Proces verbal din 05.11.2018

Proces verbal din 5 noiembrie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 5 noiembrie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 3440/02.11.2018.

La ședință au participat un număr de 20 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Ganea Cristian Mihai, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Sălccanu Claudia Oana și Tudor Aurelian Dumitru.

A AA

La ședință au mai participat:

Domnișoara Zaharia Mihaela       - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

A A A

Dl George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 20 de consilieri din totalul de 27. Constat existența cvorumului. Lipsesc colegii Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Ganea Cristian Mihai, Mateescu Marius Nicolae, Neagu Daniel Puiu, Sălceanu Claudia Oana și Tudor Aurelian Dumitru.

începem ședința cu Imnul de Stat.

* **

Ordinea de zi anunțată are două puncte la care se adaugă un punct suplimentar. Vă rog să-l anunțați.

D-ra Mihaela Zaharia - Șef Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest“.

Dl George Botez

Cine este pentru includere?             20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. A intrat pe ordinea de zi.

***

Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

***

Primul punct: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru.

***

Punctul 2: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018”.

Discuții? Dl Vîscan, vă rog.

Dl Robert Vîscan

Mulțumesc dl președinte. Voi fi scurt ca să terminăm repede.

Aș dori ca, la ședința ordinară de luna viitoare, să primesc o informare referitoare la ce sume s-au cheltuit, în acest mandat, pe expertize, studii la OCPI și organizare evenimente?

Dl George Botez

Pe capitole bănuiesc.

Dl Robert Vîscan

Pe capitole.

Dl Gheorghe Sîrbu

Direcția Economică, dacă tot face această informare, să fie trecute și deplasările în străinătate, cât s-a cheltuit în acest mandat cu deplasările și cine a fost prin America, pe unde a fost.

Dl George Botez

Știm cine a fost. Este vorba de o situație financiară.

S                                                                                                     i

Și atunci și în câte deplasări a fost primarul. E bine? Am glumit.

Dl Gheorghe Sîrbu

Toată lumea.

Dl George Botez

Cereți ce vreți dumneavoastră, nu este nicio problemă.

Dl Robert Vîscan

Doresc să primesc această informare și să fie adăugați la consilieri, că bănuiesc că la asta se referea dl Sîrbu, și aparatul primarului.

Mulțumesc!

Dl George Botez

Nume, persoană, câte deplasări, unde și valoarea deplasării pentru persoana respectivă, da?

Bine. Mulțumesc. Dl Sîrbu mai bine nu spuneați.

Alte discuții? Nu. Supun la vot:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

20 de voturi pentru. Adoptat.

***

Punctul 3: ..Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest“.

Discuții?

9

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

20 de voturi pentru. Proiect adoptat.

Declar închisă ședința. Mulțumesc.

9              9                     9

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,  George-Soi^in-Niculae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR, /NMihaela ZAHARIA


\ Șef Serviciu întocmit, consilier Elena Bua^/