Proces verbal din 16.02.2018

Proces verbal din 16 februarie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

• • •• ■


PROCES - VERBAL

_____

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești,'* din data de 16 februarie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, domnul Adrian-Florin Dobre, nr. 1415/13.02.2018.

La ședință au participat un număr de 27 de consilieri.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnul Laurentiu Ditu

»                 s


  • - Primar

  • - Secretar

* aa

Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez

AA A

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

A

începem ședința de astăzi cu Imnul de stat al României.

*

Suntem prezenți 25 de consilieri. Lipsesc domnii consilieri Bolocan Iulian și Neagu Puiu. Constat existenta cvorumului.

s

Supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                 - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi ”pentru”, ordinea de zi aprobată.

aaa

Trecem la discutarea punctelor de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1 „Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018".

Dacă sunt discuții? Nu sunt.

Supunem la vot:

-25 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 25 de voturi "pentru” proiectul a fost adoptat.

Punctul 3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești'.

Discuții? Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, față de varianta propusă și afișată pe ecran, vreau să fac următoarele amendamente și am rugămintea la cineva din conducerea C.S.M.-ului sau dacă la secretariat s-au adus amendamentele noastre, ale comisiei de buget-finanțe, să le afișeze.

înainte de secții, mergem pe buget, la funcționare, subvenția rămâne la 10 milioane 700, ar fi bine să afișați anexa, la rândul 19 jos, coloana E. Iar la dezvoltare avem 1 milion 250.

Acestea au fost sumele propuse în comisia de buget-finanțe, pe care le supun atenției dumneavoastră.

Și vreau să mai fac încă un amendament.

Dl George Sorin Botez

Haideți să le luăm pe rând. Acesta a fost un amendament față de proiectul inițial.

Supunem la vot:

Cine este pentru?               - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 25 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pe secții, vreau să propun un schimb între două secții: de la baschet, de la bunuri și servicii, să luăm 150 de mii lei, să-i ducem la gimnastică ritmică. Bugetul rămâne în echilibru, s-au schimbat între capitole.

Dl Ganea Cristian Mihai

Aș vrea să pun o întrebare: acest buget este pentru întreg anul sau pe jumătate de an la C.S.M.?

Dl George Sorin Botez

Este un buget pe tot anul, nu facem bugete pe o jumătate de an. In Comitetul de Coordonare, aceasta a fost propunerea de buget pentru tot anul. Noi nu am făcut o propunere de buget pentru șase luni.

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul Director, vă rog să-mi răspundeți la microfon.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Domnul Palaș, dumneavoastră vorbiți de un an fiscal.


Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, eu vorbesc de un an fiscal.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Este o mare diferență, să nu cunoaștem faptul că, noi la sport, Vorbiriîj^ an competițional. Este ca și cum mi-am pus niște obiective la începutul anului,,..măi'TCj^r din punct de vedere fiscal și când ajungi la sfârșitul anului văd că mi s-a tăiatfriiFbuget. Nu apuc să-i pun acoperișul că trebuie să o dărâm să o iau de la capăt.

Vreau să vă explic în plan sportiv: noi, la începutul anului, ne-am asumat niște obiective: acela de a participa într-un eșalon superior în competiția respectivă, anul sportiv terminându-se în anul 2018, în vară. Suma pe care ne-o alocați dumneavoastră nu ne permite să mai participăm la competiții.

Sub acest aspect deja s-a creat un precedent prin care C.S.M.-ul este executat în 82 de procese. Până în data de astăzi Clubul Sportiv Municipal a fost executat, dacă nu mă înșel, de 2 milioane 200 de mii de lei, de sportivi care au fost sub contract, au avut obiective asumate și datorită lipsei alocării bugetare nu au mai ajuns să-și atingă obiectivul, să ne putem plăti contractele, să-și desfășoare activitatea.

Ne putem confrunta cu astfel de situații, așa că, din punct de vedere economic, vă cred, nu sunt bani, din punct de vedere sportiv și al expunerii, nu sunt argumente.

Vă mulțumesc!

5

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul Crîngașu, vă rog frumos, nu ați răspuns. Este pe întreg anul sau pe jumătate de an? Știu că anul sportiv se încheie undeva la începutul verii.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

In iulie 2018.

Dl Ganea Cristian Mihai

Deci, banii aceștia sunt până în iulie?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Nu. Pe tot anul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Noi nu facem bugete pe o jumătate de an. Consiliul local fundamentează bugetele pe tot anul. Așa este la început de an, nu pe o jumătate de an.

Dl Ganea Cristian Mihai

Deci, este pe întreg anul. Foarte bine. Mulțumim!

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu, vă rog!

Dl Dănescu Ștefan

Sunt pentru tot anul, dar sunt prevăzuți numai pentru anul competițional ce se încheie în 2018. Domnul Crîngașu ați prevăzut și ce se întâmplă din vară până în decembrie?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Este prevăzut până la sfârșitul anului, obiectiv asumat.

Dl Dânescu Ștefan

Cum știți dumneavoastră dacă veți promova sau nu pe diferite secții șap^ș^jferite sporturi?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal                4/

Majoritatea secțiilor au competițiile deja stabilite până la sfârșit' Mefgbmpipe participare și pe asigurarea contractelor.                                      •. :'                !î


Dar am fost obligați să anunțăm bugetul pe tot anul.

Dl Pană George

Domnul director, totuși lămuriți-ne: este un buget pe tot anul, am înțeles, dar activitățile, că ați făcut vorbire și de un an sportiv, activitățile care sunt preconizate a se desfășura și în baza cărora s-au alocat sau se vor aloca aceste sume, se vor desfășura până în luna iulie, așa cum ați spus sau până în luna decembrie? De fapt, aceasta este întrebarea. Vorbim de secția de baschet, vorbim de secția de gimnastică ritmică, acolo unde s-au produs schimbări.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Bugetul de funcționare pe performanță este până în vară. Salarii și contracte sunt până la sfârșitul anului dar participarea este până în vară. Eu nu pot să previzionez sistemul competițional pe care îl adoptă fiecare Federație. Fiecare Federație are alegeri. Au fost alegeri la handbal, vor fi alegeri la baschet, se modifică sistemul competițional, nu pot să previzionez care sunt condițiile de participare pentru anul următor.

Dl Pană George

Și atunci cheltuielile din vară până în decembrie, sunt necesare pentru?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Până în vară.

Dl Pană George

Am înțeles și din vară încolo, sumele de bani sunt necesare pentru?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

In funcție de ce ni se comunică de la fiecare federație de specialitate, pot fi modificări. Asta vreau să punctez, că este un aspect delicat pentru că nu discutăm de un an fiscal, discutăm de an competițional. Pot interveni pe parcursul competiției modificări în ceea ce privește aplicarea bugetară.

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul director, ca să fim foarte înțeleși, acești bani sunt pentru anul competițional sportiv iulie 2018 plus angajații primăriei, organigrama primăriei până la sfârșitul anului, dar din iulie încolo, nu mai avem contracte cu sportivii, nu mai avem contracte cu terți decât dacă vom hotărî acest lucru.

Mulțumesc frumos!

9

Dl Primar

Vreau să vă spun din capul locului, și acesta este un lucru pe care l-am discutat cu toții și în ședințele preliminare de buget și în comisiile consiliului local, în special în comisia de buget finanțe, faptul că pe anumite bunuri și servicii, sumele alocate acum nu sunt suficiente până la sfârșitul anului. Acest lucru este cauzat de lipsa de spațiu bugetar sau de veniturile care ne-au fost transmise de la Direcția Regională a Finanțelor Publice și alte venituri pe care le avem. încercăm pe parcursul anului, așa cum am discutat, să vedem ce economii se fac, 4

să vedem evoluția modului de stabilire clară a sumelor care vor alimenta bugetul consiliului, bugetul municipiului Ploiești de la a doua jumătate a anului, așa cum se prevede în legea bugetului la nivel național. O să vedeți pe parcurs, domnul președinte              buget-

finanțe, domnul Palaș, o să facă aceste precizări și amendamente la nivelul ''fi^ărchjh^țituții, fiecărui capitol din cadrul fiecărei instituții în parte. Mulțumesc! ,>’ < /   7 • 'A V*-,

Dl George Sorin Botez                                   \

Domnul primar, întrebarea era dacă bugetul este pe tot anul. Bugetul nu poate să fie altfel decât pe tot anul. Dacă la jumătatea anului sau la luna a 9-a se consideră că^pe-ănumitc zone de achiziții de bunuri și servicii sau funcționare a secțiilor sportive ar mai fi nevoie de suplimentarea sumelor, este o chestiune pe care o vom discuta atunci. însă, mai este o chestiune legată de un alt aspect care niciodată nu a funcționat în consiliu, este vorba de obiectivele de performanță, este vorba de faptul că un buget pe secții sportive nu poate fi discutat sau nu poate fi apreciat decât în raport de performanțele pe care ți le propui. Ori aceste performanțe ar trebui să fie explicate în vară în mod detaliat consiliului pentru a stabili dacă suntem de acord sau nu suntem de acord cu ceea ce se propune.

Nu se poate ca o persoană sau unele persoane să ia niște decizii referitor la obiectivele de performanță, iar noi aici în consiliu să venim și să finanțăm performanța respectivă. Din punctul meu de vedere și cred că sunt în asentimentul tuturor, acest consiliu nu trebuie să stabilească numai banii care se alocă C.S.M.-ului ci și care sunt regulile după care C.S.M.-ul funcționează și care sunt obiectivele pe fiecare secție. Pentru că, dacă vreau să scot campion mondial pe gimnastică ritmică, de exemplu, mă duc și duc acolo bani. Aceasta este o chestiune care trebuie să fie asumată pe de o parte de către cei care propun, dar finalmente decizia trebuie să aparțină consiliului. Ori până la acest moment, eu sunt în al șaselea an de mandat, nu-mi aduc aminte ca vreodată, în vreo ședință de consiliu, să fi aprobat sau să fi fost măcar informați cu privire la obiectivele de performanță ale fiecărei secții ale C.S.M.-ului.


Tocmai din acest punct de vedere se ajunge în luna a 10-a sau a 1 l-a la niște situații de criză, în care se constată că nu mai sunt bani și că este musai nevoie să alocăm bani pentru că există arierate și mai mult decât atât, ultimele două luni întotdeauna sunt neacoperite iar asta se traduce într-o gaură fără fund, într-un sac rupt întotdeauna al C.S.M.-ului și peticit și întotdeauna iese o chestie în care nimeni nu este mulțumit.

5

Tocmai de aceea vin și spun, și aceasta a fost și fîlosofia constituirii acestui buget, că pe de o parte, la funcționarea C.S.M.-ului trebuie reduse foarte mult cheltuielile și am să vă dau un singur exemplu, în Comitetul de Coordonare ce am stabilit. Echipele noastre care se duc în deplasare întotdeauna nimereau pe la hotelurile cele mai scumpe, cu mese la restaurant de toată lumea pleca ca în concediu, în condițiile în care avem echipe de copii, avem echipe de juniori, care pot foarte bine să stea în unități locative puse la dispoziție de direcțiile județene de sport sau în cămine și să apeleze, în loc de restaurant să meargă la o cantină școlară.

Sunt foarte mulți bani care s-au cheltuit în zona asta, vă rog să mă credeți. Sunt foarte mulți bani care s-au cheltuit în zona de transport, unde am stabilit acum două luni un tarif maxim care să fie agreat la transport de 2,5 lei în condițiile în care, s-au făcut cheltuieli între 5 și 7,5 lei pe kilometru pe transportul pe care l-a făcut C.S.M.-ul. Să nu mai zic că plecau la Tulcea și făceau foaie de parcurs pe Brăila. Este ceva de neimaginat ce s-a întâmplat acolo.

Dl Primar

Precizarea pe care am făcut-o era o precizare generală pentru buget, nu era cu destinație pentru C.S.M.

In al doilea rând, știți foarte bine, toate discuțiile pe care le-am avut, nu numai în zona C.S.M.-ului ci și la alte servicii de utilitate publică și alte servicii și direcții din subordinea primăriei, alte instituții, la fel, suntem foarte atenți la modul de cheltuire.

Pe de altă parte, mă bucur foarte mult că dumneavoastră și alți colegi consilieri locali, sunteți în Comitetul de Coordonare și nu mă îndoiesc de faptul că o să fiți extrem de exigenți și cu privire la buget și cu privire la contractele care se vor încheia acolo, astfel încât să nu avem probleme asupra modului de cheltuire în mod eficient al banului atunci când acest ban ajunge în bugetului C.S.M.-ului.

Chiar mă bucur că se face acest lucru, mă bucură faptul că există această propunere de a avea anumite obiective de performanță în funcție de care se poate calcula fiecare buget la nivelul fiecărei secții sportive. Și atunci nu mai este o problemă să ne trezim că facem din 3 deplasări înconjurul pământului sau mai știu eu ce minuni de genul acesta. Lucruri pe care le știm și le-am analizat și de aceea s-a ajuns la această decizie. Există acest comitet de coordonare, un filtru foarte puternic, ați fost extrem de exigenți la modul de construire a bugetului pentru C.S.M., ați venit cu o serie de propuneri toți membrii care ați participat acolo și am salutat aceste propuneri, de a încerca să utilizăm cât mai mult ceea ce înseamnă patrimoniul primăriei în activitatea sportivă a C.S.M.-ului pentru a reduce o serie de cheltuieli care și în opinia mea ca și în opinia dumneavoastră nu erau normale.

Dl George Sorin Botez

Și o ultimă chestiune, vreau să vă spun că prima variantă propusă de C.S.M. era de 28 de milioane de lei.

Dl Primar

Și s-a ajuns la 10.

Dl George Sorin Botez

S-a ajuns la 10. Diferența vă gândiți dumneavoastră cam ce era.

Dl Ganea Cristian Mihai

Tot ce s-a spus până acum este perfect adevărat. Ideea este că am să-1 rog pe domnul director, ca la sfârșitul lunii mai, să prezinte consiliului local o propunere asupra viitoarelor obiective pe care vrem să le îndeplinim, ca să nu se mai zică că vrea domnul Sîrbu nu știu ce, domnul Ganea nu știu ce, domnul primar nu știu ce. Să vedem de comun acord.

Sunt destul de intrigat. Avem secție de patinaj viteză, iar noi nu avejn'^O^^Unde se antrenează? în Germania. Și de ce stă la C.S.M.? De ce nu stă la Petrpml<ae c^^tjrk la federație? Avem o sală de sport la care plătim utilitățile și este folosită de''alt-club"’

Sunt anumite lucruri care s-au adunat an de an.

Dl George Sorin Botez

Să vedeți absurdul situației și unde se duc banii. Noi avem sălile de^^rt, pe.care le închiriem cu 70 de lei ora, iar sportivii C.S.M.-ului se duc și închiriază săli de sport private unde plătesc 120 de lei. Așa ceva este de nedescris.

Dl Ganea Cristian Mihai

Mai am de adăugat ceva. Am convenit împreună cu Comitetul de Coordonare ca mesele care se vor da sportivilor să fie asigurate de cantinele școlilor din Ploiești. Pentru că în Ploiești avem destule locuri unde se poate lua masa în mod civilizat și conform graficelor caloriilor și tot ceea ce doresc.

Pe de altă parte, sunt un pic în dezacord cu dumneavoastră cu privire la unitățile de cazare de la direcțiile județene. Haideți să stabilim acest lucru, nu eu ci Comitetul de Coordonare, și în funcție de performanțe. Nu o să poți să trimiți pe cineva care merge la un campionat mondial să stea în Tokyo la un liceu.

DI George Sorin Botez

Revenim. Domnul Palaș, îmi cer scuze pentru această intervenție dar o să vă rog pe dumneavoastră, voiați să faceți o precizare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă mulțumesc! Mare parte din ceea ce voiam să spun eu ați spus dumneavoastră.

Vreau doar să scot în evidență faptul că tot ceea ce înseamnă cheltuială cu personalul este asigurată și dacă discutăm despre cheltuieli cu bunuri și servicii, aici într-adevăr mi-e teamă că pot să apară diferențe pe parcursul anului. Numai dacă mă uit la cifre, pe o execuție de anul trecut de 12 milioane 333 avem acum 10 milioane 700. Dar, așa cum bine ați precizat dumneavoastră, în urma unei analize a activității pe prima jumătate a anului s-ar putea să ajungem la o situație cât se poate de clară la C.S.M. și în situația în care se va impune să refacem rectificări, chiar forțați de eventualele hotărâri judecătorești, în situația în care vom avea astfel de cazuri, va trebui să punem în conformitate situația existentă cu nevoile.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

9

Aș vrea să mai anunț consiliul, că în Comitetul de Coordonare la C.S.M. am luat decizia de a iniția un proiect de hotărâre prin care să separăm de la C.S.M. activitatea sportivă de activitatea de administrare a bazelor sportive, urmând să stabilim forma în care vom asigura administrarea bazelor sportive, pentru că din punctul nostru de vedere, cvasi-majoritatea sumelor se amestecă. Se amestecă pentru că se primesc niște sume destinate pentru plata utilităților și ele ajung pe titluri executorii sau pe altceva și vom ajunge în situația în care bazele sportive, care sunt practic bijuteria coroanei patrimoniului ploieștean să nu mai aibă sume necesare pentru a fi administrate.


Vreau să vă spun că membrii Comitetului de Coordonare își vor expfijhâ^ptifKMl de vedere prin vot. Noi am venit cu o propunere în fața dumneavoastră, că altfel aprobam noi bugetul. Dacă oricare dintre colegii noștri aici prezenți au o modificare de făcut, o discutăm și este binevenită.

Pe de altă parte, pe mine mă interesează un singur lucru: domnul Crîngașu, pentru cele 6 luni sau câte sunt până la vacanța competițională, eu cred că vă ajung banii de la baschet, nu?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci, transferul unei sume de la baschet la gimnastică ritmică nu afectează activitatea secției de baschet, corect?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Deocamdată nu.

Dl George Sorin Botez

Vorbesc în spiritul filozofiei a ceea ce s-a discutat până acum.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

în filosofia a ceea ce s-a discutat nu pot să previzionez. Echipa de baschet, pe care neam asumat s-o formăm împreună cu dumneavoastră în Comitetul de Coordonare, parcurge un turneu de calificare în Final Four.

Dl George Sorin Botez

Nu discutăm despre același lucru. Eu vorbesc de momentul până la care se termină Final Four. Vă ajung bănuții? Ajung, da?

Nu puteți să-mi spuneți mie că, cu 150 de mii de lei, pe care i-am luat de la baschet și s-a propus să-i ducem la gimnastică, o să puteți să țineți 6 luni de zile echipa în Liga I. Oricum veți veni cu o rectificare de buget în conformitate cu obiectivele, pe care vă rog să ni le prezentați înainte ca să fim de acord cu ele. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat cu handbalul pentru care plătim acum pentru că unii au avut niște ambiții mai presus de ceea ce Ploieștiul putea să susțină din punct de vedere financiar.

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Noi ne-am asumat să formăm această echipă, echipă care are în componență juniori din pepiniera proprie și au ajuns la nivelul acesta de performanță. Acum nu pot să le spun: nu performați.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Vă rog, domnul Ganea!

Dl GaneaCristian Mihai

De la începutul formării acestei echipe de baschet s-au promis diferite sponsorizări. A


venit vreuna?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal Nu.


Dl Ganea Cristian Mihai

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul președinte!

Aș vrea să vă rog 2 lucruri: în primul rând aș dori ca toate materialele care vor fi de acum înainte puse pe masa consiliului, să nu mai fie pe hârtie, să fie în format electronic. Aș dori, inclusiv aceste materiale care nu sunt puse pe site, de exemplu această anexă de la acest proiect nu a fost pusă pe site, le fel modificările făcute în timpul consiliului și toate informațiile. Este legat de toate proiectele pe care le vom avea de acum înainte și vreau să știți că voi vota fiecare proiect decât în funcție de informațiile pe care le voi avea. Așa că sper ca de la ședința ordinară din această lună să avem toate materialele puse la dispoziție pe mail, pe site-ul primăriei, în format electronic, nu pe hârtie.

Mulțumesc.

9

Dl George Sorin Botez

Domnul Rădulescu, doriți să spuneți ceva?

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Mulțumesc domnul președinte!

Vreau să vă informez că Hipodromul nu-și poate continua activitatea cu suma alocată pentru premierea curselor. Deja oamenii nu vor să mai înscrie caii în competiții și pe această cale, v-aș ruga să țineți cont că, în cazul acesta să nu aibă cineva de plătit niște polițe.

Dl George Sorin Botez

Domnul Rădulescu, vă revine atât dumneavoastră cât mai ales directorului în funcție

7                                                                                                                                                                  9

al C.S.M.-ului, onoarea de a merge pe la diferiți iubitori de curse și să găsiți sponsori. Pentru că îmi aduc aminte de un meci de handbal, în care echipa noastră juca cu o echipă din Cisnădie parcă, o echipă mică. Fetele noastre jucau sută la sută pe banii primăriei iar fetele de la Cisnădie jucau pe banii unei farmacii locale. Și vreau să vă spun că jucau chiar bine.

Tragem concluzia că sportul, mai ales sportul de performanță, nu se face pe banii publici domnul Rădulescu.

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Sunt de acord, domnul președinte, dar vreau să vă spun că oamenii au fost învățați cu bani și pe această cale v-am informat și aș dori sprijinul dumneavoastră în cazul în care va ieși un circ, să nu sufere nimeni.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Asta îmi aduce aminte de o chestie cu Ștefan cel Mare si cu caii, când

9                  9      9"

Ștefan cel Mare le-a spus celor care aveau cai să aștepte pitiți să vină turcii și la un moment dat unul a spus: Măria ta, haideți să ne dăm jos din pom. La care Ștefan cel Mare le-a spus: stați acolo că vin turcii. Și acesta spune: măcar caii măria ta.

Trageți dumneavoastră concluzia de aici. Dacă nu vor să stea caii acolo să plece caii că nu avem ce să le facem. Noi nu avem de unde să scoatem bani din bugeț£^^>cștiului, care arată asa cum arată ca să creăm niște premii cum sunt alea de la Paris./"

Dl Ganea Cristian Mihai


’                                              ^.-ss=r\A

.........

Hipodromul este adevărat, este o bucățică din C.S.M. Clubul Sportiv NțuhiCjpal!, în primul rând ar trebui să se adreseze tuturor copiilor din orașul P1 oiești^i    mulț^udețul

Prahova. Nu ar trebui să avem jucători nici de la Vaslui, nici din Spaniâvjiciîdsftt^dhegal, de nicăieri. Acest club sportiv a fost creat pentru copiii orașului Ploiești. Maxiffi am zis, cei din județ. Noi am avut chiar și un proiect cu un liceu sportiv, dar până acum nu s-a făcut nimic. Sper să reușim anul acesta.

Hipodromul Ploiești este încadrat ca sport. Să știți, cursele de cai nu sunt considerate sport. In toată lumea hipodroamele și activitatea lor sunt sub egida ministerului agriculturii și chiar al finanțelor, nicidecum al sportului. Cred că este singurul Hipodrom din lume în care primăria, din bani publici, dă premii pentru curse. Anul acesta am hotărât să tăiem jumătate din suma pe care am avut-o anul trecut. în mod sigur, anul viitor nu vom mai da niciun ban. Ar trebui să se dezvolte singur acest Hipodrom prin pariuri. împreună cu colegul meu domnul viceprimar Pană, chiar am pus o poziție în buget în care să căutăm o societate care să ne ajute în crearea unui caiet de sarcini pentru viitoare pariuri.

Mulțumesc!

3

Dl Dănescu Ștefan

Aș vrea să-l întreb pe domnul Rădulescu sau pe domnul Crîngașu: pentru premii, câți bani s-au alocat anul trecut?

Dl George Sorin Botez

Fără antrenori, da?

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

150 de mii.

Dl Dănescu Ștefan

Si anul acesta?

3

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

75 de mii.

Dl Dănescu Ștefan

Și pentru arbitri?

DI Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

30 și ceva de mii.

Dl Dănescu Ștefan

75 de mii, cât caii.

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Eu v-am spus pentru anul trecut.

Dl Dănescu Ștefan

Anul acesta s-au alocat 75 de mii.

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Anul trecut au fost curse mai puține. S-a făcut un calendar competițional...

Dl Dănescu Ștefan

Nu am nicio problemă dar vă rog frumos să verificați și dacă ajungeți la concluzia că

arbitrii trebuie să fie plătiți cu 750 de milioane pentru 10 curse...

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Domnul Dănescu, să știți că am luat unele măsuri. Vom dimini m-am referit la aceste cheltuieli care au fost făcute cu arbitri, eu mă reft A

In rest, cheltuielile zilnice, lunare și la sfârșitul anului vor fi mult mai n

Dl Dănescu Ștefan

Poate luați de la arbitri și dați la premiere.

"'A'.

la cheltfiaffile^Eu nu îlȚiPurse,camu.vot. îiciCdfecat anul'Weîit.

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Dacă o să-mi permită regulamentul asta, o să o fac.

Dl Dănescu Ștefan

Vă mulțumesc!

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Țin să vă aduc la cunoștință vizavi de activitatea Hipodromului Ploiești că a luat ființă Federația Română de Trap.

Dl Ganea Cristian Mihai

De ce vă uitati la mine? s

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Pentru că în ordine ierarhică sunteți cel care coordonează și verifică activitatea.

Dl Dănescu Ștefan

Federația Română de Trap este entitate privată?

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Este o asociere între două cluburi, dar ceva este foarte bine de remarcat si de tinut cont

7                   as

- faptul că este singura abilitată prin hotărâre judecătorească să organizeze cursele de trap pe teritoriul României. Atrag atenția că ne putem afla într-o fază a unui conflict...

Dl George Sorin Botez

Domnul Crîngașu, dumneavoastră nefiind de specialitate, dacă vă dă cineva o informație ca aceasta o luați de bună. Dacă eu mâine mă duc și fac o Federație Română de Fotbal, prin asocierea clubului meu privat cu al domnului Dobre, îl pun pe Mircea Sandu președinte, și o să vă spun că, prin hotărâre judecătorească, o să-i fac sediul pe undeva pe la Vaslui și judecătorii de acolo vor face cum au făcut cei de pe la Făgăraș parcă, de au făcut al doilea barou din România. Deci, federația aceasta este un ONG care nu are niciun fel de autoritate la nivel național.

5

Dl Crîngașu Silviu - Club Sportiv Municipal

Au făcut o solicitare către Clubul Sportiv Municipal, în vederea unei colaborări.

Ce spune domnul Rădulescu, ca să-i răspund domnului Dănescu, sunt tarife preluate, sunt tarife vechi pe care nu puteam să le modificăm decât după încheierea sezonului de alergări. Aici, împreună cu dumneavoastră Comitetul de Coordonare, se poate ajunge la o reducere a acestor sume.

Apropo de pariuri, până ce nu se emite un regulament, până nu se fac comisiile, până nu se licențiază arbitrii, nu putem aborda această pistă. Am studiat.

Dl George Sorin Botez

Domnul Crîngașu, punem pariu că luni vor fi pariuri?

Domnul Vîscan, vă rog!

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc! Nu am vrut să mai iau cuvântul, speram să fie o ședință s<|Lifta^^^.,

Avem la Hipodrom deplasări interne, detașări, transferări, anul trequțs^au cnp^t.3 mii, anul acesta avem trecut în buget 50 de mii. Cine se deplasează de la Hipodrom și.uhd^? Deci, la Hipodrom, anul trecut, pe bugetul din 2017, ați avut execuție 3 mțRfe leganpl ăc^stâ aveți 50 de mii trecut în buget.                                             ■

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal               N*

Domnul Vîscan vă răspund eu - eu am trecut zero. Nu știu cum au apărut acolo, să nu se supere nimeni.

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul președinte, vă rog frumos, haideți ca discuția aceasta să fie în cadrul Comitetului de Coordonare pentru că am promis o ședință scurtă, la obiect.

Dl Rădulescu Lucian - Club Sportiv Municipal

Am primit informații acum. Sunt cursurile de anul trecut.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Putem rezolva rapid problema pe care ați ridicat-o.

Domnul președinte, putem să rezolvăm simplu problema aceasta, printr-un amendament pe care să-l trecem în textul hotărârii care să sune așa: „Pregătireaprofesională a salariaților se va efectua în municipiul Ploiești.”

Ce înseamnă asta? Orice pregătire, care de regulă, până anul trecut se făcea la mare sau în altă parte, se va efectua în municipiul Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Lăsați măcar județul Prahova.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și în felul acesta, orice sumă trecută, poziționată, nu va mai putea fi cheltuită atâta timp cât nu se vor mai efectua deplasări în afara localității.

Dl George Sorin Botez

Dar totuși, mă gândesc, dacă există o sumă și noi impunem chestia asta, și dumneavoastră spuneți că nu va mai fi cheltuită, nu ar fi mai bine să o luăm de acolo și s-o ducem în altă parte s-o folosim?

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

In momentul acesta, din lipsă de timp, lăsați lucrurile așa.

DI Primar

Domnul Palas, trebuie să avem în vedere si următorul lucru: sunt o serie de angajamente care se fac la finele anului și plățile se fac în cursul acestui an. Domnul Rădulescu a spus că pentru cheltuielile aferente acestui an, suma este zero. Probabil că sunt sume care vin de anul trecut și atunci trebuie să avem grijă de acest aspect astfel încât să nu blocăm plățile pe care trebuie să le facem pentru angajamentele anului trecut.

Dl Vîscan Robert

Aveți perfectă dreptate dar cineva ar trebui să știe și să răspundă.

Haideți să trecem la vot mai bine.

9

Dl George Sorin Botez

Domnul Palas vă mai mențineți amendamentul?

9                                     9         9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul președinte și acest amendament o să-l propun la fiecare inst^u^^parte.

Dl George Sorin Botez

Nu acesta, primul.                                                / /

Dl Palaș-Alexandru Paul                                  ț'S I

Primul amendament cel cu 150 de mii? Da. Vă rog să-l supuneți lavot. Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:                                  ***»«»*?


/fi / /fi

*

Fac precizarea că sunt prezenți în sală și domnii consilieri Bolocan Iulian și Neagu Puiu. Suntem prezenți 27 de consilieri.

*

- 27 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Al doilea amendament, cel din textul hotărârii, vă rog să-1 inserați ca art. 3 și să renumerotați, cu următorul text:

Dl Palas-Alexandru Paul

—-----*--------------

„începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești”.

In felul acesta rezolvăm și situația probabilă a unor facturi venite din urmă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?               - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Alte discuții dacă mai sunt pe acest proiect? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

- 27 voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* **

Punctul 4 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

e. Avem la funcționare 10 milipanc 245, 590 de mii cu amendament.


Mulțumesc! Deschideți anexa publicată pe sit este corect și la dezvoltare, în loc de 406 mii propun care trebuie să fie și aceea prezentă. Acesta este un


Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?               - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

adoptat.


Cu 27 de voturi "pentru” amendamentul a fos

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Al doilea amendament, la art. 3 același text..,

7                                 5

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, suma aceasta pe care ați modificat-o dumneavoastră nu are nicio legătură cu bugetul total?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ba da, dar este prinsă în bugetul total.

Dl George Sorin Botez

Vreau să fiu sigur că toate consecințele sunt prinse.

Supun la vot amendamentul:

Este vorba de pregătirea profesională a salariaților, amendament pe care îl vom pune în toate bugetele.

Cine este pentru?               - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Mai aveți un amendament?

Dl Palas-Alexandru Paul

-------5C—-----------------------

Da. anul financiar 2018 nu se vor acorda vouchere de vacanță salariaților Filarmonicii”. La art. 5 si renumerotati.

9                                      9

Dl George Sorin Botez

Vă rog domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte al comisiei 1 din care fac și eu parte, cei de la Teatru și de la Filarmonică, știți foarte bine că au salariile mult mai mici decât cei de la primărie. Dacă am dat la Casa de Cultură I.L. Caragiale vouchere, haideți să dăm și la Filarmonică și la Teatru pentru că așa este normal. Cei din primărie au salarii foarte mari față de restul instituțiilor.

Părerea mea. Mulțumesc frumos.

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Scuzați-mă stimate domnule coleg, facem retorică. Noi am discutat problema aceasta în comisia de buget.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Am discutat-o dar și în comisie poziția mea a fost aceeași. Am zis să fim de acqrd.să le dăm. Să hotărască consiliul. Dacă mergeți și discutați cu cei 2 directori de la’Fjlartnonică.

A. A ' .AA ȚA W* >-u/T?;

2,t)T©n23/


Am discutat-o dar și în comisie poziția mea a fost aceeași. Am zis să fim de acqr4,,să le dăm. Să hotărască consiliul. Dacă mergeți și discutați cu cei 2 directori de la^ilarmonică^ și de la Teatru, o să vedeți că salariile dânșilor sunt foarte, foarte mici fată/dereeie^xlih^ Primărie-                                                         fiK |3

Dl Primar                                      O l£*

Știu că anumite decizii dintr-o hotărâre de consiliu local nu pot să rczolvFo pr<... în mod chirurgical. Cu toții știm că, atât la nivelul Filarmonicii ”Paul Constantin^scu” cât și la Teatrul ”Toma Caragiu” sunt o serie de angajați care au beneficiat de o serie de majorări. Dar există o anumită categorie de angajați care nu au beneficiat de aceste majorări. Aceasta este problema pe care cred că a vrut s-o ridice și domnul consilier.

Culmea este că, în general sunt dezavantajați cei care sunt cumva în spatele scenei față de cei care sunt pe scenă sau care au legătură directă cu scena. Vă dau un exemplu pe care l-am auzit într-o discuție ducându-mă într-o zi la Teatru: o persoană, care se ocupă de lumini și care este direct implicat în activitatea scenei, a beneficiat de această majorare, în schimb șeful de serviciu, care coordonează acea activitate de acolo, nu a beneficiat de această majorare. Acum nu știu, poate ne răspunde fie doamna director, fie domnul director, s-ar putea să ne aflăm în anumite situații în care șeful de serviciu să câștige poate mai puțin decât cel pe care-1 are în subordine.

A

încă o dată vin și spun - nu știu dacă se poate, chirurgical rezolva această problemă, să luăm fiecare persoană în parte să acordăm acolo și pentru alții nu. Ca și o lege, o lege este pentru toată lumea nu rezolvă problemele punctual.

Dl Sicoie Florin Lucian r----------------------------;-----------

întâmplător, ca director de muzeu știu foarte bine legislația privind salarizarea din instituțiile de cultură și în noua lege a salarizării, aici este un dezastru. Dacă salariile funcționarilor publici, personalului contractual din consiliile locale și județene au crescut sensibil, nu stau să spun de două ori, o dată și jumătate sau mai mult, practic pe această lege, în zona de cultură, salariile au crescut teoretic cu 25% și aplicânduli-se transferul contribuțiilor, o mare mârșăvie pentru că legea aceea a apărut la 3 luni după prima lege și este aberant să aplici o lege apărută la trei luni la legea din iulie. Cert este că, de exemplu -într-o instituție de cultură, creșterea reală la 1 ianuarie a fost de 3 - 4%. Vorbesc de personalul de specialitate.

A

întâmplător, de la 12 la 2, am participat, ca director de muzeu, la ședința consiliului județean. Aici s-a propus, tocmai pentru că funcționarii consiliului au beneficiat de acele măriri considerabile, să se dea vouchere la toate cele 5 instituții de cultură. Deci, consiliul județean a considerat că este o manieră de a compensa faptul că acestor oameni le-au crescut salariile cu 4%. Vă dau un exemplu, la Muzeul meu a crescut între 30 de lei și 100 de lei salariul. Ceea ce nu poți să compari cu ceea ce s-a întâmplat la consiliul local.

A                                                                                                   A

Intr-adevăr, situația cea mai dramatică este la Casa de Cultură. In consiliul județean s-a spus că nu se vor da vouchere de vacanță la funcționari, ci numai la instituțiile de cultură.

Dl George Sorin Botez

Da, mulțumesc! Vă rog domnul Palaș.

DI Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!                                     ,_____

Stimați colegi, credeți-mă, propunerea pe care am facut-o, nu am facut-d dife^lgtia de a limita accesul unor salariați la un drept posibil să-1 aibă. Este vorba^pTnîș^r^t^ții bugetare pe care le avem, pe de o parte. Pe de altă parte, nu știu dacă ați ș^izaVlă^ăș^^e Cultură, acest amendament nu a fost adus. Motivul principal fiind, faptul că, da, Casa.de Cultură discutăm de cea mai mare vitregire din punctul acesta de vedere. Qf^eu,nu.c^^că va exista o persoană în Primăria Municipiului Ploiești care să conteste faptul c-ă^î^^^a de Cultură se dau vouchere de vacanță. Acesta este considerat un mod de a stimula oamenii de acolo.

Acum, vă întreb poate retoric: cum vom explica noi salariaților din Primăria Municipiului Ploiești că aproximativ 400 de salariați din cele două instituții de cultură, Teatru si Filarmonică beneficiază de vouchere si ceilalți salariați nu?

5                                                                                                                                  a                       9                           5

Dacă veți avea dumneavoastră un răspuns la întrebarea aceasta...

Vă rog să votați cum credeți.

Dl Ganea Cristian Mihai

Nu pot să nu dau dreptate colegilor mei, dar totuși, cei de la Casa de Cultură sunt cei mai vitregiți de soartă. Eu propun să le dăm dânșilor, iar în luna iunie, la rectificare, în funcție de banii pe care îi vom avea, să vedem dacă putem să dăm și celorlalte instituții.

Dl George Sorin Botez

Alte discuții? Vă rog, domnul Sicoie!

Dl Sicoie Florin Lucian

A

In ceea ce privește ce spunea domnul consilier Palaș, cum le vom explica funcționarilor publici, este de ajuns să se vadă cu cât le-au crescut salariile la 1 iulie. Cred că altă explicație nu este necesară. Deci, măririle au fost între 40 și 80%. Eu dau un exemplu: șoferul meu de la muzeu are 12 milioane în mână, șoferul din primărie are 24. Fac aceeași muncă.

Dl George Sorin Botez

Am încheiat discuțiile?

9

Supunem la vot amendamentul de la punctul 5 ”/« anul 2018 nu se vor acorda vouchere de vacanță salariaților Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești”:

Cine este pentru?               - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?          - 10 voturi

s

Cu 16 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale grupului P.N.L., amendamentul a fost adoptat.

*

Precizăm că domnul consilier Dănescu nu se află în sală.

*

Dacă nu mai sunt alte modificări, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 5 . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri șicheftuieli llt nîltvtlflm                  z/nt/iV/'/r/                              D/.i J1/i ./>'

gAM tf7

3* S<

cy ■-


al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2(h<s sil pe anii 2019-2021”.                                                * ___

Discuții? Domnul Palas!                                         LW

Dl Palas-Alexandru Paul                                      \ |_W?

Aici, propun modificarea pentru secțiunea „dezvoltare” de la 2 milioane.. 200$ milioane cu lista de investiții aferentă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Cu 16 voturi "pentru” și

adoptat.

-16 voturi


- 10 voturi

”10 abțineri” ale grupului P.N.L., amendamentul a fost


Următorul amendament?

Dl Palaș-Alexandru Paul

In text, amendamentul cu pregătirea profesională, art. 3 „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești'. Restul articolelor se vor renumerota.

Dl George Sorin Botez

*

A revenit în sală si domnul Dănescu, suntem 27 de consilieri.

*

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Dacă nu mai sunt alte amendamente, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre adoptat.

Punctul 6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021".

Discuții?

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Art. 2, amendamentul cu pregătirea profesională „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești”

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                - 27 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mergem în anexă. întreb Poliția Locală dacă are pregătit vreun fișier în-caresa avem valorile modificate, pentru că modificând eu generalul, acest lucru va avea efect și asupra analiticelor.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vaida, aveți stick-ul?

Dl Vaida Adrian - Director Poliția Locală Ploiești

Da. Este afișat.

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

La „cheltuieli de personal” în loc de 17 milioane 765, cât era inițial, vom avea 17 milioane 965.

Dl George Sorin Botez

Este o creștere acolo?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Cei 200 de mii de lei sunt propuși pentru a fi suplimentați deoarece a existat o propunere din partea Poliției Locale pentru angajarea a 5 posturi de agenți de ordine publică.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 27 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

La „bunuri și servicii” - 765 este corect și „cheltuieli de capital” - 87. Este în regulă.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai aveți alte modificări, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Au fost două amendamente.

Dl George Sorin Botez

Ultimele două nu au fost amendament, doar ați explicat niște sume.

DI Primar

Referitor la suplimentarea sumelor pentru Poliția Locală Ploiești, într-adevăr^i^ă este să discutăm despre nivelul la care ar trebui să acționeze Poliția Locală Ploi^șil;Hu1îfă^u£\ de obiective publice, numărul de instituții de învățământ, problemele cu cafe/se 'confrunta/ Ploieștiul, numeric nu este într-un raport foarte bun vizavi de atribuțiile peMar^|^^^â^ », poliție le au. Problema este alta, și am mai spus-o de câteva ori și solicit Directorului “Pbhțieh',7 Locale, ca în fișele de post să existe criterii de performanță pentru activitafoa^po^ț^îâfe^ locali. Așa cum am primit o informare în cursul acestei săptămâni, avem un serviciu în Cadrul Poliției Locale, fiind serviciu sunt cel puțin 7 posturi de execuție acolo, care pe parcursul unui an a avut 49 de procese-verbale de constatare din care doar 20 s-au soluționat cu amenzi, cuprinse între 500 și dacă nu mă înșel eu, 5000 de lei la o singură societate. Deci dacă, acest raport al constatărilor făcute de către serviciul respectiv al Poliței Locale, și nu este singurul serviciu care se află în această situație, referitor la numericul sau raportat la numericul pe care dânșii îl au în serviciul respectiv și la situația din teren, eu cred că trebuie să avem o analiză extrem de serioasă, criterii de performanță iar persoanele care nu-și fac datoria să plece de acolo și să vină cei care sunt interesați, mai ales la nivelul salariilor actuale, care vor să facă muncă în interesul comunității.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Punctul 7 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări 2019-2021 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești '.

Dl Palas-Alexandru Paul

X

In anexă, subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice, la funcționare avem 3 milioane 118, corect și, pentru dezvoltare, zero, corect.

Mergem la textul hotărârii.

Dl George Sorin Botez

Nu avem modificări în anexă?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu am de făcut modificări în anexa la hotărâre.

In hotărâre vă rog frumos să inserați textul cu pregătirea profesională "'începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești” și să renumerotați celelalte articole.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                 - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

*

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

27 de voturi "pentru”.

* i*

Punctul 8 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de chețtțiieti^^niil 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Serviciului Public Finanțe Loddt^^ltn^^^f^ Domnul Palaș, începem cu textul?                            O (

Dl Palaș-Alexandru Paul

Hai să începem cu textul din hotărâre, articolul 5, cel referitor^la'-p^ătjWâ profesională „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâripregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești”.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?                 - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Adoptat cu 26 de voturi ”pentru”.

*

Menționăm că doamna consilier Stanciu Marilena nu se află în sală.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

In anexă, față de forma inițială afișată pe site, propun următoarele modificări: la cheltuieli de personal, în loc de 12 milioane 673, cât am avut inițial, 12 milioane 873 -diferența de 200 de mii de lei vine ca propunere din partea comisiei de buget-finanțe pentru angajarea a 2 persoane, începând cu 1 martie, care vor lucra direct cu publicul.

Mai departe - bunuri și servicii...

Dl George Sorin Botez

Doamna director, îmi cer scuze, eu sunt cetățean al municipiului Ploiești: de ce până la ora asta nu am primit corespondența cu impozitele? Nu putem să facem într-un fel să lăsăm totuși cetățenilor timpul necesar? Pentru că dacă se trimite pe 5 martie...

Doamn Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Am făcut licitația...

5

Dl George Sorin Botez

Vă rog eu mult de tot dacă putem să urgentăm, pentru că vrem să lăsăm timpul necesar oamenilor să-și facă socotelile și dumneavoastră să nu muriți la ghișee, da?

Și nu mai scrieți acolo ce spune domnul Primar, puneți-le suma, că aia îi interesează.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificarea pe care o propun este doar la cheltuiala de personal, la bunuri și servicii și bunuri de capital nu propun nicio modificare. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

26 de voturi "pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                - 27 voturi

Cine este împotriva?

Dacă se abține cineva?

J

I1 «fx ", i ' '

27 de voturi "pentru”.

\     li 1 "l j JhH***^*'

*

Menționăm că a revenit în sală doamna Stanciu. A**

Trecem la punctul următor „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021”.

Discuții? Domnul Palas.

5                                           5

Dl Palas-Alexandru Paul

începem din textul hotărârii: art. 5 „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua, exclusiv în municipiul PloiestF.

Dna Iordănescu Mihaela - Spitalul Municipal Ploiești

în acest moment eu am deja asistente trimise la cursuri pentru perfecționare. Noi nu putem avea cursurile doar la Ploiești. Avem cursuri la Școala Națională de Management Sanitar. De asemenea, Conferința de Epidemiologie pentru Infecții Nosocomiale, de exemplu, anul trecut a fost la Zalău, acolo a trebuit să trimitem asistentul de igienă și medicul care se ocupă de igiena spitalului. Nu putem să le ținem doar la Ploiești. Dacă dumneavoastră puteți să le organizați în Ploiești pe toate, eu nu am nimic împotrivă.

Dl George Sorin Botez

De ce, ar trebui Consiliul Local Ploiești să organizeze conferința...?

Dna Iordănescu Mihaela - Spitalul Municipal Ploiești

îmi cer scuze, nu vreau să supăr pe nimeni.

Dl George Sorin Botez

M-ați supărat deja. Noi încercăm să rezolvăm niște chestiuni și dumneavoastră ne spuneți nouă că dacă scriem asta ne apucăm noi să facem conferințe la Ploiești. Atunci rugați-1 dumneavoastră pe domnul Palaș să facă un amendament că se organizează la Ploiești „conferința pentru tinere mame”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Scuze domnul președinte, scuze stimați colegi, în momentul în care am făcut acest amendament și la Spitalul Municipal nu am luat în considerație faptul că, din total buget de aproximativ 42 de milioane de lei estimat, practic contribuția municipiului Ploiești este de aproximativ 2 milioane jumătate, luând în considerație dezvoltare și funcționare. Practic, banii pe care personalul de specialitate al spitalelor pleacă la pregătire profesională, vin din partea Casei de Asigurări, vin din partea Direcției de Sănătate Publică. Practic nu sunt bani care vin de la bugetul municipiului Ploiești.

Voiam să spun că îmi retrag amendamentul.

Dl Sicoie Florin Lucian

------------------------------------

In general am fost de acord cu amendamentele domnului Palaș, pe care ^respect foarte mult..

AV".....AN

ie§0Rjdo_p^ț^le. ) fâeă<fiz^|^^ sau


Dl George Sorin Botez

L-a retras.

Dl Sicoie Florin Lucian

Este vorba de o chestiune de principiu. La spital vine un acce Școlirea se face la Măgurele, la Institutul de Fizică Atomică. Unde s-medicul care lucrează? Aceeași problemă ar putea fi la Filarmonică și la Teatru. Sunt niște cursuri de măiestrie de vioară la Conservatorul din Cluj.

Dl George Sorin Botez

Noi nu avem bani nici să trecem strada și trimitem omul la Praga să studieze?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru spitale, noi dăm bani doar pentru utilități și la dezvoltare. îmi retrag amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Pe anexă sunt modificări?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da. Pe anexa publicată pe site avem „subvenții de la bugetele locale pentru spitale”, pentru funcționare, avem 1 milion 886, sumă incorectă - 1 milion 166 și o să precizez imediat de ce. Vă rog să deschideți fișierul cu modificările adoptate în comisia de buget. Noi anul trecut am adoptat un proiect de hotărâre prin care ofeream stimulente medicilor în baza Legii nr. 95 din 2006, în limita unui salariu minim brut pe economie. Luând în considerație faptul că, de la 1 martie, anul curent, salariile medicilor și nu numai ale medicilor, ale întregului personal din spital, mai puțin cel administrativ, vor fi mărite semnificativ, considerăm inoportun acest ajutor. în consecință, vom acorda ajutorul acesta doar pentru lunile ianuarie și februarie. începând cu 1 martie, nu-1 vom mai acorda pentru medici.

Deci, avem subvenții pentru funcționare 1 milion 166 la rândul 17 și pentru dezvoltare 1 milion 915. Acestea sunt modificările pe care le avem de adus în anexă.

Sunt două modificări: o modificare la cheltuielile pentru funcționare și una pentru dezvoltare.

Dl George Sorin Botez

A

In atenția colegilor: s-au făcut două modificări, este vorba de retragerea acelei indemnizații care se acordă medicilor și care a fost acordată în condițiile în care veniturile medicilor erau insuficiente. Față de creșterile preconizate și aplicabile cu 1 martie, domnul consilier apreciază și propune să renunțăm la această „premiere”, urmând să se facă modificarea corespunzătoare.

Da, domnul consilier?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul președinte. Și în textul hotărârii o să vin cu un text în acest sens.

Dl George Sorin Botez

Anexa unde ați făcut modificările sunt consecințele a ceea ce am discutat, corect?

Supunem la vot modificarea din anexa hotărârii:

Cine este pentru?                 - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.Dl Primar

Domnul Palaș, noi avem o hotărâre de consiliu local prin care s-a aprobat darea în plată a acestei indemnizații suplimentar la salariu. Eu cred că ar trebui să intrăm în acea hotărâre de consiliu local și să facem modificarea respectivă. Noi punem această prevedere în buget ca suma să existe, părerea mea, discutăm aici să vedem cum abordăm. Știm că avem o regulă, dar facem o excepție: cete două instituții, Spitalul Municipal și Spitalul de Pediatrie să vină cu cete două proiecte de hotărâre modificate până la sfârșitul acestei luni ca să intre în ședința ordinară și facem acolo modificările. Cred că este mult mai ok așa. Este părerea mea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu am căutat la secretariat, vă mărturisesc că nu am văzut o astfel de hotărâre adoptată. M-am uitat pe textul legii care spune că se pot acorda în limita prevederilor bugetare. în consecință, dacă ai prevedere bugetară, poți să te acorzi, dacă nu, nu. Dacă vom rămâne la ceea ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea să căutăm o hotărâre care nu există. De aceea, eu vă rog să fiți de acord să adoptăm acest amendament.

Dl George Sorin Botez

Părerea mea este că nu ar fi nicio problemă numai să fim pe aceeași undă. Care este amendamentul?

Dl Palaș-Alexandru Paul

"Începând cu data de 1 martie 2018, nu se vor mai acorda medicilor stimulente S\

salariate în baza Legii nr. 95/2006. începând cu data de 1 martie 2018, se acordă suplimente salariate personalului de specialitate, în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net în plată la 31 decembrie 2017 și cel în plată la 31 ianuarie 2018, dar nu mai mult de două salarii minime.” Acesta este text din lege.

Dl George Sorin Botez

O întrebare: de ce îi dau doar începând cu 1 martie 2018? In ianuarie și februarie ce fac cu el?

Dl Palaș-Alexandru Paul

în primul rând, ianuarie este o dată de referință. Retroactiv, pe ianuarie nu ai cum să mai dai. Suntem în februarie.

Dl George Sorin Botez

Haideți să dăm cu 1 ianuarie. Cum să nu meargă retroactiv? A muncit, îi dau un drept. Cum adică nu merge? Dar acum când stabilesc bugetul, pentru obligațiile dg4^>^M. care sunt facturi din decembrie, de ce dăm?

Este vorba de faptul că oamenii aceștia, în perioada ianuarie-fe%uMe^®Pțț'îljff-o o riora nn Arte nrsn+nrrv. i + n+n r>ii nrt.v.i-nl          mi                    banî ^Iffig^ (Kg ' Să

situație care nu este în conformitate cu spiritul legii, au pierdut niște bani reglementez asta numai cu 1 martie? Este vorba de șase persoane care au? Este vorba de diferența dintre dat în plată la 31 decembrie și ce este dat în plată la< Măcar cu 1 februarie.


ffciahuane.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cu 1 februarie. Modificați. Cu 1 martie nu se mai acordă stimulente și cu 1 februarie se acordă suplimentele.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?               - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 27 de voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Alte modificări mai sunt?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               - 27 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

27 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

Punctul 10 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021”.

DI Palas-Alexandru Paul

înainte de asta, atrag atenția secretariatului să afișeze pe site și lista de investiții corespunzătoare modificărilor făcute, pe care o aveți la Spitalul Municipal pentru că am adoptat niște modificări iar lista de investiții pe care o veți publica, să fie corespunzătoare modificărilor făcute.

Dl George Sorin Botez

Dacă s-a operat sau nu s-a operat, asta nu știu. Dar amendamentul a fost în sensul că se modifică corespunzător și lista de investiții.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă vă duceți pe înregistrare, o să vedeți că a existat o modificare la dezvoltare, de la vechea sumă la 1 milion 915. Și corespunzător cu suma respectivă se modifică și lista de investiții. O dată cu modificarea textului, vine corespunzător și lista de investiții. Afișați vă rog lista de investiții de la Municipal care să corespundă cu suma de 1 milion 915.

Este în regulă doamna director de la Direcția Juridică? Mai sunt nelămuriri? Mulțumim!

*

Haideți la Pediatrie. Intrați pe anexă...


Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, luăm o pauză de 5 minute?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

Dl George Sorin Botez

Ne vedem în 5 minute.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Reluăm ședința. Suntem 26 de consilieri în sală, lipsește domnul Cosma Marcian. Reluăm cu proiectul numărul 10, Spitalul de Pediatrie. Domnul Palaș vă rog să faceți amendamentele.

Dl Palaș-Alexandru Paul

In anexă, în loc de „subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente pentru funcționare”, inițial aveam 1 milion de lei, acum propunem 470 de mii de lei. Motivul principal al acestei reduceri consistente vine din faptul că nu mai dăm medicilor stimulente.

Dl George Sorin Botez

Dar avem pentru 2 luni stimulente asigurate, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact. S-ar putea să mai fie nevoie, din a doua jumătate a anului, pentru cealaltă categorie, dar este o chestiune care urmează să fie analizată.

Dl George Sorin Botez

Domnul primar spunea în felul următor: dacă nu ar trebui să scriem acolo nu doar că se încetează cu 1 martie acordarea ci și faptul că pentru ianuarie și februarie se acordă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, putem să spunem și treaba asta.

Dl George Sorin Botez

Pentru claritatea exprimării.

Dl Primar

Acordarea acestor sume de bani s-a făcut printr-un articol din hotărârea de consiliu local prin care s-a aprobat bugetul.

Dl George Sorin Botez

Deci, rămân doar 470 de mii în loc de 1 milion. Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și 250 în loc de 290 la dezvoltare.


Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Există vreo listă de investiții care se modifică?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, vă rog să afișați și lista de investiții pentru a fi în afara oricărei confuzii.

Dl George Sorin Botez

E modificat, da?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot modificarea:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

*

Dl George Sorin Botez

în text?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mergem în textul hotărârii, după art. 2 vă rog să introduceți textul pe care l-am inserat la Spitalul Municipal. ”începând cu data de 1 martie 2018 nu se vor mai acorda medicilor stimulente salariate în baza Legii nr. 95/2006. începând cu data de 1 februarie 2018 se acordă suplimente salariate personalului de specialitate, în cuantumul necesar acoperirii diferenței dintre salariul net în plată la 31 decembrie 2017 si cel în plată la 31 ianuarie 2018, dar nu mai mult decât două salarii minime. "

Vreți să mai trecem ”pentru lunile ianuarie și februarie, se acordă”?

Dl George Sorin Botez

Eu zic că este suficient.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este o hotărâre în vigoare. Ea este valabilă până la 1 martie. Mi se pare inutil.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

*

Supunem la vot proiectul:


Cine este pentru?               - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi ”pentru” proiectul a fost adoptat. Mulțumesc !

Punctul 11 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019- 2021”.

DI Palaș-Alexandru Paul

Dați pe anexă la „subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice” în loc de 10 milioane 735 vă rog să puneți 12 milioane 585.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?               - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”. Mulțumesc!

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

La dezvoltare, în loc de 422 avem 726 cu modificarea listei de investiții.

2                                                                                                                                                                  9

Dl George Sorin Botez

Se modifică în mod corespunzător și lista de investiții.

Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi ”pentru”. Adoptat!

*

în text?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avem două amendamente: amendamentul cu voucherele, pe care-1 luăm de la Filarmonică și cel cu pregătirea profesională.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul de la art. 5 actual "începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești”:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

*

71

Supunem la vot art. 6, ”In anul 2018 nu se vor acorda vouchere de vacanță salariaților Teatrului „Toma Caragiu”Ploiești”:

Cine este pentru?                 - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?           - 10 voturi

Cu 16 voturi "pentru” și 10 "abțineri”, amendamentul a fost adoptat.


*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul a fost adoptat.

Punctul 12 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021, al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești’''.

Discuții? Domnul Palaș, vă rog.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Un singur amendament, cel cu pregătirea profesională în text.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 26 de voturi "pentru” proiectul a fost adoptat.

***

Punctul 13 . Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021”.

Discuții? Domnul Palaș, vă rog.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Același amendament, cel cu pregătirea profesională.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc.

*

Iar în anexă, mergem la „cheltuieli de personal”, în forma publicată pe site la cheltuieli de personal avem 5 milioane 10 si propun 5 milioane 130, forma afișată.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

„cheltuieli cu bunuri și servicii” și „cheltuieli de dezvoltare” rămân nemodificate.

Dl George Sorin Botez

Alte modificări?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu mai sunt.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”. Mulțumesc!

Punctul 14 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, ale învățământului particular si confesional acreditat pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021”.

Domnul Palas!

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu am modificări de adus la această hotărâre. Vreau doar să atrag atenția Direcției Economice că interpretează greșit (și sunt răutăcios) în stilul caracteristic o lege, incluzând sumele aferente persoanelor cu handicap neîncadrate în categoria „bunurilor și serviciilor”. Distinse doamne lucrătoare de la serviciul respectiv, această sumă aferentă persoanelor cu handicap se calculează ținând cont de numărul salariaților pe care îi ai. Și se calculează ca procent, 4% înmulțit cu salariul minim, înmulțit cu numărul de personal. Adică, dacă n-ai salariați, nu plătești. în consecință, nu are ce să caute această sumă la „bunuri și servicii”.

Dacă este cineva de la direcția financiară din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești?

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

De la buget suntem.

DI Palaș-Alexandru Paul

Vă rog frumos să transmiteți această informație colegelor.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică

O să transmit.

Nu are ce să caute această cheltuială. Este o cheltuială legii Inspectoratul Școlar Județean.


Dl George Sorin Botez

Si ce facem?

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu avem nimic de făcut. Este doar o interpretare.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?                - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

Punctul 15 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești”.

Doamna Zoia Staicu nu participă la vot.

Dl Minea Constantin Gabriel

Nici eu nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Nici domnul Minea.

Dl Hodorog Bogdan

Vreau să fac un amendament, domnul Președinte.

Nu am intrat în posesia planului de salubrizare a căilor publice, nu l-am văzut până acum nici pe site. Acordarea a 25 milioane 047 mi se pare puțin cam mare. Aș cere diminuarea lui cu 3 milioane și dacă se poate realocarea acestei sume către achiziția de autobuze.

Vreau să întreb de planul de salubritate a căilor publice, dacă este undeva, urcat pe site? Eu nu îl găsesc. Să știu exact câte străzi se curăță mecanizat...

Dl George Sorin Botez

întrebarea mea este în felul următor: Dumneavoastră ați spus că doriți ca o parte din suma alocată de unde?

Dl Hodorog Bogdan

De la salubritate să fie redirecționată, dacă se poate, către achiziția de autobuze.

Dl George Sorin Botez

Și suma aceasta la cât se cifrează și de unde trebuie luată?

Dl Hodorog Bogdan

De la salubritate, căi publice și deszăpezire.

Dl George Sorin Botez

Cât?

Dl Hodorog Bogdan

3 milioane.

Este o confuzie. Nu are de-a face bugetul pe care-1 discutăm cu chestiunea aceasta.

Dl George Sorin Botez                                     /

Aici se discută bugetul de funcționare și zona de investiții ale R.A.S^P^^uiȚT^el’Mte cheltuieli la care faceți dumneavoastră referire, bănuiesc că se regăsesc/în bugeOÎSrtare al localității, la capitolul respectiv. Și o să discutăm chestiunea aceasta la momentul respectiv.

Dl Hodorog Bogdan

Da, mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Aici, dacă sunt discuții? Domnu Palas?

’                                         9                                         3

Dl Palaș-Alexandru Paul


Mulțumesc! Dacă este cineva de la R.A.S.P.? Haideți să vedem ce cifre aveți ’     >9

dumneavoastră în bugetul dumneavoastră?

Cheltuieli estimate conform contractului nr. 1 din 2002, ce sume aveți prinse?

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

8 mii 638 rampă și 7 mii...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propunerea comisiei de buget-finanțe este de 7 milioane 205. Vă rog să modificați.

Dl George Sorin Botez

In ce umblăm față de forma aflată pe site? La ce capitol? La ce poziție?

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

Am adus și forma modificată. Venituri din servicii prestate, dar nu este nevoie să modificăm aici, am adus forma modificată.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asta produce modificări în cascadă. Vă rog să afișați forma propusă de comisia de buget-finanțe. Deci, venituri estimate conform contractului nr. 1 din 2002 R.A.S.P., avem 7 milioane 205.

Dna Gavrilă Mariana - Direcția Economică Sunt sume fără TVA la ei.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și cât înseamnă asta fără TVA? Doamna director, credeți-mă, nu mai am încredere pentru că am discutat una și ați făcut alta, vreau să văd suma pe ecran.

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

Total venituri - în forma inițială aveam 11 mii 812 și în forma aceasta, 11 mii 172.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Unde este suma de 6.054 fără TVA?

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

A

In anexa 2 .

Dl George Sorin Botez

Veniturile de acolo sunt cu TVA sau fără?

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu sunt fără T.V.A. Venituri din servicii prestate, din trimestrul IV am scăzut, la coloana 6.

Mă interesează total pe an.

Am stat de vorbă cu onorabilii de la R.A.S.P. de vreo trei, patru ori până

A ,   1         "X T •        i                     1 j         1           j 1    • w             • w             1                                 • «.• > .f"


Domnul președinte, îmi cer scuze dacă noi am hotărât să restabilim bugctu^ulterior. at de vorbă cu onorabilii de la R.A.S.P. de vreo trei, patru ori până a^dWi^r^fac că nu înțeleg. Noi putem să adoptăm bugetul și să precizăm că le oferim 7 milioane 205 copfonn contractului nr. 1, 638 pentru rampă și să-i rugăm frumos să-și refacă bugetul așa cuplam discutat de nenumărate ori până acum dar văd că nu au înțeles.

■i

ț wr-

\ î k ”i\ X ’— .         } X.


Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este corect bugetul.

Dl Palas-Alexandru Paul

Vă rog frumos să-mi arătați sumele.

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice în loc de 6.695, coloana 6, avem 6.054,37.

Dl George Sorin Botez

O să vă rog pentru acuratețea expunerii și pentru înțelegerea corectă de către toți consilierii, să ne spuneți și nouă, la art. cutare de la poziția x, noi am propus atât iar la comisia de buget s-a adoptat atât iar noi am făcut modificările.

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

La coloana 6 avem venituri din servicii prestate în municipiul Ploiești.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este corect acolo.

Dna Zaharia Carmen - Regia Autonomă de Servicii Publice

Deci, avem 6.054 în loc de 6.695.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este corect. Și rampa 536,4 cu TVA înseamnă 638, corespunzător în bugetul nostru. Este corect acum, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot cele două amendamente.

*

Menționez că suntem 24 de consilieri în sală. Au ieșit domnii Ganea Cristian si f                                                                                                                                                   9                                                                                9

Dănescu Ștefan. Domnul Marcian Cosma nu mai este și 2 consilieri nu participă la vot.

*

Amendamentul 1 cu 6.054:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • - 21 voturi

  • -  1 vot

21 de voturi "pentru” și 1 vot "împotrivă”.

*

Al doilea amendament:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

La același numeric, același vot.

9                            "                  9

  • - 21 voturi

  • -  1 vot

*

Luăm act după vot că a revenit și domnul consilier Ganea.

*

Alte modificări?                                                     °^o\

Dl Palaș-AIexandru Paul

în textul hotărârii, aceeași formulă cu pregătirea profesională a sfeația^^^^JSs/ Dl George Sorin Botez

Nu o treceți și pe aceea cu voucherele?                                    >/

Dl Palas-Alexandru Paul

Nu, pentru că nu au luat în considerație în buget, la construcția lui, acest lucru.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?                 - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi ”pentru”.

Suntem prezenți în sală 25 de consilieri, lipsesc domnii Dănescu Ștefan și Cosma Marcian și 2 consilieri nu participă la vot.

*

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui: Cine este pentru?                 - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi ”pentru”.

2 consilieri nu au participat la vot.

kk *

Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-AIexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Palaș-AIexandru Paul

Vă mulțumesc domnul Președinte!

9                                                               9

Au existat modificări atât asupra listei de investiții cât și asupra bugetului. Am rugămintea să începem cu lista de investiții și să afișați lista de investiții în ultima ei variantă.

Dl George Sorin Botez

Vă rog!

*

Menționăm că a revenit în sală și domnul consilier Dănescu. Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri.

*

Dl Hodorog Bogdan

Dacă îmi permiteți, domnul Președinte!

DI George Sorin Botez

Vă rog!

Dl Hodorog Bogdan


Aș putea să fac amendamentele până se instalează?

Dl George Sorin Botez

Făceti-le.

Dl Hodorog Bogdan

Mulțumesc!

Cum am spus, diminuarea bugetului la salubritate, căi publice, deszăpezire de la 25.047 mii lei se diminuează cu 3000 de mii lei, și dacă se pot redirecționa către achiziționarea de autobuze. Pentru că oricum bugetul am văzut că este foarte mic la autobuze, 7 milioane. Nu înțelege nimeni nimic.

Iar al doilea amendament, fac referire la majorarea de capital de la Hale și Piețe, unde este prevăzută suma de 18 milioane. Solicit de asemenea diminuarea cu 5000 de mii lei. De asemenea, dacă se pot redirecționa tot către achiziționarea de autobuze și atunci, l-aș ruga pe domnul Primar, cam câte autobuze s-ar putea achiziționa, ținând cont că sunt în buget prevăzuți 7 milioane, cu cei 8 care ar fi redirecționați și probabil că 15 autobuze din necesarul de 90, față de 7, ar însemna ceva pentru Ploiești.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Facem în felul următor: eu notez amendamentele dumneavoastră și o să le supunem la vot în ordinea ofertării.

Dl Hodorog Bogdan

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Deci, aveți o dată 3000 de mii de lei de la salubritate să fie duși la autobuze.

Mai aveți 5000 de lei de la Hale la autobuze.

Altele?

Dl Hodorog Bogdan

Atât. Asta a fost tot.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Haideți să începem cu lista de investiții.

Aveți două amendamente până acum.

Total listă de investiții, avem 35.536 milioane și ca să fim riguroși 170 de mii, din care 150 de mii de lei vin de la Consiliul Județean, iar din bugetul nostru 35.486.170. Fac precizarea că toți acești bani vin din excedentul anilor precedenți.

Și acum, să o luăm pe capitole:

La autorități publice - 822 de mii;

La alte servicii generale - 25 de mii;

Puteți verifica repede ce înseamnă cei 25 de mii.

Ordine publică și siguranță națională - 540 de mii.

A

învățământ - un milion opt sute nouăzeci de mii opt sute șapte zeci de lei.

Dl George Sorin Botez

Ce faceți dumneavoastră acum?


Deci, sunt amendamente.                                        .....

Sunt amendamente.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră faceți verificările, după care le luăm câte unul, câte unul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sănătate - 2 milioane 750.

Cultură, recreere și religie - 1 milion 325.

Asistență socială pentru familie și copii - 20.000.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică - 3 milioane 491. Dacă cineva este interesat să se uite pe fiecare articol, să ne spună, să vedem fiecare articol în parte unde se duce.

Protecția mediului - 2 milioane 262.

Combustibil și energie 310 mii din buget local și 150 de mii vin de la Consiliul Județean - total 460.

»

Iar la Transporturi avem 22.050.300 de lei. Și aici aș vrea să punctez pe două categorii diferite: avem o dată, la modernizare străzi 9 milioane 900 înregistrat, dar nu cred că rămâne suma asta. Domnule viceprimar Ganea, din câte am înțeles, o sumă de 2 milioane 700 de mii cu aproximație, se duce la autobuze. Este corect?

Dl Ganea Cristian Mihai

Da. La autobuze.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Despre ce sumă este vorba, doamna Buzățel?

Dna Buzățel Elena - consilier Primar

La transporturi?

DI Palaș-Alexandru Paul

2 milioane 700 rotund. Deci scădem 2 milioane 700 din 9 milioane 900 si îi ducem la autobuze.

Dna Marin Teodora

La autobuze avem 7000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Lăsăm aici 6 milioane 309...

Dl George Sorin Botez

Domnul Palas, ati terminat verificările?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Acum. 6 milioane 309 la modernizare străzi. Iar la autobuze, care sunt mai jos, puneți 9 milioane 700.

Aceasta a fost lista de investiții.

s

Toate aceste cifre reprezintă amendamente la lista inițială pe care trebuie să le supunem la vot.


Dl Primar

W'''

, «-'ii       >./-.•»               « r- j

X* 'îteăjSZj

uțe^^ffe


Nu faceți amendamente la fiecare?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu. Le fac grupat la toată lista.

Dl George Sorin Botez

Da, dar știți care este problema, nu merge grupat, pentru că unii acord cu unele dintre ele, iar alții să nu fie de acord.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este drept. Atunci le luăm pe fiecare, dar o să ne ia timp.

Dl George Sorin Botez

Să auzim:

Dl Palaș-Alexandru Paul

Autorități publice, noua cifră este de 822 de mii de lei.

Dna Marin Teodora

Așa a fost și înainte. Nu sunt modificări.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bun. La autorități publice generale a fost 25?

Dna Marin Teodora

Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ordine publică și siguranță națională - 540 de mii.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, spuneți rândul și capitolul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Capitolul ordine publică și siguranță națională. Inițial în buget cât a fost?

Dna Marin Teodora

740.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A fost 740 în buget, actual sunt 540 de mii.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Amendament adoptat cu 26 de voturi ”pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

învățământ: care a fost forma inițială?

Dna Buzățel Elena

1.987.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.987 forma inițială, 1.890.870, forma actuală.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

DI Vîscan Robert

De ce este mai mic?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pentru că au intervenit o serie de modificări domnul consilier, ceea ce a dus la realitatea aceasta. Intebați-1 pe domnul viceprimar Ganea.

Dl George Sorin Botez

A fost prinsă autoutilitara la Liceul Auto? Domnul Palaș spune că nu.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu nu îmi aduc aminte să fi fost prinsă.

Dl George Sorin Botez

Deci, cine ne poate spune dacă autoutilitara aceea este prinsă sau nu este prinsă?

Dna Iamandi Mihaela

Nu este prinsă pe lista de investiții.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, după o săptămână de lucru pe bugetul acesta, vă mărturisesc că am primit aseară un mesaj de la doamna Iamandi, că și-a adus aminte că trebuie trecută și această investiție. Nu am mai avut timp fizic să mai fac și această modificare.

Dl George Sorin Botez

Care?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cu autoutilitara despre care discutăm.

Dl George Sorin Botez

Și nu putem să o trecem acum?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ba da.

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Președinte, discutăm de lista de investiții. Am făcut mai devreme un amendament. Acum, dacă puneți acest amendament pe lista de investiții și mai exact la capitolul Transporturi...

Dl George Sorin Botez

Trecem și noi mai departe?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am rămas la învățământ, v-am spus o cifră și am fost întrebat dacă a fost prinsă o sumă pentru acel mijloc de transport.

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul Palaș, așteptăm să treceți pe lista de investiții autoutilitara pentru Liceul Auto.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atunci, vă propun, să luăm de la autobuze 500 de mii și să punem acolo.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De ce nu luăm de la Hale?


Dl Ganea Cristian Mihai

Era vorba de o sumă de 245 de mii.

Dl George Sorin Botez

Nu luăm autoutilitară mercedes.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Despre ce sumă este vorba?

Dl George Sorin Botez

245 de mii de lei.

Dl Palaș-Alexandru Paul

/X

In momentul în care faceți propunerea, vă rog să țineți cont de faptul că suntem limitați de niște sume pe care le avem la dispoziție pentru dezvoltare și nu putem jongla cu banii dintr-o parte într-alta. Trebuie să ne limităm suma pe care o avem la dispoziție și să luăm dintr-o parte și să punem într-alta.

Dl George Sorin Botez

Luați de la autobuze 245 de mii de lei, puneți-i acolo, deschideți poziția, că oricum s-au făcut mai multe amendamente cu autobuzele și reîntregim suma în partea cealaltă. Eu nu votez autobuzele acum, eu votez autoutilitara.

Deschideți vă rog poziție, la obiectivele de investiții. Ultima poziție, se va numi "autoutilitară...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna Buzățel, vă rog să mergeți la "învățământ”, ultimul rând, înainte de "Sănătate” și aici, cine a făcut amendamentul, vă rog să-l definească. Ce doriți? Achiziția de..., unde?

Dl Andrei Gheorghe

Autocamion pentru școală șoferi pentru categoria C - Liceul Auto Transporturi.

Dl Dănescu Ștefan

Autocamion cu remorcă, vă rog.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Secretariatul, autocamion cu remorcă.

Deci, achiziție autocamion cu remorcă, pentru Liceul de Transporturi.

Dl Dănescu Ștefan

Remorcă, scoală.

Di Palaș-Alexandru Paul

Treceți 250 de mii pe coloana E și trageți în jos formulele.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, ca să pot să identific în totalul acela, să nu umblu la el, dacă am spus 250 de mii de lei, trebuie să-1 iau de undeva, corect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

/X

II luăm de la autobuze. Și ajungem și acolo, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Haideți să luăm de la autobuze, ca să știm că rezolvăm o problemă cap-coadă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asta vreau să fac acum. Din 9 milioane 700 scădeți 250 de mii pe coloana E. Rămân 9 milioane 450.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

O fac, dar să ajungem acolo.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot amendamentul pentru inlcuderea pe lista de investiții a acelui autocamion pentru școală, cu valoare de 250 de mii de lei, fondurile urmând a fi luate temporar de la capitolul achiziții autobuze:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Amendament adoptat cu 23 de voturi "pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu-Simion Gheorghe, Hodorog Bogdan și Sălceanu Claudia-Oana.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mai departe. Sănătate. Cât era suma inițială?

Dna Buzățel Elena

2.750. Nu s-a modificat nimic.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cultură, recreere. Suma propusă - 1 milion 325. Active nefinanciare. Adică investiții. Supuneți la vot.

Dl Primar

Domnul Palaș, lăsăm la modernizare locuri dejoacă - 500 de mii doar?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Primar, am discutat de atâtea ori. Vreți să mai faceți vreo modificare azi, simțiți-vă liber, dar vă rog să veniți în locul meu.

Dl George Sorin Botez

Mai avem ceva de făcut la lista de investiții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ați supus la vot, la cultură?

Dl George Sorin Botez

Ce?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Păi, e modificare, de la 1 milion 900 la 1.325.

Dl George Sorin Botez

Investiții, da?

Cultură, recreere și religie. Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -10 voturi                                  i P- *   -

Amendament adoptat cu 16 voturi "pentru” și 10 "abțineri”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asistență socială. Cât era inițial?

Dna Buzatei Elena

20.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este în regulă. Mergem mai departe.

Locuințe, servicii și dezvoltare publică. Erau 2.290 mii, avem 3.491.000.

Vă rog să supuneți la vot, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Ce? Acolo este o sumă totală. Mă interesează pe articole.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modernizare și extindere a sistemului de iluminat public - 100 de mii.

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății - 5 mii.

Demolare clădirii aflate în proprietatea Municipiului Ploiești - 5 mii.

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești - 50 de mii.

Lucrări noi. Spun doar sumele mai mari.

Proiecte pentru eficientizare energetică blocuri de locuințe - 1 milion.

Realizare locuințe sociale str. Lucernei-Cartier Bereasca- 1,61 milioane.

Alte cheltuieli de investiții, sume mai mari aici nu am, dacă vreți să vă uitați peste ele să spuneți dacă sunteți de acord cu ele.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Amendament adoptat cu 26 de voturi ”pentru”.

Altceva?

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Protecția mediului. Cât am avut doamna City?

Dna Marin Teodora

2 milioane 860.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am avut 2 milioane 860, avem 2 milioane 262.

Dl George Sorin Botez

A

In ce constă scăderea?

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul Palaș, la stația de epurare am avut o Hotărâre Judecătorească pe care am lăsat-o anul acesta. Mi-am adus aminte azi de dimineață.

De la R.A.S.P. să dăm suma exactă?

Dl Primar

Domnul Palaș, este la capitolul 74.02.- a - Lucrări în continuare - punctul 4.

Dl Palaș-Alexandru Paul                                         **


Extindere rețele canalizare, da?

Dl Primar

Da. Modernizarea sistemului de colectare și epurare...

Aici trebuie 100.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunteți de acord să luăm de la extindere rețele canalizare etapa a Il-a, unpîc mai sus?

Dl Ganea Cristian Mihai

Da. Ca să nu le amestecăm.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci luăm 95 de mii de aici, da?

Dl George Sorin Botez

Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Primar, cât aveți nevoie aici, 95 de mii?

Dna Buzățel Elena

100.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Păi avem deja 5000.

Dl Ganea Cristian Mihai

95 plus 5-100.

Dl Palas-Alexandru Paul

â--------------------“----;—;

înseamnă că rămân aici un milion trei zeci și cinci, extindere rețele, până la un milion trei sute. Pe coloana E vă duceți și scrieți 1.035. Și vă duceți la modernizarea sistemului de colectare și puneți 100.

Totalul rămâne același.

5

Doamna Buzățel, cât aveam înainte?

Dna Buzățel Elena

2.262.

Dl Palaș-Alexandru Paul

La protecția mediului, da?

Dna Buzățel Elena

Da.

Dl Palas-Alexandru Paul

Și am rămas tot pe 2.262.

Dna Buzățel Elena

Da. Numai că sunt două sume care nu dau totalul.

Dna Marin Teodora

De la ”alte cheltuieli” la "protecția mediului”.

Dna Buzățel Elena

Ultimele două poziții nu sunt în total. 207 și 208.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci mai luăm 260 de mii.

Cred că trebuie să supuneți la vot "protecția mediului”. Avem??2.2^ ra^/de propunerea inițială de 2.860.

Dl George Sorin Botez

Deci, domnul Palaș, recapitulăm. Ce trebuie să facem noi acum?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Supuneți la vot modificarea listei de investiții la "protecția mediului” de la2.860 la 2.262.

Dl Primar

260 de mii de une i-ati luat domnul Palas?

9                                                              5

Dl Palaș-Alexandru Paul

260 de mii, domnul Primar, i-am luat de la "modernizare străzi”.

Domnul Președinte, vă rog să supuneți la vot.

Dl George Sorin Botez

Ce să supun la vot? Nu pot să supun o sumă, domnul consilier. Toată lumea este interesată să vadă de unde s-au luat banii aceștia. Adică, avem un minus de 260 de mii, care este luat de la poziția numărul cutare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, tocmai v-am spus că au fost luați banii de la modernizare străzi.

Dl George Sorin Botez

Si duși unde?

5               5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am completat poziția "protecția mediului”, unde, nu intrase în formulă ultimele 2 poziții "consultanță în vederea finanțării acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile” și "consultanță în vederea finanțării accelerării programelor...”

Dl George Sorin Botez

Și cât ați băgat acolo?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Erau 130 de mii.

Dl George Sorin Botez

Erau sau i-am pus?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu erau în formulă, domnul președinte.

Dl George Sorin Botez

Ce nu erau?

Dl Ganea Cristian

Erau, dar nu erau în formulă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Poziția exista, dar nu era băgat în formulă.

Dl George Sorin Botez

Nu era băgat în formulă în Excel? Am înțeles. Și drept urmare, ați făcut așa: ele erau acolo în pozițiile 1, 2 și ați completat Excel-ul și ați constatat că dacă refaceți Excel-ul, aveți

o sumă mai mare cu 260 de lei. Și atunci, ca să picați pe suma totală, ați ciugulit 260 de mii de la o altă poziție care se cheamă "modernizare străzi”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dl George Sorin Botez

A înțeles toată lumea?

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi ”pentru” și 1 vot "împotrivă” Mai departe.domnului consilier Botez George Sorin.


Dl Palaș-Alexandru Paul

Combustibil și energie. Avem de la bugetul local 310 mii, de la consiliul județean 150 de mii. Total 460 de mii în această propunere. Cât am avut inițial doamna City?

Dna Marin Teodora

590.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deci propunem modificarea de la 590 la 460, sumă totală provenită din sumele de la bugetul local și de la consiliul județean.

Dl George Sorin Botez

Și scăderea se reflectă asupa căror poziții?

Dl Primar

Răspund eu. Este expertiza tehnică a sistemului de alimentare cu energie termică. în cursul acestei săptămâni a fost deja deschisă oferta pentru acea expertiză tehnică care a apărut în discuțiile cu firma Veolia Energie și se pare că suma pe care noi am anticipat-o inițial și care revine municipiului Ploiești este mult mai mică decât prevederea inițială.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi ”pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Transporturi. De la valoarea inițială de 29.962,3 avem o valoare de 21.800.300 de lei.

Dl George Sorin Botez

Scăderea de la?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cele mai mari modificări au venit de la autobuze.

Le luăm pe rând dacă vreți, să le comparăm.

Dl George Sorin Botez

De la autobuze sau de la transporturi?

Dl Ganea Cristian Mihai


Dl Ganea Cristian Mihai

Mulțumesc frumos!

9

Dl George Sorin Botez

Bun. Și în ce constă modificarea?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vreți pe fiecare articol?

Dl George Sorin Botez

Nu. Unde se reflectă. Cel mai important.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Doamna city, am o rugăminte, citiți dumneavoastră la fiecare suma veche, eu vă spun suma nouă. Vă rog frumos!

Modernizare străzi Cartier Eroilor.

Dna Marin Teodora

Nu este modificat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mai departe.

Drum acces Libertății.

9

Dna Marin Teodora

200 suma inițială.

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

100 suma actuală.

Consolidare versanți strada Andrei Mureșanu.

Dna Marin Teodora

220 si a rămas la fel.

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Reabilitare, modernizare pasaj.

Dna Marin Teodora

500, a rămas nemodificat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Creare pasaj de trecere între strada Dâmbului și Mimiului.

Dna Marin Teodora

50.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Drum de acces Ghighiu.

Dna Marin Teodora

5000.

DI Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.


Podul peste Dâmbu.

Dna Marin Teodora

20.

Dl Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 200.

Modernizare Cartier Malul Roșu.

Dna Marin Teodora

1.075.

Dl Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 500.

Reamenajare Pasaj Pietonal "Galeriile Comerciale”.

Dna Marin Teodora

1.396.

DI Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 1.

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 1.

Lucrări up-grade a sistemului de semaforizare la intersecții.

Dna Marin Teodora

500.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A rămas la fel.

Achiziție și montaj sisteme acustice.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificată.

Străpungere strada Laboratorului.

Dna Marin Teodora

105 mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 500 de mii.

Modernizare strada Traian Vuia.

Dna Marin Teodora

5.

DI Palaș-Alexandru Paul

S-a modificat la 1.

Modernizare strada Anul 1848.

Dna Marin Teodora


30.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Modernizare strada Moldovei.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Modernizare strada Inului.

Dna Marin Teodora

150.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Rămas nemodificat.

Modernizare strada Recoltei.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Modernizare strada Miciurin.

Dna Marin Teodora

558 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Amenajare loc de odihnă strada Aleea Școlii.

Dna Marin Teodora

175.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 50.

Amenajare intersecție strada Ștrandului.

Dna Marin Teodora

30.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Amenajare mal pârâul Dâmbu.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Desființare trecere.

Dna Marin Teodora

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Relocare stâlpi.

Dna Marin Teodora

■ PLO'


30 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

* S » L <

Modernizare străzi.

Dna Marin Teodora

11 milioane 740.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 6 milioane 059 mii.

Modernizarea strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

Dna Marin Teodora

294 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Asigurare mobilitate trafic.

Dna Marin Teodora

1 milion.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Creșterea mobilității traficului.

Dna Marin Teodora

296.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Acord cadru lucrări rețea stradală.

Dna Marin Teodora

10.000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Strada Ștrandului.

5

Dna Marin Teodora

50.

Dl Palaș-Alexandru Paul

0.

PUZ modernizare rețea rutieră. La ”alte cheltuieli de investiții”.

9                                                                                                                 5

Dna Marin Teodora

PUZ lărgire Cantacuzino - 50.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

D.A.L.I. Ștrandului. Modificat la 1.

S.F. documentație expropiere Gara de Sud - Gara de Vest.

Dna Marin Teodora

30.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

S.F. creseterea mobilității traficului.

9                                            »

Dna Marin Teodora

80.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Servicii de consultanță achiziție tramvaie.

Dna Marin Teodora

130.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Strategie în vederea dezvoltării mediului de afaceri.

Dna Marin Teodora

130 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

0.

Achiziție autobuze.

»

Dna Marin Teodora

10 milioane.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 9 milioane 700.

D.A.L.I. prelungire strada Mărășești.

Dna Marin Teodora

10.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

D.A.L.I.

Dna Marin Teodora

2000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

S.F. PT+ DE amenajare intersecție strada Ștrandului.

Dna Marin Teodora

10.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

D.A.L.I. - Cartier Eroilor.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

PT + DE modernizare Cartier Buna Vestire.

Dna Marin Teodora

5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Modernizare Cartier Albert.

Dna Marin Teodora

5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Modernizare Cartier Râfov.

Dna Marin Teodora

5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Mimiu.

Dna Marin Teodora

5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Modernizare Cartier Mitică Apostol PT + DE - 1.

Drumuri acces Ghighiu - 1.

Dâmbu - poduri.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Modernizare Gârlei.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Modernizare străzi Cartier 9 Mai.

Dna Marin Teodora

5.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Modernizarea strada Traian Vuia.

Dna Marin Teodora

1.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Miciurin - 1.

Dna Marin Teodora

1.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Anul 1848- 1.


Moldovei - 1.

Inului - etapa a Il-a.

Dna Marin Teodora

7.

Dl Palaș-Alexandru Paul

7. Nemodificată.

Servicii de probe pentru analize de laborator.

Dna Marin Teodora

30 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificată.

Reabilitare, modernizare pasaje subterane.

Dna Marin Teodora

30 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificată.

Străpungere strada Laboratorului.

Dna Marin Teodora

50 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificată.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1 Cartier Malul Roșu.

5

Dna Marin Teodora

Urmează Mihai Bravu.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1.

Dna Marin Teodora

Analiza diagnostic a eficienței activității T.C.E. 130 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nemodificat.

Dna Marin Teodora

Analiza diagnostic a eficienței activității S.G.U. 130 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Dna Marin Teodora

Analiza diagnostic a eficienței activității S.C. Hale și Piețe 130 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Modificat la 1.

Dna Marin Teodora

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local în Ploiești - 130 de mii.


Dl Palaș-Alexandru Paul

155 de mii.

Dna Marin Teodora

Strategie amenajare/construcție parcări în municipiul Ploiești -

Dl Palas-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

Modernizare Cartier Pictor Rosenthal - 5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

Modernizare Cartier Râfov - 5000.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

SF piste de biciclete - 50 de mii.

Dl Palas-Alexandru Paul

Modificată la 20 de mii.

Dna Marin Teodora

SF desființare trecere la nivel de la Km 63 + 015 - 20 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

SF amenajare maluri pârâul Dâmbu - 20 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

SF, PT+DE Modernizare stăzi Țesătorilor și Spicului - 5 mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

SF Măsuri de protecție împotriva innundațiilor Bdul București - 5 mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului - 10 mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul

1 mie.

Dna Marin Teodora

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str. Găgeni - 50 de mii.

Dl Palaș-Alexandru Paul Corect.

Dna Marin Teodora

SF Modernizare strada Arinului - 15 mii.


Dl Palaș-Alexandru Paul

Corect.

Dna Marin Teodora

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu) - 20 elegii

Dl Palaș-Alexandru Paul                                      prăSo

10 mii. Acestea sunt toate modificările.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dl Primar

Toate aceste sume de la investiții privite în contextul, așa cum s-a spus și mai devreme, sumei care a fost stabilită ca excedent anul trecut, de aproximativ 79 de milioane de lei, ținând cont și de excendetul anilor anteriori, sumă la care se mai adaugă o serie de venituri care vin direct pe capitolul de investiții, pentru că așa prevede legea. Din aceste investiții, ați văzut și dumneavoastră, această listă modificată avem decât 33 de milioane 528. Cred că mai sunt o serie de modificări incluse în acest aspect, la care se adaugă aproximativ șapte milioane de lei suma aferentă diferenței la prețul la gigacalorie, subvenție pe care o susținem din bugetul municipiului Ploiești. Și totodată o sumă de bani, care este în bugetul inițal și de asta spun că trebuie privită în context comun, sumă de bani care a fost stabilită în bugetul inițial de 10 milioane de lei și în urma acestor modificări majore care au avut loc cu precădere la modernizare străzi, pentru că din verificările care s-au făcut acum s-a revenit la aproape 10 milioane de lei și la autobuze. Deci stăm foarte rău cu aceste sume la modernizare străzi, în contextul în care suma stabilită și pe care o să o vedeți în bugetul general de cheltuieli al municipiului Ploiești de 18 milioane de lei, se dorește a fi dusă în capitalul social pentru S.C. Hale și Piețe. Cu toții dorim ca această investiție pe care ar trebui să o facă S.C. Hale și Piețe, mă refer la piața agroalimentară din apropierea Halelor Centrale, să fie realizată. Din motive pe care nu cred că mai este cazul să le spun, dincolo de situația pe care o știm cu toții, acea expertiză tehnică din care rezultă un anumit risc seismic pe anumite zone ale pieței, dar și aspectul general pe care-1 are piața respectivă și bineînțeles avem în vedere și faptul că se află în imediata apropiere a unei clădiri monument, clădire reprezentantivă a municipiului Ploiești, într-adevăr această investiție trebuie făcută.

A

Problema este alta. In realitate, acolo avem o problemă juridică cu care ne confruntăm de aproape un an de zile și la care nu am găsit o soluție, astfel încât să putem demara modernizarea acestei piețe. Din nefericire, deși s-au depus eforturi susținute și cred că nu este nimeni împotriva acestei investiții și cred că nimeni nu a pus bețe în roate împotriva realizării acestei investiții, am fostul unul dintre cei care am susținut de la început când a apărut acea expertiză tehnică, necesitatea realizării acestei investiții, nu este nimeni împotriva realizării acestei investiții. Problema este că din cauza acestei situații juridice, și dacă mai luăm în calcul perioada necesară de timp în vederea elaborării documentației, procedurilor de licitații, etc., consider că până la sfârșitul acestui an nu cred că se va cheltui un leu pe această construcție. Și mă refer pe cheltuielile construite. Nu demolare, nu alte

cheltuieli. Bineînțeles, vom depune eforturi în continuare, dar mi se pare că a duce în capitalul social al societății Hale și Piețe, în condițiile în care, anul acesta avem investiții de peste 30 de milioane de lei în canalizări și care, dacă apoi nu venim c£i investiții în modernizarea drumurilor repsective, o să avem o deteriorare a acestor inypstiții^, riu.^red că este corect față de ceea ce se propune a se realiza ca investiții din bugetuf municipiului Ploiești.                                                                            'U 1

anului, mai mult decât atât, conform studiului de fezabilitate, acolo nic:


Să ținem o sumă blocată, a cărei certitudine de cheltuire nu o a%eih;pââăW»fa®șitul există, iar pe fostul studiu de fezabilitate, termenul de realizare al acestui proîect'este de 18 luni și să ținem acești bani blocați și într-un context în care Primăria Municipiului Ploiești are credite și va apela din nou la acele credite de care vom dispune și au fost aprobate de către CAEN de aproape 90 de milioane de lei în anii 2018 și 2019, eu cred că nu este corect.

De aceea, am avut discuții și sper ca și dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, să privim cu foarte multă atenție, să ne gândim foarte bine când votăm acest buget de investiții și ceea ce se va întâmpla cu această majorare de capital la S.C. Hale și Piețe. Știți foarte bine că pe lângă acest buget pe care l-am trecut în revistă până în prezent, există și bugetul de investiții pe acel credit EximBank de care vorbeam mai devreme, aprobat de CAEN, unde investiția de modernizare a pieței agro-alimentare, are o sumă de 10 milioane care este defalcată pe doi ani. 2018-3 milioane și 2019 - 7 milioane de lei. Nu este o abordare corectă să blocăm acești bani, în condițiile în care, avem nevoie de acești bani, pentru a realiza modernizarea drumurilor, după ce vom realiza investițiile pe canalizare. Până în prezent s-au încheiat deja contractele, sunt în stadiul de realizare a proiectelor tehnice și bineînțeles execuția lucrărilor respective de aproximativ 11 milioane de lei. S-au dat ordine de începere. Cel puțin la ultima informare pe care am primit-o, de șase milioane de lei. Urmează un nou ordin de începere de aproximativ 5 milioane de lei, după ce executantul lucrării v-a depune garanția de bună-execuție. Cel puțin 10-15 milioane de lei sunt necesari realizării investițiilor în drumuri, măcar pentru aceste contracte care deja au fost încheiate, contracte subsecvente și ordinul de începere dat.

Exact ce spunea mai devreme și domnul consilier de la P.M.P., cred că această abordare de a bloca banii acolo, nu este justă pentru Primăria Ploiești, mai ales în contextul în care ne aflăm cu aceste lucrări și consider, pentru început, că suma de 10 milioane de lei, aferenți creșterii capitalului social la Hale și Piețe este mai mult decât suficientă suma respectivă în acest an, pentru a putea demara măcar procedurile de realizare a investiției.

încă o data, vin și spun, situația juridică nu este nici pe departe rezolvată și deocamdată nu s-a întrezărit și nici nu există vreun document care să certifice faptul că aceasta va fi rezolvată într-un timp foarte scurt. Iar în cazul rezolvării acestei situații, procedura de licitație, numai termenul necesar licitației, va fi, de cel puțin 60 de zile. Apoi realizarea proiectului tehnic, emiterea autorizației de demolare, realizarea demolării actualei piețe și apoi începerea lucrărilor și bineînțeles decontările care probabil că dacă am avea situația juridică rezolvată, poate la sfârșitul anului, la începutul anului viitor să se demareze lucrările și plățile începând cu anul viitor.

Am avut aceste discuții cu cei doi viceprimari. Sper ca acest lucru să clarifice această situație și de ce insist pe acest fapt, este absolut necesar pentru Primăria Municipiului

Ploiești, pentru a putea gestiona un buget de investiții care atenție, se realizează doar din excedentul anului trecut și din împrumut.


Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Alte discuții dacă sunt?

5

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!                                  _ „ ....., v

Domnule Primar, proiectul, ați spus de două ori că nu există, suma"aespre care discutăm este rezultatul proiectului tehnic. Nu știu cum de nu știți până la momentul acesta că nu există un proiect pentru Hale și Piețe, pentru că l-ați și văzut.

Pe de altă parte, îmi amintesc cu câtă dorință și dumneavoastră și toți colegii, cărora le-am apreciat conduita în luna decembrie 2017, cu toții am votat să majorăm capitalul social la Hale și Piețe în vederea realizării acestei investiții cu suma de 25 de milioane. Deci, iată că la două luni, deodată ne dăm seama că, cu toții am greșit. Atunci nu s-a pus problema nici de 10, nici de 15, nici de 18 cum venim noi cu propunerea stăzi, s-a votat suma de 25. Iată că atunci toată lumea voia. Acum văd că avem și un amendament, 10. Atunci era prioritar, era necesar, acum, după două luni nu mai este necesar.

Pe de altă parte, domnule Primar, ați afirmat că anul acesta se vor investi 0 lei. Așa ați spus la un moment dat. Sau se vor cheltui, se pare. Păi atunci de ce mai propuneți 10 milioane dacă aveți certitudinea că nu se vor cheltui deloc? Este o fractură de logică în toată chestiunea asta.

Cu privire la creditul Exim, sigur, am discutat nu o dată, dar iar cu precădere am discutat, să spunem ancorați pe tema majorării ?? și am convenit cu toții, că sumele din creditul EximBank, respectiv 3 milioane 2018, 7 milioane 2019, destinația acestor sume va fi modificată, prin voința evident a consiliului local și va fi dată către acele zone în care este necesar într-adevăr să venim cu ele.

încercați să aruncați așa o imagine, asupra faptului că, în ciuda faptului că vom aloca astăzi o sumă de bani, mai sunt niște bani pentru Hale și Piețe. Domnule Primar, acei bani, așa cum încă o dată vă amintesc, am stabilit ieri că acei bani vor merge acolo unde vom stabili împreună. La străzi, la autobuze, sunt zece milioane care sunt liberi, ca să spun așa. Sunt disponibili.

Ati mai vorbit dumneavoastră de necesitatea si de dorința de a face această investiție.

9                                                                                                                             9                             9                                                                           9

Și v-ați exprimat, să spun așa, interesul și poziția că această investiție trebuie făcută.

Domnule primar și dragi colegi, vă reamintesc că, este singura construcție din acest municipiu, construcție de interes public, care are asupra ei, sau este grevată de un raport de expertiză și de un proces-verbal al unei autorități, singura abilitată în domeniul construcțiilor, care conchide că acea clădire trebuie demolată și construit altceva pe acel loc. Deci, dacă mai stăm și ne gândim că oricum nu vom cheltui niciun ban anul acesta, dar totuși hai să punem zece milioane cu toate că avem nevoie de ei în altă parte și ne tot frământăm și ne tot facem griji, vai ce bani mulți ducem noi la Hale, dar poate nu ne uităm că la un Festival Medieval din Ploiești ne propunem să cheltuim poate dublu decât am cheltuit anul trecut. Și nu ne uităm la faptul că, ne gândim să înființăm un centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Poate turiștii să vină să vadă Halele care se vor construi. Acolo ne putem permite și

ne putem gândi să ducem niște bani, că este necesar da? Să punem poate de două ori sau de trei ori mai mult niște sume la Festivalul Medieval. O.k. este frumos. Dar^acolo^este in

t


j/


important și acolo putem să facem. Putem să facem un centru de informaj^țtin^i^în Municipiul Ploiești pentru toate obiectivele din municipiul Ploiești. O.k. ac^S serpoate^a Hale și Piețe ne punem acum problema, față de acum două luni, că dintr-Q^tă^F^^e^^ așa de prioritar.

V-am explicat și ziua precedentă, domnule Primar, Hale și Piețe, ca sa>^^gsieaȘ'c^4H surse proprii, este exclus în acest moment. Pentru că așa cum și societățile^e^^țe^cu particularitatea, nu știu situația S.G.U.-ului și nu aș vrea să greșesc, dintre societățile celeltalte, Hale și Piețe, așa cum se preconizează, va ieși pe profit. Și se pare că va fi singura, încă o dată îmi cer scuze, nu știu care va fi situația S.G.U.-ului. Dar, Hale și Piețe nu are surse proprii să investească într-o asemenea construcție. Pe de o parte. Pe de altă parte, la momentul la care, hotărâm să mergem cu un capital social acolo, trebuie să luăm în calcul

A

că este o societate comercială. In momentul în care realizează o procedură prin care își dorește să realizeze această investiție, trebuie să aibă în mod foarte evident sau foarte clar lămurită situația financiară pe care o are din punct de vedere al investiției. A te duce la Hale și Piețe și a le pune doar zece milioane anul acesta sau cinci sau treisprezece, nu cred că este de natură ca Hale și Piețe să poată să deruleze o investiție. Pentru că ar însemna să promită pe banii altuia că la anul va avea bani. Sau peste doi ani. Este o chestiune pe care ar trebui să o înțelegem cu toții, că în momentul în care intri să faci o investiție, trebuie să fi sigur care este sursa necesară pentru a duce proiectul până la capăt. Chiar dacă o faci multianuală. Multianuală o faci în situația în care premisa sursei financiare îți este clară.

A însemna să faci o procedură prin care să desemnezi un constructor, în condițiile în care tu nu ai certitudinea sumelor până la finalizarea lucrărilor, este o eroare. Este o greșeală și acest lucru nu cred că se poate face. Aceasta este una din rațiunile pentru care s-a ajuns la cuantumul cifrei de 18 milioane, prin eliminarea tuturor eventualelor cheltueili care ar putea fi făcute și ulterior.

Și aș vrea să închid. Nu aveam de gând să intervin pe o discuție atât de lungă.

Cred că ar trebui să ne hotărâm până la urmă, să încercăm să facem în orașul acesta niște lucruri care într-adevăr să fie vizibile. Dincolo de faptul că sunt absolut necesare, așa cum spuneam la început. Ar trebui să ne hotărâm asupra unor investiții, care într-adevăr, dincolo de faptul că sunt emblematice și sunt simbolistice pentru orașul acesta, există riscul să ne pierdem în foarte multe direcții și să nu realizăm nimic. Ceva pentru care să ne mulțumească toți ploieștenii nu pentru un an, nu o pentru o jumătate de an, nu pentru trei ani. Este o investiție care dorim să rămână acolo. Este momentul în care trebuie să o facem, pentru că nu vreau să mă gândesc, ce s-ar putea întâmpla, dacă mâine, Doamne Ferește, se întâmplă un accident, avem o victimă acolo. Care este răspunsul pe care îl vom da?

Avem ostilitatea să începem să facem aceste lucrări. Dacă noi, vom spune la momentul acesta, vă dăm numai zece milioane, dar în realitate noi gândim că oricum nu cheltuiesc nimic, eu cred că greșim și nu ne atingem scopul pe care eu cred că noi cu toții ni-1 dorim.

Asta voiam să vă spun și vă mulțumesc!

Dl Primar

Domnul viceprimar, cred că important pentru noi toți este să realizăm această investiție fără doar si poate. Această inflectiune?? pe care dumneavoastră o aveți si dorința

9          9-1                 J      JL                       9 5»


evenimente noi la care cu toții am achiesat. Cum este acest eveniment care va avea loc, concursul de vioară.

Iar referitor la acea investiție, centrul de informare turistică, domnul Palaș, cred că mi-a scăpat, există o astfel de investiție pe bugetul Primăriei Municipiului Ploiești?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnule Președinte, a existat de fapt. Dar pot să vă certific că este eliminat.

Dl Primar

Dar nu există.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu mai există.

Dl Primar

Da. Și în urma discuțiilor am achiesat la această idee. Iar în ceea ce privește alocarea acestei sume, încă din cursul zilei de ieri v-am spus foarte clar, eu nu sunt de acord ca această sumă să rămână blocată în bugetul unei societăți, în capitalul social al unei societăți și să nu avem certitudinea momentului cheltuirii acestei sume de bani, în contextul în care, noi avem nevoie de investiții astfel încât să nu deteriorăm ceea ce o să facem anul acesta, mă refer la canalizări.

Legat de proiectul respectiv, dumneavoastră ne-ați prezentat la momentul respectiv o hotărâre a consiliului local prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și într-adevăr o serie de desene și S.F.-uri, din câte îmi aduc eu aminte. Iar în ceea ce privește alocarea acestei sume de zece milioane de lei, este pentru a putea demara procedurile de achiziție, dacă achiesăm la ideea că o vom face prin S.C. Hale și Piețe. Lăsând la o parte faptul că eu cred că sunt mult mai mulți specialiști în cadrul Primăriei care pot monitoriza o lucrare de genul acesta, decât la S.C. Hale și Piețe, pentru că sunt direcții specializate în acest sens. Deci este pentru a putea demara această procedură, pentru a putea ține această licitație, într-adevăr, poate că S.C. Hale și Piețe poate realiza profit anul acesta, așteptăm cifrele oficiale, este corect, dar nu trebuie să uităm faptul că, această societate, gestionează patrimoniul municipiului Ploiești, pe care l-a dat în administrare în vederea obținerii de venituri. Puteți să-mi spuneți și mie, din tot patrimoniul pe care l-a dat municipiul Ploiești: Halele Centrale, Piețe, Oboruri, etc. parcarea, câți bani au intrat în bugetul municipiului Ploiești? Această întrebare este o întrebare generală, nu numai către S.C. Hale și Piețe, este o întrebare probabil și către S.G.U., cel care gestionează parcările, cimitirele, etc. Eu cred că în contextul acesta trebuie să punem întrebarea.

18 milioane de lei, să-i ținem blocați, anul acesta, posibil și anul viitor, fără a avea o certitudine și această inflexiune pe care ne-o dă transferarea banilor în capitalul social al

celor de la Hale și Piețe, ne opresc nouă posibilitatea de a investi. Eu am crezut că putem avea această înțelegere, să nu ne cramponăm și să cheltuim banii în mod eficient și să nu-i ținem blocați cine știe cât timp pentru o investiție pe care, încă o dată vin.i ' dorim și este și abî obiectivul sau cine


Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea!

DlGanea Cristian

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                       9

Nu pot să nu le dau dreptate și domnului Primar și domnului Viceprimar. Fiecare dintre dânșii au dreptate în ceea ce spune. Este foarte complicat. Orașul are nevoie de foarte multe lucruri. Vă dați seama că ne-ar fi convenit să avem bani pentru a termina străzile, canalizările, pentru a termina asfaltarea.

Pe de altă parte, nevoia orașului ar fi de minim 90 de autobuze. Noi putem să luăm 10, 15. Și acolo s-a diminuat suma. De când am stabilit-o prin hotărâre de consiliu s-a tot diminuat.

Pe de altă parte... acolo este un pericol. Sunt mii de oameni care tranzitează zilnic piața centrală. Anul acesta am avut noroc că nu a nins, pentru că exista pericolul să se prăbușească. Aceeași problemă este și cu Podul de Lemn. Cu un strat mare de zăpadă, există riscul de prăbușire. De aceea este închis de ani de zile.

Situația este că avem prea multe lucruri de rezolvat cu prea puțini bani. Acest lucru se datorează și unor factori care țin de noi. In decembrie a fost o hotărâre de consiliu local prin care trebuia să dăm o mărire de capital de 205,500 celor de la Hale și Piețe tot pentru o parte a creditului de la C.E.C. Deci, noi am cam facut-o cu mâna noastră, din alte puncte de vedere, văzut așa. Nu am avut Director economic o perioadă. Am avut probleme și de conducere.

Sunt tot felul de lucruri. De exemplu Căminul de bătrâni. Sunt 22 de angajați cu 22 de pacienți. De aceea am și alocat bani pentru a mări capacitatea să putem să plătim cheltuiala. Este foarte greu să iei astăzi, acum, o hotărâre, care nu ști... Ca într-o familie mai sărăcuță, ai nevoie pentru cel mare la școală, pentru cel mic la grădiniță, poate mai e unul pe drum. Cum împărți banii? Pe medicamente, pe hrană, pe chirie. Cam așa se întâmplă acum. Eu zic că este o presiune mare pe toți colegii vizavi de vot.

Dl Primar

Vreau să fac o singură completare. Da, într-adevăr sunt foarte puțini bani, dar așa cum am precizat, dumneavoastră dragi consilieri, puteți stabili o sumă de bani pe care să o ducem în capitalul social, este și aceasta o variantă, pe care să o redimensionăm și nimeni nu cred că poate să vină să spună că nu poate fi dată o altă hotărâre de consiliu local de suplimentare și în funcție de ce iese în urma licitației, asta ar fi una. Doi la mână, există și posibilitatea să rămână pe bugetul primăriei și apoi să se introducă...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cum puteți să spuneți așa ceva, domnul Primar?

Adică ținem licitația mai întâi și după aceea finanțăm?

Dl Primar

Cum adică domnul Palas?

Dacă este un proiect multianual și noi dăm către societatea Hale și Piețe capital 10 milioane și este un proiect multianual, nu se poate suplimenta ulterior până la concurența sumei?


Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu eu. Cine ține licitația.

Dl Primar

Și la Primăria municipiului Ploiești se poate ține licitația mulf

Dl Palaș-Alexandru Paul

O firmă cum este S.C. Hale și Piețe se poate baza pe veniturile pfâpniiși pe surse...

Dl Primar

Eu nu v-am întrerupt pe dumneavoastră, dar dacă tot ați adus în discuție, S.C. Hale și Piețe poate se gândește să facă mai mult profit din patrimoniul pe care-1 are. Și nu să aibă cheltuieli salariale cu cârca.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă ridicați tonul la mine, cu siguranță o va face.

Dl Primar

Dacă faceți niște afirmații, fundamentati-le.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, domnul Primar, sunt fundamentate...

Dl Primar

Nu v-am întrerupt.

Mulțumesc mult!

Sau există varianta și așa avem capitol în Exim Bank, zece milioane așa cum am precizat mai devreme, poate fi introdus capitol și pe acest buget și atunci să vină Primăria Municipiului Ploiești și are mult mai multă flexibilitate în buget de a realiza investiția și de a nu ține acești bani blocați. Nu a spus nimeni să nu realizăm investiția. Ci am spus că această metodă și haideți să fim serioși, domnul Ganea a făcut câteva precizări, am pus 25 de milioane 500 anul trecut, corect, așa este și am pus și opt milioane. Pentru a avea un excedent cât mai mic. Acesta a fost principalul motiv. Faptul că nu mai realizează Primăria municipiului Ploiești investiția sau că o realizează Hale și Piețe, nu cred că acesta a fost motivul principal. încă o dată vin și întreb, ne interesează cine o face sau obiectivul în sine?

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, vă rog!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, stimați colegi!

încep prin a răspunde la o întrebare care duce într-o zonă destul de delicată. Induce oarecare dubiu asupra modului în care poate să fie gestionată investiția. V-a pus o întrebare foarte bună domnul viceprimar Pană și încă nu ați răspuns la ea. în decembrie nu ați gândit lucrul acesta, domnule Primar? De ce să realizeze Hale și Piețe și nu Primăria? îmi permiteți să vă răspund eu la întrebarea aceasta, domnul Primar? Pentru că Primăria a dovedit că nu este în stare. De asta.

Am avut posibilitatea anul trecut să facem chestiunea aceasta și nu a mișcat nimic în acest sens. Aduceți-vă aminte că am avut capital social la Hale și Piețe, l-am retras, era vorba de vreo cinci milioane de lei, la momentul acela am retras banii deoarece am convenit cu

toții că sunt insuficienți iar Hale și Piețe este în imposibilitatea de a atrage un credit, că nu poate, fizic nu poate să facă treaba asta și am adus banii la Hale și Piețe, plecând de la ideea că această investiție poate să fie făcută de către Primărie. Am adus bamadju-ca^it^ul social de la Hale și Piețe la primărie spunând că face primăria. Ei bine, primăriaf^e"mț>rlștrat anul trecut că nu este în stare să facă investiția asta.                      | cf

Acum suntem în situația în care avem o experiză tehnică                      risc

major acolo, incapacitatea fizică a primăriei să miște ceva acol<^^^®^^^(ăm în continuare cu mâinile în sân și ne uităm la cum se dărâmă piața sau facbrntpfeW? Aceasta este întrebarea.

Acum, din punct de vedere al modului în care are loc achiziția, domnul primar. Dumneavoastră știți foarte bine că la o primărie o achiziție poate să fie multianulă. De aceea vreți să duceți discuția în zona asta. Si că faci o achiziție bazându-te pe veniturile ulterioare. Cum poate face Hale și Piețe o achiziție pe venituri ulterioare, atâta timp cât ar avea o posibilă majorare de capital de zece milioane și știm foarte bine din proiect că achiziția respectivă ar însemna peste 20 de milioane de lei și la orice licitație știți foarte bine că trebuie să vii cu sursă de finanțare. Atâta timp cât nu te poți baza tu ca firmă decât pe zece milioane pe care-i ai din mărirea de capital social și ești în imposibilitatea de a mai atrage alte surse, cum ar fi "credit”, nu poți angaja Hale și Piețe, Consiliul Local, nu poți spune eu Hale și Piețe sunt convins că o să vină Consiliul Local să mai majoreze capitalul social astfel încât să am posibilitatea să fac această investiție. Legal nu poate să facă treaba aceasta. Să angajeze

A

Hale si Piețe, consiliul local. In consecință, dacă vrem să facem ceva acolo si suntem de bună credință raportat la acest scor, vă rog să votați acest proiect în sensul de a ne respecta propria noastră decizie, în parte, din decembrie. In decembrie am convenit cu toții aici că este bine să majorăm capitalul social cu 25 de milioane 500. Mai mult decât atât, într-un an de zile, toți, dar absolut toți, ne-am arătat îngrijorați de situația cu piața centrală în urma apariției acelei experize. Acestea sunt motivele pentru care credem că este oportun să mărim capitalul social și nu disputa cine să facă investiția, noi sau Halele Centrale, deoarece acest mod de a privi lucrurile induce oarecare...asupra adevăratului interes privind investiția. Noi vrem să se facă investiția. Am vrut să se facă de primărie, primăria a demonstrat că nu este în stare să o facă, acum încearcă să o facă Hale și Piețe.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați atras atenția că nu i-am răspuns domnului Pană la toate întrebările.

Vedeți dumneavoastră, într-un fel vă contraziceți, pentru că și acum câțiva ani de zile s-au dat aproape 5 milioane de lei către Hale iar din acești bani sau întors vreo 4 milioane 800 înapoi la primărie pentru că Hale și Piețe nu a făcut nimic în acest sens.

Dl Pană George

S-a plătit proiectul, domnule Primar.

Dl Primar

Bine, s-a plătit proiectul. Mulțumesc!

Problema nu se pune strict la cine face această lucrare, problema se pune flexibilitatea pe care noi o avem în buget și posibilitatea de a realiza alte investiții în această perioadă de timp în care noi nu beneficiem de bani de investiții. Aceasta este principala problemă. Și

//


atunci, fie lăsăm o sumă mai mică în capitalul social al societății până când se clarifică situația, și aici sunt puțin contrariat de ceea ce spuneați dumneavoastră. Dacă^Hal^și Piețe care ar fi avut un interes în administrarea acestei lucrări, găsea o soluție5 și o propunea Primăriei municipiului Ploiești, apropos de incapacitatea de care spuneațidurimeâvoastră cine a facut-o s-au descoperit-o peste noapte. Asta lasă un mare semn dacă așa este cum spuneți dumneavoastră, asupra corectitudinii raporțpSi ^â^Mț^tre municipiul Ploiești și această societate, unde, culmea, acționar unic este ^^^^ff^ești. Incapacitatea primăriei, care spuneți dumneavoastră că a dovedit-o, nu am vruf^ajtîrig aici,

dar societatea Hale și Piețe și până la un anumit moment, Direcția Juridică, care probabil încercați dumneavoastră să transmiteți faptul că nu a găsit o soluție juridică până la un anumit moment, au fost în sfera, prin atribuțiile date, către domnul Viceprimar Pană.

Dacă Direcția Juridică sau Secretarul Primăriei sau și secretarii care s-au perindat, asta este situația primăriei, așa lucrăm, nu au găsit o soluție, poate trebuia să vină Hale și Piețe să găseacă o soluție, pentru că până la urmă această piață intra tot în administrarea lor și era în beneficiul lor.


Pe de altă parte, dați-mi voie să vă spun, au avut ”n” discuții pe această temă, apropos de o soluție juridică. Nu a venit nimeni cu o soluție, pentru că asta este legislația în vigoare.

Nu poți să faci expropriere, pentru că piețele nu sunt incluse, din nefericire în această zonă ca să poți să faci expropriere, știți foarte bine lucrul acesta, iar altă variantă propuneți-o dumneavoastră. Și încă o dată vin și spun, este surprinzător să veniți acum să vorbiți despre incapacitatea Primăriei Municipiului Ploiești, în condițiile în care înțeleg că dumneavoastră aveți o soluție în buzunar. De ce nu ați venit să o expuneți?

Și cu asta vreau să închei, mulțumesc mult, încă o dată, nu cred că este foarte important cine realizează investiția, nu vreau să se creadă că există suspiciuni asupra faptului că această investiție poate fi realizată de către Hale, ci este vorba despre modul în care realizăm această investiție, mă refer ca termen, nu avem absolut nicio certitudine. Poate cineva aici să garanteze 100% că această investiție va genera cheltuieli pe construcție anul acesta? Spuneți!

Asta este problema. Banii pe care îi ținem blocați în condițiile în care s-ar putea să investim foarte mulți bani în canalizări și la anul să fim nevoiți să facem reparații pe acele investiții astfel încât să putem asfalta în condiții de siguranță.

Mulțumesc!

3

Dl George Sorin Botez

Si eu mulțumesc!

3                             3

Domnul Sîrbu, mai doriți să spuneți ceva? Vă rog!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte! Am ascultat cu mare atenție atât pe domnul Primar cât și pe cei doi viceprimari. Nu cred că există în această sală vreun om care să nu dorească să facem o piață nouă. L-am ascultat pe domnul Viceprimar Ganea care a spus un lucru foarte bun, avem multe de făcut în municipiul Ploiești și bani foarte puțini. Cine ne oprește pe noi, să ducem acești bani în fondul de rezervă al municipiului Ploiești, să dăm sarcină celor de la Primăria Ploiești, nu cum a spus domnul consilier Paul Palaș care a spus că primăria nu este în stare, vă spun eu, că primăria este în stare să facă această piață. Nu îmi amintesc să fi dat sarcină noi primăria anul trecut să o executăm. Nu îmi amintesc. Știu foarte bine că s-a ocupat domnul Ilie timp de patru ani și nu a făcut nimic, tot susținut de domnulPaul Palaș.

Părerea mea sinceră, și vin cu amendamentul să ducem acești bani în fondul de rezervă al municipiului Ploiești și să ne apucăm noi să o construim. Avem mai multă credibilitate noi Municipiul Ploiești și Primăria Ploiești decât S.C. Hale și Piețe.

.o

/ ..


Vă mulțumesc!                                            z' ""

9

Dl George Sorin Botez

p s*


di eu mulțumesc i                                       c2\

Am ascultat lupta de opinii. Domnul Palaș, am să vă întreb q^gi^^^une. Anul


Si eu mulțumesc!

5                                        .*

trecut, pe aceeași listă a obiectivelor de investiții, a figurat vreun Spit^VA^p

Dl Palaș-AIexandru Paul

Cred că da, nu îmi mai aduc aminte.

Dl George Sorin Botez

Din sumele din credit, a fost făcută o alocare și pentru noul spital?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Pe actualul credit de 51 de milioane, nu.

Dl George Sorin Botez

Dar pe care?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Mai avem un credit de 21 de milioane care nu este accesat.

Dl George Sorin Botez

Nu. Anul trecut s-a făcut o împărțire. Niște bani s-au dus pe spital, niște bani s-au dus pe...

Dl Palaș-AIexandru Paul

Este posibil să fie pe cel de 21.

Dna Marin Teodora

Nu mai sunt bani pe spital.

Dl Primar

Nu au fost niciodată.

Dl George Sorin Botez

Au fost cinci milioane.

Ați terminat documentația spitalului?

Doar v-am întrebat.

Domnul Primar, eu nu v-am întrerupt. Nu v-am pus o întrebare. Am pus-o domnului Palaș.

Dl Primar

Dacă domnul Palaș nu știa, trebuia să vin eu să vă răspund. In creditul Exim Bank aprobat prin CAEN niciodată nu a fost această sumă pentru spital, pentru că atunci când te duci pentru a solicita o sumă, trebuie să te duci cu un studiu de fezabilitate.

Dl George Sorin Botez

Ați avut cinci milioane pentru documentație?

pj Primar

Pe credit, niciodată?

Dl George Sorin Botez

Nu pe credit. Ati avut cinci milioane? Indiferent de unde. Ati avut sau nu? Si cât ati

±9                9     9  9

consumat din ei?

Dl Primar

Dumneavoastră ați aprobat....

Dl George Sorin Botez                                           ZX-,

Am aprobat pentru că am crezut că o să-i consumați. Am crezut p^rimăriajcajțabllă șă consume banii.                                             I & i|S?S 1J

Dl Primar

Ați aprobat o modificare de număr cadastral cumva până acum ca să^^WT^

Dl George Sorin Botez


Domnul Primar, știți care este toată treaba, discursul dumneavoastră ar fi fost bun dacă vă numeați Giuliano și erați primarului unui oraș în care se face ceva. Dar având în vedere, că noi, de doi ani și jumătate stăm doar și batem apa în piuă, nu știu dacă este cazul să primim lecții de mobilitate, de eficiență, de cine ce are de făcut. Că eu în calitate de cetățean al municipiului Ploiești, în ultimii doi ani și jumătate nu am...ceva pe semnătura consiliului local sau a primăriei. Exceptând comisii și analize. Tocmai de aceea eu cred că este cazul, să dăm șansa și altuia să facă ceea ce nu am făcut.

V-am spus în campania electorală, unde unul din laitmotivele campaniei dumneavoastră a fost ”PSD nu a fost în stare să facă Spitalul de Copii”, că deviza dumneavoastră o să fie ”voi nu ați putut să-1 faceți, acum lăsați-mă și pe mine să nu pot să-1 fac pe acesta pentru adulți”. Și bag seamă că așa este. Haideți să dăm șansa și celor de la Hale să rezolve și vă mai spun că avem un mare avantaj psihologic. Ne degrevăm de o problemă și aveți posibilitatea să vă concentrați pe cealaltă. Și sunt convins că până la 31 decembrie ne vom face analizele în noul spital.

Dl Primar

Domnul Botez, apreciez foarte mult pozițiile dumneavoastră pe care le susțineți în fața consilierilor și în fața publicului, dar dacă doriți să faceți o serie de aprecieri, consider că ar trebui să le faceți fie argumentat, fie să fiți corect până la capăt. Știți foarte bine că realizarea unui studiu de fezabilitate nu se poate realiza decât în condițiile în care, și este primul element necesar realizării oricărei investiții, decât în condițiile în care dispui de terenul necesar pe care să realizezi investiția respectivă. Dumneavoastră ați propus în cadrul consiliului, nu dumneavoastră în mod particular, ca această investiție a spitalului să se realizeze în două locații. Din nefericire, una dintre cele două locații, care este poate cea mai rentabilă locație, nu a primit girul dumneavoastră, pentru că este blocată într-un noian de discuții referitoare la schimbarea unui număr cadastral, pentru a putea reveni asupra hotărârii de consiliu local și să redepunem acest proiect către Ministerul Apărării Naționale. Asta este una dintre problemele pentru care nu putem finaliza problema obținerii terenului de pe strada Torcători.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul Ganea, dumneavoastră stiti de chestia asta?

Dl Ganea Cristian Mihai

---

Nu. întrebarea mea este, are vreo legătură spațiul sau imobilul de pe strada Ștefan cel Mare cu cel de pe Torcători?

Dl George Sorin Botez

Numărul cadastral este pentru Ștefan cel Mare.

DI Ganea Cristian Mihai

Deci numărul cadastral este pentru Ștefan cel Mare.


Dl George Sorin Botez

Spitalul Movila are cinci adrese.

DI Ganea Cristian Mihai

Sunt la pachet?

Dl Primar

Sunt în aceeași hotărâre de consiliu local, iar solicitarea mea a fosiMe^nî^ificare a numărului cadastral pentru a putea continua procedura de transmitere...

Dl Ganea Cristian Mihai

Din câte știu eu, din cauza imobilului de pe Ștefan cel Mare pentru care au apărut câteva suspiciuni vizavi de nevoia de a-1 lua și cheltuielile mari care s-ar întâmpla acolo, noi nu avem niciun studiu de oportunitate pe acel imobil. Acolo sunt niște fundații vechi, neterminate. M-au întrebat și colegii de la Patrimoniu și de fiecare dată a trebuit să-i dau cuvântul domnului Dănescu. Deci acolo există un imobil neterminat, pe care noi ar trebui să-1 luăm, să-1 terminăm, să-i punem centrală termică, termopane, după care să-1 dăm înapoi celor de la armată. Cel puțin informațiile așa au ajuns la mine. Nu mi s-a părut foarte corect. Și sincer, am crezut că Torcători este diferit de Ștefan cel Mare.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu, vă rog, ce ne puteți spune?

Dl Dănescu Ștefan

X------- •

In primul rând nu l-am avut pe ordinea de zi, ca să votăm.

A

In al doilea rând, am făcut o completare pentru că ați afirmat domnule primar, că este încurcat pe undeva, pitit. Nu, nu l-am avut pe ordinea de zi. De ce? Nu pot să vă răspund. Oricum, ieri am avut audiențe.

A

In ceea ce privește terenul de pe Ștefan cel Mare, nu am știut niciodată, niciodată nu ne-ați comunicat, dacă achiziția nu este condiționată de cea de pe Torcători. Și mi se pare normal să fie, pentru că sunt două terenuri distincte. Știam că pentru Torcători suntem condiționați de niște A.N.L.-uri. Aici suntem condiționați de o clădire veche, pe care, din câte am înțeles eu, trebuie să o cosmetizăm și să o dăm înapoi. Nu mi se pare normal să le luăm la pachet. Ar trebui, din punctul meu de vedere, nu știu, poate nu este așa, să le discutăm separat. Dar încă o dată, asta nu înseamnă că nu am vrut să modificăm acest număr cadastral. Pur și simplu nu l-am avut pe ordinea de zi.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Bun. Haideți să trecem mai departe cu bugetul. Am înțeles cele două poziții.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Am rămas la lista de investiții la Transporturi. Suma totală este de 21.800.300 față de 29.962.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Dl Hodorog Bogdan

Amendamentul?

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră îl aveți la cheltuieli de funcționare.

9                                                                       5

Dl Hodorog Bogdan

Are implicații la achiziția de autobuze.

Dl George Sorin Botez


& A

■------<5 \

55a

ytfv.'vfiip |H ; iwj U         4^.'

Sfatuiți-mă dumneavoastră ca să nu greșesc. Dumneavoastră spunețiț^Ș^^hi de la funcționare, de la salubritate să-i ducem la autobuze. Părerea mea, dacă nu sunteți'de acord cu ea domnul Hodorog vreau să-mi spuneți și o discutăm, este că ar trebui să votez acolo unde micșorez suma. M-ati înțeles?

9                                              5          9

Adică, dacă iau de la salubritate, atunci când ajung la capitolul salubritate dumneavoastră spuneți: eu vreau să scădem aici cu trei milioane pe care să-i ducem la autobuze.

Dl Hodorog Bogdan

Și votăm iar lista de investiții?

Dl George Sorin Botez

Da, nicio problemă. Eu nu pot să iau din funcționare și să duc direct în investiții. Trebuie să măresc suma din investiții și pe urmă să ajung la listă. Sunt două curți separate și între ele au un gard. Nu pot aici să spun iau de la funcționare, pentru că eu discut lista de investiții raportat la banii pe care-i am în fondul de investiții. Dacă vreau să iau de la funcționare, înseamnă că micșorez funcționarea și cresc investițiile. Dar să ajung la funcționare.

9

Este corect domnul Palas?

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este adevărat. Este o chestiune de procedură.

Dl Hodorog Bogdan

Vreau să-mi confirme și domnul Secretar, dacă se poate.

Dl Laurențiu Dițu - Secretar

Mi se pare corect să se discute întâi secțiunea funcționare, în situația în care se diminuează sumele și apoi să se adauge pe lista de investiții.

Dl George Sorin Botez

Stimați colegi, noi acum discutăm lista obiectivelor de investiții. O votăm pe niște amendamente. Cum am făcut de exemplu, că am luat o sută de lei de la autobuze și am dus-o acolo unde aveam nevoie. Dacă vine un coleg acum și spune, eu vreau să iau de la ce discutăm acum și să duc la autobuze, mă duc din nou la capitolul autobuze și am un alt amendament prin care cresc sau scad suma. Principalul este de unde îi iau. Eu o văd așa pentru că vreau să scad de aici sau să cresc. O.k. Cu ce? Cu atât. De unde? De acolo. Dacă scad, iau din altă parte, dacă cresc, duc în altă parte.

Dl Laurențiu Dițu - Secretar

Ar fi o procedură mai complicată pentru că ne întoarcem la sețiunea funcționare.

Dl George Sorin Botez

Noi nu suntem în secțiunea de funcționare. Dacă am vrea să facem ce spune domnul consilier Hodorog, trebuie să închidem pagina asta și să ne ducem în secțiunea de funcționare. Dar eu v-am propus să terminăm investițiile între ele, după aia terminăm

funcționarea între ea și vedem cum facem transferul din stânga în dreapta sauvdm .dreapta în yVz"---

stânga.

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți, tocmai s-au terminat de investiții...

9

Dl George Sorin Botez

Nu s-au terminat.


*6»’ /  <        /r-%!   \  '* \

B el                   ■:

aeadanSwle pOsta

*4/f0vĂ

Dl Hodorog Bogdan

S-a terminat domnul Palaș cu amendamentul pe lista de investiții? S-au votat mai devreme.

Dl George Sorin Botez

Nu s-a votat. S-a votat o corelație, atât. Dar nu s-a votat capitolul "Transporturi”.

Dl Laurențiu Dițu - Secretar

Cu alte cuvinte, să finalizăm lista de investiții la acele obiective care nu necesită o afectare a secțiunii funcționare...

5                                      9

Dl George Sorin Botez

Este procedural, așa este logica bugetului.

Supunem la vot capitolul "Transporturi” așa cum a fost modificat:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

9

Amendament adoptat cu 16 de voturi "pentru” și IO "abțineri”.

*

Mai departe. Mai aveți ceva la investiții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

La investiții nu. Vă propun să trecem la Funcționare.

Domnul Președinte, fac precizarea că la lista de investiții din EximBank ...

Domnul Președinte, înainte de a ajunge la "cheltuieli” avem o mică modificare pe "venituri”. în forma inițială publicată de domnul Primar, aveam venituri totale de 352.718, forma corectă este 352.748 de mii de lei, ca urmare a unui flux de 30 de mii de lei venit de la învățământ.

9

Am rugămintea la secretariat să înregistreze acest plus de 30 de mii pe venituri, suma finală fiind 352.748 de mii de lei ca urmare a suplimentării sumelor pentru învățământ cu 30 de mii de lei.

S-au făcut modificările.

Acum trecem la cheltuieli.

Dl George Sorin Botez

Stați să supunem la vot. Deci există o rectificare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

în loc de 352.718, avem 352.748 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Și unde este modificarea? Puneți pixul pe ea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

La rândul 44 avem 53 de milioane 161 în loc de 53 de milioane 131.


Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cheltuieli - varianta nouă. Avem autorități publice și acțiuni externe. Varianta pe care o propunem aprobării dumneavoastră ca amendament la ceea ce este publicat pe site.

Autorități publice și acțiuni externe. Cât era inițial doamna City?

Dna Marin Teodora

45.600.

Dl Palas-Alexandru Paul

45.600 inițial - 42.766 actual.

9

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Alte servicii publice generale - forma inițială.

Dna Marin Teodora

46.204.

Dl Palas-Alexandru Paul

46.204 forma inițială, forma propusă 47.949.

Dl George Sorin Botez

Ce creste?

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici avem transferuri către Serviciul Public Evidența Populației.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palas-Alexandru Paul

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi.

Dna Marin Teodora

6.708.

DI Palaș-Alexandru Paul

Față de 6.065 propunerea actuală.


Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ordine publică și siguranță națională.

Dna Marin Teodora

19.402.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Rămâne neschimat. 19.402.

Dl George Sorin Botez

Atunci de ce este cu roșu dacă este neschimat?

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sunt totalurile pe capitole, domnul Președinte.

Dna Buzățel Elena

Cheltuielile de personal la acest capitol au fost cu 200 de mii în plus și ați votat 17.965 parcă și active nefinanciare au fost 740 și acum sunt 540. Totalul este nemodificat.

Dl George Sorin Botez

Deci rămâne cum am stabilit. Da?

Dna Buzățel Elena

Da.

Dl George Sorin Botez

Nimic de votat. Mai departe.

*

DI Palaș-Alexandru Paul

învățământ. Cât a fost inițial?

9                                                            5

Dna Marin Teodora

24.644.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propunem 27.678.

Dl George Sorin Botez

Modificarea constă în?

Dna Buzățel Elena

Bunuri și servicii. De la Direcția de Finanțe a venit foarte târziu repartizarea pe articolul 104 pentru bunuri și servicii învățământ.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și în special reparații curente instituții. Forma inițială avea o sumă ridicolă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.


*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Sănătate, cât aveți inițial?

Dna Marin Teodora

18.016.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Fată de 16.951.

9

Dna Buzatei Elena

A scăzut la Spitalul Municipal și Pediatrie localizarea sumelor pentru stimulente, care nu s-au mai luat pentru tot anul, s-au dat numai pe două luni: ianuarie, februarie.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi „pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cultură, recreere, religie. Am avut 53 de milioane, avem 55.400.

Dna Buzatei Elena

A crescut la Casa de Cultură, ”Toma Caragiu”, Filarmonica „Paul Constantinescu” și la Parcul „Constantin Stere”. Au crescut și investițiile și cheltuielile de personal și bunuri și servicii.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, eu am văzut pe undeva un proiect de buget unde scria o alocare de 200 de mii de lei la Catedrală. Unde este?

Dna Buzatei Elena

A crescut și la culte.

Dna Marin Teodora

La susținerea cultelor. La poziția 59 - 200 de mii.

Dl George Sorin Botez

Cât este propus la Catedrală?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avem 400 de mii la susținerea cultelor, 100 de mii la Catedrala ”Sf. Ioan Botezătorul”.

Dl George Sorin Botez

Eu propun ca la Catedrală să dăm 200 de mii, nu 100, pentru că este Anul Unirii și trebuie să punem mână de la mână și Ploieștiul este dator să sprijine terminarea acestui așezământ de cult în acest an.

3

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atunci modificați 300 de mii la susținerea cultelor.

3                                                      5

Dl George Sorin Botez

Eu aș lua de la spectacole. Eu vreau să luăm de acolo 100 de mii de lei.

Dna Buzățel Elena

De la acțiuni culturale?                                         /'

Dl George Sorin Botez

De la festivaluri și spectacole.

Dl Palas-Alexandru Paul                             v Rsh

Acțiuni culturale. Deci un milion șapte sute la acțiuni culturale.

Dl Sicoie Florin Lucian                                          j;

Nu am nimic împotrivă să se susțină terminarea Catedralei. Dar vreau să vă spun că, în materie de susținere a parohiilor, vă propun să folosim metoda pe care o folosește Consiliul Județean prin Hotărârea 124 din iulie anul trecut, prin care alocarea banilor pentru culte, se face în urma depunerii dosarelor, cu devize, cu câți bani s-au mai primit. Este o comisie și dacă sunteți de acord, să procedăm în acest fel. în al doilea rând, la Catedrală, unde de ani de zile se dau bani din multe locuri, aș fi și eu curios să văd unde au intrat banii?

Dl George Sorin Botez

Domnul Sicoie, noi nu suntem comisie de analiză a modului în care Protoieria consumă banii. Eu am făcut o propunere. Aș fi putut să vorbesc două ore, ce mare iubitor de religie... Este o chestie foarte simplă, matematică. Eu vă propun, să dăm în loc de 100, 200 de mii la Catedrala aceasta, ca să o terminăm o dată. Este a Ploieștiului. Este anul Marii Uniri. Să facem si noi ceva în anul acesta. Este a noastră, a Ploieștiului.

5             "a

Dl Mateescu Marius

Domnul Președinte, dar o termină cu 200? Aveți certitudinea că o termină?

Dl George Sorin Botez

Nu știu dacă o terminăm, dar o continuăm.

Deci, propun să luăm 100 de mii de la acțiuni culturale și să o transferăm pe Catedrala ”Sf. Ioan”:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă? - 10 voturi

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 16 voturi ”pentru” și 10 voturi "împotrivă” ale grupului P.N.L. amendamentul a fost adoptat.

Mai departe.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă vreți să supuneți la vot capitolul întreg.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

9

16 voturi "pentru” și 10 ”abțineri” ale grupului P.N.L.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asigurări și asistență socială.

Inițial am avut 71 milioane 447 , propunerea este de 71 milioane 567. Mare parte din diferență vine din cheltuieli de personal de la creșe.

Dl George Sorin Botez


Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palas-Alexandru Paul

Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Dna Marin Teodora

36 milioane 188.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Inițial 36 milioane 188, propunerea este de 37 milioane 581.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi "pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Protecția mediului.

J

Dna Marin Teodora

29 de milioane 704.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Față de 34 milioane 326. Principala modificare aici o reprezintă salubritatea și căile publice.

Dl George Sorin Botez

Salubritatea, supunem la vot amendamentul domnului consilier Hodorog, diminuarea sumei de la salubritate cu 3000 mii lei și transferarea la capitolul...

Dl Hodorog Bogdan

Active nefinanciare, transporturi.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

Cu 12 voturi ” pentru” și 14 ”abțineri”, amendamentul a fost respins.

*

Dl Primar

Suma inițială propusă a fost de 20 de milioane de lei și propunerea dumneavoastră este de 25 de milioane. întrebarea este în felul următor: suma aceasta, conform contractului

pe care urmează să-1 încheiem, a adjudecării în urma licitației, suma pe care noi trebuie să o prindem în buget este de 18 milioane 500. Ar însemna un program minimal. în urma unor calcule făcute, aș dori să știu, dacă există pentru această sumă, un program.staMlih.astfel AftjBareaL^sțui deSB^s bftnai ?                 V -I

:erae,-ae;Seryjpiă,


încât să concureze cu cele 25 de milioane de lei. Pentru că urmează după buget, să semnăm contractul pentru salubritate. Și dacă nu cumva suma mare, pentru că ceea ce este strict necesar, ținând cont de faptul că, suntL așa cum mai devreme ați votat de exemplu la S.G.U. 12 milioane, cum public de călători, unde sumele sunt aproximativ la jumătate față de necesarțd^g^t^^Mea duce în bune condiții până la sfârșitul anului aceste servicii publice sau cum avem lâ-capitolul aferent rambursării creditelor și dobânzilor pentru creditele pe care le avem la bănci, unde suma respectivă, după modificări, este de aproximativ...

Dl Minea Constantin Gabriel

Aveți și dumneavoastră o observație asupra acestei sume. O.k. Aduceți-vă aminte, că anul trecut același buget l-am avut. Ar trebui să țineți cont de un singur lucru, care este foarte important. Având în vedere că funcționez în cadrul comisiei 3, știu cu siguranță că din 2011 noi nu le-am mai acordat absolut niciun fel de majorare. în aceste condiții, chiar s-a semnat contractul. Iar în baza contractului, tarifele sunt mult modificate. Iar în condițiile acestea cu un contract nou și cu tarifele modificate în sus, bineînțeles, cu siguranță vom avea și nevoie de un buget mai mult.

Și mai mult decât atât, acestă sumă, știți și dumneavoastră bine, că dacă o stabilim în acest an, nu mai poate fi modificată până la sfârșitul anului. Din cunoștințele mele, din contabilitate cam asa ni se spunea. Să nu fie adevărat si Doamne Ajută! Stiti că acești bani

5                        r                                                                           3                                    J               3 J                       5

dacă până la sfârșitul anului nu sunt folosiți, se pot întoarce înapoi.

Nu uitați că, contractul putea să meargă până la 50 de milioane, domnul Primar.

Dl Primar

Nu, contractul putea să meargă până la 41 de milioane. Suma minimă 18 milioane 500, suma medie 38 de milioane. Eu am întrebat următorul lucru: noi avem un program, care în mod normal trebuia să aibă două treceri măturat mecanizat pe 130 de străzi și măturat manual pe restul de străzi, mai puțin cele care sunt străzi balastate sau... Mai avem și astfel de situații în municipiul Ploiești. Vezi Cartierul Mitică Apostol.. .Ideea este în felul următor: există un program stabilit, având în vedere noile tarife pentru Rosal, astfel încât să ajungem la suma de 25 de milioane și care este acest program, pentru că nu s-a semnat încă contractul? Acordul cadru urmează să fie semnat în cursul zilei de luni, ca și contractul subsecvent, pentru că noi am avut o contestație la Curtea de Apel și această contestație a fost câștigată de către primărie, drept urmare, putem semna contractul liniștiți.

Dl Minea Constantin Gabriel

Ca si contract, ninsoarea nu o poate programa nimeni în contract, de câte ori o să ningă sau de câte ori nu o să ningă.

Dl George Sorin Botez

Dacă îmi permiteți, întrebare ajutătoare, dumneavoastră domnul Primar pe cine întrebați?

9

Dl Primar

R.A.S.P.-U1.

DI George Sorin Botez

R.A.S.P.-ul, spuneți!

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Da, există un astfel de plan. Firește că există un astfel de plan, care? Ihai 'amplu decât cel propus inițial de 20 de milioane. în opinia noastră este un bug^p^/î^iță^nu'^Ste ‘                   sțg^-,

un buget nici mare, nici mic, este aproape de valoarea minimală, iar trebuie să asigure o calitate foarte bună în ceea ce p ‘"-----------1 1

mei de la Biroul Salubritate au elaborat acest plan. Era responsabilitatea

Ionescu, dar astăzi este în concediu.                                         • ' Ov\'

D Prima


privește procesul de ^a|kbitțatc: Colegii Era responsabilitatea W^^MÎdbiîeetor

Există o propunere și din partea domnului consilier Hodorog în acest sens. Dincolo de aceste lucruri, o să vă spun un lucru. 25 de milioane de lei pe care vreți să-i bugetați, dacă este să luăm în considerare, încă o dată subliniez,... este mai mare decât minimul necesar pe care-1 are municipiul Ploiești în momentul de față, pentru a rezolva salubritatea pe noile tarife. Acesta este un aspect.

Al doilea aspect este acela că dumneavoastră ar trebui să monitorizați cu foarte multă atenție acest contract și o să vedeți că până la sfârșitul anului în condițiile în care, poate a spus domnul Minea, dar cheltuieli majore la începutul acestui an pe deszăpezire nu avem, iar suma care a fost stabilită, de exemplu, dacă erau vreo 22, 23 de milioane de lei incluși în buget pentru contractul de salubritate era de aproximativ 1,5, 1,8 milioane de lei, cred că erau suficienți până la sfârșitul anului și funcție de economiile care se făceau, pentru că niciodată un program stabilit nu este realizat 100% și automat se făceau economii. Problemea este că dumneavoastră trebuie să monitorizați cu atenție acest contract, așa cum ar trebui să faceți și la S.G.U. unde, nu o dată, ci de mai multe ori, v-am arătat că față de raportările pe care vi le transmit pe programul stabilit cei de la S.G.U., nu se regăsește în teren așa cum spun ei și dumneavoastră trebuie să interveniți.

Problema este că o serie de angajați, așa cum am mai spus și altă data, și îmi asum ce spun și voi afirma până când lucrurile se vor regla la dumneavoastră și la R.A.S.P., nu-și fac treaba cum trebuie. Si atunci, dacă noi dăm o sumă mai mare, ei se vor întinde cât îi tine plapuma, în condițiile în care, noi trebuie să gestionăm foarte bine acești bani.

Nu uitați un lucru: dumneavoastră în momentul de față gestionați aproximativ o treime din bugetul municipiului Ploiești. Nici mai mult, nici mai puțin. Conform execuției de anul trecut. Și atunci, în mod normal, trebuia să veniți în fața Consiliului Local Ploiești și să susțineți această sumă. Nu să ne aplecăm și să spunem "domnule știți că au crescut tarifele”. Corect, dar pe noi nu ne interesează aspectele ce țin de cheltuielile societății. Noi avem un program și niște tarife, în funcție de care rezultă un buget anual, pe care dumneavoastră îl monitorizați.

.     5

Aceasta era întrebarea. Fiecare 100 de mii de lei puși în buget sunt foarte importanți puși în altă parte. Ați văzut, am ajuns să ne certăm pe 5000 de lei, pe 25.000 de lei, pe 100.000 de lei. Aceasta este problema pe care o punem. Faptul că punem în buget acum, 22 de milioane de lei, să spunem și putem avea o salubritate corespunzătoare municipiului Ploiești și o economie de două, trei milioane de lei, pe care putem să le ducem în altă parte, este un lucru extrem de important în momentul de față. Dar dumneavoastră aveți un program în care să le spuneți exact câți bani sunt pentru deszăpezire, câți bani sunt pentru acea 72

gestiune a punctelor negre din municipiul Ploiești și câți bani rezultă în urma programului pe care dumneavoastră l-ați stabilit, conform necesităților municipiului Ploiești, pentru a realiza o întreținere și o curățenie corespunzătoare acestui oraș. Astfel încât să nmavem străzi nemăturate, să nu avem străzi nespălate, să avem gunoiul din pubelele publici ridicași nu mă refer la cele care sunt la persoanele fizice sau la persoane juridice, et/.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!                                                ***'           /

Eu v-am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Nu mai este cazul -să mp^discutăm. Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Domnul Președinte, permiteți-mi să mai fac o scurtă precizare.

Domnul Primar se apleacă asupra acestor două elemente, într-adevăr extrem de importante, salubritatea și domeniul public și privat. Cred că ar fi mult mai echitabil să tratăm toți operatorii de utilități publice cu aceeași responsabilitate și cu aceeași atenție. Nu am auzit pe nimeni să vorbească în spațiul public local de operatorul de iluimnat public, de partea de dezinsecție, deratizare, dezinfecție sau dacă se vorbește, se vorbește foarte puțin. Nu știu dacă este vreun substrat politic sau o chestiune de sorginte politică, dar cred că nu este echitabil să ne aplecăm mai mult asupra acestor servicii decât asupra altora.

Pe de altă parte, cred că domnul Primar ar fi trebuit întâi să sublinieze faptul că, iată bugetul pentru a doisprezecea lună, bugetul de salarii la R.A.S.P. nu este asigurat. Iar a unsprezecea lună este asigurată în proporție de 90%. Cred că asta trebuie să fie prioritatea ”0” și este punctul de la care ar trebui să pornim această discuție.

Dl Primar

Domnul director, ați fost cumva în sală la începutul ședinței?

Nu v-am auzit o secundă atunci când s-a aprobat bugetul R.A.S.P.-ului. Ați făcut un amendament legat de datoria dumneavoastră în primul rând, în al doilea rând, mi se pare surprinzător să faceți astfel de afirmații, în condițiile în care și iluminatul public și DDT-ul care anul trecut... sunt toate monitorizate de dumneavoastră. Si v-am atras atentia...

9                                                  J

DI George Sorin Botez

îmi cer scuze, noi nu discutăm acum problema R.A.S.P.-ului. Noi discutăm bugetul...

Dl Primar

Dânsul a adus în discuție acest subiect.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, cu tot respectul, ați spus dacă are un program. Și omul a spus că are un program.

Dl Primar

Care este acela? Să ni-1 prezinte.

Dl George Sorin Botez

Să vi-1 prezinte dumneavoastră la birou. Noi stăm acum să vedem câți măturători pe câți metri pătrați? La T.C.E. vă întreb, am făcut la fel? Am numărat cauciucurile, schimbătoarele de viteză, ușile pe dreapta, ușile pe stânga? Până la urmă ajung și eu la ce spune domnul director. Dacă vreți să facem politică, facem politică, dar haideți să terminăm o dată cu bugetul.

Dl Primar

A

întâmplător, transportul public de călători tot de către R.A.S.P. este monitorizat...

DI George Sorin Botez

Lăsați-mă cu monitorizarea. Ce să monitorizeze, pagubele, ce să monitorizeze?

Dl Primar


Tot dumneavoastră sunteți cei care ați aprobat tarifele, etc.

Dl George Sorin Botez

De aia fuge toată lumea de T.C.E. ca dracu de tămâie.

Dl Primar

Văd că autobuzele sunt pline.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, suntem la bugetul local, vă rog să supuneți la vot.

Dl Ganea Cristian Mihai

Cine semnează programul societății de curățenie? Primarul, directorul, R.A.S.P.-ul, o comisie, un grup, cine hotărăște ce trebuie să facă?

Dl George Sorin Botez

Pe mine mă întrebi?

Dl Ganea Cristian Mihai

Poate răspunde R.A.S.P.-ul. Domnul director, cine?

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Biroul salubritate întocmește acest program.

Dl Ganea Cristian Mihai

Iese pe stradă vreodată fără precomandă?

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Sub nicio formă.

Dl Ganea Cristian Mihai

Mulțumesc!

5

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Ei nu acționează fără să fie o comandă prealabilă.

Dl George Sorin Botez

Bugetul acesta vă este suficient pentru a realiza curățenia în Ploiești?

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Să nu uităm că propunerea inițială din partea Biroului Salubritate a fost de 41 de milioane 650 de mii. Tocmai pentru că am înțeles acest buget de austeritate, tocmai de aceea nu am luat cuvântul...

Dl George Sorin Botez

La 41 de milioane făceați și Blejoiul.

Dl Petrescu Râul - Director R.A.S.P.

Nu a fost propunerea mea, a fost propunerea Biroului Salubritate.

Dl Primar

Ca să încheiem discuția, propuneți ce sumă doriți dumneavoastră, dar vreau să vă atrag atenția asupra unui singur lucru și cred că totul vine acum să confirme sau nu. Suma de 41 de milioane de lei, a fost stabilită, ca valoare maximală a unui contract pe un an de zile, la niște tarife, pe care le-a calculat R.A.S.P.-ul atunci când s-a elaborat Caietul de sarcini. Aceste tarife, în urma licitației au scăzut. La programul maximal propus de către R.A.S.P. atunci când s-a ținut licitația. Deci dumneavoastră, pe acel program maximal, pe care l-ați

propus în caietul de sarcini, înmulțit cu tarifele pe care le aveți licitate, v-ar fi dat probabil o sumă mai mică. Problema se pune în felul următor: este de ajuns să facerp-.două. treceri de măturat mecanizat pe fiecare stradă importantă, adică 130 de străzi dij^f^șu"și-măturat aproape zi de zi, o dată pe zi fiecare stradă din municipiul Ploiești? Eli întrebarea.


.este

O/ ’> *1 f k L $ respectiv,


Iar raportat la aceste două lucruri, să spunem principale din

punând acea sumă de aproximativ 2,5 - 2,8 milioane de lei pentru j^h^f^^tecurile părăsite, rămase pe domeniul public, plus 1,5-2 milioane de lei pentru d^s^ăpâzrfe, ținând cont de faptul că luna ianuarie, februarie, nu am avut probleme majore și rămâne decât probabil luna decembrie la sfârșitul acestui an, ar fi fost de ajuns.

Dl George Sorin Botez

Nu ați mai văzut ninsori în martie?

Dl Primar

Asta este întrebarea. Iar raportat la ceea ce am spus mai devreme, suma necesară este 23 de milioane de lei.

Dl George Sorin Botez

Domnul primar, și cu asta haideți să închidem. Noi vrem să alocăm o sumă ca să nu avem probleme. Dumneavoastră vreți să luați banii aceia să-i duceți în altă parte. Este exact ce a spus domnul Ganea mai devreme. Dar haideți să nu uităm că suntem un oraș în care: au fost probleme cu curățenia, ne-au mâncat puricii, au sărit câinii pe noi și toate chestiile astea. Măcar aici să alocăm o sumă. Pentru că banii aceștia nu pleacă nimeni cu ei. Dacă rămân la sfârșitul anului, rămân.

Dl Primar

în excedent.

Dl George Sorin Botez

în excedent. Anul trecut ce ați făcut domnule, că v-am dat toate uneltele necesare ca să nu aveți excedent și de bine ce ați manageriat la nivelul primăriei chestia asta, v-ați umplut de excedent. Da?

Dl Primar

Asta este. Dacă în momentul în care la final de an tu primești banii de la Ministerul Dezvoltării, 18 milioane de lei de exemplu, după care vine Guvernul și spune "jumătate nu vii mai dăm, la anul”...

Dl George Sorin Botez

Deci, avem capitolul "Protecția mediului”.

Nu mai supun la vot nimic până nu se face liniște.

Dl Andrei Gheorghe

Domnul Președinte, la noi problemele sunt că putem să stăm până mâine, poimâine. Haideți să conchidem și să trecem mai departe. Pentru că la această dată toate aceste probleme trebuiau lămurite în discuțiile anterioare pe buget. Noi acum discutăm bugetul în forma finală.

Dl George Sorin Botez

Domnul Andrei, dumneavoastră nu înțelegeți o chestie. Că până la urmă 99,99% din cei care sunt aici, sunt indiferenți dacă sunt 25 de milioane sau 22 de milioane. Dumneavoastră nu înțelegeți că fiecare are un rol aici? Nu înțelegeți că din capul mesei se

joacă un teatru? Nu înțelegeți că suntem cu jumătate de normă la Filarmonică eu și jumătate de normă la Teatru alții? Asta este de fapt. Nu că a dat 25 de milioane și ai măi directore programul de măturat, pune-1 aici în fața consiliului să văd eu de câte ori mături la ora patru pe strada Timpul? Asta face un consiliu local, da? Așa se face la ur^bU^-l^^ila toate celelalte liniuțe am luat, ia să văd câte becuri ai mă, fișa de magazie, vedeți că picăm în derizoiu?


Supun la vot Capitolul "Protecția mediului”:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 15 voturi "pentru” și 11 "abțineri”, grupul P.N.L. plus domnișoara Sălceanu Claudia-Oana, amendamentul a fost adoptat.

Mai departe. Domnul Palaș, să-mi spuneți unde este majorarea de la Hale?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Combustibil și energie.

Am trecu de ea. Amendamentul domnului Hodorog a fost referitor la salubritate.

Dl George Sorin Botez

A fost și cu Halele. Supunem la vot.

Dl Palaș-AIexandru Paul

Ne întoarcem la asta.

Combustibil și energie.

Dna Marin Teodora

8 milioane 663.

Dl Palaș-AIexandru Paul

A fost 8 milioane 663, propunem 8 milioane 871.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi "pentru”.

Dl Palaș-AIexandru Paul

Vă informez că din cei 8 milioane 871, 7 milioane de lei pentru subvenție sunt luați din excedent.

*

Transporturi.

Dna Marin Teodora

62 milioane 640.

Dl Palaș-AIexandru Paul

Din 62 milioane 640 propunem 54 milioane 278.

Dl George Sorin Botez

Cu scăderi unde?

Dl Palaș-AIexandru Paul

Cea mai mare scădere la activele nefinanciare.

Dl George Sorin Botez

Traduceți.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Adică, dezvoltare.


Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

26 de voturi ”pentru”.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Referitor la ce m-ați întrebat domnule Președinte, mărirea de capital la Hale și Piețe este prinsă în capitolul ”alte servicii publice generale” și suma se regăsește pe rândul 73 ”active nefinanciare - aport capital social”.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Hodorog, privind diminuarea sumei alocate la S.C. Hale și Piețe cu 5000 de mii lei și trimiterea lor către "active nefinanciare transporturi”.

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

9

Cu 12 voturi "pentru” și 14 ”abțineri” amendamentul nu a fost adoptat.

Mai avem ceva?

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Pe lista aceasta, pe anexă, nu, domnul Președinte, trecem la textul hotărârii.

Dl George Sorin Botez

Să nu uităm de pregătirea profesională.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da și încă un lucru de care vom avea nevoie la Registrul Comerțului pentru înregistrarea capitalului social.

Dl George Sorin Botez

La capitolul alegeri locale anticipate ați pus ceva?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Deocamdată nu.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dl Palaș-Alexandru Paul

La art. 7 avem o modificare domnul președinte.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

O să cer și eu un raport trimestrial la Hale și Piețe, să vedem ce s-a făcut, pentru că oricum de la lună la lună nu se face nimic și ținem blocați 18 milioane degeaba.

Dl 2 ?orge Sorin Botez

Eu vl cu aceeași completare „din care 18.000 mii lei reprezintă majorare capital social S.C. Hale și Piețe S.A. care poate fi utilizat doar pentru construireăfiiÂefcentrale agro-alimentare”.


Avem următoarele amendamente:

Supunem la vot articolul 7 privind destinația sumelor reprezent

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

Cu 14 voturi "pentru” și 12 "abțineri” ale grupului P.N.L. și grupului P.M.P., amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot art. 8 „începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului și serviciilor subordonate se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești”.

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 26 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  2 voturi

Cu 24 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri" ale consilierilor Sălceanu Claudia-Oana și Hodorog Bogdan proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

* \ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-Shrin-Niculae BOTEZ


Verificat, Director Executiv Andreea Cristea < Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, Consilier Claudia-Maria Ilă 'xb'     '■

Consilier Elena Bucur jp'