Hotărârea nr. 171/2017

Hotãrârea nr. 171 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la imobilele situate în Ploieşti, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcţionează Liceul Tehnologic 1 Mai, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcţionează Colegiul Spiru Haret, Şoseaua Vestului, nr. 22 în care funcţionează Colegiul Tehnic Elie Radu, str. Minerva, nr. 4 în care funcţionează Şcoala Gimnazială Nicolae Iorga

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr.

16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin si Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitoare la imobilele situate în Ploiești B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” ;

Luând în considerare faptul că imobilele ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu Raportul din data de 10.05.2017 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

A

In conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118 din 24 aprilie 2017;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Liceul Tehnologic “1 Mai” », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «B-dul Petrolului, nr. 16, suprafața teren 25215 mp»;

 • -  la poziția 211, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant P+2E , suprafața construita la sol 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafața construita desfasurata 4344 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.585.294 lei »

 • - la poziția 212, coloana 4 va avea următorul cuprins : « internat P+3E suprafața construita la sol 857 mp,, zidărie cărămidă, suprafața construita desfasurata 3428 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

« 6.873.474,24 lei»

 • -  la poziția 213, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, spălătorie, pct termic P+l, suprafața construita la sol 1697 mp, , zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 3394 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.391.935,52 lei» ;

 • -  la poziția 214, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport P, suprafața construita la sol 606 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 606 mp» , iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 532.389,73 lei» ;

 • -  la poziția 215, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier mecanic P+l,

suprafața construita la sol 1343 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 2686mp   », iar coloana 6 va avea următorul

cuprins :« 2.411.359,81 lei» ;

 • -  la poziția 216, coloana 4 va avea următorul cuprins: «suprafața construita la sol 27 mp, cabina poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 27mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 52.811 lei»

 • (2) Aprobă includerea în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 107, coloana 4 va avea următorul cuprins : «str. Constructorilor, nr. 8, suprafața totala 16648 mp »;

 • -  la poziția 108, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant, P+3E, suprafața construita la sol 855 mp, anul construcției 1983, suprafața construita desfasurata 3420 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 5.143.075,82 lei» ;

 • -  la poziția 109, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport, P+2E, suprafața construita la sol 587 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 1761 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 1.533.185,02 lei» ;

 • -  la poziția 110, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, subsol parțial + parter, suprafața construita la sol 672 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 766 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 1.784.668,60 lei» ;

 • -  la poziția 111, coloana 4 va avea următorul cuprins: « internat băieți, P+3E, suprafața construita la sol 645 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2580 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.448.769,28 lei» ;

 • -  la poziția 112, coloana 4 va avea următorul cuprins: «internat fete, P+3E, suprafața construita la sol 640 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2560 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.852.086,05 lei» ;

 • -  la poziția 113, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire anexa, P, suprafața construita la sol 297 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 297 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 34.718,08 lei» ;

 • -  la poziția 114, coloana 4 va avea următorul cuprins: «construcție anexa (cabina portar), suprafața construita la sol 10 mp, suprafața construita desfasurata 10 mp » ;

 • (2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexa nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2016, după cum urmează :

- poziția nr. 10 coloana 6 va avea următorul cuprins: « 257.704, lOlei » ;

Art.3. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

 • -  la poziția 176, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Colegiul Tehnic “Elie Radu”», iar coloana 4 va avea următorul cuprins: «Șoseaua Vestului, nr. 22 , suprafața totala 22619 mp »;

 • -  la poziția 177, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant, P+2E suprafața construita la sol 780mp, suprafața construita desfasurata 2340 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.954.169,83 lei » ;

 • -  la poziția 178, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire internat fete, suprafața construita la sol 496 mp, suprafața construita desfasurata 1488 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 2.506.373,45 lei » ;

 • -  la poziția 179, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, P+1E suprafața construita la sol 1122 mp, suprafața construita desfasurata 2244 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 5.222.743,74 lei» ;

 • -  la poziția 180, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport, parter suprafața construita la sol 595 mp, suprafața construita desfasurata 595 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 873.142,54 lei» ;

 • -  la poziția 181, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier laborator, P, suprafața construita la sol 342 mp, suprafața construita desfasurata 342 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 226.542,99 lei» ;

 • -  la poziția 182, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire internat

băieți, P+2 E, suprafața construita la sol 848 mp, suprafața construita desfasurata 2544 mp», iar coloana 6 va avea   următorul

cuprins :« 4.285.090,10 lei » ;

 • -  la poziția 183, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier sudura, P, suprafața construita la sol 125 mp, suprafața construita desfasurata 125 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 53.576,99 lei» ;

 • -  la poziția 184, coloana 4 va avea următorul cuprins: «gospodărie anexa cantina, parter , suprafața construita la sol 81 mp, suprafața construita desfasurata 81 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins ;« 18.532,23 mp » ;

 • -  la poziția 185, coloana 4 va avea următorul cuprins: «magazie, P, suprafața construita la sol 133 mp, suprafața construita desfasurata 133 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 57.197,07 lei» ;

 • -  la poziția 186, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier, P, suprafața construita la sol 209 mp, suprafața construita desfasurata 209 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 79.694,42 lei» ;

 • -  la poziția 187, coloana 4 va avea următorul cuprins: «hala turbina, parter, suprafața construita la sol 88 mp, suprafața construita desfasurata 88 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 33.555,53 lei» ;

 • (2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Aproba modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2016, după cum urmează :

 • -  poziția nr. 24 coloana 6 va avea următorul cuprins : « 590.318,79 lei» ;

Art.4. (1) Aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 după cum urmează:

- la poziția 83, coloana 4 va avea următorul cuprins: «suprafața construita la sol 1079 mp spațiu invatamant, S+P+2E, structura beton, suprafața construita desfasurata - 3482 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.472.812,59 lei » ;

(2) Imobilul sus menționat se identifică conform planului de amplasament și delimitare a imobilului întocmit de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și a clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, cu poziții noi identificate potrivit Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Aprobă modificarea corespunzător prevederilor art.l, art. 2, art. 3, art.4, art. 5 a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de invățământ menționate mai sus.

Art.7. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ menționate mai sus, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l, art. 2, art. 3, art.4, art. 5 din prezenta hotărâre.

Art.8. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit, urmând ca predarea-primirea să se facă cu fiecare centru bugetar deținător. în acest inventar au fost incluse terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unităților de invatamant situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017 modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118 din 24 aprilie 2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsesc si imobilele in care funcționează unitățile de invatamant menționate mai sus.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate asupra imobilelor terenuri si clădiri, în favoarea Municipiului Ploiești. De asemenea, s-au remasurat si acele parti deja intabulate din imobilele în care funcționează unitățile de invatamant preuniversitar de stat menționate mai sus si s-au constatat diferente fata de cele prevăzute in actele de proprietate ale municipiului Ploiești si in documentațiile cadastrale anterioare.

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea/completarea, după caz, a Anexei 2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate în anexele la prezenta hotărâre.

De asemenea, este necesară și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009, parte integrantă din Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de invatamant menționate mai sus.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Mateescu Marius Nicol


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haref’, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit si asupra imobilelor din Ploiești B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”.

La data intrării in vigoare a acestui act normativ nu au existat planuri cadastrale exacte si, ca atare, suprafețele acestor imobile (teren si clădire) au fost preluate din documentele deținute la nivelul instituției, nefiind determinate prin ridicări topografice, existând unele neconcordante intre suprafețele reale ale imobilelor si cele menționate in documente.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 118 din 24 aprilie 2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsesc si imobilele in care funcționează unitățile de invatamant menționate mai sus.

Având in vedere intenția municipalității de a accesa fonduri europene in vederea derulării proiectului «Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice si in sectorul locuințelor, Operațiunea B-cladiri publice » s-au efectuat măsurători de specialitate de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., în vederea intabularii dreptului de proprietate, pentru imobilul care nu este înscris în cartea funciară a UAT Ploiești, respectiv imobilul situat in Ploiești B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, iar pentru restul, în vederea actualizării datelor tehnice ale acestora, respectiv pentru imobilele situate in Ploiești, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „ Nicolae Iorga.

în urma măsurătorilor efecuate la imobilele menționate mai sus, s-au constatat următoarele:

Liceul Tehnologic “1 Mai”, B-dul Petrolului, nr. 16

Suprafața totala masurata a terenului este de 25290 mp, imprejmuit cu gard din beton.

De asemenea, potrivit măsurătorilor de specialitate intocmite in prezent de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. s-au stabilit și suprafețele exacte ale construcțiilor edificate pe terenul menționat mai sus, astfel:

 • - CI - destinație construcție CAS, suprafața construita la sol 1448 mp, spațiu invatamant P+2E, zidărie de cărămidă, suprafața construita desfasurata 4344 mp;

 • - C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 857 mp, internat P+3E, zidărie cărămidă, suprafața construita desfasurata 3428 mp ;

 • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 1697 mp, cantina, spălătorie, pct termic P+l, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 3394 mp ;

 • - C4 - destinația CAS, suprafața construita la sol 606 mp, sala de sport P, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 606 mp ;

 • - C5 - destinația CAS, suprafața construita la sol 1343 mp, atelier mecanic P+l, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 2686 mp ;

 • - C6 - destinația CAS, suprafața construita la sol 27 mp, cabina poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 27 mp ;

 • - C7 - destinația CA, suprafața construita la sol 733 mp, magazie, suprafața desfasurata 733 mp ;

 • - C8 - destinația CA, suprafața construita la sol 26 mp, baraca metalica, suprafața desfasurata 26 mp ;

 • - C9 - destinația CA, suprafața construita la sol 14mp, beci, suprafața desfasurata 14 mp ;

 • - CIO - destinația CA, suprafața construita la sol 10 mp, magazie, suprafața desfasurata 10 mp;

 • - Cil - destinația CA, suprafața construita la sol 44 mp, baraca metalica, suprafața desfasurata 44 mp ;

Cu ocazia verificării documentației cadastrale întocmită pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești, astfel:

Suprafața de teren rezultată în urma măsurătorilor diferă față de cea menționată în actul de proprietate, cu o suprafață de 1060 mp, care se regăsește în incinta imobilului situat în Ploiești, strada Ghimpați nr.1-3. Precizăm faptul că, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 325/2007, s-a aprobat trecerea terenului în suprafață de 4716 mp situat în Ploiești, strada Ghimpați nr. 1-3, din proprietatea publică a municipiului Ploiești și administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului și administratrea Ministerului Internelor și Reformei Administrative, incintă împrejmuită cu gard de beton, aflată în vecinătatea imobilului din Bulevardul Petrolului nr. 16. Se constată că diferența de teren nu se datorează unor modificări abuzive ale limitelor de proprietate.

în ceea ce privește construcțiile, diferențele nu se datorează unor modificări constructive, suprafețele aferente acestor bunuri fiind preluate din documentele deținute la nivelul instituției, actele de proprietate la data intrării in vigoare neavând anexate planuri cadastrale determinate prin ridicări topografice.

Ca atare, în vederea înscrierii în cartea funciară a municipiului Ploiești a acestui imobil este necesară modificarea pozițiilor corespunzătoare din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000.

Imobilele C8 si Cil nu figurează ca poziții distincte in«Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești »9 figurând insă înscrise in anexa la Contractul de Administrare si in evidentele contabile. Ca atare se impune completarea, cu poziții noi, a Anexei nr. 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Imobilele C7, C9 și CIO, nu figurează ca poziții distincte in,«Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești », nefigurând inscrise nici in anexele lă Contractul de Administrare si nici in evidentele contabile. Ca atare acestea nu vor face obiectul prezentei actualizări și nici a intabulării care se va realiza în baza acesteia, după clarificarea situației juridice a acestora urmând sa se procedeze in consecința.

Colegiul “Spiru Haret”, str. Constructorilor, nr. 8

Suprafața masurata a terenului împrejmuit si înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești este :

 • -  lotul I cu suprafața de 12231, nr. Cadastral 137717 (lot pe care sunt amplasate construcții);

 • -  lotul II cu suprafața de 4295 mp, nr. Cadastral 140936 ;

Suprafața de teren de 12231 mp (din actul de proprietate) a fost măsurată si inscrisă in Cartea Funciara ca urmare a derulării proiectului privind modernizarea terenurilor de sport de la unitățile de învățământ din municipiu. La data de 28 ianuarie 2015, prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 21 a fost modificata Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2000. Având in vedere ca la aceasta unitate de invatamant s-a regăsit o suprafața de teren suplimentara si anume 4295 mp, aceasta a fost masurata si înscrisa in Cartea Funciara a UAT Ploiești ulterior.

Potrivit măsurătorilor de specialitate întocmite in prezent de S.C. Intergroup Engineering SRL s-a stabilit suprafața exacta aferenta lotului I de 12394 mp si s-au masurat construcțiile amplasate pe aceasta suprafața de teren, astfel:

 • - CI - destinația CAS, suprafața construita la sol 855 mp, spațiu invatamant, P+3E, anul construcției 1983, suprafața construita desfasurata 3420 mp ;

 • - C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 587 mp, sala de sport, P+3E, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 1868 mp ;

 • - C3 - destinația CAS, suprafața construita la sol 672 mp, cantina, subsol parțial + parter, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 766 mp ;

 • - C4 - destinația CAS, suprafața construita la sol 640 mp, internat fete, P+3E, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2560 mp;

 • - C5 - destinația CAS, suprafața construita la sol 645 mp, internat băieți, P+3E, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2580 mp;

 • - C6 - destinația CA, suprafața construita la sol 297 mp, clădire anexa, P, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 297 mp;

-CI - destinația CA, suprafața construita la sol 91 mp, construcție anexa, suprafața construita desfasurata 91 mp;

 • - C8 - destinația CA, suprafața construita la sol 12 mp, construcție anexa, -RUINA;

 • - C9 - destinația CAS, suprafața construita la sol 599 mp, teren sport, suprafața construita desfasurata 599 mp;

 • - CIO - destinația CA, suprafața construita la sol 133 mp, construcție anexa, suprafața construita desfasurata 133 mp

 • - Cil - destinația CA, suprafața construita la sol 9 mp, cabina poarta, suprafața construita desfasurata 9 mp;

 • - C12 “ destinația CIE - post trafo.

Cu ocazia verificării documentațiilor cadastrale întocmite pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus, s-au constatat următoarele:

Diferența de suprafață dintre terenul intabulat inițial și cea reieșită din actualele măsurători, provine din faptul că în documentația cadastrala întocmită de către S.C. Protelco S.A. Câmpina nu s-a inclus întreaga suprafața de teren și nu se datorează unor modificări abuzive ale limitelor de proprietate.

în ceea ce privește construcțiile, diferențele nu se datorează unor modificări constructive, suprafețele aferente acestor bunuri fiind preluate din documentele deținute la nivelul instituției, actele de proprietate la data intrării in vigoare neavând anexate planuri cadastrale determinate prin ridicări topografice.

Ca atare, în vederea actualizării datelor tehnice a acestui imobil, este necesară modificarea pozițiilor corespunzătoare din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000.

Imobilele C7, C8 și CIO nu figurează ca poziții distincte in «Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești », nefigurând înscrise nici in anexele la Contractul de Administrare si nici in evidentele contabile. Ca atare acestea nu vor face obiectul documentației cadastrale de actualizare date tehnice, după clarificarea situației juridice a acestora urmând sa se procedeze in consecința.

Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Șoseaua Vestului, nr. 22

Suprafața terenului este de 22538 mp, acesta fiind împrejmuit. Imobilul este înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești, avand nr. cadastral 131355.

La data de 28 iulie 2010 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 234 in sensul modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000, astfel stabilindu-se noile suprafețe ale imobilului, cu ocazia măsurării acestora si constatării in teren a doua construcții - posturi Trafo, ce nu au făcut obiectul înscrierii in Cartea Funciara.

Potrivit măsurătorilor de specialitate întocmite in prezent de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. s-a stabilit suprafața exacta a terenului, acesta fiind de 22613 mp, precum si suprafețele exacte ale construcțiilor aflate pe terenul menționat mai sus, astfel:

 • - CI - destinația CAS, suprafața construita la sol 150 mp, magazie, P, anul construcției 1983, suprafața construita desfasurata 150 mp ;

 • - C2 - destinația CAS, suprafața construita la sol 209 mp, atelier, P, anul construcției 1975, suprafața construita desfasurata 209 mp ;

 • - C3 - destinația CIE, suprafața construita la sol 88 mp, hala turbina, parter, anul construcției 1970, suprafața construita desfasurata 88 mp ;

 • - C4 - destinația CIE, suprafața construita la sol 125 mp, atelier sudura, P, anul construcției 1982, suprafața construita desfasurata 125 mp;

 • - C5 - destinația CAS, suprafața construita la sol 848 mp, clădire internat băieți, P+2E, anul construcției 1974, suprafața construita desfasurata 2544 mp;

 • - C6 - destinația CIE, suprafața construita la sol 342 mp, atelier laborator, P, anul construcției 1978, suprafața construita desfasurata 342 mp;

 • - C7 - destinația CAS, suprafața construita la sol 780 mp, spațiu invatamant, P+2E, anul 1966, suprafața construita desfasurata 2340 mp;

 • - C8 - destinația CAS, suprafața construita la sol 3 mp, cabina poarta, parter suprafața construita desfasurata 3 mp;

 • - C9 - destinația CAS, suprafața construita la sol 1122 mp, cantina, P+1E, anul construcției 1975 suprafața construita desfasurata 2244 mp;

 • - CIO - destinația CAS, suprafața construita la sol 496 mp, clădire internat fete, suprafața construita desfasurata 1488 mp;

 • - Cil - destinația CA, suprafața construita la sol 81 mp, gospodărie anexa cantina, parter, anul construcției 1983, suprafața construita desfasurata 81 mp;

 • - C12 - destinația CIE, suprafața construita la sol 121 mp, centrala termica, parter, suprafața construita desfasurata 121 mp;

 • - C13 - destinația CAS, suprafața construita la sol 595 mp, sala de sport, parter, anul construcției 1977, suprafața construita desfasurata 595 mp;

 • - C14 - destinația CA, suprafața construita la sol 35 mp, construcție anexa, parter, suprafața construita desfasurata 35 mp;

 • - CI5 - destinația CA, -, construcție anexa, parter, nu face obiectul intabularii;

 • - CI 6 - destinația CA, suprafața construita la sol 25 mp, construcție anexa, parter, suprafața construita desfasurata 25 mp;

 • - C17 -destinația CAS, suprafața construita la sol 600 mp, teren sport, parter, suprafața construita desfasurata 600 mp;

 • - CI 8 - destinația CIE - suprafața construita la sol 26 mp, post trafo 232 ;

 • - CI9 - destinația CIE - suprafața construita la sol 17 mp, post trafo 121.

Cu ocazia verificării documentațiilor cadastrale întocmite pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus, s-au constatat următoarele:

Diferența de suprafață dintre terenul intabulat și cea reieșită din actualele măsurători, provine din erori de măsurare și nu se datorează unor modificări abuzive ale limitelor de proprietate.

în ceea ce privește construcțiile, suprafețele sunt diferite față de cele menționate în documentația cadastrală întocmită de P.F.A. Sandu Alexandrina, acestea fiind datorate erorilor de măsurare.

Ca atare, în vederea actualizării datelor tehnice ale acestui imobil, este necesară modificarea pozițiilor corespunzătoare din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000.

Imobilele CI4, CI5 și C16 nu figurează ca poziții distincte in«Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești », nefigurând înscrise nici in anexele la Contractul de Administrare si nici in evidentele contabile. Ca atare acestea nu vor face obiectul documentației cadastrale de actualizare date tehnice, după clarificarea situației juridice a acestora urmând sa se procedeze in consecința.

Școala Gimnaziala « Nicolae Iorga », str. Minerva, nr. 4

Suprafața masurata a terenului este de 13387 mp, acesta fiind imprejmuit cu gard metalic.

La data de 30 august 2016 Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotararea nr. 283 in sensul modificării Hotărârii nr. 242/2000 cu ocazia efectuării măsurătorilor de specialitate efectuate de către Persoana Fizica Autorizata Traian Dragomir.

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești menționata mai sus, imobilul a fost inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești, avand nr. Cadastral 142189.

Cu ocazia verificării documentațiilor cadastrale întocmite pentru imobilul situat la adresa menționată mai sus, s-au constatat următoarele:

Nu exista diferențe intre suprafața de teren intabulata aferenta acestui imobil si cea regăsita in urma măsurătorilor actuale.

Potrivit măsurătorilor de specialitate intocmite in prezent de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. s-a stabilit suprafața exactă a construcției CI reprezentând spațiu de invatamant aflata pe terenul menționat mai sus, in sensul măsurării si a subsolului care nu a fost masurat anterior, astfel:

- CI- destinația CAS, suprafața construita la sol 1079 mp spațiu invatamant, S+P+2E, anul construcției 1973, structura beton, suprafața construita desfasurata - 3482 mp.

Totodată, s-a constatat faptul că pentru construcțiile C2 si C3 reprezentând sala de sport, respectiv anexa, baraca metalica nu exista diferente de suprafate fata de cele inscrise in Cartea funciara a UAT Ploiești.

Ca atare, în vederea actualizării datelor tehnice ale acestui imobil, este necesară modificarea poziției corespunzătoare din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000.

Prin adresa nr.303669/29.05.2017 Serviciul Cadastru si GIS din cadrul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana a comunicat faptul ca amplasamentul imobilului situat in Ploiești, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” corespunde cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar, iar amplasamentele situate in Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu” nu corespund cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar, astfel:

 • - pentru imobilul situat in Ploiești, str. Constructorilor, nr. 8 in care funcționează Colegiul “Spiru Haret ”, nu corespunde „din punct de vedere al configurației imobilului. Verificarea s-a efectuat si pentru construcțiile existente pe acest teren si acestea corespund in parte cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar excepție facand construcțiile C8, C9, CI 0 care nu au fost identificate pe plan

 • - pentru imobilul situat in Ploiești, Șoseaua Vestului, nr. 22 in care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, nu corespunde „din punct de vedere al configurației imobilului. Verificarea s-a efectuat si pentru construcțiile existente pe acest teren si acestea corespund in parte cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar excepție facand construcțiile C8, CI 5, CI 6, CI 7care nu au fost identificate pe plan •

 • - pentru imobilul situat in Ploiești, b-dul Petrolului, nr. 16 in care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, corespunde „din punct de vedere al configurației imobilului. Verificarea s-a efectuat si pentru construcțiile existente pe acest teren si acestea corespund in parte cu cele din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar excepție facand construcțiile C8, CIO, Cil care nu au fost identificate pe plan”;

Totodată, s-a menționat faptul ca verificarea documentațiilor cadastrale nu intra in atribuțiile administrației publice locale, persoana autorizata răspunzând pentru corectitudinea întocmirii documentației si corespondenta acesteia cu realitatea din teren si cu actele doveditoare.

Prin adresa nr. 346/25.05.2017 Serviciul Inventariere si Evidentă Bunuri a solicitat Serviciului Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice actualizarea situației mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești - unități de învațamant preuniversitar de stat -asupra imobilelor din Ploiești B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”

Serviciul Financiar Contabilitate din cadrul Direcției Economice a actualizat și comunicat situația mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Ploiești-unități de învațamant preuniversitar de stat - asupra imobilelor menționate mai sus, înregistrate in contul 212.00.00.02. A.04-construcții.

Prin adresele nr. 526/2017, 603/2017, 604/2017 Serviciul Juridic Contencios, Contracte a comunicat faptul ca pentru imobilele menționate mai sus nu au fost identificate, in prezent, acțiuni pe rolul instanțelor de judecata.

Prin adresele nr. 176/2017, 241/2017 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca pentru imobilele situate in Ploiești, B-dul Petrolului, nr. 16 în care funcționează Liceul Tehnologic “1 Mai”, str. Constructorilor, nr. 8 în care funcționează Colegiul “Spiru Haret”, Șoseaua Vestului, nr.22 în care funcționează Colegiul Tehnic “Elie Radu”, str. Minerva, nr. 4 în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” nu s-au identificat notificări formulate in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 si nici cereri formulate in baza Legii nr. 247/2005.

Ca atare, în baza măsurătorilor de specialitate efectuate și a situației mijloacelor fixe sus menționate existente în evidențele contabile, se impune completarea Inventarul bunurilor care aparțin domeniului Public al municipiului Ploiești cu bunurile menționate in Anexa nr. 1 la prezenta Hotarare și modificarea corespunzătoare a Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 242/2000 atat in ceea ce privește actualizarea caracteristicilor tehnice, cat si actualizarea denumirilor unităților de invatamant (acolo unde este cazul), după cum urmează:

Liceul Tehnologic “1 Mai”, B-dul Petrolului, nr. 16

 • -  la poziția 210, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Liceul Tehnologic

“1 Mai” », iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «B-dul Petrolului, nr. 16, suprafața teren 25215 mp»;

 • -  la poziția 211, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant P+2E , suprafața construita la sol 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafața construita desfasurata 4344 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.585.294 lei »

 • - la poziția 212, coloana 4 va avea următorul cuprins : « internat P+3E suprafața construita la sol 857 mp,, zidărie cărămidă, suprafața construita desfasurata 3428 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins:

« 6.873.474,24 lei»

 • -  la poziția 213, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, spălătorie, pct termic P+l, suprafața construita la sol 1697 mp, , zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 3394 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.391.935,52 lei» ;

 • -  la poziția 214, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport P, suprafața construita la sol 606 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 606 mp» , iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 532.389,73 lei» ;

 • -  la poziția 215, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier mecanic P+l, suprafața construita la sol 1343 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 2686mp » , iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 2.411.359,81 lei» ;

 • -  la poziția 216, coloana 4 va avea următorul cuprins: «suprafața construita la sol 27 mp, cabina poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 27mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 52.811 lei»

Colegiul “Spiru Haret”, str. Constructorilor, nr. 8

 • -  la poziția 107, coloana 4 va avea următorul cuprins: «str. Constructorilor, nr. 8, suprafața totala 16648 mp »;

 • -  la poziția 108, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant, P+3E, suprafața construita la sol 855 mp, anul construcției 1983, suprafața construita desfasurata 3420 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 5.143.075,82 lei » ;

 • -  la poziția 109, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport, P+2E, suprafața construita la sol 587 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 1761 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 1.533.185,02 lei » ;

 • -  la poziția 110, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, subsol parțial + parter, suprafața construita la sol 672 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 766 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 1.784.668,60 lei» ;

 • -  la poziția 111, coloana 4 va avea următorul cuprins: « internat băieți, P+3E, suprafața construita la sol 645 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2580 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.448.769,28 lei» ;

 • -  la poziția 112, coloana 4 va avea următorul cuprins: «internat fete, P+3E, suprafața construita la sol 640 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 2560 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 3.852.086,05 lei» ;

 • -  la poziția 113, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire anexa, P, suprafața construita la sol 297 mp, anul construcției 1985, suprafața construita desfasurata 297 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 34.718,08 lei» ;

 • -  la poziția 114, coloana 4 va avea următorul cuprins: «construcție anexa (cabina portar), suprafața construita la sol 10 mp, suprafața construita desfasurata 10 mp » ;

Colegiul Tehnic „Elie Radu », Șoseaua Vestului, nr. 22

 • -  la poziția 176, coloana 3 va avea următorul cuprins: «Colegiul Tehnic “Elie Radu”», iar coloana 4 va avea următorul cuprins : «Șoseaua Vestului, nr. 22 , suprafața totala 22619 mp »;

 • -  la poziția 177, coloana 4 va avea următorul cuprins: «spațiu invatamant,

P+2E suprafața construita la sol 780mp, suprafața construita desfasurata 2340   mp», iar coloana 6   va avea   următorul

cuprins :« 3.954.169,83 lei » ;

 • -  la poziția 178, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire internat fete, suprafața construita la sol 496 mp, suprafața construita desfasurata 1488 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 2.506.373,45 lei» ;

 • -  la poziția 179, coloana 4 va avea următorul cuprins: «cantina, P+1E suprafața construita la sol 1122 mp, suprafața construita desfasurata 2244 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 5.222.743,74 lei» ;

 • -  la poziția 180, coloana 4 va avea următorul cuprins: «sala de sport, parter suprafața construita la sol 595 mp, suprafața construita desfasurata 595 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 873.142,54 lei» ;

 • -  la poziția 181, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier laborator, P, suprafața construita la sol 342 mp, suprafața construita desfasurata 342 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 226.542,99 lei » ;

 • -  la poziția 182, coloana 4 va avea următorul cuprins: «clădire internat băieți, P+2 E, suprafața construita la sol 848 mp, suprafața construita desfasurata 2544 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 4.285.090,10 lei » ;

 • -  la poziția 183, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier sudura, P, suprafața construita la sol 125 mp, suprafața construita desfasurata 125 mp», iar coloana 6 va avea următorul-cuprins :« 53.576,99 lei» ;

 • -  la poziția 184, coloana 4 va avea următorul cuprins: «gospodărie anexa cantina, parter , suprafața construita la sol 81 mp, suprafața construita desfasurata 81 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 18.532,23 mp »;

 • -  la poziția 185, coloana 4 va avea următorul cuprins: «magazie, P, suprafața construita la sol 133 mp, suprafața construita desfasurata 133 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 57.197,07 lei » ;

 • -  la poziția 186, coloana 4 va avea următorul cuprins: «atelier, P, suprafața construita la sol 209 mp, suprafața construita desfasurata 209 mp », iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 79.694,42 lei» ;

 • -  la poziția 187, coloana 4 va avea următorul cuprins: «hala turbina, parter, suprafața construita la sol 88 mp, suprafața construita desfasurata 88 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 33.555,53 lei» ;

Școala Gimnaziala « Nicolae Iorga », str. Minerva, nr. 4

 • -  la poziția 83, coloana 4 va avea următorul cuprins: «suprafața construita la sol 1079 mp spațiu invatamant, S+P+2E, structura beton, suprafața construita desfasurata - 3482 mp», iar coloana 6 va avea următorul cuprins :« 6.472.812,59 lei » ;

Imobilele sus menționate se identifică conform planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor întocmite de către S.C. Intergroup Engineering S.R.L., care constituie Anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre.

Potrivit instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, în vederea promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 se impune modificarea/completarea, după caz, a Anexei nr.2 a Hotărârii nr.242/2000 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate in prezentul proiect de hotărâre, precum și modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților școlare menționate mai sus.

Director Executiv,                            Director Executiv Adjunct,

Carmen Dai&la Bucur                          Amedeo Florin Tăbîrcă

Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela Mîndruțiu

Sef Serviciu S.I.B.

Mădălin Negoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, 6dWRACTE

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu /întocmit:       Q

Holban Daniela Or?. Nanu Stefania     C*

Radulescu Alis Liliana

Anexa nr. 1 la H.C.L./ nr.


Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de clasifi care

Denumire a bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Baraca metalica, suprafața construita la sol 26 mp, suprafața desfasurata 26 mp ;

Nr. Inventar 1198

2.974,28

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Baraca metalica, suprafața construita la sol 44 mp, suprafața desfasurata 44 mp ;

Nr. Inventar 1197

13.345,96


Anexanr. l.Ji

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

25290

Intravilan: Bld. Petrolului nr. 16 Mun. Ploiești, Jud. Prahova


Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI


A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

25290

Teren intravilan, imprejmuit cu gard de beton.

TOTAL

25290

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod       Destinația    Suprafața construita la sol                                                  Mențiuni

(mp)

CI

CAS

1448

-Spațiu Invatamant P+2/1969/ Zidărie cărămidă /Sc desf.=4344mp

C2

CAS

857

-Internat P+3/1969/ Zidărie caramida/Sc desf.=3428mp

C3

CAS

1697

-Cantina,Spălătorie,Pct Termic P+l/1969/ Zidărie caramida/Sc desf.=3394mp

C4

CAS

606

-Sala de sport P/1969/ Zidărie caramida/Sc desf.=606mp

C5

CAS

1343

-Atelier mecanic P+l/1969/ Zidărie caramida/Sc desf.=2686mp

C6

CAS

27

-Cabina Poarta P/1969/ Zidărie caramida/Sc desf.=27mp

C7

CA

733

-Magazie/Sc desf.=733mp (fara acte)

C8

CA

26

-Baraca metalica/1978/Sc desf.=26tnp

C9

CA

14

-Beci/Sc desf.=14mp (fara acte)

CIO

CA

10

-Magazie/Sc desf.= 10mp (fara acte)

Cil

CA

44

-Baraca metalica/1972/Sc desf.=44mp

TOTAL

6805

Suprafața totala masurata a imobilului =25290mp

Suprafața din act = 26350mp

Inspector


ExecutanLTNTERGROW ENGINEERING SRL

Autorul îng. PA RACI 1E Dumitru Cri st inel

/Confinir pYWutSfea masufâtaplbrlâ'cdi'en} 1  %

corectitudinea intbcmirifdocume.tr


___________i, -   %

itiei baldasțrale si

CC c o G. s

i/CRISTINEL 4? '■■■'

7                     •


corespondentă-acestbia cp rea^titbâtdinfereK 1 '"‘r “T sSJ RO-B-F Nr.0523 I •. - ■unîGrf >        03112010

\=>       5 ^ZLtaWRIST

^•Datac-Aprîlie 2017

2


Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa


Data


Stampila BCPI


A-a/^-aA 5 <&>

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

13387

Intravilan: Str. Minerva nr.4 Mun. Ploiești, Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

13387

Teren intravilan, imprejmuit cu gard metalic.

TOTAL

13387

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CAS

1079

-Spațiu Invatamant S+P+2E/1973/Structura Beton/Sc desf.=3482mp

C2

CAS

583

-Sala de sport P/1983/Structura caramida/Sc desf.=583mp

C3

CA

25

-Anexa Baraca metalica P/1975/Structura metalica/Sc desf.=25mp

TOTAL

1687

Suprafața totala masurata a imobilului =13387mp

Suprafața din act = 13387mp

ExecutanunSLTERgROUP ENGINEERING SRL Autori^aȚtag.'.PAJRAGHE Dumitru Cristinel

/ASonfirm executarea maturatorilor la teren, corectitndin^adntq'Cmîrii docum.entatiei cadâstfale si^,

/ corespondența acesteia cu rralitațea'diîUe^e^p

1 \    ai 1-roB.lZARE 7 oȚ     v          *®

3  .   □                    RO-B-F NT.0523 g

\     S</'« 'Semnătură si stampild)3.112010, l

\ A     iNTERGKOUf -y?. 7 para^M^M

\A.                            :

Data: Mât2^I7               J

---------? r> i < e h V S-----------------------------------

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data.........................

Stampila BCPI