Hotărârea nr. 347/2018

Hotãrârea nr. 347 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2018-2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 347 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 159/22.08.2018 a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius-Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare, Relații Publice nr. 1958/20.08.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr.l 194/22.08.2018, prin care se propune repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 22.08.2018;

în baza art. 1 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

în baza avizului conform emis de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Prahova în data de 13.04.2018;

ținând cont de Hotărârea nr. 122/2018 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019;

conform art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității în educație, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/2006;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5);

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat si particular de oe raza-municipiului-Ploiești-pentru-anul-școlar— 2018-2019, conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 începând cu data prezentei, Hotărârea de Consiliu Local nr. 297/2017 modificată și completată își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 august 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sori|j Nicqlae BOTEZAnexa 1 la HCL NR. 347/ 2018

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nrxrt

Unitatea de învățământ

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Dinu Marius, Dănescu Ștefan, Sîrbu Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Botez George Sorin, Stanciu Marilena, Hodorog Bogdan

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr.1O, tel. 0244.525753

Mateescu Marius, Andrei Gheorghe, Băzăvan Lansa

4

COLEGIUL NATIONAL ' NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Stanciu Marilena, Bolocaii Iulian, Cosma Marcian

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Botez George Sorin, Băzăvan Larisa, Văduva Sorin

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Văduva Sorin, Dragulea Sanda

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Stanciu Marilena,Marcu Valentin

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Vîscan Robert, Văduva Sorin

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda, Cosma Marcian

13

LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Mateescu Marius, Sîrbu Simion Gheorghe

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Dragulea Sanda, Vise,an Robert

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR ȘLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Palaș-Alexandru Paul, Grigore Constantin

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian

17

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr 4, tel. 0244.555460

Dinu Marius, Stanciu Ma'ilena, Staicu Zoia

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian, Tudor Aurelian,

20

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Minea Gabriel, Sîrbu Siniion Gheorghe, Tudor Aurelian

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Hodorog Bogdan,Cosma Marcian, Tudor Aurelian

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion

Gheorghe 1

23

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Neagu Puiu Daniel, Andrei Gheorghe

24

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Neagu Puiu Daniel, Grigore Constantin, Stanciu Marilena

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel, Hodorog Bogdan

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Salceanu Claudia, Hodorog Bogdan

29

SCOALAGIMNAZIALA "SFANTAVINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Minea Gabriel, Tudor Aurelian, Dănescu Ștefan

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Popa Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul

31

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bolocan Iulian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Marcu Valentin, Vîscan Robert

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Vîscan Robert, Bazăvan Larisa, Hodorog Bogdan

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Minea Gabriel, Grigore Constantin, Băzăvan Larisa

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Marcu Valentin

36

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Sorescu Alina, Staicu Zoia, Tudor Aurelian

37

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL”

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dragulea Sanda

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM' PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Botez George Sorin

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Marcu Valentin

40

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Marcu Valentin

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Staicu Zoia

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Dragulea Sahjda

43

GRĂDINIȚĂ 1 CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Stanciu Marilena

44

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Andrei Gheorghe

45

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Băzăvan Larisa

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dinu Marius Andrei

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Grigore Constantin

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Sîrbu Simion Gheorghe

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Băzăvan Lansa

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL "CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Văduva Sorin

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Staicu Zoia

52

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Bolocan Iulian

53

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Stanciu Marilena

54

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Andrei Gheorghe

55

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Cosma Marcian

56

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Dinu Marius Andrei

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA 1ONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Popa Gheorg ie

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMAN IA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Dinu Marius Andrei

59

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Văduva Sorin

60

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Văduva Sorin

61

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Grigore Constantin

62

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Neagu Puiu Daqiel

63

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Botez George Sorin

64

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Vîscan Robert

65

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Sîrbu Simion Gheorghe

66

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Stanciu Marilena

67

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, tel. 0723385590

Cosma Marcian

68

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA'

Ana ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Salceanu Claudia

69

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa

70

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Sorescu Alina, Băzăvan Larisa

71

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Neagu Puiu Daniel

72

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Stanciu Marile'na

73

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Dragulea Sanda

74

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "HELLO KIDS"

Str. Frasinet nr. 2A, tel. 0723616533

Stanciu Marilena

75

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "KIT"

Str. Rubinelor nr. 51

Salceanu Claudia

76

ȘCOALA GIMNAZIALA FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

Băzăvan Larisa

77

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PLOIEȘTIUL ÎN CULORI"

B-dul București nr. 42 C, tel. 0726726252

Văduva Sorin

78

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFÂNTUL

SPIRlbON"

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Stanciu Marilena

Anexa 2 la HCL nr. 347/>018

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI

ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA Șl ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITĂȚILE DE

ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.crt Unitatea de învățământ Adresa și numărul de telefon Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Sicoie Florin

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Marcu Valentin

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr.10, tel. 0244.525753

Stanciu Marilena

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Hodorog Bogdan

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Salceanu Claudia

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Bolocan Iulian

7

COLEGIUL "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Stanciu Marilena

8

COLEGIUL TEHNIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Neagu Puiu Daniel

9

COLEGIUL TEHNIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244.573182

Neagu Puiu Daniel

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU"

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Stanciu Marilena

11

COLEGIUL TEHNIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552251

Tudor Aurelian

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Grigore Constantin

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Cosma Marcian

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Stanciu Marilena

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE SERVICII "VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel. 0244.578259

Vîscan Robert

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Andrei Gheorghe

17

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Sîrbu Simion Gheorghe

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Sicoie Florin

19

ȘCOALA GIMNAZIALA 'ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Stanciu Marilena

20

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Popa Gheorghe

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Stanciu Marilena

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Cosma Marciî n

23

SCOALAGIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Vîscan Robert

24

SCOALAGIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Băzăvan Larișa

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Andrei Gheorghe

26

SCOALAGIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Văduva Sorin

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Neagu Puiu Daniel

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Sîrbu Simion Gheorghe

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Marcu Valentin

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Bolocan Iulian

31

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Băzăvan Lansa

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel. 0244.563210

Popa Gheorghe

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Stanciu Marilena

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE 1ORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Hodorog Bogdan

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Dragulea Sanda

36

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESCU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.552109

Grigore Constantin

37

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL"

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Neagu Puiu Daniel

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Sîrbu Simion Gheorghe

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Staicu Zoia

40

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tel. 0244.563208

Dragulea Sanda

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Sorescu Alina

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Vîscan Robert

43

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Sorescu Alina

44

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Popa Gheorghe

45

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Cosma Marcian

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dănescu Ștefan

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Băzăvan Larisa

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Salceanu Claudia

Hi

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Grigore Constantin

50

oiaAUIImi im UU rrxokjr\Mivi rr\cLuN(5l i ot nUKiviml Mm l"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Dragulea Sanda

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Hodorog Bogoan

52

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Andrei Gheorghe

53

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP Si PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Dragulea Sanda

54

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Stanciu Marilena

55

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Sicoie Florin

56

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Stanciu Marilena

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Staicu Zoia

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE

ROMAN IA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Băzăvan Lansa

59

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Dragulea Sanda

60

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Dragulea Sanda

61

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Băzăvan Lansa

62

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Staicu Zoia

63

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Stanciu Marilena

64

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Stanciu Marilena

65

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Mateescu Marius

66

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Dragulea Sanda

67

GRĂDINIȚĂ "TODA"

. Trotus nr. 4, te). 0723385590

Dănescu Ștefan

68

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA'

Ana Ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Văduva Sorin

69

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Stanciu Marilena

70

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Băzăvan Larisa

71

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Văduva Sorin

72

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Neagu Puiu Daniel

73

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "HELLO KIDS"

Str. Frasinet nr. 2A, tel. 0723616533

Sorescu Alina Florina

74

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "KIT"

Str. Rubinelor nr. 51

Sicoie Florin I

75

ȘCOALA GIMNAZIALA FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

Stanciu Marilena

76

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PLOIEȘTIUL ÎN CULORI"

B-dul București nr. 42 C, tel. 0726726252

Dragulea Sanda

77

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFÂNTUL SPIRIDON"

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Băzăvan Larisa