Proces verbal din 10.12.2018

Proces verbal din 10 decembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


PROCES - VERBAL al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 10 decembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 16917/07.12.2018.

La ședință au participat un număr de 22 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Marius-Andrei Dinu, Marius Mateescu, Claudia-Oana Sălceanu, Florin Sicoie și Aurelian-Dumitru Tudor.

iii

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre Domnișoara Mihaela Zaharia

  • - Primar

  • - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte


'k'k A

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

A* A

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 22 de consilieri din 27. Constat existența cvorumului. începem ședința cu Imnul de Stat al României.

Lipsesc următorii colegi: Dinu Marius-Andrei, Mateescu Marius-Nicolae, Sălceanu Claudia-Oana, Sicoie Florin-Lucian si Tudor Aurelian-Dumitru.

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

22 de voturi


Dacă sunt discuții? Avem articol unic, un singur punct: „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor imobile-construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuiiascoaterea din funcțiune, în vederea valorificării si, după caz, casării

Dacă sunt discuții? Vă rog, dl Palas.

Dl Paul Palas

Mulțumesc, dl președinte.

Nedumerirea mea este ce se întâmplă cu activitatea TCE după ce adoptăm această hotărâre? Din câte știu eu, acolo funcționează, în acest moment, locul de parcare a troleelor. Ce se întâmplă, ce se întâmplă cu activitatea TCE dacă noi adoptăm acest proiect?

Dl George Botez

Dl Pană, vă rog.

Dl George Pană

Aceeași întrebare o aveam și eu și voiam să mai detaliez puțin - la întâlnirea pe care am avut-o cu consultantul pe fonduri europene, în urmă cu câteva zile, cel puțin eu așa înțelesesem, într-un final, că scoaterea din concesiune, la modul propriu și juridic dar și tehnic în sensul că nu mai pot utiliza aceste imobile, se va face la un moment ulterior momentului trecerii din domeniul public în domeniul privat. Adică, ceea ce dorim să facem astăzi.

în completarea domnului Palaș aș spune că aici sunt 3 obiective - grup exploatare depou, gospodărire de apă și magazie materiale. Eu l-am întrebat pe dl director de la TCE astăzi, mi-a spus că TCE-ul desfășoară activități la propriu în aceste clădiri.

Ca atare, întrebarea pusă de colegul meu, dl Palaș, este una absolut pertinentă -ce va face TCE-ul începând de mâine în ipoteza că proiectul rămâne în varianta aceasta?

Am început prin a spune că înțelesesem, la începutul discuției cu reprezentanții Intergroup, că va fi așa cum am spus eu în sensul că ulterior se va scoate din concesiune. Văd, în raportul de specialitate, pe care l-am confirmat, ca să putem să intrăm în ședință de consiliu local, că se face vorbire de o chestiune cum că „se impune necesitatea reexaminării acestui proiect cu observația că se va elimina condiția de timp”. Adică ceea ce spuneam mai devreme.

Ca atare, întreb Direcția Relații Internaționale sau cine gestionează acest proiect, Direcția Juridică, TCE-ul, dacă forma pe care noi o avem astăzi spre consultare și în vederea votării este de natură a împiedica desfășurarea activității TCE-ului începând de mâine sau nu?

Dl George Botez

Dar nu ati vorbit cu dl Palas înainte?

»                                                         5

Dl George Pană

Nu, dar am vorbit astăzi cu dl Alexandri și l-am întrebat de chestia aceasta.

Dl Cristian Ganea

Aceeași întrebare am pus și eu domnului Alexandri și mi-a confirmat faptul că se va reloca. Este adevărat că discutăm de 3 obiecte de inventar cu valoare de 84 de mii de euro, adunate atât fac. Dl director nu cred că este aici, cred că a trimis pe cineva. Dacă se relochează și nu se împiedică desfășurarea activității, nu este nicio problemă.

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Nu este nicio problemă dar aș vrea să știu strict legal...

Dl George Botez                                      . gf

Numele, prenumele, funcția.                                             .

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A. ■ A' .     5

Numele meu este Costin Fieraru, sunt șef Secție Transport Electric Ja.ȚCE.

Dl George Botez

Și solicitați cuvântul?

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Da, dacă-mi dați cuvântul.

Dl George Botez

Vă rog.

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Este vorba de 3 imobile cu importanță strategică: în unul se desfășoară activitatea personalului administrativ; al doilea este puțul de apă forat, noi nu mai avem racordare Ia apă începând de mâine dacă, într-adevăr, se casează respectivul imobil.

Am venit cu propunerea ca aceste clădiri să fie scoase din administrare la momentul începerii lucrării sau la momentul semnării contractului în măsura în care se poate. Pentru a nu fi îngreunată activitatea la serviciul nostru.

Dl George Botez

Este perfect ceea ce spuneți dumneavoastră, am înțeles grija. întrebarea mea este: în momentul în care s-a luat această inițiativă, nu s-a discutat cu cei de la TCE, nu s-a făcut un plan, nu s-a discutat „mă, voi ce faceți acolo, care sunt consecințele”?

Dumneavoastră puteți să ne spuneți? A existat vreo discuție între administrația primăriei și administrația dumneavoastră? Pentru că noi nu vrem să luăm niște măsuri care să aibă efecte negative asupra dumneavoastră că și așa aveți suficient de multe probleme ca să vă mai facem noi și altele.

Pe de altă parte, întreb: avem nevoie în momentul acesta să evacuăm de acolo TCE-uI, ne apucăm de mâine sau doar dăm această hotărâre formal, urmând să intrăm în posesie pentru efectuarea lucrărilor peste un anumit interval? Pentru că este foarte important de știut asta.

Avem nevoie de ea doar formal? Pentru că putem să trecem acolo că rămâne în posesia dumneavoastră până la momentul în care se demarează o procedură ceva.

Dl George Pană

în proiectul acesta este doar concesiunea...

Dl George Botez

Trebuie să aveți în vedere, dl Pană, un singur lucru - în momentul în care noi am adoptat acest lucru (cu toate că l-am adoptat și în precedent și nu ne-am gândit la asta pentru că nu s-a sesizat această problemă din partea dumneavoastră), la ora aceasta, din punctul meu de vedere, TCE-ul, dacă mai există acolo, există total nelegal.

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Dacă se adoptă această hotărâre?

Dl Cristian Ganea

Am adoptat alta.

Dl George Botez

Am adoptat alta. Aceasta nu este o modificare?


Dl George Pană

Nu.

Dl George Botez

Știu că, data trecută, ați avut un proiect asemănător, dar nu-mi adu^afeiih^dăcă l-am votat sau nu.

Dl George Pană

S-a prorogat.

Dl George Botez

Cu atât mai mult. Dl primar, vă rog să ne spuneți, dorința politică este în sensul de a adopta acest proiect dar, în același timp, trebuie să avem grijă colegii de la TCE să nu aibă probleme din această cauză, mai ales în condițiile în care știm foarte bine, și dumneavoastră mai mult ca noi, că de la momentul la care noi adoptăm această hotărâre până la momentul în care efectiv am nevoie de posesia bunului respectiv, durează suficient de mult încât să nu creăm probleme.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Acesta este un proiect pentru care noi trebuie să facem dovada faptului că este în domeniul privat și că nu are niciun fel de sarcină pe el pentru a putea obține fonduri europene. Au fost, din partea consultantului, numeroase adrese transmise către TCE pe această situație. De asemenea, reprezentanții TCE-ului au participat la ședințele de lucru pe care noi le-am avut pe fonduri europene și unde s-a discutat inclusiv această situație, a spațiilor de acolo.

Spațiile respective, va trebui să găsim, după această hotărâre, o formă prin care pot fi utilizate în continuare de către TCE până la momentul la care noi vom începe efectiv lucrările. Știam că spațiile respective, cum este și puțul de apă, pe care TCE-ul în folosește în special pentru a spăla...

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

A spăla, termofîcare și apă de băut, pentru tot.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

A spăla echipamentele de acolo, mă refer la troleibuze, cu precădere. Apoi este clădirea administrativă, sunt niște spații de birouri și o magazie. Nu sunt lucruri care să afecteze într-un mod substanțial, decisiv, buna desfășurare a activității.

Dl George Botez

Dacă-mi permiteți, nu vreau să intru în contradictoriu - avem aici două părți, avem TCE-ul, dl Fieraru, care are o anumită susținere și ceea ce spuneți dumneavoastră. Nu sunt în măsură să contrazic nici o parte, nici cealaltă dar, există contradicție între aceste susțineri. Pe de altă parte, cred că ar fi de competența noastră să stabilim momentul în care le luăm în concesiune și forma prin care ei să folosească acest imobil până la momentul intrării în posesie. Sau, eventual, până la momentul la care noi să le asigurăm o chestiune echivalentă, dacă nu la același nivel de confort, măcar la același nivel de servicii de care să beneficieze. Pentru că eu sunt convins că nu întâmplător s-a ajuns acolo să fie acea organizare pe care toată lumea o cunoaște ca depou. Odată ce le-am preluat astăzi, ei de mâine nu au ce să mai calce pe acolo. Aceasta este o chestie mai presus de orice dubiu.

Vă rog, dl Sîrbu, dacă aveți vreo idee.

Di Gheorghe Sîrbu                                 j

Mulțumesc, dl președinte.

în primul rând, vă rog să vedeți că în sală nu se află niciunul din cei 3 directori/de laTCE.                          ’

Problema este foarte importantă având în vedere că noi ne-am propâs^ă'ătfagem fonduri europene la Ploiești pentru modernizare.

De ce credeți dumneavoastră că o magazie și niște birouri nu se pot muta pe Găgeni? Se pot muta frumos pe Găgeni de mâine și se poate continua activitatea. Vrem să facem ceva pentru Ploiești? Haideți să nu aibă sarcini acest spațiu. Dacă are sarcini nu o să ne aprobe. Și pe urmă suntem criticați că nu suntem în stare să atragem fonduri europene.

Dl Alexandri venea la fiecare ședință aici. Acum ne-a trimis un sef de secție. Nu 5            5                                                                              9                         9

știu dacă nu ne poate onora din cei trei directori măcar unul pentru că suntem consilieri locali, aleșii ploieștenilor.

Dl George Botez

Părerea mea este că dl Fieraru merită aceeași considerațiune ca și dl Alexandri, atât timp cât se prezintă și vine și vorbește în calitate de delegat al societății. Eu unul nu mă simt atât de important în calitate de ales al ploieștenilor în așa fel încât să solicit să vină Papa de la Roma să stea de vorbă cu mine. Este binevenită orice persoană care...

Dl Gheorghe Sîrbu

Ați intervenit peste mine. La fiecare ședință venea dl director general.

Dl George Botez

Să fie sănătos. Nu asta este problema.

Dl Gheorghe Sîrbu

Este o problemă pentru mine. Pentru că dânsul, când am pus în discuție acest proiect de hotărâre, a fost de acord.

Dl George Botez

Rezolvați-vă personal cu dl Alexandri...

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu rezolv personal pentru că nu este problema mea personală.

Dl George Botez

Este problema dumneavoastră, nu este a consiliului. Haideți să trecem la problema noastră nu la faptul că dumneavoastră vă simțiți vexat că nu vorbiți cu directorii și vorbiți cu un șef de ce sunteți dumneavoastră acolo. Este bine-venit, are cuvântul, a solicitat, i s-a acordat, să-l ascultăm. Avem o problemă, aceasta este problema, nu cine ia cuvântul.

Dl Valentin Marcu

Dl președinte, eu sunt de aceeași părere ca și dl viceprimar Ganea, în sensul că activitatea TCE-ului nu va fi afectată în niciun fel, sunt obiective care pot fi relocate la Găgeni. Eu consider că este oportun să adoptăm acest proiect, să mergem înainte cu fondurile europene iar TCE-ul își va rezolva problema, așa cum a spus și dl viceprimar Ganea, se vor reloca în altă parte. Nu este o problemă existențială o magazie și niște birouri pentru TCE.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Botez

Vă mulțumesc! Vă rog, dl Dănescu.

Dl Ștefan Dănescu                                     /* /           1

Și eu sunt de acord cu cele spuse de colegul meu cât și cu            dcgdf

viceprimar Ganea dar ce facem cu acel puț de apă, cât și cu faptul că^)k cr^^|^)u^^ să relocăm troleele pe Găgeni. Haideți să rezolvăm și problemele a^&|tgaijDa^^M^ problemele sunt rezolvate nu cred că nu vom vota acest proiect. Dar, pană âift^vh^’ știu cum considerați sau dacă aveți o altă propunere vizavi de această relocare și a problemei cu puțul de apă...

Dl Cristian Ganea

Eu nu am făcut decât să transmit ce am aflat și eu de la dl director Alexandri. Acum, eu sunt un pic, nu pot să spun supărat că e mult spus, de atâtea ori a fost proiectul acesta pe ordinea de zi și niciodată nu a fost într-o formă corectă. Este cred că a treia oară sau a patra oară când întră proiectul pe ordinea de zi.

Aceste lucruri cred că s-au discutat și înainte. Trebuia să ne spună dl Fieraru astăzi că este imperios necesar să stăm cu puțul de apă? Sincer, eu până în momentul de față nu am știut.

Dl George Botez

Dl Palas.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc, dl președinte.

Mi-e greu să înțeleg din ce motive nu au reușit să comunice cei din conducerea TCE-ului cu conducerea primăriei. Este o chestiune care suportă discuții tehnice și rezolvări de ordin tehnic. Acolo trebuie să răspundem la întrebări de genul: unde se vor parca troleele? Pentru că, atenție, eu știu că nu avem linie de troleu până pe Găgeni. Ar însemna ca troleele să se deplaseze o bucată de drum pe bază de motorină.

Cum reușim să asigurăm buna funcționare a troleelor? Pentru că, în fiecare dimineață, domnii de la partea electrică a TCE-ului fac eforturi, din câte am înțeles eu, foarte mari să asigure buna funcționare a acestui sistem de transport deoarece troleele au mari probleme. Dacă intervenim și noi cu aceste modificări nu cumva creăm o problemă în plus la acest sistem de transport, problemă care poate să nu găsească soluții pentru buna desfășurare a transportului în Ploiești?

Aceste discuții, în opinia mea, trebuie să aibă loc între conducerea TCE-ului și conducerea Primăriei Ploiești, împreună să găsească soluții, soluții care să poată să ducă la buna funcționare a transportului public în Ploiești.

Drept pentru care propun prorogarea acestui proiect până la momentul în care TCE-ul discută cu Primăria Ploiești și găsesc împreună cele mai bune soluții.

Dl George Botez

Dl Fieraru, dumneavoastră purtătorul de cuvânt al cui sunteți? Al conducerii...

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Al domnului director general.

Dl George Botez

înțeleg că sunteți de la departamentul tehnic?

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Nu, transport electric, tramvai și troleibuz.

o  2 yv

z * / rzrF? ,..n \ *'i

Dl George Botez                                                   \-

Adică vă pricepeți la astea. Spuneți-mi și mie, a ridicat dl Pald^nișfe^ȚQfeleiife legate de funcționarea rețelei, de toate chestiunile acestea...

Dl Paul Palas ’

Spuneți-le ce problemă aveți în fiecare dimineață acolo.

Dl George Botez

întrebarea este clară - dacă, prin faptul că dumneavoastră nu ați mai avea depoul respectiv, ce probleme s-ar ridica?

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Suntem puși în imposibilitatea de a mai circula cu troleibuzul în Ploiești. Doar că, la un moment dat, Intergroup-ul (noi am discutat decât cu Intergroup-ul) ne-a spus clar (aici nu cred că este cineva de la Intergroup, nu prea văd că este) că ni se va oferi posibilitatea să circulăm electric în depoul de troleibuze fără a ne periclita. Din ce văd acum, nu cred că mai putem. Dacă ne creează o breșă ca să putem să circulăm pe timpul șantierului, nicio problemă din punctul nostru de vedere.

Dl George Botez

Dumneavoastră spuneți că, prin faptul că nu vi se asigură accesul acolo, este vorba că dumneavoastră nu aveți pe unde să mai mergeți, nu?

Dl Costin Fieraru - S.C. Transport Călători Express S.A.

Exact, acces, reparație și ieșire.

Dl George Botez

Abia acum am înțeles.

Dl primar, sunt niște probleme care au fost ridicate. Repet, voința politică este bineînțeles aceea de a vota acest proiect, de a merge mai departe în vederea realizării proiectului european. Dumneavoastră probabil că ați avut niște discuții mai ample cu cei din conducerea TCE. Se pare însă că există niște probleme care nu au fost soluționate. Noi, în momentul în care am intrat în sală, nu am știut de existența lor, tocmai de aceea, printr-o glumă, pe care jur să n-o mai fac, am declarat ca fiind cea mai scurtă ședință din istoria consiliului. Se pare că nu este așa.

Cum vedeți această problemă? întrebarea este - dacă noi am vota în această formă, puteți da asigurările că nu vor fi probleme cu transportul TCE-ului? Ca să nu punem în pericol un serviciu public cum este cel de transport.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Haideți să discutăm nu numai legat de acest proiect, ci să discutăm și de tot ce înseamnă proiecte complementare acestui proiect. Conform filosofiei actuale, pe axa de mobilitate, proiectele sunt complementare. Nu se poate face o achiziție de mijloace de transport fără să ai în spate un proiect de infrastructură și fără să ai în spate un proiect de management de trafic sau alte proiecte similare managementului de trafic.

Acest proiect despre care discutăm în momentul de față este unul complementar cu achiziția de troleibuze noi, este complementar cu cel care înseamnă modificarea tuturor stațiilor de redresare. Avem foarte mari probleme cu partea aceasta pe transportul realizat de troleibuze cât și cu transportul realizat de tramvaie.

Ceea ce spuneți dumneavoastră înseamnă ca niciodată acest depou să fie modernizat sau găsirea unor soluții alternative. Astăzi vorbim de trei clădiri, nu vorbim de spațiul în care stă troleibuzul peste noapte astfel încât să plece din nou în trafic a doua zi dimineața. Vorbim de un puț de apă care va trebui să fie relocat în mp^cntpȘî:h''^arq| J se va săpa un alt puț de apă. Vorbim de o clădire de birouri care presurile c^ppatb relocată în urma discuțiilor la care au participat, pe lângă reprezentanții'^ris^ltaht^l^'' (discuții pe care noi le facem săptămânal) au fost momente în care a pârtlgipafe^ directorul de la TCE pentru că, de fiecare dată când am vorbit de mobilitate, este unul din factorii care ar trebui să participe la aceste discuții. Și, în al treilea rând, vorbim de o magazie în care sunt probabil piese de schimb sau mai știu eu ce altele depozitate pe acolo.

Toate aceste discuții au fost și, de fiecare dată, nu s-a afirmat faptul că, dacă nu avem acea magazie sau acel sediu de birouri, nu poate să mai funcționeze troleibuzul în municipiul Ploiești. Nu este pentru prima dată când troleibuzul, în municipiul Ploiești, pe anumite porțiuni de drum, funcționează pe diesel. Dar, încă o dată vin și vă spun -acolo vor fi lucrări de amploare de modernizare a întregii infrastructuri ce ține de troleibuze. Vorbim de un nou depou, vorbim de partea aceea de terminal multimodal, vorbim de zona de acces, vorbim de stațiile de redresare, lucruri pe care consultantul le-a solicitat și s-au primit răspunsuri din partea TCE-ului cu privire la fiecare problemă ridicată.

Dacă se va lua astăzi această hotărâre, după această hotărâre mai sunt câteva proceduri de urmat până la momentul la care, în urma acestei hotărâri, el să fie ridicat în MySMIS astfel încât să poată fi generată cererea de finanțare. Nu este un document pe care, dacă l-am adoptat astăzi, l-am ridicat mâine în MySMIS și, în a treia zi, și-a produs efectele. Mai sunt câteva lucruri din bucătăria internă care țin de patrimoniu, ș.a.m.d. care ar trebui făcute după ce se ia această hotărâre.

Depinde ce doriți să facem. Orice modernizare înseamnă să renunțăm la anumite elemente de trecut. într-adevăr, apar probleme în sistemul de transport public de călători. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în momentul în care au fost schimbate toate liniile de tramvai din municipiul Ploiești și ce decizii s-au luat la momentul respectiv și consecințele pe care le avem și astăzi, unele dintre ele.

Acum depinde, punem în balanță un proiect pe fonduri europene, vorbim de un depou nou, de o rețea electrică cu stație de redresare, 20 de troleibuze noi, un terminal multimodal versus ceea ce avem în momentul de față, un puț de apă, o magazie de piese de schimb și ce-o mai fi pe acolo și un sediu de birouri.

Vă mulțumesc!

Dl George Botez

Dl primar, întrebarea a fost altfel.

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Răspunsul va fi: TCE va fi funcțional și pe transportul de troleibuze.

Dl George Botez

Chiar dacă adoptăm această...

Dl primar Adrian-Florin Dobre

Chiar dacă se adoptă această hotărâre.

Dl George Botez

Bine. Dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Mi-a răspuns dl primar involuntar.

Dl George Botez

Nu este involuntar, că l-am întrebat eu.

Dl Cristian Ganea

Ar fi trebuit spus de la început: suspendăm transportul cu de la atât la atât. Sau nu suspendăm.

Acum, niște birouri se pot muta în altă parte. Un puț cu apă nu poți să-l muți. Iar faptul că trebuie garate aceste troleibuze și reparate, dacă există posibilitate și putința legală de a staționa tot acolo, este ok. Dacă nu, ar trebui să luăm niște măsuri tehnice prin care să reușim să le garăm în altă parte ca să nu întrerupem activitatea.

Știm foarte bine mulți dintre noi, pe perioada șantierelor anilor trecuți, tramvaiele au fost oprite cât s-a lucrat. Acum și troleibuzele pot fi oprite sau pot fi rute ocolitoare, să zicem că nu mai ajung la Podul înalt.

Acestea sunt probleme tehnice și ar fi trebuit spuse de la început ca să nu existe animozități și dintr-o ședință foarte scurtă să fie una foarte lungă. Aceste lucruri trebuiau spuse de la început.

Mulțumesc!

>

Dl George Botez

Și eu mulțumesc. Mai sunt intervenții?

Dl Paul Palaș

Stimați colegi, pentru o corectă înțelegere, aș vrea să explic următorul lucru: nu vă închipuiți cumva că pe 23 August, acolo unde sunt parcate troleele, avem biroul de contabilitate. Acolo sunt niște spații în care (presupun, că nu am fost acolo, nu știu exact despre ce este vorba) stau șoferii, stau cei care întrețin tehnic troleele, cei care fac posibil să funcționeze aceste mijloace de transport. Dacă noi mutăm aceste spații pe Găgeni iar troleele rămân în continuare pe 23 August, facem imposibilă funcționarea lor. Nu au cum, fizic, oamenii care răspund de buna funcționare a acestor trolee, dimineața să le pună din nou în mișcare pentru că ei ar trebui să se întâlnească pe Găgeni or, troleele sunt de 23 August. Sunt niște lucruri de detalii care trebuie discutate între Primărie și TCE.

Dl George Botez

Vă rog, dl Pană.

Dl George Pană

Oarecum, dl primar a răspuns la ceea ce voiam să pun în discuție. Ne este evident cu toții că, juridic, dacă adoptăm hotărârea aceasta, de mâine TCE-ul nu mai poate să rămână acolo. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l avem în vedere.

Pe de altă parte, chestiunile care țin de funcționarea propriu-zisă a societății, la ce folosesc acele clădiri, cum merg acele trolee, ne-a spus dl de la TCE și înțeleg că va fi o problemă.

Dar dacă, dl primar, și mai devreme ați spus, dacă ne asigurați că nu vor fi probleme în funcționarea societății de Transport Călători Express, atunci este evident că voința politică va fi să votăm acest proiect. Dacă am fi știut mai devreme de chestiunile acestea, poate că ar fi fost antamate mai devreme. încă rămân la părerea că poate scoaterea din concesiune ar fi putut fi făcută la un moment ulterior, eu cel puțin așa am înțeles de la consultant, dar văd că proiectul de hotărâre este în sensul că se scot din concesiune începând de astăzi, se modifică hotărârea consiliului local. Juridic, începând 9


de mâine, TCE-ul nu mai are ce căuta acolo. Nu știu acum societății, cum își poate reloca personalul bunurile avute acolo.

Dl George Botez

Nu știu dacă este problema noastră în calitate de consilieri.

Dl George Pană

Voiam să dezvolt puțin și, pentru că dl primar a apucat să răspundă înainte la întrebarea pe care urma s-o pus - dacă ne asigură că TCE-ul nu va suferi disfuncționalități, atunci nu avem nicio problemă și vom vota acest proiect.

Dl George Botez

Mai sunt alte probleme? Supun la vot.

Dl Cristian Ganea

Numai puțin, dl președinte. A făcut un amendament dl Palaș, a fost o cerere de prorogare.

Dl George Botez

O mai mențineți? Că dl Pană a zis că nu mai este cazul și votați, de aceea am zis.

Dl Paul Palaș

O mențin.

J

Dl George Botez

Supun la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?                   9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              13 abțineri

9 voturi pentru și 13 abțineri, cele ale domnilor consilieri Constantin Minea, Marcian Cosma, Bogdan Hodorog, George Botez, Sanda Dragulea și grupul PNL, nu a fost prorogat.

*

Dl George Botez

Vă rog, dl Ganea.

Dl Cristian Ganea

Noi mai avem o ședință săptămâna aceasta. Dacă considerați că nu reușim să trecem de problema aceasta, să-l punem pe data de 13 când probabil vom mai avea o ședință.

Dl George Botez

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?             2 abțineri

5                                                                                            J

20 de voturi pentru și 2 abțineri, cele ale domnilor Ștefan Dănescu și Gheorghe Andrei, proiect adoptat.

Dl Palaș, vă rog.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc, dl președinte.

Pentru că legea îmi permite, vreau să justific modul în care am votat: am ridicat de la bun început problema soluțiilor tehnice de găsit la acest proiect de hotărâre de io

consiliu. înțeleg că soluțiile nu sunt foarte clare la acest moment. 'Dl primar’ prin discursul pe care l-a avut, ne-a asigurat că va găsi cele mai bune -soluții astfel încât activitatea TCE și, în special, activitatea troleibuzelor în municipiuliPloiești să nu'fic afectată în nicio formă de această hotărâre de consiliu.            vLN '

Acesta a fost motivul pentru care, din dorința de a atrage fonduri ’e^^hș^^e a dezvolta acest proiect, am votat pentru. Sunt absolut convins de faptul ca di primar își va ține cuvântul și va asigura buna desfășurare a transportului în Ploiești.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Botez

Si eu vă mulțumesc!

9                                     »

Am fost informat (nu am știut până la acest moment) că o fostă colega a noastră, dna Geta Șerban a trecut în rândul celor drepți. Cât am apucat s-o cunosc a fost o onoare pentru mine, o femeie deosebită, un coleg foarte bun, cu simțul umorului și un om pentru care, vă rog să mă credeți că nutream tot respectul și nutresc în continuare.

Tocmai de aceea, vă propun să păstrăm un moment de reculegere și să ne rugăm să-i fie calea luminată.

*

MOMENT DE RECULEGERE

*

Vă mulțumesc! Dumnezeu s-o ierte!

5

Declar închisă ședința. Mulțumesc.

îtîSf A

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sdrin-Nițulae BOTEZ Mp. SECRETAR,

Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu