Hotărârea nr. 430/2018

Hotãrârea nr. 430 privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti profesorului-inginer Andrei G. Ioachimescu, creatorul Şcolii Moderne de Mecanică Teoretică din România şi unul dintre fondatorii Revistei „Gazeta Matematică”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 430 privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului-inginer Andrei G. Ioachimescu, creatorul Școlii Moderne de Mecanică Teoretică din România și unul dintre fondatorii Revistei „Gazeta Matematică”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 244/04.10.2018 a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul comun de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice nr.2375/02.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1560/23.10.2018, redactat în vederea decernării, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești profesorului-inginer Andrei G. Ioachimescu, creatorul Școlii Modeme de Mecanică Teoretică din România și unul dintre fondatorii Revistei „Gazeta Matematică”;

ținând cont de Raportul Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 04.10.2018;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. 8 și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se conferă, post-mortem, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești profesorului-inginer Andrei G. Ioachimescu, pentru remarcabila contribuție adusă la înființarea Școlii Modeme de Mecanică Teoretică din România și a Revistei „Gazeta Matematică”.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.