Proces verbal din 29.09.2016

Proces verbal din 29 septembrie 2016

ROMÂNIA ’q


JUDEȚUL PRA 30 VA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 29 septembrie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, domnul Adrian-Florin Dobre, nr. 25134/23.09.2016.

A

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri, absenți fiind consilierii Andrei Gheorghe și Ganea Cristian-Mihai.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre        - Primar

Doamna Georgiana Popa           - Secretar

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua!

Suntem prezenți un număr de 25 de consilieri din 27, lipsind motivat domnii consilierii Andrei Gheorghe și Ganea Cristian Mihai.

Constat îndeplinit cvorumul pentru desfășurarea lucrărilor. Le deschidem cu intonarea Imnului de stat.

Față de ordinea de zi prezentată, se retrage punctul 9 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu” și avem următoarele puncte suplimentare pe ordinea de zi, pe care o să le supun la vot:

„Proiect de hotărâre privind predarea către S.C.TCE S.A. Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor și a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ?          - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

*

Urmează 3 informări:

  • - Informare privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

  • - Informare cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării și

completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportatul

călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritqriâlaz'a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015, în sensul ;âbofdâi,i'i?uhor facilități și altor categorii de persoane;                                 \\Ă \ K - /'7 J

  • - Prezentare propuneri proiecte cu finanțare din fonduri europe^pX? ~

Cine este de acord cu includerea acestor informări pe ordinea db^^^^^punctul 38 „Diverse”?                       - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 25 de voturi ”pentru”, consilierii au fost de acord ca cele 3 informări să fie introduse pe ordinea de zi.

în aceste condiții, ținând cont de retragerea punctului 9 și de includerea pe ordinea de zi a celor trei informări, supunem la vot ordinea de zi:

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi ”pentru”, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

în afară de aceste probleme, avem o solicitare din partea domnului Femando Scoruș, ca în conformitate cu articolele 26, 30, 31 și 51 din Constituția României, conform și art. 52 din Legea 215, să-i rezervăm un timp de, domnia sa apreciază 20 de minute, la sfârșitul ședinței ordinare a consiliului local de azi, pentru a se adresa consilierilor locali, presei și invitaților.

în mod uzual, timpul acordat solicitanților este de 3 minute. Domnia sa are o solicitare mai deosebită, solicită 20 de minute.

O să supun la vot această cerere, în primul rând cu privire la încuviințarea dumneavoastră privind ascultarea domnului Scoruș:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă? -  1 vot

Dacă se abține cineva?

Dl Palaș Paul

Domnul Președite, eu votez împotriva acestei solicitări și explic și de ce. Domnul Scoruș, în nenumărate rânduri, a amenințat membrii consiliului local sub diferite forme.

Nu văd de ce aș fi de acord să îl ascult în continuare pe domnul Scoruș.

Dl George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

9

Solicitarea a fost aprobată cu 24 de voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” al domnului consilier Palaș Paul.

■it

Supun la vot cererea domnului Scoruș, de alocare a unui timp de 20 de minute:

Cine este pentru?        - 4 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot                             -

Dacă se abține cineva? - 20 voturi

Cu 4 voturi „pentru” ale consilierilor Dănescu Ștefan, Vîsc^^o^^^Ș^șiâ Marilena și Sorescu Florina-Alina, 1 vot „împotrivă” al domnului consi^mPalaȘzPauLșt 20 de "abțineri”, solicitarea timpului de 20 de minute a fost respinsă.                  yj

*

Supun la vot cererea pentru acordarea unui timp de 3 minute:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?     - 1 vot

Dacă se abține cineva? -  1 vot

3

Cu 23 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” al domnului consilier Palaș Paul și 1 "abținere” a doamnei consilier Stanciu Marilena, a fost aprobată audierea domnului Scoruș la sfârșitul ședinței, pentru o perioadă de 3 minute.

începem lucrările ședinței cu primul punct de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 19 august 2016.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 30 august 2016.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

3

Cu 24 de voturi „pentru” și 1 "abținere” a doamnei consilier Dragulea Sanda, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 5 septembrie 2016.”

Cine este pentru?        - 25 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 25 de voturi ”pentru”, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la puctul 4 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 septembrie 2016.”

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?


Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -  2 vot

Cu 23 de voturi "pentru” și 2 "abțineri" ale consilierilor Enache Cristina-Ana-Maria și Bolocan Iulian, procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi ” întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt?

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, când s-a repartizat bugetul pentru reparații în unitățile de învățământ, chiar m-am bucurat că a fost făcut în mod echitabil.

A trecut o vară întreagă și mi-aș dori ca din partea Direcției de Investiții să-mi spună și mie ce s-a solicitat și ce s-a executat la grădinița "Rază de Soare"? Nici nu s-a trecut. Nici măcar un ban. Nu mi se pare corect. Probabil, au fost făcute aceste lucrări după alte criterii.

Și aș dori, ca la ședința următoare, fiecare domn consilier și doamnă consilier, să primească câte o informare, lucrările care au fost făcute în unitățile de învățământ?

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Pe fiecare unitate de învățământ?

Dna Stanciu Marilena

Pe fiecare unitate, valoric si ce s-a executat.

Dl George Sorin Botez

Și fizic.

Dna Stanciu Marilena

Și fizic. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Deci solicitați ca în scris, fiecare consilier să fîe informat cu privire la efectuarea lucrărilor, atât valoric cât și fizic în toate unitățile de învățământ în timpul acestui an. Da?

Dna Sorescu Florina-Alina

Aș dori să o întreb pe doamna director de la Tehnic Investiții, de ce nu s-au montat nici măcar până acum relantisoarele, măcar în apropierea unităților de învățământ? Mi se pare de bun simț, măcar acolo.

întrucât fac parte și din comisia de învățământ, doresc să le asigur elevilor și studenților, siguranța copiilor la școală.

Mă sună părinții, fac parte din consiliile de administrație de la diverse școli și licee, și îmi pun această întrebare. Eu personal nu știu ce s-a întâmplat până acum.

Dl George Sorin Botez

Poate răspunde cineva acum? Direcția Tehnic Investiții?

Vă rog doamnă la microfon, cu microfonul deschis ca să rămână /moHali^t;f î\’

ff J’Xrzț / X*'//y-f j. . ți

Dna Sorina Som - Director Direcția Tehnic Investiții

Este un acord cadru expirat ca valoare și deocamdată nu avem contract^^itru ac^t tip de lucrări.

Dna Drăgușin Paulica                                         -

De când este expirat contractul?

Dna Sorina Șom - Director Direcția Tehnic Investiții

Este expirat ca valoare.

DI Primar

Valoarea inițială care a fost prevăzută în acordul cadru este expirată de mai mult timp. De câteva luni de zile. Drept urmare s-au început de urgență, cred că în luna iulie s-au demarat procedurile în vederea realizării unei noi achiziții pentru ceea ce înseamnă relantisoare, marcaje rutiere, etc., care nu s-au mai făcut tocmai din lipsa acestui cadru legal. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc si eu!

$                       9

Doamna director de la Tehnic, credeți că am avea bani să facem niște afișe și în locul relantisoarelor să spunem „datorită incompetenței administrației aici trebuia să existe niște relantisoare, dar noi vă anunțăm că nu am avut nici timp, nici chef să facem o achiziție în timp”?

Domnul Dobre, dumneavoastră aveți o problemă cu timing-ul. In sensul că, dumneavoastră nu înțelegeți un lucru. Dacă Ploieștiul v-a votat primar, v-a votat nu ca să faceți inventarierea administrațiilor anterioare, ci să le rezolvați problemele.

Doamna Sorescu a ridicat o problemă legată de siguranța copiilor. Aceasta este o chestiune care nu poate să fie îngropată într-o chestiune birocratică, așa cum se solicită la acest moment.

Pe de altă parte, existau și rațiuni care să impună o achiziție de urgență. Dacă dumneavoastră vreți să spunem copiilor să stea liniștiți, vă invit să vedeți în fiecare zi dimineața și la prânz, „festivalul frânelor” de pe Bdul Republicii. Vă invit să vedeți cum în jurul școlilor sunt adevărate ambuteiaje, dacă vreți. Tocmai pentru că aceste relantisoare lipsesc. Eu nu cred că nu exista o modalitate de a rezolva această problemă în regim de urgență.

Vreți să dăm copiilor explicații, le dăm explicații. Vreți să le rezolvăm problemele de siguranță, încercăm să le rezolvăm problemele de siguranță.

Nu am făcut aprecieri vizavi de dumneavoastră personal.

Părerea mea este că, în continuare, primăria s-a transformat într-un institut de cercetări juridice. In continuare noi studiem legi, în loc să rezolvăm problemele.

Mulțumesc!

DI Primar

Dacă îmi dați voie, domnul președinte!

A.

Intr-adevăr, copiii nu au nevoie de astfel de scuze, copiii trebuie să fie protejați, dar pentru acest lucru, administrația de-a lungul timpului, trebuie să anticipeze^ati^i' când. se produc anumite situații, astfel încât legea nu îți permite să poți rezolva profil errie-dare sunt trenate de foarte mult timp și nerezolvate la timp.                /

Știți foarte bine că la începutul lunii iunie 2016 au fot modificate inclusiv legile^cu privire la achizițiile publice, iar această componentă care privește acfiizițiă^îh^egimi dfe urgență nu poate fi utilizată într-o astfel de situație. Drept urmare, curK.anf:aflaț:;ddșpre acest subiect la începutul mandatului, că nu există un contract cadru valabil și care este funcțional, pentru a realiza montarea acestor relantisoare, alături de partea aceasta de marcaje rutiere, am demarat această procedură.

Depinde de persoanele juridice care participă la această procedură, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în caietele de sarcini. Trebuie respectate anumite termene. Asta este legea. Din păcate, aceste lucruri se puteau evita, în condițiile în care cei care au gestionat această primărie o făceau din timp.

Dl George Sorin Botez

Eu o să vă dau un răspuns foarte scurt. Repet, dumneavoastră aveți o problemă cu timing-ul. Dumneavoastră nu înțelegeți că din 5 iunie sunteți primarul și că trebuia să rezolvați această problemă.

O.k. Este problema dumneavoastră.

întrebarea mea este, acele cauciucuri care sunt pe post de relantisoare, sunt proprietatea primăriei sau sunt proprietatea firmei care prestează servicii?

Sunt proprietatea firmei care prestează servicii. Avem o societate S.G.U., care are de la cimitire, la iarbă, la toate chestiile astea. De ce nu putem să facem cu forțe proprii? De ce trebuie întotdeauna să așteptăm să facem niște contracte cadru care, de regulă, de fiecare administrație sunt greșit dimensionate și să ajungem la niște probleme de genul acesta?

Dl Primar

Vorbim de administrarea drumurilor publice, care nu intră în administrarea S.G.U.-ului și drept urmare trebuie făcută această procedură.

Dl Ursu Răzvan

Am și eu o întrebare. în cât timp ați bugetat efectuarea de expertize tehnice și cât timp v-a luat să faceți și procedurile?

Dl Primar

Timpul în care am bugetat aceste expertize a fost în măsura în care am constatat o serie de nereguli și atunci au fost bugetate, iar procedurile cu privire la achizițiile unor expertize, suma aferentă expertizelor respective fiind mică, poate fi realizată printr-o altă procedură decât procedura de achiziție, printr-un acord cadru al acestui serviciu de marcaje drumuri rutiere, precum și amplasarea de relantisoare sau indicatoare rutiere. Ca de altfel și semaforizarea. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul președinte!

în primul rând, copiii noștri nu au nevoie de discuții contradictorii în consiliul local.


nu a făcut ceea ce trebuia făcut să avem contract și să punem lucrurile la pjmîpt^

Copiii noștri din Ploiești au nevoie de siguranță. De aceea, vă rog foarfelhult, când vă întreabă un consilier o întrebare, să mergeți direct la obiect. Domnilor, pentru acest lucru se face vinovat persoana următoare: să învățăm să ne asumăm responsabilitatea lucrului bine făcut sau rău făcut.

Mulțumesc!

»

Dl Ursu Răzvan

Vroiam doar să spun că, cu banii pe care i-am dat pe expertize sau urmează să-i dăm pe expertize, puteam foarte ușor să montăm relantisoare. Având în vedere că dumneavoastră ziceți de un acord cadru, puteați să-1 estimați în limita a 30.000 de euro, acesta este pragul maxim la servicii, și cu banii respectivi puteați să montați relantisoare în fața școlilor, grădinițelor și altor unități de învățământ.

Dna Drăgușin Paulica

Timp de patru ani, eram prima persoană care avertizam că încep școlile și ceream marcarea trecerilor de pietoni și amplasarea relantisoarelor.

Eu vreau să vă întreb un singur lucru. înțeleg, au început școlile, să știți că în școlile în care fac parte în consiliul de administrație m-am ocupat ca totul să fie bine, cât de cât. Dar, eu vă întreb un lucru. Oare aceste relantisoare nu trebuiau amplasate din luna martie? Copiii nu trec pe acele treceri de pietoni doar spre școală. Acele treceri de pietoni duc spre parcuri, duc spre magazine, duc spre casele lor. O dată cu trecerea iernii, nu trebuiau amplasate la loc? Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu mulțumesc doamnă!

Doamna Sorescu a ridicat o problemă care ține de siguranța copiilor.

Dna Drăgușin Paulica

Pertinentă si sunt de acord cu dumneaei.

Dl George Sorin Botez

Din discuțiile pe care noi le-am avut aici, se pare că relantisoarele sunt de două feluri: unele portocalii, devenite galben-albastre și unele roșii.

Eu vă spun că sunt negre și trebuie puse oricum. Dacă noi o să ne duelăm așa, ideologico - nu știu ce și dacă domnul Primar ne spune că până în iunie nu răspunde, iar după iunie studiază, eu o să mă hârâi cu domnul Primar pe chestia asta, că nu-1 iert, nu-1 iert pentru că este vorba de copii aici, pentru că dacă era vorba de altceva, chiar începeam să discutăm, nu ajungem la niciun rezultat.

Domnul Ursu, tânărul domn Ursu, a propus o soluție. Nu am văzut pe nimeni de la Direcția Tehnic Investiții să vină să spună: domnule Ursu, ideea dumitale este bună sau nu este bună și nu este bună așa, dar se poate rezolva așa.

Haideți să găsim soluția să rezolvăm problema, nu să vedem cine, ce, cum trebuia să facă și nu a făcut.                                                     ^ 5 6

O întrebare. Cine poate răspunde? Soluția dată de domnul consilier-Dfsți^cu rezolvarea problemei în zona de urgență în limita la 30.000 de euro, este viabilă sau'nu este viabilă? Că am rezolva o problemă, care este stringentă. După aia, jQi acordul .cadru,; cu licitații, cu toate astea, om rezolva-o.

Este doamnă posibilă sau nu este posibilă?

Dna Sorina Șom - Director Direcția Tehnic Investiții           ''f

Acordul cadru este depășit ca valoare, dar este încă în termen. în acest timp, nu putem face o încredințare directă pe același tip de lucrări.

Dl George Sorin Botez

Dacă un acord cadru, care nu mai are o valoare care poate fi executată, mai are un termen, înseamnă că el s-a încheiat prin îndeplinirea valorii. Acordurile cadru se încheie prin îndeplinirea valorii sau prin îndeplinirea termenului. Asta este, cum îmi spuneți dumneavoastră, că nu pot să divorțez pentru că i-am promis femeii ăleia că rămân căsătorit 5 ani, da?

S-a încheiat acordul cadru, prin îndeplinirea criteriului valoric. Deci, acela nu mai există.

Dna Sorina Șom - Director Direcția Tehnic Investiții

Din punct de vedere al achizițiilor, nu am cum.

Dl George Sorin Botez

Ba eu vă zic că aveți cum.

Dna Sorina Șom - Director Direcția Tehnic Investiții

Dacă există o modalitate...

Dl George Sorin Botez

Un acord cadru există și poate fi valorificat și înțeleg că nu se poate, pentru că s-a îndeplinit criteriul valoric. Și atunci cum mai există? Vă rog, domnul Primar, luminați-mă și pe mine.

Dl Primar

Situațiile de urgență, să le spunem, pot fi aplicate numai în condițiile în care apar anumite elemente care sunt dincolo de posibilitatea autorității publice locale de a face ceva.

Din păcate, în această situație, autoritatea publică locală este în culpă și de aceea nu poate interveni pentru o procedură de urgență. Și un nou acord cadru ar rezolva această problemă. Din acest motiv s-a apelat la această procedură și încercăm să o finalizăm cât mai repede.

Este și interesul nostru. Pentru că sunt foarte multe situații, pe lângă situația pe care ați prezentat-o și care într-adevăr este o situație care privește siguranța copiilor, mai sunt și alte situații care privesc și siguranța circulației, siguranța în trafic și suntem absolut obligați să rezolvăm aceste situații cât se poate de repede.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, dar eu cred că sunt încăpățânat astăzi, chiar dacă stau până la 2400 aici.

Dacă am un acord cadru a cărui valoare s-a împlinit și nu mai produce efecte, că s-a împlinit...

DI Primar

Trebuia să se anticipeze faptul că se va finaliza valoarea acestui...

Dl George Sorin Botez

Bun, dar s-a terminat cu el. Domnul Primar, e mort și îngropat afâ^dU17~La--fof^sta municipalitatea nu mai este legată de un prestator de servicii cu acort/c^dru^;

îmi spuneți că nu face parte din chestiunile de urgență. Sigurahta ^piilpr, î^Beg că la nivelul Primăriei Ploiești, nu este o chestiune care să necesite^aw^^^gfe^t să fim serioși. Este vorba de câteva relantisoare în zonele școlilor, în limit^a^SO^OOO de euro. Eu spun că se poate face această procedură, pentru o lună7>Pentrtf'o lună încredințez. Până atunci terminați procedura. Faceți pe 120 de ani, să marcheze și OZN-urile, când or fi peste 150 de ani. Dar rezolvați-o asta acum.

DI Ursu Răzvan

As mai avea si eu o întrebare către doamna director de la Tehnic, cum de si-a depășit valoarea acordul cadru, dacă anul acesta nu s-au montat relantisoare? Nu înțeleg.

Aștept un răspuns scris.

Dna Sorina Șom - Director Direcția Tehnic Investiții

Valoarea a fost depășită din luna ianuarie 2016.

Dl George Sorin Botez

în luna ianuarie la relantisoare.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

în data de 14 ianuarie am adus eu la cunoștință acest lucru printr-un referat.

Dl George Sorin Botez

Eu întreb, nu când ati adus dumneavoastră la cunoștință. Când s-a terminat valoarea?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

La momentul acela eu am informat că este depășită valoarea.

Dl George Sorin Botez

Eu v-am întrebat, când a fost depășită valoarea?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu știu să vă spun exact momentul când s-a depășită valoarea. Dar la acel moment am constatat și am informat în scris depășirea valorii.

Dl George Sorin Botez

Bun. Opinia dumneavoastră în calitate de economist, depășindu-se valoarea acordului cadru, el își încetează viața?

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Economic

Plăți pe acel acord nu se mai pot face.

Dl George Sorin Botez

Moare sau nu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Din punct de vedere al plății, da.

Dl George Sorin Botez

Deci nu mai există, da? Din ianuarie, această problemă nu mai este sub acord cadru, da?

In condițiile în care nu mai sunt sub un acord cadru, că mi-ati confirmat asta, era ușor de intuit, pot să fac o procedură de urgență în limita la 30.000 de eiiriiȘțg^ț^a^pune relantisoarele?                                                                 '              z x'


Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu știu să vă spun în acest moment.

Dl George Sorin Botez

Bun, vă rog mult, mergeți în birou, studiați și reluăm discuția.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu eu. Achizițiile sau juridicul. înțeleg că este demarată procedura.

Dl George Sorin Botez

Bine. Doamna Secretar, ne puteți spune câteva vorbe despre asta?

Dna Popa Georgiana

Și eu știu că este demarată o procedură în vederea încheierii unui contract...

Dl George Sorin Botez

Eu întreb, dacă poate, având în vedere faptul acesta, să fie făcuta o procedură de încredințare sau oricum vreți dumneavoastră, în limita a 30.000 de euro?

Dna Popa Georgiana

Am înțeles că este în curs.

Dl George Sorin Botez

în limita la 30.000 de euro, de urgență, da?

Dna Popa Georgiana

Nu știu valoarea, dar vă pot informa în scris.

Dl LIrsu Răzvan

Nu trebuie neapărat de urgență. Fiind încredințare directă durează câteva zile.

Doi la mână, în condițiile în care, este în curs, înseamnă că, contractul este expirat. Altfel nu se ținea licitația. Deci, ce a spus doamna, că are un contract valabil, pică.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

9

*

Dl Dănescu Ștefan

Domnul președinte, aș avea două întrebări, una pentru doamna Crăciunoiu și cea de-a doua pentru domnul Primar.

Doamna Crăciunoiu, ne puteți comunica și nouă câți bani ați alocat pentru Festivalul din weekendul trecut cu Caria’s Dreams?

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Economic

Conform bugetului aprobat de către dumneavoastră, avem toate evenimentele pe fiecare categorie de cheltuială. S-a aprobat în consiliu.

Dl Dănescu Ștefan

O.k. Câți s-au cheltuit?

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Economic

Pe toate categoriile de cheltuieli, începând de la cheltuieli materiale, tot.

Dl Dănescu Ștefan

O.k. am înțeles. Câți bani s-au cheltuit? Sau câți bani s-au alocat strict pentru acest eveniment și dacă puteți să ne și defalcați, vă rog.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

O să vă fac scris tot ce am cheltuit pentru acest eveniment, confomjsugetului

aprobat. Nu este depășit bugetul aprobat. Pe toate categoriile.

Dl Dănescu Ștefan

îmi cer scuze, nu mai țin minte. Câți bani s-au cheltuit?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

0 să vă fac scris. Nu știu în momentul acesta. Sunt multe începând de la spectacol, artiști, absolut tot.

Dl Dănescu Ștefan

! categorii _de^ieltiîi€li.

Puteți să aproximați, vă rog?

Dl Primar

Pot să vă răspund eu, domnul consilier?

DI Dănescu Ștefan

Vă rog.

Dl Primar

S-au alocat 278 de mii de lei. Evenimentul respectiv a fost prevăzut încă din bugetul aprobat în luna februarie 2016. Și apoi, pentru că nu s-au ținut „Zilele Ploieștiului”, într-o ședință de Consiliu Local, dacă nu mă înșel din luna iulie, valoarea bugetată pentru evenimentul care a avut loc săptămâna trecută în week-end s-a cumulat cu valoarea prin care trebuia să se facă „Zilele Ploieștiului”. Suma a fost bugetată, aprobată de către consiliul local.

Dl Dănescu Ștefan

înțeleg că sunt 62 de mii de euro? înțeleg bine?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Da. în jur de două sute și de mii de lei și o să vă fac informare pe toate categoriile de cheltuieli, conform bugetului aprobat. Bugetul este respectat în totalitate. Tot evenimentul, tot ce s-a angajat pe fiecare categorie, s-a respectat bugetul aprobat. Dacă știam, veneam cu bugetul evenimentului.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Probabil că următoarea întrebare este de ce nu l-am adus pe Jimi Hendrix?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

A fost o sumă alocată, a urmat procedură de achiziție, de atribuire.

Dl Dănescu Ștefan

înțeleg că nu găsim bani pentru transportul în comun pentru elevi, nu găsim bani pentru relantisoare, nu găsim bani pentru CSM, nu găsim bani pentru multe. Dar găsim 62 de mii de euro să invităm copiii la mici și floricele.

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Economic

Vorbim de plăți legale sau nelegale.

Dl Dănescu Ștefan

Vorbim de 62 de mii de euro, doamnă. Bănuiesc că dacă le-ați aprobat sunt legale. Dar pe astea le aprobați.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Eu nu vă înțeleg pe dumneavoastră. Această sumă pentru spectacol a fost aprobată de noi în ședința din februarie la propunerea domnului Ganea. Profitați d(


Dl Dănescu Ștefan

Nu cred. Vă contrazic.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați-mă să termin. Eu v-am lăsat pe dumneavoastră să terminați.

Dl Dănescu Ștefan

Vă las, dar să spuneți adevărul, vă rog frumos.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Adevărul. Domnul Ganea a venit la aprobarea bugetului pentru 2016 cu un proiect de buget, pe care și noi probabil l-am votat alături de dumneavoastră. A fost bugetată această sumă. Care este problema, întrebați-1 pe dânsul.

Dl Dănescu Ștefan

Eu nu vorbesc de suma mamă, domnul Sîrbu.

Dl George Sorin Botez

Vă spun eu care este problema.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și eu sunt de acord cu dumneavoastră că puteam să folosim banii în alte scopuri. Problema este următoarea: Domnul Ganea ne-a propus un buget. Noi am venit și l-am aprobat.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, domnul Ganea a propus 62 de mii de euro pentru Caria’s Dreams? Vă rog frumos, răspundeți-mi. Da sau nu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Lăsați-mă să spun. A propus pentru spectacolul acesta 270 de mii de lei.

Dl George Sorin Botez

Eroare, de trei ori eroare, și o să spun de 100 de ori eroare. Acești bani au fost bugetați pentru „Zilele Ploieștiului”, care nu au mai avut loc.

Acest consiliu nu a fost întrebat dacă este de acord să se refacă această acțiune si mai mult decât atât, am înțeles acum cu surprindere de la domnul Primar, că s-a ajuns la această sumă cumulând mai multe manifestări. Această manifestare era dedicată, dacă nu mă înșel, copiilor. „Magie, feerie”. Da?

Dacă aduc Caria’s Dreams să cânte cu „heroina” pentru copii, înseamnă că în loc de floricele o să le dau seringi. Haideți să ne înțelegem.

Nu am nimic împotrivă cu trupa respectivă. Dacă, cântă la Sala Sporturilor într-un concert privat, este una. Dar nu putem să ne batem joc de bani și nu putem să stăm să facem niște manifestări cumulând alte manifestări care nu au mai avut loc.

Dacă Ploieștiul a putut să stea fără „Zilele Ploieștiului”, trebuia să ne întrebe cineva ”ați bugetat pentru „Zilele Ploieștiului’’, nu s-au făcut, ce facem cu banii ăștia”? Și să auzim astăzi că 62 de mii de euro s-au dus pe două, trei formații, din banii Ploieștiului. Iar când vorbesc de relantisoare, nu am bani pentru așa ceva și nu pot să fac o încredințare directă.

Eu unul nu o judec. Să o facă alții. Dar asta este realitatea. 62 de mii de euro, din banii Ploieștiului, iar pentru handbal, ca să menținem respectiva echipă și să obținem

performanță, nu am avut un ban, da? Jucăm cu copii de 17, 18 ani ca să nu.ne^HBțio^ze toată lumea cu excluderi, cu amenzi și cu chestii de genul acesta.


Eu nu judec. Nu am de ce. Să judece altcineva.

Dl Dănescu Ștefan

Ba aveți, domnul președinte, aveți de ce să judecați. Vă spun eu c|^ei

Dl Primar

Dacă îmi permiteți să intervin, "Zilele Ploieștiului” nu s-au mai ținu dirTcauza faptului că au fost alegeri și a fost o suprapunere de evenimente și conform legislației nu se mai puteau ține. Bugetul a fost adus în fața consiliului și în luna iunie, și în luna august, dacă nu mă înșel eu și a fost aprobat și de dumneavoastră. Iar comparațiile financiare pe care dumneavoastră le faceți, totuși sunt puțin exagerate.

Dacă doriți să discutăm despre echipa de handbal, cu tot respectul, să știți că suma alocată pentru echipa de handbal este de vreo 600 de mii de euro pe an, iar tot ceea ce înseamnă activitatea de la CSM, mă refer la activitatea sportivă, se ridică undeva la aproximativ, ceea ce a fost bugetat, mă refer anul trecut, pentru că anul acesta dumneavoastră nu ați bugetat toată suma necesară desfășurării activității, a fost bugetat undeva înjur de un milion șase sute, un milion șapte sute de mii de euro.

în ceea ce privește defalcarea pe cheltuieli referitoare la evenimentul care a avut loc weekendul trecut, să știți că mai mult de 60% sau 70% din cheltuieli nu s-au adresat formațiilor respective, ci s-au adresat organizării evenimentelor la care au participat atât Teatrul, Filarmonica, alte teatre, spectacolul pentru copii și celelalte echipamente necesare desfășurării acestui spectacol.

Dl Dănescu Ștefan

Nu are nicio relevanță, domnul Primar. S-au cheltuit pentru acest eveniment.

Eu vreau să vă întreb: mi-ați spus de bugetul pentru handbal. Vreau să vă întreb, aveți idee cât este bugetul lunar pentru cei 1000 de copii ai CSM-ului necesar pentru a-și desfășura activitatea lunar? Copii care nu mai activează, din păcate, la CSM?

Dl Primar

Pentru echipele de copii și juniori, anual ca să avem un nivel competițional ridicat, sunt necesari aproximativ 2,5-3 milioane de lei.

Dl Dănescu Ștefan

Mai exact, 70 de mii de euro pe lună. 70 de mii de euro pe lună, versus 62 de mii cheltuiți într-un week-end pentru mici și floricele și seringi.

Dl Primar

Eu înțeleg că suntem în perioada campaniei electorale și că fiecare...

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Primar, mă scuzați, nu este campanie. Cei 62 de mii de euro au făcut campanie.

Dl Primar

Dacă dumneavoastră considerați că activitatea desfășurată cu precădere pentru copii..

Dl Dănescu Ștefan

70 de mii de euro pe lună pentru 1000 de copii fac campanie. 62 de mii nu fac.

Dl Primar

Domnul consilier, eu nu v-am întrerupt și am respect pentru dumneavoastră și aș dori si dumneavoastră să aveți respect fată de mine, dacă se poate. MultumescJv’^

Dl Dănescu Ștefan ’       ‘                   Xz^XX.

De data asta aveți dreptate.                                     ,75/         5--ț

Dl Primar                             , 5 55,5 5'

Mulțumesc!

Dacă dumneavoastră considerați că o activitate care a fost cu prep^dere-înfejgtată pentru copii, o catalogați cu seringi sau campanie electorală, îmi pare rău.x^&^^.

Dl Dănescu Ștefan

Și mie îmi pare rău, să știți.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

De ce nu au fost aceste discuții atunci când s-a bugetat acest proiect pentru copii de către Teatru, atâta timp cât de fiecare dată când se aduce bugetul, rectificare de buget sau se prevăd bani pentru proiecte, se aduc și anexele la aceste proiecte. înseamnă că nu le citiți.

Dl George Sorin Botez

Sunt absolut convins că cei mici au tremurat de emoție când a cântat Holograf.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Vorbim despre spectacol în sine.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Domnul Primar, știu că aveți foarte multe probleme la primărie și sunt și eu de acord că cei din consiliu trebuia să cunoască că are loc acest spectacol. Cine s-a ocupat de organizarea acestui spectacol, întreb și vreau să primesc acum răspuns, a făcut invitație pentru consilieri să-i anunțe că în weekendul trecut are loc acest spectacol? Știu toți cei 27 de consilieri ai Ploieștiului că a avut loc acest spectacol?

Eu unul nu am primit invitație. Și am fost întrebat într-o ședință săptămâna trecută de cineva, ce spectacol are loc. Nu am știut să răspund. Poate este și o scăpare a mea, dar nici nu am primit invitație. întreb, a primit fiecare consilier invitație?

Dl Primar

Având în vedere faptul că acest spectacol s-a desfășurat sub auspiciile primăriei și cu aprobarea Consiliului Local, îmi asum această greșeală pe care am făcut-o și o să fiu atent pe viitor pentru celelalte manifestări să nu se mai întâmple acest lucru.

Mulțumesc!

A

Dl Vîscan Robert

Domnul Președinte, o să fiu scurt.

Domnul Primar, pentru asfaltarea gropilor, avem nevoie de expertiză?

Dl George Sorin Botez

62 de mii de euro sunt de ajuns?

Dl Vîscan Robert

O să trec mai departe pentru că văd că nu vreți să-mi răspundeți.

Data trecută în ședința ordinară am făcut o interpelare legată de gropile de pe Bulevard. Până în acest moment, nu am primit niciun răspuns legat de informar.ea mea dacă există un program la Tehnic Investiții legat de perioada când vor fya^feltăt^așegțe gropi. Vreau să vă spun că pe Bulevardul Independenței în continuare pe prima bandă de mers. Autobuzele sunt nevoite ori să treacă prin ellș ^ri^dă^aiițre banda din mijloc.

Nu știu dacă aveți nevoie ca să asfaltați gropile de expertize. A^^<geY£^e^de expertize? Că înțeleg că pentru orice proiect care a fost în desfășurare a existat e^ertiză. Probabil nu ați fost destul de pregătit în momentul în care ați ajuns pe acest scaun, legat de ce urmează să faceți. Dar, legat de aceste gropi eu consider că nu este necesară nicio expertiză. Aș dori ca Direcția Tehnic Investiții, data viitoare dacă își face timp, că înțeleg că, cu răspunsurile pentru consilieri e mai greu, invitații, răspunsuri, se trimit mai greu, să ne spună și nouă când vor fi aceste gropi asfaltate să putem să transmitem și noi mai departe cetățenilor. Că nu vin din partea noastră, să știți, neapărat aceste întrebări. Vin din partea cetățenilor care ne-au votat pe toți. Și pe unii, și pe alții.

Vă mulțumesc!

3

Dl Primar

Eu vă mulțumesc că mi-ați atras atenția asupra acestui subiect, pe care de altfel 1-am mai dezbătut și la o ședință anterioară.

în primul rând că, la nivelul bugetului alocat pentru reparații și întreținere drumuri, suma necesară va trebui suplimentată pentru a realiza și această reparație. Nu se pot realiza, având în vedere starea drumului pe primele benzi, atât pe sensul de mers de la Gara de Sud către Centru și de la Centru către Gara de Sud, pentru a avea o lucrare care să reziste în timp, nu se pot realiza decât reparații punctuale și este necesară repararea întregii benzi. Banda unu și pe o parte și pe cealaltă.

Suma alocată, dacă nu mă înșeală memoria, este înjur de 3,5 milioane de lei. Suma necesară pentru realizarea acestui obiectiv. Din suma preconizată la începutul anului și care a fost bugetată, știți foarte bine că această sumă a fost grevată într-o proporție extraordinar de mare de datoriile rămase de anul trecut. Iar suma care a fost suplimentată anul acesta, peste valoarea datoriilor respective, este de aproximativ 3 milioane de lei.

Mulțumesc!

W

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc, domnul Președinte!

Am asistat la începutul acestei ședințe la un teatru. Contracte expirate, relantisoare, marcaje...

Dl George Sorin Botez

Lucruri fără importanță.

Dl Bolocan Iulian

îngrijorarea trebuia să fie din martie. Acum, noi trebuie să demontăm relantisoarele.

Dl George Sorin Botez

Acum înțeleg și eu de unde a învățat domnul Dobre discursul.

D1 Bolocan Iulian

Eu vă invit, și pe toți vă invit, să reflectați la un început de rugăciune: f X T

"Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de mdîțe, aliubiniMe stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-1 da mie".                           7'//'

O să vă mai spun si data viitoare continuarea.                    "i

"C,


Dl Palaș Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

9                  3

Prima interpelare, către Administrația Serviciilor Social Comunitare. Administrația Serviciilor Social Comunitare are un număr de posturi aprobate pentru cabinetele medicale școlare. Vorbim despre medicină generală de 109 posturi din care 18 sunt medici și 91 de posturi asistenți medicali. Iar la stomatologie are aprobat un număr de 20 posturi din care 10 medici și 10 asistenți medicali. Fac precizarea că aceste posturi sunt aprobate fără respectarea normativului legal în vigoare în acest moment.

Rog Administrația Serviciilor Social Comunitare, în baza normativelor existente, să refacă necesarul de posturi pentru medicină generală și stomatologie, atât pentru medici cât și pentru asistenți medicali. Și după refacerea acestei situații, să se adreseze Ministerului Sănătății pentru aprobare, astfel încât, în cadrul AS SC să avem un total de posturi aprobate pentru medicină generală și stomatologie, conform normativelor.

In momentul în care vom avea acest număr, conform normativelor, vom pomi din nou la acțiunea de angajare a doctorilor și asistenților medicali, astfel încât copiii noștri să beneficieze de asistentă medicală în școlile din Ploiești.

9                                        9                                            9

Acum, referitor la activitatea Transport Călători Express. Am înțeles din presă, că la inițiativa sindicatelor, se dorește introducerea unor trasee în afara orașului, fără să precizeze la ce costuri, cine suportă costurile, cine suportă diferența de subvenție, cine suportă cheltuiala, diferența de cheltuială, care așa cum știți, pentru transportul în oraș trebuie să fie suportată de către consiliul local.

Această inițiativă vine într-o perioadă în care Transport Călători Express este într-o situație foarte delicată din punct de vedere economic. Din câte am înțeles, în ultimele zile a venit adresă de la Direcția Generală a Finanțelor Publice prin care solicită Primăriei Municipiului Ploiești ca banii datorați de către primărie în contul serviciilor prestate de TCE să fie virați în contul datoriei direct către Direcția Generală a Finanțelor Publice. Ori, în acest context, se impune în mod normal, firesc, o activitate de restructurare atentă a activității și nu o dezvoltare, în opinia mea, în acest moment, insuficient gândită a activității acestei instituții.

»                                                 9

Provoc reprezentanții în AGA la o analiză a acestei situații și îi rog să nu dea curs, cel puțin deocamdată, până când situația financiară a firmei nu permite, unei astfel de inițiative.

A treia interpelare se adresează secretariatului consiliului local, care ne-a pus la dispoziție la începutul acestei ședințe, o informare privind activitatea Clubului Sportiv Municipal Ploiești. O informare care nu este semnată de nimeni. Nu știu dacă este întocmită de către Clubul Sportiv Municipal,, dacă este întocmită de vreun reprezentant din Primăria municipiului Ploiești sau pur și simplu s-a coborât Sfântul Duh și ne-a lăsat-o pe birou. Și mai este și un CD aici, acum nu știu dacă este vreo înregisfrar^du^dp^ul Sîrbu sau nu.

Era firesc să primim si noi niște explicații. în informarea ast4'^daoâr$mtitUcu atentie, avem teme si noi, Consiliul Local si Primăria Ploiești, ce ar tfebuL să? facem.si undeva în ultima pagină se spune ce ar fi trebuit să facă Clubul Sportiv l^toșcipâFȘloîeștî și nu a făcut până acum.

oj-


Domnule Primar, poate reușiți să luați o măsură până la urmă cu acest Club?

Vă mulțumesc!

Dl Primar

Dacă domnul consilier îmi permite, aș începe cu ultimul subiect ridicat la fileu. Informarea este făcută de mine și o susțin și mi-o asum în fața dumneavoastră prin propria voce. Nu am semnat-o, dar va fi în procesul-verbal pe care dumneavoastră o să-1 aprobați probabil în ședința următoare și este același lucru.

De asemenea, CD-ul respectiv conține informații pe care le regăsiți drept anexă la informarea respectivă.

Legat de Societatea de Transport Călători, avem obligația de a crea autoritatea metropolitană de transport în colaborare cu Consiliul Județean și celelalte localități din jurul municipiului Ploiești, pe principii europene. Din acest motiv vor fi demarate aceste proceduri. Bineînțeles că va exista un statut, un protocol de colaborare, iar toate aceste lucruri vor fi aduse în fața Consiliului Local, fără de care nu se poate face nimic și atunci dumneavoastră, pe baza experienței pe care o aveți, puteți să îmbunătățiți aceste lucruri.

Pe de altă parte, mă bucur că achiesați la lucrurile pe care le-am spus în ședința pregătitoare de ieri cu privire la faptul că dezvoltarea activității unei societăți care se află în pierdere înseamnă creșterea pierderii respective, și atunci trebuie luate măsuri de reducere a cheltuielilor sau de majorare a veniturilor, astfel încât societatea să fie într-o stare de rentabilitate, chiar dacă este subvenționată, să aibă măcar echilibru între venituri și cheltuieli și atunci, într-adevăr, activitatea poate să fie dezvoltată.

în momentul de față știți că societatea trece și printr-un proces de schimbare al managementului în urma expirării contractului de management care s-a întâmplat la începutul lunii septembrie anul acesta. Cu noul management, cu o mai atentă cheltuire a banului public, pentru că o mare parte din sumele care sunt alocate de la bugetul consiliului local se duc către această societate prin subvențiile pe care municipalitatea le acordă anumitor categorii sociale, această societate să devină într-adevăr o societate care să ofere servicii de calitate cetățenilor ploieșteni și bineînțeles și nu numai, în urma măririi ariei de exploatare a acestei societăți.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim, domnul Primar. Acea societate va deveni o societate care va da servicii de calitate ploieștenilor, atunci când se va hotărî cineva să facă și curățenie pe acolo. In condițiile astea, noi se pare că nu avem decât să majorăm capitalul ca să plătim niște datorii care au fost luate de o conducere catastrofică din perioada 2008-2012, și aici mă refer la niște hotărâri de consiliu local care au fost luate așa cum au fost luate.

Sigur, din punct de vedere declarativ, avem tot dreptul. Politic vorbind, sunt mesaje politice, vi le respect, sper să și aveți câștig de cauză. După cum știți, întreaga

problemă a T.C.E. este în zona partidului dumneavoastră. Vă vom sprijiripîi^tot ceea ce considerați de cuviință, dar nu ne cereți bani mai mult decât face.


Mulțumesc!

Dl Primar

Aș mai vrea să adaug ceva, ca să fim foarte preciși în ceea ce într-adevăr, sunt datorii care provin și din perioada 2013-2014%’ fie aduse probabil prin somații sau prin lucruri de genul acesta, într-un viîtofir&ăPapropiat sau mai îndepărtat, în funcție de instanțele de judecată care vor delibera asupra acestor aspecte.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Vor delibera și vor lua și niște hotărâri, dar bani de aici de la consiliu ca să acoperim găurile din 2008 - 2012, nu cred că vor mai fî. Sau puteam să nu facem concertul acela și dădeam banii la T.C.E. Mai scăpăm de datorie.

Dl Palaș Paul

Sub ce formă, domnul consilier?

Dl George Sorin Botez

Știți ce m-a învățat pe mine un bătrân comerciant și nu o să uit toată viața? Că problemele se rezolvă cu leul nu cu milionul. Rețineți și dumneavoastră asta.

DI Palaș Paul

Vreau să punctez asupra unui lucru esențial care s-ar putea să ajungă în consiliul local într-un viitor nu foarte îndepărtat. Consiliul local nu poate, în relația cu T.C.E., decât să cumpere servicii de la T.C.E. Presupunând, fără să fiu apocaliptic, că într-un viitor apropiat se va întâmpla fie ca T.C.E.-ul să rămână fără bani să-și cumpere motorină, în consecință, să auzim într-o dimineață că nu mai au motorină să plece în cursă, fie că vreun creditor vine și în baza legii insolvenței le cere insolvența, noi ca și administrație publică locală, nu vom avea posibilitatea să venim să le dăm bani lor, deoarece noi cumpărăm servicii. Altceva nu putem să facem, decât eventual să mărim capitalul social. Ori decizia asta am luat-o deja, din nefericire cu o sumă mult prea mică fată de nevoia lor.

Vă mulțumesc!

A

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte! O să fiu foarte scurt.

Doresc ca, consiliul local să ia act de demisia mea din Consiliul de Administrație de la C.S.M., din motive personale. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și noi vă mulțumim!

O să rog în aceste condiții, dat fiind faptul că la C.S.M. există acum o perioadă de analiză și cu ajutorul domnului Primar Dobre am stabilit niște pași de urmat pentru a repune C.S.M.-ul pe linia pe care ar trebui să meargă, am respectuoasa rugăminte la colegii din partea dreaptă a mesei, să aibă amabilitatea să stabilească în cel mai scurt timp o persoană care să-l înlocuiască pe domnul Sîrbu în ceea ce avem de făcut, întrucât este posibil ca începând cu săptămâna viitoare să avem ședințe chiar săptămânale acolo,

întrucât sunt probleme care trenează. Tot prin hotărâre de consiliu se va face.^afeayâhd în vedere că vom discuta probabil de posibilitatea unei extraordinare, doi^ule?PH^arr^ poate atunci rezolvăm și cu această chestiune și vreau să-i mulțumesc pentru activitatea pe care a desfașurat-o în cadrul acestei comisii.


Mulțumesc!

Dacă nu mai sunt alte probleme de discutat la acest capitol, vom trece la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Palaș Paul Alexandru, Sîrbu Gheorghe, Andrei Gheorghe, Dragulea Sanda și Staicu Zoia."

*

Menționăm că suntem 23 de consilieri în sală. Domnii consilieri Dinu Marius-Andrei și Dănescu Ștefan au părăsit sala. Domnul consilier Dinu a cerut permisiunea să se retragă pentru că are o problemă personală, domnul Dănescu bănuiesc că este ieșit temporar.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 Ploiești - inițiat de primar Adrian Florin Dobre și de consilierii Palaș Paul Alexandru, Sîrbu Gheorghe, Andrei Gheorghe, Dragulea Sanda și Staicu Zoia."

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru", proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind?ăprpbarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești inițiat de primar Adrian Florin Dobre si de consilierii Palaș Paul MeXan®î^?S,îfbuĂ Gheorghe, Andrei Gheorghe, Dragulea Sanda și Staicu Zoia.„


Dacă sunt discuții?                                                W’

Dl Pană George

Domnule președinte, am avut discuții atât în cursul zilei de ieri cât și âstăzi,Lătăt cu Direcția Economică cât și cu doamna Secretar. Punctul de pornire al discuțiilor a fost o ședință de consiliu din urmă cu vreo lună și jumătate, atunci când s-a pus problema transmiterii dreptului cu privire la marca F.C. Petrolul. Eu nu am participat la acea ședință, însă am constatat că argumentul principal al Direcției Juridice, al doamnei Secretar de atunci, a fost acela că ar fi necesară o reevaluare a acelei mărci pentru a se putea face orice demers în legătură cu aceasta.

Ieri și astăzi, i-am cerut din nou părerea doamnei Secretar, doamnei director a Direcției Economice. Mi-au confirmat că își păstrează punctul de vedere și că indiferent de ce soluție ar încerca domnul Primar și, ulterior, Consiliul Local să găsească cu privire la aceste mărci, aceste soluții vor fi oarecum invalidate pentru faptul că nu există această evaluare a mărcilor.

Punctul meu de vedere sau propunerea mea, este ca în această rectificare, având în vedere totuși, trebuie să spun că totuși a trecut o lună de când noi l-am mandatat pe domnul Primar să facă demersuri cu privire la aceste mărci și nu s-a întâmplat nimic, punctul meu de vedere și al colegilor mei în această problematică este acela de a introduce în această rectificare pe care o avem astăzi, alocarea unei sume în vederea evaluării, am spus noi a tuturor mărcilor. Este vorba de cele șase mărci. O să le dau și citire ca să nu existe vreun dubiu: FC PETROLUL PLOIEȘTI, FC PETROLUL PLOIEȘTI 1924, FOTBAL CLUB PETROLUL, PETROLUL PLOIEȘTI, PETROLUL 52, respectiv PETROLUL 95, astfel încât, domnul Primar să aibă posibilitatea la momentul la care va considera că este oportun sau va avea vreo solicitare, să propună consiliului ceva în acest sens, să nu aibă să spunem, acest impediment.

Fapt pentru care, eu propun un amendament, în sensul alocării unei sume de 25 de mii de lei am spus eu, pentru evaluarea acestor mărci. Sumă pe care, discutând-o cu doamna director economic în această dimineață și cu domnul președinte de la comisia de buget-finanțe, domnul Paul Palaș, înțeleg că nu ar fi nicio problemă să o alocăm.

Este un amendament pe care o să vă rog să-1 supuneți la vot, iar din punct de vedere al transferului unei alte sume pentru acoperirea acestei solicitări, o să-1 rog pe domnul Palaș să ne spună cum s-ar putea face acest transfer.

Mulțumesc!

Dl Palaș Paul

Vă mulțumesc!

Diminuăm fondul de rezervă cu 25 de mii de lei și mărim corespunzător la capitolul investiții în lista de investiții cu această sumă. Și rog cu această ocazie Direcția Juridică să întocmească un raport, astfel încât totul să fie conform procedurilor legale.

Vă mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Deci Direcția Juridică să întocmească un raport.

Dl Palaș Paul

O notă de fundamentare, mai corect spus.

Dl George Sorin Botez

I V-' -’J -a \    \ r

A . \

-.v   . X

care o propun.


Pentru că


Se poate ulterior? Asta nu trebuia să fie anterioară?

Dl Palaș Paul

Nota de fundamentare o dată cu modificarea pe modificarea efectivă are loc după ce încheiem noi ședința. In momentul acesta noi nu putem tehnoredacta această modificare, pentru simplul motiv că tehnic nu e cu putință. In momentul în care se va tehnoredacta modificarea pe care noi o agreăm aici, în acel moment va fi întocmită și nota de fundamentare.

*

Dl George Sorin Botez

Facem mențiunea că a revenit în sală domnul consilier Dănescu. Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri.

*

Juridicul, vă rog, un punct de vedere.

Dna Popa Georgiana

Nu am întocmit această notă de fundamentare. Nu ne-a solicitat Direcția Economică să fundamentăm acest aspect.

Dl George Sorin Botez

Nu. Ce părere aveți din punct de vedere profesional, legal, vizavi de această propunere?

Dna Popa Georgiana

Da. Se impune rectificare bugetului în vederea evaluării acestor mărci de către un evaluator autorizat. Aceasta a fost și propunerea noastră.

Dl George Sorin Botez

Deci este o.k. din punctul dumneavoastră de vedere.

Dna Popa Georgiana

Da. După aceea, după stabilirea unei valori urmând să fie transmisă cum se va hotărî.

Dl George Sorin Botez

Domnișoara Crăciunoiu?

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Noi o să modificăm în mod corespunzător bugetul, Tehnicul lista de investiții.

Dl George Sorin Botez

Este o.k. tot ce s-a propus da?

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Da.

Dl George Sorin Botez

O să supun la vot amendamentul domnului consilier Pană:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 4 voturi


Cu 20 de voturi „pentru” și 4 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Zoia, Drăgușin Paulica și Dănescu Ștefan, amendamentul a fost adopta^

DI Dănescu Ștefan

Nu am participat la discuții.

Dl George Sorin Botez

Din punctul acesta de vedere.

Dl Ursu Răzvan

Ca să nu rămânem doar la stadiul de discuții vizavi de relantisoare, as dori si eu să formulez un amendament în acest sens, dar întâi aș vrea să văd și eu pe lista de investiții câți bani au fost prinși. înțeleg că dacă se ține o licitație, automat trebuia să fi fost bugetat.

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu sunt la investiții, sunt la bunuri și servicii. Avem 150 de mii puși în rectificare. Prevedere bugetară avem.

Dl George Sorin Botez

Cât avem?

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

150 de mii.

Dl Ursu Răzvan

Nu se încheia acord-cadru cu 150 de mii.

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

La capitolul circulație s-au prevăzut 150 de mii. Prevedere bugetară există.

Dl George Sorin Botez

S-a spus că se va încheia un acord cadru pe 150 de mii de lei.

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Pentru tot capitolul circulație aceea este prevederea bugetară. Prevederea bugetară pentru tot ce se întâmplă la cirulație este 150 de mii.

Dl George Sorin Botez

Pentru anul 2016. Spuneți așa.

Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Pentru 2016. Am aprobat bugetul pe 2016.

Dl George Sorin Botez

Bun. întrebare: Credeți că anul acesta se va încheia acest acord cadru dat fiind rapiditatea procedurilor din primărie?

Vă rog, domnul Primar.

Dl Primar

Dacă nu apar contestații sau nu apar alte probleme în procedura de desfășurarea a acestei achiziții, da, se va încheia până la sfârșitul acestui an.

DI George Sorin Botez

Deci avem toate șansele să nu.

Deci este bugetat. Domnul Ursu, retrageți amendamentul?

Dl Ursu Răzvan

Da, îl retrag.

DI George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul cu amendamentul domnului Pană aprobatj^^j^-^?z Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?    -                                             J

Dacă se abține cineva? -                                        fe'A >/' ,

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.              ""'-'f' '

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul Director al Fundației “Copiii Noștri” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem de numit trei membri, secretarul Consiliului Director al Fundației, precum și cenzorul.

Numărul nu este negociabil, este cerut de structura respectivă.

Așteptăm propuneri.

DI Ursu Răzvan

O propunem din partea P.S.D. pe doamna Stanciu Marilena.

DI Popa Gheorghe

Din partea grupului P.N.L., domnișoara Enache Cristina Ana-Maria.

Dl Pană George

Din partea A.L.D.E., domnul Văduva Sorin.

DI Tudor Eduard

Mă autopropun - Tudor Eduard.

DI George Sorin Botez

La secretar - Tudor Eduard.

Și rămăsese, potrivit discuției de la grupul operativ, să avem un cenzor. Domnul primar, să dați dispoziție să vă fie indicat un expert.

Dna Popa Georgiana

Direcția Economică a nominalizat-o pe doamna Frangulea Raluca Ștefania.

DI George Sorin Botez

Este expert?

Dna Popa Georgiana

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim!

Dat fiind că este vorba de persoane, vă propun votul deschis:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot articolul 2 cu nominalizările conform propunerilor: Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă? -                                              <•

Dacă se abține cineva? -                                     XX -77 ■' 'X' \

Cu 24 de voturi „pentru”, au fost adoptate propunerile făcute la articolul 2;     >■,,.

  • *                               XX''"'-' ■ '

Supunem la vot întregul proiect de hotărâre așa cum a fost votat lâ-articolul 2: / - 7

Cine este pentru?        - 24 voturi                            \      ;..<XX/

Cine este împotrivă? -

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești și în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Așa cum am stabilit la grupul operativ, city managerul Ploieștiului să facă parte din A.G.A. de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. și de la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L. și pe viitor cine îndeplinește această funcție va merge automat acolo.

Deci, propun pe doamna Teodora Marin.

Dl George Sorin Botez

La ambele articole, da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane vă propun votul deschis:

Cine este pentru vot deschis? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, a fost aprobat votul deschis.

a

Supun la vot articolul 1, ca doamna Teodora Marin să fie reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, propunerea a fost aprobată.

  • *

Supunem la vot articolul 2, ca doamna Teodora Marin să fie reprezentantul Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. Apa Nova Ploiești S.R.L.:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 24 de voturi "pentru”, propunerea a fost aprobată.

A

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 297/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători Express” S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Aife A

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru„, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii 200/2016 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2016-2017, modificată - inițjat^deyșqmar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvany^PF^^'M^fe Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu.”

Dacă sunt discuții?                                         ^©1          rj

Dna Stanciu Marilena                                 C/K

în Consiliul de Administrație de la Centrul Județean de Excelență P^a^ova^a^Sut parte doamna Băzăvan și mai trebuie un al doilea membru, un consilierMo^Mj^*111 convenit de ieri de la ședința operativă că voi face și eu parte dacă sunteți de acord. Se completează poziția 72 cu încă un consilier local.

Mulțumesc!

$

Dl George Sorin Botez

O propun pe doamna Stanciu Marilena.

Fiind vorba de persoane, solicit încuviințarea pentru votul deschis:

Cine este pentru vot deschis? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, a fost aprobat votul deschis.

Cine este de acord ca doamna Stanciu Marilena să ne reprezinte cu onoare în acest consiliu de administrație:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, propunerea a fost aprobată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru monitorizarea acțiunilor de reducere a riscului seismic în Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Trebuie modificat la inițiatori.

Este propusă o comisie formată din doi consilieri locali și patru reprezentanți ai executivului numiți prin dispoziție a primarului.

Ieri am avut o discuție foarte constructivă cu domnul Dobre, și am ajuns la concluzia că domnia sa trebuie să cântărească foarte mult privitor la specialiștii care urmează să fie numiți, pentru că de fapt ei ar trebui să fie sufletul acestei comisii.

Haideți să ne gândim la doi colegi care să fie membri în această comisie, ei mai mult având rolul să optimizeze executivul și să ne comunice stadiul.

Dna Drăgușin Paulica

Grupul P.N.L. îl propune pe domnul consilier Bolocan Iulian.

Dl George Sorin Botez

Din partea P.S.D. îl propunem pe domnul Ursu Răzvan.

Dl Ursu Răzvan


Poate ne explică și nouă inițiatorul, în ce constau riscului seismic.

Dl George Sorin Botez

”Comisiei care va avea ca atribuții coordonarea realizarea acțiunilor.” Dumneavoastră trebuie să veniti să r

Avem doi colegi care au fost propuși.

Fiind vorba de persoane, solicit încuviințarea pentru votul deschis:

Cine este pentru vot deschis? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, a fost aprobat votul deschis.

*

Supunem la vot aprobarea celor două persoane nominalizate, domnul Bolocan Iulian si domnul Ursu Răzvan:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” propunerile a fost aprobate.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului încheiat între Municipiul Ploiești și Județul Prahova, pentru realizarea de către Municipiul Ploiești, prin operatorul de salubritate, a activității de deszăpezire în iama 2016-2017 pe unele tronsoane de drumuri județene - inițiat de consilierii Gabriel Constantin Minea, Alina Florina Sorescu și Aurelian Dumitru Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind constituirea colectivului de coordonare și supervizare pentru elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public în municipiul Ploiești -inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Gabriel Constantin Minea, Aurelian-Dumitru Tudor si Florina Alina Sorescu.”

Avem o comisie din 5 posturi. Nu știu dacă sunt limitative, orientative... Vă rog să faceți propuneri.

Dna Stanciu Marilena

Din partea grupului P.S.D. îi propun pe domnii Ursu Răzvan șipț4inea?6^^antin Gabriel.

Dl Popa Gheorghe                                             jg J


Din partea grupului P.N.L. îl propun pe domnul Sîrbu-Simi.onv (£ e ys'l pe domnul Tudor Aurelian.

Dl George Sorin Botez

Mai sunt alte propuneri?

Dna Sorescu Florina Alina

Aș dori să o propun și pe doamna Stanciu Marilena.

Dl George Sorin Botez

A.L.D.E. aveți propuneri?

Dl Pană George

Nu avem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de persoane, supun la vot aprobarea pentru vot deschis:

Cine este pentru vot deschis? - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot aprobarea persoanelor care au fost nominalizate.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, persoanele nominalizate au fost aprobate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” - inițiat de viceprimar Cristian-Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A**

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Ploiești - inițiat de


organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA


Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de viceprimar George Pană.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  1 vot

Cu 23 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Pană George, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/30.08.2016 privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 14 voturi

Cu 10 voturi ”pentru” și 14 "abțineri” ale consilierilor Botezf^tpfge^Sorin-Niculae, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan, Minea .C^si^ț-iri^Cr^riel, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș-Alexandru Paul, Pană George/&nfe^^[a^jă|ia, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion, Vă^pva l^fin^și Vascan Robert-Ionuț, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

***

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrative-teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Dănescu Ștefan

Domnule Președinte, aș vrea să întreb câte persoane beneficiază de această propunere?

Dl George Sorin Botez

Cine ar putea să dea un răspuns?

Dl Dănescu Ștefan

Cine a initiat-o, bănuiesc.

Dna Monica Tănase - Director Financiar T.C.E.

Pot să vă spun că în acest moment solicită doar două persoane, pentru că este vorba de bilete. Ei sunt înregistrați câteva zeci sau sute de revoluționari, dar nu au solicitat. Dacă vor solicita, vor primi.

Dl George Sorin Botez

Doamnă, am înțeles. în momentul în care facem un proiect de genul acesta, trebuie să știm care sunt potențialii beneficiari. Nu aveau cum să solicite înainte de a-i da gratuitate. Dumneavoastră ați spus doi. Vă referiți la doi cetățeni de onoare.

Dna Monica Tănase - Director Financiar T.C.E.

Nu. Doi cetățeni revoluționari care primesc bilete.

Dl George Sorin Botez

Aveți doi revoluționari care înainte de a beneficia de un drept au venit la dumneavoastră să vi-1 ceară?

Dna Monica Tănase - Director Financiar T.C.E.

Beneficiază de bilete. Pentru că această lege de-a lungul timpului a fost modificată și la un moment dat s-a modificat în sensul de a primi 3 călătorii dus-întors. 6 bilete.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. întrebarea mea este de maniera următoare. Dar, puteați să spuneți ”nu știu”.

3

Dna Monica Tănase - Director Financiar T.C.E.

Astăzi nu știu câte persoane vor solicita.

Dl Dănescu Ștefan

Când a fost propus acest proiect?

Dna Monica Tănase - Director Financiar T.C.E.

Acum două luni.

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Președinte, când ați propus acel proiect de hotărâre vizrf^e^atirf^^ elevilor?


Dl George Sorin Botez

Mai mult de două luni.

Dl Dănescu Ștefan

Eu înțeleg că doi ploieșteni sunt importanți. Și unul ar fi fost. Dar pentru doi ploieșteni, la momentul de față, găsim timp să găsim o soluție să ajungă în mapele noastre și pentru câteva mii de copii, deocamdată nu găsim timp. Am văzut că am primit această informare, dar cu aviz negativ. Sau cu altă soluție decât ceea ce am propus noi.

Dl George Sorin Botez

Aici aș avea și eu ceva de spus. Am spus-o și ieri în ședința pe care am avut-o. Mi se pare incredibil, dar incredibil, ca pe data de 7, 8, 9, 10, 11, cât a fost, să ne întâlnim într-o ședință extraordinară, să luptăm împotriva abandonului școlar, să dăm abonamente, să avem o discuție de peste o oră atunci și să punem la dispoziție modele pentru executiv, iar astăzi să nu găsim pe listă una din cele ”n” variante posibile. Sigur, se va spune din nou, aici la primărie s-a deschis un punct de lucru al „Institutului de Cercetări Juridice”. Noi studiem, nu muncim. Noi muncim, nu studiem.

De fapt, toată chestia este o mascaradă. Este o mascaradă pentru că din punct de vedere politic, și îmi asum toată această chestiune, se blochează cu bună știință acest proiect, pentru că, cuiva, în anumite condiții, i se pare că este un proiect electoral.

Iar acest proiect, atunci când am întrebat de ce nu a fost gata, mie mi s-a răspuns ieri, și este înregistrat, de către distinsa doamnă Secretar, ”am avut alte treburi”. „Pentru că domnul Primar mi-a dat alte treburi de rezolvat.”

Uite, este rezolvată această treabă cu două persoane. Cum a spus domnul Dănescu, și una merita efortul. Dar pentru problema gratuității copiilor, transportului copiilor, nu s-a găsit timp? S-a găsit timp pentru orice altceva numai pentru asta nu.

Nu mai înțeleg cum funcționează primăria asta. Este clar că nu funcționează. Dar nu mai înțeleg cum ar putea să fie făcută să funcționeze.

Dacă consiliul local care este șeful, dă o dispoziție executivului, are cineva dreptul să cenzureze ceea ce consiliul vrea? Sau mai exact, are cineva dreptul să cenzureze legal, ceea ce consiliul vrea? Cred că intrăm undeva în sfera penalului. Și voi studia foarte atent, dacă asta nu miroase a abuz în serviciu, în condițiile în care ți se dă o dispoziție și fără o justificare normală se ajunge în această situație.

Sigur, inițial ne-am gândit dacă să votăm sau nu acest lucru și să condiționăm rezolvarea problemei în totalitatea ei. Dar ar fi nedrept față de aceste două persoane, să nu le recunoaștem drepturile legale. Și este un proiect care este bine-venit.

Dar, cer din nou executivului, să-și găsească timpul necesar, pentru a rezolva problema gratuității copiilor, într-o ședință extraordinară în maxim o săptămână. Este suficient.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!


Mulțumesc foarte mult, domnul Președinte!

Dl Primar

Mulțumesc!

Apreciez foarte mult maniera în care abordați problema legată de elevi și de studenți. Este bine-venită și în acest moment. Poate că ar fi trebuit să ne gândim mai din timp la această situație...

Dl George Sorin Botez

înainte de 5 iunie.

Dl Primar

Cum doriți dumneavoastră.

»

Tocmai de aceea există pe masa Consiliului Local, pe masa consilierilor, o informare și în spate și un proiect de hotărâre. Dar pentru a putea să-1 punem în aplicare, dacă există acordul dumneavoastră, trebuie să stabiliți un cuantum, pentru că așa cum și dumneavoastră ați făcut atunci expunerea de motive pentru acest proiect de hotărâre și ați făcut referire la Legea 292, aceasta se referă numai la anumite categorii de persoane care pot beneficia în anumite condiții, termeni și anumite criterii, de gratuitățile respective. Știți foarte bine că există și puncte de vedere ale Curții de Conturi în acest sens.

Tocmai de aceea, la final dacă îmi permiteți, o să avem această discuție legată de propunerea cu care a venit Direcția Juridică, pentru stabilirea cuantumului și a altor criterii pe care dumneavoastră le considerați, pentru a putea fundamenta proiectul de buget necesar alocării sumei pentru această gratuitate, pentru anumite categorii de copii care fac parte din familii care se află într-o situație socială deosebită.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Eu într-o săptămână vreau rezolvată problema asta. Muncim dimineața, la prânz și seara, sâmbăta, duminica, nu avem nicio problemă. Intr-o săptămână aștept rezultatul. Mulțumesc!

Dl Dănescu Ștefan

Personal, nu sunt mulțumit de soluția propusă.

Dl George Sorin Botez

Domnul Dănescu, dumneavoastră puneți acum benzină pe cărbuni, ca să spun așa. Dumneavoastră nu înțelegeți un lucru. Dumneavoastră sunteți aici ca executivul să vă dea soluții, nu dumneavoastră sunteți aici ca să găsiți soluții și executivul să vă spună că nu se poate. Primăria asta funcționează cu fundul în sus. Sau cu capul în jos. Sau și cu capul în jos și cu fundul în sus. Dumneavoastră ce n-ati înțeles este că cineva face bășcălie de noi și face bășcălie de Ploiești și neștiind să rezolve niște probleme, inventează ... Asta este realitatea.

Pentru că, în momentul în care eu am venit cu proiectul de la Cluj,jmi s-a spus ”Vai, ce ne-ai luminat!”. Era miercuri si am solicitat până vineri să             st de


vedere. Luni, când am întrebat eu de el, mi s-a spus că ”nu am avu^nrfp’^^.x teeea, mi s-a spus următorul lucru: ”știți, pe varianta aceasta trebuie să st|bmr^m^^oraCe mare scofală o fi să stabilesc un plafon, nu știu. Că până la um^U^a^a^il^i^ un plafon, acela îl stabilesc eu, nu este un plafon stabilit de lege. Și mi ^^^^^p^^bine este să regândim întregul sistem de abonamente la T.C.E.” O.k., numa^țc^^maflat că după ce s-a dat în eter această idee s-a intrat în discuții cu sindicatul deffT.C.E., care dacă iei abonamentul unic, nu mai este prietenul primarului. Să ne înțelegem.

Și pentru că sunt toate aceste contradicții se continuă bășcălia la adresa ploieștenilor, iar această bășcălie se cheamă ”vom studia”.

Tocmai de aceea, mie mi se pare suficient cât ne-am jucat cu această problemă și într-o săptămână vreau să rezolvăm această problemă. Și asta o spun în calitate de consilier.

Mulțumesc!

»

Dl Dănescu Ștefan

Vreau să o întreb pe doamna Georgiana Popa, dacă a studiat și dacă la Cluj se merge tot pe legea asistenței sociale vizavi de această problemă?

Dna Popa Georgiana

Nu, parcă nu era Legea 292 în preambulul acelei hotărâri, era 273 Legea finanțelor publice.

Dl George Sorin Botez

Era pe un sistem multiplu de abonament, doamnă. Eu cel puțin, înainte să vă dau acel document, l-am citit. Se pare că dumneavoastră nici măcar nu l-ați citit.

Dna Popa Georgiana

L-am citit, dar nu mai îmi aduc aminte.

Dl George Sorin Botez

L-ati citit, dar nu-1 mai țineți minte. Doamne Isuse Hristoase, l-am citit înaintea dumneavoastră și am niște ani buni în plus de activitate cerebrală și am reușit să țin minte chestia asta. Dumneavoastră nu țineți minte nici măcar ce ați citit? Dar de fapt mă păcăliți pe mine, că de fapt nici nu ați citit. Nu v-am dat o sută de documente și nu aveți examen la asta. Puteați să-mi spuneți. Deci este sistem multiplu de abonamente. Este bine că a avut loc această discuție, ca să înțeleagă toată lumea cum se pune problema. Consilierii trebuie să muncească să vină cu idei. Asta e realitatea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!

Dati-mi voie să-i mulțumesc domnului Președinte Botez că a recunoscut că din

3                                                       3                                                             3

2012 la 2016 primăria lucrează cu capul în jos, iar după 4 iunie să mulțumesc și domnului Primar că reușește să se ridice la orizontală cât de cât. De faptul că dacă vă duceți la primărie să vedeți ce s-a făcut în ultimele trei luni, o sa vedeți că lupta este mare să se ridice.

Problema este că dumneavoastră, domnul Dănescu, nu știți ce s-a întâmplat. Dacă veniți într-o zi la mine, o să vă explic ce s-a întâmplat în perioada 2012-2016 numai cu faptul că ne-am permis să vindem 12 mii de mp la INTEREX și noi nu avem locuințe sociale în Ploiești. Ne-am permis multe, domnul Dănescu și dumneavoastră veniți să spuneți că nu sunteți mulțumit nu știu de ce. Știți ce s-a găsit în PrimăriaJilgieștiTJLipsă de contracte. Ați văzut că ne luptăm din greu. S-au găsit multe lu,cr^^l-Uc^^m să rezolvăm încet. Dar nu încercați ca în trei luni de zile oamenii ăștia ^c^tayG^aâ^ne, care fac parte din executiv, sa le cereți imposibilul. Că nu reușesc să

Vă dă cuvântul imediat, domnul Dănescu și accept orice îmi stoiețh^^pți/^Smi asum orice responsabilitate.

Mulțumesc foarte mult, domnul Președinte!

DI George Sorin Botez

Să fiți sănătos!

Dl Dănescu Ștefan

Domnul Sîrbu, mă scuzați, vă cheamă și Georgiana Popa pe dumneavoastră?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu.

Dl Dănescu Ștefan

Am înțeles. Era o întrebare adresată dânsei, unu la mână.

Doi la mână, pe mine nu mă interesează ce s-a întâmplat între 2002 și 2004 sau 2011 și 2014 sau 2015. E o altă discuție. Eu am întrebat, de ce proiectele noastre, la momentul acesta, se blochează?

Domnul Botez, v-aș ruga frumos, verificați dumneavoastră în REVISAL dacă a intervenit un element nou. Se cheamă „blocator” ca și meserie. Vă rog frumos să verificați. Poate la Primăria Ploiești lucrează si blocatori.

9                                                                 9                             9

Dl George Sorin Botez

în mod corect se numește „blochist”.

3

Dl Dănescu Ștefan

întrebarea mea asta este. De ce proiectele noastre se blochează?

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc, domnul Președinte!

Poate că aceste proiecte nu ar fi blocate, așa cum spuneți dumneavoastră, dacă ar fi foarte bine fundamentate. Este foarte simplu să faci niște proiecte la repezeală care dau bine pe sticlă și apoi să stai să critici pe margine. Ați fi putut să veniți cu un proiect foarte bine fundamentat și bine pus la punct, să luminați o parte din executiv, care așa cum spuneți nu face decât să vă blocheze proiectele și atunci nu ar fi fost nicio problemă.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră vorbiți din sentiment acum, bănuiesc, că nu ați citit proiectul.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Domnul Botez, aceste afirmații nu-și au rostul. Eu am spus foarte clar. Veniți cu

Dl George Sorin Botez

Eu v-am spus că sunteți o ființă sentimentală și căreia îi plac copiii.

Dl Dănescu Ștefan

Este foarte corect ce spuneți, numai că noi am dat soluții. Dacă noi nu am avut timp sau dumneavoastră nu ați avut timp să citiți și noi nu am avut timp să pregătim

corespunzător acest proiect, au facut-o cei de la Cluj. Sau nici stiti că nu 1-ati citit.


9     9                               9

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Este o diferență între proiectul de la Cluj și proiectul Ploiești.

9

Dl Vîscan Robert

Vă mulțumesc!

Pentru că s-a făcut vorbire de proiecte aduse în fața consiliului făcute și gândite foarte bine, o să vorbesc decât despre proiectul cu Petrolul care a fost făcut decât să dea foarte bine pe sticlă. în ziua de vineri când am venit să-l votăm nu am avut acel proiect. L-am avut abia după o oră după ce am amânat ședința. Dar nu vorbim aici despre proiecte bine făcute. Proiectele noastre să știți că sunt bine gândite, dar astea sunt proiectele făcute să dea bine pe sticlă și să se înțeleagă greșit că există o parte dintre consilieri care sunt împotriva lor.

Deci un proiect pe care noi trebuia să-l votăm vineri, care nu exista și care avea nevoie de cinci zile ca să devină legal, pentru că atât trebuie să stea la Prefectură, și domnul Primar știa foarte bine acest lucru pentru că a fost Prefect, a fost exact un proiect făcut pe genunchi, dacă a existat, probabil că a fost făcut exact în perioada aceea, în acea oră dintre amânarea ședinței și reluarea ei peste două ore. Eu cred că atunci a fost făcut acel proiect, un proiect care nu se putea oricum pune în practică. Deci astea sunt proiectele bine făcute ale unei părți a acestui consiliu. Celelalte care vin cu un model de practică, nu sunt bine făcute. Astea sunt bine făcute.

Și ca să mai răspund și altei persoane, în ultima ședință am avut două organigrame, o să vă amintesc acest lucru în fiecare ședință, Organigrama de la Hipodrom și de la Parcul Municipal Vest. Dumneavoastră, consilierii P.N.L., nu ați vrut să votați niciuna dintre ele. Niciuna dintre ele nu ați vrut să o votați. Două organigrame din cauza cărora aceste două investiții au ajuns cum au ajuns.

Dl Dănescu Ștefan

Cum au ajuns?

Dl Vîscan Robert

Se poate vedea în presă starea Pacului Municipal Vest.

Dl Primar

Mulțumesc!

9

Domnul Președinte, am senzația că particip la o emisiune televizată și scrie într-un colț sus "Emisiune electorală".

Domnilor, suntem în consiliul local și dumneavoastră atunci când veniți cu propuneri legislative, propuneri de hotărâri de consiliu local, trebuie să le fundamentați și din punct de vedere legislativ să fie corecte.

încă o dată vin și vă subliniez faptul că ați fundamentat pe Legea 292 care este legea asistenței sociale. Acesta este rezultatul care ați văzut și dumneavoastră că la sfârșitul acestei ședinței o să vă informez pe baza documentelor predate de către Direcția Juridică.

Dumneavoastră care ați stat în această primărie și aveți atâta experiență în domeniul juridic, veniți și aprobați hotărâri de consiliu local care au fost cenzurate de

către Prefectură, de către Instituția Prefectului, apoi ceea ce spune Instit^S^feețLilui dumneavoastră nu luati în considerare.                                         v

Să știți că, întotdeauna când se fundamentează sau se face un ^rpifecț^e^pt^ârp trebuie să existe și o bază legală în funcție de care aceste hotărâri suntt^roBaț^gjDacăFny există această bază legală, acea hotărâre adoptată ajunge în cadrul In^tifțîției'Prefectului unde va fi cenzurată. Și avem deja două exemple în acest sens, în acest^ifedat^de^ei luni de zile, când dumneavoastră prin niște modificări pe care le-ați făcut,7 sUh niște propuneri pe care le-ați făcut, s-au dovedit a fi din punct de vedere al Instituției Prefectului, nu vorbesc din punctul meu de vedere, ca având elemente de nelegalitate. Și au fost retumate către consiliul local.

Dl George Sorin Botez

Domnule Dobre, nu știu cum faceți că dumneavoastră aveți asa un talent să-mi ridicați mingea la fileu.

Eu vă pun următoarea întrebare: dumneavoastră ați fost Prefect. Ați avut acțiuni în calitate de Prefect. Și aici îmi aduc aminte de Telegondola de la Sinaia unde v-ați luptat personal cu mine. Când ați vrut să luați Telegondola de la Sinaia și să o dați în proprietatea unei firme P.D.L. de casă. Și v-am bătut în instanță. Și ați pierdut procesul și l-a câștigat Vlad Oprea, colegul dumneavoastră de partid acum, care nu cred că a uitat lucrul acesta.

Considerați că activitatea dumneavoastră în calitate de Prefect ar trebui stearsă de ț                                                                                                                                                                                   *

pe peretele Instituției pentru modul în care ați servit o firmă privată în detrimentul unei comunități din Județul Prahova? Nu. Sunteti mândru de ce ati făcut.

Dar și eu sunt mândru în același timp, de faptul că vă am aici undeva în stânga mea și că mă cenzurați. Nu aveți dreptul acesta. Pentru că nu sunteți Prefect. Sunteți doar Primar. Și dacă sunteți Primar, dumneavoastră trebuie să puneți în practică ceea ce șeful dumneavoastră, dar este greu să înțelegeți asta, consiliul local, vă stabilește. Nu dumneavoastră sunteți cel care trebuie să mă cenzurați pe mine, ci eu să vă cenzurez pe dumneavoastră. Și dacă mă cenzurați, eu vă spun următorul lucru: eu aici am votul. Acest consiliu votează. Dumneavoastră puneți în practică. Și dacă consiliul vă dă niște direcții, faceți bine și respectați-le, pentru că este în favoarea Ploieștiului.

Ceea ce v-am cerut nu v-am cerut să dați P.S.D.-ului ceva. Nu v-am cerut să dați către A.L.D.E. ceva, nu v-am cerut să dați către P.M.P., nici măcar către P.N.L. V-am cerut să dați copiilor din Ploiești.

încercați sub o formă sau alta, cu gheață, cu sifon, cu ce vreți dumneavoastră, să spargeți o dată lupta aceasta administrativă din viziunea politică. Dacă nu vă iese, domnul Primar, haideți să găsim o situație alternativă. Haideți să găsim niște căi prin care totuși să rezolvăm problemele Ploieștiului. Eu deja nu vă mai înțeleg. Dumneavoastră vă bateți cu mine, cu noi, cu oricine, să ne demonstrați că ceea ce nu faceți dumneavoastră este bine. Ați spus-o în campania electorală, că de fapt deviza dumneavoastră este ”dacă voi nu ați putut, lăsați-mă și pe mine să nu fac”. Dar, ca ploieștean, îmi doresc să faceți.

Credeți-mă că o să fie greu până urnim această căruță. Dar tot încercăm din iunie să o urnim. Nu are nimeni nimic personal cu dumneavoastră. Dar vrem să lucrați pentru ploieșteni. Vă rog să mă credeți că o să facem orice este posibil ca să reușim acest lucru.


Știți foarte bine că Legea 215 printre alte atribuții pe care le dă p'rimăfului este aceea de a respecta legea și bineînțeles reprezentând aparatul de specialitate, toți cei care sunt în cadrul acestui aparat de specialitate trebuie să respecte legea. Nu eu vă cenzurez, nu eu v-am cenzurat acele propuneri și acele modificări de proiecte pe care le-ați adus dumneavoastră, ci Instituția Prefectului a fost cea care v-a cenzurat acele proiecte. Asta în primul rând.

Și în al doilea rând, vreau să vă reamintesc, dacă discutați de Telegondolă, probabil că dumneavoastră v-ați bătut pentru domnul Primar în legătură cu firma care avea Telegondolă respectivă și nu cu Instituția Prefectului. Au fost alte instituții care au avut niște puncte de vedere de ordin tehnic atunci, țin să vă reamintesc, cu privire la acea Telegondolă.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

Vreau să vă amintesc că am câștigat lupta cu dumneavoastră.

Propun o pauză de consultări.

PAUZĂ

Dl George Sorin Botez Am reluat ședința.

Menționăm că lipsește domnul consilier Tudor Aurelian. In sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 23 de voturi "pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 28 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Marius Andrei Dinu, Alina Florin Sorescu, Sorin Văduva și Larisa Băzăvan."

Dna Drăgușin Paulica

Vă rog să se consemneze că nu particip la vot.

A

Menționăm că a revenit domnul consilier Tudor Aurelian. în sală sunt prezenți 24 de consilieri.


Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de ho^g&^| Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Meționăm că doamna consilier Drăgușin Paulica nu a participat la vot.

AAA

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a corpului de clădire din str. Bobâlna nr. 26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”) către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Marius Andrei Dinu, Alina Florin Sorescu, Sorin Văduva și Larisa Băzăvan.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Paulica Drăgușin și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabriel Minea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Eduard Emilian Tudor.”

Discuții? Vă rog doamna Staicu.

Dna Staicu Zoia

Așa cum am spus și în grupul operativ, aș vrea să prorogăm acest proiect de hotărâre. Aș vrea ca și colegii din comisie să aprofundeze legea locuinței, Legea 114, să se uite cu atenție la Hotărârea de Guvern 1275 pentru aplicarea normelor legii locuinței. De asemenea, trebuie să aibă în vedere Ordonanța de Guvern nr. 40 care prevede protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință.

Ca să fiu mai explicită, dacă vă uitați în aceste criterii, o să vedeți că nicidecum nu este vorba de locuințe sociale, așa cum este definită la lege locuința socială^^anume, aceasta este o locuință pentru persoane fără venituri sau cu venituri persoane care nu-și pot permite accesul la o locuință în proprietate sau îr^merea^unei^ locuințe în condițiile pieței.                                                                   K x

Dacă vă uitați cu atenție în lege, și le spun colegilor din comisie, M^a^^ețFcă £ii aceste locuințe trebuie să aibă în vedere în primul rând, persoanele fără instituționalizați care au împlinit 18 ani și nu mai sunt primiți în cămine. Nib^efit^^iu este vorba despre salariați cu venituri între 700 și 1000 de lei.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc! Vă rog, domnul Vîscan!

Dl Vîscan Robert

în primul rând, aș avea o întrebare pentru doamna Staicu: ce înțelege prin persoane fără venit? Adică, vreți să mutăm într-o locuință socială pe cineva care nu-și va putea plăti chiria sau întreținerea?

Dna Staicu Zoia

Da, este vorba exact de ce spune legea și mă repet: locuința socială este o locuință care se atribuie, cu chirie subvenționată, unor persoane a căror situație nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închiriere în condițiile pieței. Dacă vă uitați cu atenție în criteriile aprobate în hotărârea de consiliu local din 2002, 2003, 2010, o să vedeți că sunt cu totul alte criterii.

Mă uit acum peste criterii. Spune undeva, ceea ce mi se pare nelegal: modalitatea de realizare a veniturilor. Deci, salariatul are 10 puncte, șomerul are 8 puncte și persoanele care au venituri modeste, 4 puncte. Păi tocmai acesta este rolul acestor locuințe.

Dacă vă uitați în legea locuinței, criteriile și punctajele aferente acestora sunt pentru locuințele convenabile, exact cum scrie la lege. Și vă spun asta pentru faptul că aproape 20 de ani am lucrat în executiv.

Vă mulțumesc!

Dl Vîscan Robert

înțeleg că în perioada aceea în care dumneavoastră ați lucrat în executiv și ați creat aceste criterii, eu vreau să vă spun din practică și nu din teoria despre care dumneavoastră vorbiți, că s-au creat niște datorii care au rămas istorice. Fix în acea perioadă despre care dumneavoastră vorbiți și despre care dumneavoastră spuneți că aceste criterii au fost extraordinare.

Eu vreau să vă spun că modul pe care noi l-am gândit a venit în urma consultării cu persoanele care locuiesc acolo. Nu știu dacă dumneavoastră ați fost în vreuna din aceste locuințe, dar vreau să vă spun că celelalte persoane dau vina pe noi ca administrație publică, pentru că ducem acolo oameni care nu-și pot plăti datoriile, ei apoi urmând să rămână fără utilități, pentru că nu sunt individualizate, sunt la comun. Și vreau să vă spun că din toate acele 3 blocuri care sunt sociale, nici măcar unul dintre ele nu mai are căldură. Singura utilitate pe care o au în acest moment este apa rece, atât.

Eu unul nu am nimic împotrivă cu prorogarea și cu discutarea acestui proiect. Vreau să știu și din partea A.S.S.C.-ului dacă nu au o problemă din punct de vedere al depunerii

dosarelor. Dar bănuiesc că mai este timp, ținând cont că s-ar putea să mai facem și o extraordinară.


Vă aștept cu plăcere să veniți să lucrați în această comisie și să$f _ _ Băle după cum credeți dumneavoastră că este mai bine. Dar, vă reamintesc,p^ioadpdespre care dumneavoastră vorbiți au rămas datorii de 35 de mii de lei. Brqbab^f^a1^v£s,e par mari, dar ce ar trebui să facem, să le plătim noi? Nu știu dacă t^gp^^^ică/ ^rieți să faceți un proiect prin care să dăm unor oameni niște locuințe care să^L^dbye^îonate în totalitate, este cu totul și cu totul altă discuție. Este discuția pe care''ang'pu|t'at-o și ieri. Dar, acest proiect și aceste criterii au venit după consultarea cu cei care locuiesc acolo și nu cred că este corect față de ei să mutăm persoane care nu-și vor putea plăti mai departe datoriile față de noi și față de operatorii de utilități.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu. Vă rog, dna Staicu.

Dna Staicu Zoia

Aș vrea să-l informez pe domnul consilier că tot în legea locuinței, la art. 24 spune: rezilierea contractului de închiriere se face pentru neplata a cel puțin 3 luni consecutiv. Dacă stăm și ne uităm peste datorii, așa cum spuneți dumneavoastră, datoriile nu sunt din chirii, sunt datorii ale utilităților neachitate de către aceștia. Chiria reprezintă 10% din venitul pe care chiriașul îl are. Eu zic că ar trebui să face ceva cu utilitățile, nicidecum cu chiria.

Dl George Sorin Botez

Vă rog, doamna Stanciu.

Dna Stanciu Marilena

Domnul Președinte, eu sunt de acord cu doamna Staicu, nu sunt venite din chirii, dar ei locuiesc separat de ceilalți care își plătesc utilitățile? Marea majoritate să știți că au fost date locuințe sociale și au rămas în urma dumnealor sume fantastic de mari. Și au fost evacuați că nici acea minimă chirie 50, 60, nu 100 de lei, nu au plătit-o ani de zile la rând. Și nu au fost evacuați.

în aceste 3 locații despre care a vorbit domnul consilier Vîscan au rămas locurile fără niciun fel de utilitate. Anul trecut, cu bunăvoința Dalkiei, au dat drumul la apă caldă. Urmau zilele de Paște și copiii erau nespălați. Și atunci, împreună cu conducerea Dalkiei, am zis să le dăm măcar o săptămână să beneficieze de apă caldă.

De atunci am făcut potecă la conducerea Dalkiei. Dânșii nu pot să facă o subvenție, nu pot să plătească datoriile din anii trecuți, indiferent cine a fost la vremea aceea. Ce facem? Pentru că, o familie care nu are posibilitate, sunt de acord, și noi am căutat soluții multiple de a duce aceste persoane care nu au posibilitate financiară.

Atunci, eu v-aș ruga, pentru că dumneavoastră ați lucrat în acest domeniu, să inițiați un proiect pe care să vi-1 asumați, noi vom vota, ca noi să plătim toate datoriile, utilități și chirie pentru aceste persoane. Sunt de acord.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Sîrbu, după care domnul Popa.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte!


Aș vrea să vă informez, doamna Stanciu, că Dalkia, Veolia Enem^ț^St^lDăMa, nu face nimic gratis. A venit în Consiliul Local Ploiești si anul trecut sjj^um^să^reâ^^reze din pierdereA de 13 milioane de la consiliul local. Nu mai puțin de lfe ^i^â®|ge l'esisAl

Deci, să nu vorbim de bunăvoința Dalkia. Tot ce ne dă, e contra^^k^^^ȘJ

Așa cum ne cer acum 13 milioane de lei, și domnul președinte șn^^i^QțLcolegii7 știu că este trecut în contract și dacă nu vom vota probabil ne va fi maUgieu^JoV^rintr-o hotărâre judecătorească dar asta e, gratis nu ne dă nimic.

Problema este următoarea: cuvântul „social” înseamnă „cei cu venituri mici”. Este clar. Și asta spunea colega mea din consiliu, că cei care au venituri mici au punctaj foarte mic. Cei care au venituri puțin mai mari, au punctaj mai mare. Nu este pus cuvântul social în concordanță cu venitul. Asta a ridicat singura problemă colega mea. Mulțumesc!

Dna Stanciu Marilena

Sunt de acord cu dumneavoastră, numai că, împreună cu dânsa, și chiar o rugăm, probabil noi cei de la PSD o să ne retragem din această comisie și o să dăm posibilitate dumneavoastră ca să găsiți soluții.

Vă mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc, domnul președinte!

Rugămintea mea este în asentimentul colegei mele, care a prezentat succint câteva din problematica la criteriile și punctajul respectiv pentru întocmirea acelor liste de priorități și propun și eu prorogarea acestui proiect.

Suntem în termenul legal, nu cred că este o problemă până luna viitoare și ne consultăm, ne documentăm, stăm de vorbă cu colegii noștri și sunt convins că domnul președinte al comisiei 5 este de acord cu lucrul acesta.

Dl George Sorin Botez

Domnul președinte al comisiei 5, sunteți de acord cu prorogarea?

Dl Vîscan Robert

Eu nu sunt de acord. O să mă abțin. îmi pare rău, deja au fost chemate persoanele să-și depună dosarele. Nu știu dacă va face bine această întârziere și în afară de acest lucru, vă spun din practică: nu am nicio problemă să vă las și să creați aceste criterii cum credeți dumneavoastră de cuviință. Eu unul așa le-am gândit și vreau să spun că așa le-am gândit împreună cu colegi de-ai dumneavoastră. Aveți colegi în această comisie și împreună cu ei am gândit. Au fost la fel și anul trecut. Dacă dumneavoastră ați venit acum și aveți o altă orientare și credeți că este o posibilitate mai bună să scoatem mai mult din această comisie și din aceste criterii, eu nu am nimic împotrivă să mă dau la o parte și să vă las să vă faceți propriile criterii sau criteriile care credeți dumneavoastră că vor duce la o mai bună accedere la aceste locuințe.

Țin să vă spun că am reușit acest an să dăm, până în acest moment, o singură locuință. Urmează să o dăm pe a doua.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, nu înțeleg tenta aceasta: ”am chemat să depună dosarele”. Dumneavoastră îi chemați să depună dosarele? Așa v-ați exprimat: depună dosarele”.


DI Vîscan Robert

Nu am spus așa ceva, am spus că au fost...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Scrie și în procesul verbal. Așa v-ați exprimat acum un minut.

Dl Vîscan Robert

Ați și citit procesul verbal dumneavoastră?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Așa ați spus: ”am chemat persoanele să depună dosarele”.

Dl Vîscan Robert

Am spus că am vorbit cu domnul Bădulescu și au fost chemate persoanele să depună dosarele. Asta v-am spus, nu v-am spus altceva.

Dl Palaș Paul

Domnul președinte, îmi cer scuze, exercitați-vă vă rog atribuțiile. întreruperi convorbirea care nu este permisă de regulament între 2 consilieri și vă rog mult supuneți la vot proiectul.

Dl George Sorin Botez

Acum, nu pot nici să fiu așa „biciul lui Atilla”. Știți că domnul Boc era renumit că era „biciul lui Atilla”.

Supun la vot solicitarea de prorogare a doamnei Staicu și a domnului Popa:

Cine este pentru?         -10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -14 voturi

Cu 10 voturi ”pentru” și 14 ”abțineri” ale consilierilor Botez George Sorin, Dănescu Ștefan, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan, Minea Constantin-Gabriel, Mateescu Marius-Nicolae, Palaș Alexandru-Paul, Pană George, Stanciu Marilena, Sorescu Florina-Alina, Tudor Eduard-Emilian, Ursu Răzvan-Ion, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț, propunerea de prorogare a picat.

*

Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum este:

Cine este pentru?         - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 abțineri

14 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Enache Cristina-Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru.

Dna Popa Georgiana

Fiind un proiect de patrimoniu, este nevoie de 18 voturi.

Dl George Sorin Botez

Aprobarea criteriilor de repartizare? Cum să fie de patrimoniu aprobarea criteriilor de repartizare, pentru Dumnezeu!

Dna Popa Georgiana

Privește spații, locuințe sociale, care fac parte din patrimoniu.


Dl George Sorin Botez

Criterii de repartizare, nu de patrimoniu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Da, domnul președinte, e de patrimoniu, 18 voturi.

Dl Dănescu Ștefan

Sunt criterii doamnă, nu le repartizăm.

Dna Popa Georgiana

Da, dar sunt referitoare la locuințele sociale.

Dl George Sorin Botez

Și dacă este vorba de locuință socială, criteriul se stabilește cu 18 voturi?

Dna Popa Georgiana

Pentru că e nevoie de votul a două treimi din votul consilierilor în funcție.

Dl George Sorin Botez

Două treimi știm cu aritmetica, dar eu vă spun că e o aprobare de criterii, da?

Dna Popa Georgiana

Punctul meu de vedere este acela că trebuie să întrunească...

Dl George Sorin Botez

Nu, l-am înțeles, nu trebuie să-mi spuneți de 5 ori pentru că poți să spui orice despre mine numai că nu poți să spui că sunt tâmpit. Pricep din prima, dar vreau un argument. Nu care este punctul dumneavoastră. Motivați argumentul.

Dna Popa Georgiana

Așa cum am spus, este vorba de locuințe sociale care fac parte din patrimoniu.

Dl George Sorin Botez

în condițiile acestea, dați-ne soluția: dacă 14 consilieri consideră că argumentul dumneavoastră nu este de primit și dumneavoastră vă mențineți punctul de vedere, cine face arbitrajul?

Dna Popa Georgiana

Eu, în calitate de secretar.

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră sunteți și jucător și arbitru?

Dumneavoastră centrați, dumneavoastră dați cu capul, dumneavoastră băgați gol, dumneavoastră îl apărați?

Dna Popa Georgiana

Eu stabilesc numărul voturilor care trebuiesc întrunite de fiecare proiect de hotărâre.

Dl George Sorin Botez

Și dacă intrați în contradicție cu consiliul, întrebarea este cine face arbitrajul?

Dl Bolocan Iulian

Prefectura.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să înaintați lucrarea la Prefectură.

Dna Popa Georgiana

Da, toate lucrările ajung la Prefectură. Așadar, va ajunge și aceasta.

Dl George Sorin Botez

Dar cu mențiunea că există o divergență între punctul dumneavoastră de^vedere și punctul de vedere al majorității consilierilor, da? Vă rog să faceți și această^fn^nfiune?

* * *                                      __________Țț ■

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelphgir'eaJ-Ș duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative^ci|\Kestffiâția7de/ locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Mâ^lena^Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Paulica Drăgușin și Cristina Ana - Maria Enach^4£C.;y

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

A

Menționăm că din sală lipsește domnișoara consilier Enache Cristina Ana-Maria. In sală sunt prezenți 23 de consilieri.

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat - inițiat de consileirii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Robert Ionuț Vîscan, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?         - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

A

Menționăm că a revenit în sală domnișoara consilier Enache Cristina Ana-Maria. In 9                                                                                                        3

sală sunt prezenți la acest moment 24 de consilieri.

a

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

fost adoptat.

j j i .-w A         Al


t de hotărâre priy^ptfWi^ier^a^pui Partidul Mișcare^BgpuLă^ă^pWtru e locuință situat ^^id^^trada


Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi ”Proie contract de închiriere între Municipiul Ploiești ș folosința spațiului cu altă destinație decât aceea

Gheorghe Lazăr nr. 15, BL CC Sud, parter - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Cristina Ana - Maria Enache și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?          - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 23 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Sîrbu-Simion Gheorghe, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

☆a*

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare adăpost pentru câini comunitari” - inițiat de viceprimar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Andrei Gheorghe, George Sorin Niculae Botez, Marilena Stanciu, Marius Dinu, Ștefan Dănescu, Răzvan Ursu, Robert Vîscan, Gabriel Minea, Sanda Dragulea și Florina Sorescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?       -1 vot

Dacă se abține cineva?

Dl Claudiu Dumitriu

De la Federația Națională pentru Protecția Animalelor, dacă permiteți un punct de vedere?

DI George Sorin Botez

Trebuia să vă înscrieți de la începutul ședinței.

Dl Claudiu Dumitriu

Nu am știut aceste proceduri pe care le aveți, rămâne la latitudinea dumneavoastră dacă doriți sau nu să aflați un punct de vedere.

Dl Dănescu Ștefan

Supuneți la vot dacă suntem de acord.

Dl George Sorin Botez

Ce reprezentativitate aveți în legătură cu ce? Nu înțeleg.

Dl Claudiu Dumitriu

Mă numesc Claudiu Dumitriu. Sunt vicepreședintele Federației Naționale pentru Protecția Animalelor și aflând că pe ordinea de zi a Consiliului Local Ploiești, se află un asemenea proiect de hotărâre, mai ales prin faptul că se dorește o relocare a adăpostului

actual, la o anumită distanță, am dorit să-mi expri faceți în viitor.


Dl George Sorin Botez

două chestiuni. Pe^de/d

cest proiect nu vizeâjză|              „ .

local prin aprobarea\u^b^5prțțpazcftde nu se discută decât ăe^QmitudiS de


Domnule vicepreședinte, trebuie să vă anunț chestiune legată de procedură, în al doilea rând, a doi ani după, a fost adoptat de către consiliul asociere cu UAT Valea Călugărească, iar acum                        -

fezabilitate și de stabilirea unor indicatori tehnico-economici ca să vedem cât ne costă chestia asta. M-ati înțeles?

3           9

Noi acum nu aprobăm să luăm câinii astăzi de acolo. Trebuie să facem un studiu ca să vedem ce înseamnă această chestiune și să luăm decizia finală în raport de concluziile acestui studiu și a cât urmează să ne coste. Care sunt indicatorii tehnico-economici. M-ați înțeles?

9

Dl Claudiu Dumitriu

Am înțeles chestiunea aceasta.

Bun, chiar dacă acum doi ani sau trei ani s-a votat intenția de a reloca adăpostul, trebuie totuși să luăm în considerare și acum, mai ales dacă doriți să alocați niște resurse pentru un proiect, care din punctul meu de vedere excede cadrului legal, adică mutarea unui adăpost al unui municipiu într-o localitate care nici măcar nu este la limita orașului. Dumneavoastră aveți acum la Bucov, este în afara cadrului legal. Și atunci eu am venit să vă atrag atenția și din punct de vedere al protecției animalelor. Cu cât un adăpost public al unui municipiu este mai îndepărtat de comunitate, cu atât lucrurile sunt și mai greu de urmărit și implicarea comunității este mai greu de realizat.

Pe de altă parte, alocarea unor resurse într-un asemenea cadru, vulnerabilizează și proiectul de hotărâre anterior care poate fi atacat în contencios, cu atât mai mult vulnerabilizează alocarea unor resurse importante pentru un proiect care ulterior va putea fi pus sub semnul întrebării și mai ales, repet, un municipiu cum este Ploieștiul, care a avut câțiva pași pe linia găsirii unor soluții de oprire a înmulțirii acestor câini, cred că este o soluție care nu aduce nimic în sensul pozitiv și de asta am vrut să vă aduc la cunoștință acest lucru, ca dumneavoastră atunci când votați să aveți și această opinie legată de legalitate și legată de oportunitatea și bunăstarea animalelor.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Domnul vicepreședinte, bănuiesc că după ce v-am lăsat să spuneți ce aveți de spus, nu mai este cazul să supunem la vot să vi se acorde cuvântul. L-ați luat singur. S-au consemnat cele spuse de dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult!

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Domnul președinte, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul!

Vizavi de acest proiect am avut și în ședința operativă de ieri o intervenție și am atras atenția celorlalți colegi consilieri care au participat și executivului, că există deja un proiect și un studiu de fezabilitate aprobat și urcat pe SEAP pentru procedură de licitație, având acest obiectiv, construire adăpost câini comunitari, în zona PROTAN, în raza unității noastre administrativ-teritoriale.

A

In același timp, atrag atenția asupra faptului că, contractul de asociere pe care l-ați votat cu Valea Călugărească, prevede ca municipiul Ploiești, să realizezeaceștobiectiv, obiectiv care rămâne în proprietatea localității Valea Călugărească. Contracîureste^^o perioadă de 15 ani și acesta ne obligă să ridicăm și câinii asociatului nostru, respectiy localitatea Valea Călugărească. în felul acesta nu vom avea absolut^hiciuh control/. tâm același timp, cheltuielile pentru transportul câinilor din Ploiești în noul^adăpostlde-la

Valea Călugărească, vor fi foarte ridicate. Mulțumesc frumos!

3


Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Cam aceleași lucruri, în mare, voiam si eu să le aduc în atentia dumneavoastră, si mai ales, chiar dacă la prima vedere este vorba de un simplu studiu de fezabilitate și niște indicatori economici, practic noi am mai aprobat în 2012, și așa cum se spunea, există în procedură de licitație acel adăpost pentru acești câini și nu cred că este oportun să mai aprobăm încă un studiu de fezabilitate cu același obiectiv de activitate.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc domnul Popa! Domnul Primar, aveți cuvântul!

Dl Primar

Doamna director de la Parcul "Constantin Stere”, vreau să vă întreb un singur lucru. Dacă proiectul respectiv are toate avizele necesare?

Dna Moagher Laura - Director Parcul Municipal „Constantin Stere”

Proiectul despre care vorbim, al Parcului "Constantin Stere”, da, îndeplinește toate normele ANSVSA-ului...

Dl Primar

V-am întrebat dacă are toate avizele?

Dna Moagher Laura - Director Parcul Municipal „Constantin Stere”

Nu se pot obține avizele decât după aprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Dar trebuie spus și domnului vicepreședinte, este imperios necesar construirea unui nou adăpost, deoarece cel existent nu mai corespunde normelor în primul rând, iar în al doilea rând, dacă într-adevăr ne interesează binele animalelor, trebuie să susținem construirea unui nou adăpost.

Dl George Sorin Botez

Domnișoara Enache, dar dacă se poate, esența.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Esența este că avem deja o procedură de licitație în desfășurare pentru construirea unui nou adăpost, asta este reacția faptului că ne pasă de condițiile în care sunt ținute acele animale și de faptul că, conform legislației în vigoare acel adăpost nu mai întrunește condițiile necesare. Deci, avem deja o procedură de licitație în desfășurare.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, dar din câte știu eu, aici este vorba de alt proiect cu o altă locație.

Acum vă întreb, lăsați politica la o parte, avem două variante. Ca să o alegem pe cea bună, nu este normal să le cunoaștem dezbrăcate, ca să zic așa, pe amândouă? Dacă una e cu paltonul și alta cu minijupul, s-ar putea să alegem greșit.

Dl Dănescu Ștefan

Aș vrea să vă întreb, nu am fost în consiliu atunci când s-a aprobat, cam ce sumă doamna Enache este alocată acestui proiect? Am înțeles că a fost făcut un studiu de fezabilitate. S-a stabilit o sumă estimată?


Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Trei milioane sase sute.

$

Dl Dănescu Ștefan

Totuși, nu este oportun un alt studiu? Să vedem poate îl facem mai scump? Nu știu, întreb?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Studiul de fezabilitate este perfect valabil. Valoarea proiectului cu care veniți în fața noastră la acest moment este de 6 milioane 800. Vorbim de dublu. Pe o suprafață mult mai mică decât cea pusă la dispoziție de unitatea administrativ teritorială.

Dl Dănescu Ștefan

Sunt 7000 de mp.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Iar noi avem 1,2 ha.

Dl Ursu Răzvan

Cumva faceți referire la studiul de fezabilitate despre care am discutat acum vreo două, trei luni, care inițial fusese făcut în 2011, după aia ați zis că în 2012? Țin să vă aduc la cunoștință faptul că, în 2014 a fost emis un Ordin care interzice plasarea adăposturilor în orașe. Dacă este vorba de S.F.-ul care face referire la un teren din Ploiești, nu are cum să-si ia autorizație de construire si avizele.

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Proiectul de hotărâre și studiul de fezabilitate aprobat în anul 2012 este încă valabil. Este dată hotărârea pe 26 martie 2012. Este perfect valabil.

Dl George Sorin Botez

Ce număr e?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Numărul 126. Ca să poată fi urcată pe SEAP această procedură și caietul de sarcini...

Dl George Sorin Botez

Din două mii...

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Din 26 martie 2012.

Această procedură, caietul de sarcini și studiul de fezabilitate, trebuie să aibă avizele necesare ca să poată fi demarată procedura de licitație.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Am eu un amendament.

”Art. 3. Se abrogă hotărârea 126 din 26.03.2012 a Consiliului Local Ploiești.”

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Este deja în procedură de licitație.

Dl George Sorin Botez

Si e ca Zeus acum, sau cum?

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Nu puteți să anulați o hotărâre care produce deja efecte.

Dl George Sorin Botez

" x

Nu o pot revoca?

___ \ \

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

) V :      ■' ■

După ce s-au făcut cheltuieli?

XX

Dl George Sorin Botez

■< .O         : ... - J

Domnul Sîrbu, luați cuvântul la microfon să consemnăm.

' ---------

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu înțeleg că dumneavoastră cereți să abrogăm ceva care este deja în procedură de licitație.

Dl George Sorin Botez

Da, pentru că domnul consilier Ursu a spus că în anul 2014 s-a emis un Ordin și o să vă rog să-1 detailați, iar acea hotărâre nu mai este conform legii. Da?

Aceasta este motivația și vă rog să se consemneze.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu era conform legii, Prefectura Prahova nu aproba.

DI George Sorin Botez

Domnul, 2014 este după 2012.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

încă o dată, dacă dumneavoastră sunteți de acord, eu vă spun că este în procedură de licitație, s-au făcut niște cheltuieli și poate să suporte aceste cheltuieli. Nu-i problemă.

Dl George Sorin Botez

Economicul, ce cheltuieli s-au făcut?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Știu că avem prevedere...

Dl George Sorin Botez

Ce cheltuieli s-au făcut până acum, nu prevedere?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Acum este în procedură de achiziție și avem prevedere bugetară pentru anul acesta 500 de mii.

Dl George Sorin Botez

S-a plătit vreun leu la ceva?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Acel studiu. în ceea ce reprezintă construirea nu, pentru că suntem în procedură de achiziție.

Dl George Sorin Botez

Bun, am înțeles. Suntem în procedură de achiziție. Și astăzi stabilesc că hotărârea în baza căreia dumneavoastră declanșați procedura de achiziție este nelegală. Și vreau să pun talpă unei cheltuiri nejustificate a banilor, pentru că acea hotărâre este nelegală.

întrebare. Până la această oră, s-a virat vreun leu, am înregistrat vreo cheltuială efectivă sau suntem doar în situația de ...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Plata acelui studiu, la vremea respectivă.

Dl George Sorin Botez

Eu vorbesc de procedura actuală de achiziție.


Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic Nu este în procedură. Nu s-a plătit nimic.

DI George Sorin Botez

Nu s-a plătit nimic, da? Mulțumesc!

Deci s-a cheltuit la 2012. Astăzi, 2016, nu am făcut nicio cheltuialăxd^......... T studiu.

Bun.


Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Dacă Ordinul care reglementează distanța față de zona de locuințe a apărut în 2014, înseamnă că și hotărârea dumneavoastră inițială cu noul proiect de construire a noului adăpost, care a fost dată în 2013 este nelegală.

DI George Sorin Botez

Nu mă pot pronunța.

Dl Ursu Răzvan

Având în vedere că noi am propus adăpostul în afara orașului...

Dra Enache Cristina-Ana-Maria

Ați fost ”mama Omida” și ați prevăzut...

Dl Ursu Răzvan

Nu am fost ”mama Omida”...

Dl George Sorin Botez

Poate să fie în cel mai rău caz ”tata Omidu”.

Dl Ursu Răzvan

Haideți să păstrăm decența. Și aș dori să o întreb pe doamna Crăciunoiu, dacă nu trebuiau cumva actualizați indicatorii tehnico-economici, având în vedere că în 2012 TVA-ul era 24% si acum este 20%?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Când se scoate la licitație se scoate fără TVA. TVA-ul, indiferent de cotă, se adaptează în momentul achiziției.

Dl Ursu Răzvan

Nu aveți o valoare estimată?

5

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Valoarea estimată întotdeauna este fără TVA. La achiziții vorbim numai fără TVA.

Dl Ursu Răzvan

Când se aprobă indicatorii tehnico-economici, se aprobă...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Fără TVA si cu TVA.

»

Dl Ursu Răzvan

Deci se aprobă și cu TVA.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Și fără TVA și cu TVA.

Dl George Sorin Botez

Bun. Acum întrebarea finală. înțeleg că din 2012 până acum nu s-a fagut^^n^el


Domnișoara director, corect?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic


de cheltuială. Că la ora asta suntem în procedură de achiziție. Dar nu^&-^^năfikșat procedura de achiziție și ca atare nu s-a cheltuit niciun ban. Corect? £

FA&w  s

Din punct de vedere al bugetului, al plății pe această achiziție, nu. achiziției, nu știu. Știu că este în procedură.

Dl George Sorin Botez

Dar dumneavoastră cu CFP-ul nu ați dat viză de plată.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Economic

Nu. Decât plata acelui studiu.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Domnul Primar, vă rog.

Dl Primar

Mulțumesc! Orice procedură începută, anularea procedurii poate duce și la penalități pentru primărie.

în al doilea rând, aș dori să o întreb pe doamna Rita Neagu, dacă aprobarea unor indicatori tehnico-economici pentru un studiu presupune și existența avizelor?

Dna Neagu Rita — Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Nu.

Dl Primar

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Bun. Vă rog să notați amendamentul.

„începând cu data prezentei, se abrogă hotărârea nr. 126 din 26.03.2012”, la articolul 3.

Eu mă mir că nu a fost abrogată până acum, în condițiile în care semnam contractul acela, da?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Având în vedere că suntem în procedură de achiziție și dumneavoastră doriți să o abrogăm, grupul PNL nu participă la vot și nu considerați că suntem în sală.

Dl George Sorin Botez

Da. Mulțumim!

Dl Ursu Răzvan

Dacă doriți să clarificăm, haideți să clarificăm până la capăt.

Am întrebat-o pe doamna director. Nu există autorizație de construire pentru adăpost de câini în Ploiești.

Dl George Sorin Botez

Nu există în sensul că nu se poate acorda.

Doamna Neagu, vă rog să ne luminați. Se poate acorda o autorizație pentru construirea unui adăpost pe teritoriul UAT Ploiești?

Dna Neagu Rita - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Depinde de zonă și conform Planului Urbanistic General.

DI George Sorin Botez


Tocmai s-a spus până acum, că nu există această posibilitate.

Dna Neagu Rita - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbanau

Nu există. Numai printr-un Plan Urbanistic Zonal care schimbă destina^a^onei

Dl George Sorin Botez

Deci la ora aceasta nu avem asa ceva.

Dl Primar

Doamna Rita Neagu, H.G. 28/2008, ce spune cu privire la studiul de fezabilitate?

Dl George Sorin Botez

Doamna Neagu, știți sau nu știți? Ce prevede cu privire la...?

Nu știu, nu am înțeles. Ce prevede legea cu privire la...?

Dna Neagu Rita - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană

Trebuie certificat de urbanism.

Dl George Sorin Botez

Pentru studiu de fezabilitate, da?

Care este problema, care este întrebarea, care este răspunsul? Că nu am înțeles?

Dna Neagu Rita - Director Direcția Generală de Dezvoltare Urbană Prevederile din Planul Urbanistic General.

Dl George Sorin Botez

Așa și care este problema noastră? Nu am înțeles întrebarea și răspunsul.

Domnul Primar, nu înțelegem, doamna nu știe ce să ne răspundă. Ce ați vrut să spuneți?

DI Palaș Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

Ne poate lămuri cineva din executiv dacă este semnat contractul de asociere între UAT Ploiești și Valea Călugărească?

DI George Sorin Botez

Domnul Palaș, ce legătură are una cu alta?

Dna Popa Georgiana

Din câte știu eu, nu este semnat.

Dl Palaș Paul

Cam mare, domnul Președinte. în lipsa unui contract de asociere, despre ce discutăm?

Dl George Sorin Botez

Stați numai un pic. Ca să putem să ajungem la ideea de a alege dacă facem sau nu facem acolo, nu trebuie să avem...

Există două hotărâri de consiliu în acest sens. Am dat hotărârea de consiliu de ce?

Dl Palaș Paul

Ca să semnăm un contract de asociere. Care, întreb dacă a fost semnat sau nu?

Dl George Sorin Botez

Doamna director, vă rog.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial „Constantin

S*ere”. .

Contractul, din câte știu eu, trebuia adus la îndeplinire, semnat de/'catreZj.uridicx. Nu ținea de noi de APMCS să putem semna contractul, care s-a luat o j^tar^^^cioh^liu local. Știu că există acea hotărâre de asociere a Primăriei Ploiești^ ©11 ^Shjația^afpa Călugărească. Știu că la Valea Călugărească a fost semnat și a fost trffiis^aîc^Jprimarie contractul către juridic care trebuia să ducă mai departe toată operațiuiMat^^^^®^

Dna Popa Georgiana

Știu că discuțiile s-au purtat de dumneavoastră cu cei de la Valea. La noi la juridic nu a ajuns niciun contract. Dacă aveți dovadă că a ajuns, vă rog frumos să o faceți.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Din păcate, nu ține de atribuțiile mele ca și director al APMCS.

Dna Popa Georgiana

în modul de aducere la îndeplinire sunteți trecuți și dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care v-am întrebat.

Dl Vîscan Robert

Aș propune o consultare publică. Ținând cont că acest proiect este de interes public, eu aș propune o consultare publică să vedem dacă ploieștenii sunt de acord să facem în oraș ori unde considerăm noi un adăpost pentru câini.

Aș vrea să-i invit pe toți colegii mei consilieri să mergem într-o zi la adăpostul de câini, să stăm o oră acolo, nu mai mult. Și să vedem dacă din punct de vedere și sanitar-veterinar acest adăpost se poate face în interiorul municipiului sau limitrof lui?

Eu unul cred că este necesară o consultare publică, cetățenii municipiului să spună dacă doresc un adăpost în oraș sau în afara lui.

Dl George Sorin Botez

Doamna director, ce părere aveți?

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Foarte mare dreptate are domnul consilier. Eu știu ce înseamnă un adăpost de câini și aș invita toți consilierii împreună cu presa și toată lumea interesată, să stea minim o oră în acel adăpost. Și atunci veți realiza efectele acelui adăpost atât în ceea ce privește acustic, lătratul a 2500 de câini în acea zonă, eu nu cred că este foarte plăcută pentru locuitorii Ploieștiului. Să ne gândim măcar că normele Ordinului 114/2014, normele de igienă sanitară, sunt foarte multe. Eu vorbesc pentru că am luat act de toate normele în vigoare de la ANSVSA înainte de a vorbi acest lucru.

Dl George Sorin Botez

Și credeți că ar fi benefică o astfel de atitudine, de consultare a populației?

Dna Moagher Laura - Director Parcul Municipal „Constantin Stere” După părerea mea, este cea mai corectă rațiune.

Dl Primar

în primul rând, aș dori să-1 întreb pe domnul consilier la ce Ordin se referă, ca să studiem această problemă?

DI Ursu Răzvan

La precedenta ședință în care am discutat despre studiul respectiv de fezabilitate, al dumneavoastră ați spus că a fost făcut în 2011, după care a fost făcut în 2012...

Dl Primar

Vedeți că faceți o confuzie. Erau două proiecte. Unul se refereg^lâ>Par'cul^^^drei Muresanu, dacă nu mă înșel...


DI George Sorin Botez

Nu are nicio legătură asta.

Dl Primar

Și al doilea era făcut în 2013 conform hotărârii 126.

DI Ursu Răzvan

S-a ridicat problema vizavi de respectivul Ordin. O să vi-1 dau ... Dl Primar

Este cumva Ordinul 119 din 2014?

Dl Ursu Răzvan

O să mă documentez și o să...

Dl Primar

Dacă este vorba de acest Ordin, dați-mi voie să vă spun, că pentru adăposturi pentru animale, incusiv comunitare, distanța față de mediul protejat trebuie să fie de 100 de m.

Dl Ursu Răzvan

100 de m este o.k. Dar 100 de m înseamnă 100 de m în afara localității.

Dl Primar

Față de zona protejată.

DI Ursu Răzvan

Cam asta este zona protejată.

DI Primar

Zona protejată înseamnă locuințe, înseamnă parcuri...

Dl Ursu Răzvan

Ideea este că dumneavoastră ați pus pe SEAP din ce înțeleg, o lucrare proiectare cu execuție, fără să aveți autorizație de construire și cu o mare posibilitate și probabilitate să nu puteți să obțineți autorizație.

Dl Primar

Constructorul poate să-și obțină ulterior autorizația de construire.

DI Ursu Răzvan

Dacă nu puteți să i-o dați?

Dl George Sorin Botez

Domnule Primar, cu toată considerația, dumneavoastră puneți în aplicare voința consiliului. Drept pentru care, părerea mea este, și vin aici în întâmpinarea tuturor punctelor de vedere exprimate, la ora aceasta avem două proiecte. Ca orice proiect, există argumente pro și contra.

Ce n-am făcut noi, a fost să întrebăm ploieștenii. Chestiune care nu poate să legitimeze o voință sau cealaltă. Este normal ca noi în primul rând că înțelegem ce înseamnă acest lucru și ploieștenii să stabilească modul în care vor să fie rezolvată această problemă. Cert este că în formula actuală nu se mai poate.

De aceea, mie mi se pare normal să păstrăm amendamentul ^meu^delăbrogare a hotărârii 126 și să evităm cheltuirea iresponsabilă a unor sume, în politic și administrativ trebuie să fie în concordanță cu ce vor ploif


In același timp, față de faptul că se pare că acel contract ci teritorială nu a fost semnat, nu este cazul nici să cheltuim sume pe b ___ z

De aceea, eu v-aș solicita, într-un final vom găsi modalitățile, ca aclașț^hiofărâre să se refere exclusiv la abrogarea hotărârii 126 din 26 martie 2012. în acest mod, preîntâmpinându-se politica lucrului deja realizat. Degeaba cheltuiesc bani pe un proiect pe care ploieștenii nu îl vor sau nu este eficient.

De aceea, voi avea trei amendamente:

Primul amendament este de excludere din corpul hotărârii a articolelor 1 și 2.

Al doilea amendament este de modificare a titlului hotărârii în „Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 26.03.2012”.

Și al treilea amendament este, cel inserat la articolul 3, respectiv „abrogarea Hotărârii”.

în acest mod, ajungem, după ani de nelucrare, și totul din vina noastră, a consiliului si a administrației, într-un moment ”0” în care va trebui să ascultăm cu adevărat toate părțile, toate asociațiile, toți prietenii și toți dușmanii.

Acestea sunt cele trei amendamente pe care vi le propun.

Dacă, referitor la această chestiune, există de discutat?

Domnul Pană, cum îmbrățișați această idee?

Dl Pană George

Supuneți la vot amendamentele, domnul Președinte.

Dl Primar

înțeleg că la Parcul Stere a apărut un control din partea DSP-ului.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Da. Atât ANSVSA București, cât și DSP Prahova.

Dl Primar

Cât de iminentă este solicitarea dânșilor?

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”

Cert este că de trei ani ne anunță că nu corespundem...

Dl Primar

Am înțeles. Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Supun la vot primul amendament privind excluderea din corpul hotărârii a articolelor 1 si 2:

Cine este pentru?         - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

Supun la vot introducerea ca articol 1 a textului „începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 26 martie 2012.”

Cine este pentru?         - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A

, vj’x •x/;,,'jr'r; '-«v    ‘ ■ ’ **A

Supun la vot amendamentul privind modificarea titlului hotărârii ’2privind âbird^ârea

Hotărârii Consiliului Local nr. 126 din 26.03.2012”.                X ( X & °l!

Cine este pentru?        -14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Supun la vot proiectul, așa cum este el actualmente formulat:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

*

Cu 14 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A*

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Vă rog să faceți propuneri.

*

Revin în sală colegii de la P.N.L.

*

Dl Dănescu Ștefan

Vă propun pe dumneavoastră, domnul Președinte.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu este corect.

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, faceți altă propunere, vă rog.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Președinte, suntem 27 de consilieri aici. Ați fost trei luni de zile. Regulamentul spune că orice consilier poate fi președinte de ședință. Dumneavoastră nu puteți sta președinte de ședință. Dacă vreți, puteți sta tot mandatul, pentru că aveți majoritate pe partea aceea. De ce nu propuneți un alt coleg al dumneavoastră, dacă vreți neapărat? Așa spune regulamentul. Domnul Dănescu, de șase luni m-am obișnuit. Nu sunteți în stare să conduceți ședința? Vă propun pe dumneavoastră.

Dl Dănescu Ștefan

Eu sunt convins că și dumneavoastră l-ați votat pe domnul Botez.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă înșelați amarnic, domnul consilier. Avem 26 de consilieri aici. 26 plus dânsul. Oricare de aici poate conduce. De ce nu dați la A.L.D.E. să conducă ședința? De ce numai dumneavoastră?

Dl Dănescu Ștefan

Eu sunt consilier P.S.D., domnule Sîrbu.

DI Mateescu Marius Nicolae


Grupul A.L.D.E. propune pe domnul consilier Botez.

DI George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot:

Cine este pentru?         -14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 14 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu Daniel-Puiu, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și Tudor Aurelian-Dumitru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la proiectul de hotărâre introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind predarea către S.C.TCE S.A. Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor și a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”- inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

Propun completarea textului hotărârii cu următorul articol: „împuternicește Primarul municipiului Ploiești pentru semnarea actului adițional la Convenția nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor si a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”.

Fac acest amendament deoarece știu că într-un viitor foarte apropiat, poate chiar zilele următoare, aceste acte normative ajung la scadență și dacă dorim să continuăm acest proiect se impune să se semneze acte adiționale cu aceste documente. Mulțumesc!

Ar fî articolul 5.

Dl Primar

Ar fi trebuit să aveți și draftul actului adițional. Dacă mă împuterniciți trebuia să aveți si draftul.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, îmi cer scuze. Am fost informat în pauza de consultări că acest contract expiră mâine. Este corect? Da.

Dacă mâine expiră, confirmați faptul că fondurile alocate nouă de Ministerul Mediului pentru transformarea acestor unități de transport, autovehicule, din funcționare pe diesel, în funcționare pe GPL, le pierdem?

Le pierdem sau nu?

Dl Primar

Atâta timp cât acest proiect de hotărâre ar fi trecut astăzi și s-ar fi efectuat plata către societatea respectivă, nu ar fi fost nicio problemă. Chiar există un punct de vedere venit din partea Ministerului Mediului

Dl George Sorin Botez

Dacă expiră contractul mâine, cum nu este nicio


Dl Primar

Atâta timp cât plata se efectuează mâine...

Dl Palaș-Alexandru Paul

Se efectuează pentru cinci autobuze.

Dl George Sorin Botez

Pentru cinci autobuze. Noi spunem de diferență.

Dl Palaș-Alexandru Paul

A

In contract sunt 50.

Dl Primar

Așa este. Dar în adresa venită de la Ministrul Mediului, spune că plata se va efectua pentru numărul de autobuze realizate pe proiectul respectiv.

Dl George Sorin Botez

Noi discutăm de lucruri diferite.

Dl Primar

Asta a întrebat.

Dl George Sorin Botez

Nu. A întrebat altceva. Haideți să detaliez un pic.

Avem cinci milioane de euro ca să trecem din diesel în gaz petrolier lichefiat. Fiind vorba de un proiect pilot, cu cinci, a durat mai mult decât este cazul. Din punctul de vedere al performanțelor, ne-ați pus la dispoziție și am văzut în comisie împreună cu colegii mei, că totul este o.k. Că s-au găsit modalitățile de avizare a lor, de licențiere, etc. Am deschis drumul cu cinci. Mai avem bani să mai facem 45. Mâine expiră contractul pentru cele 45 care nu au fost făcute. Domnul Palaș vă spune :”supun consiliului prelungirea de fapt a acestui contract, în așa fel încât noi să nu pierdem patru milioane și jumătate de euro, păstrând proporția de la cinci milioane pentru cincizeci la cinci sute de mii pentru cinci. Este correct, domnul Palaș?

Dl Palaș-Alexandru Paul

Este foarte corect. Dacă îmi permiteți, actul adițional nu reprezintă mare dificultate, pentru că el ar trebui să conțină părțile semnatare și un text simplu din care ar trebui să reiasă că se prelungește până la 31 decembrie acest contract.

Dl Primar

Acea convenție prin care se finanțează acest program, este valabil până la 31 decembrie 2016, iar conform unei adrese transmise de către operatorul Inter-Gaz, își asumă că în trei luni de zile va realiza 15 autobuze. Ceea ce, conform graficului și lucrărilor pe care le-a executat până acum, există și puncte de vedere ale societății de transport cu privire la fiabilitatea acestor autobuze.

Dl George Sorin Botez

S-ar putea să aveți dreptate. Nu zice nimeni că aveți sau nu aveți. Nimeni nu este deținătorul adevărului absolut. Dar nu credeți că este o chestiune pe care trebuie să o stabilească consiliul și nu T.C.E.-ul și nu executivul?

Pentru că, până la urmă, consiliul a fost cel care a aprobat această chestiune.

Este posibil să aveți dreptate. Dar credeți că nu ar fi fost cazul să fim informați ce se întâmplă cu aceste autobuze? Nu ar fi fost cazul să fim informați care sunt deficiențele? Nu ar fi fost cazul să fim informați și noi cu privire la^^^Jî^aștă problemă?

Este posibil să aveți dreptate. Domnul Palaș vine și spune: fen Uig^fașeViei informări, eu nu vreau să pierd acest contract, nu vreau să pierd acest b!an’ pen^|pfojegti^ de la Ministerul Mediului”. Credeți că spune rău? Eu zic că spune bine.

Și atunci întrebarea mea este: Cu ce deranjează Ploieștiul, dacă sfârsit acest contract acum, când am stat doi ani ca să rezolvăm niște chestii si^stim exact care este drumul necesar pentru a face acești bani pentru Ploiești?

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Domnul Președinte, mulțumesc că mi-ati dat cuvântul!

3                7            3                                      3

Aș vrea să fac o remarcă, ca să spun așa, este clar că niciunul dintre consilierii aici prezenți la acest moment și la momentul anului 2014, nu circulă sau nu circulau cu autobuzele.

Dl Palaș-Alexandru Paul

De ce, domnișoară, credeți asta?

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Este clar că nu știți în ce condiții se circulă pe timpul verii, când murim de cald în autobuze și nu cred că este oportun în condițiile în care în doi ani de zile s-au făcut cinci autobuze, să mai prelungim această convenție.

în același timp, nu putem să împuternicim semnarea unui act adițional, în condițiile în care nu avem actul adițional în față, pentru a vedea exact prevederile contractuale.

Dl George Sorin Botez

Atunci luăm o pauză ca să-l redactăm. Ca să putem.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Voiam să scot în evidență următorul lucru: la posibilitățile financiare ale T.C.E. în acest moment, exclus să se poată achiziționa într-o formă sau alta, mijloace de transport. Municipiul Ploiești, în momentul de față, nu cred că are posibilitatea într-un termen rezonabil, să facă acest lucru.

Am auzit doar la nivel de declarații, de intenția executivului de a dezvolta proiecte pe finanțare europeană, dar exclusiv pentru mijloace de transport cu tracțiune electrică, însemnând trolee și tramvaie, deoarece ele sunt eligibile. Autobuzele sunt eligibile doar dacă au tracțiune electrică.

în acest context în care avem mijloace de transport în comun extrem de uzate fizic și perspectiva de a obține alte mijloace de transport într-un viitor apropiat, este relativ redusă, dacă nu chiar ”0”, în contextul în care vine Ministerul Mediului și spune, cu proiectul acesta, eu îți ofer ție 50 de autobuze care să poată funcționa o vreme cu costuri reduse, noi spunem nu? Mi se pare ciudat.

Dl Primar

Aș dori, domnul viceprimar Pană, deoarece v-ați ocupat și de acest proiect, care este punctul dumneavoastră de vedere?

DI Pană George                                              y .

M-am ocupat, poate că este prea mult spus. De-a lungul tirrip^ui^îrf^ltima perioadă au venit o serie de informații. Chiar și azi de dimineață i-am cheyriăt^^^ formează UIP-ul legat de această transformare. Mi-au explicat de lajmce^h^i ^aiîâja capăt toată această derulare a evenimentelor. Știu că există niște ^roteX^^rbale^e preluare a acestor autobuze încheiate de comisii din care au făcut paît^amenixare/âe pricep la aceste lucruri. In egală măsură știu că există și autorizarea R.A>R^uj^pentru aceste mașini. Și mai știu că, într-adevăr ce i se poate imputa executantului, că s-a întârziat în această modificare a autobuzelor, pentru faptul că acesta poate nu a fost suficient de diligent la momentul la care a început operațiunea și nu a cunoscut faptul că în România nu există un stand autorizat la nivelul R.A.R. care să stabilească cu certitudine categoria de poluare, norma de poluare EURO, fapt pentru care a fost nevoit constructorul să meargă în Italia, ulterior în Polonia și a obținut această certificare undeva în luna iunie, dacă nu mă înșel.

în acest moment, cel puțin cu privire la cele cinci autobuze care sunt făcute, este adevărat cu întârziere, motivat de ceea ce am spus mai devreme și spune și executantul...

Dl Primar

Ce grad Euro au?

Dl Pană George

Trei. Această normă Euro fiind cea care va fi certificată pe toate cele cincizeci.

La acest moment, pentru cele cinci autovehicule toate documentele sunt, să spunem așa mai netehnic, sunt în regulă din punct de vedere al autorizărilor și al parametrilor constatați de instituțiile abilitate. într-adevăr, mașinile au fost în probă o lună, au fost unele probleme la început care au fost remediate de constructor, care potrivit contractului, în acest contract spune că asigură garanția pe lucrarea executată timp de trei ani.

Acum, cu privire la oportunitatea derulării în continuare a acestui proiect, cu siguranță asta este o chestiune asupra căreia Consiliul Local trebuie să se aplece și să ia o hotărâre.

Ce vă pot spune însă, că într-adevăr mâine este termenul, care a mai fost prelungit, termenul scadent pentru a putea prelugi convenția de finanțare cu Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului a comunicat inclusiv draftul de contract, anexa pentru prelungirea acesteia de care se făcea vorbire, urmând ca în interiorul acestui termen care poate fi prelungit până la sfârșitul anului 2016, pentru că pe urmă prevederea bugetară pe care Ministerul Mediului și-o fundamentează pentru 2017 nu este cunoscută la acest moment, urmând ca, contractul cu constructorul, cu cel care execută aceste modificări, să fie evident, dacă se va dori, întocmit în acest interval de timp după prelungirea finanțării.

Altfel spus, dându-vă toate aceste detalii tehnice, sigur că au fost temeri, sunt temeri, există voci care spun că autobuzele s-ar putea să nu facă față anumitor înclinări ale unor drumuri, de exemplu un pod, dar ele sunt certificate R.A.R din punctul acesta de vedere și este foarte greu să ne dăm cu părerea dacă da sau nu, ele vor avea niște probleme pe viitor.

La acest moment vă pot spune că din punct de vedere al documentelor, toate informațiile sunt consemnate, asumate de către o comisie numită prin dispoziția

Primarului, anterior este adevărat, care certifică faptul că cele cinci autobuze au fost modificate așa cum scrie în documentele de finanțare și toate cele c R.A.R.


Pe cale de consecință, prelungirea acestui contract, având informații pe care vi le dau, evident va rămâne la aprecierea consiliulu

Mulțumesc, domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc, domnul Pană!

Ar fi o singură problemă, am discutat-o acum la ureche cu dl. Primar, și spune în felul următor: o.k., dar această convenție cu Ministerul Mediului, expiră de plano la 30 decembrie nu la 30 septembrie.

La 30 septembrie ar expira contractul cu prestatorul de servicii. Noi, ca să fim foarte clari, vrem să prelungim convenția cu Ministerul Mediului sau vrem deocamdată, la această fază, să prelungim contractul de execuție cu prestatorul, cel puțin până la momentul la care expiră convenția cu Ministerul Mediului? Aici este problema.

Vă rog să vă gândiți și să vedem cum o facem să fie bine.

Dl Primar

Inclusiv domnul viceprimar a făcut o serie de aprecieri cu privire la faptul că aceste autobuze nu-și demonstrează sau nu se fundamentează foarte bine fiabilitatea lor în timp, în raportul de specialitate am văzut că economiile anuale care s-ar obține prin utilizarea celor cincizeci de autobuze, ar fi decât de un milion de lei pe an, dar în acest calcul nu poate fi stabilit valoarea pieselor de schimb și a altor cheltuieli care vor apărea în timp.

Iar din punct de vedere al fiabilității, nu s-a demonstrat în această perioadă fiabilitatea acestor mașini, în sensul în care nu știm cât de repede se vor uza, neexistând un program pilot, și trebuie să vă aduc la cunoștință, și probabil că marea majoritate a dumneavoastră știți, parcul auto al T.C.E.-ului este și așa șubrezit, iar blocarea unor mașini, așa cum se întâmplă și cu programul CIVITAS, unde în momentul de față este blocat din cauza buteliilor de gaz, sunt trase pe dreapta, să ne trezim și în cadrul acestui proiect cu mașini trase pe dreapta, lucruri care ar aduce mari dezavantaje societății, cel puțin în perioada următoare.

Și acest lucru trebuie luat în calcul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc, domnul Președinte! O să fiu foarte scurt.

Sunt de acord cu prelungirea acestui contract. Problema este alta. Dumneavoastră ați venit și ne cereți să votăm să împuternicim primarul să semneze un act adițional de prelungire.

Eu vă spun următorul lucru și votez „împotrivă”: pe 19 decembrie 2012, tot așa într-o ședință a consiliului local, a venit și ne-a propus să împuternicim primarul de atunci să semneze un contract cu OMV-ul. Eu am fost singurul consilier care am votat „împotrivă”. Ca după doi ani să se constate că în acel contract era o clauză, dacă nu face Spitalul de Copii în clădirea OMV-ului, plătește primăria 10 milioane.

Stimați colegi, dacă era actul adițional la mapă și citeam, eram de acord. Eu nu pot să împuternicesc pe cineva, nici pe mine, dacă nu cunosc ce semnez. Asta este problema.

Sunt de acord cu propunerea domnului Paul Palaș de prelungire, dar nu așa pe genunchi. Știți foarte bine cei care sunteți mai vechi în consiliu,                  acel


contract din 19 decembrie 2012.

Mulțumesc mult!

Dl Tudor Aurelian

Trecând peste faptul că mi se pare dureros să acredităm din punct '^ge^eren.oyto^ poluare în altă țară niște autobuze, cred că trebuie să ținem cont de fapiul^ căc%ceste autobuze sunt uzate fizic și moral, cred că au și durata de viață depășită, ceea ceWce la costuri foarte, foarte mari pe partea de mentenanță, întreținere.

Supun atenției colegilor consilieri, ce este mai corect pentru o societate care se află într-o situație, nu critică, foarte critică, să ne gândim la soluții de achiziționare autobuze noi pe cel mai modem sistem de poluare existent, cu costuri aproape ”0” pe mentenanță și consum mic, sau să investim în niște rable, ca să le zicem pe nume, care ne pot ceda oricând?

Pe de altă parte, nu am văzut nicio documentație tehnică referitoare la rezultatele acestor testări și din discuții tot cu persoane din T.C.E., am înțeles că această montare a GPL-ului, duce la o scădere destul de mare a puterii motoarelor.

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Acum aș vrea să spun și eu câteva cuvinte și vă spun în cunoștință de cauză.

Nu sunt unul dintre fanii acestui program, pentru că ceea ce ați auzit și dumneavoastră am auzit și eu. Nu pun la îndoială niciun fel de informație, nici într-un sens, nici în celălalt. Este posibil ca aceste „rable”, cum le-ați spus dumneavoastră, să nu merite investiția respectivă. Argumentul pro este că investiția nu este a Ploieștiului, argumentul contra este că deși nu este a Ploieștiului, investiția respectivă, poate să creeze în sarcina Ploieștiului, niște cheltuieli viitoare legate de mentenanță.

Iar vin și spun: la mine la firmă, ca să iau o hotărâre, am nevoie de informații. Astăzi în fața dumneavoastră, tot ceea ce ați spus dumneavoastră, ați auzit dumneavoastră, am auzit eu, a auzit și doamna Stanciu. Toată lumea a auzit, dar nimeni nu a văzut. Și atunci problema se pune, ca noi să luăm o decizie, să spunem: domnilor de la Ministerul Mediului, vă mulțumim că ați încercat să ne ajutați, dar noi suntem incapabili să avem acest ajutor, pentru că din flota mare de autobuze pe care le avem, v-am dat, știți, aici este ca și cu tancul albanez când albanezii fiind chemați la Tratatul de la Varșovia au spus, voi cu ce participați, că noi dăm un tanc, și ăștia s-au supărat, cum domnule să dați un tanc la toată armata, și atunci au spus, bine vi le dăm pe amândouă. Deci noi în momentul în care am accesat aceste fonduri, trebuia să știm că suportul pe care montăm chestiile alea este format din niște autobuze care sunt depășite moral.

Sigur că nu vrea nimeni să îngreuneze chestia asta, dar unde este domnilor din executiv informația? Unde este raportul acela care să conțină tot ceea ce domnul Tudor a spus, și confirm că am auzit și eu și au auzit mulți dintre noi? O fi la dumneavoastră, domnule Primar.

Dl Primar

In spatele proiectului.

Dl George Sorin Botez

în spatele proiectului care a apărut când?


Dl Primar

Astăzi. La solicitarea de ieri venită din partea...              /                  \

Dl George Sorin Botez                                                 |]

Și atunci pun și eu o întrebare: cum putem să facem administr^ie^&Wl'S^dfââng și pe degetul drept de la piciorul „scrântit”?

Cum să luăm niște decizii în cunoștință de cauză, când toate sunLnîșteWgențe care apar de cele mai multe ori?

Dumneavoastră credeți că cei de la T.C.E. nu știau că se încheie pe 30 septembrie? Dumneavoastră credeți că cei de la UIP nu știau chestia asta? De ce toată lumea trage de noi în ultima secundă și nu avem o bază, un raport, un ceva care să mi se comunice și mie ca omul? Să pot să citesc, să iau o decizie în cunoștință de cauză? Doar pe ”am auzit”, ”am avut o discuție”, astea nu sunt decizii corect de luat.

Și atunci, din discuțiile pe care le-am avut cu colegii de la A.L.D.E., au spus în felul următor: noi la ora asta nu putem spune că sunt bune sau că nu sunt bune, pentru că doar tragem cu urechea. Și atunci, dacă contractul cu Mediu este până în decembrie, trebuie prelungit și contractul de execuție tot până în decembrie. Tot nouă ne revine ulterior plăcerea de a decide. Dar, ca să pot decide, domnule Primar, dacă vreau să continui sau nu acest proiect, nu este suficient să stau cu domnul Mișcă, prietenul meu de altfel, sau cu domnul Sonu, la o discuție în colt în curte la T.C.E. Eu am nevoie de niște documente semnate de un colectiv de specialiști, confirmate de conducerea T.C.E.-ului și aprobate de dumneavoastră.

Dacă dumneavoastră mi-aduceti un document semnat de dumneavoastră, din care

9                                                                                                       7

rezultă că această afacere nu este profitabilă pentru Ploiești, eu votez așa cum îmi spuneți dumneavoastră. Dar, hai să o facem științific.

Dl Primar

Mă suprinde puțin ceea ce spuneți dumneavoastră. Ați mai făcut afirmații și anterior vizavi de niște aprecieri pe care le-aș fi făcut. V-aș ruga totuși să nu-mi mai puneți cuvinte în gură, pe de o parte.

Pe de altă parte, să știți că aceste raportări despre care vă spuneam și ceea ce este scris în nota de fundamentare a proiectului, sunt făcute de către reprezentanții T.C.E.-ului, inclusiv o serie de rapoarte cu privire la fiabilitatea acestor mașini și autobuze. Ele au fost aduse la cunoștința colegului dumneavoastră din consiliu și colegului meu din aparatul administrativ, domnul George Pană, de fiecare dată. Mă mir că nu v-a informat și pe dumneavoastră cu privire la acest aspect. Și dânsul face parte din executivul primăriei, cum de altfel dânsul are în subordine și Direcția Juridică, cea care ar fi trebuit să vină în sprijinul proiectului pe care dumneavoastră l-ați propus cu privire la acea subvenție sau acea gratuitate pentru copii și pentru studenți la nivelul serviciului de transport public.

Deci, v-aș ruga foarte mult atunci când faceți aceste afirmații, totuși să aveți în vedere faptul că ele nu sunt fundamentate pe un proiect. Sunt la fel, niște lucruri spuse, iar ceea ce găsiți în aceste documente, asumate de către cei care reprezintă aparatul de specialitate sub semnătură, sunt lucrurile reale și stau pe baza acelor adrese, acelor

V-am informat.

Dl George Sorin Botez

M-ați informat foarte târziu. Din punctul meu de vedere și domnul Pană și dumneavoastră să știți că sunteți egali. Nu v-am votat pe niciunul.

Vreau să mă informați. Vreau să considerați că acest consiliu este prietenul dumneavoastră, dar trebuie să fie un prieten informat. Așa pe picior, nu mai merge.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Mulțumesc, domnul Președinte!

Pentru a rezolva dilema ridicată de domnul Primar, referitoare la existența sau inexistența actului adițional atașat la proiect, vă propun ca amendamentul meu să sune în felul următor: „împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice act necesar continuării proiectului ce face obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor și a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”.

DI George Sorin Botez

Și eu o să completez ”în limitele convenției nr.”

Dacă convenția se încheie pe 1.11. până atunci se semnează documentele, dacă se încheie în 3022, până în 3022.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Eu nu înțeleg, domnul președinte, de ce trebuie dumneavoastră să aveți întotdeauna ultimul cuvânt? Aveți mai multe drepturi decât noi ceilalți 26?

Eu mă simt foarte rău când dumneavoastră trebuie să aveți ultimul cuvânt, dumneavoastră să dați replici, pentru că sunteți un consilier ca și noi toți și aveți aceleași drepturi ca și noi. Să aveți în vedere pe viitor că aveți aceleași drepturi ca și noi.

Vă mulțumesc!

DI George Sorin Botez

Tocmai de aceea v-am acordat dumneavoastră ultimul cuvânt. Lumina și-a făcut loc în cadrul consiliului.

Dacă nu mai sunt alte discuții de făcut, o să supun la vot amendamentul domnului consilier Palaș: Art. 5 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze orice act necesar continuării proiectului ce face obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor și a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat, și în limitele acestei convenții.”

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 14 voturi „pentru” si 10 „abțineri” ale consilierilor PNL Bâză^an^Earisa, Bolocan Iulian, Drăgusin Paulica, Enache Cristina Ana-Maria, Neagu^D^fielȘPuîu, Neagu Florin-Daniel, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu/ Z^^ș^i|doj Aurelian-Dumitru, amendamentul nu a fost adoptat


Dna Popa Georgiana

Sunt 14 voturi „pentru” și 10 “abțineri”. De asemenea, patrimoniu și trebuie să întrunească 18 voturi.

Dl Palas-Alexandru Paul

Oricum moare proiectul, domnul Președinte.

Dl George Sorin Botez

Noi ne-am făcut datoria. Dacă dumneavoastră nu vreți, în cazul în care se va întâmpla ceea ce cred eu că se va întâmpla, ne asumăm răspunderea fiecare.

Dl Palaș-Alexandru Paul

Eu zic că pierdem o finanțare cu care nu ne mai întâlnim.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot proiectul de hotărâre, fără acest amendament:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 5 voturi

Cu 19 voturi „pentru” și 5 „abțineri” ale consilierilor Botez George-Sorin, Palaș-Alexandru Paul, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius-Nicolae și Văduva Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ititit

Dau cuvântul domnului Femando Scoruș.

Dl Scoruș Fernando

încep prin a felicita noii consilieri care sunt la primul mandat. Să le urăm cât mai multe mandate, dar încercați să faceți o politică pentru cetățean, mai puțin pentru partide și mai puțin pentru executiv, cum s-a făcut până acum.

Cu acestea fiind spuse, să intrăm în datele problemei:

M-am uitat și eu pe CV-ul domnului Primar, care de la 2009 are numai numiri până în 2016 când Ghiță și cu Savu s-au hotărât și ei așa să-1 ajute să ajungă primar.

Cum ați îndrăznit să dați un asemenea Ordin, domnul Primar? Eu sunt revoluționar. Sunt unul din proștii ăia care au ieșit acolo, ca dumneavoastră când aveați 13 ani, să ajungeți prefect numit într-un guvern care a fost declarat cel mai nedemocratic guvern al României - Guvernul Băsescu.

Cum ați îndrăznit să dați un asemenea Ordin? Să încălcați Constituția? Să încălcați drepturile? Cum v-ați permis? Ați fost Prefect. Trebuia să fiți garantul Consituției. Ca primar, trebuia să fiți mai garant!

Ne-ați trimis să facem proteste dacă vrem, în parcul Vest. Acolo să vă duceți dumneavoastră, cu mămica dumneavoastră, cu colegii de partid...

Eu sunt rănit în revoluție. Nu am cerut nimic primăriei.

Cum vă permiteți așa ceva? Dumneavoastră unde ați fost când dânsul a dat acel ordin? Unde este comisia 7? Cine este președintele comisiei 7? Trebuia să yegheați împreună cu colegii dumneavoastră din toate partidele...

DI George Sorin Botez                                  /

Domnul Scoruș, unu - comisia 7 nu veghează la dispozițiile primarujui? Da? țsfuVj are nicio legătură. Ati asistat la această ședință si ati văzut că nu ne informează nimerii./ Fiecare face cum îl taie capul. Dar credeți-mă, că țin în mod deosebit și?yăxrdg>să>aveți amabilitatea să păstrăm un limbaj colocvial.

Vă mulțumesc din suflet!

Dl Scoruș Fernando

Dumneavoastră ca președinte de ședință și colegii dumneavoastră, nu trebuie totuși, poate am spus mult să vegheați, dar măcar pentru faptul că v-am anunțat, acum două săptămâni am depus o hârtie către toți consilierii.

Dacă domnul Primar suspenda acest Ordin...

Dl George Sorin Botez

La ce Ordin vă referiți?

Dl Scoruș Fernando

Ordinul 24779.

DI George Sorin Botez Ce zice?

Dl Scoruș Fernando

Care spune așa: că noi dacă vrem să facem proteste nu putem pe raza municipiului Ploiești....

Dl George Sorin Botez

După cum știți, din punct de vedere politic am sancționat această chestiune. Dar ordinul aparține domnului Primar, iar calea pentru a discuta despre ordinul domnului Primar este o atacare din partea dumneavoastră în justiție.

Haideți să vedem exact problema dumneavoastră.

Dl Scoruș Fernando

A doua problemă, ar fi că mă adresez consiliului local și primarului în special, cu o cerere în legătură cu finanțele publice și primesc răspuns de la S.G.U. Poate că și-a luat atribuții de fiscalitate. Nu știu. Nu cunosc.

>                                                              s

Dl George Sorin Botez

O să vă rog să lăsați acest document....

Dl Scoruș Fernando

Am făcut scris, de ce nu ați primit-o?

Dl George Sorin Botez

Eu nu sunt primăria. Eu sunt consiliul local. Sunt altă instituție. Nouă nu ne-a dat nimeni niciun înscris din partea dumneavoastră.

Dl Scoruș Fernando

Au trecut cele trei minute? Cum și eu și cetățenii suntem forțați să vă suportăm pe dumneavoastră patru ani, și dumneavoastră trebuie să ne suportați. Iar faptul că ați supus la vot dreptul meu la opinie în consiliul local este o încălcare a Constituției. O să fac plângere penală tuturor consilierilor care ați votat bine sau rău.

Dl George Sorin Botez

Ideea este de maniera următoare. Eu apreciez că este o chestiune de conciziune a exprimării. Ați avut timpul acordat, chiar mai mult decât atât. Dar amenințările...

Dl Scoruș Fernando

Nu sunt amenințări. Este un fapt constatat. Dumneavoastră consilierii ați încălcat legea. Totul în țara asta se bazează pe Constituție și pe lege.

Dl George Sorin Botez

Mulțumim!

Dl Primar

I

Aș dori să-i spun domnului Scoruș, faptul că, această dispoziție nu a adus în plus față de dispozițiile existente în trecut, decât simplul fapt că au fost introduse trei locații noi în municipiul Ploiești unde se pot desfășură anumite manifestări. Iar ceea ce scrie aici, să știți că aceste locații, în proporție de 90% sunt stabilite prin lege.

Dl Scoruș Fernando

Vă înșelați. Legea 60 prevede, dacă nu știți, că dumneavoastră sau organele competente au dreptul să ia această măsură în momentul în care au cunoștință de vreo lovitură de stat, de vreo deranjare a ordinii publice. Aveți cumva cunoștință de așa ceva?

Dl Primar

Atunci o să o rog pe doamna director de la Poliția Locală să ia cuvântul și să vă explice...

Dl George Sorin Botez

Constat la acest moment că nu mai avem cvorumul necesar desfășurării ședinței.

5                     5              5

Declar închisă ședința.

5              5

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

"N

PREȘEDINTE DI ȘEDINȚĂ,

George '      '  ~


orin Niculae Botez
Verificat, Șef Serviciu Adriana CîrsteaQ^ întocmit, consilier Claudia-Maria Ilă