Proces verbal din 30.08.2016

Proces verbal din 30 august 2016

ROMÂNIA JUDEȚUL PI CONSILIULPROCES - VERBAL are a Consiliului Local al Mun din data de 30 august 2016

Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, dl. Adrian-Florin Dobre, nr. 24882/25.08.2016.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din 27 în funcție, absenți fiind domnii consilieri: Sanda Dragulea și Cristian Mihai Ganea.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre

Doamna Georgiana Popa


  • - Primar

  • - Director Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez.

DL George Botez

Bună ziua! Declar deschise lucrările acestei ședințe a consiliului local!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri locali dintr-un total de 27. Lipsesc dna. Dragulea Sanda și dl. Ganea Cristian. Constat îndeplinit cvorumul pentru începerea lucrărilor.

începem prin ascultarea Imnului de Stat.

începem cu ordinea de zi. Dacă sunt proiecte care se retrag? Dl. Primar, vă rog.

DL primar Adrian-Florin Dobre

înțeleg că 3 proiecte de pe ordinea de zi, și mă refer la punctele 16, 17, 18, cele care se referă la numirea membrilor consiliului local în Adunarea Generală a Acționarilor la Hale și Piețe, SGU și TCE, au primit aviz negativ din partea comisiei de specialitate. Dacă poate președintele comisiei respective să ne spună care sunt motivele?

DL George Botez

Având în vedere că, până în acest moment, actele constitutive ale celor 3 unități în care municipiul Ploiești este acționar prevăd o componență a Adunării Generale de 5, respectiv 7 persoane, am apreciat că, din punct de vedere juridic^^se|Jifefefeîntâi modificarea Actului Constitutiv al societății și apoi numirea reprezenta^tilfefe^.-fe^ X

Tocmai de aceea, veți regăsi pe lista suplimentară 3 proiecte prfe/in^m^țfic^rba Actului Constitutiv al celor 3 societăți comerciale, în asa fel încât, la mfeentulfe cafele face numirea, să fie în conformitate cu cele aflate în Registrul Comerțului

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Având în vedere acest lucru, totuși vreau să vă atrag atenția că toate cele 3 societăți se află într-o situație critică. Știți foarte bine că, la TCE a fost aprobată o majorare de capital care este absolut necesară pentru desfășurarea în continuare a activității acolo, în bune condiții.

De asemenea, la Hale și Piețe avem, în momentul de față, un interimat și ați văzut, când avem interimat, lucrurile nu se desfășoară așa cum ar trebui într-o societate comercială.

De aceea, astăzi înțeleg că le scoatem de pe ordinea de zi deși ele, teoretic ar fi putut rămâne pe ordinea de zi și a fi votate pentru că aveau aviz, indiferent dacă este pozitiv sau negativ.

Dar, vom convoca această ședință după cele 5 zile când Actele Constitutive respective pot fi duse de către reprezentanții societăților la Registrul Comerțului, ori o ședință de îndată, ori o ședință extraordinară pentru a aproba reprezentanții Consiliului Local sau ai Primăriei, ai autorității care are capital majoritar în societățile respective pentru a debloca anumite situații de acolo și, în special la TCE unde, fără sumele respective, activitatea se poate bloca. Mă refer la majorarea de capital. Pentru că și acea majorare de capital nu poate fi luată în considerare de către Registrul Comerțului decât cu avizul AGA.

Mulțumesc!

DL George Botez

Și eu vă mulțumesc!

înțeleg că le retragem punctele 16, 17, 18.

Și eu fac un apel, în același timp, la reprezentanții celor 3 societăți și la oficiul juridic al acestor 3 societăți - să urgenteze procedurile privind modificarea Actului constitutiv. Este interesul fiecărei societăți și cred că trebuie să ne concentrăm foarte mult pe aceste proceduri.

Deci, se retrag 16, 17, și 18.

Proiecte suplimentare pe ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor — inițiat de primar Adrian-FIorin Dobre.

Este ceea ce discutam anterior. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?               25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*


Proiect de hotărâre privind modificarea actului constituti^^lS.C.Hă Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, ref/fitdr d reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în

Acționarilor - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi: Cine este pentru?                25 de voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru?                25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

- Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52 și PETROLUL 95 - inițiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Răzvan Ion Ursu, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, George Pană, Marius Nicolae Mateescu, Paul Palaș, Constantin Minea și Sorin Văduva.

Supun la vot introducerea pe ordinea de zi:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

1 abținere

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a domnului consilier Gheorghe Sîrbu, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

în aceste condiții, supun la vot ordinea de zi așa cum a rezultat cu modificările pe care le-am discutat:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de a zi fost aprobată.

***

*

Dl. Ene Eugen - supun la vot:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi

Cu 25 de voturi pentru, a fost aprobată solicitarea domnului Ene Eugen de a se adresa consiliului la sfârșitul ședinței.

Ați primit încuviințarea consiliului, urmează să discutăm la sfârșitul ședinței.

***

Punctul 1 pe ordinea de zi: ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 22 iulie 2016”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot procesul verbal:

Cine este pentru?                    25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22 iulie 2016 a fost aprobat.

***

Punctul 2 pe ordinea de zi: 'Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 iulie 2016”.

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

1 abținere

3

Cu 24 de voturi pentru și 1 abținere, cea a doamnei consilier Larisa Băzăvan, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 iulie 2016 a fost aprobat.

.A

Punctul 3 pe ordinea de zi; ”întrebări și interpelări”. înscrieri la cuvânt: dl. Dinu, dl. Vîscan, dl. Popa, dl. Hodorog, dl. Palaș, dl. Tudor Eduard.

Dl. Dinu aveți cuvântul.

DL Marius Dinu

Mulțumesc dl. președinte!

DL Primar aș avea o rugăminte: știm cu toții, se apropie încqpd^EBcȘliL în momentul de fată, la scoli nu am văzut si nu cred că sunt montate, dCSjăȘ^olîlXsi grădinițele, relantisoarele și există pericolul iminent al accidentelor în ppnpadamrmătogLre. Așa că, aș dori, dacă s-ar putea, să luați măsuri pentru montarea relkn^soarele^pâiia^k începutul școlii și să faceți un raport de informare în vederea realiz^^ac^estGKlGÎițini către consiliu. Asta ar fi una dintre probleme.

A doua problemă - dacă ne puteți face o informare în termen cât^mâi scurt referitoare la situația intersecției din spatele hotelului Prahova, de la fostul sediu Romtelecom, care este nesemaforizată și când ar putea fi terminată lucrarea acolo, pentru că la fel, este o intersecție sensibilă care necesită o atentie deosebită.

7                                          3                                                                                         5

Vă mulțumesc!

DI. George Botez

Mulțumim dl. Dinu. Vă rog dl. Primar.

Dl, primar Adrian-FIorin Dobre

Legat de relantisoare, dacă dna director Șom este în sală sau dna administrator public?

Dna, Sorina Șom - Direcția Tehnic-Investitii

O să fac o informare scrisă referitor la acest contract.

D1. George Botez

La contract sau la relantisoare?

Dna. Sorina Șom - Direcția Tehnic-Investitii

La toată situația.

Dl. primar Adrian-FIorin Dobre

Vreau să vă spun câteva cuvinte legat de tot ceea ce înseamnă partea aceasta de marcaje rutiere, indicatoare: vreau să vă aduc la cunoștință faptul că a existat un contract cadru a cărui valoare inițială a fost depășită. în momentul de față ne aflăm în procedură de achiziție, valoarea a fost depășită cu mult înainte de iunie 2016. Există chiar și niște facturi neachitate din acest motiv.

Iar, la semaforizare, dacă mă pot exprima, situația este cam similară dar aici mai sunt și alte detalii din punct de vedere juridic pe care dna. director Șom, alături de ceilalți din Primărie, directori și șefi de direcții o vor aduce la cunoștință.

DL George Botez

Dl. Vîscan.

DL Robert Vîscan

Mulțumesc dl. președinte.

Pentru ședința ordinară de astăzi, am vorbit cu Direcția de Patrimoniu si trebuia să fie pe masa fiecărui consilier o informare legată de locuințele care sunt expertizate și care au ca unică soluție demolarea cât și numărul de persoane care sunt în acest moment pe o listă de așteptare dar și cele care stau în aceste locuințe expertizate.

Aș vrea să știu de ce nu a fost această informare adusă pentru fiecare consilier? Știu că este făcută.

Dacă poate să-mi răspundă cineva de la Direcția de Patrimoniu?

Dl. Primar, legat de starea drumurilor din oraș aș avea două problein^Wpă^puteți să le luați în discuție cu Direcția Tehnic Investiții - prima bandă^^We"Bul|wdul Independenței unde sunt niște gropi destul de mari iar autobuzele și            RWe

banda din mijloc ca să le ocolească și starea foarte proastă a sensului gî^toiȘu dinț\B^tfra București unde, de mai bine de un an, asfaltul este deformat, când se putea re^ap°e și strada în acea zonă?                                                            ‘

D1. primar Adrian-Florin Dobre                               —

Referitor la prima solicitare, din câte știu, informările respective trebuiau să fie transmise în cadrul comisiilor de specialitate. Au fost deja transmise îmi confirmă și colegele mele.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Patrimoniul nu ne-a spus că trebuie să comunicăm personal această informare. Noi am considerat că ajunge la dumneavoastră informarea și prin secretarii comisiilor.

DL Robert Vîscan

Eu am cerut să fie dată fiecărui consilier și primarului municipiului.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

O să avem grijă să ajungă la fiecare consilier.

Legat de situația bulevardului, să știți că această situație deja am luat-o în discuție în cadrul comisiilor și întrunirilor pe care le avem, în special cu constructorii. Dar, din păcate și aici avem o situație foarte neplăcută, în sensul în care, pe acest capitol, unde avem societatea Delta ACM, Primăria, de la începutul anului, are un arierat care, în momentul de față se află undeva la 6 milioane de lei iar, după ce vom rezolva problema acestui arierat, vom putea demara și alte proiecte importante de dimensiuni mai mari.

Știți foarte bine că a fost o modificare a bugetului consiliului local pentru a majora suma respectivă pentru a mai face o serie de lucrări dar ne confruntăm în continuare cu aceste arierate pe care le avem pe capitolul de reparații și administrare drumuri.

Aceeași situație o avem și la sensul giratoriu la care făceați referire dumneavoastră mai devreme.

A

In altă ordine de idei, să știți, țin să informez dacă tot suntem pe această temă, am discutat și cu reprezentanții direcțiilor din aparatul de specialitate al primarului - am făcut apel către societățile de construcții care sunt specializate în drumuri care au făcut reparații, intervenții și investiții pe drumurile din municipiul Ploiești, care se află în garanție în momentul de față, mă refer la drumurile care, în 2016 ies din garanție, din păcate nu au acționat firmele respective, am discutat cu instituțiile abilitate să-i avertizeze, să-i amendeze și, ca ultimă măsură, am discutat cu direcțiile din cadrul Primăriei pentru a transmite o adresă către aceste societăți. Vom interveni cu firma care administrează drumurile în momentul de față și apoi, bineînțeles prin procedură, vom solicita și cheltuielile respective către societățile care ar trebui să repare drumurile aflate în garanție dacă, o altă metodă, în momentul de față, nu avem ca să-i punem pe acești drumari la treabă, acolo unde sunt obligați prin contract s-o facă.

D1. George Botez


Aș vrea și eu să intervin pe această temă: cele două locații penare Vîscan le-a evocat, sunt unele dintre toate cele. Sunt mult mai mult^îibț^ mea este de maniera următoare: nu credeți că ar fî oportun să analizăm'an acîeîsț unele fiind în garanție, o executare a garanției de bună execuție care e^ contract sau a asigurării pe care constructorul ar fi trebuit să o dea?

Pentru că, dacă intrăm în foarte multe proceduri, cred că vom pierde^e^t an și, dacă Ploiestiul intră în iarnă cu asemenea denivelări, există toate sansele din lume ca, în primăvară, daunele să fie mult mai mari.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Sumele rămase drept garanție pentru lucrările respective sunt mici în comparație cu lucrările de reparații pe care ar trebui să le facă societățile respective și de aceea se dorește să se procedeze în felul următor pentru că, societățile fiind deja notificate, ele au obligația, indiferent cât întârzie de mult, sunt notificate în termen, au obligația să repare drumurile chiar dacă depășesc acest termen.

Sunt total de acord cu dumneavoastră că va trebui să încercăm să facem tot ceea ce este posibil astfel încât repararea drumurilor să fie cât mai susținută până la începerea sezonului de iarnă. Dar, și noi, la rândul nostru, știți foarte bine, trebuie să respectăm procedurile și legile pe care le avem.

Dl. George Botez

Mulțumesc! Dl. Popa.

DL Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte.

Aș vrea să fac un comentariu față de interpelarea pe care am facut-o în ședința ordinară din 28 iulie în care am solicitat Direcției Tehnice să-mi pună la dispoziție suma totală a corecțiilor care au fost stabilite de Ministerul Dezvoltării pe proiectele pe fonduri europene.

Am rămas neplăcut surprins să constat că această sumă este extraordinar de mare, se ridică undeva la 12 milioane 200 de mii de lei și, ieri am înțeles că tocmai s-a mai făcut o corecție de 2 milioane pentru proiectul de la pasajul de la Mărășești. Deci, undeva la 14 milioane, corecții pe care Primăria va trebui să-i retumeze Ministerului Dezvoltării cumulat la cele 100 de milioane pe care i-am pierdut din fondurile europene.

Rog pe această cale pe dl. Primar să întreprindă toate măsurile pentru realizarea acelui audit de care am discutat la începutul anului 2016 pentru a vedea care sunt compartimentele, persoanele sau societățile responsabile de această derulare defectuoasă a implementării proiectelor pe fonduri europene.

D1. George Botez

Mulțumesc dl. Popa! Dl. Hodorog.

D1. Bogdan Hodorog

Mulțumesc dl. președinte!

întrebarea mea este pentru Direcția Tehnic Investiții: dacă străzile Vasile Lucaciu și Cărămidari sunt cuprinse în planul de investiții pentru anul 2017?

Precizez că nu beneficiază de canalizare și stâlpii de electricitate sunt încă din lemn. Mulțumesc!

D1. George Botez

Și eu mulțumesc! Dl. Pal aș, vă rog.

DL Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Domnule Primar, undeva prin 2007, când anunțam noi, cu ^y^t            înurma unor demersuri făcute de o persoană cunoscută amândura&^^ț^Q^^ă se demareze lucrările la stația de epurare. Nu mai fac istoricul acestei neferieite^investiții, când s-a împotmolit și unde s-a împotmolit. Știți prea bine unde și când.

Ideea este că suntem în situația, în momentul de față, să plătim penalități de 70 de mii de lei pe lună. Avem deja, precum presupun că știți sau ar trebui să știți, penalități înregistrate de 500 de mii de lei. în fiecare lună curg aceste penalități pentru că sistemul este simplu - vin cei care au rol de control, verifică dacă apele sunt conform normelor, constată că nu, înmulțesc cantitatea cu valoarea unitară și ajungem la valoarea respectivă.

întrebarea către dumneavoastră este următoarea: aveți o strategie privind rezolvarea acestei probleme?

Pentru că, dacă stăm în continuare cum am stat până acum, într-un an, doi de zile vom ajunge să dăm pe penalități probabil cât ar fi trebuit să plătim pentru finalizarea acestei stații.

A doua întrebare: pe strada Democrației, în clădirea în care, pe vremea adolescenței mele, funcționa Cinematograful Tineretului, la început aici, înspre Centru, acolo, în clădirea aceea, dacă bate într-o zi vântul mai tare, nu zic de cutremur, dacă bate vântul mai tare, clădirea respectivă se prăbușește.

Eu, acum știu că noi, ca și administrație publică locală suntem (am discutat puțin mai devreme cu dna Rita Neagu) prinși în chingă, nu avem prea multe posibilități dar, acelea care sunt, trebuie folosite, domnule Primar. Pentru că, în situația în care, într-o seară, Doamne ferește, se întâmplă ce am spus eu: bate vântul mai tare și se dărâmă un zid din acela peste cineva, atunci începem cu toții să alergăm pe aici să găsim vinovății.

Acolo trebuie neapărat întreprins ceva.

Voiam să vă mai întreb, domnule primar, despre Transport Călători Express. Am simțit în glasul dumneavoastră preocuparea pentru acest subiect atunci când ați intervenit și v-ați manifestat nemulțumirea că a fost scos de pe ordinea de zi proiectul.

Știu că, într-o ședință anterioară, la care eu nu am fost prezent, s-a votat mărirea capitalului social la această societate comercială cu 5 milioane de lei. Acum, eu presupun că stiti sau ar trebui să stiti, că valoarea datoriilor curente ale TCE, însumând furnizori diverși si stat, se ridică undeva la 12 milioane de lei.

In luna septembrie, deci peste câteva zile, ar trebui să se pronunțe înalta Curte pe o speță pe care s-a pronunțat deja Curtea de Apel. Este vorba de o sumă de aproximativ 11 milioane de lei. Suntem în instanță cu un serviciul al Primăriei, Serviciul Public Finanțe Locale. Deci, este vorba de 10 milioane 800. Dacă am face un calcul simplu, suma datoriilor ar ajunge undeva la 23, 24 milioane de lei.

Vă rog să constatați că mărirea de capital de 5 milioane de lei, aprobată în urmă cu câteva zile, este total insuficientă nevoilor curente ale acestei firme.A

In consecință eu vă întreb: ca șef al executivului local, aveți o                  ce

privește societatea Transport Călători Express? Cu rugămint^^a^l^\arițpăați responsabilitatea în curtea AGA sau CA pentru că știm împreună, dinve^perj^p^Me    o

avem, că lucrurile nu acolo se rezolvă ci strategia, pentru o firmăMâre esteMfr ° ea administrației locale, o comunitate are capitalul majoritar, strategia                 altă

parte și nu la AGA sau la CA.

Vă mulțumesc! Aștept cu interes răspunsurile dumneavoastră.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc și eu pentru întrebări!

Legat de stația de epurare, într-adevăr avem un blocaj, știți foarte bine că acest proiect a fost prins și într-un program național de dezvoltare locală și, dacă nu mă înșel eu, din 2013 nu a mai primit finanțare. în momentul de față, în urma alocării unor sume de bani din bugetul consiliului local, s-au stabilit o serie de sume în vederea realizării unei expertize pentru stația de epurare astfel încât să vedem în ce stadiu ne aflăm cu această stație. Pentru că, dacă ar fi să ne uităm pe datele existente la momentul la care lucrarea a fost stopată, ar mai fi fost necesară o sumă de aproximativ 4 milioane de euro dar nu știm care este nivelul de degradare în momentul de față astfel încât să putem relua o procedură de licitație ca variantă de lucru pentru această lucrare.

Din păcate, în urma unei licitații care a avut loc, pe baza unui caiet de sarcini întocmit de către Regia Autonomă de Servicii Publice, în colaborare cu Direcția Tehnic Investiții, nu s-a prezentat, până în momentul de față, nicio potențială firmă de consultanță în acest domeniu, astfel încât va trebui să reluăm această licitație.

In urma stabilirii sumelor ce vor fî necesare finalizării acestei stații de epurare, avem anumite soluții, avem anumite discuții dar, va trebui mai întâi să vedem suma respectivă.

A

In altă ordine de idei, vreau să vă spun că, atunci când s-a realizat proiectul, dacă nu mă înșel eu, în 2006, 2007, când a fost contractat, el nu a prevăzut o stație de colectare a nămolului care este absolut necesară și, de asemenea, acest lucru trebuie luat în considerare pentru a avea o stație de epurare după toate standardele solicitate de către Uniunea Europeană.

V-am spus: soluții există dar, mai întâi, trebuie să vedem care este această sumă pentru a putea face pașii mai departe. Știți foarte bine care este situația acolo. Știu că se solicită această sumă, această penalitate, din păcate, de către ANAR dar, până când nu trecem prin aceste proceduri, nu putem lua decizii și, bineînțeles că decizia finală va fi în consiliul local.

Democrației, clădirea Cinematografului Tineretului, dacă nu greșesc, este o proprietate privată în momentul de față și, dacă nu mă înșeală memoria, este a unei societăți de construcții. Oricum, o să discutăm si cu Direcția de Urbanism să vedem care sunt absolut toate măsurile pe care le putem lua astfel încât să punem cât de cât în siguranță spațiul din jurul acestei clădiri.

în ceea ce privește TCE-ul este o situație critică pe care am găsit-o în cadrul acestei societăți în momentul preluării mandatului. Din păcate, societatea are o pierdere, în medie, pe lună, de la începutul anului, de aproximativ 800 de mii de lei iar această


pierdere nu este nicidecum în contextul unui management solid în încât să fi avut o serie de măsuri care ne-ar fi permis diminuarea lor ș^^he-arfi strategie clară pe viitor pentru soluționarea problemei de acolo.

DL Paul Palaș

Dl. Primar, îmi cer scuze, vă întrerup un pic pentru că, c                  pe

aceeași lungime de undă la chestiunea aceasta. Pierderea nu este o ci                ebui

invocată în chestiunea aceasta pentru că, conform contractului de delegaW^tfebuie s-o acoperim noi, Primăria. Acolo este o problemă reală de cash. Acolo nu au bani să-și plătească facturile și, precum știți, pe legea insolvenței, orice creditor, care are mai mult de 40 de mii de lei, poate să inducă starea de insolvență în firma respectivă.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Da, dar și dumneavoastră știți la fel de bine faptul că pierderile care se realizează, pierderile curente duc la o diminuare a cash-flow-ului pe zi ce trece. Acela care, oricum este pe minus.

Am luat această măsură legată de majorarea capitalului social la această societate. Vă dați seama că și eforturile pe care le face Primăria Municipiului Ploiești, dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația din bugetul consiliului local, are un grad de suportabilitate.

Avem și aici anumite strategii care trebuie dezbătute și pot fi dezbătute tot în cadrul consiliului local pentru că este normal să informăm consiliul local cu privire la o societate care dezvoltă un serviciu public utilizat de numeroși cetățeni ai municipiului Ploiești. Sunt anumite lucruri punctuale care trebuie făcute cu privire la dezvoltarea activității acestei societăți și știți foarte bine că am avut, inclusiv cu dl. președinte Toader și primăriile din jurul municipiului Ploiești o discuție pentru înființarea autorității metropolitane pentru transportul public. Apoi, va trebui să vedem o strategie și o să vorbim probabil atunci când vom discuta de proiectele pe fonduri europene de acele stații multimodale care, pe de o parte ar permite eliminarea acelui transport care nu este în conformitate cu Legea 92 și care aduce mari prejudicii societății noastre de transport călători.

Sunt mai multe puncte care trebuie luate în discuție și care punctual trebuie aplicate astfel încât această societate să iasă la liman din situația în care se află în momentul de fată.

De aceea și intervenția pe care am avut-o la începutul ședinței cu privire la desemnarea membrilor AGA. Până la urmă, membrii AGA au mandat din partea consiliului local. Trebuie făcută în regim de urgență pentru a clarifica situația managementului de acolo. Indiferent de ceea ce încercați dumneavoastră să spuneți, că deciziile se iau în altă parte, totuși trebuie să existe o echipă managerială în primul rând care să vină și care să găsească și ea, la rândul ei, în funcție de situații punctuale din cadrul societății respective, să poată să ia o serie de decizii și de măsuri astfel încât societatea să revină pe o rentabilitate normală și să poată să-și desfășoare activitatea în condiții normale.

Vă mulțumesc!

DL George Botez

Și eu mulțumesc! Dl. Tudor Eduard.

Dl. Eduard Tudor

Mulțumesc dl. președinte!


nivelul cetățenii de la ca^tȚLd^j^ impoziteUPfdbabil că e


Nu știu de ce am devenit cumva victima negativă deja Problema mea poate părea mică la nivelul managerial și mare la zonă. Și anume, vorbesc de situația fostei, cred acum, stații TCE acea zonă. Mă gândesc că și cetățenii aceia sunt plătitori de taxe și la periferie dar totuși acolo vorbim de o mare nesimțire. Situația datează de luni de zile. Imaginea orașului este puternic "exemplificată”, avem și o buclă în mijlocul problemei. Aș supune un pic atenției pentru că de la cetățeni am semnale. Și Poliția Locală ar putea să se implice un pic. Avem agresiuni acolo la adresa cetățenilor, la adresa trecătorilor.

Vorbim despre prost management, acea gaură neagră a orașului este exact imaginea TCE la ora aceasta.

Mulțumesc!

$

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Cred că ar trebui totuși să vă măsurați anumite aprecieri vizavi de anumite societăți care, într-o formă sau alta, sunt în subordinea Primăriei. Iar, situația de acolo să știți că nu trenează de ieri, de alaltăieri ci trenează de ani de zile. Din păcate, lipsa de decizie a dus la actualul aspect al acelei stații de la capătul lui 44.

Problema stă în felul următor: acea locație a fost închiriată în urma unei licitații si a fost preluată de către o societate în vederea modernizării dar, pentru că foarte multe lucruri în Primăria Municipiului Ploiești au lipsit cu desăvârșire, au existat probleme cu privire la intabulare. După ce, înțeleg că pe cheltuiala firmei respective, s-a făcut intabularea, s-a făcut și o expertiză care a dus la concluzia că acel spațiu sau cum vreți să-i spuneți, de care dumneavoastră sunteți foarte nemulțumit și aveți dreptate din punctul acesta de vedere, trebuie demolat.

Am avut, chiar săptămâna trecută, discuții cu reprezentanții societății care au preluat spațiul respectiv, tocmai pentru a clarifica lucrurile acolo, alături de Direcția Patrimoniu și Direcția de Urbanism și, în momentul de față, avem un blocaj pentru că acolo trebuie dărâmat absolut tot, conform expertizei respective, care înțeleg că este opozabilă și o putem folosi ca atare și aici intervin și alte condiții și alte discuții care nu au fost stipulate în contract.

Eu sper ca aceste lucruri să se clarifice în timpul cel mai scurt. Chiar și la ședința de astăzi, cu direcțiile din subordine, am discutat acest aspect, solicitându-le, până săptămâna viitoare, la următoarea ședință cu direcțiile să vină cu o soluție și, într-o discuție purtată cu reprezentanții societății respective pentru a vedea ce putem face pentru că, într-adevăr este o pată de imagine pe municipiul Ploiești. Nu ne reprezintă dar, din păcate, nu sunt de ieri, nu sunt de alaltăieri.

Mulțumesc!

5

Dl. George Botez

Mulțumesc dl. Primar! Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!


Am și eu 2 întrebări: domnule Primar, am ascultat cu mare atenți puse de colegii mei în consiliul local pentru dumneavoastră. Dumnea executivului. Din executiv mai fac parte 2 viceprimari și secretarul jferef t^^^i^ți^e^tul executivului. Am rugămintea ca cei 2 viceprimari să se apuce de t|e^bă Wfiu^' 11 ’mt plătiți din banii noștri. Nu am văzut nicio întrebare din partea colegiWj^^Sr *      tre


cei 2 viceprimari care sunt plătiți din banul public și sunt plătiți X*             în

executivul Primăriei pentru cetățenii municipiului Ploiești. Așa înțeleg sa facem activitate la Primăria Ploiești, nu să lăsăm toate problemele pe spinarea unui om, iar în consiliul local venim și-i punem întrebări la nesfârșit. Foarte bine, așa trebuie, să punem întrebări dar, întrebări punem la tot executivul care este plătit din banul public.

O a doua întrebare pe care vreau s-o pun: am citit în presă că s-a prelungit contractul directorului de la societatea SGU. Aș dori să fiu informat scris - cum, Consiliului de Administrație de acolo i-a prelungit contractul în condițiile în care Curtea de Conturi a găsit 38 de liniuțe, de abateri grave pe care le-a făcut conducerea de acolo în frunte cu directorul. Și, totuși, i-am prelungit contractul.

Doresc să fiu informat cum a reușit Consiliul de Administrație să facă for comun cu niște oameni care au încălcat legea. După părerea mea, acolo este ceva penal. Nu numai acolo. Dar, și acolo, după ce spune Curtea de Conturi, nu spun eu, consilierul Sîrbu, s-au făcut multe nereguli. Va veni vremea să dea cineva socoteală.

Timp de 4 ani de zile am venit în consiliul local și am spus niște lucruri. Dumneavoastră ați zis: are Sîrbu ceva la cap. N-a avut nimic. Deja, DNA-ul a început să cheme câte unul din executiv, din directori. Unii nu mai au voie să intre în Primărie vreo 60 de zile. Deocamdată. Și, continuă.

Eu nu știu cum și-a permis Consiliul de Administrație de acolo să-i prelungească mandatul. Mai bine rămânea în consiliul local, vă spun eu - că cineva trebuie să plătească și acolo.

Mulțumesc!

DI. George Botez

Mulțumesc dl. Sîrbu!

Nu pot să nu apreciez duioșia cu care-1 apărați pe dl. Primar și cred că faptul că am lipsit amândoi la ultimele ședințe s-a simțit pe plan emoțional în consiliu.

Dacă nu mai sunt alte luări de cuvânt, trecem în continuare la dezbaterile problemelor.

Punctul 4 pe ordinea de zi: "'Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești”.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 5 pe ordinea de zi: ” Proiect de hotărâre privind rect^icăreâ făgetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu-Ploie^țF.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul d^Jiotărâre,:^ ? Cine este pentru?                 25 de voturi                      r| J

Cine este împotrivă?              -


Dacă se abține cineva?            -

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 6 pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016".

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 7 pe ordinea de zi: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016*.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 8 pe ordinea de zi: "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat si bugetul învățământului particular si confesional acreditat pe anul 2016*.

Dacă sunt discuții? înțeleg că nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 9 pe ordinea de zi: ""Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016".

Direcția Economică, are relevanță proiectul 10 cu proiectul 9?


Cine este împotrivă?              -

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 10 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”.

Sunt banii pentru beculețe de iarnă.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Punctul nr. 11 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014-2020 și alte tipuri de finanțări”.

Dacă sunt discuții? Dl. Primar, vă rog.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Mulțumesc!

Este un proiect care mă vizează în mod direct și cred că el vine pe fondul temerii nerepetării eșecului implementării proiectelor pe fonduri europene în perioada 2007-2013. Cred că aceasta a fost, în principal, ideea pe care au avut-o cei care au elaborat proiectul acesta.

Mă surprinde un pic acest proiect. Asta nu înseamnă că nu sunt de acord cu faptul că îmi asum, ca reprezentant al instituției Primăriei, modul în care sunt implementate proiectele de pe fonduri europene din proiecția 2014-2020.

Este o atribuție pe care și legea și normele în vigoare o dau Primarului și instituției pe care o reprezintă. Dar, dacă dumneavoastră doriți să mai puneți o cărămidă în acest sens, nu este nicio problemă.

Dar, aș vrea să vă atrag atenția asupra unor aspecte, pentru că am văzut și în spațiul public: vedeți dumneavoastră, aceste proiecte se pot realiza dacă, în spate, au un istoric și, acest istoric este solid.

Din păcate, noi nu putem să vorbim despre proiectele pe fonduri europene, mai ales în proiecția aceasta, 2014-2020, de un istoric solid pe ceea ce înseamnă modul de


abordare și seriozitatea și responsabilitatea care au existat cu privire W proiectelor pe fonduri europene și proiecția aceasta, 2014-2020.

în luna noiembrie 2016 se finalizează, se închide de fapt, pe Axa 3 1. ,   .

depunerii proiectelor pentru anveloparea termică a clădirilor rezidențial^ Dâr^:,ș avem o problemă - până în luna noiembrie 2015, autoritatea publică locm^v^rcțbli^^^ conform Legii 121 privind eficiența energetică, să elaboreze o strategiile?v^^nță energetică la nivelul municipiului Ploiești pentru absolut toate localitățile care au, dacă nu mă înșel eu, peste 20.000 de locuitori.

Fără această strategie, modul de selectare a blocurilor, modul de ierarhizare, criteriile pe baza cărora se face această ierarhizare, teoretic nu putem stabili care sunt blocurile care ar trebui să intre în această procedură.

Acesta este un aspect. Mai sunt și alte aspecte care trebuie luate în considerare apropo de ieșirile din spațiul public și afirmării că la sfârșitul anului se închid o serie de axe pe proiectele pe fonduri europene din proiecția pe 2014-2020. Nimic mai fals. Știți foarte bine, acum se discută despre o autoritate urbană care trebuie înființată și care nu este în atribuția nici a consiliului local, nici a primăriei, trebuie să apară niște norme, niște precizări din partea ADR-Sud Muntenia ș.a.m.d. cu privire la modul în care se constituie această autoritate dar, care are un rol esențial cu privire la modul de ierarhizare a proiectelor pe fonduri europene pe această proiecție. Iar, dacă cineva spune că nu are cunoștință de lista proiectelor, țin să reamintesc, în special consilierilor din vechiul mandat, că dumneavoastră ați fost cei care ați aprobat și strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Ploiești și planul de mobilitate, 2 documente esențiale care prezintă lista proiectelor pe fonduri europene și modul în care trebuie implementate.

Și, revenind la acea strategie de eficiență energetică, cu care noi suntem, teoretic, legați de mâini și de picioare, pentru realizarea anvelopării termice, vreau să reamintesc și, îmi pare rău că, o mare parte din cei care au condus Primăria nu sunt astăzi prezenți, din motive de sănătate, lucru de care îmi pare foarte rău, dar vreau să reamintesc faptul că au existat proiecte pe fonduri europene care ar fi permis, nu din banul bugetului consiliului local, ci din bani europeni, să se realizeze acea strategie care nu s-a făcut.

Ba, mai mult, să știți că noi avem niște proiecte, în momentul de față, pentru că, atunci când am preluat mandatul, am găsit acea listă de proiecte care era o simplă listă. Noi avem un acord cadru care, în momentul de față are termenul expirat, sunt niște contracte subsecvente pe baza cărora trebuie realizate aceste proiecte.

Deci, haideți să privim un pic în urmă și să vedem dacă am avut o strategie solidă, până în momentul de față, ca să putem vorbi de acum înainte de o strategie solidă de realizare a proiectelor pe fonduri europene și de a consuma cele 45 de milioane de euro pe care îi avem la dispoziție, de exemplu, pe Axa 4 POR.

Deci, cred că în contextul acesta ar trebui să discutăm acest proiect. Dar, probabil, încă o dată revin și subliniez - pe fondul temerii că o să avem iar un eșec, mi se dă această sarcină pe care oricum o aveam prin efectul legii.

Oricum, vă mulțumesc mult pentru încrederea pe care mi-o acordați și vă urez succes la vot.

DL George Botez

Dl. Popa, vă rog.

Dl. Gheorghe Popa

Mulțumesc dl. președinte!Nu aș mai avea prea mult de completat, în mare parte le-a p^nct^^gl| Voiam să subliniez, pentru că m-am uitat cu atenție pe aces        r,

dumneavoastră și grupul dumneavoastră l-ați supus atenției consiliuluiWc>l :^Fâi^^zut că, o parte din proiectele pe care dumneavoastră le sugerați, erau cUprinTe^hracea strategie de dezvoltare pe care, consiliul local, în 25 mai 2016, a aprobat-o. De asemenea, trebuie constituită și acea autoritate urbană de care vorbea dl. Primar, pentru acea prioritizare a proiectelor pe fonduri europene pe Axa 4, pentru a putea accesa cele 45 de milioane de euro puse la dispoziție de ADR Sud Muntenia.

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Și eu vă mulțumesc dumneavoastră!

Cine mai dorește să ia cuvântul? Dl. Vîscan, vă rog.

Dl. Robert Vîscan

Mulțumesc!

Și eu am de făcut tot o completare - acest proiect a venit pe fondul temerii că știm foarte bine că ați fost susținut de un fost primar care a atras foarte mulți bani în Ploiești. Din acest motiv a venit și acest proiect, pe temerea aceasta, că ați fost susținut de un primar care a atras foarte muți bani în municipiul Ploiești, pe fonduri europene.

Vă mulțumesc!

»

Dl. George Botez

Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Referitor la acest proiect, și eu m-am aplecat puțin mai mult și am constatat că noi, printr-o hotărâre a consiliului local, 293/2014 am stabilit 27 de obiective pentru care s-au încheiat contractele, așa cum spunea dl. Primar.

Vreau să vă spun că, ordin de începere s-a dat doar pentru 5, restul au fost ignorate. Acum, venim și dăm sarcină primarului.

Știți ce reprezintă acest proiect? O impertinență. Nu faci nimic 4 ani și vii și dai o lovitură sub centură. Dl. Primar, vă rog aplecați-vă asupra acestor proiecte și să trecem la treabă și, împreună cu toți consilierii din noul mandat, să facem ceea ce trebuie.

Vă mulțumesc!

Dl. George Botez

Mulțumesc dl. Sîrbu.

Dl. Andrei Gheorghe, vă rog!

Dl. Gheorghe Andrei

Fiind într-un mandat nou de consilier, nemaifiind consilier până acum, am lucrat la acest proiect, dl. Sîrbu. De ce am lucrat la acest proiect? Pentru faptul că am văzut ca, pe POR sunt anumite oportunități și pentru orașul Ploiești.

Dacă s-au făcut greșeli nu înseamnă că nu trebuie să mai facem îndrepta acele greșeli și pentru a aduce investiții în Ploiești.


Am văzut pe axele POR-ului că sunt anumite investiții care orașului Ploiești și, ca atare, am întocmit acest proiect.

Nu am vrut să-i punem ”în cârcă” d-lui primar acest proiect ci din subordinea dumnealui să lucreze la acest proiect.

Mulțumesc!

DL George Botez

Elegant.

Asta cu biserica nu cred că s-a consemnat, vă rog să deschideți microfonul. Dl. Sîrbu a spus că a fost pe la biserică, să se consemneze.

Haideți să terminăm cu asta.

O să spun și eu numai două vorbe: dl. Primar, înțeleg că sunteți foarte senzitiv la ieșirile în spațiul public. Mă bucur. O să ne duelăm foarte mult pe tema aceasta. 4 ani mă veți visa ziua și noaptea.

în altă ordine de idei, ați spus dumneavoastră că, nefiind aprobată strategia energetică, este foarte greu de stabilit modul de selectare a blocurilor care vor beneficia de

A

aceste proiecte. încercați aceeași variantă pe care, primarul care v-a susținut în alegeri a încercat-o, respectiv tragerea din căciulă, care, se pare că a fost extrem de bine primită de către publicul ploieștean, atunci când a fost vorba de blocurile care urmau să fie reabilitate.

Vă mulțumesc!

DL Paul Palaș

Dl. președinte, nu bateți așa departe, în zona aceasta nu vedeți că este mâna ridicată.

DL George Botez

A

îmi cer scuze, dl. Palaș, vă rog.

DL Paul Palaș

Vă mulțumesc dl. președinte!

Un reproș direct la adresa dumneavoastră dl. președinte: data viitoare, poate vă ocupați și de un pahar cu apă. Ar fi bine primit, să știți.

DL George Botez

Eu mă gândisem, la următoarea ședință, să aduc un vin nou, dar...

DL Paul Palaș

Acreditați ideea că, tot ceea ce s-a întâmplat în mandatul 2012-2016, pe fonduri europene ar fi nesemnificativ.

Să facem un mic istoric: până în 2012, atracția fondurilor europene abia să acopere necesarul de coli de scris pe care s-au scris proiectele, până în 2012. In 2012 am plecat cu proiectele, unele dintre ele foarte curajoase, și mă refer la pasajul foarte contestat din zona de Vest la care, atenție, dacă vă aduceți aminte, ordinul de lucrări a fost dat în luna mai a anului 2015 și avea termen de execuție undeva în 2016. Să punem lucrurile în normalitatea lor.

Ce voiam să spun: lucrările din fonduri europene au plecat, într-o unitate administrativ teritorială în care nimeni nu știa ce are de făcut în acest domeniu, nu există o


experiență similară anterioară și s-a format o echipă, din mers, în opini pe care ar fi păcat să n-o folosiți și s-o hărțuiți cu tot felul de proceduri^

Ar fi păcat să n-o folosiți dar, până la urma urmei, asta este tr£ab dumneavoastră vă gospodăriți mai bine.

Vreau doar să scot în evidență că mie îmi place, spre deosebir să mă uit la partea plină a paharului. în 2012-2016 s-au făcut lucruri c fost făcute în ultimii 20 de ani postrevoluționari. Deci, până în 2012, nu anffost în stare decât să asfaltăm și să strângem gunoiul și să facem un prăpădit de stadion la prețuri duble.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Da, un prăpădit de stadion...

Dl. Paul Palaș

Dl. Primar, nu duceți în derizoriu...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dar, dumneavoastră ați spus.

Dl. Paul Palaș

Nu duceți în derizoriu munca unor oameni și a unei echipe din primăria pe care o conduceți.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

O să rog aparatul de specialitate al primarului dacă poate să facă rost de foarte multe pahare pentru că, se pare că această ședință va ține mai mult decât ne-am așteptat.

într-adevăr, a fost o muncă asiduă pentru realizarea acelor proiecte dar, vreau să vă reamintesc că, pe masa primăriei, în 2012 erau foarte multe proiecte lăsate, unele dintre ele, care aveau și cererea de finanțare semnată. Au existat, dacă nu mă înșel Parcul Municipal Vest avea cerere de finanțare semnată și uitați-vă că s-a terminat pe ultima sută de metri pentru că au fost foarte multe tentative, încercări de licitații anulate, refăcute, ș.a.m.d.

Cu toate acestea, apropo de buna calitate a modului în care s-au realizat aceste proiecte și cu temerile pe care, în continuare cred că dumneavoastră le aveți, le observăm și în ziua de astăzi.

în cursul zilei de ieri am fost vizitați de către un reprezentant de la ADR Sud Muntenia care ne-a atras atenția asupra faptului că acest proiect, de exemplu - Parcul Municipal poate fi inclus într-un proiect nefuncțional, existând riscul, domnule consilier, să plătim banii înapoi. De ce? Pentru că nu aveam oameni angajați la data la care ne-am asumat acest proiect că va fi finalizat, adică - 30 iunie 2016, pentru că nu aveam utilaje cu care să realizăm lucrările ce erau necesare în parcul respectiv la 30 iunie 2016.

Acestea sunt realitățile pe fonduri europene pe care le-am regăsit în primărie. Hipodrom, idem, tramvaie, s-ar putea, idem pe tronsonul 102. Cine-și asumă responsabilitatea acestor lucruri, domnule consilier? Veniți să-mi reproșați că atrag atenția unor oameni din instituția primăriei care nu și-au făcut datoria față de banul, într-adevăr, pe fonduri europene, până la un anumit punct și, de la un anumit punct încolo, pentru că unii nu au fost în stare să finalizeze proiectele, din banul consiliului local?

Vorbiți de pasajul de la Vest? Oamenii care trebuiau să monitoizeze-ac^st proiect cu pasajul nu trebuiau să lase să se schimbe grinzile și, dacă văicuih^pK adresa

venită de la ISC, o să observați cum oamenii aceia, care sunt cei feiwnăsură^ă^aiscute despre o lucrare de construcții, n-au solicitat expertiză.


Vreau să vă spun că, pe ordinea de zi astăzi pentru expertiză. Acestea sunt realitățile din teren.

Vă mulțumesc!

Dl. Paul Palaș

Și, dl. Primar, acum dumneavoastră, ca să demonstrați că tot ce s-a făcut până în 2016 a fost prost, ce faceți, încercați să dărâmați tot ce s-a făcut până acum?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

încerc să găsesc soluții, aia încerc să fac.

Dl, Paul Palaș

Dar, nu se vede nimic dl. Primar, au trecut 3 luni.

DL primar Adrian-Florin Dobre

2, mai numărați.

Dl. George Botez

înțeleg că, aici, în termenele procedurale, nu se numără nici prima lună în care ați fost numit, nici ultimă, nu? Numai ce e miez.

Să fiți sănătos...

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

27 iunie - 23 august.

D1. George Botez

V-am ascultat. Sigur, cred că ce faceți dumneavoastră acum este mai mult o dezbatere politică pentru că, administrativ vorbind, nu poți să reproșezi cuiva că, finalizând niște proiecte europene de anvergura celor care au fost finalizate în Ploiești, este vinovat că, la data de 30 iunie nu a avut angajați 44 de oameni. Asta este un fel de cuiul lui Pepelea, dacă vreți.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Asta este ceea ce spune ADR-ul.

DL George Botez

Bun, sunt de acord.

în momentul în care dumneavoastră mergeți spre București, vă veți opri pe stânga la Hipodrom. Aveți vreo legătură cu acea investiție până în anul 2016, 27 iunie când ați fost numit? Nu.

Ca să veniți să spuneți că cei care au făcut acest lucru s-au comportat neprofesionist pentru că nu au cumpărat 3 utilaje de tuns iarba, mie mi se pare că duce și discursul politic într-o zonă a derizoriului.

Sigur, putem să venim cu studiile la zi privind inflexiunea vocii. Toată lumea va fi extraordinar de încântată de modul în care spunem problemele, cum cântăm atunci când spunem problemele dar, problemele în sine, domnule Primar, nu sunt legate, la acest proiect, de faptul că nu s-au cumpărat trimere pentru a tunde iarba din Parcul Municipal. Sunt legate, inclusiv de faptul că, din 27 iunie, de când dumneavoastră sunteți primar (și


să vă dea Dumnezeu multă sănătate) nimeni nu a udat iarba acolo, nin plantele.

Și, ajung și eu să parafrazez pe cineva: n-o să udați voi cât am pldte.t cineva vizavi de vopsit blocurile pe care tatăl lui le construise.

Haideți să fim rezonabili, haideți să nu ne dondănim ca niște coco^p și haideți să punem mâna să facem treabă.

Acest proiect nu vă afectează cu nimic nici imaginea, nici competențele~șTeste un proiect menit să vă încurajeze, dacă vreți, să aveți responsabilitățile necesare pentru rezolvarea problemelor Ploieștiului. Nu este născut din niciun fel de idee că noi nu am

Al

putut să facem. întâmplător, eu nu v-am votat pe dumneavoastră și nu am încredere în dumneavoastră, domnule Primar, dacă puneți problema așa. Și, nu cred că cineva din Ploiești ar aprecia un discurs în care, în loc să spuneți: vă mulțumesc pentru faptul că îmi dați această posibilitate ca să lucrez pentru Ploiești, dumneavoastră să faceți doar o analiza a ceea ce s-a întâmplat în cei 4 ani dinaintea dumneavoastră.

Să știți că Ploieștiul a existat și înainte să fiți dumneavoastră primar și, vreau să vă anunț cu tristețe că va mai exista și după ce nu veți mai fi primar. Și, noi toți nu vom mai fi aici dar rămâne un singur lucru - Ploieștiul. Și, pentru Ploiești, dau votul acum pentru acest mandat.

Vă rog.

DI. primar Adrian-Florin Dobre

Nu am avut pretenția ca toți ploieștenii să mă voteze, cum nu am nici pretenția ca dumneavoastră să mă fi votat. Este opțiunea dumneavoastră, foarte bine.

Dar, să știți că, atunci când trebuie să uzi, să tunzi, trebuie să faci cu niște oameni pe care trebuie să-i angajați acolo. Nu poți, să ne rugăm la Dumnezeu să plouă? Asta este situația. Degeaba veniți dumneavoastră să spuneți dar sunt niște realități, par niște lucruri minore dar astea sunt realitățile din teren.

Dl. George Botez

Da, dl. Sîrbu vă rog.

D1, Gheorghe Sîrbu

Mulțumesc dl. președinte!

Ascultând cu mare atenție pe fiecare coleg de-al meu, îmi dau seama că uităm un lucru important - 11 proiecte pe fonduri europene nu au fost finalizate în termenul care s-a scris în contract. Datorită acestor 11 proiecte, reușim anul acesta să plătim din bugetul local, să nu mai atragem de la Uniunea Europeană, vreo 100 de milioane. Aici este marea problemă.

Mai mult decât atât, în mandatul 2008-2012, spuneți că nu s-a făcut nimic. Eu vreau să vă spun că s-au asfaltat 574 de străzi cu infrastructură cu tot. în cartierul Bereasca nu era nicio stradă asfaltată, nu avea nicio stradă canalizare. în cartierul Râfov, toate aleile dintre blocuri din Vest 1, Vest 2, Enăchiță Văcărescu, Malu Roșu au fost, în mandatul 2008-2012. Au fost amenajate peste 17 locuri de joacă. Dacă vă uitați în Mihai Bravu nu exista nicio parcare. Mergeți și uitați-vă acum să vedeți cum arată, au complex făcut tot în perioada 2008-2012.

Stați liniștiți că s-au făcut și în mandatul 2008-2012, s-au făcut și în marld^tub2012-2016, se va face în continuare. Dar, nu venim aici să aruncăm pe spatele^unuiprimai chre nu are decât 2, 3 luni de zile, că trebuia să rezolve toate problemele Ploip6dlni|x^sA

Stimați colegi, haideți să fim puțin mai înțelegători, haideți săî tr^cemj e^^oțigia treabă si atunci se vor vedea si rezultatele.


Vă mulțumesc dl. președinte!

DL George Botez

Mulțumesc dl. Sîrbu!

Mai dorește cineva? Dl. Vîscan. Mai vrea cineva că vreau să supun la vot? DL Robert Vîscan

Vă mulțumesc!

O să arunc în spatele vechiului consiliu problema aceasta - în una din ultimele ședințe din mandatul anterior, am avut pe ordinea de zi organigrama și de la Parcul Municipal Vest și de la Hipodrom. Colegii dumneavoastră, domnule Primar, să știți că nu au votat acele organigrame. Dacă ar fi votat, la acel moment, acele organigrame, să știți că treaba ar fi mers mult mai bine, iar în decursul lunii mai - iunie s-ar fi putut rezolva problemele, inclusiv pentru Hipodrom, cât și pentru Parcul Municipal Vest.

Deci, au fost amândouă proiectele în ultima sau penultima ședință.

DL George Botez

Da, mulțumesc!

Vă rog, ultima luare de cuvânt.

DL Florin Neagu

Mulțumesc!

Apropo de ironia domnului Vîscan, de mai devreme, cu mandatul 2008-2012 - îi mulțumesc mult că are grijă de acel mandat dar, mi-ar fi plăcut să fie la fel de sincer și timid cum este acum față de dl. primar Dobre, că vrea să facă ceva pe fonduri europene, aș fi vrut să-i spună și domnului primar din perioada respectivă că, din 14 proiecte pe fonduri europene, abia a reușit să termine 3.

M-as fi bucurat să-1 aud si atunci.

*                                                        s

DL George Botez

Aveți dreptate, a reușit să aducă 300 de milioane de lei în Ploiești, să-i fie rușine că nu a adus 400. Ne-am supărat pe treaba asta, a adus doar 300 de milioane.

Dl, Florin Neagu

Iar, referitor la faza cu căciula, cu tragerea la sorți pentru anveloparea apartamentelor, de care ați spus dumneavoastră...

DL George Botez

Nu, era bască, îmi cer scuze.

DL Florin Neagu

Bască sau ce era, tot despre asta era vorba - să știți că în 2008-2012 s-au reabilitat termic vreo 3400 de apartamente iar, în mandatul 2012-2016, din câte știu, vreo 4 blocuri.

DL George Botez

Dar, văd că aveți talent mare la a tine minte cifrele. CNP-ul îi stiti?

DL Florin Neagu

Bineînțeles.


DL George Botez

Bun, haideți să ne oprim.

DL Paul Palaș

Scuzați-mă dl. consilier, dacă știți aceste cifre, cu siguranță știțife^gân sumele aferente acelor lucrări, nu? Ar trebui să știți.                     \\czo.

D1. Robert Vîscan

Atât mai am de adăugat, pentru că a spus că sunt timid și vreau să rămână cu impresia aceasta despre mine...

Dl. George Botez

Vă vedeți la sfârșitul ședinței, nu?

Dl. Robert Vîscan

Acele proiecte de care ați amintit dumneavoastră 2008 - 2012 au fost plătite în 2012 -2016. Anvelopările pentru care nu au mai venit banii de la Guvern, știți foarte bine că aveați atunci primul om în Guvern, pe dna Roberta care era apropiată domnului Volosevici și care a promis că o să aducă acei bani la Ploiești și nu au mai venit și a trebuit să-i plătim noi, în mandatul 2012 - 2016. Banii pe care i-am plătit pentru asfaltările, de care a pomenit și dl. Sîrbu și dumneavoastră și dl. primar, i-am plătit tot noi în 2012 - 2016 pentru că ați făcut credit pentru acele lucrări.

De stadion nu mai vreau să pomenesc pentru că știți foarte bine...

D1. George Botez

Haideți să ne oprim pentru că am fost anunțat de câțiva membri ai consiliului că au copilul de luat de la grădiniță. Și ar fi bine să nu-1 ia când face 18 ani pentru că aceasta este o discuție care nu se mai termină.

9

Ultimul care ia cuvântul pe această temă este dl. Dănescu. Vă rog!

DL Ștefan Dănescu

Vă mulțumesc dl. președinte!

Aș vrea să le spun domnului Neagu și domnului Sîrbu că, dacă au uitat, dl. Cristian Ganea a fost primar 6 luni. Și, cred că a făcut destul de multe în 6 luni.

Vreau să-i urez succes și domnului primar Dobre după 2 luni și jumătate. Să vedem ce va realiza dânsul în 6 luni.

Vă urez succes domnule Primar!

DL George Botez

Mulțumesc!

Supun la vot modificarea de titlu în forma prezentată pe ecran: „hotărâre privind absorbția de fonduri europene, prin Programele Operaționale 2014 - 2020 și alte tipuri de finanțări”:

9

Dl. Bolocan a ieșit din sală.

Cine este pentru?           24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, propunerea de modificare a titlului proiectului de hotărâre a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?              24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Putem să mergem mai departe sau mai avem ceva de spus pe subiectul acesta?

Punctul 12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea diferenței la contribuția anuală pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatulpentru Managementul Deșeurilor - Prahova”.

Ce pompos sună!

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

”Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Ploiești în calitate de partener alături de Administrația Serviciilor Sociale Comunitare și Școala Gimnazială Anton Pann la proiectul „O șansă pentru tine, o oportunitate pentru orașul tău!”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest”.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Avem o modificare a datei intrării în vigoare, este vorba de 1.09 nu 1.08.

Dl, George Botez

DL Sîrbu, vă însușiți acest amendament, e amendamentul dumneavoastră, da? Vă rog să formulați amendamentul.

Dl, Gheorghe Sîrbu

La art. 1, data intrării în vigoare a noilor tarife - 01.09.2016.

DL George Botez

Supun la vot amendamentul:

Cine este pentru?             24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, amendamentul referitor la data intrării în vigoare a hotărârii


a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017\

Dacă sunt discuții? Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Am rugămintea la cei care s-au ocupat de repartizarea consilierilor în consiliile de administrație să-l aibă în vedere și pe dl. consilier Puiu Neagu, chiar dacă a venit el mai târziu în consiliu, dânsul e mai traseist așa, să-1 băgați și pe dânsul.

DL George Botez

A plecat din PDL când a plecat.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu știu de unde a plecat dar, să-1 băgăm și pe el.

Dna. Marilena Stanciu

Domnule consilier, să stiti că eu am făcut acest serviciu ținând cont de comisia de învățământ, cultură.

Eu am o rugăminte: știu că, data trecută 2 sau 3 consilieri din Partidul Național Liberal și-au asumat 2 sau 3 școli și acum să le cedeze. Noi ne-am asumat pentru dl. Minea. Dacă cineva vrea să mai renunțe, în timpul modificării, vă rog frumos să vă anunțați.

La școala gimnazială Elena Doamna, în loc de 3 consilieri trebuie să rămână 2 consilieri pentru că au director adjunct și atunci, cu permisiunea dumneavoastră, aleg eu sau alegeți dumneavoastră? Acolo trebuia să fie dl. Bolocan, dl. Tudor Aurelian și dl. Sîrbu Simion Gheorghe.

DL Gheorghe Sîrbu

Renunț eu.

Dna. Marilena Stanciu

Renunțați dumneavoastră. Sunteți un domn.

DL George Botez

Generos ca de obicei. Sunteti un lider.

Dna, Marilena Stanciu


La școala gimnazială Rareș Vodă este aceeași situație. Și atun^^tel Gheorghe, Sîrbu Gheorghe și Dinu Marius Andrei. Renunță dl. Dinu

La colegiul tehnic Toma Socolescu intră dl. Minea Gabriel în locmârneu^Mgi \

Dl. George Botez                             fe W I

Am o rugăminte, ca s-o facem mai frumos așa, vă fac o propuner " 1 minute de pauză, dna Stanciu rezolvați problemele și revenim după aceea?^}

5 minute pauză, mulțumesc!

PAUZĂ

***

DL George Botez

Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri după reluarea ședinței, dl. Bolocan încă nu s-a întors.

Dna. Marilena Stanciu

Dl. președinte, în pauza acordată, la proiectul nr. 15, anexa a fost modificată conform solicitării și înțelegerii cu partenerii noștri, domnii consilieri de la PNL.

Dl. George Botez

Supunem la vot modificările așa cum au fost ele aranjate de către dna. Stanciu împreună cu partenerii noștri de la PNL:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

***

Punctul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare PloieștF.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

3

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere".

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.


„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serv^uluț Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind transformarea a trei posturi vacante din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local PloieștF.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local PloieștF.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului PloieștF.

Dacă sunt discuții? Dl. Palaș, vă rog.

Dl. Paul Palaș

Mulțumesc dl. președinte!

Am rugămintea la secretariat să meargă la ”atribuțiile administratorului public”, pagina 6 în anexă. Propunerea mea este următoarea: păstrăm „urmărește execuția bugetară - competența de a angaja, în numele primarului, patrimonial și financiar conform prerogativelor acordate de legea administrației publice locale - Legea nr. 215/2001, republicata în 2007, astfel: 1 - monitorizează, evaluează și raportează asupra tendințelor bugetare”. Acest lucru rămâne. Cea de-a doua liniuță dispare și va fi înlocuită de alte două:

îndeplinește, alături de primarul municipiului Ploiești, funcția de ordonator principal de credite și acordă viza de bun de plată.

- efectuează plăți cu respectarea normelor legale în vigoare”.


Cealaltă dispare și rămâne cea cu „monitorizează” ultima. Atât, vă mu

Dl, George Botez

Și eu vă mulțumesc!

Dl. primar, aveți ceva de adăugat?

Dl, primar Adrian-Florin Dobre                          lfI„ ........... „

In primul rând că aceste atribuții, despre care dumneavoastră discutați,^suiit^Wilite prin Dispoziție a Primarului, conform Legii 215.

Dl, Paul Palaș

Nu, sunt stabilite prin lege dl. primar și noi nu am făcut altceva decât să scriem aici ce scrie în lege.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Legea spune că "administratorul public poate” iar, toate atribuțiile pe care le are primarul și le poate delega, le deleagă primarul prin dispoziție. O s-o rog pe dna Angelescu să ia cuvântul.

Dna. Ana Angelescu - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

La prima parte sunt stabilite conform art. 112 din 215, iar atribuțiile stabilite prin fișa postului, sunt atribuții stabilite printr-o hotărâre de consiliu local din 2007. Deci, aici sunt stabilite prin hotărârea consiliului local din 2007.

Dl. Paul Palaș

Da, si noi încercăm s-o modificăm.

Dna. Ana Angelescu - Sericîul Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Da dar, atunci înseamnă că trebuie să modificăm și hotărârea de consiliu din 2007.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Și, încă o dată vă spun: atribuția este a primarului conform 215.

Dl. Paul Palaș

Iar primarul va trebui să țină cont, atunci când face atribuția de delegare, de hotărârile de consiliu aflate în vigoare.

D1. George Botez

Dl. primar, prin asta nu se ia vreo atribuție de la dumneavoastră, dimpotrivă.

DL primar Adrian-Florin Dobre

Așa este dar, nici nu puteți cenzura o anumită atribuție, pe care primarul o are prin efectul legii, printr-o hotărâre de consiliu local.

DL George Botez

Am spus - ”alături de...”. Nu am luat atribuția primarului, primarul își păstrează această atribuție.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Poate s-o delege, această atribuție, în conformitate cu ceea ce consideră și în temeiul legii.

DL George Botez

O delegați pe partea dumneavoastră dar nu și pe partea administratorului public. Partea dumneavoastră din această atribuție, că sunteți alături de administratorul public, puteți s-o delegați. Dar, în același timp, trebuie rezolvată o dată problema asta cu administratorul public, este, ce este, cum este. Și dl. Palaș a venit cu un amendament.

DL primar Adrian-Florin Dobre


Care restricționează...

3

DL George Botez

Nu restricționează nimic, repet. Nimic, absolut nimic din                   nu

afectează dreptul primarului de a delega partea sa de atribuții. E^ța^^^ș-i^en^c re, concomitent au funcția de ordonator principal de credite.

Am înțeles, deocamdată nu ignorăm nimic. Haideți să vedem daca>se^aprbba acest amendament. Dacă se aprobă acest amendament, imediat eu vă voi solicita numărul de hotărâre de consiliu local pentru a trece în cuprinsul hotărârii că se modifică în mod corespunzător și HCL din data de... Pregătiți numărul.

Deocamdată supun la vot amendamentul...

Vă rog dl. primar!

DL primar Adrian-Florin Dobre

Dl. președinte, mi-ar plăcea să aveți aceeași rigurozitate pe care o aveți de-a lungul întregii ședințe. Ați spus că nu se pot aproba anumite hotărâri de consiliu local și dumneavoastră ați dat aviz negativ și ați explicat de ce, mă refer aici la membri AGA în societățile comerciale din subordinea consiliului local. Aș avea rugămintea să fiți la fel de consecvent pe parcursul întregii ședințe și, dacă avem o hotărâre de consiliu local care este în vigoare, haideți întâi să modificăm acea hotărâre de consiliu local, după care modificăm și regulamentul.

D1. George Botez

Am luat act.

Supun la vot amendamentul domnului Palaș:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

15 voturi

9 voturi

Cu 15 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Zoia Stai cu, Paulica Drăgușin, Florin Neagu, Larisa Băzăvan, Puiu Neagu, Cristina Enache, Gheorghe Popa și Aurelian Tudor, amendamentul propus de dl. consilier Palaș a fost aprobat.

*

în textul hotărârii, art. 3 alin. 2 "începând cu data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător HCL nr. 266/2007".

Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?              15 voturi

Cine este împotrivă?           9 voturi

Dacă se abține cineva?

3

Cu 15 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Florin Neagu, Larisa Băzăvan, Puiu Neagu, Cristina Enache, Gheorghe Popa și Aurelian Tudor, amendamentul a fost aprobat.

*

Supun la vot proiectul, așa cum este el la acest moment, cu cele două^ameȚidamente aprobate:


Supun la vot acest amendament:

Cine este pentru?               15 voturi

Cine este împotrivă?           9 voturi

Dacă se abține cineva?         -

Cu 15 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, cele ale domnilor consifreri^Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Florin Neagu, Larisa Băzăvan, Puiu Neagu, Cristina Enache, Gheorghe Popa și Aurelian Tudor, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Vă rog doamnă, aveți cuvântul.

Dna. Teodora Marin - Administrator Public

Ordonatorul principal de credite nu poate să dea ”bun de plată”. Din punct de vedere legal, aceasta este situația - ”bun de plată” se dă de către altcineva decât ordonatorul principal de credite.

Dl. George Botez

„Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractelor de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubritate în municipiul Ploiești nr. 15221/24.08.2011 - Lotul 1 - zona A și nr. 15222/24.08.2011 - Lotul 2 - zona B încheiate cu S.C. Rosal Grup S.A.”.

Dacă sunt discuții? Vă rog dl. Ursu.

Dl. Razvan Ursu

Aș dori să ridic două probleme. Una este referitoare la valoarea estimată, cealaltă la durata pentru care dorim să prelungim respectivul contract. Ieri, în discuțiile pe care le-am avut la operativă, valoarea estimată propusă era de 11 milioane de lei care rezulta din economii, lucru care, din punctul meu de vedere, nu este corect. Aș dori să-l întreb pe dl. lonescu de la RASP care ar fi valoarea anuală raportată la cei 5 ani de contract?

Dl. George Botez

Pe valoarea de execuție.

Dl, Vasile lonescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Valoarea de execuție, până în luna august, 15 august, a fost de 76.185.505, stabilită și de Direcția Economică cât s-au făcut plăți către operator. Anual, ar rezulta 15 milioane 240 aproximativ.

Dl. George Botez

Sunt două contracte, dați valoarea defalcată.

Dl. Vasile lonescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Defalcat este 7 milioane 625, 7 milioane 625 cu mici aproximații.

Dl. George Botez

Este absolut egal?

Dl. Vasile lonescu — Regia Autonomă de Servicii Publice

Se împarte la 2.

Dl. George Botez

Bun, aveți valoarea.

Dl, Răzvan Ursu

Eu consider termenul destul de mare, 2 ani și jumătate. Din acest motiv, eu propun o durată de prelungire a contractului de 1 an cu valoarea de 15 milioane 27C^ Ionescu.


D1. Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Pe ambele contracte?

DL Răzvan Ursu

Pe ambele contracte, da.

Deci, propun amendament: modificarea art. 1 - durata de 1 an și valoarSâ este cea care....

DL George Botez

Nu este valoarea estimată la data încheierii contractelor ci cu încadrare în valoare estimată de ..., pe durata prelungirii. Dați valoarea dl. Vasile.

D1, Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

15 milioane 240.

D1. George Botez

In cap așa?

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Aproximativ, este 15 milioane 237...

DL George Botez

Ziceți asa.

»        3

Dl. Sîrbu, vă rog.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Stimați colegi, eu vreau să vă supun atenției ce spune legea: contractul de concesiune dintre Primăria Ploiești și SC Rosal a fost pe 5 ani de zile care ia sfârșit pe 6 septembrie.

Legea spune că avem voie să prelungim o singură dată cu jumătate din valoarea de concesiune. Propunerea mea este următoarea: să lăsăm termenul de 2 ani și jumătate și, în continuare să spunem ”sau până când noul operator își intră în atribuțiuni”. Că, poate să nu fie 1 an, poate să fie mai puțin de 1 an. Dar, poate să fie și mai mult de 1 an.

Nu știu dacă mă înțelegeți. Eu așa cred că este cel mai corect și toate contractele așa au fost prelungite de când, la Ploiești sau în județul Prahova este ADI.

Poate să fie mult mai puțin.

Problema este următoarea: dacă, după un an de zile nu au apărut normele, nu știm. Noi suntem gata cu anumite lucruri. Fac parte din comisia de pregătire a materialelor. După un an nu am reușit să facem atribuirea serviciului, ce facem, că nu mai avem voie să prelungim? Ce facem? Ne trezim în condițiile în care suntem și astăzi și e mare, mare belea pentru ploieșteni, nu pentru noi. Nu mai putem să mai ridicăm gunoaiele din oraș.

Problema este următoarea: eu v-aș propune următorul lucru - să punem 2 ani și jumătate, cât ne permite legea sau până când noul operator sau comisia funcționează, până când noul operator își intră în atribuțiuni.

Poate să fie peste 8 luni sau peste 7 luni, când e gata licitația.

Iar, ca valoare, sunt de acord cu dumneavoastră, să stabilim valoarea, cât a fost pe an, pe următorii 5 ani, de acord.

Problema este că legea așa ne dă voie să prelungim adică, să prelung'^Pcu-junlă sau până când noul operator, că acum toată lumea are interesul să meargOTepâdHioit^i^ 7^         7«                                                                                                 P {^r i ik,vernil ic.își intră în atribuțiuni. Dacă, în martie e gata licitația...                   j

D1. George Botez

A

In tot acest act, pentru că ieri, la ședința operativă, s-a spus că variantă cu "sau când noul operator își intră în atribuțiuni” pe dumneavoastră. In acest act adițional există această condiționare ”sau, până când noul operator își intră în atribuțiuni”?

Dl. Gheorghe Sîrbu

Există.

DL George Botez

Art. 4 vă rog. Unde e, că nu e. E alin 4 de la art. 2.

O să am nevoie din partea comisiei de specialitate de o informație: am înțeles că aceste contracte de delegare privesc 3 activități dintre care una se va duce pe ADI, ridicarea gunoiului iar, celelalte două rămân la noi.

Asta presupune, pentru că contractele de delegare numărul și numărul încetează de drept la data atribuirii de către municipiul Ploiești a serviciilor de salubritate existente în sarcina... Atribuirii către cine? Asta este una și, în al doilea rând, dacă ADI începe luna viitoare, atunci nu mă duc în verificarea acestei ipoteze, în sensul în care municipiul Ploiești a atribuit practic către ADI?

Formularea generală cu privire la toate 3 activitățile o să ne ducă în situația în care: 1 - nu facem licitația pentru acelea două care nu sunt acoperite de ADI...

DL Gheorghe Sîrbu

Deja avem studiile făcute.

DL George Botez

Nu m-ati înțeles - dacă, în octombrie intră ADI în funcțiune..., nu sunt făcute acolo

5          5                                7                                                                                          >                  7

diferențierile.

DL Gheorghe Sîrbu

Alin. 1 - "începând cu data atribuirii de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară”....

D1. George Botez

Cum "începând cu data atribuirii”? „Până la data atribuirii de către ADI”.

Pe românește: prelungirea contractelor nr. ... și nr. ... se va face cu respectarea următoarelor condiții...

Cum, "începând cu data atriburii”?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

... se exclud activitățile...

Dl. George Botez

Bun, dar acolo eu citesc: „se va face cu respectarea următoarelor condiții”. Condiție înseamnă dacă, ori, când, dar nu "începând cu data atribuirii către ADI a contractului de


aspectul activității de colectare".

Dna. Cristina Enache

"începând cu data ... se exclud din contracte următoarele capitolele...", așa scrie.

DL George Botez

Unde vedeți voi "exclud"?

Păi, nu exclud din capitol ci încetează activitatea. Eu românește nu văd așa.

D1. Gheorghe Sîrbu

Trebuie neapărat să rezolvăm problema pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră ieri - s-ar putea să le dăm la șobolani de mâncare.

DL George Botez

Șobolani avem, acum trebuie să le dăm și de mâncare.

DL Gheorghe Sîrbu

Dar trebuie s-o rezolvăm într-un fel, măcar pentru acest lucru suntem aici.

Trebuie completat acolo, să trecem o frază, "sau până când..."

DL George Botez

Păi, am înțeles că este, spunea dl. primar că este.

DL Gheorghe Sîrbu

Este dl. director?

DL George Botez

Haideți să citim, de aia suntem aici. Alin 4, nu e strălucit dar merge. Deci, ce ați spus dumneavoastră în partea a doua se regăsește.

DL Gheorghe Sîrbu

La art. 1 alin. 1 să zicem asa...

DL George Botez

Ce ați spus dumneavoastră se regăsește în art. 2 alin. 4.

Și acum, sunt două variante: varianta domnului Ursu cu 1 an, varianta dumneavoastră cu 2 ani și jumătate.

DL Gheorghe Sîrbu

Noi avem voie să prelungim o singură dată până la 2 ani și jumătate sau, până când noul operator, care poate fi peste 7 luni sau peste 6 luni, își intră în atribuțiuni. Nu mai mult de 2 ani și jumătate, așa spune legea.

Problema este următoarea, eu nu am nimic cu colegul meu dar, dacă într-un an de zile, cu contestații, mergem la tribunal, nu reușim să atribuim, ce facem? Că nu mai avem voie să prelungim.

D1. George Botez

Am înțeles, se poate face prin atribuire...


DL Gheorghe Sîrbu

încredințare directă, faceți dumneavoastră...

DL Aurelian Tudor

Vă rog să țineți cont și de faptul că normele de aplicare pe apărut. Când vor apărea, de acolo putem pleca cu o nouă licitație.

D1. George Botez

Am înțeles: sunt două opinii - 1 an și 2 ani și jumătate.

DL Gheorghe Sîrbu

Până la 2 ani și jumătate.

DL George Botez

Păi, nu până la 2 ani și jumătate că nu pot să trec. De exemplu, acolo nu este corect ”pe o durată de maxim 1 an” ci, ”pe o durată de 1 an”.

Alte discuții? Vă rog dl. Dinu.

DL Marius Dinu

Putem trece ”până la atribuirea contractului în urma licitației dar nu mai mult de 2 ani și jumătate”.

DL George Botez

Este același lucru decât că este pus invers.

Avem 2 probleme aici: pe de o parte este clar că trebuie să prelungim, pe de altă parte, eu am avut o poziție și atunci când a fost vorba de DDD, când s-a prelungit, în sensul că mi s-a părut termenul de 2 ani și jumătate extraordinar de relax. Drept pentru care, constat că, acum, la mai bine de 1 an, 1 an și jumătate după ce am prelungit la 2 ani și jumătate, nici până la această oră nu suntem cu vreo procedură în zbor, ca să spun așa.

DL Gheorghe Sîrbu

Nu datorită nouă.

DL George Botez

Sau, nu numai datorită nouă.

DL Gheorghe Sîrbu

Știți foarte bine că am venit cu materialele să fie discutate în consiliul local și s-au găsit unii colegi care au contestat la Oficiul Concurenței, la ANRSC...

DL George Botez

Păi nu, eu am fost acela. Am vrut să fiu sigur pentru că nu stau să mă joc.

DL Gheorghe Sîrbu

Ați avut perfectă dreptate, dl. președinte.

Problema este că noi, acum suntem într-o situație când putem să ne apărăm. Că, dacă într-un an de zile avem contestații și nu s-au rezolvat, putem merge 1 an și 2 luni până se termină. Este vorba să nu dăm prin atribuire directă acest serviciu pentru că nu este normal.

DL Răzvan Ursu

Propun o pauză de consultări.

DL George Botez

Pauză de consultări, da?

D1. George Botez

Toată lumea prezentă?

Vă rog dl. Ursu.

DL Răzvan Ursu


Aș dori să revin asupra amendamentului - durata să fie de 1 an și jumătate și l-aș ruga pe dl. Ionescu să mă ajute să-mi spună exact cât ar fi valoarea?

DL George Botez

18 luni puneți, vă rog.

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Stați un pic să fac calculul.

DL George Botez

Dl. Ionescu - 15.237 x 1,5.

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Pe 1 an și jumătate este 22.855.500 pe ambele contracte.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. Ionescu, ne putem trezi în mijlocul iernii, dacă avem o zăpadă mare, să nu mai avem serviciu, nici măcar de deszăpezire, să lăsăm ploieștenii fără lumină, să nu miște nimic.

De ce 18 luni și nu 20 de luni sau 24 de luni?

DL George Botez

Stați puțin, ce treabă are dl. Ionescu? Dl. Ionescu a furnizat un calcul aritmetic.

DL Gheorghe Sîrbu

Dl. consilier, de ce 18 luni și nu 24? Sau, până la intrarea noului operator în funcțiune?

DL George Botez

Până la intrarea noului operator este o idee foarte bună care era deja prinsă în acest proiect.

DL Gheorghe Sîrbu

De ce 18 si nu 24?

DL George Botez

Bun ”cu încadrarea în valoarea totală estimată pentru această perioadă de...”. Aceasta este o variantă.

înțeleg că al doilea amendament este al dumneavoastră cu...

Dl. Gheorghe Sîrbu

înainte de a face amendamentul - de ce 18 luni și nu 24?

DL Răzvan Ursu

Dl. Sîrbu, consider că 18 luni sunt mai mult decât suficiente pentru a se organiza licitația.

DL Gheorghe Sîrbu


Problema este următoarea: eu am înțeles de la comisia 3 (nu comisia 3) dl. președinte, vă rog să mă informați dacă în discuția operatorul ați luat în calcul și durata de prelungire?

Că, s-ar putea să ne trezim să aprobăm aici 18 luni și să ne trd&i operatorul și nu semnează.

DL Constantin Minea

S-a luat în calcul și varianta de prelungire...

DL Gheorghe Sîrbu

Ce perioadă?

DL Constantin Minea

Inițial, când am discutat a fost vorba de 2 ani și jumătate.

D1. Gheorghe Sîrbu

Să nu ne trezim că vine operatorul și...

DL George Botez

Am înțeles ideea.

Dl. Constantin Minea

Noi am fost într-o comisie și am acolo am stabilit. Acum, eu nu pot să impun consiliului local perioada.

D1. George Botez

Vă rog, dl. Tudor.

DL Aurelian Tudor

în primul rând, vreau să primesc explicații din partea Direcției Economice sau cineva să-mi dea răspuns: înțeleg că, pe partea de DDD, pe prelungirea de contract avem niște probleme de plăți tot legat de această sumă estimativă a contractului. Aici, pe Rosal se modifică această sumă. La discuțiile purtate în cadrul comitetului și comisiei a participat și dna. Nicoleta Crăciunoiu. Rog să mi se răspundă dacă aici este legal ceea ce facem cu această estimare de sumă pe contract?

Și, în al doilea rând, consider că trebuie să luăm în calcul, cel mai rău caz și cazul în care prelungim, să prelungim pe 2 ani și jumătate, repet - este condiționată de atribuirea în urma licitației sau delegării pe noul câștigător când va fi acesta.

DI. George Botez

Dra director economic.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

în ceea ce privește contractul cu Coral am refuzuri la plată și, din răspunsul ANAP-ului rezultă că nu regăsesc argumente legale privind prelungirea acelui contract.

Dl. George Botez

Era vorba de acest contract.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Vorbesc de Coral.

Dl. George Botez

Da, dl. consilier a întrebat dacă, plecând de la aventura cu Coral-ul, dacă această formulare este corectă?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică


Referitor la Rosal, din punct de vedere al legalității, nu mă pot pronunțai.

Dl. George Botez

A sumelor, sumele, nu legalitatea. Legalitatea e aici în dreajJ punctul dumneavoastră de vedere, această formulare este sau nu este punct de vedere al disciplinei financiar-bugetare?


Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică                        v

"               ■                 ■'              —                                                     / l4 t V

Estimarea se face în momentul organizării unei proceduri de atribuire ihthfeFent pe ce variantă de achiziție. Nu vorbim la prelungire, când avem un act adițional să estimez o valoare.

DI. George Botez

Foarte bine. Atunci, apelez la cunoștințele dumneavoastră să ne spuneți, plecând de la ideea domnului Ursu, să ne spuneți care este formularea corectă care pe dumneavoastră v-ar satisface?

Noi vrem să prelungim acest contract, fie cu 18, fie cu 24 de luni, da?

Care este valoarea? Dumneavoastră spuneți că nu trebuie să existe nicio valoare trecută?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu știu că anul acesta am o prevedere bugetară până la sfârșitul anului și la...

DI. George Botez

Dacă-mi permiteți, că deja este foarte târziu: dați-mi formularea.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Referitor la sumă nu pot să mă pronunț.

Dl. George Botez

Nu referitor la sumă. Eu v-am întrebat referitor la formulare.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu ~ Direcția Economică

Cu încadrarea în prevederea bugetară aprobată, fără a da o sumă. Eu, în acest moment, nu pot să spun acest lucru.

Dl. Gheorghe Sîrbu

Dna. director, am discutat de 7 mii de ori. Știm că 5 ani, cât a funcționat contractul, am cheltuit 88 minus 11, adică am cheltuit undeva la 77 de milioane. Nu are legătură. Prelungirea o facem, să zicem, pe 24 sau pe 18, calculăm cât preconizăm noi să cheltuim. Dacă, în 5 ani am cheltuit 77, în 2 ani cât cheltuim? E foarte simplu, regula de trei simplă și aflăm valoarea estimată. Că-i cheltuim, că nu-i cheltuim, dar avem o valoare acolo estimată.

Ce-i greu așa, ne tot plimbați de la ”alfa la caiaca” și nu ne dați un răspuns concret, numai în coadă de pește așa, ne dați răspunsuri în consiliul local de rămânem și noi bulversați, nu mai știm ce să votăm.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Vă repet: nu pot să mă pronunț pe legalitate.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Totuși, mi se pare foarte ciudat. Este normal să ai dezbateri pe un proiect de hotărâre și, în general scopul dezbaterii este să găsești soluția optimă. Totuși, acest proiect este foarte important pentru municipiul Ploiești și vreau să vă reamintesc că acest proiect

a fost propus de către Regia Autonomă de Servicii Publice încă din                 în

hotărârea respectivă se făcea referire atât la comisia de specialitate 3, dfetilități^ ce#Wre a luat în dezbatere și a găsit o formulă care înțeleg că a fost agreatăjpeÂ^g^ers^i^le care au participat la ședințele respective și de comisia 7, comisia juM^că^s^a foSt|în luna iulie propus. Uitați, este ciorna...

DL George Botez                                        V

DL primar, cu tot respectul, vorbiți de comisia 7, vorbiți de minerNuam dat niciodată aviz în forma asta.

DL primar Adrian-Florin Pobre

Nu, eu am spus că s-a propus acest proiect către comisia 3 și către comisia 7.

înțeleg că noul proiect a fost propus decât către comisia 3. Ca să discutăm astăzi un subiect care a fost dezbătut în această comisie, în comitetul de pregătire al ședinței de astăzi și, în continuare să discutați această problemă cu privire la modul în care trebuie să fie redactat proiectul de hotărâre, nu mi se pare că este normal pe un proiect atât de important. Aceste lucruri trebuia să le discutați fie ieri, fie în comisie, cu colegii dumneavoastră care participă la comisia respectivă. Nu, în ceasul al 12-lea.

DL George Botez

Dl. primar, îmi cer scuze, dumneavoastră aveți tendință, durează mai mult până vă obișnuiți că sunteți primar și nu sunteți la partid. Rugămintea mea este să nu ne mai stabiliți dumneavoastră nouă programul pentru că, pe atribuții, zice exact invers. Discut când vreau, cum vreau, cu cine vreau, nu-mi stabiliți dumneavoastră mie la ce oră trebuie să mă prezint, în ce comisii să fac treabă, da?

Fac treaba aici pentru că acest proiect a venit prost. Vă rog foarte mult, încercați.

I-ați atras atenția mai tânărului coleg, care a avut decența să nu vă răspundă, că "să-și măsoare vorbele". Cred că, dacă sunteți cel care dați sfaturile, respectați-le în primul rând. Nu este o chestie personală dar noi încercăm să stabilim aici cum e mai bine pentru Ploiești, iar dumneavoastră veniți și ne dați cu palma la poponeț. Hai să fim serioși.

Revin la discuții lucrative: dragi colegi, puteți să vorbiți ce vreți, când vreți, pentru că este dreptul dumneavoastră să vorbiți. Și, să luăm o hotărâre ca urmare a unor dezbateri. Dacă aveam nevoie de dirigintă, ne angajam una.

Haideți să revenim la această chestiune. Vă rog, domnișoară.

Dna. Cristina Enache

Ținând cont că, la art. 2 alin. 4 se specifică foarte clar că actul adițional încetează la momentul semnării noului contract și intrării în atribuții a noului operator, nu văd de ce, la art. 1 nu putem lăsa perioada de 2 ani și jumătate care este perioada maximă pe care ne-o permite legea și este vorba de o singură prelungire pe care o putem face.

Așa putem evita situații neprevăzute care nu țin nici de consiliul local, nici de executiv, țin de niște norme care trebuie aprobate, țin de o procedură de licitație care există posibilitatea să fie contestată și să dureze foarte mult.

Deci, perioada contractului cred că ar trebui să fie cea maximă de 2 ani și jumătate în condițiile în care avem alin. 4 de la art. 2 care ne condiționează această prelungire.

DL George BotezDacă-mi permiteți - problema cea mai mare aici nu este dura^af^______.

discutăm de 6 luni sau de 2 ani jumătate, noi avem o problemă pe care ^^^puterrT^Iez^ga sub nicio formă, legată de următoarea împrejurare: trebuie sau nu t^b^ie^a^trepem^o valoare estimată a acelei perioade de 18, 24, 36 de luni?                '     \ /O

Intervențiile dumneavoastră sunt salutare, dar eu vin din nou și î aici, măcar că stau până mâine de dimineață, până nu-mi spune dom^^^^edctor economic care este modalitatea care pe domnia sa o va satisface, din toate punctele de vedere?

Care este? Cu încadrarea în valoarea bugetară, în valoarea nu știu care, mie spuneți-mi, că este de 18 luni, de 24, de 36, de 48 și tot mai pun câte 12, câte 12, spuneți-mi, vă rog frumos, care este formularea?

Și, din momentul acesta, haideți să așteptăm răspunsul pentru că eu, până la ora aceasta, din întrebări, și cu dl. Sîrbu aici, știe foarte bine, am auzit vreo 4 variante. Eu acum nu mai știu pentru că nu sunt la 6 din 49.

Spuneți-mi: măi băieți, eu vreau să vă scap pe voi de probleme, scrieți așa și, pe bune, dacă vi se întâmplă ceva. Asta vreau, pentru asta plătim executivul. Nu că, eu nu știu, nu pot să mă pronunț pe legalitate. Păi, dumneavoastră nici nu aveți competențe să vă pronunțați pe legalitate, doamnă director economic.

Vă rog frumos: care este formularea care, din punct de vedere al disciplinei financiar-bugetare, vă satisface?

Vă rog să mi-o spuneți.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu — Direcția Economică

Vreau să vă spun așa: pe anul acesta s-au făcut plăți de 7.703. Din suma totală...

DL George Botez

Vă rog să scrieți după dictare textul: pe anul acesta s-au făcut plăți de 7 milioane 703...

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Voiam să vă explic înainte până ajung la sumă.

DL George Botez

Nu-mi mai explicați că m-am săturat. Care este formularea, cu a și b? Ca să nu mergem de la ”alfa la caiaca”.

DL Marius Mateescu

Este sau nu necesară prevederea sumei?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu știu.

Dl. Marius Mateescu

Dar vă ajută la ceva prevederea sumei?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dacă este necesară sau nu trecerea unei sume sau a unei valori exprimate în condițiile în care sunt la o prelungire de contract. Nu sunt la atribuirea unui contract.

Dl. George Botez

Știți care este capcana întinsă la chestia asta?


& N.

Merg pe ideea domnului Sîrbu, ipotetic, nu că aș merge, și fac 36'Zd^lun^â i jumătate. Aceeași ipoteză este valabilă și pentru 12 luni. Dacă dun^^ba^ră|nu^j^ spuneți mie că pot să merg pe o estimare pe perioada pe care eu o adaugi 30, 36, în momentul în care se va consuma acea sumă, de care vă agățaîfâu'mn^Voa^^, de 11 milioane, o să veniți să ne puneți stop joc. E logic da? Deja știu cum g|

Și atunci, întrebarea este de maniera următoare: nu trebuie, ținând cont delaptul că este o nouă perioadă, și nu mă refer la un contract care-și încetează aplicabilitatea pe 6 dacă nu este prelungit, să am în vedere, după moda legală, de la momentul stabilirii lui, și o valoare estimată pentru prelungire?

Pentru că, repet: altfel dumneavoastră puteți să spuneți: băi băieți, puteți și pentru 200 de ani să-1 prelungiți de acum încolo. Dacă mi-ați băgat 11 milioane, în momentul acela eu zic stop joc.

Și atunci, eu vă întreb și vă rog să-mi dați răspunsul. Stăm până dimineață aici, nu am nicio problemă. Care este acea formulare care pe dumneavoastră vă satisface?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Eu voiam să vă explic ce mai avem din buget și ce mai avem din valoarea estimată. Adică, mai am cel puțin 1 lmii din calcule făcând pe medie. Dacă eu mai am 4 milioane 900 pe anul acesta prevedere bugetară, pe 4 luni, am cheltuit 6.500...

DL George Botez

Dar, sunteți de acord cu mine că, dacă acea valoare pe care dumneavoastră o considerați consumată, chiar dacă eu nu am terminat perioada de prelungire, chiar dacă nu am terminat licitațiile, chiar dacă ar trebui să funcționez în continuare pe această prelungire, dumneavoastră îmi spuneți: nu vă mai dau banii?

E corect?

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

E posibil.

DL George Botez

Vedeți că nu mă mai păcăliți pe mine?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Nu pot să vă spun în acest moment dacă este legal sau nu...

Dl, George Botez

Știți către ce duceți dumneavoastră această discuție? Spre o prorogare a acestui subiect pe care nimeni nu vrea să-1 voteze în maniera asta și spre faptul că, pe 7 ‘septembrie, s-ar putea ca ploieștenii să pună gunoiul în fața Primăriei. Credeți că, în 24 de ore v-ați putea lămuri, să veniți cu un text de hotărâre care să nu ne ducă la Poarta Albă, Târgșor?

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Mie să-mi spună cineva din punct de vedere juridic: se poate depăși acea sumă sau nu? Atât vreau să știu.

D1. George Botez

Asta ati aflat-o si o susțineți sus si tare că nu se poate depăși.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

A

In răspunsul pe care-1 am de la ANAF spune clar: nu regăsim argumente legale...

DI. George Botez


Ei nu regăsesc argumentele legale pentru prelungire. Daca ar veni^fjp poze cu șobolanii din Ploiești sau cu copiii mușcați de țânțari și s-ar/dk4osgdS^ a'c^ft birouri pe care le ocupă pe criterii politice și nicidecum pe criterii pro^"’'*^'*'eu că ar avea suficient de multe argumente, iar dumneavoastră ați lăcM^a^al^ț^ Deocamdată, lăcrimează copiii. Pentru că niște funcționari incompete^ găsesc argumente legale. Să sufere copilul meu, copilul oricăruia că unuKdSkâă» găsește argumente legale. Bravo, domnule!

In China, chestia asta se rezolva în 24 de ore.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar, în 3 adrese ne spun că nu poate fi depășită valoarea contractului, că nu sunt argumente legale, că nu, că nu, că nu.

Și, cu toate astea, eu trebuie să zic da.

DI. George Botez

Eu nu v-am spus să spuneți da, că nu suntem la ofițerul stării civile. Eu v-am rugat să-mi dați o formulare pe care dumneavoastră, ca specialist în finanțe bugetare, o considerați rezonabilă pentru ca acest onorat consiliu, vrând să facă un bine acestei localități, că de asta ne-au trimis aici, să nu fie pus în situația care, s-ar putea ca pe unii să-i bucure, ca să spun așa.

Am impresia că e un război consiliu versus toată lumea. Noi vrem să facem un bine, dar fără să ne facem nouă rău. Ajutați-ne!

Noi așteptăm.

DI, Gheorghe Sîrbu

Dl. președinte, dacă-mi permiteți: dna. director, valoarea estimată pe 5 ani a fost de 88 de milioane. Având în vedere că, în 2013, 2014, 2015 nu am avut ierni grele, am avut o economie de 11 milioane. Deci, am cheltuit 77. Ce legătură are prelungirea cu ăștia 11 milioane, eu tot nu înțeleg.

Dacă-i cheltuiam pe toți și eram obligați să prelungim, venea o firmă să ne facă gratis?

Asta nu înțeleg eu. Vă rog foarte mult, dl. președinte a pus o întrebare pertinentă: dați-ne textul la art. 1 pe care să-1 votăm toți consilierii și să mergem mai departe pentru că este o problemă foarte, foarte importantă.

Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Pe o durată de maxim 2 ani și jumătate, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și care vor fi aprobate.

Până atunci ne clarificăm dacă valoarea estimată trebuie sau nu. Pot să vă garantez eu dacă e legal sau nu? Eu mai am anul acesta 4.900, diferența până la 11 este pe anul următor.

DL Paul Palaș

Domnule președinte, noi discutăm acum, aici, de prelungirea unui contract în care, atentie, nu există o valoare estimată. Vorbesc de contract. Cele 88 de milioane de lei de care am tot făcut vorbire aici, este o informație care a apărut în anunțul care a stat la baza licitației. Contractul, atunci când a fost adjudecat, a fost adjudecat pe prețul unitar. în


contract, dacă vă veți uita, nu o să vedeți nicăieri scrisă suma văd de ce ar trebui să scriem noi acum când îl prelungim, o su:

Că există într-adevăr riscul pe care dumneavoastră îl epuizate cele 11 milioane de lei, care nu știu cum au ajuns aș în care ele nu apar în contract, dna director...

Dna, Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Dar, apar în nota justificativă la încheierea contractului.

D1. Paul Palaș

Apar în nota justificativă pentru că ele au apărut în anunțul acela prăpădit și este aceeași abordare pe care ați avut-o și în contractul cu DDD-ul.

Dar, repet - în contract nu apare suma asta. Și nu văd de ce ar trebui s-o invocăm noi aici.

în consecință, cea mai bună formulare este cea pe care tot dumneavoastră ați dat-o cu „încadrarea în” fără să precizăm în acest articol o sumă.

Referitor la prevederea bugetară, în momentul în care vom întocmi bugetul pentru 2017, în baza fundamentării făcute de RASP, vom veni și vom face o evaluare -municipiul Ploiești are nevoie anul acesta, să spunem de 15 milioane de lei pentru salubritate. în baza acestei fundamentări aprobăm bugetul.

DI. George Botez

Dl. Popa, vă rog!

DL Gheorghe Popa

Amendamentul pe care voiam să-l fac este similar cu ceea ce spunea dl. Palaș pentru că acea sumă era rezultată dintr-o estimare din fișa de date a achiziției deci era prinsă în fișa de date a achiziției acea sumă estimată, dar valoarea licitată este bazată pe tarife, care duc la acea sumă. Amendamentul era de natura celui stabilit pe o durată de maxim 2 ani și jumătate cu încadrarea în prevederea bugetară aprobată pentru că tarifele, execuția și prestarea de servicii pe care operatorul o face, la anul bineînțeles, pentru că anul acesta are o prevedere bugetară de vreo 5 milioane dar, din contract mai are o sumă, nu are nicio legătură cele 11 milioane rămase, este o sumă care nu s-a executat din contract. în bugetul pe anul acesta sunt prinse vreo 5 milioane în prevederea bugetară, cu aproximație. Pentru la anul când se va face proiecția bugetară, pe baza notei de fundamentare, se poate face o prevedere bugetară pentru această operațiune.

Părerea mea că, fiind o activitate pe acest nivel de prestare pe tarife, se poate menține ca propunere acest lucru.

DL George Botez

Și care ar fi la nivel de amendament?

Dl. primar, vă rog.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Trebuie să ținem cont de faptul că acest contract este un contract de servicii de salubritate și, conform legilor care reglementează acest serviciu, trebuie să-i oferim continuitate indiferent de situație.

Conform contractului, să știți că, în mod normal, în fiecare an, în urma aprobării de către consiliul local a valorii, va trebui aprobat și un act adițional. Acestea sunt inclusiv

recomandările pe care le-au făcut cei de la auditul intern pentru contractel^^e^e^tă natură.                                                                                           z *

Deci, vă rog să luați în considerare și acest fapt, că dumneavoastră
valoarea acestui contract și, în mod normal, anual trebuie să aprobați un djc loi care să precizați valoarea respectivă.                                          V

Vin în susținerea celor ce au spus consilierii astăzi, două amendam

în felul acesta putem să ieșim din acest impas. Dumneavoastră sunteți cei careMeUddkr Vă mulțumesc!

Dl. George Pană

Dna director, o întrebare: pentru 2016 avem sau nu avem prevedere bugetară? Dna. Nicoleta Crăciunoiu - Direcția Economică

Aveam 12.650, am cheltuit 7.703 din care 1.215 restanțe din 2015. Diferența este de 4.947 care ajunge 4 luni.

Dl. Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Aș vrea să se menționeze că dumneavoastră ați plătit 7 milioane 700, noi am cheltuit cu comandă pentru că sunt obligat pe Legea 273 a finanțelor publice locale să am prevedere bugetară să pot trimite comandă. Până la această dată eu mai am decât 2 milioane 900, bani care să-mi ajungă până în octombrie.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul d-lui Paul Palaș cu „încadrarea în prevederea bugetară aprobată”:

A plecat dl. Dinu, 23 de consilieri prezenți.

Cine este pentru?                  23 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

Deci: ”cu încadrarea în prevederea bugetară aprobată”, tăiați tot ce este roșu, 18 luni rămâne și avem 2 opțiuni: 18 luni sau 2 ani jumătate.

Supun la vot opțiunea de 2 ani și jumătate:

Cine este pentru?                9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?              14 abțineri: George Botez, Marilena Stanciu,

Răzvan Ursu, Alina Sorescu, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Robert Vîscan, Constantin Minea, George Pană, Paul Palaș, Marius Mateescu, Sorin Văduva, Eduard Tudor și Bogdan Hodorog.

*

Supun la vot amendamentul cu 18 luni, nu de maxim 18 luni ci de 18 luni:

Cine este pentru?                  14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?            9 abțineri: Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica

Drăgușin, Larisa Băzăvan, Florin Neagu, Aurelian Tudor, Puiu Neagu, Gheorghe Popa și Cristina Enache.

*

As vrea să știu dacă, din acest articol, rezultă că tarifele rămân nemodificate.

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice


Există clauză în art. 3, 4 din actele adiționale. Rămân aceleași clauze.

Dl, George Botez

Rămân nemodificate. Bun.

Vă rog, dl. Palaș.

DL Paul Palas                                                     „ _ .

Tot în actul adițional trebuie să facem, la art. 2, pentru că nu am stabilifcoLvăl^ estimată si să eliminăm textul de acolo. Acest text al art. 2 trebuie eliminat.

D1. George Botez

Despre ce discutăm acum dl. Palaș?

D1. Paul Palas

La art. 2 se preciza, în textul inițial faptul că există o obligație a concesionarului să notifice concedentul cu 30 de zile înainte de depășirea valorii totale estimate a contractului. In lipsa unei valori estimate a contractului, acest articol nu-și are rostul.

DL George Botez

O să vedeți capcană, eu vă zic de acum pentru că știu cu cine discutăm. Când ați ajuns la 88 ieșim cu măturoiul pe stradă.

D1. Paul Palas

Ne asumăm riscul acesta.

D1, George Botez

E capcană de capcană.

Care a noului contract? Art. 2 ”contractul de delegare prin concesiune nr....” de ce numărul acesta?

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Sunt două acte adiționale, 2 contracte.

D1. George Botez

”... încetează de drept la data atribuirii către municipiul Ploiești a noului contrat..A noului contract care? L-a definit cineva ce înseamnă noul contract?

D1. Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

Art. 1 alin. 4 - măturatul, spălatul, curățenia și deszăpezirea. Va deveni un contract. Partea cealaltă o ia ADI.

D1. George Botez

A noului contract, care este noul contract?

DL Vasile Ionescu - Regia Autonomă de Servicii Publice

A unui nou contract.

Dl. George Botez

Nu, a unui nou contract, ci atribuirii de către municipiul Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat ca urmare a realizării procedurilor de achiziție publică a serviciilor de salubritate. Și, la celălalt la fel.

Dl. Palaș, asta voiați să spuneți?

DL Paul Palaș

atunci ' Ploiești

9Dl. președinte, acum poate sunt eu obosit și nu mai în din art. 2 - când o veni ADI și o spune că, în urma licitației câștigat dreptul de a strânge gunoiul în Ploiești firma ”X”, "încetează de drept la data atribuirii de către municipiul contract pentru măturat, curățat și transportul zăpezii.

Dl. George Botez

Păi alea nu le face ADI, am înțeles.

Dl. Paul Palaș

Tocmai aia e. Vine ADI și spune...

D1. George Botez

Nu e acela cu ADI, pentru că sunt 2 contracte - unul cu ridicare de gunoi, și nu suntem pe acela, și acolo discutăm de ADI și celălalt cu măturat, curățare și transportul zăpezii și suntem pe acest al doilea contract.

Așa mi s-a spus, așa vă spun.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Cred că sunteți într-o eroare...

DL George Botez

Eu nu sunt într-o eroare, doar că oamenii pe care dumneavoastră îi plătiți să mă informeze, mă informează de nu înțeleg nimic.

D1. primar Adrian-Florin Dobre

Sunt două contracte care privesc 2 zone ale Ploieștiului, zona A și zona B. De ce spuneți că nu este foarte clar pentru că spune așa alin. 2 "obligațiile părților din contractul de delegare prin concesiune nr. ... privind activitățile care se exclud, menționate la alin. 1 încetează începând cu data încheierii contractului”. Și aici, la alin. 1 este colectarea separată și transportul deșeurilor.

Dl. consilier Palaș, la alin. 3 se precizează - "prevederile de delegare la cele două contracte vor avea următorul conținut...".

DL Paul Palaș

Logica mea era următoarea dl. primar: dl. președinte de ședință l-a întrebat pe dl. Vasile de la RASP: domnule Vasile, care este obiectul contractului acesta? Domnia sa a răspuns: măturatul și curățatul. E corect?

La art. 2 venim și spunem: în momentul în care ADI alocă...

D1, George Botez

Nu este vorba de ADI acolo, este vorba despre o procedură de achiziție publică a serviciilor de salubritate, alta decât ADI. ADI este la alin. 3 de la art. 1. Asta nu se referă la ADI.

DL Paul Palaș

Da, corect. Scuze!

Dl. George Botez

Bun, este un amendament acesta, formularea art. 2.

Mai aveți ceva de spus dl. Popa?

Dl. Gheorghe Popa

Voiam să solicit o pauză de consultări.

PAUZĂ

Dl. George Botez                                   U        )£ )

Am discutat cu dl. primar următoarea treabă: noi acum lucrănM^a^l|wit^ml care va fi propus spre semnare către concedent. Domnia sa îmi spune^^^șest^fu^mri sunt trecute în hotărârea de consiliu. Corect. Dar, în același timp, trebuie sa^Wecm și la fiecare act adițional în sensul că, acest contract de delegare prin concesiune nr. 15222 încetează de drept la data atribuirii de către municipiul Ploiești a serviciului care face obiectul acestui contract către operatorul selectat ca urmare a realizării procedurii de achiziție publică a serviciilor de salubritate prevăzute la art. 1.

Deci, dl. primar, ce am discutat noi aici la art. 2 este în concordanță cu ceea ce mi-ati arătat dumneavoastră în textul hotărârii numai că se referă la textul din actul adițional.

>                                                                                                                                                                                                                                                             9

Vreau să punem și în actul adițional exact același lucru ca să nu existe dubii vizavi de chestia asta.

Dumneavoastră ne-ați arătat în hotărâre dar noi discutăm acum de actul adițional propus ca anexă la hotărâre.

Bun.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Acesta este un proiect de patrimoniu și trebuie să întrunească 2 treimi din votul consilierilor locali aflați în funcție. Singurul amendament care a trecut este cel al domnului consilier Palaș privind încadrarea în prevederea bugetară. Ne întoarcem la forma inițială a proiectului de hotărâre, la 2 ani și 6 luni, cum a fost inițial în proiect, și păstrăm numai încadrarea în prevederea bugetară aprobată.

Sunt 24 de consilieri, a revenit și dl. Dinu.

Dl. George Botez

Supun la vot amendamentul pe care l-am formulat a face parte din actul adițional, cele două acte adiționale:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

*

Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre;

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea Hotărâr^S^^liului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarep/acțiyitațfidrfde salubrizare în municipiul Ploiești”.


D1. Gheorghe Sîrbu

Este vorba de prelungirea mandatului pe care dumneavoastră 1-a^d^ț^donii^ej?^ cerem o prelungire de 90 de zile să avem timp.

Dl. George Botez

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

o

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr. 45 în care funcționează Grădinița "Sfinții Mihail și GavriF.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilul situat în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 145, în care funcționează Școala Gimnazială “Sfanțul Vasile”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

O M Â

\'i'f |      l[3‘ «

/& #


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

* * *                                            yQ? *$$.

„Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 522/^'5fi^^ufi5 a Consiliului Local Ploiești privind preluarea imobilului situat în municipiul Ploiești, B-dul Independenței nr.12, din domeniul public al statului și din administrarea Serviciului Român de Informații în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 140/26.04.2016 privind aprobarea unor măsuri referitoare la punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

”Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la imobilele situate în Ploiești, str. Minerva, nr. 4, în care funcționează Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”, respectiv str. înfrățirii, nr. 4 in care a funcționat Școala Gimnazială „Matei Basarab”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul I al anului 2016 și aprobarea progranjUlub d^^măsuri pentru eflcientizarea înscrierii datelor în registrul agricol”.


Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâ^e|7

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 27, 132 și 691 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 2, I.L. Caragiale nr. 62 și Alexandru cel Bun nr. 36) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești si a poziției nr. 10 (referitoare la o parte din imobilul situat în Ploiești, str. I.L. Caragiale nr. 62) din anexa nr. 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 118/2009 privind actualizarea „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al municipiului Ploiești”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

„Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. C. T. Grigorescu nr. 20, str. Moșneni, nr. 2, bl. 61 El, ap. 16, str. 13 Decembrie, nr. 18, bl. G3, ap. 12 și str. Democrației nr. 38 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile proprietatea municipiului Ploiești eliberate pe parcursul exploatării/.

Avem niște modificări de titlu și supun la vot această modificare:

Cine este pentru? Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, modificarea titlului a fost aprobată.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost modificat:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

5

24 de voturi

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Modificare CUT” obiectiv secundar: amplasare imobil locuințe colective, cu regim de înălțime S/D+P+4”, Ploiești, str. Tazlău, nr. 4A”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Hală reparații service, spații administrative și anexe", Ploiești, str. Pompelor, nr. 4".

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Detaliere condiții de amplasare pentru construire locuință colectivă P+2”, Ploiești, str. T. Vladimirescu, nr. 108 B”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Detaliere condiții de amplasare pentru construire sediu de birouri arhitectură P+1E, împrejmuire teren, alei carosabile și pietonale, parcaje", str. Barbu Catargiu, nr. 9, Ploiești”.


Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre; Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

***

”Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?               24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților”.

Dacă sunt discuții? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului Ploiești cu privire la luarea măsurilor în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al mărcilor FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924,

FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52, PETROLUL 95”.■■ i

... < i .......k

Țin să menționez faptul că acest proiect de hotărâre a primit raportd^d^pecȚajmi  al direcțiilor din subordine în cursul zile de astăzi, fiind un proiect care a iosi-introdu^ discuție în cursul zilei de ieri. Eu l-am avut pe birou astăzi de dimineață.


Dacă sunt discuții? Vă rog, dl. primar!

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Ce să înțeleg din acest proiect? Din acest proiect eu înțeleg următorul lucru: cei care au propus acest proiect au rămas în pauză de idei cu privire la modul în care pot fi valorificate drepturile de utilizare a mărcilor.

în aceeași măsură, vă precizez faptul că marca face parte din patrimoniul Primăriei și de aceea, orice decizie se va lua cu privire la această marcă, va ajunge în ședință a consiliului local cu aprobarea a două treimi.

DL George Botez

Se vede treaba că într-adevăr nu ați avut timp să citiți dacă puneți întrebări de genul acesta. Mă gândeam totuși, o jumătate de pagină, la capacitatea dumneavoastră puteți să-l citiți în 30 de secunde.

Problema nu este să-l citim, problema este să-1 înțelegem.

Dl. Pană.

DL George Pană

Am un amendament în titlu, cred că este strecurată o eroare: în vederea valorificării drepturilor rezultate din calitatea de titular al municipiului Ploiești asupra mărcilor FC Petrolul ...

DL George Botez

Oricum, dl. primar se vede treaba că nu ați fi fost luat prin surprindere dacă ați fi asigurat prezența galerie să ne mai dea cu ”huo” o dată. Vă asigur că toți colegii mei au rămas impresionați de ceea ce s-a întâmplat data trecută.

E bine redactat?

Supun la vot amendamentul domnului Pană:

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

9

15 voturi

9 abțineri

9


Cu 15 voturi pentru și 9 abțineri, cele ale domnilor consilieri: Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Larisa Băzăvan, Florin Neagu, Aurelian Tudor, Puiu Neagu, Gheorghe Popa și Cristina Enache, amendamentul nu a fost aprobat.

Stați numai un pic. De ce nu a trecut? Asta nu este de patrimoniu, să ia măsurile pentru valorificare, să organizeze licitația, să intre în discuții. Nu vă supărați dar nu este de patrimoniu.

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte

Se referă la un bun aflat în patrimoniul...

Dl. George Botez

Dar aici nu dispun de bunul respectiv. Dacă împuternicesc o persoană să facă o licitație cu privire la un bun sau să dispună înregistrarea clubului          asta nu

înseamnă că este o chestiune de patrimoniu, îmi cer scuze.

Noi apreciem că este îndeplinit cvorumul.Prin acest proiect am vrut să dăm putere deplină domnului primar, ă^âf^în $gpere ce s-a întâmplat la ședințele anterioare, să găsească și să prezinte c^Wljj^âQ&^^ițile legale prin care aceste mărci pot fi valorificate. Nu dispunem cu privir^aâ'cesțb^^

Dna. Georgiana Popa - Direcția Administrație Publică, Junăic^Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Mărcile sunt un bun al municipiului, astfel consider că hotărârea aceasta are nevoie de 2 treimi din numărul consilierilor.

D1. George Botez

Am înțeles, vă respect opinia. Din punctul nostru de vedere acest proiect a trecut și, dacă nu a trecut, vrem să mulțumim colegilor de la Partidul Național Liberal care se opun acestui proiect și se pare că sunt mai nesportivi atunci când suntem noi în sală decât atunci când nu suntem în sală.

Dacă dumneavoastră apreciați că nu este cazul să împuternicim primarul municipiului să ia toate măsurile ca să valorifice aceste mărci dar, pe de altă parte, apreciați că sunteți atât de legați de această marcă încât chemați și galeria în sală atunci când este cazul, după ce este instruită la terasa de la Orizont, noi apreciem că această hotărâre era absolut necesară. Am muncit pentru ea, am vrut să dăm rapiditate întregii probleme dar, probabil că, în timp ce dumneavoastră convocați ședințe de îndată sâmbăta, știind că aveți un proiect fără viză de legalitate, noi am considerat că trebuie s-o facem așa cum trebuie, ca la carte.

Dna. Cristina Enache

Dl. președinte vreau să vă întrerup un pic. îmi cer scuze, sunteți într-o eroare. S-a votat amendamentul acum cu privire la modificarea titlului proiectului de hotărâre.

DL George Botez

Am înțeles. Dar, chiar credeți că trebuie să mă cheme mama omida ca să-mi dau seama despre ce este vorba?

Dna. Cristina Enache

Și aș prefera să terminați cu ironiile în ședința de consiliu local.

DL George Botez

Dumneavoastră faceți ce vreți, eu fac ce vreau, ne înțelegem bine. Iar ironiile, să nu dea Dumnezeu să încep cu ele. Acestea nu sunt ironii, astea sunt afirmații.

Dl. Gheorghe Sîrbu

V-aș ruga foarte mult să vă schimbați atitudinea față de primarul Ploieștiului, care a fost ales uninominal și să nu ne dați tot timpul indicații ce avem noi, grupul PNL de făcut.

Cu tot respectul pe care vi-1 port, vă rog foarte mult să vă schimbați atitudinea în cadrul ședinței față de primarul ales uninominal de ploieșteni.

DL George Botez

Mulțumim, dl. Sîrbu, să trăiți!

Haideți, dl. Sîrbu, să fim seriosi că, dacă nu ne bate la atentie dumneavoastră, acum cred că e clar că se va vedea cine, ce și ce vrea marcă, da?


DI, Gheorghe Sîrbu

Vom vedea.

DI, George Botez

Da, vom vedea.

Nu este admisibilă o astfel de atitudine când discutăm de Petrolul. Creați grupuri de presiune împotriva unei anumite părți a consilierilor și ne asumăm răspunderea pentru că știm despre ce vorbim.

Vă rog, cine mai vrea să ia cuvântul. Nu știu dacă mai sunt multe de spus.

Dna. Larisa Băzăvan

Același lucru voiam să-1 spun și eu: vă rog foarte mult ca, în ședințele următoare, să vă revizuiți comportamentul față de primarul municipiului pentru că, de câteva luni aveți aceeași atitudine față de grupul nostru și acum, față de dl. primar.

DL George Botez

Mă simt un pic prea băgat în seamă de dumneavoastră dar, nu asta contează.

*

A

In aceste condiții, supun la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?                 20 de voturi

Cine este împotrivă?              4 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Zoia Staicu, Gheorghe Sîrbu, Paulica Drăgușin și Gheorghe Popa, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DL Gheorghe Popa

Dl. președinte, pentru că am votat împotrivă, vreau să-mi și motivez votul: ca unul care am participat la toate dezbaterile care au avut loc în cadrul consiliului local cât și în dezbateri televizate cu o parte din suporterii și membrii Asociației Petrolul, mă așteptam ca astăzi și dumneavoastră și grupul dumneavoastră să veniți cu un proiect de hotărâre pentru că ați considerat, în momentul neparticipării la ședința de îndată pe această temă, că veți veni cu un proiect fundamentat, normal, corect, legal, să-1 puneți pe masa consilierilor locali, într-o variantă pe care dumneavoastră o considerați corectă și legală.

Și, mă așteptam ca, astăzi să veniți cu acest proiect de hotărâre. A veni astăzi să-1 împuterniciți pe dl. primar să facă ceva cu mărcile respective, nu mi s-a părut o atitudine corectă și normală. Din punctul meu de vedere, mi-am motivat votul.

Dl. George Botez

Noi am dat mână liberă, undă verde primarului municipiului Ploiești să răspundă doleanțelor suporterilor, să identifice și să propună consiliului un proiect discutat cu aceștia, care să aibă toate vizele de legalitate, atât pe partea fmanciar-bugetară cât și pe partea legislativă. Este un CEC în alb, dacă vreți domnule primar pe care vi-1 dăm cu

rugămintea să urgentați, cât se poate de mult, rezolvarea acestei pp^^^pentru a răspunde cerințelor tuturor iubitorilor fotbalului din Ploiești.


V

***                    !l                 & I

”Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții persoti/m^alperspafifțor cu handicap grav pe semestrul I al an ului 2016".

îl are toată lumea, da?


Mulțumim!                                            Ik /

c -

Altceva mai avem? Mai avem "Raport semestrul I 2016 al Consiliului de Administrație RASP Ploiești".

îl are toată lumea și o să vă rog să-l studiați.

Mai avem 2 persoane care s-au înscris la cuvânt și cărora o să le solicităm, după această îndelungată ședință, să se rezume în ceea ce au de spus.

DL Mihai Călătan, vă rog!

DL Mihai Călătan


în primul rând, vreau să mă adresez domnului primar și consiliului local cu urările de bine ați venit la conducerea municipiului Ploiești și ne punem speranța, noi cei care am dat o dictatură jos în 1989, că avem tot sprijinul dumneavoastră.

A

In primul rând, mă adresez dumneavoastră deoarece, în 2006, prin retrocedarea imobilului de pe strada Ștefan cel Mare 2, unde am avut sediul, am fost evacuați. Din 2006 până în 2016, timp de 10 ani de zile noi nu am primit un sediu în care să ne desfășurăm activitatea.

Sunt reprezentantul a 68 de revoluționari și nu am cum să-mi desfășor activitatea pentru că mă întâlnesc pe terase sau în parcuri pentru că nu am un sediu stabil. Am avut contract de închiriere, am primit adresă de la Patrimoniu că, pe data de 28.03.2006 se suspendă plata chiriei fiind imobilul retrocedat.

Pe de altă parte, există sentința judecătorească de evacuare iar aici aveți toate demersurile făcute de Liga Națională pentru a primi un sediu. Nu l-am primit nici până la ora actuală.

Vin cu rugămintea în fața dumneavoastră și vă cer sprijinul de a putea să beneficiem și noi de un sediu pentru a ne desfășura activitatea întrucât noi avem de dat niște situații, atât la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor, la Comisia Parlamentară. Nu am cum să desfășor activitatea pentru că toate documentele mele sunt în 3 cutii si 4 saci.

DL George Botez

Da, mulțumim!

Dl, Mihai Călătan

în afară de asta, vin din nou în fața dumneavoastră cu o problemă pe care o avem noi, revoluționarii: TCE-ul, cu de la sine putere și fără ca să țină seamă sau să ne consulte pe noi, a venit în ședința consiliului local, pe data de 15 decembrie 2015 și a binevoit să aducă o adresă de la Ministerul Muncii, nicidecum de la Secretariatul nostru de Stat și, în baza unui răspuns de acolo, s-a dat Hotărârea 503/2015 prin care noi nu mai benefîciam de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun conform Legii 341 ci, pe legea

283 care era cu totul și cu totul de altă natură, neavând nici în clin nici în mâpepă^ noastră și cu drepturile care sunt consfințite.


DL George Botez

O să vă rog să concluzionați dl. Călătan.

D1. Mihai Călătan

Eu am venit pentru ca să spun, în fața consiliului local, să se p la ședința următoare anularea articolului din Hotărârea 503 prin care revolWț

DL George Botez

Noi nu putem să vă promitem dumneavoastră această chestiune pentru că nu e „fair”, în schimb, vă putem promite că vom trimite documentul pe care dumneavoastră îl lăsați către departamentele Primăriei, ca să ia o decizie și să ne propună nouă.

Vă rugăm să depuneți tot ce trebuie. Dl. primar, dacă aveți câteva cuvinte?

DL primar Adrian-Florin Dobre

Aș dori să vă precizez 2 lucruri:

  • -  legat de sediu, o să discutăm cu Patrimoniul și o să vedem ce soluție există;

  • -  în ceea ce privește posibilitatea unor categorii de persoane, din care, din câte știu, faceți parte și dumneavoastră, există un proiect al SC Transport Călători Express, care include și ceea ce ați spus dumneavoastră în rândul celor care vor beneficia de transport gratuit dar va fi aprobat cu siguranță în ședința extraordinară de pe data de 6 sau 7 septembrie, când se vor discuta, pe lângă propunerea pe care a facut-o societatea de transport, vor fi cuprinse și alte categorii de persoane care vor beneficia de transport.

DLMihaiCălățan

Vreau să fac precizarea pentru că, în Ordonanța 95 care a venit în completare la Legea 341, art. 1 pct. 10 specifică clar: beneficiază de...

DI, George Botez

O să avem în vedere asta. Dl. Călătan, aveți toată încrederea, am luat în discuție, este posibil ca asta cu transportul să se rezolve chiar la începutul lunii septembrie.

Problema cu sediul a promis dl. primar că o va lua în discuție cu Patrimoniul.

Vă mulțumim!

Dl. Ene, tot cu rugămintea să fiți concis, dacă se poate.

D1. Eugen Ene

Bună seara, îmi cer scuze pentru deranj!

Am și eu o problemă cu cei de la Patrimoniu din anul 2012 - am un frate, persoană cu handicap grav. în ultimele petiții făcute la Instituția Prefectului, Ministerul Justiției, la Cancelaria Primului Ministru și la Primăria Ploiești spun că, cel târziu în ședința din luna august se vor rezolva problemele pe Legea 15/2003.

Aceste 3 foicele pe care le am semnate de către toți...

DL George Botez

Nu ne dați nouă documentele, doar ne spuneți despre ce este vorba.

Dl. Eugen Ene

Nu se ia nicio măsură, fratele meu fiind persoană cu handicap grav operat de hernie inghinală, inclusiv la dantură, sunt obligat să plătesc 9 milioane lunar la CAR plus o

dobândă de 3 milioane lunar. Dl. Petrache, în ultima audiență la dl. prim^^^ctmbs.Qut că s-a greșit în anul 2012.


Ce putem face? O să mergem mai departe la DNA...

Dl. George Botez

Stați puțin, haideți să ne înțelegem - aici nu problema de DN^f noi. Pe noi ne interesează ca dumneavoastră să ne expuneți problema d încercăm să găsim o soluție. Chestia cu DNA-ul...

Dl. Eugen Ene

Dacă din 2012 nu se rezolvă nimic...

Dl. George Botez

Atunci, dacă ați venit în 2016 în acest consiliu și consiliul v-a permis să discutați ca un cetățean al municipiului, haideți să vedem cum putem să rezolvăm problema. Ce s-a făcut în 2012 sau 2014 sau ce a făcut dl. Petrache contează mai puțin.

Dl. Eugen Ene

In ultimele răspunsuri către administrația Prezidențială, către Instituția Prefectului și către...

Dl, George Botez

Haideți să discutăm de cele către Primăria Ploiești.

Domnule primar, credeți că puteți da o dispoziție să se verifice această situație?

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Dânsul a fost la una din ultimele audiențe pe care le-am avut în cadrul Primăriei. Singura chestiune este aceea că nu cred că mai era dl. Petrache cel în funcție pentru a putea rezolva problema. Am luat-o în discuție, urmează să primesc un punct de vedere și să încercăm să găsim și o soluție pentru cazul dânsului. Este un caz deosebit, este un caz social și trebuie să ne aplecăm cu foarte multă atenție asupra acestei probleme. Sperăm să găsim și, legal, o variantă convenabilă pentru toată lumea.

Dl. George Botez

Da, mulțumim!

Dl. consilier Minea, vă rog, aveți ceva de adăugat?

Dl, Constantin Minea

Știu că, la comisia aceasta cu atribuirea terenurilor pe Legea 15 am văzut dosarul dânsului, am văzut și tot istoricul cu toate cererile și reclamațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră. La momentul respectiv am întrebat și eu dacă există o posibilitate legală ca să intrați într-o prioritate în această situație. Din păcate, dumneavoastră sunteți un tutore al unei persoane cu caz de handicap și dumneavoastră îl reprezentați, aveți o cerere pentru atribuirea unui teren pentru construirea unei case.

Din păcate, în termenii legislativi, dumneavoastră nu vă încadrați la nicio prioritate pentru obținerea acestui teren. Singura prioritate la care puteați accede dumneavoastră este pentru obținerea unei locații sociale pentru persoană cu handicap. Acolo, într-adevăr aveți prioritate.

Din păcate, până în momentul de față, nu am identificat nicio soluție legală care să-mi dea dreptul să vă pun într-o poziție de prioritate. Singura poziție pe care o puteți ocupa pe acea listă pentru atribuirea acestei locuințe este punctajul foarte bine pentru situația dată.

Și eu, să știți că am încercat, în calitate de președinte al soluție, am chemat juridicul Primăriei, a venit un jurist de 1 acesta a fost răspunsul, inclusiv de la juridic.

.,,      ,                 ia.r*f ?i m•

stabilit și c^i^nfle-stahilițe

'v* acestei comișii^ăJgașestgqJ a Primărie ă^r,

repartiza o loculntaLsociala


In mod cert dumneavoastră aveți dreptul de a se vi se pentru persoană cu handicap dar, pentru teren construcție casă nu văd nicio prioritate, în nicio lege.

Dl. Eugen Ene

Eu ca și tutore, legea ce prevede? Să-i îmbunătățesc condițiile de trai. Ce ar trebui să fac eu acum? Să mă duc acasă, să-i dau afară, să mă duc să chem presa?

DL Constantin Minea

Vă rog mult de tot, dacă găsiți dumneavoastră un cadru legal, oricând sunt deschis si vă invit ca să puteti să ni-1 arătati.

Din păcate, aceasta este modalitatea legală după care funcționăm ca și comisie.

DL Eugen Ene

Luna aceasta trebuia să se ia o decizie.

DL Constantin Minea

Oricum, o să vedeți că deciziile acestei comisii se vor prelungi, vor exista alte înștiințări, oricum nu s-a făcut nicio atribuire.

în continuare vă spun, vă și aștept și, dacă găsiți dumneavoastră o motivație legală, ceva pertinent, vă aștept oricând și voi încerca să rezolv această problemă. Momentan nu am nici un temei legal decât înțelegere, atât.

D1, Eugen Ene

Noi încercăm să-i îmbunătățim condițiile de trai. în 2012 s-au făcut niște greșeli, s-au făcut niște abuzuri acolo iar acum noi ne chinuim să ținem banii aceia...

9                                                                                                                                           9

Dl. Constantin Minea

încă o dată mă repet: singurul criteriu de legalitate pentru atribuirea acestor terenuri este punctajul care este în vigoare. Singurul lucru care vă poate atribui acest teren este punctajul la dosar.

D1. Eugen Ene

Și, în mare parte, nu se încadrează.

D1. Constantin Minea

Nu sunt în măsură acum să vă spun, vom discuta în cadrul comisiei...

Dna. Marilena Stanciu

Dl. președinte, ca să plece lămurit, comisia a luat o hotărâre să se modifice HCL-ul din luna aprilie și vor veni noile reglementări. Inclusiv dumneavoastră o să primiți o adresă și dosarele vor fi completate.

D1. George Botez

Mulțumim mult.

D1. Eugen Ene

în mare parte, asta e.

Dl. primar Adrian-Florin Dobre

Știți foarte bine că, în ultima perioadă de timp am discutat foarte mult pe problema deratizării, dezinsecției și dezinfecției. în urma discuțiilor pe care le-aiii/ avut cu operatorul acestor servicii, dânsul a hotărât, în virtutea contractului, actul adițional nr. 4, să continue activitatea de deratizare în municipiul Ploiești.

Drept urmare, astăzi am văzut că, pe anumite ziare, deja s-a anunțat'âcea săptămână de pregătire a cetățenilor pentru perioada de deratizare. Primele acțiunr(yop fi în scoli, urmează spitalele și apoi celelalte zone din domeniul public și privat ^Miumbipiului Ploiești. Singurul pe care îl mai așteptăm este documentul prin care ni se solicită un reprezentant al Regiei Autonome de Servicii Publice pentru monitorizarea activității de realizare a acestor proceduri.

Domnule președinte de ședință, cu tot respectul pe care-1 am față de dumneavoastră, și față de toți colegii, eu sunt o persoană care mă consider tăbăcită în ceea ce privește limbajul trecând prin campania electorală și așa mai departe. Dar, cred că, față de colegii dumneavoastră din consiliu, față de oamenii care reprezintă instituția Primăriei, indiferent de bunele și relele pe care fiecare persoană în parte le are, faptul că sunteți consilier local nu vă dă dreptul să faceți anumite aprecieri.

Aceasta este opinia mea personală. Ceea ce-mi reproșați mie, ceilalți care sunt prezenți în sală, presa, cetățenii, pentru că dezbaterile sunt publice, rămâne fiecare să aprecieze în dreptul lui.

Rugămintea mea - pe viitor (și cred că sunt în asentimentul cel puțin a unei părți din colegii consilieri și, cu siguranță, a colegilor din aparatul de specialitate al primarului) să încercăm să avem un dialog cât se poate de normal cu toată lumea.

Vă mulțumesc!

9

Dl. George Botez

Cu plăcere, dl. primar! Să fie primit. Dacă mai avem alte discuții? Vă mulțumesc mult pentru răbdare, totul e bine când se termină cu bine, vă doresc o seară plăcută.

Declarăm ședința închisă!

3                9

***

Ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE D^ ȘEDINȚĂ,  George-Sorj^n-țli^ulae BotezVerificat, șef serviciu Adriana Cîrsteai întocmit, consilier Elena Bucur