Hotărârea nr. 222/2017

Hotãrârea nr. 222 privind achizitionarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploieşti pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai sectiilor sportive

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


[ * t/Qx ]

Lj

IO       ’■ ’H» 1


HOTĂRÂREA Nr. 222 privind achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Mihai Ganea și a consilierilor locali Andrei Gheorghe, Dinu Marius Andrei, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina și Vîscan Robert Ionut și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive;

Având in vedere dispozițiile art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;

A                 ~

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele aflate pe rol la data prezentei hotarari cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive;

Art. 2 - Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Art. 3 - Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 10 iulie 2017.

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

O

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

O                Având in vedere dispozițiile Art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind

unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare: “ (2) In situații temeinic justificate, in care activitățile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare autoritatilor si instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achiziționate servicii de aceasta natura, in condițiile legii, numai cu aprobarea:

b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritatile si instituțiile publice ale administrației publice locale. ”

In temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
CgAA /S* I Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, articol bugetar 20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" .


Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive.Consilieri,Marcian Cosma


Constantin Gabriel Minea


Robert Ionut ViscanCLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public, organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești ca serviciu public de interes local privind sportul.

Instituția noastra se confrunta cu numeroase procese cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive pentru recuperarea sumelor din contractele încheiate cu Clubul Sportiv Municipal Ploiești si la momentul actual avem un singur jurist angajat ceea ce face imposibila reprezentarea, in instanța, a tuturor dosarelor aflate pe rol.

Având in vedere dispozițiile Art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare; “ (2) In situații temeinic justificate, in care activitățile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare autoritatilor si instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridica angajat in aceste entitati, pot fi achiziționate servicii de aceasta natura, in condițiile legii, numai cu aprobarea:

b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritatile si instituțiile publice ale administrației publice locale. ”

în temeiul Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuielile necesare in vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, articol bugetar 20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii” in valoare totala de maxim 46.800 lei (sumapentru onorariu de succes ~ 42.000 le va fi recuperata de la reclamant) pentru:


JUDECĂTORIA PLOIEȘTI:


I

Dosar nr. 24400/281/2016 - Tudor Titi Sorin PFA cu valoarea 24/010 lei +1.305,50 lei taxa de timbru, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 750 lei -3% onorariu de succes.

Dosar nr. 21253/281/2016—Burtea Iryna Shutska cu valoarea de 96998

lei + 1.000 lei taxa memoriu + 4.265 lei cheltuieli de judecata, fond —

300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 2.900 lei -3% onorariu de succes.

- Dosar nr. 23757/281/2016 — Ion Ghe. Nicolae PFA cu valoarea de


38.587 lei + 2.274 cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 1.200 lei -3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 23924/281/2016 - Nastase Bogdan Razvan PFA cu valoarea de 24.709 lei + 1.340 lei cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 750 lei -3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 23926/281/2016 - Boboc Tamara Virginia PFA cu valoarea de 49.800 lei + 2.799 lei cheltuieli de judecata, fond - 300lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 1.500 lei - 3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 23925/281/2016 - Toma Ciprian PFA cu suma de 24.010 lei + 1305,50 lei taxa de timbru, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 750 lei -3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 24399/281/2016 - Bacila Marius PFA cu valoarea de 16.100 lei 4-1.210 lei cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 500 lei - 3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 24841/281/2016Farcas Razvan cu valoarea de 30.811 lei +

1.930 cheltuieli de judecata, fond- 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 950 lei -3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 25636/281/2016 Balaban Daciana Carmen - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 2.550 lei - 3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 24844/281/2016- Puia Gheorghe PFA cu valoarea de 23.765 lei + 1.593,25 lei cheltuieli de judecata, fond -300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța, fond + 750 lei - 3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 28283/281/2016- Opincariu Geta PFA cu valoarea de 23.765 lei + 1.593,25 lei cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 750 lei -3% onorariu de succes.

 • - Dosar nr. 24849/281/2016 - Pirlogea Adrian PFA cu valoarea de 23.765 lei + 1.593,25 lei cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 750 lei -3% onorariu de succes. • -  Dosar nr. 2382/281/2017—Nicolescu Mihail PFA cu valoarea de 13.000 lei + 750 cheltuieli de judecata, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 400 lei -3% onorariu de succes.

 • -  Dosar nr. 2645/281/2017 Bostina Stefania PFA cu valoarea de 9.708 lei, fond -300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 300 lei 3% onorariu de succes.

TRIBUNALUL PRAHOVA:

 • -  Dosar nr. 4382/105/2017 Burlacu Cătălin PFA cu valoarea de 195.000 dolari, fond - 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + aproximativ 25.500 lei 3% onorariu de succes.

 • -  Dosar nr. 450/105/2017- Andrei Maria PFA si Andrei Florin PFA cu valoarea de 50.000 lei, stadiu fond- 300 lei pentru asistenta si reprezentare in instanța + 1.500 lei 3% onorariu de succes.

Reprezentare in instanța 16 dosare * 300 lei = 4.800 lei.

La dosarele câștigate definitiv in instanța onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-l solicite și să-l obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultat sau de serviciul furnizat si constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat) este de 3% aproximativ 42.000 lei din catimea pretenției din proces, pentru fiecare dosar in parte, suma ce va fi recuperata de la reclamant.


Față de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru procesele, aflate pe rol, cu sportivii, antrenorii, preparatorii fizici, coordonatorii si alti colaboratori ai secțiilor sportive.


Șef Serviciu Financiar-Contabilitate,

Luminata/Albu

T