Proces verbal din 08.03.2018

Proces verbal din 08 martie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 8 martie 2017

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 2019/07.03.2018.

*

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Minea Constantin-Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Pană George și Stanciu Marilena.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu             - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

Dl George Sorin Niculae Botez

Bună ziua, doamnelor si domnilor!

z                                3

Declar deschise lucrările ședinței.

9               9

Suntem prezenți în sală un număr de 20 de consilieri dintr-un număr de 27.

/X

începem lucrările ședinței cu intonarea Imnului de Stat.

*

Lipsesc următorii colegi: Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Minea Constantin-Gabriel, Mateescu Marius Nicolae, Pană George și Stanciu Marilena.

*

O să încep prin a spune din partea mea și a tuturor colegilor ”La mulți ani!” doamnelor și domnișoarelor, cu scuzele de rigoare pentru convocarea de azi.

Ordinea de zi cuprinde două puncte. O supunem la vot:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost adoptată.

Primul punct "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărăți^^h^iuf^ Local 122/24.04.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Locahnr. 242/2^0^rîvind


nr. j .. . . _     ...... ____________________________________________________________________________

S "Si W-P''

însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfașoarălaclwlat^unitățne de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al ^fnunicipiulu^'^ioiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Trei Ierarhi, nr. 10 în care funcțîoReaWcolegiul Național „Alexandru Ioan Cuza”, str. Al. Lăpușneanu, nr. 17 în care funcționează Școala Gimnazială „George Coșbuc”- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

5

Vă rog, domnul Vîscan!

DI Vîscan Robert

Mulțumesc, domnul președinte!

Le spun și eu tuturor doamnelor ”La mulți ani!”

Am o problemă, nu este legată de acest proiect, dar dacă domnul Primar mi-a dat ocazia să avem o ședință luna aceasta mai repede și să pot să-1 întreb, am două aspecte:

In primul rând, am avut o ședință C.T.A.T.U. luna aceasta. Din păcate, nu ați fost prezent, domnule Primar. Am discutat înainte și știam că veți veni la această ședință, mi-ați spus că vreți să luați parte la prima ședință C.T.A.T.U. pe care o vom avea, pentru că ați văzut unele aspecte în presă legate de bunul mers al acestor ședințe și ați vrea să vedeți cum decurg. Nu ați fost. Am avut din partea doamnei de la juridic, ne-a spus că putem să ținem ședința și fără dumneavoastră, fără să existe un președinte la acea ședință. Din păcate, înțeleg acum că proiectele pe care le-am avut în acea ședință nu au fost trecute, nu sunt valide, tocmai pentru că nu a existat un președinte la acea ședință.

Vreau un punct de vedere scris din partea Direcției Juridice. Și dacă nu a fost bine informată, nu a știut legea și am pierdut două ore și jumătate, trei ore la acea ședință degeaba, vreau să știu exact motivația dânsei. Și mai apoi, să-mi spuneți dumneavoastră când vom ține aceste ședințe, această ședință C.T.A.T.U. Sunt foarte multe proiecte și din punctul meu de vedere ne batem joc de oameni. Nu am mai avut o ședință C.T.A.T.U. de anul trecut.

Mulțumesc!

Dl Primar

O să primiți răspunsul în scris.

Dl George Sorin Niculae Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 20 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Mulțumesc, domnul Președinte!                                        "

Nici la acest punct nu am să fac un comentariu. Am o sugestie pentru domnul Primar, să ia în calcul data de 8 aprilie pentru o ședință de îndată.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Niculae Botez

Si eu mulțumesc!

5                         5

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

>

Cu 20 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Primar

In primul rând, vreau să mulțumesc tuturor consilierilor locali că au participat astăzi la ședință, chiar dacă a fost o convocare făcută într-un timp foarte scurt. Necesitatea a fost o solicitare de clarificare din partea A.D.R. Sud Muntenia pentru un proiect pe fonduri europene și termenul de răspuns era extrem de scurt.

La mulți ani tuturor doamnelor și să aveți o primăvară cât mai frumoasă!

Dl George Sorin Niculae Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ