Proces verbal din 16.11.2018

Proces verbal din 16 noiembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

PROCES - VERBAL al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,V din data de 16 noiembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 6525/15.11.2018.

*

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Hodorog Bogdan, Neagu Daniel Puiu, Sălceanu Claudia-Oana și Sicoie Florin Lucian.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Zaharia Mihaela


  • - Primar

  • -  Șef Serviciu - Serviciul Juridic

Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

A AA

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri din 27. Lipsesc următorii colegi: domnul Hodorog Bogdan, domnul Neagu Daniel Puiu, domnișoara Sălceanu Claudia-Oana și domnul Sicoie Florin Lucian.

Constat existența cvorumului, începem ședința cu Imnul de Stat al României.

A A A

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Vă mulțumesc domnul Președinte!

S                                                           5

O întrebare adresată doamnei Secretar, ca să nu avem cumva un viciu de procedură la această ședință: doamna Secretar, având în vedere faptul că eu mă aflu în concediu ca și funcție de viceprimar, vă rog să-mi confirmați dacă pot rămâne în sală în continuare cu statutul de consilier și dacă pot să-mi exercit dreptul de consilier.

Vă mulțumesc!

s

Dra Zaharia Mihaela

Potrivit art. 40 alin. 2 din Legea 215/2001, prezența consilierilor locali la ședințe este obligatorie, iar potrivit art. 62 alin. 2 din Regulamentul Consiliului Local, absența consilierilor de la ședință este considerată motivată dacă a intervenit din cauza unei boli, deplasări, concediu de odihnă. Deci, dacă lipseați erați motivat.

Dl Pană George

Ca atare, pot rămâne în sală și pot vota. Mulțumesc!

A \ \rj** î ■ ;/./ \ > :î

J *a - ..x- & *

Dacă îmi permiteți domnul președinte, știu că este o ședință de îndată;..dar>tinând


Dl George Sorin Botez

Sunt 28 de proiecte pe ordinea de zi...

m /

\\ J..- •:


Vă rog, domnul Ganea!

DIGanea Cristian

cont că sunt 28 de proiecte pe ordinea de zi, dacă mi-ați permite și colegl^gg^ermite, mi-aș dori să-i pun o întrebare domnului Primar.

Cu tot respectul pentru doamna Mihaela Zaharia, noi avem nevoie de un Secretar, pentru că dânsa are trei job-uri, trei funcții. Dacă s-a pornit acest examen pentru Secretar? Am înțeles că pe luna decembrie s-ar fi putut ține, dar nu am cerut acest lucru.

Dl Primar

Știți că numai anul acesta am avut două concursuri pe postul de Secretar și nu numai, în cadrul Direcției Juridice am avut pe postul de șef serviciu. Din nefericire, fie nu a participat nimeni, fie nu a dat examen nimeni. Bineînțeles că vom demara din nou procedurile pentru această funcție unică în cadrul unei municipalități, în cadrul unei primării și indiferent de deciziile care se discută deocamdată la nivel de idei la ora actuală, la nivel de Guvern și de Minister al Finanțelor, fiind o funcție unică, nu cred că intră în sfera posturilor care vor fi blocate. Drept pentru care, vom demara procedurile pentru un nou examen pentru funcția de Secretar.

Dl Ganea Cristian

Vă mulțumesc frumos!

Și aș mai putea să vă întreb, asta am auzit-o așa în drum spre sala de ședințe, știți foarte bine că A.S.S.C.-ul a fost printre cei care, alături și de celelalte direcții, au lucrat în niște clădiri care erau de-a dreptul insalubre. Primii care au fost mutați și care erau în niște condiții foarte rele au fost cei de la A.S.S.C. Acum am înțeles că se dorește mutarea lor de la parter înapoi în alte locuri. Nu am putea să găsim o modalitate sau cel puțin să le punem la dispoziție o clădire cum a fost și pe vremuri în cadrul Poliției Locale, totuși să-și poată desfășura activitatea în condiții optime și cât de cât de curățenie și igienice?

Dl Primar

Știți foarte bine, inclusiv această mutare pe care noi o facem pentru direcțiile și serviciile din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești într-o singură clădire, are drept scop printre altele și asigurarea unor condiții de lucru mai bune pentru colegii noștri. Sunt anumite spații care în continuare să spunem, nu se încadrează în normele pe care noi ar trebui să le avem pentru absolut toată lumea.

Referitor la discuția pe care am avut-o atunci când am discutat de mutare, a fost aceea de a identifica o locație și bineînțeles în condiții și de suprafață, de spațiu, aferente fiecărui funcționar public și de accesibilitate pentru spațiul respectiv, pentru că mutând toate direcțiile și serviciile din cadrul primăriei în noua clădire, cred că ideal și așteptat de toată lumea este să realizăm un birou unic, iar spațiul pe care noi îl avem la parterul clădirii respective, permite realizarea unui astfel de birou unic în care pe lângă serviciile din cadrul direcțiilor și din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei să avem și din partea S.P.F.L.-ului sau altor instituții, care într-o formă sau alta emit avize, autorizații sau alte lucruri pe care cetățenii sau societățile comerciale și le doresc. Și pentru a nu mai avea o situație în care trimitem o persoană sau o societate în șapte locații pentru a-și putea obține o autorizație sau un aviz, cred că este foarte bine-venită o astfel de soluție, dar bineînțeles asta după ce identificăm un spațiu adecvat pentru buna desfășurare a unei părți din serviciile care țin de A.S.S.C.

Dl Ganea Cristian                                       Z-

----------------------------------------------------- . ;

Mulțumesc! Ideea este foarte bună și avem nevoie de un birou unic.

Dl George Sorin Botez                                 h

Supun la vot ordinea de zi:

Vă rog domnul primar!

Dl Primar

Sunt inițiator al unui proiect pe care aș dori să-1 retrag. La ședința ordinară am avut o discuție cu colegi și o parte dintre consilieri, referitoare la proiectul de hotărâre nr. 13, acordarea împrumutului pentru proiectele pe care să le... Se dorește încă o analiză. Am înțeles acest lucru și sunt de acord cu el. De aceea propun, pentru că tot suntem la această discuție, nu știu dacă ziua de marți este binevenită să avem o întâlnire informală, cine dorește să participe și să mai verificăm o dată lista care este în spatele acestei hotărâri de consiliu, așa cum s-a solicitat și dacă bineînțeles sunt și alte proiecte pe care dorim să le introducem este binevenit și să o amânăm pentru ședința de pe data de 22 noiembrie.

Dl George Sorin Botez

Luăm act de retragerea punctului 13.

La lucrările ședinței participă și domnul Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova. Bine ați venit!

Supunem la vot ordinea de zi cu 27 de puncte:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu" Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

în primul rând vreau să vă anunț că am fost informat de către domnul director că la Festivalul de Jazz au confirmat participarea reprezentanții Ambasadei Israelului și Statelor Unite, deci va fi o manifestare de cel mai înalt nivel, urmată din punct de vedere al celor care vor performa, cât și al prezenței și sunteți invitați cu toții să participăm la acest eveniment.

Este într-adevăr o chestie deosebită și care tinde să devină probabil una dintre emblemele Ploieștiului în foarte scurt timp.

Supunem la vor proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.            ■Ss

***

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”                                                                 p

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

O să fac o mică paranteză, doamna Secretar, vă rog să ne spuneți dacă toate aceste proiecte puse în discuție au viză de legalitate și dacă există vreunul, pe toată lista mă refer, cu probleme de viză?

Dra Zaharia Mihaela

Nu. Toate proiectele au viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Și de la compartimentele de specialitate, da?

Dra Zaharia Mihaela

Au întocmite și rapoarte de specialitate.

Dl George Sorin Botez

Vreunul cu probleme, cu raport negativ?

Dra Zaharia Mihaela

Nu.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.;’’

* * * \

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pfiyjind^'Mficarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului ”Toma Caragiu” Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018 - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Claudia Oana Sălceanu.”

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Luați act că doamna consilier Staicu nu participă la vot. Suntem 22 de consilieri care votează.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ti ît*

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, ar fi bine să ni se explice ce se întâmplă în acest buget. Eufae. exemplu nu știu.                                                      z... jK »> W'

Dl George Sorin Botez

Este cineva care poate da explicații?                               ;

Vă rog domnul Dinu, la microfon!

Dl Dinu Dan - Director A.S.S.C. Ploiești                       ^aLS***

Este vorba despre o rectificare în minus cu 37 de mii de lei per total. Sumele acestea sunt sume de la bugetul de stat. Și mai facem în structura bugetelor noastre o rearanjare a sumelor.

Dl Palas-Alexandru Paul

* “ '*

In câteva cuvinte, dacă ne poate spune ce înseamnă rearanjare?

Dl Dinu Dan - Director A.S.S.C. Ploiești

De la bugetul Cantinei de Ajutor Social luăm o sumă de bani, 50 de mii de lei de la bunuri și servicii și o ducem la reparații. La aparatul propriu, ca să zicem așa, mai avem niște cheltuieli de personal de la bunuri și servicii, 68 de mii de lei. Deci per total la aparatul propriu ar fi o majorare de 126 de mii de lei. O majorare pentru bunuri și servicii de 146 de mii și o diminuare pe asistența socială de 20 de mii de lei. Asistență socială 20 de mii de lei, însemnând sume care se acordă pentru situații de urgență, gen incendii pentru case.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc! Fără alte întrebări.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Vîscan Robert-Ionut

Aveam o întrebare. înțeleg că nu s-a ținut comisie de buget și nefiind comisie de buget, atunci, dacă tot vrem să facem ședința aceasta lungă, să ni se explice la fiecare proiect în parte în ce constau modificările.

Mulțumesc!

î

Dl Palas-Alexandru Paul

Chiar dacă este interzis dialogul, stimate domn, nu cred că-mi poate cenzura nimeni nevoia de a afla informații. Dacă eu am considerat că nu am nevoie de informații la alte proiecte, la acest proiect am considerat că am nevoie. Și nu văd de ce vă deranjează lucrul acesta?

Dl Vîscan Robert-Ionut

Nu sunt deranjat, am cerut decât lămuriri.

Mulțumesc!

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asta o puteam discuta noi doi, fără să simțiți nevoia să apăsați pe buton.


rectifn

Ploieșu - inițiat ae vicepnmar vnsuan iviinai uanea și ae          :vi^naia-yana

Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe 'Șîrbu-Simion/și £oia


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă sunt discuții?

DI Ganea Cristian

--------;-----------------------

In primul rând două amendamente: este vorba despre o sumă de bani pe care am luat-o de la evenimente pentru a da ca în fiecare an premiile "Paul Constantinescu” de canto.

Dna Frățilă Alina Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice

Este la mapă lista. Suntem în aceeași sumă a bugetului aprobat pentru Direcția Comunicare, Evenimente. Nu luăm nimic, numai transferăm între două articole. Și mai sunt 30 de mii de lei pe care îi luăm tot din sărbători și îi ducem pentru organizarea Sumitului ”Aspen Energy 2018” de pe 28 noiembrie, unde suntem parteneri alături de Consiliul Județean.

9

Dl George Sorin Botez

Și sunt prinse în buget?

Dna Frățilă Alina Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice

Sunt prinse în buget. Nu am cerut bani suplimentar.

Dl George Sorin Botez

Sunt modificări aici de făcut sau nu?

Dna Frățilă Alina Mihaela - Director Direcția Comunicare, Relații Publice

Nu.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Sunt între ele. în anexă. Anexa 21.

Dl George Sorin Botez


---- XO . ...

Ce este cu roșu este amendament? Pentru că dumneavoastră ați yăzut proiectul și în forma inițială și probabil că îl știți și acum. Eu nu știu cum era în forma inițială. L-am văzut acum două minute.

Domnul Primar, sunt de acord cu dumneavoastră, dar eu vă spun că articolul 4 nu se referă la ce a spus doamna Istrătescu, ci se referă la modificarea în mod corespunzător a art., eu vă spun ce este cu roșu: "rectificarea în mod corespunzător a bugetelor de venituri și cheltuieli ale S.C. Transport Călători Express S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Asta scrie. Da?

Supunem la vot amendamentul de la art. 3, în sensul includerii anexei 21:

Cine este pentru?       - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi "pentru” și 4 ”abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, Văduva Sorin, Mateescu Marius și Pană George, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot amendamentul de la articolul 4 cu "rectificarea în mod corespunzător a bugetelor de venituri și cheltuieli ale S.C. Transport Călători Express S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”:

Cine este pentru?       -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi ”pentru” și 4 "abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, Văduva Sorin, Mateescu Marius și Pană George, amendamentul a fost adoptat.

*

Vă rog, domnul Pană!

DI Pană George

Mulțumesc, domnul Președinte!

Mai devreme un distins coleg de-al nostru simțea nevoia să solicite ca fiecare proiect să ne fie explicat pentru că aceste proiecte nu au intrat în comisia de buget. Aș vrea să ni se explice și privitor la acest proiect, care sunt modificările care vor interveni ca urmare a votului sau nevotării lui astăzi?

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Să vă explice cine?

Dl Pană George

Inițiatorul, Direcția economică, cineva.

Dl George Sorin Botez

Direcția economică, vă rog!

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică


__________________________ XV %n

In primul rând, am primit bani de la Filarmonică, Casă^tidență, S’P^V- Și Teatru, care au fost aprobate anterior și A.S.S.C. Acestea au fost înscrise în buget S>j am acordat T.C.E.-ului pentru o lună de zile 3.600 mii lei. La S.G.^?O^^ii j La iluminat, un milion, C.S.M.-ul care l-ați aprobat, 550 de mii, la bănci^S.Qâ^aiirteate 3 milioane 800. In același timp, am diminuat alocația pentru aportul de .capitaPsocial la Hale și Piețe cu 13 milioane, din care s-au putut acoperi aceste cheltuieli, menționez, pentru o singură lună. Pentru noiembrie.

Dl George Sorin Botez

Și luna viitoare luăm diferența.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Da. Va trebui luna viitoare acoperită luna decembrie.

Mai în josul hotărârii am reîmpărțit excedentul anului anterior în forma în care este expus, pentru că legea ne permite.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Mulțumesc!

Dl Pană George

înțeleg că domnișoara Crăciunoiu nu este, nu știu cauza, eu nu am fost zilele acestea la birou și domnul Primar, dumneavoastră poate știți. Domnișoara Crăciunoiu aștepta un răspuns de la Direcția de Finanțe cu privire la posibilitatea alocării unor sume din excedent către salarii. A venit acel răspuns?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

Da, s-a primit răspunsul și am operat în conformitate.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi

Cu 19 voturi ”pentru” și 4 "abțineri” ale consilierilor Palaș-Alexandru Paul, Văduva Sorin, Mateescu Marius și Pană George, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Pană George

Domnul Președinte, aș vrea să-mi motivez abținera, pentru că atât Regulamentul cât și să spunem, modul meu de a fi este în concordanță cu ceea ce spune regulamentul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul consilier, vă rog să o faceți în numele întregului grup A.L.D.E.

DI Pană George

Vă mulțumesc, domnul consilier! O voi face în numele întregului grup A.L.D.E. Sunt siderat că văd că Direcția economică a dispus cum să se ia banii, unde să se ducă, de ce să se ducă, de ce 13, de ce 18, de ce la salarii. L-aș ruga pe domnul Primar să ne spună care a fost gândirea și eventual și de la domnișoara Crăciunoiu un punct de vedere.

înțeleg că s-au mai lăsat 5 milioane pentru capitalul social la Hale. Eu cred că este o copilărie. Eu cred că suntem cu toții sau ar trebui să fim cu toții conștienți că acea sumă este absolut, cum să spun, nesemnificativă pentru nevoia pe care cu toții o. știm.

că nu s-a înțeles niciodată de fapt că acei 18 milioane constituiau un aport la capitalul social. Iar noțiunile de acolo la capitalul social este o chestiune cxtrcm. de bine legiferată și este o chestiune pe care într-adevăr acționarul poate să o facă. Am auzit în sală că a existat o trimitere la faptul că îi vom lua și pe ceilalți, pentru că oricum se apropie decembrie și nu mai pot fi cheltuiți.

DI George Sorin Botez

Dacă vă referiți la ce am spus eu, nu m-am referit la...

Dl Pană George

Dacă nu mă înșel, domnul Sîrbu a spus că îi vom lua și pe ceilalți luna viitoare...

Dl George Sorin Botez

Stați să ne înțelelgem. Eu am spus următorul lucru: când am spus că se acoperă o lună din ce s-a luat de la finanțe, eu am spus că pentru luna viitoare va trebui să-i luăm și pe ceilalți. Dar nu m-am referit la suma rămasă...

Dl Pană George

Domnul Președinte, nu mă refeream la ceea ce ați spus dumneavoastră. Am și particularizat, sigur nu pot să mă întorc și decât la ceea ce s-a susținut acum câteva luni, când tot domnul Sîrbu a spus, oricum, facem piața la anul, deci în 2019. Văd că sunteți consecvent și dumneavoastră și grupul dumneavoastră în acest sens. Sunt curios dacă o veți face la anul sau dacă veți demara ceva în sensul de a o face la anul. Ideea este că, iată că ceea ce preconizam la începutul anului s-a întâmplat. Banii nu au ajuns la Hale, nu s-a întâmplat nimic acolo. Se pare că dorințele implicit manifestate sau explicit arătate sau materializat astăzi. Dar această joacă, din 18 luăm 13, lăsăm 5 este chiar o chestiune care spun eu, trebuia să comporte o nunață mult mai serioasă de abordare. Deci, în mod evident chestiunea cu aportul la capitalul social a picat. Sigur că, cu toții se pare că am uitat că în urmă cu vreun an sau poate doi ani, a mai fost la capitalul social la T.C.E., de care toată lumea a uitat. Este adevărat, acolo au fost doar cinci milioane, dar nu s-a făcut nicio investiție, dar asta este altă chestiune. Sigur că poate ar fi putut să fie momentul ca astăzi să discutăm și de un viitor spital municipal. Nu discutăm nici de ăla. Văd că tot nu se întâmplă nimic. Ne-am legat doar de capitalul social. O.k. Se pune în discuție, vedem care va fi rezultatul votului, însă eu cred că am irosit o șansă pe care noi trebuia să o dăm acestui oraș, ploieștenilor și evident societății Hale și Piețe.

Mulțumesc!

s

Dl George Sorin Botez

Vă rog domnul Primar!

Dl Primar

Mulțumesc! Referitor la ceea ce se v-a întâmpla luna viitoare, știți foarte bine că din partea Direcției Regionale a Finanțelor Publice noi pentru luna decembrie încă nu am primit cotele defalcate din impozitul pe venit și aici mă refer nu numai la sursa de bani care intră direct în Trezorerie, ci mă refer și la prevederea bugetară care va întregi bugetul municipiului Ploiești, având deci și sursa de bani.

Referitor la acest proiect, știți foarte bine că și eu am spus că susțin acest proiect. Tocmai de aceea poate și în discuția pe care v-o propun pentru ziua de marți, apropo de lista de proiecte pe care ar trebui să o avem în vedere atunci când discutăm de un împrumut există și această opțiune. Dar dumneavoastră, domnul viceprimar, știți în ce condiții există această opțiune, ca municipalitatea să-și asume aceste...

Oricum, îmi doresc o participare cât mai bună la această întâlnire de marți, cu acordul dumneavoastră bineînțeles, pentru a elabor să fie finalizate prin acest credit și pentru a rezolva susținut de-a lungul timpului și dumneavoastră le-votul în consiliul local.


Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Preșdinte, aș vrea să le spun colegilor mei, că votul este o decizie personală, asumată, nu trebuie să dăm explicații pentru el, mai ales că din informațiile mele se știa de aseară despre această hotărâre și aș vrea să mai completez cu faptul că, am convenit și este bine știut faptul că mai întâi trebuie să ne gândim la funcționare și la asigurarea salariilor, etc. după care să ne gândim și la investiții. Dar în primul rând cred că ar trebui să ne aplecăm asupra funcționării primăriei.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

In primul rând vreau să-i răspund domnului viceprimar că eu nu am spus că luna viitoare va avea cei 5 milioane. Nu ați auzit de la mine pentru că eu nu am spus așa ceva. Singurul lucru pe care l-am spus și repet, mai sunt 40 de zile din acest an, nu aveați timp să cheltuiți dumneavoastră cei 18 milioane de lei în 40 de zile, dacă în celelalte trei sute și cincizeci și ceva de zile nu ați făcut nimic. Așa că eu zic să nu mai atribuiți ceea ce nu spun mie, pentru că nu are sens, domnul viceprimar. Sunt de acord cu ce a spus domnul consilier Dănescu, trebuie să ne gândim ca celelalte instituții să funcționeze și pe urmă ne gândim la anul și la investiții.

Mulțumesc!

Dl Dănescu Ștefan

Eu am spus la modul general domnul Sîrbu, nu numai aici.

Dl Pană George

Doar o precizare. Vă mulțumesc, domnul Sîrbu. Evident logica dumneavoastră este una extraordinar de pertinentă, nu prea am înțeles eu ...anului se apropie de 400 de zile după calculul dumneavoastră dar nu știu dacă se adaugă la celelalte 355. Nu contează. Nu am înțeles eu bine nici de data asta.

5

Dl George Sorin Botez

Domnul a făcut aplicarea teoriei dilatării timpului.

Dl Pană George

V-am mai spus și în urmă cu câteva luni, vă mai spun și acum. îmi spuneți că nu am făcut nimic cu banii. Nu au fost bani în cont, domnul consilier. Și trebuia să știți asta.

DI George Sorin Botez

Ultimul, dar nu cel din urmă, are cuvântul domnul Ganea și am închis discuția.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

După cum știți eu sunt pacifist. Nu aș vrea să se supere nimeni: Nici măcar nu îmi voi motiva acest vot. Pur și simplu acesta este un semnal de alarmă pentru a avea mai multă grijă la întocmirea bugetului de anul viitor, pentru a asigura funcționarea bună:a instituțiilor, funcționarea bună a societăților unde suntem și noi unici asociați și după aceea să ne gândim la investiții. Trebuie să ne gândim un pic și la întreținerea a ceea ce am investit de ani de zile.                                                 '

Marți în mod sigur voi fi prezent la această ședință alături de colegii mei, pentru că sunt convins că Ploieștiul are nevoie de o piață nou, sunt convins că au nevoie de un bazin de înnot olimpic, sunt convins că au nevoie de mult mai multe lucruri decât sunt scrise pe acea listă de investiții.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Pentru marți se propune ora 1100 să ne întâlnim.

Am supus la vot.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 27.500 mii lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

A

In mod sigur acești bani de care avem nevoie, sunt cota parte a municipalității pentru proiectele europene. Restul discutăm marți.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc!

5

Aș vrea să am garanția că acestui proiect nu îi este atașat caietul de sarcini.

Dl Primar

A fost scos articolul respectiv cu anexa respectivă.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Sunt trei variante. Le supun la vot pe fiecare.

Supun la vot varianta "pentru":

Cine este pentru?

*

Supun la vot varinta "împotrivă”:

Cine este pentru?

*

Supun la vot varianta "abținere”:

Cine este pentru?

*

Deci înțeleg că dumneavoastră nu participați la vot.

Dl Ganea Cristian

Cred că ar trebui să ne explicați...

Dl George Sorin Botez

Trimitem acolo un cetățean...

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Și îi spunem cum să voteze.

Dl George Sorin Botez

Trimitem un cetățean acolo care trebuie să ducă mesajul nostru în A.G.A. Acolo sunt trei variante ca și aici: "pentru”, "împotrivă” sau ”abținere”.

Proiectul așa cum a fost el înfățișat, are trei variante. De aceea eu vă întreb și vom lua cu majoritate de voturi: dumneavoastră ce credeți că trebuie să voteze, ”pentru”, ”împotrivă” sau mergând acolo să se "abțină”? Drept pentru care, am văzut că unii colegi nu au ridicat mânuntele la niciuna dintre variante.

5

Acum reiau votul:

Dl Ganea Cristian

Numai puțin, domnul Președinte. Mai explicați o dată. Este vorba despre reprezentantul nostru, al municipiului, doamna Teodora Marin cred că este, la ce anume să voteze ”pentru”, ”să se abțină”?

Dl George Sorin Botez

Scrie acolo. Pentru un nou mandat al domnului Epsică CHIRU ca administrator.

Dl Ganea Cristian

Așa trebuia.

Dl George Sorin Botez

Plec și eu de la premisa că oamenii "știe” carte.

Dl Ganea Cristian

Nu s-a auzit bine.

Dl George Sorin Botez

Sau că citesc proiectele. Dacă oamenii "nu știe”, le citim noi.

”Art. 1 Stabilește mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților...”

Dacă eu vorbesc și dumneavoastră discutați peste, atunci citiți singură.

Dl Pană George

Domnul Președinte, o întrebare: scopul proiectului l-am înțeles cu toții. Totuși întrebarea care persisită sau ar trebui să persiste, este următoarea: cum putem să dăm noi un mandat, când nu știm decât un nume? Ce știm noi despre acest domn, astfel încât să mandatăm reprezentantul nostru să fie "pentru”, "împotrivă” sau să se "abțină”? Sincer.

Dl George Sorin Botez

Omul a fost administrator trei ani. Noi suntem asociati acolo. Ne convine, nu ne convine. Dacă considerați că nu a fost bun votați pentru "împotrivă”. Dacă vreți să știți

cum a fost întrebați-1 pe domnul Mateescu care este în comitetul de coordobărF'1 Nova.


l «otfâf e defla Apa

Acum, ce vreți să fac eu, să mă duc să-1 aduc pe domnul Epsică Clfiru să se prezjWț a                                                  •                                                                       , A \ j V

Să ne înțelegem, aceasta este cantitatea de informații care ne-a<fost livrată^drept pentru care sunt trei variante. Am făcut discuții, am făcut citire împreun^-am'^facîit explicații, acum votăm:                                                   '


aici?


llc


Cine este pentru varianta "pentru”?

*


Cine este pentru varianta "împotrivă”? Valentin.

- 1 vot al domnului consilier Marcu


*

Cine este pentru varianta "abținere”? - 22 voturi

22 de voturi pentru varianta "abținere”, unul "împotrivă” al domnului consilier Marcu Valentin, nici un vot "pentru”.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Până acum a funcționat ședința perfect, vă mulțumesc foarte mult, dar am și eu o curiozitate: doamna Teodora Marin este împuternicită. Noi la Consiliul Județean ori mergem pe varinta să dăm mandat să ne reprezinte, ori dăm mandat imperativ cum se dorește aici.

Am și eu o întrebare, domnul Marcu, fără să vă supărați pe mine, în logica evenimentelor din această ședință, domnul Pană a insistat să-și motiveze votul. Dumneavoastră sunteți singurul care ați votat "împotrivă”.

Dl Marcu Valentin

Da domnul Președinte, pentru că m-am prezentat la sediul Apa Nova pentru a discuta problemele unor cetățeni, iar directorii de acolo au refuzat să mă primească având calitatea de consilier local. Și ca atare am votat împotriva acestui domn. Bănuiesc că dânsul ca administrator al societății răspunde și pentru faptele directorilor de acolo și din moment ce eu nu am putut să reprezint cetățenii...

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Este o motivație foarte bună. Acum i-aș ruga pe ceilalți consilieri să ne spună dacă nu sunt în cunoștință de cauză când votează acest proiect, pentru că să dai o "abținere” mi se pare ilogic. Omul are un mandat de trei ani. Dacă ați avea ceva să-i imputați acelui om, nu îl cunosc, nu știu cine este Epsică, dar mi se pare că această dezbatere pentru un astfel de subiect, deja...

Doamna Teodora Marin, ați mai participat la astfel de ședințe în calitate de reprezentant? îl cunoașteți pe acest domn?

Dna Marin Teodora - Administrator Public

----—- -------- ■ —

II cunosc, dar nu pot să știu dacă...

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Păi si atunci ce ati făcut la ședințe?

9                                       9                              9              9

Dna Marin Teodora - Administrator Public

La o singură ședință care a fost de aprobare a bugetului, a fost prezent.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Atunci domnul Mateescu, înțeleg că dumneavoastră sunteți în comitetul de coordonare.

Dl Mateescu Marius

Domnul Botez, îl cunoașteți mai bine.

Dl George Sorin Botez

Domnul Președinte, știți care este problema? Ni se livrează o formă de proiect care nu este bine fundamentat.                                                    V'\ / 'w'

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, fac parte alături de colegii mei din comitetul dejcpprdohare. Poate nu au avut curaj să spună, eu nu l-am văzut pe acest domn Epsică niciodată în comitetul de coordonare.

Dl George Sorin Botez

Domnul Epsică nu este în conducerea executivă. Este administratorul statutar al societății.

J

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte a întrebat dacă îl cunoaștem din acest comitet de coordonare pentru că facem parte. Facem parte dar nu a fost prezent niciodată.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Deci nu a fost prezent niciodată. Este un domn care administrează societatea unde dumneavoastră sunteti acționari...

»            5

Dl George Sorin Botez

Parteneri.

DI Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Și nu îl cunoașteți pe domnul administrator. Păi atunci o să vă rog să discutați în comitet. Și "abținerea” este un vot favorabil, dacă mă întrebați pe mine. O societate la care aveți 32% și să nu cunoașteți administratorul și să nu știți ce să împuterniciți pe doamna Teodora Marin, mi se pare că nu vă interesează. La fel ca și în cazul Veolia. O să ajungem să reziliem contractul, pentru că nu știm ce s-a întâmplat acolo. Este o părere personală.

Dl Mateescu Marius

Propun să-l prorogăm să-l chemăm pe domnul Epsică.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Sau întrebați Apa Nova.

Dl George Sorin Botez

Noi am votat pe ”abținere” și s-a înregistrat votul. Dacă acum vreți să-1 cunoașteți pe domnul Epsică, îl prorogăm.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Ati votat.

Dl George Sorin Botez

Domnul Președinte, nu am votat proiectul. Am votat numai mandatul doamnei.

Deci aveți propunere de prorogare?

Dl Mateescu Marius

Da.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar!

Adunarea Generală va avea loc pe data de 26 noiembrie. Pe data de 22 ne întâlnim și putem să mai supunem o dată atenției consiliului local acest proiect.

Dl George Sorin Botez


Unde ne întâlnim noi pe 22?

Dl Primar!

Facem ședința ordinară, joi.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Marcu Valentin, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

*

Și dacă mai veniți cu un astfel de proiect fără să am C.V.-ul omului și fără să am o prezentare a lui, vi-1 votați singuri, executivul, între dumneavoastră, care cum vreți.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri - inițiat de consilierii Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Ploiești, Str. Găgeni nr. 94B (fost nr. 88) - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre de modificare a Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.77/31.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești » - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Minea Constantin Gabriel

Mulțumesc domnul Președinte!

Aș avea și eu o rugăminte, rog doamnele care se ocupă cu materialele pentru ședință, în speță proiectele de hotărâri, să-mi confirme și mie dacă aceste proiecte sunt semnate de către proiectant. Și aici vorbesc la plural pentru că este vorba de proiectele nr. 17, 18 și 19. Este vorba despre studii de fezabilitate.

Dl Ganea Cristian

Aș dori ca acest proiect să fie inițiat de întreg consiliul.

Dra Zaharia Mihaela

Doamna Iamandi, vă rog să ne ajutați.

Dl Mateescu Marius

A pus o întrebare domnul consilier Minea, dacă sunt semnate de proiectant studiile de fezabilitate?

Dna Iamandi Mihaela- Director direcția Tehnic Investiții

Studiul de fezabilitate pentru upgrade semaforizare, care cuprinde modernizarea mai multor intersecții din municipiul Ploiești a fost întocmit de Search. După aceea s-a scos la licitație, proiectare și execuție, modernizarea intersecției. Devizul general este actualizat în urma procedurii de achiziție de către noul proiectant, de către UTI.

Dl Minea Constantin Gabriel

Și rugămintea mea era dacă, confirmați semnătura celor de la UTI pe acest proiect?

Dna Iamandi Mihaela- Director direcția Tehnic Investiții

Da.

Dra Zaharia Mihaela

Proiectantul a semnat devizul care se înlocuiește prin această hotărâre.

Dl Minea Constantin Gabriel

O.k. Mulțumesc! Și rugămintea mea în continuare este ca să nu mai pierdem timpul, pentru proiectele 18 și 19?

Dna Iamandi Mihaela- Director direcția Tehnic Investiții

Studiile de fezabilitate, cred că este vorba de Cantacuzino și de Terminalul Găgeni, sunt întocmite de Intergroup. Sunt semnate de către reprezentanții Intergroup-ului și avem și în sală un reprezentant de la Intergroup.

Dl George Sorin Botez

Deci este semnat sau nu este semnat?

Dna Iamandi Mihaela- Director direcția Tehnic Investiții

Da, este semnat.

Dl Minea Constantin Gabriel

O.k. Mulțumesc mult!

Dl George Sorin Botez

Și eu. Rugămintea mea, încercați pe cât posibil data viitoare să găsiți cuvinte românești.

Dna Iamandi Mihaela- Director direcția Tehnic Investiții

Este o denumire pe care o moștenesc.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar pe viitor cum văd un cuvânt în engleză, vă provoc, discutăm numai în engleză, să vedem cine știe.

Supunem la vot:

Dl Ganea Cristian

Am făcut un amendament, ca toți consilierii să fie inițiatori. Este vorba de punctele 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, inclusiv 28.

Dl George Sorin Botez

S-a acceptat.

Supunem la vot punctul 17:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*** .

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții "CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI” - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* ’k'k

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada Gh.Gr.Cantacuzino, în zona Pasaj C.F.R. Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare strada Gh.Gr. Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limită oraș, inclusiv terminal multimodal” -inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

W 'k'k

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT i” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•k'k

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 2”

  • - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: t                                                                                                                                                                                                                                       ■ N ******               ***** ****


Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?    -                                     Lg/ .■

Dacă sc abține cineva? -                                     ,y

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”

  • - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 4”

  • - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, Bdul. Republicii nr. 104" - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.248/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului "Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind

realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de autobuze electrice - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.249/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de tramvaie - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.250/26.07.2018 privind aprobarea participării municipiului Ploiești în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - troleibuze”, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale de troleibuze - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dra Zaharia Mihaela

Vreau să vă anunț că ședința ordinară a lunii octombrie,             joi 22

noiembrie ora 1330 în această sală, iar grupul operativ va avea loc mierc'ufi 2T"h'oiembrie la ora 13 30, la sala de ședințe de la etajul trei din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

Materialele vor fi trimise de astăzi.                           i f ; - j £7

Mulțumesc!                                                            •

'k’k-k

Dl Geor»e Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

îk & *

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrste; întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă