Proces verbal din 02.10.2017

Proces verbal din 2 octombrie 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9


PROCES - VERBALal ședinței de îndată a Consiliului Local al MunicipiVlui Ploiești din data de 2 octombrie 2017


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 6791/02.10.2017.

La ședință au participat un număr de 23 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind consilierii: Marius-Andrei Dinu, Gheorghe Andrei, Valentin Marcu și Puiu Daniel Neagu.


A**


La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre

Domnul Laurențiu Dițu


  • - Primar

  • - Secretar


AAA


Ședința a fost condusă de domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez.


A AA


Dl. George Botez

Bună ziua! începem ședința.

Suntem prezenți un număr de 23 de consilieri dintr-un total de 27. Constat existența cvorumului, declar deschisă ședința prin intonarea Imnului de stat.


Supun la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

23 de voturi pentru.


*

23 de voturi


„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SFÂNTUL MUCENIC MINA".r • ■>

Punctul 2 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehniPo-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul ‘FFICIENTIZARE ENERGETICĂ- GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTF.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru.

Punctul 3 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTF.

A

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

23 de voturi pentru.

Punctul 4 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ COLEGIUL NAȚIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA”.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

Punctul 5 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

((EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC\ Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre.


Cine este pentru?

23 de voturi


Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru.

***

Punctul 6 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI - SALA DE SPORT'.

A.

Discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?                    23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi pentru. Mulțumesc.

Declar ședința închisă.

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.