Proces verbal din 29.11.2016

Proces verbal din 29 noiembrie 2016

românia


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 noiembrie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției primarului municipiului Ploiești, Adrian-Florin Dobre nr. 32595/25.11.2016.

A

La ședință au participat un număr de 26 de consilieri din 27 în funcție, lipsind domnul consilier Ștefan Dănescu.

A* A

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian-Florin Dobre       - Primar

Doamna Georgiana Popa           - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Niculae Botez .

a a w

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

A

începem lucrările ședinței. Suntem prezenți un număr de 26 de consilieri dintr-un total de 27. Lipsește domnul consilier Dănescu Ștefan. 26 înseamnă cvorum, drept pentru care deschidem lucrările. începem cu Imnul de stat.

*

Ordinea de zi cuprinde 41 de puncte la care avem un număr de 6 proiecte suplimentare pe ordinea de zi. De pe ordinea de zi am înțeles că se retrage proiectul nr. 33.

Supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectelor suplimentare:

„Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative”.

Cine este pentru includerea acestui punct pe ordinea de zi? - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?                                       -

25 de voturi pentru, domnul Palas nu se află în sală. Suntem 25 de^consilieriv /\

*                                                              ’            ’>■■■■■: ,'>.G             V.

„Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartii^htare interioară’’ în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiulur-Pfoîești” și transmiterea acestora în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

Cine este pentru?        - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

25 de voturi pentru, inclus pe ordinea de zi.

„Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești”.

3

Cine este pentru?        - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

„Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 4IA”.

Cine este pentru?        - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru.

*

„Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană” Ploiești”.

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

22 de voturi pentru și 3 abțineri, ale consilierilor Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu și Florin Neagu.

*

A intrat în sală si domnul consilier Palas.

„Proiect de hotărâre privind transmiterea în comodat, ci^tftlu;.gratuit\ ții durata existenței investiției, a postului de transformare aferent o$igctivulur;WejBî|vestitii „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de a'cces și’arețelegjedilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întrepliniatori”J^Gatre FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA”.

Cine este pentru?        - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Supunem la vot ordinea de zi așa cum este ea la acest moment:

Cine este pentru?        - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 26 de voturi "pentru”, ordinea de zi a fost aprobată.

în afară de ordinea de zi, avem un număr de 4 cereri pentru înscrierea la cuvânt și este vorba de doamna Tamara Costache, domnul Toma Milițescu, domnul Femando Scoruș și din partea Alianței Prahova - Orizont 2030 domnul Adrian Moroianu.

Supun la vot ca distinșii cetățeni să poată lua cuvântul în cadrul consiliului;

Cine este pentru?        - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

Pentru a nu aștepta până la sfârșitul ședinței, ținând cont de faptul că, din ce am fost informat, sunt discuții care urmează să fie dezbătute, as vrea să fiți de acord ca luările de cuvânt să fie anticipat, să le dăm acum cuvântul:

Cine este pentru?        - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi pentru.

O să-i invit în ordinea înscrierilor la microfon, cu specificația că timpul alocat fiecăruia este de 3 minute.

Dna Tamara Costache

Bună ziua! Bine v-am găsit!

A venit timpul ca iubitorii înotului să fie tratați cu respectul cuv^t^jrșstș normal ca noi, cei care activăm la secția de înot a CSM să fim umiliți și b^^pofiți.. ^ fîiispun vorbe fără să am acoperire. In calitate de cetățean de onoare a acesiuî/^^ c(a^pion mondial la natatie cu un record mondial la 5 Om liber ce este încă nedâborăfiînrRbnîafia de 30 de ani, cred că am dreptul și obligația de a cere conducătorilor acdsîp^oraș-sa-''5x!®tratați cu respect și considerație și mai ales să fim lăsați să ne desfășurăm acmâtațga^în' condiții decente fără a fi puși în pericol, atât noi cât și copiii care practică înotul ca sport de performanță.

Am tot așteptat din luna aprilie să fim plătiți, iar de atunci facem muncă voluntară și ne trimiteți în instanță ca să ne recuperăm drepturile. Greșeala e la dumneavoastră, iar noi trebuie să trăim cu aer până instanța se va pronunța și apoi ce va urma?

Vă mândriți cu rezultatele și cu munca sportivilor dar nu faceți nimic pentru a contribui la aceste rezultate. Antrenorii nu pot fi voluntari, iar copii nu pot face performanță fără a avea condiții atât la sala de antrenament, ca dotări, dar și din punct de vedere al alimentației. Sportivii au nevoie de alimente, de vitamine pentru a face față antrenamentelor prelungite. Dumneavoastră știți că înotătorii noștri, de la 10-12 ani fac 2 antrenamente în fiecare zi - dimineața la 5.30 - 6 și după amiaza la 17? între timp, merg la școală, își fac lecțiile și, dacă mai au timp se joacă. Sunt copii valoroși de care dumneavoastră, din indiferență, vă bateți joc.

Vorbiți de sport de masă, fără să aveți idee ce înseamnă sportul de masă. Nu toți vor ajunge campioni mondiali, europeni sau naționali și da, toți pornesc de la sportul de masă. De la 1 antrenament pe săptămână, dacă au talent, vor ajunge la 2 antrenamente pe zi, 7 zile pe săptămână pentru ca dumneavoastră să vă puteți mândri cu ei atunci când reprezintă Ploieștiul sau România atunci când ajung campioni. Un club sportiv nu poate face doar sport de masă, fără să se gândească ce se întâmplă cu copiii legitimați atunci când ajung la majorat și sunt liberi să plece la alte cluburi. Muncim cu ei până la 18 ani, și când suntem pregătiți să culegem roadele muncii lor ce facem? îi lăsăm să plece ca să se bucure alții de roadele, munca noastră? Un club care se respectă crește copiii în viitori sportivi de performanță care le pot aduce renume, și pentru că tot ne învârtim în jurul cozii, sponsorizări, contracte de publicitate, drepturi de difuzare TV, etc.

Dar, pentru toate astea e nevoie de cineva luminat să se îngrijească de soarta sportivilor și să nu fie schimbat în funcție de culoarea politică.

Și, chiar dacă ați rezolva partea aceasta, tot suntem în impas. Nu avem baze sportive unde să ne antrenăm copiii în condiții optime. închideți bazinul pe data de 14 decembrie. Vrem să știm pe ce perioadă baza o să fie închisă. Noi vrem ca baza să fie reparată într-un timp acceptabil pentru a ne putea desfășura activitatea în continuare, până la darea în folosință a noului bazin. Cum spuneți că vreți să construim. Ați construit un parc municipal


La Târgoviște? Abia s-a inaugurat un bazin la standarde internaționale.^LaBrașoy-^Bacăif

Și, pentru că anul 2016 este un an electoral, să vă spun că, zilnic,Tâ^bazin ajung în jur de 600 de alegători? La aceștia adăugați și familie și prietenii, cunoștințele... Un bazin de înot este un obiectiv de interes public major pentru recreere, inițiere înot și pentru sport de performanță. Dacă performanța pare să nu vă intereseze, pe noi ne interesează. Pe noi ca antrenori și pe părinții copiilor care vin zilnic la bazin atât la secția de natație a CSM, dar și la clasele cu profil de înot de la școlile din oraș.

Că este practicat la nivel de performanță sau la nivel de masă ca hobby, înotul este recomandat întotdeauna de medici ca sportul cel mai potrivit în dezvoltarea copiilor. Sunt adulți care practică înotul ca terapie în diferite afecțiuni. Nu ne condamnați pe noi, cei care iubim înotul, pentru că dumneavoastră nu aveți înclinații pentru acest sport.

Nu vreau să intru în polemică cu dumneavoastră pentru că sunt favorizate unele sporturi în detrimentul altora dar cred că și noi, cei care nu practicăm fotbalul, avem dreptul să facem sport în condiții decente. Copiii Ploieștiului au nevoie de un bazin de înot care să nu le cadă în cap sau să se dărâme la cel mai mic cutremur. Ați făcut un hipodrom pe care nu aleargă nimeni, dar nu avem condiții pentru cei peste 1000 de copii care fac natație în municipiul Ploiești. Nu ne putem permite să mergem să facem antrenamente la Câmpina sau București sau Târgoviște. Pe termen lung, costurile sunt foarte mari, atât financiare cât și umane. Copiii nu pot face față unui asemenea program de lucru, ca să nu mai vorbim că, și mai mulți vin la bazin cu bunicii.

De aceea, în acest memoriu, doresc să vă rog, alături de părinții copiilor care practică înotul la bazinul Vega, să faceți toate demersurile pentru construirea unui bazin de înot la standarde internaționale. Dacă aveți nevoie de competențele mele, vă stau la dispoziție dar nu ne tratați ca și cum am fi cantitate neglijabilă. Contăm și avem valoare. Trebuie să vă întoarceți fața către copiii acestui oraș, să nu-i mai tratați cu indiferență și vorbe goale.

Vă rog să ne tratați cu respect și onoare. Diploma de cetățean de onoare nu are nicio valoare dacă nu suntem tratati cu respectul cuvenit. Prefer să construiti bazinul de înot si să renunț la diploma de cetățean de onoare dacă ar constitui pentru dumneavoastră o monedă de schimb.

Tamara Costache, Campioană Mondială la 50 m Liber, deținătoare a 4 Recorduri Mondiale, Campioană Europeană 50 m Liber, Campioană Europeană 100 m Liber,

deținătoare a peste 200 de medalii naționale si internaționale, încă Cetățean de Onoare aJ Municipiului Ploiești.                                                     ZJV

Vă mulțumesc!

Di George Sorin Botez

■vi

Mulțumim! Domnul Milițescu.

Dl Toma Milițescu:<x

Stimate doamne și stimați domni consilieri, mulțumesc pentru âceastăonoare, să vorbesc în fața dumneavoastră. O să fiu mai rapid.

Până când veți inaugura un nou bazin de înot, lăsați acest bazin să funcționeze pentru copiii acestui județ. Decizia de a închide acest bazin este eronată indiferent de motivele reale sau nu care ar genera acest lucru.

Bazinul nou necesită amplasament, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, finanțare, termene asumate. Momentan există doar promisiuni în această direcție.

Mă recomand și eu: sunt antrenor emerit, am din partea Președintelui României -Steaua României grad III și funcționez la acest bazin de 40 și ceva de ani.

Am o rugăminte pentru dumneavoastră ca părinți, ca bunici, ca ce sunteți, din partea părinților care susțin această activitate, să lăsați bazinul să funcționeze și să-i faceți remedierile care trebuie pentru ca să mai funcționăm până va demara sau se va termina construcția noului bazin.

Eu vă mulțumesc pentru atenție și sper să vibreze în dumneavoastră ceea ce v-am spus acum.

Vă mulțumesc încă o dată si vă doresc o zi excelentă în continuare.

Di George Sorin Botez

Mulțumesc domnul Milițescu. Domnul Femando Scoruș, vă rog.

Di Fernando Scoruș

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri.

Văd mari sportivi care se vaită că nu puteți să-i ajutați și știu și de ce, că nu sunt bani. Dar, dacă printr-o decizie a unei Curți de Apel, definitivă și irevocabilă, nr. 358 din 2016,28.04, doamna Dolniceanu a pierdut 120 de mii de RON plus cheltuielile de judecată și reangajarea unui salariat, când se vor recupera banii ăștia, stimați sportivi? Așa mi se pare normal. Din 28.04, suntem în luna a 1 l-a, nu s-a luat nicio măsură, nici de recuperare, nici de destituire a acestei doamne. Mai aveți 2 procese pe rol, penale, tot de la această persoană. Credeți că le va pierde? Nu are cum să le piardă.

Ce faceți domnilor liberali? Este omul dumneavoastră, este pupila primarului.

Aici l-aș ruga pe domnul Palaș, contrar animozităților dintre mine și dânsul, să-și spună problema ca șef al comisiei de buget finanțe. Dacă am recupera acești 120 de mii de ron de la „coana Dolniceanu”, i-am putea da la sportivi? Să aibă și ei ce să mănânce, că

doamna Dolniceanu și-a luat suta de milioane pe lună salariu. Dânsa a plecat cu salariile acasă în perioada asta. Dânșii, uitați-vă, mor de foame. Nu se întreabă nimeni^nimeni dintre dumneavoastră nu s-a întrebat: au copii, dar ce mănâncă, nu cu mănâncă? Strictul necesar, baza piramidei.                                     m

^și^Jătesc?facturile, ce


Cine trebuie să ia aceste măsuri? Văd că primarul nu vine la jședințe, nu^-f interesează. Dumneavoastră, domnilor liberali, care o susțineți, nu vă interesează.. Ceilalți spun că nu au cum, ce faceți?                                                      S

Domnul Palaș, doriți să-mi răspundeți?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu este procedural să răspund. Dacă-mi permite consiliul, da, chiar dacă nu este corect să răspund unui cetățean care-și permite să intre în biroul unui director angajat al municipiului Ploiești și s-o amenințe cu bătaia.

Dl Fernando Scoruș

Nu, am amenințat-o c-o bag la pușcărie.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona - Serviciul Public Finanța Locale

Și cu bătaia.

Dl Fernando Scoruș

Am amenințat-o c-o bag la pușcărie. Am dat declarație și la DNA și la Parchet și o s-o bag, și pe lângă ea va intra și primarul.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, vă rog să-i tăiați microfonul.

Dl George Sorin Botez

Domnul Scoruș, mai aveți ceva?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă rog să-i tăiați microfonul domnului Scoruș. Vă rog cu insistență.

Dl Fernando Scoruș

La comisia 2, de patrimoniu, cei din comisie știu toți consilierii, au chemat pe cineva de la Finanțe Publice. Au venit două doamne care au spus că imobilul meu este demolat din 1999, că apare acolo o hârtie, la doamna Dolniceanu, nu știu cum. Vă rog să citiți dumneavoastră această...

Dl George Sorin Botez

Mi-ați arătat-o și nu...

DI Fernando Scoruș

De la domnul Horia Toma, care este tot liberal, din 27 octombrie 1999, îmi refuză demolarea. Este adevărat, la vremea respectivă, îmi refuză demolarea.

DI George Sorin Botez

Bun. Haideți să nu discutăm cine este liberal pentru că toți de aici de la masă, au trecut, măcar 5 minute pe la PNL vreodată.


Dl Fernando Scoruș

Dacă la 27 octombrie 1999, semnat de domnul Horia Toma î alăturat documentația....

Dl George Sorin Botez

---------. —°VA

Bun, dați-mi voie să concluzionez. Bănuiesc că există o inadvertenmîhtre-simatia de fapt a proprietății dumneavoastră și cea care este înscrisă în rolul fiscal. Drept pentru care o să solicit compartimentului de specialitate să rezolve această problemă și să informeze membrii consiliului, o informare care să ne spună cum a fost posibil așa ceva și care sunt modalitățile de rezolvare urgentă.

Dl Fernando Scoruș


Problema cu cei 120 de mii de RON pentru că oamenii ăștia...

Dl George Sorin Botez

Asta este o altă chestiune.

Domnul Sîrbu, vă rog.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, voiam să-i dau un răspuns domnului Scoruș înainte de a pleca. Domnul Scoruș, ați folosit aici, în sală, că o susțin liberalii pe doamna director. Vă informez că eu, ca liberal, n-o susțin pe doamna Dolniceanu. Dânsa a fost susținută de alt partid. Suntem în campanie electorală...

Dl Fernando Scoruș

Eu nu fac campanie electorală.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu faceți, trebuia să nu pronunțați cuvântul PNL pentru că noi n-o susținem. Domnul Scoruș, atât am vrut să vă spun: n-o susținem noi.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim, domnul Scoruș!

Domnul Moroianu din partea Alianței „Orizont 2030”. O problemă în legătură cu taxele și impozitele. Vă rog, domnul Moroianu.

Dl Tudor Moroianu

Sărut-mâna, bună ziua, stimate doamne consilieri, stimați domni consilieri, stimați domni viceprimari, stimate domnule președinte de ședință, stimați invitați.

Vreau să vă aduc la cunoștință că, în luna septembrie, Prahova prezintă o noutate le nivel național. Am reușit să coagulăm societatea civilă în jurul unei Alianțe Prahova Orizont 2030 în care avem reprezentativitate cele 6 organizații patronale care au recunoaștere la nivel național. Sunt de asemenea 5 asociații profesionale și 2 asociați nonguvemamentale, printre care și Asociația Proprietarilor din Ploiești.

Noi vă deschidem larg dorința noastră de colaborare și vă promitem că vom fi foarte activi în mandatul acesta al dumneavoastră și sperăm să existe numai colaborare și să aven multe teme împreună pe care să le putem rezolva.

Din start, avem o surpriză neplăcută - prevederile Legii 52/200^-j^fv>uîd^ănșparenț8 decizională în administrația publică nu este respectată în Primăria Ploiești. GauzeleXputen. să le determinăm împreună însă astăzi, noi putem anula toate proiectele dehotăf ari și aș ruga ca pe viitor, în special angajații Primăriei să studieze foarte țm^rfeyeierij^acestei legi, fiindcă noi, începând de la următoarea ședință, o să urmărim^fqarie^ăCțModul în jț 'j care se elaborează proiectele de hotărâri și se votează în consiliul local.

Suntem neplăcut surprinși. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri, trebuia să aveți la mapă acum, două adrese ale Alianței Prahova 2030 care, printr-un sondaj, nu există la mape. Deci, este o deficiență gravă a personalului care organizează aceste ședințe.

Noi am propus, fiindcă în campanie electorală, cele 4 grupuri politice care au reprezentativitate în consiliul local au promis că vor reuși să introducă hotărâri de consiliu local care să asigure o predictibilitate pentru mediul de faceri și pentru cetățenii municipiului Ploiești și tema principală ar fi să se reducă sarcina fiscală. Noi am venit cu o serie de propuneri și cu dorința de a gândi împreună un program pe 4 ani de zile, în care, în fiecare an să scădem gradual impozitele și taxele locale în așa fel încât, peste 3, 4 ani de zile Ploieștiul să devină printre cele mai atractive municipii pentru investitorii români și străini.

Avem de recuperat și un deficit de imagine din ultimii ani și sperăm, din această colaborare, acest deficit de imagine să fie depășit.

Am făcut o serie de recomandări, am solicitat dezbaterea publică, dezbaterea publică a avut loc, acolo ne-am spus punctul de vedere. Erau câteva teme, 7 teme legate de impozitul pe clădiri, pe terenuri, pe mijloacele auto și, de asemenea, o temă specială pentru distribuția de presă. Eu sunt și președintele patronatului difuzorilor de presă din România, avem și la Ministerul de Finanțe câteva propuneri care au fost luate în discuție pentru modificări la Codul fiscal.

Vă rugăm să vă aplecați cu toată competența de care puteți da dovadă în aceste zile, ca să regândiți o taxare mai mică a firmelor care distribuie presă în municipiul Ploiești. Și în alte orașe ale României, în alte municipii, am reușit să solicităm și s-a votat o astfel de hotărâre fiindcă toate firmele de distribuție presă din municipiul Ploiești sunt pe pierdere de ani de zile începând cu Editura Prahova, Calliope. Activitatea Calliope este de 26 de ani, este cea mai veche firmă din România.

Dacă doriți în continuare să aveți această activitate în Ploiești, trebuie să vă gândiți că nu se pierde mult la consiliul local prin reducerea unor taxe, ^^^feĂjgă^e partea cealaltă, la impozitul pe venit, pentru faptul că nu trimitem oame^i^țrfgonaaj^ *'vX

Ce aș vrea să vă mai atrag atenția, noi, în clipa aceasta, t^ebJiidJ'M p^mtgi Jn baza Legii 52, după dezbaterea publică, un studiu de impact pentru p^^irienl^Jpț.^re le-air făcut, și mai mult, trebuia să primim din partea comisiilor de specialifate?uns^brt de ce ni s-au respins sau de ce ni s-au aprobat propunerile noastre. Acest lucru nu s-a întâmplat. Deci, Legea 52 nu este cunoscută sau este cunoscută dar nu este aplicată.

Astăzi nu vom bloca nicio hotărâre a consiliului local, mai ales că este în interesul tuturor cetățenilor din municipiul Ploiești ca să existe o reducere de impozite și taxe, dai dorim ca această manifestare de reducere a impozitelor și taxelor să nu se manifeste doai în an electoral și să fie cu predictibilitate pe termen mediu și lung fiindcă dă bine la imagine pentru absolut toate partidele politice ca să arătăm că Ploieștiul este un oraș demn în care oamenii de afaceri, cetățenii, își pot dezvolta activitățile și pot trăi mai bine sub acesl mandat al dumneavoastră.

Vă dorim succes, și în continuare vă asigur de întreaga noastră prietenie mai ales că prin asociațiile profesionale avem un rând de specialiști printre cei mai importanți dir Prahova prin care vă putem asigura o consultanță, o expertiză gratuită pentru tot ceea ce întreprindeți în viitoarele dumneavoastră proiecte.

Mulțumesc pentru atenție și vă mulțumesc că mi-ați dat și cuvântul.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim mult domnul Moroianu.

Dl Tudor Moroianu

Aș mai avea o singură mențiune, dacă cineva din județul acesta, care acum are mari probleme cu legea, nu anula proiectul Bărcănești, acum doamna Costache, domnul profesoi Milițescu, aveau bazin olimpic de înot, aveam stadion de atletism, aveam sală polivalente de 12 mii de locuri în zona Bărcănești unde era cel mai modem cartier multifuncțional dir România. Sunt și 2 hotărâri ale Consiliului Local Ploiești în acest sens, dar din nefericire, cineva, știți bine persoana, nu vreau să dau nume, a blocat acest proiect și a rupt contractul de asociere care exista între Consiliul Local Ploiești, Consiliul Județean, UGIR și Consiliu] Local Bărcănești.

Mulțumesc pentru atenție!

Dl George Sorin Botez

Mulțumim!

Trecem la lucrările ședinței: „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 31 octombrie 2016”.

Cine este pentru?        - 26 de voturi

Cine este împotrivă?

1-jA J.....

Dacă se abține cineva?

fi AAA ■

26 de voturi pentru.

***

" J /o'"’.


„Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare aWonsihuilM^Socal al Municipiului Ploiești din data de 2 noiembrie 2016”.

Dl Neagu Florin-Daniel

Nu particip la vot, nu am fost prezent atunci.

Dl George Sorin Botez

Din câte știu, grupul PSD nu a participat.

Dl George Pană

Este vorba de ședința extraordinară.

Dl George Sorin Botez

Deci, la cea extraordinară a fost lumea, da?

Cine este pentru?        - 25 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi pentru și o neparticipare la vot, domnul Florin Neagu.

A

întrebări și interpelări.

Vă rog, domnul Andrei.

Dl Andrei Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Pe masă, în fața fiecărui consilier, există un pliant în legătură cu achiziționarea de autobuze pentru că, pe ordinea de zi există un proiect de hotărâre în acest sens. L-am pus să-1 studiați, este luat din presă, referitor la achiziționarea de autobuze în diferite orașe. Să studiem, să vedem dacă există o oportunitate mai bună în comparație cu cealaltă, leasingul operațional.

Dl George Sorin Botez

Da, mulțumesc! Alte luări de cuvânt?

Domnul Vîscan.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Mulțumesc domnul președinte!

A

In primul rând, nu este nici domnul Primar, aveam câteva lucruri să-l întreb pe dânsul pentru că înțeleg că astăzi, pe ordinea de zi avem o serie de investiții. Aș vrea să știu dacă este prins „Podul de lemn” ca investiție pentru anul viitor? în primul rând, trebuie o

consolidare sau demolarea celui care încă este acolo. Aici trecerea a .fbsț/bprită de ma multă vreme pentru că este un pericol inclusiv pentru partea feroviarăddmace^zo^ă^cât ș pentru cetățenii care încă trec pe el.                                   g/         ''V*

Referitor la pasaj, știu că, într~o ședință anterioară, s-a făcut s^u;s-a cerut o șg^rtizs a acestora, mă refer la pasajele din zona Barierei București. La fel, ăsAvrut săCâtffi în cc stadiu se află, a fost făcută expertiza sau avem vreo soluție tehnică data de cpmpăftimentu de specialitate în legătură cu acestea?

Vreau să fiu în cunoștință de cauză când voi vota proiectul de la rectificarea bugetară în afară de aceste două lucruri, am primit și răspunsul de la Prefectură legat de ur proiect care nu a fost trecut pentru că nu a întrunit un număr necesar de voturi și aș vree să-i spun doamnei secretar, să-i comunic și dânsei, nu știu dacă ați primit și dumneavoastră acest răspuns sau nu, Prefectura îmi transmite că, pe fondul cauzei, prevederile art. 45, alin, 3 din Legea nr. 215/2011 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, reglementează expres modalitatea în care se adoptă hotărârile privind patrimoniul, și în opinia noastră, respectiva prevedere nu este aplicabilă cazului de speță.

Aici mă refer la proiectul pentru care dumneavoastră ați spus că ar fi necesar un număr de 17 voturi.

Dna Popa Georgian

Da, din câte știu a intrat pe ordinea de zi a ședinței trecute.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

în primul rând, vreau să știți că nu era necesar un număr de 17 voturi pentru acest proiect.

Dna Popa Georgian

Da, mi-am însușit culpa aceasta...

Dl Vîscan Robert-Ionuț

A intrat pe ordinea de zi pentru că dumneavoastră nu l-ați validat. în niciun caz faptul că nu a fost validat de președintele de ședință, cum ați susținut. Președintele de ședință nu avea cum să valideze un proiect pentru care dumneavoastră nu vă dădeați acordul.

Dl George Sorin Botez

Stați puțin, domnul Vîscan, bănuiesc că eu eram, nu?

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Da.

Dl George Sorin Botez

Ce năzbâtii am mai făcut? Se pare că eu fac năzbâtii cu gura și cu mintea altuia.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Dna secretar a spus că dumneavoastră nu ați validat acel proiect.

dreptul. Poate că nu practic, sunt veterinar. Nu eu sunt cel care trebuie să spună lucrul acesta.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Dacă doamna Secretar își însușește această greșeală, aș vrea, până data viitoare, domnul Primar (cred că sunteți în subordinea dânsului) să spună ce măsuri a luat în legătură cu asta.

Dl George Sorin Botez

Mai avem un caz, e cazuistică bogată în ultimul timp, situația unei hotărâri de consiliu care a fost considerată ca având viză de legalitate, am votat-o cu toții, iar în momentul în care mi s-a adus la semnat, după 5 zile, avea un raport făcut la 5 zile după vot prin care se retrăgea viza de legalitate. Eu, așa ceva nu am mai văzut și mă zbat și eu de vreo 30 de ani prin „sala pașilor pierduți”, dar așa ceva nu am mai văzut.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Mai departe, la fel, îmi pare rău. Nu am nici acum proiectul cu bugetul pe care trebuie să-1 votăm astăzi. Suntem în ședință de consiliu local și să știți că proiectul cu rectificarea bugetară a municipiului Ploiești, până la ora aceasta, nu a fost prezentat. Eu îmi exprim opțiunea votului în funcție de asta.

Ce mai am de spus este simplu: unii cetățeni din zona Mimiului mi-au transmis faptul că acolo nu au iluminat public de ceva vreme, s-au ars becurile și nu le-au mai schimbat. Au sunat la SGU. Nu știu dacă în momentul acesta SGU se mai ocupă de iluminatul public sau nu. Dacă s-a terminat licitația.

Și, o problemă cu gunoiul în zona blocului din Rafinorilor. Cetățenii din acea zonă, cetățeni care sunt chiriași ai Primăriei și cetățenii care locuiesc pe strada Rafinorilor se plâng de această problemă.

Vă mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Mulțumim! Vă rog, domnul Ganea.

DI Ganea Cristian

Mulțumesc domnul președinte!

Simt nevoia, nu neapărat să vă spun dar să încerc să umblu la latura sensibilă a colegilor mei consilieri, referitor la cele relatate de dna Tamara Costache și de colegul

dânsei, maestru emerit, domnul Toma. După cum știți, nu cred că este nimeni în sate aceasta care nu știe în ce condiții se prezintă bazinul de la Vega care a fost construit îr 1968 și nu a fost nicio reparație capitală până acun el nu este al nostru, al Primăriei, doar clădirea este capitale. Domnul director Stănescu parcă a cerut o răspundere.

i pentru simplul moti^^Jdrferîul;de sul a noastră și nu putejip^țaceni.repar ați: expertizare autoriza® faâiităcu siipț de■S.M.


Dl Stănescu Marian - Director Adjunct (

Bună ziua!

S-a solicitat un aviz din partea Inspectoratului de Stat în Construcții, în speță domnul Constantin, autorizat MLPAT a făcut o expertiză, să spunem un pic sumară, nu detaliat, și urmează să se facă o expertiză „ca la carte” pentru a stabili gradul de uzură și cele necesare pentru o reparație capitală.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

Eu vreau să-i asigur pe domnii antrenori și pe copii și pe părinți și pe bunici că vom încerca să facem o reparație la acel bazin pentru a-și putea desfășura activitatea. Dir discuțiile pe are le-am avut cu domnul Primar și dânsul a fost de acord cu construcția unui nou bazin și a unei piste de atletism, dânsul indicându-mi CNI-ul, Consiliul Național de Investiții, pentru acest lucru. Acum spuneam că umblu la latura sensibilă a consilierilor -poate că, la punctul 13, la rectificarea de buget, ar trebui citită lista de investiții pentru ca și colegii mei să o afle, pentru că am înțeles că nu știu toți, cu toate că am tot discutat de ea, dar astăzi am semnat-o și îmi cer și eu scuze pentru acest lucru, că nu s-a pus la mapă. Poate vom reuși să rupem un pic de acolo, un pic de acolo și să prindem măcar ca poziție bazinul de înot și, de ce nu, și podul de lemn.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

Vă rog, domnul Andrei.

DI Andrei Gheorghe

în completarea celor spuse de domnul viceprimar, eu îmi amintesc că, la ședința anterioară, a fost pe ordinea de zi un proiect de hotărâre cu construirea unui bazin de înot prin CNI, bazin de înot didactic. A fost prorogat tocmai pentru a se revizui acel proiect de hotărâre pentru un bazin olimpic. Eu aș ruga executivul să urgenteze acest proiect de hotărâre, să reușim să construim cât mai repede acest bazin de înot. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!

Domnul viceprimar Pană, urmează domnul Palaș.

Dl Pană George

Mulțumesc domnul președinte!

Până acum s-au făcut trimiteri, s-a făcut vorbire de problemeie;orașuluiv..Sigur că ele există. Eu aș vrea însă, să merg puțin și în latura mai bună a celor întâmplate un ultima perioadă și aș vrea să felicit public pe cei care gestionează activitatea și/s^aifj^upat de Festivalul de Teatru și Festivalul de Jazz. într-adevăr, au trariWnn&/&ll^uwJ()iesti în capitala teatrului, respectiv ajazz-ului. Este, să spunem, o contiriuaje)dafji^egăa măsură, pentru Festivalul de Jazz, și un debut, un debut sub egida „Festi^UîUfeJ'^z"- Ploiești, Capitala Jazz-ului”.

Din punctul meu de vedere, au fost două manifestări care au atins cele mai înalte cote posibile la noi în țară.

Și v-aș da și a treia veste, s-a vorbit mai devreme de niște expertize. Eu am să vă spun foarte pe scurt, de o altă expertiză, este vorba de expertiza de la Pasajul de la Vest care a fost întocmită, care a sosit la noi dacă nu mă înșel, luni dimineață și care relevă faptul că lucrurile sunt absolut în regulă și chiar se specifică că trebuie continuat astfel încât să terminăm pasajul în termen.

Deci, concluziile expertului sunt că tot ceea ce s-a întâmplat până acum la pasaj, din punct de vedere al construcției, este absolut în regulă.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc! Domnul Palaș, vă rog.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul președinte!

Constat că a început să devină un obicei ca domnia sa, primarul municipiului Ploiești, domnul Andrei Dobre, domnul Dobre Adrian să nu participe la ședințele de consiliu local.

Dl George Sorin Botez

Domnul Palaș, sincer - era pregătită sau a ieșit așa?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Gura păcătosului adevăr grăiește. A ieșit așa.

Stimați colegi, nu este un secret pentru nimeni, CSM-ul este o adevărată bombă socială. Nu a trebuit să vină doamna Tamara Costache să ne atragă atenția asupra unor probleme care sunt aici. Nu știu dacă distinsa doamnă, campioană europeană, campioană mondială, știe că încă din luna septembrie, lună de lună, asemenea picăturii chinezești, îi cer primarului municipiului Ploiești să rezolve această problemă. Problema este relativ simplă. Cauzele ei sunt următoarele: tot ce s-a întâmplat acolo în neregulă, se întâmplă din

februarie, anul curent, când directorul în funcție, domnul Cezar Stoichiciu, a luat decizia total nelegală, de a solicita colaboratorilor să înființeze PFA-uri. Din m nt toate  deconturile s-au făcut pe PFA în ciuda faptului că legea nu permite a^țluCrU7<^/\


Pe măsură ce a trecut timpul, organisme ale statului au trimis î$iș^|e din care reiese faptul că această colaborare prin intermediul PFA-ul^^t^^^ăyȘiJnoc normal, logic normal, trebuia ca primarului municipiului Ploiești sa^fe^aăurisde^^ențg în sensul de punere în legalitate a activității la Clubul Sportiv Munici^l;^^Lt_^"

în fapt, constatăm că lucrurile perpetuează, suntem în luna noiembrie, mai avem câteva zile, ajungem în luna decembrie, contractele cu PFA-urile sunt în continuare valabile. Nu înțeleg logica. Pot să presupun că se întâmplă acest lucru deoarece se dorește să se mai plătească în continuare aceste PFA-uri în ciuda faptului că ele sunt nelegale. Directorul care a făcut atât de multe nelegalități acolo este în continuare în funcție. Toți antrenorii plâng, se vaită, l-am avut aici pe maestrul Titi Tudor, ne-a spus prin ce trece, a venit doamna Tamara Costache să ne explice acum prin ce trece. Avem pe masă o adresă din partea secției de gimnastică ritmică. Toți, absolut toți care lucrează sau care au contact cu Clubul Sportiv Municipal spun că nu mai pot colabora în aceste condiții.

De ce mai are nevoie domnul primar ca să ia în sfârșit o decizie? Este primar de câte luni, iulie, august, septembrie, octombrie, de 5 luni de zile. Nu a luat o decizie în acest sens.

Până când domnul primar? Până când condamnați acești copii să meargă în secțiile din Clubul Sportiv Municipal fără să beneficieze de drepturile pe care le au? Până când condamnați coordonatorii de secții să lucreze fără să fie plătiți?

Decizia este simplu de luat, înlocuit directorul, pus alt director capabil acolo, revenit la situația inițială și atunci lucrurile reintră în normal.

A

In altă ordinea de idei, înțeleg că a fost, la un moment dat o dispută cu acel bazin de înot de la Vega. Vine într-o zi viceprimarul, îl închide, a doua zi primarul îl deschide. în momentul de față, eu nu mai știu care este statutul acelui bazin. O fi închis, o fi deschis,

A

habar n-am. In mod cert, nu putem să stăm cu acel bazin închis până când vom decide noi aici dacă vom construi altul sau nu și până când, efectiv are loc construcția. Cred că este la nivelul unei logice elementare - acel bazin trebuie să funcționeze până vom avea capacitatea de a construi altul. De aceea, rog pe cei în drept să rezolve această problemă, să găsească soluții urgente pentru punerea în funcțiune a acelui bazin, astfel încât persoanele care au nevoie de bazinul respectiv să poată beneficia de serviciile lui. Iar noi, aici ar fi bine să renunțăm la anumite dispute și să luăm o decizie.

Vă aduc aminte, așa cum a spus colegul nostru domnul Andrei Gheorghe, în urmă cu câteva zile, am respins, am prorogat un proiect pe motiv că ne trebuie o fundamentare mai bună. Poate că puteam să-1 fundamentăm până astăzi și să luăm o decizie în acest sens. Mă refer la proiectul acela privind construcția unui bazin de înot.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc si eu!

’             ’                                                                              i/'r"'

Mai sunt alte luări de cuvânt? Domnul Florin Neagu.

Dl Neagu Florin-Daniel

Vă mulțumesc!

Aș dori să întreb și eu pe doamna director de la Direcția Tehnic^InMeștîțîi', dacă îr

momentul de față există vreun studiu de fezabilitate pentru Cartierul Mitică Apostol și la fel și pentru Cartierul Pictor Rosenthal?

Dl George Sorin Botez

A

In ce domeniu?


Di Neagu Florin-Daniel

Infrastructură, oricare ar fi, dacă există vreun studiu de fezabilitate în momentul de față, valabil?

Dl George Sorin Botez

Poate da cineva un răspuns? Vă rog domnul viceprimar.

Dl Ganea Cristian

Nu sunt director dar vă pot spune că, pentru Cartierul Pictor Rosenthal, este împărțit în două, dacă știți, o parte care este foarte frumoasă și o parte unde nu există decât studiu de fezabilitate. Insă, la Mitică Apostol există.

Revin la faptul că, în momentul în care vom avea lista pentru investiții pentru 2017, să ne aplecăm pe ea și să discutăm punct cu punct pentru că sunt multe zone ale Ploieștiului unde dorința noastră a fost să le canalizăm, să tragem apă și să le asfaltăm, printre care este și Mitică Apostol și Râfov dar ar trebui cineva de la Relația cu Consiliul Local să facă niște copii, să le pună în față. Nu există în momentul acesta. Un coleg a reclamat acest lucru.

Dacă-mi permiteți să adaug la cele ce a spus domnul Palaș, pentru că mă simt un pic așa chiar vinovat pentru că CSM-ul este în subordinea mea, chiar dacă îl conduc alături de domnul primar - este adevărat, eu l-am închis pentru că era o bucată de comier care atârna și putea să cadă oricând. Ulterior, s-a dat jos acea bucată metalică.

Sincer, la acel bazin, eu unul nu mi-aș trimite copilul meu acolo și decizia am luat-o ca părinte. Domnii antrenori sunt aici în spate, erau mămici care plângeau - domnule, nu-1 închideți.

Acum, nu trebuie să așteptăm să se întâmple al doilea „Colectiv” la Ploiești. Iar, faptul că avem nevoie de un bazin de înot, da. Nu cred că este cineva în sală care să spună, nu. Mă îndoiesc.

Nu trebuie să mai căutăm vinovați. Ar trebui să găsim soluții. Tot timpul ne arătăm cu degetul unul pe celălalt. Ar trebui să găsim soluții de comun acord.

Dl George Sorin Botez

Aveți dreptate domnul viceprimar, dar în general, oamenii de asta au degete, ca să arate cu ele.


Aș vrea să știu dacă poate cineva să dea un răspuns, dacă deyfe^bmeiKm'pi^rogării proiectului de data trecută privind cele două bazine, dacă cineva j^v ut rin a§6nclă;jși mă refer la Tehnic, la Patrimoniu, oricine, să facă o verificare asa cum ILfâst ceruta dd&ohsiliu. Da sau nu?

Ati făcut vreo verificare? Dacă da, în ce a constat si care este rezultata!?

Dna Carmen Bucur - Direcția de Gestiune Patrimoniu

Am făcut, împreună cu colegii mei, asupra terenului. Avem terenuri în jurul Ploieștiului care sunt de suprafața care ne-ar trebui. în centrul orașului nu mai avem terenuri de această suprafață...

Dl George Sorin Botez

A

In general, nu facem bazine în centru, pentru că...

Dna Carmen Bucur - Direcția de Gestiune Patrimoniu

Locațiile, cea mai accesibilă ar fi pe Ghighiului, unde urmează să...

Dl George Sorin Botez

Și trebuia să luați dumneavoastră niște informații de la Compania Națională de Investiții sau din altă parte, dacă accesând un proiect pentru un bazin didactic, ni se închid porțile pentru altfel de proiecte, da? Pentru că, la un moment dat, s-a pus problema să facem un bazin mare, la dimensiuni olimpice sau măcar semi-olimpice și să nu excludeți posibilitatea de a face alte unu, două bazine cu caracter didactic.

Avem informația pe zona asta? Nu. O puteți obține foarte repede, în așa fel încât, în următoarea ședință, să putem lua în dezbatere, de principiu, construirea unuia sau unor bazine de înot?

Mulțumesc mult! Mai are cineva ceva de adăugat? Domnul Florin Neagu.

Dl Neagu Florin-Daniel

Voiam să aduc la cunoștință, în Cartierul Tineretului, la fel, sunt stâlpi existenți dar lămpile lipsesc cu desăvârșire. S-a rezolvat problema cu gazele, a rămas cu iluminatul.

Dl George Sorin Botez

Domnul doctor, vă rog.

Dl Dinu Marius-Andrei

Mulțumesc! Am lăsat la sfârșit intervenția pentru că au fost probleme mult mai importante. Este adevărat că sunt probleme complicate care trebuie rezolvate urgent la nivelul CSM-ului. în schimb, pot să vă spun că se mai întâmplă și lucruri bune. După cum știți, în week-end, a avut loc prima reuniune demonstrativă de trap la Hipodromul Ploiești, organizată de CSM. Au fost 3 curse și de ce vă informez, pentru că, din câte știu eu, cam toți consilierii, multă lume din administrativ au primit sms-uri referitoare la participarea le inaugurarea Hipodromului. Din păcate, se pare că nu a fost de interes publicdnauguraree Hipodromului. Cu toate acestea, au fost cam 800,1000 de participați, d^loîe^nijși^eau să le mulțumesc și lor. 1500 nu au fost numărați că nu au avut bilet, o ș'a(aibălatfrniătc^^le. S-au populat și unele locuri de cai. Ploiestenii au fost mulțumiți, credxă'si .cfescăt&ii de

. .                                               ’                      >     > >               A

cai și să sperăm că, dm primăvară, vom avea un Hipodrom fimcțional^l<$sț<£&mQp^tial și astăzi, au fost interesante cursele de cai. Invitații cred că au primit toți^dâfpre'supun că a fost campanie electorală și s-a desfășurat în județ nu la Ploiești.

Țin să specific că, totuși Hipodromul Ploiești este în administrarea CSM-ului și este de interesul tuturor consilierilor și, mai ales, a domnului primar, care nu a binevoit să vină să inaugureze Hipodromul.

DI George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Sîrbu.

3

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Vreau să vă spun de la început că sunt foarte bucuros că am ascultat în plenul ședinței pe maestra Tamara Costache, care a venit aici, în mijlocul nostru, campioana mondială, să ne spună că noi nu suntem în stare să luăm anumite măsuri.

Doamna Costache, noi suntem în stare, numai că în executivul Primăriei Ploiești sunt anumiți oameni care nu-și fac datoria și cred că pot face orice, care au refuzat pur și simplu, la insistențele noastre, ale comisiei de buget ale consiliului local, să finanțeze CSM-ul.

Mai mult decât atât, l-aș întreba în plenul ședinței pe domnul viceprimar Ganea, să-mi răspundă aici. Eu am făcut parte dintr-un comitet administrativ de acolo și mi-am dat demisia, dar când am plecat de acolo am rugat să schimbe acest director incompetent, așa cum spunea domnul consilier Palaș. De ce nu a făcut-o? Nu l-a oprit nimeni să facă un referat să-l schimbe.

Eu spun de un an de zile acest lucru, că acest om nu are ce căuta acolo. A trebuit să vină domnul profesor aici să ne spună câteva lucruri să nu închidem bazinul Vega? Este inadmisibil așa ceva. Avem executivul care este plătit din banii noștri, din banii ploieștenilor. Toată lumea să-și facă datoria.

Să știți că nu noi, cei care îi vedeți aici, în dreapta mea, colegii mei, avem vreo vină. Ne-am aplecat asupra problemelor dumneavoastră tot timpul dar am găsit neînțelegere în executivul Primăriei. Dacă iau aproape toate direcțiile Primăriei care fac stat în stat. Eu am spus, oamenii aceștia, sportivii, antrenorii, trebuie să-și primească banii. Acei bani să-i ducă acasă, plătesc chirie, medicamente, orice vreți dumneavoastră. Nu noi suntem de vină.

Mă bucur foarte mult că sunteți cetățean de onoare al municipiului Ploiești. Ne-ați dus faima Ploieștiului în lume și noi nu suntem în stare să fim alături de dumneavoastră.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl George Sorin Botez


Mulțumesc domnul Sîrbu! Domnul Popa.

e/             i '1

MW i / mu/,v\cu<Hjpodromul, . __________


Dl Popa Gheorghe


Mulțumesc domnul președinte!

Am o intervenție referitor la ce spunea colegul meu, domnul

cu cursele. Intr-adevăr, am primit invitația cum am primit-o și pe cea de Ta 'maugurare cu recepția unde am fost cam eu singur consilier și domnii viceprimari pe care i-am văzut și îi respect și mass-media, cam atât au fost și proprietarii de cai. Pe dânsul nu prea l-am văzut pe acolo. Și, știu că era o formulă de omologare a pistei, probabil că s-a realizat între timp, omologarea pistei. A fost o cursă demonstrativă și știu că mai mulți proprietari de cai miau spus că nu e omologată pista, sunt condiții improprii, nu am ce să caut la cursele acelea demonstrative.

Dl George Sorin Botez

Proprietarii nu, dar au venit caii.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

La acea conferință de presă am stat lângă domnul Popa dar se uita numai într-o parte.

Dl Popa Gheorghe

Mă refeream la dommnul Dinu.

Dl Vîscan Robert-Ionuț

Am înțeles dar ați spus de consilieri. Am stat lângă dumneavoastră la acea conferință de presă.

***

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

26 de voturi “pentru”.

it-kk

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 ~ inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

..........

f.'        /

j-! Wl

de hotărâre pr^-i-nd'Tectificarea


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Ghcorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Stai cu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 26 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

26 de voturi ”pentru”.

Menționăm că domnul consilier Dinu a părăsit sala. Suntem 25 de consilieri.

a

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare

Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.^-


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

a*

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și bugetul învățământului particular și confesional acreditat pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Simion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

’ rt'.^ jgl        ,,'^x

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâr&’privinU^âpXobareî rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe ahul 20f^-iniția de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Șimion-Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”         \      :

Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Aici era vorba despre lista aceea de investiții.

Dl George Sorin Botez

Da. Am putea vedea lista de investiții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Lista de investiții la care faceți referire este pe credite. Se poate să propună obiective de investiții pe bugetul local pentru 2017.

Dl Ganea Cristian

Am înțeles domnul Palas.

>                                                 3

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mă bucur, domnul viceprimar.

Dl Ganea Cristian

Nu vă văd bucuria pe față.

Dl George Sorin Botez

Deci, o vedem sau nu? Domnul Palas?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ce anexă e?

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Anexa 3. S-a suplimentat la Centrul de Excelență, la Căminul de Bătrâni.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Da domnul viceprimar, vă ascultăm. Ce vreți să spuneți?

Dl Ganea Cristian

Poate domnul Pană. Eu nu spuneam nimic.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Nu dumneavoastră ati cerut lista de investiții? Ce vreți să faceți cu ea?

3    >33

Dl Ganea Cristian

Nu o văd.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Aceasta este. La proiectele începute din fonduri europene s-a asigurat finanțarea din sumele retrase din bugetul local și de la subordonați. Am dus la proiecte și la învățământ.

Dl Ganea Cristian

Bun. Si lista din credit?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Este în cadrul aceleiași sume. Nu are nicio modificare. Suma a răm^memodificată Decât s-au modificat pozițiile.


DI Ganea Cristian

Pozițiile. Asta au întrebat consilierii.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Este afișată. O afișează.

Dna Stanciu La ura - Direcția Economică

Deschideți și anexa 4.

Anexa 4 este C.E.C.-ul. Anexa 5 este Exim Bank-ul 2016 și anexa 6 este Exim Bank-ul 2017.

Dl George Sorin Botez

Problema este de maniera următoare: unul dintre obiectivele care ar trebui avute în vedere și în măsura în care există disponibil din creditul acela pe investiții luat, este Podul de lemn.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Podul de lemn se poate trece pe bugetul local 2017, deoarece pe credit am pus numai proiecte care au S.F. și indicatori aprobați.

Dl George Sorin Botez

A.

Am înțeles. întrebare, ca să o avem în minte. Care ar fi posibilitatea...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Să fie prevăzută pe buget 2017.

Dl George Sorin Botez

Pe bugetul 2017. Pe când aici avem referitor la 2016. Da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Avem 116 să închidem proiectele,416 să închidem bugetul local...

Dl George Sorin Botez

Și avem ceva rezerve?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

...și creditul, 416 și 417, numai proiecte cu S.F.-uri și indicatori aprobați. Ca să nu avem probleme la minister cu aprobarea.

Dl George Sorin Botez

Și atunci va trebui pe 2017 deschidem o poziție cu această investiție...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La bugetul local. Când aprobăm bugetul local pe 2017.

DI George Sorin Botez

O.k. Și eu asta vă spuneam. Atunci când aprobăm bugetul local va trebui să includem pe lista de investiții, o poziție Podul de lemn pe care să-1 finanțăm cel puțin pentru prima etapă, care înseamnă studiile necesare.

A venit și domnul Primar, îl salutăm! Problema era așa domn^Pjrjnxai^podul de lemn, în opinia noastră sau a multora dintre noi, cred că a tuturor,^^fee-'-vazu^h doua etape. Prima este demolarea, care este de urgență extremă, întru-cât se poate- întâmpla c nenorocire vizavi de transportul pe calea ferată, nu mai zic de accidente și;a$bu£cfiestie. construcția unuia nou.

Problema este că trebuie să ne concentrăm din timp vizavi^de-defi^faîea celui existent. Pentru că dacă ninge iar și se rupe podul, o să avem o catastrofă feroviară. Și cred că răspundem cu toții.

Dl Vîscan Robert

Ținând cont de faptul că eu mare lucru nu am înțeles și m-am săturat să votez proiecte care apar în cursul ședinței, pentru acest proiect, pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești, până în ziua de astăzi, noi nu am avut materialele. Ieri, la ședința operativă, din 41 de proiecte care le-am avut pe ordinea de zi să le votăm astăzi, aveau avize luate doar 11 sau 12 proiecte. Restul de 30 de proiecte nu aveau niciun aviz luat. La data la care dumneavoastră dați Dispoziția pentru ordinea de zi pentru ședința ordinară, aș vrea să avem și materialele pe care le vom vota în ședință. Atâta timp cât nu am avut materialele pentru acest proiect și au apărut abia astăzi, am înțeles, nu știu, v-am spus inclusiv ieri la ședința operativă, nu aveam materialele pentru acest proiect. Eu unul nu o să votez proiectul, până când nu vom ține cont să punem materialele la dispoziția consiliului local cu 5 zile înainte...

Dl Moroianu Geamăn Adrian Tudor

30 de zile domnul consilier. Citiți toti consilierii, 30 de zile.

Dl Vîscan Robert

Măcar cele 5 zile.

Dl Moroianu Geamăn Adrian Tudor

30 de zile sunt de la lege. Nu e tocmeală aici. La lege spune 30 de zile.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ce spune la lege domnul Moroianu?

Dl Moroianu Geamăn Adrian Tudor

Toate hotărârile cu 30 de zile înainte se spun dezbaterii publice.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul Moroianu, îmi cer scuze, sunteți într-o gravă eroare stimate domn. 30 de zile lucrătoare sunt cele care fac referire la modificarea de tarife, proiecte de hotărâri cu caracter general. Adică, dacă ar fi să modificăm un tarif care ar afecta întreaga populație a municipiului Ploiești, cum ar fi tariful la energie termică de exemplu, într-adevăr suntem obligați să postăm pe site cu 30 de zile lucrătoare înainte de discutare.

Dl Moroianu Geamăn Adrian Tudor

Citiți vă rog legea.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Credeți-mă că am discutat-o domnul Moroianu...

DI George Sorin Botez

închidem dezbaterile aici. Eu unul m-am lămurit.


înțeleg că la această oră modificările de buget înseamnă recapitulare, s-a întâmplat anterior. Corect? Nimic, nicio altă modificare.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărât;

Cine este pentru?        - 23 voturi                         l

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

23 de voturi „pentru” și 2 „abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert și Minea Constantin.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna ALBU ȘTEFANI A - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Cristina Enache, Eduard Emilian Tudor și Gabriel Minea.”

Vă rog să faceți o propunere pentru sumă.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Ieri la comisia 1 am propus suma de 20.000 lei pentru doamna Albu Ștefania.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot suma:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi „pentru”.

Supunem la vot întregul proiect în această formă:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

>

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind contractarea de servicii de asistență juridică și reprezentare a intereselor S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. în litigiile de o mare complexitate - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Discuții?

Dna Popa Georgiana

Acest proiect are aviz negativ din partea comisiei de specialitate.


Cine este împotrivă?     -


25 de „abțineri”

»

Mulțumesc!

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.

Dacă sunt discuții?

J

Dl Andrei Gheorghe

Ținând cont că suntem în perioada alegerilor, s-a făcut o propunere privind reducerea cu 3% a taxelor și impozitelor de un partid, un partid a făcut o propunere de 5%. Eu consider că această facilitate este foarte bună pentru toți ploieștenii și chiar sunt de acord cu ea, dar ținând cont de împrejurările în care se ia, să o prorogăm și această decizie să o luăm după ce se aprobă bugetul de stat și poate venim cu o facilitate chiar mai mare care să se simtă la buzunar.

Din punctul meu de vedere, 3 - 5 % mi se pare puțin. Putem veni cu o propunere mai substanțială, ploieșteanul să simtă într-adevăr că este o facilitate.

Dl George Sorin Botez

Deci aveți o propunere de prorogare a proiectului.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Vă mulțumesc domnul Președinte!

Da, suntem de acord cu prorogarea acestui proiect de hotărâre de consiliu, cu atât mai mult cu cât această hotărâre poate fi adoptată până la 31 decembrie. Suntem de acord că este bine să îndepărtăm orice umbră de îndoială asupra seriozității abordării acestei teme și să nu ducem în derizoriu discuțiile pe o temă atât de serioasă, lăsând pe cineva să creadă că propunerile noastre ar fi motivate într-un fel sau altul de vreun interes electoral.

Pot să pun prinsoare că nici domnul Moroianu nu a fost mânat de interes electoral, în momentul în care în adresa în care a ajuns în sfârșit la mine, a Alianței Prahova-Orizont 2030, vine cu niște propuneri extrem de interesante. Dacă am amâna acest proiect de hotărâre, am avea posibilitatea să discutăm și propunerile domnului Moroianu și ale Alianței Prahova-Orizont 2030 împreună cu Uniunea Asociațiilor de Proprietari.

In acest context, vreau să informez onoratul consiliu, că al nostru grup de consileri A.L.D.E., își va menține propunerea de reducere a impozitelor pe proprietate însemnând

impozit pe teren și impozit pe clădiri, cu 5 procente față de cuantumul impozitelor actuale, indiferent de momentul în care această hotărâre va fi adoptată.                _

Acest lucru, este necesar în opinia noastră și îmbrățișăm punc^ii\Ș.er^Vedere al domnului Moroianu în adresa Alianța Prahova-Orizont 2030, pentru a^ăc^Plț)ieștiui*ihult

mai atractiv din punct de vedere fiscal.

Vă mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Si eu vă mulțumesc!


w

\V*       '------


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc Domnul președinte!

Să știți că nici noi nu suntem împotriva faptului că acest proiect de hotărâre poate fi amânat și analizat și propus un procent chiar mai mare de reducere a taxelor și impozitelor. Problema este că noi am avenit cu această propunere. S-a făcut o dezbatere în sala Teatrului, la care o parte dintre dumneavoastră și chiar cei doi viceprimari au fost acolo și putea să vină cu propunerea A.L.D.E. acolo domnul Palaș, cu 5% și nu era nicio problemă.

Și eu pot să vă spun dumneavoastră azi în plenul ședinței, că poate ne gândim să reducem cu 10%.

Mulțumesc domnul președinte!

Dl Primar

Intr-adevăr, a fost o dezbatere publică pe acest proiect. A parcurs cele 30 de zile lucrătoare în care a stat pe site-ul primăriei. Până la momentul la care trebuia adoptat puteau exista aceste amendamente din timp.

O singură întrebare am, către doamna Director de la Serviciul Public Finanțe Locale, care este termenul până la care poate fi adoptat acest proiect de hotărâre, astfel încât să nu pericliteze activitatea dumneavoastră?

Dna Simona Dolniceanu-Vișean - Director Serviciul Public Finanțe Locale

31 decembrie 2016.

Dl Primar

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Rămâne 10, domnul Sîrbu?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Domnul președinte, dacă îmi permiteți, noi putem spune aici multe năstrușnicii. Problema este să le și susținem cu argumente valabile pentru o corectă fundamentare a bugetului pe anul viitor. Pentru că noi acum adoptăm un proiect prin care stabilim taxe și impozite. Peste vreo trei luni de zile o să urmeze adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli. Și dacă acum vom face o năstrușnicie, este posibil ca peste trei luni de zile să ne dăm palme. Cei care au făcut năstrușnicia, nu eu.

Vă mulțumesc!

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domul președinte, propunerea de prorogare era tocmai pentra;a:&         vedem

impactul vizavi de bugetul pentru anul viitor. Trebuie să vorbim<%.u -ServjciuEpublic de —-     -                  ....                             1 • L’-'A

Finanțe Locale să-și facă temele și să vină să ne spună. Să nu facem năstrușnicii, așa cum spune domnul Palaș.

DI George Sorin Botez


Este o hotărâre foarte înțeleaptă, mai ales că din punct de vederb-politic orice scădere decisă înainte de alegeri, este una „năstrușnică”.

DI Primar

Legat de acest proiect de hotărâre, știți foarte bine că el a apărut cu mult înainte de începerea campaniei electorale și a fost un proiect pe care eu l-am propus în timpul campaniei electorale pe care am avut-o la alegerile locale. Orice conotație în acest sens, că este o „năstrușnicie” care a venit în perioada campaniei electorale, nu are niciun fel de fundament, este un program pe care noi l-am propus și care va avea un parcurs de patru ani de zile cu privire la modul în care vor fi structurate pe viitor impozitele și taxele locale raportat la bugetul consiliului local, bineînțeles, coroborat cu strategii de creștere a veniturilor la nivelul bugetului consiliului local.

Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

Acum șase luni de zile Ploieștiul era în faliment.

Consider că ideea domnului Andrei și a domnului Sîrbu de prorogare este de bun augur.

DI George Sorin Botez

Și mai tragem o concluzie, că Ploieștiul nu a fost niciodată în faliment.

Acum, că am încheiat ”Tribuna partidelor politice”, haideți să revenim la chestiuni administrative, să spunem la vot prorogarea acestui proiect:

Cine este pentru?        - 17 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

Cu 17 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” ale consilierilor Drăgușin Paulica și Popa Gheorghe și 6 „abțineri” ale consilierilor Staicu Zoia, Enache Cristina-Ana-Maria, Tudor Aurelian-Dumitru, Bolocan Iulian, Băzăvan Larisa și Neagu Daniel Puiu, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 - inițiat de primar Adrian Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?


25 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hdțarârhpri^ind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești instituție publică .diMșubordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florîn Dobre.”

Dacă sunt discuții?

DI Ganea Cristian

A

împreună cu domnul Primar am hotărât mai demult, să încercăm să găsim un loc în organigramă pentru a putea angaja pe organigrama primăriei antrenori și instructori sportivi. Iată că am ajuns la bun început, să spun așa. Mai devreme am uitat să întreb, doamna Luminița, s-au închis PFA-urile la CSM?

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal Ploiești

De ieri au început să închidă PFA-urile.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Cum, de ieri au început să închidă?

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal Ploiești Să rezilieze contractele cu PFA-urile.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, mulțumesc!

Și cu banii oamenilor pe perioada asta, ce s-a întâmplat?

Dna Albu Luminița - Club Sportiv Municipal Ploiești

A

In instanță am înțeles că se vor recupera banii.

Dl George Sorin Botez

Domnul Rădulescu, ce s-a întâmplat?

Vă rog frumos, spuneți-ne și nouă, informați consiliul, ce s-a întâmplat? Pentru că sunt totuși șapte luni, opt luni, în care oamenii ăștia nu și-au luat salariile.

Dl Rădulescu Lucian

Doamna Nicoleta mi-a interzis să mai iau cuvântul în consiliul local.

Dl George Sorin Botez

Vă permit eu.

Dl Rădulescu Lucian

Vă spun că situația este deranjantă pentru Clubul Sportiv Municipal la ora actuală. Indiferent că ați găsit aceste 14 posturi, nu avem cum. Eu aș cere consiliului local să ne informați cum vrem să continuăm activitatea, pentru că aceste 14 posturi de angajare a antrenorilor nu ne sunt suficiente. Nu putem continua activitatea. Avem antrenori la o secție 5, 6 antrenori.

DI George Sorin Botez

A

întrebarea este, spuneți-mi, vi s-a comunicat vreo posibilitate „de-a-plăti salariile oamenilor pe perioada anterioară? Pentru că ideea de a trimite pe cineya Jâinstanță este c chestiune care nu ține de normalitate.                                       '■'x

Dl Răduiescu Lucian                                 ip?L- * ■ i

----------------------------------------;-----------------;...............

Nu a comunicat nimeni nimic si nici nu cred că poate comuni ca.cine valsau se îndrume antrenorii s-au sportivii să meargă în instanță. Ce am înțeles^d^Col^iî mei, ce au ales această cale de a merge în instanță. Dar nu este o soluție. SunFș^feluni de zile neplătite.

Aș vrea să vă informez, au încheiat de ieri, pe o perioadă de o lună de zile sau două săptămâni, niște contracte de prestări sportive, dacă le pot numi așa, pentru Cupa Moș Crăciun, ca să aibă ce pune omul pe masă. Să-și ia pentru două săptămâni un salariu. Dai și aici cred că ne blocăm.

V-aș ruga pe această cale și cred că sunteți oameni luminați la minte, luați o decizie corectă pentru CSM ca să nu se desființeze. Nu pentru Răduiescu, nu pentru Stănescu, nu pentru Stoichiciu. CSM-ul este al Ploieștiului, este înființat printr-o hotărâre a Consiliului Local și nu trebuie desființat.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă alte discuții nu mai sunt, supunem la vot:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi "pentru”.

•it'it'k

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? 25 de voturi "pentru”.


***

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hot^fe^ pHvin^â^^barea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale A wliiiistr^ți0Î' Serviciilor  Sociale Comunitare Ploiești - initiat de primar Adrian-Florin Dobre^^os^z^


Dacă sunt discuții?       ’                                   '

Dl Ganea Mihail

Vreau să informez consiliul, domnul primar știe, ne confruntăm cu o problemă a lipsei de personal la Căminul de Bătrâni. Trebuie să angajăm infirmieri și nu găsim. Nu vor nici măcar să-și facă transfer pentru că le-ar scădea destul de drastic salariul. Este o problemă reală a salariilor mici. Nu știu cum am putea să o rezolvăm noi. Este la nivel de Guvern. Poate viitorii senatori și deputați vor încerca să ne ajute, pentru că primăriile sunt văduvite de salarii.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.

•k’k'it

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de primar Adrian-FLorin^Dobre.’’

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:/^

Cine este pentru?       - 25 voturi

Cine este împotrivă?    -                          44

Dacă se abține cineva? -                                 . -

25 de voturi „pentru”.

A AA

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Haideți să deblocăm situația. Ne trebuie doi reprezentanți.

Dl Ganea Cristian

Grupul PSD îl propune pe domnul Minea Constantin Gabriel.

Dl Tudor Eduard Emilian

Grupul PMP pe domnul Hodorog Bogdan.

Dl Pană George

ALDE nu are propuneri.

Dl Popa Gheorghe

Grupul PNL nu are propuneri.

Dl George Sorin Botez

Este vorba de două propuneri pe două locuri. Fiind vorba de vot de persoane vă propun votul deschis:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi „pentru”.

A

Supun la vot nominal cele două candidaturi:

Cine este pentru domnul Minea Constantin Gabriel? - 25 voturi Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

25 de voturi „pentru”.

Cine este pentru domnul Hodorog Bogdan?            - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi „pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi "pentru”.


Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea unui funcționar public în funcția dc membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.” Dacă sunt discuții?

Dna Popa Georgiana

Și acest proiect are aviz negativ.

Dl George Sorin Botez

Avizul negativ este dat de faptul că la această oră există un consiliu de administrație format din patru persoane. Nu este niciun impediment în corecta funcționare.

Am auzit că singurul motiv ar fi ca într-o anumită situație să nu existe balotaj. Ceea ce este o chestie destul de superficială. De aceea în comisia juridică am considerat că nu este un motiv rezonabil pentru acest lucru și am dat un aviz negativ.

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

în prezent sunt trei, al patrulea fiind reprezentantul din partea Primăriei.

Dl George Sorin Botez

Dar sunt patru din cinci. Poate să funcționeze. Funcționează și cu trei.

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Funcționează cu minim cinci. Vă rog să studiați puțin actul constitutiv al S.C. TCE.

Dl George Sorin Botez

Eu vă spun care a fost raportul juridic. Și am mers pe lege. Nu pe actul constitutiv al...

Nu discutăm de TCE.

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

A

îmi cer scuze.

Dl George Sorin Botez

Cum să facem, se cere o nominalizare și avizul este negativ?

Faceți o propunere.

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Trebuie să fie funcționar public. Reprezentant al autorității publice tutelare. în acest sens noi am venit cu propunerea când am fost la comisia juridică, un consilier juridic din partea Direcției Juridice.

Dl George Sorin Botez

Consilierul juridic este funcționar public?

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Da. Și a fost vorba de doamna Andreea Cristea - consilier juridixîWftȘa^d Direcție: Juridice. Asta a fost propunerea cu care am venit în comisia juridică.,

Dl Ganea Cristian                                           ■-/

Să fie si dânsa de acord.                                                ,, I

Dna Măntoiu Anabell-Olimpia

Eu am vorbit în prealabil cu dânsa și a fost de acord. Altfel nu veneam cu propunerea în fața comisiei juridice.

Dl George Sorin Botez

Mai trebuie cu data de...

Grupul PSD nu va vota acest proiect, începând cu data de.... Propuneți domnul Sîrbu

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am spus. 1.12.2016

Dl Palaș Paul

Atenție domnul Președinte, apropos de nevotat, dacă nu votăm nici noi nici grupul PSD este o chestiune de cvorum.

Dl George Sorin Botez

Și?

Dl Palaș Paul

Mi-am permis să vă fac o sugestie.

Dl George Sorin Botez

Votăm împotrivă.

Supunem la vot cele două amendamente pe care le-a făcut domnul Sîrbu:

Amendamentul privind data de 1 decembrie 2016:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -16 voturi

5

9 voturi „pentru” și 16 „abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion, Văduva Sorin, Vîscan Robert-Ionuț și Neagu Florin Daniel.

a

Amendamentul privind pe doamna Andreea-Mihaela Cristea:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 16 voturi

9 voturi „pentru” și 16 „abțineri” ale consilierilor Andrei Gheorghe, Botez George-Sorin-Niculae, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Hodorog Bpgdgn, Mateesct Marius-Nicolae, Minea Constantin-Gabriel, Palaș-Alexandru PauL^^Lfie^^, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvah-Ion,Văduva Sorin. Vîscan Robert-Ionut si Neagu Florin Daniel.                                   ■ 'rj,

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui:

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai are propunere, pentru ce-1 mai votați? Nu avem om acolo.

Dl Ganea Cristian

Să-l prorogăm.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare a domnului consilier Ganea Cristian:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

■5

24 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea unui funcționar public în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Propunerea a fost analizată și în A.G.A., doamna Anabell Măntoiu cu data de 5 decembrie 2016.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul privind data:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

25 de voturi „pentru”.

*

Amendamentul privind pe doamna Măntoiu Anabell-Olimpia ca propunere: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi „pentru”.

Supunem la vot proiectul în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

$

25 de voturi ”pentru”.


0 f;

. r ,

■; -■ -1

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 7 și 8 la contractul de delegare de gestiune prin concesiun£.;către S.C. “Hale și Piețe” S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2008, modificată și completată - inițiat de consilier Florin Daniel Neagu.”

Din câte știu eu, nu există avize pentru acest proiect.

Dna Popa Georgiana

Nici acest proiect nu are aviz din partea comisiei.

Dl George Sorin Botez

Drept pentru care propun prorogarea lui: Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi ”pentru”.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar din Ploiești, in afara programului școlar - inițiat de consilier Florin Daniel Neagu.”

Dacă sunt discuții?

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, într-adevăr este un proiect curajos și mi se pare foarte corect ca toți tinerii din acest municipiu să facă foarte mult sport.

Numai că eu vin cu puține reglementări sau cu puține întrebări, și anume: aceste terenuri de sport care aparțin unităților de învățământ preuniversitar, sunt sub directa subordonarea a consiliului local, este adevărat. Numai că, toate aceste decizii, și haideți să nu ignorăm consiliile de administrație ale instituțiilor de învățământ, toate deciziile se iau la nivelul consiliului de administrație al fiecărei instituții de învățământ.

s                                                                   >                                 >

Dacă pentru altele, noi avem ședințe de consiliu și trebuie să luăm hotărâri, am dat foarte multe telefoane, că am vrut și punct de vedere al direcțiunii fiecărei instituții care beneficiază de aceste terenuri de sport. Și au spus că nu au fost consultați. Drept pentru care, mai vin cu o întrebare. Pe perioada vacanțelor școlare, a zilelor libere și a sărbătorilor legale, precum și după terminarea programului de activitate școlară, după caz, dar nu mai târziu de orele 23,00, respectiv 21,30 în lunile de iarnă, să lăsăm tinerii să meargă pe terenurile de sport.

Domnul președinte, eu știu că fiecare facem parte din consiliile de administrație ale școlilor. Ne-am interesat vreodată, care este puterea de asigurare a pazei la nivelul instituțiilor de învățământ? Marea majoritate au pază monitorizată video.

Dl Neagu FIorin-Daniel

îmi cer scuze, aici vă contraziceți. Au pază sau nu au pază?

Dna Stanciu Marilena                               x'ZZ

Nu au pază decât monitorizată video. Drept pentru care, aici^ai Vihe: așâ: personalul care asigură paza, deci camerele video sau persoanele desemnatele conducerea^unității de învățământ și să semneze într-un registru de acces a persoanelor'^r0. vin din afătă.

Dar, de exemplu eu am cinci camere video. Acele camere^ video'* nu pot să înregistreze, nu pot să monitorizeze, nu pot să vină participanții cu cartea de identitate.

Dacă noi lăsăm, și eu sunt pentru, dar voi veni cu un amendament, dacă noi lăsăm aceste terenuri de izbeliște, nu știu cine va răspunde de deteriorarea lor.

Și atunci, pentru că eu sunt pentru ca tinerii municipiului Ploiești să facă sport, vin cu un amendament, ca această hotărâre să intre în vigoare numai după ce, fiecare instituție de învățământ are pază fizică ca să poată să supravegheze și să legitimeze fiecare persoană care vine pe aceste terenuri de sport.

A

Intr-adevăr, domnul consilier Florin Neagu spune că trebuie să fie abrogată hotărârea consiliului 175/27.07.2006. De atunci din 2006, din ce în ce în fiecare an, pentru că sunt totuși 10 ani, inclusiv, pentru că sunt în cunoștință de cauză, sunt de nouă ani consilier local și în consiliile de administrație ale liceelor și școlilor, nu există pază fizică. Drept pentru care, o abrogăm, și eu susțin abrogarea, fac un amendament pentru abrogarea acestui proiect, până când vom mări numărul de personal pentru paza instituțiilor de învățământ.

Dl Neagu FIorin-Daniel

A

îmi cer scuze, ați vrut să spuneți probabil prorogare.

Dna Stanciu Marilena

Prorogare. Nu abrogare.

Dl Neagu FIorin-Daniel

Doamna Marilena, sunt surprins neplăcut de către dumneavoastră. Credeam că susțineți tineretul, susțineți sportul.

Dna Stanciu Marilena

Susțin.

Dl Neagu FIorin-Daniel

Văd. Puteați să veniți cu un amendament, găseam o rezolvare, dar nu să amânăm acest proiect până când găsim oameni care să lucreze ca paznici în fiecare instituție de învățământ din Ploiești.

5                                             3

Proiectul acesta nu este făcut pentru unitățile de învățământ preuniversitar unde nu există pază. Să fiți sigură că acolo se joacă fotbal, tenis, pe terenurile de sport. Nu vorbim de sălile de sport aici. Acesta era pentru unitățile de învățământ unde există pază. Și de exemplu eu m-am lovit la Nichita Stănescu și la Caragiale. Nu am putut să joc acolo nici fotbal, nici baschet.

Dl George Sorin Botez                                      ‘    \

Bun. Atunci ideea este de maniera următoare: înțeleg că dumneavoastră vreți să circumstanțial aplicabilitatea acestui proiect, în unitățile unde exi^ă^ază permanență, da? Dar nu scrie chestia asta. Și am să vă spun și eu susțin chestia as^Lar fi inuman să nu o fac. Și eu o jumătate din personalitatea mea s-a făcut pe terenul de'sțjprt. din curtea școlii. Acolo mi-am legat prieteniile care au rămas trainice, nu în lumea politică^ Aici suntem prieteni 10 minute. Cele din copilărie. Pe acelea punem bază.

A

întrebarea mea este de maniera următoare: vă dau ca exemplu Liceul Mihai Viteazul. Ei au reușit să condenseze programul, la ora 16,30 ultima clasă pleacă acasă, la ora 16,45 pleacă și paza. întrebare: cum aplic chestia asta? Singura posibilitate de a o aplica este să-i oblig să mărească programul de pază. Știți care este feedback-ul? Va veni să spună, unu la mână, nu am fondurile necesare, știți că asta presupune niște fonduri, și numărul doi, nu știu dacă cineva care organizează și procesul educativ și toate chestiile astea, ar mai sta să se mai preocupe și de copiii care bat mingea după acel program. Nu că n-ar fi bine.

Și atunci întrebarea este, dumneavoastră vreți să circumstanțiați acest proiect doar pentru unitățile care au pază permanentă?

Dl Neagu Florin-Daniel

O.k. pentru moment accept, și poate este mai bine așa...

Dl George Sorin Botez

Este o întrebare.

Dl Neagu Florin-Daniel

Am înțeles. Este un sfat bun venit din partea dumneavoastră.

Atunci să rămână măcar cu amendamentul pentru unitățile care au paznici în momentul de fată si ulterior să revenim...

Dl George Sorin Botez

Noi am putea, dacă într-adevăr vrem să facem un gest pentru toate școlile, pentru că este o problemă care într-adevăr este a tuturor școlilor, este legată de fundurile necesare pentru asigurarea pazei în școli. Primul lucru ar trebui să-i amendăm cu bani ca să aibă pază permanentă. După ce am pază permanentă aș putea să le cer și chestia asta. Asta este părerea mea. Sprijinim însă ideea dumneavoastră.

Mulțumesc!

3

Dl Neagu Florin-Daniel

Si eu vă mulțumesc!

*                                 3

Dna Stanciu Marilena

Vreau să îl rog pe domnul consilier Florin, să nu creadă că eu nu susțin acest proiect, îl susțin. Dar fiind om al învățământului, știu cu ce mă confrunt si în al doilea rând, nicio unitate școlară, când spun acest lucru accentuez, nu are pază fizică decât până la orele 19,00. Legea învățământului, nu le mai dă posibilitatea școlilor, instituțiilor de învățământ, să plătească și să susțină părinții paza. Drept pentru care, nu cred că vreun director sau contabil sau chiar consiliul de administrație, va risca să plătească penal.

Eu sunt de acord, am spus, fac amendament, dacă avem pază fizică sunt de acord

dacă nu, nu.


Dl Ganea Cristian

Proiectul este foarte bun. Cel din 2006 avea lacune, ceva?

DI Neagu Florin-Daniel

Al

In primul rând că era pentru toți cetățenii din județ și avea o până în 30 de ani.

Dl Ganea Cristian

Aș propune ca la acest proiect să fim toți consilierii inițiatori, dacă nu este vreo problemă.

Dl Neagu Florin-Daniel

Nu am nici cea mai mică problemă.

Dl Andrei Gheorghe

Aș propune ca acele școli care au pază, grupurile organizate, zic eu că ar fi bine să ia legătura cu conducerea unității, să stabilească un program și cu cartea de identitate și așa există un control decent.

Eu nu am văzut proiectul până acum.

Dl George Sorin Botez

Și atunci, venim cu următorul amendament:

” Aprobă utilizarea terenurilor de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, care au organizat serviciu de pază cu caracter permanent cu personal propriu sau contractual...

Dna Stanciu Marilena

Nu există contractual. Pază privată plătită din fondul părinților. Nu există.

DI George Sorin Botez

Care nu există?

Dna Stanciu Marilena

A fost până în septembrie 2016.

Dl George Sorin Botez

Paznicul acela de la școală cu cine are contract?

Dna Stanciu Marilena

Cu inspectoratul școlar. Sunt angajații inspectoratului școlar, dar nu au decât doi paznici.

Dl George Sorin Botez

Nu mă interesează câți doamnă, este personal contractual. Este personal propriu sau contractual. Da?

Dna Stanciu Marilena

Propriu.

Dl George Sorin Botez

Este contractual.

Dl Pană George

Propriu și contractual. Este corectă formularea.

Dl George Sorin Botez

Haideți să o facem puțin românește.

” Aprobă utilizarea terenurilor de sport aparținând unităților . de învățămân' preuniversitar de pe raza Municipiului Ploiești, care au organizat seivicih de paze permanent - propriu sau contractual - de către locuitorii orașului>în7șjcpphl' petrecerii timpului liber prin activități exclusiv sportive, în următoarele condiții”

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Eu nu înțeleg de ce ne legăm de această pază. Câți dintre noi când ne jucam la școală aveam paznici după noi? Este o prevedere legală, despre ce este vorba?

Doi, am o întrebare, dacă ne pot spune cei de la Tehnic Investiții, din ce au ei informații, dacă astă-vară au fost distrugeri?

Nu cred că are legătură partea de pază cu accesul celor care vor să se joace în școală.

Dl George Sorin Botez

Are. Uitați ce scrie mai departe. Trebuie să prezinte un act de identitate personalului care asigură paza. Ori dacă nu e nimeni care să asigure paza, nu arată niciun act de identitate și nu calcă pe acolo.

Tocmai de aia am circumstanțiat, ca să știm exact despre ce este vorba. Noi reglementăm o activitate. Activitate care se poate desfășura și nereglementată, dar iese de sub puterea acestei hotărâri. Că vor ei să se ducă când nu este pază, este partea a doua. Dar pe mine mă interesează când e pază. Nu poți primi copii acolo. Există responsabilitatea institutorului, există responsabilitatea profesorului. Și când se duce copilul nostru la sport, el este sub o autoritate acolo. Și atunci, această autoritate se cheamă această pază.

Supunem la vot amendamentul meu:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

25 de voturi ”pentru”.

Dacă mai sunt alte probleme?

Dna Stanciu Marilena

Eu am zis primul amendament, să se proroge până la reglementare sau să luăm mai multe informații.

3

Dl George Sorin Botez

Țineți dumneavoastră neapărat să-1 prorogați.

A

înțeleg că doamna consilier Stanciu își retrage propunerea de prorogare.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul cu acest amendament adoptat.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

24 de voturi „pentru”.

a


Menționăm că doamna consilier Drăgușin Paulica

*

Dl Ganea Cristian

Domnul Președinte, am vrut să fim toti inițiatori.

DI George Sorin Botez

Inițiatorul a fost de acord. Domnul Neagu, confirmați.

Dl Neagu Florin-Daniel

Am spus da.

aaa

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale pentru identificarea modalităților și formularea propunerilor de asigurare a unui pachet de facilități destinate medicilor specialiști din afara județului care doresc să lucreze în Spitalul Municipal Ploiești și Spitalul de Pediatrie Ploiești - inițiat de consilier Florin Daniel Neagu.”

Să facem propuneri.

Noi îl propunem pe domnul viceprimar Ganea drept președinte.

Dl Pană George

Totuși poate că proiectul ar suferi o eventuală modificare, să nu desemnăm președintele în persoana unui viceprimar ci să se aleagă din rândul membrilor comisiei.

•fc

PAUZĂ

A

Dl George Sorin Botez

Reluăm dezbaterile pe acest proiect.

Era vorba de membrii comisiei și era o propunere pentru viceprimari și patru consilieri locali. Mergem pe această formulă?

DI Ganea Cristian

Dacă am putea să punem în această comisie președinții de la C.A.-urile din spitale, pentru că au o legătură strânsă cu fenomenul, zic eu.

Dl George Sorin Botez

Președinții de la C.A.-urile din spitale sunt consilieri locali?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl George Sorin Botez

Cine sunt respectivii?

Dl Ganea Cristian

Domnul Dinu Marius, domnul Sîrbu.

Dl George Sorin Botez

A

înțeleg că domnul viceprimar Pană nu dorește. Dumneavoastră sau domnul Ganea?

Dl Pană George


Domnul Ganea.

Dl George Sorin Botez

Ne mai trebuie doi consilieri.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva din partea noastră.

Dl Popa Gheorghe

Și doamna Larisa Băzăvan.

Dl George Sorin Botez

în aceste condiții, fiind vorba de vot de persoane solicit încuviințarea dumneavoastră pentru vot deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

S-a aprobat votul deschis cu 20 de voturi „pentru”.

La acest moment suntem în sală un număr de 23 de consilieri.

Supunem la vot propunerile făcute:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 8,40 mp din incinta Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” către «Asociația pentru sport și educație școlara Mihai Eminescu Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Florina Alina Sorescu, Marius Andrei Dinu și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.


consilierii Marilena Stanciu, Marius Andrei Dinu, Florina Alina Sorescu, Sorin Văduva și Larisa Băzăvan.”

Dacă sunt discuții?

Dna Drăgușin Paulica

Vă rog să se consemneze că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

22 de voturi "pentru”.

Un consilier nu participă la vot, doamna Paulica Drăgușin.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 219/2010 referitoare la înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A., cu modificările și completările ulterioare -inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

23 de voturi "pentru".

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea

Studiului de oportunitate și a dobândirii în sistem leasing operațional a 50 de autobuze noi DIESEL EURO VI - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă sunt discuții?

Dl Andrei Gheorghe

Stimați colegi, după cum ați văzut v-am pus un pliant pe masă, un pliant scos de pe internet, în care s-au făcut unele achiziții la unele primării din țară, inclusiv la primăria Cracovia din Polonia.

înainte de a prezenta acest material, doresc să vă aduc la cunoștință că acest material nu are nicio legătură contradictorie cu proiectul depus de primărie privind leasingul operațional.

Eu am adus acest material, tocmai pentru a-1 studia să vedem care este mai bun. Ș acele puncte bolduite nu îmi aparțin, sunt scoase exact de pe internet, era o contradicție într-o primărie. Deci nu-mi aparțin, vă rog să nu țineți cont de ele.            ; < c

Din cele constatate, am în față comparația estimativă făcută de; R:A.S.P. privinc leasingul operațional, din care reiese că un autobuz pe 76 de luni ar costa 256 de mii ^S de euro plus valoarea reziduală 42 de mii de euro. Deci înjur de 300 de mii de eufo.^tr. ce v-am prezentat eu, reiese că un autobuz achiziționat de municipalitatea dimGrâcoVie costă 246 de mii 311 euro, iar prin contractul cu BERD reiese că un autobuzY6sta220 de mii de euro.

Eu solicit executivului, să studieze aceste oferte, să le analizeze și să luăm decizia cea mai bună. Sincer, mă bucur că acest proiect a ajuns pe masa noastră, pentru că este nevoie urgentă de autobuze, mai ales că în august PSD și ALDE a depus un proiect de hotărâre care a și trecut, privind achiziționarea de autobuze prin fonduri europene și salut această inițiativă a Primăriei si să analizeze care variantă este cea mai bună si care este si >                                                    ’                                                                                                                                    »                                5

operațională. Pe care putem să o implementăm.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

După cum ați observat, acest proiect de hotărâre are în spate un studiu de oportunitate făcut de către R.A.S.P. în colaborare cu cei de la T.C.E. pentru că au fost o serie de date solicitate si de la această societate.

Fără doar și poate, necesitatea achiziționării unor autobuze noi este clară pentru toată lumea. Acest proiect a propus oportunitatea achiziționării lor. S-a studiat această problemă a variantelor credit, leasing financiar, leasing operațional. S-a ajuns în comisia de buget-finanțe și colegii din comisia de buget-finanțe au solicitat o serie de date suplimentare care au fost puse la dispoziția dumneavoastră de către R.A.S.P. în colaborare cu cei de la T.C.E.

Decizia este a dumneavoastră, care din cele trei variante, până la urmă studiul de oportunitate arată acest lucru, îl considerați eficient, optim. Dar vreau să precizez anumite lucruri legate de posibilitatea achiziționării de autobuze diesel pe fonduri europene.

In România, conform ghidului care există la ora actuală, acest lucru nu se poate. Pe fonduri europene pot fi achiziționate tramvaie sau troleibuze și autobuze dar care sunt ecologice. Adică cu gaz natural. Sau bio-diesel dacă nu mă înșel eu. EURO 6. Diesel nu apare ca și posibilitate în ghidul care este aprobat în România. Nu știu ce este în Polonia, dar oricum vă mulțumesc pentru informația pe care mi-ați adus-o.

Legat de celelalte lucruri, posibilitățile prin BERD sau SMART, să știți că și noi facem parte dintr-un astfel de grup, SMART CITY cu posibilitatea de a aduce în Ploiești autobuze electrice. Posibilitatea de a colabora cu cei de la BERD este o variantă de lucru, dar nu trebuie să uităm un aspect, faptul că nivelul de credite pe care îl are municipalitatea în momentul de față este foarte ridicat.

O să-i rog pe colegii mei, dacă sunt întrebări legate de modul cum a fost întocmit studiul de oportunitate, mă refer aici la Regia Autonomă de Servicii Publice. Bineînțeles 45

au colaborat și cei de la Direcția Economică. Și Societatea de Transport Călători Express, dacă sunt întrebări cu privire la acest studiu și modul în care a fost realizat calculul care a fost adus la dispoziție colegilor din comisia de buget-finanțe, vă rog să^i'tinTbr^Șih<^

Dl Andrei Gheorghe

Dacă îmi permiteți să completez ceva, referitor la ce ați spus du^ixeavbaâr^, șî este bine să se verifice acest lucru, de fapt de asta și discutăm pe marginea 'ăcestu'i subiect. Spune aici că Primăria Timișoara dorește să achiziționeze zece autobuzenearticulâte/toate cu fonduri de la Uniunea Europeană. Trebuie studiat dacă există aceasta^oSibilifăte.

Dl Primar

A

încă o dată vă spun, se pot lua autobuze dar ecologice, cu gaz natural. Costurile sunt de cel puțin două ori mai mari, neluând în considerare construcția de echipamente necesare alimentării acestor autobuze.

Dl Ganea Cristian

Parcul auto al T.C.E.-ului trebuie schimbat în totalitate. Că luăm o parte pe leasing, că luăm o parte pe fonduri europene, orice fel de mijloc este binevenit. Și dacă duce și la o economie, părerea mea personală este că vom face economie cu autobuze noi și la combustibil, piese. Inclusiv poate vom reuși să punem și cititoare ca să știm exact câți bani dăm.

Din punct de vedere al legalității doamna Secretar, este o.k.? Are avize, are tot ceea ce trebuie?

Dna Popa Georgiana

Da are aviz și de legalitate și din partea comisiei 3.

Dl Ganea Cristian

Nu, în sensul să nu ne întrebe cineva de ce nu am luat financiar si am luat operațional?

Dna Popa Georgiana

Nu. Nu este niciun fel de problemă din punctul nostru de vedere.

Dl Ganea Cristian

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Să se consemneze.

Vă rog domnul Pană!

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

Fără îndoială că este o problematică acută și cred că nimeni din această sală nu-și dorește să nu reușim să achiziționăm într-un fel sau altul aceste mijloace de transport sau

A

și altele. Insă, eu aș avea câteva nedumeriri. Mie nu mi-a parvenit ultimul document al R.A.S.P.-ului în care înțeleg că se face o balanță între cele două sau trei variante. Nu am cunoștință de el si nu știu ce scrie în el, evident.

întrebări către R.A.S.P. si către Direcția Juridică:

3                                   3


finanțator, către societatea de leasing sau bancă, depinde ce este. ,'z ?   :   \

Unu, posibilitatea transferului legal a acestor mașini de la municipiul;Pktești către SC T.C.E. S.A. dacă există si în ce condiții?                                 z

A

Doi, dacă s-a pus cumva întrebarea sau s-a gândit cineva, dacă^ace^âjutor pe care să spunem, municipalitatea îl acordă către T.C.E., nu poate fi considerat de un eventual control al Curții de Conturi sau de către o altă autoritate, ca fiind un ajutor disimulat sau ca fiind o metodă disimulată de a-i susține anumite cheltuieli pe care altfel nu i le poți susține decât așa cum facem, știm cu toții, prin acele sume pe care le acordăm pensionarilor și elevilor într-o anumită măsură.

Trei, sunt niște sume invocate aici. Văd o valoare estimată de 49 de milioane 500 de mii de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, am făcut eu un calcul rapid, poate că sunt calculele făcute.

Se vorbește de o eventuală posibilitate a autorității locale, să achiziționeze totuși la finalul celor 76 de luni aceste autobuze, luându-se în calcul o presupusă la acest moment, sumă raportată la un procent de 20% care ar mai rămâne din amortizarea acestor autovehicule.

Eu vreau să vă spun că leasingul operațional presupune ca la finalul perioadei contractuale de leasing operațional, societatea de leasing sau banca, ce este ea acolo, are dreptul să le vândă și nu obligația, iar acest drept îi este consacrat în sensul în care, vânzarea se face la prețul pieței și nu la un preț rezidual care rămâne în urma acelor procente de 20%

A.

așa cum se invocă aici. îmi este greu să cred că noi știm de acum că vom cumpăra aceste mașini, și le vom cumpăra cu un preț - echivalentul acelui 20%. Nu știu cine ne dă garanția pentru acest lucru.

Chiar și așa fiind, dacă s-ar merge pe această variantă, vă informez, că suma la care s-ar ajunge după cele 76 de luni se ridică undeva la vreo 14 milioane de euro. Eu cred că este o sumă destul de consistentă și din punctul meu de vedere ar trebui poate, R.A.S.P.-ul se află aici, ar trebui mai detaliat. Este un studiu pe care l-au făcut. Acum, cu tot respectul, pentru că-i cunosc pe toți colegii noștri de la R.A.S.P., s-a aplecat mai puțin pe partea pur tehnică, din punctul meu de vedere s-a aplecat mai mult pe necesitatea achiziționării acestor autobuze, necesitate care evident există si o știm cu totii.

Din punctul meu de vedere ar trebui o fundamentare mult mai precisă și ar trebui poate să știm, dintr-un text de lege, în ce măsură putem achiziționa la finele celor 76 de luni aceste autovehicule și în ce condiții. Repet, leasingul operațional presupune vânzarea la prețul pieței și nu la prețul care este invocat aici.

Acestea sunt nelămuririle mele și i-aș ruga pe cei de la R.A.S.P., dacă pot să ne spună acum, dacă nu, să prezinte un material pentru o eventuală ședință, astfel încât să luăm

decizia corectă, pentru că vorbim totuși de o sumă de vreo 14 milioane de euro. Sunt totuș: niște bani.


Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Și eu mulțumesc!

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Aceste autobuze trebuiau cumpărate de mult timp. Eu cred că n^^^m^Enefitul să amânăm un asemenea proiect, ținând cont că actualele autobuze aflate în utilizare au 216°/c grad de utilizare.

DI George Sorin Botez

Domnul Tudor, problema nu se punea cum a spus domnul Pană, dacă le cumpărăm sau nu le cumpărăm, ci care este forma?

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Pe de altă parte, sunt avantaje în acest mod de achiziționare. Conform contractului de concesiune, primăria, consiliul local, oricum plătește diferența între venituri și cheltuieli în acest moment. Deci este nevoie de aceste autobuze noi care nu mai produc cheltuieli pe partea de mentenanță, reparații sau neutilizare.

Ulterior, pe fonduri europene se pot achiziționa și celelalte mijloace de transport.

DI George Sorin Botez

Am înțeles. Tocmai de aceea, domnul viceprimar Ganea a pus o întrebare și a primit un răspuns din partea juridicului și eu am cerut să se consemneze să rămână în piatră, știți cum sunt legile adevărate scrise, că o astfel de achiziție este legală.

Pentru că nimeni de aici nu cred că spune, nu luăm autobuze sau nu ne trebuie. Ci există o temere, că această formulă de achiziție ar putea să fie nevalidată de către Curtea de Conturi sau de către alte organe de control. Asta este singura temere.

Și atunci, ar trebui totuși să fim singuri că ceea ce decidem este în acord cu legea. Aici este toată treaba.

Nu spune nimeni că nu este nevoie de ele. O.k. s-ar putea să fie. Dar una este când discuți de bani privați și iei niște decizii și alta este când discuți pe banii publici.

Inclusiv această posibilitate de transfer. Eu din câte știu, la sfârșitul perioadei transferul are loc către un terț. Nu către cel care a plătit, respectiv către Primăria Ploiești. Și cine este terțul respectiv, dacă nu este cel care a achitat, adică bugetul local? Este o societate care va trebui să achite ea acea valoare reziduală ca să cumpere.

Și atunci întrebarea se pune, cu aceste rate plătite de municipalitate cum rămâne? Cum se înregistrează de T.C.E. toată chestia asta?

Așa, pare o chestie drăguță, ca să nu zic spectaculos.

Dar din punct de vedere legal nu știm care sunt implicațiile.

Toată lumea vrea aceste autobuze. Se vor lua sub o formă sau alta. Dar trebuie să cântărim asupra modului juridic.

DI Pană George

Exact asta era ideea domnul Președinte. Operațiunea în sine este legală. Poți access o astfel de modalitate. Insă la momentul ăsta eu cred că noi nu știm exacTqe'ne., așteaptă De fapt, asta este ideea. Dacă le putem achiziționa într-un final, cum^'cine Te’vinde?vPentri că vă informez că aceste societăți de leasing, de regulă în spatele lor . au alte so^ietă^i care preiau bunurile și le vând pe piața liberă și atunci se pune problema dacă noi șunțerri'Sigur că vom achiziționa aceste autobuze și încă o dată, la ce preț?

Sunt niște neclarități din punctul meu de vedere, care ar trebui lămuf

Acum, raportat la ceea cc spunea domnul Tudor, cu siguranță trebuiau cumpărate de mult.

Insă, cred eu, ar trebui să avem înțelepciunea să mai așteptăm două săptămâni până la următoarea ședință, pentru că probabil va fi mult mai devreme în luna decembrie, poate ne lămurim cu totul și atunci putem să luăm o hotărâre în adevăratul sens al cuvântului.

Mulțumesc!

5

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                           9

Da, într-adevăr, cu toții plecăm de la ideea că avem nevoie de aceste autobuze. Este evident acest lucru.

S-a vorbit despre acest studiu pe care l-a făcut R.A.S.P.-ul. Nu vreau să induc în derizoriu munca oamenilor, dar trebuie să o spun cu subiect și predicat, pentru mine nu a fost decât o frumoasă poveste studiul acesta. Și argumentez: Un astfel de studiu, în mod firesc trebuia să răspundă unor idei principale absolut necesare în luarea unei decizii.

Unu, câte autobuze sunt necesare? Aici se precizează că avem nevoie de 50 de autobuze. Din câte înțeleg parcul este format din 183 de autobuze. Bun. Când pomenim despre numărul necesar de autobuze, acest lucru trebuie calculat și sugerez celor care au făcut studiul, să-1 refacă în acest spirit, trebuie calculat ținând cont de mai multe lucruri: unu, numărul minim necesar. Este clar că numărul minim necesar este 50 ca să îndeplinim criteriile acelea de performanță. Doi, capacitatea municipiului Ploiești de a asigura finanțarea. Și aici trebuia să fie contactată doamna Crăciunoiu și să vedem pe exercițiile financiare viitoare cât putem să ne permitem să plătim pentru treaba asta. Trei, care este cea mai corectă si cea mai ieftină soluție de finanțare si mai la îndemâna noastră.

£               9       9»

Așa cum știți, aceste autobuze nu pot fi cumpărate, presupunând că le-am cumpăra din surse atrase, decât prin trei variante, trei posibilități: credit, leasing financiar, leasing operațional.

Studiul, trebuia să ia fiecare această variantă în parte și să o disece. Ce înseamnă pe credit, care sunt costurile, care sunt avantajele, care sunt dezavantajele. Unul dintre dezavantajele pe care îmi permit să le spun eu acum, este că un credit dacă îl tragi ești la mâna Ministerului de Finanțe și aștepți până când Ministerul de Finanțe îți dă un o.k. ca să-l tragi.

Doi, leasingul financiar - care sunt costurile, care sunt avantajele, care suni dezavantajele, ce economii apar pentru fiecare în parte.

Leasingul operațional - care sunt costurile, care sunt beneficiif^aSu^^ici, le beneficii aduse, vă mărturisesc cinstit că m-a bufnit râsul când am^az^^n^meria] precizându-se faptul că în urma achiziționării a 50 de autobuze, autc|Suz^care stintșăduse prin leasing operațional și care se spune că ele vor fi reparate, daca^va ii nevoiașa/fie reparate, la firma de leasing, atunci, prin aducerea acestor autobuze se face o ecofigpfie de 14 persoane la T.C.E. Adică suntem atât de performanți la nivelul T.C.fcului'încât noi reparăm 50 de autobuze cu 14 persoane. Ar fi o.k. să fie așa.

i Avem nevoie de niște date concrete care să ne facă să luăm o decizie cât se poate de corectă. Se poate întâmpla stimați colegi, ca peste un an, doi, să vină Curtea de Conturi și să ne întrebe care au fost documentele care au stat la baza analizei oportunității deciziei dumneavoastră. Și o să spunem că am avut un studiu în care am avut de analizat o singură variantă, leasingul operațional. Nu am avut o altă variantă care să stea la baza analizei noastre.

De aceea, eu vă propun dumneavoastră una din două soluții: fie prorogăm proiectul acesta, fie, o altă soluție, îi schimbăm denumirea și sensul lui și îl mandatăm pe domnul Primar ca într-un termen nu mai mare de 30 de zile, să refacă acest studiu așa cum a rezultat din cerința tuturor consilierilor care au luat cuvântul astăzi. Astfel încât, unu, să nu mai amânăm o decizie în acest sens, pentru că este evident, comunitatea din Ploiești are nevoie de aceste autobuze, doi, vom avea posibilitatea să luăm o decizie în deplină cunoștință de cauză.

Vă mulțumesc!

5

DI Primar

Așa cum am precizat, la solicitarea dumneavoastră în cursul ședinței pregătitoare a acesteia de astăzi, cei de la R.A.S.P. alături de cei de la T.C.E. și Direcția Economică, au pus la dispoziție o serie de documente din care reies calculele făcute pe cele trei variante de studiu. Credit, leasing operațional și leasing financiar.

Legat de celelalte întrebări a căror răspuns încă nu a fost dat, totuși ar trebui să fie răspunsurile date atât de Direcția Juridică cât și de Direcția Economică, R.A.S.P. și așa mai departe, astfel încât să clarificăm aceste situații și poate prin clarificarea lor să putem merge mai departe cu acest proiect.

Dl George Sorin Botez

Vă referiți la clarificări în această ședință?

»                                                                             3               5

Dl Mișcă - Sindicat T.C.E.

O să ieșim cu articulatele...

Dl George Sorin Botez

Domnul Mișcă, dumneavoastră ați înțeles despre ce discutăm noi aici, sau începem cu presiunile?

Toată lumea este de acord, numai că vrem să găsim modalitatea legală.

Dl Mișcă - Sindicat T.C.E.

Suntem rușinea țării. Circulăm cu autobuze din anii ‘70 și dumneavoastră vs cramponați politic. O să venim cu toti salariatii aici.                           z '

*             Uf 7^7,

Menționăm că domnul consilier Vîscan Robert a părăsit‘Sin. sală. '-V ș +

Dl Sîrbu-Simon Gheorghe :—'—:---

Așa cum a reieșit din toate discuțiile de aici, toți colegii de aici suntehTae acord ca aceste autobuze trebuie cumpărate. Este inadmisibil să cărăm reziduurile menajere din Ploiești cu Mercedes și să ne plimbăm cu aceste articulate din anii 70 care scot un fum infernal. Dacă mergeți dimineața spre Teleajen, tot Mihai Bravu este plin de fum. Rugămintea mea la dumneavoastră și am spus-o de ieri, eu sunt în consiliu de peste 10 ani. In ultimii 10 ani nu am reușit să aducem autobuze noi.

Am cerut ieri în comisia de buget împreună cu domnul Palaș mai multe explicații de la cei de la R.A.S.P. și cei care se ocupă cu acest lucru. Văd aici în sală conducerea T.C.E.-ului. Oameni cu experiență. Nu domnul Primar are experiență ca să se ocupe dumnealui, domnul Palaș. Trebuie să se ocupe oameni specialiști.

Așa cum spunea președintele ședinței, domnul Botez, avem diferite specialități. Unul este inginer, altul este fermier, nu noi avem posibilitatea să răspundem la întrebări. De aceea avem oameni specializați în domeniu.

Aș ruga-o, văd în sală atât directorul cu exploatarea, directorul tehnic. I-aș ruga pe dânșii ca specialiști să ne spună dacă proiectul nostru este bun sau nu.

Eu știu că 50 de autobuze nu vor fi suficiente în municipiul Ploiești să ducem cetățenii, dar este un început bun. Asta este o lecție a noastră. Dacă tot amânăm proiectele ba că nu le studiem, ba că nu sunt bine fundamentate. Nu mai e timp de așa ceva. Haideți să vedem, putem face un lucru bun, sau nu?

De aceea, am rugămintea la conducerea T.C.E.-ului, la Directorul cu Exploatarea, la Directorul Tehnic, care sunt în sală, să ne explice în câteva cuvinte situația și ce putem face. Vă rugăm!

Mulțumesc!

Dna Enescu lonelia

Dacă îmi permiteți, Enescu lonelia mă numesc, de la T.C.E.

Doamnelor și domnilor, trebuie să plecăm așa cum ați spus și dumneavoastră, de la A.

faptul că este absolut necesar să înnoim parcul de autobuze. In situația în care, am autobuze cu uzură de 357%...

Dl George Sorin Botez

Doamnă, îmi cer scuze, am picat cu toții de acord că sunt o necesitate. Problema este de formă. Luminați-ne pe chestia asta. Aici trebuie să ne luminați. Știm exact ce rable sunt acolo. Nu ne spuneți, că știm.

A

întrebarea este, modalitatea de achiziție. Pe mine mă interesează modalitatea de achiziție. Eu vreau să votez achiziția a 50 de autobuze. Știu că este nevoie-deele. întrebarea mea este, leasingul operațional este legal în aceste condiții sau nu?/^^?;°

Dna Enescu IoneliaH

---------------------------------------- ff®                     X ' v,"‘ ț

Domnul Președinte, eu vă propun să aprobăm achiziționarea acestor tețobuze. urmând ca ulterior, așa cum domnul Palas a solicitat, să venim cVfeeîelalte^ elemente de a alege metoda prin care vom merge în continuare. Sunt două lucrurr^rfej^^^.i'sociate și absolut necesare.


Dl George Sorin Botez

Uitați-vă ce scrie acolo. Nu este disociat. Este chiar asociat. Eu trebuie să aprob un studiu de oportunitate, nu achiziția a 50 de autobuze. Dumneavoastră spuneți: aprobă achiziția a 50 de autobuze și la art. 2 stabilește printr-o hotărâre ulterioară modul de achiziție. Și ce am rezolvat cu asta?

Dna Enescu Ionelia

A

In această situație, cer permisiunea să completăm acest studiu de oportunitate cu toate elementele care au fost aduse în discuție, astfel încât această achiziție să prezinte toate elementele necesare și legale și financiare, care să ne permită să mergem în continuare cu această achiziție.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Fix asta v-am rugat doamna director. Și nu înțeleg cum de ați venit cu o poveste romanțată aici. Din documentul pe care ni l-ați prezentat nu reiese decât o singură concluzie. Că avem nevoie de autobuze. Dar asta știam. Știm și noi, știu și ploieștenii, știu și onorabilii de la sindicate de la ușă. Toți știam despre chestiunea aceasta. Problema este că...

. Domnul președinte, am o rugăminte, dacă nu reușiți să țineți sala în mână, vă rugăm să ne spuneți.

Dl George Sorin Botez

Ce vreți să fac? Sunt cetățeni de-ai noștri. Să chem jandarmeria să-i dăm afară?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este un regulament pe care trebuie să-l respectăm cu toții. Vă rog frumos să respectăm regulamentul.

Doamna director, v-am rugat pe dumneavoastră să refaceți acest studiu și să răspundeți în el la întrebările esențiale. Cum putem noi să achiziționăm aceste autobuze? Nu că trebuie să le achiziționăm. Asta știm că trebuie să o facem.

Dna Enescu Ionelia

Dați-mi voie să vă răspund. Această povestire romanțată, sau cum i-ați spus dumneavoastră, cu tot respectul, nu este opera mea. Eu am furnizat datele tehnice necesare folosirii la acest studiu de oportunitate care a fost realizat de R.A.S.P. Așa că vă rog frumos, să nu-mi puneți mie în responsabilitate lucruri care nu-mi sunt opozabile.

Acord tot sprijinul necesar atunci când este nevoie, având în vedere și experiența ș: înregistrările pe care le am.

Dl George Sorin Botez                                 z.....

Dați-mi voie să-mi exprim și eu un punct de vedere. Am o chestie care ește^^htn Ploiești. La ora asta vă rog să mă credeți că nu mă interesează niciun 'îeL depolitică^Nuine interesează că sunt alegerile pe 11, vreau aceste autobuze. Da?                   / o/

Există două variante și aici rămâne să cumpăniți la votul pe^care( -ți i>v©i?,acorde imediat.

Pentru mine, sunt suficiente asigurările pe care le-am auzit de la oficiul juridic privind legalitatea acestei chestiuni și vreau să mai întreb pe domnișoara director economic, dacă există vreo problemă legată de această achiziție așa cum este ea configurată?

Dar vă rog scurt. Da sau nu.

Dra Crăciounoiu Nicoleta - Director Economic

Referitor la achiziționarea la prețul pieței sau la alt preț, la valoarea reziduală, ni știu să vă spun.

Dl George Sorin Botez

Nu am înțeles.

5

Dra Crăciounoiu Nicoleta - Director Economic

Referitor la achiziționarea după cele 76 de luni la prețul pieței sau valoarea reziduală

Dl Palaș-Alexandru Paul

Referitor la plata ratelor. Cât ne permitem să plătim ratele? Despre asta este vorba.

Dl George Sorin Botez

îmi cer scuze. Aici este o chestiune care o stăpânesc suficient de bine. Poate fi stabilit prin contractul de leasing operațional, care este valoarea reziduală la care se transferă acest bun și acea valoare reziduală este în general 20%. Maxim 20%. Cea cu prețul pieței nu este cazul și nu se joacă nimeni cu o primărie când este vorba de o flotă de 50 de autobuze.

Eu vă întreb, leasingul operațional, este o.k. pentru bugetul local?

Dra Crăciounoiu Nicoleta - Director Economic

Presupune opt milioane...

Dl George Sorin Botez

Nu. E o.k. ca formulă?

Dra Crăciounoiu Nicoleta - Director Economic

Da.

Dl George Sorin Botez

Deci nu sunt probleme legate de legislație. Vorbesc de legislația fmanciar-bugetară.

Dra Crăciounoiu Nicoleta - Director Economic

Suportarea din venituri proprii.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar nu sunt probleme de legalitate financiară.

Dra Crâciounoiu Nicoleta - Director Economic

Trebuie să suport din veniturile proprii. Altă variantă nu există.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles, dar dacă suport din veniturile proprii mă îm Da sau nu?

Dra Crâciounoiu Nicoleta - Director Economic

pușcă ciifqya?^

■■■■'.....

Suportarea din veniturile proprii este legală.

Dl George Sorin Botez

O.k. Bine. Am înțeles.

Juridicul este o.k.?

Dna Măntoiu Anbell-Olimpia

Acum problema, cum a spus și domnul Pană, se pune la modalitatea de transmitere pe aceste 76 de luni...

DI George Sorin Botez

Ați dat avizul de legalitate la asta?

Dna Măntoiu Anbell-Olimpia

Da.

Dl George Sorin Botez

Are aviz de legalitate?

Dna Măntoiu Anbell-Olimpia

Are.

Dl George Sorin Botez

Este o.k. formula asta?

Dna Măntoiu Anbell-Olimpia

Acum, pe acest proiect da. Mai târziu pe perioada a 76 de luni...

Dl George Sorin Botez

Avem un contract anexă la toată treaba asta?

Dna Măntoiu Anbell-Olimpia

Nu. Se va introduce pe ordinea de zi caietul de sarcini.

Dl George Sorin Botez

Foarte bine. Atunci, noi vom adăuga la chestia asta un amendament "condițiile de achiziție, precum și caietul de sarcini și întreaga documentație de atribuire, vor fi aprobate ulterior prin hotărâre de consiliu local.”.

Este toată lumea de acord?

Intervine art. 4 și urmează renumerotarea.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Amendament aprobat.

Față de amendamentul aprobat, supunem la vot acest proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?


Dacă se abține cineva? - 1 vot

  • 22 voturi "pentru” și 1 "abținere” a domnului consilier Palaș

A

DI Andrei Gheorghe

Domnul președinte, permiteți-mi pentru că tot suntem la tramvaiele pot fi achiziționate pe fonduri europene, executivul să aibă în vedere și demararea acestei acțiuni pentru achiziționarea de tramvaie prin fonduri europene.

AAA

PI George Sorin Botez

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Ploiești și Județul Prahova pentru finanțarea realizării „Strategiei locale de alimentare cu energie termică produsă în mod centralizat în sistem producție-transport-distribuție la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești” în vederea accesării de fonduri - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

  • 23 de voturi "pentru”.

AAA

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2016 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 248/2016 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gabriel Minea, Aurelian Tudor, Florin Neagu, Sanda Dragulea și Andrei Gheorghe.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre;

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

23 de voturi "pentru”.

AAA

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert lonuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?

>

23 de voturi „pentru”.


' C-'V"

.yO fc.-* ■■ Ax

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi „Proiect de hoț^are.privind'ăprpbarea schimbării locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe vacante de aceeași /categorie - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu,- Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”, >

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință al domnului Ghica Valentin asupra terenului situat în Ploiești, str. Ghighiului nr. 2, lot 88, drept ce a fost deținut în baza contractului de comodat nr. 20062/2010 - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

23 de voturi „pentru”.

A A w

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită a unui spațiu în suprafață de 16 mp din incinta Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” către «Asociația părinților Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza Ploiești» pentru desfășurarea activității administrative - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la al doilea punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Schimbare de destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară” în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în

administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primai Adrian-Florin Dobre.”


Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Trecem la al treilea punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 270/2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

23 de voturi „pentru”.

Trecem la al patrulea punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de negociere pentru reglementarea situației imobilului situat în Ploiești, str. Democrației nr. 41A - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Propun un număr de cinci membri:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi „pentru”.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Din partea grupului PSD doamna Marilena Stanciu.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva.

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Tudor Aurelian.

Dl Popa Gheorghe

Din partea grupului PNL doamna Zoia Stai cu și domnișoara Cristina Enache.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane supunem la vot votul deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -23 de voturi ”pentru”.

F: C

&

Supunem la vot nominalizările făcute:

Cine este pentru?        - 23 voturi

t-/'■ ■ •

Cine este împotrivă?

V            /

Dacă se abține cineva?

23 de voturi ”pentru”.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

23 de voturi "pentru”.

Trecem la al cincilea punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru activități economice a spațiilor din incinta Stadionului „Ilie Oană" Ploiești - inițiat de viceprimar Cristian Ganea.”

Dacă sunt discuții?

DI Tudor Aurelian-Dumitru

Dacă există o fundamentare pe prețurile stabilite?

Pozițiile 4 și 5 deși au aceeași titulatură au prețuri diferite.

Dl George Sorin Botez

Cine poate să dea explicații?

DI Stănescu Marian - Director Ad junct C.S.M.

Tarifele care sunt în momentul acesta afișate sunt tarifele aplicate de către serviciul patrimoniu pe toată raza municipiului Ploiești. A fost un amendament pentru aceste tarife la penultima ședință de consiliu local. Noi am reformulat aceste tarife și am aplicat tarifele din raza municipiului Ploiești și la Stadionul "Ilie Oană”.

Dl Ganea Cristian

Sunt prețurile de unde se pornește licitația?

Dl Stănescu Marian - Director Adjunct C.S.M.

Da. Sunt prețuri de pornire pentru licitație.

Dl Ganea Cristian

Are aviz de la comisia de buget?

Dl Stănescu Marian - Director Ad junct C.S.M.

Avem avize, avem tot.

Dl Tudor Aurelian-Dumitru

Repet întrebarea. Punctul 4 și punctul 5. Spuneți-mi care este diferența de aveți prețuri diferite?


DI Andrei Gheorghe

Sunt identice.

Dl Ganea Cristian

Domnul Stănescu, diferă prețurile cu cele de la Hipodrom?              /

Dl Stănescu Marian - Director Adjunct C.S.M.

Prețurile de la Hipodrom au fost făcute de către echipa doamnei Irina Nicolescu. Diferă prețurile, pentru că acolo sunt niște prețuri pe U.I.P. Sunt alte tarife, alte prețuri. Nu sunt identice cu cele aplicate pe raza municipiului Ploiești.

Dl Ganea Cristian

Vă mulțumesc!

5

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, propun prorogarea acestui proiect de hotărâre până la o fundamentare corectă.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de prorogare a domnului consilier Sîrbu:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

Cu 9 voturi "pentru” și 14 "abțineri” ale consilierilor Văduva Sorin, Palaș-Alexandru Paul, Mateescu Marius-Nicolae, Pană George, Minea Constantin-Gabriel, Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sorescu Florina-Alina, Ursu Răzvan-Ion, Stanciu Marilena, Ganea Cristian-Mihai, Botez George-Sorin-Niculae, Tudor Eduard Emilian și Hodorog Bogdan proiectul de hotărâre rămâne pe ordinea de zi a ședinței.

a

Dna Drăgușin Paulica

Vă rog să consemnați că nu particip la vot.

Dl George Sorin Botez

Nici la prorogare?

Dna Drăgușin Paulica

Nici.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        -13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 13 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Enache Cristina-Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Doamna consilier Drăgușin Paulica nu a participat la vot. ;   .B-S.

Domnul Primar, vă rog din suflet, faceți ceva pentru o sală de ședințe și'pentruniște


Domnul Primar, vă rog din suflet, faceți ceva pentru o sală de ședințe și'pentru niște condiții decente pentru acest consiliu. Sunteți un om tânăr, deschis la nou. .?,/ J

’                                                                                                                                    ..-'.'■■'A* ;F’

Dl Ganea Cristian                                              7;      ■

------------------------------- .                    .                             '' .■ /q G>-ir

Se va face de către A.S.S.C. Și-a luat angajamentul domnul director-'că din luna februarie o să reușim.

Dl George Sorin Botez

Este vorba de o eroare materială într-un proiect suplimentar, în sensul că acolo unde discutăm de proiectul suplimentar doi, ar trebui să fie și o formulare de genul ”ia act”. Este o chestie de formalism. Drept pentru care, la sugestia domnului Primar, o să luăm o pauză de 5 minute ca să vedem cum rezolvăm această chestiune.

PAUZĂ

*

Dl George Sorin Botez

Menționăm că domnii consilieri Hodorog Bogdan, Minea Constantin-Gabriel și Tudor Aurelian-Dumitru nu se mai află în sală la reluarea ședinței.

9               »

Trecem la ultimul punct suplimentar de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transmiterea în comodat, cu titlu gratuit, pe durata existenței investiției, a postului de transformare aferent obiectivului de investiții „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători”, către FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord SA -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La punctul "Diverse” avem o "Informare privind probleme de mediu cu care se confruntă RASP/UAT Ploiești pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin legislația în vigoare, respectiv aplicare de penalități/sancțiuni de către Administrația Națională „Apele Române" - Administrația Bazinală de Apă Buzău - Ialomița (ANAR).”

*

Menționăm că domnul consilier Minea Constantin-Gabriel a revenit în sală.

*

DI Ganea Cristian

Toată lumea știe problema cu care se confruntă R.A.S.P.-ul. Amenzile curg. Domnu Primar, cu domnul Pană, toată conducerea am hotărât să alocăn^^ișțd'ba&pentr terminarea acestei investiții. Pentru început am alocat 14 milioane.M,șteptărnșă vină < societate care să facă o evaluare corectă a terminării lucrărilor. f'y ■        . \ j

Dl Minea Constantin-Gabrjel

Chiar vreau să spun că penalitățile pentru debitul care este evacuat - decătn municipiul Ploiești, până în acest moment a adus o penalitate de 680 de mifde lei.

Apele Române amendă 40 de mii de lei. De fiecare dată când vor face control ne vi da această amendă. Iar problema cea mai delicată va fi către Directiva Europeană, care arc prevăzute sancțiuni de la 2000 de euro până la 120.000 de euro pe zi. Aceasta este situația Stației de Epurare la acest moment.

Mă simt dator să fac această prezentare pentru că generează niște penalități enorme neefectuarea acestei lucrări.

Dl Primar


..........Dacă îmi permiteți, legat de această situație știți foarte bine că această problemă am considerat-o extrem de importantă încă de la începutul mandatului. Alături de colegii mei așa cum a spus și domnul Ganea și alături de domnul Pană, am încercat în această perioadă să avem rezolvarea problemei acelei expertize care ne permite să continuăm lucrările pentru a vedea care este diferența de lucrări pe care trebuie să o facem și ce lucrări trebuie executate.

Din păcate, după primele zile nu s-a prezentat nicio societate pentru expertiză. Tocmai de aceea la prima ședință ordinară noi am majorat suma bugetată pentru realizarea acestei expertize. Sperăm ca de această dată, suma fiind mai mult decât dublă față de ceea ce a fost inițial, să determine societățile care au experiență în domeniu să vină să participe la licitație.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în Q continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.


PREȘEDINTE Dț Ș^DH^ȚĂ, George Sori


> >;\Georgiana Popa ■ V-.   '■V,

.vyi

vvuVvf

_.L O Jp-V(__________________.

Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria