Proces verbal din 30.05.2016

Proces verbal din 30 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului PlofeȘtr, din data de 30 mai 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai nr. 24063/26.05.2016.

La ședință au participat un număr de 23 de consilieri din 24 în funcție, lipsind domnul consilier Lupu Adrian.

A AW


La ședință au mai participat: Domnul Ganea Cristian Mihai

Doamna Simona Albu


  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

A w

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bine ați venit la ședința de astăzi a Consiliului Local. O să începem cu intonarea imnului de stat al României.

în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri. Lipsesc domnii consilieri Lupu Adrian, Mateescu Radu si Vâscan Robert Ionut.

7                                                9                                                             5

De asemenea, la ședința de astăzi participă directorii instituțiilor subordonate consiliului local, presa și alți invitați.

Față de ordinea de zi care v-a fost anunțată, avem cinci proiecte de hotărâri suplimentare, pe care o să vi le supun la vot în vederea introducerii acestora pe ordinea de zi a ședinței:

5              >

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot introducerea acestuia pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

3                J


  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței âfrițbuitefegi cu o altă locuință vacantă din aceeași categorie - inițiat de consilife&C.o"4^^ Marilena Stanciu, Teodorescu Iulian Li viu și Robert Vîscan.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot introducerea acestuia

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

7

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

S             5

  • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil, proprietatea municipiului Ploiești și repartizarea acestuia - inițiat de consilierii Robert Vîscan, Cristina Ana Maria Enache, Paulica Drăgusin și Sanda Dragulea.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot introducerea acestuia pe ordinea de zi: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

w

  • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 -Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale” - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot introducerea acestuia pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

w

  • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot introducerea acestuia pe ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței.

3            *


A

O să cer aprobarea consiliului local ca punctul 14 "privind

Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării lucrărilor de „Bala|șt&Țe, ‘     *

reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal și Cartierul Mitică Aposi&^șjp^ înainte de punctul 10 "privind aprobarea rectificării bugetului de venitur^frc^ municipiului Ploiești pe anul 2016”.

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A               .      ’

In unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

a

Dacă nu mai sunt alte solicitări vizavi de ordinea de zi, o supunem la vot:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

A

A

înainte de a intra în ordinea de zi, avem în mijlocul nostru pe domnul Marius Ionescu, maratonist de la clubul nostru sportiv, calificat la Rio.

Ii înmânăm cu această ocazie "Titlul de excelență".

Dl Marius Ionescu

îmi cer scuze! M-ați luat prin surprindere.

Vă mulțumesc pentru această premiere și sper ca la următoarele competiții să vă aduc numai bucurii.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să ne promiți că de la Olimpiada de la Rio ne aduci la Ploiești o medalie.

Dl Marius Ionescu

Vă mulțumesc încă o dată!

A

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Intrăm în ordinea de zi.

*

A venit în sală și domnul consilier Mateescu Radu, suntem prezenți 22 de consilieri. ***

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 11 aprilie 2016."

Dacă nu sunt comentarii, supunem aprobării procesul-verbal:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 abțineri

»                                                                          3

Cu 19 voturi "pentru” și 3 "abțineri" ale consilierilor Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț și Ursu Răzvan, procesul-verbal a fost aprobat.


Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 aprilie 2016.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem aprobării procesul-verbal:


Cine este pentru?


- 17 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 abțineri

$                                                                   J

Cu 17 voturi „pentru” și 5 „abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Dumitru Cristian, Șuga Nicolae, Ionescu Ionuț și Socoleanu Radu, procesul-verbal a fost aprobat.


Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 10 mai 2016.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem aprobării procesul-verbal:


Cine este pentru?


-19 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 abțineri

Cu 19 voturi ”pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Cristian, Șuga Nicolae și Socoleanu Radu, procesul-verbal a fost aprobat.


Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 mai 2016.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem aprobării procesul-verbal:


Cine este pentru?


-18 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 abțineri

Cu 18 voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Băzăvan Iolanda, Bolocan Iulian, Dumitru Cristian și Ionescu Ionuț, procesul-verbal a fost aprobat.


Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt.

Dna Drăgușin Paulica

Deși este de maximă urgență, deratizarea în orașul Ploiești nu a început, întrebarea mea este de ce si ce măsuri s-au luat?Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

După cum știți, facturile către societatea care se ocupă cu dezinsetcfife și deratizare, nu au fost plătite având lipsă viză CFP.                   V,r\

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe                             V*

Și care este soluția domnul primar, să nu ajungem într-o situație peâibila^șrsă îmbolnăvim lumea? Cei care se ocupau să urmărească acest lucru, și-au făcut sau nu și-au făcut datoria, și dacă au luat ceva măsuri împotriva acestora?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Măsuri nu au fost luate, pentru că încă se mai discută pe marginea acestui subiect. Vă reamintesc că acum ceva timp, în momentul în care v-am cerut sprijinul, mi-ați spus că este treaba executivului, să nu mă plâng.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

V-ați dorit această funcție de execuție, domnul Viceprimar cu atribuții de Primar. De ce nu o faceți?

9

Nu vrem să vă criticăm acum în ultima ședință, cu toate că după modul cum ați pus problema era momentul să și criticăm.

Dna Drăgușin Paulica

La prelungirea contractului, trebuia sesizată depășirea sumei. Oare de ce nu s-a făcut? Ce facem?

Nu mai spun că S.G.U. nu a toaletat, nu a tuns iarba. în parcuri este iarba până la genunchi. în grădinițe. Riscul este foarte mare pentru copii.

Mulțumesc!

9

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Vom încerca să găsim o soluție în cel mai scurt timp.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                           9

Aș vrea să discut și să fac niște interpelări pe tema execuției lucrărilor care au fost realizate pe fonduri europene. Știm cu toții că de-a lungul timpului am tot sesizat nenumărate întârzieri si neconcordante în execuția acestor lucrări.

9                                         9                             9

Mai mult decât atât, am constatat că la una dintre lucrări, și mă refer la lucrarea reabilitării liniei de tramvai tronsonul 101, 1 și 2, unde s-a făcut recepția totală și nu s-au consemnat niciun fel de obiecțiuni la acest proces-verbal de recepție, am constatat zilele acestea că se execută diverse lucrări, de la ridicarea capacelor la cota ”0”, și alte lucrări de reparații pe aceste tronsoane. Și aș dori să întreb atât executivul cât și șeful UlP-ului care s-a ocupat de acest proiect, de ce se mai realizează aceste lucrări acum și cine le execută, deoarece nu au existat obiecțiuni la procesul-verbal de recepție?

De asemenea, aș dori să întreb șeful UlP-ului care s-a ocupat de proiectul cu Parcul Municipal Vest, unde s-a realizat o inaugurare zilele acestea, dacă lucrările sunt terminate în totalitate la acest proiect, dacă s-au realizat recepțiile, dacă au fost obiecțiuni pe această temă? Aș vrea să primesc un răspuns acum, pentru că am constatat că sunt anumite lucrări

neexecutate. Dar aș vrea să aflu un răspuns exact de la șeful UlP-uluy executivului.

As fi dorit să o mai întreb pe doamna director economic dacă ^te/fi® gradul redus de colectare al veniturilor pe 2015, influențează negati^buWg-2016? Aș dori să-mi răspundă la acest lucru, și care este gradul de colWay^'-iO" de față al bugetului, în anul 2016, pentru că, observăm că sunt deficiență de la diverse instituții pentru a acoperi anumite deficiențe la alte instituții.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Este cineva în sală de la UIP de la tramvai si de la Parc?

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

De la parc sunt eu.

Recepția la parc s-a încheiat fără obiecțiuni. Au fost remediate toate lucrările care ar mai fi fost de remediat, dar din câte știu eu, la momentul acesta nu mai sunt lucrări de executat. Nu știu exact la ce lucrări neexecutate vă referiți la parc.


Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Deci dumneavoastră confirmați faptul că toate lucrările sunt executate. Recepția este fără obiecțiuni și chiar nu mai este nimic de realizat la acest proiect la Parcul Municipal Vest.

Vă asumați lucrul acesta da?

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Da.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc!

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Ați putea să-mi spuneți despre ce lucrări vorbiți și la ce vă referiți, ca să vă pot răspunde.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Corect era să ne spuneți și nouă despre ce este vorba. Eu am fost aseară în parc și am constatat că acolo nu există coșuri de gunoi și erau câteva chiuvete înfundate. Asta nu tine de constructor, dacă la asta vă refereați.

Dl Popa Gheorghe

Domnul primar, mă refeream la realizarea unor alei de acces către anumite locuri dejoacă...

DI Viceprimar cu atribuții de Primar

Ca să vă răspund eu domnul consilier, aș fi ipocrit să spun că este totul perfect, dar totul a fost făcut exact după proiect.

Dacă, în urma proiectului s-a dovedit că acolo există scurtături, sunt de acord și vom vedea dacă vom putea să le remediem sau vom avea voie de la Călărași să completăm cu niște alei. Aici nu vă pot contrazice. Dar așa a fost proiectul. Este greșeală de proiectant, în cazul acesta.

Dl Dumitru Cristian

Mulțumesc domnule președinte!

Domnule Viceprimar cu atribuții de primar, știu că la preluarea fotoliului de primar, una dintre principalele promisiuni ale dumneavoastră a fost realizarea celor 11 proiecte restante pe fonduri europene.

Sper că lucrul acesta a rămas o constantă în activitatea dumneavoastră în cele 6 luni de mandat de până acum și lucrurile sunt proaspete și actuale în memoria dumneavoastră și a executivului primăriei. Aș dori un răspuns în scris la întrebarea pe care o să v-o adresez, dar și o prezentare scurtă a situației pe cele 11 proiecte. Care credeți că se vor termina, mai ales având în vedere că mai avem mai puțin de 30 de zile, zic eu, până la finalizare, pentru că trebuie făcută și recepția finală și facturare, etc? Și ce proiecte rămân nefinalizate si la ce valori se ridică acestea?

5

A

In funcție de răspunsul dumneavoastră, îmi rezerv dreptul de a completa întrebarea mea.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Este adevărat, acest fotoliu este mult spus mi l-am dorit, acest fotoliu l-am ocupat, și este de fapt un scaun, și nu am promis că o să le termin, am promis că o să încerc să le termin. Acum, cetățenii și dumneavoastră veți vedea dacă le-am terminat sau nu, cât de bun sau de mai puțin bun am fost. Consider că am făcut tot ce am putut. Dacă cineva putea să facă mai mult, trebuia să-și asume acest lucru.

Nu vorbesc asta pentru că sunt modest sau invers. Pur și simplu atât am putut. Atât am fost ajutat și de dumneavoastră, și de constructori, și de restul echipei.

Dacă cineva repet, ar fi putut să facă mai mult, trebuia să ia acest loc.

A

In scris o să vă dau acest răspuns fără probleme. Cred că și există un raport la domnul viceprimar Ursu, îl are scris, și chiar cu câteva adnotări, cine ar fi fost de vină.

Eu o să vă răspund fără să citesc, este o culpă comună să știți. Nimeni nu poate să spună că a fost perfect în aceste proiecte.

Totuși, se pare că am reușit să absorbim foarte mulți bani. La nivel de țară Ploieștiul este pe locul 2 după Craiova. A absorbit 70% din fondurile europene. Craiova a absorbit 79%, dacă nu greșesc.

Atât s-a putut, atât s-a făcut. Mie îmi pare rău că nu am reușit să luăm toți banii. Și nu cred că este cineva în această sală sau în afara sălii, să nu-și fi dorit să absoarbă toți banii.

Vă mulțumesc!

5

Dl Dumitru Cristian

Eu sunt convins că dumneavoastră ați făcut tot ceea ce puteați să faceți. Și noi, Partidul Național Liberal în măsura posbilităților am căutat să sprijinim rezolvarea

acestor probleme și finalizarea cât mai multor proiecte pe fonduri euro acesta este un interes comun al oricărui cetățean din municipiul Ploieșțj^T 5 Eu vă rugasem, ca fiind ultima ședință de consiliu local, o sc neapărat pe cifre, dar procentual, cu mici abateri se poate face. Sau dacă are o situație mai exactă, cu privire la cele 11 proiecte, care s-au fi ce se vor putea finaliza în cele 30 de zile să zicem, până la sfârșitul nu se vor finaliza până la 30 iunie.


Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Dacă mă anunțați măcar cu oră înaintea ședinței, aș fi putut să vă prezint scris pe date și pe grafice.

Dl Dumitru Cristian

Nu am nevoie de grafice.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Eu cred că toată lumea știe ce s-a terminat si ce nu. înseamnă că nu ati fost atent la

3                                                          9                                                                               9

ședință.

9                9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, un moment. Cred că dumneavoastră nu prea ați înțeles întrebările noastre, care se adresau direct la obiect. Când ați preluat mandatul, noi aveam viceprimar cu atribuții de primar, care și dânsul a făcut tot ce a fost posibil să le termine. Deci nu noi v-am rugat pe dumneavoastră să veniți să vă așezați pe acest scaun, dumneavoastră vi l-ați dorit, ca atare, nu le aruncați în spatele nostru.

Cred că nu ați înțeles întrebările. Sunt foarte clare. Haideți să le repet eu.

Pe tronsonul 101, s-au făcut trei procese-verbale de recepție. Și în niciun proces-verbal nu e niciun fel de obiectiune. Ce mai caută directorul de la Direcția Tehnic

5                                                                                                                                          9

Investiții în funcție, când acum se lucrează în continuare pe tronsonul 101?

Astea sunt problemele domnule viceprimar. Și mai sunt multe de spus. Dar nu am vrut să intervin și v-am lăsat pe dumneavoastră să-i răspundeți colegului meu.

Mergem mai departe.

Dl Dumitru Cristian

Cred că lucrurile eu le-am exprimat foarte clar. Putea să se spună, da domnule, sunt trei proiecte finalizate, restul de 8 nu sunt finalizate, se vor mai termina nu știu câte.

Vroiam să-mi dați un răspuns și la următoarea întrebare: înțeleg că pentru pasajul de la Gara de Vest, circulă un zvon cum că ar fi o derogare de termen? Dacă da, puteți să ne prezentați și nouă în scris acea derogare?

Dl Botez George Sorin

O să răspund eu la această întrebare.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu ați înțeles întrebarea. Nu să răspundeți. Vrem să ne arătați documentul scris.

Dl Botez George Sorin

Vreți declarații? Sau ce vreți?

9                              9                                                9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu. Documentul oficial.

Dl Botez George Sorin

Documentul îl am aici. Uitați-1 aici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să-1 facă copie să ni-1 dați și nouă.

Dl Botez George Sorin

Dar eu nu sunt multiplicator.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

După ședință.

Dl Botez George Sorin

A, după. O.k. Nicio problemă.
Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

O să-1 primiți în scris, cel mai corect. Și îmi cer scuze, dar aproape în fiecare zi răspund la aceste întrebări și cred că uneori mai derapez și eu.

Intr-adevăr, s-au terminat cele două blocuri, s-a terminat 101, azi se termină 102, vineri s-a terminat Parcul Municipal, probabil că la jumătatea lunii iunie sau mai devreme se va termina Hipodromul.

A

In pericol de a nu se termina este un singur proiect, cel de la căminul de bătrâni, care părerea mea este că a început prost de când a început. Dar este o părere pur personală.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc domnul președinte!

în acest moment, suntem în situația în care avem o clădire în centrul orașului, vorbim de clădirea Petrom, pentru care plătim o întreținere anuală de aproximativ 500 de mii de Euro. O clădire, pe care nu demult atârna o cârpă că faceți Spital de pediatrie. Nu s-a realizat. I-ati schimbat obiectul, trebuia să mutati A.S.S.C.-ul si să se desfășoare acolo clădiri culturale. Asta acum nouă luni de zile. Nu s-a întâmplat nici asta. Aș dori să știu și eu, de ce după nouă luni de zile, A.S.S.C. nu s-a mutat în noul sediu?

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Bun. Acea cârpă, de fapt era un mesh.

Aveți dreptate vizavi de cheltuielile de întreținere a clădirii. Săptămâna trecută am avut o delegație de la societatea care ne-a dat acea clădire, cu titlu de donație, sponsorizare. Deja acolo A.S.S.C.-ul și-a mobilat, s-au pregătit să se mute. Singura problemă care s-a ivit, și nu s-a ivit numai în acea clădire, ci în întreaga țară, a fost cu aprobările I.S.U. Lucruri care, să știți că merg puțin mai greu. Dar s-a depășit și acel moment. Se vor muta la parter și etajul 2 A.S.S.C.-ul, la etajul 5 doamna Avram parcă?

Dna Avram Luminița - Director Casa de Cultură I.L. Caragiale

Etajele 1 și 2 Casa de Cultură.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

1 și 2 Casa de Cultură. Dumneavoastră deja ați început să amenajați acolo. Așteptați doar hârtia să puteți să intrați, știu.


Dna Avram Luminița - Director Casa de Cultură I.L. Caragial

Astăzi am depus documentația pentru autorizația I.S.U. și u prima dată avizul, după care să obținem autorizația.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Nu este o chestie că nu am vrut. Ba, mai mult, dacă tot nu am pu primăria sub același acoperiș, eu aș fi venit cu propunerea, atâtea Ploiești, care stau în niște clădiri insalubre și nu plătesc, să putem să le oferim Atunci automat vor plăti și dânșii întreținerea și vom putea să valorificăm această clădire, să o conservăm până în momentul în care vom putea să mutăm întreg aparatul administrativ acolo. Este perfect legal.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnule viceprimar, putem muta pe oricine acolo, dar deocamdată trebuie să avem toate avizele necesare să facem acest lucru. Ceea ce noi nu avem la clipa asta. Mi se pare că facem niște promisiuni numai de dragul de a le face. Stați să vedem avizul I.S.U., să vedem dacă putem muta A.S.S.C.-ul, pentru că directorul de la A.S.S.C. care acum este bolnav și eu îi transmit pe această cale sănătate, într-o discuție avută cu mine acum câteva zile, înainte de a face acel infarct, mi-a spus clar că pe răspunderea dânsului nu se poate muta acolo până când nu rezolvă anumite probleme. Multe probleme.

Stau și mă întreb, la ce mama-dracului am mai luat această clădire, ca să putem plăti ațâți bani de la municipalitate? Cu acești bani puteam face orice fel de investiții? Asta este o altă problemă.

Mulțumesc!

»

Are cuvântul domnul Botez!

Dl Botez George Sorin

Mulțumesc domnul Președinte!

Aș vrea să încep prin a răspunde neliniștilor domnului consilier Cristian Dumitru. Am în față un document emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care în baza Hotărârii Guvernului nr. 678 din 2015, împarte proiectele nefinalizate, considerate ca fiind nefuncționale, în două categorii. Primul, proiecte care nu se vor finaliza 1 septembrie 2016, care necesită prelungirea prin act adițional și care vor fi propuse spre a fi declarate ca nefuncționale și celelalte care se vor finaliza până la 1 septembrie 2016.

Noi avem îndatorirea, la nivelul unității administrativ teritoriale, ca prin unitatea de implementare a proiectului, până la data de 30 iunie, să facem documentația pe care să o înaintăm A.D.R.-ului, cu condiția ca acest proiect propus pentru prelungire să aibă o valoare mai mare de 5 milioane de euro. Sunt condiții care sunt îndeplinite pentru pod, situație în care, potrivit dispozițiilor stabilite la nivelul comisiei europene și ca procedură, procedură mult mai complicată decât credeți, se va emite o hotărâre de guvern în care să prezinte toată lista din întreaga țară privind aceste proiecte care sunt eligibile pentru prelungire, iar noul termen stabilit de Comisia Europeană va fi 31 martie 2019, dată până la care trebuie finalizat proiectul nesancționabil sub aspect bănesc.


Din punctul de vedere al gradului de absorbție pe polii de eres certat că nu facem ce ar fi trebui să facă Ploieștiul, Ploieștiul este corectez puțin pe domnul Primar, nu cu 70% ci cu 71,50%. 1,50% 1 foarte muți bani și este pe locul 2 după Craiova care are 79%, iar localități care aveau o experiență deja în urmă pe fonduri europenește Constanța, Cluj și Brașovul. Este doar 55%. Dacă am lucrat bine sau nu,           aceste

cifre. Eu cred că este documentul în ceea ce privește calitatea lucrului făcut.

Cred că am închis și problema cu declarațiile pe care le solicitați.

Și aș vrea să trec la o chestiune care, sincer am stat mult să mă gândesc dacă să o discut sau nu, dar cred că este bine să o discut. Domnul Ilie știe despre ce este vorba.

Genul meu de abordare a problemei este în general prietenos. V-am sunat ieri, dar aveați telefonul închis. L-am căutat pe domnul Comendant. Undeva în jur de ora 1500, forțat de împrejurări, a se citi, un telefon al soției, m-am dus la Hale să cumpăr un kilogram de roșii. Vă rog să mă credeți că nu am crezut că acelea pot fi condiții în care oamenii care plătesc tarabele respective să trăiască și nu am crezut că există această posibilitate ca cetățenii Ploieștiului să stea în acele condiții ca să cumpere ceva.

Cu toată prietenia, vă întreb: dumneavoastră aveți aer condiționat în birou? Aveți, știu că aveți.

Nu credeți că este o chestie de bun simț, ca angajații dumneavoastră de pe platou, să vă bată la ușă, asta ca să nu vă bată comercianții, și să vă spună că mor oamenii de căldură acolo și dumneavoastră să nu le răspundeți? Că am aflat și asta, că s-a făcut un necesar pentru piese în ianuarie, și că în iunie, înainte de iunie, acest necesar nu a fost aprobat, piesele nu au fost cumpărate?

Haideți să facem în felul următor, dați jos toate aparatele de aer condiționat din birou, și mai ales din biroul celor care nu vor să aprobe această reparație și puneți-le acelor doamne în vârstă care plătesc tarabele, poate mai scump decât era cazul.

Dumneavoastră înțelegeți mai bine.

Să nu mă băgați în birocrație, pentru că mortul cauzat de tensiunea care este ridicată din pricina căldurii, îl îngropăm, nu cu referate. Cu referate îngropăm inițiativele și îngropăm sănătatea.

Dl Ilie Emanuel - Director S.C. Hale și Piețe Ploiești

în maxim 30 de secunde termin.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Aveți răbdare domnul director. Acum vorbește domnul consilier. Dacă vă dau eu

9                                                                                                                                           »

cuvântul.

Dl Botez George Sorin

Domnule director, nici nu-mi spuneți despre ce este vorba. Luați-o ca o rugăminte a unui om față de alt om, pentru că așa trebuie să fim, în primul rând. Nu trebuie să avem grade, funcții, etc. Astea trec.

Rezolvați problema asta în câteva zile și o să mergeți cu pălăria ridicată. Dacă nu, încă un set de înjurături din partea oamenilor. Eu vreau să vă rog să rezolvați această problemă. Luați-o deocamdată ca pe o rugăminte.


Credeți că mai este cazul să-mi dați vreo explicație? Cred că singu ar trebui să-1 spuneți ”am înțeles ideea, până vineri este rezolvată pro

Dl Ilie Emanuel - Director S.C. Hale și Piețe Ploiești

Până vineri nu, domnul consilier. Nu poate fi rezolvată până vijfi^r o singură societate la nivel național, care deține distribuția...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu intrați în discuție. Ii dăm noi cuvântul să meargă la microfon dă

Dl Botez George Sorin

Bun, dar eu vă întreb, pentru că oamenii aia nu vroiau cameră frigorifică, nu era normal măcar, ca unul din administratorii dumneavoastră de la acele piețe, să vină să vă spună "șefii, mor oamenii ăia pe capete”. Haideți să dăm mecanic macaraua, să le facem măcar curent, dacă răcoare nu este.


Și dumneavoastră să veniți să spuneți "domnilor, doamnelor, pentru că vă țin în aceste chinuri să vă vindeți produsele, respectiv să cumpărați, uitați, astăzi, din partea Halelor, este totul gratuit. Compensați oamenii aceia cu ceva, pentru că ei plătesc serviciile domnul director. Și vă rog să mă credeți, facem altfel, mergem noi tot consiliul și stăm acolo de dimineața și până seara și vedem care moare primul. Și pe toată perioada asta, vă rog frumos, nu puneți mâna pe telecomanda aparatului de aer condiționat de la dumneavoastră din birou.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Muoltumim domnul consilier! Eu sunt ultimul.

Domnul consilier, îmi pare bine că ați ridicat această problemă, pot să spun și eu câteva lucruri. Vorbim de piețe volante, domnule consilier, și a picat tavanul la Piața Centrală. A picat jos. Acest director, eu v-am spus dumneavoastră, împreună cu presa că trebuie schimbat de mult.

Și domnul Primar a ajuns la concluzia aceasta și i-a cerut demisia. Vă promit eu că săptămâna viitoare nu-i mai cereți dânsului. In mod legal, săptămâna viitoare îl voi schimba din funcția de director de acolo, împreună cu dumneavoastră domnul consilier. Și nu are ce căuta un asemenea om să conducă o instituție la nivelul S.C. Hale si Piețe.

9                                                                                                                                                              9                                                                   9              9

Despre ce vorbim? Noi vorbim de piețe volante prin cartiere și la piața centrală pică tavanul? Nu știe unde este fierul vechi, 25 de tone de fier vechi care a rezultat în urma demolării pieței de la Malul Roșu. Știe presa. L-a cărat la Buzău. Luați procesul-verbal de la Curtea de Conturi și vedeți ce scrie acolo. Luați procesul-verbal semnat de comisia de consilieri locali care a verificat mentenanta de la S.C. Hale si Piețe, condusă de domnul Robert Vîscan, de la putere. Citiți raportul acela. Vă cruciți ce a făcut directorul ăsta acolo. Și-a permis pe semnătura lui și a dat Oborul unei firme dintr-o comună de prin Giurgiu. A găsit dânsul o firmă în comuna Joița la Giurgiu și l-a adus pe ăla și i-a dat Oborul să câștige bani. Asta a făcut domnul Emanuel. Și acum își permite să-i dea răspunsul onorabilului meu coleg, domnul Botez?

DI Ilie Emanuel - Director S.C. Hale și Piețe Ploiești

Pretind să vă dau răspunsul și dumneavoastră, domnul președinte.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog frumos, eu am vorbit frumos, nu aveți niciun drept. Dacă locală să vă invite afară. Când o să meritați, atunci vorbiți.

Dl Ilie Emanuel - Director S.C. Hale și Piețe Ploiești

Trebuie să aveți numai dumneavoastră un punct de vedere. Totd^âăn^i. Ă^Tav^t

patru ani de zile. Piața centrală nu este făcută datorită P.N.L.-ului care nirmi^?a^.Gbât împrumutul la bancă. Mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu


Domnul Primar, este posibil așa ceva și dumneavoastră nu spuneți nimic?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Aveți cuvântul dat de domnul președinte?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mai am și eu o întrebare. Suntem la ultima ședință din actualul mandat. în mandatul trecut, domnilor colegii de la P.S.D., ați avut în programul dumneavoastră pensia municipală, în care ați crezut foarte mult. Dacă ați crezut așa mult în această pensie municipală, de ce nu ați trecut-o în programul dumnevoastră electoral acum în 2016?

Dl Botez George Sorin

Domnule, acum, semeni vânt, culegi furtună. Pot să spun și eu, și nu se supără nimeni? Am cheltuit-o pe chestiile alea pe internet ca să propunem un spital municipal nou. Și au costat pozele foarte mult ca să le facem un colaj și să spunem că e proiect.

Haideți să ne oprim aici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Botez, vă promit eu dumneavoastră, că dacă noi vom câștiga Primăria Ploiești, peste patru ani de zile, vorbim de un spital care va fi făcut spital de urgență la Ploiești.

Dl Botez George Sorin

Mulțumesc!

Și eu vă spun, că noi toți, atunci, vom fi de spital.

Eu aș vrea foarte mult să fiu foarte bine înțeles. în activitatea unui manager există două modalități de a conduce. Dumneavoastră ați sesizat-o pe una, eu am sesizat-o pe cealaltă. Și părerea mea este că să conduci o firmă ca și Halele Centrale, nu este o chestiune la îndemâna unei singure persoane. Cred că este foarte important și ce echipă îți alegi. Pentru că, nu o să am niciodată pretenție din partea unui director general, a unui manager, să se ducă să verifice fiecare piață. Ce s-a întâmplat ieri, a fost o chestie probabil de excepție. Dar omul care era acolo, omul care stă în piață, trebuia să-l anunțe. Iar greșelile care se fac, nu se fac numai cele de maniera pe ca o pretindeți dumneavoastră, ci în activitatea de zi cu zi. Ori, să știți că omul, cetățeanul, este deranjat de această mică imperfecțiune. Faptul că nu are aer condiținat, faptul că sunt prea mari chiriile, faptul că, faptul că. Cred că aici trebuie muncit. Iar atunci când am ridicat această problemă, a fost din categoria a doua.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Botez, oamenii din piață, vreau să vă spun că plătesc utilitățile de două ori. O dată le plătesc în tariful de închiriere a tarabei și a doua oară le facturează utilități.


Verificați si o să vedeți.

3     3                               3

Dra Enache Cristina Ana-Maria

înțeleg din interpelarea domnului consilier George Botez, mandat, acum este prima dată când ați mers la piață să faceți c identificat problemele comercianților.

Dl Botez George Sorin

Dacă îmi permiteți. Acum m-a trimis prima dată după roșii. înainte fasole.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Problemele comercianților, nu sunt de ieri, de azi, de când ați fost dumneavoastră la cumpărături în piață. în patru ani de mandat și de administrație P.S.D. - A.L.D.E., puteați să luați măsuri în ceea ce privește managementul de la S.C. Hale și Piețe și nu numai. Acesta este un punct.

Al doilea punct, referitor la răspunsul dumneavoastră, pentru prelungirea termenelor de execuție a lucrărilor pe fonduri europene, dumneavoastră ne-ați prezentat să există posibilitatea prelungirii acestor termene, nu aveți un document care să ne spună clar, că proiectul ”x” sau ”y” are prelungire de finalizare a lucrărilor până la 1 septembrie.

■             Mulțumesc!

Dl Botez George Sorin

Domnișoara consilier, dumneavoastră mi-ați spus mie că nu am luat eu sau conducerea măsurile. Știți care este problema, aveți aceeași calitate ca și mine. Sunteți consilier al municipiului Ploiești. Nu cred că dumneavoastră în calitate de consilier al municipiului Ploiești, aveți mai puține drepturi decât am eu în calitate de consilier al municipiului Ploiești.

Și dacă luați dumneavoastră toată Legea 215 și o citiți și pe față, și pe spate, și pe muchie, și pe dos, aș vrea să vă întreb care este textul de lege, în baza căruia dumneavoastră pretindeți, acum, de față cu toată lumea, că noi, respectiv eu, George Botez, consilier municipal, nu am luat măsurile la Hale? Asta este unu.

Numărul doi, dumneavoastră de fapt ce doriți? Cred că ați citit Biblia. Era un Toma, a ajuns mare până la urmă. Se numea "necredinciosul”. înțeleg că după ”Toma necredinciosul”, apare ”P.N.L. necredinciosul” ca alt sfânt în devenire.

0          Am un document emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, care recomandă o

procedură. Procedură care este preluată din procedurile transmise de Comisia Europeană, care este dacă vreți executivul Uniunii Europene. Această procedură este în curs de implementare. Cum ați dori dumneavoastră, pe o logică elementară, ca atunci când o procedură este în curs de implementare, să fie finalizată? Dacă este finalizată și există un document de finalizare, sau este o procedură cu finalizare, nu mai există procedură. Cred că este o problemă de înțelegere.

Dar să ne întoarcem la ”Toma necredinciosul”. Până la urmă, a pus mâna și a văzut. Asa o să faceți si dumneavoastră.

3                                 3     3

Mulțumesc!Dra Enache Cristina Ana-Maria

In primul rând, aș vrea să subliniez faptul că, sunt consilier de u P.N.L., cel puțin de când sunt eu consilier, a cerut în nenumărat/ domnului director de la S.C. Hale si Piețe si nu numai. Executivul s-a trezit aCu^&§/cdai'a demisia, în condițiile în care, putea să-l demită. Exista în putereaOânsfflupfT ' terminat. în ceea ce privește...

Dl Botez George Sorin

Stați să vă răspund.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Eu nu v-am întrerupt. îmi cer scuze. în ceea ce privește declarația dumneavoastră cu ”Toma necredicniosul”, permiteți-mi să fiu necredincioasă, în condițiile în care, administrația P.S.D. - A.L.D.E. ne-a învățat cu gogoșile electorale și nu numai, în toată perioada asta. Repet, în patru ani de zile, puteați să luați măsuri în ceea ce privește directorii din subordinea executivului.Dl Botez George Sorin

Mulțumesc! Vreau să-i spun doar atât. Domnișoara este doar de un an și nu știe povestea de la început. Domnul Emanuel Ilie a fost propus de P.N.L. la Hale.

Dl Viceprimar cn atribuții de Primar

Vă rog frumos, haideți să nu întindem discuția așa.

Domnișoara consilier, vă rog frumos, aici de față cu toată lumea, învățați-mă pe mine, cum pot eu să-1 demit personal pe domnul Ilie? Legal?

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Dumneavoastră sunteți cei cu experiență. Găsiți modalitatea și asumați-vă.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Așa mi s-a spus și cu CORAL-ul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră, domnule viceprimar cu atribuții de primar, v-ați trimis consilieri la Hale și Piețe. Acei consilieri care reprezintă Adunarea Generală a Acționarilor, pot suspenda Consiliul de Administrație dacă nu duce la îndeplinire ceea ce le spuneți dumneavoastră. Așa că, la experiența dumneavoastră, nu cereți să vă dăm noi mură-n gură ce trebuie să faceți. Asta este o altă problemă.

Dl Ionescu Ionuț

Mulțumesc domnule Președinte!

9                                                         9

Nu îmi propusesem să intervin la acest punct de pe ordinea de zi, însă, domnule viceprimar cu atribuții de primar, îmi pare rău, dar dintre membrii Consiliului de Administrație de la Hale si Piețe, cunoașteți vreunul?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Dumneavoastră îi cunoașteți?

5       9

Dl Ionescu Ionuț

Eu v-am întrebat pe dumneavoastră dacă îi cunoașteți?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Eu îi cunosc pe toți, da.

Dl Ionescu Ionut


Și, dacă îi cunoașteți, ați avut vreo discuție referitor la Rapo cu ei? Ați avut?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Absolut.

Dl Ionescu Ionut

Și? Cred că până la urmă, acei domni din Consiliul de Administrai ^consilierii din A.G.A., ar fi putut să vă informeze cu privire la situațiile înregistrate acolo, și ați fi putut să luați măsuri în ceea ce privește managementul acelei societăți. Inlusiv, în privința numirii în consiliul de administrație a unor persoane care nu știu dacă au ce căuta pe acolo.

In al doilea rând, domnule Botez, domnul Emanuel Ilie, când a fost propus la Hale și Piețe, dacă ziceți că a fost propus de P.N.L., cam cine l-a propus din vechiul P.N.L.?

Dl Botez George Sorin

Mircea Roșea.

Dl Ionescu Ionut

Sunteți convins de afirmația dumneavoastră?

Dl Botez George Sorin

999,99%

Dl Ionescu Ionut

Eu îmi aduc aminte că l-ați propus dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A

Intr-adevăr, eu am avut o discuție cu Mircea Roșea vizavi de această numire, si mi-a spus că el l-a propus la insistențele domnului George Botez.

Dl Popa Constantin

Eu am o întrebare scurtă.

Astăzi ne-am întâlnit în ședință de consiliu local sau este o întâlnire a grupurilor politice?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sutem pe ordinea de zi la „întrebări și interpelări” fiecare consilier are voie să pună orice întrebare. Așa scrie Regulamentul domnul Popa.

Mergem mai departe.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2015 ale bugetului local, bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului creditelor interne - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Constantin Popa, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Geta Șerban și Marilena Stanciu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Studiind aceste conturi de execuție pe anul 2015, am constatat upCle^^^^^nte bugetare destul de mari. Vreo 3 milioane la Spitalul de Pediatrie și 1 ^ffij3îyE"Spifâ^l Municipal.                                               Uf


Și aș dori dacă se poate să-mi dea o explicație domnul directorde Ja^M®ulLd6 Padiatrie și de la Spitalul Municipal, de unde provin aceste excedente W'^e.h^Sai^b^


ele folosite, pentru că pe partea de sănătate știm foarte bine că sunt deficieîrf^și^&Hra


necesară cheltuirea acestor bani?

Dl Vișean Cătălin - manager Spitalul de Pediatrie

Bună ziua!

Nu știu la ce deficiențe vă referiți. Dacă ați putea fi mai explicit v-aș răspunde. în primul rând. Și în al doilea rând, vă spun că aceste excedente bugetare provin din contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Noi vindem niște servicii.

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Și la sfârșitul anului 2015 aveți niște bani pe care nu i-ați folosit. Chiar dacă au fost primiți de la Casa de Asigurări de Sănătate, într-adevăr.

Dl Vișean Cătălin - manager Spitalul de Pediatrie Da.

O         Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc!

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Daca nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian nu se află în sală.

- 22 voturi


Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești pe anul 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului "Toma Caragiu" Ploiești -inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?


- 22 voturiCine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre'Wivjp Municipiului Ploiești cu Județul Prahova în vederea realizării lucrărilor^ pietruire și reparații străzi din Cartierul Pictor Rosenthal și Cartierul Mitică Apostol” -Municipiul Ploiești” - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă sunt discuții?

Dl Popa Gheorghe

Aș dori să o întreb pe doamna Secretar dacă este legală această asociere cu Consiliul Județean pentru realizarea acestor lucrări, în condițiile în care, am înțeles că lucrările sunt deja executate?

Dna Albu Simona

Acest proiect de hotărâre a primit viză de legalitate. Din discuțiile cu colegii mei de la Direcția Tehnică, respectiv de la Direcția Economică, înțeleg că această sumă de bani era prevăzută în bugetul nostru pentru acest proiect, motiv pentru care lucrarea putea fi demarată, astfel încât, proiectul eu îl consider legal.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc!

9

Cred că nu ați înțeles bine întrebarea doamna Secretar. Deci lucrările sunt deja făcute. Mai are rost să votăm azi proiectul?

Dacă este legal sau nu?

Dna Albu Simona

Prin încheierea acestui contract de asociere o să recuperăm această sumă de bani pe care noi deja am cheltuit-o, de la Județul Prahova.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este legal sau nu?

Dna Albu Simona

Eu am menționat că proiectul are viza mea de legalitate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim frumos!

*

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian a revenit în sală.

*

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

5

Cu 20 de voturi ”pentru” și 3 „abțineri” ale consilierilor Teodorescu Iulian, Ionescu Ionuț și Șuga Nicolae proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pri^hB rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe < de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de corn Popa, Ionuț Ionescu, Sanda Dragulea, Radu Mateescu, Gheorghe Pop Marilena Stanciu.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Ionescu Ionuț

Mulțumesc domnul Președinte!

Aș dori să-1 întreb pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, dacă în această rectificare de buget a prins suma de bani suplimentară pentru T.C.E., dat fiind situația de acolo, revendicările sindicale, problema legată de trimestrialitate, care nu mai acoperă și care, practic este în acest moment o factură scadentă care a fost plătită doar parțial. O parte din oameni am înțeles că nu și-au luat salariile. Aș dori să știu dacă în această rectificare aveți vreo sumă de bani în plus pentru T.C.E. pentru trimestrul 2?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Astăzi, peste o oră sau cel târziu mâine vom semna contractul cu banca vizavi de credit și după aceea va urma o nouă ședință pentru a rectifica și a echilibra bugetele.

Dl Ionescu Ionuț

Astăzi, în fondul de rezervă al dumneavoastră, la dispoziția primarului, există vreo sumă de bani care nu vă trebuie zilele astea, până vineri, până sâmbătă, până când veți face dumneavoastră o ședință de consiliu?

S              5

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Fondul de rezervă este ”0” în momentul de față. Dacă aveam, dădeam cu mare plăcere. Pentru că nu dau de la mine, dăm de la noi.

Dl Ionescu Ionuț

Este trist să afli că sunt oameni care muncesc în fiecare zi, își fac treaba, care nu pot să beneficieze, după cum au spus, că nu s-au plătit C.A.S.-uri. Nu-și pot primi salariile, iar noi să spunem o să facem săptămâna asta. Asta spuneți de patru ani și încă nu s-a rezolvat problema. Sper să aveți o soluție. Eu unul, această rectificare, așa cum este ea astăzi, nu cred că o să o pot vota, atâta vreme cât încă o promisiune este încălcată.

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Acum, ca să fim cinstiți, și nu aș vrea să mai discutăm încă vreo două ore pe acest subiect, problema la T.C.E., fostul R.A.T.P., nu vine de un an, de doi, de cinci. Vine de zece ani din urmă, să știți, domnul Ionescu. Eu înțeleg grija și campania pe care o faceți acum, cu grija față de om. Cred că toată lumea muncește și tuturor ne este oarecum jenă când unii își iau salarii și alții nu. La dânșii s-a întâmplat o mică problemă din punct de vedere bancar. Este adevărat, nu trebuie să sufere. Se pare că le-am dat, să știți, domnul Ionescu.

Dna Băzăvan Larisa

Domnule președinte, o întrebare vreau să-i pun și eu domnului viceprimar cu atribuții de primar. Dacă poate să-mi răspundă cu ce bani se va realiza igienizarea școlilor și reparația lor pe perioada vacanței de vară? Dacă există fonduri?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Această întrebare trebuia să o puneți la începutul emisiunii, ca să 53 în timpul HCL-ului. Acea sumă există, dar după ce vom semna contrac^^deS

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, am rugămintea adresați-vă cuviincios consilierilor care vă pun întrebări, pentru că î^eegre-dumneavoastră și este și ultima ședință din acest mandat.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre?

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 13 voturi ”pentru” și 10 ”abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria și Șerban Geta proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea O cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2016 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de creștere Ploiești-Prahova” - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

3

Cu 22 de voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Ionescu Ionuț, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - inițiat de consilierii Constantin Popa, George Botez, Iulian Teodorescu, O Radu Mateescu, Gheorghe Sîrbu și Iulian Bolocan.”

Acest proiect de hotărâre privind aprobarea planului de investiții pentru Apa Nova, este a treia oară pe ordinea de zi. Intr-adevăr, cei de la Apa Nova au trecut în plan ceea ce am propus și noi în comitetul de coordonare, adică vreo 200 de branșamente sociale.

Problema este următoarea: să fim atenti si noi, si ceilalți consilieri noi care vor veni în consiliul local, să-i oblige pe cei de la Apa Nova, cât mai au contract de concesiune, când își fac planul de investiții pentru anul în curs, să mai lase investițiile în mașini, în utilaje și să mai facă extinderi de canalizare, pentru că sunt foarte multe străzi în Ploiești necanalizate, sunt străzi care nu au apă în Ploiești, cartiere întregi, etc.

Rugămintea este pentru cei de la Apa Nova, să mai lase investițiile în tehnica modernă de calculator, în utilaje și în mașini.

Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de


Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  5 vot

Cu 18 voturi "pentru” și 5 "abțineri” ale consilierilor Popa Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria și Socoleanu hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești (SIDU) și a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Polul de Creștere Ploiești (PMUD) -inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă sunt observații?

Dl Dumitru Cristian

Mulțumesc domnule președinte!

Mergând tot pe ideea preocupării mele pentru proiectele europene și nu pentru altceva, vreau să întreb, dacă noi aprobăm acum o listă de proiecte, care le propunem 0 pentru următorul mandat, ele pot fi modificate? Și dacă da, până la ce termen?

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Proiectele pe care le veți aproba prin această strategie și prin Planul de Mobilitate, ca și proiecte prioritare, ca și listă scurtă, se pot modifica oricând. Se face o nouă hotărâre de consiliu în funcție de o nouă prioritizare și o nouă voință politică pentru viitoarele proiecte care vor fi aplicate pe POR axă 4.

Strategia și Planul de Mobilitate sunt documente necesare pentru a putea aplica pe POR axă 4, axă 4 care încă nu s-a respins.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim foarte mult!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc!

Aș vrea să o întreb pe doamna Perpelea, dacă pe Planul de Mobilitate, nu am reușit să-1 citesc până la sfârșit pentru că este foarte stufos, dacă este prevăzută și partea de Q extindere a traseelor T.C.E. ca idee pentru acest proiect?

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Extindere în afara municipiului, către Zona Nord Metropolitană, zona rezidențială? Da, este prevăzut.

Dl Popa Gheorghe

Nu am reușit să-1 studiez până la sfârșit.

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Da, dar pentru aceasta, știți că trebuie instituită conform legii o autoritate de transport, un fel de A.D.I....

Dl Popa Gheorghe

Am înțeles. Deci tot pe varianta cu A.D.I.

Dna Perpelea Milena - Director Direcția Relații Internaționale

Da. Cu celelalte localități învecinate.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc!

Dna Perpelea Milena — Director Direcția Relații Internațion

Cu plăcere!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim!

J33Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

a

Menționăm că domnul consilier Mateescu Radu nu se află în sală.

A

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre pentru aprobarea inițierii procedurilor în vederea elaborării unui studiu privind îmbunătățirea și diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, aflate în rețeaua sanitară a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Larisa Băzăvan, Iulian Bolocan, Paulica Drăgușin, Cristian Dumitru, Cristina Ana-Maria Enache, Cristian Ionuț Ionescu, Gheorghe Popa, Gheorghe Simion Sîrbu, Geta Șerban și Nicolae Șuga.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

•k

Menționăm că domnul consilier Mateescu Radu a revenit în sală.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•kkk

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. -inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea

Domnilor, mi se pare absurd, în ultima ședință, hotărâm noi acum să băgăm un membru în consiliul de administrație de la S.G.U., când duminică se va alege un nou consiliu, un nou primar, care să-și facă ei treburile astea interne.

Nu vi se pare mai corect, să amânăm această procedură pentru săptămâna viitoare?

DI Botez George Sorin

Viitorul primar, viitorul consiliu, vor beneficia de faptul, că noL&lpem-^G^ăfetă procedură. Noi punem un om sau altul.                              ' '


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Există vreun termen anume? Este urgentă?

Dna Albu Simona

Nu există un termen, ideea este că Ordonanța de Urgență nr. 109/20rEprevede că, ca și componență, consiliul de administrație trebuie să aibă minim 5 membri. Altfel nu-și pot desfășura activitatea. Acum sunt 4 membri, având în vedere că avem o demisie. în sensul acesta, că nu sunt statutari și nu se pot întruni.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Și la Hale sunt tot patru.

Dna Albu Simona

Si la Hale și Piețe a fost, însă nu a fost validat nimeni. Procedura s-a desfășurat si acolo.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

Cu 11 voturi „pentru” și 12 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Pană George, Teodorescu Iulian, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria și Șerban Geta proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind mandatul reprezentantului municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Ca să înțeleagă consilierii, aici o împuternicim pe doamna Agapie, reprezentantul nostru în A.G.A. de la Veolia, să voteze cele trei situații.

Ii dăm mandat noi pentru a vota „pentru”, „abținere” sau „împotrivă”.

Are cineva vreo propunere?

Dl Botez George Sorin

Dacă îmi permiteți? Ca să votăm în cunoștință de cauză. Am înțeles că raportul administratorului care stă la baza întocmirii situațiilor financiare, unde se constată pentru prima dată o pierdere foarte mare, există o motivație a acestor pierderi, cauzată de faptul că nu s-a reușit ajustarea prețului în raport de prețul gazelor. Și atunci, în situația în care, noi am vota „pentru” aprobarea situațiilor, pentru că situațiile nu sunt contestabile, astea sunt, nu poți să spui că au fost inexact întocmite, există temerea ca acest vot „pentru” să nu fie interpretat în sensul că votăm că suntem de acord și cu raportul administratorului, care ar impune mai departe recunoașterea în mod clar a minusului din exercițiul financiar, ca având cauză neacceptarea de către noi a ajustării prețului.

Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că un vot pe zona „abținerii mai bun. Eu propun varianta „abținerii”.


Dna Albu Simona

Șă vedem dacă este nevoie să și modificăm proiectul, astfel înc|j Să-1'^ singură dată la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Sunt trei articole.

Dna Albu Simona

Propunerea este cu 3 voturi pe 3 alineate.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Să facem un amendament. Articolul 1 rămâne așa cum este. Articolul 2 va deveni propunerea consiliului este pentru „abținere”, articolul 2 devine 3, etc.

Dl Botez George Sorin

Și la 1 și la 2?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Pentru toate trei.

Dna Albu Simona

Q)           Atunci le completăm cu vot de „abținere” și supunem la vot în maniera aceasta tot

articolul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Prima dată supunem la vot propunerea domnului consilier Botez, să-i dăm împuternicire să se abțină.

Dna Albu Simona

La fiecare alineat în parte, lăsați vot de „abținere”.

Domnul Botez, în sensul acesta era amendamentul dumneavoastră?

Dl Botez George Sorin

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul domnului Botez:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

O

Cu 22 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Ionescu Ionuț, amendamentul a fost adoptat.

A

înainte de a supune la vot proiectul, domnul director, doriți să luați cuvântul?

Dl Dogaru Mihai - Director S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L.

Mulțumesc frumos domnul președinte!

Vroiam doar să fac o precizare, reprezentantul în A.G.A. nu semnează raportul administratorului. Doar situațiile care trebuie depuse la A.N.A.F. Astăzi este ultima zi în care trebuie depuse și aceasta era precizarea pe care doream să o fac.

Mulțumesc frumos!


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Reprezentantul nostru se va abține.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregimea lui:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 22 de voturi "pentru" și 1 "abținere” a domnului consilier Mat'eescuMSdu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

•A

Menționăm că domnul consilier Șuga Nicolae nu se află în sală.

a

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 22 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."

Constat că la punctele 19, 20, 21, 22 sunt organigrame.

Dumneavoastră veniți să ne propuneți nouă acum la ultima ședință organigrame, care aceste organigrame, primarul care va fi ales duminică și consiliul local, să și le facă dânșii.

5

Mai sunt alte propuneri?

Dl Popa Constantin

In primul rând, aceste organigrame, este bine de știut că fac parte din finalizarea proiectelor pe fonduri europene. Nu le aprobăm, avem o problemă în finalizarea acestor proiecte. Este foarte simplu.

La începutul ședinței, toți ne-am exprimat ideea și atașamentul pentru finalizarea proiectelor europene. Venim acum, la jumătatea ședinței și votăm ceva împotriva finalizării acestor proiecte. Asta a fost dorința sau necesitatea intervenției, ca să vedeți că aceste organigrame sunt necesare pentru finalizarea proiectelor.

Bineînțeles, că după o lună de zile, dacă vine o nouă echipă, poate să-și refacă organigramele după ce finalizează proiectele, dacă acele norme îi permit.

Mulțumesc!

Dl Ionescu lonut

Mulțumesc domnule președinte!


Domnul cosilier Popa a spus că a citit aceste proiecte. în primul râ nu pentru finalizarea lor, ci după finalizarea lor, pentru exploatare^ diferență.

Acum, suntem în situația în care, exploatarea lor se puteă fac® numărului de personal existent sau cu personal suplimentar.

Legea prevede posibilitatea de a avea personal suplimentar acestor investiții din fonduri europene. De aceea, această oportunitâ           a un

numeric suplimentar la nivelul primăriei municipiului Ploiești, este de luat în calcul.

Aș vrea să întreb Direcția economică, dacă are și sustenabilitate economică o astfel de angajare? Pentru că nu am văzut o estimare a costurilor foarte clară. Putem să facem în interiorul acelui numeric de personal. O parte din oamenii de la Hale și Piețe sau din alte părți, care nu raportează directorului că s-a stricat aerul condiționat, ar putea fi redirectionat.

Vrem personal suplimentar, nicio problemă, dar avem sustenabilitate economică? Asta vreau să știu, dacă avem și banii pentru treaba asta? Că pentru T.C.E. nu am găsit bani.

e vorba icăDl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești:

»                                                                                                                             9

Dna Albu Simona

Domnul Ionescu a pus o întrebare.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu are cine să răspundă.

Avem noi director economic? Dumneavoastră mai sunteți încă director economic?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da. încă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

îmi pare rău, dacă domnul consilier a pus o întrebare și nu doriți să răspundeți...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Am răspuns la comisie. Pentru aceste angajări, suplimentări, nu există prevedere bugetară.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă ați răspuns la comisie, azi în plenul consiliului nu puteți să răspundeți?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ba da. V-am răspuns acum.

Dl Ionescu Ionuț

Deci, nu avem prevedere bugetară, asta spuneți?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl Ionescu Ionuț

Deci noi votăm acum majorare de organigramă dar nu avem banii? Adică angajăm bugetari și nu avem prevedere bugetară?


DI Botez George Sorin

Deci, există sau nu există prevedere bugetară?

Domnul spune că le-a bugetat de la început, acum aflu de la economic că nu le-a bugetat. Doamna director, chiar ne duceți așa...

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Direcția Economică

Nu există prevedere bugetară.

Dl Botez George Sorin

Sunt două ipoteze.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Menționăm că domnul consilier Teodorescu Iulian a părăsit sala.

Am înțeles. Deci nu există prevedere bugetară.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu există prevedere bugetară.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu am încredere în răspunsul doamnei director economic. Vă rog să treceți în procesul-verbal.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

In acest moment nu există prevedere bugetară. Decât după rectificare, după aprobare credit, după rectificare listă de investiții credit, listă de investiții buget local, rectificare buget local. In acest moment nu există prevedere bugetară.

Dl Botez George Sorin

Dar dacă nu întrebam, ce făceam?

Dna Albu Simona

Aveam o problemă.

Dl Botez George Sorin

Dacă tot veniți aici, veniți și spuneți. Nu ne puneți pe noi să vă scoatem vorba din gură pentru asta. Este penibil ce se întâmplă.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu este penibil. La comisia de buget s-a dorit să fie trecute aceste proiecte pe ordinea de zi, cu toate că nu există prevedere bugetară. S-au făcut și niște amendamente, domnul Popa.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot propunerea de prorogare a proiectului de hotărâre de la punctul 19:

Dl Ionescu Ionuț

Domnul președinte, nu ne putem juca cu administrarea acestor investiții. Avem niște obligații. De aceea, vă propun o pauză de consultări, să vedem ce soluții avem, poate găsim un articol în hotărâre care să ne acopere, astfel încât aspecte. Pentru că, până una alta ați recepționat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul lonescu, dacă nu avem prevedere bugetară...

Dl Ionescu Ionut

De asta propun o pauză de consultări.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Doamna Angelescu, vă rog să ne lămuriți!


Dna Angelescu Ana - Șef Serviciu Resurse Umane, Organizare și Administrativ

Când s-a făcut propunerea de buget la A.S.S.C., eu știu sigur că am vorbit cu domnul Dan Dinu și a spus că a prevăzut bani pentru aceste posturi.

Noi primărie, referitor la Parcul Municipal și Centrul de Excelență, am prevăzut în buget 13 mii de lei. Avem foarte multe posturi vacante, și ca urmare, considerăm că aceste posturi înființate sunt ca o condiție necesară pentru implementarea proiectelor. Ca urmare, nu o să mai angajăm în primărie. O să ne încadrăm în cheltuielile care le avem aprobate în buget, cei 13 mii de lei. Singura problemă, care este oarecum o problemă, este la Hipodrom. Din câte știu eu. Din ce am vorbit cu doamna Stanciu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar dumneavoastră nu ați auzit că domnul primar, aici de față cu noi, ne-a spus că în câteva zile semnează contractul cu creditul și atunci se poate face o rectificare și doamna director poate aloca sumele necesare pentru aceste organigrame să nu mai fie probleme?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La comisia de buget așa s-a propus. Se aprobă și în momentul în care avem sursa se procedează la angajare.

La comisia de buget am discutat acest lucru și s-a propus un amendament, să fie aprobate organigramele și angajarea și anagajarea de cheltuieli să se facă în momentul în care există prevedere bugetară. Am discutat în trei rânduri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propun o pauză de consultări de 5 minute:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

In unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

*

PAUZĂ

&

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mergem mai departe. Menționăm că domnii consilieri Teodorescu Iulian și Mateescu Radu nu sunt prezenți în sală.

Suntem la proiectul nr. 19.


Doamna director economic, sunt foarte, foarte supărat pe dumneavpa^tB^j că la începutul ședinței, trebuia să veniți în plen să ne spuneți "domni lor^Snsrlîeri^si proiecte care nu au semnătura mea”. Sau așteptați să ne faceți și nouă plângerej^^OLÂ...

Că prima dată când ne cheamă la D.N.A. ne întreabă, ”dumnea^oas^r^^nmȘl j consilier, vă redau textual ce ne-a întrebat, ați văzut că doamna Crăciunoțtfjiu ă șâiinqf^ Și i-am spus, nu am văzut, domnule. Nu m-a informat.

De aceea, sunt foarte atent acum.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Vă repet, că nu am făcut nicio plângere penală la D.N.A. Am spus-o în presă, am fost acuzată doi ani de zile pe acest subiect. Eu nu am făcut nicio plângere penală și Bădescu a ajuns unde a ajuns, datorită faptului nu neapărat că a făcut acele plăți. Știți bine.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ce m-a întrebat pe mine, "domnul consilier, ați văzut că doamna Crăciunoiu..

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da, eu pe raportul de specialitate nu am avut viză.

Dl Botez George Sorin

Domnișoara director economic, dumneavoastră văd că ați devenit între timp și procuror și judecător.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu, dar eu spun ce am făcut.

Dl Botez George Sorin

Dumneavoastră știți de ce cineva, nu contează cine, a ajuns unde spuneți și văd că aveți și motivație. Vă felicit! Organele de anchetă și magistrații încă nu au reușit să facă lumină. Dumneavoastră văd că faceți lumină în acele probleme. Dar, de ce nu faceți lumină în problemele care sunt în pătrățica dumneavoastră, stimată domnișoară director economic?

Eu vă solicit în numele meu, și cred că sunt în asentimentul tuturor colegilor, dacă aceste proiecte sunt pe ordinea de zi, să le contrasemnați acum, în fața consiliului, ca să putem să trecem la vot.

Liniștea văd că domnește.

9                                                        5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu domnește liniștea. Aceste proiecte de hotărâri, în timpul ședinței comisiei de buget, au fost aduse că sunt urgente, că se pot aproba și fără prevedere bugetară. Pentru că asta este urgența, să aprobăm organigrama, după aceea vine prevederea bugetară.

Dl Botez George Sorin

Suntem cumva de Spitalul Voila?

Ajung la Eminescu ”ca punând mâna pe ei, Să-i împărți în două cete:,,

Noi ce suntem aici, nebunii sau hoții?

Lămuriți-ne și pe noi, pentru că văd că dacă votăm fără semnătura dumneavoastră suntem hoți, dacă nu votăm suntem nebuni. Dar chiar asta eu o consider o bătaie de joc. O bătaie de joc care se prelungește, și se prelungește, și se prelungește. Nu a fost administrație de la Dumnezeu la Ploiești, cu care dumneavoastră să nu aveți discuții si

»                                                                                9    7                                                                                                  9                    9       9


râcă. Dar nu ne puneți nouă în cârcă niște treburi de care nu avem nici știj^ț^^ vrem să călcăm greșit.

întrebare, le contrasemnați sau nu? Se răspunde cu ”da” sau "nu Mulțumesc!

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu le contrasemnez până nu verific dacă există prevedere bugetara^^

Dl Botez George Sorin

Propunere de prorogare pe toate aceste proiecte domnul președinte.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Și ce presupune aceste suplimentări....

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Doamna director, trebuie să înțelegeți un singur lucru. Comisia de buget dă aviz facultativ. Consiliul local este cel care hotărăște. Noi în plen, aici. Nu ne-ați informat la începutul ședinței. Are dreptate domnul consilier Botez. Vă bateți joc de noi.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică


Nu-mi bat joc deloc. Eu trebuie să verific, există prevedere, nu există.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier Botez a făcut o propunere.

Supunem la vot propunerea de prorogare a proiectului nr. 19 "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."

Supunem la vot propunerea de prorogare a domnului consilier Botez George Sorin: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost prorogat.

A A A

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi aferent anului 2016 de Instituția Prefectului - Județul Prahova - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."

Dna Albu Simona


La acest proiect este vorba doar de o realiniere, urmare a numărului^®-transmis de Prefectură.

Dna Gâdiuță Cristina - Director Serviciului Public Local/GomuhtorNfe


Evidenta Persoanelor Mi se taie un post. Dna Albu Simona


<4 Ol'^ o Este vorba de un post mai puțin. Nu se pune problema de angajare.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de posturi, organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca urmare a comunicării numărului maxim de posturi de Instituția Prefectului - Județul Prahova - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Supunem la vot propunerea de prorogare a domnului consilier Botez George Sorin: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost prorogat.

■ft'fr-A

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2015 privind aprobarea închirierii/arendării unor bunuri imobile aflate pe domeniul public/privat al Municipiului Ploiești și transmise în concesiunea/administrarea Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești SRL - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Dumitru Cristian și Bolocan Iulian proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a a a

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Ionuț Ionescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 21 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost ad(

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hi de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan,

Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Ionut Ionescu."

»

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 276, 1044 și 1243 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8, str. Nicolae Simache nr. 4B și str. I.L. Caragiale nr. 20) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Radu Mateescu și Gheorghe Popa."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, îmi cer scuze că intervin, aș vrea să liniștesc toți membrii consiliului, am confirmarea că la acest moment toți angajații T.C.E. și-au primit salariile la zi. Este directorul economic aici, poate să confirme.

A AA

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim conducerii T.C.E.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 4456/20.06.2014 încheiat între Municipiul Ploiești și doamna Curcudel Doina - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru si Robert Vîscan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind/încheij unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești si Asociația pentru DeWăltare Europeană și Reconstrucție pentru folosința spațiului cu altă destinațiesdecât‘<ac'eea ,de locuință situat în Ploiești, str. Italiană nr. 24 - inițiat de consilierii Cbiri'st^ntiildȘd^ Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa, Constantin Gabriel Minea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                     ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul România Unită pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, str. Democrației nr. 33 - inițiat de consilierii Constantin Popa, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Constantin Gabriel Minea.”

Domnul Petrache, cine a făcut cerere?

Dl Petrache Florin - Director Direcția de Gestiune Patrimoniu

Se numește Popină Octavian.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                .       ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Radu Mateescu și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache” ~ inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Radu Mateescu și Gheorghe Popa.”

Dacă sunt observații?

Dl Ionescu Jonut


A.

întreb. Există o hotărâre a instanței care să oblige municipiul g dezmembrarea, adică ruperea curții școlii în două, ca să facem acces privată? Există o hotărâre a instanței în sensul acesta?

Dl Petrache Florin - Director Direcția de Gestiune Patrim

Da există.

Dl Ionescu Ionuț

Care ne obligă să dezmembrăm? Spune așa instanța în dispozitiul ei „obligă municipiul Ploiești să dezmembreze”?

Dl Petrache Florin - Director Direcția de Gestiune Patrimoniu

După cum v-am spus și la operativă, există o variantă unică de dezmembrare.

Dl Cosma Marcian

Domnul Ionescu, aveți un coleg aici cu noi. Intrebați-1 și pe dânsul, că a văzut decizia instanței.

9

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Ionescu a pus o întrebare. Să i se dea răspunsul.

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 16 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 16 voturi „pentru” și 5 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Ionescu Ionuț, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica și Băzăvan Larisa proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

•kifit

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a terenului în suprafață de 3,77 mp, aferent balconului situat in Ploiești, str. Crișan 24A, bloc 135C, scara B, ap. 11, parter - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Li viu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Radu Mateescu și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       -21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de constituire a dreptului de uz, servitute și acces la utilitățile publice asupra unui imobil (teren) ~ inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Li viu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Radu Mateescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A.

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adc

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de


Planului Urbanistic Zonal „Ridicare restricții de construire si din zona instituții și servicii exclusiv în domeniul agrementului, în zona de instituții și servicii și zona mixtă instituții și servicii și spații verzi, agrement și sport” str. Ștrandului, nr. 61 A, Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu și Iulian Bolocan.”

Acest proiect de hotărâre, domnul consilier Botez George propune să fie prorogat. Cine este pentru prorogare? - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la primul punct introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Aici cum este, avem bani, n-avem bani?

DI Botez George Sorin

Sunt promovări aici.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Al

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la cel de-al doilea proiect suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinței atribuite unui chiriaș cu o altă locuință vacantă din aceeași categorie - inițiat de consilierii Cosma Marcian, Marilena Stanciu, Teodorescu Iulian Liviu și Robert Vîscan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

/\ s

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință de necesitate unui imobil, proprietatea


municipiului Ploiești și repartizarea acestuia - inițiat de consilierii Cristina Ana Maria Enache, Paulica Drăgusin și Sanda Dragulea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la următorul proiect suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Ploiești cu județul Prahova, comuna Paulesti si comuna Blejoi în vederea realizării in comun a proiectului de interes public județean “Sistematizare nod de comunicații rutiere între DN1 - DN72 - DJ156 - Acces municipiul Ploiești și zona Parcurilor Industriale” - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 18 voturi "pentru” și 3 "abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica și Popa Gheorghe proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la ultimul proiect introdus suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2015 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.


Stimați colegi, la punctul "Diverse”, executivul primăriei oferă pentru acest mandat, fiecărui consilier, plachete cu stema municipiului Ploiești.

■fc

Dna Albu Simona

Dacă îmi permiteți vă rog să fac o rectificare, proiectul 31 care a avut 16 voturi "pentru" a fost adoptat pentru că 2/3 înseamnă 16 voturi. Suntem în funcție 24 de consilieri.

*

S-a procedat la înmânarea plachetelor, fiecărui consilier în parte. **$


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă d continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrsteaț-.}^ întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria