Proces verbal din 13.08.2018

Proces verbal din 13 august 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL       "X?; -.

~                                                             X;

al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 13 august 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 3003/13.08.2018.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din 26 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena și Văduva Sorin.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu              - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

& A Ă

Dl George Botez

Declar deschisă ședința. Suntem prezenți un număr de 17 consilieri. Lipsesc colegii: Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Ganea Cristian Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius Nicolae, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena și Văduva Sorin.

Fiind vorba de un proiect de 14 voturi, constat existența cvorumului.

Supun la vot ordinea de zi cu un proiect unic:

Cine este pentru?             17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

17 voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect și de aprobare a acordului de parteneriat - proiect „Construcții Grădinițe Regiunea Sud - Muntenia” cod Mysmis 125155 Axa prioritară 10 îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de Investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație șiformare Apel de proiecte nr. POR/10/2018/10/10.1a/APC/7REGIUNr.

Discuții? Vă rog dl Vîscan.

Dl Robert Vîscan

Văd că hârtia este ajunsă-pc _9 august. 9 - august a fost joi. Vreau să știu de ce ajungem mereu să ținem ședințe de îndată anunțate cu jumătate de oră înainte, materialele nu le avem niciodată?                                             .    -

Am văzut hârtia aceasta care este ajunsă în primărie pe 9 august, adică joi, nu vineri.

Ce se întâmplă? De ce trebuie mereu să fim puși în situația să ne lăsăm absolut tot la o parte să ținem o ședință în ideea în care am avut săptămâna trecută o ședință de îndată cu 18 puncte?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investitii

Joi, la ora 3, am primit adresa de la dl Ganea, am fost și am vorbit cu dânsul, mi-a spus să sun la Prefectură. La Prefectură, dna prefect nu era. Am luat în jos persoanele care au semnat adresa, am întrebat despre ce este vorba, am cerut documentele. Ni s-a spus că nu au documentele, să sun la Ministerul Educației să le primesc. Am contactat o doamnă de la Ministerul Educației, la ora 2 am dat telefon și am vorbit cu dânsa, mi-a cerut o adresă de mail și mi-a transmis documentele astăzi de dimineață. Termenul era foarte scurt.

Dl Robert Vîscan

Aveți corespondența în sensul acesta?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Toate s-au întâmplat exact așa.

Dl Robert Vîscan

Aveți corespondența acesta, prin care ați primit astăzi de dimineață documentele? Eu am găsit decât această adresă care este datată 9 august, primită la dl Ganea.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, așa s-au întâmplat lucrurile. De dimineață le-am primit și le-am și făcut. în comandament l-am informat pe dl primar. S-au făcut rapid.

Dl Robert Vîscan

Am înțeles.

9

Eu am venit tocmai pentru că este vorba de o grădiniță și, ținând cont că bugetul este așa cum este, nu vreau să ne batem joc de oportunitate ținând cont că ne-am mai bătut deja joc de una prin care la fel nu am accesat niște bani de la PNDL că a fost trimis fax-ul la o altă adresă, nu știu, poate dl primar știe mai bine. Aș vrea totuși, pentru ședința ordinară, să primesc o informare cu toată corespondența care a stat la baza acestui proiect de hotărâre și când au fost primite.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Mai repede de atât nu se putea, sincer.

Dl Robert Vîscan

Eu vă cred, nu am nicio problemă dar credeți-mă...

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Vă repet, am primit adresa, Prefectura nu avea documentele, dacă nu am fi sunat la minister, probabil că nu am fi avut documentele și astăzi nu puteam transmite la București.

Dl Robert Vîscan

Eu vă cred dar toată lumea stă numai cu PSD-ul eurăL Ca să nu folosesc alt. termen.

Noi să știți că facem tot posibilul să se implementeze toate proiectele care sunt de interes local și nu numai dar vreau să se înțeleagă foarte clar situația în care suntem puși, săptămânal pot să spun.

Acum este un caz cu dumneavoastră. Doamne ferește, nu am absolut nimic. Este o supărare a mea pentru că țin comisii în fiecare lună, pot să spun cam cel puțin 10 comisii, mă duc să trimit toate documentațiile, să ajungă în primărie până pe data de 10 că altfel dl secretar nu le primește ca să intre la ordinara din luna respectivă dar sunt pus în situația în care să nu pot să-mi fac absolut niciun fel de program pentru că trebuie să fiu în fiecare săptămână la o ședință de îndată.

Dna Mădâlina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Aveți perfectă dreptate. Să știți că și eu mi-aș fi dorit să nu fim constrânși de termenele acestea dar nu cred că putem să omitem și să nu trimitem, să pierdem această finanțare. Așa ne-au fost trimise și i-am dat curs întocmai, în termenul rapid. Ne-am fi dorit și noi să vină cu o săptămână mai din timp și să nu ajungem să vă convocăm astăzi.

Dl Robert Vîscan

Sunt sigur dar eu am găsit mai în spate la această documentație o hârtie din luna iunie către Primăria Ploiești si Instituția Prefectului.

5        3                         »

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, dar vedeți ce conține. Datele respective au fost transmise. Le-am pus tocmai pentru o informare corectă a situației. Noi am purtat o corespondență și am transmis actele că tocmai de aceea suntem prinși în finanțarea aceasta. Ne aflăm în faza de semnare a unui contract de finanțare pentru construire de grădiniță. Așa au venit documentele.

Dl George Botez

Doamnă, cine este domnul Horia Palmer Hîrtopanu?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Nici eu nu știu. Am pus special acea adresă. Este un director în cadrul ministerului...

Dl George Botez

Și cum pot eu să-1 împuternicesc să reprezinte municipiul Ploiești când am primar și viceprimari?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Așa este modelul primit. Ne-am întrebat și noi la fel.

Dl George Botez

Cine răspunde de Direcția Tehnică? Primar, viceprimar, cine?

Dna Mădâlina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Dl Ganea.

DI George Botez

Păi, mi se pare normal să-l împuternicesc pe dl Ganea nu pe dl Hîrtopanu.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții                < ; -

Contractul de finanțare bănuiesc că este un model ca și la Compania Națională de Investiții. Noi nu dăm absolut nici un ban.

Dl George Botez

V-a cerut cineva să-I puneți.pe=dl acesta?=—

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, așa a fost trimis. Și noi ne-am pus întrebarea.

Dl George Botez

Și unde este modelul acela doamnă?

Ideea este că, dacă zice până în ora 14, facem un amendament, îl trecem pe dl Ganea, votăm și asta este, gata.

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Acesta este modelul. Toate documentele au fost primite și le-am respectat întocmai.

Dl George Botez

Și unde scrie de Hîtopanu?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Aici, art. 7.

Dl George Botez

Zice: dacă este cazul. Cum adică, dacă este cazul?

Știu eu care sunt condițiile de finanțare?

9                                                                     »                                      S

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Sunt trecute în acordul dc parteneriat.

Dl Robert Vîscan

Bănuiesc că trebuie să aibă viză de legalitate chiar dacă nu este nevoie de raport din partea...

Dl George Botez

Are viză de legalitate?

Dl secretar Laurențiu Dițu

Da, este vizat.

Dl George Pană

De unde reiese dreptul acestui om să semneze - în acordul de parteneriat, la pagina..., este o pagină, este un punct b)- liderul de parteneriat (partener 1) va semna cererea de finanțare si contractul de finanțare. Probabil că de aici derivă »               5                                                                   9

împuternicirea...

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da, și noi suntem parteneri.

Dl George Botez

Da, ok. Ce facem?

Dl Robert Vîscan

Vom primi toată această sumă din partea ministerului?

Dna Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Da. Noi nu cofinanțăm decât 2% din proiect și partea de utilități, rețele.

Dl Robert Vîscan

Văd că este trecută valoarea totală a cheltuielilor eligibile 118mii 926 și valoarea contribuției la total cheltuieli eligibile pentru investiția Grădiniță program normal nr.41 Municipiul Ploiești, județ Prahova este de 154603, reprezentând 13% valoarea contribuției la...

Deci, noi venim cu 2% plus utilitățile.

Dna Măclălina Crăciun - Direcția Tehnic-Investiții

Exact.

DI George Botez

Dl Hîrtopanu este director în cadrul Ministerului Educației Naționale.

Dl George Pană

Este corect să nominalizăm persoana sau să trecem în hotărâre că liderul de parteneriat, prin persoana desemnată va semna...? Dacă iese la pensie mâine și nu mai poate să semneze?

Dl secretar Laurentiu Ditu

Este trecut în hotărâre.

Dl George Botez

Mă gândesc că poate ar trebui să nu-1 nominalizăm.

Dl secretar Laurentiu Dițu

Dacă asa a venit...

s

Dl George Botez

Avem model.

Mai avem 8 minute.

Trecem peste asta dl Pană?

Dl George Pană

Da.

Dl George Botez

Supun la vot:

Cine este pentru?            17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

17 voturi pentru, proiect adoptat.

închid ședința.

PRESE

George-SJtțrinNT^DE ȘEDINȚĂ, in-Nlculae BOTEZVerificat, sef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur