Proces verbal din 28.07.2016

Proces verbal din 28 iulie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

3

PROCES - VERBAL


al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiiâ^^oies^ din data de 28 iulie 2016


Ședința a fost convocată în baza Dispoziției Primarului, domnul Adrian-Florin Dobre, nr. 24619/22.07.2016.

La ședință au participat un număr de 24 de consilieri, absenți fiind consilierii Băzăvan Larisa, Dănescu Ștefan si Palas Alexandru Paul.

La ședință au mai participat:

Domnul Adrian Florin Dobre       - Primar

Doamna Georgiana Popa            - Director Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Ședința a fost condusă de domnul consilier George Sorin Botez.

Dl George Sorin Botez

Bună ziua! începem ședința de astăzi cu intonarea Imnului de stat.

•ft

Bună ziua din nou!

Suntem prezenți un număr de 22 de consilieri din 27, lipsind consilierii Băzăvan Larisa, Dănescu Ștefan și Palaș Alexandru Paul. Constat îndeplinit cvorumul pentru începerea lucrărilor.

De pe ordinea de zi prezentată se retrag punctele: 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016”; 21 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015, în sensul acordării unor facilități și altor categorii de persoane”; 22 "Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare.de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015”; 26 „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „Hale și Piețe” S.A. Ploiești”; 27 „Proiect de

hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociaților de la S.C. Servicii de Gospodărire Urbană^ Ploiești S.R.L.”; și 28 „Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Con/iliulpi Local :'al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. “Transport Călători j Express” S.A. Ploiești”;                                        M AOf A ,/

*                      V       .za y

De asemenea, se propune introducerea suplimentară pe ordinea de zi, hu^g^^âlor proiecte, și voi supune la vot fiecare proiect în parte:

A

„Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018”:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

A

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești.”

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

9

Cu 14 voturi pentru și 8 abțineri, ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

•A

„Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești.”

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 8 voturi

Cu 14 voturi pentru și 8 abțineri, ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.


salubrizare în municipiul Ploiești”:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”:

- 22 voturi


Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al


Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2016”:

Nu are viza economicului. Vom suspenda lucrările până când va lua sau nu viza economicului, când ajungem la el.

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă?     - 8 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi pentru și 8 voturi împotrivă, cele ale domnilor consilieri Gheorghe Sîrbu, Zoia Stai cu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor și Iulian Bolocan, proiectul de hotărâre a fost introdus pe ordinea de zi.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare a Stadionului „Ilie Oană” Ploiești”:

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc!

Am picat de acord în comisie, să retragem acest proiect, mai ales că avem un proiect cu Asociația Sportivă 52 Petrolul. Să amânăm pentru o altă ședință acest proiect privind


Mulțumesc!

O să supunem la vot. Problema este că domnul viceprimar este inițiatorul, iar acest proiect nu prevede numai utilizarea de către echipa de fotbal, mai sunt și alte aspecte.

Dl Ganea Cristian

Poate ar trebui să mai aducem ceva lămuriri pentru toți colegii, pentru că a fost un pic de neclaritate în acest proiect. Domnul președinte de comisie?

Dl Andrei Gheorghe

Trebuie analizate puțin unele prețuri și unele modificări. Este vorba de tarif pe eveniment, tarif pe oră, trebuie să le stabilim concret ca să nu fim în eroare după aceea.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Am luat act de ceea ce ați spus dumneavoastră.

Eu îmi fac datoria de a supune la vot. Urmează ca prin votul dumneavoastră, să apreciați dacă îl includem sau nu pe ordinea de zi:

Cine este pentru?

Cine este împotrivă? - 22 voturi

Dacă se abține cineva?

J

Cu 22 de voturi împotrivă, proiectul de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi.

Din partea secretariatului mi se comunică că primele trei proiecte de hotărâri de la suplimentare ar trebui să fie discutate înainte de, doamna director economic, înainte sau după bugetul municipiului?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

înainte.

Dl George Sorin Botez

Deci, să le discutăm înaintea bugetului municipiului care este la numărul 18.

Supun la vot această modificare:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, s-a aprobat discutarea primelor trei proiecte introduse suplimentar pe ordinea de zi, înaintea punctului 18.

Supun la vot ordinea de zi așa cum a fost ea modificată și completată:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.


începem cu primul punct ”Aprobarea Procesului verbal al ședmț^/de^Gppstît^e a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 23 iunie 2016”.f(°^'!

Cine este pentru?        - 22 voturi                              :

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței de constituire din data de 23 iunie a fost aprobat.

AAA

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi ”Aprobarea Procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 27 iunie 2016”.

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27 iunie a fost aprobat.

A A A

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi "Aprobarea Procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 28 iunie 2016”.

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

5

Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței de îndată din data de 28 iunie a fost aprobat.

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi "întrebări și interpelări”.

Aștept înscrierile dumneavoastră. O să vă dau cuvântul în ordine:

Dl Vîscan Robert

Mulțumesc domnul președinte!

As vrea să fac o informare consiliului: am avut astăzi ședința comisiei 5 si avem încă o problemă în strada G-ral Ion Dragalina, unde avem un spațiu în care stau 3 familii, sunt în total 20 de membri care trebuie cât mai urgent relocați pentru că imobilul este într-o stare avansată de degradare și nu mai poate fi exploatat în bune condiții.

Aș vrea să găsim, noi consiliul, o soluție, cât mai urgentă pentru aceste probleme. Știți foarte bine că nu sunt singurele probleme, asta a fost un caz ivit astăzi. Această locație nu este încă expertizată pentru că este o proprietate mixtă. Avem doar o parte din ea și există un proprietar privat, iar proprietățile mixte nu au fost expertizate la acel moment.

Dar, în afară de asta, știți foarte bine că mai avem înjur de 50 de locuințe expertizate cu unică soluție demolarea, în care stau înjur de 150 de persoane, pentru care trebuie să găsim cât mai urgent o soluție.

Am zis să vă fac această informare astăzi în consiliu, dumneavoastră executivului, domnului Primar și colegilor consilieri, să găsim împreună o soluție. Dacă nu, pentru

ședința următoare, eu o să pregătesc proiectul acela cu module, dacă nu găsim altă soluție, eu cred că este viabil și pentru urgență chiar este o necesitate și putem repede în practică.

puMețh^oarteA doua problemă pe care voiam să v-o aduc la cunoștință, totj^^o^S^g am avut o adresă din partea Serviciului Tehnic Investiții prin Patrimoniu să găsească cât mai repede locuințe de necesitate pentru a de apartamente din strada Târnavei care urmează a fi reabilitate.

Atât acest punct cât și celălalt al persoanelor pe care le avem deja îfHbcuințe alePrimăriei, pentru aceste două puncte, cred că trebuie să găsim cât mai urgent o soluție și eu sunt disponibil, atât eu cât și colegii din comisie, să ne găsim cât mai curând și să găsim soluția cea mai bună pentru acești locuitori ai municipiului.

Vă mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Și eu. Aveți ceva de spus domnul Primar?

Dl Primar

Intr-adevăr, ceea ce propuneți dumneavoastră este decât o soluție temporară. Primăria se gândește și la o soluție de lungă durată. Știți că am discutat și în cursul ședinței de ieri cu privire la acele blocuri care se află pe strada Libertății și care vor intra într-un program de finalizare. Totodată, din discuțiile pe care le-am mai avut și chiar au fost și în cursul zilei de astăzi aceste discuții, de identificare a unor spații, a unor clădiri care să intre în patrimoniul primăriei, bineînțeles, respectând toate procedurile legale, și apoi de valorificare a acelor spații pentru a putea fi date pentru astfel de familii care, fie au locuit în foste locuințe retrocedate sau care se află într-o situație socială specială.

Ceea ce primăria propune, sunt într-adevăr soluții de durată și probabil că va trebui să ne gândim cu toții și la soluții de moment acolo unde este cazul.

Oricum, o să primiți răspuns și în scris pentru solicitările dumneavoastră.

Dl George Sorin Botez

Da, domnul Vîscan, după ce terminați dumneavoastră, aș vrea să adaug și eu ceva.

DI Vîscan Robert

Da, mulțumesc!

Să știți că și soluțiile găsite, să spunem așa, tot de urgență, și mă refer aici la modulele din Industriei, s-au dovedit a fi perfect funcționale și de durată. Adică, timp de 8 ani de zile, cred. Deci, să știți că nu este neapărat o soluție de moment aceasta. Eu, unul o văd mai mult ca o soluție de durată, foarte viabilă, iar legat de ce am discutat ieri și de locuințele de la Vest, așteptam răspunsul din partea Direcției Tehnic Investiții, răspunsul pe care l-am cerut ieri la operativă, legat de suma necesară pentru terminarea acelor blocuri. Am cerut astăzi, dacă puteați să-mi aduceți.

Dna Sorina Șom - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba de 13 milioane și jumătate, necesari a fi alocați în bugetul local pentru continuarea lucrărilor. De la stat avem alocați 1 milion 600.

Dl George Sorin Botez

Excelent! Puteți să apreciați un termen, ipotetic, dacă mâine am avea banii, cât timp ne-ar trebui ca să finalizăm?

Dna Sorina Șom - Direcția Tehnic Investiții Mă uit în documentație să vă spun.


Dl George Sorin Botez

Am spus doar ca o estimare.

Dna Sorina Șom - Direcția Tehnic Investiții Maxim 1 an.

Dl George Sorin Botez

Asta ar fi minunat, problema este să găsim și banii. Ceea ce durează, probabil ne ducem la doi ani.

Am avut această problemă și în consiliul anterior și am aflat de la distinsul domn Vîscan faptul că sunt înjur de 150 de familii cu probleme locative. Unii dintre ei sunt în așteptarea casei, ca cei care sunt în imobilele restituite foștilor proprietari, dar mai avem o altă problemă care ține de siguranța cetățeanului, este vorba de acele persoane care sunt în imobile aflate în patrimoniul Primăriei și care sunt expertizate ca fiind posibil să cadă la primul vânt mai tare. Tocmai de aceea, o parte din mandatul anterior, am încercat împreună cu domnul viceprimar Pană, să identificăm niște posibilități prin care să achiziționăm la nivel de bloc de nefamiliști, o chestie de genul acesta de condiții, dar care, deși nu oferă confortul necesar, oferă siguranță.

Tocmai de aceea, vreau să vă rog domnule Primar, să analizați și să ne spuneți dacă nu ar fi cazul, la nivelul Ploiestiului să avem ceea ce se numește o locuință de tranzit. Adică, trebuie să rezolvăm în primul rând problema persoanelor care sunt în pericol în aceste imobile, și până când terminăm proiectele noastre și toate cele, care știți foarte bine că mănâncă foarte mult timp ca procedură, să încercăm totuși o achiziție de urgență a unor imobile care, repet, nu dau confortul necesar dar dau siguranța cetățenilor.

Apreciați asupra acestui lucru și sunt convins că veți avea sprijinul consiliului în ceea ce veți întreprinde.

Vă mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!

Aș avea o întrebare pentru Direcția Tehnic Investiții cu privire la faptul că așa cum știm cu toții, în derularea proiectelor implementate pe fonduri europene, au fost o grămadă de deficiențe pe parcursul derulării acestor proiecte. Unele sunt în procedură de recepție, pentru altele s-a făcut recepția, altele urmează să facă aceste recepții, urmează să vedem când se vor face. Am înțeles că sunt tot felul de corecții financiare datorită deficientelor J                                                                                              5                                                                                             >

constatate în derularea acestor proiecte din partea ADR Sud Muntenia care, tot timpul trimite corecții financiare cu privire la unele dintre proiecte.

Aș dori să-mi facă și mie Direcția Tehnic Investiții o informare cât mai rapidă, până la ședința următoare, cu privire la valoarea acestor corecții financiare care au fost stabilite de către ADR Sud Muntenia, ca să vedem și noi care este situația concret pentru că am înțeles că este o valoare destul de mare și tot vin, în urma facturilor depuse, tot felul de corecții financiare. Rugămintea este ca, până la ședința ordinară de luna viitoare, să primesc și eu această informare ca să vedem exact ce s-a întâmplat pe aceste lucrări.

Vă mulțumesc!

Dl Primar

O să primiți în scris acest răspuns.

A


Dl Ganea Cristian

O să fîu destul de scurt. Voi începe cu o problemă ușoară să zic, Nichîta Stănescu, în apropierea Primăriei, sunt tot mai multe solicitări penfiu“o toaletă publică. Dacă există posibilitatea să se pună un modul sau să se construiască. SGU știu că avea un proiect, dacă-1 putem pune în practică.

în cursul dimineții am fost la Parcul Bucov pentru a încerca s-o întorc din drum pe doamna director pentru a nu închide Parcul Bucov începând de mâine. Am constatat că această decizie îi aparține în totalitate pentru că sunt suprafețe întinse de iarbă, parcul are 124 de hectare, sunt peste 2000 de vizitatori săptămânal, căpușe, țânțari, viespi. Este aceeași situație cu care se confruntă și orașul din luna octombrie. Am înțeles că domnul Primar a găsit o soluție bună și sper să fie cât mai rapidă. Dacă se poate pune în practică în parc, cât de urgent?

Dl Primar

Referitor la prima întrebare, cea legată de toalete în parcuri, să știți că această discuție deja am generat-o în cadrul Primăriei pentru că nu este singurul parc în care nu se găsesc toalete publice. Toate parcurile din municipiul Ploiești se confruntă cu această situație, excepție făcând Parcul Stere, care este poziționat în localitatea Bucov.

Referitor la situația deratizării, dezinsectiei si dezinfectiei, chiar astăzi am avut inclusiv o declarație în care îmi asum în totalitate începerea achiziției publice, achiziție directă pe procedură simplificată pentru ceea ce înseamnă deratizare, dezinsecție, dezinfecție și pentru ceea ce înseamnă colectarea cadavrelor din municipiul Ploiești. Din păcate, sunt o serie de instituții ale statului abilitate în domeniu care au fost întrebate și nu cred că înțeleg cuvântul celeritate sau nu înțeleg situația în care se află municipiul Ploiești. Și mă refer aici la ANAP, mă refer la ANRSC. De aceea am luat această decizie, având în vedere faptul că peste o lună și jumătate încep școlile și va trebui să avem, fără doar și poate, realizat acest serviciu. Și bineînțeles situația în care se află municipiul Ploiești, pentru că din luna octombrie și până acum, din păcate, nu s-a găsit o soluție viabilă astfel încât să avem un operator care să realizeze aceste servicii.

îmi asum această achiziție publică, am făcut-o public, o fac într-o transparență totală și sper ca să ieșim din acest blocaj în care ne aflăm în momentul de față.

Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

Mai e o problemă vizavi de plata salariilor sportivilor de la Clubul CSM Ploiești care este într-un blocaj. Nu știu dacă chiar toți sunt de vină sau nu sunt de vină, sau ce soluții am putea găsi. Spun acest lucru pentru că eu însumi am stat de vorbă și cu dumneavoastră și cu colegii care pot da un ajutor, când putem să ajungem la o soluție clară? Oamenii aceia și-au desfășurat serviciul, trebuie plătiți.


Dl Primar

Conform atribuțiilor date, dumneavoastră aveți în competență CSN4-ur, ucu?asța>fiu\ înseamnă că nu mă aplec asupra acestei situații. Chiar astăzi, și îmi ceitscuze;;'ăâcă/anfj întârziat la ședința de astăzi, dar am avut o discuție alături de o parte di^/Șpd^tivi^aeda^ CSM. Am afirmat si acolo si afirm si acum, sunt foarte multe lucruri care suiăăn.zoria-xnâăa legislației, și situația sportivilor, din păcate, este într-o astfel de situație, juriafcă^i&^fer*

La fel, sunt instituții care au fost întrebate și o să întrebăm la modul concret și sper că mai aveți și aici soluții și implicarea dumneavoastră directă pentru a ne răspunde cu da sau nu, dacă un sportiv poate fi încadrat și poate fi plătit printr-un contract de PFA?

Răspunsuri cu citate din lege am mai primit și de aceea am promis sportivilor și rugămintea mea către dumneavoastră este ca, până mâine, această adresă să plece atât către ANAF cât și către cei care se ocupă de partea sportivă la nivel de minister, și poate că într-un timp extrem de scurt - că tot folosim din ce în ce mai des în administrația publică acest cuvânt „celeritate” - să primim răspunsul astfel încât să deblocăm situația sportivilor.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, chestia asta cu răspunsul cu da sau nu, haideți să vă spun eu cum e. Dumneavoastră o să întrebați - cum este corect să plătim sportivii? Individual sau pe PFA? Și, răspunsul va fi - da.

Dl Primar

întrebarea va fi, dacă îndeplinesc minim cele 4 condiții din cele 7 criterii de fapt, impuse de legislația în vigoare.

Dl George Sorin Botez

Sunt de acord cu dumneavoastră și discutăm de specialiști în fiecare domeniu.

DIPrimar

De asemenea, vom întreba atunci, dacă cumva răspunsul este negativ, în sensul încadrării sportivilor în posibilitatea de a fi plătiți prin PFA, care este soluția, într-o legislație specificată de ei, care este soluția achitării salariilor, indemnizațiilor către sportivi?

Dl George Sorin Botez

Am spus-o ieri în ședința operativă și o spun și acum. A interpreta legea în sensul că, o persoană care muncește (că și sportivii muncesc) nu trebuie să fie plătită, după ce 3 luni a fost plătită în acest sistem, dar în a 4-a deja nu mai poate fi plătită, se cheamă sclavagism. Sclavagismul este acea formă de opresiune în care o persoană care desfășoară o activitate nu este plătită și se consideră că este normal ca ea să muncească fără să fie plătită.

Eu sunt de acord cu dumneavoastră că este o zonă vidă, mai mult sau mai puțin. Dar, în același timp, cred că executivul dumneavoastră ar trebui nu să vă spună un ”nu” ferm ci să vă dea soluții. Diferența dintre un computer și un om este că, uneori, omul trebuie să și înțeleagă aspectul omenesc al lucrurilor. Nu poți să ții sportivii fără salariu și să te duci liniștit acasă încasându-ți tu salariul, pentru faptul că nu ai fost de acord cu ceva.

Să fiu foarte bine înțeles: s-a spus și se spune în continuare că eu sunt unul dintre cei care au apreciat că modalitatea de plată pe PFA nu este legală. Eronat. Așa cum am arătat în raportul de control al CSM-ului, însușit de toți membrii comisiei de control, la momentul

anului trecut, pe legislația existentă anul trecut, care s-a modificat la 1 ianuarie, am tras un semnal că nu este normal ca o parte să-i plătești pe persoană fizică iar alta pe PFA.

Cred că 24 de ore de la acest moment, pentru a avea un răspunwi®j^4p'aJ)irecției Economice cu variante, este mai mult decât îndestulător. Dacă nu/cj^fînSeT* par, cred că nu aveți în echipă oamenii care să vă dea răspunsurile ci numai oa^eni^^^ curce în luarea unei decizii. Si, vă rog să luati măsurile corespunzătoarei^^ \

Dl Primar                  ’

Dacă-mi permiteți, domnule președinte, mă bucur că vă apled^tF[dM&e multă atenție asupra acestui aspect. întrebarea mea este, de ce nu v-ați aplecat Tu atenție asupra acestui aspect din momentul în care a apărut această situație, în luna mai anul 2016 și nu din luna iulie anul 2016? Acesta ar fi un prim aspect. Afirmația este referitoare la faptul că dumneavoastră considerați că nu este legală plata sportivilor prin PFA, cu toate că este făcută în anul 2015. Dar, țin să vă reamintesc, în ceea ce privește legislația referitoare la PFA nu s-a modificat absolut nimic și este strict legată de modul în care poate fî încadrat sau nu poate fi încadrat un sportiv într-o profesie din aceasta liberală și poate să aibă PFA. Am avut discuții și ne aplecăm cu foarte multă atenție asupra acestui aspect, încercând să găsim soluții. Din păcate, legislația din România nu întotdeauna oferă soluțiile pentru toate aspectele, și de aceea, suntem în această situație de blocaj.

Dar, cred că, dacă și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, începând din luna mai, alături de aparatul propriu al primăriei, s-ar fi aplecat de atunci asupra acestei probleme, cred că astăzi nu ne-am fi aflat în situația în care sportivii pot decide să plece de la Clubul CSM, după trei luni aproape de zile de neplată a indemnizațiilor și a salariilor. Cred că, în aceeași situație se află și o parte din antrenori, și bineînțeles, și aici cred că puteți să-1 întrebați și pe domnul viceprimar Canea, cred că nu este zi a săptămânii de lucru în care să nu încercăm să găsim o soluție legală.

Dl George Sorin Botez

Mă simt nevoit să vă răspund.

Ați pus o întrebare care cred că e mai mult retorică - de ce nu m-am aplecat? Eu vă spun că mă aplec când vreau, cum vreau, unde vreau.

Pe de altă parte, aplecându-mă, constat că luna iunie și iulie este mandatul dumneavoastră care este mult mai acoperitor decât cele două săptămâni pe care le-a avut domnul Ganea. Dar, dacă dumneavoastră vreți să răspundeți politic la această chestiune, eu vă pun o altă întrebare retorică: credeți că a căuta soluții este o chestiune care ar trebui să vă ocupe tot mandatul, sau să găsiți aceste soluții este o chestiune care interesează?

Și aici mă opresc pentru că aș avea multe de spus.

Eu nu v-am spus dumneavoastră că trebuie să găsiți dumneavoastră, ca persoană, o soluție. Eu am făcut o afirmație vizavi de faptul că executivul dumneavoastră, în loc să găsească soluții, adoptă o poziție nihilistă, în sensul că spun doar atât ”așa nu e bine”. Da, dar ei trebuie să vă dea si soluții.

Și, mai departe, vă rog să spuneți oamenilor de la C.S.M. care și-au desfășurat activitatea, că nici luna aceasta nu-și vor găsi salariile pe cârd, sau în cont, sau în mâna, pentru că noi, în continuare căutăm soluții.

Și, aici mă opresc.

Dl Primar

Să nu intrăm în derizoriu...


Dl George Sorin Botez

Nu e derizoriu. Vorbesc de banii oamenilor de la CSM...

Dl Primar

Mi se pare normal ca, atunci când discutăm, să avem un suprapunem unii peste ceilalți, așa este frumos, din respect pentru toți c^egif dîrEa^eâstă sală. Știți foarte bine că am preluat mandatul începând cu data de 23 iunie și ne ăSâm decât la o lună de zile de la preluarea mandatului și vorbim de această situație din luna mai și iunie.

Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, dacă vreți să stăm cu calendarul în mână, asta este specific altor activități. Problema mea este în felul următor: dacă se desființează CSM-ul pentru că nu s-au luat salariile și problema este că toți sportivii și antrenorii vor de în judecată instituția, până la urmă, bugetul municipiului va fi grevat de această datorie și noi distrugem o muncă de 8 ani de zile la nivelul Ploieștiului când suntem bine mersi să scoatem capul în lume.

Dacă nu avem bani să trimitem handbalul în Feroe, o să ajungem probabil râsul Europei. Mă gândesc că, totuși nu o să ajungem acolo și vom găsi modalitățile.

Eu vreau soluția, nu să mi se spună că nu e bine așa.

Și aici mă opresc.

Dl Ganea Cristian

Nu vreau să mai continui pentru că discuția este destul de aprinsă...

Dl George Sorin Botez

Nu este aprinsă domnule.

Dl Ganea Cristian

Așa mi s-a părut mie.

Pe de o parte îl înțeleg pe domnul Primar, pentru că și eu am fost în poziția dânsului, pe de altă parte, eu nu înțeleg cum s-au putut plăti lucrurile înainte, și brusc nu s-au mai plătit. Dar, am putea să discutăm mult și bine acest lucru. Azi dimineață, împreună cu domnul viceprimar Pană și cu domnul Stoichiciu, am invitat chiar și un sportiv să discutăm, domnul avocat a găsit 4 din cele 7 criterii...

Dl George Sorin Botez

Dar, ce sunt ăștia domnule, pokemoni, să-i găsim?

Dl Primar

O completare, cred că, în aceeași măsură, ceea ce dumneavoastră mi-ați adresat, ați adresat și colegilor mei, cei 2 viceprimari cu care facem echipă și încercăm să găsim soluții.

Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Vă rog din suflet, haideți să găsim soluții. Și dacă, vreun membru al consiliului are vreo idee, vă rog să o spuneți ca să rezolvăm această problemă. Nu este numai responsabilitatea dumneavoastră, ca să ne înțelegem foarte bine.

Di Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte!


Am două probleme:

Prima problemă - dragi colegi din executiv, dragi colegi din c sală, am găsit flecare în fața noastră o adresă de la Asociația Sportiva In această adresă ni se spune printre altele, că s-a demarat procedura dezi^ff^^î^nfeolvte'nță a Petrolului, s-a creat această asociație sportivă, felicitări pentru cei car^^uâm^t acest proiect.                                                         Xgl

In cadrul acestei scrisori ni se adresează și nouă, consiliului local sa luam măsuri, să-i ajutăm în 3 probleme, au 3 cerințe. Rugămintea mea la dumneavoastră, stimați colegi din executiv și din legislativ, este, cât mai repede, e mai bine. Să ne aplecă, să citim, să întocmim proiect sau proiecte cu cele 3 probleme pe care această asociație și fostele glorii ale Petrolului ni le cer, și în mod legal, să facem proiectele, să-i ajutăm.

Asta ar fi una din probleme.

Văzând aici că toată lumea încearcă să-l acuze pe domnul Primar, că în mai puțin de o lună nu a încercat să rezolve toate problemele Ploieștiului, stau și mă întreb stimați colegi, de vreo 2 ani de zile v-am spus de matrapazlâcurile pe care le fac directorii pe care dumneavoastră i-ați promovat în funcții la anumite societăți comerciale și instituții subordonate consiliului local.

Tăvălugul a plecat, aveți deja un director care are 60 de zile în care nu mai are voie să intre în Primărie și urmează tăvălugul, vă spun eu. Cu toții care au făcut acele lucruri pe care eu vi le-am spus timp de 3 ani în consiliul local. Ați zis că sunt eu Gică contra și că am eu ceva cu cineva. Nu am nimic cu niciun director. Dar, fiecare director își cunoaște.

Am aici, dacă doriți, rapoartele de la Curtea de Conturi de la toate societățile comerciale, inclusiv de la Hale, de la SGU și de la TCE. S-au găsit peste 25 de lucruri nelegale. Hai să nu spun că toate or fi nelegale, poate 7, 8 care le contești. Dar, dacă sunt 10? Domnilor directori, din ce scrie aici, plecați liniștiți acasă și lăsați să vină oameni care să conduce aceste instituții si să nu ne mai întâlnim cu cazul CSM-ului de astăzi.

5        ?

Și eu sunt de acord și am ascultat cu mare atenție și ce spunea domnul Primar și ce spunea și domnul Viceprimar, oamenii trebuie plătiți. Dar, trebuie plătiți legal. Legal, fraților, că nu poate, chiar dacă este primarul Ploieștiului, să vină să-i spună directorului economic - semnează dumneata și plătește-le! Pentru că, pe urmă, tăvălugul le duce în altă parte. Și, acolo nu mai poți să-ți permiți să spui că dumneata faci legea. Legea trebuie respectată.

Cu aceasta, vă mulțumesc domnul președinte!

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc domnul avocat Sîrbu!

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu sunt avocat.

Dl George Sorin Botez

Păi, ați ținut partea domnului primar.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu am ținut partea domnului primar, știți foarte bine.

Dl Andrei Gheorghe


Mulțumesc domnule președinte! începând cu 2014-2020 s-a început un nou program de europene. Noi, grupul PSD-ALDE am depus un proiect de hotărâre'IpiiyMâ^nffileriiehtarea unor fonduri europene la nivelul Primăriei. Ce au propus cele doua\^upur^jn^uis6uțiile cu cetățenii orașului: construirea unui bazin de înot, construirea               pentru

atletism, achiziționarea de tramvaie și troleibuze pentru municipiul Ploiești?. .

Dl George Sorin Botez

Am rugămintea, pe dumneavoastră, domnul Sîrbu nu v-a întrerupt nimeni, haideți să-1 ascultăm și pe domnul.

Dl Andrei Gheorghe

Anveloparea blocurilor. De asemenea, în cadrul acestor programe operaționale regionale, se pot găsi foarte multe obiective necesare și utile Ploieștiului.

De aceea, solicit, din partea structurii care se ocupă de implementarea proiectelor europene, să ne prezinte și nouă o situație cu proiectele în derulare, și dacă din acest program 2014-2020, au întocmit vreo documentație pentru absorbție de fonduri europene pentru obiective în orașul Ploiești?

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

înțeleg că am terminat cu discuțiile, să trecem la război.

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Nicolae Alexandri și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.’’

Rog comisia de validare să se pronunțe pe acest proiect.

O să luăm și documentația de la punctul nr. 6, dar o să ne pronunțăm separat pe fiecare dintre ele.

Propun o pauză de 5 minute.

*

PAUZĂ

a

Dl George Sorin Botez

Dau citire procesului verbal de validare:

„Astăzi, 28.07.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Național Liberal, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului Nicolae Alexandri.

S-a avut în vedere adresa Partidului Național Liberal nr. 532/19.07.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești în data de 20.07.2016 sub nr. 14141 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul NEAGU DANIEL-PUIU.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prex acestuia.


Pe cale de consecință, comisia propune validarea data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces -pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.”

Semnat de patru din cei cinci membri.

Vă mulțumesc! Aceasta este decizia noastră.

A

In aceste condiții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

*

Domnul Neagu, vă rog să vă prezentați să depuneți jurământul.

Dl Neagu Daniel-Puiu

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

A itit

Dl George Sorin Botez

Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului domnului consilier Constantin Donald-Nicolae și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant.”

Comisia de validare s-a întrunit și a decis următoarele:

"Astăzi, 28.07.2016, Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată, legalitatea alegerii supleantului pe lista cu consilieri aleși ai Partidului Social Democrat, ca urmare a vacantării unui loc prin demisia domnului CONSTANTIN DONALD-NICOLAE.

S-a avut în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 14336/22.07.2016 prin care s-a confirmat următorul supleant.

Următorul supleant este domnul MINEA CONSTANTIN-GABRIEL.

Comisia a procedat la examinarea dosarului privind alegerea consilierului declarat ales și a constatat că au fost respectate condițiile prevăzute de lege, privind alegerea acestuia.

Pe cale de consecință, comisia propune validarea mandatului consilierului ales la data de 05 iunie 2016.

Drept pentru care s-a întocmit prezentul proces - verbal în două exemplare, unul pentru comisie și unul pentru mapa ședinței de consiliu.”


Semnat de patru membri prezenti, din cei cinci ai comisiei de

(PTfs

In aceste condiții, supunem la vot proiectul de hotărâre:         ' "A/.U

Cine este pentru?        - 23 voturi                       y \

Cine este împotrivă? -                                 \ / > v

Dacă se abține cineva? -

Cu 23 de voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a

Domnul Minea, vă rog să vă prezentați să depuneți jurământul.

Dl Minea Constantin Gabriel

Subsemnatul, MINEA CONSTANTIN- GABRIEL, în conformitate cu prevederile art. 32(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, depun în fața Consiliului Local al Municipiului Ploiești următorul jurământ, în calitate de consilier:

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Ploiești.

Așa să-mi ajute Dumnezeu! “

Dl George Sorin Botez

In acest moment luăm act că suntem prezenti în sală un număr de 24 de consilieri.

Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul ANTONESCU PETRU DA VID - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Paulica Dragușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina și Eduard Emilian Tudor.”

Dl Andrei Gheorghe

Comisia 1 supune aprobării alocarea sumei de 6000 lei.

Dl George Sorin Botez

In aceste condiții, supunem la vot suma de 6000 lei

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

In unanmitate de voturi, suma de 6000 lei a fost aprobată.

•k

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - copilul SPIRIDON ALEXANDRU GABRIEL - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, PaulicaJ)i^gușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Cristina Enache și Eduard Emilian Tud^!^J^O^^

Dl Andrei Gheorghe

Fiind într-o situație mai delicată, comisia propune alocarea sumei                  j

Dl George Sorin Botez                                             J

în aceste condiții, supunem la vot suma de 20.000 lei            Vv         jr

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanmitate de voturi, suma de 20.000 lei a fost aprobată.

St

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•it Sfii

Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul școlar 2016-2017 a pachetului cu rechizite școlare „Primul Ghiozdan” - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Florina Alina Sorescu.”

Dl Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, v-aș ruga să fiți de acord ca și grupul PNL să fie trecut la inițiatori.

5

Dl George Sorin Botez

Același lucru cu privire la grupul PSD.

în aceste condiții, urmând să se facă modificarea privind inițiatorii, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

•ifitSt

Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

aaa                             __

Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre ^ri^^52fif&area bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Ș^iăle^gâmuni^are Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorgiîâ;Șîr1puJ®^eQr|fie Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”                             \ b,           1 /

Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre: Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

J

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

aaaTrecem la punctul 12 de pe ordinea de zi ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultura “I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

»

Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu."

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

AAA

Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”


Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local și a bugetelor activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și al Centrului Creșe pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

a**

Trecem la primul punct suplimentar de pe ordinea de zi, așa cum am stabilit la începutul ședinței „Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și estimările pe 2017-2018 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt observații, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 de voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A A A

Trecem la al doilea punct suplimentar de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoica Staicu.” Dacă sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Eu am avut câteva discuții cu doamna directoare si cu domnul director de la S.G.U., și mi-au adus la cunoștință că ar avea nevoie de o mărire a bugetului datorită cerinței cât mai mari a cetățenilor vizavi de curățenia prin parcuri, tăieri, etc. Asta înseamnă și un pic de personal în plus.

Am identificat în obiectivele de investiții, două lucruri. Unul dintre ele nu prea l-am înțeles, „amenajare adăposturi câini comunitari, tarlaua 34, rampa 153 din Ploiești”.

Eu știam că aveam trecut prin consiliu, la Valea Călugărească, un parteneriat cu primăria. Despre acesta nu am știut nimic. Și aici sunt 500 de mii.

Mai este o reamenajare Parc Andrei Mureșanu. Proiectare pluș-ex&uție^G&iur dacă facem proiectarea și chiar și la acesta cu câini, până e gata proiecta^ea=nu;preai^ăd'^p am mai putea cheltui banii aceștia. Mă gândeam să-i redistribuim spre'S.G.tj. ca^să^rezolvăm situațiile.                                                                    \

Dl George Sorin Botez

Deci propuneți dumneavoastră, ca bugetul S.G.U. să crească cu sbmâ âe?'"

Dl Ganea Cristian

Cu 1 milion de lei.

Dl George Sorin Botez

Prin redistribuirea unor sume din bugetul local.

Dl Ganea Cristian

Da. Care le-am identificat eu. Acum, rog și colegii să se uite.

Dl Primar

Referitor la proiectul acela de adăpost de câini, să știți că există o hotărâre a consiliului local, care este valabilă din 2008, studiu de fezabilitate si indicatori tehnico-

*   #                        A                                                                                                                   9

economici aprobați. In 2011 intră în vigoare și el se poate pune în aplicare.

Pe de altă parte știți foarte bine, construirea adăpostului de câini de la Valea Călugărească, ar însemna cheltuieli de exploatare a acestei zone mult mai mari și din cauza de exemplu a transportului care s-ar realiza între municipiul Ploiești și comuna Valea Călugărească.

Și în primul caz și în cel de-al doilea caz, sumele respective sunt pentru scoaterea la licitație a celor două proiecte.

Și ce-1 de-al doilea proiect, are de asemenea indicatori tehnico-economici aprobați.

Dl Ganea Cristian

Dumneavoastră spuneți că o să cheltuiți toți banii anul acesta. 1 milion. Până la 31 decembrie. Ciudat. Mă abțin aici.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

3                                                           »

Stimați colegi, toate instituțiile subordonate consiliului local Ploiești au nevoie de mai mulți bani. Dar, Direcția economică a împărțit banii ca să poată să-și desfășoare toate instituțiile activitatea normal. Mai mult decât atât, ne-am întâlnit în comisia de buget-finanțe cu un sfert de oră înainte de a începe ședința și am hotărât să dăm aviz favorabil bugetului prezentat de S.G.U.

Dacă mărim cu un milion, bugetul nu mai are avizul comisiei și nu mai are nici semnătura Direcției economice.

Mulțumesc!

Dna Staicu Zoia

Domnule președinte, având în vedere Legea 215/2001 precum și Legea 393/2004, vreau să anunț că nu particip la vot la acest proiect de hotărâre.

Dl Ganea Cristian

Tarlaua 34, unde se află mai precis, dacă știe cineva? Eu nu știu.

Dl Neagu Florin

Acest S.F. este din 2011 și tarlaua despre care spuneți dumneavoastră se află în zona Stației de Epurare, cea veche.


Dl George Sorin Botez

Deci tarlaua 34 se află între tarlaua 33 si 35.

Dl Ganea Cristian

De la S.G.U. este cineva?

Dl Donald Nicolae

De ce am solicitat diferența aceasta de bani?

A                                                ’

In primul rând, a crescut suprafața de spațiu amenajat, care necesită din câte știu eu, și cu siguranță vă pot confirma, să se facă lucrări suplimentare.

Numărul de personal la spații verzi, se ridică în jurul la 135 - 136, ca medie, pe zi, ceea ce înseamnă foarte puțin pentru suprafața orașului.

Se pare că am fost criticat în presă, în media, pentru faptul că nu s-a tuns iarba în Ploiești. Nu s-a tuns pentru că nu facem față. Nu se poate. Sunt 150 de persoane cu care în afară de faptul că tundem iarba și tăiem gardul, facem și curățenie în parcuri. I-am luat și în cimitire, i-am luat peste tot.

Nu se poate cu suma respectivă, dacă doriți să fie un oraș curat. Dacă nu, rămânem așa și mergem în stilul pe care l-am văzut.

DI Vîscan Robert

Mulțumesc!

Am un dubiu legat de tarlaua 34. Dacă nu mă înșel, tarlaua 34 este aceea care a fost ocupată în urma reabilitării Cartierului din Bariera București cu reziduurile scoase de pe acele străzi. Eu unul, cred că ați făcut S.F.-ul în 2011, dar în 2011 să știți că nu v-am dat aceste probleme.

A

Intre timp, tarlaua 34 a fost ocupată cu molozul de pe acele străzi. S.G.U.-ul a făcut un deviz, iar costurile se ridică la aproape 1 milion și jumătate de Euro pentru curățarea acelei tarlale.

Dl Sîrbu Gheorghe

Cea despre care vorbiți dumneavoastră este cu totul alt număr.

Dl Vîscan Robert

Domnul Sîrbu, îmi cer scuze, să știți că dacă aș fi avut proiectul acesta ieri sau alaltărieri, am fi putut să discutăm altfel pe el.

Dl George Sorin Botez

Unde este tarlaua aceasta, domnule?

Dl Sîrbu Gheorghe

în spatele Stației de Epurare pe Mihai Bravu. Am fost acum 4 ani pe ea.

Dl George Sorin Botez

Noi la ora aceasta trebuie să luăm o decizie legată de S.G.U. Nu de tarlaua cu cățeii din 2011. Drept pentru care, o să-mi permit să-i dau cuvântul și colegului nostru, domnul viceprimar Pană.

Dl Pană George

Mulțumesc domnul Președinte!

J                                                                  3

Ce este drept, trebuie să recunosc că această inițiativă a domnuluiPripiar,de a introduce ca obiectiv de investiții această amenajare a adăpostului de câini^^ăm-știui|d|e ea. în cursul dimineții am aflat și eu, am constatat-o.

Aici cred că avem două probleme. Una, să lămurim pe unde ™ ă^.as^f^arl&1 Apropiat acestei probleme, eu îmi amintesc că au mai fost discuții, și la uhWirrient dat; stau ridicat niște alte puncte de vedere din care reieșea faptul că, acolo nu s-^S»uțea;c(gnȘ'trui că ar fi niște interdicții. Și cred că trebuie să ne lămurim și pe acest aspect.

Iar cea de a doua problemă, se referă la faptul că noi mai avem deja o hotărâre de consiliu, pe care din câte știu eu, nimeni nu a atacat-o și nu a desființat-o în niciun fel, cea privitoare la adăpostul de câini din comuna Valea Călugărească.

Ca atare, până ne lămurim și până mai tratăm care din locații va fi cea mai bună, va fi optimă, să spunem, pentru construcția asta care este absolut necesară, eu v-aș propune ca raportat și la ceea ce susținea domnul viceprimar Ganea, suma de 500 de mii care este alocată acestei investiții, să o realocăm către S.G.U. pentru obiectivele pe care S.G.U. le-a enunțat mai devreme, iar după ce vom afla care este locația cea mai oportună pentru această investiție, poate luna viitoare, de fapt cu siguranță o putem face luna viitoare, știind că în fondul de rezervă ar mai fi niște bani, putem să revenim pe discuția asta și să venim cu această sumă de 500 de mii și să o punem în buget pentru această destinație.

Mulțumesc!

Dl Popa Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

»                                                           9

Aș vrea să fac o remarcă față de ce a spus domnul viceprimar Ganea referitor la o sumă alocată pentru proiectul de modernizare a Parcului Andrei Mureșanu, un proiect la care au fost aprobați și indicatorii tehnico-economici încă din aprilie 2012. Știm cu toții că nu s-a putut realiza această modernizare a parcului pe care l-au cerut toți cetățenii din zona Cina și Șoseaua Nordului pentru amenajare. S-a încercat în 2012, prin iulie, august, o variantă de proiect cu concesionarea întregii suprafețe către o entitate care începuse să defrișeze pe acolo niște pomi, să facă tot felul de lucruri. Ulterior, s-a sistat acea concesiune și s-a considerat necesar la solicitarea tuturor cetățenilor, pentru amenajarea acelui parc cu locuri de joacă, cu tot ce înseamnă modernizarea locului în sine, indicatori care sunt aprobați. Și nu sunt de acord cu această remarcă făcută de domnul viceprimar Ganea, că nu sunt necesari și nu implică oportunitatea acestui proiect de realizare, așa cum am stabilit.

Dl Ganea Cristian

Nu am spus că nu sunt de acord, am spus doar, că nu se pot consuma toți banii. Dar eu îmi cer scuze. Data viitoare o să vă rog să fiți atent să vorbiți exact ceea ce spun.

Dacă se consideră că se vor consuma banii până la sfârșitul anului, eu sunt de acord, și întreg grupul PSD este de acord cu această reamenajare a parcului. Eu am spus doar că, dacă suntem pe proiectare, știm sigur și știm clar, tot urmează o licitație unde ne așteaptă iama.

Dl Ursu Răzvan

Mulțumesc domnule Președinte!

9                                                                      9

Conform H.G. 28/2008, un studiu de fezabilitate este valabil 5 ani de zile. După aia trebuie actualizat. Dacă adunăm 5 ani la 2011 ajungem la 2016.

Dl George Sorin Botez

Excelentă opinie. Mulțumesc!

PI Sîrbu Gheorghe

Domnul președinte, domnul viceprimar Ganea a făcut un amendament.

Doamna director economic, dânsul propune să mărim cu un milio^^de^J^bugetul S.G.U. întrebare pentru dumneavoastră: mai semnați raportul de speciah^^TȘM^^ii dacă se aprobă acest amendament? Vrem să știm și noi grupul PNL cum^ot^fiDaca^h-1 semnați votăm împotrivă. Dar vă rog un răspuns clar.                               j

Dl George Sorin Botez

O să-i dau cuvântul și doamnei, dar pe ceea ce spuneți dumneavo¥^ă^|ă^ț^eastă logică, pentru prima dată în istorie, dumneavoastră veniți și spuneți în feluf uffiator ”am venit cu un buget, la acesta nu se poate umbla”. în sensul că, nu pot să iau nu pot să pun.

Dar eu îmi aduc aminte, că în momentul în care am avut de împărțit niște bani pe diferite capitole, diferite articole, am stat aici și le-am votat. Domnul Palaș venea și spunea: luăm din capitolul cutare și punem în partea cealaltă. Nu a fost necesar resemnarea raportului de specialitate de către cineva.

Dumneavoastră de fapt, vreți să întrebați, dacă din punctul de vedere al legalității financiare, doamna își asumă această chestie. Nu că semnează ceva, pentru că nu are ce să mai semneze.

DI Sîrbu Gheorghe

Raportul trebuie semnat de direcția economică.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. Aveți cuvântul. Este vreo problemă dacă suplimentăm prin redistribuire din capitolele municipiului către S.G.U.?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

A

înțeleg că vreți să luați două obiective de investiții, care sunt lucrări în continuare, cu S.F., sistate, acum încearcă să le pună în continuare. Dat fiind faptul că nu au fost bani, au fost sistate. Au S.F. Deci vreți să luați din investiții, să duceți în prestări servicii S.G.U.

Dl George Sorin Botez

Nu vrem să eliminăm pozițiile.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Duceți pozițiile la S.G.U., ca și poziții? Cine face procedura de atribuire?

Dl George Sorin Botez

La ce să facă procedura de atribuire?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Rămân aceste poziții în bugetul S.G.U. sau banii îi dăm pentru prestări servicii S.G.U.? Tuns iarbă, tăiat gardul?

A

In loc de obiective de investiții, ducem banii la S.G.U. sau ducem obiectivele la S.G.U.? Nu am înțeles.

Dl George Sorin Botez

Nu are cum să ducă finanțarea parcului după Andrei Mureșanu la S.G.U. Păstrez poziția respectivă și micșorez alocația bugetară de la valoarea ”x” la valoarea cât stabilim

noi aici. Și acești bani îi aloc S.G.U.-ului pentru întreținerea spațiilor verzi și toate celelalte servicii. Nu desființez nimic, nu omor pe nimeni.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică      > n%.

t„           1                      •__________L___________n t?

la S.G.U. la zone verzi.

Dl George Sorin Botez

Este interpretarea dumneavoastră.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică


In schimbul unui obiectiv de investiții în continuare, cu S.F./sisțatTgețrs^dăm banii .U. la zone verzi.                                                   ..

;z.


.....

Așa rezultă din lista de investiții. Și noi avem un S.F. pe el și o lucrâre în continuare.

Dl George Sorin Botez


Lista de investiții pe 2016 avea în conținut acest adăpost în Ploiești pe taralua 34?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da. L-a avut, l-am sistat. Are un S.F. Are un studiu,

Dl George Sorin Botez

Care, domnul Ursu, tocmai v-a spus că a expirat.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Expiră, nu a expirat.

Dl George Sorin Botez

Când expiră?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică In cinci ani de când s-a făcut S.F.-ul.

Dl George Sorin Botez

Păi 2011 plus 5 cât o face?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dacă dă drumul la procedura de atribuire nu mai expiră. Nu știu să vă spun. Să ne spună tehnicul.

Dl George Sorin Botez

întrebarea mea este, eu nu discut de studiul de fezabilitate de la căței, da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu, și de la celălalt.

Dl George Sorin Botez

Și dacă le las câte 5 mii de lei care este problema? Ați dat drumul la procedură până acum?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Nu.

Dl George Sorin Botez

Cât costă procedura aceea?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu costă nimic procedura.

Dl George Sorin Botez

Și atunci, de ce aveți nevoie de 500 de mii acolo?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică Ca să înceapă lucrarea.

Dl Pană George

Este vorba de diminuarea sumelor. Și aici este lucrare nouă.


Dl Primar

Totuși, aș dori să păstrăm un vocabular decent.

Dl George Sorin Botez

Domnul Primar, este ultima dată când vă mai permit să vă adresătfmie^sa- d ți indicații. Indicații dați la executivul dumneavoastră sau la membrii de pățțidVj^i^^âșjOTge Botez vă rog să nu-mi mai dați niciodată indicații și vă rog să nu-mT^cenzurați dumneavoastră mie limbajul, că nu aveți nici calitatea și nu sunt subordonatul dumneavoastră.

Dl Primar

Dar nici dumneavoastră cred că nu aveți calitatea să jigniți oamenii care se află în sală.

Dl George Sorin Botez

Dacă doriți să vă faceți avocat, vă rog să vă înscrieți în barou. Dacă nu, să vă limitați la atribuțiile de servici. Mulțumesc!

Dl Primar

Nu mă limitez la atribuțiile de serviciu. Am făcut apel decât la modul decent pe care trebuie să...

Dl George Sorin Botez

Dacă dumneavoastră faceți apel, eu fac recurs. Mulțumesc!

Dl Primar

Este opțiunea dumneavoastră. Aveți toate calitățile necesare să faceți lucrul acesta.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Știam.

Dl Primar

Referitor la acest proiect de buget, la cele două proiecte din lista de investiții, pentru a putea fi scoase la licitație, trebuie sumele respective și vă garantez că până la sfârșitul anului sumele s-ar fi cheltuit.

A.

II altă ordine de idei, vreau să o întreb pe doamna director, dacă se poate suplimenta suma de la S.G.U. din suma aceea pe care o aveți trecută în buget la fondul de rezervă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl Primar

Vă mulțumesc!

»

Dacă această propunere este mai viabilă în acest sens, astfel putem da drumul și la două investiții la nivelul municipiul Ploiești. Una absolut necesară, pentru că, cu toții știm că suntem plini în momentul de față de câini comunitari și trebuie să găsim o soluție de urgență.

Vreau să vă reamintesc că proiectul pe care îl aveți trenează în consiliului local de destul de mult timp, și nu a găsit o soluție clară, mă refer la cea de la nivelul comunei Valea Călugărească. Iar cea de a doua investiție, este o solicitare care vine din partea tuturor cetățenilor care locuiesc în cartierul Nord, în zona Andrei Muresan, si totodată este un

punct forte de asemenea pentru cei de la S.G.U., pentru că amenajarea acelui parc le va ușura activitatea pe viitor.


Mulțumesc!

9

Dl George Sorin Botez

Din punctul meu de vedere, S.F.-ul este caduc. Nu mai poate fi pus înâphcare. >1 Z Dl Primar

O să o rog pe doamna director tehnic să ne răspundă cu privire la valabîfifatșa^eșmiy studiu de fezabilitate.

Dl George Sorin Botez

Doamna director tehnic, așteptați să termin eu ceea ce am de spus, pentru că eu dau cuvântul în această ședință.

In altă ordine de idei, proiectul este caduc prin aprobarea celuilalt proiect. Trebuie să stabilim, și eu zic că este de esența a ceea ce spuneți dumneavoastră domnule primar, dacă este să mergem pe unul dintre proiecte, sau pe celălat.

Nu putem să scoatem acum, în 2016, după ce avem aprobat un contract de parteneriat cu comuna Valea Călugărească, să venim să scoatem pe sub masă, un proiect din anul 2011, care a fost asumat de către consiliul de la momentul respectiv. Acesta este numărul unu.

Numărul doi, este posibil ca proiectul din anul 2011 să fie mai bun decât proiectul din anul 2013 sau 2014. Dar, asta va trebui să stabilim noi aici, în niciun caz prin includerea acestei investiții într-o listă pe care eu unul nu îmi aduc aminte să o fi aprobat.

Și acum, vă rog doamna director, să ne spuneți ceea ce considerați dumneavoastră în legătură cu întrebarea domnului Primar.

Dna Som Sorina - Direcția Tehnică

Nu pot să vă spun data exactă a elaborării S.F.-ului, știu că este 2011. Acesta a fost înaintat către S.G.U. pentru actualizarea valorii minime.

Dl George Sorin Botez

Bun, dar putem să aflăm într-un termen rezonabil dacă se încadrează în cei cinci ani?

Dna Som Sorina - Direcția Tehnică

O să vă comunic exact.

DI George Sorin Botez

Vă mulțumesc!

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

Domnul președinte, dumneavoastră aveți aceleași atribuții ca și fiecare consilier de aici de la masă. Dumneavoastră care le știți pe toate din punct de vedere legal, ca om al legii, aș vrea să vă reamintesc un singur lucru. Aici în mână la mine, am raportul Curții de Conturi pe 2016 de la S.G.U. Sunt 31 de poziții de abateri legale, constatate de Curtea de Conturi. Dumneavoastră veniți să ne dați nouă lecții de legalitate în consiliul local, sau să dati la oamenii care i-ati tinut în funcții si continuat! să îi țineți?

>                                                              9     5                                     S       9                                9                   9          9

Dacă îmi permiteți, vă pot da citire de aici. Dacă nu, vi le pun la dispoziție.

Dl George Sorin Botez

Am înțeles. O.k. mulțumesc! Mai departe,

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu am terminat. Dumneavoastră nu încercați să ne închideți gura. Avem în consiliul local aceleași atribuții și eu, și dumneavoastră, și fiecare coleg.


Dl George Sorin Botez

Nu încerc să vă închid gura.

Dl Neagu Florin Daniel

Mulțumesc!

Aș vrea să mă adresez și eu celor doi viceprimari care au fost și îh^s            atură

și în această legislatură. Care este stadiul lucrărilor la acest adăpost de câim^ae la Valea Călugărească? Dacă știți. Pentru că din câte știm noi nu s-a făcut nimic până acum. Nu au nici utilităti, nu au nimic acolo. Un teren si atât.

Dl Ganea Cristian

Și vreți să vă spun eu acum?

Dl Neagu Florin Daniel Dacă doriți, bineînțeles.

5  5                  *

Dl Ganea Cristian

Nu.

Dl Neagu Florin Daniel

Mulțumesc!

Acesta este răspunsul prezentat.

Dl Ganea Cristian

Domnul președinte, a început o discuție PSD - PNL.

Eu am fost foarte politicos.

Dumneavoastră trebuia să întrebați Direcția Tehnic Investiții care este stadiul.

3                      »                                                      »

Dl Neagu Florin Daniel

V-am întrebat, v-am și spus, dumneavoastră ați fost viceprimar cu atribuții de primar în acel mandat...

Dl Ganea Cristian

Și v-ați gândit că poate plecam din postul de viceprimar sau consilier?

Dl George Sorin Botez

Dumneavoastră aveți o discuție în contradictoriu cu cine?

3                           3

Nu asta este problema stringentă. Care este stadiul de acolo. Noi acum discutăm de iarbă, nu de câini.

Problema era de maniera următoare: unde vrem să facem adăpostul de câini, să vedem dacă luăm sau nu banii de acolo.

Dl Neagu Florin Daniel

Și s-a ajuns la concluzia că acest proiect din 2011 nu mai este bun...

Dl George Sorin Botez

Nu a spus nimeni asta domnul consilier.

Dl Neagu Florin Daniel

Și cel cu Valea Călugărească este valabil. Și am pus și eu o întrebare simplă.

Dl George Sorin Botez

Domnul consilier, caducitatea este lipsa de efecte juridice a unm..acț^ca urmare a apariției altuia. Și am spus că înainte de a lua o hotărâre cu privire^l^cufWd^este cel mai bine să amplasăm acest adăpost de câini, este bine să cercetăm;z'Și am^spus^ă până cercetăm, nu o să dureze mult până o să ne dăm seama de asta, din- lScul uncfe âinArimis 500 de mii de lei, să încercăm să lăsăm 100 de mii sau 10 mii^șă^hu/piejă^țh^oziția respectivă, să o putem alimenta după aceea cu bani din altă parte, în așa/fel încâfjă luăm banii de acolo și să-i ducem unde avem nevoie stringentă acum, adicâ^lâ\'Ș®JUț.<Nu a spus nimeni chestia asta. S-au ridicat numai niște probleme tehnice. Nu s-au luat decizii. Deciziile le luăm și de o parte și de alta a mesei, pe bază de documente. Trebuie să cercetăm, să vedem.

Doamna director, și pe bună dreptate, de unde să-și aducă aminte acum, când se termină studiul de fezabilitate? Știm 2011. Dar 2011 are si ianuarie, are si decembrie. Deci este posibil să fie în vigoare.

Nu am aluat decizii aici. Au fost numai niște discuții, care dacă vreți să mă întrebați, 9                      9    7                                       9                                         9  7

sunt mai mult politice, mai puțin economice.

Și hai să ne oprim aici să vedem cum rezolvăm această problemă.

Dl Ursu Răzvan

Doamna director a spus că studiul de fezabilitate a fost înaintat către S.G.U. pentru modificarea valorii reale. Asta înseamnă că o să rezulte altă valoare, care automat va trebui aprobată în consiliul local.

Dl George Sorin Botez

Corect.

Dl Vîscan Robert

Vreau să vă spun, că în momentul în care s-a făcut acest proiect în 2011, nu știu dacă s-a ținut cont de Ordinul 119 din 2014, care spune că nu se mai pot face adăposturi pentru câini în apropierea municipiilor. Nu știu dacă este oportun proiectul pe care dumneavoastră vreți să-l implementați. Ar fi bine să vă uitați mai bine peste Ordinul 119/2014 și să vedeți dacă se poate face acolo. Acesta este unul dintre puncte.

Apoi, legat de ceea ce a spus domnul Sîrbu cu S.G.U., vreau să vă spun, că multe din deciziile acelea, sunt de exemplu de luare a terenurilor de la S.G.U. să le aducem înapoi la primărie. Unul dintre acele terenuri este fix acea tarla de care v-am spus mai devreme, care în timpul mandatului domnului primar Volosevici a fost umplută cu deșeuri din construcția cartierului din Bariera București. în momentul acesta este deviz, v-am spus, un milion și jumătate de euro, care cine o să-i plătească, municipalitatea?

As vrea să știu, si asta o să-i cer domnului Primar, să vedem, cu acordul cui au fost acele deșeuri depozitate acolo?

Un milion și jumătate costă decât taxa de rampă, ca să ducem tot molozul acela la o rampă de gunoi.

Și aș vrea să-i răspund și domnului primar, care văd că este foarte îngrijorat de soarta câinilor comunitari din Ploiești, să fie îngrijorat și de soarta celor care nu au adăpost. Persoanele fără adăpost din Ploiești.

Dl Primar

Timp de patru ani de zile se putea avea grijă de situația persoanelor care sunt într-o situație socială neplăcută și se putea găsi o soluție.


Și sunt foarte îngrijorat de situația aceasta care există în momentul din momentul în care am fost informat că sunt foarte multe locrfgt^, rezistenței locuințelor respective este precară. Cred că în mandatdl.°<iep£ puteau lua măsuri și se puteau găsi o serie de soluții.

Dar să știți că am această problemă pe agenda de lucru și vp^gasi alăttfri/de/bolegii mei, domnul Ganea și domnul Pană soluțiile necesare.                      ‘ 18


Mulțumesc!

5

Dl George Sorin Botez

Mulțumim domnul Primar!

Dacă ați fi spus că în ultimii 8 ani de zile puteau fi luate soluții, era minunat, dar eu nu mă pot substitui voinței dumneavoastră.

Am încheiat discuțiile politice.

Parcă au apărut oamenii fără locuință în 2012. Problema este a noastră, a tuturor. Nu este a unui partid sau altul.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mă retrag ca și inițiator de la acest proiect, dacă se schimbă proiectul pe care l-am aprobat cu cinci minute înainte de a începe ședința. Nu a venit la comisie ieri. Eram de acord dacă venea ieri la comisie, îl discutam, o chemam pe doamna director economic și ne explica dacă se poate, dar cei de la S.G.U. au fost de acord, au venit astăzi, ne-au căutat în sală cu cinci minute înainte, le-am semnat Expunerea de motive, și acum, mă obligați?

Dl George Sorin Botez

Nu vă obligă nimeni.

Dl Sîrbu Gheorghe

Eu, dacă îl schimbați mă retrag de la inițiatori.

Dl Ganea Cristian

Aș dori ca aceste comisii de specialitate să nu mai fie ținute cu 5 minute înainte. Ca să avem și noi habar. Pentru că eu ieri am luat atribuțiile la C.S.M., la S.G.U. Eu nu am știut ce înseamnă organigrama de la A.S.S.C. să știți. Și totuși am trecut-o, pentru că l-am întebat pe domnul director, este în regulă? Este în regulă. Puteam să blochez. Pentru că nu sunt inițiator nici acolo si nici la crese. Dar am fost de bun simt, am întrebat directorul si m-am încrezut în cuvântul lui.

Așa mi s-a întâmplat și cu S.G.U. Când vine și trage de tine pe hol și spune, nu pot să fac, dacă îmi dai asta pot să fac, dacă nu, nu fac decât atât, am întrebat. Și de la o simplă întrebare de a muta banii în stânga, în dreapta, s-a ajuns la o discuție, să mă întrebe pe mine cineva care făcea poze pe aici prin sală și a ajuns consilier, ce știu de adăpostul de câini.

îmi pare rău.

DI George Sorin Botez

Ne oprim aici.

Vă rog să formulați amendamentul.

Dl Ganea Cristian

Din fondul de rezervă, dacă a zis domnul Primar că se poate, este


Dl George Sorin Botez

Domnul Vîscan, îl formulați dumneavoastră?

Dl Vîscan Robert

Da. Propun diminuarea sumei cu 490 de mii...

Luăm din fondul de rezervă 500 de mii si 490 de mii de acolo. Pentru că eu nu sunt de acord să ...

Nu cred că este legal. Și v-am spus, există un ordin prin care nu putem să facem adăposturi de câini în apropierea municipiului.

Deci 510 mii din fondul de rezervă și 490 de mii de la adăpostul de câini. Nu știu ce poziție este în buget.

Dl George Sorin Botez

Doamna Crăciunoiu, ne ajutați un pic, cu 490 de mii?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Luați 500 din fondul de rezervă și în octombrie, noiembrie, decembrie, mai luăm 500. Nu diminuați investițiile.

Dl George Sorin Botez

Pentru ce? Pentru S.G.U.?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Dar de ce să aștept până în noiembrie? In noiembrie nu mai este doamnă iarbă.

Dl Primar

Domnul Botez, dacă îmi permiteți, să știți că în suma respectivă sunt prinse și anumite lucrări, nu numai tăiat iarbă.

Dl George Sorin Botez

Ne puteți ajuta cu poziția aia?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Direcția Economică

Din fondul de rezervă, 5764,24.

Dl George Sorin Botez

Și domnul consilier, propune, și avem nevoie tehnic vorbind să ne sprijiniți, reducerea sumei de la 500 de mii la 10 mii, și eliberarea sumei de 490 de mii de la adăpostul de câini care este investiție nouă, și alocarea către S.G.U.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Se diminuează obiectivul de investiții cu 490 si fondul de rezervă cu 500.

Dl Vîscan Robert

Cu 510 mii.

Dra Crăciunoiu Nicoleta ~ Director Direcția Economică

510.

Dl Vîscan Robert.

Și 490 este poziția 6 de la investiții noi.

La cheltuieli, S.G.U. trebuie să-i repartizeze pe categorii. La venituri noi știm că-i dăm din bugetul local. Dar el trebuie să și-i împartă.

Propuneți majorarea bugetului S.G.U. cu 1 milion. 1000 mii lei. Și și-i repartizează pe categorii de cheltuieli. Nu pot să-i repartizez eu acum.

Dl George Sorin Botez

El și-i repartizează?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Eu. Eu știu că-i dau 1000.

Dl George Sorin Botez

Bine. Si atunci cum trebuie să sune acest amendament?

3

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Direcția Economică

Se majorează bugetul S.G.U. cu 1000 mii lei.

Dl George Sorin Botez

Si anexele le trimitem la Prefectură nemodificate?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dacă este amendament în timpul ședinței?

Față de bugetul prezentat, se majorează cu 1000 mii lei veniturile lor.

Dl George Sorin Botez

Și cum scriem asta? Cum traducem în cifrele alea...

Dl Pană George

Domnul președinte întreba faptic cum operați în buget, de unde repartizați și cum?

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Direcția Economică

Trebuie să-i repartizeze pe categorii de cheltuieli, nu-i împart eu. Să vină S.G.U. să și-i împartă.

Dl Pană George

Nu avem treabă cu S.G.U. Am spus că sunt 510 mii din fondul de rezervă și 490 din obiectivul acela.

Și domnul Botez spune, operați acum în documente?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

A

In bugetul S.G.U. nu.

Dl Pană George

Nu la S.G.U.

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Direcția Economică

La mine da.

DI Pană George

Asta vă roagă să faceți.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Supuneți la vot majorarea bugetului S.G.U. cu 1000 mii lei. .CC'

DI Primar                                                 JCl

Referitor la adăpostul de câini, rugămintea este în continuare să-l lăsăm pjUista de investiții și suma respectivă să fie diminuată din fondul de rezervă.        /b-

Mulțumesc!

DI George Sorin Botez

O întrebare. Dacă o diminuăm acum, după care vrem să o alimentăm din fondul de rezervă, se poate?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dacă diminuăm un obiectiv de investiții acum?

5

Dl George Sorin Botez

Da. Și peste o lună vreau să o alimentez din fondul de rezervă. Se poate?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc! Deci nu este pus în pericol.

Dl Vîscan Robert

Vreau să vă spun că îmi mențin amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Vîscan:

Cine este pentru?        -14 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -  9 voturi

Cu 14 voturi "pentru” și 9 "abțineri” ale consilierilor Sîrbu Gheorghe, Staicu Zoia, Drăgușin Paulica, Popa Gheorghe, Neagu Florin Daniel, Enache Cristina Ana-Maria, Tudor Aurelian, Bolocan Iulian și Neagu Daniel Puiu, amendamentul a fost adoptat.

&

Menționăm că domnul consilier Ganea nu se află în sală.

Dl George Sorin Botez

In aceste condiții, supun la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui, cu creșterea veniturilor alocate...

Dar trebuia trecut în cifre acolo și văd că domnișoara director economic nu ne spune...

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

In bugetul meu local treci în cifre.

Dl George Sorin Botez

Și eu cum scriu acolo că le-am dat 1 milion în plus?

Cum să trec articol că le dau 1 milion în plus?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Se modifică în mod corespunzător anexele 1, 2 și 3, conform ce ați spus acum. Dl George Sorin Botez


Dl Vîscan Robert

Propun să completăm în hotărâre că se modifică anexele 1, 2 și 3 cu suplimentarea sumei de 1 milion de lei.

Dl George Sorin Botez

Nu este o.k.

Dl Vîscan Robert

Atunci să ne dea răspunsul economicul.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

La venituri, în loc de 4.750 fără TVA, care a fost suma plecată de la mine din bugetul local către ei, se majorează cu 833,333 fără TVA.

La cheltuieli nu pot să-mi asum să-i repartizez eu unei societăți pe categorii de cheltuieli, de personal, utilități.

Nu este de competența mea. Puteți să angajați 7 economiști acum, aici.

Dl George Sorin Botez

Eu vă întreb cum să o rezolvăm?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Nu pot să repartizez eu o sumă, fiind vorba de 1 milion, unei societăți, eu acum.

Directorul nu e aici, șeful contabil nu e aici.

Dl George Sorin Botez

Uitați-1 pe director acolo.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Să o facă dânsul.

Dl Andrei Gheorghe

La articolul 4, să spunem, ”se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli cu suma

de ...”


După aceea, cei de la S.G.U. și le repartizează.

Dl George Sorin Botez

Domnul director de la S.G.U., potrivit amendamentului ați primit 1 milion de lei venituri suplimentare. Avem nevoie de rezolvarea din punct de vedere tehnic.

Dl Donald Nicolae

Bugetul format de către S.G.U. este că suma de 67 de miliarde se află la domnul Primar pe birou. Ieri a fost trimis. După care, s-au făcut aceste modificări pentru că nu intra bugetul pe ordinea de zi. Și am fost obligați să micșorăm bugetul de la 6.700 la 5.700.

Există. Cineva ar trebui să-1 aducă de undeva și să-l prezinte aici.

Să împart pe ce acum? Să iau eu de colo să pun colo?

Dl Primar

In cursul zilei de ieri a avut loc ședința pregătitoare și au avut loc ac^ste^i^u^ii. A fost prezentată inclusiv lista de investiții, etc.

Faptul că ați venit cu acel buget ieri, nu cred că trebuie să discutăm despre^inoduWi care dumneavoastră l-ați adus și care sunt criteriile pe baza cărora acesfeige^ trebuia jduș sau nu pe ordinea de zi.                                                'fc3vK‘:'

Nu înțeleg de ce nu s-a ridicat această problemă în cadrul ședințeXjregafițo^/la care au participat toți reprezentanții partidelor politice?

Mulțumesc!

Dl Ganea Cristian

în cursul zilei de astăzi am aflat această problemă. Ieri am discutat, am fost de acord și azi au făcut solicitarea.

Dl Primar

Ca să ieșim din acest impas, haideți să trecem bugetul așa cum este, dacă considerați că este normal, cu promisiunea că la următoarea ședință, împreună cu domnii viceprimari, împreună cu dumneavoastră, împreună cu cei de la S.G.U., vom analiza cu multă atenție și din timp aceste necesități, astfel încât să avem o activitate corespunzătoare, dacă până acum acesta a fost impedimentul la S.G.U. Și încă o dată subliniez, promit că alături de aparatul de specialitate și cei doi viceprimari, ne vom apleca, dacă îmi dați voie domnul președinte să mă exprim așa, atent asupra acestei situații, ca să o clarificăm și să o aducem la îndeplinire la următoarea ședință de consiliu.

Vă mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc!

Și încă o întrebare domnule Primar, în acest buget pe care nu am apucat să-1 vedem, dar l-au văzut colegii noștri și bănuiesc că l-au aprofundat, problema iluminatului ornamental de sărbători, este rezolvată? Pentru că noi avem o mare problemă legată de decembrie anul trecut, când vă rog să ne credeți că nu ne-a convenit ce s-a întâmplat.

Dl Primar

Doamna director, ce sumă este prevăzută?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Am suplimentat cu 1 milion iluminatul ornamental, dar prevăzuți în bugetul local, nu în bugetul S.G.U.

Dl George Sorin Botez

Nu sursa mă interesează. Mă interesează dacă oamenii ăștia au alocație bugetară și toate cele, ca să poată da drumul la procedură în termen util, să nu mai alergăm pe ultima sută de metri.

Dl Primar

Am vrut să întrebăm specialistul instituției.

Dl George Sorin Botez

Eu vă cred. Nu am nicio problemă. Problema mea este timpul.

Dl Ganea Cristian

Suma este alocată. Este suficientă. Pe discuția de ieri totul a fost în regulă. Și cu iluminatul public la fel.


Dl George Sorin Botez

Excepțional! Dacă este așa, Doamne ajută!

Domnul Ganea, în aceste condiții, după aceste discuții, vă păstrat

Dl Ganea Cristian

Nu. O să revenim într-o ședință ulterioară, asa cum a spus domnuffîrimărSf Dl George Sorin Botez

Luăm act că domnul Ganea și-a retras amendamentul. II întreb și pe domnul Vîscan vizavi de amendament?

Dl Vîscan Robert

Vă readuc aminte că am votat și a trecut amendamentul.

Dl George Sorin Botez

Da, dar nu am votat proiectul în integralitate.

Dl Vîscan Robert

Să întrebăm departamentul juridic dacă ținând cont că am votat deja un amendament, este legal să mergem cu proiectul în forma aceasta?

Dl George Sorin Botez

Sunt două variante: varianta 1, renunțați la amendament, varianta 2, prorogăm acest proiect. întrebare, renunțați sau nu la amendament? Pentru că puteți să-1 retrageți.

Dl Vîscan Robert

Eu zic că l-am votat deja și nu știu dacă pot să-1 retrag.

Dl George Sorin Botez

Eu vă zic că puteți.

Dl Vîscan Robert

Atunci, îl retrag.

Dl George Sorin Botez

Și ca să fim democratici, supun la vot retragerea amendamentului domnului Vîscan:

Cine este pentru?        - 14 voturi

Cine este împotrivă? -  9 voturi

Dacă se abține cineva?

Cu 14 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” s-a aprobat retragerea amendamentului domnului consilier Vîscan.

în aceste condiții, supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el prezentat, fără amendament:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 23 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Menționăm că doamna consilier Zoia Staicu nu a participat la vot.

A AA

Trecem la al treilea punct introdus suplimentar pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al ClujDuîuLȘportiv Municipal Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilieriPS^iȘa-bragulea, Gheorghe Andrei, Simion Gheorghe Sîrbu și Zoia Staicu.”            h              .

Aici sunt prinși antrenorii care urmează să-i avem în noua schemSfsportivă'/pentrU C.S.M.?                                                      Jy

Dl Stoichiciu Dan                                          M .• -a        $

Da.                                                                   "

Dl George Sorin Botez

Doamna director economic, ați contrasemnat am văzut și vă mulțumesc, proiectul pentru modificarea organigramei sportive, cu mențiunea de a se încadra în alocația bugetară. Alocația bugetară, este acum în fața noastră.

întrebare: această proiecție de buget rectificată privind C.S.M-ul, conține sau nu conține și cheltuielile prognozate cu modificarea structurii sportive?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Conform evidenței C.S.M.-ului, da. Mi-a confirmat C.S.M.-ul că da, există prevedere.

Dl George Sorin Botez

Și dumneavoastră ați semnat această rectificare. Da?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ne întoarcem la ordinea de zi, punctul 18 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea și Zoia Staicu.”

Ați spus la articolul 2 „Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr. 2”. La ce se referă, ce lucruri noi avem?

Vreau să văd anexa nr. 2 si anexa nr. 3.

Ce noutăti avem aici?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Tot ce vedeți pe influențe cu ”+” și sunt obiective de investiții în continuare, la care s-a pus prevedere bugetară. Este toată lista.

Dl George Sorin Botez

Dacă îmi permiteți, în text, am văzut că scrie de investiții noi.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Dotări informatică - la capitolul 51, la învățământ —199 — Centrală termică Liceul Tehnologic Transporturi, Separație instalație gaze la Grădinița „Sfinții Arhangheli Mihail și Gravii”.

Vreți să citesc toată lista?


Dl George Sorin Botez

Mi-ar face plăcere, dar bineînțeles că nu toată. Ce este nou.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Ce are influențe cu ”+” pe coloana de influențe.

Dl George Sorin Botez

Bine, dacă e ce are influențe cu ”+” m-ați lămurit.

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Vi le citesc, atunci.

Dl George Sorin Botez

Aș vrea să știu și eu, acest proiect de buget, când a apărut la comisia 1 domnul Sîrbu?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

A fost pus pe site.

Dl Sîrbu Gheorghe

Ieri l-au adus la comisie cu toate celelalte bugete.

Dl George Sorin Botez

Anexa 3. Sunt investițiile care sunt în curs de executare, bănuiesc.

Dra Crăciunoiu Nicoleta — Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Și avem închisă tot ceea ce înseamnă cheltuială pe ele? Avem alocare la toate da? Nu mai avem nicio problemă?

Dra Crăciunoiu Nicoleta - Director Direcția Economică

Da.

Dl George Sorin Botez

Mulțumesc!

3

Supunem la vot proiectul de hotărâre:

*

Menționăm că domnii consilieri Mateescu Marius Nicolae și Neagu Daniel Puiu nu se află în sală.

*

Cine este pentru?        - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 22 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 19 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial "Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016 - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?

9

Dl Ganea Cristian

Doamna director, ați trimis o hârtie și în atenția mea și în atenția domnului Primar, vizavi de deratizare.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului MemoriaT”Gdnstantin

Stere”


Situația se știe. Este destul de gravă. Am trimis o informare d^^ujui-primakșif am înțeles că astăzi a luat act de această situație și că se va rezolva cât sâ'prdafe;4eTepeâe<

Dl George Sorin Botez

Are vreo relevanță asupra bugetului propus?

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial ”Constantin

Stere”

Noi nu avem prevedere bugetară pentru așa ceva. Există acel contract cadru și știm că nu putem face noi subunitățile, din nefericire, pot spune, cu toate că eu nu sunt pe teritoriul Ploiestiului.

9

Dl George Sorin Botez

Dar sunteti unitate a Ploiestiului.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial "Constantin Stere”

Da. Dar la noi trebuie să se țină cont că este o situație puțin mai aparte din cauza atâtor animale și a câinilor. Va trebui făcut ceva mai intens acolo decât în celelalte părți în care nu există animale.

Dl George Sorin Botez

Câteodată ajung la impresia că legile ucid. Și aici discutăm de oameni. Ucid oameni. Mulțumesc! O să încercăm să vă ajutăm.

Dna Moagher Laura - Director Administrația Parcului Memorial ”Constantin Stere”

Mulțumesc!

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 22 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 22 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Dacă sunt discuții?

9

Dna Staicu Zoia

Anunț că nu particip la vot.

Dl Ionescu Vasile - Director R.A.S.P.

Am solicitat rectificarea pentru asigurarea prevederii bugetare pentru salarii până în luna decembrie, pentru că nu aveam cuprinsă și pentru Rampa Teleajen c^ljț^tea^până la sfârșitul anului, pentru că aveam doar pe trei luni bugetul.


Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 21 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 21 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Cu mențiuneam că 1 consilier nu a participat la vot.

AAA

Trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 195/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate și aprobarea componenței acestora - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Probabil domnul Alexandri este înlocuit cu domnul Puiu Neagu, și domnul Constantin cu domnul Minea Constantin.

Dacă sunt propuneri pentru articolul 1?

Dl Sîrbu Gheorghe

Propunem ca domnul Nicolae Alexandri să fie înlocuit cu domnul Neagu Daniel Puiu.

Dl George Sorin Botez

Și pentru articolul 2, eu fac propunerea ca domnul Constantin Donald Nicolae să fie înlocuit cu domnul Minea Constantin Gabriel.

*

Menționăm că în sală a revenit domnul consilier Mateescu Marius. în sală suntem prezenți 23 de consilieri.

*

Fiind vot de persoane, și existând câte o singură nominalizare, supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

A

Supunem la vot articol Art. 1 "Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2016, în sensul înlocuirii domnului Nicolae Alexandri cu domnul Neagu Daniel Puiu din cadrul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații”:

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Al

In unanimitate de voturi articolul 1 a fost aprobat.

Supunem la vot Art. 2 "Aprobă modificarea anexei la Hotărâ^a;GonsiIidlhi Local nr. 195/2016, în sensul înlocuirii domnului Constantin Donald Nicblâ^cu^^mnuiYlinea Constantin Gabriel din cadrul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru/utilităti publice, calitatea vieții și protecția mediului și din cadrul Comisieicde sțiecialitațe^hr. 5 -Comisia pentru protecție și asistență socială”:                              ; a

Cine este pentru?        - 23 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi articolul 2 a fost aprobat.

Menționăm că în sală a revenit și domnul consilier Neagu Puiu. Suntem prezenți un număr de 24 de consilieri.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 24 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. „Apa Nova” S.R.L. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Sunt 6 consilieri care trebuie numiți.

Dl Andrei Gheorghe

Din partea grupului P.S.D. propun pe domnul George-Sorin-Niculae Botez și pe domnul Marius-Andrei Dinu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Din partea Partidului Național Liberal propunerile sunt Gheorghe Sîrbu-Simion și Iulian Bolocan.

Dl Pană George

Din partea A.L.D.E. domnul Marius-Nicolae Mateescu

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Eduard-Emilian Tudor

Dl George Sorin Botez

înțeleg că alte propuneri nu mai sunt, fiind șase candidați pe șase locuri, supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A.

In unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

Supunem la vot persoanele care au fost propuse:


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, persoanele propuse au fost votate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 25 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre."

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Doamna Sanda Dragulea.

Dl Pană George

Domnul Paul Palaș.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul președinte, v-am rugat înainte de ședință să fiți de acord, corect era să-mi dați mie cuvântul să fac propunerea, după care să dați la A.L.D.E. care are decât patru consilieri, dintre care unul lipsește din sală.

Propunerea noastră este Tudor Aurelian.

Așa era normal și așa scrie și la regulament și în Legea 215.

Mulțumesc frumos domnul Președinte!

Dl George Sorin Botez

Și eu vă mulțumesc domnul Sîrbu!

Constat că sunt trei propuneri pe două locuri, drept pentru care, trebuie să organizăm alegeri cu caracter secret.

Rog secretariatul să pregătească buletinele de vot.

PAUZĂ

Dl George Sorin Botez

Rog comisia de validare să-și intre în atribuții.

Urna să fie pregătită. Vom da drumul la vot.

Notați cu ”x" cele două persoane din cele trei propuse, pe care le doriți.

S-a procedat la apelul nominal și la votarea consilierilor înscriși pe buletinele de vot, de către consilierii prezenți în sală.

Dl George Sorin Botez

Dau citire procesului-verbal:


ZO z

Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului -Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru desemnarea reprezentanților Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe consilierii Dragulea Sanda, Palaș Alexandru-Paul și Tudor Aurelian.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

 • -  numărul consilierilor prezenti care și-au exprimat votul este de 24

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 24

 • -  numărul de voturi nule este de 0

 • 1. Doamna Dragulea Sanda a obținut 21 de voturi.

 • 2. Domnul Palaș Alexandru-Paul a obținut 15 voturi.

 • 3. Domnul Tudor Aurelian a obținut 9 voturi.

Comisia de Validare constată că doamna Dragulea Sanda și domnul Palaș Alexandru Paul au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi aleși reprezentanții Municipiului Ploiești în Comitetul de Coordonare de la S.C. Veolia Energie Prahova S.R.L. Ploiești.”

Proces verbal semnat de patru din cinci membri. Atâția au fost prezenți.

*

O să vă rog să luăm act prin vot asupra celor două nominalizări. Este vorba de vot deschis, pentru că v-ați exprimat votul prin votul secret.

Supun la vot numele celor două persoane votate de către consiliu:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă? -  9 voturi

Dacă se abține cineva? -

Cu 15 voturi ”pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor, Iulian Bolocan și Neagu Puiu, cele două propuneri au fost adoptate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 9 voturi

Dacă se abține cineva?  -

Cu 15 voturi "pentru” și 9 voturi "împotrivă” ale consilierilor Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor, Iulian Bolocan și Neagu Puiu, proiectul de hotărâre fost adoptat.

Trecem la punctul 29 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unor comisii ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să faceți propuneri pentru articolul 1 - modificarea componentgLQomisiei de negociere a redevenței privind contractele de concesiune pentru spațiil^^^Si^ia de cabinete medicale.


Dl Ganea Cristian

Domnul Vîscan, domnul Minea și doamna Sorescu.

Dl George Sorin Botez

Sunt și supleanți. Toți sunt titulari?

Dl Ganea Cristian

Da.

Dl Sîrbu Gheorghe

Propunerile noastre pentru comisie sunt Drăgușin Paulica și la supleanți Neagu Puiu.

Dl Pană George

Domnul Sorin Văduva, ca titular.

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Tudor Eduard, ca și supleant.

Dl George Sorin Botez

Art. 2 - modificarea componenței Comisiei care să analizeze și să propună în condițiile legii prelungirea duratei contractelor, repartizartea directă, asocierea sau închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.

Dl Ganea Cristian

Domnul Vîscan Robert și doamna Marilena Stanciu.

Dl Sîrbu Gheorghe

Propunerile noastre sunt Gheorghe Popa și Cristina Enache.

Dl Tudor Eduard

Domnul Bogdan Hodorog.

Dl George Sorin Botez

Domnul Pană?

Dl Pană George

Nu avem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, vă supun la vot votul deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

5

în unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

Supunem la vot componența nominală a persoanelor indicate la articolul 1: Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi a fost aprobată componența nominală a comisiei de la articolul 1 al proiectului de hotărâre.

//

Supunem la vot componența nominală a persoanelor indicate l^a$icomf 2.: -' z Cine este pentru?        - 24 voturi                                          k'y‘;

Cine este împotrivă?    -                                V^\^=t5/z    /

Dacă se abține cineva?  -

In unanimitate de voturi a fost aprobată componența nominală a comisiei de la articolul 2 al proiectului de hotărâre.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 30 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre referitor la stabilirea unor măsuri privind constituirea Comisiei locale Ploiești de aplicare a Legii nr. 1/2000 și finalizarea aplicării Legii nr. 18/1991, republicată, modificate prin Legea nr. 247/2005 -inițiat de consilierii Robert lonuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Este vorba de unul dintre cei doi viceprimari.

Eu o să-1 propun pe domnul George Pană.

Dl Sârbu Gheorghe

Și eu îl propun tot pe domnul George Pană.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, supunem la vot votul deschis.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

*

Supunem la vot candidatura domnului George Pană:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.

*

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei pentru identificarea și inventarierea terenurilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 15/2003, analizarea dosarelor depuse conform acestui act normativ și propunerea soluțiilor individuale motivate conform legis^ițfei îm vigoare^'-ț inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Mariiena Stanciu, Robert IoiJu|(VL|can^!§ân4k Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodoro^/^^^y h- 1 Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Propun pe domnul Minea Gabriel și pe doamna Stanciu Marilena.

Dl Sîrbu Gheorghe

Neagu Florin și Sîrbu Gheorghe

Dl Pană George

Propun pe domnul Sorin Văduva.

Dl George Sorin Botez

P.M.P.?

Dl Hodorog Bogdan

Nu facem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să faceți propuneri pentru președinte.

Dl Ganea Cristian

Pe domnul Minea Cristian

Dl George Sorin Botez

Pentru Secretar?

Dl Sîrbu Gheorghe

Propunem pe domnul Neagu Florin.

Dl George Sorin Botez

Fiind vorba de vot de persoane, supunem la vot votul deschis.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

ț

/V

In unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

Supunem la vot propunerile care au fost făcute, pe funcții, așa cum sunt afișate : Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A

In unanimitate de voturi propunerile au fost adoptate.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

A AA

Trecem la punctul 32 de pe ordinea de zi ” Proiect de hotărâre privihd fconștituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești^4nițiatdeprimar Adrian-Florin Dobre ”                                               \

Avem nevoie de trei propuneri.                               > C       ' ■

Dna Stanciu Marilena

Din partea grupului P.S.D. domnul Ganea Cristian și domnul Botez George.

Dl Sîrbu Gheorghe

Propunerea noastră este Staicu Zoia.

Dl Mateescu Marius

A.L.D.E. propune pe domnul George Pană.

Dl George Sorin Botez

P.M.P.?

Dl Hodorog Bogdan

Nu avem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Sunt patru propuneri pe trei locuri, drept pentru care, trebuie să organizăm alegeri cu caracter secret.

Rog secretariatul să pregătească buletinele de vot.

A

PAUZĂ

A

Dl George Sorin Botez

Rog comisia de validare să-și intre în atribuții.

*

S-a procedat la apelul nominal și la votarea consilierilor înscriși pe buletinele de vot, de către consilierii prezenți în sală.

*

Dl George Sorin Botez

Dau citire procesului-verbal:

”Comisia de Validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului Ploiești în ședința de constituire din data de 23 iunie 2016 a procedat la numărarea voturilor exprimate pentru constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești.

S-a constatat că propunerile consilierilor au vizat pe consilierii Ganea Cristian, Botez George, Staicu Zoia și Pană George.

Votul a fost secret.

S-au constatat următoarele:

 • -  numărul consilierilor prezenți care și-au exprimat votul este de 24

 • -  numărul de voturi valabil exprimate este de 24

 • -  numărul de voturi nule este de 0

 • 1. Domnul Ganea Cristian a obținut 17 voturi.

 • 2. Domnul Botez George a obținut 15 voturi.

 • 3. Doamna Staicu Zoia a obținut 10 voturi.

 • 4. Domnul Pană George a obținut 16 voturi.

Comisia de Validare constată că comnii Ganea Cristian, Botez George și Pană George au obținut numărul necesar de voturi pentru a fi aleși în Comisia^ocăfâ- ie Ordine Publică la nivelul Municipiului Ploiești.”


Proces verbal semnat de patru din cinci membri. Atâția au foș^^zenți^s

O să vă rog să luăm act prin vot deschis asupra a ceea ce a stabilit-pon^lhîl prifo^otul secret:                                                           \          *


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi propunerea a fost adoptată.

•ft

Luăm act de ceea ce s-a votat:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? - 9 voturi

Cu 15 voturi “pentru” și 9 ”abțineri” ale consilierilor Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Gheorghe Popa, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor, Iulian Bolocan și Neagu Puiu, s-a luat act.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitatea lui:

Cine este pentru?        - 15 voturi

Cine este împotrivă?    - 7 voturi

Dacă se abține cineva? - 2 voturi

Cu 15 voturi “pentru” și 7 voturi "împotrivă” ale consilierilor Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, Paulica Drăgușin, Florin Neagu, Cristina Enache, Aurelian Tudor și Gheorghe Popa și 2 “abțineri” ale consilierilor Iulian Bolocan și Neagu Daniel Puiu, proiectul de hotărâre fost adoptat.

Trecem la punctul 33 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional din debutant în asistent al unui post de funcție publică din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 34 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă sunt discuții?                                                    .....' ?'

Avem un amendament la articolul 1. Se propune data de 01.09<2016^n conformitate cu calendarul activităților aprobate prin cererea de finanțare.            lâr - ■ • -D \

Supunem la vot acest amendament:

Cine este pentru?        - 24 voturi

x                                                                                                                                    ''''X -t' 1

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru” amendamentul a fost aprobat.

*

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate cu amendamentul adoptat:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 35 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții ale Centrului Creșă din Municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind repartizarea de locuințe sociale - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 37 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele de necesitate de tip modul situate în str. Industriei, nr. IC - inițiat de consilierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dagulea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana-Maria Enache și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -


Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 38 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre pfi^indfipȘluâer^ă|inei locuințe din fondul locativ al municipiului Ploiești în fondul de locuințe s^ajfe>dSștinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele r^ppe^^^oștilor proprietari și repartizarea acesteia conform prevederilor legale - inițiat de cOnS&ierii Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Cristina Ana-Maria Enache, Paulica Drăgușin și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 39 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 5 ani a termenului de transmitere în folosință gratuită a locuinței de serviciu, situată în Ploiești, str. Ștefan Greceanu, nr. 8, bl. J6, ap. 8, către Unitatea Militară 02547 București - inițiat de consilierii Robert - Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Marius Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Trecem la punctul 40 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art. 1 și art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 222/15.08.2008 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 269/14.07.2012 - inițiat de consilierii Robert - Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Ștefan Dănescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Vă rog să faceți propuneri pentru cele două comisii:

Dl Ganea Cristian

Propunem pe domnul Minea Gabriel Constantin.

DI Sîrbu Gheorghe

Enache Cristina Ana-Maria.

Dl Pană George

Propunem pe domnul Sorin Văduva ca membru supleant.

Dl George Sorin Botez

Vă rog să faceți propuneri și pentru comisia de contestație.

Dl Ganea Cristian


Doamna Dragulea Sanda.

DI Sîrbu Gheorghe

Doamna Staicu Zoia

Dl Pană George

Domnul Paul Palaș - membru supleant.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot propunerea de vot deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi s-a aprobat ca votul să fie deschis.

*

Supunem la vot articolul 1 al proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A              .      ’

In unanimitate de voturi articolul 1 a fost adoptat.

*

Supunem la vot articolul 2 al proiectului de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A                   ’

In unanimitate de voturi articolul 2 a fost adoptat.

*

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 41 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 541/2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” și transmiterea acestora în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, respectiv în administrarea S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești, cu modificările ulterioare - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 42 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor nr. 114/29.03.2016 și nr. 125/26.04.2016 ale Consiliului Local al municipiului Ploiești privind obiectivul de investiție „închidere depozit de deșeuri neconform din Ploiești” - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert|foîrfîț\Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodxrfo'g.^ ?x\^\

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:


Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 43 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/2010, cu modificările și completările ulterioare, anexă ce cuprinde lista bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești transmise în concesiune către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

9

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 44 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unor terenuri aferente balcoanelor - inițiat de consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 45 de pe ordinea de zi „Proiect de hotărâre privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești - inițiat de

consilierii Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva și Bogdan Hodorog.”          __

Dacă sunt discuții?

Dl Vîscan Robert

Acesta este proiectul pe care nu l-am avut ieri la grupul operațjVjși aveam întrebări legate de forma lui. Dacă este aceeași formă.

Dna Stanciu Marilena

Nu știm dacă are aceeași formă pe care am inițiat-o noi la comisie.... . . ./:

Dl George Sorin Botez

Derulați puțin la articolul 1. Spune ”însușește”. Cum adică, hotărăște, însușește? Una e să hotărâri, alta e să însusesti. Cine însuseste?

Ideea este de maniera următoare: eu trebuie să aprob probabil, în consiliul local, un proces-verbal. Nu o să-mi însușesc, pentru că a-mi însuși ceva, înseamnă să mă substitui persoanelor semnatare. Nu am cum să modific voința celui care a semnat, prin substituirea voinței lui cu voința mea.

3                                     3

Mie, mi s-a înfățișat un proces-verbal pe care îl pot aproba sau nu. Nu pot să-mi însușesc. Figurativ vorbind, înseamnă să iau.

Putem să spunem ”aprobă procesul-verbal de recepție”?

Dl Sîrbu Gheorghe

Doamna director de la investiții, este corect să spunem acolo ”aprobă”?

Dna Popa Georgiana

Este aprobat deja.

Dl George Sorin Botez

Și atunci cum să-mi însușesc doamnă?

Este aprobat de viceprimar la momentul respectiv. Probabil că este nevoie și de o aprobare a consiliului. Altfel, nu văd niciun scop.

Dl Pană George

Putem să luăm act.

Dl George Sorin Botez

Asa este cel mai bine. ”Ia act”.

Dar să iau act de ceva, nu trebuie să dau o hotărâre. Cine a fost cu ideea cu această hotărâre? Cine a venit și a ridicat necesitatea universală a acestei hotărâri?

Dna Som Sorina - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba de inventarierea ca mijloc fix în patrimoniu.

Dl George Sorin Botez

Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu cu formularea "însușește”.

Dna Som Sorina - Direcția Tehnic Investiții

Este un termen juridic. Eu vă spun din punct de vedere tehnic.

Dl George Sorin Botez

Tocmai pentru că este juridic, vă spun că nu are ce să caute aici.

De la articolul 2 încolo nu am niciun fel de problemă cu "aprobă”, "face”, etc.

Dna Som Sorina - Direcția Tehnic Investiții

Este vorba de un mijloc fix, care are o valoare finală.

Dl George Sorin Botez

Supunem la vot amendamentul domnului consilier Pană, referitor la articolul 1 - ”Ia act de Procesul Verbal de recepție”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                                     /

Cu 24 de voturi ”pentru” amendamentul a fost adoptat.         i|-

cuJanxenuaQientti


Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre aprobat:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

3

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 46 de pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru "Schimbare funcțiune din zonă unități agricole în zonă funcțiuni industriale nepoluante și atribuire indicatori urbanistici” obiectiv secundar: construire sediu administrativ, hală producție, anexe funcționale, platforme de parcare și accese, branșamente utilități” Ploiești, str. Târgoviștei nr. lOA/str. Depozitelor nr. 4 -inițiat de primar Adrian-Florin Dobre și de consilierii Marius Nicolae Mateescu, Sorin Văduva, Iulian Bolocan și Eduard Emilian Tudor.”

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctele introduse suplimentar pe ordinea de zi "Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești - inițiat de consilierii Cristian-Mihai Ganea, George Sorin Niculae Botez, Gheorghe Andrei, Ștefan Dănescu, Marius Andrei Dinu, Sanda Dragulea, Marilena Stanciu, Răzvan Ion Ursu, Robert Ionuț Vîscan, Florina Alina Sorescu, George Pană, Marius Nicolae Mateescu și Sorin Văduva.”

Vreau să vedem articolul 1.

Dl Sîrbu Gheorghe

Noi aprobăm înființarea?

DI George Sorin Botez

Da. Așa se face. Noi aprobăm în structura școlară, după care așa cum spune la articolul 2, înființăm o comisie care să ne spună faceți aia, aia, aia. După ce ne dau ei direcția, noi trebuie să facem ce spun ei, după care ne dau aprobarea să includem liceul în rețeaua școlară 2017-2018. Să avem timp.

Aici există două probleme. Revenim la titlu. Față de proiectul inițial, se propune...

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu știu dacă intră în sarcina noastră, să ....

Dl George Sorin Botez

Domnul Sîrbu, vă rog să mă credeți, că înainte de a ajunge această .chestiuniaici, s-a discutat cu forurile competente. Pentru că noi nu știam să înființafe<un£lic,0u.; Și' m s-a arătat calea dreaptă. Calea dreaptă asta e. Așa ni s-a spus să facem. Xiât^)sște7pț6cedura. Credeți-mă că nu vreau să greșesc, și am întrebat înainte.

Acum, vin cu întrebarea. S-a trecut acolo "de principiu”. Cine este autorul amendamentului? Am înțeles, domnul Pană.

*

Supunem la vot amendamentul referitor la titlul proiectului "privind aprobarea, de principiu, a înființării unui liceu cu profil sportiv, la nivelul municipiului Ploiești”:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot amendamentul domnului Pană referitor la articolul 1 al proiectului de hotărâre, care spune "Aprobă, de principiu...”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

La articolul 2, eu vin cu un amendament, pe care îl vom supune la vot, "Aprobă constituirea unei comisii, care va avea ca atribuții, elaborarea documentelor necesare și întreprinderea demersurilor în fața autorităților ce au competență în vederea emiterii avizelor și a acordurilor necesare înființării unui nou liceu, cu profil vocațional sportiv.” Pentru că trebuie definit.

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

*

Urmează să numim o comisie formată din cinci consilieri locali cu o largă reprezentativitate de partid, care să discute cu inspectoratul.

Supunem la vot numărul de cinci membri ai acestei comisii. Dacă apreciați că este nevoie de mai mulți membri, nu este nicio problemă. Mai este o altă propunere?

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, consiliul a fost de acord ca această comisie sa fie formată din 5 consilieri locali.


Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Doamna Marilena Stanciu,

Sanda Dragulea și domnul Riih


Dl Sîrbu Gheorghe

Doamna Larisa Băzăvan si

doamna Paulica Drăgușin.


Dl Pană George

Domnul Marius-Nicolae Mateescu.

Dl Hodorog Bogdan

Domnul Eduard-Emilian Tudor.

Dl George Sorin Botez

In aceste condiții, vin cu amendamentul ca această comisie să fie formată din 7 consilieri locali:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

A.                             ’

In unanimitate de voturi, consiliul a fost de acord ca această comisie să fie formată dintr-un număr de 7 consilieri locali.

*

Din discuțiile avute cu organele administrației centrale descentralizate, am ajuns la concluzia că nu avem timp suficient pentru a organiza acest liceu pentru anul școlar 2016-2017. Și atunci, ca să nu greșim, vă propun un amendament, 2017-2018.

Supunem la vot amendamentul referitor la articolul 2 (2) „începând cu anul școlar 2017-2018.”

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva?

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

Ne întoarcem la componența nominală a comisie. Avem o listă de persoane, pentru care vă supun la vot propunerea de a vota deschis:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

»

A.

In unanimitate de voturi, amendamentul a fost adoptat.

*

Supunem la vot componența comisiei:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

3

In unanimitate de voturi, comisia a fost adoptată.

Supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -                                 Iji^J ; '

Cu 24 de voturi "pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptatei/

"Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită Cefîfruluhd^Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Prahova, a corpului de clădire anexă a Scolii cu clasele I-VIII „Ioan Grigorescu" - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Eu aș vrea o singură chestiune, să fiu convins că prin această transmitere nu se afectează procesul de învățământ în acel liceu.

Este cineva care ne poate spune despre asta?

Dna Stanciu Marilena

Nu, sub niciun aspect. Probabil cu acordul inspectoratului școlar, fiecare o să primescă aprobare de la Ministerul Educației.

Dl George Sorin Botez

Nu aducere atingere procesului de învățământ.

Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru" proiectul de hotărâre a fost adoptat.

"Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea activităților de salubrizare în municipiul Ploiești - inițiat de primar Adrian-Florin Dobre.”

Avem o comisie. Din câți membri propuneți să fie formată?

S-a propus numărul de 7 membri.

Supunem la vot:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi "pentru” s-a aprobat propunerea ca această comisie să fie formată din 7 membri.

Vă rog să faceți propuneri.

Dl Ganea Cristian

Domnul Minea Gabriel, domnul Andrei Gheorghe și doamna Sanda Dragulea.

Dl Sîrbu Gheorghe

Sîrbu Gheorghe, Neagu Florin și Tudor Aurelian.

Dl Pană George

Domnul Paul Palaș.

DI George Sorin Botez

P.M.P.?


Dl Hodorog Bogdan

Nu avem propuneri.

Dl George Sorin Botez

Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot

Cine este pentru?        - 24 voturi                             •

Cine este împotrivă?     -                                         -   <

Dacă se abține cineva? -în unanimitate de voturi, a fost aprobat votul deshis.

Supunem la vot lista consilierilor propuși:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

în unanimitate de voturi, propunerile au fost aprobate.

Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi „pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

”Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” - inițiat de viceprimari George Pană și Cristian Mihai Ganea.”

La articolul 1, este de drept primarul. La articolul 2 ne trebuie un supleant.

Dl Ganea Cristian

II propunem pe domnul Ionescu Vasile.

Dl George Sorin Botez

Este vorba de o desemnare.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre în integralitate:

Cine este pentru?        - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

9

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015 privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 217/23.06.2016 - inițiat de viceprimari

Ganea Cristian și Pană George și de consilierii George Botez, Andrei Gheorghe, Gabriel Minea, Ștefan Dănescu, Marius Dinu, Sanda Dragulea, Mariiena StanciufȘoi&S. Sojescu, Răzvan Ursu și Robert Vîscan.”                                                '

Dacă sunt discuții?

Din partea secretariatului avem o observație, ca titlul să fie ’^/^ieâ/.d^oțarâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al 217/23.06.2015 privind aprobarea structurii sportive în cadrul Clubului S^o^^^ăficipal Ploiești, completată de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 329/25.09.2015”.

Același lucru și la primul alineat și la articolul 1.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Domnul președinte, țin minte că la începutul ședinței, când s-a votat introducerea proiectului pe ordinea de zi, ați spus că dacă primește viză...

Dl George Sorin Botez

A primit viză.

Dra Enache Cristina Ana-Maria

Mulțumim!

Dl George Sorin Botez

Doresc să văd anexa 1.

Dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre:

Cine este pentru?       - 24 voturi

Cine este împotrivă?

Dacă se abține cineva? -

Cu 24 de voturi ”pentru” proiectul de hotărâre a fost adoptat.

ifk’k

La punctul „Diverse” sunt discuții?

Dl Ganea Cristian

Da. Vreau să știu dacă s-au adus și proiectele pentru membri din comisia de supraveghere?

Domnul director Stănescu, mai erau două proiecte vizavi de membri din consiliul de administrație, o data, și comisia de supraveghere.

Dl Stănescu Marian - C.S.M.

Comisia de supraveghere, este un articol, pe care am înțeles că aseară, în discuția finală, s-a șters de pe ordinea de zi.

Dl George Sorin Botez

La ședința operativă nu se șterge nimic de pe ordinea de zi. Doar consiliul este cel care poate să scoată de pe ordinea de zi.

Și mai departe, problema a doua, de ce nu ați venit cu proiectul de hotărâre privind numirea noului consiliu administrativ al C.S.M., care exercită controlul asupra modului de gestionare a sumelor din banii publici, care vă sunt alocate?

Dl Stănescu Marian - C.S.M.

Ieri la ora 1200 s-a adus această hotărâre la doamna Popa Georgiana^nt's-a^spus că nu trebuie comisia administrativă la acest proiect de hotărâre și trebuie să^facem o hotărâre cu comisia de supraveghere.                                                         ■.

Dna Popa Georgiana                                          Z

A fost o neînțelegere. Nu ați știut să-mi explicați. Am crezut că s^e^fal^o^^ijiiie de supraveghere. Nicidecum la un consiliu administrativ. Ați venit și               de

metri. Nu ați știut să-mi dați informații...

Dl Stănescu Marian - C.S.M.

Așa este.

Dl Ganea Cristian

Domnule director, o să vă rog să vă ocupați personal și să depuneți un proiect la prima ședință de îndată sau extraordinară și să constituim această comisie.

Dl George Sorin Botez

Părerea mea, având în vedere, și fac o enumerare absolut exemplificativă, fondurile foarte mari care sunt puse la dispoziția C.S.M.-ului, tensiunile existente în rândul sportivilor, problemele legate de plata acestora. Având în vedere faptul că am majorat această schemă. Având în vedere că sunt niște chestiuni extrem de importante, de genul preluat grupe de copii. Având în vedere acestea toate și multe altele, eu vă propun, pentru că avem această posibilitate, fie discutăm cu domnul primar, fie noi prin semnătura consiliului să convocăm o ședință extraordinară cu punct unic această chestiune, pentru că nu ne mai permitem să mai lăsăm încă o lună să treacă, fără ca acest consiliu să supravegheze C.S.M.-ul.

Dl Sîrbu Gheorghe

Mulțumesc domnul Președinte!

V-aș ruga să nu mai faceți aceste aprecieri. Noi convocăm o ședință extraordinară cu un singur punct, pentru că tot dumneavoastră din capătul mesei ați stabilit o ședință de îndată, noi ne-am învoit, și ne-am trezit singuri în sală cinci bărzăuni. Nu se poate. Venim de la serviciu acolo, ne învoim.

Dacă stabilim ceva în plenul consiliului local ne ținem de cuvânt. Ne-am trezit singuri acolo. Și dumneavoastră veniți și ne explicați acum...

Dl George Sorin Botez

Nu trebuie să vă explic. Eu vă convoc.

Dl Sîrbu Gheorghe

Nu mă convocați. M-ați mai convocat o dată și am pierdut ziua.

Dl George Sorin Botez

Nu v-am convocat eu.

Dl Ganea Cristian

Mai avem o problemă cu acea sală de box a domnului Titi Tudor, care a rămas în aer. Au primit preaviz să o părăsească. Din ce am discutat, trebuie să o preluăm, pentru că altfel îl dă afară de acolo.

La un moment dat, făcusem o comisie. Nu mai știu componența...

Dl Sîrbu Gheorghe

Acolo nu-i de preluat. Acolo e de cumpărat. Trebuie să se negocieze cumpărarea sălii de sport de acolo.

Dl George Sorin Botez

Perfect de acord, dar trebuie să facem și un pas înainte. Am avut pomisie să luăm

i 1 T> 1  •           .     ••wj.’.w      -r.     .11           ■' : •


OCI ///.          ,

- ~ r l baza de la Teleajen, am avut comisie să discutăm cu Rompetrolul, am avut comisie^să negociem sala de sport nu știu care.

Vrei să omori o problemă, fa comisie. După care toată lumea așteaptă să fie sunat la telefon și să fie întrebat dacă are cinci minute din programul lui prețios, să-1 dedice urbei.

E un pic altfel decât în campania electorală, după ce o câștigăm. In campania electorală ne ducem la toate emisiunile de la televizor. Haideți domnilor, doamnelor, si vorbesc si în numele meu, să facem niște comisii

9                               2                                2   5                              3                                                7                                    3

care să lucreze. Să nu facem niște comisii care să aștepte să fie sunate la telefon.

Domnul Titi a venit aici și plângea. Ce am făcut noi? Am plecat acasă și ne-am văzut de treabă. Asta este realitatea.

Chestia cu cumpăratul. Dacă trebuie să o cumpărăm și dacă este un monument pentru Ploiești, vom găsi niște bani. Dar trebuie să vrem să rezolvăm această problemă. Nu să facem 7 mii de comisii.

Dl Ganea Cristian

Pot să mai adaug și eu o problemă? Patinoarul.

Și acolo a fost o comisie. Recunosc, am făcut parte din ea, nu m-am întâlnit niciodată cu proprietarul.

Dl George Sorin Botez

Domnul Stănescu, bănuiesc că mâine aveți hotărârea cu tot ceea ce trebuie. Vă rog să mă informați personal că ați depus-o. O să convoc comisia 7, îi dăm aviz, și dacă domnul Sîrbu nu se supără, convocăm o ședință extraordinară.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, declar ședința închisă și vă doresc o zi bună în continuare.

Epuizându-se problemele de la ordinea de zi, ședința a luat sfârșit, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.