Proces verbal din 03.12.2018

Proces verbal din 3 decembrie 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

■>

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, din data de 3 decembrie 2018


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului municipiului Ploiești,

Adrian-Florin Dobre nr. 16666/29.11.2018.

*

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 27 în funcție, lipsind consilierii Andrei Gheorghe, Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnișoara Zaharia Mihaela


  • - Primar

  • -  Șef Serviciu - Serviciul Juridic

Contencios, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

*

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri din 27. Lipsesc următorii colegi: Andrei Gheorghe, Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia-Oana și Staicu Zoia.

Constat existența cvorumului, începem ședința cu Imnul de Stat al României.

*

Avem ordinea de zi afișată. înțeleg că acum 30 de secunde s-a ajuns la concluzia că trebuie făcute niște modificări în text, însă aceste modificări nu sunt posibile deoarece sistemul informatic nu permite. Ce pot să vă spun este că nici Regulamentul Consiliului Local nu permite să punem în dezbatere niște modificări fără să Ie aducem la cunoștință. Drept pentru care, o să supun la vot ordinea de zi așa cum este ea afișată.

Mai este ceva suplimentar? Vă rog să anunțați.

Dra Zaharia Mihaela

Suplimentar pe ordinea de zi avem "Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 28.647.875 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dl George Sorin Botez

Aveți documentația la el?

»                                       5

Dra Zaharia Mihaela

Da. Este toată documentația.

Dl George Sorin Botez                                 A'

Deci acest proiect, angajarea răspunderii municipiului pentru 28 demțlioane^avemtX acum la începutul ședinței. Vreunul dintre colegi a citit acest proiect? $ti^eșâ^cl esW 1 vorba7Nu-                       AIO

Vă rog, domnul Popa!

Dl Popa Gheorghe                                            J

Dacă îmi permiteți domnul președinte, cred că este vorba de completarea proiectului de hotărâre pe care noi l-am aprobat în vederea susținerii cofinanțării proiectelor pe fonduri europene...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pe care deja le avem aprobate.

Dl Popa Gheorghe


Dl Pona Gheorphe

Este aprobată dar am înțeles că este necesar aprobarea și anexei vizând caietul de sarcini pentru contractarea acestui credit conform cerințelor de la Ministerul de Finanțe. Poate să vă spună domnul Primar mai multe.

Dl George Sorin Botez

Sigur, dar văd că absolut nimic nu se spune despre asta. Spune că trebuie să aprobi contractarea unui... Vă rog să citiți.

A văzut cineva caietul acesta de sarcini?

Dl Cosma Marcian

Domnul Președinte, eu sunt de acord cu domnul Gheorghe Popa și am înțeles că dânsul crede. Eu nu o să votez un proiect de hotărâre doar pentru că așa cred și să votez ca Primarul în necunoștință de cauză.

Dl Popa Gheorghe

Tocmai este afișat pe ecran.

Dl Primar

Vedeți că primarul nu votează. Este o nuanță importantă.

Dl Cosma Marcian

Să semnez ca Primarul.

Dl George Sorin Botez

O să supun la vot introducerea acestui punct pe ordinea de zi în vederea dezbaterii: Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

9

Cu 9 voturi ”pentru” ale grupului P.N.L. și 14 "abțineri”, proiectul de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Dl Primar

O să am și eu o chestiune de spus. înțeleg că se discuta documentația care era anexată la hotărârea respectivă cu caietul de sarcini. Doamnelor și domnilor consilieri, să știți că acel caiet de sarcini, modelul acelui caiet de sarcini este același model care a existat și în 2016 și la creditele anterioare pe care municipiul Ploiești le-a contractat. Este un model care este să spunem, standardizat. Singurele lucruri care diferă sunt ciferele care țin de decizii pe care dumneavoastră le luați cu privire la sume și termene, care acestea se realizează plata eșalonată a creditelor respective. în rest alte modificări nu sunt, ele sunt conform normativelor în vigoare.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Deci nu va intra pe ordinea de zi.               /* /

Dl Popa Gheorghe

Domnul Președinte, dacă îmi permiteți aș vrea să-i pun o întrebare domnului Primar!

Este imperios necesar adoptarea acestui caiet de sarcini în vederea contractării conform normelor de la Ministerul de Finanțe? Pentru că există riscul să nu putem realiza nici măcar aceste proiecte pe fonduri europene dacă nu avem accesat acest credit.

Dl Primar

Conform normelor în vigoare cu privire la acreditare pentru autoritățile publice locale și conform circularei existentă la Ministerul de Finanțe, cei care se coupă de aprobarea și avizarea împrumuturilor pentru autoritățile locale, întâi se adoptă de către consiliul local hotărâri prin care se va contracta un credit, se adoptă caietul de sarcini pe baza căruia se ține licitația, se adjudecă licitația respectivă, apoi pe baza draftului de contract care urmează a fi încheiat cu banca care va câștiga licitația respectivă și cu eșalonarea propusă de către bancă, aceste documente sunt depuse apoi la CAEN în vederea analizării lor. După aceea se pot realiza tragerile și se va semna contractul. Deci, nu înainte.

Referitor la necesitatea urgentării acestei proceduri, țin să vă reamintesc că noi suntem în momentul de față în fază de precontractare pentru o serie de proiecte pe fonduri europene, iar la momentul contractării noi trebuie să demonstrăm că pe anii pe care se vor implementa aceste proiecte, avem sumele necesare de cofinanațare și de interpretare a proiectelor. Eventualele sume neeligibile.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Popa, apreciez în mod deosebit întrebarea dumneavoastră, de genul: ”este adevărat că Ștefan cel Mare a domnit între anii 1457 - 1504?” Răspunsul era ”da”, dar vreau să vă spun că ne-am exprimat deja votul, nu a intrat pe ordinea de zi.

Dacă data viitoare se va dori introducerea pe ordinea de zi, fac o sugestie, să fie comunicat în termen util consilierilor, pentru a putea să voteze în cunoștință de cauză.

Vă rog, domnul Dănescu!

DI Dânescu Ștefan

Aș vrea să-l întreb și eu pe domnul Popa, ce a vrut să spună prin ”nici măcar aceste proiecte”? S-a referit oare la faptul că doi ani și jumătate nu au făcut nici un proiect? Sau ce a vrut să spună prin ”nici măcar aceste proiecte”?

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, dumneavoastră în patru ani nu ați venit cu un proiect în fața consiliului local. Dumneavoastră ca și partid politic, vreau să zic. Și acum îl trageți de urechi pe domnul Primar, că de ce...

Dl Dânescu Ștefan

Eu vă trag pe dumneavoastră nu pe domnul Primar.

Dl Popa Gheorghe

...de ce vine cu aceste proiecte pe fonduri europene pe care consiliul local le-a aprobat și ca să susținem cofinanțarea trebuie să facem acest credit?

Asta întrebam: de ce nu am fi de acord...

Dl Dănescu Ștefan


Ați spus că nu am venit cu nici un proiect. Vă pot spune venit? Se poate?

Ați fost la lansarea celor zece autobuze. Este al nostru, nu

Podul de lemn, este al nostru, nu este al dumneavoastră. Hipodromul prin comisia 2.

Spuneți-mi mai bine dumneavoastră cu ce proiecte ați venit, că

Dl Popa Gheorghe

Domnul consilier, mă refeream la 2012 - 2016. Dar dumneavoastră nu erați în consiliu atunci, nu aveți de unde să știți.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Domnul Sîrbu!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                           5

Aș vrea să-i pun o întrebare domnului Primar: domnul Primar, dacă noi nu am reușit să introducem pe ordinea de zi acest proiect de împrumut de aproximativ 28 de milioane, știu că acum câteva ședințe am aprobat acest proiect, riscăm să nu putem să ne aprobe toate proiectele care le-am depus pe fonduri europene? Pentru că neavând cofînanțarea, partea noastră de participare este posibil să nu putem să atragem banii respectivi pentru aceste proiecte pe care le-am depus. Ce risc este ca să nu putem realiza aceste proiecte în viitorul care ni l-am propus?

Dl Primar

Așa cum am spus, la o serie de proiecte pe fonduri europene suntem în perioada de precontractare. Putem fi solicitați să ne prezentăm la semnarea contractului de finanțare, moment în care noi trebuie să demonstrăm existența sumelor pentru anii următori în care se vor implementa proiectele respective. Așa cum am spus sunt niște proceduri pe care noi trebuie să le respectăm. întâi trebuie să ținem licitația respectivă și apoi putem să obținem avizul CAEN-ului pentru a realiza tranșele necesare plăților atunci când va sosi momentul.

Vă dați seama că lucrurile acestea, trebuie să se desfășoare, de partea aceasta de licitație și partea de obținere și încheiere a creditului respectiv, până la momentul la care se va semna contractul de finanțare.

»

Dl George Sorin Botez

Am și eu o întrebare și cu asta am încheiat: dacă știați chestia asta când ați aprobat creditul, unu, de ce în profesionalismul care guvernează administrația ploieșteană nu ați venit și cu caietul de sarcini? Doi, de ce va luat atâta timp ca să veniți cu caietul de sarcini pe care nouă ni-1 cereți spre a ni-1 însuși în condițiile în care nici nu l-am văzut și ar trebui să vă credem pe cuvânt că este la fel cu celelalte?

Dumneavoastră credeți că este normală o astfel de atitudine sau trebuie doar să vă întrebe colegii de partid, mă rog, subordonații de partid ”dacă este adevărat că:”?

Mie mi se pare normal să puneți pe masă toate documentele, să fim în cunoștință de cauză atunci când votăm. Așa, eu unul, pe cuvânt nu vă cred.

Domnul Ganea, vă rog!

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc, domnul Președinte!

9                  ~                                  7

De fapt, domnul Primar, are dreptate și colegul meu, domnul PreședihtefiSpiez^în sensul că trebuie să vă credem pe cuvânt. Eu cred că dacă va intra în ședințafirdinarățte ordinea de zi nu va fi nicio problemă. Problema este întotdeauna că n^i sui^^t^li^țî să votăm. Chiar acum 20 de minute a venit să se țină de urgență o economică, pentru sprintarea acelei legături de la Gara de Sud la Gara^^eȘîm^aW pare corect în cinci minute să afli. Acest proiect a venit pe email la 13 șf0 pîjpțțțe.'UjSe a venit l-a văzut, cinu nu, nu. Dar poate aveam telefonul stricat. Haideți W-fecâreăm să punem ordine. Nu vă acuz pe dumneavoastră cu absolut nimic. Nu îmi acuz nici măcar colegii din executiv, dar haideți să încercăm să facem lucrurile, pentru că ne vom trezi în timpul derulării contractului că am uitat una, că am uitata alta și atunci apar scuzele acelea că a fost repede, că așa a trebuit, că mi-a spus Primarul, că mi-a pus Viceprimarul. Hai să le facem pe îndelete și cred că nu este absolut nicio problemă.

Mulțumesc!

Dl Primar

Legat de creditul respectiv, să știți că noi am venit cu acest credit, inclusiv cu caietul de sarcini încă de la ședința anterioară, iar dumneavoastră la ședința operativă ați solicitat scoaterea caietului de sarcini în urma solicitării unui punct de vedere către Ministerul de Finanțe.

î

Am fost la Ministerul de Finanțe, am discutat acest aspect, procedura este foarte clară și ea este prevăzută și într-o normă legală în acest sens, de aprobare a caietului de sarcini o dată cu aprobarea creditului de către consiliul local, ulterior ținând licitația și ulterior depunând documentele în vederea obținerii avizării.

Deci nu puteți să veniți să spuneți că am venit pe ultima sută de metri, noi discutăm de cel puțin o lună de zile de documentul efectiv, nu de necesitatea contractării unui credit. Unu Ia mână. Doi la mână, și eu mi-aș dori să știu pe ce bază stăm atunci când discutăm de bugete. Dar uitați-vă că nici până la ora actuală la nivel de Guvern nu s-au stabilit cotele defalcate din I.V.G. care vor fi date către municipalități și către primării. Pe ce buget ne putem baza în aceste condiții? Dacă avem 66%, dacă avem 55%? Acestea sunt situațiile cu care ne confruntăm.

»

Iar apropo de spitale și că ați aflat acum două minute, să știți că în ședințele săptămânale pe care le avem pe proiectele pe fonduri europene, unde toată lumea este invitată din cadrul primăriei, inclusiv dumneavoastră, cred că discutăm de cel puțin două luni de zile de necesitatea acestui lucru.

Dincolo de lucrurile acestea, puteți să-1 întrebați, că este prezent astăzi aici de față, consultantul care a făcut această treabă și de ce i-a luat două luni de zile să facă această treabă.

Credeți că mie îmi convine să vin la sfârșit de decembrie să depun aceste proiecte? Nu. Dar întâi s-a stabilit o procedură. Am depus apoi acele proiecte și avem parteneriatul cu Ministerul Dezvoltării pe achiziție de tramvaie, troleibuze și autobuze electrice, și acum s-au schimbat regulile pe care noi le aveam și suma respectivă, de la 25 de milioane, unde puteam să depunem un singur proiect, a scăzut la 20 de milioane, necesitând o modificare amplă în toată structura proiectului. Și bineînțeles mai este și procedura de expropriere pentru proiectul respectiv.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc! Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Doamna Iamandi, când au venit ultimele hârtii pentru a se ține aș C.T.A.T.U. astăzi?


Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Astăzi.

Dl Ganea Cristian

Când? La ce oră?

Pe mine la ora 9 m-au anuntat.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Dănescu!

Dl Dănescu Ștefan

Ce aș putea să completez: l-am auzit pe domnul Primar de respectarea procedurilor. Nu ar trebui să respecte toată lumea aceste proceduri?

Să ne spună domnul Primar dacă este normal să votăm ceva cu cinci minute înainte. Am primit cu 13 minute înainte de ora 1300 aceste documentații pe email. Eu nu știam că este un caiet de sarcini standard. Trebuia să ne spună și atunci nu mai pierdeam vremea. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot ordinea de zi a ședinței:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” ordinea de zi a fost adoptată.

Doamna Secretar, avem avize de legalitate la toate? Vă rog să ne spuneți dacă sunt probleme.

Dra Zaharia Mihaela

Proiectele 9 și 10 nu sunt vizate în acest moment pentru că nu aveau avizul comisiei tehnico-economice. Au venit avizele. Vor fi vizate.

Dl George Sorin Botez

Deci toate au vize de legalitate?

Dra Zaharia Mihaela

Da.

Dl George Sorin Botez

Bine. Mulțumesc!

Primul punct pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/12.10.2018, privind rectificarea Listelor de investiții aferente creditului contractat de municipiul Ploiești de la Exim Bank - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Oana-Claudia Sălceanu si Zoia Staicu.”

9

Domnul Pană, vă rog!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte! Cred că s-a strecurat o eroare, nu eu am initiat acest proiect, ca atare, cine l-a inițiat să și-l asume. In titlul proiectului văd că apare că ar fi inițiat de viceprimar George Pană.

Dl George Sorin Botez


Ok. Asta nu este o modificare.

Vă rog domnul consilier Palaș!

DI Palas-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

’                                         5

Rog secretariatul să mă elimine și pe mine de la inițiatori și o săv rbg^esvifit^^e la Direcția Economică să ne explice ce se întâmplă. Modificările constau înM®^^55^

Dna Iamandi Mihaela

X-------------------------------

In lista de investiții pe creditul EXIMBANK, au fost făcute modificări în cadrul


aceleiași sume. Adică am avut niște economii la contractul aferent cartierului Râfov si suma de bani de 100 de mii a fost redirectionată către alte cartiere la care aveam necesități ’

de finanțare.

5

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 188.712.306 lei - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

Cu 9 voturi ”pentru” și 14 "abțineri” ale consilierilor Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Ploiești a unor imobile - construcții situate în Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 283, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării acestora - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Aici era o problemă cu T.C.E.-ul. Domnul Ganea?

Dl Ganea Cristian

Sunt date în administrare la T.C.E. Au fost scoase?

Dl Primar

Domnul Președinte este același proiect pe care l-am prezentat cred că trei ședințe la rând.

Dl George Sorin Botez

Dacă aveți ceva în plus nu este același. Același înseamnă să fie la fel.


Dl Primar

O să vă rog să verificați la ultima ședință la care ați participat^© Dl George Sorin Botez                                rf^V

Deci înțeleg că este exact aceeași formă cu cel de la ultima șid^țăi^^W Dna Bucur Carmen Daniela - Director Direcția Gestiune fy^jnîwitf De la ședința ordinară.                                                   <

Dl George Sorin Botez

Și de ce a picat atunci?

Dna Bucur Carmen Daniela - Director Direcția Gestiune Patrimoniu Nu avea aviz de la comisia 2.

p<> /a.u

;tfri muftiii; y


Dl George Sorin Botez

Și acum l-ați băgat în extraordinară ca să nu aibă nevoie de aviz de comisia 2.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

5

Cu 9 voturi "pentru” și 14 "abțineri” ale consilierilor Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Sorescu Florina Alina, Stanciu Marilena, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2016 privind stabilirea tarifului pentru închirierea spațiilor construite în cadrul obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Ce dorim să facem?

Domnul Donald?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Bună ziua!

Este vorba de un spațiu de la Centrul de Excelență, care inițial a fost aferent pentru organizarea de evenimente în cadrul Centrului de Excelență. Faptul că nu am închiriat niciodată această sală, nu există cerere, asta este una. A doua, faptul că nu s-a putut mobila pentru că nu există buget pentru așa ceva și se pare că am primit cerere acum dacă dorim să închiriem acest spațiu pentru evenimente, împărțit în mai multe module, pentru că sunt niște pereți despărțitori în interior, pentru anumite firme care vor să închirieze o anumită suprafață. Nu putem să închiriem aceste suprafețe pe eveniment și atunci trebuie trecut din eveniment în închiriere pe metru pătrat.

Mai mult decât atât și pentru sustenabilitatea proiectului este imperios necesar să putem închiria această sală, pentru că neavând tarife, neîncasând, nu putem susține acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, domnul Ganea!

Dl Ganea Cristian

Să ne spună domnul director despre ce evenimente este vorba. Evenimente cultural-


distractive, evenimente politice, evenimente școlare?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

"Eveniment” este termenul în sine. Orice eveniment.

Dl Ganea Cristian

Nu cred că putem să închiriem la orice eveniment acolo. în mo pic proiectul și vedeți ce ai voie. Este vorba pentru firme, pentru întreprinzători

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Eu vorbesc de evenimentul în sine. Oricine vrea să închieze sala pentru un eveniment, putea să facă orice eveniment. Ziua firmei, specific cultural, sportiv, orice eveniment.

DI Ganea Cristian

Doamna Mădălina sau doamna Milena, care ați fost în proiect...

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Există acord din partea Ministerului Dezvoltării prin care ne-a permis să facem aceste transformări. Sunt avizate de comisia 1.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Luăm niște bani acolo, decât să-l ținem degeaba.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Plus că sunt cheltuielile foarte mari pe perioada de iarnă, și atunci...

Dl Ganea Cristian

As vrea să fie scris exact pentru ce. Nu vreau să aud de vreo nuntă pe acolo sau vreun botez.

Dl George Sorin Botez

Haideți să vedem anexa.

5

Dl Ganea Cristian

Nu am avut timp să-l citesc pentru că nu l-am avut.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

S-a făcut o confuzie, din sală de evenimente transformăm în spații pe metru pătrat. Nu în sală de evenimente.

Dl Sîrbu Simion Gheorghe

Din sală de evenimente o transformăm să luăm un ban. O recopartimentăm.

Dl Pană George

Doamna Secretar, o întrebare sau în primul rând domnul Director, se modifică și vreun cuantum al tarifului? Am înțeles pe scurt din ce ați spus dumneavoastră, că doriți o compartimentare pentru o sală mai mare. Modificați și un cuantum al tarifului? Și atunci dacă ”da”, întreb dacă trebuie să stea pe site 30 de zile.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

A stat pe site 30 de zile.

Dl Ganea Cristian

Nu trebuia să vină în extraordinară. în ordinară trebuia să vină.

Dl George Sorin Botez

Eu trebuie să stau să urmăresc site-ul?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Eu ce vină am domnul consilier? Ce trebuia să fac.

Dl George Sorin Botez

Nu zic că ai tu o vină, dar nu era normal să suni să zici băi Cristi, băi George, băi

Fane, vezi că am și eu o chestie. Măcar personal. Dar sunt pus într-o situație imposibilă. Pe de o parte îmi dau seama că s-ar putea să ai nevoie de chestiile astea, pe-d^aâtă/parte, nu știu ce să zic. Este bine, nu este bine, arc avize, nu are avize?       A          >’

DI Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV Există aviz de comsie 1.


L >

Ideea este că decât să pierdem bani, există cerere ca să putem îndluffa             ?

pe metru pătrat, ca noi primăria să susținem și acest proiect care este                1

europene și să și încasăm niște bani ca să ne acoperim cheltuielile din iamă'șEdiit^ra'rele cheltueili pe suprafețele din Centrul de Excelență. Este foarte simplu.

Dl George Sorin Botez

Se pot realiza venituri numai din acest Centru?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV Vorbesc de Centrul de Excelență.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar în general în Parc?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV Parcul are altă situație.

s

Dl Ganea Cristian


Este a treia hârtie care vă dă voie să închiriați.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Au venit niște hârtii inițial care nu au fost destul de explicite. Și atunci s-a venit cu o revenire la acea adresă prin care ne explică mai clar că putem face anumite activități. Dar aici vorbim de o lună de zile.

Dl Ganea Cristian

Am citit hârtia în ședința trecută, domnul...

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

A fost inițial. A fost o hârtie. Dar nu era perfect redactată. Era în coadă de pește.

Eu mă bucur că există această hârtie si cei de la București si-au dat seama că într-5                                                         5        >

adevăr proiectul funcționează și trebuie să funcționeze și ne-au dat o mână de ajutor prin care ne permit ca începând din momentul acesta să putem închiria și chioșchiuri, patine, să putem face mai multe activități în Parcul Municipal Vest.

Dl George Sorin Botez

Bun. Alte discuții?

î

Dl Pană George

O întrebare. Spuneați că veți închiria pentru cursuri, pentru...

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Sunt cereri de la anumite firme.

Dl Pană George

în raportul de specialitate văd că sunt anumite activități pentru care acest spațiu este destinat, dar nu văd așa ceva pe aici. Spuneți-mi unde sunt?

Văd ecologizare, consultanță, protecție mediu, flori, gazon, proiectare, alimentație. Unde le aveți în raportul de specialitate? Pentru că nu este ceea ce s-a propus prin proiect.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Sunt niște cereri venite de la societăți...

5                                                                                        >

Dl Primar

a

activități”.

»


Dl George Sorin Botez Păi doi scrie altceva.

Dl Primar

A ~                                                                                                                                                                        ÎT?

”In ultimele luni diverse firme au solicitat închirierea acestei săli Dl Pană George                                  V

Ce au solicitat firmele sunt de acord, dar eu mă uitam pe raport d^’ș^ebialrtate, prima pagină, unde se enumeră serviciile care ar trebui desfășurate acolo. .........

Dl Necula Dan - Serviciu APMPV

Domnul viceprimar, sunt trecute câteva și la sfârșit aveți un ”etc”. Nu este trecut de noi. Se poate desfășura aproape orice fel de activitate. Dar să revin la ceea ce am spus: deci acest spațiu de care discutăm, această sală...

Dl Pană George

Eu vorbesc din documentul făcut de dumneavoastră, numit Raport de specialitate și spuneți clar: "beneficiarii direcți ai proiectului sunt firmele nou înființate și tinerii întreprinzători care prestează următoarele tipuri de servicii sau care vor să pornească afaceri într-unul din domeniile:” Și le enumerați de la "a” până la ”g”. Nu văd nicăieri ceea ce ați spus mai devreme.

Dl Necula Dan - Serviciu APMPV

Prin adresa nr. 16722 transmisă de Ministerul Dezvoltării, municipiul Ploiești a solicitat acordul pentru a putea lua în considerare și tineri întreprinzători, I.M.M.-uri, care nu sunt obligatoriu nou înființate, pentru lărgirea domeniului în care acestea își desfășoară activitatea și de asemenea pentru modificarea tarifelor de închiriere. Deci avem acordul. Acest acord este.

Dl George Sorin Botez

Am înețeles, dar dacă plec de la ce ați spus dumneavoastră, singura modificare față de beneficiarii direcți ai proiectului sunt că firmele nu sunt nou înființate, dar sunt tineri întreprinzători în următoarele domenii de servicii. Dar dacă dumneavoastră veniți acum să faceți cursuri de limba germană, nu ies din zona aceasta de servicii?

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Domnul Botez, există aprobare și pentru firme nou înființate și pentru firme care sunt deja înființate.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Este vorba de obiectul de activitate.

Di Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Există un ”etc.” domnul Botez, unde se poate face orice.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Au aprobarea ministerului.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Acolo era o referire făcută probabil la cele care au fost primite. Și era ca un exemplu că sunt întra-adevăr interesate firme pentru închirierea spațiului.

Dl Pană George

Eu nu regăsesc pe nicăieri ceea ce susțineți. Sincer, în raportul de specialitate nu regăsesc. Dacă dumneavoastră găsiți chestiunile astea...

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Adresa de la București.

Dl Pană George

Ne spuneți că au venit solicitări pentru desfășurarea...

Dl Donald Constantin - Sef Serviciu APMPV


Domnul viceprimar, ce am scris noi cu solicitarea, puteam s

Dl Pană George

Puteați să scrieți ce vreți, important este să scrieți astfel încât sa ne^p vreți această modificare.

9

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Pentru a închiria acea sală de evenimente care este în momentul de față generatoare de cheltuieli și cererile primite telefonic, scris, au demonstrat faptul că acea sală poate fi utilizată pentru a crește veniturile Parcului Municipal Vest.

Că există cereri, că nu există, că urmează, că nu urmează...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Au aprobarea ministerului.

Dl Pană George

Unde este aprobarea ministerului?

Dl Necula Dan - Serviciu APMPV

Este adresa 16722.

Domnul viceprimar, tot timpul a fost depusă la hârtii și este și acum depusă acolo.

Dl George Sorin Botez

Unde acolo domnule?

Dl Necula Dan - Serviciu APMPV

Este a treia oară când modificăm tarifele acestea.

Dl George Sorin Botez

Unde acolo?

Dl Necula Dan - Serviciu APMPV

La relația cu consiliul local. Domnul Președinte, nu le-am trecut din burtă.

Dl George Sorin Botez

Deci, noi suntem aici, vorbim de o adresă 16 mii nu știu cât, pe care nu am văzut-o în viata mea.

9

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

Există un aviz de la comisia 1 care a verificat toate actele în momentul în care le-am depus. Eu nu cred că un tâmpit ar veni în fața dumneavoastră să depună un dosar prin care să înflorească niște numere de dosare, de articole, de adrese, tocmai pentru a crește gradul de umplere și a aduce un beneficiu primăriei.

Dl George Sorin Botez

Pe mine altceva mă pune pe gânduri. Vreau să știu dacă oferta dumneavoastră primită pentru închirieri se circumscrie obiectului acestui obiectiv de investiție? Pentru că mi-ați spus că vor să vină să facă cursuri de germană. Ok. Nu am nicio problemă...

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, haideți să o prorogăm și să ne uităm mai atent peste ea.

Dl Donald Constantin - Șef Serviciu APMPV

De ce am mai făcut circul acesta? Trebuia să spuneți de la început.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru?       - 14 voturi

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

• * ./___

Cu 14 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băz|van' ILarișa^Bolocan Iulian, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Neagu Daniel-Puiu, Pppp Ghdbrghc, Șicbie Florin Lucian, Sîrbu-Simion Gheorghe și Tudor Aurelian-Dumitru, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Grigore Constantin, Claudia Oana Sălceanu, Valentin Marcu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 22 voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 1 Mai Ploiești” cod Mysmis 126860, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, solicit să fim toți consilierii inițiatori la acest proiect și de fapt și la punctele 6, 7, 8, 9 și 10.

Dl Georue Sorin Botez

Este toată lumea de acord.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Sfântul Apostol Andrei Ploiești cod Mysmis 126861, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

***                4*0

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului «Construire grădiniță cu program prelungit în Municipii^PldfeȘti,- str. Poștei nr. 23», a Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-eco^mi^ precu^[ |i a cheltuielilor legate de proiect - inițiat de primar Adrian-Florin

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

îfc îfc

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR” - etapa I” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Intervine o modificare de titlu. Vă rog, doamna Secretar!

DI Ganea Cristian

Cred că si de sumă.

Dra Zaharia Mihaela

Varianta afișată este cea care a fost adusă la ora 1300. Are aviz în varianta aceasta.

5

Modificarea este la suma prevăzută la articolul 3, față de proiectul inițial.

Dl George Sorin Botez

--------“-------------

In proiectul inițial este trecută valoarea actuală?

Dra Zaharia Mihaela

Afișat este proiectul actual.

Dl George Sorin Botez

Și cel inițial? De ce nu a fost trecut cu roșu? Denumirea nu este trecută cu roșu, valoarea nu este trecută cu roșu. Cum facem?

Față de ordinea de zi și modul în care ați conceput proiectele sunt niște modificări. Aceste modificări pot face obiectul unor amendamente. Aceste amendamente trebuie votate. Dumneavoastră, ne puneți acum pe masa consiliului proiectele gata modificate. Cu modificări fată de ordinea de zi. Vreau varianta inițială si modificările cu roșu.

5                                                                                                     5            5                                                     î

Dra Zaharia Mihaela

W       —    -

înțeleg că este o problemă tehnică și nu a putut fi prezentat și ...

Dl George Sorin Botez

Doammnă, stați numai un pic, că între problema tehnică și ce facem noi aici ar trebui să nu existe chestiuni,

Ce problemă tehnică există? S-a stricat calculatorul?

Ca să putem să trecem peste asta, o să vă supun la vot modificările, le verificați și dumneavoastră care sunt modificările față dc varianta inițială și supun la vot modificarea titlului, el urmând să aibă forma care este prezentată actualmente pe ecran.

Dra Zaharia Mihaela

indicatorilor tehnico-economici” iar cea din proiect este ”privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici”. S-a modificat titlul din "actualizare și revizuitei mdicatpri^’ în "aprobarea indicatorilor tehnico-economici”.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, ce este pe tablă este modificat sau nemodificat?

Dra Zaharia Mihaela

Aceasta este varianta modificată.

Dl George Sorin Botez

Nu aceasta. Aceea.

Dra Zaharia Mihaela

Aceea este varianta modificată.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot modificarea titlului:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Avem valoarea. Cât era valoarea înainte, cât este valoarea acum?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții Inițial a fost 31 de milioane și în forma actualizată 39 de milioane.

Dl George Sorin Botez

Supun la vot modificarea valorii:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 23 de voturi "pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul cu cele două modificări, titlul și valoarea de la articolul 3:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, nu știu dacă s-a votat dacă toți consilierii vor să fie inițiatori.

Dl George Sorin Botez

Toți. Nu avem ce să votăm. Am întrebat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind actualizarea și revizuirea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții “ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GARA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR” - etapa II” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dra Zaharia Mihaela                                  © M zA

In acest proiect de hotărâre valoarea prevăzută la articolul 3 este ffi$li fi câtă fâța.de proiectul inițial.

Dl George Sorin Botez

De la cât la cât?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

De la 90.541.552,50 lei la 90.720.528,50.

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte modificări în afară de valoare?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții Nu.

Dl George Sorin Botez

Construcții montaj rămâne la fel da?

Valoarea eligibilă a proiectului rămâne la fel?

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții Da.

Dl George Sorin Botez

Deci singurul articolul 3 se modifică. De la 90.541.552,50 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 60.267.788,00 lei (inclusiv TVA), va avea formularea, vă rog să o spuneți dumneavoastră.

Dna Iamandi Mihaela - Director Direcția Tehnic Investiții

Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de: 90.720.528,50 lei (inclusiv TVA) din care C+M este 60.267.788,00 lei (inclusiv TVA).

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi ”pentru”, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

s

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 462/31.10.2018 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de 2 ofertei de donație cu sarcină din partea Uniui Ploiești având ca obiect două busturi care să îi Cuza și scriitorul Ion Luca Caragiale - inițiat de Sorin-Niculae Botez, Robert-Ionuț Vîscan, Ște Bolocan.”

Dacă sunt discuții?

Dl Sicoie Florin Lucian


i "Proiect de hotărâre privind acceptarea iii Elene din România că^ Municipiul reprezinte pe domnitoZt^kxăOdrți Icf^iț consilierii Cristian Mdi^p^iea^âfcoiigc-fan Dănescu, ClaudiJ^țceâhu^lLilniii ^VA


Domnul viceprimar Ganea, în august când a fost tabăra de scluptură a spus că m-aș pricepe la zona aceasta culturală și pornesc de la această idee ca să-mi îngădui câteva observații. De ce avem nevoie pentru o donație venită în iunie să intre într-o ședință extraordinară pe 3 decembrie?

Dl George Sorin Botez

Vă spun eu: pentru că a murit în sertarele birocrației și întâlnindu-ne cu domnul Zisopol, care mai pe românește ne-a spus, eu vreau să donez Ploieștiului așa..., în momentul în care am aflat ne-am mobilizat cu toții și de bună credință am luat taurul de ce am găsit, de coame se zice popular și am ajuns astăzi la dumneavoastră cu rugămintea să o trecem, pentru că din punct de vedere financiar, dacă nu se dă comanda în decembrie se pierd banii.

Dl Sicoie Florin Lucian

Mi-ați răspuns la o altă întrebare, deci busuturile nu există în acest moment. Urmează să existe.

Dl George Sorin Botez

Nu. Ele există. Nu sunt turnate, dar există matriță.

Dl Sicoie Florin Lucian

Deci, donația nu este...

Dl George Sorin Botez

Nu. Donația nu este o idee. Donația se referă la bunuri viitoare, care urmează să fie...

Dl Sicoie Florin Lucian

Dar lucrurile astea nu apăreau nicăieri în documentele pe care le-am găsit. Nu este nicio problemă, este normal, durează o lună, o lună și jumătate până torni o statuie, sunt proceduri...

Dl George Sorin Botez

Avem certitudinea dacă vreți...

Dl Sicoie Florin Lucian

Că va finanța domnul Zisopol aceste două statui...

Dl George Sorin Botez

Da, dar noi vrem până pe 24 ianuarie, dacă vrea Dumnezeu să facem și amplasarea, pentru că vrem să facem în condiții decente sărbătoarea...

Dl Sicoie Florin Lucian

O a doua problemă pe care o am este legată tocmai de această amplasare. După câte am văzut, în ziare nu pe site-ul Primăriei, bustul are 80 de cm. Cum poți pune un bust de 80 de cm în fața unei clădiri de 40?


Trei, există nevoie pentru orice statuie și pentru amplasarea ei, de avj de artă monumentală de la Ministerul Culturii care trebuie obținu^ amplasare. Nu numai pentru valoarea artistică.

Ceea ce m-ar fi interesat pe mine personal, era ce...          / g/

Dl George Sorin Botez                             1^

Pot să vă pun si eu întrebare? Chestia aia cu ”Ploiesti”\'G^’d'efetb^î^ monumentului pe care-1 cheamă "Catedrala Sf. Ioan Botezătorul” și cate^nU’w^ă de care noi am aflat o dată cu dumneavoastră, din ziare, de la ce comisieTrățiofial galactică are aviz?

DI Sicoie Florin Lucian

Aia nu este statuie.

Dl George Sorin Botez

Ba este statuie. Este o mare statuie. Scrie "Ploiești” pe ea.

Dl Sicoie Florin Lucian

Bun. Deci aș fi vrut să știu care sunt autorii statuilor. Asta este interesant. Pentru că Ploieștiul este un oraș respectat și are dreptul la lucruri făcute de oameni de valoare.

DI George Sorin Botez

Haideți să ne înțelegem. Bănuiesc că nu mă pune pe mine să fac statuia că nu mă pricep. Bănuiesc că nu vă pune nici pe dumneavoastră, că nu aveți timp.

Dl Sicoie Florin Lucian

x —

întrebările sunt firești.

9

DI George Sorin Botez

Ok., am înțeles, dar deocamdată este o chestie formală, luați legătura cu autorii și vă vor spune. Noi am intrat birocratic ca să putem să obținem o donație.

Domnul Dănescu, vă rog!

DI Dănescu Ștefan

Domnul Sicoie, nu știu dacă s-a tergiversat sau nu știu dacă din punct de vedere birocratic actul acestei donații a ajuns la noi acum ceva vreme, dar inițial, pentru această donație domnul Zisopol a ales zona Lămâița. Au fost și alte locații propuse de către noi. S-a ajuns la acest consens. Asta vizavi de ce s-a lungit. Pentru că...

DI Sicoie Florin Lucian

Problema obținerii avizului la momentul la care statuile vor exista...

Dl George Sorin Botez

Le vom obține, le vom obține.

Vă rog, domnul Mateescu!

Dl Mateescu Marius

Aș vrea să completez ceea ce a spus domnul Sicoie. Tot respectul pentru comunitatea elenă și pentru gestul lor. Este de aplaudat și nu putem decât să le mulțumim pentru gestul lor, dar trebuie să înțelegem totuși...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Că trebuie respectată și legea.

Dl Mateescu Marius

Trebuie să înțelegem totuși, că dincolo de gestul lor și de acceptul nostru fără condiționare, în afară bineînțeles de autorii lucrărilor respective care suportă un criteriu de care trebuie luat seamă, stăteam și mă gândeam în timp ce vorbea domnul Sicoie, că nu trebuie să ne facem așa mari griji. în secolul XI parcă, am descoperit că avem

tridimensional. Până în secolul XI a trebuit să apară unul undeva în Pakist^cs^fi^'^ună aveți trei dimensiuni: lățime, lungime și adâncime. în secolul XV a tro6ftiț^ă^parâAinul Shakespeare, care să spună dacă nu mă înșel în Oedip parc/ ^'rin^Jid^bfie^ tridimensională din lume. Deci oamenii puteau să trăiască cu două di§^l^isiâni ^și/puțini să trăiască foarte bine fără a avea niște repere foarte concrete. Dar, zic               orare

problemă. Și culmea e că sunt convins că toți dintre dumneavoastră mă â^i^ă^ A^^ioi suntem niște profani. Cred că rolul principal îl joacă arhitectul șef al orașul ufxaretfeb ui e să-și ia rolul în serios și să rezolve această problemă de estetică, de urbanism.

Dl George Sorin Botez

S-a discutat. Cred că a vorbit și cu arhitectul să facă un mini proiect.

Dna Herția Cristina - Arh Șef

Am fost și pe teren.

Dl George Sorin Botez

A fost și pe teren. Este rezolvat tot. Mai aveți, domnul Mateescu?

Dl Mateescu Marius

Dacă s-a implicat doamna Arhitect Șef este ok. într-adevăr, trebuie respectate niște proporții.

Dl George Sorin Botez

Am discutat, ne-am consultat cu doamna arhitect șef.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vreau să vă spun stimați colegi, că între noi aici, o parte din executiv sunt beneficiarii la 25% din salariu că se ocupă de fonduri europene. Acei oameni, mă așteptam, când am propus acel împrumut de 28 de milioane de lei, trebuia să susțină cu tărie că aceea este contribuția noastră, participarea noastră la proiectele pe fonduri europene. Sunt oameni în executiv care i-au la salariu un adaos de 25% că se ocupă de fonduri europene. Astăzi m-am convins că într-adevăr se ocupă. Adică votează împotriva atragerii de fonduri europene. Și atunci cum să nu-i dau crezare comisarului european Corina Crețu care spune că nu suntem în stare să aducem bani. Găsim motivații peste tot.

Colegul meu și prietenul meu adevărat de pe partea cealaltă, a tot întrebat aici niște lucruri. Vreau să-i spun că are perfectă dreptate comisarul european, că nu suntem în stare să aducem bani aici. Mai ales că avem oameni care iau 25% din salariul acela mare care-1 au mai iau 25% că se ocupă de fonduri europene. I-aș ruga până la ședința viitoare să se gândească bine la acest lucru.

Mulțumesc!

9

Dl Mateescu Marius

Aș vrea să vă reamintesc încă o dată că avem o mare problemă vizavi de administrarea acestei clădiri atât executivul cât si noi consiliul local.

5

Dacă nu se va proceda de urgență la numirea unui administrator unic al clădirii, care să aibă grijă de la iala de la intrare până la graficul femeilor de serviciu, se va alege praful și pulberea.

Dl George Sorin Botez

Aveți dreptate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

Cu 23 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Vă mulțumesc!

XoJK 4


/fZ

/ \ >*4

' »

*«w


Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vfrdoresc o zi bună în continuare.                                                          —><v w

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă