Proces verbal din 18.07.2018

Proces verbal din 18 iulie 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 18 iulie 2018


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2873/18.07.2018.

*

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Drăgușin Paulica, Hodorog Bogdan, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina si Vîscan Robert-Ionut.

7                                                              7                                                            9                                                       9

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Domnul Laurențiu Dițu             - Secretar

•k'ieie

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 20 consilieri din 27. Constat existența cvorumului. Deschidem lucrările ședinței.

5             5

Nu avem tehnica necesară pentru a asculta imnul.

*

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 20 de voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

/X

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării efectuării de către Ministerul Transporturilor și C.N.C.F. „CFR” S.A. a demersurilor necesare în vederea preluării de către Municipiul Ploiești în subconcesiune a mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare rețea mtieră/stradală: lărgire la 4 benzi str. Gh. Gr. Cantacuzino și pasaj nou CF în zona Podul înalt, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limită oraș, inclusiv terminal intermodal” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?


A

In primul rând eu vreau să știu dacă suntem ținuți de vreun t răspuns, suntem condiționați de vreun termen legal sau vreun ten vreun ceva? Care este motivul urgenței?

Dl Primar

»-------~

In urma discuțiilor purtate la Ministerul Transporturilor și cu pă^ti la C.F.R., au solicitat în cel mai scurt termen posibil, să avem acordul c pentru că vorbim de o subconcesiune, pentru a se demara procedura necesară din partea ministerului, pentru a avea permisiunea celor de la C.F.R. să subconcesioneze acest pod, pentru a putea realiza investiția pe fonduri europene, legată de lărgirea Pasajului CF de pe Cantacuzino.

DI George Sorin Botez

Și au stabilit un temen?

Dl Primar

Ei au solicitat în urma discuțiilor avute, ca până la sfârșitul acestei săptămâni să existe o astfel de hotărâre, un acord de principiu sau o solicitare din partea consiliului, pentru a putea demara procedurile necesare privind Ministerul Transporturilor.

Dl George Sorin Botez

Și avem ceva scris în sensul acesta?

Dl Primar

Nu există nimic scris. Am avut această discuție. în timpul ședinței l-am sunat pe domnul viceprimar Ganea, și pentru că domnul viceprimar Pană era în concediu, i-am spus, se pune problema așa, este o problemă dacă facem o ședință extraordinară sau de îndată săptămâna viitoare, pentru că asta s-a întâmplat în cursul zilei de vineri, ca să putem transmite? Ministerul a solicitat dacă putem să le transmitem până pe data de 18, adică astăzi, acest lucru. în principiu, nu. O.k. Drept pentru care am făcut demersurile respective.

Dl Ganea Cristian

Bun, deci să știe și domnul Pană, solicitare scrisă nu există, credem pe cuvânt. Problema pe care vreau să o pun este cine este proprietar pe întreaga construcție a podului?

Dl Primar

Este pe domeniul public. Este dat în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiune...

Dl George Sorin Botez

Domeniul public al U.A.T.-ului?

DLPrimar

Nu. Este domeniul public al statului și este dat în concesiune celor de la C.F.R. Hotărârea de Guvern prin care s-a dat în concesiune, precizează faptul că se poate subconcesiona. Contractul prin care s-au stabilit regulile dintre cei doi, Ministerul Transporturilor și C.F.R., spune că nu se poate subconcesiona. Pentru a avea o modificare în contractul respectiv, o modificare punctuală pentru acest pod, trebuie ca

Ministerul Transporturilor să fie de acord cu această subconcesiur înțeleg că sunt cam două sau trei pe săptămână.
Dl Ganea Cristian

Pot eu ca primărie, pe bani publici, să investesc o sumă mare de bani într-un pod, pe care după aceea îl dau înapoi și se folosește altul de el? Aceasta este întrebarea. Pentru că avem după cum știți la canalizarea orașului, vrem să-i legăm pe cetățenii noștri spre Buda și nu pot îngropa o țeavă de 200 de metri de canalizare, pentru că strada este a Blejoiului, chiar dacă am aprobarea lor. Trebuie făcut un proiect comun.

Dl Primar

Tocmai de aceea, prin această subconcesiune, ne dă nouă dreptul să putem interveni asupra podului.

Dl Dânescu Ștefan

Adică ne dă dreptul pe banii noștri?

Dl Ganea Cristian

Am înțeles că nu este eligibil. Podul îl plătim din banii noștri.

Dl Primar

Da. Dar noi vorbim de un proiect pe fonduri europene de zeci de milioane de euro plus achiziția de troleibuze. Dacă nu, o să facem o stradă Cantacuzino pe patru benzi, îngustată pe două benzi. Din punct de vedere legal nu este o problemă, este ca o modificare de rețele, numai că această rețea fiind supraterană, nu este considerată ca fiind intrând în trama drumului.

Dl Dânescu Ștefan

Deci dumneavoastră spuneți, că acest proiect sau un viitor proiect european, este conționat de acest pod.

Dl Primar

pod.


Nu, dar poți să faci lărgirea pe sub pod. Trebuie să-l dai jos și să construiești alt

Dl Ganea Cristian

Bun. Noi avem toată strada Cantacuzino și după, pe foduri europene. Este un proiect vechi. în acest proiect am aflat de curând chestia cu ”nu este eligibil podul”. De ceva timp. De un an de zile, să zic așa. Nu ne va întreba Camera de Conturi, că facem o investiție a unui bun, care o să fie câteva milioane, pe care nu-1păstrăm în patrimoniu, îl dăm?

Nu este aceeași situație ca și pasarela de la...

Dl Primar

Atenție, acest bun aparține domeniului public al statului. Nu este nici proprietatea Ministerului Transporturilor, nu este nici proprietatea C.F.R.-ului să spun că eu am investit într-un bun al unei entităti.

Dl Dănescu Ștefan


Nu este nici al Ploieștiului.

Dl Primar

Nu este al Ploieștiului, dar este un bun public al statului.

DI Ganea Cristian

Dar este o firmă care este deservită pe el. O firmă privată.

Dl Primar

Asta este altceva. Că este subconcesionat apoi, este altceva, dar este un bun public al statului.

DI Ganea Cristian

Nu este comun? Nu ar trebui să vină și ei cu 1%, cu 5% la acest pod? Pentru că ei câștigă niște bani prin transportul pe calea ferată.

Dl Primar

Nu este obligatoriu.

DI Ganea Cristian

Nu că este obligatoriu. Nu ar fi mai bine? Măcar 1%. Adică să avem un proiect comun. O asociere.

Dl Primar

Au mai fost cazuri similare în țară...

Dl George Sorin Botez

La Brăila.

Dl Primar

Nu la Brăila. La Constanta.

9

Dl George Sorin Botez

Să zicem că demarăm această chestiune, da? Nu știm dacă ăia vor vrea, dacă modifică. Să zicem că modifică.

Dl Primar

Oricum, noi luăm podul acesta doar pe perioada executării lucrărilor.

Dl George Sorin Botez

Altceva vroiam să vă întreb. Ați consultat departamentele de specialitate din primărie să ne spună dacă la pașii următori vom avea avizele? Pentru că ne putem trezi că noi facem toate astea, că discutăm cu Ministerul Transporturilor, ăia fac modificările, și când este vorba de subconcesionare, care probabil că va fi condiționată de o repunere a bunului în posesia C.F.R.-ului după terminarea investiției...

Dl Primar

Nu este în posesia C.F.R.-ului, ci este renunțarea la subconcesiune și rămâne în concesiunea C.F.R.-ului. Dar încă o dată, este un bun al statului.

Dl George Sorin Botez

Din punct de vedere juridic, repunerea în posesie înseamnă să întorci posesia. Că este ca urmare a încetării închirierii, a rezilierii, a ce vreți dumneavoastră, se întoarce în posesia celui care a avut-o inițial.

Vom avea oare avizele de la direcția economică și direcția juridică, pentru a investi din banii bugetului local într-un bun proprietate publică a statului? Vom avea

această posibilitate sau ne apucăm degeaba? Haideți să fim un pic KarpoA^ș-rs^gâf^Iim zece mutări înainte.                                          /&

Ați discutat? Doar da sau nu. Nu este nicio problemă dacă nuqțK disj^t^/ j

D1 Primar                        WW' k /

La toate ședințele pe care noi le purtăm săptămânal, toate prS^et^lglp^^duri europene, unde sunt reprezentanți de la toate direcțiile: juridic, patrirmraW e^tfiomic, tehnic-investiții, s-a pus problema subconcesionării ca singura soluție existentă, pentru că altă soluție mai era prin hotărâre de guvern, dar hotărârea de guvern ni s-a spus din start, luați-vă gândul că nu se produce nici într-un an de zile, și toată lumea a achiesat la această idee. Ce este drept, nu există acum un acord scris pe undeva, există procesele-verbale ale ședințelor pe care le putem pune la dispoziție, în care nimeni nu a venit să spună ”este imposibil”.

Dl George Sorin Botez

Bun. Dar dumneavoastră știți la fel de bine ca mine și ca noi, și este o chestie care nu este despre bunul mers al acestei instituții, dar asta este și trebuie să ne confruntăm cu ea, că există o fluctuație foarte mare a personalului în aceste compartimente. Este posibil ca dumneavoastră să discutați astăzi cu cineva care a participat la o comisie și peste trei luni sau peste șase luni când vine proiectul, să vină să spună...

Dl Primar

Nu știu cine va fi.

9

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, pe mine mă interesează punctul de vedere al instituției. Nu mă interesează punctul de vedere al lui Vasilică, Ionică sau Popică, aflat temporar în funcția respectivă.

Dl Primar

Dați-mi voie. Deocamdată vorbim despre un proiect de hotărâre în vederea demarării unei proceduri pentru a putea lua în subconcesiune acest pod. Problema sau discuția legată de sumele respective, vor fi la momentul, peste un an de zile, doi ani de zile, când proiectul va fi implementat. Dacă la momentul respectiv va fi un alt director care are poate o altă opinie, deși nu văd de ce ar putea să aibă o altă opinie, vă dați seama că mi-e greu să vin acum, cu doi ani de zile înainte, să vă dau un răspuns cert, da domne, sigur cel care va fi director în 2019, în noiembrie, când va fi, dacă va veni la decontare o bucată din podul respectiv va da sau nu viză de CFP sau știu eu ce trebuie să mai dea el pe acolo.

Dar, noi deocamdată demarăm acest lucru, mergem la Minister, încercăm să obținem aprobarea pentru subconcesiune din partea Ministerului, ca să putem depune acest proiect. Unu la mână. Doi-la mână, dacă îmi dați voie, nici răspunsul celor de la A.D.R. și Ministerul Administrației, M.D.R.A.P.-ul, nu a fost extrem de ferm pe problema cheltuielilor dacă sunt eligibile sau nu.

Pentru că în condițiile în care, noi avem subconcesiune, lucrurile se modifică. Noi atunci am discutat despre posibilitatea unei chirii, dar care chirie nu ne dădea voie nici să emitem autorizație de desființare, nu ne dădea voie nici să intervenim asupra podului, în momentul în care vorbim de subconcesiune, toate lucrurile acestea vor fi reanalizate.

Din discuțiile pe care le-am purtat cu consultantul, oricum noi vom sqJ*Ș aceste cheltuieli, pentru că bun, trec pe deasupra, care este fix ac Apa Nova care are în concesiune conducta care trece pe sub podul /.'^?eciâ\*î este perfect eligibilă, este ca la alte rețele care sunt în zonă pe aco'1         ‘


situată


Le ducem stânga - dreapta. Ca la Dalkia care are în subconcesiun^F^iya!â^' t și este lira aceea acolo lângă pod și este și pe deasupra, dar este eligîKf^^i^ suntem proprietari. Deci noi suntem proprietari, că le-am concesionat.

Aici, pentru că până la urmă avem un element al dreptului de proprietate, se pune în altă lumină problema.

Dl George Sorin Botez

Bun. Eu vreau să vă atrag atenția, cu toată bunăcredința și să aveți în vedere lucrul acesta, că faptul că noi am putea deveni subconcesionari, nu ne dă voie să intervenim asupra podului resepectiv fără acordul proprietarului.

Dl Primar

Noi acordul proprietarului îl avem de principiu, pentru că noi am depus anumite documente pentru avizarea proiectului respectiv și ei sunt de acord. A rămas în discuție problema juridică, legată de a putea noi să ne manifestăm fizic asupra podului.

Dl Dănescu Ștefan

Acesta este un acord de principiu, corect? Care-1 dăm noi acum.

Dl Primar

Da. Și acum este un acord de principiu, consiliul local care gestionează patrimoniul...

Dl George Sorin Botez

... în situația în care, este de acord să...

Dl Primar

... consideră că de principiu este de acord.

Dl Dănescu Ștefan

O să mai avem nevoie bineînțeles, de un alt proiect de hotărâre. Corect?

Dl Primar

Proiectul respectiv, cel al transformării Cantacuzino, va veni în ședință de consiliu local...

Dl Dănescu Ștefan

Nu vorbim de acela. Vorbim de acesta.

Dl Primar

Păi de acesta vorbesc.

Dl George Sorin Botez

Vă spun sincer, eu am primit proiectul pe net la ora IO00 când nu mai eram la birou. Deci nu am apucat să mă uit pe el.

întrebare, acest proiect cu refacerea acestui pod, este parte componentă a marelui proiect pe fonduri europene sau este unul secundar în strânsă legătură cu celălalt? Adică, intră în același dosar sau fac două separate? Unul mai mare pentru europene și unul mai mic pentru acesta?

DI Primar


Intră fix în același dosar...

Dl George Sorin Botez

Decât că cu altă finanțare...

Dl Ganea Cristian

Nu este eligibil.

Dl Primar

Există posibilitatea, dar încă o dată vă spun, inițial noi am discutat de a lua în chirie, dar asta nu ne dădea voie să considerăm și să fie eligibilă, dar va fi în același proiect și noi vom solicita ca această cheltuială să fie eligibilă.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, cred că nu m-am făcut înțeles.

Strict pe acest proiect, strict pe această solicitare, în momentul de față eu îl iau ca un acord de principiu. Bineînțeles că va mai fi urmat de încă un proiect de hotărâre, prin care, se vor stabili condițiile și faptul că noi îl vom construi, după care îl vom da înapoi.

Având în vedere acest aspect, domnul Secretar, dacă astăzi ar fi vorba de cel deal doilea, ipotetic, proiect de hotărâre, v-ați da viza de legalitate?

Dl Laurențiu Ditu

In nici un caz într-o ședință de îndată.

Dl Dănescu Ștefan

O.k. bun, într-o altfel de ședință.

Dl Laurențiu Dițu

Eu nu pot să mă antepronunț acum...

Dl George Sorin Botez

Nu, altceva v-a întrebat.

Dl Dănescu Ștefan

Eu vă întreb, ar fi legal ca noi să facem această investiție din banii ploieștenilor, după care această investiție să se ducă la Ministerul Transporturilor, sau la C.F.R., sau să deservească o firmă privată?

Dl George Sorin Botez

Nu contează pe cine deservește...

Dl Dănescu Ștefan

Etc. Ați fi de acord cu așa ceva? în funcție de dumneavoastră noi trebuie să dăm un vot astăzi.

Dl Laurențiu Dițu

La momentul actual nu pot să vă răspund la această întrebare.

Dl Primar

Eu vă spun alte spețe care sunt la nivel național.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, cum și dumneavoastră nu puteți să vă pronunțați despre ce va face domnul Dițu, sau dacă va fi în 2020, nici eu nu mă pot antepronunța.

Dl Primar                                                  . =

Absolut toate intersecțiile la nivel cu calea ferată, 20 de m în^âft^a,^^ $Nn în dreapta, sunt domeniu public al statului. Lucrările sunt făcute de aițfb             ->Xut

o modificare în sensul acesta, sunt făcute de autoritățile locale, na«&l^^jpr jHle, după care bucata aia de asfalt trece înapoi-în domemuEpjbliczaLl^ulili si’^im^i/în administrarea si concesiunea C.F.R.-ului.                               'C

PI Dănescu Ștefan

La ce vă referiți concret?

DI Primar

De exemplu, intersecția de la, să dăm un exemplu...

DI Dănescu Ștefan

Deci, vă referiți la un drum național sau la ce vă referiți?

Dl Primar

Vă dau un exemplu concret: Podul Mărășești. A fost făcut pe fonduri europene și o parte...

Dl Dănescu Ștefan

Este altceva.

Dl Primar

Este același lucru. Și a fost făcut o parte din fondurile primăriei. Este pe un drum județean, noi l-am luat, l-am făcut și acum...

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de 100% finanțare?

5

Dl Primar

Nu. Ce contează?

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de 100% din bugetul Ploieștiului? Cum nu contează? Aici contează.

Dl Primar

Nu, dar 40% s-a susținut din bugetul Ploieștiului.

Dl Dănescu Ștefan

Dar nu 100%.

Dl Primar

Da, dar în proiectul acesta nici podul nu reprezintă 100%. Reprezintă o bucățică. Și acum trebuie să-l dăm înapoi consiliului județean, pentru că este drum județean. Așa este și aici.

La trecerea la nivel cu calea ferată pe DN1. Bucata de asflat este făcută de către CNAIR, dar după care CNAIR-ul vine și-l dă înapoi din domeniul statului în administrarea C.F.R.-ului.

Dl Ganea Cristian

Da domnul Primar, dar pe podul de la Mărășești, ies din Ploiești și intră în Ploiești și cetățeni. Pe podul C.F.R. de la Podul înalt, or să treacă niște vagoane, care nu cred că sunt încărcate cu ploieșteni.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Asta cu o singură condiție: dacă nu avem în vedere faptul și lărgim și podul care duce spre Târgoviște. Și în momentul acele Industrial Ploiești se face pe patru benzi aici. Nu se îngustează.

Io

Este evident că sună bine și este de actualitate. Problema csț^ida&ă^SlJKsi legal. Atât.                                    ’                                                           ’


Dl Dănescu Ștefan

1—<'

Dl Primar

Vorbim de legalitate acum? Avem o problemă de legalitate acum?

Dl Pană George

Mai este o chestiune care cred eu că trebuie măcar să avem idee despre ce ne așteaptă. Noi le spunem celor de la Ministerul Transporturilor și C.F.R.-ului, faptul că intenționăm să subconcesionăm acest pod și o suprafață de teren pe care la momentul acesta nu o avem determinată.

Știm măcar care sunt condițiile acestei subconcesiuni? Că noi le spunem că vrem să subconcesionăm, dar știm la ce să ne așteptăm? Și aici mă gândesc la redevență, la alte obligații care vor veni în sarcina noastră, la faptul că există un contract de închiriere acolo...

Preluăm contractul de închiriere, nu-1 preluăm, avem obligații față de chiriaș?

Adică, cred că ar fi trebuit sau trebuie să știm, la ce să ne așteptăm în momentul când cerem ceva. Că, oamenii ăștia poate vor analiza, având în vedere solicitarea noastră, vor modifica relația contractuală între ei și când vom vedea ce presupune această subconcesiune, o să ne trezim că de fapt sunt niște condiții foarte greu de respectat de către noi. Asta era întrebarea.

Dl Primar

La nivelul Ministerului există chiar și un acord din partea operatorului economic care circulă pe podul respectiv de două ori pe săptămână, în care spune că pe perioada modernizării podului respectiv nu are nicio pretenție.

Dl Pană George

Domnul Primar, asta ne spune C.F.R.-ul.

Dl Andrei Gheorghe

Asta ne-a zis, dar nu avem nimic oncret. Este caz similar cu M.A.P.N.-ul.

Dl Ganea Cristian

Acesta este subiectul unui alt proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

La ora aceasta concluzionez, și dacă greșesc domnul primar, vă rog să-mi spuneți, noi nu discutăm condițiile de concesiune sau-de subconcesiune, nu discutăm nimic, ci este doar o hotărâre care cuprinde o declarație de intenție și în aceste condiții eu o să votez "pentru”, dar o să-l întreb pe domnul Secretar, dacă apreciază că prin votarea acestui proiect de hotărâre, se nasc, se modifică sau se sting raporturi de drept administrativ?

Dl Laurențiu Dițu.

Da, eu cred că da.

DI George Sorin Botez


Detaliați un pic.

Dl Laurențiu Dițu.

în situația când se adoptă această hotărâre, automat ea pro sensul că, Ministerul Transporturilor va iniția demersuri î contractului de concesiune. Deci, a produs efecte.

Dl Ganea Cristian

Ipotetic.

Dl George Sorin Botez

Acum, toți colegii, întreb, dar cred că avem cel puțin doi, care nu vor să mai intre mai departe în detalii, dar eu nu pot printr-o hotărâre să stabilesc obligația ălora să și facă chestia asta.

Dl Primar

'                                                           A

Revin cu altă întrebare. In momentul în care, Ministerul își dă acordul către C.F.R., că este de acord cu subconcesiunea, pentru că de fapt apoi relația va fi între C.F.R. și municipiul Ploiești, vom avea un proiect de hotărâre în care vom avea stabilite condiții.

Dl George Sorin Botez

Nu cred că ați înțeles. Am avut o dispută înainte, în care ne-ați spus că orice hotărâre trebuie să producă efecte juridice. Din punctul de vedere al acestei chestiuni este doar o declarație de intenție. Dacă vreți, este o hotărâre manifest. în sensul că sunt de acord, și vreau să...

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AA A

Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind propunerea autorității publice tutelare locale pentru ocuparea funcției de membru provizoriu -reprezentant al autorității publice tutelare locale în cadrul Consiliului de Administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

V-ați gândit la cineva?

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, aș vrea să fac o propunere pentru acest membru. Doamna Serbinov Ioana, consilier juridic. A lucrat și la Ministerul Transporturilor.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

20 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot numirea doamnei Serbinov Ioana:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

20 de voturi "pentru”.

* a*


Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE Dl ȘEDINȚĂ, George-Soriip-N ulae BOTEZS E C R E

Laurențiu DI

/


TAR,

DIȚU


Verificat, p. DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela ZAHAΠconsilier juridic șef serviciu Adriana Cîrsțea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă Z