Hotărârea nr. 17/2017

Hotãrârea nr. 17 privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Ploieşti domnului Dimitrie Tomozei, inginer, fost director general al Uzinei „1 Mai” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


fATE


HOTĂRÂREA NR. 17


privind decernarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești domnului Dimitrie Tomozei, inginer,

fost director general al Uzinei „1 Mai” Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Dobre și a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduvă, Marius Dinu Andrei și Sorescu Florina Alina, precum și Raportul de specialitate al Direcției Comunicare, Relații Publice redactat în vederea susținerii propunerii de atribuire, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești inginerului Dimitrie Tomozei, fost director general al Uzinei „1 Mai” Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 10.02.2017;

luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.02.2003 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prin care s-a aprobat Regulamentul pentru acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești, precum și constituirea Comitetului de Onoare al Municipiului Ploiești;

în temeiul art. 36, alin. 8 și art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic: Se conferă, post-mortem, titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești inginerului Dimitrie Tomozei, fost director general al Uzinei „1 Mai” Ploiești, pentru remarcabila activitate profesională desfășurată în perioada 1958 - 1965, precum și pentru înaltul civism și spirit de sacrificiu, manifestat pe parcursul întregii sale vieți.

Dată in Ploiești, astăzi, 27 februarie 2017

Președinte de ședință, George Sorin Niculae Botez


EXPUNERE DE MOTIVEprivind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Ono al municipiului Ploiești inginerului Dimitrie Tomozei, fost director al Uzinei „1 Mai” Ploiești

Conform solicitării Direcției Județene pentru Cultură Prahova, precum și ale celor care l-au cunoscut, apreciat și prețuit, s-a propus, începând cu anul 2015 (an în care s-au marcat 50 de ani de moarte și 100 de ani de la naștere), conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești domnului Dimitrie Tomozei, inginer și fost director al Uzinei „1 Mai” din Ploiești.

Simpla rostire a numelui său stârnește printre locuitorii municipiului Ploiești un amalgam de sentimente: mândria de a fi fost colegi sau prieteni, admirație pentru întreaga activitate profesională în urma căreia Ploieștiul a fost cunoscut nu doar pe plan național ci și internațional dar și consternare și îndreptățită revoltă pentru modul în care a fost ucis.

Inginerul Dimitrie Tomozei a fost o figură marcantă a industriei de utilaj petrolier din România. Absolvent al Institutului Politehnic din Cluj s-a distins, încă din timpul studenției, printr-o inteligență deosebită, o tenacitate, și o responsabilitate datorită cărora a fost repede remarcat de către profesorii săi.

în ciuda dificultăților care au caracterizat o perioadă marcată de intense frământări politice, Dimitrie Tomozei este unul dintre cei care, ca angajat al Uzinei „1 Mai” din Ploiești, se implică în revigorarea și reorganizarea acesteia, din punct de vedere tehnologic. Dovedind excelente abilități de conducere, reușește să formeze un nucleu de specialiști, cu ajutorul cărora demarează un amplu program de modernizare, începând cu dezvoltarea puternică a sectoarelor de proiectare, cercetare și producție, realizând și promovând noi produse de utilaj petrolier, la un nivel de calitate și perfomanță deosebite.

Se implică, astfel, în elaborarea și conceperea de noi echipamente de foraj care, datorită performanțelor atinse sunt considerate unicat la acea vreme. Performanța este, astfel, unanim recunoscută și este distins, în anul 1963, cu Premiul de Stat pentru lucrarea „Instalații moderne de foraj seria tip 2DH-75A, T50”.

Datorită calităților sale incontestabile este numit, întâi, director tehnic, începând cu anul 1958 și apoi director general, din 1964 al uzinei „1 Mai”, uzină care avea să devină cea de-a doua sa casă.

Pasiunea pentru meseria aleasă, responsabilitatea și tenacitatea pe care le-a manifestat de-a lungul carierei sale au făcut din inginerul Tomozei un nume recunoscut și prețuit la cel mai înalt nivel.

în perioada în care a condus uzina „1 Mai”, aceasta a cunoscut cea mai puternică dezvoltare. Alături de colegii săi - cercetători, proiectanți, tehnologi -reușește ca, în anul 1964, să obțină și cea dintâi recunoaștere internațională, cu echipamentul de foraj 3DH-250, echipament medaliat cu aur la Târgul Internațional de la Leipzig - Germania. Șirul succeselor continuă astfel încât, Dimitrie Tomozei este una dintre prezențele obișnuite la diferite expoziții de profil în vederea contractării utilajelor necesare uzinei, negocierea și încheierea parteneri atei or atât în ' numele uzinei pe care o conducea dar și în numele Ministerului, ^Industriei Constructoare de Mașini și al Comerțului exterior.

Puternica sa personalitate s-a reflectat nu numai în plan profesional.. Toți cei care l-au cunoscut, care i-au fost colegi sau prieteni l-au caracterizat ca fiind un om> cu o ținută morală ireproșabilă, care niciodată nu a ezitat să-și încurajeze și să-și ajute semenii.

Insă, din păcate, felul său non-conformist, atitudinea demnă și lipsită de concesii, modul direct de a-și exprima opiniile nu au fost deloc pe placul orânduirii comuniste. Antipatia și dezacordul cu comportamentul său, manifestate de către conducerea de Partid și de Stat, nu au întârziat să apară, astfel încât, în scurt timp, la nivelul colectivului din care facea parte a apărut, infiltrată, o adevărată rețea de agenți de securitate, depistată și demascată de însuși directorul Tomozei. Lipsa sa de obediență, demnitatea și fermitatea cu care a apărat valorile în care a crezut, neclintit, au fost cele care i-au semnat sentința la moarte. Astfel. In seara zilei de 11 decembrie 1965, în timp ce se afla la uzină, pentru a urmări derularea în deplină siguranță a unor procese tehnologice, este ucis, mișelește, de către Securitate.

Moartea sa, în asemenea împrejurări, a îndurerat și a revoltat întreaga comunitate. Cel ce se dovedise a fi o adevărată legendă a industriei petroliere românești avea să fie condus, pe ultimul drum, de nu mai puțin de 10000 de ploieșteni, ca un ultim semn de respect și recunoștință.

Atribuirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Ploiești este, așadar, dincolo de o recunoaștere reală a calităților sale, o datorie civică care trebuie, neîntârziat, îndeplinită.


Florina Alina SorescDirecția Comunicare, Relații Publice

Compartiment Organizare EvenimenteRAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești inginerului Dimitrie Tomozei, fost director general al uzinei „1 Mai” Ploiești

Dimitrie Tomozei s-a născut la 2 decembrie 1915, în comuna Galbeni, județul Bacău. A fost licențiat al Institutului Politehnic din Cluj, Facultatea de Mecanică, secția Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

Ploieștean prin adopție, este repede remarcat datorită calităților de excepție dovedite pe parcursul carierei sale și, astfel, numit, în anul 1958, director tehnic al uzinei „1 Mai Ploiești” pentru a deveni, în scurt timp, director general al uneia dintre cele mai prestigioase întreprinderi producătoare de utilaj petrolier din România.

Inginer remarcabil, cu excelente abilități de lider, Dimitrie Tomozei reușește, în scurt timp, să-și pună amprenta asupra activității uzinei printr-un amplu program de modernizare, promovând cu succes produsele nou create la un nivel de calitate și performanță deosebit de ridicat.

Implicarea sa în elaborarea și conceperea de noi echipamente de foraj este apreciată și recompensată cu Premiul de Stat pentru lucrarea „Instalații modeme de foraj seria tip 2DH-75A, T50, prin Hotărârea nr. 281 din 29 aprilie 1963.

Dedicat profesiei până la sacrificiu (mulți dintre cei care l-au cunoscut mărturisesc că,' în acea perioadă, Dimitrie Tomozei era identificat cu uzina pe care o conducea) și implicat total în activitatea din care își făcuse un crez reușește, alături de colegii săi, să obțină succese remarcabile, atât pe plan național cât și internațional, încununarea eforturilor sale fiind dobândirea, în anul 1964, a medaliei de aur, la Târgul de la Leipzig, cu echipamentul de foraj 3DH-250.

A fost un remarcabil specialist, participând, deseori, în străinătate, la diverse expoziții de profil, în vederea contractării utilajelor necesare uzinei sau încheierii parteneriatelor cu omologi din alte țări.

Riguros, onest, imparțial și, înainte de toate, un desăvârșit profesionist, cu o ținută morală ireproșabilă Dimitrie Tomozei a reprezentat pentru municipiul Ploiești un adevărat model.

Fermitatea cu care și-a apărat principiile după care, dealtfel, se călăuzise întreaga viață dar care nu erau deloc pe placul conducerii de Partid și de Stat din acele vremuri i-au fost, însă, fatale.

Modul în care Securitatea acelor ani l-a ucis a stârnit un val de revoltă în rândul comunității ploieștene.

Modul în care Securitatea acelor ani l-a ucis a stârnit un val de revoltă în rândul comunității ploieștene.

......... ;A

./>! k(l            5

Atribuirea titlului de Cetățean de Onoare reprezintă, astfel, o reparație morală


li ; i

........ _ . _           “

A *- VA A <Z VA JL A WV VA V A VA A VA A VA v  AZ v VW V VZ VA A A VA VZ VZ A A VZ VA A VZ A VZ A_Z A VZ Z._. A A A VW. VA VZ V A VZ A . VZ A VZ v_z WA W V A VZ A A A VZ A w A VA

pe care administrația publică ploieșteană este îndreptățită să o ducă la îndeplinire, o datorie civică pe care fiecare dintre locuitorii acestui oraș trebuie să o manifeste.

Direcția Comunicare, Relații Publice Director Executiv.

Direcția Juridică Director, Ene Roland orianAlina Istrătescu

CP ' '


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 6


COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre, privind acordarea, post-mortem, a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Ploiești inginerului Dimitrie Tomozei, fost director general al uzinei „1 Mai” Ploiești

și a emis:SECRETAR, Larisa Băzăvan