Hotărârea nr. 575/2018

Hotãrârea nr. 575 privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ”

HOTÂRÂREA NR. 575

privind majorarea capitalului social al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. prin aportul în numerar de către asociatul unic Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 443/12.12.2018 a consilierilor locali Stanciu Marilena și Văduva Sorin, precum și Raportul de Specialitate nr. 28234/12.12.2018 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., prin care se propune majorarea capitalului social prin aportul în bani al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. de către asociatul unic Municipiul Ploiești;

luând în considerare Raportul de Specialitate al Direcției Economice nr. 17/12.12.2018 (nr. Registru special nr. 57/12.12.2018);

ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.12.2018;

având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 219/2010 modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306//2010 prin care s-a aprobat înființarea S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.;

în temeiul art. 215 și art. 221 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 3, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - (1) Majorarea capitalului social prin aport de numerar al asociatului unic Municipiul Ploiești, în cuantum de 3.500.000 lei, pentru investițiile și dotările prevăzute în Anexa nr.l, la prezenta hotărâre.

  • (2) Urmare modificărilor prevăzute la alin (1), capitalul social total subscris va fi în valoare de 3.620.000 lei și este divizat în 362.000 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, aparținând asociatului unic Municipiul Ploiești.

  • (3) Suma cu care se realizează majorarea capitalului social în cuantumul și modalitatea prevăzute la alin. 1 se va vira în contul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. până la data de 31 decembrie 2018.

Art. 2 - Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, precum și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 20 decembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ă

George-Spi in-Niculae BOTEZ 1


■4':


Contrasemnează: p. SECRETAR,Z Mihaela ZAHARIA > Sef ServiciuAnexa nr.l la HCL nr.Sy.S' /________.2018

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR SI DOTĂRILOR

oqo

Denumire produs

Activitate

Cant (buc)

P.U.

Valoare'fara

TVA \ 7

Valoare cu TVA

■, '/

1

camioneta dubla cabina, basculabila, 6 locuri

spatii verzi si tăieri

0

114,853.90

X*...

0.00

0.00

2

utilaj mica dimensiune multifuncțional

spatii verzi si tăieri

0

86,802.54

0.00

0.00

3

trimer

spatii verzi si tăieri

50

2,500.00

125,000.00

148,750.001

4

fierăstrău mecanic

spatii verzi si tăieri

20

2,815.13

56,302.52

67,000.00

5

secator HS (pt.tuns gard viu)

spatii verzi si tăieri

51

2,500.00

127,500.00

151,725.00

6

motocositoare

spatii verzi si tăieri

0

12,653.78

0.00

0.00

7

emondor HT

spatii verzi si tăieri

0

2,520.17

0.00

0.00

8

motocultor cu accesorii 6 - 10 CP

spatii verzi si tăieri

0

16,988.24

0.00

0.00

9

motosuflante

spatii verzi si tăieri

0

1,091.60

0.00

0.00

10

motofreze pentru zapada

spatii verzi si tăieri

0

8,512.52

0.00

0.00

11

roxer ptr pregătit pamant

spatii verzi si tăieri

0

144,990.30

0.00

0.00.

12

remorca cu 2 axe

spatii verzi si tăieri

0

185,578.91

0.00

0.00

13

cisterna udat

spatii verzi si tăieri

0

249,995.00

0.00

0.40Î

14

tractor

sere si pepiniere

1

63,298.67

63,298.67

75,325.42

15

roxer ptr pregătit pamant

sere si pepiniere

0

144,990.30

0.00

o.ool

16

accesoriu sararita

sere si pepiniere

0

6,525.00

0.00

0.00

17

plug reversibil

sere si pepiniere

0

27,033.00

0.00

0.00

18

pompe alim.inst.irigat

sere si pepiniere

0

8,802.00

0.00

0.00

19

modul sera

sere si pepiniere

1

1,395,837.77

1,395,837.77

1,661,046.96

20

mașina pentru scos arbori cu balot pentru tractor 50cp

sere si pepiniere

0

117,547.00

0.00

0.00!

21

atomizor

sere si pepiniere

0

2,008.40

0.00

0.00

22

mașina de prăsit intre rinduri

sere si pepiniere

0

30,879.00

0.00

0.00

23

put forat 40 ml

sere si pepiniere

0

8,311.30

0.00

0.00

24

generator aer cald cu cos

sere si pepiniere

0

6,850.42

0.00

0.00

25

autoturism utilitar

tehnic

0

63,981.10

0.00

0.00

26

camioneta dubla cabina, basculabila. 6 locuri

tehnic

0

114,853.90

0.00

0.00

27

compresor 100 1 cu accesorii

tehnic

0

4,496.00

0.00

o.ool

28

compresor 500 1

tehnic

0

6,049.00

0.00

o.ool

29

generator de curent si sudura cu accesorii

tehnic

0

6,999.00

0.00

0.00

30

foarfecă ghilotina

tehnic

0

30,229.39

0.00

0.00

31

presa îndoit manual abkant

tehnic

0

9,027.73

0.00

0.00

32

roluitor

tehnic

0

12,621.85

0.00

0.00

33

fierăstrău vertical

tehnic

0

3,078.15

0.00

0.00

34

vait

tehnic

0

8,827.63

0.00

0.00

35

mașina rindeluire si degrosare

tehnic

0

118,408.40

0.00

0.00

36

ferăstrău circular universal 4000

tehnic

0

9,039.50

0.00

o.oo|

37

strung cu dispozitiv de copiere

tehnic

0

15,094.96

0.00

0.00

38

mașina universala de ascutit

tehnic

0

12,460.50

0.00

0.00

39

nasina de șlefuit cu banda

tehnic

0

9,829.41

0.00

0.00

40

Exhaustor

tehnic

0

6,758.82

0.00

0.00

41

strung universal

tehnic

0

50,385.71

0.001

o.ooj

Anexa nr.l

la HCL nr. 5^5/_______.2018

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR SI DOTĂRILOR

,crt.

Denumire produs

Activitate

Cant (buc)

P.U.

Valoare tara

TVA

Valoare cu TVA

42

mașina de frezat universala

tehnic

0

34,456.30

.- 0.00

0.00

43

schela clasica

tehnic

0

46,564.00

0.00

0.00

44

sisteme supraveghere video (54 parcari i

0

11,600.85

0.00

0.00

45

autoturism utilitar cu instalație de frig

cimitire

0

173,665.00

0.00

0.00

46

instalație refrigorare pentru camerele mortuare din incinta cimitirelor

cimitire

0

4,963.64

0.00

0.00

47

autoturism utilitar

blocări ridicări

0

63,981.10

0.00

0.00

48

automacara ridicări auto

blocări ridicări

1

448,850.00

448,850.00

534,131.10i

49

multifuncțional imprimanta scaner A3 color

parcari,blocări ridicări

0

11,500.00

0.00

0.00

50

sisteme supraveghere video (parcare cuza, mcb, sediu Văleni)

parcare Cuza Vodă,

Văleni, Mircea cel

Batran,Cimitire

0

52,070.13

0.00

0.00

51

autoutilitara

parcari

0

63,981.10

0.00

0.00

52

parcometre

parcari

45

16,097.50

724,387.50

862,021.13

53

mașina marcaj rutier

parcari

0

509,495.80

0.00

0.00

54

toalete ecologice

toalte publice

0

3,534.87

0.00

0.00

total

2,941,176.46

3,500,000.00

Director general, SCHIOPU CRISTINEL

Director economic,

DUMITRESCU MIHAELA

Birou juridic, contencios, ALBULESCU SIMONA