Hotărârea nr. 472/2017

Hotãrârea nr. 472 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în vederea deplasării la cea de a 34-a ediţie a Festivalului Zăpezii şi Gheţii, care se va desfăşura la Harbin – Republica Populară Chineză, în perioada 4 – 7 ianuarie 2018


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 472 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășura la Harbin - Republica Populară Chineză, în perioada 4-7 ianuarie 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina și Raportul de Specialitate nr. 2668/11.12.2017 al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășură la Harbin -China, în perioada 4-7 ianuarie 2018;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 16/04.04.1994, privind înfrățirea municipiului Ploiești - România cu orașul Harbin -Republica Populară Chineză, reînnoită prin Memorandumul semnat la data de 16 iunie 2006;

Ținând cont de Raportul de Specialitate al Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 08.12.2017;

In temeiul prevederilor art. 11, alin. 3), art. 16, art. 36, alin 2 pct.7) și art. 115, alin, b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Desemnarea unui număr de 3 reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești care vor participa, în perioada 4-7 ianuarie 2018, la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășură la Harbin - China.

Doamna Dragulea Sanda

Domnul Minea Constantin Gabriel

Domnul Palas-Alexandru Paul

Art. 2 Doi reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului, care vor însoți consilierii locali, vor fi desemnați prin dispoziția primarului Municipiului Ploiești.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 15 decembrie 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sîrbu-Simion Glieoiglie

..jeazpt TAR,

DITU


Contrasehineaza SECRJE

Lauren iu DlTUîn vederea deplasării la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășura la Harbin - Republica Populară Chineză,

în perioada 4-7 ianuarie 2018

Urmare a invitației domnului Shi Zhongxin, primarul orașului Harbin din Republica Populară Chineză, cu care municipiul Ploiești este înfrățit, reprezentanții municipalității ploieștene sunt invitați să participe la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășură la Harbin - Republica Populară Chineză, în perioada 4-7 ianuarie 2018.

Având caracter de unicitate, Festivalul Zăpezii și Gheții se axează, cu precădere, pe arta sculpturii în gheață. în aceeași perioadă, la Harbin, va fi găzduită și cea de a cincea ediție a Expoziției intitulată „Cold Zone”, în cadrul căreia vor fi purtate discuții bazate, în principal, pe promovarea produselor din zonele cu climă rece, precum și expunerea de produse și tehnologii ce au legătură cu anotimpul rece. In același interval din luna ianuarie, vor avea loc și o serie de manifestări care vizează celebrarea orașului Harbin ca și Capitală Culturală a Asiei de Est în anul 2018.

Din delegația administrației ploieșteane urmează să facă parte .....persoane:

reprezentanții aparatului de specialitate al primarului, desemnați prin dispoziția acestuia și consilieri locali, desemnați prin prezentul proiect de hotărâre.

Municipalitatea orașului Harbin va acoperi cheltuielile de cazare, masă și transport local, pe întreaga durată a manifestărilor, pentru cinci membri ai delegației ploieștene.

Primar,


Marilena Stanciu

Adrian Florin Dobre

Larisa Băzăvan


Florina Alina Sorescu

Sorin VăduvaDirecția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare Evenimente

. ^////. W


RAPORT DE SPECIALITATE privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășura la Harbin - Republica Populară Chineză, în perioada 4-7 ianuarie 2018

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 16/4 aprilie 1994, s-a aprobat înfrățirea municipiului Ploiești cu orașul Harbin din Republica Populară Chineză. La data de 16 iunie 2006, reprezentanții administrației locale au semnat, de asemenea, Memorandumul prin care s-a stabilit aprofundarea relațiilor dintre cele două localități, prin dezvoltarea legăturilor comerciale, culturale și cele din sfera educației.

Ajuns la cea de a 34-a ediție, Festivalul Zăpezii și Gheții reprezintă, la nivel mondial, un eveniment de mare anvergură care va reuni, pe întreaga perioadă a desfășurării sale, un număr impresionant de participanți. Unicitatea acestuia constând în realizarea unui număr foarte mare de sculpturi în gheață și în zăpadă, la dimensiuni impresionante fac, an de an, din Harbin, principalul punct de atracție turistică la nivel mondial și argumentul principal pentru care, acest oraș, cu care Ploieștiul este înfrățit, va primi titlul de Capitală Culturală a Asiei de est în anul 2018.

Conform programului atașat invitației adresate municipalității ploieștene, în perioada 4-7 ianuarie vor fi organizate, pentru participanți, vizitarea spațiului expozițional „Cold Zone”, a Parcului Tigrilor și a Muzeului dedicat urbanismului din Harbin. Membrii delegației vor fi prezenți, de asemenea, la seminarul pe probleme de dezvoltare „Harbin Cold Zone”, la inaugurarea Festivalului Zăpezii și Gheții, precum și la ceremonia de numire a Harbinului „Capitală Culturală a Asiei de est”, pentru anul 2018.

Demn de precizat este că relațiile dintre municipiul Ploiești ș'j orașul Harbin- -au fost, în permanență, active, membrii ai municipalității chineze fiind prezența 1^’< majoritatea evenimentelor pe care administrația locală ploieșteană le-â\orgănizaț.'<$c%/

Direcția Comunicare, Relații Publice Director Executiv// $ Alina Istrătescu


L

Direcția Economică Director Executiv, Viorel Botină

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Andreea Mihaela Cristea


întocmit,

Li lima Iliescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6

COMISIA PENTRU INVAȚAMANT, SANATATE, ȘTIINȚA, CULTURA,

CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării la cea de a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, care se va desfășura la Harbin - Republica Populară Chineză, în perioada 4-7 ianuarie 2018

și a emis:
SECRETAR,
rfr A


Harbin People’s Municipal

MR. ADRIAN FLORIN DOBRE

Mayor of Ploiești

Rom an ia

Re: invitation for Harbin Ice and Snow Festival

Dear Mayor:

Greetings from Harbin, China! On behalf of Harbin People’s Municipal Government, I sincerely invite you to the 34th China Harbin International Ice and Snow Festival and Harbin Cold Zone Expo, which is to be held between Jan 4th and 7th, 2018,

Harbin Ice and Snow Festival is an unique one among all the festivals in China which focuses on ice and snow art and culture. Together with the festival we will also host the 5th Harbin Cold Zone Expo which mainly focuses on discussions about the development in cold regions and exhibition of products and technology related with cold weather. At the same time we will hold a series of events to celebrate Harbin as the new Cultural Capital City in East Asia in 2018.

We warmly welcome you to lead a delegation to visit Harbin between Jan 4U1 and 7!h, 2018. We hope to have dialogues with you on further strengthening our mutual cooperation in tourism, culture and economy, etc, During your stay in Harbin we will be pleased to cover your accommodation, meals and local transportation for up to five ofticiaL—if you have any questions. please feel free to contact Jane Wu at Tel:+86-451-84664234, Fax: +86-451-84664735, or Email: wujanecn(â)sina.com.

The deadline for registration is November 25th, 2017.

Look forward to meetmg you in Harbin.

Yours sincerely,

SONGXibin

Mayor

Harbin Municipal People’s Government

No. 1 Century Road, Songbei Dist, Harbin Tel: +86-451-84664234 Fax: +86-451-84664735

Jan 4th

arrival

Thursday

Jan 5*h

1000

1400

1730

Friday

Visit Harbin Cold Zone Expo

Visit Winter Swimming Show

Reception of Harbin International Ice and Snow Festival Opening of Harbin 2018 Cultural Capital City in East Asia

1930

Opening and Visit Harbin Ice and Snow Grand World

Jan 6‘h

0900

1400

1900

Saturday

Harbin Cold Zone Development Seminar

Visit Harbin Tax Free Zone

Performances by artists from 2018 Cultural Capital Cities from China, Japan, South Korea

Jan 7*”

0930

1400

Sunday

Visit Tiger Parte and Harbin Snow Sculptura Exhibition

Visit Harbin City Planning Museum

Draft ScheduleJan 8th Monday

Departure

IG/A.oh.


/Z.Z..

//7a' /    ■ / ■

Memorandum

~X

X .'■■■ t . -.. Xz.

Municipalității Orașului Harbin, o delegație oficială, condusă'


La invitația

Dl. Emil Calotă, Primar al Orașului Ploiești, Romania, a vizitat Orașul Harbin,


vrj* deL

cu


ocazia celei de-a 17-a ediții a Târgului Comercial și Economic din Harbin, China, în perioada 14    18 iunie, 2006. în vederea consolidării schimburilor prietenești și a relațiilor de cooperare viitoare dintre cele două orașe, pe baza acordului de înfrățire semnal la I Mai 2005, în urma consultărilor prietenești reciproce, ambele părți sunt de acord asupra următoarelor:

I . în vederea asigurării unei comunicări rapide între cele două orașe, părțile vor stabili un sistem de informare și raportare periodică, pentru a menține constant legătura, iar Birourile Relații Externe din cadrul primăriilor ambelor orașe se vor ocupa de acest lucru.

  • II.  Ambele părți sunt de acord să aprofundeze relația de prietenie și înțelegere între cetățenii ambelor orașe, mai ales între tineri, în acest sens cele două orașe vor organiza tabere de vară și de iarnă la care vor participa delegații de elevi și studenți care vor efectua vizite reciproce, urmând ca prima delegație să se deplaseze în 2007.

  • III. Ambele părți sunt de acord cu alcătuirea unei trupe de teatru în vederea participării reciproce la evenimente importante cum ar fi concerte, competiții muzicale și sărbători de anvergură.

  • IV. Ambele părți vor depune toate eforturile în vederea stabilirii unei relații de parteneriat între Colegiul Harbin și Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, care să ajute la realizarea de schimburi prietenești și de cooperare între cele două universități, cum ar fi schimburile de profesori și studenți, precum și schimburi academice constante.

  • V. fiecare parte va încuraja, în mod activ, companiile la nivel local pentru a investi și dezvolta relații comerciale în celălalt oraș. Fiecare oraș în parte trebuie să încerce, prin toate mijloacele, să ofere tot sprijinul posibil, în vederea facilitării accesului companiilor din orașul partener pe propriul teritoriu.

Memorandum este semnat la data de 16 Iunie, 2006, în trei exemplare, redactat în limbile romana, chineză și engieză, texteie fiind egai autentice.

DL Emil Calotă,


Dl. Shi Zhongxin,

Primar al Orașului Ploiești


Primar al Orașului Harbin


ÎNVIATAȚIE LA FESTIVALUL ZĂPEZII ȘI GHEȚII - HARBIN, CHINA

Stimate Domnule Primar,


A

Vă adresăm salutările noastre cordiale! In numele municipalității din Harbin, vă invităm să participați la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Zăpezii și Gheții, desfășurat în perioada 4  7 ianuarie 2018.

Acest festival este unic în China și se axează, cu precădere, pe arta sculpturii în gheață. Totodată, vom găzdui și cea de-a 5-a ediție a Expoziției intitulate “Cold Zone”/"Zona Rece”, în cadrul căreia vor avea loc discuții bazate, în principal, pe dezvoltarea produselor la nivelul zonelor cu climă rece, precum și expunerea de produse și tehnologii ce au legătură cu anotimpul rece. Tot în aceeași perioadă, vor avea loc o serie de manifestări pentru a celebra statului orașului Harbin de Capitală Culturală a Asiei de Est în anul 2018.

Vă adresăm, cu drag, invitația de a vizita orașul Harbin în perioada 4-7 ianuarie 2018. Dorim să consolidăm relațiile bilaterale de cooperare în domenii precum cultura, turismul și economia. Municipalitatea orașului Harbin va acoperi cheltuielile de cazare, masă și transport local pe durata șederii celor 5 membri componcnți ai delegației dvs. Persoană de contact, doamna Jane Wu tel: +86-451-84664234, Fax: +86-451-84664735 sau e-mail: wujanecnffl sina.com.

Termenul limită pentru înscriere este 25 noiembrie 2017.

Așteptăm să ne vedem în orașul Harbin.

Cu stimă,

SONG XIB1N

Primarul orașului Harbin

PROPUNERE DE PROGRAM

Joi 4 ianuarie - sosirea


Vineri. 5 ianuarie

10.00 Vizitarea zonei expoziționale “Cold Zone”

14.00 Vizionarea Spectacolului Acvatic de lamă

  • 17.30 Recepție cu ocazia inaugurării Festivalului Zăpezii și Gheții, precum și a numirii Harbinului Capitală Culturală a Asiei de Est în 2018

  • 19.30 Deschiderea și vizitare Festivalului Zăpezii și Gheții

Sâmbătă. 6 ianuarie

9.00 Seminar pe probleme de dezvoltare - Harbin Cold Zone

14.00 Vizitarea zonei din Harbin scutită de impozite

19.00 Spectacol artistic susținut de artiști din Orașele Capitale Culturale

2018 din China, Japonia, Coreea de Sud

Duminică. 7 ianuarie

  • 9.30 Vizitare Parcului Tigrilor și a Expoziției de Sculptură în Zăpadă

14.00 Vizitarea Muzeului dedicat Urbanismului din Harbin

Luni, 8 ianuarie - plecarea