Proces verbal din 30.05.2017

Proces verbal din 30 mai 2017


România


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiul din data de 30 mai 2017


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 5699/26.05.2017.

A

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri din 27 în funcție (dl. viceprimar Cristian Mihai Ganea și dl. viceprimar George Pană nu au participat la vot).

aaa

O            La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Doamna Măntoiu Anabell-Olimpia  - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier Botez George Sorin .

A AA

Dl George Sorin Botez

Bună ziua doamnelor și domnilor!

Suntem prezenți un număr de 27 de consilieri. Tot consiliul este prezent. Constat existența cvorumului pentru începerea lucrărilor ședinței.

Deschidem ședința cu intonarea imnului de stat.

*

Doamna Secretar, din discuția avută ieri înțelesesem că se retrage punctul 42.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

o            Da. Punctul 42 de pe ordinea de zi nu are viză de legalitate.

Dl George Sorin Botez

Inițiatorii, se retrage de pe ordinea de zi?

Dl Dănescu Ștefan

Puteți să ne explicați și nouă de ce?

Dl George Sorin Botez

Nu am înțeles.

Dl Dănescu Ștefan

Văd că doamna Măntoiu o retrage. De ce?

Dl George Sorin Botez

Nu o retrage. Retrage viza de legalitate.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia


Viza de legalitate. Deoarece raportul de expertiză a fost comunicgtultețmr acordării vizei de legalitate, iar raportul de expertiză cuprinde ca și măsură Q^fâ^iu3^®^dirii și nu cea de desființare. Și în al doilea rând, lipsește și avizul de la Mmțfidr^nyățăniantului.

Dl Dănescu Ștefan                                 jFW         I

Am înțeles că nu este vorba de desființare ci de demolar^ș^c^f^ife8L>u^ei noi grădinițe în zona centrală.                                                          '

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Raportul de expertiză, într-adevăr, este făcut în anul 2000. Dacă se venea cu un alt raport de expertiză în care să-mi dea drept soluție, demolare, desființare și nu consolidare, atunci era altceva. Acesta este punctul meu de vedere și îl mențin.

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de consolidare versus construirea unei noi grădinițe.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Raportul de expertiză, drept soluție, dacă vă uitați la anexă, are două variante. Și ambele variante prezintă drept soluție consolidare. Iar proiectul de hotărâre este de desființare.

Î)1 Sîrbu Gheorghe

Doamna Secretar, explicați-le colegilor noștri, că în raportul de expertiză scrie „consolidare” iar în studiul de fezabilitate scrie „demolare”. Este o neconcordanță între ce scrie în raportul de expertiză și ce este în studiu. De aceea nu mai are aviz favorabil.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Este desființare și s-a făcut pe indicatori tehnico-economici și trebuia practic și un DALI.

Dl Sîrbu Gheorghe

A

In raport au zis consolidare, dar au trecut 17 ani.

Dl Ganea Cristian

Vreau să fac un anunț, dacă este și colegul meu de acord. Nu o să participăm la vot până nu găsim cadrul legal sută la sută sigur de a ști dacă votăm sau nu.

A

Insă, întrebarea mea este, dacă această expertiză a fost făcută în 2000, au trecut 17 ani, credeți că a mai reparat-o cineva?

Dl George Sorin Botez

Ca să nu existe discuții vizavi de inițiatori dacă ar vrea să o retragă, sau la momentul ”x” discutăm prorogarea, pentru completarea documentației...

Dl Dănescu Ștefan

Propunem prorogarea pentru completarea documentației.

Dl George Sorin Botez

O să o discutăm la momentul respectiv. Deci rămâne pe listă.

Avem un punct suplimentar pe care o să-l și supun votului dumneavoastră pentru includerea pe ordinea de zi.

Dau cuvântul domnului viceprimar Pană.

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!Doamna Secretar, vreau să vă anunț că nu voi participa la votul niciunuia dintre proiectele de hotărâri care vor fi supuse discuției astăzi, până la o djEgig^^ămurire a situației eventualelor incompatibilități între statutul și drepturile c ..... "satutul și

drepturile viceprimarilor.

Mulțumesc!

J

Dl George Sorin Botez

O să rog secretariatul să ia act de cele două declarații, în sens nu participă la vot, cu privire la toate aspectele ridicate.

Mulțumesc!

Suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A. - inițiat de consilierul Gabriel Constantin Minea.”

Cine este pentru includerea pe ordinea de zi?

Dl Palaș-Alexandru Paul

înainte de a discuta dacă suntem de acord sau nu cu includerea pe ordinea de zi, va rog să-mi spuneți domnul Președinte sau secretariatul, dacă acest proiect are toate avizele necesare, dacă are rapoarte semnate și însușite de către direcțiile din cadrul primăriei?

Dl George Sorin Botez

Am fost informat că există avize, ele sunt negative dar există. Deci se poate discuta.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Avize din partea cui?

Dl George Sorin Botez

Comisia 3 și secretariatul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Cu un aviz negativ se poate intra pe ordinea de zi, dar rapoarte de specialitate din partea direcțiilor sunt? Și dacă da, cum sunt?

Dl George Sorin Botez

Este raport negativ, semnat de către R.A.S.P. și însușit de către domnul viceprimar Ganea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Direcția Juridică are raport?

Dl George Sorin Botez Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și cum sună?

Dl George Sorin Botez

Rău. Din punct de vedere al documentelor stăm bine. Urmează să decidem pe fond. Dar, ca să putem să ajungem pe fond, trebuie să-1 includem pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

24 de voturi “pentru” și 1 “abținere” a domnișoarei Cristina Ana-Mâtia^riache.

DI Palaș-Alexandru Paul

îmi permiteți un comentariu? Este o ciudățenie care ține^de unpanummAiciu de procedură. în mod normal, un astfel de proiect, care are toate avîzele/negâțl^, sFmă refer în primul rând la rapoartele de specialitate ale direcțiilor din ca^SiTErffiâriei^rii^avea ce să caute pe ordinea de zi. Un proiect poate să intre pe ordinea de zi^gtr-o^ședî^^rdinară, dacă are raport negativ din partea unei comisii a consiliului local. Uâr^&n trebuit să intre pe ordinea de zi sub nicio formă, un proiect de hotărâre care are raport negativ din partea unei direcții din cadrul Primăriei municipiului Ploiești.

Am votat "pentru”, deoarece subscriu și eu la punctul de vedere al domnului președinte, ca prin vot să lămurim această problemă și să nu o lăsăm nesoluționată.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

în aceste condiții, supun la vot ordinea de zi cu punctul suplimentar:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi “pentru” ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 3 aprilie 2017.”

O să rog secretariatul să ne spună cine a lipsit.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Domnul Iulian Bolocan.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

O           24 de voturi ”pentru”. Domnul Iulian Bolocan nu participă la vot.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi “Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 24 aprilie 2017.”

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

A lipsit doamna Băzăvan Larisa.

Dna Băzăvan Larisa

Nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Doamna Băzăvan nu participă la vot.

Supunem la vot:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi ” întrebări și inte

Cine dorește să se înscrie la cuvânt?Nefiind doritori, trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului doamnei consilier Enache Cristina Ana - Maria.”

Doamna consilier, aveți cuvântul:

Dra Enache Cristina Ana - Maria

Vă mulțumesc domnul Președinte!

Am venit astăzi la ședință și am dorit să iau cuvântul, pentru a-mi lua la revedere de la colegii din consiliu, toți cei cu care am avut proiecte comune, cei cu care am avut discuții în contradictoriu aș spune, sau păreri diferite. Vă mulțumesc pentru experiența pe care am avut-o.

Aș vrea să le mulțumesc în mod special foștilor colegi de partid, Partidul Național Liberal. Până la urmă pot spune că mi-au făcut un bine prin excluderea din partid. Cel mai probabil, în perioada următoarea veți asista la câteva demisii din consiliul local, pentru că sunt sigură că și ei ca și mine sunt opriți de cetățeni pe stradă și întrebați ce se întâmplă în Ploiești. Ce se va întâmpla în Ploiești? Răspunsul, din păcate, este nimic.

A

îmi pare rău că acesta este începutul acestei administrații. Au fost proiecte în care am crezut, pe care le-am susținut, proiecte care din păcate nici la acest moment nu au fost demarate. Și aici vorbesc despre unul dintre cele mai importante, proiectul spitalului municipal de urgență, la care nu avem nici măcar studiul de oportunitate la acest moment și cel mai probabil până la sfârșitul anului nu-1 vom avea și nu vom putea demara procedurile. Vorbim despre un C.S.M. cu o durată de viață pe care o știm cu toții și o perioadă grea prin care a trecut și nu s-a întâmplat nimic. Vorbim despre, până la urmă și sportivii Petrolului, care în nenumărate rânduri m-au oprit pe stradă și m-au întrebat ce se va întâmpla cu Petrolul Ploiești și cu marca?

Lăsând la o parte că nu sunt o cunoscătoare în mod special a fotbalului, nu am reușit să răspund nimic. Pentru că administrația ploieșteană le-a promis mărcile pe de o parte, pe de altă parte îi trimite în momentul de față la licitație pentru a câștiga aceste mărci.

Așa cum am spus, vă mulțumesc și pentru experiență și pentru binele făcut.

Vă doresc mult succes în continuare și să sperăm că de acum încolo lucrurile se vor mișca!

Dl George Sorin Botez

Vreau să spun și eu câteva cuvinte. Nu sunt de la revedere, pentru că oricum nu ne luăm la revedere.

Să știți că personal și colegii, am apreciat în mod deosebit prestația dumneavoastră, și sunt absolut convins, chiar dacă noi doi am început o relație mai tumultuoasă, o 5

suspendăm să zicem, cu zâmbetul pe buze. Dumneavoastră ați fost în opinia mea, unul dintre consilierii care s-au preocupat.


Nu vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce ați făcut, ci sunt absgl un viitor nu foarte îndepărtat o să ne întâlnim în alte condiții. ''

Felicitări pentru ce ați făcut!

DI Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

In primul rând, stimată colegă, vreau să vă spun și să vă mulțumesc că ați făcut parte din echipa noastră. Eu apreciez deosebit aportul dumneavoastră la proiectele pe care le-ați exemplificat pentru municipiul Ploiești. Să știți că ne pare rău unora dintre noi că ați plecat din consiliu pentru că erați într-adevăr o voce puternică a Partidului Național Liberal în acest consiliu. încă o dată vă mulțumesc, stimată colegă!

Dra Enache Cristina Ana - Maria

La revedere și mult succes!

PI George Sorin Botez

Fără nici cea mai mică plăcere, supun la vot acest proiect:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

5

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Cosma Marcian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Din acest moment, consiliul are 26 de membri, existând un loc vacant.

Dacă tot vorbim de asta, înainte de a trece la punctul următor, pentru a nu exista dubii referitor la modul în care urmează să votăm, am solicitat un punct de vedere oficial secretariatului și juridicului instituției, prin care să ni se confirme, în raport de noua situație apărută cu domnii viceprimari, care este structura votului, mai exact care sunt majoritățile, numărul de voturi necesar pentru adoptarea hotărârilor.

Punctul de vedere al mânuitorilor legii, ca să spunem așa, este următorul:

Consiliul local este format din 27 de membri și se păstrează majoritatea:

Adică: pentru hotărârile de patrimoniu vom avea nevoie de 18 voturi și mai există două categorii de hotărâri, cele care se iau cu majoritatea consilierilor în funcție, deci cu 14 voturi și celelalte care se iau cu majoritatea consilierilor în funcție participanți la ședință, și asta rămâne de văzut în funcție de câți vom fi la momentul respectiv.

Concluzia este, că deși intervine acest incident legat de cele două voturi, numărul voturilor necesare pentru adoptarea hotărârilor rămâne același: 18,14 sau majoritatea celor prezenți.

Acum avem un loc ocupat mai puțin. Consilieri în funcție sunt 26. Vorbesc pentru 27. Avem și un punct de vedere, înregistrat cu nr. 50 cu data de astăzi, pe care îl predau secretariatului cu rugămintea de a fi la mapa ședinței de astăzi.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pr^d bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Casei de Cultu^j, Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Staicu.”

ectificareaDacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi ”pentru”.

A**

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești -inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Gheorghe Sîrbu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu Gheorghe.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2017 - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


24 de voturi ”pentru”.

A&&

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi „Proiect de hotjM&fo' conturilor anuale de execuție pe anul 2016 ale bugetului locafef^ _           „_____

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri^^Jpr^^^J^getului creditelor interne - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilieriF'Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Zoia Staicu.”

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu sunt alte discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


23 de voturi „pentru”.

Un consilier nu participă la vot.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2017 - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu si Zoia Staicu.”

9

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

24 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2016 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești- initiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia-Oana Sălceanu și Gheorghe Sîrbu Simion.”

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

DI George Sorin Botez

Dacă nu sunt alte discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

23 de voturi ”pentru„.

Un consilier nu participă la vot.

Ploiești pe traseul Iași, Chișinău, Cernăuți și Alba Iulia stabilit în cadrul proiectului “Caută eroii la tine acasă”, după cum urmează:”

Dna Stanciu Mariiena

La nivelul comisiei pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport s-a propus să meargă în această acțiune domnii consilieri locali Văduva Sorin și Sicoie Florin Lucian.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte propuneri supunem la vot votul deschis:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

Supunem la vot cele două nominalizări: Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi ”pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

24 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind trecerea pe cheltuieli a componentelor constatate lipsă la obiectivul de investiții „Reabilitare sistem de iluminat public al municipiului Ploiești” - inițiat de consilierii Paul Alexandru-Palaș, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Gheorghe Sîrbu-Simion.”

Dacă nu sunt discuții supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 7 "abțineri” ale consilierilor Dinu Marius, Botez George Sorin, Vîscan Robert, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Popa Gheor^he^&^^ag Iulian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

.***.. '

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotăra^ pTi^ițid^apro.barea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municip ZlT<1 ^e^tfymițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul


Mulțumesc domnul Președinte!

Citesc în raportul de specialitate al domnului Primar, raport cu care nu am absolut nimic, este însușit de către domnul Primar prin semnătură, spune undeva că solicită transformarea gradului profesional din principal în în superior al funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic, clasa I din cadrul serviciului Juridic - Contencios, Contracte.


Deoarece consider că este momentul să dăm șansa unui tânăr, propun, nu modificarea Raportului de specilitate, pentru că așa cum am spus la începutul intervenției mele este însușit sub semnătură, ci în textul hotărârii de consiliu, ca transformarea să se facă în sensul de a fi modificat gradul profesional din principal în debutant nu în superior. Și astfel, dăm șansa unui tânăr să ocupe un astfel de loc. Vă rog să supuneți la vot propunerea mea.

Dl George Sorin Botez

Cu mare drag, dar cred că trebuie să modificăm într-o anexă.

Supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 15 voturi "pentru” și "abținerile” consilierilor Sîrbu Gheorghe, Staicu Zoia, Popa Gheorghe, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Tudor Aurelian, Bolocan Iulian...

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Domnul Puiu Neagu, cum votați?

Dl Tudor Aurelian

Având în vedere problemele pe care le avem la juridic, nu putem să aducem persoane cu experiență?

Dl George Sorin Botez

Vă spun eu cum e cu experiența. Știu profesioniști care s-au născut "talent" și or să moară ”speranță”. Stau băgați într-un birou, nu s-au ridicat de acolo, și au dioptriile foarte mari de la jocurile pe calculator. Credeți-mă că știu. Și vezi câte un tânăr care chiar vrea să învețe. Și vreau să vă spun o chestie. Unii dintre cei mai buni avocați actualmente pe administrativ, din Ploiești, sunt cei care au lucrat în primărie și s-au format pe această zonă. Și au plecat tocmai datorită faptului, că după ce s-au format au considerat că nu sunt plătiți

pe cât ar trebui să fie plătiți. Eu unul dau credit tinerilor și mi se e normal. Aveți suficienți oameni cu experiență, dar este bun și câte un tânăr.


Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Domnul Sicoie și domnul Puiu Neagu, vă rog frumos s

Dl George Sorin Botez

Dl Sicoie, cum ați votat?

Dl Sicoie Florin

Abținere.

Dl Neagu Puiu Daniel

La fel.

Dl George Sorin Botez

Amendamentul a trecut cu 15 voturi "pentru” și 9 "abțineri”.

Supun la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 7 voturi

Cu 17 voturi "pentru” și 7 "abțineri" ale consilierilor Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Tudor Aurelian, Bolocan Iulian, Neagu Puiu, Sicoie Florin și Băzăvan Larisa proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Tudor Aurelian

Deși legea o prevede, am și eu întrebare. Care este valoarea magaziei pentru postul de magaziner? Dacă este cineva de la Parc?

Postul de magaziner presupune și gestiune. Este normal să transformăm postul și să permitem un om care nu a terminat nici liceul să ocupe un asemenea post? Mie personal nu mi se pare o.k.

Dl George Sorin Botez

Dezvoltați puțin că devine interesant. Chiar nu am înțeles logica.

Am înțeles, este în același timp și funcție de gestionar.

Dl Tudor Aurelian

Exact. Și atunci este normal să transformăm un post, care în prezent prevede măcar să ai liceul terminat, într-un post în care nu mai este obligatoriu să ai liceul terminat?

Dl George Sorin Botez

Și de unde ați ajuns la concluzia că nu mai este obligatoriu?

Dl Tudor Aurelian

Studii generale versus studii medii.


propunere, deoarece nici nouă nu ni s-a părut oportun în comisia de bu^tvfinănje^a pentru un astfel de post să aibă 8 clase. Despre asta a fost vorba.

Dl George Sorin Botez

In condițiile acestea, cred că avem un amendament.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asta voiam să spun, că propun un amendament.

Dl Andrei Gheorghe

Tot în comisia 1, cei de la Parcul „Constantin Stere’’ au solicitat transformarea acestui post, deoarece de trei ori a fost scos la concurs și nu s-a prezentat nimeni. De asemenea, doamna Angelescu a spus că nu există nicio problemă în ceea ce privește

transformarea din studii generale în studii medii. Nu mi se pare nimic deosebit că pentru un post de magaziner trebuie să ai studii medii.

Mulțumesc!

Dl Tudor Aurelian

Totuși eu fac acest amendament, să nu se modifice acest post din studii medii în studii generale.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu cred că ar trebui cineva de la Administrația Parcului „Constantin Stere” să vină la microfon și să ne dea lămuririle necesare.

Dl George Sorin Botez

Este cineva de la Parc?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Nu este nimeni de la Parc.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul Președinte, având în vedere că cei de la conducerea Parcului nu sunt în sală, propun ca acest proiect să fie amânat pentru ședința următoarea.

Dl George Sorin Botez

Deci propunere de prorogare:

Cine este pentru?


-15 voturi


Cine este împotrivă? - 8 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 15 voturi „pentru’’ și 8 voturi „împotrivă” ale consilierilor Vâscan Robert, Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Sorescu Alina, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel și Cosma Marcian proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Doamna Drăgușin Paulica a ieșit din sală.


Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotăr^^^riyQid aprobarea statului de funcții la Administrația Serviciilor Sociale Comunita oi^^>4nîțiat de primar Adrian-Florin Dobre.”                                     !


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: '              .

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2017 de Instituția Prefectului - Județul Prahova - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

O           23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar A            JDobre.”


Dacă sunt discuții?

9

Dl Dinu Marius Andrei

--------------------------:--------------- Ilenei

Domnul Președinte, vă rog să aprobați ca la acest proiect de notarâțe| și domnul Sîrbu și subsemnatul, fiind membri în Consiliul de Adminiș&ație: aprobând aceste modificări de organigramă.

Dl George Sorin Botez

O să vă rog să-i treceți ca inițiatori și pe cei doi colegi consilieri.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi „pentru”.

AAA

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi, organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Dinu Marius Andrei

Același amendament, la proiectul de hotărâre privind Spitalul Municipal Ploiești, să fie trecuți ca inițiatori domnul Palaș și domnul Dinu.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi „pentru”.

AAA

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transformarea postului vacant de șef formație în post de șef birou al Bazei Sportive “Ilie Oană” din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea ilor Consiliului pip^ova Ploiești


Hotărârii Consiliului Local nr. 226/2016 privind numirea reprez Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de S.R.L., modificată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”


>2 lllUUlJLlUCLLcl " 111111dL UU JJ11111CLL ZjlLLI 1 dl 1"I? 1 Uliii JL/UUIC,

Domnul consilier Dinu Marius Andrei și-a dat demisi|g(^^^^


nevoie de o altă propunere.

DI Dinu Marius Andrei

Aș dori să-1 propun pe domnul consilier Ștefan Dănescu.

Dl George Sorin Botez

A

înțeleg că nu mai sunt alte propuneri.

Fiind vorba de vot de persoane, propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

Menționăm că domnul Dănescu Ștefan nu participă la vot.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului consilier Dănescu Ștefan: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

22 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată și completată - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Domnul Pană și-a dat demisia din comisia de specialitate nr. 7 și urmează să propunem un înlocuitor.

Dl Mateescu Marius

A

II propun pe domnul consilier Paul Palaș.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palas, sunteti de acord?

9 y                 9

DI Palaș-Alexandru Paul

Nu. Vă mulțumesc mult! Mă onorează propunerea dar nu aș propune să prorogăm acest proiect și să mai cumpănim un pic


Dl Văduva Sorin

A

II propun pe domnul consilier Mateescu Marius.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot nominalizarea domnului consilier Mateescu Marius:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui candidat înscris în lista scurtă pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cine ne spune despre ce este vorba?

Dna Vasile Maria - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice

în lista scurtă întocmită de comisie, sunt două persoane, domnul Crețu Ionuț și doamna Gogu Maria.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, vă rog să vorbiți la microfon să vă auzim.

Dna Vasile Maria - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice

Raportul comisiei de selecție menționează două persoane și anume domnul Crețu Ionuț și doamna Gogu Maria. Domnul Crețu Ionuț cu un punctaj de 98,75 de puncte și doamna Gogu Maria cu 97,1 puncte.

Dl George Sorin Botez

Și noi ce trebuie să facem?

Dna Vasile Maria - Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice


Trebuie numită una din aceste două persoane.

Dl Cosma Marcian

Acolo a funcționat o comisie de evaluare care a acordat u spuneți că nu contează până la urmă punctajul, din cum ați prezici

Dl Palaș-Alexandru Paul

După punctaj, este clar că domnul Crețu este deasupra doamh

r, că aș vrea


să supun atenției dumneavoastră, următoarea chestiune: o fi oare incompatibilitate între două funcții în două instituții diferite? Să fii membru în consiliu de administrație al unei regii care dă comenzi unei societăți comerciale în care ești membru în consiliul de administrație? Să ne gândim.

Dl George Sorin Botez

Dacă ne si dezvoltați.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Unul dintre cei doi, domnul Crețu este candidat pentru funcția de administrator la Regia Autonomă de Servicii Publice și nu știu dacă a fost nominalizat membru în consiliul de administrație la S.G.U. Pentru că și acolo era pe listă.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena, s-a încheiat procesul de selecție la S.G.U.?

Dna Stanciu Marilena

Nu. Mâine. Nu s-a făcut nicio nominalizare.

Dl George Sorin Botez

La ora asta înțeleg că nu este nicio incompatibilitate, nefiind finalizată procedura.

Dl Vâscan Robert

Propun prorogarea proiectului de hotărâre. Aș vrea să-i spun domnului Palaș, că am avut și alți membri în consiliile ambelor societăți. Aceeași membri. Și la S.G.U. și la R.A.S.P. au fost mai mulți membri care erau în ambele consilii. Și nu a fost nicio problemă atunci.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Iar eu vă spun că sunt de acord cu prorogarea.

Dl George Sorin Botez

Atâta timp cât nu există o situație de incompatibilitate, nu văd niciun fel de motiv pentru prorogare. Chiar nu există. Dacă doriți o prorogare pe alt temei, dar nu acesta.

Dl Văduva Sorin

Trebuie să luați în calcul că domnul Crețu este președintele C.A.-ului provizoriu acum. Deci până mâine este în funcție ca președinte al C.A.-ului.

Dl George Sorin Botez

Bun. Și să spunem că ar exista o incompatibilitate. Nu are o opțiune între cele două funcții?

»

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, avem doi candidați, propun să trecem la vot.

Dl George Sorin Botez

S-a propus prorogarea mai înainte.

Dl Dănescu Ștefan


Și am înțeles că nu ați fost de acord.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan a propus prorogarea.

Supunem la vot propunerea de prorogare:

Cine este pentru prorogare? - 12 voturi

Cine este împotrivă?           - 11 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 12 voturi "pentru” și 11 voturi "împotrivă” ale consilierilor Dinu Marius, Stanciu Marilena, Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Minea Constantin Gabriel, Cosma Marcian, Sălceanu Claudia-Oana, Hodorog Bogdan și Botez George Sorin proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2A a Hotărârii Consiliului Local nr. 31/27.02.2017 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2017 și însușirea Regulamentului curselor de Trap întocmit de Agenția Națională de Zootehnie - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a w a

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile situate pe domeniul public al Municipiului Ploiești și date în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea."

Dacă sunt discuții?

9

Dl Popa Gheorghe

Ieri la grupul operativ am solicitat completarea documentației pentru a fi prezentată la licitații.

9

Dl George Sorin Botez

Considerați că ce este cu roșu pe ecran reprezintă ceea ce am discutat ieri?

Dl Popa Gheorghe

Da.

Dl George Sorin Botez

Și sunt amendamentele dumneavoastră.

Cine este pentru aceste amendamente?           - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi "pentru”.

O A Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate cu am^qarnentel Cine este pentru?       - 23 voturi

;obate:


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi “pentru”.

AAA


Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 390/28.10.2014 - Lista bunurilor ce fac obiectul procedurii de delegare indirectă, în cadrul contractului “Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Sicoie Florin

Nu am nimic împotriva proiectului de hotărâre. Vreau să-mi lămuresc o neștiință.

Lucrările de artă din Ploiești, statuile, Caragiale, Libertății, la ce entitate sunt arondate? Cine este obligat să le întrețină? Care este enitatea din Primărie care se ocupă...

Dl George Sorin Botez

S.G.U. sigur nu, pentru că am văzut un comunicat în care spuneau că Statuia lui Mihai Viteazul nu este în patrimoniul ei.

Dl Sicoie Florin

Cine are în administrare statuile? Poate să-mi răspundă cineva?

Dl George Sorin Botez

Nu știu să vă spun. Mai este cineva de la Patrimoniu?

Dacă nu știți, rugămintea mea este să ne informați în scris, în primul rând pe domnul Sicoie, pentru că domnul Sicoie este un fan al acestor monumente și pe bună dreptate. Da?

Vă mulțumesc!

Domnul Sicoie, este o.k.?

Dl Sicoie Florin

Da, pentru că s-au făcut eforturi uriașe pentru restaurarea Statuii Libertății și dacă nimeni nu mai are grijă de ea, este păcat.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi “pentru”.

A A A

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației unei părți din imobilul - teren din incinta Școlii 19


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre^/^ Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr. 22/03.05.2012 prin încheierea actului adițional nr. 6 pentru imobilul din Ploiești str. înfrățirii nr. 4 în care funcționează Secția nr. 3 a Inspectoratului de Poliție Județean Prahova - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Robert Ionuț Vîscan, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea

destinației de locuință socială imobilului proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, strada Basarabi nr. 14 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

22 de voturi „pentru”.

A

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind repartizarea

de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-MariaEnache și Claudia Oana Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva?


22 de voturi "pentru”.

AAA

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotăfâ               p a

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 172/29.04.2                  rea

comisiei de negociere în vederea valorificării unor imobile aflate în fd              npet

S.A. sau achiziționării unor imobile aflate în proprietatea Conpet - inițî onsilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Robert Ionuț Vîscan și Bogdan Hodorog."

*

Menționăm că domnul consilier Palas-Alexandru Paul a revenit în sală.

w

Doamna Director Economic, înțeleg că acea interdicție despre care am discutat ieri, dar as vrea să discutăm cu totii, de achiziție de imobile, nu mai este valabilă acum.

9                                                            3    7                         9                                  7

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Conform adresei Ministerului Finanțelor, da, numai pentru 2008.

Dl George Sorin Botez

Deci această comisie, o dată constituită, are libertate deplină să discute inclusiv achiziționarea unui imobil. Și dacă se discută achiziționarea unui imobil nu sunt probleme din partea dumneavoastră cu privire la efectuarea plății. Da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Asa rezultă din adresa Ministerului Finanțelor.

9                                                                                                              9

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar răspunsul este da. Adică oamenii își pot face treaba.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Sîrbu Gheorghe

II propun pe domnul Popa Gheorghe din partea PNL.

Dl George Sorin Botez

Eu îl propun pe domnul Mateescu Marius și pe domnul Dănescu Ștefan.

Dl Dănescu Ștefan

Eu vă propun pe dumneavoastră.

Dl Hodorog Bogdan

Doamna Sălceanu Claudia-Oana

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

*


Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

a

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

AA A

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de “locuință de serviciu” spațiului locativ, proprietatea municipiului Ploiești, situat în Ploiești, strada Cameliei, nr.20, bloc 22A, scara C, et. 4, ap. 59 și repartizarea acestuia - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi ”pentru”.

AAA

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind organizarea de licitație publică pentru închirierea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Popa Gheorghe

O propunem pe doamna Zoia Staicu.

Dl Dănescu Ștefan

Am două propuneri, doamna Marilena Stanciu și doamna Sanda Dragulea.

Dl Hodorog Bogdan

Eu.

Dl George Sorin Botez

Domnul Văduva Sorin.

A

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Uniunea Salvați România pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada G-ral Traian Moșoiu nr.l A - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Cristina Ana - Maria Enache, Bogdan Hodorog, Sanda Dragulea, Marius Mateescu, si Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 21 de voturi ”pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Cosma Marcian și Mateescu Marius proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea unor locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fîe evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari și repartizarea acestora conform prevederilor legale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache și Claudia Oana Sălceanu."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuin^spciâOdesti: chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințde^d^^e^atQ^ș' proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inid§®ed^^^riiBl^ Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sar&^ff^^a^P^


Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privindjnclpderea unei ~;^^^tinate Oștilor .e d^îlîXrii Robert .^^a^iilica

Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache si Claudia Oana Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:             *

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

23 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu locativ conform Sentinței Civile nr. 14549/11.12.2015 a Judecătoriei Ploiești -inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Gabriel Constantin Minea, Cristina-Ana-Maria Enache, Paulica Drăgușin și Claudia Oana Sălceanu."

Aș vrea să facem o modificare în titlu: "privind atribuirea către domnul Răducanu Dragoș Samir a unui spațiu locativ conform Sentinței Civile nr. 14549/11.12.2015 a Judecătoriei Ploiești".

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot amendamentul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru".

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai", str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu", str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga" - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi „Proiect unei comisii care să analizeze oportunitatea achiziționării


Mihai Eminescu nr. 7-9 - inițiat de consilierii Cristian Mihai Ganea, Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, George Sorin Niculae Botez, Marcian Cosma, Marius Andrei Dinu, Constantin Gabriel Minea, Florina Alina Sorescu, Robert Ionuț Vîscan și Gheorghe Andrei.”

De ce se face această comisie? Nu venea cu propunerea de la Patrimoniu?

Pun și eu o problemă, ca să nu ne încurcăm în comisii. Una era care să negocieze cumpărarea. Asta nu negociază, asta analizează oportunitatea. Nu comisia analizează oportunitatea, ci Consiliul local analizează oportunitatea. Dau o hotărâre că apreciez ca fiind oportun să vând și numesc o comisie care să negocieze. Dar asta este o comisie care nu-i văd oportunitatea oportunității.

Repet, această comisie nu negociază, ci doar analizează oportunitatea.

Dl Sârbu Gheorghe

Să o reformulăm.

Dl George Sorin Botez

Nu care să analizeze oportunitatea. Să stabilim noi acum oportunitatea și să numim o comisie de negociere.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sârbu, cum pot să analizez oportunitatea?

Dl Sârbu Gheorghe

Venim cu amendamente și comisia să vină cu propunerea sau să negocieze să vină în fața consiliului local cu o propunere de cumpărare sau de necumpărare.

Dl Dănescu Ștefan

Eu am înțeles, dar ca idee.

Dl Bolocan Iulian

Comisia se constituie numai dacă este cazul să o achiziționăm.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Propun consiliului următoarele amendamente:

La articolul 1 „Stabilește ca fiind oportună achiziția imobilului situat în Ploiești, str Mihai Eminescu nr. 7 - 9”.

Art. 2. „Stabilește comisia de negociere”

Dl George Sorin Botez

Lăsați „aprobă constituirea unei comisii de negociere”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Art. 2 „Aprobă constituirea unei comisii de negociere pentru;;;acBfe'i|ionarea imobilului situat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 7 -membri în comisia respectivă.


Iar la Expunerea

Dl Popa Gheors

Și grupul P.N.L.

Dl George Sorin Botez

P.S.D. este.

Dna Sălceanu Pana Claudia

Și P.M.P.

Dl George Sorin Botez

Și bineînțeles colegii noștri de la P.M.P.

Să mergem și la titlu „privind aprobarea oportunității achiziției imobilului situat în Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 7 - 9 și constituirea unei comisii care să negocieze condițiile de achiziție”.

Doamna Secretar, dați viza de legalitate?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Da.

Dl George Sorin Botez

Adăugați toți consilierii prezenți.

Vreau să văd textul articolului 1. Aș vrea să trecem și localitatea, ca să nu pățim ca și cu spitalul ”din municipiul Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 7 - 9, județul Prahova”.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Aici cred că ar trebui precizat cu destinația de sală de sport. Fiindcă pot să presupun că acel imobil este mult mai mare decât sala de sport. Și noi nu negociem achiziția întregului imobil ci doar a sălii de sport.

Dl George Sorin Botez

”Cu destinația de sală de box.”

Vă rog să faceți nominalizări pentru comisie.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Botez George Sorin Niculae.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu Ștefan.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Văduva Sorin.

Dl Popa Gheorghe

Domnul Sîrbu Gheorghe.

Dna Sălceanu Claudia-Oana

Domnul Hodorog Bogdan.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții, avem un număr de trei amendamente. Supunem la vot articolul 1 reformulat:

Articolul 2 alin. 1 se reconfigurează.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.
Modificările din titlu, alt amendament. Supunem la vot acest amendament: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

a

Avem trei amendamente aprobate.

*

Fiind vorba de vot de persoane, propunem votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

23 de voturi ”pentru”.

*

Supunem la vot nominalizările:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru".

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației, faza studiu de fezabilitate «Desființare clădire - Grădinița nr. 29 str. Poștei nr. 36» - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena

Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Robert Ionut ^yîscan, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”


A

Domnul consilier Dănescu Ștefan a ieșit din sfejSf 1$

*

Aici există o propunere de prorogare.

Supunem la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotăraM Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Studiului de fundamentare privind modalitatea de atribuire a serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea și Aurelian Tudor.”

a

Domnul consilier Mateescu Marius a ieșit din sală.

a

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

21 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Robert Ionut Vîscan, Marius Nicolae Mateescu, Iulian Bolocan și Claudia Oana Sălceanu.”

Ce aveți aici cu nominalizările? Ce este, o anexă sau ce este?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Este raportul de specialitate.

DI George Sorin Botez

Duceți-mă pe textul hotărârii.

Am anexă 1. Vreau să văd anexa 1.

Ce înseamnă la punctul 9 ” Membru al Comisiei 4 a Consiliului Local Ploiești”?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Membri comisiei nr. 4 și-au exprimat dorința de a face parte din această comisie.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Dar „un membru”, „acel membru”, care membru?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Care vreți.


Dl George Sorin Botez

Deci orice membru al comisiei. Și cine-1 desemnează?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de

Dânșii stabilesc.

Dl George Sorin Botez

Dânșii, adică noi.

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Am un amendament, Inspectoratul de Construcții, nu mai dorește să... Dl George Sorin Botez

Doamnă, raționamentul pentru care dumneavoastră i-ați trecut pe domniile acelea, a fost acela de a participa la ședințe. Ori ei, dacă sunt membri supleanți, noțiunea și ideea de supleant, este cel care îl înlocuiește pe membrul titular.

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Această practică am întâlnit-o doar la Ploiești. în restul comisiilor nu.

Dl George Sorin Botez

Unde sunteți născută dumneavoastră?

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

La București, dar la Consiliul Județean Dâmbovita si la alte consilii...

Este prima oară când văd că cineva suplinește pe altcineva. Rolul membrilor supleanți este de a asigura majoritatea.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, la Târgoviște cred că se întâmplă asta, pentru că acolo se întâmplă multe lucruri interesante. Credeți-mă, pentru că am făcut stagiatura acolo.

Supleantul de asta este supleant ca să înlocuiască titularul.

Dna Hertia Cristina - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nici în Comisia Națională de Urbanism nu se întâmplă așa. Este prima oară când întâlnesc supleant o persoană anume.

Dl Văduva Sorin

Anunț că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnul consilier Dănescu Ștefan a revenit în sală.

*

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

21 de voturi „pentru”.

Domnul consilier Văduva Sorin nu participă la vot.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre.gr^^ga^pbarea Planului Urbanistic Zonal „Schimbare destinație teren din TEr (zona^f^îrtă^jfelelor tehnico edilitare) în zona Lm/IS (locuințe/instituții și servicii), m^mfic4te?ihdic^tori urbanistici și ridicare restricție de construire” B-dul Republicii, nr. lfo -^^|Wde^r|mar Adrian-Florin Dobre si de consilierii Robert Ionut Vîscan, Marius N&te^s^^S®rm^aauva și Claudia Sălceanu.”

Dna Mântoiu Anabell Olimpia

Are aviz negativ de la comisia nr. 4.

DI Vîscan Robert

Mulțumesc domnul Președinte!

Aș vrea să vă explic de ce are aviz negativ. Motivul este pur tehnic. Comisia de circulație a cerut ca drumul care deservește această locuință să fie de 9 metri. Dânșii s-au

>                                                                                               j                                                >                                                                    j

retras din axul drumului patru metri și jumătate, dar nu aveau cum să se retragă și...

Dl George Sorin Botez

La vecini.Dl Vîscan Robert

Exact. Pe cealaltă proprietate. Din acest motiv am dat aviz negativ. Este un drum adiacent din Cartierul Albert. Nu știu de ce au cerut ca acest drum să aibă 9 metri, ținând cont că în Ploiești sunt ”n” străzi care sunt de 7 metri. Dar a luat această decizie Comisia de Circulație și am dat aviz negativ din acest motiv tehnic. Nu aveau cum să se ducă la vecini și să se retragă și pe partea lor tot cu patru metri și jumătate din axul drumului. Urmând ca această situație să fie reglementată o dată cu cererea autorităților pentru celelalte proprietăți. în momentul când vor avea nevoie de autorizație de construcție pentru casele lor, să le fie adus la cunoștință că trebuie să se retragă cu patru metri și jumătate din axul drumului. Per total, proiectul nu are niciun fel de problemă și nu am avea de ce să nu-1 votăm.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Doamna consilier Dragulea Sanda a ieșit din sală.

A

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

Cu 9 voturi "pentru” și 12 „abțineri” ale consilierilor Dinu Marius Andrei, Stanciu Marilena, Sorescu Alina, Andrei Gheorghe, Dănescu Ștefan, Vîscan Robert, Tudor Aurelian, Neagu Puiu, Sicoie Florin, Sălceanu Claudia-Oana, Hodorog Bogdan și Botez George Sorin proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Detaliere condiții de amplasare pentru construire clădire de locuințe colective P+3” Str. Lăpușna, nr. IC, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin 30

Dobre si de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Sorin Văduva, Marius Mateescu și Claudia Sălceanu.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărârejf

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

J

21 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil locuințe colective S+P+3E (cu spații comerciale/servicii la parter)” Str. Democrației, nr. 5, Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Iulian Bolocan, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Ștefan Dănescu și Claudia Sălceanu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

19 voturi "pentru” și 2 "abțineri” ale consilierilor Dănescu Ștefan și Botez George Sorin.

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Detaliere condiții de amplasare pentru construire clădire de birouri P+2” Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 6 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Claudia Oana Sălceanu, Robert Ionuț Vîscan, Marius Nicolae Mateescu și Iulian Bolocan.”

*

Doamna consilier Dragulea Sanda a revenit în sală.

•a

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

20 de voturi "pentru" și 2 "abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin și Dinu Marius Andrei.

Trecem la proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S. A. - inițiat de consilierul Gabriel Constantin Minea.”

Doamna Secretar, aveți multe să ne spuneți aici.

*


Domnul consilier Palas-Alexandru Paul a ieșit din

*

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

O să fiu scurtă în ceea ce vă spun din punctul meu de vedere,

vedere că la articolul 1 apare, aprobă/respinge ajustarea tarifelor,^^j:tuăjî0îh care, dumneavoastră veți aproba ajustarea acestor tarife, vă comunic că nu'aveți viză de legalitate, raportul va fi negativ pe considerentele următoare: art. 10 din contractul 1792 din 13.09.2016, în care spune "tariful practicat nu trebuie să depășească valoarea maximă stabilită în aplicația de finanțare’’, adică pe anul 2017 tariful este de 5,25 de lei persoană/lună fără TVA, iar propunerea operatorului este de 7,09 lei precum și art. 9 lit. c din Ordonanța de urgență 196/2005, actualizată, privind fondul de mediu, în care spune "taxele încasate de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile inerte și nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2” la respectiva Ordonanță de urgență.

în ceea ce privește art. 2 din prezenta hotărâre, avizul de legalitate este doar în sensul mandatarii domnului Primar al Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova" împotriva ajustării tarifului.

Dl George Sorin Botez

Și varianta B?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Dacă dumneavoastră veți hotărî pentru respingerea ajustării tarifului, atunci avizul va fi de legalitate.


Dl George Sorin Botez

Și varianta în care aprobarea este în limita prețului de care ne-ați vorbit, 5,25 lei? Dacă este o ajustare până în 5,25 lei, este aviz de legalitate?

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Da. Până în 5,25.

Dl Sîrbu Gheorghe

Stimați colegi! Am ascultat-o cu atenție pe doamna Secretar. Problema nu este așa de simplă cum a prezentat-o dânsa. Vreau să vă reamintesc că mașinile Rosalului care face curățenie în Ploiești, au stat la rampă la Boldești foarte multe zile și nu au avut voie să intre și la noi a stat gunoiul pe străzi. Problema este următoarea, că cei care conduc rampa de la Boldești, francezii respectivi, nu prea sunt îngăduitori cu noi. Le plătim taxa de fond mediu, ne dau voie să intrăm înăuntru.

Când s-a făcut acel contract și eu sunt de acord cu poziția pe care am votat-o, între A.D.I. și Rosal, nu exista această taxă de 80 de lei/tonă plus TVA. în momentul de față, de la 1 ianuarie, s-a introdus această taxă de 80 de lei plus TVA. Rampa o facturează la operatorii de salubritate. Rosal și ceilalți operatori care duc la ei acolo. Operatorii s-au certat la cuțite cu cei de la rampă, au venit la Consiliul Județean și domnul Bogdan Toader, președintele Consiliului Județean, a dat dispoziție să fie băgat în tarif. Nu avem cum să o băgăm în tarif decât cu aprobarea consiliilor locale respective. Ori o băgăm, ori nu o băgăm.

Problema este următoarea, eu sunt de acord că nu are viză de              dacă

mâine nu putem intra în rampă sau săptămâna viitoare, unde dua^fo^U^tnPdbamna Secretar? Că francezii nu stau de vorbă cu noi, ne consideră undeva                *E)acă

îl vedeți pe administratorul de rampă de unde ne vorbește nouă, vă cn^iți^^W |

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

Domnul Sîrbu, dumneavoastră ați făcut o afirmație în primul ra^jaici^^J^salul nu știa de această taxă de mediu, dar...

Dl Sîrbu Gheorghe

Nici acum nu are termen de aplicare.

Dna Măntoiu Anabell Olimpia

De la data de 1 ianuarie 2017, această Ordonanță cu taxa de mediu a intrat în vigoare. Acest fond de mediu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă doriți să discutăm puțin și de taxa de mediu, vă spun eu doamna Secretar, că dumneavoastră probabil sunteți puțin depășită, această taxă de mediu ne-a fost impusă în 2007 când am intrat în Uniunea Europeană, ca începând cu 1 ianuarie 2017, se liberalizează piața deșeurilor menajere. Ca să nu ne trezim în România cu o groapă de gunoi unde să aducă toate cele 27 de state europene, s-a introdus această taxă de mediu fără norme de aplicare. Scrie în lege, că la operatorul final, rampa este considerată operatorul final. Dar în aceeași lege, zice că producătorul trebuie să plătească. Cine produce deșeul? Cetățeanul și unitățile teritorial administrative.

Dl Ganea Cristian

Domnul președinte, așa cum a spus domnul Sîrbu, nu suntem apărătorii nimănui decât ai Ploiestiului si ai sănătății cetățenilor.

3                  3                             3                 »

Există posibilitatea neagră, ca să spun așa, ca de pe data de 1 să nu se mai ridice gunoiul. Acum eu nu zic să se voteze pe acest preț de 7 lei sau cum s-a calculat, dar ar trebui să încercăm să găsim o cale de mijloc până se va reglementa legea. Pentru că de fapt aici nu sunt niște conexiuni bine făcute. Aș propune o pauză de consultări dacă se poate.

Dl Sîrbu Gheorghe

Președintele Consiliului Județean poate veni să ne lămurească? Pentru că Președintele Consiliului Județean conduce A.D.I. El este șeful. El este singurul care vorbește și la București. Dânsul ne poate spune.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, aici problema se pune în felul următor: ne-au mâncat puricii, ne-au mâncat țânțarii, ne-au mâncat șobolanii, pentru că anul trecut nu am avut DTT. La Parc tocmai a murit un om. Am avut atâtea probleme și ne-am lovit de anumite chestii, respectarea legalității.

Domnul Primar, dumneavoastră nu credeți că trebuie respectată legalitatea? Adică să ne cantonăm în limitele contractului?

Dl Primar

în primul rând, ar fi frumos din partea dumneavoastră să informați în mod corect și consilierii și ceilalți participanți la această ședință.

Știți foarte bine care au fost motivele pentru care nu am avut dezi'ige^ție^deratizare Șl ...


Dl George Sorin Botez

Dar am spus eu că din cauza dumneavoastră? Dacă vă simtitPdu D asta este partea a doua.


Dl Primar                                   \^o

Eu sunt cel care reprezintă primăria și aparatul de specialitate șrd&Seb^e dată când spuneți lucruri de genul acesta trebuie să clarificăm lucrurile, ca să nu rămână niciun semn de întrebare.

Dl George Sorin Botez

Nu are nimeni semne de întrebare.

Dl Primar

Ba da. Sunt foarte multe semne de întrebare. Problema este că aceste semne de întrebare știți foarte bine de unde vin, și apropos de această situație cu gunoiul menajer. Aceste discuții le-am avut încă din luna ianuarie, în condițiile în care, A.D.I.-ul, atunci când s-a ținut licitația nu a introdus această taxă. Primăria municipiului Ploiești, din momentul în care s-au aprobat de-a lungul timpului, din 2013, 2014 toate documentațiile aferente acestei licitații, nu a sesizat la momentul respectiv lipsa acestei taxe introduse în tarif. Mai mult decât atât, era și foarte complicat să o introduci, atâta timp cât exista un plan tarifar aprobat de toate consiliile locale, 103, pentru că Mizilul nu a intrat în acest A.D.I. și este aprobat și de către Consiliul Județean. Neintroducându-se această taxă, deși legiuitorul stabilește această taxă încă din 2005 și a fost legiferată ulterior în 2013.

Dacă se dorea introducerea acestei taxe, în mod normal trebuia revizuit studiul de fezabilitate în baza căruia s-a stabilit planul tarifar și se introducea și această taxă. Pentru că legiuitorul a dorit ca taxa să fie inclusă în tarif. Dacă această taxă nu era inclusă în tarif, nu era nicio problemă și era inclusă separat pe factură.

Dl George Sorin Botez

Dacă îmi permiteți, aici văd eu o contradicție foarte mare între ceea ce susțineți dumneavoastră și ceea ce susține domnul Sîrbu. Și toate astea se rezolvă prin aplicarea contractului. Că este inclusă, nu este inclusă, în momentul în care stabilim să se presteze un serviciu, s-a spus eu pentru serviciul acesta atât solicit. Și s-a câștigat licitația. Corect? Există posibilitatea să majorez...

Dl Primar

Există, pentru că a existat un viciu în ceea ce privește construirea...

Dl George Sorin Botez

Nu știu dacă a fost un viciu.

Dl Primar

Atunci de ce nu se poate introduce această taxă?

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar dacă îi spun acum să fie de acord cu 7 lei, spune că nu este de acord că nu scrie în contract. Dumneavoastră spuneți că am putea să votăm 7 lei.

Eu unul nu votez 7 lei.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nici eu nu spun să votați 7 lei. Nu am spus să votați 7 lei


Problema este următoarea. Când s-a stabilit taxa de care s-a avut în vedere această taxă.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Și noi cum punem problema acum?

Dl Sîrbu Gheorghe

Operatorul vine și spune, la un calcul simplu....

Dl Primar

Mai mult decât atât, operatorul a introdus această taxă în tarif, fără să aibă acordul A.D.I.

Dl George Sorin Botez

Nu ies din contract, cum spune doamna Secretar?

Dl Sîrbu Gheorghe

, Când s-a făcut contractul și planul tarifar, nu s-a avut în vedere această taxă. Sigur ieșim din contract.

Dl George Sorin Botez

Și dacă ies din contract și nu am viză de legalitate, ce vreți acum?

Dl Sîrbu Gheorghe

Să nu votăm. Dar trebuie să ne asumăm și riscuri. De la 1 nu mai are cine să ne ia gunoiul.

Dl George Sorin Botez

Eu sunt de părere că dacă este să modificăm contractul și ne încadrăm în contract, dacă acel contract, astăzi la vot, arată într-un anumit fel și are un preț maxim, eu nu-1 pot depăși. Că e cu taxă, că e fără taxă, că e cu 7 taxe, cu 9 taxe, nu mă interesează. Dar acolo scrie că nu poți să-i plătești mai mult de 5,25 lei, parcă. La ora asta cât este?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

4,94.

Dl George Sorin Botez

Pot să-i dau până la 5,25 lei. Acum, ce o mai face legiuitorul...

Adică, chiar nu vreau să fiu pus în situația să aștept si eu legea aia de grațiere.

Dl Sîrbu Gheorghe

Dacă A.N.A.F.-ul îl obligă și îl bagă în insolvență pe Rosal, Vitalia nu-i plătește și îi ține la poartă, noi trebuie să luăm o măsură. Unde ducem gunoiul? Vitalia, aduceți la mine dar plătiți taxă.

Dl George Sorin Botez

S-a propus o pauză de consultări.

Dl Ganea Cristian

Domnul Vasile Ionescu, să se găsească o posibilitate?

Dl George Sorin Botez

înțeleg domnul Ionescu, că pentru propunerea de 7,09 aveți un raport negativ...

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Da, am analizat toate documentațiile puse la dispoziție...

DI George Sorin Botez

De la comisia 3 de utilități este negativ, de la juridic este negatjy<® djscutăm?


să votez ceva împotriva contractului. Aveți o variantă B?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Varianta B ar fi fundamentarea tarifului la 5,24 lei, cu introducerea cheltuielilor pe salariul minim de la 1200 la 1450 așa cum era structurat, respectiv diferența de taxă de rampă.

Dl George Sorin Botez

S-a discutat cu partenerul contractual? Ce a zis?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Până acolo ne ducem. Partenerul contractual cu A.D.I. ar trebui să introducă taxa

care consideră el.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul director, când ați fundamentat tariful de 5,25 lei, ați avut în vedere valoarea taxei de fond mediu 80 de lei/tonă plus TVA?

DI Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu are cum să intre taxa de mediu.

DI Sîrbu Gheorghe

Da sau nu?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu mă întrebați pe mine că nu fundamentez eu, domnul consilier.

Este fundamentat de operator. Dacă îl analizăm, nu are.

Dl Sîrbu Gheorghe

Este trecută și taxa fond mediu?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Nu.

Dl George Sorin Botez

Atunci, pun și eu o întrebare pe care am auzit-o de la cineva mai implicat decât mine.

Dl Sîrbu Gheorghe

Tariful pe anul 2007, fără taxă.

Dl George Sorin Botez

Haideți să găsim o soluție.

Luăm o pauză de cinci minute.

PAUZĂ

Reluăm ședința. Dăm cuvântul domnului Președinte al Consiliului Județean -

Bogdan Toader


Dl Bogdan Toader — Președintele Consiliului Județean Prahow

Bună ziua!

Domnilor consilieri, domnul Primar, domnilor viceprimari, c colegi de la ALDE.                                           |

p^edinte


Am înțeles că domnul Sîrbu a solicitat prezența mea aici îi A.D.I. Aș vrea să fac două mențiuni, fără să se supere nimeni.

Sunt președinte la A.D.I. In cadrul A.D.I. am același vot ca oric^&iiareteritorial-administrativă, inclusiv Ploieștiul. Consiliul Județean, nu are atribuții, iar calitatea mea de președinte, temporar, cât este ea, președinte al Consiliului Județean, nu are legătură cu A.D.I.-ul. Singurul lucru care ne leagă, este, proiectul pe fonduri europene, Mașter Planul pentru recepționarea deșeurilor.

In privința A.D.I., s-au făcut mai multe solicitări către Primăria Ploiești. în luna mai, prima solicitare a fost pentru ajustarea de tarif. La trei luni de zile, societatea comercială în urma evidențelor contabile poate solicita o ajustare de tarif. A.N.R.S.C.-ul are o reglementare și spune în felul următor: dacă se observă, și domnul Sîrbu trebuie să cunoască acest lucru, necorelări între veniturile încasate și cheltuieli, trebuie intervenit prin solicitări către părțile implicate, astfel încât echilibrul să fie menținut. în varianta simplă, nu putem să introducem în faliment o societate pentru că pe urmă își pierde licența de operare și este un lucru foarte grav, nu poate opera nici aici, nici în alte părți din țară.

Din acest motiv, el după trei luni, a început în ianuarie, în ianuarie, februarie, martie, aprilie, putea să vină cu o solicitare de ajustare. Și a venit în luna mai. în ce consta solicitarea de ajustare? Vă fac un pic istoricul, ca să înțelegeți unde s-a ajuns.

Solicitarea de ajustare prevedea următoarele două lucruri: creșterea salariului minim, pentru că el atunci când a făcut fundamentarea de preț și a venit și a ofertat pentru licitație a venit cu un salariu minim pe economie pentru angajați și acum de la 750 s-a ajuns la 1450 și a solicitat ajustarea de tarif pentru creșterea tarifului. V-aș ruga să reținem ”tarif”.

Tariful la rampă este tariful perceput de operatorul rampei, de cel care administrează rampa, de la 59 de lei la 69 plus TVA ambele sume.

Pentru aceste două lucruri, a solicitat o ajustare a tarifului. Ajustarea este de 0,30 de bani. Cam atât a reieșit și în zona urbană și în zona rurală, pentru că, costurile sunt le fel pentru ambele. A fost făcută această solicitare în luna mai, nu ați dat curs. Din diferite motive: nu s-a întocmit un proiect, nu ați avut timp să studiați documentația. Nu contează.

V-am explicat un pic de unde derivă ajustarea de 0,30. De la 4,09 la 5,24.

In privința taxei la rampă, aici este o problemă mai complicată, dacă aveți răbdare două minuțele o să vă fac o expunere foarte scurtă. Taxa la rampă, așa cum este ea stabilită de către Guvernul României, prevede 80 de lei/tonă. Această taxă, în mod normal, fluctuează de la lună la lună, pentru că, cantitatea de deșeuri pe care noi toți o depozităm în rampă, nu este una constantă. în mod normal, ea ar trebui calculată lunar, pentru că ea diferă de la lună la lună. Vă pot garanta acest lucru. Mai ales când sunt sărbătorile, vă spun eu, că se atinge un nivel maxim. Toată lumea consumă mai mult și aruncă mai mult. Bun, trecem peste acest lucru. Ce au făcut domnii de la Rosal, pe lângă faptul că este imoral, este ilegal. Nu au voie să vină pe factură cu o taxă specială.

Din alt punct de vedere, legat de moralitate, este mai corect decât ce încercăm noi să facem, să introducem taxa în tarif. Din ce cauză? Pentru că ea apăr^^țfâx^^ar apărea cum am spus, diferențiat lună de lună. Adică chiar era foarte cor^țvC’âte?tdne^ahi dus, atâtea plătim. Dacă noi, acum facem o medie, și am făcut o medie                  tarif,

este ilegal. Și vă spun și de ce. O.P.C.-ul spune în felul următor: nQÎ-âpj^gWintdmtract, cum are Rosalul cu cetățeanul respectiv. Noi putem să emitem Ta^ur®Fj^a/acelui contract, exact cu suma stabilită în contract. Nu putem să venim ctf^ftș -‘sj^Ș^Corect?  Sunt două părți care trebuie respectate. Plus că au venit retroactiv. Iarăși hueste normal.

Din acest motiv, A.D.I.-ul a considerat, din discuțiile pe care le-a avut cu Ministerul Mediului și cu reprezentanții A.F.M.-ului că cel mai corect, astfel încât să se poată plăti această taxă, este să fie introdusă în tarif. Ca să fac o mică paranteză, toți ceilalți salubriști cam asta au făcut. Vă pot da câteva exemple. Domnul Sîrbu cât percepeți? 8 lei. Unde percepeți 8 lei? Aici aproape.

Dl Sîrbu Gheorghe

7,80 lei.


Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

îmi cer scuze, 7,80 lei. Plus TVA sau fără TVA?

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu aici aproape, la Șotriile. Fără TVA.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Vă dau un exemplu mai elocvent, Brașovul are 9 lei. Constanța 9 lei. Toate municipiile, să știți, că acesta este tariful.

V-am dat un exemplu. Ce s-a întâmplat? Pentru că noi A.D.I.-ul și nu numai noi A.D.I.-ul, nici primăriile, să știți că nu sunteți singurul consiliu local care nu dorește să aprobe acest tarif, mai sunt câteva consilii care nu doresc aprobarea pentru că au în vedere protejarea cetățenilor de un cost suplimentar, ceea ce este și normal. Ce se întâmplă, în acest moment, salubristul care își desfășoară activitatea în zona doi și șase, are datorii pe această taxă, undeva la 3,8 milioane de lei, bani pe care este dispus să-i piardă, pentru că neavând tariful aprobat, nici nu are cum să-i solicite de la cetățeni. Corect domnul Sîrbu? Dar problema este ce se întâmplă din acest moment încolo? Dacă nu se aprobă tariful de 7 lei, să presupunem că se aprobă cel cu 0,30 bani, ajustarea care este și normal să o solicite să se și aprobe. Vom ajunge iar în situația de la 1 iunie peste două zile, rampa, care este un operator privat va spune, eu nu am colectat de la cel care operează taxa, pun iarăși barieră.

Am analizat toate variantele. Dacă rampa nu încasează, A.N.A.F.-ul, vine și spune în felul următor: tu rampă, tu Vitalia, ai de plată conform legislației în vigoare, taxa către A.F.M. Nu ți-ai dus la îndeplinire. Se întâmplă la trei luni. Așa sunt controalele făcute, dacă nu mă înșel eu, domnul Sîrbu, și ne închide A.N.A.F.-ul rampa, care cred că este mai grav un pic, pentru că dacă este să analizăm, mai convenabil este să ne închidă el decât să ne închidă altcineva, pentru că atunci chiar nu mai putem să o deblocăm ca și situație.

Premisa de la care trebuie să plecăm este că această taxă este stabilită legal. Respectă legislația în vigoare. Ce mi se pare mie că nu este normal, deși A.N.A.F.-ul, să știți că am cerut punct de vedere, are altă părere, este ca la această taxă de 80 de lei să se perceapă și TVA. Pentru că din ce știu eu, TVA-ul este taxa pe valoare adăugată. Iar asta este o taxă.Și ar fi taxă la taxa. Aceasta este opinia personală, v-am spus. Nu este îrffhhedS ceea ce spune A.N.A.F.-ul.

Variante multe de lucru, din ce am discutat cu domnul Dobre, că am avut discuții și la Minister. în acest moment se folosesc radi solidaritate, care nu este normal. Noi, să presupunem că am Extraordinar de civilizat. V-am spus să presupunem, că trebuie să pleca^dj^fej^misa aceasta, avem niște cetățeni educați care pot să colecteze selectiv. Ia? dacă noi, ne îndeplinim țintele, nu știu, de 20, 30, nu contează, să se stabilească o țintă, noi ar trebui dacă îndeplinim aceste ținte, să nu mai plătim această taxă. Și ceilalți care nu reușesc, să o plătească.

A

In acest moment, datorită presiunii de inffingement de la Uniunea Europeană, toată lumea este la același nivel și toți suntem poluatori și nu contează că respectăm sau nu respectăm țintele asumate, toți trebuie să plătim.

Nu pot să spun că îmi convine situația în care suntem, ca județ vorbesc acum, nu eu ca președinte sau domnul Dobre ca primar al municipiului Ploiești. Nu, nici celelalte localități. Nu îmi convine din alt motiv. Trebuia să știm de această presiune, să știm de acest inffingement, să ne pregătim într-o manieră corespunzătoare, să încercăm foarte mult să educăm populația să colectăm și să facem astfel încât să avem o infrastructură pentru colectarea selectivă. Și atunci, puteam să jonglăm între cantitățile colectate și taxa aferentă.

V-am spus exact ceea ce știu, v-am spus exact ceea ce se poate întâmpla, votul este al dumneavoastră și este dreptul dumneavoastră încredințat de către cetățeni. Mai mult nu pot să fac nici ca președinte A.D.I., pot doar să vă spun că Rosal a fost sancționat că nu poate percepe retroactiv această taxă, nu o poate încasa de la populație, neavând un contract valabil. Vă spun, că dacă veți aproba, după ce veți aproba, în situația în care veți aproba, v-a trebui Rosal-ul să-și facă acte adiționale la contractul pe care îl are în vigoare, pentru că abia atunci poate percepe acea factură de gunoi majorată și vă mai pot spune că factura de gunoi se consideră titlu executoriu.

Acestea sunt lucrurile pe care le știu, le cunosc și le spun. Mai mult de atât, nu știu ce variante vom avea.

Ce pot să vă spun, v-am spus, tarifele percepute în alte județe unde salubriștii se descurcă, vă pot spune în aceeași măsură că au fost discuții pentru reducerea taxei, anularea taxei, plătirea taxei pe ținte asumate de colectare selectivă și nu în ultimul rând pentru eliminarea definitivă a taxei de 100 de lei pe cota de 15% care este o taxă care revine primăriei. S-a pus chiar în discuție plătirea acestei taxe de către U.A.T. Iarăși, un motiv ar fi că U.A.T.-ul nu este pregătit corespunzător cu infrastructură astfel încât să declare că cetățeanul este singurul poluator, având la dispoziție mijloacele necesare, astfel încât să poată plăti primăria pentru cetățenii pe care îi are în grijă. încă nu s-a stabilit nimic. încă suntem la stadiul de discuții și în Parlament pe modificările acestei... Este în dezbatere publică, să fiu mai exact. Au fost și reprezentanți ai U.A.T.-urilor la aceste dezbateri.

între timp, noi avem această situație. Faptul că Rosal-ul nu încasează taxa, faptul că Rosal-ul nu plătește la rampă taxa, faptul că rampa o să spună ”stop”. Nu am o variantă optimă de lucru. Vă spun ceva, suntem cu toții într-o situație gravă, cum am menționat.

Ce o să vă propun eu. O să vă propun următorul lucru, pentru cgg^gi^aiceastă discuție cu domnul Dobre. Ajustarea nu cred că este o problemă, este un h^^'ăbșbl't^ l^^l, o cerință legală și justificată, fundamentată din ce am înțeles, că aveți mnuam^nferba\3©ia domnul Vasile. In privința celor 7 lei, în ședința A.D.I. mâine sdLvat luă:ffii3iscwe majorarea. Un leu la zona rurală și doi lei la zona urbană. Din punctul mep de^ye^^este incorect un lucru și vi-1 explic imediat. Nu știu dacă se va aproba mâine. Ma(fciultej^irnării nu au emis încă hotărâri de consiliu local. Pentru a se obține o mărire în cadrul A.D.I. trebuie votul a două treimi din toți membri. Toată zona respectivă. Deci mâine s-ar putea să nu avem o hotărâre clară.


Ce vă pot spune, diferența între municipiul Ploiești și celelalte localități urbane din Prahova este alta. Faptul că populația generează cam 3000 de tone și persoanele juridice generează cam 2000 de tone. Corect este să suporte absolut toată lumea. Și persoanele juridice și fizice. Dacă la zona rurală vorbim de 90% persoane fizice, la zona urbană vorbim de o cantitate mare de deșeuri. Deci tariful la populație efectiv, ar trebui să nu crească chiar cu doi lei, dacă mă întrebați pe mine, ci 1,40 - 1,50 lei. Și firmele, pentru că și ele sunt mari generatoare de deșeuri, să suporte.

Dar este o întreagă discuție, și vă spun ceva: trebuie o analiză foarte clară, în funcție de datele prezentate de Rosal, cât la sută reprezintă din cantitatea generată de deșeuri, cât înseamnă populația efectivă, persoanele fizice și cât înseamnă persoanele juridice. Și abia apoi putem să avem o bază de la care să plecăm.

Dar, până una alta, eu v-am expus absolut tot, restul depinde de dumneavoastră și cum analizați situația. Domnul Dobre cunoaște situația și a participat la discuții.

Dl Primar

Domnul Președinte, discuția care a avut loc legat de acest proiect de hotărâre, s-a referit la posibilitatea depășirii acelui plan tarifar care a fost aprobat de către toate primăriile, consiliul județean, etc.

De fapt aici a existat punctul de vedere al Secretarului și Direcției Juridice, etc. și discuția care a avut loc.

A

In ceea ce privește această majorare, justificată să spunem, prin majorări de salarii, de la 1.250 la 1.450, de diferența taxei de la 59 la 69 de lei, nu cred că ar fi constituit ?? consiliilor locale pe această temă. Problema este dacă acest tarif de 5,25 lei, stabilit prin planul tarifar aprobat, poate sau nu poate să fie depășit, în condițiile în care, autoritățile centrale spun că această taxă trebuie inclusă în tarif.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Doamna Geanina, ce am făcut noi în privința depășirii? Eu știu că am trimis o adresă la A.M.I. să ne aprobe să depășim acest plan tarifar.

Reprezentant Consiliul Județean Prahova

Nu am primit niciun răspuns.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

A

In momentul în care s-a accesat fondul european, s-a stabili o valoare totală de contract. Valoarea totală de contract nu este depășită, din cauză că în analiza acesteia s-au luat în considerare datele statistice ale populație. în mod normal, Ploieștiul, dacă este să ne referim la populația din statistică, are 248 de mii. Cât are doamna Geanina?

Reprezentant Consiliul Județean Prahova

Acum, 209. După ultimul recensământ.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean

Și noi cât am luat la licitație?

Reprezentant Consiliul Județean Prahova         fnSf

260.                            (pi .«/ H

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului JudetearfPrahova

Deci, s-a luat în considerare când s-a făcut caietul de sarcihfti s^aosțamlit valoarea totală a contractului, 260 de mii. Nefiind atât de multă populațienu'cTsă se ajungă la valoarea contractului vreodată. Dar, planul tarifar a fost o condiție impusă de A.N.R.E. Noi am făcut o solicitare A.N.R.E. să ne dea o derogare de la respectarea acestui plan tarifar. Este corect și ce a spus juridicul dumneavoastră și doamna Secretar sau nu știu cine a făcut analiza. Este foarte corectă afirmația, că în mod normal nu putem depăși. Dar, în mod normal, nu trebuia să avem nici taxă. Pentru că nici nu suntem asemenea generatori de deșeuri.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu plătește taxa de fond-mediu.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Nu știu. Dumneavoastră o plătiți la rampă?

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu. Am de dat un miliard și jumătate.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Vedeți, tocmai asta este. La fel Vitalia către Rosal. Dar la un moment dat, se va opri sistemul. Corect?

A,

Eu v-am explicat. In acest moment suntem într-un cerc vicios, în care rezolvarea, sincer, o constituie doar legiuitorul care a instituit această taxă și doar el poate oferi normele clare de aplicare. Până atunci, eu o să vă rog să analizați situația cum considerați mai bine, să ne spuneți punctele de vedere și vom încerca să facem în așa fel încât sistemul acesta să nu se oprească.

Vă rog, domnul Palaș. Am văzut că vă notați.

Dl Palaș-Alexandru Paul

înțeleg că mâine este ședința A.D.I. Da?

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Da, domnul Palaș.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ce s-ar întâmpla dacă am amâna dezbaterile în ședința A.D.I., în condițiile în care, înțeleg că nici alte primării nu au luat o decizie în acest sens, până primim un punct de vedere de la A.N.R.S.C. cu privire la acest subiect?

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

A.N.R.S.C.-ul nu reglementează legislația în domeniu și nici tarifele. A.N.R.S.C.-ul nu are nici cea mai mică atribuție, decât în echilibrarea sistemului. Autoritatea de Management este cea care ne poate oferi această derogare de la planul tarifar. A.N.R.S.C.-ul nu. Nu are nicio atribuție în domeniu, decât reglementează situatiile -si^păstrează echilibrul între beneficiar și operator.

DI Palaș-Alexandru Paul


Păi tocmai aici este problema. In momentul de față eu văd qlfuptut®; Dl Bogdan Toader — Președintele Consiliului Județean PfTOOYfflVreți să vă spun ce se poate întâmpla? Și punctul dumneavoast^Sp^. venit. Ruptura se produce. Noi, în acest fel, dacă taxa va exista și nofnh-V^â^roba, să presupunem că taxa rămâne 80 și noi nu o aprobăm, Rosalul nu are tarif, nu poate să o plătească, Rosalul intră în faliment la un moment dat, ne dă în judecată pentru că nu le-am acordat acest drept.

Dl Sîrbu Gheorghe

Cu Vitalia la fel, a câștigat 4 milioane și jumătate de euro.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Același lucru s-a întâmplat la Vitalia, care opera în Bistrița, și pentru care nu s-a acordat majorarea de tarif de către Consiliul Județean, și au trebuit să intre în faliment. Au dat în judecată Consiliul Județean de acolo, care sunt și proprietarii rampei și au câștigat patru milioane. Exact pierderea pe care au avut-o de suferit de pe urma consiliului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Președinte, avem un mix de factori aici. Pe de o parte, probabil o imperfecțiune legislativă, pe de altă parte atitudinea firmei de salubritate care a venit și a impus fără nicio bază legală, în opinia mea, acea taxă de factură.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Am spus că este ilegală.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da, dar și nevoia probabil de echilibru financiar. Aceste lucruri au început să apară în societatea prahoveană, pentru că nu vorbim numai de Ploiești. Facturarea asta înțeleg de la Primar că s-a produs în tot județul, acolo unde A.D.I. funcționează, unde această firmă lucrează. S-a produs de vreo două, trei săptămâni, poate o lună. Prima factură pe care am primit-o eu cu taxă la firmă mărită, cred că este de acum o lună de zile.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Corect.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Bun. Acum au apărut informațiile, mai nou, am văzut proiectul de hotărâre astăzi, înțeleg că mâine este ședința A.D.I. Totul este pe repede înainte, în contextul în care, scuzați-mă, o firmă nu dă faliment într-o zi. Eu cred cu tărie, că dacă am amâna acest proiect pentru câteva zile, zile în care să ne strângem informațiile pertinente, zile în care să înțelegem ce s-a întâmplat cu mărirea de 38 de procente a tarifului care s-a produs de la 31 decembrie la 1 ianuarie pe salubritate. Să vedem ce costuri au dus la această mărire, să vedem de ce mărirea propusă este atât de mare de la 4,9 la 7 lei. Sunt niște întrebări la care vrem și noi niște răspunsuri. Iar eu cred că astăzi, acum, aici, fără aceste informații, nu suntem în măsură să luăm o decizie. Sunt absolut convins că toți colegii noștri sunt responsabili și nimeni nu își dorește să ajungem în situația invocată de domnul președinte de ședință George Botez. Nimeni nu își dorește treaba asta și cu responsabilitate sunt

convins că o vom rezolva. Dar haideți să amânăm această                   și pe

dumneavoastră să fiți mesagerul nostru în A.D.I. Să amânăm acda^fâj^i^oOTbva zile, până ne lămurim cum stau lucrurile și poate într-un anumit mafignt^^^&hiajataecizie, poate cea mai bună pentru toate părțile, pentru că nimeni nu 'țsE;d(^H®ă^mână cu gunoiul în poartă.

Mulțumesc!

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Și eu vă mulțumesc!

Eu sunt invitat la această ședință, nu pot să fac nicio propunere. Eu doar v-am explicat situația de facto. Vă pot spune de asemenea, că unele dintre informațiile pe care le aveți nu sunt în conformitate cu realitatea. în primul rând situația este de două luni de zile, de când s-a închis prima dată rampa de la Vitalia și nu a mai primit când a trebuit să ducă operatorul, iarăși un pic imoral, pentru că nu mai respectă fluxul aprobat de către Mașter Plan la rampa de la Văleni. Atunci a apărut prima situație de felul acesta.

Numărul doi, taxa. Taxa de mediu de 80 de lei, a intrat în vigoare la 1 ianuarie.

Numărul trei, ca să vă răspund ce s-a întâmplat cu creșterea tarifului, vă spun un lucru și nu acuz pe nimeni. Cine a ținut tariful la 3,50 lei sau cât a fost tariful la Ploiești până în acest moment, l-a ținut fictiv. în sensul că a fost ținut foarte jos, acoperindu-și cheltuielile din altă operațiune, dacă vreți să fiu mai exact, din CCP. Dacă știți ce este CCP-ul, vă pot furniza mai multe informații. CCP-ul care pe vremea domnului Calotă era un tarif destul de mic, acum este trei milioane de euro.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ce este CCP-ul?

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Spălatul stradal. Curățenie căi publice. Vedeți cât a fost pe vremea domnului Calotă, cât a ajuns pe vremea domnului Volosevici și vedeți cât este acum. Este vorba de 3 milioane. Din acest motiv tariful din 2011 nu s-a schimbat. Uitați, știe foarte bine domnul Primar. Dar eu vă spun ceva, tariful de 3,5 lei pentru un oraș ca municipiul Ploiești, vă pot spune că orice firmă normală ar da faliment în acele condiții. Dacă vreți, vă aduc 5, 6 salubriști importanți. Nu există tarif de 3,5 lei. Ați avut un tarif subvenționat din altă parte. Lucru pe care mi-1 asum când îl spun și vi-1 garantez. Tariful normal în orice municipiu, v-am spus, este 8-9 lei. Nu există municipiu de talia Ploieștiului, și nici zone mai sărace dacă vreți, nu există tarif mai jos. Nu se poate face. Dacă mă întrebați pe mine. Dacă e să luăm o fundamentare clară a costurilor, nu se poate face. V-am spus, v-am dat explicații de unde a fost creșterea de 38%.

Dl Primar

Noi trebuie să ținem cont de faptul că acest nou tarif este stabilit în urma unei licitații.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Corect. Deci ei și-au asumat prețul acesta.

Dl Primar

Respectând un plan tarifar existent, apropos și de faptul că în alte județe tariful este mai mare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Primar, domnul președinte, noi mai trebuie să ne m^raT 1 lyși la o întrebare care tine de contract. înțeleg că în contract suntem invitat! la" o ere makimă anul acesta. Propunerea pe care o avem depășește acel preț maxim, ți® cț j       L £Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean PraMvaț^

Exact asta v-am spus. Ceea ce puteți normal, aproba, dacă vă ddri.ți^'daca^^Ssiderați de cuviință, îmi aleg foarte bine cuvintele, este tariful cu 5,24.


Așa cum v-a spus și juridicul dumneavoastră, așa cum v-a spus și doamna Secretar am înțeles, care nu și-au dat viza de legalitate, acel tarif a depășit planul tarifar aprobat în caietul de sarcini pentru licitația de operare în municipiul Ploiești. Și nu puteți în acest moment. Până nu vom avea o adresă de la A.F.M. care să ne permită o derogare.

Dl George Sorin Botez

Domnul președinte, o întrebare. Adresa dumneavoastră ați facut-o pe o unitate administrativ teritorială sau...

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Pe A.D.I. pentru că pe A.D.I. s-au obținut fondurilor.

Dl George Sorin Botez

Deci ar fi aplicabilă tuturor...

Dl Bogdan Toader ~ Președintele Consiliului Județean Prahova U.A.T.-urilor din cadrul...

Dl George Sorin Botez

Atunci, soluția pentru astăzi, ar fi să mergem pe variata B, cum i-am spus, unde să mergem pe un preț sub 5,25 și era 5,24, ne menținem în dispozițiile contractului și să discutăm o eventuală creștere pentru satisfacerea cerinței privind taxa, în măsura în care demersul dumneavoastră este finalizat cu un răspuns și acela este pozitiv.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Noi ne dorim doar ca sistemul să funcționeze. Este foarte important pentru cetățean să nu existe o fractură în sistem. Pentru că s-au obișnuit oamenii, știu că li se colectează

3                                     7   3

într-o anumită zi deșeurile. S-ar putea să avem o rugăminte dar suplimentară a zilelor pentru anumite tipuri de deșeuri, astfel încât dacă se va impune acea regulă în legătură cu colectarea selectivă, noi să o îndeplinim, astfel încât să nu mai fim amendați cu alte taxe pentru că această taxă, în 2018 este preconizată la 120 de lei.

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, noi acum, toți salubriștii din Prahova, intrăm în rampă, știți foarte bine, pe cuvântul dumneavoastră și pe acea notă semnată de fiecare în grafic, că în patru luni de zile plătim acea taxă.

Știți foarte bine că noi așa intrăm acum în rampă. Până mâine. De mâine vă spun eu...

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova Nimeni nu mai intră în rampă fără bani.

Dl Sîrbu Gheorghe

Ce facem în condițiile astea? Ce facem de la întâi?


Eu am ascultat. 5,25 dacă îi aprobăm acum este foarte bine pentru R( își mai echilibrează puțin cheltuielile. Dar problema taxei de fond de                plus

TVA rămâne în picioare. De la 1, băieții de la Rampă asta urmăre^Ni poartă.


Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, dumneavoastră cum ați rezolvat-o cu primăriile^

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean PrahoV

A facturat către primărie și primăria a dat stomare la factură că nu poate să-i plătească.

Dl George Sorin Botez

Nu este altă soluție domnul Președinte. Vedeți dumneavoastră altă soluție?

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Pentru că mi-ați înțeles punctul de vedere, vreau să mai fac doar o singură specificație. Situația și dacă se va debloca într-o manieră de a merge de acum înainte în regulă, să putem să achităm, să putem să plătim sau să facem astfel încât să nu mai existe acest litigiu între operatorul de salubritate și deținătorul rampei, tot va rămâne problema, a domnului Sîrbu este minoră zic eu. Doar că va exista problema cu taxa neplătită până în acel moment.

Eu v-am spus doar, că va exista o problemă, și tot legislația poate să facă, cum au făcut în alte vremuri și cred că se poate, să dea o dispensă să nu se plătească acești bani. Pentru că, am întrebat și eu ce s-ar întâmpla cu aceste sume care le colectează A.F.M.-ul.

Vă spun ceva, ar trebui să se întoarcă către autoritățile locale, pentru crearea unei infrastructuri în vederea colectării selective a deșeurilor. Sunt tot banii noștri care se duc la nivel central, ca apoi să se întoarcă către noi, pentru diverse proiecte.

De exemplu, eu deja m-am dus să depun un proiect. O stație de biogaz, astfel încât să duc la rampă ”0”.

Dl Primar

Noi am făcut solicitare către AM pentru realizarea unei rampe de selectare a gunoiului, pentru a scoate fracția uscată și umedă și pentru a scoate partea aceasta reciclabilă. Răspunsul a fost clar nu, pentru că ieșim din fluxul stabilit, etc.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahova

Eu vă mulțumesc foarte mult și sper să aveți mintea luminată.

Dl Popa Gheorghe

Domnul președinte, am înțeles expunerea pe care ne-ați prezentat-o și ne-ați mai lămurit să zic, niște lucruri. Ce trebuie să înțelegem și cred că și cetățenii înțeleg lucrul acesta, că dacă în fundamentarea care este în regulă pentru ajustarea tarifului cu cei 30 de bani până la 5,24 lei se încadrează în acel plan de tarifare și poate că nu este o sumă care să ajute foarte mult operatorul, problema care cred că ne interesează pe noi în mod deosebit este ce se întâmplă de la 1 încolo, pentru că și dacă aprobăm, și consilierii locali aprobă acest tarif ajustat la 5,24 lei, ce se întâmplă de la 1 încolo?

Adică există cum spuneați dumneavoastră riscul acesta, pentru că neavând posibilitatea de depășire a planului tarifar, tot acolo suntem. Și dacă rămânem în acest moment cu 4,94 lei și dacă aprobăm 5,25 lei de la întâi tot acolo suntem.

Dl Bogdan Toader - Președintele Consiliului Județean Prahoya^y^^

Să vă spun ceva. Ce am încercat eu să discut, cum cred că și d(MmNl-Sîrb\fOv ercat la rândul dânsului, ca operator privat, să discute cu operatorul m^pejZ>!^ ’ tarea serviciilor, în afară de taxă. O să ajutăm operatorul, pentru că el are țM)leg          jarea


serviciilor efective. Adică tariful de depunere la rampă, 69 plus Tv!^V\          *

Aș mai vrea să fac o precizare, ca să înțelegem cu toții din ce'c^ftză.șr^w aici. Tariful perceput pentru depozitarea gunoaielor la rampă în România, este-de°T0 ori mai mic decât în Uniunea Europeană. Și riscam să fi ajuns groapa de gunoi a Europei. Din acest motiv, Uniunea a stipulat foarte clar că trebuie să majorăm. Vă dau exemplu. Olanda cam 800 de euro anual. Germania undeva la 500, undeva la 40 de euro pe lună. Atât plătește un cetățean pentru acest serviciu. Noi fiind foarte ieftini eram foarte tentanți pentru cei care voiau să depoziteze aici gunoiul. Cred că este și o măsură pentru a evita acest lucru. Să știți că am avut nenumărate discuții pe această temă.

Dar, momentan avem o legislație în vigoare, o taxă în vigoare și mai mult de atât nu știu ce să vă spun.

Mulțumesc frumos!

Dl George Sorin Botez

Și noi vă mulțumim!

Haideți să vedem ce facem. Am primit între timp o refundamentare, o nouă notă de fundamentare a proiectului, în care discutăm varianta creșterii până la un nivel de 5,24, care înseamnă includerea în tarif a influențelor generate de creșterea de majorări salariate de la 1250 la 1450 de lei, și respectiv diferența de 10 lei/tonă fără TVA care este practicată la rampă. Și în aceste condiții, prețul propus ar fi de 5,24 lei care, din informările pe care le-am avut până în acest moment, doamna Secretar, se încadrează în prevederile contractului încheiat cu operatorul. Corect? Doamna Secretar?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Da.

Dl George Sorin Botez

•A.

Bun. In aceste condiții, ca să nu ne apucăm să votăm degeaba, vreau să vă întreb dacă pe noua fundamentare și pentru un preț de 5,24 lei, dumneavoastră dați viză de legalitate pe proiect.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Avem fundamentare pe acest tarif? Domnul Vasile?

Dl George Sorin Botez

Păi asta ce e?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Atunci, pe acest proiect aveți viză de legalitate.

Dl Sîrbu Gheorghe

Cine a făcut această fundamentare?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

A fost făcută de A.D.I.

Dl George Sorin Botez

Domnul lonescu, vă rugăm să ne spuneți unde este prevăzut referire?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Dacă ne uităm în anexă...

Dl George Sorin Botez

Este PDF?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii PubliceDa. Este diferența de la 52,31 /an, așa a fost stabilit, se împarte la 12 și iese 4,94, la 62,96 împărțit la 12 iese 5,24.

Dl George Sorin Botez

Pe 2016.

Dl lonescu Vasile — Regia Autonomă de Servicii Publice

Da. Și ei fac actualizarea pentru toate tarifele până la finalul contractului. Pe 8 ani.

Dl George Sorin Botez

Să mergem la căsuța din 2017 pentru că până la 2023 mai avem.

La căsuța 2017, scrie 59,85. Da?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Pe an. Care împărțit la 12 iese 4,99.

Dl George Sorin Botez

Și noi unde trebuie să umblăm cu cifrele? Asta este în contract?

Dl lonescu Vasile — Regia Autonomă de Servicii Publice

In contract valoarea este doar pe an, nu pe lună.

Dl George Sorin Botez

Asta este în contract?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Asta este în contract.

Dl George Sorin Botez

Asta este vreo anexă din contractul acela, cu cifrele astea?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Da. Este strict în contract.

Dl George Sorin Botez

Bun. Atunci, eu trebuie să spun „aprobă tariful de...

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Aprobă tarifele conform fișei de fundamentare.

Dl George Sorin Botez

Nu. Mie îmi dai o cifră.

Deci ce trebuie să scriu eu în text? Ce îți aprob? Ajustarea la valoarea de cât?

Dă-mi numai 2017. Nu mă interesează 2023.

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

2016 pentru 2017.

Dl George Sorin Botez

Cum adică 2016 pentru 2017?

Dl lonescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Noi am fundamentat la nivelul lui 2016, salariul minim pe economie pe toți 8 ani.

Dl George Sorin Botez

Dar asta este problema lui. Au facut-o probabil ca să vină cuZgfetfS^?^Șaintre pe planul tarifar.

Nu asta este problema mea. Eu la ora asta, pe 2017, trebuiețwi âprobfejSp^îda? Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice ''          /

1                            "■                                                             “ i                                                     , M X//

62,90.

Dl Primar

In momentul în care Rosal-ul a venit la licitație, a venit în 2016 în primul an de contractare. Pentru că s-a amânat foarte mult perioada în care s-au obținut formalitățile de licitație, s-a decalat, deși în contract a apărut 2016,2017, 2018..., primul an contractual.

Dl George Sorin Botez

M-ați luminat și pe mine. Deci, ce scrie acolo 2016 este tariful pentru 2017. Și trebuie să înceapă în 2017 și se termină în 2024. Corect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, așa se întâmplă atunci când îți vine materialul în timpul ședinței. Să ne spună și nouă cineva, ce înseamnă 59? Pe kg, pe gram, pe tonă, pe metru cub, pe an, pe ce este tariful ăla?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Lei, pe an, pe persoană.

Dl George Sorin Botez

Domnul Vasile, când spui acolo „propus”, mai ai nevoie de acordul nostru când spui „s-a propus”, sau este bătut în cuie, în sensul că a trecut anul s-a trecut într-un nou tarif?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Logic, a trecut anul, se intră într-un tarif aprobat...

Dl George Sorin Botez

Și atunci, de ce mai este nevoie să-ți aprob eu, pentru 5,25, dacă acolo ai 5,25 că este 62,26 împărțit la 12 cum ai zis tu, îți dă 5,25. Da?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este propunerea care se cere.

Dl George Sorin Botez

Și atunci eu trebuie să spun, se aprobă pentru anul 2017 un tarif în valoare de 62,96 lei/pe an utilizatori casnici urbani lei locuitor/an. Corect?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, scuzați-mă, dar eu tot nu înțeleg. Vorbim despre o taxă sau vorbim despre un tarif pe ceva? Pe ce, pe metru cub, pe kg, pe ce?

Dl George Sorin Botez

Scrie acolo, lei locuitor/an.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Asta înseamnă că eu dacă-1 plătesc 59 de lei/an, nu mai plătesc nimic altceva. Ceea ce este greșit, pentru că eu pot să produc 2 tone de gunoi, vecinul meu poate să producă 4. Ori, tariful ar trebui să fie pe cantitate.

Dl Primar


Domnul Palaș, în momentul în care s-a aprobat documentatjrfp aprobat în forma asta.

Dl George Sorin Botez

Adică, eu trebuie să-ți aprob ceva ce ți-am aprobat ulterior.

Dl Primar

După care, în mod normal, când au venit ofertele în urma lîcitațleX.'s-^ziacut acel  tabel de prezentare și de stabilire a tarifului, conform ordinului aprobat. Așa s-a aprobat, per persoană. Așa a fost calculat încă de la început când s-a făcut studiul de fezabilitate în 2011...

DI George Sorin Botez

O persoană face în medie 7 tone de gunoi.

Dl Primar

Nu este diferențiat de la persoană la persoană în funcție de cantitatea pe care o produce de deșeuri menajere. Este o medie făcută le nivelul tuturor localităților urbane din județul Prahova. Așa este calculat. Și în momentul în care s-a făcut caietul de sarcini, s-a făcut pe acest model aprobat de către absolut toate consiliile locale și care arată în formula pe care o vedeți.

Dl Palaș-Alexandru Paul

înțeleg prin asta, că pentru o familie de două persoane, dacă se plătește de două ori taxa aceea pe an de 59 sau 60 și ceva de lei, este suficient, indiferent dacă acea familie produce 2 tone de deșeuri într-un an sau...

Dl Primar

Așa este aprobat.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Acesta este tariful pentru persoanele fizice. Pentru persoanele juridice?

Dl Primar

Este alt tarif.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Face subiectul discuției de astăzi?

3

Dl Primar

Da.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Și acolo ce mai avem?

Dl Dănescu Ștefan

485 de lei.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este modificat?

Dl Ionescu Vasile - Regia Autonomă de Servicii Publice

Este modificat de la 185 la 196, influență diferența de salariu minim.

Dl George Sorin Botez

Eu ce trebuie să scriu în hotărârea asta?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, mai permiteți un punct de vedere?


vuiiiniii președinte, mai permiteți un punct ae vedere; ff

Știu că s-a discutat o vreme și s-a reluat tema aceasta privintpârod^Șț^ unei taxe pentru cei care nu plătesc. în contextul în care ne aflăm, chiar ar t|e^m^^a^țob^riyâstfel de taxe. Pentru că sunt foarte mulți locuitori care nu au contra^e^^âîubn^țe^și cu siguranță nu am avea o situație atât de critică, să o numim, dacă toatadt^^^^Mi.

Dl George Sorin Botez

”Art. 1. Aprobă ajustarea tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale, conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A., conform fișelor de fundamentare, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv: pentru anul 2017 (ca prim an de contract) tariful va fî de 5,24 lei/persoana/luna pentru utilizatorii casnici, respectiv de 196,83 lei/tonă pentru utilizatorii non-casnici. Tarifele nu cuprind TVA.”

Dl Primar


Există deja o taxă aprobată pentru cetățenii care nu au încheiat contract cu cei de la Rosal, dar și această hotărâre de modificare a taxei trebuie realizată pe noul tarif, și dacă se plătește chiar o sumă mai mare, dar pentru a putea aplica această taxă, trebuie ca operatorul să transmită A.D.I-ului și A.D.I.-ul către noi...

DI Palaș-Alexandru Paul

Nu este aprobată de consiliul local.

Dl Primar

Trebuie să ne transmită cetățenii care nu au încheiat contract.

Dl George Sorin Botez

A

”Art. 2. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” aprobarea ajustării tarifelor conform articolului 1 din prezenta hotărâre și să semneze actul adițional de ajustare a acestora.”

Și titlul ”privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale conform contractului nr. 1792/13.09.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” cu S.C. Rosal Grup S.A.”

”văzând expunerea de motive a domnului consilier Minea Gabriel Constantin și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea ajustării tarifelor”

Tot ceea ce am spus eu până acum, constituie amendamente și le supun la vot în bloc:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.

*


Atentie mare că se schimbă anexa. Conform fiselor de fundamentar

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria