Proces verbal din 12.10.2018

Proces verbal din 12 octombrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                             SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI O ■ / \ "vA

: ... i .                              ' / i

VL / ‘"f?

PROCES - VERBAL \ al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești-din data de 12 octombrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre, nr. 3276/11.10.2018.

a

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Cosma Marcian, Hodorog Bogdan, Pană George, Sîrbu-Simion Gheorghe și Vîscan Robert-Ionut.

>

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Laurențiu Dițu


 • - Primar

 • - Secretarul Municipiului Ploiești


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 21 de consilieri dintr-un număr de 27. Lipsesc colegii noștri Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Pană George, Sîrbu-Simion Gheorghe și Vîscan Robert-Ionuț. Constat existența cvorumului pentru începerea lucrărilor.

începem cu Imnul de Stat al României.

a

A

înainte de a discuta ordinea de zi, după ședință o să invit toți consilierii la o întîlnire la sala de la etajul III. Prezența este facultativă. Este o invitație a domnului Primar. Nu știu ce urmează să se discute. Vom vedea la fața locului.

Sunt probleme legate de ordinea de zi?

Dl Minea Constantin

Vroiam să vă rog să scoateți de pe ordinea de zi punctul 18.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte probleme legate de ordinea de zi, o să vă citesc fiecare punct de pe ordinea de zi și dumneavoastră să spuneți dacă apreciați că are caracter de urgență și dacă va fi introdus.

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 21 voturi

Cine este împotrivă?                          -               ......5.®^ ,

Dacă se abține cineva?                           -              "       x "

21 de voturi "pentru”.                                          / ■ ' /

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi "pentru”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi ”pentru”.

 • 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Claudia Oana Sălceanu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi ”pentru”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

21 de voturi ”pentru”.

A venit domnul consilier Dănescu Ștefan. Sunt prezenți 22 de consilieri.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

-

Z * R 0 z 'Ax-'"-;;.......

Dacă se abține cineva?

-

H-n.                             ?' Ci )  '*S,      t         '

22 de voturi ”pentru”.

H

A A A

'.      .> • -. ’        . • - ;• 1 x           /

'•''                          y/                    ;


 • I. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltu^î^LP.oii|.ig.^ocale a municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-HWinLDpbre'și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi ”pentru”.

kkk

 • 8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

22 de voturi "pentru”.

kkk

 • 9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi „pentru”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

22 de voturi ”pentru”.

& k k

 • II. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/09.08.2018, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

22 de voturi „pentru”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesio»^ ain-debutE^t-Jn asistent al funcției publice de execuție de consilier, clasa I la SeryfcW Contracte 'din cadrul Direcției Gestiune Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.          . :'+-Ț

în ce constă urgența acestui proiect?

Dna Angelescu Ana-Daniela - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și

Administrativ

Trebuie făcută în interiorul termenului.


Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar nu se convoacă o ședință extraordinară pentru chestia asta.

Dna Angelescu Ana-Daniela - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Nu, am profitat de ocazie că a fost ședință.

Dl George Sorin Botez

Nu se face la ședință ordinară?

Dna Angelescu Ana-Daniela - Sef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Suntem în interiorul termenului.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu ar fi fost celelate proiecte de hotărâri?

Dna Angelescu Ana-Daniela - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

O făceam cu dată retroactivă.


Dl George Sorin Botez

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi "pentru”.

* A A

 • 13. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea mijlocului fix „Pod km 2+090 (10+950) L304N cu număr de inventar 255” și a terenului aferent din domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și concesiunea C.N.C.F. „CFR” S.A. în domeniul public al Municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, în calitate de inițiator aș dori să-1 retrag de pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

Dl Primar

Domnul Dănescu, aș dori să vă gândiți la această propunere, având în vedere faptul că în urma discuțiilor pe care noi le-am avut și a hotărârilor pe care dumneavoastră le-ați aprobat, noi am inițiat procedura către Ministerul Transporturilor, de modificare a acelei H.G. 80 pentru includerea sistemului feroviar aparținând căilor ferate române în această hotărâre de guvern, așa cum este și infrastructura navală și cea aeriană; 'pentru a putea subconcesiona acest pod și pentru a putea efectua lucrările de lărgire a podului respectjv.

Din discuțiile purtate cu Ministerul Transporturilor, această<procedură nu a.fost inițiată. Ea s-a blocat. în momentul de față nu s-a putut finaliza prin emiterea unei Hotărâri de Guvern și în urma ultimelor discuții purtate cu cei de la C.F.R. și cu cei de la Ministerul Transporturilor au acceptat să aplicăm aceeași procedură pe care Municipiul București a adoptat-o și a fost aprobată tot prin Hotărâre de Guvern, pentru Podul Constanța. Tot cei de la Ministerul Transporturilor și în special cei de la C.F.R. nu au fost de acord, deși noi aceste demersuri le-am început cu peste 9 luni de zile în urmă, de a transmite în proprietatea municipiului Ploiești acest bun, din cauza faptului că acolo există un chiriaș. Dar având în vedere ultimele discuții și apariția acestui precedent cu Municipiul București, au acceptat această situație și de aceea au propus către dumneavoastră, către comisia de patrimoniu, să luați în dezbatere în cadrul comisiei acest proiect de hotărâre pentru a fi astăzi pe ordinea de zi. Avem nevoie de acest proiect pentru a putea demara cât mai repede procedura de obținere a hotărârii de guvern pentru a putea intra în posesia podului respectiv și pentru a face acele lucrări absolut necesare pentru lărgirea Pasajului C.F.R. peste strada Cantacuzino.

Dl Dănescu Ștefan

n 1 *

In urma ședinței de miercuri, am avut o discuție pe această temă cu colegii noștri de la Direcția Patrimoniu și nu prea erau de acord ca domniile lor să administreze sau să ia în administrare acest pod. Tocmai pentru asta, pentru a ne lămuri ce și cum, ne-am gândit că ar fi bine să-1 retragem. Mai ales datorită importanței acestui proiect nu am vrea să nu treacă. Tocmai pentru asta am decis să-l scoatem de pe ordinea de zi.

Dl Primar

Mulțumesc pentru intenția pe care o aveți pentru a avea un proiect cât mai bine făcut! V-am spus, este făcut după modelul existent la București. Totodată, este de preluare în patrimoniul municipiului Ploiești a podului respectiv iar după efectuarea investiției respective doar darea în administrare către C.F. rămâne în continuare în patrimoniul municipiului Ploiești, așa cum a făcut și municipiul București pentru Podul Constanța.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

J

 • 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

în ce constă urgența?

Domnul Primar, sincer, apreciez în mod deosebit preocuparea, dar cred că ar trebui să răspundă cei din executiv.

Care este urgența?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Este vorba de actualizarea Hotărârii de Guvern. Este vorba de o școală și o grădiniță care sunt făcute pe fonduri europene și avem nevoie de Hotărârea de Guvern actualizată în termen de 60 de zile.

Dl George Sorin Botez

De la ce dată?


Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu De la data precontractării.

Dl George Sorin Botez

Și când este asta?

Dna Bucur Carmen — Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Deja v-am spus că suntem în etapa de precontractare.

Dl George Sorin Botez

Dar se poate discuta în ordinară, nu? Este timp.

Dl Dănescu Ștefan

Poate au depășit termenul.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Nu s-a depășit termenul...

Dl George Sorin Botez


La sfârșitul lunii este peste termen?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

La sfârșitul lunii nu este peste termen, este vorba de termenul în care trebuie să facem demersurile...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, suntem la sfârșitul lunii în cele 60 de zile?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

J

Supunem la vot:

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?     - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi ”pentru”.

& & &

 • 15. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Buna Vestire nr. 36 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?

Nu cred că este vreo urgență aici.

Dl Sicoie Florin-Lucian

Vreau să vă spun de ce este urgent. Pentru că este vorba de un monument de clasă B și legea prevede exercitarea în 15 zile a preemțiunii Primăriei și ulterior a Direcției de Cultură.

Dl George Sorin Botez

15 zile de la ce dată?

Dl Sicoie Florin-Lucian

Nu știu exact, dar...

Dl George Sorin Botez

Când a început să curgă termenul?

Dl Sicoie Florin-Lucian

Domnul Președinte, din patru mandate de consilier este prima dată când la o ședință extraordinară sau de îndată se votează pe rând fiecare hotărâre să fie de zi.

Dl George Sorin Botez

Și care este problema?                                      i'

Dl Sicoie Florin-Lucian                                 \


Păi, este o problemă pentru că, creează un precedent interesant. O să vă cer la ședințele viitoare de îndată și extraordinare să faceți lucrul acesta de fiecare dată.

Dl George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră cereți, se face, nu este nicio problemă.

Aici se apreciază asupra urgenței. Este vreo problemă?

Dl Sicoie Florin-Lucian

Să întrebăm la patrimoniu când s-a depus cererea pentru exercitarea preemțiunii.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

La 1 octombrie.

Dl George Sorin Botez

Bun. Și să spunem că nu era această ședință, ce făceați?

La data de 1, da?

Și care este textul de lege care prevede că în 15 zile trebuie dat consimțământul? Pentru că este posibil să aveți dreptate și dacă aveți dreptate îl includem pe ordinea de zi.

Dl Sicoie Florin-Lucian

Legea 422/2001 a monumentelor.

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Art. 4, alin. 1.

Dl George Sorin Botez

Care spune ce?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Care spune: ”se transferă dreptul de preemțiune al statului către administrațiile publice locale, care-1 pot exercita în maximum 15 zile”.

Dl George Sorin Botez

Bun. Supunem la vot:

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi "pentru”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.415/05.11.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.

Urgența?

Dna Bucur Carmen - Director Direcția Gestiune Patrimoniu

Aici este vorba de restrângerea spațiilor date în administrare la Casa de Cultură, Filarmonică și Teatru în vederea mutării sediului Primăriei în clădirea OMV.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 9 voturi         '    :- ;-N.

Cine este împotrivă?                            -                   .'Ă  < \

Dacă se abține cineva?                         -13 voturi               ^4

Cu 9 voturi "pentru” și 13 "abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe,^ Bdț^z George Sorin, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Gariea Crj^^fi-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș Ăîe?iaildiii>Pâul, Sălceanu Claudia Oana, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena și VăduvâSOrin, nu a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Există vreo rațiune de urgență?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Da. Termenul care prevede exproprierea.

Dl George Sorin Botez

O.k. Supunem la vot:

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi "pentru”.

A A*

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.

Dl Popa Gheorghe

Care este urgența?

Dl Ganea Cristian-Mihai

Nu știu dacă este cineva de la Zoo în sală. Vă răspund eu. Urgența este că trebuie banii care și i-au asumat că-i vor cheltui în administrarea acestei clădiri să fie cheltuiți. Ca să nu-i dăm înapoi.

DI Marcu Valentin

Domnul Președinte, aș dori să știu când și-au asumat că vor cheltui acești bani? Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Pe mine mă întrebați?

9

DI Marcu Valentin

Nu. întrebați-1 dumneavoastră. Dumneavoastă sunteți mediator.

Dl George Sorin Botez

Mediator autorizat chiar.

Dl Marcu Valentin

Tocmai de aceea.

Dacă nu, purtăm discuții direct cu reprezentanții Parcului Stere. Dacă este cineva prezent să ne spună cum și-au asumat utilizarea acestor bani.

Dl George Sorin Botez

Este cineva prezent?

Dl Marcu Valentin

Mulțumesc, domnul Președinte!

5                    ~                                       î

• , a A

Deci acum șase luni de zile. Intr-adevăr, este urgent.

Dl George Sorin Botez


..'S s. '** \ .. . ’v <•** >:v   \& 1

. ;34

- ■

■.....

-- f J y

Cred că nu ați înțeles. Urgența nu este dată de termenul la care au fost aprobați banii, urgența este dată de data la care ar fi trebuit să fie cheltuiți banii.

Supunem la vot:

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?     - 13 voturi

Cine este împotrivă?                            - 9 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 13 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru, proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi.

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost ea aprobată de către dumneavoastră: Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi ”pentru”.

'k'k'k

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am impresia că s-au făcut mai multe discuții vizavi de urgență. Acum, să vă spun ceva din interiorul instituției. La plecarea domnului Dobre în concediu, că a fost și dânsul 2 zile, discutasem ca luni să punem pe ordinea de zi că va fi o ședință în 5 zile, pentru vineri. Luni, nici un proiect nu era gata. Marți, nici un proiect nu era gata. Deci urgența aceasta ne-o dă, de fapt, executivul.

Ca să înțelegeți. Domnul Primar a dat niște ordine să se facă acele proiecte, nu s-a făcut niciunul. S-au semnat inclusiv astăzi unele.

Și acum să vă spun ceva, o ședință de îndată poate să aibă un punct, două, trei. Nu 20 de puncte.

Dl Minea Constantin

Pentru că tot s-a vorbit de spiritul de urgență, caracterul de urgență, aș vrea să-l întreb pe domnul Primar, cumva energia electrică pentru oraș, iluminatul stradal, nu ar trebui să fie o urgență?

M-am uitat acum pe ordinea de zi și am văzut că nu spune absolut nimic despre banii pentru iluminat orășenesc. Eu știu că deja în august abia s-a plătit o factură în urma unei notificări de la Electrica și cu siguranță din septembrie nu a mai fost plătită factura.

Eu consider că este un factor de urgență ca să putem menține buna funcționare a orașului.

5

Dl George Sorin Botez

Doriți răspunsul în scris?

Dl Minea Constantin

Da. Aștept răspuns în scris.

Dl George Sorin Botez

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion si Zoia Staicu.”                                          :    '

5

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

* &

Trecem la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Claudia Oana Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

ît A A

Trecem la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: ' v- .

Cine este pentru?       - 22 voturi                     Fj     ''A W(j.

Cine este împotrivă?    -                                  'i «A

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Oana Claudia Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

& & &

Trecem la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin.”

Dacă sunt discuții?

5

Dl Ganea Cristian Mihai

Domnul director, spuneți-mi și mie vă rog, este nevoie de toată suma de 3 milioane 400 lei și de ce, dacă da?

Dl George Sorin Botez                                   r'-A 4 .

Ca să circumstanțiez un pic întrebarea, la acest moment, în această zi, este nevoie de suma aceasta integrală sau am putea cu bunăvoința dumneavoastră și în spiritul colaborării care a definit relația noastră să micșorăm această sumă întrucât și colegii dumneavoastră de la S.G.U. se află în problemă și nu am vrea să ajungem la un blocaj acolo și să vă îndestulăm doar pe dumneavoastră.

Așa că dacă dumneavoastră apreciați și am fi extrem de încântați, să vă dimensionați nevoia de bani în această zi, întrucât putem să o soluționăm și la sfârșitul lunii. Vă rog foarte mult să aveți în vedere și situația S.G.U.

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Express S.A,

La acest moment, din această sumă se plătește suma restantă 15-30 septembrie. Este vorba de 9 miliarde de lei vechi și este vorba de avansul pe 1 - 15 octombrie, avans pe care îl vom factura cel târziu luni pe data de 15 și va trebui plătit până pe data de 25.

Dacă dumneavoastră puteți face o altă ședință până pe 25 în care să-mi puneți și să mi se și facă plata, dacă puteți face o altă rectificare până pe 25 octombrie în care să-mi alocați diferența de care are nevoie S.G.U. astăzi, din punctul meu de vedere nu este nicio problemă.

Dl Ganea Cristian Mihai

De la R.A.S.P. cine este în sală?

Râul, spune-mi și mie, te rog, S.G.U. va factura pe 15 la fel ca și T.C.E.-ul. Am înțeles de la dânșii că ar fi aproximativ 1 milion, după care mai puteți da comenzi neavând bani alocați începând cu data de 15?

Dl Petrescu Râul - Director Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu, nu mai putem. Nu avem prevedere bugetară.

DI Ganea Cristian Mihai

Deci ei dacă-și fac factura acum pe 15 de 1 milion sau cât o fi, dumneavoastră nu mai aveți prevedere să dați să lucreze, da?

Dl Petrescu Râul - Director Regia Autonomă de Servicii Publice

Corect.

Dl Ganea Cristian Mihai

Dna Crăciunoiu, se poate da comandă fără prevedere bugetară?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ambele rămân fără prevedere bugetară. Și T.C.E. și S.G.U. prestează servicii, fără prevedere bugetară.

Dl George Sorin Botez

Bun. Și cum vă puneți de acord cu R.A.S.P.-ul?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Oricum, pe ordinea de zi nu este S.G.U.

Dl George Sorin Botez

Nu, doamnă, dar avem posibilitatea să rectificăm bugetul municipiului. Situație în care pe dumneavoastră vă interesează banii de la municipalitate, nu S.G.U.

întrebarea era foarte clară: există o disensiune la ora aceasta între punctul dumneavoastră de vedere și punctul de vedere al R.A.S.P.-ului. R.A.S.P.-ul spune, dacă nu are alocație bugetară, nu pot să-i dau comenzi. Dumneavoastră spuneți că este vorba de prestări servicii și că puteți să-i dați comenzi și fără alocație bugetară.

Puneți-vă de acord în momentul acesta, că avem și bunăvQința domnului director Alexandri să putem să o reglăm. Dar nu vrem să auzim pe 16, că cei de la S.GîjJ .joacă cărți în parcare, că nu au cu ce să lucreze pentru primărie.                   > p

Drept pentru care, vă solicit, cu bunăvoința dumneavoastră, o pauză de coîțăultări, iar consultările să se realizeze între dumneavoastră, ca să avem un tăspunsșpe'eâre să-l consemnăm și să luăm o decizie înțeleaptă. Trebuie să administrăm pUțibui^^

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ambele societăți sunt în aceeași situație. Rămân fără prevedere bugetară.

Dl George Sorin Botez

Ideea este să-l convingeți pe domnul director de la R.A.S.P. ca să aveți un punct de vedere comun.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ambele societăți sunt în aceeași situație. Nu mai au prevedere bugetară din 15. Nu este nicio diferență. Diferența este că S.G.U. mai are ceva prevedere bugetară, pe când T.C.E. are 0 prevedere bugetară. Le-am asigurat restanța în septembrie plus 1-15 octombrie. La ambele.

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Putem emite comandă fără să avem prevedere?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Express S.A.

Eu cred că observațiile celor de la R.A.S.P. sunt corecte. Dar nu este treaba noastră, a prestatorilor de servicii, să reglăm aici treburile, la primărie. Cred că pe viitor nu ar trebui să se mai întâmple așa ceva. Sunt de acord ca S.G.U.-ul să aibă și el o promisiune de prevedere din 15 încolo. Și el, dacă stau să mă gândesc, până pe 15 are, după care nu mai are. Dar atenție, și eu am prestat servicii pentru luna septembrie, inclusiv până astăzi pentru octombrie, fără prevedere bugetară. Și cred că pe viitor trebuie să fiți atentă să nu se mai întâmple așa ceva. Pentru că puneți într-o situație dificilă chiar R.A.S.P.-ul care avizează aceste servicii.

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

In acest moment nu-i avizată nicio factură. Nu avem prevedere bugetară.

Dl George Sorin Botez

Dar comenzi i-ați dat.

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

La care am avut... că T.C.E.-ul funcționează conform subvențiilor. Nu ai cum să

9                                                                              5

zici că nu ai comenzi. Dar dacă nu-i certific factura înseamnă că nu îmi atribui eu rolul acesta ca si comandă.

9

La S.G.U. într-adevăr i-am dat comenzi, dar i-am spus în limita prevederii bugetare, asta înseamnă că-1 notific de mâine că nu are valoare și îi spun că nu-i verific absolut nimic.

Dl George Sorin Botez

Vă puneți de acord, ne punem și noi de acord și vedem cum facem.

Mulțumesc! 5 minute pauză.

*

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Dați la textul hotărârii și o să vedeți că la articolul 1 spune ”cu suma de 3.400 mii lei, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Dl Palaș-Alexandru Paul                                      , ?• J ’ z-

Domnul Președinte, modificarea pe care o propun eu, este să rectificăm bugetul de venituri și cheltuieli cu 2 milioane 400.                               .<.•• '          :•

DI George Sorin Botez                              ț

Si ce fac cu anexele 1-5?

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Express S.A.

Anulați fraza aceea.

>

Dl Palaș-Alexandru Paul

Exact.

Dl George Sorin Botez

Suntem 21 de consilieri. Domnul consilier Mateescu Marius nu este prezent în sală.

Facem un amendament. îl face domnul Ganea cu suma de 2.400 mii lei si se înlătură

9 ”conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 21 de voturi "pentru”, amendamentul a fost aprobat.

*

Domnul consilier Mateescu Marius a revenit în sală. Sunt 22 de consilieri prezenți.

*

Dl Palaș-Alexandru Paul

Dacă îmi permiteți o intervenție. Domnul Președinte, consider că este absolut necesar să ne mai întâlnim o dată săptămâna viitoare pentru a aloca 1 milion în bugetul T.C.E.-ului, astfel încât să nu-i punem într-o situație delicată.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

După adoptarea amendamentului, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 19 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” ale consilierilor Popa Gheorghe, Băzăvan Larisa și Bolocan Iulian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Aici trebuie să facem un amendament.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Trebuie să diminuăm suplimentarea către T.C.E. să o ducem la valoarea pe care am aprobat-o în proiectul anterior la 2.400 mii lei și să suplimentăm cu 1 milion alocarea pentru S.G.U. Corespunzător se vor modifica și anexele la prezenta hotărâre.

Dl Ganea Cristian Mihai

Presupun că va trebui să mai ținem o ședință de îndată pentru adoptarea bugetului S.G.U.?


Cine este pentru?


-13 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 13 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian, Staicu Zoia și Tudor Aurelian Dumitru, amendamentul a fost adoptat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Atenție mare, domnul Președinte! Este nevoie de 14 voturi aici.

Dl George Sorin Botez

Dacă vă păstrați votul, îngropați S.G.U.-ul. Rămâneți cu 1 milion la buget fără să faceți nimic cu el și S.G.U. de mâine se blochează. Nu de mâine, după 16.

Reluăm votul, poate nu s-a înțeles problema.

Supunem la vot din nou amendamentul:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.316/09.08.2018, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă sunt discuții?

s

Dl Ganea Cristian Mihai

Am înțeles de la colegii mei că au fost și sunt câteva schimbări.

Dl Primar

Pe creditul Exim Bank, în urma executării unor lucrări pentru canalizare s-au făcut o serie de economii față de sumele care au fost prevăzute inițial în studiul de fezabilitate, aproximativ 20% din fiecare proiect în parte. Iar pe proiectele din Mitică Apostol și Râfov va exista o schimbare de soluții care diminuează introducerea conductelor pe străzile din cele două cartiere și de aceea sumele respective, producându-se o economie, sumele respective nemaiputând fi cheltuite anul acesta, avem un report pentru anul viitor.

In aceeași măsură, pentru Podul de Lemn, luni va fi semnat raportul comisiei care a făcut evaluarea ofertei. Marți, miercuri, fiind un singur participant putem încheia și contractul. în urma discuțiilor purtate cu Direcția Tehnic Investiții pentru a nu avea o pierdere de aproape 2 milioane de lei anul acesta, lăsăm doar 1 milion de lei aferenți proiectării și demolării podului.

Conform discuțiilor purtate și așa cum a fost prezentat în devizul de lucrări și chiar dacă vor fi o serie de lucrări efectuate anul acesta, având în vedere și termenele de plată și toate lucrurile acestea pot fi făcute și anul viitor.

Dl George Sorin Botez

Ideea era să nu ne blocăm.

Dl Primar

Nu. Au analizat colegii de la Direcția Tehnic Investiții.

Mai avem stația de epurare, unde abia acum au fost aduse de către societatea care execută lucrarea D.T.A.C.-ul care a fost depus la Direcția de Urbanism din cadrul Consiliului Județean pentru autorizație și considerăm că nu se pot începe lucrările. Oricum avem și acolo un termen de plată care ne permite efectuarea plăților pentru anul viitor, dacă anul acesta se încep lucrările.

Și a mai fost o diminuare în urma rapoartelor de evaluare făcute de către firma OPINION pentru viitoarea lucrare pe proiectul pe fonduri europene privind străpungerea între Gara de Sud și Gara de Vest. Această sumă de evaluare a fost diminuată cu 2 milioane de lei aproximativ, ea fiind dată pentru anul viitor pentru celelalte lucrări care sunt necesare demarării lucrărilor acolo.

La lucrările de la blocurile de pe Str. Libertății, deși agentul economic a achiziționat o serie de materiale pentru că există acea rigoare în decontare atâta timp cât el nu pune notele de teren pe bunurile respective, dacă el nu le pune noi nu le putem deconta. Drept pentru care, aproximativ 2, 3 milioane dacă nu mă înșel, la fel au fost reportate pentru anul viitor și pentru a nu avea niciun risc avem sume de bani necheltuite din bugetul prevăzut pe 2018 din creditul de la Exim Bank și să prindem banii respectivi. Dacă sunt lucrări fizice care se efectuează peste valorile respective, există perioada de timp în care se realizează documentele de decontare, există termenele de scadență, deci nu avem probleme sau nu o să avem sincope în realizarea lucrurilor pe aceste elemente de infrastructură si de investiție.

3                               3

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al funcției publice de execuție

de consilier, clasa I la Serviciul Contracte din cadrul Direcției Gestiune, Patrimoniu din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat;dg primâf Adrian-Florin Dobre.”                                              /©            k

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: ]  ; W.       |Ș5

Cine este pentru?       - 22 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la unele unități de învățământ - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Sanda Dragulea, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Buna Vestire nr. 36 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Supunem la vot varianta "neexercitarea”:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi "pentru".

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în varianta "neexercitarea dreptului de preemțiune”:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul a fost adoptat.

Trecem la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării Procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes local “Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrările de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru”, proiectul a fost adoptat.

A A A                                              <-=•

Trecem la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”                                                                         .     ..

Dacă sunt discuții?

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am primit acum două luni de zile la interpelarea pe care am facut-o cu privire la alte Studii de fezabilitate din cadrul Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” cu privire la niște obiective de investiții, iar răspunsul pe care l-am primit de la S.P.F.L. și de la Direcția Economică, spunea foarte clar că nu se pot realiza investiții pe terenul unei alte unități adiministrativ teritoriale. M-am uitat pe acest studiu de fezabilitate cu titlul ”Clădire Administrativă Zoo” si am constatat că referirea se face la o construcție care urmează să se facă pe o suprafață de 258 de mp în valoare de vreo 500 de mii de lei, iar beneficiarul este unitatea administrativ teritorială Bucov.

Aceeași întrebare voiam să o pun și cu siguranță că doamna Director Economic îmi va spune că este doar un studiu de fezabilitate care a avut prevedere bugetară. Dar eu vă întrebam la oportunitatea și legalitatea acestei investiții care urmează să se facă, o construcție nouă pe terenul U.A.T. Bucov.

Dl George Sorin Botez

Domnul Secretar, ați acordat viză de legalitate?

Dl Dițu Laurențiu

Nu am avut timp să apreciez asupra acestui proiect de hotărâre, întrucât mi-a fost adus astăzi.

Dl George Sorin Botez

Mai era vreunul dintre celelalte la care nu ați dat viză de legalitate?

Di Dițu Laurențiu

Nu. Anunțam.

Dl George Sorin Botez

Bun, și la acesta ați dat sau nu ați dat?

Dl Dițu Laurențiu

Nu am dat niciun fel de viză.

Dl George Sorin Botez

Și cum a intrat pe ordinea de zi?

Dl Dițu Laurențiu

Poate să intre pe ordinea de zi fără avizul meu.

Dl George Sorin Botez

Eu zic că era normal să ne fi înstiintat înainte.

9           5

Dl Alexandri Nicolae - Director S.C. Transport Călători Express S.A.

Domnul Președinte și data trecută am avut o intervenție și mi se pare că ar trebui să o am și acum. Data trecută s-a lămurit aspectul din 215, atunci pun o întrebare: terenul este al U.A.T. Ploiești? Pentru că un U.A.T. poate să dețină terenuri pe raza altor U.A.T.-uri. Terenul este al U.A.T. Ploiești sau nu?

/£.

Dl Popa Gheorghe

Terenul este la U.A.T. Bucov, domnul director. Pentru Că așa scrie în studiul de fezabilitate și în documentele puse la dispoziție.

Dl Ganea Cristian Mihai                           ' ■    .

Atunci, propun să-l prorogăm pentru a ne lămuri. v.

Dl George Sorin Botez


Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi ”pentru”, proiectul a fost prorogat.

ît •A

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă