Proces verbal din 04.10.2018

Proces verbal din 4 octombrie 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL     o-

al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului°P|cRifeș_tU' ;/

din data de 4 octombrie 2018             < -tJ - "

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 3218/01.10.2018.

*

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Ganea Cristian-Mihai, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia.

La ședință au mai participat: Domnul Adrian-Florin Dobre Domnul Laurentiu Ditu

5              î


  • - Primar

  • - Secretarul Municipiului Ploiești


Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți în sală un număr de 24 de consilieri dintr-un număr de 27. Lipsesc colegii noștri domnul Ganea Cristian-Mihai, domnișoara Sălceanu Claudia-Oana și doamna Staicu Zoia. Constat existența cvorumului.

*

începem lucrările ședinței cu Imnul de Stat al României.

*

Ordinea de zi o aveți comunicată. Mai există două puncte suplimentare din care am înțeles că punctul nr. 2 se retrage, așa ne-a comunicat domnul Minea.

Dl Minea Constantin

Da. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Drept pentru care, rămâne suplimentar pe ordinea de zi un singur punct ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi ”pentru”

Supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost prezentată:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 24 voturi "pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

A AA

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării “Studiului privind stabilirea modalității optime de gestiune a serviciului public?de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producțic-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

»

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Aș vrea să fac o corectură la recomandarea proiectantului. în anexa nr. 1 la durata estimativă de execuție a obiectivului de investiție, durata de realizare a investiției, în loc de 14 luni, 11 luni.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Aș dori o pauză de 2 minute dacă se poate.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru pauză?       -15 voturi

Cine este împotrivă?          - 1 vot

Dacă se abține cineva?        - 8 voturi

Cu 15 voturi "pentru”, 1 vot "împotrivă” al domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe și 8 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Popa Gheorghe, Sicoie Florin Lucian și Tudor Aurelian-Dumitru a fost aprobată propunerea de a se lua o pauză.

A

PAUZĂ

Reluăm ședința, cu 24 de participanți.

Ați făcut un amendament în sensul că, durata de execuție să fie redusă la 11 luni. Unde este domnul proiectant?

Vă asumați?

Dl Novac Silviu

Sigur.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 24 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Eficientizare energetică Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza” -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Aceeași modificare la durata de realizare a investiției din anexa 1 de la 14 luni la 11 luni.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 voturi "pentru” amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Eficientizare energetică - Grădinița cu program prelungit Sfântul Mucenic Mina” și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 voturi ”pentru” proiectul dc hotărâre a fost adoptat.

tfc W

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Eficientizare energetică - Liceul Tehnologic de Servicii Sfântul Apostol Andrei în municipiul Ploiești” și a cheltuielilor legate de proiect inițiat de primar Adrian-FIorin Dobre.”                                          .Ț "■              :

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:;.,.

Cine este pentru?       -24 voturi                   j.Ț

Cine este împotrivă?    -

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ii*

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Ploiești în cadrul proiectului „PROETIC: ETICĂ + TRANSPARENȚĂ + INTEGRITATE - CORUPȚIE” finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/125/2/2/Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice - inițiat de primar Adrian-FIorin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

3

Vă rog, domnul Palaș!

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am avut puțin mai devreme o discuție cu doamna Milena. înțeleg faptul că proiectul este destul de avansat, adică este depus deja la AM POCA, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Proiectul sună destul de pompos. Discutăm aici despre etică, despre transparență, despre integritate, despre corupție. Firește că dacă am fi împotriva acestui proiect, parcă și văd atacurile în presă, suntem împotriva instruirii personalului din primărie pentru a fi mai transparenți, a crește integritatea și a scădea corupția din primărie.

Acum, nu pot să nu întreb următorul lucru: văzând că partenerul din acest proiect este Fundația TERRA Mileniul III și constatând faptul că această fundație are ca obiect principal de activitate protecția mediului, stau și mă întreb, de ce oare nu ați promovat dumneavoastră la direcția de specialitate, proiecte, nu un proiect, ci proiecte, în care să folosiți experiența Fundației TERRA Mileniul III pe protecția mediului? Și în momentul de față mă gândesc de exemplu, la colectarea selectivă a deșeurilor, unde știți foarte bine că avem probleme foarte mari. Se vede în comunitate lucrul acesta.

A fost mai facil pentru dumneavoastră un astfel de proiect? Vă este indiferentă problema colectării și a mediului? De ce nu beneficiați de experiența acestei fundații într-un astfel de domeniu și veniți cu un proiect care sună foarte pompos, împotriva căruia teoretic nu poți fi, dar care la nivel de comunitate nu văd să producă atât de mare impact așa cum ar putea să producă un proiect de mediu.

Vreau să spun prin asta că suntem adepții proiectelor din fonduri europene. Dacă mâine ați veni cu 100 de proiecte care să aibă finanțare de 2% din fonduri europene, am fi de acord cu toate, dar vă rog din suflet, încercați să vă raportați la problemele reale ale Ploieștiului. Vedeți care sunt problemele reale și veniți cu proiecte pe problemele reale.

Nu mai redeschid discuția pe care am avut-o rândul trecut, în care v-am demonstrat că sunteți rupți de realitate, că ignorați probleme care nu mai suportă amânare și am dat exemplul Colegiului ”Virgil Madgearu” unde se învață în condiții anormale, iar copiii fac sport într-o sală de sport care a fost, atenție, grajd pentru cai în cel de-aldoilea război mondial, iar dumneavoastră ne veniți cu proiecte care sună pompos și atât. .

Aștept din partea dumneavoastră, doamna Milena, un răspuns scris: când aveți de gând să vă aplecați cu seriozitate și asupra situației Colegiului ”Virgil Madgearu”? „

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez                                         W

Mulțumesc!                                                  • .......

Doamnă, aș vrea să vă întreb și eu, au fost probleme de corupție în actualul mandat de avem nevoie de cursuri? Sau această chestiune tratează faptul că dacă nu se face acest curs, ceilalți înțeleg faptul că este posibilă corupția în primărie?Avem nevoie de cursuri ca să nu fim corupți? îmi puteți răspunde?

Mulțumesc!

5

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internationale Nu știu dacă avem nevoie...

Dl George Sorin Botez

La microfon.

Bănuiesc că ați plecat de la o situație, vin și eu în spiritul a ceea ce a spus domnul Palaș, pentru a accesa asemenea proiecte, chiar dacă sunt bani europeni, asta nu înseamnă că sunt bani care trebuie folosiți fără minte. Nu spun că ar fi folosiți fără minte, dar vreau să ne explicați care sunt obiectivele acestui proiect și care sunt rezultatele practice? Dacă vor exista rezultate practice, repet, practic, nu mă luați cu teorie. Și dacă este nevoie de participare la un curs pe bani europeni, nu sunt puțini, este vorba de 30.000 de euro pe care Europa ni-i pune la dispoziție, ca lucrătorii din primărie să nu aibă tentații de corupție.

Este nevoie de acest curs? Și spuneți-mi care sunt obiectivele? Dumneavoastră ce știți că se va realiza după finalizarea acestui curs, în afară de masă și casă?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Eu pot să vă spun în ce constă acest proiect. Tema anticorupției și a eticii și a integrității este...

Dl George Sorin Botez

Nu mă luați cu chestii generale. Spuneți-mi exact, omul care se duce acolo, cu ce pleacă mai pregătit, mai dezvoltat, mai bun pentru societate, pentru comunitate, pentru primărie? Ce face? Cu ce-1 face mai deștept? Care este tema acestui curs? Nu lupta împotriva corupției, că noi în Primăria Ploiești bănuiesc că nu avem corupție. Nu am auzit.

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

De exemplu, una dintre activități constă în adaptarea codului de etică și integritate a personalului din municipiul Ploiești, din primărie.

Dl George Sorin Botez

Este nevoie de un curs pentru a studia chestia asta?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Nu știu dacă este nevoie de un curs...

Dl George Sorin Botez

Păi dumneavoastră ați propus, trebuie să știți.

Băieții, fetele de la noi, nu au vrut să citească singuri acest proiect, acest cod și trebuie să-i strângem într-o sală, să le închidem ușile, să-i legăm de scaune și să le citim noi sau fundația respectivă.

Tot nu mi-ați spus, omul, cu ce iese mai priceput pentru comunitate, după acest curs?                                                          ^'5 ă "Z-

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale X T'........   .... '<? .

lese cu mai multe informări sau informații privind măsuri de combatere și acțiuni de prevenire și combatere a corupției.                              ■‘riȚ         j

/-S


Nu pot să vă răspund decât la modul teoretic, domnul consilier?..La modul..pîăjctic, ce să vă spun?

Dl George Sorin Botez

Cei care sunt destinatarii acestor cursuri, da, nu sunt cei responsabili de lupta împotriva corupției. Ci sunt cei care, într-o anumită împrejurare nefericită, ar putea să fie subiect activ al infracțiunii de corupție. Deci, oamenii aceștia nu trebuie antrenați în lupta anticorupție. în lupta anticorupție există organisme care sunt bine stabilite de către stat. Și atunci eu vă întreb: cu ce este folositor după acest curs comunității?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internationale

Este folositor personalului din primărie în primul rând, pentru că, cursurile se vor face pentru personalul din primărie. 40 de persoane din primărie.

Dl George Sorin Botez

Unde vor avea loc?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

La Ploiești.

9

Dl Mateescu Marius

Vizați anumite servicii?

5

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Nu.

Dl George Sorin Botez

Există o tematică a acestui curs? Nu vorbesc de tema generală.

Ne puteți spune ce se studiază acolo? Cât durează?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

De regulă, cursurile pe care le-am mai făcut prin proiecte finanțate prin POCA, au avut durată de 4 ore a câte 4 sau 5 zile. 4 ore pe zi timp de 4 zile sau de 5 zile. Depinde de cum a fost programat prin proiect. Câte ore au fost alocate prin proiect cursului respectiv.

Dl George Sorin Botez

Este licențiat în ceva sau pregătit în ceva? Are o diplomă care-i dă competențe, abilități?

J

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Da. Va avea o diplomă.

DI George Sorin Botez

Deci, înțelegem că cei care urmează chestia asta sigur nu vor fi implicați în scandaluri de corupție.

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

Asta nu pot să vă spun sigur. Sigur vor avea mai multe cunoștințe referitoare la acest domeniu.

Dl George Sorin Botez

După părerea mea, Uniunea Europeană este un mare mod în care se cheltuiesc banii pentru lucruri mici, fără importanță și atunci.. .când este vorba de proiectele de importanță pentru comunitate, fie la...

Dl Andrei Gheorghe

Câte persoane din primărie pot beneficia de aceste cursuri?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

40 de persoane.

Dl Andrei Gheorghe

Mulțumesc!                                                             ? '

Câte ore alocate? Din ce am înțeles 4 ore pe zi timp de 5 zile.

Cursurile se fac în timpul programului sau în afara programului?

Dna Perpelea Milena - Direcția Relații Internaționale

în timpul programului.

Dl Andrei Gheorghe

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte discuții?

Domnul Primar, vă rog!

Dl Primar

Vreau să mai fac câteva precizări. Prin acest proiect, dorim realizarea unui instrument prin care municipalitatea, vizavi de funcționarii publici, dorește să evite pe viitor un fel de prevenție pentru evitarea situației în care funcționarii s-ar putea afla.

Știți foarte bine că au fost câteva situații în cadrul primăriei. Au fost discuții pe anumite situații de incompatibilitate și lucruri de genul acesta.

O diseminare a infonnațiilor cu privire la modul în care trebuie să se realizeze actul administrativ, problema transparenței și lucruri de genul acesta, cred că sunt benefice pentru o serie de funcționari publici care într-o formă sau alta sunt angrenați în proiecte sau în decizii cu privire la modul în care se cheltuie banul public, fie că are proveniență din fonduri europene, fonduri guvernamentale sau bugetul local.

Asta a fost intenția municipalității. Axa respectivă, având acel obiectiv specific este definită pentru așa ceva, mai ales că banii pot fi utilizați de autoritatea noastră sau și de alte autorități atât timp cât depun proiecte pe această axă și pe acest obiectiv specific. Sunt fonduri europene și de aceea am considerat că este bun pentru primăria municipiului Ploiești să acceseze și să implementeze și să realizeze un astfel de proiect.

Mulțumesc!

Dl Andrei Gheorghe

Primăria va suporta 2900, dar și cele 4 ore a 40 de persoane timp de 5 zile, vor fi suportate de primărie.

Dl Sicoie Florin Lucian

Trebuie să ținem cont, că la nivel european funcționează o birocrație care uneori o depășește pe a noastră. Din cauza asta, când depui proiecte, nu ai nicio garanție că acel proiect va ieși. Poate să iasă un proiect la care nu ți-ai pus mari speranțe, și iese acela.

Dacă nu suntem în stare să căpătăm bani europeni pentru marile proiecte de infrastructură și de atâția ani suntem în situația asta, măcar de aceste proiecte mai puțin scumpe putem beneficia. Astea se fac peste tot în țară pentru comunități, pentru minorități, sunt o sumedenie de proiecte. Repet, când depui actele, nu ai nicio garanție că acel proiect va ieși câștigător. Depui 10 proiecte, ies cele la care te aștepți mai puțin.

Deci, trebuie profitat de toți banii care ne sunt alocați din moment ce nu suntem în stare să cheltuim acele miliarde pentru șosele.

Dl George Sorin Botez ■-£ r

Deci, dacă problema se pune de a cheltui banii, este ok, nu^rirnici un fel de


problemă. Eu am întrebat care este rezultatul practic. în afară de lozin^irnti am auzit nimic. Dacă este nevoie de training pentru funcționarii publici de la mănăfetttea Ploiești nu. am nici un fel de problemă, dar din câte am auzit aici, sunt biserici, bisericuțe și noi câpȚcu asta ne ocupăm. Dar, haideți să trecem peste asta.                  'Ț0

Dacă mai sunt alte discuții?

Vă rog, domnul Primar!

Dl Primar

Senzația mea este să vă răspund nu dacă trebuie acest proiect, ci de ce să nu se facă acest proiect?

Eu consider că un funcționar public cu cât este mai bine informat, are mai multe cunoștințe în mai multe domenii, este un funcționar public mult mai bun, mult mai performant și bineînțeles că acest lucru trebuie să se regăsească în activitatea pe care o desfășoară în cadrul instituției publice.

S-au făcut câteva referiri la faptul că ne concentrăm doar pe aceste proiecte și că nu ne concentrăm și pe problemele majore. Țin să vă reamintesc că municipalitatea are peste 22 de proiecte depuse numai pe fonduri europene în momentul de față, inclusiv proiectele pe care astăzi le-ați aprobat, acele trei proiecte legate de eficiență energetică pentru clădirile publice, sunt proiecte care deja au fost aprobate și sunt documente care ni le-au solicitat la finalul evaluării comitetul care a făcut această evaluare din cadrul

A.D.R.-ului.

Ceea ce făceați dumneavoastră referire la ”Virgil Madgearu”, să știți că acea solicitare venită de la ”Virgil Madgearu”, am avut discuții personale inclusiv cu doamna director, avem proiect depus la C.N.I., așteptăm confirmarea acceptării lui pe lista de investiții din partea C.N.L-ului. Noi avem deja un proiect depus acolo. C.N.f-ul este în procedură de licitație cu o sală de sport la Școala nr. 10 ”George Coșbuc”, tot pe C.N.I. Sperăm să avem același succes și cu această clădire, așa cum a fost și la proiectul celălalt.

Legat de mediu, știți că este o preocupare constantă referitoare la acest lucru. Și mai este din punctul meu de vedere, pentru că toți suntem aici ca să lucrăm în folosul acestei comunități. Eu nu cred că există proiect sau propunere de proiect care a venit poate și din partea dumneavoastră și care să nu fie acceptat și să nu fie pus în aplicare.

far legat de deșeuri, știți foarte bine că am avut numeroase discuții, am avut inclusiv solicitare de reziliere a contractului cu societatea respectivă, pentru că ceea ce se regăsește la municipiul Ploiești nu este nici pe departe ceea ce ar trebui să fie legat de colectarea selectivă si colectarea deșeurilor. Care nu este un contract, cum foarte bine stiti, al municipiului Ploiești, este un contract la nivel de A.D.I. unde noi din nefericire, avem un singur vot din 36. Un vot egal. Ca și alte localități, toate de dimensiuni mai mici. Toate la un loc nu fac cât municipiul Ploiești, celelalte localități. Dar astea sunt regulile jocului care au fost acceptate de-a lungul timpului. Nu din 2016, nu din 2015. Dacă nu mă înșel, cred că pe undeva prin 2009, 2012, 2013, etc. Și acum trebuie să respectăm aceste reguli. Ne confruntăm cu niște situații.

5                    3

La ședințele operative pe care le avem în cadrul primăriei și care sunt în fiecare luni la ora 12,00, oricine dorește să participe din partea dumneavoastră din rândul consilierilor, puteți veni, am solicitat R.A.S.P.-ului, este aici prezent și domnul viceprimar Pană și am solicitat gândirea unui proiect în vederea îmbunătățirii infrastructurii sistemului de colectare și selectivă și a deșeurilor menajere. Pentru că din nefericire, după încheierea contractului cu A.D.I. văd că rezultatele nu dau,pentru municipiul-Ploiești. Intr-adevăr, înțeleg de la A.D.I., ni s-a confirmat că în urma solicitării municipiului Ploiești, Rosalul a mărit numărul de compactoare de la 11 în momentul de față, nu știu dacă au venit, mai trebuiau să vină două din câte am înțeles, trebuiau să fie în jur de 16. Sunt 16 în momentul de față, nu știu dacă au venit și celelalte două. Am solicitat pe contractul pe care noi îl avem pe curățenia căilor publice și deja sunt în municipiul Ploiești utilaje suplimentare pentru curățenia căilor publice pe axele principale, perii, etc.

Știți foarte bine că am făcut demersuri, deși la fel, Rosalul ar fi trebuit să aibă, dar pentru că este în avantajul municipalității, identificarea gospodăriilor care nu au contract cu această societate. Pentru că este una din sursele de deșeuri care sunt depozitate în acele puncte negre, plus alte probleme de mediu pe care noi le gestionăm. Știți foarte bine că vom intra în parteneriat cu Consiliul Județean, pentru că așa prevede legea. Inițial am vrut s-o facem noi, dar pentru că legea a fost modificată intrăm în parteneriat cu Consiliul Județean pentru acel plan privind calitatea aerului. Adică suntem menționați într-o anexă de către Agenția Națională de Mediu pe acest subiect. Deci, sunt foarte multe demersuri.

Participarea mea la ședințele de la Agenția de Mediu atunci când se discută de marii poluatori sau potențiali poluatori, tocmai pentru a veni cu soluții în acest sens.

Traficul, de asemenea, proiectele pe fonduri europene, proiectele majore pe fonduri europene, scopul acestor proiecte este în primul rând reducerea poluării. Dacă noi nu demonstrăm reducerea poluării și scăderii amprentei de carbon, toate aceste proiecte, inclusiv proiectele acestea pe care le-am avut pe eficiență energetică pentru clădirile publice, tocmai pe ideea scăderii poluării și reducerii amprentei de carbon. Asta este tema generală pe care o are, că ne place, că nu ne place, Uniunea Europeană, pentru a realiza investiții în infrastructură. Dacă nu avem această componentă a mediului nu putem aplica pe nici un proiect major pentru municipiul Ploiești. Și asta este în toată țara.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Doar două chestii foarte scurte: unu, din tot ceea ce ați spus referitor la necesitatea acestui proiect, am înțeles și sunt de acord cu dumneavoastră, faptul că funcționarul public cu cât are mai multe cunoștințe, cu atât el ajunge mai sus în ierarhie, dar bănuiesc că nu vă refereați la cunoștințe profesionale. Și a doua chestie, haideți să lăsăm Europa și să rezolvăm problema cu străzile din Ploiești că-mi rup mașina și dau primăria în judecată. Mergeți dumneavoastră pe fostul ”23 August”, dar o să vă rog cu mașina dumneavoastră nu cu mașina primăriei, după care stăm de vorbă.

Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut pe această temă, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

9

Cu 22 de voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Botez George Sorin și Andrei Gheorghe proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Dl Andrei Gheorghe

Domnul președinte, vreau să și motivez "abținerea” mea: dacă se făceau cursuri în afara orelor de program, eram de acord, dar în timpul orelor de program nu sunt de acord.

Dl George Sorin Botez                                    v- "

Și eu mă abțin, pentru că pe mine nu m-a convins nimeni de utilitatea acestui curs. Sunt de acord cu toate temele prezentate, dar utilitatea în sinS nu a putut :să-fni fie dovedită. Nu neapărat dovedită, măcar prezentată. Tot ce am aflat eu este că trbbuieȚăcute aceste cursuri pentru ca să nu fie corupți funcționarii din primărie.'1 Dacă la niyelfîacesta s-a ajuns, eu zic îi băgăm pe toți la trei luni prin rotație, măcar să fim siguri.

Oricum proiectul a fost adoptat cu 22 de voturi "pentru” și 2 ”abținW^

A A A

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Trecem la punctul introdus suplimentar pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -J

Cu 24 voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

A A A

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept


pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PRESEDIN George-Șorin

Verificat, sef serviciu întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă