Hotărârea nr. 98/2018

Hotãrârea nr. 98 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploieşti a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării acestora

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 98

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 69/5.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora;

în conformitate cu Raportul din data de 21.02.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Hotărârii nr.225/1999 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești”;

Având în vedere prevederile art.3 si art.4 al Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.2, art.3 și art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

în temeiul art.36 alin.2 litera c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a bunurilor aferente Sistemului de alimentare cu apă și canalizare, identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă scoaterea din funcțiune și, după caz, valorificarea sau casarea bunurilor menționate la art. 1.

Art. 3 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice. Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 martie 2018PROPUNERI CASARI

NR. CRT.

Cont

Gestiunea

Nr.inv.

Denumire mijloc fix

I i           .f                      '

Adresa

, valoare /

1

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

201190.1 /

/

SEPARAȚIE TEHNICA

Str. ALEXANDRU A •<;.

ODOBESCU, nr. 59 V . ''

2

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202513.1 J

BRANȘAMENT APA

Str COLINII, nr. 58       '

■■■y o.o5

3

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202514.1 /

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 59

/ 0.10

4

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202517.1 -Jj

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 69

y . o.o7

5

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202520.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 75

<>15

6

212_00_00_02_A_05

APA NOVA 2-165

202526.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 103A

u/ 1.66

7

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202527.1 j

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 101A

A169

8

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202528.1 J /

BRANȘAMENT APA

Str. pOLINII, nr. 53

/ 2.51

9

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202547.1 //

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 29

y 3.08

10

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202548.1 J

BRANȘAMENT APA

Str COLINII, nr. 30

y 6.63

11

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202549.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 32

3.98

12

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202550.1 /

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 33

■/ 15.95

13

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202551.1 J /

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 34

l/ 7.41

14

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202554.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 38

y 6.99

15

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202555.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 39

y 3.30

16

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202556.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 40

y 7.24

17

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202557.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 43

18

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202559.1 /

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 48

C/6.19

19

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202560.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 50

^/>.49

20

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202562.1/

Branșament apa

Str. COLINII, nr. 55

l/ 5.06

21

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202563.1 y

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 61

4.78

22

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202564.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 63

y 4.61

23

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202566.1 yt

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr 66

y 11.86

24

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202567.1 x/

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 73

3.99

25

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202572.1 //

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 91

/ 5.51

26

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202575.1 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 101

J 261

27

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20197 20197 (/

CONDUCTA APA

STR COLINEI 620ML

/ 11.58

28

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20430   </

CONDUCTA APA

STR_ALECU ODOBESCU=594ML

y 373.27

29

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-164

20787

CONDUCTA APA

STR.ALECU ODOBESCU=95M

tz/Z59.64

30

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23406

HIDRANT INCENDIU

Str. COLINII,'nr.

/ 0.18

31

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23407^/

HIDRANT INCENDIU

Str. COLINII, nr.

/ 0.18

32

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23897 /

HIDRANT INCENDIU

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr.

0.18

33

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

23898 J/

HIDRANT INCENDIU

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr.

tX 0-18

34

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

24085 /

HIDRANT INCENDIU

CVARTAL REPUBLICII

y 334.44

35

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-141

24166 y /

HIDRANT INCENDIU

STR SEVASTOPOL

t/204.06

36

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

26746 J /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 47

,//256.17

37

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

26799 J/

BRANȘAMENT APA

Str. HORATIU, nr. 16

p/l65.97

38

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

27814 J t

SEPARAȚIE TEHNICA

Str. COLINII, nr. 97

u/32.59

39

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

27941 y/

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 46B

y^933.30

40

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

27942 / /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 77

s/431 94

41

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

200439

BRANȘAMENT APA

Str. ANUL 1907, nr. 38

^/0.48

42

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202512 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 49

y 0.05

43

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202516 ,//J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 67

.yo.14

44

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202541 y/

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 21

45

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202542 y/

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 23

^65

46

212 00 00J)2 A 05

APA NOVA 2-165

202544 ■//

3RANSAMENT APA

Str.-COLINII, nr. 25

47

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202565 J

3RANSAMENT APA

Str. COLINII, nr 64

C/98


*R

y-—----— •


48

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202569 7/

BRANȘAMENT APA

-------------————

Str. COLINII, nr. 78    / &

r y%., y

49

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202571 //

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 87 o

yyy8.96.

50

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202573 J/

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 97            /

yyy°1.

51

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

202680 J

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 29

; y 429 92

52

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

204111

BRANȘAMENT APA

Str. FRÎEDRÎCH ENGELS pr.'. 21

. . '.....'

53

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

204501 J /

BRANȘAMENT APA

Str. FINTA, nr. 3

"■■■••■y'i.69

54

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207301

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU

ODOBESCU, nr. 56

y^^O.24

55

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207307 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 29

/ 102

56

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207308 /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 53

^y^.20

57

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207310

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 45A

y 2.69

58

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207313 7

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 15

^y 2.71

59

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207314 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 33

y^ 3.20

60

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207315 J

BRANȘAMENTAPA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 12

yl.92

61

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207318  y//

BRANȘAMENTAPA

Str. ALEXANDRU

ODOBESCU, nr. 3

3.57

62

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207322 /

BRANȘAMENTAPA

Str. ALEXANDRU -

ODOBESCU, nr. 10

y 6.04

63

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207324 y"

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 13

y 6.84

64

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207325 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 14

y 5.32

65

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207326 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 16

6.93

66

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207328 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 20

y" 5.81

67

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207332 v/

BRANȘAMENTAPA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 24

y 6.16

68

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207333 J /

BRANȘAMENTAPA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 26

y/7.i9

69

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207335 J ;

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 30

y^7.20

70

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207336 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 32

yi3.87

71

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207339 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 39

"^4.07

72

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207340 /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 41

y 3.78

73

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207341

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 43

yy

74

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207343 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 48

y" 7.39

75

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207344 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 49

3.78

76

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207345   /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 51

5.60

77

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207346 y /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 52

7.68

78

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207349 /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 60

y 9.87

79

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

/

207350 S ,

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 64

^57

80

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207351 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 67

y<07

81

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207352 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 66

4.52

82

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207355 y

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 70

u^y.56

83

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207359 /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr. 80

*^6.91

84

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207360

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU ODOBESCU, nr.

y o.o385

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207370 y t

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU <S/"

ODOBESCU, n£ 5 4'/

«.''-Jz^O.89

86

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207371 J

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU c, ODOBESCU, nr -15   <

87

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

207373 V y

BRANȘAMENT APA

Str ALEXANDRINA • >..■ ODOBESCU,

68

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

208069

BRANȘAMENT APA

Str. PETRARCA, n>.^ '}■ iri^

0.13

89

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 2-165

211123 /

BRANȘAMENT APA

Str. ALEXANDRU

ODOBESCU, nr. 41

?r- .-U;.- -                   y

/ 0.89

90

212 00 00 02 A 05

APA NOVA 3-22

999926698 (/

'RACORD CANAL

STR FR ENGELS 21=26M

481.31

91

212 00 00 02 A 02

APANOVA2-165

202515.1

BRANȘAMENT APA

Str. COLINII, nr. 62

» 0.03

TOTAL:

5,263.48


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apa' / j și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după .... / caz, casării acestora                 V/’' TrUsArVA

v L O

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al Municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea localității care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor art.2, art.3 si art.4 din Ordonanța de Guvern nr. 112/2000, cu privire la reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii, acestea vor fi trecute in domeniul privat al localității, in conformitate cu reglementările privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

După scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea si, după caz, casarea acestora potrivit prevederilor legale in vigoare.

Sumele rezultate din valorificare, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus consideram oportuna si necesara casarea acestor bunuri după trecerea din domeniul public in domeniul privat al localității, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

MATEESCU Marius NicolaeMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU Nr.


AVIZAT,

VICEPRIMAR, / George PanăRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Bunurile aferente Sistemului de alimentare cu apa si canalizare fac parte din domeniul public al Municipiului Ploiești si sunt transmise in administrare către S.C. Apa Nova S.R.L.

Prin adresa nr.DE 31/05.02.2018 Direcția Economica a transmis situația privind propunerile de casare inaintate de S.C. Apa Nova S.R.L. prin adresa nr.DFC/EO/2/2018.

Având in vedere faptul că aceste bunuri sunt incluse în «Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Muncipiului Ploiești », potrivit legislației în vigoare este necesară promovarea unui proiect de hotărâre de consiliu local privind trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ploiești, pentru scoaterea din funcțiune, in vederea valorificării si, după caz, casarii potrivit prevederilor legale in vigoare. Ulterior, comisia constituita in acest sens va proceda la efectuarea operațiunii sus menționate.

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare, transferul bunurilor din domeniul public in domeniul privat se face prin hotărâre a consiliului local.

Situația a fost analizată de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare


Operațiuni Comerciale, in data de 2J. 02.2018 care a avizat favorabh$imț0r4â^X unui proiect de hotarare in sensul celor menționate mai sus.


!t-|


Director Executiv, Carmen


iniela Bucur
AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Direcția Economică,

Director Executiv,


Director Executiv

Andreea Mihaela Crisțea

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

SERVICIUL FINANCIAR -CONTABILITATE

DE 31 / 05.02.2018

Către,

Direcția de Gestiune Patrimoniu

Serviciul Inventariere si Evidenta Bunuri

Prin prezenta va transmitem situația ” Propuneri casare-domeniul public -rețele apa si canalizare “ transmise de SC APA NOVA Ploiești cu adresa nr. DFC/EO/2/2018 , aflate in concesiune la Apa Nova Ploiești, in valoare totala de 5,263.45 lei cu 90 poziții.

Poziția nr. 91 “Branșament apa ‘in valoare de 0,03 lei a fost trcut din domeniul public in domeniul privat conform HCL 442/21.12.2016 .

Va rugam sa procedați la intocmirea unei hotariri de consiliu de trecere a acestor bunuri din domeniul public in domeniul privat in vederea casarii.

Va mulțumim pentru colaborare si intelegere

Nume, prenume

Funcția publica

înnoura

Data

ELABORAT

Costache Viorica

Consilier

05.02.2018

VERIFICAT

Taracila Manuela

Sef Serviciul Financiar Contabilitate

05.02.2018

APA NOVA


Ploiești


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Ploiești, b-dul Republicii, nr. 2în atentia: Dnei: ALINA BOTEZATU Dnei: VIORICA COSTACHE

Referința ns: DFC/EO/./2018


5     2013

Prin prezenta, va inaintam copiile PROCESELOR VERBALE DE PROPUNERI CASARE mijloce fixe in valoare totala de 5 263,49 Lei

In urma verificării mijloacelor fixe s-a constatat ca starea tehnica si gradul de uzura nu mai permit utilizarea acestora in condiții de siguranța. Comisia propune casarea lor

Cu stimă,

Elena OGREZEANU

Direcția Financiar ContabilitateAPA NOVA Ploiești, societate cu răspundere limitată

Str. Bobâlna nr. 10, 100330 Ploiești, România

Tel.: +40(0)244-407 630, Fax: +40(0)244-591 560; Apel gratuit: 0800.800.923 www.apanova-ploiesti.ro; e-mail:clienti.apanovaploiesti@veolia.com

Capital social: 7.110.580 lei, C.l.â RO 13102711

O V6OLIA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Ploiești a unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării acestora