Proces verbal din 09.08.2018

Proces verbal din 9 august 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 9 august 2018


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr.

2992/08.08.2018.

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 26 în funcție lipsind domnii consilieri: Botez George-Sorin-Niculae, Dinu Marius-Andrei și Mateescu Marius-Nicolae.

A A*

La ședință au mai participat:

Doamna Zaharia Mihaela            - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

AAA

Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

t

Dna Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Bună ziua.

Mă numesc Zaharia Mihaela, sunt Sef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte si sunt înlocuitor de drept al secretarului municipiului Ploiești care, nici dumnealui nu poate să participe astăzi la această ședință.

Domnul președinte de ședință, dl George Botez, de asemenea se află în imposibilitate de a participa la această ședință, motiv pentru care vă rog să desemnați persoana care să fie numită președinte al acestei ședințe.

Dl Cristian Ganea

Cu voia dumneavoastră, l-aș propune pe dl Sîrbu ca președinte al ședinței de astăzi.

Dna Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Supun la vot propunerea domnului Ganea:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate, dl Sîrbu a fost ales președinte de ședință.


Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o ședinței de îndată de astăzi. Propun să înceapă cu intonarea Imnului de^stat

La ședința de îndată de astăzi sunt prezenți un număr de 23 de consilieri din 26. Lipsesc domnii consilieri: Botez George, Dinu Marius și Mateescu Marius

Avem pe ordinea de zi un număr de 18 proiecte de hotărâre. Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Poftiți dl. Minea.

î

DI Constantin Minea

Vă rog să-mi permiteți să spun câteva cuvinte în consiliul local, am sesizat o problemă destul de gravă, din punctul meu de vedere, și vreau s-o prezint în această ședință chiar dacă are caracter de ședință extraordinară.

Dl Gheorghe Sîrbu

Supun la vot propunerea domnului Minea de a-i acorda 3 minute să se adreseze consiliului local:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi pentru.

Poftiți dl consilier.

5

Dl Constantin Minea

Mulțumesc dumneavoastră și colegilor pentru înțelegere.

Ce anume vreau să vă semnalez - vreau să vă spun că, în cadrul comisiei 3, în care sunt și membru, am avut spre propunerea consiliului local un proiect de hotărâre. Nu dau amănunte despre ce proiect este vorba. Acest proiect a fost depus către Primărie pe data de 26, cu toate semnăturile, cu toate avizele și cu toate lucrurile necesare pentru depunere.

De pe data de 26 abia astăzi am aflat că a fost depus. Vreau un răspuns în scris de ce s-a ajuns în această situație?

Nu este admisibil, din punctul meu de vedere, ca un proiect de hotărâre de consiliu local să stea de pe data de 26 iulie până în data de astăzi tară a fi ridicat pe site.

Atât am vrut să spun și solicit un răspuns în scris referitor la această situație. Este o încălcare flagrantă a Legii nr. 215. Și nu este o hotărâre a unui singur consilier, este o hotărâre a unei comisii a consiliului local.

.0 jjf

Vă mulțumesc!                                           —"</r\

Dl Gheorghe Sîrbu                                 /

Rugăm Serviciul Relația cu Consiliul Local să aducă la cunoștmța domnului secretar această situație și să ia, în cadrul direcției, măsurile care se impun și să facă, către dl consilier, răspunsul necesar.

***

Intrăm în ordinea de zi: ..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2018".

Poftiți dl consilier.

Dl Paul Palaș

Mulțumesc dl președinte.

Voiam să întreb Direcția Economică dacă varianta prezentată este conform cu ceea ce am discutat ieri la comisia de buget finanțe?

Pentru informarea consiliului, este vorba de faptul că, la Poliția Locală s-a făcut o economie de aproximativ 430 de mii de lei la „cheltuieli de personal”, din suma aceasta s-au direcționat aproximativ 150 de mii de lei către cheltuieli de funcționare iar diferența de aproximativ 280 de mii de lei s-a dus în fondul de rezervă.

Și, voiam să știu dacă aceste valori sunt conforme cu ceea ce prezintă pe ecran acum?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

S-au făcut modificări și în bugetul local și în bugetul Poliției Locale.

Dl Paul Palaș

Mulțumim.

9

Dl Gheorghe Sîrbu

Dna director, s-au făcut modificările necesare de la comisia de buget?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc!

9

Alte comentarii mai sunt? Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidența a Persoanelor Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind organizarea Taberei Monumentală-Romănia 100 Ploiești 2018”.

Poftiți dl consilier.

Dl Florin Sicoie

Am mai multe intervenții la acest proiect de hotărâre și e Taberei Naționale de Sculptură și am să le enunț punctual.


Tabăra are un motto: nu există patriotism fără patrimoniu. Nu are ghilimele. Este un citat dar este un citat din cine? Sau este anonim? De unde este acest citat? Cui aparține? Poate să-mi răspundă cineva?

Dl Eugen Petri

Mă numesc Eugen Petri, sculptor, artist plastic.

Nu este un citat, este un motto conceput de Asociația 24ph Arte împreună cu membri respectivi care de fapt suntem coorganizatori la acest proiect.

Dl Florin Sicoie

Un motto trebuie să fie un citat dintr-o personalitate. Așa cum sună este o frază banală, este evident că patriotismul nu poate exista fără patrimoniu.

Aceasta este o propunere a mea, eliminarea acestui moto care nu vine de nicăieri..

Dl Gheorghe Sîrbu

Supun la vot acest amendament, acela de eliminare a motto-ului.

Cine este pentru?              9 voturi

Cine este împotrivă?           14 voturi

Dacă se abține cineva?

9

9 voturi pentru, grupul PNL și 14 voturi împotrivă, amendamentul a picat.

*

Dl Florin Sicoie

Atunci luați măcar măsurile gramaticale, puneți ghilimele, majusculă și eliminați semnul exclamării că ne facem de râs. Asta nu este un amendament, aceasta este limba română, acesta este patriotismul, limba română.

Mergem mai departe: organizatori - Primăria Municipiului Ploiești, Casa de Cultură în parteneriat cu UAP. Trebuie completat - filiala Ploiești. Nu este Uniunea Artiștilor Plastici din România, organizația centrală.

Este un amendament - adăugați filiala Ploiești.

Dl Gheorghe Sîrbu

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?             23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi pentru, acest amendament a trecut.

Mai departe mai aveți dl consilier?

Dl Florin Sicoie

Mai am o sumedenie de amendamente, corecturi.

Comisarul de tabără, amendament membru UAT. Deci,,


profesionist, un comisar de tabără de sculptură, eventual chiar sculptor.             °

Amendamentul meu este: comisarul de tabără - membru al Uniunii Artiștilor Plastici

5 filiala Ploiești.

5

A doua problemă pe care încă nu pot s-o concretizez într-un amendament pentru că aș răscoli acest regulament foarte tare este că atribuțiile legate de desemnarea comisarului de tabără, de comisia de selecție și cea de evaluare nu pot reveni, în integralitate, Uniunii Artiștilor Plastici.

Și să vă spun de ce: am studiat aseară câteva mari tabere de sculptură din România -tabăra Brâncușiana de la Târgu Jiu, tabăra de la Caransebeș, unde dl Eugen Petri a fost ani de zile comisar de tabără și știe foarte bine și le-am studiat sub toate aspectele, inclusiv la onorariile artiștilor. Nicăieri, comisarul de tabără, comitetul de selecție și comisia de evaluare nu au fost desemnate de UAP. Nici nu cred că există în Caransebeș filială UAP.

La cel mai bun regulament pe care l-am găsit, care este cel de la Caransebeș, spune asa: Consiliul Local Caransebeș desemnează comisia de selecție. Este firesc să fie si ’                                                                                           5                                                                                               î                                                                    5

președintele de la UAP și câțiva membri și din consiliul local, dl Văduva, de exemplu, care a inițiat acest lucru.

Eu pot formula amendamente dar vă supun o problemă și poate dl Văduva îmi răspunde și eu continui. Ce părere aveți de desemnarea comisiei de selecție și a comisiei de evaluare de consiliul local?

DI Sorin Văduva

Vă pot da dreptate și pe tema asta dar am lăsat la UAP datorită faptului că ei sunt experți în a alege acești sculptori. Nu putem să luăm un sculptor în lemn să vină să ne sculpteze acum în piatră.

DI Florin Sicoie

Categoric. Dar atunci întreb eu: de la UAP cine va hotărî?

Dl Sorin Văduva

O comisie.

Dl Florin Sicoie

Aș fi vrut să fie și dl Bejgu aici ca să-1 întreb cine de la UAP va hotărî? Comitetul director? Este o problemă. O instituție este reprezentată de șeful ei. Este suficient ca dl Bejgu să scrie 7 nume pe o hârtie și aia este comisia. Nu este corect.

Dl Gheorghe Andrei

Trebuie să băgăm și consilieri.

Dl. Eugen Petri

Dacă-mi permiteți să intervin: această comisie de selecție încă nu s-a format datorită faptului că nu știam dacă acest proiect este aprobat sau nu. Cu dl Bejgu am vorbit chiar alaltăieri, a fost prezent la o ședință la Casa de Cultură I.L. Caragiale, și urma să formăm această comisie de evaluare și selecție a proiectelor.


« 6 M

Dl Florin Sicoie                                              y —•<

Dl Petri, în finalul acestei ședințe, la acest proiect de hotărâ/^i11 urim închiderii ședinței, trebuie să existe un comisar de tabără sau precizat cine îl     ssem^ti ulterior, o


comisie de selecție, dacă este de UAP se desemnează ulterior, dacă e c dorisiliu^.' face acum sico comisie de evaluare.                                      ’V/'%■ r- ' î F

Acum să vă spun ceva ca director de muzeu de artă: patrimoniul, lucrările și clasice și contemporane se evaluează de experți acreditați de Ministerul Culturii și evaluatori ANEVAR. Credeți că la UAP există în secunda asta evaluatori ANEVAR? Eu mă îndoiesc. Nu poți să vii să spui: o sculptură ca asta la Caransebeș făcea 6 mii de euro, acesta este prețul. Vine și argumentează de ce o sculptură contemporană de 2 metri și jumătate de marmură valorează 10 mii de euro.

Dacă la problema de comisar de tabără și la comisia de selecție pot face amendamentul să se numească de consiliul local, la comisia de evaluare chiar nu se poate decât de un expert autorizat de Ministerul Culturii si un evaluator ANEVAR.

Dacă lăsăm așa o să rămâneți cu ele pe câmp și nimeni nu va putea să le evalueze.

Dl Eugen Petri

A

Intr-adevăr, la evaluare va fi dl Pavel Șușară care a evaluat toate sculpturile din Caransebeș în decurs de 9 ani, la fel sculpturile din Brăila unde a inițiat și organizat prima ediție. Deci dânsul va fi cel desemnat pentru că este singurul care are ștampilă de evaluator de artă monumentală și se va face tot pe realizarea acestor sculpturi monumentale, se va face evaluarea reală.

Dl Florin Sicoie

Perfect. Dl Pavel Șușară este un vechi prieten al meu și eu îmi fac expertizele și evaluările cu dânsul dar atunci nu are rost să mai vorbim de comisie de evaluare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am rugămintea la dumneavoastră să nu mai interveniți fără aprobarea mea în discuție și să cereți cuvântul. Dl Andrei a cerut cuvântul de foarte mult timp. Poftiți dl Andrei.

Dl Gheorghe Andrei

Mulțumesc dl președinte.

Eu consider că, din moment ce consiliul local dă banii pentru aceste sculpturi, un membru din executiv, de la patrimoniu, nu știu dar trebuie să facă parte din comisia de evaluare și un membru al celui care investește în aceste sculpturi, nu?

Eu așa cred. Ce fac, eu îți dau bani și tu evaluezi cât vrei tu?

Dl Paul Palaș

A

In materie de artă, în opinia mea, în consiliul local, vocea cu cea mai mare putere este a cea a domnului Sicoie. Eu propun să ascultăm propunerile domnului Sicoie și să le votăm. Dl Sicoie, vă rugăm frumos: faceți propuneri concrete și să încercăm să evităm dialogul cu diverse persoane din sală.

Dl Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl consilier Sicoie.

Dl Florin Sicoie

II întreb pe dl Petri, care are experiența mai multor ediții de la Caransebeș, cum s-a desemnat la Caransebeș comisarul de tabără?

Dl Eugen Petri

în urma experienței inițiale, faptul că eu sunt membru al Uniunii ^ftiștiffigPlăștiril..

Dl Florin Sicoie                                            :®g

în ce formă dl Petri? Nu vorbesc de experiența și priceperea dumire^voastră. Culnfați fost numifccomisar de tabără, printT“O dccizie a primarului,r-o-decizie a consiliului;

Dl Eugen Petri

O decizie a consiliului local. Primarul a hotărât prima dată și a fost aprobat de consiliul local. Asa tin minte.

S 5

Dl Gheorghe Sîrbu

Faceți propunerile concrete ca să le putem supune și la vot.

Dl Cristian Ganea

Apreciez și toți recunoaștem profesionalismul domnului Sicoie însă mai devreme ați spus că nu facem dialog cu nimeni din sală. Ori supunem la vot ori propunem amendamente. Că așa întreb și eu dacă dna este de acord, dacă dl Prună este de acord, dacă dl Ștefan este de acord.

Deci, ori supunem la vot ori propunem amendamente. Pe scurt.

DI Gheorghe Sîrbu

Poftiți dl Sicoie, faceți propunerile.

Dl. Florin Sicoie

Comisarul de tabără, (amendamentul meu) - membru UAP va fi desemnat de Uniunea Artiștilor Plastici filiala Ploiești. S-a votat amendamentul cu membru UAP. în sensul că va fi un profesionist.

Dl Gheorghe Sîrbu

Supun la vot amendamentul domnului Sicoie.

Dl George Pană

Așa scrie - comisarul de tabără va fi desemnat de către UAP filiala Ploiești.

Dl Florin Sicoie

Iar el trebuie să fie membru UAP. Poate să fie un om de pe stradă care să fie numit comisar de tabără fără să fie membru UAP. Ca și cum eu m-aș duce la barou fără să fiu avocat. Este o condiție de profesionalism.

Dl Gheorghe Sîrbu

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

22 de voturi pentru, acest amendament a fost aprobat.

Dl Marcian Cosma a părăsit sala.

Mai departe dl Sicoie.

Dl Florin Sicoie

Consiliul Local Ploiești, împreună cu comisarul de tabără va desemna comisia de selecție a celor 7 artiști.

J                                                   >

Evident că, în această comisie de selecție...

DI Gheorghe Sîrbu


Am înțeles amendamentul. Supun la vot amendamentul.

Dl George Pană

Dl președinte, amendamentul văd că este formulat - Consil consiliul local și cum? Asta ar însemna că noi, cei 26 sau 27 de mod direct la desemnarea comisarului de tabără.

Dl Florin Sicoie

Nu. Soluția este să facem acum un număr de 5 locuri pentru această comisie de selecție. Eu as fi vrut aici să fie membri UAP, artiști recunoscuti, eventual Pavel Susară de care vorbea si dl Petri dacă nu este o contradicție între a fi în comisia de selecție si la 5                                                                                                                         ’                                                                                                               9          5

evaluare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Vă mențineți în continuare amendamentul cu Consiliul Local Ploiești?

Dl Florin Sicoie

Da.

DI Gheorghe Sîrbu

Cine este pentru?

DI Cristian Ganea

îmi cer scuze: există o comisie de cultură care deja există.

Dl Florin Sicoie

a

îmi cer scuze dar, ca să evalueze CV-urile trebuie să fie critic de artă, trebuie să fie specialist.

Dl Cristian Ganea

Puteți să nu votați dl Sicoie.

DI Florin Sicoie

Perfect, nu am nicio problemă.

Dl Gheorghe Sîrbu în loc de Consiliul Local Ploiești să trecem comisia de cultură din cadrul consiliului local?

Dl Florin Sicoie

Eu nu am nimic împotrivă.

DI Gheorghe Sîrbu

Dl consilier, vă întreb pe dumneavoastră dacă sunteți de acord.

Dl Florin Sicoie

Dacă este vorba de profesionalism, mai bine lăsăm UAP-ul în comisie.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mergem mai departe. Mai aveți altceva?

Dl Florin Sicoie

Mergem mai departe...

DI Gheorghe Sîrbu

Dl consilier eu am întrebat dacă putem trece comisia de cultură din cadrul Consiliului Local Ploiești și dumneavoastră ați zis nu, mai bine trecem UAP-ul. De aceea nu am mai supus la vot.

Dl Florin Sicoie

Renunț la amendament. Dacă doamna Stanciu insistă să formuleze dânsa un amendament.

Dna Marilena Stanciu

Nu.

DI Florin Sicoie


Renunț la amendament.

Acum, la paragraful următor - lucrările realizate în tabăra națională de sculptură vor fi expertizate și evaluate de un expert evaluator ANEVAR. Este amendament. Nu fac comisie de evaluare, este un expert dar vă atrag atenția că trebuie plătit.

Dl George Pană

Dl Sicoie, lămuriți-mă și pe mine la ce vă gândiți - vă gândiți la un expert ANEVAR ca să ne spună o valoare sau discutăm de o evaluare raportată la lucrarea în sine? Ce urmăriți prin acest amendament? Să vină cineva să ne spună cât costă? Pentru că sensul acestui regulament înțeleg că este acela prin care acest evaluator, sau cum îi spuneți dumneavoastră, evaluează valoarea artistică a produsului rezultat și nu valoarea lui financiară.

Dl Florin Sicoie

Le evaluează pe amândouă.

Dl George Pană

înțeleg din chestiunea asta că scoatem cu totul acest regulament și trebuie făcut altul. Pentru că discutăm de altceva.

Dl Florin Sicoie

Am o lucrare sau dacă dumneavoastră aveți acasă un tablou, expertul vine și vă confirmă autenticitatea său lipsa autenticității acelei lucrări, îl încadrează într-o epocă și după ce termină evaluarea care se face pe baza unui punctaj stabilit de Ministerul Culturii, în final vă spune: prețul acestei lucrări de Tonița este între 60 și 70 de mii de euro.

Nu are cum să spună că nu este lucrarea lui Eugen Petri, că este a lui Eugen Petri.

Nu orice expert în artă are voie să facă și evaluarea banilor. Există niște experți și acest Pavel Șușară, despre care a pomenit dl Petri, este unul dintre ei, care este și evaluator ANEVAR, are ștampilă de ANEVAR.

Dl George Pană

Este un regulament de realizare a unei tabere. Partea de evaluare financiară eu o consider că este o chestiune separată. Trebuie sau poate să intervină după momentul în care am terminat această tabără. Este o altă chestiune care te poate ajuta ca să poți introduce în patrimoniul municipiului pe o evaluare făcută de un evaluator autorizat, care este cu totul și cu totul altceva decât își dorește acest regulament.

Dl Florin Sicoie

A

In clipa asta, această comisie de evaluare este trecută în regulament. Eu de asta am făcut amendamentul.

Dl George Pană

Este o altă evaluare. Eu asta voiam să spun.

Dl Florin Sicoie

Și ce evaluare face această comisie? Ce spune? Că este bună sau rșa-d evaluarea o văd și sub formă artistică și sub formă de bani.           /* /

Dl Eugen Petri                                         b |

rr£^ de Șușară, 'ator de


Casă lămurim problema aceasta^ în Caransebeș, au fost douăWfcmi; selecție a proiectelor și la sfârșit comisia de evaluare a lucrărilor compw^a șeful culturii din județul Caraș-Severin, directorul Casei de Cultură, eu ca și tabără, au fost 5 în total, nu mai țin minte tot.

La sfârșit se stabilește valoarea de patrimoniu a cestor lucrări de artă.

Dl Florin Sicoie

Fără să mai formulez amendamentul, rămâne această comisie de evaluare așa cum este în regulament și având în vedere că UAP-ul se va ocupa de lucrul acesta va avea grijă să cheme unul care este și expert și evaluator ca să avem la sfârșit și valoarea estimativă a lucrărilor ca să le putem băga în patrimoniu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mai aveți amendamente?

Dl Florin Sicoie

Da, mai am.

Dl Gheorghe Sîrbu

Atunci vreau să vă spun ceva: foarte mulți colegi de-ai noștri și-au întrerupt programul de astăzi și au venit ca să fie prezenți la această ședință de îndată având în vedere problematică și anume rectificarea bugetelor instituțiilor primăriei ca să poată să continue activitatea în mod normal, vă propun, dacă inițiatorii sunt de acord, să amânăm acest proiect până la ședința ordinară...

Dl Eugen Petri

Este prea târziu.

Dl Florin Sicoie

Mai am două chestii punctuale și termin.

Primul lucru: la condiții de participare la tabără, dacă adresele de contact trebuie să fie ale domnului Petri sau ale Casei de Cultură care este organizatoarea? Eu vă spun părerea mea. Sau să fie amândouă. Nu am nimic împotrivă. Dar cred că ar trebui să fie Casa de Cultură la condiții de participare la tabără.

DI Gheorghe Sîrbu

Supun la vot acest amendament:

Dl Florin Sicoie

Stați că nu am terminat. De ce trebuie să cuprindă CV-ul artistului și fotografia? Că nu este concurs de frumusețe.

Dl Eugen Petri

Vă spun eu de ce - în general, în toate taberele din lumea aceasta sunt niște mici afișe în fața postului unde lucrează cu portretul lui dacă lipsește și eu cred că este o chestiune de estetică. Alături este proiectul, portretul lui și numele. Este o cutumă, să-i zicem așa, la nivel internațional.


’ ■                                                                                                                                                                                m"5 *<3 • •              (fi j I ' - jff

Supun ja vot acest amendament:

Cine este pentru?                 22 de voturi

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru, a trecut amendamentul.

DI Florin Sicoie

Mai am o mică întrebare la dl Petri - ce înseamnă artiști de renume internațional? Cum 5                                                                   9

măsurăm partea internațională?

Dl Eugen Petri

Partea internațională este exact acel CV pe care-1 cerem și care se cere în absolut toate taberele internaționale.

Dl Florin Sicoie

Ok.

Mai este o problemă - suma de bani este de 100 de milioane, 10 mii de lei brut. Pot să vă dau exemple - la Brăila 2 mii de euro, la Brâncuși, la Târgu Jiu a fost 1 mie, pe urmă a fost 3 mii, la Caransebeș 1 mie 500. Este o sumă rezonabilă pentru că ea include, și asta nu am spus decât colateral, inclusiv anumite scule, drumuri care ar fi complicat de decontat

altfel.


Mai este o singură problemă: asigură remunerarea comisarului de tabără. în forma veche de proiect era și precizată suma. O precizăm sau o lăsăm așa? Pentru că bănuiesc că există un deviz și există o rectificare și nu știu dacă intră suma aceasta acolo.

Dl Gheorghe Andrei

Eu consider că remunerarea comisarului este în această sumă dacă nu avem prevăzută nicio sumă separată.

Dl Florin Sicoie

Cei 100 de mii sunt per artist și aici ar trebui precizat 10 mii fiecare ca să se înțeleagă.

Dl Gelu Ionescu - Casa de Cultură I.L. Caragiale Ploiești

Da, fiecare dintre cei 7 artiști iar, pentru comisari este prinsă în deviz suma de 1000 de euro, circa 5000 de lei.

Dl Florin Sicoie

Deci, este prinsă în deviz. Bun. Asta este tot ce am avut de intervenit.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl consilier.

Dl Florin Sicoie

Eu zic totuși să adăugăm 10 mii de lei brut fiecare, ca să se înțeleagă, de participant.

Dl Gheorghe Sîrbu

Ultimul amendament propus de dl consilier 10 mii de lei/participant. Supun la vot:

Cine este pentru?

22 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!


*

A fost ultimul amendament. Aș vrea să fac și eu un amendame consilierii să fie inițiatori la acest proiect.

Dl Eugen Petri

V-aș arăta albumul de la Caransebeș, arată extraordinar. Acesta este albumul de la Caransebeș a 3 ediții de marmură. Până acum s-au făcut 9. Arată extraordinar, dacă vreți, vă dau să vă uitați fiecare.

Dl Gheorghe Sîrbu

Aduceți aici să vedem. Dacă nu mai sunt amendamente, supun la vot acest proiect:

Dl Ștefan Dănescu

Dar amendamentul cu inițiatorii?

5

Dl Cristian Ganea

Propun ca toți consilierii să fie inițiatori.

Dl Gheorghe Sîrbu

Supun la vot amendamentul propus de dl viceprimar:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

*

Supun la vot proiectul în integralitate:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Mulțumesc!

Dl Cristian Ganea

Astăzi am învățat o lecție - de azi înainte, tot ce înseamnă de cultură, sculptură, pictură ar trebui întrebat întotdeauna și dl consilier Sicoie pentru că, într-adevăr unele amendamente au fost reale și bine-venite.

Dl Florin Sicoie

Eu sunt la utilități dl viceprimar.

Dl Gheorghe Sîrbu

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești”.

Dacă sunt comentarii? Constat că nu sunt. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

***

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești”.

Comentarii? Nu sunt.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”.

Comentarii? Nu sunt.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

4* 4» 4»

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018”.

Comentarii? Nu sunt.

Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

..Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local, al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018”.

Comentarii? Nu sunt.

Supun la vot proiectul:

22 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018”.

Comentarii?

Dl Constantin Miilea

Nu particip la vot.

Dna Zoia Staicu

Nu particip la vot.

Dl Gheorghe Sîrbu

Nu participă la vot colegii noștri, dl Minea și dna Staicu.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

  • 20 de voturi pentru. 2 persoane nu participă la vot.

***

Dl Dănescu a părăsit sala, suntem 21 de consilieri prezenți.

..Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești”.

Comentarii? Nu sunt.

Supun la vot proiectul:

21 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi pentru. Proiect adoptat.

„Proiect de

anul 2018 '.Stimați colegi, după cum știți, Grecia a avut de suferit de pe urma unor calamități naturale în localități, care sunt și înfrățite cu noi, am discutat cu dl președinte Paul Palaș la începutul ședinței să încercăm dacă reușim, din fondul de rezervă, să putem să ajutăm acele localități unde s-au pierdut vieți omenești, au rămas copii orfani și toate problemele au venit în urma calamităților.

5

Nu am înțeles eu foarte bine. O să-l rog pe dl Palaș să vedem dacă vom face în această ședință sau în cea ordinară de la sfârșitul lunii să reușim să facem un proiect de hotărâre dacă nu cumva putem acum.

Dl Paul Palaș

Prevederile legale ne obligă să venim cu un proiect de hotărâre în care să stabilim dacă acordăm sau nu un astfel de ajutor și cuantumul acestuia, așa cum procedăm la ajutoarele de strictă necesitate. în acest moment, din nefericire, nu suntem pregătiți cu un astfel de proiect de aceea vă propun să amânăm rezolvarea acestei chestiuni fie pentru o ședință extraordinară, fie pentru ordinara din luna august.

Precizez că bani avem la fondul de rezervă pentru acest ajutor.

DI Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl președinte. Este de apreciat propunerea domnului viceprimar de aceea trebuie analizată cu multă responsabilitate și să luăm măsura care se impune.

Dl Paul Palaș

Scuzați-mă dl președinte: legat de proiectul acesta voiam să precizez că el conține modificările pe care le-am precizat la Poliția Locală.

Dl Gheorghe Sîrbu

Am înțeles.

Mai sunt alte comentarii? Nu. Supun la vot proiectul:

Cine este pentru?               21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 21 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.485/20.12.2017privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank ".

Comentarii? Poftiți dl viceprimar.DI George Pană

Sunt niște modificări de substanță la acest proiect. Evident este v Bank care este defalcat pe mai mulți ani. Cum bine știți, în comisia de și dumneavoastră parte au fost mai multe discuții, hai să spunem în temeni absolut normali ;șiașaxurEtretoiii£să;Sîrfllm^l§^șj^a’^&ar una din principalele modificări pe lista de investiții se referă la faptul că sun^â£0jOioane de lei, alocată pentru construcția platoului din zona centrală a orașului de la Hale și Piețe, au fost redistribuiți către un proiect, pe care noi, cei de la ALDE și cred că toți consilierii îl considerăm ca fiind în egală măsură prioritar, este vorba de tronsonul care va lega gara de Vest de gara de Sud.

Ca atare, faptul că acești bani care erau destinați construirii platoului de la Hale merg către un proiect de asemenea de importanță, sper să nu fie într-o linie care să ducă spre intenția de a nu se mai construi nimic pe platoul Pieței Centrale. în continuare solicit virarea celor 18milioane care sunt alți bani decât acești 10 pentru a putea demara lucrarea pentru că noi considerăm că este o lucrare de interes absolut prioritar pentru toată lumea așa cum este și lucrarea pentru care am fost de acord cu alocarea acestor bani astfel încât să reușim să rezolvăm într-adevăr cât mai mult din tot ceea ce trebuie rezolvat.

im ti

5 țradporiu paf în femareZ

.a              ■>.-

t4<4jPralioane


Chiar dacă noi, cei de la ALDE, ieri am ridicat niște semne de întrebare legate de motivul pentru care acești bani au fost luați din credit și duși către altă destinație, vreau să arăt faptul că susținem aceste proiecte europene și că mergem mai departe pe ideea că trebuie făcute și Halele și trebuie virat capitalul social.

Vă mulțumesc!

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl viceprimar și vă asigurăm că toți colegii de aici din sală suntem de acord cu ceea ce ați spus și suntem în același timp de acord că trebuie făcută și Piața Centrală, în acest mandat, cu care ne-am angajat. Și sperăm că la anul va fi demarată și am intrat în 2020, anul alegerilor.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Trebuie supuse la vot amendamentele cu roșu.

Dl Gheorghe Sîrbu

Cei de la Direcția Economică au făcut niște amendamente vizavi de acest proiect.

Dl George Pană

Dna director vă rog să explicați.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Având în vedere că Anexa nr. 1 a fost deja aprobată prin hotărârea 485 din 2017 nu-și mai are rostul, s-ar fi repetat. Cele două hotărâri rămân valabile. Și, în condițiile astea se impune eliminarea articolului 1 și am pus articol separat - celelalte prevederi rămân nemodificate. Neavând modificări și influențe pe acea listă, nu-și mai avea rostul. Am vorbit la Ministerul Finanțelor, ne-am consultat cu ei și s-a reformulat hotărârea.

Dl Gheorghe Sîrbu

A revenit în sală dl Dănescu, 22 de consilieri prezenți.

Supun la vot aceste amendamente:

Cine este pentru?               22 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lni:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

s

  • 22 de voturi pentru.

***

,,Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2, imobil în care funcționează Școala Gimmnazială „I.A.Bassarabescu”.

Comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi pentru.

***

,.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării din administrarea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic „1 Mai” a suprafeței de teren de 3135 mp”.

Comentarii? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru.

***

..Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare ale unor imobile proprietatea municipiului Ploiești ' .

Ne poate spune cineva despre ce este vorba în acest proiect de patrimoniu?

Dl Amedeo Tăbârcă - Direcția Gestiune Patrimoniu

Proiectul de referă la actualizarea caracteristicilor tehnice a două imobile situate în cartierul Mitică Apostol. Este vorba de imobilul din Trestioarei 27 în care își desfășoară activitatea în prezent grădinița și terenul adiacent acestuia, ambele fiind în studiu pentru edificarea unui nou local pentru o grădiniță nouă pe fonduri europene. Pentru a putea să intabulăm este necesară această procedură de actualizare a datelor tehnice.

Dl Gheorghe Sîrbu

Mulțumim dl director. Mai sunt alte comentarii? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru. Proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- Gnomici și documentației tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul „Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere și de transport public între Gara de Sud și Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor".

Comentarii? Poftiți dl viceprimar.

Dl Cristian Ga nea

După cum știți, am avut o ședință operativă la începutul ședinței și am pus fiecare dintre noi tot felul de întrebări și am primit și răspunsuri. Dacă cineva dintre dumneavoastră nu a reușit sau s-a gândit între timp să pună o altă întrebare ar fi bine s-o pună acum pentru că reprezentantul firmei de consultanță se află aici. Eu m-am lămurit vizavi de achiziția de troleibuze, vizavi de mutarea celor 15 stâlpi, ce înseamnă costurile eligibile. Avem asigurările că va merge la bun sfârșit acest proiect.

S-a mai pus o întrebare și aici vorbesc în asentimentul multor colegi, vizavi de numărul locurilor de parcare la Gara de Sud. Pentru că inițial era vorba de o parcare subterană care trebuia să fie edificată sub fântâna arteziană dar se pare că, din cauza pânzei freatice nu se poate efectua. Și atunci am întrebat dacă putem face o parcare supraterană în apropierea parcului, ce se află vizavi de Gara de Sud sau, cu acceptul și cu ajutorul directorului de la Urbanism și a comisiei, poate reușim undeva în incinta sau aproape de incinta fostului Upetrom unde deja se dezvoltă zona, deja este un magazin și se va dezvolta un alt magazin și probabil vor fi construite mai multe. Se va face aglomerarea zonei de Sud dacă dorim să venim cu mașina și să coborâm din tren nu vom avea locul necesar să parcăm.

Atât a fost comentariul meu.

Dl Gheoruhe Sîrbu

Mulțumim dl viceprimar! Alte comentarii dacă mai sunt?

Dna Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Dacă-mi dați voie, articolul 1 al hotărârii spune: aprobă valoarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate. La articolul 2 se aprobă descrierea investiției și indicatorii tehnico-economici precum și valoarea acestora conform anexei 2. Anexa 2 este deja cuprinsă în anexa 1 am înțeles. Analizând cele două articole, am senzația că articolul 2 deja este cuprins în articolul 1.

Propun formularea unui amendament în acest sens.

Dl Ghcor^he Sîrbu

Pauză 5 minute să reformulati...

9

Dna Mihaela Zaharia - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu este nevoie.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investitii

x--------------------------------;---------------------------—

Intr-adevăr Anexa nr. 2 este inclusă în Anexa 1. Adică Anexa nr. 1 este întregul studiu de fezabilitate iar Anexa nr. 2 este o scurtă descriere, un conspect, să zic, al docuihentați^i. Se poate exclude articolul 2, articolul 1 include și ce este scris în articolul 2.

DI Gheorghe Șîrbu

Deci, nu este nici un amendament la acest proiect de hotărâre.

Dna Mihaela Iamandi - Direcția Tehnic-Investiții

Eu nu am voie să fac amendament.

Dl Robert Vîscan

Conform celor spuse de dna Iamandi, se elimină articolul 2 și se renumerotează articolele.

DI Gheorghe Sîrbu

Supun la vot amendamentul făcut de dl consilier Vîscan:

Cine este pentru?               22 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru.

Mai sunt și alte amendamente de făcut la acest proiect de hotărâre? Dacă nu mai sunt, supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi pentru.

Declar ședința închisă.

9             9

22 de voturi


Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA Gheorghe SÎRBL- ;MUW

SECRETAR

Laurențiu DIȚU


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur //