Proces verbal din 29.03.2016

Proces verbal din 29 martie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 29 martie 2016Ședința a fost convocată în baza Dispoziției viceprimarului cu atribuții de primar, domnul Ganea Cristian Mihai nr. 23267/25.03.2016.

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri din 24 în funcție.

A A A

La ședință au mai participat: Domnul Ganea Cristian Mihai

Doamna Simona Albu


  • - Viceprimar cu atribuții de primar

  • - Secretar

A AA


Ședința a fost condusă de domnul consilier Sîrbu-Simion Gheorghe .

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Bine ați venit la ședința de astăzi a Consiliului Local. O să începem cu intonarea imnului de stat al României.

A AA

în sală sunt prezenți un număr de 24 de consilieri.

La ședința de astăzi participă directorii instituțiilor și societăților comerciale subordonate consiliului local. Salutăm prezența în sală a presei.

Vizavi de ordinea de zi prezentată, o să întreb inițiatorii, având în vedere că ieri nu s-a ținut ședința grupului operativ din mai multe motive obiective, dacă retrageți ceva de pe ordinea de zi?

Constat că nu.

Dl Minea Gabriel

Nu este vorba despre o retragere, este o eroare care s-a produs la punctele 15 și 16. Țin să menționez că pe raport avizul este de fapt negativ, nu este aviz favorabil.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A.

înainte de a supune la vot ordinea de zi, o să vă rog, cu permisiunea dumneavoastră, să dăm cuvântul trei minute domnului Fernando Scoruș care și-a exprimat această dorință. în cele trei minute în care fiecare cetățean al Ploieștiului are dreptul să ia cuvântul, îi dăm și dânsului cuvântul.

Dl Botez Gorge Sorin

Am înțeles că punctul 29, cel cu gestionarea câinilor, nu are aviz. Am rugămintea să dispuneți dumneavoastră verificarea. Dacă nu are, cred că ar trebui retras.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul viceprimar cu atribuții de primar, dumneavoastră sunteți ini^Ml^^toreb pe dumneavoastră, îl retrageți de pe ordinea de zi?


Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Deci punctul 29 a fost retras.

Dl Minea Gabriel

Scuzați-mă, este vorba de punctele 16 și 17. Am zis 15 și 16.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Puteți interveni și când ajungem la punctele respective.

Supunem la vot ordinea de zi cu modificările anunțate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A           ,   /

In unanimitate de voturi ordinea de zi a ședinței a fost aprobată.

A

A

înainte de a intra în ordinea de zi, am rugămintea la dumneavoastră, având în vedere că foarte mulți oameni din executiv și chiar și dintre consilieri, au probleme în jurul orei 1600, să fim puțin mai atenți, astfel încât să nu mai pierdem mult vremea, să ne putem încadra în timpul regulamentar.

Vă mulțumesc!

A A

A

începem cu primul punct de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 25 februarie 2016.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot aprobarea acestuia:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi procesul-verbal a fost aprobat.

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi „întrebări și interpelări”.

Vă rog, înscrieri la cuvânt.

Dl Șuga Nicolae

Stimați colegi, subsemnatul Șuga Nicolae, în calitate de consilier local al municipiului Ploiești, luând la cunoștință că în data de 15 martie 2016 s-au lansat primele linii de finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, vă depun spre analiză cererea Asociațiilor de Proprietari a blocurilor 8A, 8B, 8C1, 8C2, 8D și 8E, respectiv străzile 8 Martie, Republicii și Bănești, reabilitare termică, precum și solicitarea de marcare și reamenjare a parcării din spatele blocurilor.

A

In numele reprezentanților Asociațiilor de Proprietari, vă solicit un răspuns scris privind intrarea în posesia ghidului solicitantului și asigurarea consilierii în vederea întocmirii documentației tehnice pentru încadrarea în axa de prioritate 3.1. privind ”Sprijinirea eficienței

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surs sectorul locuințelor” sau într-un program similar.

inVă anexez prezenta scrisoare de intenții semnată de reprezentanți/țe^ajj^ de proprietari.

Am ținut să fac publică această adresă către primărie, deoare dumneavoastră ați luat la cunoștință de acest program operațional regiof^S fi foarte interesant să-1 studiem la nivelul primăriei și să aplicăm din preve Mulțumesc!

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier! Are cuvântul domnul consilier lonescu.

*

Dl lonescu Ionuț

Mulțumesc domnul președinte!

O să vă rețin atenția cu trei chestiuni, două fiind foarte delicate.

Domnule viceprimar cu atribuții de primar, suntem într-o situație destul de complicată legată de finanțarea sportului în Ploiești. Și recunosc, ideea mi-a venit dintr-o audiere la care am avut parte să particip la înalta Curte și vă rog să analizați posibilitatea ca o dată cu alegerile locale să se facă un referendum local privind finanțarea sportului de performanță în Ploiești. Vă stau la dispoziție și cu alte discuții legate de această temă.

Cea de a doua chestiune este legată de proiectul pe care ați decis să-1 retrageți de pe ordinea de zi. Acel proiect a fost rezultatul unei dezbateri publice. Vă rog să luați în calcul foarte serios ca și aceste modificări să fie rezultatul tot a unei dezbateri publice transparente și să organizați o astfel de dezbatere. Cred că nu este corect ca ceea ce a rezultat dintr-o dezbatere publică să fie modificat din dorința unui funcționar sau din dorința unor persoane care au anumite puncte de vedere, ci din dorința tot a unei dezbateri publice foarte serioase. Aceasta este cea de-a doua chestiune.

O să vă rețin atenția și cu o chestiune minoră, dar care văd că la nivelul municipiului tinde să se transforme într-o obișnuință. S-a realizat anul trecut strada Cuza Vodă și chiar pe colț este un capac de canalizare spart, fiind trafic, probabil trafic greu. Cred că această lucrare este în garanție. Cred că sunt ca această situație pe care v-am arătat-o eu aici, cel puțin 10 știu eu, în situație similară. Vă rog să analizați foarte serios modul în care s-au făcut aceste lucrări

A,

și să luați măsurile ce se impun. In primul rând refacerea lor pe cheltuiala constructorului, și în al doilea rând tragerea la răspundere a celor care au recepționat în modul în care au recepționat.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

*

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumesc domnule Președinte!

Vreau să aduc la cunoștință că în Cartierul Malul Roșu, mai exact pe strada Troienelor, pe aleea de acces între blocurile 43 și 44, au fost la un moment dat montați și cimentuiți niște stâlpi pentru a bloca accesul autoturismelor. La acest moment aceștia nu mai există, au fost

scoși, se circulă în voie și există pericolul să fie accidentați foarte mulți copii. VJxgg să aveți în vedere această situație și să o remediați.


Mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul Președinte!

în primul rând, vreau să spun despre Societatea Servicii de Gosp            nă, în

urma ședinței A.G.A. pe care am avut-o, am cerut Direcției Economice a acestei societăți, o situație privind creanțele. Am constatat, vreau să-i felicit că în 24 de ore am avut un biblioraft întreg cu ceea ce înseamnă situația economico-financiară și cine este principalul vinovat, să-i spunem așa, de situația economică. Este Primăria Ploiești. Și rog pe domnul viceprimar cu atribuții de primar să ia măsuri pentru achitarea acestor creanțe. Ele sunt certe și eligibile. Cu atât mai mult, valoarea lor se ridică la aproximativ 1 milion și jumătate de roni, facturi neachitate în ultimul an de către Primăria Ploiești, deși au fost emise dispoziții pentru executarea unor lucrări.

Doamnelor si domnilor din executiv, vreau să vă avertizez că este societate comercială și când emiteți o dispoziție de lucrare se și plătește. Nu este A.D.P.P., nu este ce vrem noi. Iată că în luna noiembrie, decembrie și colegii mei de la comisia de urbanism poate să spună că este exact ceea ce am știut și noi, s-a emis o dispoziție a Primarului privind ridicarea unor panouri publicitare. Valoarea acestui deviz se ridică la aproximativ 107 mii de roni. Răspunsul pentru neachitarea acestei facturi, a venit din partea primăriei, să se îndrepte S.G.U. către deținătorul acestor panouri. Este posibil așa ceva? Este o întrebare retorică. Vă rog să-mi răspundeți la ea în scris. Deci valoarea acestor lucrări pe care primăria Ploiești le-a cerut S.G.U., nu au fost achitate nici în ziua de astăzi.

A doua problemă este referitor la Filarmonica ”Paul Constantinescu”. Acolo, avem o persoană care se comportă extrem de urât cu cei care vor să achiziționeze bilete. Și nu este pentru prima oară. Primesc adrese pe e-mail, primesc audiențe în care mi se spune același lucru. Acele e-mailuri pe care le-ați primit și dumneavoastră domnule director, au fost și la mine. V-am găsit în listă. Nu cer decât schimbarea dânșii de acolo, pentru că această situație nu este de acum, este de câțiva ani. Și o spun și tinerii care au fost refuzați să intre în sala de spectacole de nenumărate ori și cred că nu aveți nevoie de mai mult decât interpelarea mea să schimbați acea persoană din funcție. Și mai vă rog ceva. Cele două consilii de administrație, al dumneavoastră și al Teatrului Toma Caragiu, să ia măsuri și să înțeleagă, privind distribuirea de bilete și prin Agenția Teatrului ”Toma Caragiu”, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să achiziționeze, pentru că doamna se comportă extrem de urât, comparativ cu Serviciului Public Finanțe, care în utlimul an face numai lucruri bune. Vedem acolo că personalul este foarte amabil. Și eu am fost și mi-am plătit impozitele și au vorbii foarte frumos, ceea ce nu se întâmplă cu doamna, și vă certific că și eu am încercat acest lucrt și s-a comportat extrem de urât, spunând că nu are timp să distribuie bilete pentru că este îr afara orelor de program. Rog măsuri urgente.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier!

Are cuvântul domnul consilier Dumitru.


Dl Dumitru Cristian

Mulțumesc domnule președinte!

Interpelarea mea se referă la colaborarea între Poliția Locală, șiS^țe director de la Poliția Locală, și școlile din municipiul Ploiești. După câte^sfj Poliția Locală, au în misiune și patrularea în anumite intervale și ore, în c școlilor, dacă nu greșesc, și aș solicita din partea dumneavoastră un program mu riguros cu privire la aceste patrulări, și aici mă refer la faptul că am întrebat în câteva consilii de administrație și constat că o dată se duc, de două ori nu, de trei ori ajung, pe motiv că sunt și în altă parte, pe motiv că sunt în anumite misiuni. Cred că, mai ales la anumite școli, echipajele care au în ziua respectivă patrularea în zona școlii, ar cam trebui să ajungă acolo și ar fî bine ca, de exemplu, la Școala 13 sau la Școala Anton Pann, să nu se sară peste aceste patrulări sub nicio formă. Găsiți efective pentru alte misiuni și în altă parte.

Aș mai avea o solicitare la dumneavoastră, ca la Liceul de Artă, dacă este posibil, mai ales în perioada de ieșire sau de intrare a elevilor în școală, pe strada Bobâlna, se formează un adevărat ambuteiaj. Dacă, din cadrul Poliției Locale ar fi cineva acolo, poate ar reuși să mai rezolve din acele probleme care apar cum am spus, la intrarea și la ieșirea elevilor din perioada de cursuri.

Și aș mai avea o rugăminte la Direcția de circulație, dacă este cineva aici să mă audă, dacă nu, sper să ajung mâine la comisia de circulație. Pe Bulevard...

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Sunt eu domnul Dumitru.

Dl Dumitru Cristian

La trecerea de pe Bulevard, la rondul 2 cum venim dinspre Centru, este o trecere de pietoni nesemaforizată, la care în orele de ieșire sau de intrare la cursurile de la Liceul de Artă, de la Liceul Spiru Haret și de la Școala 1 de pe Eminescu, pot apărea, și apar de fapt, foarte multe probleme la acea trecere de pietoni. Dacă s-ar putea găsi o soluție sau lua în calcul chiar semaforizarea acelei intersecții.

9

Mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul Preda se află în sală?

Dna Crăciun Mădălina

Nu, nu este. Sunt eu. Mi-am notat și o să discutăm mâine în comisia de circulație.

&

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul președinte!

Am o problemă tot legată de circulație. Domnule primar, când se vor reface marcajele, si când se vor monta din nou relantisoarele?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Doamna Stochiță, puteți să răspundeți la întrebarea aceasta?

Dna Crăciun Mădălina

Având în vedere alocația bugetară pe acel sector, banii sunt foarte puțini, ne vom încadra pe banii pe care îi avem.

Dl Bolocan Iulian

Putem o jumătățică.


Dna Crăciun Mădălina

Nu, că e deja jumătățică.

A

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Văzând expunerea colegului meu Cristi Dumitru, mi-am adu             de o

interpelare pe care vreau să o fac către Comisia de circulație. în mai multe rânduri și mai mulți cetățeni mi-au semnalat acest lucru, în special traficul pe strada Democrației către Gara de Sud are un ??? ca să spun așa, la un moment dat dacă te ferești de tramvaiul care vine din față, s-ar putea să te ia cel care vine din spate. Eu personal am fost să verific lucrul acesta. Sunt ambuteiaje în fiecare dimineață, care se întâmplă acolo. De asemenea, pe sensul dinspre Gara de Sud către Tribunal, prima bandă este întotdeauna ocupată de mașini și riști să te lovești de tramvaiul care vine din partea cealaltă. îl rog pe domnul Primar să se ocupe de problema aceasta. De asemenea, și de semaforizarea intersecției de la Prahova. Acolo sunt foarte multe ambuteiaje și accidente, fiind nesemaforizată. în schimb este un semafor la 50 de metri care funcționează.

Vă mulțumesc!

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

O să vă răspund pe rând.

Deocamdată nu avem nicio societate care să se ocupe cu semaforizarea. Nici să facă mentenanță nici să punem noi semafoare. Iar configurația care este în Piața Anton, a fost luată în discuție de trei ori în comisia de circulație și singura soluție ar fi semaforizarea zonei acolo. Poliția locală deja se ocupă. Sunt notificări în geamuri la cetățeni. Am spus să nu le dea amendă din prima. Să le punem notificări să mute mașinile în spatele blocurilor. Sper să se rezolve.

A

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul Primar!

Stimați colegi, dacă îmi permiteți și mie, să fac și eu câteva remarci.

Unu, către direcția juridică. Doamna director de la Direcția Juridică, dumneavoastră v-ați îndreptat printr-o acțiune judecătorească împotriva managerului de la S.C. Hale și Piețe, care din cauza dânsului a trebuit să plătească vreo patru miliarde la niște oameni cărora le-a desfăcut contractul de muncă? Dacă da sau nu?

Când aveți de gând să vă recuperați banii doamnă? Vă tot văitați că nu avem bani la Primăria Ploiești. Când aveți de gând să faceți? Nu lăsați consiliul de administrație. Acționar este consiliul local. Când aveți de gând să faceți acțiune să recuperăm banii? Momentan nu, da? Să fie consemnat în procesul-verbal.

Am rugat conducerea care se ocupă la Regia de Ser vicii Publice, peisonal eu în ședință, să nu mai plimbe măturătoarele de la Rosal în zilele când plouă prin oraș să plătească. Vreți să cheltuiți banii în primul semestru?

A

Am discutat cu acești băieți nu mai târziu de vineri sau joi în comisia juridică. In replică, sâmbătă dimineață la ora 900 o măturătoare se plimba așa de drag opja^gmasca, la 9 fără un sfert dimineața. Eu m-am oprit și m-am închinat. Aveți o amb^f^Șafii^^ia puțini pe care îi aveți să-i cheltuiți în primele șase luni de zile să începeți                     spun

să nu faceți măturatul mecanic, dar făceți-1 pe Bulevard, făceți-1 în cețtiSl ^^^mluîriăsați cartierele mărginașe. Este destul de curat acolo. Vreți să dați banii puțină economie. Vedeți că Primăria Ploiești se află într-o situație de^^tăcu-^amZ Luați măsurile care se impun.

Stimați colegi, la ședința trecută am adus câteva întrebări către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală A.G.A. de la S.G.U. și de la S.C. Hale și Piețe. Nu am primit niciun răspuns. Am primit un răspuns, eu întreb ceva și el îmi răspunde altceva. De la directorul de la S.C. Hale și Piețe. Eu l-am întrebat cum și-a permis să semneze unul singur contractul de asociere sau în participațiune, cu firma aia de casă a lui de la Giurgiu. Să ducă banii acolo, în condițiile în care noi plătim chirie atât la Grădinița de pe Cantacuzino cât și la Grădinița de pe Maramureș? Se făcea o economie de cinci sute de milioane pe lună. S-au dus banii la Giurgiu. Vei da socoteală domnule director. Mai e puțin și vei da socoteală.

Și o ultimă întrebare, am primit aseară, joi, azi este vineri, săptămâna trecută la audiență, un om, care m-a rugat să vin în consiliul local să întreb conducerea de la S.G.U. dacă directorul de acolo și-a obținut brevet asupra invenției. Și am rămas stupefiat. Cunoștea omul respectiv, vă dau și adresa dacă doriți, cunoștea că o mașină de la S.G.U. care consuma motorină, a fost scos pe ea și a prins Curtea de Conturi cu vreo 500 de litri de benzină. Și mă întreba pe mine, la audiență acest om, dacă a obținut directorul de acolo brevet pentru așa ceva. Scrie în raportul Curții de Conturi. Vedeți, lumea care dorește să fie informată. Oameni buni, faceți ceva cu acești oameni incompetenți, care timp de patru ani de zile au făcut ce au vrut. Că sunt membri de partid, că sunt vicepreședinți nu știu pe la ce partide. Nici nu participă la ședințe când îi chemăm, nici nu ne dau răspunsuri. Dau răspunsuri așa că sunt susținuți de anumiți parlamentari. Mă doare pe mine undeva, pe consilierul Sîrbu care reprezint ploieșteanul, că-1 suține pe directorul de la S.C. Hale și Piețe doamna deputat Gavrilescu. Nicăieri, oameni buni. Nicăieri, vă spun sincer că a venit momentul să alegem niște oameni peste două luni de zile, care cunosc cât de cât administrație, să terminăm cu restul. Oameni care nu-și fac datoria față de noi de ploieșteni. Uitați-vă, oameni în jurul nostru aici. De ce credeți că sunt oamenii ăștia aici? De dragul nostru? Nu, au venit că au niște probleme pe care noi nu am reușit să le rezolvăm. Pentru că ținem în funcții oameni care nu au ce căuta acolo. Ați văzut de câte ori ne-a sfidat pe noi directorul de la S.G.U.? Și ce măsuri a luat? Nicio măsură.

Am pus doi viceprimari noi, cu condiția fermă, dacă-i susțin, „domnul consilier, susține-ne că o să vedeți că luăm măsuri”. E de vreo trei luni acolo viceprimar. Nicio măsură, stați liniștit. Nici împotriva lu’ unu, nici împotriva la altul.

Vă mulțumesc frumos!

Mergem mai departe.

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.”

Comisia de validare?

Dl Pană George

Domnul președinte, totuși, am ridicat mâna.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Poftiți domnul consilier.

X 1

âstră verbal


Dl Pană George

Ați făcut o afirmație. Mă rog, mai multe afirmații. Sigur, debitul fiind unul recunoscut, poate părea că ar trece neobservat.

Aș vrea totuși să punctez că eu nu v-am cerut niciun moment sprijinii cu vreo măsură pe care o v-aș lua împotriva cuiva. Să ne înțelegem.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este părerea dumneavoastră domnul consilier, și vă spun și unde și când.

Dl Pană George

Nu este părerea mea. Este ceea ce am făcut. Nu este o părere a mea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Electoral, mi-ați cerut sprijinul.

Dl Pană George

Dumneavoastră nu v-am cerut sprijinul, în niciun caz condiționat de ceva.

Iar cu privire la afirmațiile pe care le-ați făcut, raportat la alte persoane, cred că nu ar fi rău totuși, să produceți niște probe. Gândiți-vă bine la afirmațiile pe care le-ați făcut. Mulțumesc!

3

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul viceprimar, reprezentați executivul primăriei. Probe mai mari decât în raportul Curții de Conturi, nu e nevoie. Eu nu sunt organ de anchetă. Luați dumneavoastră raportul Curții de Conturi și de acolo aveți probele necesare. Iar faptul că mi-ați cerut sprijinul, am aici în stânga mea pe domnul viceprimar cu atribuții de primar, care poate confirma.

Comisia de validare?

Dl Botez George Sorin

Păi, noi am valida, dar nu prea avem pe cine.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte al comisiei juridice și comisia juridică, s-a informat. Luați dumneavoastră cuvântul și explicați.

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul președinte!

Comisia juridică a dat aviz nefavorabil, deoarece nu s-a venit cu materialele cerute de comisie si de Direcția Juridică la momentul când am tinut ședința.

9                                >                                                                                                        S               5              3

Dl Botez George Sorin

Sigur, noi va trebui să consemnăm chestiunea aceasta într-un document. Dar, stimate domn candidat, o întrebare. S-a stabilit să aduceți niște documente. Noi chiar vrem să vă validăm.

Dl Cucu Gheorghe

Eu am adus ce mi s-a dat de la partid.

Dl Botez George Sorin

Am cerut anumite documente și chiar nu vrem să întârziem valid^^^uîhhea^oastră. Dar nu înțeleg rațiunea pentru care nu le aduceți. Sunt documente            x


aduceți. Să înțelegem că în afară de documentele pe care le-ați adus, dumneavoastră că nu există? Dar noi am cerut la momentul respecțiJuridic, documente care pot fi aduse.

Doamna Secretar, ce documente așa de negăsit ați solicitat?

Dna Albu Simona

La ședința anterioară, comisia de validare a solicitat hotărârea instanței de fond cu mențiunea "Definitivă”. Dumnealui a depus o copie de pe hotărârea din apel.

Dl Botez George Sorin

Și n-ați găsit-o pe cea de la fond?

Sunați-mă mâine că vă rezolv eu.

Sincer, este vorba totuși de un mandat de validat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul președinte, ca să putem lua în discuție acest proiect de pe ordinea de zi, am rugămintea la dumneavoastră comisia de validare, să întocmiți un proces-verbal.

Vom lua o pauză.

A

PAUZĂ

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dau cuvântul domnului consilier Botez.

Dl Botez George Sorin

Dau citire procesului-verbal.

Astăzi 29 martie, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 26 iunie 2012 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 3) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Poporului-Dan Diaconescu, Organizația Județeană Prahova, ca urmare a vacantării unui loc de consilier, urmare a condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, a domnului Petrescu Râul Alexandru.

S-a avut în vedere adresa Partidului Poporului Dan-Diaconescu, Organizația Județeană Prahova nr. 22158/12.11.2015 și adresele Partidului Uniunii Naționale pentru Progresul României, înregistrate la municipiul Ploiești cu nr. 2505/3.02.2016 și cu nr. 6493/29.03.2016 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul CUCU GHEORGHE.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 10 iunie 2012, cu precizarea că au fost 3 voturi "pentru”, domnii George Pană, Popa Constantin și ultimul pe listă cu voia dumneavoastră, eu, iar împotrivă au votat domnii Radu Marcel Socoleanu si Iulian Bolocan.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.


Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

A

înainte de a trece la vot, întreb dacă mai sunt discuții?

Dl Socoleanu Radu

Mulțumesc domnul Președinte!

Vreau să menționez că nici măcar nu am semnat procesul-verbal, constatând o situație extrem de gravă. Printr-o adresă, actualul partid care a absorbit P.P.-D.D.-ul, nu a prezentat lista electorală validată și semnată la vremea respectivă chiar de mine ca președinte, în care următorul supleant este domnul Petcu Ștefan. Nu a prezentat acest document, deși am cerut în nenumărate rânduri acest lucru. Să poți afirma ca partid, că următorul supleant, fără să ai demisia celui care este următorul care ar trebui să intre în consiliul local, mi se pare un fals și un uz de fals. Pentru acest motiv, nici măcar nu o să particip la vot.

Vă mulțumesc!

Dl Bolocan Iulian

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                           3

Din același motiv nu am semnat, lipsește lista electorală din 2012. Nu ne putem da seama că domnul Cucu este următorul pe listă.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Dl Botez George Sorin

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                           5

Aș vrea să fiu foarte bine înțeles. Această comisie de validare a lucrat în baza documentelor aflate la dosar, prin care partidul respectiv își asumă pe propria responsabilitate anumite comunicări și decizii. Tocmai de aceea, nu pot să afirm nici că este real, nici că este nereal ceea ce au comunicat colegii mei, ci repet, concluziile celor trei semnatari ai procesului-verbal, s-au întemeiat exclusiv pe documentele aflate la dosar. Nu am alte surse de informații. Dacă domnul Socoleanu sau domnul Bolocan cunosc și alte împrejurări, urmează ca domniile lor să-și exprime votul în sensul corect pe care îl consideră, dar din punctul de vedere al documentației, cel puțin punctul doi, situația este clară, propunând validarea domnului Cucu Gheorghe.

Mulțumesc!

3

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier Botez!

Domnul consilier, problemele sunt puțin mai grave. Tot dumneavoastră, împreună cu doi colegi de aici, ați votat în consiliul local, constituirea comisiei 7 juridice. Acum două zile a avut loc ședința comisiei 7 juridice, care a luat la purificat dosarul. A fost chemată Directorul Direcției Juridice. Am dat în comisie vot negativ, datorită faptului că, conducerea celor două partide care au fuzionat, nu a depus la dosar documentele necesare. Veniți dunmeavoaslră acum, în cadrul ședinței, care sunteți membru al comisiei și ați lipsit atunci, să ne spuneți că ați luat în dezbatere dosarul. Dacă de la ultima ședință nu s-a întâmplat nimic, mi se pare ceva nelalocul lui, nelegal, ceea ce ați făcut astăzi. Dar, pentru că este democrație, eu o să supun la vot trecerea la validare.

Di Botez George Sorin


In primul rând, trebuie să recunosc că v-ați băgat un picuț pe pătrăti€a^ legal și nelegal. Insă ceea ce probabil că nu știți dumneavoastră, întru-câ ședința acestei comisii de validare, este că astăzi, a fost depus un docum că a fost soluționat apelul care fusese declarat.

Deci, această decizie a comisiei, a fost luată din perspectiva unor nu am participat la comisia juridică, nici dumneavoastră nu ați participă validare. Așa că suntem chit. Credeți-mă că nu am niciun parti-pris față de domnul Cucu, singurul meu parti-pris este vizavi de documentele care au fost în acel dosar.

Vă mulțumesc!

Dl Socoleanu Radu

Și eu am cerut în această comisie, să mi se prezinte de către Direcția Juridică formularul de la Biroul Electoral Județean cu lista de supleanți. Și nu mi s-a prezentat nici în ziua de astăzi. Dacă o doriți, o să o prezint eu. Dacă nu, o să fac plângere la Prefectură dacă această hotărâre trece, pentru că nu este legală.

Mulțumesc!

Dna Albu Simona

Domnul Socoleanu, îmi cer scuze, dar din niciun proces-verbal nu rezultă dă dumneavoastră ați fi cerut la o ședință anterioară lista electorală. Este prima dată când solicitați această listă, astăzi. Și nici în procesul-verbal nu este consemnat că ați solicitat-o.

Dl Socoleanu Radu

Chiar dacă este prima oară, este dreptul meu ca membru al comisiei, să cer această listă, pe care dumneavoastră ca direcție juridică nu o aveți nici în ziua de astăzi. Suntem la final de mandat și mi se părea normal ca Direcția Juridică să aibă lista cu partidele care au participat în 2012, cu cei care suntem astăzi membri ai consiliului local. Dumneavoastră mi-ați spus că nu o aveți. Nu este posibil așa ceva.

Dl Ionescu Ionuț

Aș vrea să știu de la doamna Secretar, dacă pentru această hotărâre avem aviz de legalitate.

Dna Albu Simona

Proiectul de hotărâre a fost vizat în varianta în care a fost prezentat în ședință. Probabil, intenția era să mă întrebați dacă am să contrasemnez acest proiect în situația în care va fi aprobat.

Față de această împrejurare, urmează să analizez și eu documentele prezentate și procesul-verbal al comisiei, și o să-mi rezerv dreptul să-mi exprim în scris opinia după ce se va aproba acest proiect.

Dl Botez George Sorin

Haideți să ne înțelegem foarte bine. Comisia a luat în discuție și a avut un anumit punct de vedere. în mod particular, comisia își desfășoară activitatea în sesiuni care, sunt stabilite în pauza consiliului local. Dacă dumneavoastră apreciați că aveți nevoie de un timp, mai stăm un pic.

Și punctul meu de vedere este că și dumneavoastră ar trebui să cântăriți și să nu va rezervați un punct de vedere, ci să vi-1 exprimați anterior votului. Este părerea mea, și cred că sunt în asentimentul tuturor.

Dna Albu Simona

Atunci dați-mi voie să-mi exprim punctul de vedere vizavi de ce s-a discutat aici fără să studiez documentele și vă pot spune că printre documentele depuse de că^JpiTO^Mare-1 propune pe domnul Cucu se află și o adresă, din care rezultă faptul că djgisM’J^tKSwfan despre care vorbește domnul Socoleanu, se menționează că și-ar fi                 Me

membru al partidului respectiv.                                                     / */

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Are demisia acolo?

Dna Albu Simona

Tocmai asta încercam să vă spun, că în opinia mea la acest moment, ca să înlăturăm orice suspiciune vizavi de acest proiect și să nu mai facem afirmații vizavi de plângeri penale, de abuzuri, ș.a.m.d., eu v-aș propune să amânăm acest proiect până ne vor depune dovada că domnul Petcu nu mai este membru. Aceasta este opinia mea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, vreau să vă propun, cu acordul comisiei de validare, propunerea doamnei Secretar, de amânare a acestui proiect până vom intra în posesia documentului respectiv.

Dl Botez George Sorin

Noi am luat ca veridic ceea ce partidul a scris în acest document. Dacă există dubii, suspiciuni, sau alte împrejurări cunoscute, știți cum se spune, cine le știe să le spună acum sau să tacă pe vecie. înțeleg că s-au spus. Urmează să supuneți dumneavoastră la vot prorogarea, și în momentul în care doamna secretar va fi convinsă de legalitatea acestui proiect, vom avea un nou proiect. Noi deja ne-am spus punctul de vedere.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

»

Având în vedere că i-am dat cuvântul doamnei Secretar să facă această propunere înaintea mea, dar și eu aveam de gând să vin cu prorogarea, propunerea de prorogare este a mea ca si consilier.

3

Cine este pentru prorogare? - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?        - 10 voturi

3

Cu 14 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Popa Constantin, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Vîscan Robert. Minea Constantin, Pană George și Mateescu Radu, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

&

Menționăm că domnul consilier Popa Constantin se retrage din sală. La acest momenl în sală sunt prezenți un număr de 23 de consilieri.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unoi persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copiii Bogdan Andrei și Bogdar Cristian - inițiat de Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sandî Dragulea, Cristina Enache, Ionuț Ionescu și Gabriel Minea.”

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul Andreiaș Ioana Alexandra -inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Cristina Enache, Ionuț Ionescu și Gabriel Minea."

Dl Mateescu Radu

Suma propusă de comisia nr. 1 este 2.000 de lei.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte propuneri vă supun spre aprobare suma de 2.000 de lei.

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată.

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Geta Șerban și Marilena Stanciu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâr rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploîg inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de cS^țfeâ Stanciu, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Radu Mateescu, Constantin Popa și G

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -a                    ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.


Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Constantin Popa, Sanda Dragulea, Radu Mateescu și Geta Șerban.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre;

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 -inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Sanda Dragulea, Constantin Popa, Radu Mateescu, Gheorghe Popa, Marilena Stanciu și Geta Șerban."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

A                     ’

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Geta Șerban, Radu Mateescu, Constantin Popa și Gheorghe Popa."

Dacă sunt comentarii?

Dna Albu Simona

înainte de ședință am înțeles din partea Direcției Economice, că urmeză să se facă o modificare.

Spuneți doamna Stanciu.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică


L-am delegat pe domnul Mateescu.

Astăzi am primit din partea Direcției Finanțelor Publice sum pentru finanțarea învățământului particular acreditat. Trebuie să supli de mii de lei.

DI Mateescu Radu

Banii vin de la finanțe.

9

Dl Socoleanu Radu

Asta este singura modificare?

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Director Economic, dumneavoastră care faceți parte din executiv, vreți să vă întrebăm noi, faceți amendamentul, sau cum?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Astăzi am primit adresa, se suplimentează la venituri și la cheltuieli cu suma primită...

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Și dacă nu vă întrebam noi, când veneați să ne spuneți?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Noi am făcut, i-am dat domnului Popa Constantin și a ajuns la domnul Mateescu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ați făcut, dar noi consilierii nu trebuie să știm? Pentru că noi ridicăm mâna.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Trebuia să anunțe dânsul. Asa am convenit.

Dna Albu Simona

Formulați un amendament domnul Mateescu?

Dl Mateescu Radu

Prin Decizia Direcției Generale nr. 2500 din 29.03 s-a primit suma de 925 de mii de lei, pentru învățământul particular. Deci el are destinația de care eu vă vorbesc. însemnând cheltuieli cu salariile 837 de mii de lei si 88 de mii de lei cheltuieli cu bunuri si servicii. Deci cele două sume se duc în învățământ, la sursele respective.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna director economic, mergeți cu domnul consilier la un calculator și vedeți unde trebuie făcute modificările.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Pe partea de venituri și de cheltuieli se suplimentează sursa de la bugetul de stat.

Dna Albu Simona

Și unde se regăsește în proiectul de hotărâre?

Dra Crăciunoiu Nicoleta

La capitolul învățământ.

DI Mateescu Radu

Am spus unde trebuie duși acești bani. La cheltuieli cu salariile și la bunuri și servicii. Am spus.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică


Am dat forma deja. La venituri, sume defalcate din TVA, < Și la cheltuieli, mergeți pe învățământ și este 837 la cheltuială de 88 și a mai fost un 4, la bunuri și servicii.

Dl Dumitru Cristian

Vreau să întreb, pentru sumele acestea, care am înțeles p trebui să avem și o defalcare pe ce unități școlare se duc?

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Astăzi am primit dispoziția. Nu puteam să le pretindem lor să facă un buget. Urmează imediat în prima ședință să prezinte un buget.

Dl Dumitru Cristian

Deci, noi acum punem în capitolul respectiv, suma, care ulterior vom ști unde se duce.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Da. Pentru că nu am fost pregătiți nici noi nici ei pentru a creiona un buget.

Dra Crăciunoiu Nicoleta

Adresa este de astăzi primită.

Dl Dumitru Cristian

încă ceva vroiam să întreb. Nu se duc către unități private?

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Ba da.

Dl Mateescu Radu

Către private. Am și spus.

Dl Dumitru Cristian

Tocmai de asta spuneam. De la bugetul local se duc bani către unități private. Finanțarea unor societăți comerciale. Era o întrebare din punct de vedere al legalității și al sumelor respective, din punctul meu de vedere un ajutor către o societate comercială privată.

Dna Stanciu Laura - Direcția Economică

Este Hotărârea de Guvern 136 din 2 martie 2016.

Dl Mateescu Radu

Vreau să mai fac încă o dată precizarea, că acești bani nu sunt de la bugetul local, sunt de la Direcția Generală de Finanțe Publice, primit conform Ordinului pe care l-a menționat doamna, cu destinația respectivă.

Sunt trei unități unde pot să ajungă acești bani. Liceul Teoretic UCECOM - Spiru Haret, Grădinița Ducky Duck și Grădinița Ariei.

După prezentarea bugetelor, în funcție de necesități o să distribuim acești bani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar numai cu aprobarea consiliului local.

Dl Mateescu Radu

Da.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Fiecare consilier arc voie chiar să voteze împotrivă.

Dl Ionescu Ionuț


Domnul președinte, doresc să vă spun că nu voi participa la acest^c&J foarte clară această neconcordanță legislativă între două legi, le^e^/e administrației publice locale.                                      LMf

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot amendamentul doWw Mateescu:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 13 voturi „pentru” și 9 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa și Drăgușin Paulica, amendamentul a fost aprobat.

Menționăm că domnul consilier Ionescu Ionuț nu a participat la vot.

•a

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Daca se abține cineva? - 9 voturi

Cu 13 voturi ”pentru” și 9 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa și Drăgușin Paulica, proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Menționăm că domnul consilier Ionescu Ionuț nu a participat la vot.

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă sunt comentarii?

Dl Mateescu Radu

La inițiatori au fost omiși membrii comisiei nr. 1.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dumneavoastră doriți să fiți inițiator?

9                    J              >

Dl Mateescu Radu

Am spus membrii comisiei nr. 1.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

In ce calitate vorbiți dumneavoastră de membrii comisiei 1? Pentru că nu sunteți președintele comisiei, că nu s-a ales. Abia am luat cunoștință că domnul Palaș nu mai este.

Dl Mateescu Radu

Domnul Popa este președintele comisiei nr. 1 de buget-finanțe. Dânsul, pentru că a plecat, m-a rugat pe mine să fac acest anunț.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dânsul ce este în comisie?

Dl Mateescu Radu

Președintele comisiei de buget-finanțe.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu are cum să fie președintele comisiei, pentru că nu s-a ales preșgdi Dl Mateescu Radu


De unde știți, ați participat?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Știu de la colegii mei, care sunt doi în comisia aia.

Dl Mateescu Radu

Păi nu au participat colegii dumneavoastră.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Au participat doi și unul dintre voi v-ați ales președinte?

Dl Mateescu Radu

Au fost patru la comisie. Cei doi membri ai P.N.L.-ului nu au fost prezenți la comisie. Luați procesul-verbal să vedeți.

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte! Vă rog să consemnați că nu doresc să fac parte dintre inițiatorii acestui proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Doamna Serban, dumneavoastră doriți?

Dna Șerban Geta

Nu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu doriți.

Cine mai este membru al acestei comisii? Cine mai dorește în afară de domnul Radu Mateescu? Vă rog să consemnați că domnul Radu Mateescu dorește să fie inițiator la acest proiect.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 12 voturi „pentru” și 11 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu lonuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica și Socoleanu Radu proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Constantin Popa, Radu Mateescu, Sanda Dragulea și Marilena Stanciu."

Societatea respectivă și-a dus la îndeplinire contractul care-1 are cu primăria?

Dacă da, atunci trebuie să luăm măsurile necesare ca această societate să fie sprijinită să plătească cei 8 milioane de lei pe care-i are de plătit urgent. Jumătate din ei.

Vă rog frumos domnule primar, sa luați toate măsurile necesare care se impun, dacă societatea respectivă și-a făcut datoria, conform contractului cu primăria Ploiești, și primăria 18

Ploiești, executivul primăriei Ploiești, are datoria să-și ducă la îndeplinit cont are cu societatea respectivă.


Dl Botez George Sorin

Mulțumesc domnul Președinte!

9                                                           S

Deși sunt de acord cu tot ceea ce ați spus, trebuie să spun că nu va plăti ci se va plăti puțin mai mult de jumătate din sumă. Beneficiile referă clar la accesoriile care le au de plată, unde se da un discount aproxinS

Deci, din păcate, acesta este un proces care a trenat, vine de undeva din timp, însă și eu alături de tot grupul P.S.D. sunt de acord că T.C.E.-ul trebuie să fie sprijinit și sperăm să avem și lichiditățile necesare pentru a plăti această datorie din datoriile curente sau din alte variante care se vor identifica.

Tocmai de aceea, rog ca departamentul economic al primăriei să prezinte în cel mai scurt timp domnului Primar un raport cu aceste posibilități de plată, pentru a nu pierde beneficiile legii. Deci, nu avem timp să judecăm birocratic. Suntem într-o realitate, avem niște oameni acolo care lucrează, avem un serviciu public care trebuie să funcționeze.

Rog de data asta, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat azi în ședință, când ne uităm la calculator așa cum ne uităm. Cred că un termen scurt ar fi excepțional pentru toată lumea.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc domnul consilier! Vreau să mulțumesc domnului consilier Botez, liderul grupului P.S.D. că s-a alăturat și dânsul, grupul, la inițiativa Partidului Național Liberal și a venit alături de noi.

Dacă nu mai sunt alte probleme, supun la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare către diverse entități prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. f) și lit. u) și art. 464 alin. (1) lit. f) și lit. y) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

A

Menționăm că domnul consilier Lupu Adrian se retrage din sală. La acest moment în sală sunt prezenți un număr de 22 de consilieri.

a

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă sunt discuții?

Dl Ionescu lonut

Mulțumesc domnule președinte!

Aș vrea să întreb dacă există acele declarații notariale pe proprie răspundere privind nedesfasurarea activităților lucrative la aceste sedii?

5                                              9

Dna Dolniceanu Simona

Da, sigur că da.


DI Ionescu Ionuț

Și de ce nu au fost puse și pe site?

Dna Dolniceanu Simona

Asta chiar nu știu. O să vi le dau personal domnul consilier. există și hotărârea de guvern prin care Uniunea Elenă este declarată de efectul legii are dreptul la această scutire și Fundația aceea le fel, are dreptu

După cum vedeți este o luare de act practic a scutiri, nu o aprobare. O să vi le trimit personal si acele declarații.

9                                         »


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte probleme, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 11 voturi „pentru” și 11 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica și Socoleanu Radu proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2016 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova” - inițiat de viceprimar cu atribuții primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

9

Cu 21 de voturi „pentru” și 1 „abținere” a domnului consilier Botez George Sorin, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de investiții Fond lucrări și a programului de investiții Fond prioritar obligație Concesionar pentru anul 2016 în cadrul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare - inițiat de consilierii Constantin Popa, George Sorin Niculae Botez, Iulian Teodorescu si Radu Mateescu.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul:

Cine este pentru?        - 3 voturi ■

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 19 voturi

Cu 3 voturi „pentru” și 19 „abțineri” ale consilierilor Băzăvan Iolanda, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Ursu Răzvan, Vâscan Robert, Minea Constantin, Teodorescu Iulian, Mateescu Radu, Socoleanu Radu, Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga

Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa și Drăgușin Paulica proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.


Dl Ionescu Ionuț

Există posibilitatea în lege pentru justificarea abținerii. Aș dori viceprimar cu atribuții de primar, și în special colegii de la Regia de bani s-au cheltuit pe aceste programe de investiții, pe softuri, de când serviciu?                                                                             f v

Sigur, avem nevoie și de programe performante, dar în primul rânapfoîeștenii au nevoie de servicii publice.

Cred totuși că avem o datorie față de Mitică Apostol, cred că avem o datorie față de anumite zone rămase nerezolvate și aș dori să văd prioritar acele lucruri și abia apoi softuri și alte lucruri de genul acesta, și mașini, și alte lucruri.

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mergem mai departe.

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice care nu au încheiat contract de salubrizare și beneficiază de aceste servicii - inițiat de consilierii Constantin Minea si Radu Mateescu.”

Dl Minea Constantin

Așa cum am discutat la începutul ședinței, anunț că viza este negativă la acest proiect. Dna Albu Simona

Are avizul negativ al comisiei 3.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă mai sunt si alte discuții?

Dl Ionescu Ionuț

Vă propun prorogarea acestui proiect.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot amendamentul domnului Ionuț Ionescu de prorogare:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă? - 4 voturi

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

Cu 12 voturi "pentru”, 4 voturi "împotrivă” ale consilierilor Minea Constantin, Pane George, Teodorescu Iulian și Mateescu Radu și 6 "abțineri" ale consilierilor Botez Georgc Sorin, Cosma Marcian, Băzăvan Iolanda, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda și Stanciu Marilena. propunerea de prorogarea nu a fost aprobată

Dna Albu Simona

Proiectul nu a fost prorogat. Este vorba de un regulament cu privire la o taxă. Potrivii Legii 215, proiectele privind taxele și impozitele se aprobă cu votul a jumătate plus unu dir numărul consilierilor în funcție. Același vot i-ar trebui si acestei hotărâri. Nu avem 13 voturi.

ÎS?

decât 12. Proiectul nu a fost prorogat.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 4 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 18 voturi

Cu 4 voturi „pentru” și 18 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Ghe

5

-Maria,


Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache

Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica, Socoleanu Radu, Botez George Sorin, Cosma Marcian, Băzăvan lolanda, Stanciu Marilena, Ursu Răzvan și Vâscan Robert, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de ajustare a tarifului de depozitare a deșeurilor menajere și asimilabile acestora în rampa ecologică de la Boldești-Scăeni - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Constantin Minea și Radu Mateescu.”

Vreau să anunț că eu nu voi participa la vot.

Dna Albu Simona

De asemenea, are aviz negativ din partea comisiei nr. 3.

Dl Minea Constantin

Același lucru vroiam să-l anunț, că raportul este negativ.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, băieții ăștia se gândec numai la bani. Din 2012 le-am aprobat o mărire a tarifului cu 50%. Nu știu că se reflectă asupra tuturor ploieștenilor.

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, am rugămintea să supuneți la vot.

Dl Teodorescu Iulian

Nu particip la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nici domnul Teodorescu nu va participa la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 1 vot

Dacă se abține cineva? -19 voturi

Cu 1 vot ”împotrivă” al domnului consilier Botez George Sorin și 19 „abțineri” ale consilierilor, Cosma Marcian, Băzăvan lolanda, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Vâscan Robert, Minea Constantin, Pană George, Mateescu Radu, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica și Socoleanu Radu, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Menționăm că domnii consilieri Sîrbu Gheorghe și Teodorescu Iulian nu au participat la vot.

A w*

Trecem la punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea

Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/2013, privind stabilirea tarifelor 22

pentru folosirea bunurilor și prestarea serviciilor în cadrul Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” - inițiat de viceprimar George Pană.”


Doamna director de la Parcul "Constantin Stere este aici?

Dna Tătaru Liliana- Parcul Memorial „Constantin Stere”

Din motive medicale, doamna director lipsește.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vreți acum înainte de alegeri să scădeți tarifele acolo, mai mici acum doi ani.

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, doamna director, chiar are probleme medicale.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar nu am treabă cu dânsa.

Dacă nu sunt discuții vizavi de acest proiect, îl supunem la vot:

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 12 voturi

Cu 10 voturi "pentru” și 12 "abțineri" ale consilierilor, Stanciu Marilena, Vâscan Robert, Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga. Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa și Drăgușin Paulica proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2015 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2015-2016, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii Marilena Stanciu, Iolanda Băzăvan, Sanda Dragulea, Radu Socoleanu și Larisa Băzăvan.”

Dacă sunt discuții?

Dna Albu Simona

îmi cer scuze că intervin înaintea acestui proiect, trebuia să o fac la începutul ședinței, acest proiect și încă următoarele 5, 6, au în vedere înlocuirea domnului consilier Palaș, care prin Ordinul Prefectului nr. 66 din 14.03.2016 i-a încetat calitatea de consilier. Ne-a fost comunicat Ordinul Prefectului în data de 15.03.2016, îmi cer scuze că nu am făcut referire la el la începutul ședinței. O să vi-1 și comunice colegele mele.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim doamna Secretar!

înainte de a supune la vot, trebuie să faceți propunerile.

Dna Marilena Stanciu

Domnul președinte, cu amabilitatea dumneavoastră și a colegilor, vreau fiecare să se autopropună. Vă rog frumos și vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

La “Virgil Madgearu”, se autopropune cineva?

Pentru că domnul Palaș era liberal, vă propun ca în locul domnului Paul Palaș de sus până jos și în toate celelalte proiecte, să fie numit domnul


Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unaimitate de voturi a fost aprobat votul deschis.

Supunem la vot persoana domnului Ionuț Ionescu:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi "pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot. .

a

De asemenea, domnul consilier Teodorescu Iulian a părăsit sala.

*

Supunem la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre, tot în persoana domnului Ionuț Ionescu:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 21 de voturi "pentru” propunerea a fost adoptată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 419/2014 privind aprobarea de măsuri referitoare la Spitalul de Pediatrie Ploiești, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Haideți să facem propunerea, în locul domnului Paul Palaș, domnul Ionuț Ionescu:

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi ”pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

Supunem la vot persoana domnului Ionuț Ionescu:

Cine este pentru?        - 20 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 20 de voturi "pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vo

Supunem la vot proiectul de hotărâre în întregime:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

Trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului nr. 263/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație ale unităților sanitare de interes local, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea."

Dna Albu Simona

Aici avem nevoie să numim și un supleant, pentru că și-a dat demisia și domnul Ursu.

Dl Botez George Sorin

Dacă-mi permiteți, domnul director de la Spitalul de Pediatrie, m-a informat și vreau să informez consiliul, că în consiliul de administrație al Spitalului de Pediatrie, ar trebui cineva de profesie economist. Așa este legal. Haideți să verificăm.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Ionescu este economist.

DI Botez George Sorin

Vedeți dacă la toate celelalte există această cerință.

9                                                                                                                                      9

Dl Mateescu Radu

La spitale, unul dintre cei doi membrii trebuie să fie economist.

Dna Stanciu Marilena

Domnul președinte, economist aveți dumneavoastră pe doamna Geta.

Dl Ionescu Ionuț

Domnul consilier, dincolo de economiști si neeconomisti, nu am această calitate de

3                                                             9        9                                     9    3

economist, deși nu am nici calitatea de profesor pentru unitățile de învățământ, și nu am nici celelalte calități, dar, mă rog, înțeleg, dacă trebuie, e musai, și scrie la lege, colega mea cred că este dispusă să preia această sarcină.

Dl Botez George Sorin

O propun pe doamna Geta Șerban.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

De acord să înlocuim cu doamna Geta Șerban?

Dna Albu Simona

Numai un pic. Cred că s-a creat o confuzie. Dacă vorbim de proiectul de la Spitalul de Pediatrie, tocmai a fost aprobat. Suntem deja la proiectul cu Spitalul Municipal. Am trecut de acel proiect. Nu putem reveni.

DI Sîrbu-Simioii Gheorghe

Revenim la proiectul de la punctul 21.


Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 20 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că doamna consilier Șerban Geta nu a participat la vot.

Supunem la vot propunerea de numire a doamnei Șerban Geta:

Cine este pentru?        - 18 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 18 voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că doamna consilier Șerban Geta nu a participat la vot.

Dna Albu Simona

Am stabilit votul pentru doamna Șerban în calitate de titular, urmează să faceți o nominalizare în locul domnului consilier Răzvan Ursu în calitate de supleant, pentru că și-a dat demisia și domnul Ursu.

DI Botez George Sorin

Propunem pe domnul Marcian Cosma.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 20 de voturi ”pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Cosma Marcian nu a participat la vot.

Supunem la vot propunerea de numire a domnului Cosma Marcian:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Cosma Marcian nu a participat la vot.

a

Supunem la vot întreg proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă sc abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Șerban Geta și domnul consilier Cosma Marcian nu au participat la vot.

Trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre refe^Aa modi&area Hotărârii Consiliului Local nr. 426/2014 privind organizarea comisi*o^de/^ecialitanb pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora, modificată șife^np^^4ni^|t de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”                         h /

Menționăm că domnul consilier Șuga Nicolae a părăsit sala. In sală sunt pJ^ehjHin număr de 20 de consilieri.

*

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Paul Palaș facea parte din comisia de buget-finanțe.

Propunem pe domnul consilier Ionescu Ionuț.

Dna Albu Simona

Fiind vorba de comisie, votul este deschis.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot propunerea de numire a domnului consilier Ionescu Ionuț:

Cine este pentru?        19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Ionuț Ionescu nu a participat la vot.

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/2012 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Propunem pe domnul consilier Ionuț Ionescu.

DI Botez George Sorin

Propunem pe doamna consilier Dragulea Sanda.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am stabilit de comun acord cu toată lumea, că în locul domnului Paul Palaș îl vom propune pe domnul Ionuț Ionescu.

Dl Botez George Sorin

O propunem pe doamna Sanda Dragulea.

Dl Ionescu Ionuț

Domnul președinte, mulțumesc frumos, sigur, acolo unde pe bani este bătaie mare, eu mă retrag. Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot propunerea de v

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi „pentru” propunerea a fost adoptată.

Supunem la vot propunerea de numire a doamnei consilier Sanda Dragulea.

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  6 voturi

Cu 14 voturi „pentru” și 6 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Popa Gheorghe și Dumitru Cristian, propunerea a fost adoptată.

Supunem la vot întreg proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 13 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 6 voturi

Cu 13 voturi „pentru” și 6 ”abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Drăgușin Paulica, Băzăvan Larisa, Popa Gheorghe și Dumitru Cristian, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Dragulea Sanda nu a participat la vot.

•k •ft A

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 220/2013 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în societate comercială pe acțiuni, modificată - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Pană George

Propun pe domnul consilier Mateescu Radu.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propun pe domnul consilier Ionuț Ionescu.

Avem două propuneri. Domnul Ionuț Ionescu și domnul Radu Mateescu. Vă rog să faceți buletine de vot.

Dl Socoleanu Radu

Domnul Primar, iar se întâmplă același lucru. De ce părăsesc directorii sala?

După neadoptarea bugetului de la Hale și Piețe, domnul director a plecat trântind ușa. Este posibil să acceptați dumneavoastră o astfel de atitudine?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Eu l-am anunțat de dimineață să nu părăsească sala.

Dl Socoleanu Radu

Păi, uitați, ceilalți directori cărora le-au trecut proiectele de hotărâri, au rămas în sală.

Vă rog să se consemneze în procesul-verbal că cer public să-1 bă^bun. comisia de disciplină pentru atitudini împotriva consiliului local.                       ‘ ** n A


DI Mateescu Radu

Anunț că mă retrag de la T.C.E.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 20 de voturi "pentru” propunerea a fost adoptată.

*

Supunem la vot propunerea de numire a domnului Ionescu Ionuț:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi "pentru” propunerea a fost adoptată.

Menționăm că domnul consilier Ionescu Ionuț nu a participat la vot.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Ionescu Ionuț nu a participat la vot.

Dl Pană George

Doamna Secretar, eu nu am ridicat mâna în niciun fel la niciunul din momentele votului la acest proiect.

Domnul președinte, vă rog frumos, ori conduceți ședința ori transformăm ședința într-un circ pe care văd că în mare măsură vă angajați să duceți această ședință către această direcție?

Ședința asta, de cel puțin o jumătate de oră s-a transformat într-un bâlci.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Este părerea dumneavoastră.

Dl Pană George

Este o părere, evident.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Păstrați-o pentru dumneavoastră.

Mulțumesc!

Mergem mai departe.

Dl Pană George

Domnul președinte, vă log să-mi spuneți și mie ce am votat eu anterior?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Ați votat proiectul de la nr. 24. Dacă l-ați votat este treaba dumneavoastră.

Dl Pană George

Ar cam trebui să știți, pentru că sunteți președinte de ședință.


Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Nu trebuie să știu eu. Avem un secretariat aici care nu știți, domnul viceprimar.

Mulțumesc!

9

A

Intervenție Dl Fernando Scoruș

Bătaie de joc pe banii noștri. Să vă fie rușine la toti!

9                          9

De ce doamna Stanciu, nu sunteți plătită, sau ca și Cosma spuneți că nu cunoaștem noi organigrama?

Nu, sunteți plătită de noi, de proști? Și aici, ce am văzut, unul pleacă, unul intră, și cum votați, și cum faceți, este o bătaie de joc la adresa noastră, doamnă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog eu frumos să luați loc.

Dl Fernando Scoruș

Nu mai iau niciun loc. O să aveți de aface cu mine. Și dumneavoastră și Marcian. Astăzi v-am depus plângerea penală la tot consiliul

Vă anunț de acum, ca să nu mai stau degeaba la circul acesta, pe data de 6 iunie, dacă vreunul dintre dumneavoastră va fi ales, eu voi aduna 21.000 de semnături să vă dau jos.

învățați-vă să aveți respect, că nu suntem la grădiniță la dumneavoastră unde luați șpaga. O să stăm de vorbă.

Nu suntem bătaia de joc a dumneavoastră de două ore aici. Stăm așa, stăm așa, dacă vrem, pe banii noștri. Din banii noștri luați bani doamnă. Mie mi-a blocat contul și mi-a blocat terenul pe care trebuia să fac schimbul cu dumneavoastră, cu Primăria.

Dna Stanciu Marilena

Cu mine?

Dl Fernando Scoruș

Nu, cu primăria nu cu dumneavoastră, că dumneavoastră nu sunteți în stare să faceți nimic. Dumneavoastră și cu caricatura asta de Cosma nu sunteți în stare de nimic. Știți ce știți să faceți? Stiti să chemați Politia Locală, să stea la usă, să nu ne dea voie să intrăm în ședință publică. Aia știți să faceți.

Dna Stanciu Marilena

Nu este ședință publică.

Dl Fernando Scoruș

Ba da, este ședință publică, conform Legii 215. Mai citiți.

Dna Stanciu Marilena

Nu este adevărat.

Dl Fernando Scoruș

Am cerut consiliului local din 5 ianuarie răspuns. Consiliului local și primăriei. Sunteti de-o nesimțire rară.

9                                           9

Ce vreți, să vă aștept afară, să vă rup gâtul? Aia să vă fac?

M-ați adus în pragul nebuniei.Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizez*"                  țț

de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corpora&a'â^ntrșptinti^loj publice în vederea desemnării unui membru în Consiliul de Adininistrați^^Ș#.^.-Haj^^Piețe S.A. Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai --

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A           /

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 26 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind împuternicirea viceprimarului cu atribuții de primar al municipiului Ploiești să realizeze procedura prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice în vederea desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

*

Menționăm că a revenit domnul consilier Șuga Nicolae. în sală sunt prezenți un număr de

21 de consilieri.

*

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 27 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale reprezentanților Municipiului Ploiești în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, aprobate prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 289/2012 - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.„

Dl Socoleanu Radu

Avizul comisiei 7 este negativ.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte comentarii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 21 voturi

Cu 21 de „abțineri” proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

A A A


să menționez doar faptul că unul dintre membrii C.A.-ului trebuie să aibaoUWySforiu studii economice și cu studii economice există o singură persoană dintre cei validați, este vorba de doamna Scarlat Maria Marcela, singura care are studii economice dintre cei trei.

Vroiam să vă propun în felul următor: în mod normal sunt trei persoane pe două posturi. Având în vedere că pe cel de economist este o singură persoană, v-aș fi propus votul deschis și să supuneți la vot validarea doamnei. In ceea ce privește celălalt membru ce urmează să completeze consiliul de administrație, va trebui să avem vot secret pentru că sunt două persoane.

Dl Ionescu Ionuț

Sunt prezente aici?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cel de la București nu este economist? Este de la Ministerul Finanțelor. Cum să nu fie economist?

Dna Albu Simona

Este separat de reprezentantul ministerului. Și atunci ar trebui să supunem la vot mai întâi votul deschis, ca s-o putem vota deschis pe doamna, după aceea ...

Dl Ionescu Ionuț

Repet întrebarea, dacă persoanele care au candidat sunt aici prezente, dacă au fost invitate, dacă au fost anunțate că astăzi avem o astfel de ședință?

Fiind vorba de un vot, cred că ar fi trebuit să le cunoaștem si noi si să vedem exact pregătirea dânșilor pentru a putea vota în consiliu. Noi nu am văzut C.V.-urile.

Dna Albu Simona

Nu au fost anunțați și nu sunt prezenți.

Dl Ionescu Ionuț

în acest caz v-aș propune o prorogare a proiectului până data viitoare când vor fi și dânșii invitați să participe. Cred că ar fi cel mai bine.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dacă nu mai sunt alte observații, supunem la vot amendamentul domnului Ionuț Ionescu de prorogare a acestui proiect de hotărâre:

Cine este pentru?        -11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 11 voturi „pentru” și 10 „abțineri” ale consilierilor Botez George Sorin, Cosma Marcian, Băzăvan Iolanda, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Vîscan Robert, Minea Constantin, Pană George și Mateescu Radu, proiectul de hotărâre a fost prorogat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din I în I-A a două posturi de economist din cadrul fe^hiîtii^u^icipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești - inițiat de vjfâ                uții


de primar Cristian Mihai Ganea."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 7495/2008 pentru imobilul din Ploiești str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 49 în care funcționează Grădinița cu program normal nr. 3 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan și Radu Socoleanu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•k'k'k

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 16853/2011 pentru imobilul din Ploiești, str. Maramureș nr. 27 în care funcționează Grădinița cu program prelungit nr. 35 - inițiat de consilierii Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Iolanda Băzăvan, Larisa Băzăvan și Radu Socoleanu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închirieie pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin și Cristina Ana - Maria Enache."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi


Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A-A

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre p act adițional a contractului de concesiune nr. 498953/07.06.2005 înche Ploiești și Cabinetul Medical Individual Dr. Bădescu Elena Katy pentru extinderea spațiului medical în care își desfășoară activitatea - inițiat de consilierii Constantin Popa, Cristian Dumitru, Gheorghe Popa, Gabriel Constantin Minea și Robert Ionuț Vîscan."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. CONPET S.A. Cod Unic de înregistrare 1350020, Număr de Ordine în Registrul Comerțului J29/6/1991 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Radu Mateescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Gheorghe Popa și Iulian Li viu Teodorescu.”

Dacă sunt observații?

Dl Ionescu Ionuț

Domnul Președinte, înțeleg necesitatea de a recupera niște sume, înțeleg utilitatea acestui proiect, dar nu înțeleg durata. Atâta vreme cât nu avem asumate niște investiții noi acolo, de ce trebuie să dăm acest teren pe 10 ani? Mă gândesc că un termen de trei ani de zile, cât recuperăm din urmă datoria, ar fi suficient.

Ca atare, vă propun un amendament, ca termenul să fie de 3 ani nu de 10 ani.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul director Petrache, despre ce teren este vorba?

Dl Petrache Florin

Terenul de pe strada Curcubeului, unde este baza sportivă "Voința", proprietatea S.C. CONPET S.A.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Dar de ce pe 10 ani? Asta este problema.

Dl Petrache Florin

Cum considerați dumneavoastră.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Cred că nu știe toată lumea exact proiectul.

Noi vorbim să luăm niște bani pe trei ani în urmă.

Dl Petrache Florin

Absolut. Conform codului civil.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Și mai departe?

Dl Petrache Florin


Și apoi încheierea unui contract de superficie. Domnul consiU^l combătut, să spun așa, durata de 10 ani conform contractului, care hotărâre.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Cine a cerut 10 ani?

Dl Petrache Florin

Dumneavoastră doriți să modificați durata contractului?

Dl Ionescu Ionuț

Repet, aș vrea modificată durata contractului, atâta vreme cât nu există niște investiții asumate. Dacă își asumau niște investiții prin care repuneau în funcție acea bază sportivă în care aveau niște rezultate concrete, altfel, ne vom trezi peste 10 ani de zile, cu o bază mai proastă decât este astăzi, și nu am făcut nimic, decât am rezolvat, ne-am luat o datorie și am încasat niște bani. Este foarte bine, dar totuși, acest ștrand ar trebui să fie redeschis în vara asta. Cred că totuși acel loc ar trebui să fie folosit pentru destinația sa. De aceea v-am propus acel termen de 3 ani, 3 ani recuperăm din urmă datorii, mi se pare normal și corect să mergi pe 3 ani înainte cu acest contract, dar poate după aceea vom avea un proiect semnificativ pentru acea zonă. Cineva poate va avea o propunere concretă.

Mulțumesc!

J

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Propuneți un amendament?

Dl Ionescu Ionut

Da. Modificarea duratei de la 10 ani la 3 ani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumesc frumos!

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Vreau să anunț că nu voi participa la vot.

Dna Drăgușin Paulica

Menționez că nu particip la vot.

Dl Botez George Sorin

Sunt de acord cu domnul Ionescu, cu un amendament. Ați spus dumneavoastră că acel ștrand trebuie deschis în această vară. Vă spun că, urmare a discuțiilor pe care le-am avut în comisia care a fost cu negocierea CONPET, acel ștrand, pentru a funcționa, trebuie acoperit și făcut unul puțin mai încolo, pentru că la modul în care arată el la această oră, nu are nici cea mai mică posibilitate de a asigura condițiile sanitare, și mi se pare că nici apă nu mai...

Problema noastră la acest proiect, nu este neapărat ce vrea CONPET să facă cu baza respectivă. Asta poate fi o chestiune de negociere între Primărie și CONPET, unde să le punem anumite condiții vizavi de baza respectivă. Nu știu ce condiții și cum, dar am putea să o facem.

Aici, e vorba de stabilirea unui raport juridic de locațiune, pentru ca noi să încasăm niște sume de bani pe care, indiferent dacă ei fac sau nu fac ștrandul respectiv, noi oricum trebuie să la încasăm.

Dacă apreciați că trebuie scurtat termenul, vin și eu cu o propunere, nu este nicio chestie de negociere, propun jumătate din durata propusă prin hotărârea inițială, la 5 ani. Și

Slavă Domnului că avem timp suficient să discutăm dacă acolo vrem să facem bază sportivi de excepție sau dacă ne mulțumim să luăm banii.


Luați aminte și de amendamentul meu, în sensul că, perioada să fi

Dl Ionescu Ionut

ic. t pe eastă i fost


Sigur, propunerea domnului Botez poate fi corectă din punct de mă gândesc că totuși poate mai prindem următorul exercițiu financiar acolo. Și atunci, mă gândeam că următorul consiliu ar putea să aibă șan chestiune. Mi s-a părut în regulă 3 ani, dacă de trei ani în urmă le luăm logica pentru care am propus trei ani și să dăm posibilitatea folosirii acelei aze cât mai curând posibil.

Faptul că nu se poate vara aceasta, eram convins, atâta vreme cât nu există investiții propuse foarte clar la acest proiect. De aceea am propus 3 ani. Cu termenul de 5 ani nu facem altceva decât prelungim agonia cu încă 2.

Dl Botez George Sorin

Agonie este oricum acolo, domnul consilier. Problema noastră este să găsim bani să-i aducem la primărie.

Dl Petrache Florin

Dacă-mi permiteți domnul consilier, construcțiile sunt proprietatea S.C. CONPET, nu sunt ale noastre.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

A

Avem două amendamente. încep cu primul amendament făcut, acela al domnului consilier Ionescu, ca perioada să fie de 3 ani:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă? - 6 voturi

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 9 voturi „pentru”, 6 voturi „împotrivă” ale consilierilor Botez George Sorin, Cosma Marcian, Băzavan Iolanda, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda și Stanciu Marilena și 3 „abțineri” ale consilierilor Vîscan Robert, Pană George și Mateescu Radu amendamentul nu a fost adoptat.

Menționăm că doamnele consilier Paulica Drăgușin și Cristina Ana-Maria Enache nu au participat la vot.

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Botez George, ca perioada să fie de 5 ani:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 1 vot

Dacă se abține cineva? - 3 voturi

Cu 15 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” al doamnei consilier Băzăvan Larisa și 3 „abțineri” ale consilierilor Bolocan Iulian, Popa Gheorghe și Socoleanu Radu amendamentul nu a fost adoptat.

Menționăm că doamnele consilier Paulica Drăgușin și Cristina Ana-Maria Enache nu au participat la vot.

Dna Albu Simona

Este vorba de o hotărâre de patrimoniu, avem nevoie de 16 voturi vedere că suntem 24 de consilieri în funcție.


a

Dl Botez George Sorin

Mai propun un amendament de 4 ani.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Botez, acela ca terh ani:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi „pentru” amendamentul a fost adoptat.

Menționăm că doamnele consilier Paulica Drăgușin și Cristina Ana-Maria Enache nu au participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 19 voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamnele consilier Paulica Drăgușin și Cristina Ana-Maria Enache nu au participat la vot.

A •rt’k

■ Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către Gîrbea Gheorghe a suprafeței de teren de 241,00 m.p., cotă indiviză din suprafața totală de 370,00 mp, situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7, cu nr. cadastral 3406, Carte Funciară 130793 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Iulian Liviu Teodorescu.” Dacă sunt observații?

Dna Drăgușin Paulica

Menționez că nu particip la vot.

Dl Ionescu Ionuț

Aș dori să știu dacă de la Direcția de Patrimoniu, există în cadrul expertizei care s-a făcut, s-a luat în calcul posibilitatea de a dezmembra acest teren? Tehnic vorbind.

Dl Petrache Florin

Ne aflăm într-o situație mai specială. în acea incintă, Ion Maiorescu nr. 7, sunt două corpuri de clădire, ambele proprietatea domnului Gîrbea. Diferența de 129 de m până la 370, vorbim de 241 în acest proiect de hotărâre, este proprietatea tot a domnului Gîrbea prin Ordinul Prefectului.

Dl Ionescu Ionuț

Am înțeles lucrul acesta. Eu am întrebat, dacă în cadrul evaluării pe care ați facut-o s-a luat în calcul posibilitatea de dezmembrare, astfel încât să scoatem cei 241 de mp din indiviziune, în condițiile legii. Fie cu acordul proprietarului, fie cu ajutorul instanței.

Dl Petrache Florin

Nu cunosc acest aspect.


DI Ionescu lonut

Nu știu dacă nu cumva există posibilitatea unei mai bune utili evaluări superioare față de această evaluare.

Dl Petrache Florin

Nu cunosc acest aspect. Solicitarea a fost făcută în baza HotărâSJ£J am preluat procedura de vânzare.

DI Ionescu lonut

In acest caz, o să vă propun prorogarea proiectului de hotărâre, tocmai pentru că este un caz special.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Supunem la vot amendamentul de prorogare al domnului Ionuț Ionescu:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 12 voturi „pentru” și 8 „abțineri” ale consilierilor Botez George Sorin, Cosma Marcian, Băzăvan Iolanda, Ursu Răzvan, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Vîscan Robert și Minea Constantin amendamentul nu a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Paulica Drăgușin nu a participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 9 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 9 voturi "pentru” și 11 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Socoleanu Radu și Mateescu Radu proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Paulica Drăgușin nu a participat la vot.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către doamna lancu Liliana Maria a suprafeței de teren de 457,00 m.p., situat în Ploiești, str. Lupeni nr. 51, cu nr. cadastral 138360, Carte Funciară 138360 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Iulian Liviu Teodorescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?        - 10 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 11 voturi

Cu 10 voturi ”pentru” și 11 „abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica și Socoleanu Radu proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind înstrăinarea prin vânzare către domnul Dinu Gheorghe și doamna Dinu Georgeta a /Ciprâfețef de -Wren de 132,00 m.p., situat în Ploiești, str. Rahovei nr. 28, cu nr. cadastral fâ§i^țș^^Euțciară 138349 - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Răciți ^âțg^eu,/ Cmstian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa și Iulian Liviu Teodorescu.’^M        J

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?        - 11 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 10 voturi

Cu 11 voturi "pentru” și 10 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Dumitru Cristian, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica și Socoleanu Radu proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor 49,120, 802, 1212 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Constanței nr. 15, Gheorghe Doja nr. 76, Cerceluș nr. 16 și str. Trompetei nr. 1B) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Radu Mateescu și Gheorghe Popa."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

o

A

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

•ft AA

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației de locuință socială unei unități locative din imobilul proprietatea municipiului Ploiești, situat in Ploiești, strada Mihai Bravu nr. 13 și transmiterea acesteia în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

A AA

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” referitor la unele străzi din municipiul Ploiești - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu,

Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan si Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

* AA

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privirî

ărea trecerii


Intrării Tufanelelor din domeniul public al municipiului Ploiești în domeniul public al comunei Blejoi - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 1 vot

Cu 20 de voturi ”pentru” și 1 ”abținere” a domnului consilier Pană George proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi “Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, str. Malu Roșu, nr. 102, imobil în care funcționează Școala Gimnazială „Nicolae Simache” - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Liviu Iulian Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 12 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 vot

Cu 12 voturi "pentru” și 9 "abțineri” a domnilor consilieri Sîrbu Gheorghe, Bolocan Iulian, Popa Gheorghe, Șuga Nicolae, Ionescu Ionuț, Enache Cristina Ana-Maria, Șerban Geta, Băzăvan Larisa, Drăgușin Paulica proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl Ionescu Ionuț

Aș dori o justificare a votului meu. Acolo este o situație cu o retrocedare, teren vândut, care să ia niște declarații pe proprie răspundere, ulterior o hotărâre a instanței, dar prin hotărârea instanței nu spune "obligă municipiul Ploiești să dezmembreze”. Nu spune hotărârea instanței. Fără o astfel de hotărâre nu cred că este în regulă, atâta vreme cât avem o declarație pe proprie răspundere, să mergem mai departe cu o astfel de dezmembrare.

Mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul consilier!

Mergem mai departe.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind includerea a două drumuri în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” -40

inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan și Gheorghe Popa.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?     -           1

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Xj-o

Menționăm că domnișoara consilier Enache Cristina Ana-Maria a paraSfisala.

a

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare asupra terenului proprietate publică a Municipiului Ploiești pe care s-a realizat obiectivul de investiții "închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” în cadrul proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova” - inițiat de consilierii Marcian Cosma, Marilena Stanciu, Iulian-Liviu Teodorescu, Radu Mateescu, Cristian Dumitru, Robert Vîscan, Gheorghe Popa.”

Dacă sunt observații?

Dl Ionescu Ionuț

Aș dori să știu dacă există din partea S.G.U. o evaluare a impactului'bugetar a acestei preluării și cât ne costă partea de preluare? Ce facem noi acum să-i plătim, să nu ne trezim ca si cu acei oameni de la scoli?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Vă pot spune că a cerut o sumă foarte mare. R.A.S.P.-ul a bugetat undeva la 225 de mii, dacă nu greșesc...

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Se duce la aproximativ 400 de mii de lei pe an. Am bugetat 150 de mii de lei și o să rectificăm ca să putem să preluăm obiectivul. Există bani, 150 de mii de lei pe contractul pe care îl are cu primăria.

Dl Ionescu Ionuț

Bugetez 400...

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Este o estimare.

Dl Ionescu Ionuț

Găsesc 150, deci o treime, știm că nu avem bani în buget, cred că ar mai trebui puțin ronțăită ideea de a da mai departe la S.G.U. Poate că e mai bine să angajăm la R.A.S.P. oameni să păzească acolo. Cred că ne costă mai puțin.

*

Menționăm că domnișoara consilier Enache Cristina Ana-Maria a revenit în sală.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Sunt 30 de hectare. Presupun că ultima soluție ar fi să scoatem la licitație.

Dl Cosman Marcian

Este a noastră. Ca să o luăm înapoi, avem nevoie de bază, pentru că s-au investit bani. S-au făcut investiții pe fonduri. Consiliul Județean, chiar a cheltuit cu rampa de gunoi. La ora

actuală este gazon. Are guri de aerisire și de canalizare cu capace, care au valori de inventar. Nu putem să o lăsăm. Cred că într-un an de zile o să o găsim înapoi cum am predat-c Consiliului Județean.


Deci de luat, nici nu se pune problema, trebuie să o luăm înapoi,;

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul consilier, noi avem în subordinea noastră Poliția Locali ca un echipaj cu o mașină să ia în primire această rampă, să aibă grijă

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, aș vrea să ridic o problemă care văd că acum dev mai acută. Noi o să dăm în funcțiune, municipalitatea, în foarte scurt timp, câteva obiective de investiții, care și ele la rândul lor pot necesita serviciul de pază. Am avut o discuție cu doamna director al Poliției Locale și i-am explicat faptul că, cel puțin la primele două obiective noi care vor fi deschise în cel mai scurt timp, este vorba de Parcul Municipal și de Hipodrom, până când va fi să selectăm o firmă, dacă va fi de pază, va trebui să se asigure prin intermediul Poliției Locale. Și atunci domnia sa, pe bună dreptate, a început să-mi spună, eu am un număr definit de oameni, și, și așa am probleme vizavi de acoperire. Face tot ceea ce poate să acopere. Dacă îi dăm și Parcul Municipal, dacă îi dăm și Hipodromul, dacă îi dăm și rampa, o să ajungem să facem foarte multe lucruri proaste, în loc să facem unul singur care trebuie să fie bun, și respectiv ordinea publică.

In aceste condiții, orice preluăm, este clar că nu vom putea să aruncăm în cârca Poliției Locale, pentru că, dacă am arunca în cârca Poliției Locale, ar trebui să le dăm și încuviințarea să angajăm 20, 30 de persoane în plus. Pentru că nu se poate. Până la urmă o să ne învârtim în jurul cozii și nu o să avem adică ceea ce ne interesează, ordinea publică. Cam asta este .

In aceste condiții, cred că vizavi de bugetarea care a fost făcută și vizavi de pretențiile S.G.U.-ului, ar trebui făcută o mică negociere și ajuns la o chestiune care să mulțumească pe toată lumea. Este clar că este sub-bugetată la ora aceasta, este clar că se poate discuta.

Haideți să o preluăm și în cel mai scurt timp...

Dna Simona Albu

Cum o preluăm?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul Donald, luați cuvântul, că este problema dumneavoastră de mare interes.

Dl Constantin Donald

Bună ziua!

Din punctul nostru de vedere ca societate, noi am făcut un calcul estimativ pe o adresă în care sunt solicitate mai multe operațiuni, ca să le spunem așa, din partea societății noastre. Am făcut un calcul estimativ. Bugetul, iar acum fac o revenire la buget, este 180 de mii de lei, dacă nu mă înșel, care înseamnă 1 miliard 800. La o analiză scurtă, și am cerut un punct de vedere poliției municipale, pentru că trebuie avizat acel plan de pază, avem nevoie de un necesar de 40 de persoane. Și faceți și dumneavoastră un calcul simplu și o să vedeți ce sumă o să se ridice. Mai mult decât atât, avem și niște obligații, nu numai să facem pază la acest proiect. Se tunde iarba, se seamănă un procent de.., se face irigare, se face o monitorizare a mediului, și totalul nostru se ridică undeva la 2 milioane 534 de lei.

Ca atare, noi nu ne putem înhăma la această...

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul Vasile Ionescu, domnul Donald a spus că sunt niște operațiuni pe care dacă i le scoateți de acolo și le însușiți dumneavoastră... Dar 40 de oameni,            pare cam

mult.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Nu este situația de negociere. Rampa a fost ecologizată să se fe^^^^m|nă ca un mediu natural. De a interveni pentru însămânțare s-a făcut prinVppoiecî^ a 'xț[jerveni pentru cosire găsim posibilități împreună cu inspectoratul școlaK £u,;jcineva>care să sponsorizeze să facem niște acțiuni, de plantat pomi găsim și aceasta9 m4)dalimte tot cu inspectoratul școlar, cumpărăm material cu sponsori, sponsorizăm.

Dl Botez George Sorin

Problema nu este de plantat pomi.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

Este problema de pază.

Dl Botez George Sorin

Dacă nu ai pază rămâi fără ei. Acolo poți să plantezi și panseluțe și elefanți că tot rămâi fără ei. Problema este de pază.

Dl Ionescu Ionuț

Am întrebat mai devreme dacă avem un buget. Ni s-a înaintat o cifră. Ni s-a spus că s-a bugetat cu alta la o treime, îl întrebăm pe domnul director, ne dă alte cifre. Și totuși, avem și noi o proiecție bugetară clară?

Dacă așa discutăm în administrația locală, nu este de mirare să ajungem astăzi, să întrebăm directori din primărie și să ne răspundă ”pere”.

Dacă noi discutăm de 40 de oameni, la o suprafață de 32 de hectare, vorbim de rampă, credeți-mă, am condus vechea instituție. Aveam un singur om pe tură acolo. Și dacă dispărea un metru de gard, care îl aveam în custodie de la o societate comercială, îl plătea.

Astăzi, venim și spunem că ne trebuie 40 de oameni. O.k. Așa om fi făcut noi calculele mai nou.

Dl Constantin Donald

Politia a făcut calculele, nu noi.

Dl Ionescu Ionuț

Dar cred că în acest ritm, vom ajunge în situația în care la Parcul Municipal să avem 100.

Iertați-mă domnule director, câți oameni aveți în momentul acesta la Parcul de la Sala Sporturilor? Câți oameni lucrează efectiv la parc?

Dl Constantin Donald

Nu lucrează numai la Sala Sporturilor.

Dl Ionescu Ionuț

Efectiv în parc, câți lucrează?

Dl Constantin Donald

20, 15, în funcție de activitățile pe care le avem. Nu există efectiv în parc, există pe zonă.

Dl Ionescu Ionuț

Deci dumneavoastră veniți și ne spuneți acum, că vă trebuie 40 de oameni, ca să ce?

De asta am spus, cred că ar trebui R.A.S.P.-ul să se ocupe de administrarea acestei rampe ecologizate.

până

și să avern^dȘi vă rog să analizați foarte serios această chestiune, și proiect, astfel încât să clarificăm situația. Și bugetar vorbind, vorbim de transparență.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul consilier, acum eu nu am văzut hârtia, dar Constantin nu vorbește ca să se afle în treabă.

Ideea e că este un plan, fiind o investiție, și dacă poliția îți dă un plan cam trebuie să-1 respecți. Și mie mi se par mult, dar dacă așa e legea, așa e planul.

Dl Ionescu lonuț

La Sala Sporturilor are plan de pază?

Dl Constantin Donald

Da.

Dl Ionescu lonuț

Și câți oameni aveți la Sala Sporturilor?

Dl Constantin Donald

Doar pe magazie avem plan. Pe 20 de m.p.

Dacă vreți circ, să știți că eu nu am venit aici pentru circ. Eu vă spun care este situația reală. Am făcut un calcul estimativ pe toate detaliile primite de la R.A.S.P. și de la poliție. Dacă dumneavoastră mă luati în bășcălie nu aveți decât. Puteti să mă întrebați ce vreți. Nu am venit aici să facem glume unii pe seama celorlalți.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog să aveți o atitudine decentă față de consilieri.

Dl Constantin Donald

Lăsați-mă cu atitudinea. Credeți că le-am făcut eu din buzunar, domnul Sîrbu?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog să fiți cuviincios. Problema este un singur lucru, depinde ce ați cerut la poliție. Acolo este nevoie de un singur post de pază.

Dl Constantin Donald

Stați dumneavoastră acolo pe un singur post de pază.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Un post de pază care este de patru oameni și cu o mașină la dispoziție.

Dl Constantin Donald

Eu nu accept așa ceva. Știți ce înseamnă 31 de hectare?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Are o singură intrare, domnule director. Este modernizat acum. Ce să facem cu 40 de oameni acolo? Să-i punem la fiecare colț, să-i plătim?

Dl Constantin Donald

Știți ce înseamnă 31 de hectare? Stați dumneavoastră acolo.

Știți câte probleme au fost cu furatul de fier vechi din rampă?

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Domnilor, depinde ce ceri în planul de pază către poliție. Ceri 10 posturi de pază să pui


în fiecare colț, foarte bine, înmulțit cu 4 oameni pe post îți cere la intrare, că are o singură intrare? Despre ce 40 vorbim?

Dl Constantin Donald

Eu nu îmi asum această problemă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă rog să răspundeți cuviincios la adresa consilierilor.

*


Menționăm că domnul consilier Vîscan Robert a părăsit sala.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P.

La comisia 2 a venit reprezentant un director de la A.D.I. Deșeuri și a spus foarte clar că începând cu 1 aprilie nu vor mai menține pază ei și atunci obiectivul va rămâne pur și simplu nepăzit.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Asta în cazul în care se prorogă.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Vă mai mențineți amendamentul domnul Ionescu, în aceste condiții?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Am vorbit cu doamna directoare, aici de față la ședință, și ne-ar putea ajuta cu o mașină cu un singur om până rezolvăm situația.

Dl Ionescu Ionuț

Prima chestiune legată de prorogare era legată de fundamentarea cheltuielilor. Cred că cu banii ăștia...

Dna Carmen Gheorghe - Director Poliția Locală Ploiești

Nu este vorba de poliția mea. Să ne înțelegem. Planul nu este făcut de noi.

Dl Ionescu Ionuț

Am înțeles exact. Dați-mi voie să-mi termin ideea. Eu ceea ce spun, este că fundamentarea cheltuielilor pentru acest proiect, este practic inexistentă astăzi, corectă și bazată pe niște principii transparente. Eu astăzi, am venit și am cerut prorogarea. Aflu de la domnul director, că suntem așa pe ultima sută de metri. Dar totuși, la A.D.I. Deșeuri suntem membri. Avem și noi un vot acolo. Le dăm și noi niște bani în fiecare lună ca să-și plătească salariile. Chiar dânșii nu au nicio obligație față de noi?

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Eu pot să încerc să vorbesc, dar nu pot să fiu sigur că se va aproba.

Dl Ionescu Ionuț

Pe de altă parte, dacă nu se va aproba, haideți să o dăm direct în administrare la R.A.S.P.

Dl Cosma Marcian

Este a treia oară când ne-a scutit de preluarea terenului. A zis că e și ultima.

Dl Ionescu Ionuț

Este prima dată pe ordinea de zi.

Dl Cosma Marcian


Pe ordinea de zi. Dar A.D.I. ne-a semnalat chestia e pe urmă am zis în februarie, pe urmă la sfârșitul lui martie, să confirme sau să infirme.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P

A fost legat de proiectul de hotărâre al Consiliului

trecută.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Această rampă este la Consiliul Județean, dată de noi pentru marea investiție, pentru că acolo zice că s-a făcut o investiție de peste 10 milioane de euro și acum trebuie să o luăm înapoi, pentru că e rampa noastră. Ne punem întrebarea că o luăm, că n-o luăm? Trebuie să o luăm înapoi.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Domnul Petrache, dacă o luăm la noi la Primărie?

Dna Albu Simona

In această situație...

Dl Botez George Sorin

Am rugămintea să derulați un pic hotărâre spre partea de sus.

Dna Albu Simona

Ar trebui scoase articolele 5, 6, 7 și 8.

Și în varianta aceasta cred eu că sunt dispoziții doar vizavi de preluarea de la Consiliul Județean.

Dl Botez George Sorin

Ce operațiuni trebuie făcute în foarte scurt timp, din cele care domnul director Ionescu le-a spus? Ce ar trebui făcut în afară de paza pe care o rezolvăm cu Poliția Locală?

Dl Constantin Donald

Vă pot spune eu, pentru că am toate datele în față.

DI Botez George Sorin

Temporar.

Dl Ionescu Vasile - R.A.S.P

Temporar nu facem nimic. Decât analize pe mediu pe care putem să le facem noi R.A.S.P.-ul.

Dl Botez George Sorin

Deci nu avem probleme cu bugetarea activităților.

Dl Viceprimar cu atribuții de Primar

Este vorba doar de o simplă pază și restul analizelor le faceți dumneavoastră.

DI Botez George Sorin

Propunerea mea este în sensul de a scoate la acest moment aceste articole, să preluăm la primărie, înțeleg că avem posibilitatea să asigurăm paza, analizele se fac de către R.A.S.P., și urmează ca domnul Director Donald Constantin împreună cu domnul Director Vasile Ionescu să se întâlnească și să pună la punct condițiile în care S.G.U. ar fi interesată să preia această chestiune să o administreze. Este o.k. așa?

Dl Constantin Donald

V-am spus, eu am făcut o analiză pe adresele pe care le-am primit din partea R.A.S.P.

Dl Botez George Sorin


Corect, dar acum trebuie să o aduceți la zi.

Deci, propun ca amendament, să fie scoase articolele 5,6,7 și cei care vor duce la îndeplinire, trebuie scos S.G.U.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

ffîamentul


Stimați colegi, dacă nu mai sunt alte propuneri, vă supun domnului consilier George Sorin Botez:

*

Menționăm că domnul consilier Bolocan Iulian a părăsit sala.

&

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările făcute: Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Menționăm că domnul consilier Bolocan Iulian a revenit în sală.

Trecem la punctul 47 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de strada “ORHIDEELOR” unei părți a fostei străzi “BIRUINȚEI” - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Nicolae Șuga și Iulian Bolocan.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a**

Trecem la punctul 48 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire spălătorie auto P+M parțial” B-dul Petrolului nr. 81, Ploiești - inițiat de viceprimar cu atrribuții de primar Cristian Mihai Ganea și de consilierii George Botez, Răzvan Ursu, Radu Socoleanu, Nicolae Șuga, Adrian Lupu, Iulian Bolocan și Iulian Teodorescu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 20 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 49 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind alegerea Președintelui de ședință - inițiat de viceprimar cu atribuții de primar Cristi ihai Ganea.” Vă rog să faceți propuneri.


DI Socoleanu Radu

Propunerea mea pentru următoarele luni este domnul consilier Sfj;

Dl Botez George Sorin

Și a noastră este domnul Marcian Cosma.

DI Sîrbu-Simion Gheorghe

Au fost făcute două propuneri.

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, îmi retrag propunerea.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Avem o singură propunere pe care o supunem la vot:

Cine este pentru?        -19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru”, propunerea a fost aprobată.

Menționăm că domnul consilier Sîrbu Gheorghe nu a participat la vot.

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 19 voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că domnul consilier Sîrbu Gheorghe nu a participat la vot.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, așa cum v-am cerut permisiunea la începutul ședinței, o să-i dau cuvântul domnului Femando Scoruș. Aveți trei minute.

3                    3

Dl Scoruș Fernando

O să mă adresez numai juriștilor din această sală. O întrebare banală. Conform Legii 50, art. 256, orice cetățean din România, după spusele doamnei Prefect, doamnei Dolniceanu și a celorlalți, primar, consilieri, orice cetățean care deține un bun trebuie să plătească impozit. Când are dreptul să-1 folosească? Asta întreb de 23 de ani și nimeni nu-mi spune. îmi spune că trebuie să plătesc. Dar când am dreptul să-1 folosesc?

Mă întreabă cineva. Băi prostule, tu ne dai bani de 23 de ani. Ți-am blocat conturile. Mai am un pic și intru în insolvență. Mâine dau 14 oameni afară. Pentru că doamna Dolniceanu, eu fiind în grevă fiscală declarată, întrebați-1 pe domnul Emil de la A.N.A.F. să vedeți că ei au trimis către Tribunalul Prahova. Doamna Dolniceanu este Tribunalul Prahova, dacă nu știați. Dânsa nu trimite hârtiile la Tribunal să se judece conflictul dc muncă declanșat de mine. în schimb îmi blochează conturile. Iar, mai nou, astăzi mă trezesc cu ipotecă exact pe terenul acela, când firma deține o grămadă de alte bunuri. Conform hârtiilor trimise de doamna Dolniceanu.


Am teren în spate la Omnia de o mie de ori mai bun. Adică, fmantef^^tfebuî'-să ia un lucru în gaj, care e cel mai ușor de vândut. Nu iei unul care este pr^t printr-un Decret din 1986 al Consiliului de Stat. Nu iei unul care est^îft/Iitjf primărie. Ce înțelegeți de aici, că dumneavoastră sunteți jurist? Dați-poate nu înțeleg eu.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona


Răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă impozitul se datorează șfpe un teren pe care nu-1 puteți folosi, răspunsul este ”în România, impozitul se datorează pe proprietate...

Dl Scoruș Fernando

Am spus asta.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Dacă-mi permiteți și mie să vorbesc, vă rog frumos. Deci nu pe folosință. Eu nu contest că dumneavoastră aveți probleme cu folosința acelui teren. Astea sunt niște probleme pe care nu le pot eu urmări. Sechestrul v-a fost pus în luna ianuarie, nu acum.

Dl Scoruș Fernando

Nu, astăzi.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Sechestrul v-a fost pus în luna ianuarie. Da?

Dl Scoruș Fernando

Uitati-1, azi.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Azi l-ați primit dumneavoastră.

Dl Scoruș Fernando

Sechestrul pe care l-ați pus dumneavoastră este ilegal. Conform Legii, conflictelor de muncă. Dumneavoastră nu aveți dreptul.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Ce legătură are conflictul de muncă cu faptul că nu ați achitat pe anul 2015...

Dl Scoruș Fernando

Pe dumneavoastră când ați plecat de la P.D.L. la P.S.D. v-a învățat ce înseamnă grevă fiscală?

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Grevă fiscală la impozitele locale nu există.

Dl Scoruș Fernando

Vă înșelați, doamnă.

S         9  7

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Domnul meu, dumneavoastră nu ați achitat niciun leu impozit. Din anul 2014 nu ați mai făcut nicio plată către consiliul local.

Dl Scoruș Fernando

1 ianuarie 2015.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

O.k. 1 ianuarie 2015.

Dl Scoruș Fernando

Păi, specificați, că 14 înseamnă un an în plus.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

Ați achitat decât 500 de lei pe un impozit auto, în rest pentruj^diFf și/teren nu ațiachitat niciun leu.

Dl Scoruș Fernando

Dar cum vă explicați sechestrul asiguratoriu tocmai pe tren grămadă de alte terenuri? Am mașină de 60 de mii de Euro, care o vi vă luați 1000 de euro. Cum ați luat decizia? M-ați chemat pe mine acolo* dumneavoastră să puneți sechestru? Poate vă aduceam banii, poate nu vroiam terenul acela, vroiam să pun altceva.

Dna Dolniceanu-Vișean Simona

am o nute și ăt decizia


Dar v-am somat stimate domn. V-am trimis două somații la termenele de plată.

Dl Botez George Sorin

Domnul președinte, vă rog să-mi dați și mie cuvântul.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Am rugămintea să vorbim pe rând să poată înțelege toți consilierii speța, să vedem dacă-1 putem ajuta.

Dl Botez George Sorin

înțeleg că este o problemă. Este prima dată când aud.

Dl Scoruș Fernando

Ar fi trebuit să o stiti.

Dl Botez George Sorin

Nu, nu ar fi trebuit să o știu. Competențele mele sunt în alt domeniu.

După cum mi-ați spus, se pare că firma dumneavoastră a fost făcută de mine, nu?

Dl Scoruș Fernando

Da. Așa este. Am depus către consiliul local și către primar un memoriu cu nr. 155 cu data de 5 ianuarie.

Dl Botez George Sorin

Asta vroiam să vă spun eu, că nu la noi trebuie să-1 depuneți.

Dl Scoruș Fernando

Eu l-am făcut către consiliu.

Dl Botez George Sorin

Consiliul lucrează prin niște comisii...

Dl Scoruș Fernando

Știți unde este acum? Eu știu mai bine. Este tot la juridic. Pentru că cei de la juridic nu s-au hotărât dacă trimite la doamna Dolniceanu sau trimite la domnul Cosma să-mi dea mie răspuns. Ceea ce era normal. Eu nu am nicio treabă cu doamna Dolniceanu.

Dl Botez George Sorin

Sunt absolut convins.

Dl Scoruș Fernando

Nu am nimic nici cu domnul Cosma.

Problema se pune în felul următor: Eu vreau răspunsul de la Primar și de la Consiliul Local. De ce nu mi s-a dat? Sunt 84 de zile. Oare când?

Dl Botez George Sorin

De acum încolo începem să discutăm problema dumneavoastră.

Dl Scoruș Fernando

Ce să discutăm, că mi-ați trimis hârti? Mi-ați trimis hârti prin în 2019 primăria nu are bani să facă nimic...


Dl Botez George Sorin

Pe fondul problemei o să vă răspundă cei competenți să o fac

Dl Scoruș Fernando

Să-mi dea răspuns. Nu-mi răspunde.

Dl Botez George Sorin

Acum dumneavoastră, de fapt, sesizați acestui consiliu că de 84 de zile nu s-a răspuns la memoriul dumneavoastră.

Dl Scoruș Fernando

155 din 5 ianuarie.

Dl Botez George Sorin

Am înțeles.

Dl Scoruș Fernando

Care este motivul?

Dl Botez George Sorin

Nu este nimeni dintre consilieri în măsură să vă spună acum de ce. Am luat act, s-a consemnat în procesul-verbal.

Dl Scoruș Fernando

Dar aveți juriști în cadrul primăriei?

Dl Botez George Sorin

Am luat act...

Dl Scoruș Fernando

Domnul consilier, cu tot respectul, primesc salariu juriștii?

Dacă acolo scrie primar și consiliu, nu putea să dea către doamna Dolniceanu, către comisia 2? Nu au puterea să ia decizii? Mi-au trebuit două luni jumătate să-i conving.

Dl Botez George Sorin

Bun. O să studiem această problemă și o să vedem de ce nu vi s-a răspuns într-un termen de 84 de zile.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Domnul Fernando, eu am înțeles foarte bine, au trecut cele trei minute. Vă asigur că veți primi...

Dl Scoruș Fernando

Comisia 2 trimite la tehnic, tehnicul îi spune că până în 2019 nu are bani și că nici n-are puterea să inițieze hotărâre de consiliu. De ce a fost trimisă această hârtie la tehnic? Ca să mai pierdem o lună de zile?

Am intrat în a-1 24-lea an în care rețineți, mi-a dispărut casa de pe teren. Uitați, de la urbanism mi s-a trimis amenda din ’92 de 30 de mii de lei, prin care mi se cere să încetez lucrările și la gard. Și între timp mi-a dispărut casa. P+l, 172 de mp.

La doamna Dolniceanu am mai fost și acum 4 ani. Același lucru mi l-a spus. Dânsa săraca a intrat în ciorbă degeaba. Nu are nicio vină. Dânsa nu poate să-mi dea un leu înapoi. Am cerut impozitele înapoi pe 23 de ani. Dacă tot nu l-am folosit de ce nu-mi dai banii pe impozite? Dânsa are dreptate, nu are cum să mii dea. Hotărâre definitvă sau hotărâre de 51


consiliu. Iar domnii consilieri stau și fac bătaie de joc pe banii publici. Botez. Și să rețină toată lumea, nu mă voi lăsa.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Stimați colegi, declar ședința închisă.

Dl Botez George Sorin

Mai sunt colegii de la T.C.E.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

îmi pare rău să vă spun, aveați obligația la început, pentru că erați în sală, să veniți să vă înscrieți la cuvânt.

Dați-mi voie să cer permisiunea consiliului să vă dau cuvântul și dumneavoastră trei minute:

Cine este pentru?        - 19 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi consiliul local a aprobat luarea dumneavoastră de cuvânt.

Președintele Sindicatului Transportatorilor

Bună ziua.

Vă cerem scuze, văd că deja se discută de sport, de învățământ. Dar de transportul public nu se discută nimic.

A

In afară de problema care o avem la transportul public, nu ne-ați asigurat buget, nu avem funcționalitatea acestei intreprinderi de transport persoane. în primul rând, avem din decembrie, ianuarie și februarie o datorie de 9 milioane care trebuiesc date. Noi consumăm salarii, motorină, reparații pe transport. Nu știu dacă știți, am reparat tramvaiele din banii noștri, am făcut depoul. Am făcut niște tramvaie care așa cum sunt, circulă. Dar pe banii societății. Vin si vă întreb, de ce nu ne dati banii?

Vă spun sincer, am hotărât la nivel de Federația ??? România, în cazul în care nu ne dați, aveți să ne dați 9 milioane, în cazul în care nu ne dați, de ce nu ieșiți să spuneți ploieștenilor, că noi de săptămâna care vine nu o să mai asigurăm transportul public în municipiul Ploiești?

Deci, am făcut și am adus o adresă către dumneavoastră, în cazul în care până la 31 nu alocați această sumă, care trebuie debitul dat ca să putem plăti către A.N.A.F., sincer vă spunem, deja Bucureștiul a achitat vineri în ședința consiliului general 126 de milioane, Timișoara 1000 de miliarde a plătit acum doi ani domnul Robu, văd că la Ploiești nu se face niciun efort.

Vă rog frumos, de săptămâna care vine, amendament, mâine sau poimâine voi avea, va fi ultima zi, o întâlnire cu Federația și avocații, și vă spunem sincer, vom face grevă generală. Dacă nu, dumneavoastră spuneți de sport. Suntem toți și pentru sport și pentru învățământ, dar în primul rând eu cred că trebuie asigurat transportul public. Dacă nu vreți să-1 asigurăm, eu vă spun sincer, vom opri transportul. Altă situație nu avem.

Eu vă mulțumesc că m-ati ascultat.

9                                                 5^bȘgetiil/Pbntru că din acest moment noi nu mai putem funcționa. Nu din vina noastră, di/YmafduwpăVdhstră, a consiliului local si hotărârilor consiliului local.                      s ™' i;

In primul rând, sunteți acționar unic. Noi am făcut demersuri căt^ejGuyeî>; dată așteptăm să împingă Guvernul sau să vină către domnii primari saiî^^^gffm^ să ni se dea banii. Nu este posibil așa ceva.

Vă mulțumesc!

Sunt președintele Sindicatului Transportatorilor.

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe


Vă rog frumos, cum credeți dumneavoastră, dar asigurați-ne baniiFspună


Mulțumim domnului președinte!

Rugămintea mea la colegii noștri din executiv, doamna Director Economic, vreau să analizați cu toată responsabilitatea problemele care au fost ridicate aici de către cei de la Transport Călători. Dacă dânșii și-au respectat protocolul și contractul cu Consiliul Local, același lucru trebuie să facem și noi. Rugămintea mea este, în cel mai scurt timp analizat și găsit soluțiile pentru a nu plăti mai mulți bani. Și asta se poate rezolva.

Președintele Sindicatului Transportatorilor

Conform Ordonanței 44 din 2015.

Dl Ionescu Ionuț

Probabil că am și trecut la capitolul ”Diverse” unde avem o informare cu privire la modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor de consiliu local. Acolo se regăsește și răspunsul la această întrebare. La toate hotărârile privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli sau rectificarea lor, în dreptul lor cineva scrie ”adus la îndeplinire”. Cum a fost adus la îndeplinire dacă am adunat atâtea datorii?

Aș vrea să știu cine își asumă acel lucru scris acolo ”adus la îndeplinire” la aceste hotărâri?

Nu cred că este normal ca astăzi, să discutăm de astfel de informări în consiliul local, care uitați ce efecte au. Astea sunt efectele sociale ale faptului că nu suntem în stare să urmărim corect bugetul.

Vă rog din suflet, și domnul viceprimar cu atribuții de primar a plecat din păcate. Cred că este de datoria noastră să cerem în fiecare lună o execuție bugetară din care să rezulte aceste datorii restante, cum le-au achitat. T.C.E.-ul acei bani pe care nu i-a dat la vremea respectivă, a prestat servicii.

Președintele Sindicatului Transportatorilor

în primul rând domnul consilier, aveți perfectă dreptate și vă mulțumesc!

în primul rând, nu s-a votat bugetul. Dumneavoastră consilierii, aveți tot dreptul să votați acest buget. Nu, bugetul să-1 gestioneze doamna directoare economică. Nu se respectă contractul de delegare de gestiune. Atunci de ce mai facem pentru servicii acest contract de delegare? De ce nu respectăm să ni se dea banii? Avem o grămadă de plăți de trei ani de zile, de patru ani de zile. La bugetul de stat penalități de 0,05 pe care le plătește societatea. Vin și vă întreb, de unde?

In cel mai rău caz să se facă o mărire de capital. Nu avem autobuze.

Transportul este fața și a dumneavoastră. Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu-Simion Gheorghe

Mulțumim domnul președinte!

Eu vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru participarea lepe^fntă-.-— Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și continuare.


Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sîrbu-Simion Ghețir'g

Verificat, Șef Serviciu Adriana Cîrstea întocmit, consilier Ilă Claudia-Maria