Hotărârea nr. 524/2018

Hotãrârea nr. 524 privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 524privind mandatarea Primarului Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova” actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând expunerea de motive nr. 377/19.11.2018 a domnilor Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian și Aurelian Tudor Dumitru și Raportul de specialitate nr.8271/19.11.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune mandatarea Primarului Municipiului PloieȘti sa voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul Pentru Managementul Deșeurilor Prahova” actualizarrea Planului anual de evoluție a tarifelor;

luând în considerare raportul de specialitate nr. 1820/22.11.2018 al Direcției administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

ținând cont de raportul Comisiei nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 19.11.2018;

luând în considerare adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” nr. 1825/05.11.2018, inregistrată la Regia Autonoma de Servicii Publice nr. 7902/05.11.2018;

având în vedere adresa nr. 24013/VII/A/23.10.2018 a Consiliului Județean Prahova, înregistrată la Regia Autonomă de Servicii Publice nr. 7902/05.11.2018 și răspunsul primit din partea Ministerului Fondurilor Europene - Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare nr. 70207/CG/22.10.2018 ;

în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea de Consiliu Local nr.271/14.07.2012 privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul “Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova”;

în temeiul prevederilor art. 17, alin. 3, litera d) din Statutul Asociației, coroborat cu Secțiunea 4 - Tarife si taxe art. 12-14 din Documentul de Poziție;

în temeiul art. 11, 12, 13 si art. 36, alin. 1 și alin. 2, lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acordă mandat special din partea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, domnului Primar, Adrian Florin Dobre, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” actualizării Planului Anual de Evoluție a Tarifelor, conform Anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se modifică corespunzător prezentei prevederile Hotărârii de Consiliu Local nr. 271/14.07.2012 privind aprobarea documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Prahova.”

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

Planul Anual de Evoluție a Tarifelor - actualizat

An

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Generarea deșeurilor in kg/persoana/zi

Media

0,74

0,74

0,75

0,77

0,78

0,80

0,82

0,84

0,85

0,87

0,88

0,90

Mediul urban

1,29

1,29

1,30

1,34

1,38

1,42

1,46

1,50

1,54

1,57

1,60

1,64

Mediul rural

0,40

0,41

0,41

0,41

0,40

0,40

0,39

0,38

0,38

0,38

0,37

0,37

TARIF LEI/LUNA/LOC, PRETURI CONSTANTE 2017 FARA TVA

Tarif populație urbana

10,17

10,20

10,25

10,39

10,52

10,68

10,81

10,90

10,94

11,11

11,30

11,47

Tarif populație rurala

9,36

9,38

9,43

9,57

9,68

9,82

9,94

10,02

10,06

10,21

10,37

10,53

TARIF CU TAXA DE MEDIU, LEI/I UNA/LO*

C, PRETURI CONSTAN

TE 2017, FARA TVA

Tarif populație urbana

10,17

11,77

12,63

12,83

13,01

13,22

13,41

13,56

13,65

13,87

14,10

14,32

Tarif populație rurala

9,36

10,35

11,77

11,97

12,09

12,21

12,33

12,39

12,44

12,64

12,85

13,06

Tarif agenti economici si | instituții

385

386,08

386,68

386,71

386,74

386,78

386,81

386,85

386,88

386,91

386,95

386,98

An

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Generarea deșeurilor in

kg/cap/zi

■ M ?

Media

0,91

0,93

0,94

0,96

0,98

1,00

1,01

1,03

1,05

1,07

" „__. . .

r W

Mediul Urban

1,68

1,71

1,75

1,79

1,82

1,86

1,90

1,94

1,98

w

Mediul rural

0,36

0,36

0,36

0,35

0,35

0,35

0,34

0,34

0,33

oăî /

02 k

TARIF LEI/LUNA/LOC, PRETURI CONSTANTE 2017, FARA TVA

O

—7S

Tarif populație urbana

11,66

11,84

12,03

12,22

12,41

12,61

12,81

13,01

13,22

13,437

Tarif populație rurala

10,70

10,87

11,04

11,21

11,39

11,57

11,76

11,94

12,13

12,33

12,53

TARIF CU TAXA DE MEDIU, LEI/LUNA/LOC, PRETURI CONSTAN

TE 2017, FARA TVA

Tarif populație urbana

14,56

14,79

15,03

15,27

15,52

15,78

16,03

16,29

16,55

16,82

17,10

Tarif populație rurala

13,29

13,52

13,74

13,96

14,16

14,39

14,61

14,84

15,08^

15,33

15,57

Tarif agenti economici si instituții

387,01

387,05

387,09

387,12

387,16

387,20

387,24

387,28

387,32

387,36

387,40