, nu trebuie să rămână nimeni pe veci ales. Cu atât mai mult cu cât din cele șapte, unul din sisteme este terminat și nu mai poate primi finanțare europeană.

Dl Bogdan Andrei Toader

Care doamnă? Mehedințiul?

Dna Irina Puică

Nu. Este Bacău.

La ora actuală au rămas...

Dl Bogdan Andrei Toader

Dar Bacăul a investit foarte mult.

Dna Irina Puică

Da, cum să nu. Asa este.

Cel mai mult Botosaniul. Botosaniul mai are câteva bucățele... si e totul nou.

5      1              ,5

Lumea se desprinde în continuare, pentru că nu știm să arătăm ceea ce spuneam - adică este inadmisibil să scot aici otravă pe care o înghite cel de sus.


Academia de Științe Română, Secția din Cluj, a făcut la Iași niște iLlet^rțțiltiări termografice și a văzut care este efectul. Acesta este: centrală de aici î ";^s. deschid^ geamul și spun că îmi vine aer, dar de fapt îmi vine NOX, nu mai spun ^O^^mai SpUnde- . ..                                      H J

Să nu credeți niciodată și să spuneți oricui vreți dumneavoastră,W^K^^Blă^ indiferent a cui este făcută, în perioada de pornire nu are emisii mici - are/cftrisu mațî^ Eu am făcut la mine acasă și am o centrală Viessmann, pentru că nu am tet^^Jăfe aproape pe gratis. Am făcut prinsoare cu acela, că nu face randament 105, că nu există supraunitar și că în perioada de pornire are emisii mari - ceea ce s-a și întâmplat și mi-a lăsat centrala pe gratis.

Deci, noi ar trebui să trecem și să pregătim oamenii. Om fi săraci, n-om avea bani, dar nici să ne omorâm singuri nu se poate. Și spuneam: Jaspers-ului, ca să-i scot că varianta cu termoficarea este mai bună, am pus cheltuieli de sănătate la centrală de apartament și am spus: vă rog să mă contraziceți că nu am dreptate. Bineînțeles că aceasta nu se obține ușor, dar am obținut.

Mulțumesc frumos!

Dl Bogdan Andrei Toader

Și noi vă mulțumim, doamnă! Știu, ați înțeles toți.

Spuneți, domnul Tudora!

Dl Dorin Tudora

Deci dumneavoastră, doamnei care a vorbit - îmi cer scuze, dumneavoastră spuneți: dacă prin absurd cele două rafinării se vor închide, noi avem energia termică asigurată în continuare?

Dna Irina Puică

Da, cum să nu. Bineînțeles că da.

Dl Dorin Tudora

Asta vreau, pentru că trebuie lămurit.

Dna Irina Puică

Dumneavoastră cu gaze din sistemul național de gaze și cu investițiile acelea de 58 milioane v-ați rezolvat toată problema și să vedeți că această centrală...

Dl Bogdan Andrei Toader

Pe următorii douăzeci și ceva de ani.

Dna Irina Puică

Douăzeci și ceva. Cu întreținere, poate să se ducă până la patruzeci, cincizeci de ani.

Dl Bogdan Andrei Toader

Noi suntem independenți energetic, termic, de cele două centrale. Problema este că trebuie să le luăm în calcul ca surse alternative sau de backup - depinde cum vreți să le numiți, dar alternative, pentru că produc mai ieftin. Problema este că nu ne asigură tot.

Dna Irina Puică

Dar asta nu ne împiedică comercial, să iau de la el, dacă îmi dă mai ieftin.

Dl Bogdan Andrei Toader

Cum a propus domnul Pințoiu și a fost o propunere rațională - și i-am spus, dar nu cunoaștem absolut toate datele. Corect. Ne vinde mai ieftin dar, a spus și doamna, o 16

să avem costuri fixe pe care nu o să putem să le acoperim - pe perioada vcy'jj^wrbim. Doi: nu știm dacă acel preț pe care ni l-au propus este și pe termen                ne

dăm seama de altceva - dacă acea vânzare este acceptată de ANRE/n^acel^reț? Dacă ANRE-ul spune că la gaz ni-1 dă ... trebuie să ni-1 dea cu 160, preț i,Bg»s, eț||^^b(^îl produce cu 80, că nu poate să ni-I dea nouă cu prețul acela.         v^.1,

Dna Irina Puică                                                 /

Acum este numai un ordin al ANRE-ului, nu este încă legiferat..: J ț.

Dl Bogdan Andrei Toader

Așa este.

Dna Irina Puică

...că oricine poate intra în rețea, el dacă vrea, sau dacă vine Teleajenul, el intră în rețeaua noastră și trebuie să ne ia..., să ne dea energia. Suntem obligați să-l primim în rețeaua de transport. Totul este să negociem cu el. Repet: dacă el îmi dă la un cost mai mic, care-mi acoperă și creșterea mea de cheltuieli constante, e OK, putem să-l luăm, măcar îmi păstrez instalația proaspătă.

Dl Bogdan Andrei Toader

Iar cel de la Brazi fluctuează, adică nu este constant, nu știm...

Dna Irina Puică

Acela nu poate.

Dl Bogdan Andrei Toader

...dacă ne putem baza 100% pe el.

Dna Irina Puică

Nu e de vină el. Aceasta este piața de energie. El se joacă în așa fel încât am rămas uimită.

Ce voiam să vă mai spun este că acest cazan, despre care vă spuneam eu că îl păstrăm rezervă, că nu știu ce... de ce trebuie el schimbat după ce i-am pus arzătoarele?

Dl Bogdan Andrei Toader

Este din 74, doamnă.

Dna Irina Puică

Cu cele 58 milioane, pentru că este conceptul 1956, pentru că eficiența lui maximă, indiferent cine o exploatează - eu, dumneavoastră, cine o-ți vrea de pe pământul ăsta...

Dl Bogdan Andrei Toader

Veolia.

Dna Irina Puică

...mai mult de un randament global de 71, maxim 72% nu scoate, da?

Spre deosebire de acelea pe care noi le-am prevăzut acolo - turbina cu abur și turbina cu gaze, și pe cea mică și pe cea mare, n-am facut-o cu abur, cum este actual cea pe care noi o avem închiriată, pentru că are randament mai prost - asigură consumurile interne - și le facem pe apă caldă, și atunci randamentul lor poate să ajungă și la 88%.

Știți cât de mare este diferența la consumurile specifice - adică la consumul de gaz? între 71 și nu zic 90, zic 84 - care, în mod curent, se întâmplă la toate turbinele cu gaze - este foarte mare. Deci și acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie să ni-1 schimbăm neapărat.

Dl Bogdan Andrei Toader

Mulțumim, doamnă!

Pentru colegii mei, o specificație: turbina la care face referire doamna c^ic iurbina

\ V**  ■.


pe care o avem închiriată de către Veolia, de la grupul lor mamă și pentatf'«a$5p'lj® chirie destul de mare anual, undeva la 3 milioane curo, dacă nu mă înșcl^N ZX Dl Eugen Ionică                                         'i©?

Și ea costa 11?

Dl Bogdan Andrei Toader

------ -------------------- \z 'V'-------W Aceasta depinde de câți megawați produce. Vă poate spune doamn<4^%c_-Dna Irina Puică

Depinde de megawați și depinde ce produce ea. Turbina pe care o aveți acum...

Dl Bogdan Andrei Toader

Produce energie electrică, dacă nu mă...

Dna Irina Puică

...produce energie electrică și abur la o presiune mare - de 34 bari. De ce? - ca să asigure consumul intern al centralei, fiindcă nu mai are instalațiile pe care le aveau și anume: consumul intern al centralei gaz este asigurat din cazanul acela sau din celelalte cazane, prin niște stații de reducere, răcire, pe niște bare care și-au expirat durata de viață, nu le-a înlocuit nimeni, s-a înlocuit numai conducta de abur între cazanul 5 -turbina 5 și a trebuit să asigure consum intern cu ceva și îl asigură pe acest consum intern, deci producând în acea turbină cu gaze alte 34, ceea ce înseamnă o eficiență nu strălucită. Eu, când am prevăzut turbina aceea a noastră, cum îi zic eu acum, a noastră este cu apă caldă - diferența de randament și de preț este cu totul altceva. Deci, de aceea diferă. Și, mă rog, aceasta este o turbină la o a doua reparație capitală, noi vom aduce o turbină nouă. Noi, dumneavoastră.

Dl Bogdan Andrei Toader Mulțumim!

9

Continuați doamnă, pentru că deja am intrat în detalii tehnice, sunt sigur că mulți dintre colegi au înțeles absolut totul. Și așa că... Vă rog frumos!

Dl Eugen Ionică

Ce să înțelegem, că ne uităm pe niște slide-uri. Ce ați vrea să înțelegem?

Abia deslușesc acum despre ce e vorba. Abia înțeleg care sunt scenariile. Până acum, ce aș putea să înțeleg eu sau ceilalți colegi ai mei?

Dl Bogdan Andrei Toader

Ascultați-mă un pic!

întrucât nu luăm astăzi o decizie...

Dl Eugen Ionică

Nu vorbiți așa ... că nu înțelegem!

Dl Bogdan Andrei Toader

Nu, am spus că intrăm în prea multe detalii tehnice, asta am spus și chiar cred acest lucru. Multe mă depășesc și pe mine. Nu am vrut să par ironic în niciun fel. Problema este că mai are doamna de prezentat și doi, noi astăzi, pentru că am plătit această Strategie, trebuia să venim să vă facem o scurtă prezentare. Vă vom pune la dispoziție tot materialul, în care este vorba nu numai despre niște slide-uri pe care le aveți acum la dispoziție, dar trebuia să o aprobăm ca să trecem la pasul următor, în grabă - studiul de oportunitate - se numește, pentru că am fost anunțați de către partenerul nostru, Veolia, că până în aprilie vor mai furniza și plus, legal, încă 90 de zile, undeva în luna iunie, iar noi trebuie să demarăm acești pași împreună cu Municipiul, destul de urgent.

în acest moment noi aprobăm decât Strategia, această gâiwi^cu^șf inul’țp variante. Nu alegem opțiunea: 1, 2, 3, 4. Aprobăm că ceea ce ne-au pp^entat dumridalbj și pentru care noi am plătit, a fost în regulă. Ulterior, va trebui să ladeni piașifși șțtne alegem una dintre acele opțiuni și bineînțeles, atunci chiar va trebui sa cunbașt^țfâ^este detalii în amănunt.                                                             ;

Vă rog, doamnă!

Dna Irina Duică

Dacă îmi permiteți, această Strategie este absolut obligatorie pentru că nu puteți obține de niciunde niciun leuț fond, tară Strategie.

Aceasta era ideea.

DI Eugen Ionică

Credeți-mă că știu și lucrul acesta... Dacă am fi avut la dispoziție măcar să citim...

Dna Cristina Bădică

Pot să continui? îmi dați voie să continui?

Dl Bogdan Andrei Toader

Veți avea la dispoziție toată Strategia, pentru că din moment ce o aprobăm putem să beneficiem de ea.

Dna Cristina Bădică

O să continui. Nu mai este mult de prezentat.

Dacă nu mă înșel, a fost și postată pe site-ul Primăriei în momentul în care a fost finalizată, undeva la 23...

Dl Bogdan Andrei Toader

A fost în dezbatere, dacă nu mă înșel eu.

Dna Cristina Bădică

A.

încă se află. Cred că este în perioada de..., sau se închide acum - nu știu. A stat o perioadă cât prevede legea.

Dl Bogdan Andrei Toader

Mulțumesc!

Dna Cristina Bădică

Mai sunt două secțiuni abordate de noi și anume, sursele de finanțare disponibile și opțiunile instituționale - să le numim așa. Din nefericire, sunteți într-o situație în care orice decizie luați, trebuie să priviți în primul rând, pas cu pas, pentru că nu se poate să ne aruncăm și să spunem: „Gata, facem într-un fel!”.

Situația este critică. Domnul președinte a anunțat că Veolia intenționează, de fapt au și scris, că vor să rezilieze contractul. Până în aprilie, trebuie identificată soluția cea mai bună pentru Municipiul Ploiești.

Din punct de vedere instituțional, primul pas este să luați decizia între gestiune directă și gestiune delegată, indiferent de investițiile pe care avem să le realizăm, urmând ca pe termen lung, în funcție de scenariile pe care le veți selecta, să decideți o participare privată, contracte în formele permise legal, care să asigure curba de consum a municipiului.

Ca surse de finanțare, sunt două programe principale care au aceste cheltuieli eligibile și anume: Programul Termoficare Confort și Programul Infrastructură Mare, Programul Operațional Infrastructură Mare. Sugestia noastră este să existe un singur proiect, pentru că vorbim de un sistem integrat și abordarea trebuie săfie^KJtT®qtă, integrată, iar singurul program care acordă ... evident că se pot face si *r;- dacfi?n:i

există altă alternativă, dar o primă încercare puteți face la Autoritate^^Cl^^pmeif^ t                 vv»                   z-i-M rt 1 T ■£*•***       t y-fi-r i h/t A 4L«*/r /tX z4/ttaa rrwrr-i-i z-* ,        / ț /țyy             j 3

pentru Program Operațional Infrastructură Mare și să demarați nes include în lista de investiții Municipiul Ploiești și cheltuieli, ca și cliefâî^^^bil,

1     1 1    •   1 • 1     1                 V- TT-V                                           TA                   w A. •                •     •            . •              '                *'X—Lcheltuielile la sursă. De ce spun asta? Pentru că în ianuarie intenționează's%];eyizuia,s^ă’ programul operațional, intră în negocieri cu comisia și atunci orice justificare.jrbl'rte investiție care să le acopere banii necheltuiți până acum vor fi, și din câte știu, sunt binevenite.

*

(Domnul consilier județean Tudora Dorin s-a retras de la lucrările ședinței)

*

Dl Bogdan Andrei Toader

Am o întrebare pentru dumneavoastră și promit că este ultima.

Mai este undeva în țară un astfel de sistem unde Consiliul județean deține rețeaua primară și Consiliul local rețeaua secundară?

Dna Cristina Bădica

Nu, dar asta nu înseamnă că nu se poate...

Dna Irina Puică

Este Vâlcea. Consiliul județean are centrala și rețeaua primară și Primăria...

Dl Bogdan Andrei Toader

Și au abordat în vreun fel fonduri?

Dna Irina Puică

Au procedat în felul următor: au luat bani pentru centrală în prima etapă și ceva rețele - și alaltăieri au semnat, sau acum o săptămână, au semnat contractul pentru finanțare în etapa a II-a. Eu am lucrat la acel proiect. Și cum au procedat?

Ca să nu vină în comun, Primăria a împuternicit Consiliul județean să desfășoare el toate procedurile și au împărțit banii.

Dl Bogdan Andrei Toader

Se poate și invers?

Dna Irina Puică

Da. Se poate oricum, pentru că amândouă sunt utilitate publică.

Dl Bogdan Andrei Toader

Mai în glumă, mai în serios, să știți că, deși fac multe glume, sunt un om serios. Problema mea este următoarea: nu este un serviciu de interes județean. Ca să fie un serviciu de interes județean, trebuie să deservească mai multe localități. Aici nu deservește decât o singură primărie și am această problemă, pentru că oricât de mult mi-aș dori să ajut municipalitatea, eu nu găsesc...

Dna Irina Puică

Nu din motivul acesta, ci pentru că Primăria, așa cum am spus prima dată, răspunde de asigurarea acestui serviciu.

Dl Bogdan Andrei Toader

Conform Legii...

Dna Irina Puică

Deci dumneavoastră puteți să împuterniciți Primăria, ea face toate demersurile.

Atenție! Cofinanțarea pe care în final am reușit să o aducem la 2%, dumneavoastră ați plăti să zicem pentru centrală-rețea primară, iar dumnealor pentru rețeaua secundară.

Dl Bogdan Andrei Toader                            j              4,

Doamnă, nu asta e problema cu 2%. Vă spun ceva: Doamne ferește ! înțelegem: Acordăm către Protoerii și către Parohii 2% și neeligibile, problema e-_.de legalitatea prin care noi să putem să abordăm aceste fonduri.

(Domnul consilier județean llie Mihai Viorel s-a. retras de la lucrările ședinței).

*

Dna Irina Puică

Categoric puteți, indiferent care dintre dumneavoastră vă împuterniciți...

Dl Bogdan Andrei Toader

Este titular. Am înțeles.

Dna Irina Puică

Corect. Indiferent care. Puteți să veniți și separat, așa cum spunea și colega mea, este mai bine să fie un proiect închegat, pentru că trecând prin furcile caudine ale aprobărilor, este mult mai ușor să te duci o dată, nu de trei ori.

DI Bogdan Andrei Toader

Spuneți, domnul Ionică!

Dl Eugen Ionică

Cum se fac costurile?

Dna Irina Puică

Nu am înțeles.

Vorbim de banii de investiții?

Păi ei se vor stabili prin studiu de fezabilitate și se vor face...

Stați numai puțin! Imediat. După procedura de licitație, care ne obligă HG nr. 98, dacă mergem pe el, sau Legea nr. 99, va trebui să facem cum am făcut și în alte părți, pe loturi. Un lot este rețeaua centrală, un lot este rețeaua primară, un lot este rețeaua secundară. Câți bani rezultă din acea licitație, la recepție, aceea e valoarea pe care o amortizează Primăria sau Consiliul județean. Deci e simplu, nu pot să...

Dl Ionel Pîrvu

Deci se duc pe costurile Consiliului județean o investiție realizată în Ploiești.

Dna Irina Puică

Dar pe costul dumnealui, nu intră și nu amortizează decât cea ce este aferent rețelei primare și centrale.

DI Eugen Ionică

... patrimonial este diferit...

Dna Irina Puică

Da. Deci vă spun: și la Vâlcea...

Dl Eugen Ionică

Da, dar nu prea este bine, că nu avem cadru legal.

Dl Bogdan Andrei Toader

Acestea sunt și întrebările mele, dar vă spun ceva...fără supărare, stimaților. Dumneavoastră întrebați un inginer, eu aș vrea să întreb un jurist. Și nu cred că este momentul și cazul, dar va trebui să avem această discuție tot împreună cu colegii de la municipiu, să vedem cadrul legal în care vom putea. O să întrebăm și la Râmnicu Vâlcea,

pentru că nu am pus întrebarea... sincer, pentru că îmi doream să văd dacă-muj există o speță similară în România - pe termie, să vedem cum au reușit dui^fk'^nL^ajbordcze fondurile, să defalce exact investițiile și să le amortizeze ulterior./


în varianta mea, era foarte simplu: predam rețeaua pryga Municipiului si ei abordau fondurile.                           2 3

Dna Irina Puică

Pe Legea nr. 213, mai aveți puțin până să - nu știu, mi se paYs^^^m&lificat, că altfel sunteți drept privat al statului și o dați la utilitate publică și trebuie cu dreaptă și justă despăgubire și ajungeți la București, care nu va mânca banii aceia pe care..., așa că e bine să le lăsati deocamdată asa si să obțineți banii.

9                                                5       5                     5          5

Dl Bogdan Andrei Toader

Abordăm darea în plată în altă... Nu aveam nevoie.

Dna Irina Puică

Deci, în orice caz rețineți că din licitații și din execuția contractelor rezultă valoarea aferentă fiecărui obiectiv. în procesul-verbal...

Dl Bogdan Andrei Toader

CL-uri. Ca să semene puțin, că tot e POIM. Exact ca la Masterplan - CL-uri.

Dna Irina Duică

Ă--------------------------

In procesul-verbal de recepție se va trece clar ce e pentru centrală, dar vreau să vă spun altceva: ce vorbiți de...? Că aceia sunt bani care nu sunt amortizați.

Ce ne-a venit? Sunt bani gratuiți. Amortizarea...

Dl Bogdan Andrei Toader

Doar cei 2%.

Dna Irina Duică

Doar cei 2%.

Dl Bogdan Andrei Toader

Și neeligibile.

Dna Irina Duică

Restul sunt veniți gratis.

Dl Bogdan Andrei Toader

Mulțumim.

Vă rog, doamnă!

Dna Cristina Bădică

Am închis Strategia cu o planificare pe două fronturi, pe partea de operare, în care am estimat pașii pe care îi aveți de parcurs, acest studiu care să decidă încotro vă îndreptați, apoi o asistență care să vă sprijine în negocierea și punerea în practică a soluției identificate. Iar pe frontul celălalt investițiile, negocierile cu finanțatorul, pregătirea studiului de fezabilitate și evident fulminăm cu o aplicație aprobată sau două, depinde ce abordare alegeți dumneavoastră. E și o analiză, un grafic detaliat, dacă este postată strategia pe site, este detaliată acolo și de aici detaliile tehnice au mers în paralel.

*

(Doamna consilier județean Ardeleana Georgiana Anca s-a retras de la lucrările ședinței).

*

Dl Bogdan Andrei Toader

Vă mulțumesc foarte mult!

Dna Cristina Bădica Mulțumesc și eu!

R O .

" .7 ' i


Dl Bogdan Andrei Toader Vă rog, domnul Ciolac!

Dl Dan Ciolac

Nu luăm acum o decizie privind opțiunea tehnică, sunt multe lucruri de discutat. S-a discutat foarte puțin de rețeaua primară, rețelele secundare, sunt necchjlibratc sistemele hidraulic, dar trecem peste, le vom discuta. Avem un calendar foartFstrâns, după părerea mea, pentru a putea lua o decizie, de fapt de a mișca toate aceste lucruri, de aceea va trebui să ne decidem destul de repede.

Nu asta voiam să vă spun. Voiam să vă spun doamnă, că dacă tot nu decidem acum definitiv, totuși aș vrea ca... Deci sunt mulți colegi care probabil nu au văzut materialul, aș vrea să faceți corecturile, cred că sunt de tehnoredactare mai mult, în studiul dumneavoastră - o să vă uitați și o să vedeți. Inclusiv partea cu județul Prahova, care are 104 UAT-uri și nu 103 cât v-au ieșit dumneavoastră și am o observație - în analiza SWOT ați spus la puncte tari și puncte forte, atât faptul că 35% din rețeaua primară a fost reabilitată, dar și faptul că partea cealaltă de rețea este într-o situație nu foarte bună tehnică. Deci nu se pot pune la puncte tari și puncte slabe aceeași problemă.

Mulțumesc!

Dl Bogdan Andrei Toader Și eu vă mulțumesc! Domnul Sîrbu!

Dl Gheorghe Sîrbu Simion

Mulțumesc, domnule președinte!

Dacă, colegii mei, analizau cu mare atenție această Strategie, își dădeau seama că peste cinci ani, adică în anul 2023, toate utilajele ar deveni fier vechi. De aceea, calendarul și măsurile pe care trebuie să le luăm noi, sunt de o urgență maximă. Mai mult decât atât, îmi dau seama că din 2016 operatorul nu mai are aviz pentru cazanul 5, și nu știu de ce, timp de trei ani, până în anul 2019 când se încheie contractul de concesiune, nu a reușit măcar să schimbe cele două arzătoare.

Putea Agenția de Mediu să-i ridice operatorului, lui Dalkia, actuala Veolia Energie, autorizația de funcționare și îi putea obliga să facă această investiție. Mai mult decât atât, având în vedere că ei au tăcut investiții fără aprobarea Consiliului local și a Consiliului județean. Multe din investiții sunt fără aprobare.

Dl Bogdan Andrei Toader

Așa este, domnul Sîrbu. Am avut o discuție pe această temă. Cu o singură mențiune. Din păcate, contractul nemaifiind amedat în niciun fel de către părțile semnatare din 2004, acolo, în contract, este stipulat foarte clar că orice investiție necesară care derivă din modificările legislative este obligația proprietarului - deci este obligația noastră, pentru că vorbim de cazane este obligația Consiliului județean. Nu era obligația lor și tocmai din acest motiv, nu au făcut-o. Dintr-o greșeală juridică a unui contract care nu a mai fost amendat în niciun fel din 2004 până acum. De asta i-am spus foarte corect colegului meu, căruia îi respect opinia, să știți, foarte mult, faptul că doamna are o părere foarte bună din punct de vedere profesional, ingineresc, dar noi

avem nevoie aici și de un jurist foarte bun care să ne explice cum va trebui să abordăm această, să-i spunem coaliție de termie, Strategie.


Dl Gheorghe Simion Sîrbu

Veolia Energie a luat de la Primăria Ploiești la sfârșitul anului lei pierderile, acum ne cer 18 milioane lei - pentru 2017 și 2018, p spuneți dumneavoastră...

Dl Bogdan Andrei Toader

Retrapaj.

Dl Gheorghe Simion Sîrbu

Retrapaj. Dar nu prea e retrapaj. Orice societate economică...

Dl Bogdan Andrei Toader

Vă explică domnul Minea.

Dl Gheorghe Simion Sîrbu

O să ne explice domnul Minea, dar nu știu dacă domnul Minea are și bani să dea, pentru că banii aceștia se dau din banii Ploieștiului.

Dl Constantin Gabriel Minea

Ce vreau să repet pentru a nu știu câta oară către stimatul meu coleg, domnul Sîrbu...

Dl Bogdan Andrei Toader

O secundă, domnule Minea!

Dl Gheorghe Simion Sîrbu

Problema este că acești bani puteau fi investiți.

Până acum vreo cinci ani de zile, Veolia Energie, atunci Dalkia, avea profit pe an, cam 2 milioane de euro. Acum într-adevăr este pe pierdere - așa cum spunea doamna din spatele meu, datorită CCb-ului. Dar problema este, domnul Minea... în plenul Consiliului local și al Consiliului județean, pentru că banii sunt de la ploieșteni și nu aduceți nici dumneavoastră, nici eu bani de acasă.

Vă mulțumesc foarte mult!

5

Dl Bogdan Andrei Toader

Pentru puțin.

Domnul Minea!

Dl Constantin Gabriel Minea

Vreau să terminăm o dată cu această nebunie permanentă „datorie”. Mă repet a nu știu câta oară în fața dumneavoastră domnilor consilieri și vă spun că acea datorie, care îi spuneți dumnevoastră „datorie”, este de fapt o diferență față de prețurile de achiziție. Deci noi, în contract, am stabilit un anumit preț, care între timp, știți din 2004, a fost depășit de mult, nemaifiind înglobat în contract, trebuie să dăm diferențele la achiziția combustibilului și cu asta punct. Tot îi spuneți că avem datorii și nu știu ce tot...

Dl George Pană

Domnul Minea, mulțumesc!

Să ne întoarcem totuși la obiectul discuției de astăzi, respectiv la faptul că avem o documentație pe care trebuie să o aprobăm și rugămintea este dacă din partea colegilor din Consiliul local, pentru că până acum, preponderent, dacă nu aproape în totalitate, au

fost ridicate probleme din partea colegilor de la Consiliul județean, d^ăxdjn^partea Consiliului local sunt întrebări vizavi de ceea ce ni s-a prezentat sau de c^^t^aWsțfediat rl m        i mAn fol i o                                                                                      // f'"’ •*’”***•> *'*'

i *0


f &

!O C".

•Adin documentația prezentată.

Vă rog! Domnul Popa, vă rog!

Dl Gheorghe Popa

Mulțumesc, domnul Pană!

Așa cum ați subliniat și dumneavoastră, tematica și obiectul aceștof^dințe reprezintă această Strategie locală prezentată într-un mod profesionist de cătrecele două doamne care au întocmit acest studiu. Din punctul meu de vedere, am observat cu atenție structura, atât din punct de vedere al auditului pe care l-au făcut, al rețelelor și a părții tehnice, cât și a acelor strategii să zic, împărțite pe cele patru opțiuni, pe care ulterior, Consiliul local, Consiliul județean, vor urma o cale pe care va fi soluționată prin acel studiu de fezabilitate. Aș dori să întreb dacă această strategie, urgența cu care ar trebui aprobată, care ar fi pașii care ne-ar ajuta, pentru că am înțeles că e vorba de o..., a putea fi întocmită o anumită documentație pentru a obține anumite fonduri, o anumită finanțare și din punctul meu de vedere, adică urgența, mi s-a părut că este o urgență în a aproba astăzi această Strategie locală, urmând ca ulterior, prin studiu de fezabilitate, să urmăm calea pe care o vom stabili cea mai potrivită.

DI George Pană

Am înțeles.

Puteți răspunde colegului? Vă rog!

Dna Cristina Bădica

Urgențele sunt...

Dl George Pană

La microfon, dacă vreți să vă apropiați!

Dna Cristina Bădică

Urgențele sunt investițiile în cazanul de abur fierbinte, negocierile cu finanțatorii pentru a fi siguri că aveți, veți avea la dispoziție bani gratis și contractarea unui studiu de oportunitate care să vă spună urgent în ce direcție să vă îndreptați din punct de vedere al operării.

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

Mai avem întrebări?

Dna Irina Puică

Mai este ceva: este urgent, pentru că puteți accesa oricând bani, nu numai de la POIM, la POIM trebuie să aprobe ei în ianuarie...

Dl Bogdan Andrei Toader

De la Guvern.

Dna Irina Doica

De la Guvern, de la MDRAP. Acela, dacă astăzi s-a făcut studiu de fezabilitate... acum vă spun din experiența altora, nu au făcut rețelele toate ca să se ducă cu o sumă ca să leșine lumea pe acolo.

De exemplu, domnul primar de la Oradea, care mai arc puțin și termină rețeaua, chiar până la Felix, a văzut că Uniunea Europeană nu-i de acord chiar la Felix, pentru că acolo erau parcă vreo sută de consumatori, nu mai îmi amintesc, a făcut altceva: le-a

împărțit în opt proiecțele. Opt studii de fezabilitate, micuțe, drăguțe, la documentație e mai mult decât un studiu de fezabilitate, sunt vreo patru-cinci documentați? Deci, a tăcut x_1_                  x                                         « x     '

\


mai multe proiecțele. Ca atare, aceasta nu numai că e urgentă, e mai dacă vreți să obțineți ceva.

Dl Bogdan Andrei Toader

Mulțumesc foarte mult!


mult. (Stât-ui^ețuă,

\ *

I

_                                                       \ V’       v /

Colegii din cadrul Consiliului județean Prahova. îmi cer scuzd,^bm „ședuU? separate. în ședința mea, eu supun la vot și dau voie la cuvânt.           x

Mai aveți alte întrebări? Dacă nu, eu vă supun la vot Strategia. Cine este pentru? împotrivă? Se abține cineva?

A

Membrii Consiliului județean au fost de acord cu 25 voturi „pentru

Dl Bogdan Andrei Toader

Mulțumesc foarte mult!

J

Pentru colegii care își doresc să plece, pentru că am înțeles că erau trei colegi care chiar aveau treabă, vă rog!

Eu o să rămân alături de colegii de la municipiu.

ît ît

Dl George Pană

Să continuăm ședința. O să dau citire proiectului de hotărâre ca să-l putem supune la vot. Proiectul nr. 2 care a devenit proiectul nr. 1: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești” - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Aurelian Dumitru Tudor, Florina Alina Sorescu, Marcian Cosma și Florin Lucian Sicoie.”

Prezentarea a fost făcută. Dacă mai sunt discuții?

Vă rog!

Dl Constantin Gabriel Minea

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, în urma discuțiilor care au fost în această sală, trebuie să știți în primul rând că eu am fost inițiatorul acestui proiect, deci cred foarte mult în el. Dar, în urma unei discuții pe care am avut-o cu secretariatul primăriei și am văzut că am avut niște scăpări din punct de vedere juridic...

Dl George Pană

Domnul Minea, am schimbat ordinea proiectelor. Atenție!

Vorbim despre strategia care a fost prezentată.

Suntem la proiectul nr. 2 devenit nr. 1, care se referă la strategia care ne-a fost prezentată și pe care trebuie să o votăm sau nu.

Mai aveți vreun comentariu pe acest proiect?

Dl Constantin Gabriel Minea

Nu, nu mai am nici un comentariu.

Dl George Pană

Vă mulțumesc!

Dacă nu mai sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 17 voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat.               Z        jiX

***                      / . / /— <—__ \7<

Trecem la al doilea proiect, fostul proiect 1 care acum esi^^r. ^T^roiecț, de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova f)eptru finanțarea realizării “Studiului de oportunitate pentru fundameiko^^'ăT ș^nljfea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentarbj£tt>ânergie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” Dacă sunt discuții?

DI Constantin Gabriel Minea

Din păcate eu aici nu sunt inițiator. Am văzut că este inițiator domnul Primar, ,                       a                       A                                                                                               A ’

Adrian - Florin Dobre. In schimb, am văzut niște inadvertențe. In primul rând, discuția pe care am avut-o cu secretariatul, am văzut că au apărut foarte multe modificări sau adăugiri. Din punct de vedere juridic nu a fost foarte bine aprofundat și mai mult decât atât eu am constatat lipsa unui model de contract ca și anexă la acest proiect și consider că este un lucru extrem de important și mai mult decât atât, necesitatea introducerii în acest studiu, a analizării modalităților de delegare, dacă se va merge pe delegare directă sau gestionarea delegării. Din punctul meu de vedere sunt lucruri foarte importante care trebuie ținut cont de ele.

Dl George Pană

Si, ca atare!

Dl Constantin Gabriel Minea

Eu aș propune prorogarea acestui proiect. Aceasta ar fi concluzia.

Dl George Pană

Supun la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

5

*

Dl Bogdan Andrei Toader

Aș vrea să vă explic eu. întrucât noi nu am putut lua o decizie și veni cu un astfel de proiect cum ați avut dumneavoastră, pentru acest lucru am propus amânarea pentru o ședință ulterioară, săptămâna viitoare până cele două sisteme juridice de la nivelul consiliului și primăriei găsesc o variantă de asociere.

Acest nou studiu de oportunitate este urgent, știm, dar trebuie să armonizăm calea juridică foarte bine să nu cădem în alte probleme. Chiar este o problemă stringentă a municipalității și a consiliului. De asta v-am solicitat amânarea pentru o scurtă perioadă de timp. Promitem că venim din nou cu un astfel de proiect în fața dumneavoastră și îl vom expune mult mai bine ca să putem să demarăm concomitent acest studiu de oportunitate.

Acum ne asociem să comandăm un studiu care să ne dea direcția.

Dl George Pană

înțeleg de la domnul Secretar că sunt 9 voturi "pentru” și 8 ”abțineri” ale consilierilor Sicoie Florin Lucian, Neagu Daniel Puiu, Tudor Aurelian Dumitru, Popa Gheorghe, Grigore Constantin, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia și Sîrbu-Simion Gheorghe, ca atare, proiectul se prorogă.

Dacă nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

& A

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă