Hotărârea nr. 138/2018

Hotãrârea nr. 138 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internaţional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 138 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării Ia Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de Specialitate nr. 887/20.04.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Munchen - Germania, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018;

ținând cont de Raportul de Specialitate al Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 20.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 11, alin (3), ale art. 16, ale art 39, alin (1) și ale art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE.

Art. 1 Desemnarea domnului Minea Gabriel, consilier local, care va participa, în perioada 13-17 mai 2018, la Munchen - Germania, la Târgul Internațional de Mediu IFAT 2018.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești ca, prin dispoziție, să desemneze un număr de doi reprezentanți din aparatul său de specialitate, care vor participa, împreună cu reprezentantul Consiliului Local, la eveniment.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


EXPUNERE DE MOTIVEprivind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Muri

Ploiești, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018

în perioada 13-17 mai 2018, Camera de Comerț și Industrie Româno-germană organizează deplasarea unei delegații la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT.

Invitația de participare a fost adresată autorităților publice locale și centrale și, în egală măsură, companiilor din domeniul managementului deșeurilor și tuturor companiilor interesate de această temă.

Deplasarea se va efectua în perioada 13 - 17 mai 2018 și va include participarea la un eveniment de informare, organizat în cadrul târgului IFAT, vizitarea unor proiecte de referință din Bavaria (stații de sortare, compostare, incinerare, întreprinderi comunale active în managementul deșeurilor), precum și vizite și întâlniri în cadrul târgului, efectuate la diverse companii din domeniul managementului deșeurilor.

Organizată sub numele „Tehnologii de reciclare și managemntul deșeurilor” evenimentul, prin temele prezentate, va aduce informații și soluții la problemele întâlnite și în comunitatea noastră locală, motiv pentru care se consideră oportună deplasarea delegației formată dintr-un membru al unui Consiliu Local Ploiești, precum și a unor reprezentanți desemnați de domnul primar, Adrian Dobre .


Florina Alina SoresctuDirecția Comunicare, Relații Publice Compartiment Organizare Evenimente


RAPORT DE SPECIALITATE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018

La invitația Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, o delegație a administrației ploieșene, formată dintr-un reprezentant al Consiliului Local Ploiești și din reprezentanți ai domnului Primar, Adrian Dobre, urmează să se deplaseze la Munchen - Germania, în perioada 13-17 mai a.c, în vederea participării la Târgul de Mediu IFAT 2018. Deplasarea va cuprinde vizite la instituțiile și companiile germane expozante, conferințe de specialitate și informări organizate pentru firmele românești participante, vizite la centre de colectare la centre de colectare și stații de fermentare și compostare a deșeurilor. Planificarea deplasării și a programului, organizarea deplasărilor cu mijloacelor de transport pe teritoriul Germaniei, a cazării, precum și achiziționarea biletelor de intrare la târg sunt sarcini care vor fi preluate de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germane care va oferi, deopotrivă, însoțitori și consilieri specializați, pe întreaga perioadă a deplasării.

Evenimentul este cofinanțat și de către Ministerul Federal al Economiei și Energiei din Germania. Participarea delegației ploieștene la întânirea intitulată „Tehnologii de reciclare și managementul deșeurilor” va confirma interesul pe care administrația locală îl manifestă în ceea ce privește temele care urmează a fi dezbătute, precum și modul în care, împreună cu comunitatea locală pe care o reprezintă, poate găsi soluții la problemele care vor fi aduse în dezbatere la întâlinirea din acest an, de la Munchen.

Față de cele menționate mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Direcția Comunica bei RelațiiPublice Director Executiv,

Alina Istrătescu T/f


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte


întocmit, Lilfena Iliescu


__________ r NJJV

CONSTANTIN VIORICA Z

De la: Trimis: Către: Subiect:

Atașări:


De la: Pândele (linca [mailto:pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro]

Trimis: luni, 12 martie 2018 12:33

Către: Primar <primar@ploiesti.ro>

Subiect: Invitație a Camerei de Comerț si Industrie Romano-Germane: Delegație la târgul de Mediu IFAT 2018 Munchen

Primăria Municipiului Ploiești

Domnului Primar Adrian Florin Dobre

Stimate domnule Dobre,

Camera de Comerț si Industrie Romano-Germana organizează cu prilejul târgului internațional de mediu IFAT o delegație de informare la Munchen si in imprejurimi. Aceasta este adresata autorităților publice locale si centrale dar si companiilor din domeniul managementului deșeurilor, otr-uri, companiilor interesate de aceasta tema.

Delegația va avea loc in perioada 13-17 mai 2018 si va include participarea la un eveniment de informare organizat in cadrul târgului IFAT, vizitarea unor proiecte de referința din Bavaria (statii de sortare, compostare, incinerare, întreprinderi comunale active in managementul deșeurilor) precum si vizite si intalniri in cadrul târgului efectuate la diverse companii din domeniul managementului deșeurilor, unde veți fi insotiti si veți putea cunoaște specialiști germani in domeniu.

Planificarea deplasării si a programului, achiziționarea biletelor de avion, organizarea mijloacelor de transport pe teritoriul Germaniei si a cazarii, achiziționarea biletelor de intrare la târg si organizarea programului sunt sarcini pe care le preluam cu plăcere. In același timp oferim însoțirea si consilierea specializata a delegației pe întreaga perioada a deplasării.

Fiind un eveniment cofinantat de către Ministerul Federal al Economiei si Energiei din Germania, numărul de locuri disponibile este limitat, astfel incat primii inscrisi vor avea prioritate.

Programul complet al delegației precum si formularul de inregistrare sunt anexate.

Deadline de inregistrare 20 martie 2018.

Pentru informații suplimentare, nu ezitati sa ne contactați.

Dr. Ilinca Pândele

Consultant

Market Entry & Business Development

Deutsch-Rumănische Industrie- und Handelskammer Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Str. Clucerului 35, et.2

011363 București

Tel. +40 21 207 91 17

Fax +40 21 223 10 50

Web: http://rumaenien.ahk.depiease consider îhe environment before printing this email

Disclaimer: http://rumaenien.ahk.de/ro/disclaimer

CONSTANTIN VIORICA

De la: Trimis: Către:


Cc:

Subiect:

Buna ziua,

Am primit formularele pentru inscrierea la delegația de la IFAT pentru:

Consiliul Local Ploiești

Primăria Municipiului Ploiești

Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești.

Va mulțumim.

Deoarece vom publica o broșura cu toti participantii, va rugam ne transmiteți o scurta prezentare a instituțiilor de mai sus, in limba romana, care sa includă, pe cat posibil, următoarele puncte:

Profilul instituției

Instituția si sistemul de management integrat al deșeurilor

Experiența in domeniu si competente tehnice

Domenii de interes la IFAT ( va rog sa marcati colorat sau bold din lista de mai jos sau, daca nu se regăsesc in lista, sa menționați la "altele")

Instituții publice / companii

Universități și centre de cercetare-dezvoltare

Ingienerie și consultanță

Colectare și transport deșeuri

Tratare și gestionare deșeuri biodegradabile

Gestionare deșeuri mase plastice

Colectare, reciclare și tratare deșeuri hârtie

Colectare și valorificare deșeuri din metal

Managementul si tratarea deșeurilor periculoase si a DEEE

Soluții Waste to Energy

Depozite de deșeuri/Eliminare și incinerare

Altele:

Va rog sa ne trimiteti si datele de facturare pentru a emite factura pentru aceasta delegație.

Pentru detalii, va stau la dispoziție.

O seara frumoasa.

Cu salutari cordiale,

Axenia lulia Marian

Assistant Consultant

Market Entry & Business Development Services

Deutsch-Rumănische Industrie- und Handelskammer Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Str. Clucerului 35, et.2

011363 București

RO-011363 București

Tel. : +40 21 207 91 44

Fax: +40 21 22315 38

Bundesministerium fur Wirtschaft iind Energie


... —\,

/X X

...MITTELSTAND

GLOBAL

. mapkterschuessungs /PROG^MMFUR KMU

./ ‘'-n


Program

Delegație de informare: Tehnologii de reciclare și management-ul deșeurilor

Domenii cheie: Colectare selectivă, reciclare precum și echipamente de valorificare și tratare a deșeurilor

Duminică 13 mai 2018: Sosire

în funcție de orarul de zbor

Sosirea participanților, reuniune și transfer spre hotel

17:00

Briefing și prezentarea Programului Ministerului Federal al Economiei și

Energiei precum și prezentarea programului delegației în cadru! unei cine comune

Pentru reprezentanții ministerelor și administrației locale:

Posibilitatea de a participa la Gala Premiilor GreenTec și la Gala de deschidere a IFAT 2018

Luni, 14 mai 2018: Vizitarea IFAT 2018 cu vizite la firme selecționate

8:00-9:00

Plecare de la hotel spre IFAT

9:00-12:30

Participarea la deschiderea oficială a târgului IFAT - Messe Miinchen

Pentru participanții la delegația IFAT se vor organiza vizite și vor fi inițiate discuții individuale cu expozanți/companii (selectate de aceștia în prealabil)

12:30-13:30

Pauză de prânz

Prânz comun al delegației române

13:30-18:00

Vizitarea instituțiilor și companiilor germane expozante la IFAT 2018 în funcție de solicitările participanților români. De asemenea este posibilă participarea la anumite prezentări de specialitate/workshop-uri din cadrul târgului.

Aceste vizite vor fi stabilitate cu aprobarea firmelor românești, având în vedere programul expozițional IFAT.

Cină comună

Marți, 15 mai 2018: Discuții de tip podium la

IFAT 2018

8:00 - 09:00

Plecare de la hotel spre IFAT

09:30-13:30

Conferință de specialitate și Informare organizată pentru firmele românești participante, având următoarele teme:

Introducere în piața germană de profil: trenduri și tehnologii actuale Colectarea, planificarea, transportul, înlăturarea și depozitarea deșeurilor bio

Digitalizarea și creșterea eficienței economice în transport și colectare

Soluții modeme în industria deșeurilor din perspectiva unei companii de management al deșeurilor

Planificarea, administrarea și monitorizarea gropilor de gunoi și a fluxurilor specifice ale deșeurilor

Modele și proiecte în domeniul economiei circulare (Waste-to-Energy și Resource Recovery)

Sistemul de suport decizii WtE-Decision- suport de decizii pentru părțile interesate la nivel internațional.

el Bundesministerium I fur Wirtschaft r und Energie


Conferința de specialitate va avea loc în sala A32, Kongresshalle (sala de congrese) a târgului IFAT 2018. Biletul de intrare la târg este inclus.

13:30-14:30

Prânz comun

14:30

Vizite individuale

Posibilitatea de a iniția discuții individuale B-2-B în cadrul târgului IFAT 2018

18:30

încheierea vizitei la târgul IFAT, transfer la hotel și cină comună

Miercuri, 16 mai 2018: Vizite la companii germane din domeniul managementului deșeurilor

8:30

Plecare de la hotel cu autocarul

Prima vizită:

Compania de utilități publice a orașului Miesbach VIVO KU, Warngau în România, atât administrațiile locale cât și companiile din domeniul economiei circulare se află într-un proces de transformare. în cadrul acestui proces, pe lângă întrebările de specialitate, apar și întrebări privind forma de organizare optimă precum si posibilitățile de cooperare între sistemul public si cel privat, între cetățeni și agenți economici participanți ia economia circulară, în cadrul acestei vizite, unul din punctele cheie va fi discutarea modelelor

09:30 -10:30

efective existente care demonstrează cooperarea între administrațiile locale și companiile private. De aceea seria de vizite individuale începe la o firmă din domeniul economiei circulare la care forma de organizare a fost transformată cu succes cu participarea comunităților și unităților administrativ-teritoriale. VIVO KU este deschizător de drumuri în domeniul interconectării regionale. Vor fi prezentate modalitățile de relaționare între instituțiile cu competențe în domeniul gestionării deșeurilor adoptarea și punerea în aplicare a statutului si operațiunile companiei legate de managementul deșeurilor cum ar fi: transportul, valorificarea și manipularea deșeurilor bio și a hârtiei precum și competențele în ceea ce privește funcționarea echipamentelor proprii de colectare a deșeurilor.

Vizita numărul 2:

Instalație combinată de fermentare si compostare în Warnoau. cu stație de colectare

10:45-12:00


în cadrul acestei vizite va fi prezentată participanților o metodă modernă de fermentare cu transformare ulterioară în compost. Deoarece VIVO KU organizează colectarea cu propriul personal, unele probleme specifice care pot apărea în procesul de valorificare a deșeurilor organice sunt identificate deja în faza de colectare a deșeurilor bio. Se va arăta cum, prin transformarea instalației de compost în instalația combinată de fermentare și compostare, bilanțul energetic poate fi îmbunătățit semnificativ.

12:30-13:30

Prânz comun


Vizita numărul 3:

Instalația de incinerare deșeuri a companiei publice de utilități Rosenheim

14:00-15:30


Valorificarea energetică și tratamentul termic al deșeurilor municipale este cea de-a treia mare dificultate pe care o întâmpină companiile românești din domeniul economiei circulare. în Germania există deja o lungă tradiție în acest domeniu care va fi exemplificată la această instalație. Participanții vor afla care sunt premisele unui tratament ecologic al deșeurilor industriale și municipale în Germania, precum și cum principalii producători de energie termică și electrică se poziționează și operează. Sisteme moderne de evacuare și filtrare a gazelor arse garantează că prin coș se elimină un aer aproape curat și că țintele de poluare sunt respectate. Modul de abordare a acestor aspecte împreună cu populația va fi de asemenea un punct de discuție.


Bundesministerium fur Wirtschaft und Energie

Vizita numărul 4:

16:00-17:30

Vizitarea centrului de colectare Innlănde din Rosenheim

in România, conform planurilor de management integrat al deșeurilor (SMIDs), vor fi puse în funcțiune noi stații și centre de colectare iar cele existente vor trece printr-un proces de restructurare și retehnologizare. în Germania există o platformă dedicată prin care pot fi prezentate participanților diverse soluții în acest sens.

Orașul Rosenheim administrează printr-un personal calificat o stație de colectare modernă (stație de înlăturare și depozitare a deșeurilor) care colectează deșeuri reciclabile, substanțe toxice, respectiv deșeuri verzi precum și deșeuri industriale.

17:30-18:30

Transfer la hotel cu cină comună și program de seară (se va comunica ulterior)

Joi 17 mai 2018: Vizite la companii germane din domeniul managementului deșeurilor

8:30

Check-out de la hotel

9:30-10:30

Vizita numărul 5:

Stație de fermentare și compostare a deșeurilor de grădină Kirchstockach (opțional)

Participanții pot opta pentru vizitarea uneia din următoarele două obiective

Stația de compostare a deșeurilor biologice a firmei Ganser sau Stația de fermentare învecinată, administrată de aceiași firmă în zona Miinchen.

12:30

Prânz comun, debriefing

La final se va organiza o primă rundă de concluzii cu participanții la delegație

15:00

închiderea oficială a delegației și transfer spre aeroport


Contact

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Str. Clucerului 35, et.2, 011363 București, România Tel.:+40 21 207 91 17

Fax: +40 21 223 10 50

E-mail: pandele.ilinca@ahkrumaenien.ro

Consultanța piața și punct de contract România: Doamna Ilinca Pândele


AHK


Dcutsch-Rumanische Industrie- und Handeiskammtr Camera de Comerț și industrie Româno-GermanâStr. Clucerului 35, Etaj 2, RO-011363, Sector 1 București, Jud. București, România


Telefon :

Fax : E-mail:

Internet:+ 40 21 2

+ 40 21 2231538:   '. -’-' V

drahk@ahkrumaenieh.ro--*' www.ahkrumaenien.ro


Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Factură


P-ța Victoriei, nr.17

100065 Ploiești Prahova

Romania


CUI

Nr.ord.reg.com

Banca

IBAN


RO1343872

J29/378/1991

BCR PLOIEȘTI

RO05 RNCB 0205 0448 7800 0001


Număr document

Dată

Cod factură întocmit de


CCIRG-2018-10410

03.04.2018

6.13/IR

Axenia Marian


1 EUR =   4,6548

Nr.Crt. Denumire Produs

UNI.   Cant.

Preț Unitar

Valoare

TVA%

Valoare TVA

1      Participare delegație de informare IFAT

2018 (1.290 EUR)’

pausal      1

6004,69

6004,69

19

1140,89

Total NET

RON

6.004,69

Total TVA

RON

1140,89

Total de plată

RON

7.145,58

Angajament de plată

Factură scadentă la: 18.04.2018

La efectuarea plății vă rugăm să menționați numărul facturii:      CCIRG-2018-10410

Deutsch-Rumănische Industrie- und Handelskammer | Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Prăsident / Președinte: Dr. Dragoș Anastasiu

Geschăftsfuhrendes Vorstandsmitglied / Director General, Membru în Consiliul Director: Sebastian Metz USt-ldNr. / Cod de TVA: RO 14870017

Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont EUR: R082MIR00000138886660104

Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont RON: R050MIR00000138886660001Str. Clucerului 35, Etaj 2, RO-011363, Sector 1 București, Jud. București, România


Telefon : Fax: E-mail: Internet:


+ 40 21 22^3ț$ț;>^ + 40 21 2234^pp;P drahk@a rurnaenien.ro . X www.ahkruntâeijien.rp’‘ vp


Primăria Municipiului Ploiești

Bd. Republicii, nr. 2-4


Factură

100066 Ploiești Prahova

Romania


CUI

Nr.ord.reg.com

Banca

IRAN


2844855

RO92 TREZ 24A5 1010 3200 602X


Număr document

Dată

Cod factură întocmit de


CCIRG-2018-10409

03.04.2018

6.13/IR

Axenia Marian


1 EUR =  4,6548

Nr.Crt. Denumire Produs                       U.M. Cant. Preț Unitar Valoare TVA% Valoare TVA

1      Participare delegație de informare IFAT      pausal

2018-doamna Teodora Marin -

Administrator Public al Municipiului Ploiești, domnul Laurentiu Dițu - Secretarul

Municipiului Ploiești si domnul Minea

Constantin Gabriel - consilier local (1.290 EUR*3)

3

6004,69      18014,08

19

3422,67

Total NET

RON

18.014,08

Total TVA

RON

3422,67

Total de plată

RON

21.436,75

Angajament de plată

Factură scadentă la: 18.04.2018

La efectuarea plății vă rugăm să menționați numărul facturii:     CCIRG-2018-10409

Deutsch-Rumănische Industrie- und Handeiskammer | Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Prăsident / Președinte: Dr. Dragoș Anastasiu

Geschăftsfuhrendes Vorstandsmitglied / Director General, Membru în Consiliul Director: Sebastian Metz USt-ldNr. / Cod de TVA: RO 14870017

Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont EUR: R082MIR00000138886660104

Banca: ProCredit Bank Romania | SWIFT: MIROROBU | Cont RON: R050MIR00000138886660001

E-Ma il :marian.axenia@ahkrumaenien.ro

Web: http://rumaenien.ahk.de


pleasc consider thc environment before printing this email

Disclaimer: http://rumaenien.ahk.de/ro/disclaimer


Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Angajament


Pentru delegația de informare din Romania in Germania (MOnchen) pe tema „Reciclare si management-ul deșeurilor” care va include evenimente de informare, vizitarea târgului de tehnologii IFAT 2018 si vizite la companii germane de profil. Delegația va avea loc In perioada 13.05 - 17.05.2018, in cadrul programului de accesare piețe noi pentru IMM-uri „MarkterschlieBungsprogramm fOr KMU", initlat de Ministerul Federal pentru Economie si Energie (BMWi) din Germania si este organizata de German RETech Partnership e.V. si Goduni International in colaborare cu Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania).

Costuri de transport si cazare: 1.290,00 Euro + 19% TVA.

Prețul este valabil pana la data de 20.03.2018 in limita a zece locuri. Ulterior poate suferi modificări in funcție de cotatlite oferite de linia aeriana la momentul înregistrării.

Institutia/Compania:

Consiliul Local Ploiești

Prenume/Nume:

Minea Constantin Gabriel

Functie/departament:

Consilier Local

Aaresa:

Ploiești, strada Republicii nr.2

Cod postai:

Telefon/Mobil/Fax:

0721242918

E-mail:

Website:

Forma instituționala:

0 Autoritate publica/Administratie

□ Companie de utilitati publice

  • □ Minister          O Companie

  • □ ONG           □ Altele:

Așteptările dvs. in legătură cu delegația:

Prin prezenta ma oblig sa suport costurile deplasării (avion, cazare, alte cheltuieli)

H Pi**" prezenta ma angajez sa particip la delegația de informare mai sus menționata.

Sunt de acord ca datele mele personale (nume, număr de telefon, adresa de e-mail) sa fie salvate de către AHK Romania pentru a fl utilizate in cadrul acestui eveniment si sa fie transmise Ministerului Federal pentru Economie si Energie in scopul evaluării evenimentului.Datele Dvs. nu vor fi transmise niciunor terii, cu excepția celor mai sus menționați. Declarațiile pot fi revocate in orice moment. In acest caz, datele dvs. personale nemaifiind necesare scopurilor de mai sus, vor fi sterse.

Minea Constantin Gabriel

Localitate, data

Va rugam sa trimiteți formularul completat pana la data de 20 martie 2018:

AHK Romania

Dr. Ilinca PÂNDELE, Tel: +40 21 207 917

.>andele.ilinca ti ahkrumaenien.ro


Co- Organizator


Organizator(kutsdt-Rumănische Industrie- unrf Handeklcammcr Camera de Comerț și Industrie RomânoGrrmană


Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Angajament

Pentru delegația de informare din Romania in Germania (Munchen) pe tema „Reciclare si management-ul deșeurilor care va include evenimente de informare, vizitarea târgului de tehnologii IFAT 2018 si vizite la companii germane de profil. Delegația va avea loc in perioada 13.05 -17 05.2018, in cadrul programului de accesare piețe noi pentru IMM-uri „MarkterschlieiLungsprogramm fur KMU", inițial de Ministerul Federal pentru Economie si Energie (BMWi) din Germania si este organizata de German RETech Partnership e.V. si Goduni International in colaborare cu Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania).

Costuri de transport si cazare: 1.290,00 Euro + 19% TVA.

Prețui este valabil pana la data de 20.03.2018 in limita a zece locuri. Ulterior poate suferi modificări in funcție de cotatiile oferite de linia aeriana la momentul inregistrarii.

Institutia/Compania:

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Prenume/Nume:

Petrescu Râul Alexandru

Functie/departament:

Director

Adresa:

Piața Victoriei nr. 17

Cod postai:

Telefon/Mobil/Fax:

0741077771

E-mail:

Website:

Forma instituționala:

Autoritate           □ Minister          O Companie

publica/Adnninistratie

□ Companie de utilitati  □ ONG            Q Altele:

publice

Așteptările dvs. jn legătură cu delegația:

[xj Prin prezenta ma oblig sa suport costurile deplasării (avion, cazare, alte cheltuieli)

Prin prezenta ma angajez sa particip la delegația de informare mal sus menționata.

Sunt de acord ca datele mele personale (nume, număr de telefon, adresa de e-mail) sa fie salvate de către AHK Romania pentru a fi utilizate in cadrul acestui eveniment si sa fie transmise Ministerului Federal pentru Economie si Energie in scopul evaluării evenimentuiui.Datele Dvs. nu vor fi transmise niciunor terii, cu excepția celor mai sus menționați. Declarațiile pot fi revocate in orice moment. In acest caz, datele dvs. personale nemaifiind necesare scopurilor de mai sus, vor fi sterse.

Ploiești, 20.03.2018

Localitate, data

Semnătură

/țn

Va ruoam sa trimiteti formularul completat nana la data de 20 martie 2018: AHK Romania

Dr. Ilinca PÂNDELE, Tel: +40 21 207 917 pandefe.ilinca@ahkrumaenien.ro

Organizator

fâoduni

Co- Organizator


Federal Ministry for Economic Affairs and Energy


GLOSAI

^ARCTERSCHLIESSUNGS-^RROGRAMM FOR KMU

Pentru delegația de informare din Romania in Germania (Munchen) pe tema ^Recfel^^si management-ul deșeurilor” care va include evenimente de informare, vizitarea târgului de teKttc&ogrWAT 2018 si vizite ia


Angajament


companii germane de profil. Delegația va avea loc in perioada 13.05 - 17.05.2018, in cadrul programului de accesare piețe noi pentru IMM-uri „MarkterschlieBungsprogramm fOr KMU", initiat de Ministerul Federal


pentru Economie si Energie (BMWi) din Germania si este organizata de German RETech Partnership e.V. si Goduni International in colaborare cu Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania).


Costuri de transport si cazare: 1.290,00 Euro + 19% TVA.

Prețul este valabil pana la data de 20.03.2018 in limita a zece locuri. Ulterior poate suferi modificări in funcție de cotatiile oferite de linia aeriana la momentul inregistrarii.

Institutia/Compania:

Primăria Municipiului Ploiești

Prenuma/Nume:

Dițu Laurențiu

Functie/departament

Secretar al Primăriei Municipiului Ploiești

Adresa:

Bulevardul Republicii nr 2

Cod postai:

Telefon/Mobil/Fax:

0728186655

E-mail:

Website:

Forma instituționala:

IXI Autoritate             Q Minister

publica/Admlnistratie

□ Companie de utilitati O ONG publice


O Companie

□ Altele:® Prin prezenta ma oblig sa suport costurile deplasării (avion, cazare, alte cheltuieli)

E3 Prin prezenta ma angajez sa particip ia delegația de informare mai sus menționata.

Sunt de acord ca datele mele personale (nume, număr de telefon, adresa de e-mail) sa fie salvate de către AHK Romania pentru a fi utilizate in cadrul acestui eveniment si sa fie transmise Ministerului Federal pentru Economie si Energie in scopul evaluării evenimentului. Datele Dvs. nu vor fi transmise niciunor terii, cu excepția celor mai sus menționați. Declarațiile pot fi revocate in orice moment. In acest caz, datele dvs. personale nematfiind necesare scopurilor de mai sus, vor fi sterse.

Ploiești, 20.03.2018

Localitate, data

Sem

natura

Va ruqam sa trlmiteti formularul completat pana la data de 20 martie 2018:

|Z

AHK Romania

1 c

Dr. Ilinca PÂNDELE, Tel: +40 21 207 917 pandele.ilinca^ahkrumaenien.ro

Organizator

podani


Co- Organizator


(R


AHK


Deutseh-fiuirânische Industrie- und Handdslcammer Camera de Comerț țî industrie Româno-GermanăFederal Ministry for Economic Affairs and Energy


Angajament


M!TTELSTAND'-':

GLOBAL L

MARKTERSCHLIESSUNGȘ: i PROGRAMM FORKMU^^

Zzi-X/v

'<S.    ■     ' •


Pentru delegația de informare din Romania in Germania (MUnchen) pe tema „Reciclare si management-ul deșeurilor” care va include evenimente de informare, vizitarea târgului de tehnologii IFAT 2018 si vizite la companii germane de profil. Delegația va avea loc in perioada 13.05- 17.05.2018, in cadrul programului de accesare plete noi pentru IMM-uri „MarkterschlieBungsprogramm ftir KMU", inițial de Ministerul Federal pentru Economie si Energie (BMWi) din Germania si este organizata de German RETech Partnership e.V. si Goduni International in colaborare cu Camera de Comerț Romano-Germana (AHK Romania).


Costuri de transport si cazare: 1.290,00 Euro + 19% TVA.

Prețul este valabil pana la data de 20.03.2018 in limita a zece locuri. Ulterior poate suferi modificări in funcție de cotatiile oferite de linia aeriana la momentul inregistrarii.


Institutia/Compania:

Primăria Municipiului Ploiești

Prenume/Nume:

Marin Teodora

Functie/departament

Administrator Public

Adresa:

Ploiești, Bulevardul Republicii nr 2

Cod postai:

Telefon/Mobil/Fax:

0753099773

E-mail:

Website:

Forma instituționala:

[ZI Autoritate             □ Minister

publica/Administratie

□ Companie de utilitati O ONG publice

  • □ Companie

  • □ Altele:

Așteptările dvs. in legătura cu delegația:


IZ! Prin prezenta ma oblig sa suport costurile deplasării (avion, cazare, alte cheltuieli)
C3 Prin prezenta ma angajez sa particip la delegația de informare mai sus menționata.

Sunt de acord ca datele mele personale (nume, număr de telefon, adresa de e-mail) sa fie salvate de către AHK Romania pentru a fi utilizate in cadrul acestui eveniment si sa fie transmise Ministerului Federal pentru Economie si Energie in scopul evaluării evenimentului.Datele Dvs. nu vor fi transmise niciunor terii, cu excepția celor mai sus menționați. Declarațiile pot fi revocate in orice moment Jn acest caz, datele dvs. personale nemaifiind necesare scopurilor de mai sus, vor fi sterse.


Ploiești, 20.03.2018

Localitate, data


Va rugam sa trimiteți formularul completat pana la data de 20 martie 2018:

AHK Romania

Dr. Ilinca PÂNDELE, Tel: +40 21 207 917 pandele.ilinca@ahkrumaenien.roOrganizator

(@oduni


Co- Organizator


AHK


Deutsch-RumSnische Industrie- und Handebkarnmer ș! Industrie


Camera de Corner;

Româno-GermanS


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la Munchen, cu prilejul Târgului Internațional de Mediu IFAT 2018, în perioada 13-17 mai 2018