Proces verbal din 04.06.2018

Proces verbal din 04 iunie 2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 04 iunie 2018

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 2683/31.05.2018.

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Marcu Valentin, Sălceanu Claudia-Oana și Florin Sicoie.

***

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre        - Primar

Domnul Laurențiu Dițu             - Secretar

***

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

***

Dl. George Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri din 27. Lipsesc colegii: Andrei Gheorghe, Marcu Valentin, Sălceanu Claudia și Sicoie Florin.

Avem cvorum. începem lucrările cu Imnul de Stat al României.

*

Ordinea de zi are 3 puncte. Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea sediului Primăriei municipiului Ploiești și Consiliului Local al municipiului Ploiești în

M .4 imobilul situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA - inițiat de primâr^Adrian-F^orin Dobre. ”


Discuții? Domnul Pană.

Dl. George Pană

Mulțumesc, domnul președinte!

WlhJnridice -


Aș avea o întrebare pe care o s-o adresez doamnei director a Di după cum bine știți, noi consilierii și orice consiliu votează oportunitatea unui demers care este pus în discuția consiliului. Cu siguranță nu cred că vreunul din consilieri nu și-ar dori ca această mutare, de care se discută în acest proiect de hotărâre, să nu se întâmple, totuși aș întreba-o pe doamna director de la Direcția Juridică, (încă o dată precizând că oportunitatea o stabilim noi iar legalitatea o stabilesc specialiștii) aș întreba-o pe doamna director dacă, raportat la activitățile prevăzute în articolul 4, litera 4, Legea 32/1994 privind sponsorizarea, dacă vreți le dau și citire, sunt convins că le cunoașteți că le invocați aici, dacă raportat la aceste activități, hotărârea beneficiază și are girul de legalitate, cu atât mai mult cu cât, în raportul de specialitate pe care dumneavoastră l-ați făcut, faceți precizarea că "aceste atribuții, care în mare măsură se mulează pe activitățile enumerate la articolul 4, lit. a din Legea 32/1994”, deci nu în totalitate, vorbiți de în mare măsură.

înțeleg că, pe undeva, din modificarea care a fost adusă la contractul de sponsorizare, e adevărat, în consiliul local în urmă cu câteva luni ați extras o parte din ea și ați dezbătut-o în raportul de specialitate, dar revenim și punctual - dacă mutarea beneficiază de întreg girul de legalitate sau dacă votul dat pe acest proiect este unul în totalitate legal, raportându-ne la activitățile enumerate în legea de mai sus și de care v-am vorbit și evident la eventuale sancțiuni care ar putea apărea dacă această hotărâre nu ar fi legală? Mulțumesc!

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da, există avizul de legalitate pentru acest proiect de hotărâre cu tot ce presupune mutarea sediului primăriei.

Dl. George Pană

Ok, deci pentru toți colegii, toată lumea trebuie să fie convinsă de faptul că este legal să voteze acest proiect de hotărâre.

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Da, din punctul meu de vedere, da.

Dl. George Pană

Vă rog să se consemneze. Mulțumesc!

Dl. George Botez

Domnul Vîscan, vă rog.

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc, domnul președinte!

Aș vrea să știu dacă se va muta și Direcția de Urbanism acolo? fncadrul Direcției de Urbanism există un compartiment care se numește Dezvoltare Metropolitană. Eu.v-am mai făcut niște interpelări legate de acest compartiment. Vreau să ^ă spun că, în acest moment, au mai rămas două persoane care mai lucrează efectiv acoi^Sdnț câte două persoane care sunt mutate și ocupă posturile, dar nu lucrează în acestțbrrQlii se poate scoate un post la concurs de debutant care a mai fost scos o dată, dar nu a venit nimeni și de luna viitoare acest compartiment va fi în imposibilitatea de a mai rezolva lucrările.

Dl. primar Adrian Florin Dobre

Sunt 3.

Dl. Robert Vîscan

Nu, sunt doi, mai este o doamnă care se ocupa decât de registratură, nu face absolut nimic. Vorbim de PUZ-uri, PUD-uri, cu totul si cu totul altceva, stiti foarte bine.

Am vrut să vă mai spun o dată - am rămas cu două persoane în acest compartiment care a avut, în 2010, șapte funcționari care se ocupau de aceste PUZ-uri, PUD-uri și un sef serviciu, sef serviciu nu mai e demult si au mai rămas decât doi. Să țineți cont când

3                              7   3                                                                                 3                                                                                   3         3

veți muta acest compartiment poate reușiți să mai faceți și angajări sau, cel puțin să luați persoane mutate pe acea organigramă să le duceți în altă parte ca să putem să aducem oameni care să se ocupe de lucrările din acest compartiment. Mulțumesc!

Dl Geor^e Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru, proiect adoptat.

Punctul 2 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești și a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la unele unităti de învățământpreuniversitar de stat”.

Dl. George Botez

Vedeți ca ați pus acolo niște virgule acolo la grămadă, dar o corectați dumneavoastră cu DEX-ul în fată.

5

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul.

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Punctul 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind dppobargaânițierii procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării “Construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești”.                              $            £

Dl. Cristian Ganea

Am înțeles că se va completa la proiect cu ...                            v r

Dl. George Pană

Există o hotărâre din partea AGA a celor doi membri AGA, a fost adusă astăzi de către cei de la Hale și Piețe, o să-i dau citire, un singur articol, hotărăște AGA în următorul sens: „Solicită Consiliului Local al municipiului Ploiești inițierea demarării procedurilor în vederea declarării de utilitate publică a lucrării, construire Piață Centrală Agroalimentară Ploiești...”

Dl. George Botez Ce hotărăște?

5

Dl. George Pană

Solicită Consiliului Local.

Dl. George Botez

Bun, atunci am respectoasa rugăminte să trecem în text chestia asta, pentru că acolo se face referire la un aviz care, la ora aceasta pentru ședința aceasta, nu știu dacă este, în schimb nu este trecuta aceasta ...

Dl. George Pană

Nu știu despre ce aviz vorbiți.

Dl. George Botez

Deci, aviz favorabil de la comisia pentru valorificarea patrimoniului...

Dl. George Pană

Da, dar este raportul de specialitate...

Dl. George Botez

înțeleg că e avizul Comisiei 2, nu e raportul. Văzând expunerea de motive și doi, în baza avizului favorabil dat de comisia pentru valorificarea patrimoniului, serviciul către populație comerț... Și atunci vă sugeram să înlocuiți avizul cu hotărârea AGA.

Sens în care o să vă rog să formulați un amendament.

Dl. George Pană

Deci înlocuim paragraful privitor la ...

Dl. George Botez

Stați numai un pic, aveți ceva legat de chestia aceasta?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Voiam să-l întreb pe domnul secretar dacă are viză de legalitate și pe doamna director de la Direcția Juridică dacă acest proiect, pe care îl punem în discuție și îl dezbatem, ca să putem veni cu amendamente, întâi trebuie să știm dacă are viză de legalitate sau nu?

Dl. secretar Laurentiu Ditu

A           ~                             '              *               1

In condițiile în care există hotărâre AGA, are aviz de legalitate din partea mea, doamna director...

Dna. Andreea Cristea - Direcția Administrație Publică.

Achiziții Publice, Contracte

Are aviz de legalitate.

Dl. George Pană


Bun, atunci amendamentul este următorul: „Văzând notararea, extraordinară, din data de 04.06.2018" și acest paragraf înlocuiește ceea ce deja era scris, ceea ce începe cu în baza avizului favorabil.

Dl. George Botez

AGA extraordinară a SC Hale și Piețe SA Ploiești din data de 04.06.2018. E bine domnul?

Dl. George Pană

Da.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

Supun la vot amendamentul.

Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot întreg proiectul. Cine este pentru?              23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi pentru, adoptat.

Declar ședința închisă. Vă mulțumesc!

***

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


SECRETAR.

Laurenliu'Dku

Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur