Proces verbal din 03.04.2017

Proces verbal din 3 aprilie 2017

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței extraordinare a Consiliului Local al MunicipiuluLphîieȘti, din data de 3 aprilie 2017


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 5321/31.03.2017.

La ședință au participat un număr de 26 consilieri din 27 în funcție, absent fiind dl. consilier Iulian Bolocan.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre       - Primar

Doamna Anabell Olimpia Măntoiu - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

PI. George Botez

Bună ziua!

Declar deschisă ședința extraordinară de azi.

Suntem prezenți în sală un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește dl. Iulian Bolocan. Constat existența cvorumului.

începem ședința prin ascultarea Imnului de stat.

*

Avem 18 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

***

Proiectul nr. 1: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări 2018-2020 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot: Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Proiect aprobat.

***


o' '••Z r/ V

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020”.

Discuții? Supun la vot:

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești”.

Discuții? Vă rog, dl. Pană.

DL George Pană

Aș dori să apar coinițiator la acest proiect de hotărâre.

DL George Botez

Supun la vot:

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supun la vot proiectul:

26 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020”.

La fel, dl. Pană?

DL George Pană

Aceeași rugăminte.

D1. George Botez

Cine este pentru ca dl. Pană să fie inițiator?        26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru.


*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?              26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Aprobat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești".

«

Bănuiesc, dl. Pană, că si aici vreți?

DL George Pană

Da.

DL George Botez

Aici vreau și eu. Și dl. viceprimar Ganea. Mai dorește cineva? Nu.

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Suntem coinițiatori acolo.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

26 de voturi pentru. Adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești".

Coinitiator dl. Ganea.

9

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi.

*

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc! Proiect adoptat.


***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploieștip^t^ul^Ol^i estimări pentru anii 2018-2020".                                                ? //v

Dacă sunt discuții? Dl. Ganea coinitiator:                   X/rfo

Cine este pentru?              26 de voturi                ^=2^^

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc!

Supun la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?                26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Mulțumesc! Proiect adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020".

Discuții? Coinițiatori? înțeleg că nu sunt.

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru. Proiect adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020".

Discuții? Nu sunt. Supun la vot:

Cine este pentru?                 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi. Proiect adoptat.

Dl. Paul Palaș

îmi cer scuze, dl. președinte, îmi permiteți să vă întrerup un pic?

Dl. George Botez

Vă rog.

Dl. Paul Palaș

Referitor la bugetul Spitalului de Pediatrie și bugetul Spitalului Municipal, voiam să informez pe cei care nu au luat încă act, știu că onorabilii domni consilieri, toți au fost

informați de chestiunea aceasta, despre faptul că, din bugetul local, conform legislației, a fost alocată suma de 500 de mii de lei pentru fiecare spital în parte, astfel înc,âtgprjp'oață să fie plătită către medici o anumită indemnizație. Un stimulent financiar, acestă^este termenul corect, care, în conformitate cu legea, putea să fie oferit în limita a dbu® salani minime brute pe țară.                                                       ;J

Din calculele comisiei de buget finanțe a reieșit că bugetul j|rimăriei>p'oat^să permită plata pentru doctori în limita unui buget minim pe țară.

DL George Botez

Unui salariu.

DL Paul Palaș

Unui salariu, îmi cer scuze, unui salariu brut minim pe țară.

Și, în felul acesta, pentru Spitalul de Pediatrie, care are aproximativ 32 de medici și Spitalul Municipal, care are 35 de medici, am ajuns la concluzia că suma de 500 de mii de lei este o sumă suficientă pentru a plăti aceste stimulente, exclusiv medicilor.

In forma finală a proiectelor de buget, pentru Spitalul Municipal și pentru Spitalul de Pediatrie sunt prinse aceste sume, sume care se regăsesc și în bugetul Primăriei Municipiului Ploiești.

D1. George Botez

Ce spuneți dumneavoastră nu a fost trecut în proiect?

D1. Paul Palaș

Este prins în proiect.

D1. George Botez

Nu este un amendament?

DL Paul Palaș

Este prins în proiect, era numai o informare.

***

DL George Botez

Trecem la punctul 10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești”.

Discuții?

Cine este pentru?                  26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru, proiect adoptat. Mulțumesc.

Punctul 11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești”

Discuții? Dl. viceprimar Ganea, vă rog.

DL Cristian Ganea

Aș dori să văd și eu forma finală ținând cont că ședința de buget s-a ținut acum jumătate de oră și aș fi vrut să știu dacă vom putea plăti sălile pe car^ler^^idem, în speță sala în care-și desfășoară activitatea dl. Titi Tudor cu boxul ^^ânăLse^^epara bazinul de la Vega, dacă se mai pot plăti chirii la alte bazine private^ ihcliisiv inăemnîzații și participări la competiții?                                                      V 'J' § !-

Dl. George Botez

Și, asta cum o putem afla? Dl. Palaș, ne puteți da o explicație?

Dl. Paul Palaș

Da, dl. președinte.

Din bugetul pe care-1 avem la dispoziție, avem în acest moment bazele sportive asigurate integral de solicitarea CSM-ului, cheltuiala cu bazele sportive, este vorba de prima coloană, Hipodromul aste asigurat, ca și cheltuială, în integralitatea sa.

In ceea ce privește capitolul sport, dintr-o solicitare de aproximativ 5 milioane 600, cât au trecut cei de la CSM, în urma unor discuții care au avut loc trei zile succesive, am ajuns la o soluție de compromis - să alocăm suma de 2 milioane 313 mii de lei pentru salarii, cheltuieli de funcționare 1/12 pentru 4 luni de zile iar diferența de 3 milioane 332 de mii de lei rămân într-un cont la capitolul „sport” din cadrul bugetului Primăriei Ploiești în așteptarea unei legislații care să ne ajute să definitivăm bugetul în conformitate cu prevederile legale.

Strict vorbind, discutând de întrebarea domnului viceprimar - până în luna aprilie, inclusiv, da, cheltuielile sunt asigurate inclusiv pentru chiria sălii domnului Titi Tudor.

începând cu luna mai, va trebui să găsim soluții.

D1. George Botez

A

îmi cer scuze, tot ca o întrebare pentru că acest buget nu ne-a parvenit. Acum un minut l-am primit și sunt pus în situația să votez. De aceea, voi continua cu întrebările.

DL Paul Palaș

Dl. președinte, dacă-mi permiteți - acest buget a avut rapoarte negative până acum câteva minute.

DL George Botez

Am înțeles.

DL Paul Palaș

Exista riscul real să nu poată să fie votat.

D1. George Botez

Ok.

Din punct de vedere legal, alocările care au fost făcute înțeleg că și-au găsit suport, da? Din partea economică și a juridicului, în sensul că, la acest moment, acest proiect are avize favorabile.

D1. Paul Palaș

Exact.

DL George Botez

Bun.

Nu contest ceea ce spuneți dumneavoastră, dar știți că banda de celuloid eȘte bine să înregistreze. Domnișoara director economic, în forma prezentată^aduin, dumneavoastră este favorabil?                                       / £


Dna, Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică               ■ •

Propunerea domnului Palaș, da.

D1. George Botez

Cea care ni se înfățișează acolo.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

DL George Botez

Bun.

Juridicul?

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

La fel, favorabil.

D1. George Botez

Bun. Și acum, vine întrebarea: din moment ce s-a putut găsi o rezolvare până în luna aprilie, inclusiv, pentru problemele CSM-ului, de ce numai până în aprilie? De ce nu până la sfârșitul anului? Și, dacă apreciați că am putea să fundamentăm un buget pentru o instituție în așteptarea unei legi care ar putea să vină sau să nu vină sau, dacă ar putea să vină nu-i știm forma?

întrebare: este posibilă o rectificare ulterioară pe aceleași considerente prin care să putem să găsim sursele necesare finanțării clubului până la sfârșitul anului sau 30 aprilie, în această considerare, este data limită până la care clubul funcționează iar, dacă nu apare o lege, îi punem lacăt?

DL Paul Palaș

Dl. președinte, dacă-mi permiteți?

In comisia de buget finanțe, discuția inițial s-a purtat la modul în care proiectul acesta nu are acoperire legală în forma în care a fost prezentat el inițial.

După îndelungi deliberări, am ajuns la o concluzie de compromis că să găsim o soluție legală pentru adoptarea acestui proiect și această soluție de compromis a fost aceea ca, la capitolul „sport”, sumele aferente funcționării secțiilor să fie trecute într-un cont de rezervă la instituția primăriei.

După ce am ajuns la acest numitor comun, dna director economic din cadrul CSM, dna Albu a ridicat problema: ce fac eu cu sumele cheltuite pe 3 luni de zile din an pe principiul 1/12? Pentru că, se știe, atunci când nu ai buget aprobat, pot să cheltuiesc a 12-a parte din bugetul alocat în anul anterior. Și, înțeleg că, la CSM au fost deja angajate cheltuieli pe acest principiu.

Cele două direcții din cadrul primăriei, Direcția Economică și Direcția Juridică au acceptat ideea în situația dată, au acceptat aceste sume ca fiind plătite și au spus: da, dau viză de legalitate în contextul în care sumele acestea au fost achitate până acum.

Ce se va întâmpla de la 1 mai, nu știu să vă răspund eu. Toată lumea așteaptă să apară acea lege, acel ordin al Ministerului Sportului, un act normativ care să ajute într-un fel sau altul în corecta, în legala rezolvare a acestei spețe.

DL George Botez

Mulțumesc! Vă rog, dl. viceprimar.

Dl. Cristian Ganea


** /'r—-__

De un an de zile ne confruntăm cu câteva probleme asupra pl^ț^pr carefacila CSM. Tot aici, în consiliu, am hotărât cu toții, împreună cu dl. piMar,fsa reușim «să angajăm antrenori pe organigrama primăriei unde am făcut loc și chiar&au chinuit..c.ățeva persoane să se înghesuie pe acele locuri. S-a reușit acest lucru, astăzi am; âescppe^câ nu putem să plătim într-un cadru, greșit spus nelegal, legea nu ar permite. Nu;'este^v6rba de nici un nume aici.

Poate că ar fi mai bine să încercăm să despărțim CSM-ul în două, să facem un club sportiv în care să putem să găsim o denumire, să putem să plătim copii, să dăm vitamine, teniși, treninguri și altele pentru cantonamente, iar bazele sportive să fie ceva separat cu propria lor viață mai departe.

D1. George Botez

Deci, noi suntem acum în măsură să votăm un buget al CSM-ului care ar putea să asigure funcționarea până la 30 aprilie, iar de la 1 mai, dacă nu vine o lege, înțeleg că închidem sau..domnișoara director?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Problema nu este de finanțare, de sursă de finanțare, de legalitate și s-a ajuns la soluția de compromis aceasta.

DL George Botez

Asta ca să acoperim cheltuielile care au fost făcute în cota de 1/12. Dar, în opinia mea, și nu numai a mea, un buget trebuie să asigure funcționarea unei instituții. Nu există instituție fără buget și nu există buget fără instituție.

Acest buget, trecând peste compromisul pe care dumneavoastră l-ați făcut, ca să putem să acoperim ceea ce s-a plătit deja, acest buget îmi asigură funcționarea instituției ca instituție sportivă începând cu data de 1 mai sau nu-mi asigură?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu asigură.

DL George Botez

Nu-mi asigură, da? Mulțumesc!

Vă solicit o pauză de consultări.

Vă rog, dl. Dănescu.

DL Ștefan Dănescu

Dl. Palaș, nu am văzut proiectul, nu-1 avem la mapă, în această prevedere sau, mă rog, propunere, sunt prinse și cheltuielile vizavi de competițiile sportive? Toate?

D1. Paul Palaș

Păi, tocmai v-am explicat - sunt prinse cheltuielile pentru competițiile sportive până la luna aprilie, inclusiv.

D1. Ștefan Dănescu

Asta am înțeles. Dar, pentru toate grupele de copii juniori ca și performanță?

D1. Paul Palaș

Pentru tot ceea ce este în momentul acesta în cadrul CSM-ului.

D1. Ștefan Dănescu

v -’Z' -

/■A

• ’ € X?

Am înțeles. Vă mulțumesc!

’î

***

'- • 7 k k

PAUZĂ

•......'  .A? ''■7

-i

***

DL George Botez

Doamnelor și domnilor consilieri, vă rog să luați loc. Reluăm ședința.

Urmare a discuțiilor care au avut loc în această pauză, împreună cu colegii, și aș vrea să-i întreb și pe colegii de la PNL dacă sunt de acord, propunem următoarea variantă: dat fiind faptul că nu există scris un aviz favorabil pentru această formă prezentată, să solicităm în ședință compartimentului economic și compartimentului juridic să întocmească un raport favorabil pentru această variantă care ne-a fost propusă spre vot, urmând să reluăm ședința în momentul în care, fizic, aceste două înscrisuri există.

Cine este pentru această propunere? 26 de voturi pentru. 25 de voturi pentru. Dl. Marius Dinu a părăsit ședința.

In consecință, d-ra director, cât apreciați că vă trebuie? Dl. consilier? Un sfert de oră, o jumătate de oră?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

înțeleg că vreți pentru ianuarie, februarie, martie...

Dl. George Botez

înțeleg că vrem, pentru această variantă pentru care dumneavoastră, verbal...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi, o consider nelegală. Dar, este situația de compromis. Aprobăm niște costuri deja efectuate.

DL George Botez

Adică dumneavoastră, cu alte cuvinte, vreți să mă trimiteți la Caragiale.

Deci, domnișoară: dumneavoastră ați spus (eu sunt cu lecitina la zi) că, în această variantă de compromis (știți până unde duce compromisul? Până când nu te compromiți) și noi nu vrem să ne compromitem, tocmai de aceea v-am întrebat. DL consilier, dumneavoastră puteți să faceți în scris un aviz?

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Discuția a fost la ședința de astăzi că, în momentul în care CSM-ul va veni cu această modificare și va muta sumele dintr-o balanță în alta, voi da un punct de vedere favorabil. Dar, până atunci, nu pot să dau fără să văd aceste sume mutate.

DL George Botez

Stați numai un pic, că discutăm de lucruri diferite.

Eu am întrebat dacă, în această formă agreată la comisia de buget, dumneavoastră sunteți de acord pentru legalitatea ei și dacă dați aviz. Și, mi-ați spus - da.

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Da.

D1. George Botez

Și eu, acum vreau acest aviz în scris.

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Vi-1 dau în scris, dar în momentul în care se întâmplă de la conm^ili^fe" -sa^b transfere sumele de bani. Până nu le văd transferate concret, nu pot/^'da^viză d^\ legalitate.                                                                      fr.ri Jy:

Dl. George Botez                                                            '

Păi, sunt transferate în varianta de acum.

i L O

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Nu le-am văzut în varianta de acum. A fost o discuție...

DL George Botez

Dl. consilier, uitați-vă în stânga. Sunt transferate.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Dacă s-au transferat și economicul îmi spune că sunt transferate corect...

DL George Botez

Economicul este în fața dumneavoastră. întrebați-1 pe economic: dragă economicule...

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Cum am susținut azi la ședință, va fi un aviz favorabil.

DL George Botez

Nu am înțeles.

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Cum am susținut azi la ședință, cu această situație de compromis, vom da un aviz favorabil. Direcția Juridică va da aviz favorabil.

DL George Botez

Acum, eu vă întreb așa, ca de la bărbat la bărbat: cine pe cine prostește aici?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Nu asta am zis?

D1. George Botez

Vreau scris avizul dumneavoastră.

Suspendăm ședința 30 de minute. Aștept raportul dumneavoastră într-un sens sau în altul. Dacă, față de varianta prezentată, urmare a discuțiilor în comisia de buget, dați aviz sau nu dati aviz?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

Dau aviz favorabil, am înțeles.

DI. George Botez

15 minute, 30, cât vă trebuie?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic Contencios, Contracte

30 de minute.

D1. George Botez

30 de minute. Economicul? La fel, da?

Mulțumesc. Suspendăm ședința.

***

PAUZĂ

***

DL George Botez

Reluăm ședința.

în contra a ceea ce s-a discutat, după ce am întrebat dacă varianta no^/ptonusă întrunește elementele de legalitate, am primit două rapoarte de specialitate, de la juridic și de la economic, în care spune clar că nu se pot pronunța asuprâvlegalițăfiii^Xiiște exprimări care sunt, pe departe, să fie fără echivoc.

Deci, așa cum echivocul plutește în activitatea primăriei și aceste rapoarte sunt în măsură să ne ducă undeva în sfera..mă rog, nu vreau să cataloghez.

Ca atare, tot ceea ce s-a spus de către cei de la departamentul economic și juridic a fost contrazis prin rapoartele de specialitate pe varianta nouă, varianta care a fost prezentată drept un compromis.

în aceste condiții, îl rog pe dl. Paul Palaș să ne spună ce am putea să facem.

DL Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Toate aceste discuții au plecat de la sumele considerate a fi în afara cadrului legal la capitolul „sport” din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

în forma inițială, suma totală era de 5 milioane 645 de lei. Din această sumă, am venit cu soluția de compromis ca 2 milioane 300 să rămână pentru sumele aferente perioadei primelor 4 luni din an iar, diferența de 3 milioane 300 să rămână la dispoziția consiliului local.

Din rapoartele pe care le avem, finale, înțeleg că această variantă nu a fost, până la urma urmei, agreată. Atunci, propun o soluție finală în care, în suma finală de 5 milioane 645 de mii de lei, la acest punct să rămână doar suma aferentă salariilor de 773 de mii de lei, este undeva la titlul 1 „cheltuieli cu personalul” iar, diferența de vreo 4 milioane 800, cât mai e, să treacă în contul bugetului municipiului Ploiești la dispoziția consiliului local până în momentul în care, din punct de vedere juridic, problema va fi reglementată.

Cu alte cuvinte, bugetul final va fi de 8 milioane 241, subvenția municipiului Ploiești către Clubul Sportiv Municipal Ploiești.

Vă informez că trebuie să dăm cu toții dovadă de responsabilitate pentru aprobarea acestui buget deoarece funcționarea, atât a Clubului Sportiv Municipal, cât și a bugetului Primăriei Municipiului Ploiești, depinde de aprobarea acestui buget. Este foarte important să depășim toate disputele și să ajungem la o formulă finală în care, atât CSM-ul să aibă un buget aprobat cât și bugetul Primăriei Municipiului Ploiești, care urmează pe ordinea de zi de astăzi, să fie și el adoptat, în contextul în care azi este ultima zi în care el trebuie adoptat.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Când ați spus dispute mă simt dator să continui ceea ce ați spus dumneavoastră. Deja nu mai sunt dispute între grupurile politice, există o dispută generalizată între consiliul local și executiv, executiv care, în continuare, și în acest mandat, în loc să ne


avem profesori dar nu avem elevi sau, dacă avem elevi, ei ar trebui să se antreneze undeva în tăcere, în birourile CSM-ului probabil. în aceste condiții.

Tocmai de aceea, vreau să vă aduc la cunoștință că, împreună cu domnii viceprimar și cu dl. primar, luăm în considerare, pe ultima sută de metri, să încercăm să splităm activitatea CSM-ului și să intre în studiu, în regim de urgență, varianta constituirii unui club sportiv care să nu mai fie ordonator terțiar de credite ci să funcționeze exclusiv pe legea sportului pentru că este o problemă legată de modul în care acest CSM a fost constituit, ca organ de specialitate al executivului, fiind în același rang al cheltuielilor, așa cum este SPFL-ul, deși este un pic diferit. Cred că s-a plecat greșit de la început dar faptul că noi nu am recunoscut acest lucru, în acest moment a creat foarte mari prejudicii pentru activitatea sportivă.

De aceea, vă rog dl. primar, în acord cu ceea ce am discutat, să încercăm să găsim modalitatea pentru a rezolva problema sportului întrucât, în aceste considerente, în aceste condiții, o să ajungem un club sportiv municipal care să nu desfășoare activități sportive.

Vă rog, dacă aveți ceva să ne spuneți.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Din nou se constată o situație destul de cunoscută, de altfel, la nivelul municipiului Ploiești. Dacă lunile trecute, sau anul trecut, anumite chestiuni ce țineau de activitatea primăriei sau a instituțiilor din subordinea primăriei funcționau după un anumit tipic, model sau reglementări, cum doriți dumneavoastră să le spuneți, brusc și dintr-o dată începem să constatăm că ceea ce a fost până acum nu mai funcționează că nu avem un temei legal.

Aceasta este o chestiune care pune activitatea primăriei și, mă refer la activitatea viitoare a primăriei, sub anumite semne de întrebare pentru că nu poți să desfășori un management serios întrucât, în interiorul primăriei, anumite decizii au anumită soluție la un anumit moment și o altă soluție la un anumit moment.

Este un principiu de management. Soluțiile, ca să poți să ai un management de calitate, trebuie să fie constante și repetative, pe aceeași speță.

Aceasta este o problemă internă a primăriei și probabil că trebuie să ne aplecăm asupra ei cu mult mai multă atenție.

Referitor la problema sportului, știți că anul trecut și în ultima discuție pe care am avut-o în consiliu și în urma discuțiilor cu dl. viceprimar, am stabilit acele modificări care au fost de substanță. La acel moment niciodată nu s-a pus problema clară, a faptului că nu putem sprijini activitatea de sport dedicată copiilor. Aflăm acum. Stau și mă întreb, și sper să fie ultima oară, ce se întâmplă în momentul în care luăm niște decizi, și nu avem fundamentat, argumentat, toate aceste lucruri?

Am mutat 20 de posturi de la primăriei la CSM, antrenori și profesori tocmai pentru a putea avea în continuare activitate pentru copii și juniori. Că se cheaipâ^de,masă; că .se cheamă de performanță, nu contează. Atunci când vorbim de performan^^erfdM^îța^nU poți s-o faci decât participând la anumite competiții naționale, jude^fe^zintragud^n^ extrajudețene, cum doriți dumneavoastră. Aici este una din probleme.

Legat de ceea ce ați spus dumneavoastră, o să analizăm și, în terinen extraordinar de scurt, o să aveți un răspuns, dacă modificarea, din punct de vedere juridic.£ă^estui CSM, de la un ordonator terțiar de drept public la un CSM care să fie dedicat doar activității sportive, care să nu fie ordonator terțiar, poate depăși acest moment total neprielnic. Și, dacă este cazul, și acest lucru poate într-un termen cât mai scurt, o să venim cu această propunere. Să vedem care sunt pașii în câteva în câteva zile, din punct de vedere juridic și dacă ne permite, în opinia tuturor, sper, de data aceasta și, fără să ne aducem aminte ulterior că am uitat niște virgule și niște puncte din legislație. Să sprijinim în continuare activitatea pentru copii și juniori și de masă, ca să nu ne mai apostrofeze dl. președinte că facem antrenamente prin birourile de la CSM, și de performanță care înseamnă să mergem și în afara birourilor de la CSM, o s-o facem și pe asta.

Mulțumesc!

Dl. George Botez

Dacă mai sunt alte luări de cuvânt? Dl. Ganea, vă rog.

Dl, Cristian Ganea

Este destul de greu să te uiți în ochii oamenilor și să judeci ce vom face. Este adevărat că am făcut un calcul dar de ce nu s-a adus la cunoștință în momentul în care ne-am chinuit să angajăm 23 de profesori? De ce nu ne-ați spus de atunci: este ilegal. Nu-i mai angajam, închideam CSM-ul de atunci. în plin an competițional, noi tăiem banii pentru competiții. Este ilegal să le plătim competițiile. Este mai legal să vină părinții cu bani de acasă?

Dl. Titi Tudor

Dl. președinte, dacă-mi permiteți?

Dl. George Botez

Vorbiți că aveți tot dreptul. Vă rog veniți la microfon.

D1. Titi Tudor

îmi cer scuze că am intervenit într-o situație în care noi, ploieștenii nu putem ține un club sportiv, nu putem ține o mișcare sportivă în municipiul Ploiești și ne dă dintr-o parte în alta. Luăm decizii de care nu suntem siguri.

Credeți-mă, eu, acum, înscris în campionatul național de copii, cădeți, juniori și tineret, la Federația Română de Box, eu trebuie să plătesc niște bani. Ce facem? Noi nu ne-am luat salariile de anul trecut. Ce decizie luați? în ce direcție ne puneți pe noi?

Nu am intervenit si nu voi mai interveni. Mă duc si iau carnetul de „Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești” care sunt, de atâția ani de zile am făcut ceva pentru acest oraș și văd că suntem, nu numai eu ci și colega mea, Tamara Costache, care este aici, nu știm ce să facem.

Unde vreți să ajungem cu sportul? Spuneți-mi. Dacă nu, puneți lacăt, mergem în altă parte sau facem pe stradă sau pe bulevard.

coordonator. Nu sunt angajat eu, astăzi, în momentul, de față. Ce fac? Unde mă duc? Nu sunt angajat. Nu numai eu, poate și alți coordonatori. De ce faceți treaba aceasta? De ce nu suntem în stare să luăm o hotărâre acum, în consiliul local?

Sunteți aleșii noștri, noi v-am ales cu dragă inimă. Credeți că acest mandat, cât stați, 4 ani de zile, în rândul viitor veți mai fi? O să vă înjure lumea pe stradă. îmi cer scuze dacă sunt vorba grele dar nu se mai poate. Vrem să facem ceva, vă rog din suflet.

Nu am nevoie decât să meargă sportul, pentru asta m-am dedicat până la sacrificiu. Știți că am operație pe cord deschis. Tot din cauza sportului. Nu-mi pare rău, acesta sunt.

Dar, acum, în momentul de față, luați o decizie finală. Doamna de la economic, dl. jurist, vă rog frumos, nu plec din sală până când nu dați un răspuns favorabil.

Dacă vreți, mă duc și fac greva foamei în fața Guvernului. Nu se poate așa ceva. Ce, am ajuns ca dumneavoastră să vă bateți joc de noi? în ce situație suntem?

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dl Andrei Gheorghe, vă rog.

Dl. Gheorghe Andrei

Dl. președinte, aș dori să citesc decât 3 articole din Legea 69/2000 și trageți concluzia pe care o considerați.

Legea 69/2000 art. 3 - „autoritățile administrației publice au obligația să sprijine sportul pentru toți și sportul de performanță și să asigure condițiile organizatorice și materiale de practicare a educației fizice”.

Art. 67 alin. 4 - Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează: „... de organele administrației publice centrale sau locale, în subordinea cărora se află, pentru structurile sportive de drept public”.

Art. 71 - „Sursele de finanțare a cluburilor sportive provin din: subvenții de la bugetul de stat și bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept public de către organele administrației publice centrale sau locale în subordinea cărora se află, precum și de organele administrației publice locale din unitatea administrativ teritorială respectivă”.

Mulțumesc!

DL George Botez

Dl. Sîrbu.

DL Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Stimați colegi, în comisia de buget finanțe, astăzi, de la 10 și jumătate pană la ora 12, am sucit pe toate părțile acest proiect de hotărâre. Și, am picat la^urfcorisenș^atât cu executivul primăriei, cât și noi, comisia de buget.

Și, am spus așa: să băgăm toți banii la capitolul sportiv din bugetulconsiliului local și să dăm CSM-ului toate plățile pe ultimele 3 luni, ianuarie, februarid/și ‘martie.Și,'atuhci, uitându-mă în ochii doamnei director Albu, s-a uitat la mine și mi-as,.zis^,țe>fec dl. consilier, că luna aceasta trebuie să mai am niște competiții cu acești tifierijug^r și copii.

Și atunci eu, împreună cu dl. președinte, dl. Palaș am spus: haideți să mai cheltuim și în luna aprilie 1/12 cât am cheltuit în ultimele 3 luni din acest an.

Nu înțeleg, după ce am picat de acord acolo, nu înțeleg de ce a trebuit să cerem scris celor două compartimente. Și, acum revin și vă spun dumneavoastră: am în față cele două rapoarte. Vă citesc din cele două rapoarte. Amândouă au aceeași frază, și cu virgulă.

Vă citesc din raportul de specialitate al șefului de la juridic: din punct de vedere al legalității bugetului anului precedent, nu ne putem pronunța pentru activitatea sportivă și, prin urmare, nici pentru plățile efectuate pe trimestrul I al anului 2017.

Vă citesc din raportul de la Direcția Economică: din punct de vedere al legalității bugetului anului precedent, nu ne putem pronunța pentru activitatea sportivă și, prin urmare, nici pentru plățile efectuate pe trimestrul I al anului 2017.

Păi, am stat o oră aici să vină cu aceeași frază, să ne spună ceva ce știam?

Eu vreau să vă fac un amendament la acest proiect: haideți să lăsăm în bugetul CSM-ului așa cum am stabilit la comisia de buget finanțe, pentru care are și avizul comisiei, favorabil, să mai cheltuiască și în aprilie 1/12, așa cum au cheltuit în ianuarie, în februarie, în martie. Și, până la 1 mai, poate vom găsi o soluție legală să nu închidem CSM-ul și să trimitem copiii acasă. Sunt copiii noștri, ai ploieștenilor, sunt juniorii noștri.

Dacă dăm numai salarii, o să stea domnii profesori pe acolo, care merită să stea, că au adus cinste județului, dar copiii, la ce să se mai ducă, dacă nu participă și la competiții?

De aceea, dragi colegi, vă rog să gândim pozitiv, să ajutăm acești oameni și să le mai acordăm și în luna aprilie suma necesară participării la toate competițiile și vom vedea de la 1 mai.

Mulțumesc dl. președinte!

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Vreau să vă anunț că am fost informat că acest aviz, în forma care o spuneți dumneavoastră că s-a picat pe consens, are aviz de nelegalitate din partea secretarului. Nelegalitate, a secretarului. Deci, nu putem să votăm un proiect cu aviz de nelegalitate. Nu, din partea compartimentului, ci a secretarului.

Vă rog, dl. Ganea.

Dl. Cristian Ganea

Nu știu exact forma legală dar noi avem strânsă o sumă strânsă de bani considerabilă, în Fundația Copiii noștri. Am putea să ne folosim de ea pentru a plăti cel puțin...

Dl. Paul Palaș

Depinde ce scrie în statutul fundației.

DL Cristian Ganea


Nu știu, m-am gândit.

Eu am încercat.

DL George Botez

Așa cum arată această propunere este, de fapt, ferparul activității municipiului Ploiești. Adică, adoptând bugetul acesta în această fomu pus lacăt mișcării sportive din Ploiești, acela de sub egida CSM-ului.

Se spune că, în politică, poți să faci compromisuri până în momentul în care te compromiți. Din punctul meu de vedere, să votez un astfel de buget ar însemna să nu răspund cerințelor celor care m-au votat și care m-au trimis aici. Nu am să pot niciodată vota un astfel de buget. Mă voi abține din punct de vedere al votului.

DL Cristian Ganea

Aș dori să mă scoateți de la inițiatori.

DL George Botez

Eu nu votez bugetul acesta.

DL Paul Palaș

N-o să-l voteze nimeni și ce ne facem domnule președinte.

DL George Botez

Nu votez acest buget pentru că nu vreau să fiu complice într-o acțiune de extirpare a sportului la nivelul municipiului Ploiești.

DL Paul Palaș

Dl. consilier, credeți că mie mi-a făcut plăcere să fac...

DL George Botez

Nu, nu am spus asta, doamne ferește, nu este îndreptat spre asta. Am înțeles că dumneavoastră, din punct de vedere legal, ați găsit singura modalitate sustenabilă.

DL Paul Palaș

Tehnic vorbind, am prezentat această soluție. Dacă-i întrebăm pe fiecare...

DL George Botez

Nu discutam de dumneavoastră. împreună am încercat să găsim o soluție.

DL Paul Palaș

Problema este alta: dacă întrebăm pe fiecare consilier în parte, o să aibă aceeași opinie ca a dumneavoastră. Când veți supune la vot, vom avea probabil 27 sau câți consilieri suntem, de abțineri la acest buget. Or, bugetul CSM-ului are nevoie de o aprobare dl. consilier.

Trebuie să înțeleagă toată lumea că, între două rele, trebuie să adoptăm răul cel mai mic.

DL George Botez

Da dl. Palaș dar, vedeți dumneavoastră că acest rău lovește în ceea ce se numește sănătatea copiilor municipiului Ploiești. Mie mi se pare că este o valoare suficient de mare pe care ar trebui s-o iau în considerare.

Știu că sunt și alte probleme, sunt de acord cu dumneavoastră. Probabil că voi vota, până la urmă, bugetul final al municipiului, așa imperfect cum este. Dar aici, să votez înseamnă să-mi calc pe conștiință și, vă rog să mă credeți că am ajuns la limita superioară.

Dl. Dănescu, vă rog.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. președinte, înțeleg că trebuie să sacrificăm CSM-ul ca să trea^a?bugetui?\^\

Eu nu o să fac așa ceva, îmi cer scuze, eu nu o să votez așa ceva.

DL Bogdan Hodorog

Dl. președinte, PMP-ul nu va participa la vot.


T-t.ii mi n ■fon ciqci                                                                                              i1,' \ •*       *    ■’x !

Dl> George Botez Am luat act.

Dacă mai sunt alte intervenții? Vă rog dl. Ganea.

DL Cristian Ganea

O pauză de consultări?

D1. George Botez

Imediat. Dl. Pană dorește să intervină.

DL George Pană

Aș vrea să adresez o întrebare doamnei director economic: în măsura în care, astăzi, într-un fel sau altul, indiferent de forma lui, nu va trece, care va fi influența pentru anul 2017 cu privire la CSM, mai precis, ce se va întâmpla?

Și, în al doilea rând, care este influența față de bugetul municipiului? Adică, faptul că nu vor fi prinse niște sume care urmează a fi alocate CSM-ului astăzi, ele pot fi ulterior, într-un fel sau altul, cuprinse în bugetul municipiului?

Ca să știm de fapt unde ne situăm pentru că, dacă astăzi nu trece bugetul CSM-ului, indiferent de forma în care este, și trece bugetul municipiului, vreau să știu dacă putem reveni ulterior într-un mod în care, de comun acord vom conveni asupra deciziei și a face eventualele rectificări în ceea ce privește CSM-ul.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Neavând buget aprobat, CSM-ul nu poate să facă plăți, noi nu mai putem să facem plăți către ei. Noi putem să funcționăm, nu mai facem plăți către ei neavând buget aprobat.

DL George Pană

Lipsa aprobării astăzi a oricărei sume către CSM îmi dă imposibilitatea ca nici ulterior să mai pot să vin cu vreo modificare...

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ulterior pot să dau bani.

DL George Pană

... către CSM.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Aprobând în bugetul local, pot dă-i duc la CSM. Dar, în momentul acesta, ei neavând buget aprobat, nu se pot face plăți.

DL George Pană

Deci, dacă aprobăm în bugetul local o sumă...

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pentru CSM...

Dl. George Pană

... pentru CSM, o putem utiliza ulterior, la momentul la care se poare. 0

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică                 4

Nu am avut situații de genul acesta. O să întreb la finanțe dar, ca^incipid^e ldg^a finanțelor, așa funcționează. El, neavând buget aprobat, nu poate să pri&&scă^âni. 4

D1. George Botez

Am și eu o întrebare: în situația în care, acolo unde dumneavoastră^spî®ti>Smu se pot face alocări, mai exact, această proiecție de buget, acolo unde dumneavoastră spuneți că nu se pot face alocări și că vă opuneți alocărilor respective, alocările au o poziție deschisă cu o valoare zero sau nu există în buget?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Au prevedere bugetară în momentul actual. Activitatea de sport...

DL George Botez

Cu zero.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu zero, are o sumă. Dacă vreți s-o punem zero și s-o luăm, s-o ducem...

DL George Botez

Eu nu vreau s-o pun zero. Eu nu am văzut-o și tocmai asta este discuția, că dumneavoastră nu sunteți de acord cu alocarea de sume pentru deplasarea la competiții sportive a copiilor. Corect?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Are prevedere 5.645 mii lei.

DL George Botez

Păi, tocmai ați dat aviz negativ pe ea.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

D1. George Botez

Păi, acolo are prevedere și dumneavoastră ați zis că nu este legal.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pentru acest proiect de buget, avizul meu este negativ.

DL George Botez

Deci, ați spus, verbal, în sală, că sunteți de acord, este ok și, pe urmă, ați dat aviz negativ.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Și, inițial, raportul de specialitate a fost tot negativ. Raportul meu, la proiectul de buget al CSM-ului, a fost negativ.

DL George Botez

Eu vorbesc de varianta aceasta.

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Aceasta este.

D1. George Botez

Păi nu este, nu este cea convenită la comisia de buget astăzi?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Este varianta inițială.

DL George Botez

Care este varianta convenită la comisia de buget? Haideți, că stmtein cazîn. animate. Eu unul, mă simt ca în Fred și Bamey.

DL George Pană


^teăhe î> H

,..... ..

Spuneți-ne care ar fi totuși varianta pe care dumneavoastră o considerațidegalaXCe sumă ar trebui pusă și unde? Ca să înțelegem cu toții, să vedem dacă putenrvdtă s'au nu.

DL Paul Palaș

Fișierul pe care l-am avut cu toții anterior pe ecran era forma inițială a proiectului. Fișierul pe care îl aveți acum a fost forma convenită și agreată de toți în comisia de buget finanțe. Din nefericire...

D1. George Botez

Și acest fișier a primit raport de specialitate negativ, da?

DL Paul Palas

A "                "        *

Intr-un final, da.

DL George Botez

Deși, verbal, în ședință, s-a spus că este ok.

DL Paul Palas

Forma finală, care ar putea să fie agreată de toată lumea, ar fi ca, la capitolul sport, în loc de 2 milioane 313, cât apare acolo sus, să apară doar 773 de mii.

DL George Botez

Eu vă întreb, pe subdiviziunile acestea, nu sunt specialist în buget: acolo unde trebuia să trimitem copiii la competiții, există o subdiviziune „cheltuieli pentru deplasări” sau „cheltuieli pentru sportivi” sau ceva, acele subdiviziuni ale bugetului au măcar un zero acolo ca, într-un final, ulterior, să putem să..., adică, există deschisă partida respectivă sub buget?

DL Paul Palaș

Dați, vă rog, în jos. în afară de salarii, puneți peste tot zero, de la bunuri și servicii până jos.

D1. George Botez

Unde sunt sumele cu probleme? Dați cu roșu pe ele. Pot mai târziu să vin să le completez, sau...? Dacă vine cumva sezonul acela cu „mai deștepți” putem să băgăm bani acolo?

Dna Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică Da.

DL Paul Palaș

Mergeți sus la „venituri”, vă rog și, la „subvenții”, din 2 milioane 300 să mai rămână doar 760 de mii și acum avem echilibru.

Aceasta ar fi forma finală.

Dna. Luminița Albu - CSM

Pe salarii, atât rămân, salariile antrenorilor.

DL Cristian Ganea

O să ajungem să plătim antrenori și să antreneze copiii în alte localități.

D1. George Botez


Nu, eu cred că îi va antrena compartimentul economic.

D1. Marius Mateescu

Dl. Ganea, ce obiect de activitate are fundația dumneavoastră

DL Cristian Ganea

Nu e fundația mea, e fundația primăriei.

D1. Marius Mateescu

A primăriei dar ce obiect de activitate are?

DL George Botez

Sprijinirea Spitalului Municipal de Pediatrie.

DL Cristian Ganea

Sunt în jur de 100 de mii de euro. Așa țin eu minte.

DL Marius Mateescu

Dl. președinte, nu-i putem schimba obiectul de activitate?

DL George Botez

Nu știu dacă să ajungem la o chestie de genul acesta să ajutăm copiii, cu banii respectivi finanțăm activitatea de sănătate. Aici, legea ne permitea și ne-a permis ani de-a rândul, cel puțin așa am fost informați atunci când am votat, să ajutăm copiii din alte surse. Deci, nu-i iau mâncarea din față ca să-i dau o sticlă cu apă. Nu am rezolvat nimic. Este o chestie de logică și nu știu dacă asta este salvarea.

Acea incertitudine legată de apariția unui act normativ care să reglementeze sportul este o poveste de adormit copiii. Politicește vorbind, putem să mergem până în pânzele albe dar, administrativ, managementul nu-1 putem asigura pe o lege viitoare, incertă și nu știu cât de bună.

DL Ganea ați solicitat o pauză de consultări. Insistați?

DL Cristian Ganea

Da.

DL George Botez

Se acceptă.

***

PAUZĂ

DL George Botez

Suntem 23. Voturi necesare pentru aprobarea bugetului - 14.

A fost propusă o altă variantă de către dl. consilier Palaș în care, la CSM, din totalul sumelor necesare, să rămână doar sumele reprezentând valoarea de 773, poziția aceea îngălbenită, urmând ca diferența de sumă să fîe trimisă undeva într-un cont al bugetului municipiului care se numește „sport”.

D1. Paul Palaș

Dl. președinte, pentru o corectă înțelegere: bazele sportive rămân cu sumele intacte, Hipodromul rămâne cu suma intactă și doar la rubrica „sport”, din suma alocată inițial de

vreo 5 milioane 600 rămâne doar valoarea de 760 de mii de lei, reprezentând, subvenție de

la consiliul local.

DL George Botez

Haideți să dăm mai jos unde erau cele înroșite.

Acum, din experiența administrativă anterioară, știu că atunci când voiam "sa

deschidem o poziție, trebuia să-i punem măcar 1 leu nu zero lei. DL Paul Palaș

'■ ' ■ ’ ■■ ■ $

Nu neapărat. Dacă era investiție.

Dna Laura Stanciu - Direcția Economică

Dacă era investiție și dacă aveam procedură. DL Paul Palaș

Procedura asta era o chestie născocită de un primar cu două mandate în urmă. DL George Botez

Un primar cu două mandate?

D1. Paul Palaș

Nu mă forțați să dau nume.

a a

DL George Botez

Măcar inițialele.

Deci, avem și varianta aceasta.

Dna secretar are viză de legalitate varianta aceasta?

Dna, secretar Anabell-Olimpia Măntoiu

Pe această variantă, da.

DL George Botez

Bun.

Economicul? Juridicul?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică Da.

DL George Botez

Da, ce?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, sunt de acord. Suma se mută la capitolul „sport”. în funcție de legalitate, apare normă legislativă, se stabilește că este legal, se poate aloca.

DL George Botez

Și, până atunci nu putem să trimitem copiii la competiții?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punctul meu de vedere, nu din punct de vedere al legalității, nu.

DL George Botez

Și atunci, ce sens are să țin profesorii? Ce să fac cu profesorii? Să mătur prin bazele sportive? Pe cine antrenează profesorii?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Merg copiii pe banii lor. Se asigură baza sportivă și antrenori.

D1. George Botez

Deci, merg copiii pe banii lor. Vă rog să se consemneze.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică Din punctul meu de vedere, da.

DL George Botez

Juridicul?

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios


In forma aceasta, da.


DL George Botez

Și scris?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Și scris.

DL George Botez

Aduceți scris.

Suspendăm.

Da dl. Vîscan.

D1. Robert Vîscan

Vreau să întreb înainte pe dl. de la juridic că sunt interesat să știu în baza cărei legi noi aprobăm bugetul pentru CSM?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

273, legea finanțelor.

D1. Robert Vîscan

Legea finanțelor. Dar, conform legii 69 nu putem să subvenționăm sportul?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, nu putem.

Dl. Robert Vîscan

Nu putem?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu putem. Nu este structură sportivă de drept public, nu este...

Voce din sală

Cum să nu fie doamnă structură sportivă de drept public, ne-ați înnebunit cu chestia

asta?


Dl. Robert Vîscan

Deci, nu este structură sportivă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Să vă spună juridicul.

Dl. Robert Vîscan

Atunci să ne răspundă juridicul.

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Acest punct de vedere a fost prezentat o dată în fața comisiei astăzi și am spus foarte clar că, în momentul de fată, CSM-ul este ordonator tertiar de credite. Asta înseamnă că intră sub legea administrației publice locale.

Dl. Robert Vîscan

A

In Legea 69 scrie că putem să bugetăm sume pentru cluburile spprtij^ȘK mai departe, la art. 24 spune că „recunoașterea unei structuri sportive, în sensul<prezenteiriegi, se dovedește prin certificatul de identitate sportivă eliberat în condițiile^prâzenț^i/legi^

Și înțeleg că CSM-ul are un certificat de identitate sportivă care este înregistrat;pe site-ul ministerului. Cum puteți să spuneți că nu este structură sportivă atâta timp, pât dânșii au certificat de identitate sportivă eliberat în baza Legii 69/2000, careeste înregistrat pe site-ul ministerului.                                               '  :

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Am pus și mă repet: este vorba de faptul că sunt ordonator terțiar de credite și asta va avea întâietate mereu. Fiind ordonator terțiar de credite, se aplică legea administrației publice locale.

Dl. Gheorghe Andrei

Legea 273 spune următoarele: ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate ale căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite. Ceea ce, CSM este ordonator terțiar de credite. Și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale.

Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc.

Atunci, dacă este ordonator terțiar, fiind și structură sportivă, despre ce mai discutăm?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Acesta este punctul meu de vedere juridic, mi l-am prezentat și mi-1 susțin.

DL Gheorghe Sîrbu

Stimați colegi, ultima propunere pe care a facut-o dl. Paul Palaș în ședința de buget, a fost întrebată secretara care avizează de legalitate orice proiect de hotărâre și a spus „da”. De ce mai suspendăm ședința, de ce mai căutăm alte motive?

Secretarul consiliului local, în stânga mea aici, a fost întrebată de dl. președinte dacă are viză de legalitate și dânsa a spus „da”.

D1. Robert Vîscan

In forma aceasta a bugetului vom plăti decât salariile profesorilor și atât. Nu mai vorbim despre închirierea bazinului pentru înot, nu vorbim despre...

DL Paul Palaș

Nu-1 închiriezi pe acela, că este al nostru.

DL Robert Vîscan

Bazinul de la Vega nu este funcțional. în acest timp, unde se fac antrenamentele? Pe bază închiriată.

Dl. George Botez

In birourile de la CSM.

DL Ștefan Dănescu

Dl. președinte, permiteți?

Dl. Sîrbu, cu tot respectul: să presupunem că are viză de legalitate. Ce facem? îngropăm CSM-ul? Vă întreb?

Așa îngropăm CSM-ul.

DL Gheorghe Sîrbu

Faceți dumneavoastră o propunere și eu votez.

DL George Botez


Dl. Palaș, vă rog.

DL Paul Palaș a fost că, în astfel de situație, nu va primi nici un buget de la noi. Ddci^ frici bugetul municipiului Ploiești.

Intr-o astfel de situație, vom fi în imposibilitatea de a plăti salariile la tot personalul.

DL George Botez

Inclusiv la personalul primăriei? Că îmi treziți o poftă. Inclusiv la Direcția Economică, Direcția Juridică, Direcția Investiții? Nu-mi dati idei.

D1. Gheorghe Andrei

Dl. președinte, dar nu înțeleg - ne aflăm în fața următoarei situații: ordonator principal de credite...

D1. George Botez

Veți avea următorul răspuns: este punctul meu de vedere pe care mi l-am pronunțat astăzi și pe care mi-1 susțin.

Atunci când nu ai nimic a spune, faci pe durul.

DL Gheorghe Andrei

Noi, când spuneam că ordonatorul principal de credite îl avem, primăria; ordonatorul terțiar, îl avem, CSM-ul. Conform Legii 273 după care se face finanțarea CSM-ului. CIS-ul sportiv îl avem. Aici probabil sunt unele discuții, existând CIS-ul sportiv?

DL George Botez

Scris, cele două rapoarte.

D1. Ștefan Dănescu

Vă rog frumos dl. director, ne explicați și nouă? Vă rugăm mult de tot. Cred că avem nevoie de mai mult decât punctul dumneavoastră de vedere. Explicați-ne un pic raționamentul dumneavoastră, vă rog.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Este vorba de un principiu fundamental, este vorba de cum se înființează și forma de înființare. Fiind ordonator terțiar de credite, clar s-a stabilit forma de organizare.

DL Ștefan Dănescu

Are certificat sportiv?

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Da. Dar, problema este că este ordonator terțiar de credite.

DL Ștefan Dănescu

Și?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Și nu se încadrează.

D1. Ștefan Dănescu


Cum să nu se încadreze?

D1. George Botez

Haideți s-o luăm altfel, dacă tot facem dezbateri - este ordonator tertiar de credite Să-i fie rușine!


întrebare: care este scopul pentru care a fost constituit?

Nu, mișcarea sportivă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Administrare baze sportive.

DL George Botez

Pentru asta a fost constituit?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

D1. George Botez

Numai pentru administrare baze sportive? Nu și pentru sport?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică

După aceea, sport.

DL Ștefan Dănescu

După aceea, sport.

Dl. George Botez

După aceea. Nu mai știu care a fost primul din viața mea, îl știu pe al doilea. Bun, este al doilea. Ok. Dar, îl uit de tot asa?

Repet întrebarea: dacă noi nu finanțăm și dumneavoastră nu vreți să finanțați activitatea sportivă, nu cumva suntem în contradicție cu scopul urmărit prin constituirea instituției care este ordonator terțiar de credite? Vreau răspuns.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

La ordonator terțiar zice: în condițiile stabilite prin dispozițiile legale. După legea educației fizice și sportului și HG 1447, cum mi-am exprimat punctul de vedere în scris, apreciez că nu se poate finanța activitatea sportivă.

Dl. George Botez

De ce?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Am argumentele în raportul de specialitate.

DL George Botez

Nu am avut onoarea să-1 citesc. Spuneți-mi verbal.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Atunci iau cele două legi și discutăm pe legi.

D1. George Botez

Deci, sunteți în pericol să nu vă mai luați salariile.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Decât să fac ceva ilegal, mai bine nu-mi iau salariul.

Dl. George Botez

Sunteți în pericol să nu vă luați salariile, așa cum au facut-o cei de la

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică              /a -c’

r


la minister


Să vină cineva să semneze în locul meu dacă știu clar cu nu este0gal. Eu.?ân?fQSL ister și mi s-a explicat.                                                                  J

Dl. George Botez                                                    /

De ce să vină cineva, cine să vină?                               ' V "’<

Dna. Nicoleta Crăciunoiu ~ Direcția Economică

Dar, au fost și alte persoane la minister și știu că nu este legală finanțarea. întrebați echipa care a mers la minister și i s-a spus că se vor face modificări la lege pentru a intra în legalitate.

Dl. George Botez

Ați făcut parte din echipă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, eu am făcut parte din echipă.

Dl. George Botez

Păi, vă întreb pe dumneavoastră dacă ați făcut parte din echipă. Ați spus să întreb echipa. Vă întreb pe dumneavoastră: de ce?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

De ce? Pentru că nu se aplică în administrația locală. Legea educației fizice și sportului și HG 1447 nu se aplică, am scris în raport. Am fost la minister, mi s-a spus clar.

Voce din sală

Dna. director, aveți la trei pași aici CS Blejoi, aveți CS Otopeni.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

CSM Iași, întrebați cer se întâmplă. CSM Sighetul Marmației, întrebați ce este acolo.

Voce din sală

Le luăm pe astea de aici de lângă noi.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

întrebați la Timișoara, la Iași, la Cluj, ce se întâmplă în acele CSM-uri.

Dl. George Botez

Ați întrebat dumneavoastră. Spuneți-ne dumneavoastră.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Am văzut în presă ce se întâmplă.

Dl, George Botez

Ce se întâmplă doamnă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Sunt plăți nelegale.

Dl. Ștefan Dănescu

Dl. primar, credeți că o să avem o problemă, mai mult dumneavoastră, în eventualitatea unui control al Curții de Conturi?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Vă arăt actul Curții de Conturi, să vedeți ce scrie.

D1. Ștefan Dănescu                                           _____

Să-mi termin ideea, dacă nu vă supărați: dacă o să constate că noftaiS^^ț, un buget de salarii, strict pe CSM, pe profesori, fără obiect de activitate, creu.efrdl^ă^avem o problemă? Vă întreb.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dacă vizează doar copiii care fac sport de masă și nu pleacă în delegații, nu pfeacă să facă sport de performanță...                                                      ■,

DL Ștefan Dănescu

Ce înseamnă sport de masă?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Adică se duc, se antrenează la bazele sportive...

DL Ștefan Dănescu

DL primar...

DL primar Adrian-Florin Dobre

M-ați întrebat, eu vă răspund.

DL Ștefan Dănescu

Ok, dar nu poți să faci sport de masă fără o sală de antrenament.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Stați un pic. Eu discut acum de bazele sportive. M-ați întrebat.

Sunt antrenori care pot antrena în bazele care sunt ale municipiului Ploiești date în administrarea CSM-ului. Asta înseamnă sportul de masă. Pentru că, atâta timp cât nu participăm la competiții, nu facem și performanță.

DL Ștefan Dănescu

Sunt toate salariile prinse acolo. Și al doamnei Tamara...

DL primar Adrian-Florin Dobre

A

In suma aceea de 7 sute și cât e, sunt salariile antrenorilor, antrenorilor care sunt în organigramă în cadrul CSM-ului.

Acești antrenori, pe lângă copiii care trebuie să facă performanță, antrenează și copii din care selectează copii, pentru că, de fapt, acesta este scopul, pe lângă sănătate, pe lângă mișcare, pe lângă faptul că trebuie să-i determinăm pe copii să facă sport dar, ca să-i determini, trebuie să le dai și o motivație. Această motivație nu poate fi decât aceea de a fi fericiți, bucuroși că obțin o victorie într-o competiție, dincolo de ceea ce se întâmplă în sportul de masă.

Eu nu înțeleg de ce nu putem trece peste capitolul acesta.

Strict la răspuns: pentru antrenori nu poate să vină nimeni, consider eu, este punctul meu de vedere, nu cred că poate să vină Camera de Conturi Prahova să spună de ce am avut decât salarii puse. Pentru că antrenorii pot antrena și sportivi pentru sportul de masă. Dar, cred că scopul pe care noi îl avem, nu este doar sportul de masă.

DL George Botez

O să fac o apreciere pentru care îmi asum...

DL primar Adrian-Florin Dobre

Numai puțin. Acum, dacă tot am intrat în profunzimea lucrurilor, aș vrea să știu, dl. director de la juridic, dl. Androne: dacă mâine venim cu un proiect de hotărâre în care


de glezne față de ce pățiți dumneavoastră. Am intrat într-o poziție diferită); d^^u că ieșim frați de aici.

Așa că, fratele meu, Dobre, vreau să fac următoarea afirmație: domnișoara director, m-ați mintit cu nerușinare.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

De ce?

Dl. George Botez

Vă spun imediat și-mi asum: potrivit art. 6 din Statutul Clubul Sportiv Municipal, obiectul de activitate este unul și scopul, altul.

Scopul spune așa: ameliorarea rezultatului sportiv și realizarea performanței la nivelul municipiului Ploiești prin valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, pregătire și competiție; promovarea și susținerea sportului de performanță la nivelul municipiului Ploiești, precum și punerea în practică a programului „sportul pentru toți”, prin afiliere la Federația Națională „Sportul pentru Toți”; performanță, selecție, asigurare sprijin științific și medical necesare sportivilor de performanță.

Mă mințiți ca o gazetă capitalistă.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

îmi asum ce spun.

D1. George Botez

Păi, nu vă asumați, pentru că sunteți mincinoasă.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Este hotărâre de consiliu local.

Dl. George Botez

Sunteți mincinoasă.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu sunt obligată să accept jignirile dumneavoastră.

Dl. George Botez

Nu este o jignire. Mi-am asumat. Nici eu nu sunt obligat să vin aici și să faceți dumneavoastră ping-pong cu mine. Vă rog să fiți responsabilă pentru funcția pe care o aveți.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Sunt foarte responsabilă.

Dl. George Botez

Văd. Una spuneți, alta scrieți, alta ne înțelegem.

Eu unul m-am cam săturat de bătaia dumneavoastră de joc. Nu vă mai permit să vă bateți joc de mine.

Voce din sală


De toată lumea, nu doar de dumneavoastră.

Dl. George Botez

Nu știu domnule, fiecare în zona lui.

Voce din sală

Să ne spunem și noi cuvântul.

Dl. George Botez

Am solicitat punctul de vedere scris față de această ultimă variantă. Vă rog să mă credeți că nu plecăm de aici până nu rezolvăm problema.

Ideea este de maniera următoare: am solicitat punctul de vedere pe această ultimă variantă. Nu știu dacă se votează dar, de acum înainte, vă rog să mă credeți că am ajuns în situația în care să mă simt extraordinar de pus în pericol la fiecare vot pe care-1 dau. Nu mai știu ce votez, nu mai știu care este adevărul, nu mai știu absolut nimic. Toată lumea încearcă să mă ducă de nas, să mă păcălească ca să obțină o hotărâre într-un fel sau altul. Asta simt la ora asta. Și aici mă refer la aparatul de specialitate. Nu vă supărați pe mine, nu puteți să vă bateți joc de un consiliu, nu vă puteți bate joc de un oraș.

Adică, să-mi spuneți mie, acum 3 minute, din nou, a doua oară, în aceeași ședință, că scopul principal pentru care a fost înființat CSM-ul este acela de administrarea bazelor și să vină un cetățean (mulțumesc) și să-mi pună în față un telefon (drăguț de altfel, ultimul tip) pe care scrie altceva, nu vă supărați, este prea mult să mă mințiți de două ori. Și-mi asum ceea ce v-am spus. Mistificați adevărul. Asta ca să nu vă mai fac mincinoasă.

Vă rog dl. Dănescu.

Dl. Ștefan Dănescu

Dna director, în ședința trecută, colegul meu, Robert Vîscan, v-a adus la cunoștință faptul că există o sentință judecătorească vizavi de unul dintre sportivi. A câștigat procesul. Ați argumentat atunci, ați spus: da, ok, pentru că nu era prevedere bugetară.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Că nu era prevedere bugetară.

Dl, Ștefan Dănescu

Că nu era prevedere bugetară. Dacă nu este așa și acea persoană nu a câștigat datorită faptului că nu era prevedere bugetară, vă asumați?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică

A câștigat că a avut un contract încheiat fără prevedere bugetară. A câștigat că a avut un contract.

DL Ștefan Dănescu

Doamnă, dacă nu este așa și, dacă vor fi și alții care vor câștiga din alte cauze, vă asumați?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ce să-mi asum? Eu am angajat cheltuielile acolo? Eu am făcut plățile?

Dl. Ștefan Dănescu

Și dumneavoastră.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

în niciun caz.

D1. Ștefan Dănescu

Și dumneavoastră ați făcut plăți cu...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică In niciun caz.

D1. Ștefan Dănescu

Doamnă, ați dat aviz favorabil?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția EconomicăNu. Uitați-vă în raportul Curții de Conturi care spune că nu sunt răspunzător eu. Răspunzător este CSM-ul.

Dl. Ștefan Dănescu

Ok. Dumneavoastră ați dat aviz favorabil înainte?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

DL Ștefan Dănescu

Da. Mulțumesc frumos!

D1. George Botez

Haideți, aduceți-ne cele două rapoarte. Vă rog frumos.

Și, încercați să le scrieți pe românește, să înțeleagă tot românul.

***

PAUZĂ

***

Dl. George Botez

Avem ultima variantă de buget, respectiv un amendament pe care l-a propus dl. consilier Palaș în care sumele prevăzute în buget se referă doar la salariile profesorilor care au fost angajați pe contracte de muncă, rămânând ca celelalte poziții să fie deschise dar, pe sumă zero.

A

înțeleg că, în aceste condiții, avem posibilitatea ca, ulterior, dacă este cazul, să putem să bugetăm pozițiile respective. Corect, dl. Palas?

Dl. Paul Palaș

Da, dl. președinte.

Dl. George Botez

Mulțumesc!

Această variantă are și un raport pozitiv, atât din punct de vedere economic, cât și juridic.

Avizul de legalitate pe această variantă?

Dna secretar Anabell-Olimpia Măntoiu

Pe această variantă, cum am susținut și anterior, este pozitiv.

D1. George Botez

Dl. Ganea, vreți să ne spuneți ceva? Nu.

Dna. Claudia Sălceanu

Am și eu o întrebare dacă se poate.

D1. George Botez

Vă rog.

Dna Claudia Sălceanu

In urma acestui raport, concret: cei de la CSM, sâmbătă vor avea<un donciirs^^yem bani pentru concurs, pentru sâmbătă, pentru copii? Săptămâna viitoare/âybm bann-7

DI. GeorgeBotez                                      &’!

Nu știu care este nivelul veniturilor proprii ca să vă pot răspunde?/              '

Dna. Claudia Sălceanu

Adică, fiecare copil, în funcție de cum au părinții bani.

Dl. George Botez

CSM-ul este format din două categorii: alocația bugetară și venituri proprii. Noi, alocația bugetară o direcționăm spre anumite chestiuni. Participările la concursuri, deocamdată, până când rezolvăm problema, se vor face din veniturile proprii ale CSM-ului.

Da, dl. Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea

Venituri proprii - zero.

Dna. Claudia Sălceanu

Păi, cu ce plătim sâmbătă?

Dl. George Botez

Dna. Albu, am discutat în pauză ceva, vă rog să informați și consiliul asupra ceea ce mi-ați spus mie. Referitor la concluziile Camerei de Conturi privind activitatea de copii și juniori.

Dna. Luminița Albu - CSM

Nimic nu a scris în Raportul Curții de Conturi referitor la activitatea copiilor și juniorilor. La competiții mă refer.

Dl. George Botez

încercați să dezvoltați subiectul. Povestiți-ne.

Dna. Luminița Albu - CSM

Nu s-a specificat absolut nimic.

Dl. Cristian Ganea

Cu privire la Raportul Camerei de Conturi Prahova, precizăm că abaterile constatate nu vizează activitatea sportivă la nivel de copii și juniori.

D1. George Botez

Din ce ați citat?

Dl. Cristian Ganea

O informare...

Dl. George Botez

Este semnată de cine?

Dl. Cristian Ganea

Directorul de la CSM și de dna director.

D1. George Botez

A

In aceste condiții, credeți că, față de lipsa unei constatări din partea Ganierei de Conturi privind activitatea copiilor și juniorilor, este posibil să le dămposibili^tea să meargă la competiții folosind același sistem ca anul trecut?          ? i

Nu mă refer la activitatea de sport de performanță ci la actîvitațeâ'.jebpijil6| și juniorilor. Domnișoara director?


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu am fost atentă la întrebare. Dacă este posibil...

Dl. George Botez

S-a dat citire unei informări, pe care toți consilierii o au și, din acea informare a rezultat că, la nivelul activității sportive pentru copii și juniori, în ceea ce privește controlul realizat de Camera de Conturi, nu s-a găsit nicio iregularitate.

Și atunci, venea întrebarea: dacă cei de la Camera de Conturi, trecând pe acolo și verificând aceste sume și modul lor de folosire, au spus că nu sunt probleme, avem vreo problemă anul acesta dacă vom aloca niște sume în continuare, pentru copii și juniori?

Dna. Nicoleta Craciunoiu - Direcția Economică

Am actul de control în față. Extras pentru CSM. L-am dat la toți consilierii. Nu spune că a verificat sau n-a verificat. A verificat un eșantion. Ei nu verifică activitatea CSM-ului. Are anumite eșantioane. Am actul în față.

Dacă spune că este legal ceea ce spune dna. Albu, să-și asume dânsa.

Citiți prejudiciile și abaterile constate de Curtea de Conturi. Le-am dat la toți consilierii. Nu știu de ele?

Dl. George Botez

Nu știu când le-ați dat dumneavoastră.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Le-am dat. Pot să le dau oricând.

Dl. George Botez

Când le-ati dat, nu când o să le dati.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Le-am dat imediat după ce s-a încheiat controlul. A apărut și în presă. Nu se știe de acest document?

Dl. George Botez

Eu nu citesc presa pe care o citiți dumneavoastră.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Este raportul scris.

DL George Botez

Răspundeți-mi la întrebare.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu îmi mențin punctul de vedere: că sunt nelegale acele plăți.

DL George Botez

La ce plăți vă referiți?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Și, să știți că sumele constatate de Curtea de Conturi nu s-au stabilit la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale ca și prejudicii, cât sunt estimările la CSM.

Deci, nu este unitate care să aibă asemenea abateri și prejudicii. Conform raportului Curții de Conturi, pe eșantioane.

DL George Botez

Definiți „prin eșantioane”.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


i':

•                     *                                                                                                                                  \v-                 , '•'ii

Prin sondaj. Curtea de Conturi nu dă descărcare de gestiune acum. Vîne^și^vdrifică anumite plăți.

D1. George Botez

Deci, înțeleg că ei au venit la „punct ochit, punct lovit”.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Oricând putem să ne trezim cu alte abateri. Deci, nu ce a scris Curtea. A luat un eșantion. Nu rezultă că a verificat toată activitatea, toate contractele și totul este legal acolo. Ba, din contră: este un act de control.

Dl. George Botez

In opinia dumneavoastră...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, au scris ei. Sumele vorbesc.

Dl. George Botez

Era o întrebare: în opinia dumneavoastră, CSM-ul trebuie să funcționeze în continuare sau să fie închis, din punctul de vedere al activității sportive?

Vorbesc de opinia dumneavoastră profesională, prin funcția pe care o ocupați. Nu, de opinia dumneavoastră personală.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punct de vedere al legislației existente, sunt ilegale acele plăți făcute acolo.

Dl. George Botez

Am întrebat dacă, în opinia dumneavoastră, activitatea trebuie să continue? Dacă există vreo modalitate prin care poate continua ca activitate sportivă...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dacă există bază legală, ar trebui să continue dar să avem și legislație care să ne ajute.

Dl. George Botez

Păi, dumneavoastră ar trebui să ne spuneți dacă există baza legală, nu? Nu noi trebuie să vă spunem dumneavoastră care este baza legală.

Eu vă întreb: v-ați gândit, legislația existentă azi, 3 aprilie, ora 1651, această instituție trebuie să-si continue activitatea...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, bineînțeles, pentru baze sportive, pentru Hipodrom...

Dl. George Botez

Pentru activitatea sportivă la copii și juniori.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pentru activitatea sportivă, le punem la dispoziție sportivilor acele baze sportive pe care le avem, da, poate să funcționeze.

Mai puțin plăți de contracte diverse, încheiate în diverse locuri...

DL George Botez

Eu nu mă refer la plăți diverse. Eu mă refer strict la activitatea sporțiyaS1

DL Ștefan Dănescu                                     / $•/

Dna. Crăciunoiu, noi nu avem sală de înot. Nu avem sală de box. [l^-â

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică                    ,

Nu mă pronunț eu dacă este legal sau nu să închiriem o sală de boxM/M^ Dl, Ștefan Dănescu

Dar, anul trecut, cum s-a putut?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


întrebați cine și-a asumat acele plăți. Nu mi le-am asumat eu.

Dl. Ștefan Dănescu

Deplasările nu vi le-ați asumat?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


Nu. Eu nu pot să-mi asum ce și-au asumat ordonatorii terțiari de credite.

Dl. George Botez

Bine dar, ca să ajungă în situația să facă niște plăți, nu le-au fost alocate niște sume?

DL Ștefan Dănescu

Dar, nu au fost prinse în buget, dl. președinte?

Dl. George Botez

Eu știu că au fost prinse.

DL Ștefan Dănescu

Doamnă, nu au fost prinse în buget?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar nu are legătură ce a fost prins în buget, dacă este legal sau nu. Angajăm, plata o face directorul de acolo. Are achiziții, are contabilitate.

D1. Ștefan Dănescu

Bun, am înțeles.

Dar, dumneavoastră ați dat aviz favorabil pentru bugetul de anul trecut?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punct de vedere al plăților care pornesc din bugetul local către CSM ca și subvenție. Nu mă pronunț pe ce s-a întâmplat acolo, dacă a fost legal sau nu.

DL George Botez

A

Asta este excelent. In sfârșit avem un punct de vedere comun.

Și atunci, vă întreb: dacă nu vă pronunțați cu privire la ce fac ei cu banii și doar discutați de acest buget, de ce ajungem în situația în care să nu le mai dăm banii? Că noi nu știm cum o să-i folosească ei. Poate îi folosesc legal.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi, să-i folosească legal. Nu le dau eu voie să-i folosească legal?

DL George Botez

Nu le dați nici un ban ca să-i folosească. Aici este toată problema. Hotărâți-vă: ori faceți pe Curtea de Conturi reloaded...

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu fac pe Curtea de Conturi.


Dl. George Botez

Atunci, de ce nu le dați bani urmând ca ei să

s                                J                                        -" —                                                                                         »

care ei utilizează sumele respective.


Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică            \ "

Pentru că nu au bază legală, în acest moment. Să spună juridicul dacă este legăCșau nu.

Dl. Ștefan Dănescu

Și, anul trecut, cum au avut doamnă?

Dl. George Botez

Anul trecut cum ați avut baza legală?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Finanțarea la FC Petrolul, asocierea, colaborarea, cum a fost legală 5 ani de zile?

Dl, Ștefan Dănescu

Doamnă, eu vorbesc de CSM.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Tot de CSM, că tot prin CSM s-a făcut.

Dl. George Botez

Ce legătură are Petrolul cu CSM?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Tot prin hotărâre de consiliu, tot...

DL George Botez

Doamnă, noi aici discutăm de copiii ploieștenilor nu discutăm de clubul profesionist Petrolul. Discutăm de altceva.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu vorbim de 2004. Am înțeles că si atunci erați de acord.

>                      9                                5

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

X "              —1       ■"              —                      ■

In 2004 avem hotărârea când s-a înființat CSM-ul, ca să vă dovedesc că nu sunt mincinoasă.

Dl. Ștefan Dănescu

Da doamnă, ați fost de acord.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu am fost de acord. Uitați-vă ce spunea la momentul acela: era administrația bazelor sportive.

Dl. Ștefan Dănescu

Anul trecut ați fost de acord?

Răspundeți, vă rog: ați fost de acord anul trecut?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică

Știam eu ce se întâmplă la CSM? Știam eu ce face acel director acolo?

Dl. Ștefan Dănescu

Și acum știți?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ați știut dumneavoastră?

A

In momentul în care ați făcut acel comitet director, de ce v-ati retras de acolo toti?

Ați luat la cunoștință de ilegalitățile...

DL George Botez

Doamnă, dumneavoastră ne judecați?

DL Ștefan Dănescu

In ce calitate ne întrebați?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu vă judec, eu vă spun punctul meu de vedere.

Dl. Ștefan Dănescu

Dar, în ce calitate ne întrebați?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

f

Va' 'W

■X Z «W;?

Nu vă judec, am spus atât: este punctul meu de vedere. Dacă este legal sau nu, îmi asum. Se pronunță pentru legalitate juridicul și secretarul.

D1. George Botez

Dumneavoastră credeți că el sau eu ne-am retras de acolo pentru că am fost de acord cu cheltuielile pe care le-a făcut directorul?

Dar, m-a informat pe mine cineva?

Era sarcina dumneavoastră să-1 verificați. Da?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

A—  ~                     ~        1

In ceea ce mă privește, tot ce am sesizat de CSM s-a dovedit că am avut dreptate. Mă refer de la acele contracte de publicitate și de la acel PFA-uri. Scrie Curtea de Conturi clar.

DL George Botez

Dumneavoastră vă exprimați niște nemulțumiri, care s-ar putea să fie fondate, nu știu. Dar, dumneavoastră generalizați. Pe mine nu mă interesează de contractele de publicitate și de alte contracte pe care le invocați dumneavoastră.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi, le-am sesizat la momentul respectiv.

Dl. George Botez

Pe mine mă interesează exclusiv acele poziții care sunt în legătură cu desfășurarea activității sportive, nu cu publicitatea. Pe mine acele poziții mă interesează.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, acelea. Au fost nelegale. PFA-urile? A fost vreunul legal?

D1. George Botez

Doamnă, am rezolvat problema cu PFA-urile. Gata, a murit, Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-l odihnească!

Am rezolvat-o, avem profesorii, nu mai avem PFA-uri, acum discutăm de copii. Copiii, dacă nu știți, sunt chestiile alea mici care au mamă și tată. Și, care eu dreptul la dezvoltare. Drept asigurat prin Constituție și prin Legea 273 privind protecția minorului. Acest drept la dezvoltare presupune și dreptul de a face sport. Din punctul nostru de vedere, aceasta este o obligație a autorității locale să creeze condițiile necesare pentru sport la nivel juvenil și de tineret.

Și acum, eu vă întreb, acești copii nu desfășoară activitate sub formă^deJPFA și nu au contracte de publicitate deci nu intrăm pe zona care pe dumneavoastrăjvă'interesează și, dacă vă interesează, foarte bine că vă interesează. Eu, acum vă întreb devc^pi^putem să alocăm bani pentru ca acei copii să intre într-o competiție sportiva?; ;    , ?

au contracte de publicitate deci nu intrăm pe zona care pe dumneavoastrăjvă- interesează

«I                                                  ^.x ,,x         ____x țț..______,x oiZi-S-tT                    ____

\ \ ‘ * V /yv


Să plătească o taxă, spre exemplu sau secțiile respective sportive âa plățeasca taxele anuale la federațiile din care fac parte. Asta se poate?

, -y V

■■ "Y. 6>z‘”


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu știu să vă răspund la această întrebare.

Dl. Ștefan Dănescu

Anul trecut s-a putut doamnă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

S-au putut multe în această instituție. Și, toate dosarele sunt la DNA.

Dl. Ștefan Dănescu

Doamnă, vă rog mult de tot: anul trecut ați fost de acord? Vă rog, concret: anul trecut ați fost de acord? Ați făcut o ilegalitate anul trecut? Vă rog, concret: da sau nu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu eu, de la CSM s-au făcut.

Dl. Ștefan Dănescu

Nu, dumneavoastră ați făcut o ilegalitate anul trecut? Vă rog: da sau nu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Probabil că da.

Dl. Ștefan Dănescu

Ați făcut.

Dl. primar, a făcut o ilegalitate.

Dl. George Botez

Există o poziție acolo undeva, prin toate zerourile alea (eu o iau așa pas cu pas că nu mă las, e vorba de copii și, când e vorba de copii, nu mă las), care să privească sportul pentru copii? Există sau nu există? Spuneți dumneavoastră că le știți mai bine. Care ar putea să fie incidente în cauza care ne interesează pe noi?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică

Clubul nu are șef contabil, nu are jurist, nu are director, nu are nimic?

Dl, George Botez

Eu apelez la experiența dumneavoastră că, până acum...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Oricum m-ați făcut mincinoasă și incompetentă.

Dl. George Botez

Dumneavoastră sunteți cei care ați găsit neregularitățile respective. Drept pentru care, eu în dumneavoastră am încredere, da? Nețărmurită încrederea, de altfel. Hai să vedem, să analiză, că de asta suntem aici, nu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu mi-am exprimat punctul de vedere.

Dl. George Botez

Am înțeles dar v-am pus o întrebare: din cele cu zero acolo care să fie incident interesul copiilor?


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Toate.

Dl. George Botez

Toate. Bun.

Acum: care, dintre pozițiile respective, vi se pare dumneavoastră căurfrun pericol pentru o cheltuială nejustificată?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Toate.

Dl. George Botez

Eram sigur. Puteam să dau scris chestia asta.

Dar, dacă totuși, vreau să salvez sportul de copii, măcar pe 6 luni, până la o primă rectificare bugetară, unde credeți dumneavoastră că ar mai trebui să pun niște sume în așa fel încât să nu fiu prostul țării?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nicăieri.

Dl, George Botez

Adică, eu trebuie să fiu prostul țării, municipiul Ploiești.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Puteți să le puneți unde vreți și să adoptați.

Este punctul meu de vedere, la-m exprimat în aviz, este consultativ, puteți să votați cum doriți. Orice.

Dl. George Botez

Nu vă plac copiii.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Ba da dar, nu trebuie ă fac eu ilegalități acum, sub presiunea sălii și sub presiunea dumneavoastră.

Dl. George Botez

Dumneavoastră aveți o altfel de presiune am impresia dar sala nu face nici un fel de presiune.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

M-am săturat să dau cu subsemnatul la DNA. M-am săturat. Știți că o zi da, o zi nu se cer documente la DNA pe diverse contracte?

Dl. George Botez

Doamnă, lăsați-mă că nu am eu nicio treabă cu DNA-ul. Eu vreau să ajut copiii din municipiul Ploiești. Eu, noi asta vrem, nu să facem anchete prin DNA.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Așa a fost și la celelalte la care urmează să fiu audiată. Tot sub presiunea acestei săli.

Dl. George Botez

Adică, dacă avem o discuție în contradictoriu, dumneavoastră vă simțiți sub presiune. Nu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


Mi-am exprimat punctul de vedere. Ce mai doriți de la min^ Am spuș-că^ neveste legal.                                                       H       y Vy'f

DL George Botez                                                  A: /

Doamnă, nu vă supărați, credeți că, a răspunde intereselor unui municipiu< este o chestiune care este de neacceptat de dumneavoastră? Sau cum e? Lămuriți-ma, că nu înțeleg. Suntem totuși un consiliu aici care încercăm să tragem de la dumneavoastră câte-un pic, câte-un pic.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Trageți de la juridic. Avem al șaselea om la juridic în acest mandat. Vă întrebați de ce oare este al șaselea om numit acolo? De ce și-au dat demisia toți?

Dl. George Botez

Nu, dar diseară, înainte să mă culc, o voi face. Ce pot să vă spun?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar, nu este o întrebare, ce se întâmplă în această instituție?

Dl. George Botez

Eu vă întreb cum salvăm sportul pentru copii și tineret și dumneavoastră mă întrebați dacă eu m-am gândit de ce avem al șaselea om la juridic? Vi se pare o discuție normală asta?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Din punctul meu de vedere, repet: consider că nu sunt legale. îmi asum, am scris, am semnat, mai mult de atât, ce pot să vă spun?

Este punctul meu de vedere, dreptul la opinie, drept constituțional. Spuneți-mi, ce vreți să spun?

Dl. George Botez

Doamnă, dreptul la opinie nu se exercită în exercitarea atribuțiilor de funcționar public. Dreptul la opinie îl aveți dumneavoastră în legătură cu altele, aici aveți un raport de subordonare față de primar și față de consiliul local.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, și asta înseamnă că nu pot să-mi spun punctul de vedere?

D1. George Botez

Noi nu suntem aici să vă ascultăm dumneavoastră opiniile, că nu suntem la clacă.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, la clacă, mi-am exprimat punctul de vedere. Profesional, răspund pentru el. Am semnat, răspund pentru ce am scris acolo.

DL George Botez

Și acum, o ultimă întrebare, o să reformulez ce a spus dl. Dănescu: dacă noi aprobăm salariile unor oameni care nu mai au obiectul muncii și sunt plătiți din bugetul local și nu mai au obiectul muncii, pentru că dumneavoastră nu vreți să alocăm sume ca să existe acest obiect al muncii...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, că nu vreau, nu există bază legală.

DL George Botez

... este legal sau nu este legal? Deci: este legal sau nu? Dna. Nicoleta Crăciunoiu — Direcția EconomicăA aloca acea sumă pentru cheltuieli de personal este ^l^gal^fețe? conform  organigramei. Nu știu angajările pe ce criterii s-au făcut, dacă sunt legale^saujriu.

Dl. George Botez

Eu nu v-am întrebat asta. Eu v-am întrebat doar dacă este normal să gătesc niște profesori care au niște elevi care ar trebui să desfășoare activități sportive în condițiile în care nu am baze sportive pentru specialitățile respective, nu am bani pentru susținerea sportului, nu am bani pentru deplasări, nu am bani pentru hrană, nu am bani pentru transport, nu am bani pentru competiții, nu am bani să-mi înscriu secțiile, să mi le mențin ca membre în federațiile respective. Este legal să mai plătesc oamenii respectivi? Da sau nu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, este legal. Cred că este legal. Apreciez că este legal.

Dl, George Botez

Deci, este legal să plătesc oamenii ca să se bată de muscă la serviciu, da?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Să antreneze copiii.

Dl. George Botez

Unde doamnă ar putea să antreneze un antrenor de înot un copil dacă nu are bazin? Este adevărat, sunt câteva gropi considerabile în Ploiești, vreo două mai sunt și cu apă. Dar credeți că este propice pentru dezvoltarea copiilor să înoate în gropile cu apă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Avem și club sportiv școlar.

Dl. George Botez

Dar clubul sportiv școlar are un bazin că, dacă are, am scăpat de probleme.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi așa, facem patinaj în Germania, nu avem patinoar.

Dl. Ștefan Dănescu

Atunci avem și cluburi private.

Noi vorbim de CSM nu de CSS.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

De CSM. Știți că se patinează în Germania? Știți lucrul acesta?

Dl. Ștefan Dănescu

Doamnă, avem vreun patinoar în Ploiești și nu știu eu?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar, sunt obligată eu să suport din bugetul local neavând prevedere legală?

Dl. Ștefan Dănescu

Dar nu sunteti dumneavoastră în măsură să decideți dacă da sau nu.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Păi, să decidă Stoichiciu, să vină Stoichiciu să spună.

Dl. Ștefan Dănescu

Consiliul local, nu dumneavoastră. Poate dumneavoastră nu vă place pațiriajul, mie îmi place.


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Aprobați și patinaj dacă vreți.

DL Ștefan Dănescu

Vorbim de patinaj acum sau de CSM?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

De CSM implicit.

Dl. Ștefan Dănescu

Putem să vorbim de înot?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Vorbiți de ce vreți.

Dl. George Botez

Dl primar, ca să zic așa: în aceste condiții, luați o măsură sau...

Aici nu mai putem spune că acest consiliu ar putea să vă fir ostil că, la un moment dat toată chestia nu mai funcționează. Pot să vă spun că am crezut inițial că este ceva cu interimatul domnului Teodorescu, nu că ar fi făcut ceva dar, mă rog. Pe urmă, în aceeași situație a fost și dl. viceprimar Ganea. Văd că urmați dumneavoastră acum. Este o moară care omoară absolut tot. Nu putem. Chiar nu putem.

Noi, acum avem de ales între două variante:

Varianta 1 - să se voteze bugetul de la CSM în această formă în care, într-un final a reieșit și să salvăm tot ceea ce înseamnă baze și să plătim niște profesori care vor trebui, practic îi îndemnăm noi, să facă niște ilegalități ca să strângă bani de la copii, chestie pe care am interzis-o în mod expres.

Varianta a doua este să nu votăm acest buget, să nu votăm bugetul municipalității și să punem pe butuci Ploieștiul pentru acest an bugetar. Ceea ce...

DL Ștefan Dănescu

Eu cred că reprezintă același lucru dl. președinte. Și dacă-1 votăm și dacă nu-1 votăm, îl îngropăm oricum. Și, dacă votăm așa, l-am îngropat.

D1. George Botez

Și asta este adevărat.

Dl. Ștefan Dănescu

Dna. Crăciunoiu, îmi cer scuze, cu tot respectul: dacă noi acum nu votăm acest buget sau, dacă-1 votăm, nu are nicio importanță, acești copii nu au unde să-și desfășoare activitatea. în afara antrenamentelor, ei trebuie să participe la competiții dă de aceea s-au apucat de sport, să participe la competiții. Dumneavoastră sau noi le îngrădim acest drept. Nu vorbim de Germania, nu vorbim de contracte de publicitate, vorbim de niște competiții interne. Hai să vorbim de cele interne.

Am dreptate?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da.

Dl. Ștefan Dănescu

înseamnă că le îngrădim dreptul de a face sport?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică Da.

Dl. Ștefan Dănescu

Mulțumesc frumos.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

â i     ~         11           ■              ■»              -


V.’


/c //'

. X

întrebați juridicul dacă este bază legală? Nu mă întrebați numai ^pgjhiihe. Tot timpul, la toate ședințele de consiliu, economicul. Am juridic, am secretar. De ce trebuie să mă întrebați numai pe mine? De ce, tot timpul eu trebuie să fiu atacată, lovită și jignită? Nu înțeleg, chiar nu înțeleg.

Dl, Ștefan Dănescu

A

îmi cer scuze, v-am jignit, vă simțiți jignită?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu.

Dl. Ștefan Dănescu

V-am jignit cu ceva doamnă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu, de jignit nu m-ați jignit. Dumneavoastră. Mă refer acum la dumneavoastră. Alții da.

Dl. Ștefan Dănescu

Eu nu v-am jignit. Cu mine vorbeați și mie îmi spuneați că, de fiecare dată vă simțiți jignită.

Dl. George Botez

Dl. consilier juridic? Este rândul dumneavoastră. Vă rog, răspundeți-i domnului Dănescu.

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nici direcția juridică, nici direcția economică nu vor să distrugă sportul și nici copiii și nici ceea ce înseamnă CSM-ul însă, atâta timp cât nu există o bază legală, nu putem s-o inventăm noi peste noapte sau s-o presupunem sau să facem ceva de dragul de a face ceva.

Situația este de așa natură în momentul de față că asta a fost soluția de compromis la care, astăzi, în ședință, la ora 10 și jumătate, 8-9 oameni au încercat să găsească o soluție tocmai pentru a salva această situație în care ne aflăm. Aceasta este legea în care suntem în momentul de față. De ea depindem cu toții, indiferent dacă este departamentul contabil, că este departamentul juridic, că sunteți dumneavoastră sau altcineva, toți ne supunem legii. Dacă legea este în momentul de față așa, nu avem altă variantă.

Cu toată părerea de rău, aș fi vrut să semnez pozitiv dar nu pot. Am încercat astăzi 9 inși să găsim o soluție de compromis. Aceasta este. Trebuie să acceptăm realitatea.

Dl. George Botez

Ați găsit o soluție de compromis, ați prezentat-o consiliului și, verbal ați spus că dumneavoastră garantați legalitatea acelei soluții. în momentul în care v-am cerut scris, v-ați reconsiderat poziția.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu, a fost o neînțelegere. Nu am reconsiderat poziția. Pur și simplu; j^cestjabel cu balanța era cel vechi pe care mi-am înaintat punctul de vedere fiind ilegal. Nu ayenit cel nou. Acesta este cel nou care a fost în ședința de la ora 10 și jumătate și pe acesta^aki dat aviz pozitiv.                                                                   / j 4

Dl. George Botez

Dl. Palaș?

Dl. Ștefan Dănescu

Numai puțin, vreau să-l întreb pe dl. director: cei 1/12 pentru luna în curs reprezintă și cheltuieli cu deplasările?

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Nu.

DL Ștefan Dănescu

Eu vă spun că da.

Dl. George Botez

Numai un pic dl. Dănescu că încep s-o iau...

Dl. Palaș, s-a făcut o afirmație că aceasta este varianta care, atât dumneavoastră cât și dl. Sîrbu... înțelegeți ce vreau să spun, da?

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte este ceasul 5 și 10, suntem de 5 ore în ședința aceasta. Am spus în mai multe rânduri care a fost filmul evenimentelor de astăzi, nu aș vrea să mai repet.

Eu acum vă întreb pe dumneavoastră ce trebuie să facem mai departe, votăm, nu votăm? Trebuie să depășim momentul că nu știu dacă suntem la judecată cuiva. Să vedem dacă putem să rezolvăm sau nu problema.

Dl. Cristian Ganea

Dl. Palaș, cu tot respectul, când a fost vorba de fotbal am venit și noaptea la ședință. Dacă vă aduceți aminte anul trecut sau acum doi ani.

Dl. Paul Palaș

Pe bune, chiar credeți că ajungem undeva cu discuția asta?

Dl. Cristian Ganea

Paul te rog frumos să mă scuzi, nu a fost direct. Dar, acum 5 ore am spus că o să închidem CSM-ul și nu m-ați crezut niciunul. La ședința de buget.

Eu sunt strungar, și unul prost, nu bun, nu sunt obligat ca viceprimar să găsesc soluții, eu sunt obligat să aleg din două, trei soluții. Niciodată în primăria asta nu se aduc soluții, doar informări.

Dl. Ștefan Dănescu

Cheltuielile pe o lună de zile sunt prinse. De ce le-a prins decât pentru o lună? Pentru o lună e legal? Să ne spună dl. director, nu dna director economic, dl. de la departamentul juridic.

Dl. Paul Palaș

Scuzați-mă, nu-i prins domnule pentru nicio lună. în forma finală, forma pe care o avem aici pe ecran, cheltuiala cu funcționarea secțiilor sportive este egală cu zero. Doar pentru salarii avem.

Dl. Ștefan Dănescu

Dna Albu mi-a spus altceva.                                    ,z <

DL Paul Palaș                                                          '          ...... . \

Nu știu ce v-a zis.                                                   '/            /

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Suntem la a treia varianta de buget. La primul si al doilea avizele sunt negative, la aceasta de pe ecran avizul este pozitiv și de la mine și de la juridic.

Suntem la a treia varianta de buget.

Dna. Claudia Sălceanu

Dacă-mi dați voie, cred că dl. Dănescu se referea la altceva: s-au făcut plăți din ianuarie până-n aprilie cu buget de 1/12 din bugetului lui 2016, cu aviz de la economic, din câte am înțeles.

*

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

A doua variantă are aviz negativ.

Dna. Claudia Sălceanu

Ați dat bani către CSM din ianuarie până-n aprilie?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu ~ Direcția Economică

Nu am venit la a doua variantă, am discutat acum două ore și am dat aviz negativ? Dna, Claudia Sălceanu

Nu ați înțeles întrebarea: ați plătit către CSM din ianuarie 2017 până în aprilie 2017, în cât ne aflăm astăzi, în 3 aprilie?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, am plătit 1/12 din bugetul anului trecut.

Dna. Claudia Sălceanu

Ați plătit transport, cazare, hrană...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Am dat subvenție, nu am plătit transport, cazare, hrană.

Dna. Claudia Sălceanu

Și, această subvenție către ce s-a dus? Către transport...

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Către ce s-a dus răspunde CSM-ul.

Dna. Claudia Sălceanu

Dar, ati avut viză ca să dati subvențiile?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu dau viză.

Dna. Claudia Sălceanu

Ati dat bani către CSM cu viză și cu semnătură.

Păi și atunci, mai departe de ce nu dăm?

Dl. George Botez

In momentul când vi s-a solicitat să faceți viramentele respective nu ați avut în spate și o notă pentru ce sunt banii respectivi, măcar pentru capitolele mari?

In momentul în care vi s-a solicitat să faceți viramentul pentru cele 4 luni, nu ați avut în spate și o notă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Cheltuială de personal sau bunuri și servicii.

Dl. George Botez

Bunuri și servicii. Cât avem acum la bunuri și servicii?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

In total bunuri și servicii.

Dl. Ștefan Dănescu

Și, cât avem, zero?

Dl. George Botez

Cât avem acum?


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu știu care sunt exact...

5

Dl. George Botez

Doamnă, cât avem la bunuri și servicii?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

A                         ■                       ~'               *

întrebați contabila de la CSM.

Dna. Claudia Sălceanu

De ce nu acordăm în continuare bani pentru bunuri și servicii și să răspundă CSM-ul?

Nu vă supărați, ne puneți să punem bani într-un cont ca, mai târziu, să-i ducem în contul de bunuri și servicii. Tot dumneavoastră ne-ați dat raportul și ne-ați apus că, mai târziu, în urma normelor, o să ducem banii către bunuri și servicii și să răspundă CSM-ul. Atunci, de ce nu-i ducem acum la bunuri și servicii și să răspundă CSM-ul mai departe.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pentru că nu avem bază legală în acest moment.

Dna. Claudia Sălceanu

Păi, și mai târziu, de ce avem bază legală?

Este aceeași chestie. Haideți să-i ducem de acum la bunuri și servicii și să răspundă CSM-ul.

Dl. Paul Palaș

Domnișoară scumpă, stăturăm 5 ore în ședința asta, veniți dumneavoastră cu soluția, că văd că sunteti vocală.

Dna. Claudia Sălceanu

Nu vă supărați pe mine, eu încerc să dau...

Dl. Paul Palaș

Nu mă supăr pe dumneavoastră domnișoară, eu am încercat să găsesc soluții să trecem bugetele astea. Mai veniți dumneavoastră cu una acum.

Dna. Claudia Sălceanu

Dar, vi se pare normal să trecem zero și, pe urmă...

Dl. Paul Palaș

Nu mi se pare normal nimic din ce s-a întâmplat.

Dna. Claudia Sălceanu

Și, pe urmă, dacă trecem zero, peste o lună, două de unde dăm bani la copii? Nu mai spun în luna asta, două.

Dl. Paul Palaș


V-am explicat, presupun că ați stat în sală.

Dna. Claudia Sălceanu

Da.

Dl. Paul Palaș

Și, ați auzit ce s-a discutat aici?

Dna. Claudia Sălceanu

Și, vă întreb pe dumneavoastră: de unde dați bani dacă-i ducem pe zero? Că dumneavoastră ați găsit soluția pe zero.

Voce din sală

Puteți să dați bani că e legal. Nu e ilegal. Sunt o grămadă de cluburi în țara asta care funcționează la fel.

Dl. Paul Palaș

Domnule, la fel s-a spus și când a fost cu Petrolul. Și, nu-mi aduc aminte să vă fi văzut lângă mine la DNA.

Voce din sală

E legal, Petrolul era persoană privată, nu aparținea de primărie.

Decideți acum, desființați-1, închideți-1 dacă nu dați bani pentru copii.

Dl. Paul Palaș

De ce vorbiți cu lejeritate?

Voce din sală

Vorbesc cu lejeritate pentru că nu știți cum ne chinuim cu copiii.

Doamna spune cu seninătate că nu avem dreptul să facă copiii sport.

Este legal să știți dar nu vor dânșii. V-a citit și dl. Andrei cum s-a înființat clubul, că totul este legal. Numai la Ploiești este ilegal. V-am zis: mergem la 3 metri, aici la Blejoi, mergem la Păulești, mergem la Plopeni, tot cluburi care aparțin de primărie. Și dau bani și ăia nu mai intră la pușcărie.

Trebuia să dați public ședința asta, să vedem ce spun și părinții copiilor care vor să facă sport. Să vadă atitudinea doamnei director economic.

Dl. Paul Palaș

Este publică.

Voce din sală

Nu, să vadă așa cum este la emisiune. A venit dl. Andrei și v-a arătat legea, pe ce bază s-a înființat clubul sportiv.

Dl. George Botez

Mulțumesc pentru opinie.

Dl. Cristian Ganea

Ținând cont de ceea ce se întâmplă de ceva timp, aici în sală, sunt ferm convins că nu vom mai avansa cu discuția. Nu pot decât să rog colegii de peste drum, din stânga mea, din dreapta mea să încercăm să rezolvăm această situație altfel. în sensul să splităm acest club în două cât mai repede. Altă soluție nu văd. Dacă mai are cineva altă soluție?

Putem să trântim și bugetul, nu-i nicio problemă, să știți. îl trântim și...

Și, ar trebui un pic revizuită și situația de la economic, zic eu.

Dl. George Botez


In aceste condiții, supun la vot amendamentul formulat de dl? există avize pozitive:

Cine este pentru?                  20 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              1 abținere

* »

Nu participă la vot PMP, dna Claudia Sălceanu și dl. Bogdan Hodorog>Eu declar că mă abțin.

*

Supun la vot proiectul de buget cu amendamentul aprobat:

Cine este pentru?                    18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?               3 abțineri

>                                                                                                            j

Pentru sunt: dna Stanciu, dl. Andrei Gheorghe, dl. Vîscan, dna Sorescu, dl. Minea, dna. Dragulea, dl. Pană, dl. Mateescu, dl.Văduva, dl. Palaș, dl. Puiu Neagu, dl. Sicoie, dl. Aurelian Tudor, dna Băzăvan, dna Paulica Drăgușin, dl Popa, dna Zoia Staicu, dl. Sîrbu.

Abțineri: Ganea, Dănescu, Botez.

DL Paul Palaș

Știți unde mergeam dacă ne abțineam toți? Acolo unde nu voiați dumneavoastră să ajungeți.

Dacă ne-am fi abținut toți ca dumneavoastră, acolo am fi ajuns. Asta, ca să vă dați seama cât de iresponsabilă puteți fi.

Dna. Claudia Sălceanu

Dacă așa considerați dumneavoastră...

D1. Gheorghe Sîrbu

Dl. președinte, PMP-ul nu a participat la vot. Așa tare în clanță a fost în discuții și când a fost de votat nu au votat. Nu mai înțeleg nimic, ori îți asumi, ori nu-ți asumi.

Mulțumesc frumos!

Dl. George Botez

Punctul 12 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și învățământului particular și confesional acreditat și ale Centrului Creșe pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020".

Discuții? Dl. Palaș, vă rog.

DL Paul Palaș

Vreau să mă asigur doar dacă a fost rezolvată propunerea aceea din comisie. Da.

Este vorba de asigurarea sumei necesare pentru plata licențelor pentru softurile unor calculatoare la ce liceu? La Spiru Haret.

Dna. Laura Stanciu - Direcția Economică

Au primit sponsorizare de la Timken pentru calculatoare și acum^oȘn^fturi. Au olimpiada de informatică.                                      X^Z

DL Paul Palaș                                     ZZ\^ZZ;

Exact. Au olimpiada națională de informatică și aveau nevoiei’de/aceste■ șofturE Am asigurat sumele necesare. Am vrut să mă asigur că s-a rezolvat problema. Este.în regulă.

D1. George Botez                                                c

Eu am o întrebare: aceste bugete, că nu le-am văzut, se referă numafîa”activitatea de învățământ sau la toate bunurile, serviciile?

D1. Paul Palaș

Este vorba de unitățile școlare, despre grădinițe, creșe...

DL George Botez

Am înțeles. Pe mine mă interesează altceva: la Liceul Nichita Stănescu de exemplu, anexa 7, ce cuprinde? Cheltuieli de funcționare, da?

DL Paul Palaș

Tot ce înseamnă salarii...

D1. George Botez

Reparații, investiții sunt tot aici sau nu?

DL Paul Palaș

Știu ce vreți să spuneți dumneavoastră: reparațiile unităților școlare nu sunt prinse în acest proiect de hotărâre. Ele sunt...

D1. George Botez

Investițiile?

DL Paul Palaș

Este sunt într-un capitol separat, în bugetul municipiul Ploiești în valoare de 2 milioane 900 de mii lei. Nici investițiile nu sunt prinse aici, la fel, ele sunt prinse la active financiare.

DL George Botez

Discutăm când vorbim de buget, da?

D1. Paul Palaș

Exact.

Dl George Botez

Mulțumesc!

*

Alte discuții mai sunt? Vă rog dl Ganea.

D1, Cristian Ganea

Chiar dacă nu sunt prinse, pe viitor aș dori să fie adusă la cunoștința noastră lista de investiții și aprobată de consiliu.

DL Paul Palaș

Ajungem acolo.

Dl. George Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc!


„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de veniturP^cngfi^t^e anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2019 al Regiei Autonome de ^r^deîi^ublice Ploiești”.

t

Discuții? Dna Staicu nu participă la vot.

Dna. Zoia Staicu

Nu particip la vot. DL George Botez

Dl. Ganea, vă rog.

DL Cristian Ganea

Care ar fi fondul de salarii pentru funcționarea regiei? Total?

D1. George Botez

Dl. Minea a părăsit sala.

Dna. Carmen Voicu - RASP

5 milioane 300 de mii.

Dl. Cristian Ganea

Pentru câți angajați?

Dna. Carmen Voicu - RASP 104.

DI. Cristian Ganea

Curios, pentru că la stația de epurare lucrează 12, mai sunt 12 inspectori, ar trebui să-1 numim serviciu...

Dna. Carmen Voicu - RASP

Nu, sunt mai mulți de 12 la stația de epurare. Nu vorbim numai de punctul de lucru „stația de epurare”. Avem parte din administrativ, parte din personal, parte din contabilitate...

DL Cristian Ganea

O direcție cred că era suficientă. Părerea mea.

Dl. George Botez

Subscriem.

A

Alte discuții mai sunt? înțeleg că nu.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

19 voturi

2 abțineri

9

Dl. Minea este ieșit din sală, suntem 22. Dna Staicu nu participă la vot, suntem 21. Sunt 2 abțineri: domnii Ganea și Dănescu. Deci, 19 voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și clieltiiielipe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 ~ 2019 al S.C. Servicii deGospodărir^KUrbană PloieștiS.R.L”.


Discuții? Dna Staicu?

Dna. Zoia Staicu

Nu particip la vot.

Dl. George Botez

Dl. Ganea, vă rog.

Dl. Cristian Ganea

SGU este următoarea societate care se va duce pe tobogan, să știți. în curând li se vor bloca conturile, SPFL-ul, așa este? Zic bine?

Dna. Simona Vișean-Dolniceanu - SPFL

Nu. Următoarea somație de plată care urma a fi executată este în sumă de 600 de mii de lei. Dar, așa cum v-am informat, deja am discutat cu SGU-ul, au găsit o formă de eșalonare deci, nu le blochează nimeni conturile. Cel puțin până-n vară. După aceea, sper să găsim o soluție.

Dl. Cristian Ganea

înseamnă că am făcut eu o greșeală. Este vorba de un proces cu primăria, dacă dl. director este aici?

DL Donald Constantin - SGU

Cu SPFL-ul s-a rezolvat problema. Este la nivel de primărie. Se pare că, încet, încet și SGU-ul o să aibă aceeași soartă ca și celelalte societăți despre care am vorbit puțin mai devreme.

De ce vă spun asta? Pentru că, primăria se pare că are alte probleme mai importante decât să rezolve problemele mele. Aici vorbim de cele 32 de miliarde, lucrări supraevaluate de fosta administrație, cu acordul fostului primar.

Mai sunt înjur de 7 milioane de lei, asta înseamnă 70 de miliarde, lucrări făcute de fostul executiv, care ulterior nu au mai fost recunoscute de către primărie.

Mai sunt hotărâri de consiliu local care ar fî trebuit, așa cred că trebuiau să fie legale, de asta s-au și aprobat, prin care am fost obligați să facem niște servicii pentru primărie după care, ni s-a spus, din cadrul primăriei, că nu mai sunt legale.

Personalul auxiliar de la școli a fost pus de către primărie să facă lucrări pe domeniul public după care li s-a spus că nu sunt legale. M-au pus cei de la primărie, prin RASP, nu direct, ca să fac alte lucrări pe sistemul de iluminat stradal după care a avut aceeași soartă, nu s-a plătit.

Se pare că nu știm ce să mai lucrăm și ce să mai facem. Astăzi sunt bune, primim comenzi, sunt legale după care, la o perioadă de timp, nu mai sunt legale. Și, încet, încet suntem obligați să efectuăm cheltuieli și se pare că încasări nu prea avem. Am tot făcut cheltuieli de-a lungul anului și am ajuns la un colaps. Cu ajutorul cui? Cu ajutorul primăriei.

Așa că, vă mulțumim frumos pentru ajutorul acordat în ultimii 4, 5 ani și încercăm să găsim soluții în continuare.

Dl. George Botez

Mulțumim! Dl primar.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dragi consilieri, dragi colegi, după cum vedeți, ușor, ușp^^e^îndreptăm spre următoarea situație: probabil că va trebui să inventăm primăria                    de la

zero.                                                                 \7

TCE, probleme - discutăm de 2011, 2013,2015 ș.a.m.d. '

SGU, probleme - discutăm de ...

DL Donald Constantin - SGU

2010 - 2012. Și, cu ajutor, 2016.

DL primar Adrian-Florin Dobre

2016 si nu mai știu cât.

Discutăm de Hale și Piețe, probabil că și acolo mai identificăm niște lucruri.

CSM, de asemenea.

Se tot discută că, atunci când se dorește să se realizeze un audit extern, sunt tot felul de chestiuni care se pun în discuție. întreb consiliu local: suntem de acord să facem un audit extern pe absolut tot ce înseamnă unități din subordine, societăți comerciale, regia de servicii, ș.a.m.d. ca să clarificăm aceste lucruri și, poate identificăm și niște soluții clare și corecte.

Asta înseamnă susținere atunci când vin cu proiectul de hotărâre în fața consiliului.

Nu se poate, ajungem să închidem tot? De ce? Pentru că, nu știu când n-am fost atenți? Legile nu s-au schimbat, sunt aceleași. Și la TCE, sunt același legi. Și la CSM sunt aceleași legi. Și la SGU presupun că sunt aceleași legi. îmi cer scuze, singura modificare parcă a fost în noiembrie când s-a scos din sfera Legii 51, a serviciilor publice, administrarea domeniului public și privat. Dar, pe fond sunt aceleași legi.

Pentru că, altă soluție nu văd. Vin și întreb colegii din aparatul de specialitate care sunt soluțiile și mi se spune foarte franc, în ultima perioadă de timp: dumneavoastră veniți cu propunerile și noi le dăm o viză de legalitate.

Păi, vorba domnului Ganea: dacă aveam o altă meserie care nu permitea dar, onor ploieștenii au votat și acesta este sensul. Ce facem, închidem tot?

De aceea o să vin cu această propunere în fața consiliului și să vedem și varianta unui audit extern. Sunt și alte probleme pe care dumneavoastră le știți deja: și stația de epurare unde constatăm că avem o sentință judecătorească care spune că vechiul contract nu este reziliat și noi avem 1 an și 9 luni de zile în care trebuie să finalizăm acest contract. Pentru că, altfel plătim nu știu ce penalități la Uniunea Europeană.

Și, exemplele pot continua. Pentru că, așa cum vedeți cu toții, din partea aparatului de specialitate, răspunsurile vin numai când sunt niște întrebări și marea majoritate sunt cu nu. Niciodată cu da, sau de foarte puține ori.

Mulțumesc!

D1. George Botez

Dl. primar, din punctul nostru de vedere, dacă veniți cu un aviz de la economic și de la juridic, putem să fim de acord. Așa...

Lăsând acum gluma la o parte, trebuie să înțelegeți că, așa cum încercăm să rezolvăm problemele la CSM prin splitarea problemei legate de administrarea bazelor

sportive de aceea a sportului, și la dumneavoastră este o chestiune care este în pătrățica dumneavoastră - componența executivului, modul lui de funcționale ;5șj, practic, disciplina. Nu aveți ce să inventați pentru că tot cu oamenii respecți vi/veți lucra;- âd știu că marea majoritate a acestora sunt oameni care-și fac treaba. Problema-eșțe\că| am impresia că lumea fuge de răspundere pentru că e mult mai ușor să spui nu decât sa ;dâi o soluție-....                        ' . XX/

Și atunci, vin și spun ce spun de 2 ani: nu noi suntem aici. câî/saX^dhim cu propunerile și cu soluțiile și altcineva să ni le verifice ci, este invers. "

La noi s-a schimbat sensul. E ca la patinaj, știți că, la patinaj, patinezi, patinezi și, la un moment dat, se schimbă sensul și toată lumea o ia în partea cealaltă. Cam asta este -la noi nu se mai schimbă sensul. Sensul este - noi trebuie să fim 27 de specialiști și un aparat care să ne controleze. Nu este chiar așa.

Așa că, vă rugăm, înainte de a face auditul, faceți auditul personalului domnule primar. In afara auditului personalului, degeaba, puteți să auditați ce vreți că veți măsura de 7 ori și o să tăiați o dată și atunci o să fie cumplit. Depinde și cine taie.

Nici nu mai știu unde eram. La SGU. Dacă nu mai sunt alte discuții decât cele legate de colaps, supunem la vot:

Cine este pentru?              21 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?         1 abținere

A venit și dl. Minea. Dl. Dănescu se abține. Dna Zoia Staicu nu participă la vot.

***

proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2018-2019”.

Aici, înțeleg că este o problemă legată de aviz.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Am avut o discuție astăzi, în comisia de buget finanțe și dl. director dorește să vină cu o altă proiecție bugetară.

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Da, în fapt, trebuie modificată hotărârea AGA pentru că nu a respectat norma de elaborare a hotărârii. Nu a fost vorba, pe fond, de date. Eu m-am prezentat în fața CA-ului cu un buget pe pierdere. Am avut o discuție cu Direcția Economică și o să găsesc o soluție de a echilibra bugetul dar trebuie să vă spun adevărul, să pun acolo formal niște sume care să provină din majorarea de tarif și din subvenții și niște sume care să provină dintr-o restructurare de personal. Pentru că altfel, nu am cum să echilibrez acest buget pe realitățile actuale ale societății.

9                                                                   9

Dar, o să fac și acest lucru vizavi de buget. Amânarea adoptării bugetului nostru nu afectează bugetul consolidat al primăriei.

DL George Botez

Și, nici activitatea societății, nu?

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Nu. Deocamdată, nu. Folosim aceeași normă legală, de a face plăți în limita a 90% din bugetul anului trecut.

Dl. George Botez

Deci, să traduc, ca să spun așa: trebuie refundamentat bugetul,^aveți^rieVoie de hotărâre AGA și, inițiatorul, aici prezent, dl. primar va face o propunere de^proțpgare a acestui proiect, pentru refundamentare:                                          /

acestui proiect, pentru refundamentare: Cine este pentru?

Cine este împotrivă?


23 de voturi


L OV

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

„Proiect de hotărâre privind acordarea de subvenții la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești până la acoperirea diferenței dintre veniturile efectiv încasate și cheltuielile înregistrate de operator pentru transportul de persoane la 31.12.2016 conform clauzelor Contractului de delegarea gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 018579/04.11.2013 și 21644/04.11.2013”.

Discuții?

9

Dna, secretar Anabell-Olimpia Măntoiu

Are raport negativ din partea Direcției Economice și din partea Direcției Juridice, nu are viză de legalitate și are aviz negativ al comisiei 1.

Dl. George Botez

Dar, putem și noi să știm de ce este puzderia asta de avize negative?

Juridicul? De ce aviz negativ?

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mi-am exprimat punctul de vedere și la ședința de vineri. Dumneavoastră mi-ați spus să verific toate hotărârile de consiliu local care au fost date din momentul în care s-a înființat TCE-ul și până-n prezent. Asta am și făcut. Am susținut astăzi în cadrul ședinței comisie de buget această situație și am rămas cu avizul negativ pe care l-am dat de vineri.

DL George Botez

Am înțeles dar, de ce negativ? Ce nu corespunde? Sau, ce ar trebui îndreptat ca să corespundă?

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Mai multe aspecte din punct de vedere financiar. Este vorba de subvenție iar, în momentul de față, nu se pot aloca subvenții. Am susținut și de ce nu se pot aloca subvenții, este un punct de vedere detaliat, 12 pagini, nu-1 am în față ca să subliniez fiecare punct.

DL George Botez

Ne poate ajuta cineva? Domnișoara director?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Am raportul de specialitate, am luat toată legislația la rând, mi-am exprimat punctul de vedere, apreciez că este subvenție și că nu se poate acorda. Am făcut referire la toată legislația.

Dl. George Botez

La toată?Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Da, ce privește transportul.

Dl. George Botez

Nu am înțeles, la toată...?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Legislația.

Dl. George Botez

A, legislația. Am înțeles licitația și nu înțelegeam.

Dl Palaș?

Dl. Paul Palaș

Dl. președinte, am discutat în mai multe rânduri acest proiect de hotărâre, firește, plecând de la întrebarea, firească de altminteri, (termenul subvenție nu e corect, noi nu putem să acordăm subvenție, este clar nefericit) cum am putut anii anteriori să acoperim diferența de cheltuială și anul acesta nu?

La modul acesta am plecat cu discuțiile. Fiindcă au fost ani anteriori în care acest lucru a fost cu putință.

Am înțeles argumentele celor doi directori de la Direcția Juridică și de la Direcția Economică și, lăsând la o parte alte întrebări corecte legate de modul în care a fost fundamentat acest proiect, pot să realizez că, indiferent de ce se întâmplă cu întrebările acelea (și o să le formulez imediat), nu cred că proiectul acesta va reuși vreodată să obțină aviz favorabil din partea celor două direcții.

întrebările la care făceam eu referire erau următoarele sau, mai bine zis, situațiile în care ne aflăm acum și care nu sunt conforme cu procedura firească: un astfel de proiect, în mod normal, ar fi trebuit să apară după ce ar fi existat, nu un audit, ci o verificare absolut necesară a situațiilor financiare la 31 decembrie. Or, acest lucru nu este făcut. Este făcut doar pentru primele 6 luni.

Firește, această verificare se poate face în perioada imediat următoare dar, la momentul discuției noastre, acest audit nu este făcut. Dacă vă aduceți aminte dl. președinte, la solicitarea dumneavoastră, prin 2014, s-a introdus obligativitatea acestei solicitări.

Pe de altă parte, noi venim aici și cerem niște diferențe pentru o perioadă care este închisă, pentru situațiile financiare închise. Nu prea mai poți să ceri banii pentru o situație financiară închisă. Eu înțeleg punctul dumneavoastră de vedere.

Dl. Nicolae Alecsandri - TCE

Acela este celălalt proiect.

Dl. Paul Palaș

Acesta este pentru anul trecut? Dacă este pentru anul trecut, trebuie să știți dl. director că dumneavoastră puteți să veniți cu o situație de genul acesta când aveți situația financiară închisă. Dumneavoastră aveți situația financiară închisă pe 2016? Eu, din câte știu, nu.

Acestea sunt chestiuni de formă. S alta, ele pot fi rezolvate într-un timp închiderea situațiilor financiar-contabile o, mă gândesc eu. Acel audit financiar, s-

Problema fundamentală este că, da avea aviz de la Direcția Economică si de

Pentru că problema de fond, în ac


>unt chestiuni de formă car^întf^dcfd^mă sau în relativ scurt. Dumneavoa^^puțeți saVorțați pentru că, într-o săptămâ^a^îouă$ăți‘jutea1face-ar putea face.          fe(

ar putea face.


ică depășim aceste două cpeskuiii^^fo^nă, vom la Direcția Juridică?

;est moment, o reprezintă partea^legala a acestui proiect și, nicidecum partea formală invocată de mine în aceste două chestiuni, importante și astea, de altminteri. Că, fără ele, astăzi nu putem să discutăm, este foarte clar. Dar, dacă le-am rezolva în următoarele două săptămâni de zile, rămâne problema de fond a legalității. Și aici, probabil că o să urmeze o lungă discuție cu argumente pro și contra pe legalitate.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Care este hotărârea luată?

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Sunt de acord cu dl. Palaș, am fost prezent astăzi în comisie. Numai că am așa o siguranță că, indiferent dacă voi rezolva sau nu acea problemă legată de fond și anume, încheierea exercițiului financiar în fapt și depunerea la sediul finanțelor locale, nu cred că voi putea să combat în acest fel deciziile sau punctele de vedere al Direcției Economice și al Direcției Juridice.

îmi fundamentez acest lucru pe următoarele aspecte, discutate astăzi în comisie: însuși, astăzi în comisie, a fost prezentat ca punct de vedere că hotărârea 80 din anul 2014, care sună și este enunțată la fel ca cea cu care am venit acum, nu prea a fost întru totul legală, cu toate că are aici o viză de legalitate de la secretar și o pot arăta, pentru că nu a avut toate avizele.

Astăzi am studiat îndeaproape avizele din această hotărâre și este contrasemnată, așa cum spune legea, de un secretar, atunci în funcție, este o expunere de motive, un raport de specialitate, vizate de viceprimar și semnate de directorul financiar de atunci, dna Monica Tănase, director Cristian Virgil Iancovici și Râul Petrescu, viceprimar. De asemenea, expunerea de motive este semnată de primarul de atunci. Are și hotărâre a consiliului de administrație și AGA. Atât. Nu are o viză de specialitate de la juridic, în mod expres, dar are viza de legalitate a secretarului unității administrative, care este prevăzută în mod expres de lege și nu are viza economicului. în rest, le are pe toate.

Expres, în lege nu se spune că o hotărâre de consiliu este sau nu legală în funcție de avizele de la Direcția Economică sau Juridică. Nu impune legea, în mod expres, așa ceva. Impune viza secretarului unității administrative.

Această hotărâre, ea a creat o rostogolire de probleme, de aia trimiterea a fost făcută, că nu prea a fost legală această hotărâre. Eu nu pot să apreciez că nu a fost legală. Eu consider că a fost totalmente legală și juridic realizată.

După aceea, a venit a doua hotărâre...

D1. George Botez

îmi cer scuze: această hotărâre a fost contestată pe calea contenciosului, de către

Prefectură?

Dl. Nicolae Alecsandri - TCE Nu.

D1. George Botez

Care are dreptul de control?

D1. Nicolae Alecsandri - TCE


■ ■j v’//

L O

Nu. A produs efecte.

D1. George Botez

Deci, nu a fost. Bun.

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Și, nici nu mai poate fi. A trecut termenul de contestare de un an de zile.

După aceea, revenim la hotărârea din anul 2016. Este identică ca formă și ca fond și vorbește de sume din anul 2015. Neavând viză de la juridic, are într-adevăr, în plus, față de hotărârea anterioară, o decizie a consiliului de administrație, are raportul comisiei de specialitate (și aceasta are raportul favorabil, hotărârea 80) are raport de specialitate, de data aceasta, realizat de dna Nicoleta Crăciunoiu și Juridic Contencios, comun raportul, nu este separat, în rest nu are nimic în plus. Are o singură trimitere, în articolele hotărârii, o trimitere directă la categoria de cetățeni, tot subvenție denumită, beneficiari ai prevederilor hotărârilor municipiului Ploiești din anul 2014, 79/2014, anexa nr. 1A pentru anul 2015. Adică, la acei pensionari care au primit subvenții. Deci, face referire expresă, titlul acestei hotărâri, cu privire la pensionari.

Hotărârea nr. 80 nu face referire expresă cu privire la o anumită categorie de cetățeni ci face doar trimitere la contractul de delegare, diferența între venituri și cheltuieli.

Cu toate că această hotărâre, pe articole, face trimitere expresă la pensionari, în titlu, are aceeași componență: privind acordarea de subvenții la activitatea de exploatare SC Transport..., până la acoperirea diferenței dintre cheltuielile înregistrate de operator și veniturile efectiv încasate pentru transportul de persoane, pentru anul 2015, conform clauzelor contractului de delegare. Este identic cu cel din anul 2008, în 2014 pentru 2013.

Eu cred că, în final își va menține punctul de vedere juridicul și economicul. Poate că sperie și suma, o sumă mare, 10 milioane. Și, poate că, la hotărârile anterioare nu a speriat suma. O sumă de 2,1 milioane și o sumă de 300 de mii care au dus, în final, acordarea acestor sume ca subvenție și, e bine să nu folosim termenii pe care i-am folosit în documente, toți termenii folosiți până acum în documente au fost „subvenție”, în toate rapoartele de specialitate, în toate documentele. Nu altceva, „subvenție”.

Poate acum această sumă este mare dar trebuie ținut cont, și o spun cu cea mai bună credință, de faptul că, în anul 2015, începând cu lunile octombrie, noiembrie, decembrie, SC TCE SA, obligat să presteze la un tarif de 63 de lei pe toate traseele, a început să înregistreze pierderi. Atât în luna octombrie, noiembrie, decembrie 2015.

In anul 2016 pierderile au continuat și s-a acumulat în final, tariful nemodificându-se, nevenindu-se într-o formă inițială gratuității, când într-adevăr am beneficiat de un număr de clienti dintr-o dată foarte mare, am rămas cu un tarif mai mic, neactualizat si s-

»                                                                  7                                                                               7                                    3

au înregistrat aceste pierderi. Le-am cerut tot în baza contractului             unde ne

învârtim, de câteva zile bune, pe cuvântul „totodată”. Cuvântuț/^pl^t^^ață” era, probabil și în anul 2014, când e vorba de același contract de delegarej ^hmjanul 2016 pentru 2015. Atunci nu a fost invocat.

O să vă răspund doar atât: singura soluție pe care eu o vădite; /într^ad^yăd să vin cu un plan de restructurare ca să putem reduce foarte mult chelțuieliie.^Swivelopa salarială. Numai că, pentru acest lucru, tot bani îmi trebuie ca să pot să'pîăfesc salariile compensatorii. SC TCE SA, la acest moment, nu are un cash-flow prin care să-și permită singur s-o facă. Dar, o să vin cu un program, de restructurare.

In același timp, o să vin și cu o propunere nouă de tarif, bineînțeles pe care o să-1 discut cu comisia, cu consiliul de administrație și să nu fie un tarif avantajos pentru SC TCE SA și dezavantajos pentru primărie pentru că pe final, în colateral, eu tariful acela nu-1 încasez de la clienții mei, cetățeni ai municipiului Ploiești care nu beneficiază de subvenții și din afara municipiului Ploiești dar, prin colateral, o să trebuiască să-mi dați diferențe de subvenție pentru tarif dumneavoastră, împreună să-1 stabilim.

Dar, în același timp, principiul acesta al faptului că nu se poate din spate, că abia acum ne dăm seama de anumite lucruri, mie nu mi se pare unul corect. Pentru că am mai venit un proiect de hotărâre pe regularizarea sumelor. Am încercat acest lucru, aferente anilor 2013 - 2015. Unde am primit doar diferența dintre venituri și cheltuieli. Nu am primit, așa cum Curtea de Conturi, în anul 2011, a venit și m-a controlat și mi-a spus: trebuia să încasați venituri la tariful pe care-1 aveți voi către populație și primăria trebuia să vă dea diferența pentru tariful pe care vi l-a decontat pentru pensionari.

Mi-a făcut, în urma raportului Curții de Conturi, control SPFL-ul, mi-a creat venituri artificiale, am pierdut procesul și trebuie să dau acum , SC TCE SA să dea, 150 de miliarde de lei vechi, adică 15 milioane.

De ce am cerut eu o regularizare? Și am acceptat: da domnule, se poate să nu venim cu diferență între venituri și cheltuieli cu care să mă închideți pe zero? Că, acesta este rostul diferenței dintre venituri și cheltuieli, închiderea societății pe zero. De ce am cerut regularizare? Pentru că niciuna dintre aceste două variante nu este acceptată. Și atunci am venit cu regularizarea care eu cred (și este un proiect depus la Primăria Municipiului Ploiești care nu este luat în dezbatere) că acel lucru ne-ar putea pe noi, TCE, și chiar și pe dumneavoastră, feri de un eventual control al Curții de Conturi viitor care să vină, ca în 2011, să spună: trebuia să încasați venituri la adevărata valoare a abonamentului către populație, nu la 65 primiți, o dată 50, o dată 15, să-mi creeze iar acele venituri, să-mi creeze iar o obligație, să-mi trimită iar SPFL-ul și iar să ajungem în această situație, într-un viitor, peste 2, 3 ani de zile.

Pentru că, atenție, am să vă citesc din raportul, adresa care a generat acest conflict numai o parte din costul abonamentului pentru toate liniile, (atunci era de 84,03 lei fără TVA) să fie suportată de la bugetul local sub formă de subvenție, rezulțând.^sffel, pentru anii 2008-2009, diferență de cheltuială, în valoare de 3.973.730 de leOfâctâăle!de RATP Ploiești pentru servicii de transport public local în favoarea pensionârîlor care.nu'â avut ca efect realizarea de venituri impozabile și pe care entitatea avea^bîigâția ;'jj-o' considere cheltuială nedeductibilă fiscal căreia îi corespunde un impozit pe profit estimat, îri timpul controlului, de 5.270.452 neevidențiat și nevirat de entitate la bugetul local jVșa^cum se arată la punctul pentru prestări servicii de transport public local, tariful .practicat în cazul pensionarilor, în perioada 2008-2010, 0 lei aplicabil pentru această categorie indiferent de vârstă, entitatea primind, în contrapartidă o diferență de preț cuprinsă între 40 și 80 de lei/persoană/lună, sub costul abonamentului practicat în condiții normale în absența subvenției, care a fost în această perioadă de 84,03 lei fără TVA, după cum urmează: și detaliază....

între noi și SPFL și Curtea de Conturi și care acum își arată roadele în activitatea deficitară a noastră, în sensul că trebuie să plătim 150 de milioane de lei vechi. Curtea de Conturi a României spune așa către Serviciul Public Finanțe Locale: perioada de verificare 2008-2010; termen de predare a actului de control 1.03.2011; motivarea necesității verificării (și e semnat de Balalia) - în cazul facilităților acordate pensionarilor prin actele normative emise de Consiliul Local al Municipiului Ploiești s-a hotărât ca


Și acum, să știți că, în anii 2013 și 2015 am făcut la fel. Avem noi vreo garanție, neregularizându-ne că nu vine iar Curtea de Conturi și ne ia bănuții?

Eu unul, nu am. Văd că, onor Direcția Juridică și Direcția Economică au pentru că ei invocă faptul că atunci, în anii aceia nu exista un contract de delegare. Așa este, nu exista un contract de delegare. Noi am pierdut acum la înalta Curte de Casație și Justiție acest proces cu SPFL-ul. Nu s-a invocat contractul de delegare, nici existența nici inexistența lui ci obligația calculării subvenției în baza Ordonanței 97.

O să vă pun la dispoziție la comisia de buget finanțe și la toți cei interesați, consiliul local, aparatul de specialitate, Decizia înaltei Curți de Casație și Justiție care-mi respinge ca nefondat apelul spunând că acest calcul s-a făcut corect de către SPFL făcând diferența prin aplicarea Ordonanței 97 cu privire la modul de calcul al subvenției. Lucru pe care eu, în raportul de specialitate, la o hotărâre pe care depus-o la dumneavoastră, privind regularizarea, l-am făcut.

Drept pentru care eu cred că astăzi nu vom rezolva această chestiune. Nu cred că vom primi, într-un viitor foarte apropiat, este greu să schimbi, vă spun sincer, am încercat cu toate argumentele posibile pe care le am, atâtea cunoștințe teoretice câte am și eu, cu toată bună-voința juriștilor mei și a aparatului meu de specialitate, este greu să schimb punctele de vedere ale Direcției Juridice și ale Direcției Economice.

O să încerc s-o mai fac, o să aduc în dezbaterea dumneavoastră și celălalt proiect. Am acest drept în baza contractului de delegare. Eu, reprezentând SC TCE SA, sunt obligat să respect acel contract de delegare. O s-o fac și în această cauză. O să încerc să aduc și acest proiect.

O să încerc să deschid o acțiune în pretenții asupra Primăriei Municipiului Ploiești pentru recuperarea sumelor din procesul cu SPFL-ul. La fel, ca să-mi fac obligațiile de manager, cât voi fî acolo.

De asemenea, vă aduc la cunoștință că anul trecut, în ceea ce privește (nu știu dacă știți, probabil o să aflați) procesul cu TVA-ul au fost realizate facturi de către TCE SA în decursul anului trecut, când noi eram societate în valoare totală de 70 și ceva de milioane, cât doamnă?

Dna. Monica Tănase - TCE

11 milioane.


Dl. Nicolae Alecsandri - TCE

11 milioane, depuse la Primăria Municipiului Ploiești. Cât

Dna. Monica Tănase - TCE

4 luni.

Dl. Nicolae Alecsandri - TCE

4 luni, da?

După 4 luni, au fost retumate cu viză CFP negativă. Și pe acelea o că încerc să le investesc. Avem înregistrat pe ele că au stat la primărie. O să încerc să le investesc cu titlu executoriu.

Se pare că va trebui să discutăm, de aici înainte, așa se discută, după cum văd, numai instituțional. Mă văd obligat să fac și eu acest lucru.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat.

Dl. George Botez

Mulțumim!

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Sunt trei aspecte pe care vreau să le precizez...

DL George Botez

Dacă vă dau și cuvântul, participați la dezbatere, dacă nu...

îl aveți.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

In ședmța de vineri mi-ați pus în vedere să verific toate hotărârile de consiliu local dacă, sub aspectul de fond și de formă, sunt identice.

Ceea ce am prezentat astăzi, la ședința de buget, luând toate hotărârile de consiliu local de când s-a transformat TCE-ul și și până-n prezent, am început să constat anumite situații.

Hotărârea 80, de care face vorbire dl. director, nu am spus că nu este legală. Eu am spus că nu are avizul de la juridic și avizul de la economic, situație care, în momentul respectiv, putea, dacă era negativ, să creeze un semn de întrebare, în 2014, legat de această situație. Nu a existat.

Hotărârea de Consiliu Local 80, având în vedere anumite prevederi, a fost plătită din bugetul local.

Urmează 216 din 2014. Le fel. Se întemeiază pe Hotărârea Consiliului Local 80, având în vedere că nu are un raport de specialitate din partea Direcției Juridice și din partea Direcției Economice și cei care au vizat din punct de vedere juridic și economic pe hotărârea 2016 invoca, ca temei de drept, 80, care este legală. Având o hotărâre de consiliu local au luat-o mot-a-mot și au spus: da, este legal pentru că avem și hotărârea 80.

Și aceasta este plătită din bugetul local.

Urmează Hotărârea de Consiliu Local 242 din 2015 care, și aceasta este plătită. Și, ne trezim cu un raport al Curții de Conturi, acum în 2016 prin care TCE-ul trebuie să ne dea nouă 5 milioane, 5 milioane 600.

DI. Nicolae Alecsandri - TCE

Nu a spus asta raportul Curții de Conturi.                         / '•       \

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contractă           \

Ba da.                                                    ^.7 . -777-

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Citiți-1.                                                                                      . ■:./ // z .• 7

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte >

. .                                                                          7    —                      c js,.-

L-am citit.                                                                     ''

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Mai citiți-1 o dată.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Și aceasta este suma pe care TCE-ul....

DL Nicolae Alecsandri - TCE

N-a constatat acest lucru.

DL Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

.. .Trebuie să ne plătească nouă. S-a făcut, în momentul de față, plângere prealabilă, așa cum spune legea contenciosului administrativ și se va da în judecată pentru a recupera sumele de bani.

Acesta era un aspect pe care trebuie să-1 aduc în vedere.

Un alt aspect, contractul de delegare, art. 7, alin, h) are două texte. Primul text spune în felul următor: se plătesc de la bugetul local subvenții. Dar, totodată se trec și se aprobă de consiliul local aceste situații.

Urmează să observații că aceste hotărâri, unele au trecut în același context, al hotărârii de consiliu local, faptul că se diminuează tariful și faptul că, din bugetul local se asigură aceste plăți și altele nu au, așa cum prevedea contractul de delegare.

Aceasta este concluzia la care am ajuns verificând hotărârile consiliului local din 2014 și până-n prezent. Lucru care m-ați rugat dumneavoastră la ședința de vineri, să pun puncte de vedere juridice, diferențe între una și alta.

Eu nu am spus niciodată că Hotărârea 80 nu-și produce efecte și nu este legală. Eu am spus de față cu foarte multe persoane care au fost în ședință, doar atât: dacă, în momentul respectiv, raportul juridic sau raportul economic era negativ, probabil că dumneavoastră sau domnii din 2014 ați fi evaluat situația și nu s-ar fi perpetuat această situație juridică și economică să ne trezim în 2017 cu această situație.

Asta am spus, atâta tot. Nu am spus că nu este legală.

DL George Botez

Eu vreau să vă spun o chestiune: din punctul de vedere al consiliului (și aici dl. director are perfectă dreptate) important să vadă este viza de legalitate. Viza de legalitate dată de secretarul unității administrativ teritoriale trebuie să fie o chintesență a tuturor avizelor pentru compartimentele aflate în subordinea secretarului.

Ca să nu vă mai spun altă treabă, mapele, întotdeauna s-au dat doar la președinții de comisii, toți ceilalți au avut în vedere viza de legalitate care există pe proiect. Nu întotdeauna, în spatele unei hotărâri se pun toate vizele, avizele, etc.

Și atunci problema se pune: dacă a exista o viză de legalitate dată de către instituție, nu de către secretarul x, y, z, ce a făcut să schimbe situația?

Că dumneavoastră ați făcut niște investigații și ați ajuns la mșt^^^î^luzii, este ok, sunt concluziile dumneavoastră. Dar, întrebarea era: ce face să sc^^e"^îza^e^galitate, în condițiile în care există identitate de situații?                                     \

Ceea ce mi-ați spus dumneavoastră a fost legat de documentele care aîr^rat ;în spate și de avizele respective care, din punct de vedere al Legii 215, mf^uhtobligaîorn pentru aceste hotărâri, da?

.                                                                                o c

Dl. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracl^53^

Eu v-am răspuns la întrebare. M-ați întrebat dacă sunt diferențe. Și aceasta este o diferență. Nu am spus că nu-și produce efectele că nu are viză. A intrat în circuitul civil, nu mai poate fi atacată.

Eu am spus altceva: că fiecare hotărâre de consiliu local, și sub aspectul de formă diferă de cealaltă. Aceasta am subliniat la ședință.

Mai mult decât atât, hotărârile de consiliu local au fost plătite, ce s-a prevăzut acolo. Și, la acest aspect ne~am trezit cu raportul Curții de Conturi prin care s-a stabilit un prejudiciu. Și atunci, dacă prejudiciul este stabilit de Curtea de Conturi și nu ne arată nicăieri, în nici un raport, că noi trebuie să dăm bani la TCE, înseamnă că, din punct de vedere legal...

D1. George Botez

De fapt, motivul pe care-1 invocați dumneavoastră este că, urmare a unui control al Curții de Conturi s-a stabilit că ceva din modul în care a funcționat înainte nu a funcționat corect.

D1. Adrian Androne - Serviciul Juridic-Contencios, Contracte

Exact. Sunt două aspecte: pe de o parte tariful pentru că au specificat în mod foarte clar că acel tarif de 3 mii de lei, de care se face vorbire, nu este unul fundamentat.

Și, doi la mână, categoria de cetățeni care se bucura de această subvenție.

DL primar Adrian-FIorin Dobre

Haideți ca să nu ducem în eroare consilierii.

Intr-adevăr, există acest raport al Curții de Conturi. Vorbește despre modul în care s-au stabilit categoriile care beneficiază de acea subvenție. Este cu totul și cu totul altceva. Noi nu mai suntem în acea situație de atunci, din 2016 față de 2014 sau o parte din 2015. Asta ca primă chestiune.

A doua chestiune - stabilirea tarifului, cum susține Curtea de Conturi (și este o decizie contestată), în mod eronat s-a făcut în urma includerii unor cheltuieli care nu aveau legătură cu cheltuielile de exploatare. Pentru că, atunci când se stabilesc aceste tarife iei, în dimensiunea cheltuielilor de exploatare, raportat la numărul de abonamente, la numărul de persoane care beneficiază de subvenție și, în funcție de lucrurile acestea se stabilește un tarif. Pe baza căruia apoi, TCE-ul își recuperează, prin vânzarea acelor abonamente, banii de la cetățenii care nu sunt în categoriile subvenționate și prin subvenție de la municipiul Ploiești pentru categoriile subvenționate sau parțial subvenționate.

Acesta este motivul pe care l-a spus Curtea de Conturi acolo. Nu pentru că au stabilit 3 mii de lei. Aceste lucruri au fost stabilite cu torul si cu totul în alte condiții. Subvenție totală pentru marea majoritate a cetățenilor din municipiul Ploiești care aveau

venituri sub 3 mii de lei, în continuare pensionarii. Cei care plătșau^șurit-cei care aveau venituri peste 3 mii de lei sau cei care veneau din afara municipfuldi •'Ploiești\Atunci era făcut pentru a reduce traficul individual, a mașinilor personajzae a fi folosit într-un număr foarte mare transportul în comun pentru a decongestiona traficul din municipiul Ploiești.                                                                                   a'' /'

Asta este realitatea Curții de Conturi                     V:    y :    /

Astăzi discutăm despre altceva.                             ?

DL George Botez

Da, mulțumesc!

DL Nicolae Alecsandri - TCE

Mie nu-mi plac inducerile ]n eroare, vă spun sincer, în viața mea nu mi-a plăcut...

D1. George Botez

Nouă ne plac.

D1. Nicolae Alecsandri - TCE

Nu știu, cui îi place, e problema fiecărui om.

Și acum, mi s-a dat un răspuns cu trimitere la o chestiune care nu are legătură cu ce ați solicitat dumneavoastră data trecută. Ați solicitat dacă cele două hotărâri de consiliu, pe care eu le-am invocat ca identice cu cea de astăzi, seamănă ca formă și ca fond. Și, vi s-a adus în exemplificare hotărâre de adoptare a tarifelor din anul 2014. Eu, în 2015 pentru 2014 nu am cerut diferență de subvenție sau subvenție. Nu am cerut în plus. Am primit doar, ceea ce primești și acum, acoperirea subvenției, pe bază de decont, pentru categoriile de călători transportați, subvenționați.

Nu am cerut ca acum, acoperirea diferenței la sfârșitul exercițiului.

In anul 2014 nu au existat decât hotărâri succesive de aprobare a tarifului. Pentru că prima dată s-a aprobat unul de 35. Veniturile TCE-ului, după câteva luni de zile erau imense. S-a revenit asupra tarifului, s-a corectat tariful, tot printr-o hotărâre de consiliu, ca să nu se dea o sumă nemeritată din partea primăriei. De două ori, o dată până la 500 de lei, parcă și o dată până la 51, 38 și 51. Dar, noi pentru 2014 nu am cerut acoperirea de diferență între venituri și cheltuieli. Să nu se invoce chestiuni care nu au fost.

Comparația s-a făcut între hotărârile anterioare și hotărârea noastră de acum. Hotărâri ca aceasta au fost date doar în anul 2014 pentru 2013, când nu a existat gratuitate totală și, în anul 2016 pentru 2015 când, chiar dacă a existat ultimul an de gratuitate totală, tarifele ne-au fost micșorate foarte mult, neprevizionându-se că se va sfârși cu pierderea aia octombrie, noiembrie, decembrie.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

In aceste condiții, față de lipsa avizelor și față de lipsa vizei de legalitate, dl. Palaș apreciați că ar trebui refundamentat? Din punct de vedere al comisiei? Cel puțin sub aspectul actelor la care ați făcut referire?

D1. Paul Palaș

Refundamentat nu. In mod firesc că o astfel de cerere trebuie să urmeze după ce se întâmplă acele etape absolut obligatorii și aș ruga conducerea TCE-ului să țină cont de aceste lucruri expres prevăzute în reglementări legale, respectiv hotăi$^Șb/&^ilju local și legi.

A.

^Direcție Economică si toc? /-??.          U i

.:/■ ?

V-' .-v ......


In ceea ce privește argumentele legale invocate aici de cătr

de către Direcția Juridică, deja mă depășește.

Dl. George Botez

Sincer, e o varză totală.

Vă rog haideți și dumneavoastră. Din partea sindicatului de la TCE.

Dl. Dumitru Dumitru - Sindicatul Transportatorilor Ploiești

Bună ziua!

Mă numesc Dumitru Dumitru, vicepreședinte al Sindicatului Transportatorilor Ploiești.

Mă simt obligat să spun lucrurile pe nume.

Domnilor, societatea de transport public, dintotdeauna, și când era IJTL și când era RATP, a respectat în totalitate hotărârile consiliului local. Mai precis, un contract încheiat între părți. Știe cineva, ați participat cu toții domnilor consilieri, că societatea de transport public nu și-a respectat acest contract de delegare de gestiune sau altă formă care a fost?

Cu toate astea, când ne-am respectat clauzele contractuale, societatea, în acest moment, se află aici unde se află. Involuntar, că vrea sindicatul, că vrea altcineva, din cauza lipsei de bani, se poate închide. Se poate închide pentru că ne obligă furnizorii să ne plătim datoriile.

Domnilor, nu societatea de transport public a cerut ca pensionarii să fie subvenționați. S-au luat aceste hotărâri în urmă cu ani de zile. Este adevărat, nu dumneavoastră, acești consilieri din sală sunteți de vină. Vina aparține consiliului local din 2007.

Dacă vina aparține consiliului local, nu dumneavoastră, aveți obligația către cetățenii orașului, dacă nu către 1000 de salariati cu familiile, aveți datoria către acești

9        9?                               9             7    9                   3

cetățeni ca si si această societate să funcționeze în continuare.

9                   5     9                                                                          9

In aceste condiții, nu mai poate funcționa. Aș avea multe de spus dar le-a amintit dl. director. Se invocă salariile de la TCE. Domnilor, am 32 de ani în TCE. Vreau să vă spun că salariul meu tarifar este 1570. Net câștig 1670 și totuși asigurăm siguranța cetățenilor cu acest salariu de necalificat. Asigurăm siguranța călătorilor în mijloacele de transport.

Aș vrea să mai fac o precizare pentru că cred că a scăpat domnului director: nu noi am cerut să fie subvenționată călătoria pentru pensionari.

Din activitatea noastră proprie, în afară de cea subvenționată, vreau să vă spun, Direcția Economică este aici, este foarte bine, noi înregistrăm plusuri, pierderile societății sunt de acolo de unde a explicat dl. director, de la acele hotărâri de consiliu local, de la acel mandat, de la Finanțe Publice Locale. Acelea sunt pierderile societății.

Din activitatea de zi cu zi a societății de transport, nu avem pierderi decât pe anul 2016 datoriră a ceea ce a explicat dl. director pentru că nu s-a făcut regularizarea de tarif.

Am circulat cu gratuitate totală. Iar trebuie să reamintesc că nu noi am cerut acea gratuitate care ne-a creat aceste prejudicii. Tot consiliul local.

încă o dată vă rog să vă aplecați asupra acestei situații pentm;că;nu<^ste datoria noastră, a sindicatului, noi urmăm toți pașii legali pentru a ajungesănefezolVnih situația.

Dacă dumneavoastră nu aveți putință și nu se poate aici,^ridonsiliuflocăl^ hotărâți, așa cum ați hotărât cu CSM-ul, închiderea societății. O să ne unim cu toții și o să ieșim în stradă. Sunt convins că, așa cum a fost atunci în 2008, când cineva a promis în campania electorală că va scoate tramvaiul, am făcut o dezbatere publică, au venit ploieștenii, pe semnătură, în număr de 18 mii. Probabil că și acum o să vină ploieștenii alături de noi că sunt convins, chiar dacă, pe undeva am fost denigrați în presă, până la urmă, când vor înțelege exact situația societății, sunt convins că ploieștenii nu vor fi de acord cu închiderea acestei societăți. Este un serviciu public și vreau să fie pentru public.

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Și noi vă mulțumim!

Problema nu este că nu se vrea, problema este cum să se facă în așa fel încât să nu vină SPFL-ul peste un an sau doi la dumneavoastră sau altcineva și să vă ceară sumele...

Este clar că, în aceste condiții și în această formă, această problemă nu poate fi rezolvată. Și ar mai exista și o variantă B de care a vorbit dl. director. Dar, ca să nu dăm cu piciorul acestei variante, este opinia mea, urmează să stabilim, dat fiind faptul că mai există câteva lipsuri în documentație și avizele de nelegalitate, pentru refundamentarea hotărârii și aducerea și a documentelor solicitate de către comisia 1, eu propun să-l prorogăm și să nu dăm cu piciorul acestei posibilități pentru că e chestiune care poate și trebuie să fie verificată și poate să ducă, într-un final, la un rezultat bun.

Ca atare, vreau să luați act de propunerea mea de prorogare a acestui proiect:

Cine este pentru?                 23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi. Prin acest vot înseamnă că vom continua să analizăm această posibilitate și fac apel la dl. director de la TCE să complinească lipsurile conform hotărârilor anterioare de consiliu.

Vă mulțumesc!

Voce din sală

Până atunci, până la următoarea ședință...

Dl. George Botez

Următoarea ședință va fi extraordinară probabil.

Voce din sală

Și extraordinară și ordinară, noi nu avem ce să facem.

Dl. George Botez

Dl. director, din discuțiile pe care le-am avut am înțeles că va dura câteva zile, așa că nu cred că e vreo problemă...

Voce din sală

Stăm pe tușă, în două, trei zile, fără voia noastră s-ar putea să facem grevă. Fără voia noastră, că nu putem să funcționăm. Până se mai gândește dna Nicoleta, până se mai gândește juridicul, s-ar putea să punem lacătul la poartă.

***

Punctul 17: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bu^etuluilocal al Municipiului Ploiești pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018-2020”lffî\          .

Dl. Palaș aici sunt modificări nu?                                                 .

Dl. Paul Palas                                             '«u^jZ

Da, aici apar modificări.

PAUZĂ

***

D1. George Botez

Suntem un număr de 22 de consilieri, nu mai este dl. Puiu Neagu.

Haideți să vedem. DL președinte al comisiei de buget, vă rog!

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

In urma discuțiilor care au avut loc astăzi și a modificărilor care au apărut la bugetele instituțiilor subordonate consiliului local, firește, toate acest modificări se repercutează și asupra bugetului primăriei. Și acestea sunt evidențiate cu o culoare galbenă pe fiecare capitol și titlu din buget. Le puteți vizualiza pe toate. Vă rog faimos să le rulați de sus în jos pe toate. Discutăm de capitolul cheltuieli și forma pe care dumneavoastră o aveți în acest moment prezentată pe ecran este forma finală a bugetului pentru cheltuieli.

La venituri, lucrurile sunt clare, acolo avem o structură de 511milioane de lei. Acolo, modificări nu au apărut de-a lungul ultimelor zile.

Dacă mai sunt alte propuneri?

DL George Botez

Mulțumesc!

Suntem 23 prezenți, a venit și dl. Puiu Neagu. Vă rog dl. viceprimar Ganea.

DL Cristian Ganea

Dl. Palaș, știți că noi avem niște frați aici peste Prut, din Moldova și, din sărăcia noastră le-am pus câte-un pic de-o parte să-i mai ajutăm, ba cu cărți, ba cu una, ba cu alta. Există așa ceva acum la buget? Că nu am văzut.

DL Paul Palaș

Nu dl. viceprimar, nu există și, după discuția pe care am avut-o în urmă cu câteva minute, am întrebat și eu dacă este legală chestiunea aceasta. înțeleg că vreți să veniți cu o propunere prin care doriți să alocăm o sumă de bani pentru cumpărarea unui vehicul și să-1 donăm unei primării cu care suntem noi înfrățiți din Republica Moldova.

DL Cristian Ganea

Mai precis, orașului Hîncești care vor pune la o stradă numele de Ploiești. O stradă care duce la un parc industrial.

DL Paul Palaș

Și, am înțeles că lucrul acesta nu este cu putință.

DL George Botez

Dacă pe alții nu-i putem ajuta, haideți să ne ajutăm pe noi. Vreau la capitolul „reparații școli”, ce sumă este previzionată? / J Dl. Paul Palaș                                        /


2 milioane 900.

Dl. George Botez                                     \

Dna Crăciun, din estimările făcute pe baza solicitărilor școlilor, necesar?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Având în vedere faptul că, în momentul de față, avem o procedură în desfășurare, avem un preț estimativ al lucrărilor evaluate și primite de la unitățile de învățământ care este mai mare decât suma prevăzută dar mai pot fi și rectificări.

Dl. George Botez

Am înțeles, ca estimare?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Undeva în jur de 5mii dar încă o dată repet, sunt niște estimări aproximative făcute de către noi. Deci, neavând o procedură, nu sunt niște estimări sută la sută clare.

Dl. George Botez

Nu există o estimare clară.

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Nu avem niște devize rulate pe lucrările respective. Este doar o estimare făcută de Serviciul Tehnic din cadrul Direcției Tehnic Investiții, în baza experienței noastre.

Dl. George Botez

După ce se stabilește suma reprezentând valoarea care sete destinată reparațiilor pentru școli, cine stabilește care este prioritatea reparațiilor respective și care școli intră în reparație?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

In baza solicitărilor primite de la unitățile de învățământ, noi am început o prioritizare a lucrărilor, pe urgențe...

Dl. George Botez

Pe care o face cine?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Pe urgențe, urgența 1, 2 și 3. Se vor face la nivelul direcției noastre.

Dl. George Botez

In aceste condiții, eu vreau următorul lucru, pentru că, prioritizarea, și mie mi se pare normal și cred că sunt în acord cu toată lumea, s-o facă consiliul local.

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

De acord.

Dl. George Botez

Da?

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Da.

Dl. George Botez

Pe de o parte, vreau să majorăm un pic suma 2mii 900...

Vă rog dl. Palaș!

DL Paul Palaș

Dacă-mi permiteți dl. președinte.

sumă

: • V           /

J S& /


Din câte-mi aduc eu aminte, și nu cred că mă înșală memoria,nc^a măî.mâ pe care am cheltuit-o vreodată pentru reparații școli a fost 3 milioane 20Q?/\\

DL George Botez

A                           *V< Z. - .!^- Q -

Sunt de acord cu dumneavoastră dar există un dar. In momentul în'câre^cdî du școli vin cu reparațiile pe care la eu de făcut, li se spune în felul următor: nu avem suficienți de mulți bani alocați ca să vă acoperim pe toți.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Atunci când am creionat bugetul, împreună cu dumneavoastră, am dat și la comisii și la cei doi viceprimari, am avut în vedere și importanța școlilor. Suma de anul acesta este ușor mai mare decât cea de anul trecut dar și cea de anul trecut a fost suplimentată după iulie 2016. Se poate modifica bugetul.

Atunci când sunt necesare sume suplimentare vom vedea și ce se va întâmpla cu procedura de licitație și ce spunea și dna Crăciun, dna director adjunct, vom vedea și care sunt tarifele cu care aceste lucrări pot fi executate, eu consider că atunci putem veni cu o suplimentare mai ales dacă apar o serie de lucrări care sunt absolut necesare pentru buna desfășurare a actului educațional.

Mulțumesc!

DI. George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Problema este că sunt în aprilie. Dacă previzionez fonduri mai mari dau și posibilitatea să fac proceduri mai multe. Așa, procedurile sunt limitate.

Este vreo problemă dacă putem să dăm mai mulți bani pentru reparații la școli, grădinițe și licee? Eu zic că nu. Eu zic că este clar o intenție a acestui consiliu de a face reparații în acest an. De ce să fac în iulie când pot să previzionez acum.

Propun 3500 care este acoperitor, cel puțin la acest nivel. Cu amendamentul, și aici aș vrea să găsim o modalitate ca să rămână stabilit, ca lista de priorități pentru reparații, să o aprobe consiliul local. Să nu mai rămână la latitudinea Serviciului Investiții.

Vă rog dl. Palaș!

D1. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Voiam să vă rog să fim un pic precauți atunci când avansăm măriri de sume, indiferent de ce capitol discutăm, pentru simplul motiv că, pe trimestrul IV, la capitolul „rambursare credite” noi suntem descoperiți. Vorbesc de trimestrul IV, repet.

De aceea, eu vă propun, dacă sunteți de acord și, atunci când discutăm de capitolul „reparații școli”, să rămânem la limita maximă pe care am avut-o până acum, la 3 milioane 300.

A

In fondul de rezervă avem 4 milioane 015, dacă mai luăm de acolo 400 de mii, mai rămânem cu 3 milioane 600.

D1. George Botez

Este suficient. Măcar știm că banii ăștia îi ducem în școli și grădinițe și facem ceva.

Da, am înțeles numai că este posibil să suporte și anumite modificări pențruW...

Dl. George Botez

Suntem aici. Nu plecăm.                                       . :;

Dna. Mădălina Crăciun - Direcția Tehnic Investiții

Este în regulă.

Dl. Florin Sicoie

Dl. președinte, aproape în fiecare an, în bugetul primăriei au fost niște ajutoare pentru unitățile de cult. Există în acest moment în buget?

Dl. George Botez

Nu știu să vă răspund.

Se lucrează la amendamentul făcut de mine?

Dl. Paul Palaș

Da.

Acum, dați-mi voie să-i răspund domnului consilier Sicoie.

In acest moment a fost tehnoredactată propunerea dumneavoastră, 3 milioane 300 pentru reparații școli și s-a diminuat în mod corespunzător fondul de rezervă.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?               23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

*

Mai departe, dl. Sicoie a întrebat redactorii bugetului dacă există un ajutor pentru instituțiile de cult.

Dl. Paul Palaș

Vreau să spun că, din păcate, pentru acest an nu există un capitol prevăzut pentru ajutorarea unităților de cult.

Dl. George Botez

Poate vine și Dumnezeu și ne spune: din păcate, anul acesta nu vă putem ajuta.

Dl. Florin Sicoie

Dar, este posibil să existe niște rectificări.

Dl. Paul Palaș

Asta da.

Dl. Marius Mateescu

Acela nu este Dumnezeu, e primar.

Dl. George Botez

Alte discuții? Nu mai sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Dna Staicu nu participă la vot.

Cine este pentru?                22 de voturi

Cine este împotrivă?


prelungirea mandatului de


Dacă se abține cineva?

5

22 de voturi pentru, avem buget.

***

Proiectul 18: „Proiect de hotărâre privind administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA Ploiești".

Discuții? Nu sunt.

5

22 de voturi


Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

1 abținere


Dacă se abține cineva?

5

1 abținere, eu. Nu de alta dar asa am dat avizul.

5                7                                                                5

Cu aceasta, declar închisă ședința.

7                                            5             5

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.Verificat, șef serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Elena Bucur