Proces verbal din 13.12.2018

Proces verbal din 13 decembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței de îmdată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 decembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 16940/12.12.2018.

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii: Marius Mateescu, Ștefan Dănescu și Aurelian-Dumitru Tudor.


La ședință au mai participat:

  • - Primar

  • - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți 24 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului. începem ședința cu Imnul de Stat.

*

Lipsesc următorii colegii: dl Dănescu Ștefan, dl Mateescu Marius-Nicolae și dl Tudor Aurelian-Dumitru.

Avem ordinea de zi. Dacă sunt modificări? Vă rog, dl primar.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Am avut o discuție cu dna director de la Finanțe Publice Locale, aș vrea să reconfirme și în fața consiliului, putem să avem aceste proiecte pe ordinea de zi a ședinței ordinare...

Dl George Botez

Este vorba de...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Proiectele de la punctul 17 la 48 sunt proiectele prin care se majorează impozitele locale pentru acele imobile care nu respectă anumite reguli de urbanism și de igienă, în același timp.

Dl George Botez

Deci, ce veți face?

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Dacă nu există nicio problemă pe ceea ce am discutat și cu confirmarea doamnei director, propun scoaterea de pe ordinea de zi, fiind inițiator și o să fie/ție ordinea} de zi a ședinței ordinare.                                                                       --f.

Dl George Botez

Dna director, vă sugerez, la modul cel mai serios, să faceți o singură hotărâre și, în anexă, să treceți imobilele. Nu cred că ați discutat cu cine trebuie. Ideea de decizie individuală nu se referă să fie câte un proiect pe fiecare imobil, ci pleacă de la diferențierea dintre actele normative și altele cu caracter individual privind actele administrative. Actul administrativ individual este cel care produce efecte cu privire la un singur subiect de drept spre deosebire cele normative, care au caracter de reglementare. în aceste condiții, nu este nevoie să existe câte un proiect de hotărâre pentru fiecare, ci este nevoie să existe un proiect de hotărâre care să facă trimitere la o anexă și dumneavoastră urmează ca, în anexa respectivă, să identificați imobilul cu toate datele necesare în vederea modificării cerințelor dumneavoastră.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Trei argumente am avut în vedere. Vă dați seama că și nouă ne-ar fi fost mult mai ușor decât să facem...

Dl George Botez

Tocmai de aceea, ca să fluidizăm lucrurile.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

  • 1 - este vorba de interpretarea acelui articol din Codul fiscal...

Dl George Botez

Interpretarea corectă este cea pe care v-o spun eu.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Am înțeles, nu contest lucrul acesta.

  • 2 - fiecare hotărâre din acestea va constitui titlu de creanță pentru noi pentru că noi vom majora în baza acelei hotărâri.

Dl George Botez

Aveți hotărârea, respectiv punctul cutare din anexă.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Și al treilea argument, pe care l-am avut în vedere, a fost că, în momentul în care vreo persoană din cele 32 se va simți nedreptățită...

Dl George Botez

Contestă hotărârea sub aspectul punctului nr...

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Dl președinte, dacă dumneavoastră considerați, vă dați seama că pentru noi este cu atât mai bine. Oricum, mai sunt decât 6 în afară de acestea. Nu ar fi fost o...

Dl George Botez

Nu am intuit câte sunt, dar dacă faceți una ne reglăm.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Niciun fel de problemă.

Dl Florin Sicoie

Pentru că-mi aduc aminte perfect de această hotărâre la care am intervenit pentru a se face gradarea pentru că era o primă formă atunci de la 0 la 500/100 direct și am cerut 2


să fie și 300, și 200, și 250 pe niște elemente, la clădiri, pe tencuială, acoperiș și tâmplărie, la terenuri...                                                •      !(■        & j

Dar, îmi aduc aminte perfect în acea hotărâre (că și eu am fost uimit) așa scrie (nu am apucat să verific pentru că au venit foarte târziu), era vorba de hotărâre pentru fiecare

clădire.


Dl George Botez

Era vorba de hotărâre individuală. Este o problemă de drept. Actele administrative sunt cu caracter individual sau normativ. Normativ este când spuneți dumneavoastră că nicio persoană din cele care ar putea să facă, să nu facă lucrul acesta, cele cu caracter individual este când spui „Botez nu trebuie să facă”. Hotărârea cu caracter normativ este cea sancționatorie iar cea cu caracter individual poate să existe o singură hotărâre cu anexele respective cu mențiunea (și aici, vă rog, doamnă), în raportul de specialitate și în fundamentare să prindeți toate imobilele și de ce unuia i-ați dat 200% și altuia 500%, da? Să facem una singură.

Dl Florin Sicoie

Este acolo o întreagă corespondență...

Dl George Botez

Acea corespondență, vom fi în situația unei hotărâri unice, cu un raport de specialitate foarte bine făcut și argumentat și cu un tabel numerotat în așa fel încât să poată fi identificat.

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Serviciul Public Finanțe Locale

Dacă așa ziceți că trebuie făcut, așa facem.

Dl George Botez

Da. Mulțumesc!

Este sugestia mea, acum dumneavoastră...

Drept pentru care, ordinea de zi este văduvită de punctele de la 17 la 48.

Dacă, cu privire la celelalte mai sunt probleme?

Dl Marcian Cosma

Dl președinte eu zic să mai amânăm un pic ședința, să chemăm un reprezentant de la guinness book să consemneze că doar la noi, în administrația publică se poate întâmpla să ne sune seara la 9 că a doua zi avem 46 de puncte pe ordinea de zi, pe care trebuie să le și aprofundăm și să le trecem prin vot.

Dl George Botez

Vreți să supun la vot asta?

Dl Marcian Cosma

Nu. Mă tem însă că ar trebui să ne grăbim să începem ședința să nu mai apară și alte proiecte pe ordinea de zi.

Dl George Botez

în altă ordine de idei, vreau să vă spun că, în vară, am fost sunat la ora 13 că la 14 avem ședință și trebuia s-o facem până în ora 14, ora faxului și am venit la 13.40, am terminat la 13.47, deci am mers rachetă sovietică.

Eu am o rugăminte - vă rog să luați act că, de pe data de 22 nu mai sunt în localitate, nici chiar în țară. Dacă puteți, în perioada aceasta să nu puneți mai mult de 4 ședințe.

J              5

Supun la vot ordinea de zi cu modificările intervenite:

Cine este pentru?

24 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***Punctul 1 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești”.

Discuții? Dl Palaș?

DI Paul Palaș

Dl președinte, la acest punct de pe ordinea de zi nu avem nicio modificare.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

***

Punctul 2 ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018”.

Discuții? Dl Palaș?

Dl Paul Palas

La Spitalul Municipal, de la funcționare mai luăm 100 de mii și, de la dezvoltare, în afara sumei prevăzute inițial că o retumează, mai retumează încă 346 de mii. Deci, în total ar fi 749 de mii.

Dl George Botez

Dar acestea nu sunt menționate deja în proiect?

Dl Paul Palaș

Modificările de care vă vorbesc eu au fost convenite în ședința de comisie de buget finanțe care a avut loc până acum câteva minute.

Dl George Botez

Am înțeles.

Dl Paul Palaș

O restituire, o influență negativă în plus cu 346 de mii. Suma celor 2 fac 749 de mii. Să se consemneze si să se facă modificările ulterior.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

24 de voturi pentru amendament.

Altă modificare?


Dl Paul Palas

Atât.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

24 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 3 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018”.

Discuții?

Dl Paul Palas

Nu sunt.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

Punctul 4 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Discuții?

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

***

Punctul 5 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești”.

Nu sunt discuții?

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi pentru.

***

Punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

5

Discuții? Da, dl Palaș.

Dl Paul Palaș

La Clubul Sportiv Municipal, 176 de mii de lei de la

Dl George Botez

Ca să întreb așa ca în bancul acela, luăm sau dăm?

Dl Paul Palaș


Luăm. De la dezvoltare luăm 176 de mii. Rog secretariatul să consemneze.

Dl George Botez

Și ce facem cu ei?

Dl Paul Palas

A ,                   ---- *■

Ii ducem în fondul de rezervă pentru a fi ulterior folosiți în funcție de ce hotărăște consiliul.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

24 de voturi pentru. Adoptat.

24 de voturi


***


Punctul 7 ..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018”.

Dl Vîscan a părăsit sala.

Discuții? Nu sunt.

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Punctul 8: .Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018”.

Da, dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc, dl președinte.

Comisia de buget finanțe propune restituirea, de la dezvoltare, a sumei de 307 mii lei în plus față de ce era prevăzut inițial.

Dl George Botez

Restituirea către bugetul centralizat al municipiului?

6

Dl Paul Palaș

Către bugetul municipiului Ploiești.                         ,

Dl George Botez

Și acolo unde-i ducem?

Dl Paul Palaș

îi ducem tot în fondul de rezervă.

Dl George Botez

Să înțeleg că, la toate proiectele, tot ceea ce se ia se vor duce, ca direcție, în fondul de rezervă, ca să nu punctăm de fiecare dată. Da? Mulțumesc!

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 9: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a Municipiului Ploiești pe anul 2018”.

Discuții? Da, dl Palaș.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc, dl președinte.

în comisia de buget finanțe, noi am propus să rectificăm bugetul și să luăm suma de 150 de mii de lei de la funcționare. Atât doar că, înainte de a intra în ședință, mi s-a adus la cunoștință de faptul că au absolut nevoie de 50 de mii de lei și nu pot să restituie decât 100 de mii de lei.

Propun, în consecință, comisiei în primul rând și consiliului restituirea sumei de 100 de mii de lei la bugetul centralizat al municipiului Ploiești în fondul de rezervă.

Dl George Botez

Dl Vaida sunteți prezent?

Dl AdrianVaida - Poliția Locală Ploiești

Da.

Dl George Botez

La ultima ședință, am stabilit în comisia de ordine publică că, până pe data de 10, prin grija dumneavoastră veți reconvoca comisia de ordine publică în vederea semnării, parafării protocolului de colaborare cu Poliția Municipiului Ploiești pentru asigurarea ordinii publice în municipiul Ploiești. Suntem în data de 13, zi cu ghinion pentru dumneavoastră și cu noroc pentru mine, când vă spun cu tot respectul că dumneavoastră nu v-ați ținut obligația de serviciu pe care v-a trasat-o comisia.

7

ca-săX^v


Dacă dumneavoastră considerați că această comisie este constity'rtă^dparu: vedem (de altfel, o prezență plăcută a dumneavoastră) vreau să vă spun: acesta, încerc din greu să continui să fiu prietenul Poliției Locale.

Nu mi se pare normal ca dumneavoastră să cereți bani să rezoh^țf^B^âb^^®^ în condițiile în care nu puteți să duceți la capăt un proiect privind asigur a r^s^i^^ței cetățeanului.

Dacă dumneavoastră personal nu puteți, rugămintea mea este să vă gândiți foarte serios și în termen de 2 zile să-mi comunicați motivele rezonabile care au stat la baza neîndeplinirii obligațiilor. Dacă nu, înțeleg că aveți o problemă, nu știu dacă cu mine, nu știu dacă cu comisia, nu știu dacă cu consiliu și s-ar putea ca, în situația divorțului, să existe între noi nepotrivire de caracter.

Mulțumesc. Nu vreau să știu nimic acum.

în afară de asta, mai avem altceva aici?

Dl Pani Palaș

Nu dar, pentru o corectă înțelegere, solicităm restituirea sumei de 100 de mii de lei suplimentar față de ceea ce era prevăzut în rectificarea inițială.

Dl George Botez

La valoarea prezentată în proiectul respectiv suplimentăm restituirea cu 100 de mii.

întrebări? Nu sunt. Supun la vot amendamentul:

23 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

î

23 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?

23 de voturi


***


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru. Mulțumesc!

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții? Dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palas

De la bunuri și servicii restituie 100 de mii de lei.

Dl George Botez

Direcția fondul de rezervă.

Dl Paul Palaș

Da.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

r

Supun la vot proiectul:

f z

Cine este pentru?

23 de voturi

Cine este împotrivă?

-

Dacă se abține cineva?

-

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești”.

Vă rog, dl Palaș.

DI Paul Palaș

Aici avem o modificare - de la capitolul „salarii de bază” avem o diminuare de 5 mii de lei, iar la „cheltuieli aferente contractului de mandat” o creștere cu 5 mii de lei. Practic, este o modificare între capitole, nu are influență sub nicio formă în bugetul consolidat.

Dl George Botez

Nu este amendament. Așa este proiectul.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2020 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. ”.

Discuții? Vă rog, dl Palaș.

Dl Paul Palaș

în forma inițială a proiectului, SGU trebuia să primească 2 milioane 790 de mii. înțeleg faptul că-i sunt suficienți 2 milioane 300 de mii, drept pentru care propun modificarea corespunzătoare a acestui proiect și vom avea o modificare corespunzătoare în bugetul municipiului Ploiești.

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.

23 de voturi

*

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi


cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A.

La S.C. Transport Călători Express S.A. sunt două sume care influențeaiă'bugetul. Pe de o parte vorbim despre așa zisa subvenție, de fapt este vorba de serviciile pe care noi le plătim către TCE pentru ceea ce ne prestează și, în al doilea rând, diferența de tarif, pe care propunem s-o aprobăm.

Pentru subvenție înțeleg că TCE se mulțumește cu o sumă mai mică, 1 milion de lei, sumă care va fi modificată corespunzător și în bugetul local și o vom duce, la fel, în fondul de rezervă.

Dl George Botez

Și am rezolvat anul acesta sau mai rămânem datori?

Dl Paul Palaș

Rezolvăm diferența pe 2017 și rămânem cu subvenția pentru decembrie.

Dl George Botez

Suma acolo este corectă?

Dl Nicolae Alexandri - S.C. Transport Călători Express S.A.

2.449.

Dl George Botez

2.449 cu roșu. Amendament. Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

Mai avem alte corelări, vreo anexă ceva? Nu. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                 23 de vot

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

23 de voturi


Punctul 14: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, pe anul 2018”.

Discuții? Nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

n M 4>\,

***


...... '

/■*       ..... ’»j '

/ /. a:—■*. r

/ țst K t :

•                                                                                                                                                                                        i Ț •' •            ,- ■•‘■A’V

Punctul 15: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bietului localtal Municipiului Ploiești pe anul 2018”.                                       J-W

T. ,..o r Discuții?                                                              .....

Dl Paul Palaș                                      UA.

Trebuie să modificăm corespunzător...

Dl George Botez

Toate cele pe care le-am votat anterior, vom duce toate sumele în fondul de rezervă.

Dl Paul Palaș

Plus, față de ceea ce am prezentat până acum, mai avem, la capitolul „transporturi”, cap 84 poziția 23 suma de 400 de mii de lei pe care o ducem la fel în fondul de rezervă.

Dl George Botez

Tot amendament?

Dl Paul Palaș

Deci avem două amendamente. O să le iau pe rând. Primul amendament vizează ca toate sumele pe care le-am luat de la celelalte unități să le ducem în fondul de rezervă. Au fost evocate cu prilejul fiecărui proiect și vă supun acest amendament la vot, ca valoare si ca destinație:

5                                     »

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

Al doilea este cel pe care l-a spus dl consilier adineauri, cu suma de la transporturi. Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Adoptat.

23 de voturi

*

Mai sunt alte probleme? Putem supune la vot proiectul? Mulțumesc. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi

3 abțineri

9

20 de voturi pentru și 3 abțineri, cele ale domnilor consilieri George Pană, Paul Palaș și Sorin Văduva. Adoptat.

Dl George Pană

Abținerea este legată strict de retragerea și a ultimilor 5 milioane de lei, capitalul social de la Hale și Piețe și cum noi întotdeauna suntem consecvenți în ceea ce ne propunem, noi ne abținem la acest proiect.

***

Punctul 16: proiect de hotărâre privind acoperirea diferenței dițțț^^venitttr^K efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de S.C. Transport Călătorț^E^^^^Â\^ ■ Ploiești pentru transportul de persoane la 31.12.2017”.               | |»

Discuții? Este ok, cifrele sunt ok, toată lumea este ok?

’                                                                                                 o/

Supun la vot:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.


\ ..................

23 de voturi


<1 ! U L- '

***

„Proiect de hotărâre privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Discuții? Da, dna Zoia.

Dna Zoia Staicu

Mă văd nevoită să fac unele modificări, de fapt un amendament: la art. 2 și 3 înțeleg că modificate cu roșu și propun...

Dl George Botez

Vreți să supunem cele două sume pentru amendament?

Dna Zoia Staicu

Da. La art. 2 și 3 și art. 4 se completează cu...

Dl George Botez

Haideți să le luăm pe rând. Prima modificare este cea cu sumele în roșu, probabil că rezultă dintr-o documentație. Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi pentru.

Al doilea amendament?

Dna Zoia Staicu

Art. 3 la fel se completează cu valorile corespunzătoare.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Dna Zoia Staicu

Completăm cu un nou articol, nr. 4 pe care îl citim pe ecran „Pentru imobilele prevăzute în Anexa nr.l, pentru imobilele de la pozițiile nr. 97, 98, 99, 100 din Anexa G ce se regăsesc în art. 2, precum și pentru imobilele menționate la art. 3, pentru care s-au stabilit valori prin raportare la Studiul de piață care conține informațiile privind 12

valorile minime înregistrate la Camera Notarilor Publici PJdiesti-- subcnr.


2801/15.12.2017, realizat pentru anul 2018, urmează ca pe parcursul procedeze la actualizarea corespunzătoare a acestora”.              i’

Dl George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


23 de voturi


23 de voturi pentru. Adoptat.

*

Altceva?

Supun la vot proiectul: Cine este pentru?

23 de voturi

Cine este împotrivă?

-

Dacă se abține cineva?

-

23 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 50: „Proiect de hotărâre privind completarea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu imobilul -amplasament culoar de expropriere pentru investiția “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc! Adoptat.

..Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la imobilul situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program prelungit nr.38”.

Discuții? Supun la vot: Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi pentru.

23 de voturi***

..Proiect de hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești, referitor la Grădinița cu program normal nr.20”.

Discuții? Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Declar închisă ședința. Mulțumesc.

■klc-k

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur